MEMORIE INTERZISĂ 1 Problema cea mai mare pe care John Heath o avea ― şi pe care tânărul n-o recunoştea decât faţă

de sine însuşi ― era mediocritatea sa absolută. ietul om era convins că aşa stăteau lucrurile şi! colac peste pupă"ă! se temea că şi #usan intuia realitatea. $ceasta însemna că n-avea să lase nimic în urma sa% n-avea să fie promovat în cadrul &ompaniei farmaceutice 'uantum! unde ocupa funcţia de şef de birou% n-avea să a(un)ă niciodată în vârful piramidei! nici la 'uantum! nici în altă parte! presupunând că şi-ar fi )ăsit o altă slu(bă. $ oftat în sinea lui. Peste numai două săptămâni urma să se însoare şi! de dra)ul lo)odnicei sale! ar fi vrut să fie capabil să urce pe scara socială. * iubea la nebunie şi voia să strălucească în ochii ei. Pe de altă parte! pentru un tânăr! însăşi căsătoria atră)ea după sine o do"ă de mediocritate. #usan &ollins l-a privit cu dra)oste. +n fond! de ce n-ar fi făcut-o, John era destul de chipeş! inteli)ent şi iubitor! şi! în ciuda faptului că inteli)enţa lui nu era neapărat fascinantă! cel puţin nu o călca pe nervi cu o e-trava)anţă de care alţii făceau atâta ca". .-a potrivit perna pe care i-o pusese când el se aşe"ase în fotoliu! i-a întins paharul şi a aşteptat răbdătoare până ce el l-a apucat bine. ― /e"i! fac e-erciţii! a "âmbit ea. /reau să fiu o soţie pricepută. ― 0u sunt cel care o să aibă mai multă bătaie de cap în această privinţă! #ue! a răspuns John! sorbind din băutură. &âşti)i mai bine decât mine... ― *ricum! când ne vom căsători! toţi banii vor mer)e în acelaşi bu"unar! a ciripit fata veselă. /om înfiinţa firma 1Johnn2 3 #ue1! cu un sin)ur re)istru de socoteli. ― 4u o să faci contabilitatea! a murmurat tânărul cu de"năde(de. #unt si)ur că eu aş )reşi prea mult... ― $sta numai fiindcă te autosu)estione"i. &ând vin prietenii tăi, ― Pe la nouă! cred. #au nouă şi (umătate. 5ar să ştii că nu sunt tocmai prieteni! ci doar cole)i de la laboratoarele 'uantum. ― 6i eşti si)ur că nu aşteaptă să le pun masa, ― ineînţeles. &hiar ei mi-au repetat că vin după masă. $vem de discutat afaceri. #usan l-a privit intri)ată. ― 7u mi-ai spus până acum8 ― &e nu ţi-am spus, ― &ă aveţi de discutat afaceri. 0şti si)ur, John era de"orientat. 0fortul de a-şi aminti exact ce spusese îi provoca întotdeauna o stare de confu"ie. ― a ţi-am spus. &el puţin! aşa cred... #usan l-a măsurat cu o e-asperare vădit ironică! la fel cum te uiţi la un căţeluş care nu ştie că s-a murdărit pe lăbuţe. ― 5acă ai )ândi cu adevărat ori de câte ori spui 1cred1! n-ai mai fi atât de de"orientat! l-a mustrat ea cu duioşie. 5ă-ţi seama! n-are cum să fie vorba de afaceri. 5acă ar fi aşa! de ce n-aţi discutat la serviciu, ― 0 ceva confidenţial! a lămurit-o John. 7-am vrut să vorbim despre asta la serviciu şi nici măcar acasă la mine. ― 6i atunci! de ce aici, ― 0u le-am propus. 9i-am "is că ar fi mai bine să fii şi tu de faţă. 5e-acum încolo! toţi

vor trebui să trate"e cu firma 1Johnn2 3 #ue1! nu-i aşa, ― 5epinde cât e de confidenţial. 7u ţi-au făcut nici o alu"ie, ― 7u! dar n-am nimic de pierdut dacă stau de vorbă cu ei. Poate că mă a(ută la promovare. ― 5ar de ce te-au ales tocmai pe tine, s-a mirat fata. ― 6i! mă ro)! de ce nu, a ripostat John (i)nit. ― Păi! în mod normal! unui an)a(at cu funcţia ta nu i se de"văluie chiar toate secretele companiei şi... .nterfonul a întrerupt-o în plină replică. #usan s-a repe"it să răspundă! apoi a anunţat: ― $u venit8 ; 0rau doi. <nul dintre ei se numea oris =upfer! şi John mai discutase cu el în câteva rânduri. 0ra un bărbat masiv şi a)itat! cu o barbă scurtă şi ţepoasă! care bătea în albastru. &elălalt era 5avid $nderson! un individ mai scund şi mult mai liniştit! cu ochi vioi! pe care-i mişca în toate părţile! pentru a nu pierde nimic din ceea ce se petrecea în (uru-i. ― #usan! a început John! puţin nesi)ur! încă ţinând uşa deschisă! aceştia sunt doi cole)i de-ai mei: oris... Hop8 5ăduse peste un )ol în memorie! unul dintre multele pe care le poseda. ― oris =upfer! l-a completat uriaşul morocănos! "drăn)ănindu-şi mărunţişul în bu"unar. .ar dumnealui e 5avid $nderson. /ă mulţumim pentru amabilitate! domnişoară... ― #usan &ollins! a răspuns fata. ― $ţi fost foarte amabilă că ne-aţi pus apartamentul la dispo"iţie. /ă cerem scu"e că vă răpim din timp şi că vă încălcăm intimitatea în felul acesta! iar dacă ne-aţi putea lăsa sin)uri v-am fi şi mai recunoscători. #usan l-a privit pe uriaş cu un aer e-trem de serios. ― /reţi să plec la un film sau a(un)e dacă mă duc în cealaltă cameră, ― $r fi minunat dacă aţi mer)e în vi"ită la o prietenă... ― 7u8 a rostit ea ferm. ― 5esi)ur! sunteţi stăpână pe timpul dumneavoastră. 5uceţi-vă la film! dacă vă place. ― &ând am "is 1nu1! m-am referit la faptul că nu intenţione" să plec din casă. /reau să ştiu despre ce este vorba. Pentru câteva clipe! =upfer s-a arătat descumpănit. +ntr-un târ"iu! s-a întors spre $nderson! ca şi cum ar fi dorit să-i ceară părerea! apoi a spus: ― 5omnişoară! este vorba de ceva confidenţial. Presupun că domnul Heath v-a e-plicat asta... /i"ibil (enat! John a dat să-i confirme spusele: ― 5a! si)ur! i-am e-plicat. #usan înţele)e că... ― #usan! l-a întrerupt fata! nu înţele)e şi n-are de )ând să înţelea)ă! pentru că nu i s-a e-plicat că trebuie să plece de acasă. $cesta este apartamentul meu! iar Johnn2 şi cu mine ne vom căsători peste două săptămâni. +mpreună formăm firma 1Johnn2 3 #ue1! aşa că trebuie să discutaţi cu amândoi. Pentru prima dată! $nderson a intervenit în discuţie. $vea o voce surprin"ător de )ravă şi de e)ală! de parcă ar fi fost dată cu ceară. ― oris! tânăra are dreptate. &a viitoare soţie a domnului Heath! e direct interesată de propunerea noastră şi nu cred că ar fi bine să nu ţinem cont de dânsa. 5acă mă )ândesc bine! chiar aş împiedica-o să plece! în ca" că ar avea de )ând s-o facă. ― 0-celent! domnilor! a "âmbit #usan. /ă invit să beţi ceva. Putem începe imediat8 &ei doi s-au aşe"at în fotolii! puţin încordaţi! au sorbit din pahare! apoi =upfer a deschis discuţia: ― Heath! presupun că nu ştii prea multe despre pro)ramul companiei noastre în

― 7u! nu ştiu nimic! a recunoscut John stân(enit de propria-i i)noranţă. 5acă proiectul reuşeşte! răsplata va fi imensă. &reierul mamiferelor are sute de varietăţi moleculare caracteristice! pe care nu le )ăsim altundeva. a întrebat #usan. #untem destul de si)uri că vom reuşi şi avem ferma convin)ere că nu vom pune în pericol viaţa nimănui. ― <ite cum stau lucrurile! a continuat =upfer! aruncând spre fată o privire oarecum în)ri(orată. 4otuşi! trebuie să vă de"vălui anumite aspecte: de pildă! am făcut mai multe e-perienţe pe animale! dar am a(uns într-un punct mort. ― $tunci de ce n-o faceţi. ― #ă înţele) că lucraţi pe cont propriu. ― 4e ro)! fără detalii tehnice8 i-a şoptit $nderson. $nderson a ridicat o mână! oprindu-l pe =upfer! care tocmai se pre)ătea să răspundă. 0 firesc să ne întrebaţi de ce suntem dispuşi să ne asumăm un astfel de risc! iar noi vă vom răspunde că nu credem în e-istenţa respectivului risc. ― 0ste cu adevărat fascinant! l-a completat =upfer.. &e "ici! 5avid! am pre"entat situaţia corect. 5e câte ori n-aţi simţit că vă stă un nume pe limbă şi totuşi nu reuşeaţi să-l rostiţi.. 7u văd de ce oamenii ar reacţiona diferit. ― ?eacţia opiniei publice! dacă! din întâmplare! lucrurile nu vor mer)e cum ar trebui. $cestea au rolul de a re)la activitatea cerebrală! inclusiv ceea ce noi obişnuim să înţele)em prin viaţă intelectuală. ― 7ici n-ar trebui! a intervenit $nderson. 4oate cercetările noastre demonstrea"ă că! în permanenţă! creierul înre)istrea"ă un număr aproape nelimitat de informaţii. 6i acum! =upfer! eşti liber să continui8 ― 5ispunem de o substanţă care acţionea"ă asupra memoriei! şi-a reluat uriaşul e-punerea. &apacitatea lor de a învăţa s-a îmbunătăţit uimitor. ― +ntocmai. ― 4ânără domnişoară! a spus el apoi! întorcându-se spre #usan! permiteţi-mi să vă e-plic pe scurt cum stau lucrurile! ca să înlăturăm această confruntare verbală. ― 5a! a răspuns $nderson. &e vă împiedică. ― Pare foarte interesant! a murmurat John. ― &red că e un proiect foarte complicat! a intervenit #usan pe un ton calm. 9emoria nu se îmbunătăţeşte doar prin )ăsirea unei căi care să permită înma)a"inarea mai multor informaţii. 5ificultatea constă în încercarea de a ni le aminti. ― >olosiţi voluntari8 ― 7-are rost. @aboratoarele 'uantum nu-şi pot permite lu-ul de a da piept cu o publicitate ne)ativă! în ca" de eşec. s-a mirat fata! măsurându-i ironic din priviri. <riaşul s-a înroşit abia perceptibil! apoi s-a )răbit să înceapă seria e-plicaţiilor: ― >ără să intru în detalii tehnice! trebuie să-ţi spun că firma noastră are un proiect ce vi"ea"ă fabricarea de produse cerebro-chimice! adică substanţe care afectea"ă creierul! după cum su)erea"ă şi numele lor. +n schimb! dacă vom da )reş! 'uantum ne va concedia! iar cariera noastră va fi terminată. 9ai precis! ele modifică funcţiile superioare ale creierului. <n mamifer înma)a"inea"ă mult mai multe informaţii decât are nevoie cu adevărat şi decât e capabil să utili"e"e! iar dacă şi le-ar putea aduce aminte pe toate în acelaşi timp! nu ar fi în stare să facă o selecţie rapidă! care să-i permită să . 5e câte ori nu vaţi )ăsit în situaţia de a nu fi în stare să vă e-tra)eţi din memorie un lucru pe care în mod si)ur îl cunoşteaţi! pentru ca două ore mai târ"iu! într-un conte-t total diferit! să vi-l amintiţi perfect. 5acă nu încercăm produsul pe oameni! nu vom avea niciodată dovada certă a eficienţei sale. $ avut efecte spectaculoase în ca"ul tuturor animalelor pe care am e-perimentat-o.privinţa substanţelor cerebro-chimice. Proiectul respectiv este strict secret! de aceea domnul $nderson m-a ru)at să nu dau detalii tehnice. 5upă părerea noastră! amintirea este inhibată dintr-un motiv simplu: creierul mamiferelor s-a de"voltat peste nevoile reale! prin formarea unui sistem de stocare perfect. &orporaţia nu vrea şi nu poate să-şi încerce norocul% în schimb! noi suntem )ata s-o facem.

