ABSOLUT SIGUR După cum prea bine se ştie, în acest secol XXX al nostru, zborurile spaţiale sunt teribil

de lungi şi plictisitoare. Căutând modalităţi de amuzament, mulţi membri ai echipajelor încalcă restricţiile privind carantina şi aduc creaturi de pe numeroasele planete locuibile pe care le e plorează. !im "rostul avea o ro#ă, pe care o denumise $orocica. %ceasta stătea pur şi simplu locului, semănând cu o piatră, totuşi câteodată îşi ridica marginea in&erioară şi absorbea zahăr pudră. %ltceva nu mânca. $imeni n'o văzuse mergând vreodată, dar uneori nu se a&la chiar acolo unde credeau oamenii că se găseşte. ( ista o teorie potrivit căreia se mişca atunci când n'o privea nimeni. )ob *avert+ avea un elivierme botezat )ăiatu,. %cesta era verde şi trăia pe bază de &otosinteză. -neori se deplasa, pentru a ajunge într'un loc mai luminos, şi'şi răsucea corpul vermicular, avansând &oarte încet, precum o elice. .ntr'o bună zi, !im "rostul l'a provocat la o cursă pe )ob *avert+. / $orocica mea, a spus el, îl poate învinge pe )ăiatu,. / $orocica ta, a pu&nit *avert+, nu se clinteşte. / 0acem prinsoare1 .ntregul echipaj a &ost implicat în pariu. "ână şi căpitanul a riscat o jumătate de credit. 2oată lumea pariase pe )ăiatu,. Cel puţin, eliviermele se mişca. !im a onorat &iecare rămăşag. 3reme de trei călătorii, nu Cheltuise nici un s&anţ din salariu4 de aceea, a pariat totul pe $orocica. Cursa a început dintr'un capăt al 5arelui 6alon. .n capătul opus &useseră aşezate o grămăjoară de zahăr pentru $orocica şi o lanternă aprinsă pentru )ăiatu,. 7mediat, eliviermele s'a încolăcit şi a pornit să spiraleze, lent, spre lumină. (chipajul chiuia, încurajându'l. $orocica stătea locului, &ără să se clintească. / 8ahăr, $orocica. 8ahăr, a rostit !im, arătându'i direcţia. $orocica nu se mişca. %ducea mai mult decât oricând cu o piatră, totuşi !im nu părea îngrijorat. .n cele din urmă, când )ăiatu, parcursese jumătate din lungimea salonului, !im "rostul s'a adresat nepăsător ro#ei9 / Dacă n'ajungi acolo, $orocica, o să pun mâna pe'un ciocan şi'o să te &ac pietricele. %tunci au a&lat oamenii pentru prima dată că ro#ele puteau citi gândurile. 2ot atunci au a&lat oamenii pentru prima dată că ro#ele se puteau teleporta. $u'şi terminase !im ameninţarea, că $orocica a dispărut pur şi simplu de la locul ei şi a reapărut deasupra zahărului. )ineînţeles, !im a câştigat toate pariurile şi şi'a numărat încet şi tihnit banii. / :tiai că blestemăţia aia se putea teleporta1 7'a întrebat cu amărăciune *avert+. / $u, nu ştiam, a răspuns !im, dar ştiam că va câştiga. (ram absolut sigur. / De ce anume1 / (ste o vorbă veche, pe care'o ştie toată lumea. "rost să &ii, noroc să ai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful