You are on page 1of 24

CONTRACTUL DE DONAŢIE

Secţiunea I. Noţiune, reglementare şi caractere juridice 1. Noţiune. Potrivit art. 801 C. civ. „Donaţiunea este un act de li eralitate !rin care donatorele d" irevoca il un lucru donatarului care#l !rimeşte$. De%iniţia dat" donaţiei de Codul civil a %ost a!reciat" ca „ine&act"$, deoarece ar l"sa im!resia c" este vor a numai de o mani%estare unilateral" de voinţ" şi nu de un contract 'cum este (n realitate). *n aceste condiţii, definim donaţia ca %iind+ contractul !rin care una dintre !"rţi, donatorul (şi mani%est" intenţia li eral" ' animus donandi) !rin care (şi micşorea,", (n mod irevoca il !ro!riul !atrimoniu cu un dre!t real sau de creanţ", %"r" a urm"ri s" !rimeasc" ceva (n sc-im . Contractul de donaţie este o liberalitate deoarece !rin (nc-eierea sa !atrimoniului donatorului se micşorea," cu un un 'sau un dre!t). *m!reun" cu contractele de,interesate 'de e&em!lu, comodatul, mandatul, de!o,itul etc.) donaţia %ace !arte din categoria actelor cu titlu gratuit. Donaţia este totodat", o li eralitate inter vivos, deoarece se (nc-eie şi (şi !roduce e%ectele, de regul", (n tim!ul vieţii donatorului 's!re deose ire de testament care este tot o li eralitate, (ns" mortis causa). Cali%icarea contractului dre!t donaţie este uneori di%icil". .a are dre!t criteriu !rinci!al intenţia li eral" ' animus donandi) a donatorului care „tre uie s" %ie temeinic ancorat" (n elementele convenţiei (ntre !"rţi$. *n materie de li eralit"ţi elementul voinţei prezintă, mai mult ca oricând, o importanţă deosebită deoarece !rin aceste acte 'cu caracter gratuit) dis!un"torul (nstr"inea," unurile sale %"r" a !rimi un ec-ivalent (n sc-im 'cum se (nt/m!l" de o icei). Du!" %orma de reali,are a voinţei animus donandi, donaţiile !ot %i+ directe 'reali,ate cu res!ectarea %ormei autentice), indirecte '(n%"!tuite !e calea unui alt act juridic dec/t donaţia0 de e&em!lu, renunţarea la un dre!t, remiterea de datorie, sti!ulaţia !entru altul) sau simulate 1deg-i,ate sau „disimulate su a!arenţa unui act cu titlul oneros$ Practica cunoaşte şi aşa numitele „contracte de donaţie cu clauză de întreţinere” !rin care una dintre !"rţi (nstr"inea," un un 'de regul", un imo il), iar cealalt" !arte se o lig" s"#l (ntreţin" !e tot tim!ul vieţii. Cali%icarea contractului dre!t „donaţie$ !rovine din %a!tul c" (nstr"in"torul unului nu !rimeşte (n sc-im o sum" de ani ori un alt un 'şi (şi !roduce o diminuare a !atrimoniului), (ns" at/t tim! c/t contractul nu are la a," intenţia li eral" 'ci asigurarea (ntreţinerii viagere) el nu !oate %i donaţie.

3. Caractere juridice. a). Donaţia este un contract unilateral. Deşi actul juridic se (nc-eie !rin acordul celor dou" !"rţi, numai una dintre acestea are o ligaţii contractuale 'donatorul). *n !rinci!iu, donatarul nu-şi asumă obligaţii faţă de donator. Se acce!t" unanim (ns" c" donatarul tre uie s" ai " o obligaţie de recunoştinţă '%aţ" de donator). 2 ligaţia de recunoştinţ" a donatarului este, (n general, o obligaţie morală şi deci, ne(nde!linirea ei nu !oate atrage (n mod direct sancţiuni juridice. ). Donaţia este un contract gratuit. 3st%el, donatorul transmite unul sau mai multe dre!turi donatarului, %"r" ca acesta 'din urm") s" se o lige la !lata vreunui ec-ivalent. Ca e&ce!ţie, (n ca,ul donaţiei cu sarcini contractul devine oneros, dar numai (n limitele valorii sarcinii. *n aceast" situaţie donaţia nu mai este unilateral", ci (n limitele sarcinii devine sinalagmatic". c). Donaţia este un contract solemn, deoarece este su!us" %ormei s!eciale, im!us" ca o condiţie ad validitatem de art. 814 C. civ. !otrivit c"ruia „5oate donaţiunile se %ac !rin act autentic$. .&ce!ţie de la regula de mai sus o %ac darurile manuale, care se !er%ectea," vala il numai !rin predare, tradiţiune. d). Donaţia este un contract translativ de proprietate. 3st%el, o dat" cu (nc-eierea contractului o!erea," de regul", şi trans%erul dre!tului de !ro!rietate de la donator la donatar. Preci,"m (ns", c" donaţia este translativ" de !ro!rietate numai prin natura sa, contractul !ut/nd transmite vala il şi un alt dre!t 'de e&em!lu, un alt dre!t real sau un dre!t de creanţ"). *n !rinci!iu, şi (n ca,ul donaţiei, dre!tul de !ro!rietate se trans%er" din momentul (nc-eierii contractului, dar este !osi il ca !"rţile ' solo consensu) s" am/ne acest moment. Ca e&ce!ţie, am/narea trans%erului dre!tului de !ro!rietate nu este !osi il" (n ca,ul darului manual, deoarece %iind un contract real, (nc-eierea sa vala il" !resu!une '!e l/ng" acordul de voinţ") şi tradiţiunea (predarea) bunului la momentul înc eierii contractului . 5ransmiterea dre!tului de !ro!rietate de la donator la donatar !roduce consecinţele instituite de dre!tul comun 'de e&em!lu, riscul !ieirii lucrului va %i su!ortat de donatar !otrivit !rinci!iului res perit domino).

Secţiunea a II-a. Condiţii de fond

Pentru a %i vala il (nc-eiat" donaţia, ca orice contract, tre uie s" (nde!lineasc" condiţiile de fond ale contractului !rev",ute de art. 678 C. civ. 'ca!acitate, consimţ"m/nt, o iect, cau,"). 2riginalitatea contractului '(n ra!ort cu celelalte contracte s!eciale) se mani%est", (n acest domeniul, !rintr#o regul" im!ortant" e&!rimat" de principiul irevocabilităţii donaţiei. § . Ca!acitatea !"rţi#or Potrivit regulii generale, a!lica ile şi contractului de donaţie, ca!acitatea de a contracta constituie regula, iar inca!acitatea e&ce!ţia. 3t/t donatorul c/t şi donatarul tre uie s" ai ", la momentul perfectării contractului, ca!acitatea necesar" !entru a (nc-eia acte de dispoziţie. *n ca,ul donaţiei (nc-eiate (ntre a senţi, !"rţile 'dar mai ales donatorul) tre uie s" %ie ca!a ile at/t la momentele ofertei şi acceptării, !recum şi la momentul primirii comunicării actului de acce!tare. Inca!acit"ţile (n materie !ot %i+ absolute, c/nd !ersoana (n cau," nu !oate %ace şi nici !rimi donaţii, şi inca!acit"ţi relative care !resu!un c" inca!a ilul nu !oate dona anumitor !ersoane şi nici !rimi de la unele din ele Inca!acit"ţile la (nc-eierea contractului de donaţie sunt e!pres şi limitativ prevăzute de lege. .le urmea," a %i anali,ate (n continuare, du!" cum interdicţia este de a dis!une sau de a !rimi donaţii. 3. Inca!acit"ţi de a dis!une !rin donaţii Sunt inca!a ili a solut de a dis!une+ minorii şi persoanele puse sub interdicţie "udecătorească# a). Potrivit art. 186 şi art. 144 alin. 4 C. %am., minorii nu pot face donaţii nici !rin re!re,entanţi legali şi nici cu autori,aţia autorit"ţii tutelare. 9ai mult, minorul nu !oate dis!une !rin donaţii nici (n %avoarea tutorelui s"u, c-iar du!" (m!linirea v/rstei majoratului 'dac" autoritatea tutelar" nu a dat desc"rcare de gestiune tutorelui). .&ce!ţie %ace ca,ul c/nd tutorele este (ns" un ascendent al minorului 'art. 806 alin. 4 C. civ.). *n ca,ul (n care minorul 'minora) se c"s"toreşte şi do /ndeşte ca!acitatea de e&erciţiu de!lin" el va !utea s" (nc-eie vala il contracte de donaţie. *n !ractic", se admite vala ilitatea unor donaţii %"cute de minori cu condiţia s" re!re,inte daruri o işnuite 'de e&em!lu, la anivers"ri). ). $ersoanele puse sub interdicţie "udecătorească, %iind li!site de ca!acitate de e&erciţiu, nu !ot (nc-eia vala il contracte de donaţie 'cu at/t mai mult cu c/t, (n general, nu !ot contracta).

