You are on page 1of 14

Bulacan State University Lungsod ng Malolos, Bulacan Kolehiyo ng Edukasyon Masusing Banghay Aralin sa Filipino IV I.

LAYUNIN

1. Naipapaliwanag ang bawat saknong ng tula. 2. Nakabibigkas ng tula nang maayos at may buhay. 3. Naipahahayag nang pasalaysay ang pansariling damdamin sa nilalaman ng tula. II. PAKSANG ARALIN

Paksa: Pagtatapat(Tulang Tagalog ) ni Lope K. Santos Sanggunian: Mirasol, Maurita R., Ang Bagong Filipino sa Hayskul IV. Cubao, Quezon City; St. Bernadette Publishing House Corporation 2007, p. 15-16 Kagamitan: Biswal at iba pang kagamitang Pampagtuturo III. PAMAMARAAN

A. Panimulang Gawain a. b. c. d. Panalangin Pagbati Pagtatala ng liban Pagsisiyasat ng kapaligiran Gawain ng Guro B. Balik-aral Kahapon ay tinalakay natin ang kwentong “Ang Ama” ni M.R. Avena. May katanungan pa ba kayo sa akda na ito? Mayroon bang hindi nauunawaan? Wala na po! (Buong klase) C. Pagganyak Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw, mayroon akong ididikit na mga larawan sa pisara. (Magdidikit ang guro ng tatlong larawan sa pisara) Gawain ng Mag-aaral

Ano ang nais ipahiwatig ng larawang nakikita niyo? (Tatawagin ng guro ang mag-aaral na napili niyang sumagot sa kanyang tanong) Jesusa? Maaari mo bang sabihin sa amin ang iyong hinuha sa mga larawang ito. Ang napansin ko po sa larawang iyan ay meron pong isang lalaki na nagtatapat ng pag-ibig sa kanyang minamahal.

Mahusay at napansin niyo kaagad ang bagay Na nais kong bigyan ninyo ng atensyon. At syempre ma’am bilang lalaki nararamdaman ko tunay at wagas ang pagmamahal niya sa babae at syempre ma’am yung kanyang pagtatapat. at ito ay ang pag-ibig ng lalaki sa kanyang minamahal. pero bago tayo tuluyang mag-umpisa papaalala ko lang na walang magkakagulo. (Babaliktarin at pagdurugtungin ng guro ang tatlong larawan) Matapos kong pagtabihin ang tatlong larawan. Yes Aldrin? Nakabuo po ng panibagong larawan na nagpapakita po ng PAGTATAPAT ng lalaki nang kanyang pag-ibig na nararamdaman.Magaling Jesusa! Maraming salamat. Mahusay at maraming salamat sa iyong kasagutan. huwag kayong masyadong maingay. Magaling Aldrin! Nakuha mo! At paano mo naman nasabi iyan? Maaari mo ba na ihayag sa amin. Opo Ma’am!(Buong klase) Okey! Ngayon ay aking babaliktarin at pagdurugtungin ang tatlong larawan na nasa inyong harapan. . Kasi po ma’am makikita naman po natin na hawak nung lalaki yung kamay nang babae at halata naman po na nagtatapat siya. Walang sisigaw o titili. meron akong isang salita na nais marinig mula sa inyong hinuha sa kung ano ang nagyayari sa larawang ito. Ngayon naman ay may isa pa akong larawang ipakikita sa inyo. Iba pang kasagutan? Sino pa ang may idaragdag sa sinabi ni Jesusa? (Tatawagin ng guro ang mag-aaral na napili niyang sumagot sa kanyang tanong) Ikaw Lorilai! Ano ang iyong masasabi sa mga larawang ito? Napansin ko po sa larawang inyong idinikit sa pisara ay ang pagtatapat ng lalaki nang kanyang nararamdaman sa babaeng kanyang sinisinta.