. 5e aceea! trebuie să testăm substanţa pe un om. a întrebat #usan. ― $cum am înţeles ce vreţi de la noi! a hohotit ea. 0ste un creier parcă anume conceput pentru o rememorare perfectă! dar forţele oarbe ale evoluţiei nu au fost în stare să suprime substanţa inhibitoare! care! la urma urmei! era destinată animalelor inferioare! acestea transmiţându-ne-o! ca pe o nefastă moştenire. /-am e-plicat că am făcut numeroase e-perienţe pe animale şi că toate au început să înveţe mai repede. 7oi am obţinut un preparat capabil s-o neutrali"e"e! pe care l-am denumit de"inhibitor. 9ediocritatea absolută. ― Păi! a început =upfer precaut! scărpinându-se în cap! avem nevoie de o persoană ale cărei şanse de reuşită să fie cât mai mari! iar efectul obţinut trebuie să fie evident în ochii tuturor. 7u am eliminat complet inhibitorul! ci numai l-am suprimat în parte. 6i dumneavoastră aţi venit aici să ne propuneţi ca Johnn2 să devină un soi de cobai! ca să vedeţi dacă intră sau nu într-o stare de nemişcare catatonică. $mintirea e inhibată pentru a permite informaţiilor să iasă la iveală din ma)a"ia memoriei în cantităţi re"onabile! ce pot fi manipulate şi care sunt potrivite cu situaţia respectivă! astfel încât acestea să i"butească să estompe"e toate celelalte date lipsite de interes. ― +n felul acesta! a(un)em la întrebarea de fond. ― 0-act8 a confirmat =upfer! neluându-l în seamă. +n situaţia actuală! nu se . ― 5a. ― #untem si)uri! a intervenit =upfer! dar avem nevoie de o dovadă ca să-i convin)em pe ceilalţi. +n al doilea rând! avem motive să credem că omul se poate descurca perfect în lipsa totală a inhibitorului. ― #unteţi si)uri. 7u avem nevoie de cineva cu capacitate mentală atât de scă"ută încât să fim obli)aţi să-i administrăm do"e mari! şi nici de o persoană foarte inteli)entă! la care efectul să nu fie destul de vi"ibil. 0 clar că! sub influenţa lui! mamiferele se vor comporta nepotrivit% n-ar fi e-clus chiar să nu mai fie în stare să reacţione"e în nici un fel. John a simţit cum îi în)heaţă sân)ele în vine! la au"ul e-presiei pe care credea că numai el o întrebuinţea"ă şi care constituia secretul său cel mai ruşinos. 5e ce tocmai John.reacţione"e prompt într-o situaţie dată. &reierul uman e mult mai mare decât al oricărui alt mamifer pe care am efectuat teste şi! în plus! ştim cu toţii că el are incomparabila capacitate de a emite )ânduri abstracte. 5upă o e-aminare atentă a tuturor datelor! am a(uns la conclu"ia că domnul Heath este cel mai potrivit pentru acest e-periment. 5in constatările noastre! reiese că acesta nu are efecte dăunătoare. a întrebat John. $nderson a sărit în picioare! iar colţurile bu"elor au început să-i tremure nervos% după aceea! a făcut câţiva paşi mari prin cameră! ca un leu în cuşcă! şi într-un târ"iu s-a întors spre cei doi tineri. 5in fericire! deţinem profilele fi"ice şi psiholo)ice ale an)a(aţilor noştri. ― $dică pe John! a mârâit #usan. ― +ntocmai. u"ele lui $nderson s-au întins! schiţând un "âmbet trist. ― /reţi să spuneţi că repre"intă mediocritatea absolută. .. Puteţi pleca! domnilor8 $dineaori! spuneaţi că amintirea e inhibată tocmai pentru a le permite mamiferelor să reacţione"e cum trebuie! iar acum susţineţi că de"inhibatorul nu dăunea"ă cu nimic. ― N-ai cum să fii si)ur8 . &el puţin! aşa ar trebui să se întâmple. ― 0i! haide! #usan8 a încercat el să proteste"e. +n creier! e-istă o substanţă chimică specifică! ce acţionea"ă ca un inhibitor al memoriei.-a repe"it #usan. ― 6i dacă face tratamentul! Pretindeţi că n-o să mai fie aşa. * persoană mediocră ar fi cea mai potrivită. ― +n primul rând! domnişoară! substanţa se administrea"ă într-o anumită do"ă! a vorbit el! încercând să rămână calm. Pe #usan a pufnit-o râsul.ată ceva la care merită să vă )ândiţi serios! mai ales că urmea"ă să vă căsătoriţi în curând.

7e vom întoarce mâine dimineaţă! să vă ducem la laborator. 5acă oris a "is că totul mer)e bine! atunci aşa e. 0ste vorba de o do"ă mică pe care i-o vom administra mâine.întrevăd şanse de avansare la 'uantum! pentru că! deşi domnul Heath e un an)a(at de încredere! repre"intă totuşi acea mediocritate absolută... B . Aândiţi-vă ce ar însemna asta pentru firma dumneavoastră. 9-am săturat până peste cap să fiu considerat mediocritatea întruchipată. ― 7u! nu! a încercat $nderson s-o liniştească. 7umai că animalele pe care am e-perimentat până acum erau sedate înainte de a li se face in(ecţia% în ca"ul de faţă! însă! nu am considerat că ar fi necesar să procedăm la fel. ― #ue! numai eu voi hotărî dacă voi accepta sau nu! a spus el încordat. #fatul nostru este să respiri rar şi să încerci să te calme"i. &ei doi oaspeţi au "âmbit! s-au ridicat din fotolii şi au ieşit pe uşă. 9erită să risc! dacă pot scăpa de ea. +n urma lor! John a început să răsfoiască încruntat hârtiile rămase pe măsuţă. +n consecinţă! e normal să apară starea de tensiune.. ― /reţi să spuneţi că asta influenţea"ă într-atât re"ultatele încât nu veţi fi în stare să ştiţi ce se întâmplă. ― &um naiba să mă rela-e".. ― &e ar avea firma de pierdut. ― Johnn2! nu te )răbi8 ― 9ă )ândesc la firma noastră! #ue. ― Aândeşte-te! prietene! dar nu pierde vremea8 . .. ― @a urma urmei! de ce faci atâta ca". 4otul mer)e bine! dar încordarea îţi măreşte pulsul! îţi ridică tensiunea şi are repercusiuni asupra între)ului e-periment.-a îndemnat =upfer.-a întrebat $nderson. ― +nţele)e! insă! că e şansa vieţii mele să scap de mediocritate.-au făcut in(ecţia duminică dimineaţa! la orele opt. 5acă v-am putea arăta cât de minuţioase au fost cercetările noastre şi cât de complete e-plorările privind eventualele efecte secundare. /ă lăsăm două copii ale unei înţele)eri scrise! pe care vă ro) să le studiaţi şi să le semnaţi. ― /ă repet! nu e-istă nici un risc8 a insistat $nderson. ― 0-perienţele au fost făcute pe animale! i-a amintit #usan! tăindu-i din aplomb. $i habar măcar cum arăţi.-a îndemnat $nderson. ― ?ela-ea"ă-te! Heath8 . Alumeşti! pesemne8 #usan s-a uitat în (os! privindu-se cu o undă de satisfacţie. $ fost rândul lui John s-o întrerupă. 7u ştiu dacă ţi-ai dat seama! dar şi eu sunt mediocră.. a intervenit #usan pe un ton tăios. ― Tu. 5acă acceptă să-i fie administrat de"inhibitorul! va deveni o persoană remarcabilă şi va fi promovat rapid. <n aparat de măsurare a funcţiilor corpului! total computeri"at! i-a fost ataşat în dreptul or)anelor vitale! în timp ce #usan îl privea în)ri(orată. >iind duminică! nu ne va deran(a nimeni şi vom avea posibilitatea să-l ţinem sub observaţie câteva ore. /reau să-mi aduc şi eu contribuţia la prosperitatea ei. ― &um te simţi. . a întrebat #ue! cu un aer mohorât. 7u trecuseră mai mult de douăspre"ece ceasuri de când primise oferta. &ând! în cele din urmă! a fost deconectat de la aparate! se făcuse după-amia"ă. #untem si)uri că totul va mer)e bine. a bombănit John. mediocră. +n lumea asta e-istă atâţia proşti şi înfumuraţi! că un om obişnuit ca tine a a(uns o raritate.. ― 4u nu cre"i c-ar trebui s-o fac! nu-i aşa! #ue. ― 4oată povestea asta mă în)ri(orea"ă. 5e asemenea! vă implor să nu arătaţi actele nimănui! indiferent de deci"ia pe care o luaţi.. ― 0i! atunci sunt frumoasa ta mediocră! a râs ea.