De !reci,at c" alienatul sau de ilul mintal, ne!us su interdicţie, este !re,umat a %i normal, iar actele (nc-eiate de el vor %i vala ile, !/n" c/nd acesta va %i !us su interdicţie 'momentul de re%erinţ" al ca!acit"ţii !ersoanei %iind evident cel al (nc-eierii contractului). Sancţiunea neres!ect"rii inca!acit"ţii minorilor şi a inter,işilor judec"toreşti de a dis!une !rin donaţii este nulitatea absolută a actului (nc-eiat. :. Inca!acit"ţi de a !rimi donaţii a). Sunt incapabili absolut de a !rimi donaţii+ !ersoanele neconce!ute !recum şi organi,aţiile care nu au dod/ndit !ersonalitate juridic". Potrivit art. 808 alin. '1) C. civ. „este ca!a il de a !rimi !rin donaţiune (ntre vii oricine este conce!ut (n momentul donaţiunii$. .ste !osi il totuşi ca !ersoanele neconce!ute s" %ie grati%icate indirect, de e&em!lu, !rin grati%icarea unor terţi ca!a ili (n %avoarea unui co!il neconce!ut sau !rin contractul de asigurare 'ca ene%iciare ale asigur"rii). 5ot aşa, organi,aţiile care nu au do /ndit !ersonalitate juridic" nu !ot !rimi donaţii. Pentru a !rimi donaţii !ersoana juridic" tre uie s" %ie legal constituit", iar li eralitatea se do /ndeşte numai cu res!ectarea principiului specialităţii capacităţii de folosinţă, !otrivit c"ruia o iectul donaţiei tre uie s" cores!und" sco!ului organi,aţiei !rev",ut (n actul de constituire. Neres!ectarea inca!acit"ţilor a solute de a !rimi donaţii este sanc# ţionat" cu nulitatea absolută. ). 3lte categorii de !ersoane sunt incapabili relativ de a !rimi donaţii. Potrivit art. 810 C. civ. medicii şi farmaciştii nu !ot !rimii donaţii de la persoanele tratate pentru boli care au produs decesul acestora. Inca!acitatea se (ntemeia," !e o !re,umţie a solut" de ca!taţie şi sugestie 'variet"ţi ale dolului), a!reciindu#se consimţ"m/ntul ca %iind viciat. Pentru a o!era, interdicţia tre uie s" (nde!lineasc" trei condiţii cumulative+ # donaţia tre uie s" %i %ost %"cut" (n cursul unei oli de care donatorul a murit0 # moartea s" %i %ost cau,at" de oala !entru care era (ngrijit0 # tratamentul s" %i avut caracter re!etat sau de continuitate. Ca e&ce!ţie de la regula de mai sus, legea declar" vala ile donaţiile remuneratorii %"cute de !acient medicului sau %armacistului, dac" sunt !otrivite cu starea material" a acestuia, !recum şi cele %"cute unei rude !/n" la gradul I; inclusiv, cu condiţia ca donatorul s" nu ai " moştenitori (n linie drea!t", a%ar" de ca,ul (n care donatarul este c-iar el un ast%el de erede.

Potrivit art. 810 alin. '4) C. civ. „3celeaşi reguli sunt a!lica ile (n !rivinţa !reoţilor$. .ste necesar ca !reotul s"#l %i asistat !e olnav şi s" nu %i s"v/rşit un act i,olat. Datorit" %a!tului c" inca!acit"ţile medicilor, %armaciştilor şi !reoţilor !ot %i uşor ocolite !rin simulaţie, legiuitorul a intervenit ar"t/nd c" „Dis!o,iţiile (n %avoarea unui inca!a il s(nt nule, %ie ele deg-i,ate su %orma unui contract oneros, %ie %"cute (n numele unor !ersoane inter!use$, mai mult legea instituie o !re,umţie de !ersoane inter!use (n %avoarea tat"lui, mamei, co!iilor 'şi descendenţii lor), !recum şi a soţului !ersoanei inca!a ile . 2!in"m c" neres!ectarea incapacităţilor relative de a primi donaţii !rivind !e medici, %armacişti şi !reoţi se sancţionea," cu nulitatea relativă a donaţiei. 9inorii şi inter,işii au dre!tul de a !rimi donaţii, dar neav/nd ca!acitate de e&erciţiu le !ot acce!ta numai !rin re!re,entanţii lor legali sau cu (ncuviinţarea autorit"ţii tutelare. 3st%el, !otrivit art. 81< alin. '1) C. civ., „donaţiile %"cute unui minor sau inter,is, se acce!t" de tutore sau de !"rinte$. *n a!"rarea intereselor minorilor şi inter,işilor legiuitorul 1art. 81< alin. '8) C. civ.= a intervenit d/nd !osi ilitatea şi altor !ersoane '%"r" calitate de tutori) s" !oat" acce!ta donaţii !entru ei, cum ar %i+ ceilalţi ascendenţi 'dec/t !"rinţii, c-iar dac" aceştia ar %i (n viaţ"). *n toate ca,urile, (ns" dac" donaţia este cu titlu oneros 'cu sarcini sau su condiţie) acce!tarea este un act de dis!o,iţie şi, (n consecinţ", ea tre uie autori,at" de autoritatea tutelar". *nc"lcarea dis!o,iţiilor !rev",ute de art. 81< C. civ. atrage nulitatea relativă a donaţiei. Potrivit art. 81> C. civ., inca!a il de a !rimi donaţii este şi „surdo# mutul ce nu ştie s" scrie$ care !oate acce!ta vala il o donaţie numai cu asistarea unui curator special numit de autoritatea tutelară 'cu rol de inter!ret al voinţei acestuia). Sancţiunea neres!ect"rii !revederilor art. 81> C. civ. !rivind inca!acitatea surdo#mutului de a !rimi donaţii este nulitatea relativă# Donaţiile %"cute instituţiilor ugetare 'ministere sau alte instituţii centrale) urmea," s" %ie acce!tate de ministru sau de conduc"torul instituţiei centrale de stat. *n ca,ul (n care donaţiile %"cute statului au ca o iect un un grevat de sarcini acce!tarea se va %ace numai cu avi,ul 9inisterului ?inanţelor. Potrivit art. @ din Aegea nr. 814B1668 !rivind !ro!rietatea !u lic" unurile donate ce urmea," a intra (n domeniul !u lic al statului sau al unit"ţilor administrativ#teritoriale se acce!t" de Cuvern sau de consiliul judeţean ori local 'du!" ca,). Sancţiunea neres!ect"rii dis!o,iţiilor legale !rivind autori,aţia dat" de c"tre organul com!etent este nulitatea absolută.

*n ca,ul altor !ersoane juridice 'dec/t cele de stat) dar care au sco!uri !atrimoniale, donaţiile !ot %i acce!tate de organelor lor de conducere %"r" autori,aţii !reala ile. C. Inca!acit"ţi !rivind donaţiile de organe Donaţiile de organe au %ost reglementate de Aegea nr. 8B1668 !rivind !relevarea şi trans!lantul de ţesuturi şi organe umane. Aegea are dis!o,iţii distincte !entru două categorii de donatori+ !ersoane „(n viaţ"$ sau decedaţi. a). $entru a putea fi donator „în viaţă” , !ersoana tre uie s" %ie ma"oră, cu capacitate mintală deplină, iar !relevarea de ţesuturi să nu-i pună în pericol viaţa# Donatorul viu '(n viaţ") nu poate ceda organe unice sau vitale 'art. 10 !ct. 4) Se inter,ice !relevarea de organe şi ţesuturi umane de la !otenţiali donatori minori, !recum şi de la !ersoanele li!site de discern"m/nt, a%late (n viaţ" 'art. >). *n mod e&ce!ţional, dac" donaţia are ca o iect !relevarea şi trans!lantul de m"duv" osoas", iar donatarul este %ratele sau sora donatorului, acesta 'din urm") !oate %i şi o !ersoan" minor" 'art. @ !ct. 1) Consimţ"m/ntul donatorului major „tre uie s" %ie scris, li er, !reala il şi e&!res$ 'art. < !ct. 1). Consimţ"m/ntul se d" numai du!" ce donatorul a %ost in%ormat de medic asu!ra eventualelor riscuri şi consecinţe !e !lan %i,ic, !si-ic, %amilial şi !ro%esional, re,ultate din %a!tul !relev"rii. Donatorul !oate reveni (nainte de !relevare asu!ra consimţ"m/ntului dat 'art. < !ct. 7). Donaţia de m"duv" osoas" de la minori se !oate %ace numai cu consimţ"m/ntul %iec"ruia dintre titularii autorit"ţii !"rinteşti sau al re!re,entantului legal al minorului. Consimţ"m/ntul se e&!rim" (n %aţa !reşedintelui tri unalului judeţean sau al munici!iului :ucureşti, du!" ca,, (n a c"rui ra," de activitate domicilia," minorul, ori (n %aţa unui magistrat, du!" e%ectuarea o ligatorie a unei anc-ete de c"tre autoritatea tutelar" com!etent" 'art. @ !ct. 8). De%u,ul minorului (m!iedic" orice !relevare. ). Donaţia de organe de la persoanele decedate se e%ectuea," numai dac" moartea cere ral" a %ost con%irmatE medical. Prelevarea de organe de la !ersoanele decedate se %ace cu res!ec# tarea a două condiţii+ numai dacă e!istă consimţământul în scris al !ersoanelor a ilitate, !recum şi, dac" !rin actul !relev"rii nu se compromite o autopsie medico-legală solicitat", (n condiţiile legii 'art. 10 !ct. 1). *n acest ca,, donaţia se %ace cu consimţământul scris al mem rilor majori ai %amiliei sau al rudelor, (n urm"toarea ordine+ soţ, !"rinte,

