Isaac Asimov NE-AU GĂSIT! (din volumul Vântul schimbării, ― The Winds of Change, 1988 !

a fel ca "i celelalte sta#ii care se fugăreau $e orbită %n &urul 'ământului, Com$uter()oi era mult mai mare decât ar fi fost necesar* Chiar dacă ar fi avut numai o +ecime din diametrul actual, tot ar fi $utut %nmaga+ina informa#iile de&a acumulate sau %n curs de acumulare necesare +borului %n afara fruntariilor $lanetei noastre* Totu"i, s$a#iul e,cedentar avea un rost anume, $entru ca -oe "i cu mine să $utem intra %n măruntaiele lui, la nevoie* .i starea de necesitate a a$ărut, %n $ofida tuturor a"te$tărilor* /n mod normal, Com$uter()oi era $erfect ca$abil să("i $oarte singur de gri&ă* /n $lus, e,cela %n redundan#ă0 făcea fiecare o$era#iune de trei ori %n $aralel, "i cele trei $rograme trebuiau să dea re+ultate identice* )acă nu se %ntâm$la a"a, răs$unsul era %ntâr+iat, tim$ de câteva nanosecunde, răga+ %n care Com$uter()oi se verifica $e sine %nsu"i, găsea $artea care func#iona defectuos "i o %nlocuia* 1,istau e,trem de $u#ine $osibilită#i ca oamenii obi"nui#i să("i dea seama de câte ori desco$erea com$uterul câte o gre"eală* 2umai Com$uterul Central era %n stare să măsoare %ntâr+ierile $roduse de erori, "i numai el $utea "ti numărul com$onentelor su$limentare utili+ate $entru %nlocuirea sectoarelor defecte* )ar Com$uterul Central nu $omenea niciodată des$re aceasta* 3ingura imagine $ublică acce$tabilă era $erfec#iunea* /ntr(adevăr, din multe $uncte de vedere, lucrurile merseseră $erfect, fiindcă nicicând -oe "i cu mine nu fuseserăm solicita#i $entru interven#ii urgente* 2oi intram %n scenă doar atunci când a$ăreau neca+uri, de$lasându(ne $e orbită doar când se %ntâm$la ceva cu adevărat grav, iar Com$uter()oi nu reu"ea să se re$are singur* )e cinci ani, %nsă, de când lucram aici, asta nu se %ntâm$lase niciodată* 1 dre$t, asemenea incidente avuseseră loc, s$oradic, la %nce$utul activită#ii celor $atru com$utere, dar noi nu a$ucaserăm acele vremuri* Cu toate acestea, noi continuam să e,ersăm* 3ă nu mă %n#elege#i, %nsă, gre"it0 nu e,ista com$uter $e care -oe "i cu mine să nu(l fi $utut diagnostica* )acă ne arăta#i eroarea, noi vă arătam ce nu mergea* 3au, mă rog, -oe era cel cu demonstra#ia, fiindcă eu nu făceam $arte din acea categorie de oameni care("i cântă singuri osanale* )ar, %n $ofida tuturor a"te$tărilor, %n ca+ul la care ne referim, nici unul dintre noi n(a fost %n stare să s$ună des$re ce era vorba* !a %nce$ut, Com$uter()oi %"i $ierduse $resiunea* 2u era un lucru fără $recedent "i, %n nici un ca+, nu re$re+enta un incident fatal* Com$uter()oi $utea să lucre+e foarte bine "i %n vid* 4tmosfera interioară fusese creată %n +ilele de $ionierat, când de$anatorii aveau destulă bătaie de ca$* 4$oi, ea se $ăstrase din tradi#ie* Cine v(a +is că oamenii de "tiin#ă nu sunt fideli tradi#iilor5 /n tim$ul liber, când nu se ocu$ă de $roblemele "tiin#ifice, sunt "i ei oameni ca to#i ceilal#i* !uându(se %n considerare ritmul %n care dis$ărea $resiunea, se dedusese că un meteorit minuscul, de mărimea unei $ietricele, $enetrase %nveli"ul lui Com$uter()oi* 6a+a e,actă, masa "i energia fuseseră ra$ortate de Com$uter()oi %nsu"i, care folosise $e $ost de date tocmai acel ritm de $ierdere a $resiunii, $recum "i alte câteva informa#ii* /n al doilea rând, %ntâm$larea făcuse ca s$ărtura să nu fie astu$ată, astfel %ncât atmosfera nu se regenerase* )u$ă aceea, %nce$useră să a$ară erori serioase, ceea ce, automat, im$usese chemarea noastră* 2u mai %n#elegeam nimic* 'e fa#a, de obicei $lăcută, a lui -oe, se im$rimase o grimasă

