Tajuk 1

Sinopsis

KONSEP DAN DEFINISI KECERGASAN KESELURUHAN DAN KECERGASAN FIZIKAL

Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi konsep kecergasan keseluruhan, definisi kecergasan fizikal, kepentingan kecergasan fizikal, kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan komponen serta kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor serta komponen. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. 4. 5. menjelaskan konsep dan definisi kecergasan keseluruhan; menjelaskan konsep dan definisi kecergasan fizikal; menyatakan kepentingan kecergasan fizikal dalam kehidupan anda; mengenalpasti komponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan; mengenalpasti komponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor; dan 6. membezakan jenis aktiviti fizikal yang sesuai untuk membina komponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Konsep dan Definisi Kecergasan Keseluruhan

Konsep dan Definisi Kecergasan Fizikal

Kecergasan Fizikal berlandaskan Kesihatan

Kecergasan Fizikal berlandaskan Perlakuan Motor

1.1. 1. 1. keselesaan dan kebahagian hidup.4 Kecergasan Emosi Kecergasaan emosi adalah keupayaan individu menangani kehidupan harian serta perasaan kendiri secara membina. dan optimistik.1 Kecergasan Fizikal Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan untuk menghadapi cabaran dalam kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan.3 Kecergasan Sosial Kecergasan sosial adalah keupayaan individu untuk berinteraksi dengan orang lain bagi mewujudkan perhubungan yang bermakna supaya dapat meningkatkan kualiti hidup semua pihak yang terlibat dalam hubungan ini. emosi.1.0 Konsep dan Definisi Kecergasan Keseluruhan dan Kecergasan Fizikal Gaya hidup sihat telah menjadi fokus utama dalam kehidupan seharian kita pada zaman kini.KANDUNGAN 1.5 Kecergasan Rohani Kecergasan rohani adalah keupayaan individu untuk membentuk satu sistem nilai dan bertindak berlandaskan kepercayaan serta menetapkan dan melaksanakan matlamat kehidupan yang bermakna dan konstruktif. 1.1. .2 Kecergasan Mental Kecergasan mental adalah keupayaan individu untuk berfikir dan menggunakan maklumat untuk meningkatkan kualiti hidup seharian dan berfungsi secara optimal. 1. proaktif.1 Konsep Kecergasan Keseluruhan Kecergasan keseluruhan adalah integrasi komponen-komponen mental.1. Status ekonomi. 1. 1. pemahaman dan penggunaan konsep kecergasan keseluruhan. pembangunan intelek dan psikososial yang dikejar tidak dapat ditangani dengan baik tanpa konsep gaya hidup sihat yang sebenar. Kecergasan ini membolehkan individu memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat. sosial. fizikal dan rohani. Kecergasan keseluruhan mencerminkan perasaan seseorang individu tentang kehidupan serta keupayaan diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. iaitu pengetahuan.

Kepentingan kecergasan fizikal dari aspek fisiologi termasuk: .2 Konsep dan Definisi Kecergasan Fizikal Kecergasan fizikal membawa maksud satu keadaan di mana seseorang itu mempunyai cukup tenaga untuk melaksanakan tugas-tugas hariannya tanpa merasa letih dan masih bertenaga untuk kegiatan masa senggangnya. Demi mencapai kecergasan fizikal yang melibatkan aspek fisiologi dan psikologi tertentu. dapat menentang penyakit hipokinetik dan menghadapi kecemasan. Kecergasan fizikal pada seseorang individu merupakan hak individu itu sendiri dan tidak sama dengan individu yang lain. mempunyai masa rehat yang cukup. kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor seperti dalam Rajah 1. Komponen Kecergasan Fizikal Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan Kecergasan Fizikal Berlandaskan Perlakuan Motor Rajah 1: Komponen Kecergasan Fizikal 1. masalah mental-emosi dan tingkah laku sosial yang tidak berfaedah. Di samping itu seseorang itu masih mempunyai tenaga untuk bertindak jika berlaku kecemasan. Kecergasan fizikal harus dimiliki oleh kita semua tanpa mengira jantina dan usia ke arah kehidupan yang berkualiti.1. iaitu dapat bekerja dengan efektif. kita perlu merangka gaya hidup ke arah yang lebih aktif dan cuba mengelakkan gejala-gejala yang memudaratkan seperti obesiti. menikmati masa kesenggangan.3 Kepentingan Kecergasan Fizikal Pencapaian kesihatan dan kecergasan yang optima merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan seharian. Masyarakat moden secara puratanya tidak dapat mencapai tahap kesihatan dan kecergasan yang optimum. Mengikut Corbin dan Corbin (2008). Kebanyakan dari kita memadai memilih tahap pencapaian yang minimun terhadap kedua-dua komponen ini.