co!il, %rate ori sor". *n a senţa acestora, consimţ"m/ntul va %i luat de la !ersoana autori,at" (n mod legal s" (l re!re,inte !e de%unct. Ca e&ce!ţie, consimţ"m/ntul acestora nu mai este necesar c/nd !ersoana !osesoare a c"rţii de donator, decedat", şi#a e&!rimat, (n scris, (n tim!ul vieţii, dorinţa de a dona organe şiBsau ţesuturi. $entru a primi donaţia de organe donatarul tre uie s"#şi mani%este (n scris consimţ"m/ntul, (n !re,enţa medicului#şe% al secţiei (n care este o!erat şi a doi martori 'art. 11 !ct. 1). C/nd !ersoanele donatare sunt minori sau !ersoanele li!site de discern"m/nt, consimţ"m/ntul va %i dat !entru ei de !"rinţi sau, du!" ca,, de re!re,entantul legal. Consimţ"m/ntul donatarului !oate %i dat numai după ce medicul a informat !rimitorul sau !ersoanele a ilitate de lege s"#şi dea acordul, asupra eventualelor riscuri de ordin medical re,ultate din trans!lant. %n mod e!cepţional, donaţia de organe umane se poate face fără consimţământul persoanei donatare sau a împuterniciţilor legali , dac", datorit" unor (m!rejur"ri o iective, leg"tura cu %amilia ori cu re!re,entanţii legali ai !rimitorului, a%lat (n im!osi ilitatea de a#şi da consimţ"m/ntul, nu se !oate lua (n tim! util, iar (nt/r,ierea ar conduce inevita il la moartea acestuia, %a!t consemnat de medicul#şe% de secţie şi de doi martori 'art. 18).

§ $. Con%i&ţ"&'ntu#
Pentru c" donaţia este, (n !rimul r/nd un contract, ea tre uie s" ai " la a," acordul de voinţ" al !"rţilor. Deoarece donaţia este şi o liberalitate, !rin esenţa sa, acordul de voinţ" tre uie s" e&!rime voinţa animus donandi a donatorului şi acce!tarea acesteia de donatar. *n !rinci!iu, consimţ"m/ntul, ca element de validitate a contractului tre uie s" nu %ie „dat !rin eroare, smuls !rin violenţ", sau sur!rins !rin dol$ 'art. 6<4 C. civ.). *m materie de li eralit"ţi vicierea consimţ"m/ntului se %ace de regul", !rin dol, mani%estat su %orma ca!taţiei sau sugestiei # &ugestia const" (n %olosirea unor mijloace ne!ermise (n sco!ul de a s"di (n mintea testatorului ideea de a %ace o li eralitate !e care nu ar %i %"cut#o din !ro!rie iniţiativ". 'aptaţia (nseamn" %olosirea de mano!ere dolosive (n sco!ul de a (nşela una credinţ" a testatorului !entru a#l determina s" %ac" o li eralitate, %"r" de care nu ar %i %"cut#o. Contractul al c"rui consimţ"m/ntul este viciat se sancţionea," cu nulitatea relativă. § 3. O(iectu# contractu#ui

Pot %orma o iectul donaţiei unurile mo ile şi imo ile care deo!otriv", tre uie s" (nde!lineasc" '!otrivit dre!tului comun) o serie de condiţii !recum+ s" %ie (n circuitul civil, s" %ie determinate sau determina ile, !osi ile, licite şi s" e&iste sau s" !oat" e&ista (n viitor. .&ce!ţie de la condiţiile ar"tate mai sus %ac+ darurile manuale, care nu !ot avea ca o iect unuri viitoare, (ntruc/t nu sunt susce!ti ile de tradiţiune. Ca şi (n alte contracte transmisi ile de !ro!rietate, unurile viitoare !ot %orma, (n !rinci!iu, o iectul donaţiei, cu e&ce!ţia moştenirilor nedesc-ise care nu !ot %i (nstr"inate, su sancţiunea nulit"ţii a solute 'art. @08 C. civ.). C/nd unul este individual determinat, donatorul tre uie s" ai " calitatea de !ro!rietar. Dac" o iectul donaţiei este lucrul altuia, donaţia este nulă absolut# § ). Cau*a Sco!ul !entru care donatorul trans%er", cu titlul gratuit, !ro!rietatea sau un alt dre!t !atrimonial altei !ersoane tre uie s" %ie real, licit şi moral. *n ca, contrar, donaţia nu !oate %i vala il (nc-eiat" '!entru ne(nde!linirea condiţiilor !rev",ute de art. 678 C. civ.). Donaţia care are o cau," 'sco!) ce contravine legii sau unelor mo# ravuri ori ordinii !u lice este nulă absolut# Dovada cau,ei ilicite incu " celui care o !retinde şi %iind o c-estiune de %a!t, !oate %i %"cut" !rin orice mijloace de !ro ". Cau,a donaţiei cu!rinde dou" elemente+ intenţia de a grati%ica şi motivul determinant. (ntenţia de a gratifica const" (n transmiterea dre!tului de !ro!rietate asu!ra unui un sau altui dre!t real ori de creanţ", cu titlu gratuit. ;oinţa de a grati%ica a donatorului este un element a stract, o iectiv, invaria il şi comun tuturor contractelor de donaţie. .vident, c" intenţia de a grati%ica este str/ns legat" de consimţ"m/ntul li er e&!rimat al donatorului. )otivul determinant este sco!ul !ractic urm"rit de donator, element su iectiv, varia il şi concret (n %iecare contract de donaţie.

§ +. ,rinci!iu# ire-oca(i#it"ţii %!ecia#e. E.ce!ţii
1. Potrivit art. 6>6 C. civ. FConvenţiile legal %"cute au !utere de lege (ntre !"rţile contractante$. Cu alte cuvinte orice contract vala il (nc-eiat este şi irevocabil 'ne!ut/nd %i des%"cut sau des%iinţat !rin

mani%estarea de voinţ" a unei singure !"rţi). 3st%el, !utem s!une c" donaţia 'ca şi celelalte contracte civile) este irevoca il", (n !rimul r/nd, (n temeiul dre!tului comun '!entru c" este un contract). Irevoca ilitatea donaţiei nu este (ns", numai una general", comun" tuturor contractelor, ci şi o irevocabilitate, proprie, specială acestui contract, derivat" din calitatea sa, distinct" de celelalte contracte, de liberalitate. 3cesta este şi sensul dis!o,iţiilor art. 801 C. civ. !otrivit c"rora donaţia este Fun act de li eralitate !rin care donatorele d" irevocabil un lucru donatarului$ Irevoca ilitatea donaţiei este, (n consecinţ" s!ecial", deoarece !riveşte nu numai efectele contractului, dar şi natura intrinsecă a contractului. Pentru aceste considerente, (n doctrin" irevoca ilitatea donaţiei a %ost su!ranumit" şi „irevocabilitate de gradul doi”. Irevoca ilitatea se justi%ic" !rin ocrotirea intereselor donatorului, garantarea dre!tului de !ro!rietate do /ndit de donatar, !recum şi !entru !rotejarea intereselor terţilor ce intr" (n ra!orturi juridice cu acesta din urm" şi (n consecinţ", contribuie la siguranţa circuitului civil 'art. 801, art. 888, art. 884, art. 887 C. civ.). P"rţile nu !ot include (n contract clau,e care s" contravin" irevoca# ilit"ţii donaţiei, ast%el c" orice condiţie incom!ati il" cu esenţa sa va atrage nulitatea a solut" a contractului, cu s!eci%icaţia c" nulitatea va lovi (ntreg contractul şi nu numai clau,a ne!ermis". Nulitatea a solut" a unei clau,e incom!ati ile irevoca ilit"ţii donaţiei !oate %i invocat" de orice !ersoan", cu e&ce!ţia succesorilor (n dre!turi ai donatorului care, du!" ce au con%irmat, rati%icat sau e&ecutat voluntar donaţia nu o mai !ot invoca !entru a solicita restituirea unului 1art. 11>@ alin. '4) C. civ.=. ?acem !reci,area c" nu orice clau,e contractuale sunt incom!ati ile cu !rinci!iul irevoca ilit"ţii donaţiilor, ci numai cele care a%ectea," (n esenţ" do /ndirea dre!tului transmis donatarului. De e&em!lu, !ot %i inserate clau,e !rivind+ transmiterea unului la un termen ulterior (nc-eierii contractului, reţinerea u,u%ructului viager de c"tre donator sau !lata unor datorii determinate etc. Potrivit art. 88< alin. '1) şi '8) C. civ., „Donatorul !oate sti!ula (ntoarcerea unurilor d"ruite$ (n ca, de !redeces al donatarului ori al acestuia şi al descendenţilor lui, dar numai în favoarea sa, nu şi a altei !ersoane. 3ceast" clau," conţine o condiţie rezolutorie cauzală '!ermis" de lege), care nu de!inde de voinţa donatorului, ci de -a,ard 'art. 100< C. civ.). A. C#au*e incompatibile cu !rinci!iu# ire-oca(i#it"ţii donaţii#or. a). „.ste nul" orice donaţiune %"cut" în condiţii a căror îndeplinire atârnă numai de voinţa donatorului” 'art. 888 C. civ.).