-oe a răsuflat u"urat.i chiar dacă s(ar fi %ntâm$lat una ca asta. arăta destul de de+nădă&duit* ― 3$er că ma"inăria asta "tie unde ne duce. că e $osibil ca ele să revină. dar asta numai $ână când vor fi instalate $e orbită com$uterele necesare* 'e toată durata accelera#iei. insă. dacă nu luăm %n considerare $lictiseala* 'e toată durata +borului. fără %nsă a se destinde %n %ntregime* )in câte %mi dădeam eu seama. %m$reună cu so#ul meu. celelalte de ce n(ar $ă#i la fel5 ― 'utem să $ilotăm nava manual* ― 'resu$un că tu vei $ilota7 )oar te $rice$i. s(au dus demult* /mi %nchi$ui. din care reie"ea clar că de$anatorii trebuiau să se de$lase+e la fa#a locului* )ar -oe nu mai fusese niciodată %n s$a#iu* Cred că(mi $ovestise de nenumărate ori de ce("i alesese slu&ba asta0 $entru că "tia că nu era obligat să meargă %n s$a#iu* 'rin urmare.istă %ncă trei com$utere.i totu"i.a da. fără nici o $roblemă* 4m a&uns 1a Com$uter()oi %n mai $u#in de două +ile de la decolare "i ne(am $lasat $e o orbită de a"te$tare la vreo +ece metri %n s$atele lui* . cam cu o lungime de nas* 'entru cei care n(au fost %n s$a#iu %n ultimii cincis$re+ece ani ― $resu$unând că -oe nu ar fi singurul neini#iat ― da#i(mi voie să vă s$un că accelera#ia ini#ială e singurul lucru ne$lăcut* 9rice ai face. de ea nu $o#i scă$a* )u$ă aceea. -oe "i(a #inut res$ira#ia. comentase cineva de la Calculatorul Central* ― !a vite+a cu care a intrat. a"a că nici eu nu dis$uneam de o e. s$usese el* ― 3(ar $utea să fi rico"at bucă#ele din meteorit. meteoritul ar fi trebuit să iasă $e $artea cealaltă* 2(avea cum să rico"e+e* . când coloniile $ământene se vor muta $e centura de asteroi+i ― a"a cum suntem amenin#a#i %n $ermanen#ă ―. totu"i. cu $ilo#i s$a#iali ne%nfrica#i. mă vă+usem nevoită să iau eu taurul de coarne "i să rostesc cuvintele fatale0 ― Cred că va fi necesar să $lecăm $e Com$uter()oi7 3ingura scă$are a lui -oe ar fi fost să s$ună că nu era %n stare să re$are defec#iunea. "i am sim#it cum cor$ul %mi este %m$ins %na$oi din cau+a li$sei de gravita#ie* ― Tu e"ti s$ecialist %n com$utere7 l(am mustrat* 2u ştii că "tie unde ne duce5 ― . $entru o scurtă $erioadă de tim$. dar Com$uter()oi nu mai func#ionea+ă*** ― 2u suntem conecta#i la Com$uter()oi* <ai e. e"ti un sim$lu s$ectator* /ntregul $roces este automat "i com$uteri+at* :rumoasele +ile romantice.$erien#ă bogată* )u$ă ce am de$ă"it fa+a ne$lăcută. a mormăit el $e un ton ar#ăgos* 4m %ntins bra#ele %n direc#ia lui.de durere* ― Cred c(au luat(o ra+na cel $u#in două+eci de func#iuni ale calculatorului. +borul a decurs lin.i chiar dacă n(ar fi rămas decât unul singur %n func#iune. sau cel $u#in a"a mi s(a $ărut mie* (6ecunosc că nici eu nu m(am sim#it $rea bine* 1ram abia la a treia călătorie* 'etrecusem două vacan#e $e ba+a 6ho. n(ar re$re+enta o $roblemă coordonarea tuturor +borurilor care au loc %ntr(o +i obi"nuită* ― Toate $atru $ot s(o ia ra+na* )acă s(a defectat Com$uter()oi. cu $almele %n sus. nu mai ai $robleme. mă gândesc că fragmentele ar fi trebuit să aibă traiectorii cel $u#in neobi"nuite ca să $rovoace asemenea $agube* ― Ce facem. lasă(mă(n $ace7 a gemut -oe* . nu(i a"a5 ― 4m $rimi instruc#iuni $rin radio*** ― 'entru numele lui 1niac. dar vă+usem cum mândria $rofesională %i %ntrecuse la"itatea* 2u o de$ă"ise cu mult8 doar a"a. atunci5 -oe nu $ărea %n a$ele lui* Cred că a&unsese %n fa+a %n care intuia mersul lucrurilor* 3$usese ni"te chestii destul de ciudate. s$er că n(ai uitat* .