alindog 4. dambana b.balisa 7. selos e. Pagpapayaman ng Talasalitaan Ngunit bago tayo tuluyang tumungo sa ating paksa ay atin munang linangin ang mga salita na maaring makasagabal sa inyong pag-unawa. insenso f.panibugho 6. kamanyang 5. ang larawang ito na inyong nakikita ay may kinalaman sa paksang ating ating tatalakayin sa araw na ito. . ang gagawin niyo lamang ay kukuhanin ang mga salitang nakatusok sa bilog ang mga salitang katumbas ng mga malalalim na salitang nasa Hanay A.lumbay 8. bagabag d.Magaling! Salamat sa iyong mahusay na pagpapaliwanag Aldrin. Okey klas. Kailangan lamang na pagtapat-tapatin ang mga salitang ito at pagkatapos gamitin ang mga ito sa makabuluhang pangungusap. (Ididikit ng guro nag biswal) HANAY A 1.ang Hanay A at ang Hanay B. bigyang kahulugan ang mga salitang nasa loob ng puso.altar HANAY B HANAY B a. Sa Hanay A matatagpuan ang mga salitang may malalalim na kahulugan.balintataw 2. Ngayon. kagandahan g. lungkot c. sagabal Mula sa inyong harapan. (Tatanggalin na nang guro ang larawang nabuo at ito’y itatabi) D. panaginip h. pupilo o maitim na parte sa mata i.bungang-tulo 3. nakikita ninyo na may dalawang hanay .

(Magdidikit ang guro ng biswal) Sige kung nagbasa talaga kayo. Ang salitang ginamit ay mabulaklak at mayaman sa makulay na imahinasyon. ideyalismo at hayagang moralismo. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang tulang tagalog na may pinamagatang “Pagtatapat”. Ano naman ang salitang ginagamit dito? Yes. Grace? Magaling Grace! Ang salitang ginamit dito ay mabulaklak at mayaman sa makulay na imahinasyon.sino ang orihinal na makata ng tulang ito? Yes. . Ang Pagtatapat po ay isinulat ni Lope K. ideyalismo at hayagang pagpapakahulugan ng teoryang ito? moralismo.Maliwanag ba? Opo Ma’am! (Buong klase) (Tatawag ang guro ng mga mag-aaral na pupunta sa harapan para sagutan ang (Pupunta sa harapan ang mga mag-aaral na Talasalitaan) matatawag ng guro at pagtatapat-tapatin nila ang mga salita) Okey klas. Maraming salamat sa lahat ng sumagot. Pagtalakay sa Paksa Okey klas.tutungo na tayo sa paksang ating tatalakayin. Opo! (buong klase) Mahusay Sally! Maaari mo bang ibigay ang Ang makalumang tula ay nalalangkapan ng Sentimentalismo. E. Santos. Ngayon klas binasa niyo ba ito? Mahusay! Ngayon ay tingnan nga natin kung talagang binasa ninyo ang tula. Tatanungin ko kayo ng mga bagay tungkol sa tulang Pagtatapat. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating talakayan. Mahusay! Tama si Sally! (Magdidikit ang uro ng biswal) Ang makalumang tula ay nalalangkapan ng Sentimentalismo. Christina? Magaling! Salamat tina! (Magdidikit ang guro ng biswal) Anong teorya naman ang pumapaloob dito? Sally? Teoryang Romantisismo po.