Donaţia este nul", c-iar dac" condiţiile sunt simple potestative# 3ceasta deoarece donaţia este o li eralitate, regimul s"u juridic %iind di%erit de contractele cu titlu oneros 'care devin nule numai dac" sunt a%ectate de condiţii !otestative !ure). ). Potrivit art. 887 C. civ. donaţia este nulă dacă donatorul şi-a rezervat dreptul de a dispune de bunurile liberalităţii şi du!" !er%ectarea contractului 'c-iar dac" a murit %"r" a %i dis!us de ele). 5ot nul" a solut este şi donaţia ce re!re,int" o su stituţie %ideicomisar" 'ca, (n care donatorul a desemnat un instituit cu o ligaţia de a !"stra, conserva şi remite unul la moartea sa unei alte !ersoane, numit" su stituit # art. 804 C. civ.). c). .ste nul" şi donaţia !rin care donatarul a %ost o ligat la plata unor datorii viitoare şi „care nu e&istau la e!oca donaţiunii sau care nu erau ar"tate (n actul de donaţiune$ 'art. 884 C. civ.). Sancţiunea s#a im!us !entru a nu !ermite donatorului revocarea indirect" a donaţiei !rin crearea de datorii !osterioare, !/n" la valoarea donaţiei %"cute. d). Donaţia care conţine o clau," de denunţare unilateral" a contractului 'de c"tre donator) este de asemenea nul", deoarece re!re,int" o condiţie !ur !otestativ". De,ult" c" donaţia face e!cepţie de la regula !otrivit c"reia nimic nu se !oate o!une ca !"rţile s" !revad" (n contract o clau," de denunţarea acestuia. /. C#au*e compatibile cu !rinci!iu# ire-oca(i#it"ţii donaţiei. a). *onaţia poate fi afectată de un termen . Clau,a este !ermis" deoarece termenul, ca modalitate a actului juridic, nu a%ectea," do /ndirea dre!tului transmis, ci numai e&erciţiul acestuia. ). Donaţia !oate %i a%ectat" şi de o condiţie, (ns" aceasta tre uie s" %ie e&clusiv cauzală şi mi!ta. c). Donaţia !oate sti!ula plata datoriilor prezente 'deci cu dat" anterioar" (nc-eierii contractului). d). Potrivit art. 88< C. civ. „Donatorul !oate sti!ula (ntoarcerea unurilor d"ruite, at/t (n ca,ul c/nd donatarul ar muri (naintea lui, c/t şi (n ca,ul c/nd donatarul şi descendenţii s"i ar muri (naintea sa$. De menţionat c" sti!ulaţia „nu se !oate %ace dec/t (n %avoarea donatorului$ 1art. 88< alin. '8) C. civ.=. Sti!ulaţia (n %avoarea donatorului re!re,int" o condiţie cauzală rezolutorie. 8. Devoca ilitatea donaţiilor (ntre soţi. Prin e!cepţie de la !rinci# !iul irevoca ilit"ţii s!eciale a donaţiilor, donaţiile între soţi 'art. 64@ C. civ.) şi donaţiile +între vii pentru bunurile viitoare$ 'art. 881 C. civ.) sunt revocabile#

De menţionat c" doctrina este unanim" (n a a!recia c" revocarea donaţiilor (ntre soţi este singura e!cepţie veritabilă de la !rinci!iul irevoca ilit"ţii s!eciale a donaţiei. Potrivit art. 64@ alin. '1) C. civ. „2rice donaţiune %"cut" (ntre soţi (n tim!ul maritagiului este revoca il"$. Donaţiile av/nd ca o iect unurile !ro!rii sunt !ermise (ntre soţi. Ca urmare a li eralit"ţii inter vivos, unurile !ro!rii ale unui soţ 'donator), devin unuri !ro!rii ale celuilalt soţ#donatar '%"r" a se !utea sti!ula intrarea acestora (n comunitatea lor de unuri, „ceea ce (nsemn" !re%acerea dre!tului de !ro!rietate e&clusiv" a soţului donator (ntr#un dre!t de !ro!rietate dev"lmaş" a am ilor soţi$). Devocarea donaţiei dintre soţi se !oate reali,a !rin voinţa unilateral" a soţului donator, indi%erent de %orma (n care s#a e%ectuat donaţia 'act autentic, donaţie indirect" sau dar manual). Dre!tul de a revoca li eralitatea inter vivos, este de esenţa donaţiilor făcute între soţi# Dre!tul soţului#donator de a revoca donaţia !oate %i e&ercitat oric/nd (n tim!ul c"s"toriei sau du!" (ncetarea acesteia 'sau c-iar du!" moartea soţului donatar, (m!otriva moştenitorilor celui grati%icat). Donaţia (ntre soţi devine definitivă şi irevocabilă după moartea donatorului# Ca e&ce!ţie, du!" moartea donatorului moştenitorii acestuia vor !utea cere revocarea donaţiei, dar !entru cau,e legale 'nee&ecutarea sarcinii sau !entru ingratitudinea donatarului). Devocarea donaţiei dintre soţi o!erea," !rin sim!la mani%estare de voinţ" a soţului donator 'care nu este ţinut de a o şi motiva). ;oinţa soţului donator de revocare a donaţiei !oate %i mani%estat" e&!res, !rin solicitarea restituirii lucrului, dar şi tacit 'de e&em!lu, (n ca,ul (n care donatorul instituie un legat cu!rins (ntr#un testament cu !rivire la lucrul res!ectiv, (n %avoarea unei terţe !ersoane). Soţul donator nu are !osi ilitatea ca !rin actul de donaţie sau !rintr#un alt act juridic s" renunţe la dre!tul de revocare, deoarece revocabilitatea donaţiilor între soţi este de ordine publică. Donaţiile (ntre soţi sunt revoca ile !entru „ca soţul, nevoit s" cear" des%acerea c"s"toriei din cul!a celuilalt soţ, s" !oat" revoca şi donaţiile %"cute (nainte de intervenirea cau,elor care determin" des%acerea c"s"toriei$. Ca e%ect al revoc"rii donaţiei, unurile (n cau," redevin unuri !ro!rii ale soţului donator. Donaţia de unuri viitoare 'ce are ca o iect unuri !e care donatorul le va l"sa, la moartea sa, donatarului) este de asemenea, revoca il" !rin esenţa sa. Dac" (ns" donatarul moare (naintea donatorului, donaţia de unuri viitoare devine caduc".

Preci,"m c" donaţia de unuri viitoare nu constituie un pact asupra unei succesiuni viitoare '!ro-i it de lege şi sancţionat cu nulitatea a solut"). Donaţia F(ntre vii de unuri viitoare$ '!rev",ut" de art. 881 C. civ.) este rar întâlnită în practică şi !re,int" (n consecinţ", un interes pur teoretic. Din aceste considerente literatura de s!ecialitate s#a %erit s" o asimile,e unei Fverita ile e&ce!ţii$ de la !rinci!iul irevoca ilit"ţii donaţiilor.

Secţiunea a III-a. Condiţii de for&".
G . ,rinci!iu# %o#e&nit"ţii donaţiei Potrivit art. 814 C. civ. „5oate donaţiile se %ac !rin act autentic$0 re,ult" c" donaţia este un contract solemn '(nscrisul autentic %iind cerut ca element esenţial de vala ilitate a contractului şi nu ca mijloc de !ro "). 3st%el, donaţia se !re,int" ca o e&ce!ţie de la !rinci!iul consensualismului 'caracteristic dre!tului o ligaţional). Solemnitatea donaţiei nu (nsemn" (ns", numai o sim!l" %orm" de !re,entare a voinţei li erale 'animus donandi). .a are o semni%icaţie mai !ro%und", ţin/nd de natura e!trinsecă a acestui contract. *n acelaşi sens, s#a o!inat c" %orma solemn" 'autentic") a donaţiei re!re,int" şi Fo m"sur" de !rotecţie a voinţei donatorului, care dis!une (n mod actual şi irevoca il de un dre!t (n %avoarea unei alte !ersoane$, %"r" ec-ivalent. Putem a%irma ast%el, c" (ntre !rinci!iul irevoca ilit"ţii s!eciale şi !rinci!iul solemnit"ţii 'ca elemente !rinci!ale de %ond şi res!ectiv, de %orma) e&ist" o str/ns" şi inse!ara il" leg"tur" care (m!reun", %ac din donaţie Fcel mai s!ecial contract$ 'dintre cele civile s!eciale). Din acest considerent, %orma solemn" nu constituie numai un sim!lu 'şi comun) caracter al contractului, ci !utem vor i de mai mult şi anume, des!re principiul solemnităţii donaţiei. Neres!ectarea %ormei autentice atrage nulitatea a solut" a contractului. Pentru ca li eralitatea inter vivos s" !roduc" totuşi e%ecte „ea tre uie s" se re%ac" (n %ormele legiuite$ 'art. 11>8 C. civ.). Deoarece %orma solemn" este cerut" im!erativ 'ad validitatem)0 dovada e&istenţei contractului de donaţie nu !oate %i %"cut" cu martori 'c-iar dac" e&ist" un (nce!ut de dovad" scris"). Nulitatea donaţiei !entru li!sa %ormei autentice !oate %i invocat" de orice !ersoan" sau de instanţ", din o%iciu 'ne!ut/nd %i (nl"turat" (n nici un %el). Neres!ectarea %ormei donaţiei nu poate fi acoperită ulterior prin confirmare de către donator 'art. 11>8 C. civ.).