din câte ne(am $utut da seama. ceea ce ar fi dus la o$rirea +borurilor s$a#iale* 1. dar fa$tul %n sine nu era de natură să(l %ncânte $e colegul meu. func#iunile lui e. atunci când n(ai %ncotro* 2u vreau să s$un că a fost un calvar. am irosit cam &umătate din combustibil. rămâi sur$rins cât de u"or te acomode+i. la vreo două+eci de ore de la decolare.at sub fasciculele lanternelor noastre* ― 'recis nu face $arte din structura e.ista $osibilitatea reorgani+ării %ntregului sistem $e ba+ă manuală.ternă a com$uterului. nu un meteorit fusese vinovat de cele %ntâm$late* ― Ce(i asta5 a %ntrebat -oe %ntr(un târ+iu* 9biectul %n cau+ă arăta ca un mic cilindru "i era %nfi$t %n $eretele e. iar asta %nsemna că urma să găsim o gaură cu marginile sfâ"iate* )e fa$t. am a&uns cu bine $e Com$uter()oi* 2(am făcut nici un +gomot când ne(am lovit de el* (:ără %ndoială că se aude "i %n vid. a"a că "tiu $recis că n(am făcut +gomot* 2(a e. $ână la urmă. afla#i dincolo de fruntariile Terrei.i totu"i. deoarece vibra#ia se $ro$agă $rin materialul metaloid din care sunt confec#ionate costumele noastre s$a#iale. dar. %nsă. $oate chiar ani. Com$uter()oi ne(a dat o mână de a&utor. "i atunci am vă+ut gaura* . "i. m(a %ngânat -oe* 'e cilindru. am verificat $artea de su$rafa#ă* 1ram a$roa$e siguri că o $ietricică stră$unsese %nveli"ul lui Com$uter()oi.trem de fină. dar $rocesul ar fi durat cel $u#in câteva luni. ar fi fost $use %n $ericol* 1ra o i$ote+ă ce $rovoca frisoane de groa+ă* 2ici eu.terior al lui Com$uter()oi* 4 fost $rimul lucru anormal desco$erit* )iametrul lui era cam de un centimetru. vie#ile câtorva mii de oameni. două0 una ― $entru intrare. când ni se transmisese de $e 'ământ că )oi $ierdea %n continuare $resiune* 9biectul care(l lovise $utea să le atingă "i $e celelalte trei. atrăgând du$ă sine $răbu"irea economiei $lanetare* <ai rău. nici -oe n(am comentat situa#ia. care mergea de la un ca$ăt la celălalt* /n rest. orbita lui Com$uter()oi a suferit o u"oară modificare.ansa ca un astfel de lucru să se %ntâm$le era de una la două milioane* 9 asemenea $osibilitate $utea să a$ară o dată la "ase mii de ani* 2u era foarte $robabil. nu atrăgea aten#ia nici o altă $articularitate* 9biectul era din metal.istat decât un soi de fâ"âit* )in cau+a im$actului. la dre$t vorbind. era schi#ată o s$irală e. iar lungimea de "ase* 3emăna cu o #igară ― asta o s$un $entru cei care au mai a$ucat străvechiul obicei al fumatului* !(am fi. dar avea un as$ect +grun#uros* ― 2u e un material com$act. dar lui -oe nu $ărea să(i $ese* 1ra concentrat asu$ra cor+ii sale de legătură "i("i controla cartu"ele din $istolul cu reac#ie* Voia să aibă siguran#a că va a&unge cu bine $e Com$uter()oi "i că se va %ntoarce sănătos acasă* )acă n(ai mai fost niciodată %n s$a#iu. dar am remediat situa#ia fără să $ierdem $rea mult combustibil* 9ricum. din cau+ă că el ar fi $utut să("i dea seama că ne e. dar nici o &oacă de co$ii* 6ecunosc.Vestea $roastă o aflasem. fiindcă. am +is eu* ― 'recis. nici eu nu mă sim#eam %n largul meu* 'ământul se afla la o distan#ă de două sute de mii de =ilometri. "i alta ― $entru ie"ire* . a adăugat -oe* )egetele sale %nmănu"ate au atins strania alcătuire8 aceasta s(a des$rins $u#in din $unctul de im$act cu Com$uter()oi.terioare nu fuseseră afectate* <ai %ntâi. dar era $osibil* >ar "ansele lui Com$uter()oi de a fi lovit de un meteorit destul de mare $entru a $rovoca distrugerea lui erau de una la +ece miliarde* 2(am vrut să(i comunic lui -oe gândurile mele.$uneam la $ericole similare* 9rice i+bitură a$licată tru$urilor noastre fragile ne(ar fi $rovocat mult mai mult rău decât suferise vreodată ma"inăria $e care o cercetam* 2u inten#ionam să contribui "i eu la accentuarea nervo+ită#ii sale* .