Basa! Mahusay! Ang gagaling ninyong bumigkas ng tula! Ngayon naman. ideyalismo at hayagang moralismo na ginagamitan ng mabubulaklak at mayaman sa makulay na imahinasyon. na may sentimentalismo. Ang unang hanay ay siyang unang magbabasa. May katanungan pa ba? Okey. (Magdidikit ang guro ng biswal) Paghahanayin ko kayo sa lima. Okey? Sasabay kayo sa hanay Opo! (Buong klase) na kinabibilangan ninyo. Naunawaan niyo ba? Lhat ay babasa.3. mhusay klas.2. Sapagkat ito’y nakabatay sa teoryang romantesismo. Maraming salamat sa iyong kasagutan... Ayan. . matapos ninyong basahin ang tulang Pagtatapat.atin itong muling basahin. tama aldrin. ano ang inyong naramdaman? Yes. Mukang nagbasa nga kayo. (Babasahin ng mga estudyante ang tula) Wala na po! (Buong Klase) Higit na pinahahalagahan dito ang damdamin kaysa ideyang siyentipiko. Kasi po Ma’am sinasabi po sa tula na kahit ano pa mang pagsubok ang dumating sa dalawang nag-iibigan mananatili padin po sila sa isa’tisa. para mas lalo pang maunawaan ang tulang Pagtatapat at upang malaman ninyo rin kung anong kaisipan ang nais iparating ng tula. Ngayon. Higit na pinahahalagahan dito ang damdamin kaysa ideyang siyentipiko. Aldrin? Bakit ka naman masaya at humanga? Masaya at humanga po. 1.Ano naman ang namamayani dito? Yes. Ang namamayani rito ay emosyon atlikas na kalayaan.Karen? Magaling Karen! May iba pa ba kayong pananaw? Yes. Okey? Babasahin muna ng unang hanay ang unang saknong at susundan naman ito ng pagbasa sa ikalawang hanay ng ikalawang saknong hanggang sa matapos ito sa ikalimang hanay.. Rogine? Maaling! Namamayani rito ang emosyon at likas na kalayaan. Salitang bigkas ito ng mga hanay.

sino naman ang makapagbiigay ng kanyang hinuha sa ikatlong saknong? Yes. Dumako na tayo sa ikaapat na saknong. May iba pa ba kayong pananaw sa unang saknong ng tula? (Sasagot ang natawag na mag-aaral) Magaling! Lubos niyo ngang nauunawaan ang unang saknong. (Sasagot ang natawag na mag-aaral) Mahusay Melody! Oo tama. At kahit anuman ang iutos ng babae ay nais ng lalaki na siya lamang ang makakasunod nito.Kayo? Ano naman ang inyong nararamdaman? Maaari niyo ba itong ibahagi sa klase? Huwag kayong mahiyang sumagot. sinasabi lang dito ang mga kahilingan ng lalaki sa kanyang iniibig na sana’y siya lang ang laman ng puso’t isip ng babaeng nasa tula na ating tinatalakay. kung wala na. Lorilai? Maraming Salamat? Sino naman sa inyo ang maaaring makapagpaliwanag ng ibig ipahiwatig sa unang saknong ng tula? Sino ang gustong sumubok? Yes. Nais din pong magpaalipin ng lalaki sa babaeng kanyang iniibig. Okey. Mahusay Grace! Salamat. Mahusay Rosemarie! Sinsabi lang na nais magpaka alipin ng lalaki sa babaeng kanyang minamahal. . Mayroon pa bang ibang kasagutan? Okey. Melody? Sinasabi po dito ang hiling ng lalaki sa kanyang iniibig na sana’y lagi siyang iniisip ng babae kahit hanggang sa panaginip nito at nais din po sana nito na lagi siya ang tinitibok ng puso nito. Sino naman ang makapagbibigay ng kanyang hinuha sa ikalawang saknong? Yes Rosemarie? Ang pagkakaintindi ko po sa ikalawang saknong ay ang paghingi ng lalaki sa kamay ng babae na ang ibig sabihin ay pakasalan ang babaeng kanyang iniibig. Dumako naman tayo sa ikalawang saknong ng tula.Grace? Sinusuyo po dito ng lalaki ang babae na kahit ano pong mangyari ay hindi po iiwan ng lalaki ang babae. Yes.