*n sc-im , s#a admis c" du!" moartea donatorului, nulitatea donaţiei pentru viciul de formă poate fi acoperită prin confirmare, ratificare sau e!ecutare voluntară, de c"tre moştenitorii donatorului. *n ca,ul (n care donaţia se (nc-eie !rin mandatar, (m!uternicirea s!ecial" a acestuia tre uie s" ai " tot %orm" autentic", asemenea actului ce urmea," a %i (nc-eiat !rin re!re,entant 'contractul de donaţie). C/nd donaţia se (nc-eie (ntre a senţi, !rin o%ert" şi acce!tare se!a# rate, ambele acte tre uie s" %ie %"cute în formă autentică 'su sancţiunea nulit"ţii a solute). De menţionat, c" acceptarea donaţiei trebuie să aibă loc în timpul vieţii donatorului, (n ca, contrar o%erta %iind caduc" . 3cce!tarea donaţiei tre uie %"cut" !ersonal de donatar şi noti%icat" donatorului, (n limitele termenului sta ilit de acesta, iar dac" nu s#a %i&at un termen, (nainte de revocarea o%ertei 1(n tim!ul vieţii lui şi (nainte de a deveni inca!a il # art. 817 alin. '8) C. civ=. Noti%icarea acce!t"rii, neav/nd caracter !ersonal, !oate %i %"cut" şi de c"tre alte !ersoane 'de e&em!lu moştenitorii donatarului) Potrivit art. 88@ C. civ. „2rice act de donaţiune de mobile este vala il numai !entru o iectele trecute (ntr#un act estimativ su semnat de donator şi donatar$. Deci, legea cere, (n ca,ul donaţiei de unuri mo ile e&istenţa, dre!t condiţie de vala ilitate a contractului, a unui stat estimativ. 3cesta tre uie s" cu!rind" descrierea %iec"rui un donat (n !arte, inclusiv valoarea lui. Statul 'actul) estimativ !oate %i cu!rins (n (nscrisul constatator al contractului de donaţie sau !oate %i un (nscris se!arat, ataşat contactului !rinci!al. De menţionat c" actul estimativ poate fi şi sub semnătură privată 'nu nea!"rat (nscris autentic), el tre uind (ns", s" %ie semnat de am ele !"rţi contractante. Sunt scutite de %ormalitatea actului estimativ donaţiile indirecte şi darurile manuale. § $. Donaţii#e de01i*ate2 donaţii#e indirecte 3i daruri#e de nunt" Doctrina şi !ractica au recunoscut e&istenţa unor donaţii Fscutite de %ormalismul art. 814 c. civ.$ !recum+ donaţiile deg-i,ate, donaţiile indirecte şi darurile manuale, care sunt ast%el, e!cepţii de la principiul solemnităţii donaţiilor. 1. Donaţia de01i*at" este o donaţie simulat" care, sub aparenţa unui contract cu titlu oneros, ascunde natura gratuită a unui contract secret. De e&em!lu, deşi !rintr#un contract !u lic de v/n,are# cum!"rare se (nstr"inea," o cas", (n %a!t dre!tul de !ro!rietate se transmite cu titlu gratuit. *n acest ca,, deşi !"rţile contractante recunosc e&istenţa unui !reţ, acesta nu e&ist" (n realitate 'ne%iind datorat).

Donaţiile deg-i,ate sunt vala ile, simulaţia ne%iind, (n !rinci!iu, sancţionat" cu nulitatea. Dac" (ns", deg izarea este frauduloasă contractul este nul# *n ceea ce !riveşte res!ectarea condiţiilor de fond, s#a a!reciat unanim c" actul care deg-i,ea," donaţia 'cel a!arent) tre uind s" (ntruneasc" toate cerinţele !rev",ute de lege '(n materie de donaţii). *n doctrin" şi (n !ractic" s#a !us (ns" (ntre area+ ce formă tre uie s" (m race contractul care deg-i,ea," o donaţie, %orma cerut" (n ge# neral !entru vala ilitatea contractelor sau %orma s!ecial" 'autentic") im!us" de art. 814 C. civ. !entru donaţii H Practica judiciar" şi o !arte im!ortant" a doctrinei a susţinut c" este su%icient s" %ie (nde!linite condiţiile de %orm" cerute de lege !entru contractul care deg-i,ea," donaţia 'actul a!arent). *n acest sens, (n e&em!lul de mai sus, v/n,area a!arent" a casei 'construcţie) (n %orm" consensual" 'deci %"r" res!ectarea %ormei autentice) a %ost vala il (nc-eiat". Ne raliem o!iniei e&!rimate de !ractica judiciar" şi a autorilor, !otrivit c"reia forma donaţiei deg izate este aceea cerută de lege pentru actul aparent# Susţinem soluţia de mai sus, !e considerentul 'unanim acce!tat) c", dac" sunt (ntrunite condiţiile de validitate a contractului ostensi il 'a!arent) simulaţia 'deg-i,area) este vala il". De asemenea, deşi %ormularea art. 814 este la !rima vedere, im!erativ" 'F ,oate donaţiieI$s.n) (nsuşi legiuitorul a admis anumite derog"ri directe sau im!licite 'a se vedea art. 818, 87<, 670 etc.). 5ot aşa, a!reciem c" nu se !oate susţine concomitent, !e de o !arte c" donaţia deg-i,at" este o e&ce!ţie de la !rinci!iul solemnit"ţii, iar !e de alt" !arte c" %orma tre uie s" %ie 'musai) cea autentic". Pro a deg-i,"rii se %ace !otrivit regulilor din materia simulaţiei+ !"rţile contractante, !recum şi succesorii lor universali sau cu titlu universal o !ot %ace cu un contra (nscris sau cu (nce!ut de dovad" scris" 'com!letat cu martori sau !re,umţii), iar terţii o !ot %ace !rin orice mijloc de !ro " 'deoarece !entru ei, simulaţia este un sim!lu %a!t).J *n acelaşi conte&t, ad"ug"m c" dis!o,iţiile art. 87< C. civ. instituie o prezumţie relativă de donaţie deg izată (n %avoarea moştenitorilor re,ervatari ai donatorului, (n ca, de (nstr"inare cu titlu oneros su %orma unei rente viagere sau cu re,erva dre!tului de u,u%ruct, c"tre un moştenitor (n linie drea!t" direct" care s" %i consimţit la (nc-eierea actului. *onaţia prin interpunere de persoane este tot o donaţie simulat", asem"n"toare donaţiei deg-i,ate, care (ns" are un o iect di%erit. 3st%el, dac" (n ca,ul donaţiei deg-i,ate simulaţia vi,ea," natura gratuit" a contractului, (n ca,ul inter!unerii de !ersoane simulaţia !riveşte persoana donatarului.

*n !ractic", aceast" %orm" de simulaţie este (nt/lnit" c/nd se doreşte grati%icarea unei !ersoane inca!a ile de a !rimi o donaţie, ca, (n care, contractul '!u lic) se (nc-eie cu o !ersoan" inter!us". 3v/nd (n vedere c" o iectul simulaţiei este !ersoana donatarului şi nu o!eraţiunea juridic" e%ectuat" de !"rţi, !ro lema %ormei ce tre uie res!ectat" la (nc-eierea contractului nu mai este im!ortant", deoarece contractul (nc-eiat cu !ersoana inter!us" este o donaţie Potrivit art. 818 C. civ. dis!o,iţiile (n %avoarea unui inca!a il sunt nule, „%ie ele deg-i,ate su %orma unui contract oneros, %ie %"cute (n numele unor !ersoane inter!use$. Sunt considerate !ersoane inter!use+ tat"l, mama, co!ii şi descendenţii, !recum şi soţul !ersoanei inca!a ile 1art. 818 alin. '8) C. civ.=. Potrivit art. 670 alin. '8) C. civ. sunt inter,ise, su sancţiunea nulit"ţii a solute, donaţiile deg-i,ate (ntre soţi, ori %"cute !rin !ersoane inter!use, c-iar dac" nu aduc atingere re,ervei succesorale. Dis!o,iţia este raţional", av/nd (n vedere caracterul revoca il al donaţiilor (ntre soţi şi esenţa acestora 'uşor de eludat !rin simulaţie). Prin art. 671 C. civ. se instituie, de asemenea, o !re,umţie de inter!unere !entru co!iii soţului donatar, din alt" c"s"torie, din a%ara c"s"toriei ori ado!ţie şi rudele (n linie direct" sau colateral", !/n" la gradul !atru inclusiv, cu condiţia ca, (n momentul (nc-eierii contractului de donaţie, soţul donatar s" ai " 'real) vocaţie succesoral" util" la moştenirea acestora. 8. Donaţiile indirecte. Donaţiile indirecte sunt acte juridice %undamentate !e intenţia de a grati%ica 'animus donandi), dar (n%"!tuite !e calea unui alt act juridic, di%erit de contractul de donaţie. S!re deose ire de donaţia deg-i,at", (n care contractul a!arent nu cores!unde voinţei reale a !"rţilor '%iind %ictiv), (n ca,ul donaţiei indirecte, actul !er%ectat '!rin care se reali,ea," o li eralitate) este cel voit de !"rţi. Strict juridic, donaţiile indirecte sunt liberalităţi efectuate pe calea altor acte "uridice 'neasimilate sensului comun dat contractului de donaţie). Pentru acest considerent donaţiile indirecte nu sunt supuse regulilor de formă cerute de lege !entru validitatea donaţiei, %iind o e!cepţie de la !rinci!iul solemnit"ţii donaţiei. *n sc-im , donaţiile indirecte sunt supuse regulilor de fond la care este su!us" aceast" li# eralitate. 3ctele juridice !rin care se reali,ea," donaţii indirecte sunt numeroase, (ns" cele mai u,itate sunt+ renunţarea la un dre!t, remiterea de datorie şi sti!ulaţia (n %avoarea unei terţe !ersoane. 3. Renunţarea #a un dre!t constituie o donaţie indirect" ori de c/te ori se %undamentea," !e animus donandi. De e&em!lu, renunţarea u,u%ructuarului la dre!tul s"u de u,u%ruct !entru a (ntregi