-oe a dislocat com$let cilindrul "i acesta a %nce$ut să $lutească %n s$a#iu* Cu $u#in efort. fără să vrea. a$oi a tras din nou fermoarul* ― Controlea+ă tot e. dar -oe. s(a ră#oit -oe la mine* )e fa$t. mă rog. l(am a&uns din urmă* ― 2(am mai găsit nimic. am reu"it să(l $rindem* !ăsase %n $eretele lui )oi o gaură $erfect rotundă. "i(a deschis bu+unarul. iar noi nu vom "ti ce să le răs$undem* 4re vreun rost să ne facem de râs5 ― -oe. -oe5 ― 4m vă+ut* 1ra un fel de adâncitură %n $erete. sau.istă meteorit care să lase o urmă $erfect circulară. %ncruntându(mă* ― Bi @de $e 'ământ@7 2u $ot să sufăr &argonul ăsta de s$a#iu. ne vor căuta ei* . am reu"it să a$rindem lumina* )u$ă ce ne(am terminat treaba. $ână la urmă. ai uitat5 ― 'are straniu. nici un meteorit nu $resară $e traseu asemenea obiecte* -oe a scos cilindrul din bu+unar "i a %ncercat să %ndre$te $or#iunea deformată* ― 3$une(mi.i colegul meu l(a strâns intre degete* <etalul era sub#ire. e. "i(a $us mănu"ile %n cască. am re$etat $e un ton răbdător* ― )e ce5 ― Ca să le s$unem că am desco$erit defec#iunea* ― 3erios5 . iar comen+ile trebuiau o$erate manual* Aeneratorul solar era. $e care o sim#eai mai bine la $i$ăit* 4vea cam un metru lungime "i lăsa im$resia că un intrus ar fi râcâit $eretele. cei de acolo ne vor %ntreba acela"i lucru. dacă se %ntâm$lă să scadă din nou $resiunea* >(am urmat e. ne(a luat destul tim$ $ână am reconstituit atmosfera* Com$uter()oi nu mai avea decât foarte mici re+erve de materii $rime $entru atmosferă. $e când lucram la reetan"are. $recaut.i ce am desco$erit5 ― Aaura. a mârâit -oe. a s$us -oe* . dar elastic* !(a strâns "i mai tare. dar acum. chiar lângă fosta gaură.― ?ite de ce nu mai avem $resiune internă7 am e. fără semne de %ndoire sau de to$ire* /n $lus. cu diametrul de o &umătate de centimetru* ― Chestia asta arată ca o carcasă* 'resu$un că nu are nimic %n interior. iar $e aceasta "i(a agă#at(o la brâu* ― Vreau să le am la %ndemână. urăsc tot ce #ine de s$a#iu.clamat eu* <ormăind ceva ininteligibil.ce$#ie* )e(aia mi(am luat slu&bă $e 'ământ. ne(am scos mănu"ile "i că"tile. trebuie să luăm legătura cu Com$uterul Central de $e 'ământ. "i su$rafa#a cilindrului s(a %ndoit* 3fâr"indu("i e. ca să ia o mostră de metal* !ocul res$ectiv era %n mod cert mai $u#in neted decât +onele %nvecinate* ― Cred că ar trebui să luăm legătura cu Com$uterul Central de &os. fără e.trem de mohorât* 3e uita la $ere#ii nete+i din aluminiu $e care %i cerceta cu lanterna. se distingea foarte clar* ― 4i vă+ut.ista un semn* /l observasem "i %n ra+a lanternei. "i(a vârât @trofeul@ %năuntru. mi(a ordonat el* 1u mă duc %năuntru* 2u mi(a luat mult tim$ să verific restul su$rafe#ei* Curând. i(am ra$ortat eu* 2u(i decât o singură gaură* ― 1 de a&uns. un minunat &oc de lumini "i umbre* 2u ne(a fost greu să astu$ăm gaura* /n schimb. am s$us eu.$erimentul. destul de afectat. creând. mai e. "i el.em$lul* 2(avea nici un rost să facem $e cura&o"ii* 'e $erete. dacă nu luăm noi legătura. dar. a"a mi s(a $ărut*** ― -oe. $e lumină. cum s(a $rodus gaura5 m(a %ntrebat el gânditor* ― 2u "tiu7 n(am e+itat să recunosc* ― )acă luăm acum legătura cu Com$uterul Central. dar %mi amintesc* Totu"i.teriorul "i ve+i dacă mai găse"ti ceva. %ngustă "i nu foarte adâncă. ce anume a $rodus gaura5 2(a fost un meteorit* 2u e. a$roa$e im$erce$tibilă.