Reymark? Magaling Reymark! Alam naman natin sa isang relasyon na hindi mawawala o maiiwasan ang mga bagay o problema apat lang na pagpakatatag at harapin ninyong dalawa ang mga problemang darating dahil diyan makikita kung gaano niyo kamahal ang isa’t isa. sino ang makapagpapaliwanag? Yes. at para naman sa huling saknong. Mahusay Roel.Isa po itong Teoryang Romantisismo na gumagamit ng salitang mabulaklak at mayaman sa makulay na imahinasyon. May nais pa ba kayong idagdag? Okey.Ang tula pong ito ay nagpapakita ng pagtatapat ng isang lalaki sa isang babae. Salamat. Wala na po. At hinihiling din po na sanay mawala na po ang mga gumagambala sa kanilang pag-iibigan. kahit po minsan ay may sagabal ay dapat huwag po itong maging dahilan ng pagkasira ng kanilang relasyon. Santos. F. sino sa inyo ang maaaring makapagbuod ng ating tinalakay sa araw na ito? Ano ang nais iparating sa atin ng tulang Pagtatapat? Yes. Paglalahat Sa kabuuan. At sinasabi din po sa tula na kahit anong mangyari hini sila mag-iiwanan. Magandang paglalagom! Salamat Bernie! Sino pa ang makapagdaragdag sa sinabi ni Bernie? .(Buong klase) Dito po binabalikan o inaalala ang mga kanilang pangako sa isa’t isa na kahit po maghirap sila ay walang bibitiw o mang-iiwan sa isa’t isa. Roel? Ang pagkakaintindi ko po dito ay kahit ano pong problema ang dumating sa kanila ay wala po sanang susuko sa isa’t isa.Yes. Gagawin ang lahat makamit lang ang Oo ng babae at hindi iiwan ang babae kahit na ano pang mangyayari o anumang problema ang dumating sa kanilang relasyon. atin pong tinalakay ang isang tulang tagalog na pinamagatang Pagtatapat na isinulat ni Lope K. Bernie? Sa kabuuan po. Sinasabi lamang dito kahit ano ang mangyari sa kanila ay kailangan na walang iwanan.

Mahusay Aldrin! Handa ka din bang mabigo? . Mahusay! Salamat Reymark! Okey klas.tama ang sinabi ni Reymark. Ayan! Tingin ko naman ay naintindihan ninyong lubos ang ating tinalakay sa araw na ito. (Buong klase) Okey! Kung malinaw na sa inyo ang ating paksang tinalakay ay maghanda na kayo para sa isang pagsusulit. Wala na po. Handa naman po akong tanggapin kung ano man ang isasagot niya sa akin. Sa una po nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko sa kanya pero inisip ko nlang po na wala naman masama kung sasabihin ko sa kanya ang nararamdaman ko lalo na po kung kaibigan ko siya. ano ang iyong gagawin o paano mo sasabihin sa iyong iniibig na mahal mo siya? Yes. Kailangan maging matapang upang ang lahat ng mga problemang darating sa isang relasyon ay kanilang malagpasan at kailangan din maging matatag sa paglutas ng ma ito. Rogelio? Naranasan muh na din bang magtapat sa iyong napupusuan? Ma’am opo. Kung may hindi naintindindihan magtanong lamang kayo sa akin at handa akong sagutin ito. Mahusay! Ipagpatuloy mo yan Rogelio.Syempre po bago po muna iyon una po kakaibiganin ko po muna siya tapos kapag malapit na ang lob namin sa isa’t isa doon ko po ipapahayag ang aking kinikimkim na pag-ibig sa kanya. Tama! Dapat handa tayo kung anuman ang magiging resulta ng pagtatapat ng isang tao.Yes. (Buong klase) Mahusay! G. Aldrin? Kung ako man po ang nasa sitwasyon gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang hindi po magsawa at hindi po mawala ang nararamdaman sa akin ng aking minamahal. kailangan po maging matapang sila na harapin ang mga problemang darating sa kanila. Paglalapat Ngayon. Ma’am para sa akin po parte na po iyan ng buhay ng lalaki tulad ko na nabigo din sa aming iniirog ngunit hindi naman po dahilan iyon upang hindi ko ipadama o ipakita sa kanya ang aking damdamin. Reymark? Ma’am idaragdag ko lang po na kung talagang mahal ng isang tao ang babae o lalaki. Ikaw. Opo Ma’am. kung kayo ang nasa sitwasyon ng tulang ating tinalakay.

.

.

.

.

.

basahin at siyasatin ang “Ang Luha ng Buwaya” ni Amado V. Jolyen T. Hernandez. Sheila S.IV. Inihanda nina: Cabildo. BSEd 2-I . TAKDANG-ARALIN Saliksikin. PAGTATAYA Sumulat ng isang pagpapaliwanag tungkol sa pahayag na “ Pag -ibig ang nagpapagalaw at nagbibigay-buhay sa Mundo”. Mensorado. V.