dre!tul nudului !ro!rietar, renunţarea comoştenitorului la dre!turile sale succesorale !entru a !ro%ita celorlalţi moştenitori etc. De menţionat c" (ntre renunţare şi donaţie 'ca instituţii de dre!t civil) e&ist" un ra!ort juridic de interde!endenţ", (n care (ns" donaţia este de fapt un simplu accesoriu al o!eraţiei !rinci!ale 'care este renunţarea). Pentru a !roduce e%ectele unei donaţii indirecte renunţarea tre uie s" %ie (ns", pur abdicativă, deoarece dac" s#ar %ace, de e&em!lu, (n %avoarea unuia dintre comoştenitorii e&istenţi, !rin acesta s#ar reali,a !ractic, o acce!tare a moştenirii şi o transmitere a acesteia c"tre !ersoana avut" (n vedere. $er a contrario, dac" renunţarea ar %i translativ" de dre!turi 'şi nu !ur a dicativ") actul juridic tre uie s" (m race %orma autentic" !rev",ut" de art. 814 şi art. 817 C. civ. !entru donaţii. :. Remiterea de datorie constituie un mijloc voluntar de stingere a unei o ligaţii şi re!re,int" renunţarea cu titlu gratuit a creditorului la valori%icarea unui dre!t de creanţ" !e care o are (m!otriva de itorului s"u. Denunţarea creditorului la valori%icarea dre!tului s"u nu este un act unilateral, ci un contract, (n sensul c" !resu!une acce!tarea din !artea de itorului. .%ectul !rinci!al al (nc-eierii contractului este stingerea ra!ortului de o ligaţie. Dre!t consecinţ", de itorul reali,ea," un %olos gratuit, o (m og"ţire care cores!unde cu valoarea creanţei ce ar tre ui s" o !l"teasc" creditorului. C/nd remiterea de datorie se reali,ea," !rin acte (ntre vii, ea !oate %i %"cut" !rin orice %orm"+ scris", ver al" sau c-iar tacit" 'atunci c/nd re,ult" din anumite %a!te ale creditorului), deci nu este supusă formei autentice. Demiterea de datorie !oate %i %"cut" şi !entru moarte, !rintr#un legat, !e care de itorul !oate sau nu s"#l acce!te 'ca, (n care tre uie s" (m race %ormele cerute de lege !entru testamente). *n ceea ce !riveşte !ro a remiterii de datorie, aceasta urmea," re# gulile de dovad" ale actelor juridice sti!ulate (n art. 1161 şi urm. C. civ. 3st%el, creditorul !oate eli era de itorului o c-itanţ" !rin care recunoaşte e%ectuarea !l"ţii, deşi (n realitate !lata nu s#a %"cut. C. Sti!u#aţia 4n fa-oarea unei terţe !er%oane este un contract !rin care o !ersoan" numit" promitent se o lig" %aţ" de alt" !ersoan" numit" stipulant s" e&ecute o anumit" !restaţie (n %olosul unei terţe !ersoane numit" beneficiar, care nu !artici!" şi nici nu este re!re,entat" la (nc-eierea contactului. Sti!ulaţia (n %avoarea unei terţe !ersoane %"cut" cu intenţia de a grati%ica 'donandi causa), re!re,int" tot o donaţie indirect". 3tunci c/nd sti!ulaţia (n %avoarea unei terţe !ersoane este o donaţie indirect" ea este scutit" de %orma solemn" im!us" donaţiilor.

3!licaţiile !ractice ale sti!ulaţiei !entru altul sunt+ contractul de rent" viager" (n %olosul unui terţ, donaţia cu sarcin" (n %olosul unei terţe !ersoane, contractul de asigurare asu!ra vieţii, contractul de asigurare de r"s!undere civil" etc. De !reci,at c", dac" sti!ulaţia %"cut" donandi causa este !rev",ut" (n cadrul unei donaţii directe 'donaţie du l" %"cut" !rintr#un singur act juridic), contractul va %i guvernat de regulile a!lica ile donaţiilor '%orm" autentic" etc.). Numai (n !rivinţa sarcinii sti!ulate, care este o donaţie indirect" gre%at" !e o donaţie direct", se vor a!lica regulile s!eci%ice sti!ulaţiei !entru altul '(n !rinci!al, li!sa %ormei solemne). 4. Darurile manuale. Darul manual este o donaţie reali,at" !rin tradiţiunea unului mo il cor!oral transmis de la dis!un"tor la grati%icat, (n a,a acordului de voinţ" al !"rţilor contractante. Darul manual re!re,int" %orma cea mai sim!l" de donaţie, im!un/nd doar tradiţiunea unui mobil donat '!e l/ng" acordul de voinţ", indis!ensa il (nc-eierii contractului). Darul manual este e&ce!tat de la condiţiile de %orm" im!use donaţiei !ro!riu#,ise, dar este su!us aceloraşi condiţii de %ond ale acesteia. .l re!re,int" o e!cepţie at/t de la principiul consensualismului instituit de art. 6@1 C. civ., dar şi de la principiul solemnităţii instituit de art. 814 C. civ. Darul manual %ace !arte din categoria contractelor reale, a c"ror vala ilitate este recunoscut" (n dre!tul nostru de art. >77 C. civ. ,radiţiunea unului donat de la donator la donatar este de esenţa acestei variet"ţi de donaţie. Ca e&ce!ţie, darul manual o!erea," !rin sim!lul acord de voinţ" al !"rţilor contractante, atunci c/nd !entru un motiv sau altul, o iectul acestuia se a%l" deja (n m/inile donatarului 'la momentul !er%ect"rii contractului). 2 iectul darului manual !oate consta numai (n bunuri mobile corporale, susce!ti ile de tradiţiune de manu ad manu 'c"rora le sunt asimilate titlurile la !urt"tor şi iletele de anc", (ntruc/t (ncor!orea," valoarea creanţei şi !ot %i transmise !rin tradiţiune) . :unurile imo ile, !recum şi mo ilele incor!orale 'dre!turi de creanţ", dre!turi de creaţie intelectual", %ond de comerţ etc.) nu pot forma obiectul unui dar manual, !entru c" nu sunt susce!ti ile de a %i trans%erate şi do /ndite !rintr#o !redare şi !rimire e%ectiv". Nu !ot %orma o iectul darului manual nici unurile viitoare, !entru sim!lul motiv c" nee&ist/nd, nici nu !ot %i !redate. Dovada darului manual !oate %i %"cut", (n !rinci!iu, prin orice mi"loc de probă '%iind o c-estiune de %a!t). Ca e&ce!ţie, donatorul şi succesorii s"i !ot !ro a darul manual, numai !rintr#un (nscris sau
1 1

„Cea care dă valoare acordului de voinţă a părţilor este tradiţiunea bunului” (s. n.); a se vedea, E. S a f t a - R o m a n o , op. cit., p. 190.

(nce!ut de dovad" scris", com!letat" cu martori sau !re,umţii, con# %orm regulilor generale (n materie de !ro e 'art. 1161 şi urm. C. civ.). Donatorul#!osesor nu are nevoie de dovad" scris" '%iind !re,umat !ro!rietar (n a,a art. 1606 C. civ). *arurile de nuntă constituie una dintre cele mai cunoscute categorii de daruri manuale av/nd (n vederea tradiţia !otrivit c"reia, cu oca,ia c"s"toriei, !"rinţii o işnuiesc s"#şi (n,estre,e co!iii cu unuri sau alte valori, de natur" a constitui, !entru (nce!ut, !atrimoniul comun al soţilor. 3ceste unuri sunt d"ruite, de regul", du!" o%icierea c"s"toriei, cu ocazia serbării nunţii, ceea ce %ace ca ele să constituie bunuri comune ale soţilor 'deoarece se !resu!une c" a e&istat intenţia donatorului ca ele s" intre (n comunitatea de unuri a soţilor). *n sc-im , donaţia %"cut" de !"rinţii unuia dintre soţi, du!" ser area nunţii, cali%ic" unul dre!t bun propriu. Soluţia (şi are temeiul (n !revederile art. 41 lit. ) C. %am. 'e&ce!ţie de la regul") !otrivit c"rora unurile do /ndite (n tim!ul c"s"toriei prin donaţie sunt bunuri proprii 'cu e&ce!ţia ca,ului c/nd donatorul a !rev",ut c" ele vor %i comune). *n doctrin" s#a admis (ns" c" darurile obişnuite au un regim derogatoriu de la dre!tul comun, neintr/nd su incidenţa e&ce!ţiei !rev",ute de art. 41 lit. ) C. %am., şi (n consecinţ" devin bunuri comune ale soţilor '!otrivit regulii instituite de art. 40 C. %am.). *n susţinerea !unctului de vedere de mai sus s#au invocat !revederile art. @<6 C. civ., !otrivit c"rora darurile o işnuite nu sunt su!use ra!ortului donaţiilor. De menţionat (ns", c" celelalte donaţii reprezentând sume mari de bani sau alte bunuri de mare valoare, devin bunuri proprii c-iar dac" sunt %"cute cu oca,ia ser "rii nunţii şi de c"tre !ersoane care nu sunt !"rinţii unuia dintre soţi 'cu e&ce!ţia ca,ului (n care donatorul a dorit ca unurile res!ective s" devin" comune)