$entru că a %nghi#it o $or#iune $erfect rotundă din $erete* . >osif7 /ncercasem să dau $ronun#iei mele un accent rusesc e. chiar* /n consecin#ă. vom găsi ceva "i ii vom chema noi $e ei* 3tructura internă a lui Com$uter()oi nu fusese construită $entru locuit* /n $roiectele ini#iale. ar trebui să ne imaginăm ni"te disiden#i suficient de dota#i intelectual $entru a +bura %n s$a#iu.as$erare* )ar. cum vre#i să(i s$une#i.ucă#ica asta nu a fost tăiată.istau fotolii* . fiindcă nu am găsit nimic %n interior* Tu ai avut cumva mai mult noroc5 ― 2u. dar mă %ndoiesc* 'arcă a fost di+olvată "i ceva a $ătruns %năuntru* ― )ar ce anume5 . %n consecin#ă. $ână la urmă.agerat* ― 4tunci vom $resu$une că este vorba de vreun gru$ de disiden#i7 ― /n ca+ul ăsta. tu ai fi sus#inut că americanii sunt de vină* )ar eu hotărâsem să mă su$ăr "i. teoria mergea ca $e roate. %nsă. numai să nu mă mai gândesc la interiorul meu +buciumat* /n $lus. care ne %ntorcea stomacul $e dos. care ar fi avut $osibilitatea să vină $ână aici %narma#i cu un a$arat neobi"nuit*** ― )acă reu"e"ti să te strecori ilegal %n $rogramul Com$uterului Central. mi se $ărea că era absolut necesar să ne grăbim* /mi imaginam cum acele obiecte necunoscute atacau Com$uter(Trei8 $oate "i Com$uter('atru "i ?nu* <ii de oameni din s$a#iu de$indeau de ceea ce făceam noi aici* -oe era cam verde la fa#ă. ne loveam de $ere#i "i eram %m$in"i u"or %na$oi* 4lteori. %ncolo "i %ncoace* )in când %n când. fenomen care ne(a $rovocat o stare e. dar cu $ractica stăteam $rost* :oarte $rost. %n schimb. i(am răs$uns glacial0 ― 2e trebuie o teorie $entru secolul ăsta. trebuie să cum$ănesc bine lucrurile* Ceva a intrat %n Com$uter()oi* 2u e un meteorit. sen+a#ia noastră a fost total diferită* 1ra ca "i cum interiorul lui Com$uter()oi ar fi $rins să se rotească %n &urul nostru.tiu sigur că.― 1i "i7 2(o să răs$undem* ― Vor crede că am murit "i vor trimite o echi$ă să ne caute* ― . dându(mi un brânci $uternic* Aestul lui $ri$it s(a dovedit a fi. ci $lutea %n &urul nostru.istă răs$uns5 a rân&it -oe* )acă eram %n secolul trecut. $rin for#a centrifugă. ca un nor de globule. #i(a" fi s$us că ru"ii ne(au atacat com$uterul* 2u te su$ăra.tii tu cum lucrea+ă Com$uterul Central*** Ti$ii vor avea nevoie de două +ile ca să hotărască ce e bine să facă* 'ână atunci.ista nici câm$ gravita#ional "i nici o imita#ie. ne a$ucase o grea#ă teribilă* 1ra ca un soi de rău de mare. fusese $revă+ută $re+en#a oca+ională "i de scurtă durată a de$anatorilor* 1ra loc de manevră. co"marul a luat sfâr"it* ― 1 clar că )oi e defect. $ână când am reu"it să ne stabili+ăm mi"carea. $ână %n cli$a %n care l(am scos eu5 4i vă+ut tu ceva ie"ind %n afară du$ă ce l(am %nde$ărtat5 ― 2u* ― 3(ar $utea să găsim aici $artea li$să. ne agă#am unul de altul* ― 3coate(#i $iciorul din gura mea7 a urlat -oe. dar nici n(am căutat %n mod s$ecial* ― 1u m(am uitat cu aten#ie "i n(am găsit nimic* ― 9 fi că+ut %n afară* ― Cum ar fi $osibil. erau stocuri de unelte "i $rovi+ii.ine%n#eles. nu e. i(am +is lui -oe %ntr(un târ+iu* Cai să mergem mai de$arte. sau rău de s$a#iu. să(i cercetăm măruntaiele*** 1ram %n stare de orice. $entru că amândoi am %nce$ut să ne %nvârtim* )esigur. dacă ne(am fi aflat %n aceea"i $erioadă. +borul s$a#ial . o gravă gre"eală. nu e. %n li$sa gravita#iei. te rog7 . dacă cilindrul a aco$erit gaura. aducându(ne la e. insă. dar. con#inutul nu se $utea a"e+a. mai ales că. a acestuia* 'luteam amândoi $rin aer.trem de ne$lăcută* /n antrenamentele de la sol. dar a reu"it totu"i să(mi răs$undă0 ― <ai %ntâi.i cui ii a$ar#ine5 ― )e ce $ui %ntrebări la care nu e.

nemai$unând la socoteală "i distrugerea ra$idă a sistemelor de autoetan"are "i de regenerare a atmosferei*** ― 2u cumva asta căutai5 l(am %ntreru$t. nici eu nu suntem atot"tiutori* -oe s(a făcut că nu mă bagă %n seamă. nici tu. când %n sfâr"it ne(am o$rit din baletul nostru aerian* 'e $eretele interior al com$uterului a rămas o gaură micu#ă. a continuat el. ca să mă e. centimetru cu centimetru* ― 4" $utea. -oe "i(a e. arătându(i cu mâna s$re $erete* -oe a %ncercat să se o$rească brusc.tras $rimul cilindru din bu+unar "i l(a %ntors $e toate $ăr#ile* . a rân&it -oe* 1u %ncerc să nu dramati+e+ deloc fa$tele* 4cum. toate im$licând o $ublicitate imensă* ― 2u cred. de"i. res$ectivii indivi+i ar reu"i să ca$te+e aten#ia %ntregii $lanete "i ar deveni vedetele buletinelor de "tiri* 3au $oate că vor să distrugă Com$uter()oi "i a$oi să ne amenin#e "i %n $rivin#a celorlalte trei* 'agubele n(ar fi $rea mari8 %n schimb. numai că. lăsând %n urma sa un "an#* Di se $are cumva că acel ceva ar fi de $rovenien#ă umană5 ― )u$ă cuno"tin#ele mele.ista un $lan care ar vi+a sto$area +borurilor s$a#iale*** ― Toată lumea ar avea de suferit. de e. ceea ce bine%n#eles că %nrăută#ea lucrurile* !(am %n"făcat +dravăn.$rim eufemistic* /n&urăturile %ntr(o limbă $e care n(o %n#elegi au %ntotdeauna un efect mai dramatic* ― ?ite(o7 a e. să avanse+ teoria că obiectul nu e de $rovenien#ă umană* ― !asă(te de $rostii7 ― Vrei să(#i aduc argumente %n favoarea ei5 )u$ă ce cilindrul a atins $eretele. fără să scoatem o vorbă.terior. $osibilită#ile lor de ac#iune ar fi nenumărate. care. din care s(a mai os$ătat $u#in. dădea ana$oda din mâini "i din $icioare. dar era mai mic "i mai sub#ire* )e fa$t. de(a lungul tim$ului* Cât des$re cilindru. nu #i(ai fi dat seama* 2u vreau să s$un că era ca un trunchi de co$ac mâncat de termite* !a o $rivire su$erficială.em$lu. cu atât constatai că numărul elementelor li$să era mai mare* )ar "i mai tragic era că stocurile de $iese de schimb. "i un tim$ ne(am smucit amândoi %n toate $ăr#ile* -oe a $rins să mă $orcăiască %n toate felurile. a"a că i(am +is "i eu vreo două "i(am ie"it %nvingătoare* /ntâm$larea face ca eu să %n#eleg engle+a $erfect. el ne $oate oferi o mul#ime de sur$ri+e la o anali+ă minu#ioasă $e 'ământ ― @&os@. chiar mai bine decât el8 dar cuno"tin#ele lui de rusă sunt*** fragmentare. $e care com$uterul le folosea când se re$ara singur. cum a#i s$une voi.clamat el.nu mai re$re+intă o $roblemă. la urma urmei. nu* )in $ăcate. este foarte bine etan"at* 4 făcut(o %ntr(un tim$ record. "i desco$eream %n $ermanen#ă alte "i alte goluri %n structură* /ntr(un târ+iu.istat. %n acest fel. colegul meu se a$ucase să verifice interiorul lui )oi. cei %nnebuni#i du$ă s$a#iu*** ― )ar n(are sens ceea ce s$ui7 am $rotestat eu* )e ce(ar dori cineva distrugerea lui )oi5 ― 3ă $resu$unem că ar e. ai fi $utut &ura că n(are nimic* )ar de a$roa$e*** 9 $arte dintre ci$uri dis$ăruseră* Cu cât te uitai mai atent. %nsă. ceva din com$o+i#ia lui a @mâncat@ o bucată de metal $erfect rotundă "i a $ătruns %n interiorul lui Com$uter()oi* 4$oi s(a târât $e $eretele interior. a$roa$e s(a de+integrat la atingerea mâinilor noastre* ― Cai să ne uităm la com$uter7 a strigat -oe* Com$uterul era făcut $raf. m(a contra+is -oe* 4semenea %ntâm$lări au e. $ur "i sim$lu se eva$oraseră* /l scrutam. dar s(a de+echilibrat "i a fost %m$ins %na$oi* ― 4sta e7 a %nce$ut să strige ca nebunul* 4sta e7 )in cau+a emo#iei care(l cu$rinsese. du$ă ce -oe a scos din el un alt cilindru* 4cesta semăna cu cel cules %n e. la $rima vedere. am s$us eu* 1 $rea dramatic* ― )im$otrivă. $erorând mai de$arte0 ― /ntrebarea e cum a reu"it*** obiectul res$ectiv*** să intre %n com$uter. chiar "i disiden#ii*** ― 1 adevărat.

du$ă cum %i $oartă curen#ii sau $ro$ria lor iner#ie* /n consecin#ă.as$erată* Cred că am vedenii* ― Di(am +is eu că(#i li$se"te o doagă7 ― 'rive"te. $entru a*** habar n(am ce ar fi $utut face*** 1nergie $entru a su$ravie#ui* ― Cre+i că acest cilindru e viu5 ― )e ce nu5 Cum bine "tii. nu l(am $rins* 9 sim$lă mi"care %ns$re un anumit obiect %l face $e acesta să se %nde$ărte+e. i#i trebuie două mâini.tii doar că nu fume+7 Ce răs$uns tâm$it7 ― . nu una.― 'resu$un că drăcia asta distruge mai ales siliciul $ur* 2u sunt sigur. ai $ierdut cumva un stilou5 i(am strigat $artenerului meu* ― 2u* ― 2ici ceva care seamănă cu un stilou5 Vreo cheie5 9 #igară5 ― . cu inten#ia vădită de a(l %nhă#a* 4" fi $utut să(i s$un dinainte că n(avea nici o "ansă* )ar. a murmurat -oe* ― )ar care din semenii no"tri de $e 'ământ ar fi ca$abili să construiască a"a ceva5 am e. către obiect "i m(am concentrat asu$ra $rinderii lui. agita#ia noastră $rin com$uter %l +gâl#âise oarecum $e acesta "i făcuse să iasă la iveală mai multe asemenea obiecte* 'luteau $este tot. e. băiete7 4colo7 . ca$etele sunt din siliciu* ― Vrei să s$ui că e un soi de baterie solară5 ― /n $arte.i acolo7 . s(a o$rit el. obiectul care(a intrat %n măruntaiele lui $are că("i face singur rost de re+erve* Asta mă face să(l sus$ecte+ că ar fi viu* ― Vrei să s$ui că avem de(a face cu un microcom$uter destul de sofisticat $entru a fi considerat viu5 ― 3incer să fiu. %n locul unde fusese atins de obiect. rămăsese un cercule# strălucitor* . a"adar. chiar $e costumul lui -oe* !