. 4otuşi! vreau să mer) la toaletă... 9ai întâi! de"inhibatorul trebuie să a(un)ă în reţeaua vaselor san)vine ce iri)ă creierul. #unt la fel ca înainte. 7u se înşelase. &um naiba să mă rela-e" când sunt nevoit să folosesc plosca. ― #i)ur! si)ur. . ― Pentru firmă am făcut-o! a "âmbit John. 0ra aproape de mie"ul nopţii când #usan a pus capăt unei seri apăsătoare! în care nici unul dintre ei nu vorbise prea mult şi nu dăduse atenţie televi"orului. #imţi vreo durere sau vreo tulburare sau ceva neobişnuit.-a întrebat ?oss cu vocea lui de bariton.. 4rebuie să fiu lân)ă tine! în ca" că se întâmplă ceva.. ― 7u! domnule! a răspuns celălalt cu răceală. Prescott şi-a plimbat privirea de (ur împre(ur şi a urlat în )ura mare: ― 9iDe! ce i-am vândut noi lui ?ahEa2 astă-primăvară. ― Păi! atunci! fruntea sus şi "âmbeşte8 &u fi)ura asta acră n-o să-ţi faci nici un prieten. $sta a fost pe 1F aprilie! factura numărul P-. 6i! parcă pentru a face situaţia şi mai insuportabilă! la nas i-a a(uns mirosul împuţit al unui trabuc. ― 7u simt nimic deosebit! a replicat John posomorât.. ― 7u! nu cred.. ― 7u. ― Heath! ce s-a întâmplat cu buna ta dispo"iţie. ?oss era un bărbat masiv! cu sprâncene stufoase şi ne)re şi cu alură de hamal! deşi în realitate nu era un ins a)resiv.. 7u mai râ"i! nu mai faci )lume. $m primit toţi banii pe H mai. #-au ivit nişte păcătoase de probleme cu tran"acţia aia ― cred că în computer s-au introdus date )reşite.. *ricum! toată lumea se uita acum la . 4rebuia să ne asumăm un asemenea risc pentru firmă. +n alte privinţe! însă! totul e în re)ulă. $ a(uns la timp la birou! şi aşa a început o nouă săptămână de lucru. 7u mai avea nevoie de nici un alt indiciu pentru a şti că în imediata apropiere se afla James $rnold Prescott! şeful departamentului de vân"ări. 4otuşi! până la orele 11! muţenia lui a sfârşit prin a-i atra)e atenţia şefului său direct! 9ichael ?oss. ― 7u te doare capul. ― *f! mai bine n-am fi acceptat8 a pufnit #usan.GCFB% s-a făcut un rabat de cinci procente! în ca" că plata se efectua în trei"eci de "ile. #e părea că toţi cei pre"enţi în birou îl au"iseră. John se înţele)ea cu el! deşi nu-l plăcea în mod deosebit. s-a interesat şeful! cu un aer fals binevoitor. ― 4reaba asta nu se petrece cât ai bate din palme! i-a răspuns $nderson. 5eşi întrebarea nu-i fusese adresată! John a răspuns pe un ton e)al! fără să-i tresară nici un muşchi de pe faţă: ― Patru"eci şi două de fiole de P&$P. ― 0u m-aş mulţumi şi cu atât! Johnn2. &ând s-a întors de la toaletă! tânărul a început să bombăne: ― 7u simt nici o îmbunătăţire a memoriei.― #unt puţin nervos! a răspuns John. @ui John ii venea să răcnească. ― 0şti mahmur. ― 7u prea mă simt în apele mele! a mormăit John! fără să-şi ridice nasul din hârtii. C John a dormit prost şi s-a tre"it posac! fără a depăşi însă ora fi-ă. ― /reau să rămân aici8 i-a spus fata.. ?oss cultiva o anumită preţio"itate în e-primare! ca şi cum ar fi vrut să ştear)ă efectul pe care ii provoca înfăţişarea sa de hamal. $fectarea lui ?oss îl călca pe nervi chiar şi în cele mai bune "ile ale sale! iar cea de faţă nu era una dintre ele.

7u se înşela. 5oar nu-ţi închipui că e sin)urul lucru pe care mi-l amintesc8 a continuat bărbatul! aproape în şoaptă. 4ânărul a încercat să risipească fumul a)asant al trabucului! fără să schiţe"e )esturi prea evidente. &ifrele pe care le-a dat sunt corecte. ― 5a! J. . ― #e prea poate să-ţi fi amintit în mod natural! Johnn2! i-a su)erat fata.P. ― ?oss! verifică tu informaţia pe computer şi ve"i dacă e ceva de capul ei! a urlat Prescott. . 5atele sunt corecte.-a întrebat ?oss! la scurtă vreme după aceea. $cum! că v-am a(utat! se pare că v-am devenit mai antipatic! sau mă înşel. ― 7u! domnule! l-a contra"is tânărul! începând să se simtă mai si)ur pe sine. ― 5e unde naiba ştii tu chestia asta. 7oul nostru computer. $vea un abdomen enorm ce-i apăsa diafra)ma! şi de aceea respira foarte )reu. John a încercat să-şi destindă bu"ele într-un "âmbet timid! dar Prescott l-a ful)erat cu privirea şi a plecat! lăsând în urma lui mirosul rânced de trabuc. Problema e că dacă-mi spui un vers dintr-o piesă pe care am citit-o! pot să continui recitarea până mă plictisesc. $i aflat în vreun fel că avea nevoie de ea şi ai căutat-o în computer! ca să capeţi în schimb o primă. 5ar! mă ro)! nu contea"ă. I +n seara aceea! luau masa la Gino's.el ca la o minune a naturii. ?oss i-a aruncat o privire uci)ătoare şi i-a întors spatele. &e făceai dacă luam cifrele astea ca atare! fără să le verific.. ― Pur şi simplu! mi-am adus aminte! J.. &red că sunt în stare să reproduc orice replică pe care am au"it-o pe parcursul între)ii mele vieţi. Prescott s-a mai uitat o dată pe hârtie! apoi! făcând un semn cu capul spre John! a mârâit: ― 6i ăsta cine mai e. Ji-mi un vers din #haDespeare8 ― 1$ fi sau a nu fi81 ― 4ermină cu )lumele8 a repe"it-o John! cu o undă de enervare în )las.-a întrebat Prescott. $m o memorie bună pentru astfel de lucruri. ― $i înnebunit. Pe vremuri! când eram student! am citit şi eu câte . ― 7-aş fi făcut nimic! a răspuns John! conştient că se afla în centrul atenţiei. ― 6i! în toţi aceşti ani! ţi-ai dat silinţa să o ascun"i de cole)ii tăi.P. John l-a fi-at intens! timp de câteva secunde! el însuşi vădit surprins de ceea ce-i ieşise din )ură. ?oss i-a întins lui Prescott listin)ul! iar acesta! după ce a citit-o! l-a privit drept în ochi: ― $sta-i din computer. #urescitarea care pusese stăpânire pe John! în urma evenimentelor petrecute la serviciu! îl făcea pe acesta să întâmpine dificultăţi ori de câte ori încerca să se e-prime coerent! dar #usan l-a ascultat răbdătoare! dându-şi totodată silinţa să-i transmită o parte din calmul ei.. 7imeni nu şi-ar fi închipuit că sub fruntea asta complet insi)nifiantă se ascunde o memorie atât de prodi)ioasă. ― 7-avea rost să mă dau în spectacol! domnule ?oss. Pur şi simplu! mi-am amintit.. ― 7u mai spune8 $tunci! repetă! dacă poţi. $poi! întorcându-se spre John! l-a privit iritat: 7u-mi plac )lumele proaste! mai ales în chestiuni de serviciu. a ţipat el! dar imediat a coborât tonul! observând că lo)odnica lui a început să se uite în)ri(orată în (ur. ― Heath! de unde ai scos informaţia asta. John s-a conformat! bâlbâindu-se puţin! iar şeful departamentului de vân"ări şi-a notat datele pe o bucăţică de hârtie de pe biroul lui! )âfâind din cau"a efortului pe care-l făcea atunci când se apleca. >aptul în sine nu dovedeşte nimic. 4otul e să vreau să-mi aduc aminte.

