CHESTIONAR

Acest chestionar se adreseazǎ elevilor, in scopul identificarii formelor de agresivitate în şcoalǎ,a cauzelor care o determinǎ şi a masurilor ce se pot lua. Te rugǎm sǎ completezi cu maximǎ sinceritate acest chestionar. Raspunsurile tale vor fi confidenţiale şi ne vor ajuta în ela orarea unui program de prevenire şi com atere a agresivitǎţii în şcoalǎ. !a între ǎrile cu semnul "#$, puteţi alege mai multe variante de raspuns. %. &rin "agresivitate$ înţelegi' ameninţǎri( intimidǎri) loviri) injurii) distrugerea de unuri) altceva, şi anume* +. ,xistǎ manifestǎri agresive în şcoala ta.oarte des ) /es) 0neori) /eloc &entru cei care au dat rǎspunsul "deloc$, urmǎtoarea între are este cea cu numǎrul 1. 2. Aceste situaţii apar cel mai frecvent între' ,levi) ,levi şi profesori) ,levi şi personalul auxiliar) ,levi şi persoane din afara şcolii)

M

8um ai reacţionat în aceastǎ situaţie' Am raspuns cu agresivitate) Am reclamat faptul) Altfel. &rin agresivitate se do andeşte' . Tipurile de agresivitate pe care le o servaţi se manifestǎ' 4n ore) 4n timpul pauzelor) 4n afara programului şcolar 1. Ai fost victima vreunui comportament agresiv' /a 5u /acǎ raspunsul la aceastǎ între are a fost "nu$. !a cine ai apela dacǎ ai fi agresat fizic în incinta şcolii' &arinţi) &rofesori) 8onducerea şcolii) Alte persoane. 6. şi anume*. /acǎ ai asista la un act de agresiune.urmǎtoarea între are este cea cu numarul 6..şi anume*.&ǎrinţi şi profesori 3.cum ai reacţiona' Aş încerca sǎ aplanez situaţia) #9 aş implica de o parte sau de alta) 5u m9 aş implica) Aş anunţa un cadru didactic :. 7. .

8auzele agresivitǎţii sunt' 5eîntelegeri cu colegii) =nfluenţa anturajului) Relaţii conflictuale în familie) /orinţa de a se impune) =nfluenţa mass9 media> T?. internet. şi anume* %%.Autoritate) Admiraţie) Respingere) Altele. =n general.amilie) Bcoalǎ)anturaj) Altele. %3. reviste@ Altele.cand nu9 ţi convine ceva la şcoalǎ.şi anume* %+.şi anume*. de unde te9ai inspiratT?) =nternet) . Ai imitat scene de agresivitate/a) 5u %2. cum reacţionezi- M . /acǎ da. &reocuparea ta principalǎ în timpul li er este' Televizorul) 8omputerul) !ectura) Aportul) Alta. şi anume* %<.

8um crezi cǎ pot fi prevenite manifestǎrile agresive' /iscuţii la ora de dirigenţie) #ai multe activitǎţi extra9 şcolare) Aupraveghere mai atentǎ din partea profesorilor) /iscuţii cu psihologul( consilierul şcolar) =mplicarea poliţistului de proximitate) Altfel. 8e mǎsuri concrete s9 au luat în şcoala ta pentru diminuarea nivelului agresivitǎţii' **************************** ****************************. 8e anume te reţine sǎ reacţionezi agresiv' Dunul simţ( educaţia) Teama de urmǎri la nivelul şcolii) &edeapsa din partea parinţilor) 5imic %6. şi anume* %:.xprimandu9ţi punctul de vedere cu calm) Ridicand tonul pentru a9 ti impune opinia) /evenind violent) A andonand sarcinile fǎrǎ nici o explicaţie) Altfel.. şi anume* %1. 8e anume te poate face sǎ9 ţi pierzi controlul' Cignirile unui coleg) Dǎtǎile dintre pǎrinţi) Ameninţǎrile unui profesor) E evaluare incorectǎ) Altceva. .şi anume* %7.

+<.T8.GA! 8E5AT=T0=TA ./=0! /.%.Te simţi în siguranţǎ în şcoalǎ' /a 5u ?ARATA' A..5TA!A.A#=!=. !. 8e mǎsuri propui tu pentru prevenirea şi com aterea agresivitǎţii înşcoala ta' ****************************** ******************************.5=.5TA > 0RDA5 AA0 R0RA!@' T=&0! /.F0!' #. . > #E5E&AR.@ . &RE?.