Komposisi badan adalah kadar kandungan lemak relatif kepada otot.- menguatkan otot dan ligamen mengurangkan risiko kecederaan meningkatkan daya tahan kardiovaskular merendahkan tekanan darah sistem respiratori yang efisyen mengurangkan risiko terhadap penyakit jantung dan paru-paru Kepentingan kecergasan fizikal dari aspek psikologi ialah: meningkatkan imej kendiri mengurangkan tekanan menambahkan kegiatan sosial tidur. 1.1 Komposisi Badan Komposisi badan merujuk kepada peratus lemak dalam badan.2 Daya Tahan Kardiovaskular .4 Komponen Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan Kelima-lima berlandaskan kesihatan komponen kesihatan baik di kecergasan berkait rapat fizikal dengan yang samping merupakan komponen kecergasan yang dapat mengurangkan risiko terhadap penyakit hipokinetik. Individu yang cergas biasanya mempunyai peratus kandungan lemak yang rendah (tetapi tidak terlalu rendah) berkadar dengan berat badan dan ketinggiannya.4. Komponenkomponen kecergasan berlandaskan kesihatan ialah: 1. rehat dan rekreasi yang secukupnya 1. lemak.4. tulang dan tisu-tisu lain yang membentuk tubuh.

Daya tahan kardiovaskular adalah keupayaan sistem kardio-respiratori untuk melakukan kerja bagi satu jangka masa yang lama dan berterusan dengan intensiti kerja yang ringan atau sederhana.3 Kekuatan Kecergasan kekuatan merujuk kepada keupayaan otot atau sekumpulan otot dalam satu penguncupan maksimun terhadap sesuatu bebanan.4. 1.4 Daya Tahan Otot .4. Contohnya mengangkat objek berat memerlukan kecergasan kekuatan yang lebih tinggi berbanding dengan mengangkat objek yang ringan. Individu yang mempunyai kecergasan daya tahan kardiovaskular yang tinggi biasanya dapat melakukan aktiviti fizikal dalam suatu tempoh yang lebih lama dan kurang penat berbanding dengan individu yang mempunyai kecergasan daya tahan kardiovaskular yang rendah dan lebih penat. 1.

1.1 Ketangkasan . komponen-komponen kecergasan fizikal berdasarkan perlakuan motor diperlukan. jangka Individu yang rendah kecergasan daya tahan oto akan rasa penat lebih cepat daripada individu yang tinggi keupayaan daya tahan otot dalam satu yang rangkaian sama. struktur sendi dan sebagainya yang menyumbang ke arah julat pergerakan yang maksimum. Fleksibiliti dirujuk kepada julat pergerakan sendi.4.5 Komponen Kecergasan Fizikal berlandaskan Perlakuan Motor Bagi membolehkan individu terlibat secara cekap dan berkesan dalam aktiviti sukan terutamanya sukan kompetetif.Kecergasan daya tahan otot merujuk kepada keupayaan otot masa bekerja yang dalam lama. Fleksibiliti dipengaruhi oleh panjang otot.5 Fleksibiliti Fleksibiliti ialah keupayaan sendi atau sendi-sendi bergerak licin dengan rintangan yang minimum.5. pergerakan 1. Komponen-komponen ini adalah: 1.

4 Kelajuan Keupayaan bergerak dari satu titik ke titik berikutnya dengan cepat.5. 1. pppppKe pppppmaa 1.2 Imbangan Jenis koordinasi yang melibatkan penglihatan reflek dan sistem otot rangka yang dapat mengekalkan keseimbangan. Kecergasan kuasa amat diperlukan oleh atlet lontar peluru semasa lontaran dibuat. 1.6 Kuasa Kecergasan kuasa ialah keupayaan menukar tenaga kepada daya untuk melakukan sesuatu pergerakan dalam masa yang singkat. 1. 1. .5 Masa Tindak Balas Masa tindak balas merujuk kepada masa yang diperlukan untuk bergerakbalas atau memulakan pergerakan setelah diberikan rangsangan. Ketangkasan amat diperlukan bagi atlet tinju. Contohnya kcergasan imbangan statik diperlukan semasa gimnas mengimbangi dirinya di atas balance beam manakala kecergasan imbangan dinamik diperlu semasa larian pecut di selekoh. Pergerakan memukul bola tenis memerlukan kecergasan koordinasi. licin dan harmoni.5. Atlet lumba kereta perlu mempunyai kecergasan ini untuk memulakan lumbaan dengan baik sekali.Ketangkasan ialah keupayaan menukar arah dengan cepat dan berkesan dalam sesuatu pergerakan.5.5. Pemain hoki memerlukan kecergasan kelajuan ini semasa lari ke arah untuk mendapatkan bola.5.3 Koordinasi Kebolehan menyesuaikan deria dengan bahagian-bahagian badan bagi menghasilkan sesuatu pergerakan dengan tepat.