Secţiunea a I5-a. Efecte#e contractu#ui de donaţie Princi!alul e%ect 'legal) al contractului de donaţie este transmiterea dreptului de proprietate de la donator la donatar 'consecinţ" a caracterului translativ de !ro!rietate al donaţiei). Deşi, !rin natura sa donaţia transmite dre!tul de !ro!rietate, este !osi il ca dre!tul transmis cu titlu gratuit s" %ie un alt dre!t real 'dec/t dre!tul de !ro!rietate) sau un dre!t de creanţ". *n acest din urm" ca,, o!eraţia juridic" se va anali,a ca o cesiune de creanţă cu titlu gratuit,

c"reia i se vor a!lica regulile !rev",ute de art. 1461 şi urm. C. civ. 'cu derog"rile cores!un,"toare naturii gratuite a trans%erului). § . O(#i0aţii#e donatoru#ui Princi!ala o ligaţie '!ersonal") a donatorului este predea bunului donat donatarului. Predarea unului are semni%icaţia transmiterii materiale a lucrului şi se !oate %ace ulterior (nc-eierii contractului, !otrivit clau,elor contractuale. Dac" !"rţile au convenit ca unul donat s" %ie !"strat de donator şi du!" !er%ectarea contractului, acesta va r"s!unde !entru !ieirea sau deteriorarea unului, dar numai dac" a survenit din cul!a sa '!entru celelalte ca,uri r"s!underea %iind a donatarului#!ro!rietar). .vident c", dac" unul donat este un dar manual, (ntotdeauna donatarul va r"s!unde de !ieirea lucrului (n calitatea sa de !ro!rietar. 3v/nd (n vedere caracterul gratuit al contractului, (n !rinci!iu, donatorul nu are şi obligaţia de a-l garanta pe donatar !entru evicţiune sau !entru viciile ascunse 1art. 888 alin. '1) C. civ.=. Ca e&ce!ţie de la regula de mai sus, donatorul datorează totuşi, garanţie pentru evicţiune (n urm"toarele ca,uri+ a) c/nd a !romis e&!res garanţie !entru evicţiune ) c/nd evicţiunea !rovine dintr#un %a!t !ersonal c) c/nd donaţia este cu sarcini, (n limitele valorii acestora 5ot ca e&ce!ţie, donatorul datorează garanţie pentru viciile unului donat, (n urm"toarele ca,uri+ a) c/nd s#a o ligat e&!res (n acest sens0 ) c/nd viciile ascunse cunoscute de donator au !ricinuit un !rejudiciu donatarului0 c) c/nd donaţia este cu sarcini, (n limitele valorii acestora. § $. O(#i0aţii#e donataru#ui 3tunci c/nd donaţia este !ur gratuit" 'nea%ectat" de vreo sarcin"), donatarul nu are nici o obligaţie %aţ" de donator 'contractul %iind unilateral). *n ca,ul de mai sus, donatarul are, cel mult o obligaţie imperfectă, de recunoştinţă 'moral") care, dac" este (nc"lcat" !oate duce im!licit, (n anumite condiţii, la revocarea donaţiei !entru ingratitudine 'art. 841 C. civ.). Dac" donaţia este sub modo 'cu sarcini), donatarul are o ligaţia de a e&ecuta sarcina, (ntocmai ca de itorii din contractele sinalagmatice deoarece, (n ca, contrar, donaţia !oate %i revocat". § 3. Efecte#e donaţiei faţ" de terţi

Prin caracterul s"u translativ de !ro!rietate, contractul de donaţie, !roduce e%ecte directe, doar (ntre !"rţile contractante. Pentru ca donaţia s" !roduc" e%ecte şi %aţ" de terţi este necesar" (n# de!linirea %ormelor de !u licitate. C/nd unul donat este un mo il cor!oral o!o,a ilitatea se reali,ea," !rin transmiterea posesiei unului res!ectiv 'art. 6@8 şi art. 1606 C. civ.). Dac" o iectul donaţiei este un dre!t de creanţ" o!o,a ilitatea %aţ" de terţi se reali,ea," numai !rin notificarea cesiunii c"tre de itorul cedat ori !rin acce!tarea ei de c"tre acesta !rintr#un act autentic 'art. 1464 C. civ.). *n ca,ul (n care o iectul donaţiei este un imo il, contractul devine o!o,a il terţilor din momentul transcrierii dreptului (n cartea %unciar" 5ranscrierea (n cartea %unciar" !oate %i cerut", (n !rimul r/nd de dona# tar, deoarece el este cel mai interesat s" !re(nt/m!ine do /ndirea aceluiaşi dre!t de c"tre terţi. Pot de asemenea s" cear" transcrierea+ mandatarul donatarului, tutorele, ascendenţii minorului donatar şi c-iar donatorul. Potrivit art. 880 C. civ. anumite !ersoane, cum sunt+ tutorii care (i re!re,int" !e minori sau !e inter,işi sunt o ligate s" solicite transcrierea donaţiei, su sancţiunea aco!eririi daunelor create !ersoanelor %"r" ca!acitate, !rin inacţiunea lor. 3rt. 816 C. civ. !revede dis!o,iţii derogatorii (n materie '%aţ" de !u licitatea actelor cu titlu oneros), (n sensul c" li!sa transcrierii !oate %i invocat" de orice !ersoan" interesat", dar (n !rimul r/nd de cei care au !rimit de la (nstr"in"tor !ro!rietatea unului, creditorii i!otecari asu!ra unului donat şi succesorii cu titlu !articular ai donatorului. Nu !ot invoca li!sa transcrierii donaţiei+ donatorul şi succesorii s"i universali sau cei cu titlu universal, !recum şi re!re,entanţii legali sau convenţionali ai donatarului, deoarece aceştia erau o ligaţi s" cear" transcrierea actului. Secţiunea a 5-a. Cau*e#e #e0a#e de re-ocare a donaţii#or Donaţiile sunt, !rin esenţa lor, (n !rinci!iu, irevoca ile. Du!" cum am v",ut anterior, ca e!cepţie de la !rinci!iul irevoca ilit"ţii, donaţiile sunt revocabile (n dou" ca,uri. .ste ca,ul donaţiilor (ntre soţi 'art. 64@ C. civ.) şi a donaţiilor de unuri viitoare 'art. 881 C. civ.). Codul civil 'art. 886) !revede şi alte trei ca,uri (n care donaţia Fse revoc"$ '!entru nee&ecutarea sarcinii, !entru ingratitudine, şi !entru naşterea unui co!il), cunoscute (n doctrin" dre!t +cauze legale de revocare a donaţiilor”. Doctrin" este unanim" (n a a!recia c" cele trei cau,e legale de revocare nu sunt e!cepţii de la principiul irevocabilităţii donaţiei, deoarece nu de!ind e&clusiv de voinţa donatorului.

.lementul care a creat con%u,ii (n ca,ul e!cepţiilor de la !rinci!iul irevoca ilit"ţii donaţiilor a %ost %olosirea im!ro!rie a termenului de Frevocare$ (n art. 886. Preci,"m c" cele trei ca,uri de Frevocare legal"$ !rev",ute de legiuitor sunt (n %a!t, cazuri de rezoluţiune a contractului. De menţionat c" !"rţile !ot sti!ula (n contract şi alte clau,e care !ot duce la revocarea donaţiei 'cu res!ectarea !rinci!iului irevoca ilit"ţii). Preci,"m c" numai revocarea legală pentru naşterea unui copil operează de drept 'celelalte dou" %iind judiciare). § . Re-ocarea donaţiei !entru nee.ecutarea %arcinii Dac" donaţia este sub modo 'cu sarcini), donatarul are o ligaţia de a e&ecuta sarcina, deoarece (n ca, contrar, donaţia va %i revocat" 're,oluţionat"). &arcina re!re,int" o o ligaţie im!us" de donator grati%icatului, (n limita c"reia se diminuea," caracterul gratuit al li eralit"ţii. Sarcina tre uie s" %ie posibilă, licită şi morală. .a !oate %i dis!us" (n %avoarea dis!un"torului, (n %avoarea unui terţ sau (n %avoarea grati%icatului (nsuşi. *n !rimele dou" situaţii, sarcina trans%orm" li eralitatea (ntr#un act mi&t, (n !arte oneros, (n !arte gratuit. Dac" sarcina a soar e integral valoarea li eralit"ţii, caracterul gratuit dis!are şi li eralitatea se trans%orm" (ntr#un act cu titlu oneros. Sarcina se aseam"n" cu o condiţie re,olutorie deoarece nici una nu a%ectea," naşterea dre!tului, iar (n ca, de reali,are a condiţiei sau de revocare legal" a donaţiei !entru nee&ecutarea sarcinii, e%ectele sunt retroactive. Sarcina şi condiţia re,olutorie nu se con%und". 3st%el, (n ca,ul condiţiei re,olutorii nu se creea," o ligaţii (n sarcina donatarului 'c-iar dac" este !otestativ"), (n sc-im sarcina o lig" !e donatar '(n ca, de nee&ecutare !ut/ndu#se recurge la m"suri de e&ecutare). 3v/nd (n vedere c" în limita sarcinii, contractul de donaţie are caracter sinalagmatic, (n ca, de nee&ecutare, donatorul !oate cere justiţiei e&ecutarea silit" a o ligaţiei 'ce %ormea," o iectul sarcinii), cu daune#interese sau revocarea donaţiei, !otrivit dis!o,iţiilor art. 1080 şi 1081 C. civ. *n sc-im , donatarul nu se !oate eli era de sarcin", a andon/nd unurile d"ruite '%"r" acordul donatorului). Ne(nde!linirea sarcinii tre uie s" %ie culpabilă donatarului# Devocarea donaţiei !entru nee&ecutarea sarcinii este "udiciară, deci tre uie s" %ie cerut" instanţei. 3cţiunea (n revocarea donaţiei !entru ne(nde!linirea sarcinilor !oate %i e&ercitat" (n !rinci!iu, de donator, dar şi de succesorii s"i (n dre!turi, de creditorii c-irogra%ari !e cale o lic" 'art. 6@7 C. civ.) ori de cesionar 'atunci c/nd i s#a transmis acţiunea (n revocare, cu titlu oneros sau gratuit).