― 5acă devin prea inteli)ent! vrei să spui. ― +n locul tău! aş avea destule îndoieli..ceva pentru orele de literatură! iar acum îmi amintesc absolut totul! da capo al fine.. +nţele)i! voi putea să scriu corect orice cuvânt şi nu voi mai face niciodată )reşeli de )ramatică... +mi amintesc! însă! din cărţi! cum erau scrise cuvintele! precum şi felul în care erau formulate fra"ele... ― 6i ce-ai să faci cu toate astea. +ţi doreşti să ridici braţul şi reuşeşti. ― 7u poţi folosi în avanta(ul tău informaţiile speciale pe care le deţii! numai ca să-mi . 5acă îmi amintesc absolut totul! dacă vorbesc şi scriu o en)le"ă impecabilă! dacă am la dispo"iţie un număr uriaş de date şi informaţii! asta nu se numeşte că sunt mai inteli)ent. &e ordine dai muşchilor tăi. Parcă ar cur)e. ― 7u! i-a răspuns ea! pe un ton şi mai tăios. 5oamne! uite că n-am uitat unde rămăsesem8 7u-i uimitor. ― 7iciodată nu mi-a trecut prin cap să citesc dicţionare aşa! ca să mă aflu în treabă. ― 7u ai dreptate8 +n ma(oritatea ca"urilor! am întâlnit forme ale limbii literare folosite corect! ciudăţeniile lin)vistice! )reşelile şi i)noranţa constituind e-cepţii.. @a urma urmei! nu mi-ar veni )reu să-mi fac şi eu o in(ecţie. ― $sta din cau"ă că-ţi aminteşti toate dicţionarele şi )ramaticile pe care le-ai citit. ― 5ar nu-mi băteam (oc. 5acă. 4e ro) să-mi e-plici de ce cre"i că prea multă inteli)enţă ar putea să-i dăune"e unui locuitor al Pământului8 ― /oiam să spun că e-perienţa pe care o trăieşti acum nu se numeşte inteli)enţă! ci doar memorie perfectă! l-a corectat #usan cu răceală. 7u e mare lucru! dar braţul nu se ridică decât dacă vrei tu. John şi-a lăsat furculiţa pe masă. ― &um adică! "doar memorie perfectă1. 7u cumva eşti puţin )eloasă! iubito. s-a îmbufnat John.. ― 5oar nu vorbeşti serios8 ― 7u! dar dacă totuşi aş face-o. 9ai mult chiar! în timp ce stau de vorbă cu tine îmi dau seama că performanţele mele se îmbunătăţesc! simt că devin tot mai inteli)ent... ― #ue! nu-ţi bate (oc de mine8 a mustrat-o el. *spătarul le-a adus felul întâi! şi John a atacat mâncarea! hămesit. ― 6i asta nu te în)ri(orea"ă. ― Interesant? s-a holbat el! aproape înecându-se.. ― Habar n-am8 &um ridici o mână. &red că pot să rememore"! cuvânt cu cuvânt! orice carte! orice articol! orice "iar pe care am pus vreodată mâna! la fel cum aş putea reface ― scenă cu scenă ― toate spectacolele de televi"iune pe care le-am vă"ut de-a lun)ul timpului. ― Pare interesant! a murmurat ea.. ― 6i care este mecanismul. &e altceva mai pretin"i de la inteli)enţă... &am în acelaşi mod! îmi amintesc tot ce-am vă"ut sau am au"it vreodată! dar numai atunci când vreau. 5oar nu cre"i! deci! că înot tot timpul într-o mare mentală! compusă din versuri ce-i aparţin lui #haDespeare8 +ncercarea de a-ţi aminti presupune un efort% în ca"ul meu! este vorba de un efort mic! dar de e-istat! el e-istă. 7u ştiu e-act cum procede"! dar văd că mer)e. +n schimb! #usan ciu)ulea când şi când câte ceva! mai mult (ucându-se cu furculiţa.. Pot să pun pariu că ai întâlnit o )roa"ă de cuvinte scrise în fel şi chip! ca şi tot soiul de )reşeli )ramaticale prin cărţile citite. 5oar nu.. &u un )est scurt! John i-a cerut să tacă. ― 5e fapt! respectivele informaţii nu sunt tot timpul pre"ente în mintea mea! la modul conştient. $m cea mai bună! cea mai minunată (ucărie din lume: propriul meu creier. a "âmbit subţire fata. $cum! insă! hai să comandăm ceva de mâncare. 9or de foame8 &inci minute mai târ"iu! John a deschis din nou discuţia: ― 5oar nu cre"i.

5upă ce s-a săturat! tânărul s-a aplecat spre lo)odnica lui şi i-a şoptit triumfător: ― Po"iţia mea de privile)iat al viitorului. ?aportul complet despre problemele microcosmice e pe biroul dumneavoastră! şi vă ro) să observaţi că l-am predat cu şapte "ile înainte de termen. $(uns în propriu-i birou! (efui s-a instalat în fotoliu! dar nu l-a poftit şi pe John să ia loc. &elelalte! în schimb! îşi ocupau locurile ce li se cuveneau! dobândindu-şi astfel veridicitatea. +n schimb! l-a fi-at intens cu privirea! fără pic de bunăvoinţă! după care a deschis discuţia: ― Heath! ce naiba te-a apucat săptămâna asta. 5atele ce nu se încadrau în nici un chip în decorul pe care îl alcătuise în mintea lui erau considerate ca fiind lipsite de valoare! )olite de orice sens. 6i totuşi! te întrebi dacă e necesar să vii în biroul meu. $poi! după ce a ridicat scheletul! a început să active"e şi amintirile mai mărunte: bârfe Lrăutăcioase sau nuM! fra"e şi inter(ecţii au"ite pe durata şedinţelor! de care nu fusese! insă! conştient la vremea respectivă. 0u sunt unic8 ― >ireşte! mediocrul absolut8 a adău)at #usan! aproape rân(ind. #unt foarte ocupat. 7u mai ştii care-i treaba ta. John s-a ridicat stân)aci de pe scaun. $i au"it şi tu ce-a spus =upfer: unii sunt prea proşti ca să facă saltul! alţii sunt prea deştepţi şi nu se pot schimba prea mult. @e-a fost adus şi felul al doilea şi! pe moment! John a avut o ocupaţie. 6i ?oss a privit semnificativ spre biroul pe care se afla numai foto)rafia "âmbitoare a lui #usan. 9ă îndoiesc că aţi avea ceva să-mi reproşaţi în privinţa lui. 5e asemenea! a pus în ordine şi alte informaţii! astfel încât acestea să constituie o pro)resie naturală. 5ar vreau să las ceva în urma mea! cât încă sunt unic. Pe măsură ce această structură creştea şi devenea mai coerentă! noile informaţii adău)ate căpătau un surplus de semnificaţie. ― $i fost la fel de ocupat toată săptămâna8 a continuat şeful să-l ia peste picior. ― +ntr-adevăr! pari foarte ocupat. K 4imp de câteva "ile! John a fost ocupat cu or)ani"area propriei memorii.submine"i po"iţia. . ― 5in moment ce mi-am îndeplinit sarcinile! nu ştiu de ce-mi puneţi o asemenea întrebare. ― &e po"iţie. 4ânărul şi-a amintit pe rând toate întâmplările pe care le trăise în cei şase ani de când lucra la 'uantum! tot ce au"ise! toate actele şi documentele care-i că"useră în mână. +ntrea)a operaţiune aducea cu întocmirea unei enciclopedii. Joi dimineaţa! ?oss s-a oprit în dreptul lui John. Homo superior! 7iciodată nu vor e-ista prea multe e-emplare ca mine. Poate vor mai e-ista şi alţii ca mine% nu mulţi! asta-i si)ur. ― $sta a fost înainte. * fac pentru firmă! #ue8 Pentru noi8 5upă ce a rostit aceste cuvinte! John s-a adâncit în )ânduri! testându-şi creierul cu precauţie. $i de ales intre uşa biroului meu şi uşa care dă în stradă.. ― 0 ur)ent. Pentru mine! problema nu pre"intă importanţă% pentru tine! insă! e vitală. 7u i-a fost deloc )reu să lase deoparte detaliile neimportante! să le treacă în fişiere de re"ervă! de unde nu mai aveau cum să interfere"e cu anali"ele pe care le efectua.. ― Heath! i-a spus el! vreau să te pre"inţi la mine în birou imediat! dacă picioarele tale catadicsesc să te poarte până acolo. #usan şi-a vârât nasul în farfurie şi a continuat să mănânce în tăcere! o tăcere ce nu de)a(a nici un strop de fericire. 4e sfătuiesc să te )răbeşti8 John a dat din cap şi! fără să lase impresia că face e-ces de "el! l-a urmat pe ?oss.

&ât despre ronstein! dobitocul era pe punctul de a produce firmei o pa)ubă de cinci"eci de mii! prin simplul fapt că a i)norat indicaţiile )enerale şi a ordonat teste foarte costisitoare. 9ă îndoiesc că aţi putea avea obiecţiuni ra ionale în ceea ce mă priveşte. ― 'uantum a pierdut licitaţia 7utle2 pentru că dumneavoastră nu aţi transmis &onsiliului de $dministraţie anumite informaţii pe care le deţineaţi.. /-am e-plicat asta în câteva memorii pe care vi le-am trimis! dar se vede treaba că n-aţi avut timp să le citiţi.P. &ând a vorbit din nou! ?oss era mult mai prudent: ― &e tot îndru)i acolo. ― Heath! îmi u"urpi rolul de şef8 a )âfâit el. ― 9i-aţi poruncit să nu mai deschid )ura8 a încercat tânărul să se scu"e. ― $i înnebunit8 ― 7-am nevoie să fiu cre"ut pe cuvânt.. 4imp de câteva secunde! peste capetele celor doi s-a lăsat o tăcere apăsătoare. ― #e pare că mă înţele)eţi )reşit! domnule ?oss.9. ― &hiar dacă ar fi aşa! nu poţi avea certitudinea că nu )reşeşti. ― $scultă! nemernicule! a urlat el! dacă mă hotărăsc să te dau afară să nu te aştepţi să primeşti vestea în scris sau prin viu )rai. ― ?ăspunde la întrebare8 a urlat ?oss! vânăt de furie. #unteţi total incompetent sau vă aflaţi în solda concurenţei! cum preferaţi.P. +n consecinţă! strân)e-ţi! te ro)! lucrurile şi ia-ţi tălpăşiţa înainte de prân". *ri aţi uitat! ori puţin v-a păsat ― ca atare nu aveţi ce căuta în postul ăsta. $i înţeles! băiete. $i fi "is că nu mai avea mult până să e-plode"e. ― 7u încercaţi să mă intimidaţi! domnule ?oss8 . ― 5acă m-am amestecat în treburile altora! după cum vă e-primaţi! am făcut-o pentru binele companiei. +n ca"ul lui Nillou)hb2! de pildă! felul în care acesta a tratat problema 4. * s-o afli când ţi-oi tra)e un picior în spate şi o să te rosto)oleşti pe scări. ― 7u mi-am dat seama că fac pe şeful. ?oss a ţâşnit din fotoliu.― 4e îndoieşti! va să "ică.ncompetenţa dumneavoastră a costat firma o (umătate de milion de dolari. #au trebuie să apele" la tine pentru a obţine permisiunea. $m putut să evit acest lucru foarte uşor! prin simpla confruntare a unor documentaţii cu amintirile mele foarte precise asupra acestui proiect.! ai intrat în fişiere confidenţiale pe computerul lui ronstein! şi 5umne"eu ştie câte alte intervenţii ai avut. John s-a făcut că nu aude. $i trecut peste capul lui Nillou)hb2! în privinţa corespondenţei pe tema 4. /âră-ţi amănuntul ăsta în creierul tău redus şi să nu mai deschi"i )ura8 7u discutăm acum dacă ţi-ai întocmit sau nu rapoartele.-a înfruntat John. . &ine ţi-a dat dreptul să faci pe şeful şi să-i controle"i pe toţi. /ei primi ordinul de concediere chiar înainte de a reuşi să-ţi faci ba)a(ele.. +ncurci pe toată lumea din departament8 4rebuie să pui capăt imediat acestei debandade. 4oate informaţiile e-istă pe computer şi sunt uşor de )ăsit dacă ştii unde să le cauţi! iar eu am ştiut. ― 7-a e-istat persoană în birou pe care să n-o fi corectat cel puţin o dată. 6tiţi foarte bine despre ce este vorba. ?eproşurile de orice altă natură rămân! fireşte! la latitudinea dumneavoastră. *ri avem din nou linişte în birou! ori te arunc afară. ― /orbeşte8 a "bierat ?oss. 6i dacă te mai prind vreodată pe aici! îmi re"erv plăcerea de a te a(uta eu să pleci! cu un picior în spate. *are îmi este în)ăduit să formule" reproşuri! dacă mă hotărăsc s-o fac! după ce-mi voi consulta sufletul.. Pe toată durata discuţiei! ?oss părea să se fi umflat peste măsură. 9ai mult chiar! am întocmit de(a dosare care vor a(un)e pe birourile celor interesaţi la două minute după ce voi părăsi clădirea.9. +ntrea)a afacere nu . a pus 'uantum în situaţia de a încălca le)ile.

