You are on page 1of 2

PENULISAN REFLEKSI KENDIRI

:
Saya menerima tugasan Bina Insan Guru dengan tugasannya mengadakan perkhemahan di sekolah guru bertugas. Tugasan ini berkaitan dengan pengurusan aktiviti kokurikulum berlaitan aktiviti perkhemahan badan uniform di sekolah masingmasing. Tugasan ini juga menetapkan bahawa saya perlu menyediakan kertas kerja program perkhemahan, menjadi penyelaras perkhemahan serta bertindak sebagai kem komandan yang melibatkan diri sepenuhnya pada perkhemahan ini. Setelah selesai perkhemahan, tugasan ini memerlukan laporan aktiviti serta bukti berupa gambar dan rakaman video serta refleksi individu mengenai program yang telah dijalankan. aporan yang dihasilkan oleh saya adalah berdasarkan aktiviti yang dijalankan mengikut slot yang telah diran!ang dan ditetapkan oleh jawatankuasa kokurikulum yang dibantu oleh "enolong #anan #okurikulum sendiri. "ihak institut perguruan juga banyak member garis panduan serta langkah yang perlu dipatuhi agar keselamatan peserta adalah terjamin dan dapat mengelakkan sebarang ben!ana yang tidak diingini. Setelah selesai tugasan ini, terdapat pelbagai kekuatan dan kelemahan yang saya dapati dan dapat dijadikan teladan serta tauladan dimasa hadapan. $ntara kekuatan yang dikesan adalah kerjasama guru-guru S# $yer %erneh adalah amat baik berkerjasama kerana ramai guru yang sedia membantu dan menghulurkan keringat agar perkhemahan ini dengan memberi sokongan serta kerjasama tanpa mengira bidang hakiki. Ini telah menambahkan hubungan mesra sesame warga sekolah dengan lebih rapat lagi. Berjaya mengelolakan aktiviti perkhemahan se!ara lan!ar dan tepat, ini se!ara tidak lansung dapat membantu saya menyiapkan kerja tugasan dengan sempurna. Selain itu juga, pihak pengurusan S# $yer %erneh amat mengalu-alukan program yang hendak dilakukan ini dan sedia memberikan sumbangan bagi memastikan saya dapat menjayakan program ini. #ekuatan yang kedua adalah daripada pihak pensyarah sendiri yang memberikan tunjuk ajar pada pertemuan taklimat Bina Ihsan Guru. &alam taklimat tersebut banyak perkara yang diajar dan diterangkan kepada saya dan rakan sepengajian yang lain mengenai kepentingan keselamatan kepada murid, bagaimana menjaga langkah keselamatan, prosedur apabila berlakunya ke!emasan

AHMAD HAZLI BIN ABDUL MULTALIB 760819-11-5079

umrah kehidupan di dunia. ada yang baik dan akan ada yang buruk. maka dapatlah saya menimba pengalaman dan mendapat dorongan serta galakan dari semua pihak untuk menjayakan perkhemahan ini. 'anakan dapat sagu sekiranya ruyong tidak dipe!ahkan. #elemahan yang kedua pula ialah ketiadaan pengalaman yang men!ukupi dalam menguruskan perkhemahan juga menjadi satu faktor yang boleh menyebabkan sesuatu program seperti ini tergendala.kewangan dan tempat. begitu jugalah dengan guru-guru yang tidak berkesempatan menjadi penyelaras. $pabila terapat kekuatan semestinya akan wujud kelemahan. sukan permainan peringkat "#G dan pelbagai. 'anusia tidak pernah sempurna.dan juga peringatan-peringatan yang perlu diutamakan apabila menjalankan sesuatu aktiviti. Ini kerana penyelaras perkhemahan selalunya memilih guru yang mempunyai pengalaman yang luas sebagai kem komandan. &isini saya mengambil kesempatan untuk men!adangkan bahawa aktiviti atau tugasan seperti ini patut dikekalkan dari generasi ke generasi yang lain supaya dapat menimba ilmu bukan sahaja dari segi akademik malahan kokurikulum juga dapat dipupuk dan disemai dalam diri guru. Ini kerana terdapat program tahunan lain yang belum dilaksanakan seperti kejohanan sukan olahraga. (alaupun masih kekurangan ilmu di dada. tetapi atas dasar tunjuk ajar dan bimbingan guru yang berpengalaman maka perkhemahan dapat dilakukan dengan lan!ar dan selesa. &engan adanya tugasan seperti ini. $ntara kelemahan yang dikesan semasa meran!ang dan melaksanakan program ini adalah masalah kewangan. AHMAD HAZLI BIN ABDUL MULTALIB 760819-11-5079 . hari kesihatan sekolah. %usteru guru lain tidak berkesempatan untuk menimba pengalaman sebagai penyelarasan perkhemahan. &engan tugasan ini juga guru-guru dapat mengembalikan keberanian dan keyakinan untuk menguruskan sesuatu aktiviti. &isebabkan program perkhemahan ini dijalankan pada awal persekolah yang telah tersedia banyak aktiviti sekolah telah di susun maka berlaku pertindihan serta perebutan masa. Tetapi kelemahan ini dapat diatasi kerana guru yang lain memberikan idea serta sanggup menolong untuk mendapatkan sumber kewangan tambahan dan bertolak-ansur. Begitu jugalah dengan program yang saya lakukan ini.