*n ca,ul sarcinii sti!ulate (n %avoarea unui terţ, acesta !oate cere numai e&ecutarea o ligaţiei asumate de donatar, dar nu şi rezoluţiunea contractului, deoarece el nu este !arte contractant". § $. Re-ocarea !entru in0ratitudine ?a!tele care atrag revocarea donaţiei !entru ingratitudine sunt enumerate limitativ de art. 841 C. civ. 'şi, (n consecinţ", sunt de strict" inter!retare). a). *onatarul să fi atentat la viaţa donatorului 'art. 841 !ct. 1 C. civ.). *n aceast" situaţie, nu se cere o condamnare !enal" 'aşa cum se cere (n ca,ul nedemnit"ţii !rev",ute de art. ><< C. civ.), %iind su%icient să e!iste intenţia autorului de a ucide 'c-iar dac" donatorul nu a %ost nici m"car r"nit). Kciderea din cul!" sau (n legitim" a!"rare nu este cau," de revocare '!recum nici uciderea donatorului de c"tre donatarul li!sit de discern"m/nt). ). *onatarul să fi săvârşit delicte, cruzimi sau in"urii grave 'art. 841 !ct. 8 C. civ.). Prin delicte se (nţeleg orice %a!te !enale, !rin care sunt le,ate unurile sau !ersoana donatorului. Delictul comis asu!ra persoanei sau averii soţului donatorului sau contra rudelor acestuia se consider" delict (ndre!tat contra donatorului (nsuşi. 3ctele de cru,ime vi,ea," integritatea cor!oral" şi s"n"tatea docto# rului 'şi tre uie s"v/rşite de donatar sau din ordinul acestuia, de c"tre o alt" !ersoan"). Injuriile sunt %a!te care ating onoarea, demnitatea sau re!utaţia donatorului. ?a!tele tre uie s" ai " o anumit" gravitate 'care se a!re# cia," de instanţa de judecat"). ?a!tele enumerate de art. 841 !ct. 8 C. civ. tre uie s"v/rşite cu intenţie '(n li!sa acesteia, ingratitudinea nu se !oate !resu!une). c6. Refuzul donatarului de a da alimente donatorului Se are (n vedere %a!ta donatarului care 'deşi avea !osi ilitatea) a re%u,at cererea donatorului 'a%lat (n nevoie) de a#i da alimente. De menţionat c", revocarea donaţiei nu o!erea," dac" donatorul avea o ligate alte !ersoane de ai acorda (ntreţinere 'inclusiv alimente). ;aloarea alimentelor nu !oate de!"şi valoarea unului donat. *n toate ca,urile, „re%u,ul nejusti%icat de alimente este sancţionat numai prin posibilitatea revocării donaţiei” . Donatorul şi donatarul nu au acţiune (n justiţie !entru a cere, (ntreţinere de la donatar şi res!ectiv restituirea !rin ec-ivalent a !restaţiilor. -cţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine va !utea %i (ndre!tat" doar (m!otriva donatarului vinovat 1art. 844 alin. '8) C.

civ.=. 9oştenitorii donatarului nu !ot %i o ligaţi s" restituie unul !rimit de autorul lor cu titlu de donaţie. Devocarea donaţiei !entru ingratitudine „!oart" (n mod evident am!renta caracterului ei de pedeapsă civilă$ 's.n.). .a !oate %i intentat" numai de donator, %iind o acţiune strict personală. Ca e&ce!ţie, moştenitorii donatorului vor !utea deveni titulari ai acţiunii (n revocare, dac" acţiunea a %ost introdus" de donator sau dac" donatorul a decedat (nainte de e&!irarea termenului (n care acţiunea !utea %i intentat" 1art. 844 alin. '8) C. civ.=. 3cţiunea nu !oate %i intentat" nici de c"tre creditorii donatorului !e calea acţiunii o lice, deoarece „ea !resu!une a!recierea moral" a conduitei donatarului, !e care o !oate %ace numai donatorul$. Devocarea legal" !entru ingratitudine este de asemenea "udiciară 'deci tre uie cerut" instanţei de judecat"). 3cţiunea tre uie introdus" (n termen de un an, calculat de la data !roducerii %a!tului sau din ,iua c/nd donatorul l#a cunoscut 1art. 844 alin. '1) C. civ.=. 5ermenul de un an este un termen de decădere 'nu de !rescri!ţie), !re,um/ndu#se c" dac" a trecut un an %"r" ca donatorul s" cear" revocarea donaţiei, acesta l#a iertat !e donatar. Datorit" %a!tului c" acţiunea (n revocare !entru ingratitudine are caracter esenţialmente personal, admiterea acesteia nu va produce efecte retroactive fata de terţi. 5oate donaţiile sunt su!use revoc"rii !entru ingratitudine. § 3. Re-ocarea !entru na3terea unui co!i# 2rice donaţie %"cut" de o !ersoan" care nu are co!ii, va %i revocat" de dre!t, dac" donatorului du!" (nc-eierea donaţiei i se naşte un co!il sau un alt descendent, din c"s"torie sau din a%ara c"s"toriei. Potrivit art. 84> C. civ. revocarea donaţiei va avea loc c-iar şi (n ca,ul (n care co!ilul se naşte du!" moartea donatorului. Cau,a de revocare se (ntemeia," !e !re,umţia voinţei donatorului de a revoca donaţia (n ca, de !roducere a acestui eveniment, dar şi !e ideea de !rotecţie a co!ilului. Pentru ca donaţia s" %ie revocat" !entru naşterea unui co!il se cer (ntrunite dou" condiţii+ a). Donatorul s" nu fi avut copii sau alţi descendenţi, la momentul (nc-eierii donaţiei. .&istenţa unui copil conceput la (nc-eierea donaţiei nu (m!iedic" revocarea contractului 'art. 84@ C. civ.). ). Klterior donaţiei, să i se fi născut (donatorului) un copil viu. Devocarea !entru naşterea unui co!il operează de drept 'art. 84> C. civ.) şi !entru orice %el de donaţii. *n consecinţ", !rin sim!lul %a!t al

naşterii unui co!il al donatorului, donaţia anterior (nc-eiat" este des%iinţat" !rin dis!o,iţia legii '%"r" a %i necesar" intervenţia justiţiei). Pentru considerentele de mai sus, (n ca, de litigiu instanţa, reţin/nd c" sunt (nde!linite condiţiile legale, va constata numai revocarea 'ne!ronunţ/ndu#se (n cau,"). 3cţiunea (n restituire !oate %i intentat" de c"tre donator, dar şi de c"tre succesorii săi (n dre!turi 'inclusiv creditorii, !e calea acţiunii o lice). Potrivit art. 81 din Decretul nr. 1>@B16<8, acţiunea (n restituirea unului donat # !ro!rietatea %iind redo /ndit" de dre!t # se !rescrie du!" 40 de ani de la naşterea co!ilului. Ca e%ect al naşterii unui co!il, dre!tul de !ro!rietate al donatarului este des%iinţat retroactiv, iar lucrurile donate reintr" (n !atrimoniul donatorului, li ere de orice sarcini. 2rice clau,", „!rin care donatorul ar renunţa la revocarea donaţiunii !entru naştere de %iu 'co!il L s.n.), este nul" şi %"r" nici un e%ect$ 'art. 846 C. civ.). Du!" cum am v",ut, doctrina este unanim" (n a a!recia c" naşterea unui co!il din căsătorie sau din afara căsătoriei revoc", de dre!t, donaţia anterior (nc-eiat". *ntr#o alt" o!inie, la care ne raliem, (m!"rt"şit" şi de !ractica judec"toreasc" s#a reţinut soluţia contrar", !otrivit c"reia revocarea !entru naşterea unui co!il o!erea," numai c/nd donatorul do /ndeşte 'c-iar postum) un co!il e!clusiv din căsătorie sau din afara căsătoriei# *n acest conte&t, tre uie s" admitem im!licit, c" nici e!istenţa unui copil adoptat anterior donaţiei nu împiedică revocarea contractului#