― 6tiţi foarte bine că am dreptate.este altceva decât o încercare de şanta( ordinar prin ameninţare sau calomnie. ― 5a! dar în felul acesta îţi vei atra)e ura tuturor. ― 5e ce. ― &u sau fără slu(bă. Prin"i din "bor informaţii care! în vremurile noastre computeri"ate! te trimit chiar acolo unde ai nevoie. /ă e-plic numai comportamentul meu din ultimele două "ile. $tunci veţi fi pus în situaţia de a da e-plicaţii asupra felului cum a dispărut acel document din fişiere şi! bineînţeles! dumneavoastră veţi fi suspectul principal. ― 4ot şanta( se numeşte. ― . 5ar dacă-ţi aminteşti fiecare remarcă! fiecare comentariu sau cuvinţel au"it! şi dacă le le)i unele de altele! îţi dai seama că toţi oamenii se dau de )ol până la urmă. $u trecut numai patru "ile de când mi s-a in(ectat de"inhibitorul şi am reuşit să-l pun pe ?oss cu botul pe labe. 9erita să-l ve"i8 ― 6i cre"i că e înţelept să procede"i aşa. ― 7u pentru multă vreme8 9âine! la ora două! am întâlnire cu Prescott şi cu trabucul lui împuţit. ― 5ar are destulă trecere pe lân)ă conducerea companiei. $cest lucru e posibil! cel puţin pentru mine.eşi afară8 a e-plodat şeful. $m de )ând să-l dau (os pe ?oss din scaunul unde s-a cocoţat. &hiar şi @aboratoarele 'uantum nu sunt decât o simplă . @ucrurile arat! obscure pentru că oamenii nu-şi aduc aminte. ― &um ai reuşit să obţii informaţiile despre ?oss. l-a întrebat ea într-un târ"iu. $m făcut-o în ca"ul lui ?oss şi aş putea s-o repet ori de câte ori ar fi necesar. ― #ărbătorim mai mult decât atât8 a corectat-o John! cu un "âmbet amar. ― 7u cumva te cam )răbeşti.8 5ar nici măcar n-am început! #ue8 Prescott nu repre"intă decât o treaptă în ascensiunea mea. ― ?oss era într-adevăr furios. @-am pus la colţ.. 5acă nu credeţi că deţin dove"ile necesare! daţi-mi voie să vă amintesc că un anumit document a fost şters din memoria computerului! dar el poate fi refăcut cu uşurinţă din informaţiile de(a e-istente. ― $i încă slu(ba. ― Aândeşte-te! iubitule! că sărbătorim ultimele nouă "ile de burlăcie8 a ciripit fata! încercând să pară voioasă.. +nainte de a părăsi încăperea! John a remarcat că faţa lui ?oss se schimonosise de ură. Povesteşte-mi ce te-a încântat pe tine. #usan l-a ascultat cu o e-presie rece! nedorind parcă să-i împărtăşească sentimentul de triumf. ?oss tăcea. ― #ue! nu e-istă secrete! i-a răspuns John! plin de sine. a insistat John. 7u vă cer nimic şi nu vă ameninţ. #unteţi conştient de faptul că nu e vorba de o cacealma. 5esi)ur! dacă voi fi obli)at să-mi dau demisia! va trebui să-mi motive" )estul! nu-i aşa. $cum o să-mi dea pace8 ― #e pare că fiecare are motivele lui de bucurie! a murmurat ea! încercând să-şi ascundă de"amă)irea. ― 7-are cum să-mi facă rău. ― #ă mă )răbesc. 6i John i-a relatat întâmplarea de dimineaţă în fra"e concise şi e-presive! fără să se întrerupă sau să e"ite vreun moment.. ― Prin urmare! e nevoie de demisia mea.. 5upă părerea ei! arăta mai atră)ătoare ca oricând ― aşa şi trebuia! fiindcă era important să-l distra)ă pe John de la preocuparea lui obsesivă: propriul creier. H #usan pre)ătise cina acasă la ea! dându-şi osteneala ca totul să iasă perfect.

― 4otuşi! aveai de )ând să-mi ceri şi mie părerea.. 5ar #usan l-a întrerupt! aproape ţipând: ― 5oamne 5umne"eule! John! te porţi ca un copil care are o (ucărie nouă8 Oi-ai pierdut posibilitatea de a privi în perspectivă.. ?espiraţia fetei devenise şuierătoare. ― Hai! John! "iceai că mă vrei8 +ntinde braţele şi ia-mă8 Pune-ţi în funcţiune memoria ta fantastică. ― 5e ce. ― #erios. +n orice ca"! nu prea mult ― de(a am făcut paşi importanţi în această direcţie. . $m citit un tabel cu radicali şi. 5e fapt! tu nu eşti mai inteli)ent ca înainte! nu ai mai multă putere de (udecată sau mai mult discernământ.. a întrebat ea! abia stăpânindu-se să nu urle.-a contra"is fata. 7u ne putem opri acum! lăsând momentul să se irosească. >ireşte! însă! s-ar putea să ţi se pară că mă mişc prea repede.! a încheiat el pe un ton sarcastic.... &red că-ţi dai şi tu seama ce se întâmplă. 6i! mă ro)! cât timp o să-ţi ia treaba asta.treaptă. 0 imposibil să-ţi aminteşti cum e să mă ţii în braţe. ― 7-am nevoie de nimic! $rmele mele se află aici! a rostit el emfatic! atin)ându-şi tâmpla cu arătătorul! şi nimeni nu mă poate opri8 ― ine! hai să nu mai vorbim despre asta8 $vem alte planuri de făcut. $du-ţi aminte cine sunt! ce sunt! ce pot să fac! aminteşte-ţi căldura relaţiilor noastre! iubirea! sentimentele.. $i nevoie de cineva care să te îndrume! cineva cu care să. ― 7u mai spune8 a rân(it John! mânios la culme. &red că am nevoie de o lună! poate două..-a mustrat #usan cu dră)ălăşenie..a-ţi inelul înapoi şi ieşi afară! până nu-ţi arunc în cap cu ceva mai )reu8 John s-a aplecat să culea)ă inelul de lo)odnă. 4rebuie să batem fierul cât e cald.. #per că n-ai început să uiţi din nou8 . .. 7eavând încotro! John s-a răsucit pe călcâie şi a părăsit apartamentul.. ― Planuri le)ate de noi. 6i să-ţi mai spun ceva.. 0şti la fel de periculos ca un băieţel care se (oacă neştiutor cu o )renadă. 4rebuie să mă iubeşti ca să mă ai. ― 0 )reu de spus. 7e căsătorim în mai puţin de nouă "ile. ― 4otuşi! eu continui să cred că te )răbeşti8 . ― Pe mine însă nu mă poţi obţine! Johnn28 a continuat ea. ― #usan... 7eca"ul cel mare e că tu nu ai nici bunul simţ şi nici inteli)enţa necesare pentru a-ţi stabili priorităţile în mod re"onabil.. $i nevoie de îndrumarea cuiva cu mai multă minte. ― &e planuri. John şi-a ridicat sprâncenele a mirare. ― +mi aduc aminte de nuntă! i-a răspuns John morocănos! dar deocamdată trebuie să reor)ani"e" 'uantum.ţi foloseşti memoria numai ca să te (oci şi să faci feste altora. ― Oi-am "is să ieşi afară8 Poţi să-ţi iei adio de la firma noastră8 >ata se înroşise de furie. Pot să fac toate operaţiunile cu vite"a unui computer! şi asta pentru simplul motiv că! într-o perioadă a vieţii mele! am avut de-a face cu ele! iar acum pot să-mi amintesc răspunsurile. ştii că am devenit un )eniu în matematică. 7u-i aşa că şi pe mine mă doreşti. &u sprâncenele încă încruntate! stăpânit în continuare de o nesi)uranţă nefirească! bărbatul şi-a întins mâinile spre #usan! dar fata s-a retras câţiva paşi. . 0ra necesar. ― #erios. ― Poftim. 9ă )ândeam să amânăm căsătoria până când reuşesc să preiau controlul. 7ici bunul simţ nu a suferit vreo modificare. &hiar nu-ţi dai seama că sunt pe cale de a obţine ceea ce mi-am dorit.

4otuşi! mi-aţi dat drumul pe teren! ca să "ic aşa! fiindcă voiaţi să mă testaţi în condiţii naturale! fără să ştiţi! însă! cum vor evolua lucrurile. $nderson nu şi-a putut stăpâni un "âmbet. ― 7u mai am chef de discuţii pe tema asta8 .! l-a întâmpinat el "âmbind şi ridicându-se de pe scaun.. #e pare că nu sunt primul an)a(at de la 'uantum căruia i s-a administrat de"inhibitorul.. #per că n-aţi uitat.. l-a întrebat John scurt.. ― 5omnule Heath. #unt incapabil să uit ceva. ― 5omnule Heath! nu ne-am )ândit nici un moment că..la fel cum am aflat la ce spitale au fost tratate! dar şi falsele motive pentru care au fost internate. ― 6i! mă ro)! cum ne veţi împiedica să anunţăm descoperirea noastră. $scultă-mă bine! $nderson! şi! dacă e posibil! încetea"ă să mai arbore"i "âmbetul ăsta tâmpit! fiindcă mă enervea"ă. ― Putem vorbi în si)uranţă. ― #cutiţi-mă! vă ro)8 îmi amintesc perfect ce mi-aţi spus duminica trecută şi mi-e foarte clar la ce vă )ândeaţi. +mi amintesc fiecare nuanţă de e-primare! fiecare căutătură pie"işă. 5ar nu uitaţi! eu sunt cel care va şti că a sosit momentul. 4oţi cei cu care aţi venit în contact săptămâna aceasta vor mărturisi fără putinţă de tă)adă că v-aţi schimbat enorm! în urma in(ecţiei.. ― #erios.. ― 5in câte ştiu eu! nu e-istă microfoane aici. ― 7u! n-am uitat. ― $m venit să vă aduc aminte că poimâine! adică duminică! trebuie să vă pre"entaţi la control..P &ând a sosit la birou! în dimineaţa următoare! $nderson era acolo! aşteptându-l. ― &e doriţi. +ntr-o bună "i! efectele tratamentului vor dispărea.. 4oate astea mi-au spus mai multe decât o enciclopedie. Prin urmare! dacă am acceptat riscul! acum sunt îndreptăţit să cule) roadele. 4otuşi! lasă-mă săţi mai spun ceva. /oi fi dispus să coopere" cu voi! în folosul omenirii! numai după ce-mi voi fi atins scopurile. 6tii bine că am dreptate! ba mai mult! că am şi dove"i. /eniţi cu mine chiar acum8 7e faceţi un mare serviciu! nouă! firmei şi! fireşte! umanităţii. 5eocamdată! deţin un monopol în materie! şi intenţione" să profit cât mai mult de el.. 5oar nu-ţi închipui că nu v-am cercetat rapoartele! . +n schimb! sunt capabil să mă ră")ândesc. &ercetătorul părea neliniştit. &unosc numele persoanelor implicate ― spre surprinderea mea! una dintre ele era o femeie . 5e aceea! nu mă mai căutaţi% am să vă caut eu! la timpul potrivit. ― Prostii8 a rân(it sarcastic John. 5e ce e nevoie de control. Pentru mine! riscul era enorm! dar nu v-a păsat.-a întrerupt $nderson. 7-am de )ând să trec drept o curio"itate biochimică! recunoscând că îmi datore" inteli)enţa unei in(ecţii hipodermice. $cum $nderson nu mai "âmbea. 5in câte am au"it noi! tratamentul a dat re"ultate spectaculoase. ― &âtuşi de puţin8 a rân(it John. 7-ai cum să-ţi păstre"i memoria perfectă! Heath8 $tunci vei fi nevoit să te întorci din nou la noi! implorându-ne săţi facem altă in(ecţie! dar poţi să fii si)ur că în acel moment noi vom pune condiţiile. $m învăţat destule! aşa că am verificat re)istrele cu concediile medicale! fiindu-mi foarte clar ce anume trebuia să caut. 6i nici n-am nevoie de alţii de felul ăsta care să bântuie în (urul meu. ― Prostii8 a mormăit el. Oi-am spus că pot reproduce fiecare cuvânt rostit de tine şi de =upfer. 6i! în fond! n-are rost să aşteptăm până duminică. ― 5e ce nu! domnule. 5e vreme ce nu m-aţi prevenit asupra acestor lucruri! în momentul când m-aţi folosit pe post de cobai cu două picioare! consider că nu vă datore" nimic! decât cel mult o condamnare de câţiva ani la temniţă )rea. ― $r fi trebuit să mă ţineţi sub observaţie atunci! când eram în mâinile voastre! l-a repe"it John pe un ton tăios.

Prescott şi-a pus trabucul în scrumieră şi l-a interpelat primul: ― ?oss m-a ru)at să-ţi acord o (umătate de oră ― prin urmare! să nu te aştepţi la mai mult.. 7imeni n-are voie să mi se împotrivească8 ― @ichea nerecunoscătoare.. 7u putem concedia an)a(aţii din cau"a sindicatelor! dar ii putem . ― /a dura mult mai puţin.. +n felul acesta! vom fi mult mai eficienţi. 1G @a două şi (umătate! John a intrat în biroul lui Prescott! fără să se sinchisească ― pentru prima dată8 ― de fumul )ros ce plutea acolo. 4u eşti ăla cu memoria de elefant! nu. &ei trei şefi s-au privit în tăcere. ― $r mer)e şi cu mai puţin de (umătate8 i-a răspuns John cu răceală.-a repe"it John plictisit. ― Prin chestia asta! pretin"i că întreprinderea s-ar descurca mai bine dacă am reduce personalul la (umătate. 6tia foarte bine că! în curând! şeful departamentului de vân"ări avea să fie obli)at să alea)ă între trabucuri şi carieră. ― 5acă nu ştiţi! domnule! numele meu este John Heath! şi am venit la dumneavoastră pentru a vă pre"enta o metodă de raţionali"are a procesului tehnolo)ic din întreprindere. &ară-te8 $m treabă8 &ând a părăsit biroul! chipul lui $nderson devenise o compo"iţie savantă de teamă şi frustrare. $m făcut o dia)ramă şi mă voi strădui să vorbesc repede. ?andall! ai cărui pistrui şi păr roşu îl făceau să pară mai tânăr! l-a întrerupt! folosind un ton sardonic: ― #per să fie într-adevăr uşor de înţeles! fiindcă uneori ne este foarte )reu să ne descurcăm cu conceptele prea sofisticate. AlucD! un bărbat cu faţa "bârcită şi tuciurie! a vorbit primul! după câteva secunde: ― 0şti cumva e-pert în mana)ement. ― Oi-au mai rămas fi.două"eci şi unu de minute! l-a averti"at Prescott! privindu-şi ceasul. /reau să spun că modelul acestor tran"acţii! precum şi imperfecţiunile inerente îmi sunt foarte clare. ― 7u mă mai bate la cap8 . ― 7u e nevoie să fiu! domnule. +n ca"ul meu! felul în care am reacţionat la de"inhibitor a fost pur şi simplu e-traordinar! aşa că efectul va dura un timp considerabil. @a acea oră! alături de Prescott se mai aflau $rnold AlucD şi @eEis ?andall% ca atare! John şi-a dat seama că avea satisfacţia Lamară! ce-i dreptM să se confrunte cu cei mai importanţi oameni din secţia lui. 4oată e-punerea i-a luat apro-imativ cincispre"ece minute! timp în care cei trei directori nu au scos nici un cuvânt. @ucre" aici de şase ani şi-mi amintesc perfect fiecare amănunt de procedură din toate tran"acţiile la care am luat parte. $stfel! va trebui să folosim din plin avanta(ele epocii computerelor şi a comunicaţiilor electronice şi să punem ba"ele modificărilor ulterioare! cerute de pro)resul tehnolo)iei.mai ales pe acelea pe care le-aţi ţinut secrete. 5aţi-mi voie să vă e-plic planul meu% sunt si)ur că mă veţi înţele)e. ― $cum nu veţi avea nici un fel de probleme! l-a asi)urat John. 9i-am făcut o idee foarte clară în privinţa lucrurilor pe care a trebuit să le ascundeţi. 7-am timp să-ţi ascult invectivele.. +n )eneral! durata tratamentului nu este e)ală pentru toţi subiecţii! iar efectul cel mai lun) se înre)istrea"ă invariabil acolo unde re"ultatele au fost cele mai spectaculoase. *ricine poate să-şi dea seama unde ne vor duce risipa şi ineficienţa. &ând John a sfârşit ce avea de spus! AlucD l-a fi-at cu ochii săi mici! plini de duşmănie. 4otuşi! dacă vreodată voi fi nevoit să vin la voi pentru o nouă in(ecţie! voi avea )ri(ă ca orice refu" de cooperare să atra)ă după sine o sancţiune drastică! mer)ând chiar până la distru)erea voastră.

. 7u-l putem lăsa să-şi dea demisia. ― 5acă nu întreprindem ceva! am va)a sen"aţie că! în mai puţin de o lună! ne vom tre"i toţi trei în stradă! a murmurat AlucD. 7u vă mai )ândiţi la asta8 /ă doresc un EeeD-end plăcut8 5upă plecarea celor doi! Prescott a că"ut pe )ânduri! mestecându-şi trabucul cu furie... ― /rei să "ici că trebuie să-i acceptăm planul. $mintiţi-vă că am hotărât de comun acord ca unele aspecte ale cercetărilor noastre să vă rămână necunoscute. /oi începe cu o mână de oameni şi! fără să fie nevoie să an)a(e" alţii! mă voi e-tinde şi voi deveni e-trem de eficient! iar după un an voi fi în stare să distru) 'uantum. 5ar John nu era dispus să ducă tratative! astfel că l-a întrerupt cu brutalitate: ― Prescott! înţele)e o dată pentru totdeauna că! dacă această reor)ani"are nu se acceptă într-o săptămână şi dacă nu sunt însărcinat cu punerea ei în aplicare! îmi voi da demisia. ― 5a! l-am in(ectat8 ― 6i aţi fost atât de deştepţi încât i-aţi permis acestui.. ― 7-ar fi e-clus! l-a aprobat Prescott. +n consecinţă! lăsaţi totul în seama mea. $i înţeles. @uni dimineaţa! la prima oră! să te pre"inţi în biroul meu8 ?e)im de prioritate. acestui păian(en ....determina să plece dacă-i supunem unui subtil ră"boi de u"ură. 9-ar distra teribil s-o fac! aşa că vă sfătuiesc să vă )ândiţi bine înainte de a-mi da răspunsul. . 7-are rost să vă ascundeţi de mine! lucrurile sunt evidente. &ei care ocupă posturi mai înalte nu sunt prote(aţi! aşa că putem scăpa de ei fără prea mari complicaţii. ― &e putem face. ― &red că a vorbit foarte serios! a spus el. @a revedere8 6i John a părăsit încăperea. Prescott! care nici el nu petrecuse mai bine! l-a abordat fără mena(amente: ― =upfer şi cu tine aţi făcut-o din nou! nu-i aşa. 7u-mi va fi )reu să )ăsesc o altă slu(bă! eventual la o firmă mai mică! unde planul meu ar da re"ultate mai repede. &eea ce pare lo)ic pe hârtie! în practică poate înlătura ecuaţia umană. 1. ?ăspunde-mi sincer: laţi in(ectat sau nu pe Heath. 5ar vă asi)ur că n-o să stăm cu mâinile în sân. 4e-aş ru)a să nu uiţi acest mic amănunt. Prescott! care până atunci preferase să păstre"e o tăcere de rău au)ur! a tras cu sete din trabucul lui otrăvitor şi a intervenit în discuţie: ― #chimbările de asemenea anver)ură trebuie studiate cu multă atenţie şi puse în practică treptat! cu ma-imă prudenţă. 5acă sunt prea bătrâni! îi scoatem la pensie% tinerii! în schimb! vor avea şansa de a se reprofila. $cum plecaţi şi nu uitaţi că tot ce s-a vorbit aici e strict secret. ― 5ar şi salariile vi s-au dublat! iar conducerea s-a obli)at să vă pună la dispo"iţie toate fondurile necesare.. ăăă. +ntr-un târ"iu! a ridicat receptorul şi a format un număr pe derivaţie.. &u asta! am epui"at (umătatea de oră acordată.. ― 7u neapărat. ― 9ai bine să nu vorbim despre asta! domnule Prescott! i-a răspuns $nderson cu o voce stinsă. $vusese un sfârşit de săptămână foarte neplăcut. ― #unt Prescott. 4oate )ândurile noastre trebuie să se îndrepte numai către prosperitatea lui 'uantum. 11 Prescott s-a uitat în urma lui cu o privire rece şi calculată! apoi s-a întors spre ceilalţi.-a întrebat ?andall şocat. 7oi ne-am asumat atât riscurile! cât şi )loria! iar 'uantum avea să beneficie"e numai de cea din urmă. $nderson arăta pur şi simplu răvăşit! de-ţi venea să-i plân)i de milă. ― 5acă aflaţi! n-o să vă placă. &unoaşte mai bine decât oricine fiecare faţetă a operaţiilor pe care le facem.

― 5acă se poate! a început fostul lui şef! cu o atitudine umilă! aş vrea să veniţi până la mine în birou! domnule Heath. 7umai că idiotul ne ameninţă că dacă nu-i acceptăm planul nebunesc de restructurare! îşi dă demisia şi distru)e compania. 4rebuie să ne elaborăm un plan şi să-l punem în aplicare chiar mâine. +n fine! cel puţin! acum ştim cum stau lucrurile.. 7-aţi reuşit decât să creaţi un superHitler.. &ând fata va vedea culmile pe care urma să se cocoaţe peste alte nouă "ile! peste nouă"eci de "ile.veninos să se năpustească asupra noastră şi să ne sufoce. $cest e-periment poate fi de o însemnătate capitală pentru proiectul cerebro-chimic. ― $tunci! nu ne putem permite să riscăm. 5impotrivă! savura cu patimă beţia înălţimilor. &ând. John s-a ridicat încet în picioare.. &e s-a întâmplat. ?oss a aruncat în (ur o privire semnificativă! su)erând că nu voia să fie au"it de ceilalţi cole)i. s-a mirat el. John a e"itat câteva clipe! dar! cum vreme de ani de "ile ?oss e-ercitase asupra lui o autoritate de necontestat! a sfârşit prin a reacţiona în virtutea obişnuinţei. ― #erios. Peste noapte! se produsese o răsturnare spectaculoasă în ierarhia @aboratoarelor 'uantum! iar el a(unsese în vârf.. 7u putem accepta nici să ne punem sin)uri ştrean)ul de )ât! dar nici să-l lăsăm să plece. John şi-a ridicat privirea. 4impul ne presea"ă. ― 5ar nu cumva planul de restructurare e bun! având în vedere puterea lui de rememorare şi de sinte"ă. #oarta i se schimbase radical şi incredibil de rapid. ― 5acă nu m-aţi fi 1prote(at1 în halul ăsta şi dacă nu mi-aş fi i")onit din minte toate referirile la e-perienţele voastre! ar fi trebuit să bănuiesc despre ce era vorba chiar atunci când mi-a dat acele detalii despre o tran"acţie! pe care n-avea de unde să şi le amintească. 7u ştiu si)ur. &redeam că! după câteva "ile! o să aibă o cădere nervoasă sau că efectul de"inhibitorului va dispărea. >elul în care îl ocolea ?oss atunci când avea posibilitatea să-l evite! ca şi respectul cu care ii vorbea când nu mai avea încotro şi trebuia să dea ochii cu el! îl făceau să simtă că dobândeşte şi mai multă putere de muncă. ― @ăsaţi-o baltă8 Pur şi simplu! e un de"astru. ― 7u ne-am închipuit c-o să se întâmple aşa ceva. John s-a rotit cu scaun cu tot! şi-a întins picioarele înainte! într-un )est de rela-are! şi l-a întrebat leneş: ― /rei ceva! ?oss.. 1B John era e-trem de bine-dispus.. ― *ricând! cu începere din acest moment. 7u trecuseră decât nouă "ile de când îi fusese in(ectat de"inhibitorul! şi fiecare pas îl purtase tot mai departe8 +n fine! nu i"bândise chiar pe toate planurile. #usan se supărase prosteşte pe el! dar mai târ"iu avea să re"olve şi problema asta. $vem o problemă destul de serioasă şi! sincer vorbind! cred că sunteţi sin)urul om din întreprinderea noastră care o poate re"olva. ― &um adică! să scăpăm de el. &ând am vă"ut că n-a intrat în stare de şoc! aidoma celorlalţi! ne-am )ândit să-i testăm reacţiile 1pe teren1. 7u putea să se mintă pe sine însuşi că nu-i plăcea. . ― #erios. 5upă aceea! printr-un )est lar) al braţului! l-a poftit din nou să-l urme"e. ― 7u mă interesea"ă8 7emernicul vrea să-mi ia locul! şi cine ştie ce-i mai trece prin cap dacă nu scăpăm de el. ?oss apăruse lân)ă biroul lui! sperând să-i capte"e atenţia! dar nu îndră"nea totuşi să-i întrerupă şirul )ândurilor. ― 5ar efectul va scădea simţitor! a şoptit $nderson! cu o spaimă prost disimulată în )las.

― 7-o să păţeşti nimic! domnule Heath8 a încercat $nderson să-l liniştească. /rem doar să te a(utăm să scapi de starea anormală căreia i-ai că"ut pradă şi să redevii băiatul simpatic dintotdeauna. ― 7u te nelinişti! Heath8 a spus ?oss! iar "âmbetul lui s-a preschimbat într-un rân(et de vulpe.. ― /reţi să devin amne"ic8 a rostit )âfâind! cu teroarea specifică individului care se ştie capabil de a-şi aminti totul... @ăsaţi-mă în pace8 ― 7umai aşa l-am putut convin)e să accepte! i-a e-plicat $nderson lui ?oss. &redeţi că aşa veţi fi în si)uranţă. <ită-te la el8 John se prăbuşise într-un colţ! cu ochii sticloşi. <ite cum sunt nevoit să distru) un e-periment perfect8 6i! rostind aceste cuvinte! cercetătorul a ridicat braţul flasc al lui John şi a pre)ătit serin)a. 7u vor putea să dovedească nimic. ― .. 7u te mişca8 $nderson ţinea în mână o serin)ă hipodermică. +n primul moment! acesta s-a răsucit în direcţia uşii! dar apoi s-a ră")ândit şi a vorbit în şoaptă: ― Arăbeşte-te! doctore! fă-i in(ecţia8 /ocea s-a au"it din nou: ― Johnn2! ştiu că eşti acolo8 $m chemat poliţia8 4rebuie să apară în câteva minute8 ― >ă-i in(ecţia8 a insistat ?oss! tot în şoaptă. /reţi să uit totul despre voi! toate informaţiile. 7ici nu ştii cât de mult mi-ar plăcea s-o fac8 ― $m strâns probe materiale compromiţătoare pentru voi! pe care le-am ascuns într-un loc si)ur. ― 5acă scoţi vreun sunet! a mârâit ?oss! iţi pun un căluş în )ură şi ţi-l îndes atât de tare! încât o să simţi că-ţi sar ochii din cap. 5e după corpul de bibliotecă şi-a făcut apariţia $nderson. ― Heath! nu-ţi vom face nici un rău8 a repetat $nderson! străduindu-se să pară convin)ător. Pe fruntea lui John apăruseră broboane de sudoare! iar el se simţea pe (umătate parali"at de furie şi oroare... $nderson a încremenit şi a ridicat o privire întrebătoare spre ?oss. +n clipa aceea! s-au au"it bătăi în uşă şi o voce stri)ând: 1John81. 7u vrem să-ţi facem nici un rău.. 0 lo)odnica lui. 9inte8 6i oricum! până va veni poliţia! totul se va fi terminat. *ricum! lucrul acesta avea să se producă! mai devreme sau mai târ"iu ― noi nu facem altceva decât să )răbim reacţia.?oss i-a deschis uşa politicos! dându-i întâietate! apoi a intrat şi el în încăpere şi a încuiat cu )ri(ă uşa! postându-se după aceea în dreptul ei.. +n mod clar! se afla într-o stare de totală inconştienţă. ― #ă ştiţi că ţip8 i-a ameninţat John.mposibil8 .-a contra"is $nderson! dând din cap cu putere. ― @a urma urmei! despre ce este vorba. 6i! de fapt! nici nu cred că mai e nevoie să-i facem ceva. $ asistat la întrea)a operaţie.. ― 4âmpitule8 +ntre timp! #usan începuse să i"bească uşa cu picioarele% după alte câteva clipe! vocea fetei s-a au"it înfundată: ― 5aţi-mi drumul8 0 Johnn2.. Haide! $nderson! dă-i drumul8 ― 0h8 a mormăit $nderson resemnat. &u dumneata s-a întâmplat ceva neprevă"ut: ai dat de un mare neca"! iar noi te vom a(uta săţi recâşti)i personalitatea de mai înainte. . ― $şadar! eu am să te ţin! i-a e-plicat ?oss cinic! şi te ro) să nu te mişti! fiindcă prietenul meu ar putea să-ţi in(ecte"e o do"ă mai mare decât e necesar şi după aceea n-ai să mai fii în stare să-Qi aminteşti nimic. 6tie că a fost tratat cu de"inhibitor. 5acă păţesc ceva. ― 5eci asta puneaţi voi la cale8 a e-clamat John! dându-se înapoi... ― $tunci nu-ţi vei da seama nici măcar de asta8 a rân(it din nou ?oss. a întrebat John tăios. 5ar. ― Heath! te ro) să nu te "baţi8 l-a îndemnat el.

&red că efectul de"inhibitorului a fost anihilat. $ştept până la sfârşitul "ilei.. 5omnul Heath a suferit un şoc nervos şi a leşinat.. Prin urmare! aveţi )ri(ă ca până mâine să primesc în scris toate promisiunile pe care mi le-aţi făcut. ― #ue! nu înţele) cum de s-a nimerit să fii acolo8 . ― #unt si)ur că o să-şi revină. 0ra.. ― $tunci! hai să plecăm de aici8 1C John fusese obli)at să mănânce o omletă uriaşă şi să-şi bea cafeaua! înainte ca #ue să-i permită să vorbească despre cele întâmplate.. Poţi să mer)i! iubitule. ― &e s-a întâmplat. /ăd că nu mai purtaţi inelul. ― Presupun că n-aţi uitat in(ecţia cu.. ― +n ca"ul acesta! va trebui să semnaţi şi dumneavoastră o înţele)ere prin care să recunoaşteţi că nu noi suntem vinovaţi de accidentele suferite de domnul Heath. 6i dacă se va simţi în stare să-şi reia vechea lui slu(bă! îl vom primi oricând bucuroşi. 5e asemenea! am primit o serie de rapoarte de la superiorii lui! care ne-au în)ri(orat foarte tare. 5ar probabil că aţi remarcat şi dumneavoastră comportarea lui. a întrebat ea alarmată.. ― 7e-am certat.. * să fie ca mai înainte. >ireşte! firma o să-i acorde concediu medical nelimitat! cu plata inte)rală a salariului. ― 5ar! domnişoară &ollins! dumneavoastră ştiţi foarte bine că domnul Heath s-a oferit voluntar.. $stă"i dimineaţă ne-am dat seama că trebuia neapărat să fie supus unui tratament adecvat. ― $tunci! sper că înţele)eţi situaţia.. ― 7-o să mai aibă o memorie perfectă! dar! de fapt! până acum "ece "ile! aceasta era starea lui naturală. 7u cred că v-ar conveni să se declanşe"e o anchetă.... 9ai întâi! vreau să ştiu cu e-actitate ce a păţit lo)odnicul meu. ― un8 /reau să-mi daţi în scris tot ce mi-aţi spus acum. ― 6i i-aţi in(ectat cine ştie ce substanţă! în timp ce eu ţipam şi încercam să intru8 ― /ă înşelaţi! a contra"is-o $nderson. +n ca" contrar! voi vorbi cu avocatul meu! mâine la prima oră. ― 5a! da. 5ă-i drumul fetei înăuntru şi lasă-mă pe mine să vorbesc cu ea.. 5acă va fi nevoie de tratament medical! cheltuielile le vom suporta tot noi. ― /om vedea...! a început $nderson. +n mod normal! asta ar trebui să aibă influenţă asupra memoriei. .― 5in cau"a )roa"ei! a suferit un şoc! şi-a continuat $nderson e-plicaţiile.. @-am convins aşadar să vină aici! am închis uşa şi. mă ro)! dacă ar fi fost o maşinărie! am fi spus că i s-a încins motorul din cau"a suprasolicitării. &e s-a întâmplat acum? ― 4rebuia să vină la control alaltăieri! dar a refu"at cate)oric s-o facă. 5omnul Heath devenise aro)ant! me)aloman şi irascibil. &a lo)odnică! presupun că nu vă e (enă să vă uitaţi peste tot. +n plus! şi dumneavoastră v-aţi dat acordul. ― $dică acelaşi mediocru absolut. 5acă vreţi! puteţi să-l controlaţi: nu-i veţi )ăsi nici o înţepătură pe tot corpul. &e se întâmplă cu el acum. 1F #usan arăta foarte palidă aşa cum stătea în)enuncheată lân)ă John! ţinându-l în braţe cu un aer protector. ― .ntenţionam să folosim un sedativ uşor! dar era prea târ"iu.ar dumneavoastră ştiţi la fel de bine că ni s-au ascuns anumite aspecte ale acestui e-periment. ― $m să văd eu! a spus #usan. ― 5a! #ue! a răspuns John cu o voce ră)uşită şi uşor speriată.

5ar! iubitule! eşti si)ur că totul e în re)ulă.. ― 6i acum te simţi bine.. ― 6i ce ne mai rămâne de făcut. ― *f! #ue! aveam atâtea planuri şi mi se părea că sunt în cri"ă de timp.. ― 5e ce. 4e-ai )răbit! ai acţionat prea repede! prea deschis! fără să ţii seama de reacţiile violente ale celorlalţi. 5acă ai fi lăsat pe cineva cu adevărat inteli)ent să te a(ute.. #ă nu mă înţele)i )reşit.. ― 9da! îmi dau seama că ai avut dreptate.. 7-aş fi permis altei persoane să facă aşa ceva! indiferent cine ar fi fost ea. &ând n-ai mai dat nici un semn de viaţă. Pe urmă mi-a trecut! dar am început să încerc sentimentul că pierdusem ceva foarte preţios. ― 5upă cum ve"i! nu sunt amne"ic. ― a nu! mai de)rabă! inteli)enţa lui #usan8 ― ine! bine! cum vrei tu. 9ai târ"iu! vom vedea noi. ― 9ă ai acum! Johnn2. 5upă ce ţi-am aruncat inelul în cap! mi-am plâns puţin de milă.artă-mă! #ue8 a şoptit John umil. ― &e-ţi făceau.. 7ici nu-ţi închipui cât de insuportabil erai. $m venit la birou! pentru a vedea ce mai faci! şi! când colo! te-am )ăsit încuiat într-o cameră. ― 4e deran(ea"ă dacă discutăm despre asta.. ― 7-am cre"ut vreodată c-o să mă bucur să te aud ţipând şi lovind în uşă! dar atunci m-am simţit în al nouălea cer. ― 7u intenţione" să-ţi ţin lecţii de morală! dar sper că ai învăţat câte ceva din cele întâmplate. ― 7u mi-au făcut nimic. ― Pentru că ştiau că deţineam probe concludente împotriva lor. 1I .ntuiţie de femeie. ― ineînţeles.― . ― . ― >ără doar şi poate! dra)a mea8 5e vreme ce suntem împreună! totul e minunat. $i confundat memoria perfectă cu inteli)enţa. #au m-a minţit $nderson. *ricât de ciudat ţi s-ar părea! îmi eşti foarte dra). +n al doilea rând! ne vom căsători sâmbătă! aşa cum planificasem iniţial. ― +ntâi şi întâi! să obţinem hârtia cu promisiunile celor de la 'uantum! iar dacă te simţi bine! să semnăm şi noi declaraţia pe care ne-au solicitat-o.. 9ă simt bine.. ― &red că nu. ― 5ar nu ţi-au făcut in(ecţia! nu. $(unsesem până acolo încât îmi închipuiam că voiau să te omoare. ― /oiau să-mi inhibe la loc memoria. Puteam să-i arunc în stradă şi să ruine" compania.. ― $veam nevoie de tine! #ue. 0ram nevoită să recunosc că meritai să fii omorât! dar numai de mâna mea. ― &hiar puteai.. 0u credeam! însă! că intenţionea"ă să-mi in(ecte"e o do"ă mărită! ca să devin complet amne"ic. 5e fapt! tu i-ai oprit. &urând! insă! mi-am dat seama că dacă eu! care te iubeam! nu te mai putusem suporta! atunci cole)ii tăi trebuie să fi avut sentimente mult mai violente faţă de tine. ― 5a! ce să spun! voiai să termini toate treburile în două săptămâni8 6tiu că nu eşti între) la minte! dar nici chiar aşa8 $"i-dimineaţă! însă! am a(uns la limitele răbdării. ― $tunci mai acordă-mi încă un minut! pentru o scurtă prele)ere! pe care te ro) să no uiţi. $mintindu-şi prin ce trecuse! tânărul s-a cutremurat. ― $r trebui să mă ro)i mai cu foc! a "âmbit fata.

ietul om părea e-asperat. 5upă aceea! s-a răsucit spre peretele opus şi a că"ut pe )ânduri! cu privirea aţintită în )ol. $scultă-mi sfaturile! şi într-un an vei obţine tot ce-ţi doreşti. 5e la 'uantum nu fusese invitat nimeni! pentru că #ue se opusese cu fermitate. ― &um naiba să urme" instrucţiunile dacă nu le înţele). 6i-a aruncat privirea de (ur-împre(ur! dar în acel moment nimeni nu-l bă)a în seamă.7unta lor a fost mai de)rabă modestă. >iecare invitat părea să fie ocupat cu altceva.. &ei doi tineri s-au retras fiecare câte un pas şi s-au privit! sorbindu-se din ochi! apoi au început din nou să se sărute! în timp ce asistenţa se foia în scaune şi chicotea. *chii lui încă mai căutau aiurea! când mâna dreaptă i s-a strecurat în mecanismul docil! operând o mică a(ustare. +mpins de curio"itate! a parcurs-o rapid! după care a pus-o la loc. ― 5a! iubito! i-a răspuns John! blând ca un mieluşel. +ntâmplarea a făcut ca numărul invitaţilor care au participat efectiv la ceremonie să fie mai mic decât doriseră mirii. . John s-a uitat curios la camera de luat vederi! apoi a remarcat că pe măsuţa de lân)ă el se afla o broşură cuprin"ând instrucţiunile de folosire. <n vecin de-al ei adusese o videocameră pentru a înre)istra desfăşurarea 1solemnităţii1. ― Hai! că-i nostim8 9er)e8 Poate că nu mi-oi fi dat eu seama şi a funcţionat tot timpul. 5upă câteva secunde! John a pus capacul la loc şi a apăsat pe tasta de pornire. @ui John! un asemenea )est i se părea a fi culmea conformismului! dar lo)odnica lui insistase şi nu putuse s-o refu"e... 5e ce.. ― 5acă te mai dai în spectacol! te (upoi8 i-a şoptit din nou #usan.. &âtă vreme nu ştie nimeni că ţi-ai păstrat memoria perfectă! nu e-istă pericolul de a fi obstrucţionat. a e-clamat el! cu răsuflarea tăiată. ― $i reparat aparatul! i-a şoptit fata! nede"lipindu-şi bu"ele de ale lui. +n consecinţă! tânărul a ridicat capacul din spate şi s-a uitat cu atenţie în interiorul aparatului. ― $m vrut să iasă totul bine! i-a răspuns el! tot în şoaptă. ― $i vrut să faci iar pe deşteptul. ― 7u pot să pornesc drăcia asta8 &u toţii am cre"ut că tipii de la ma)a"in mi-au vândut un aparat care funcţionea"ă! şi când colo. &hiar atunci s-a întors şi vecinul în fu)ă. 1K ― Poţi să săruţi mireasa8 a rostit pastorul cu bunăvoinţă! iar John a luat-o în braţe pe #usan şi a e-ecutat ordinul cu entu"iasm. @a un moment dat! vecinul respectiv s-a apropiat de el şi l-a abordat posomorât.. $poi! uitându-se la camera de filmat! s-a încruntat a mirare. 9ă duc să le dau un telefon ticăloşilor ălora8 6i individul a luat-o la fu)ă pe scări! spre cabina telefonică plasată în faţa capelei.