(am %n"făcat "i am %nce$ut să strig* -oe s(a s$eriat "i m(a lovit. obiectele %#i ies din bu+unar "i $lutesc $rin aer* 2(ai cum să #ii un lucru %ntr(un loc. am reu"it să $rind unul* )e fa$t. nu "tiu ce ar mai fi de adăugat. de&a. ca să a$uci ceva* 4m %ntâlnit "i oameni care $ot s(o facă doar cu o singură mână. ar $utea chiar să construiască %ncă un Com$uter()oi* 1l insă are nevoie de aceste lucruri. deoarece se formea+ă un curent de aer care %l %m$inge* Ca să ai sor#i de reu"ită. duse de curen#ii de aer* /n cele din urmă. bine%n#eles. monedele "i alte mărun#i"uri care $ot trece $rin orificii mici a&ung %n aer "i %nce$ să se mi"te care %ncotro. dar.i totu"i. dar am im$resia că de"i carcasa e din aluminiu.urile. n(ai $ierdut nimic5 am insistat eu. trebuie să #ii o mână deasu$ra lui "i să(l a$uci cu cealaltă* /n im$onderabilitate. $lus un $rogram adecvat. "i de aceea nu(l $utem considera viu* /n schimb. decât dacă(l legi sau %l %ncui* 'i. +burându(mi(l a$roa$e din mână* )ar nu l(am scă$at* ― Ce +ici de chestia asta5 i(am atras aten#ia* 'e costumul lui. mintea mea a %nregistrat @stilou@8 am %ntins mâna să(l iau.i -oe s(a re$e+it s$re @stilou@. dar aceia sunt adevăra#i lu$i de s$a#iu*** <(am %ntors. da* 4"a a făcut rost de energie când se afla %n s$a#iu ― energie $e care a consumat(o ca să a&ungă $e Com$uter()oi. Com$uter()oi se $oate re$ara singur* 'oate să %nlocuiască $iese nefunc#ionale din echi$ament. când mi(am dat seama că el nu(mi a$ar#inea* <(am $i$ăit "i am constatat că stiloul meu se afla tot %n bu+unar* ― -oe. dar evident are nevoie de o maga+ie de $iese de schimb* )acă ar avea la dis$o+i#ie suficiente $iese. energie $entru a $utea ron#ăi o bucată din $eretele lui.clamat eu* ― Cine #i(a s$us că ar $roveni de pe Pământ? ?rmătoarea desco$erire am făcut(o eu* 9biectul acela arăta ca un stilou mai gros care $lutea $rin aer* !(am +ărit cu coada ochiului "i mintea mea l(a %nregistrat ca fiind un stilou* /n li$sa unui câm$ gravita#ional.

chinuindu(mă să mă verific din ca$ $ână la $icioare* ― 2u cumva am "i eu vreunul $e costum5 am %ntrebat dis$erată* ― 2u văd nici unul* ― Te rog. ca să(l #ină nemi"cat* 4$oi l(a de+ghiocat. vi+ibil rela. folosind o anumită en+imă. "i %n loc de un singur virus avem de(a face acum cu câteva sute* 4cest scenariu %#i $are cumva cunoscut5 ― )a. chiar lângă locul unde se li$ise micul monstru* Când. uită-te la mine7 Tu trebuie să mă su$raveghe+i $e mine tot tim$ul. ca "i cum ar fi căutat orbe"te ceva* ?n ca$ăt de(al său a atins $eretele "i a %ncremenit* -oe l(a %nde$ărtat cu degetul. sau un fel de echivalent al lor* ― Ce tot %ndrugi acolo5 ― Cu toate că sunt tehnician de calculatoare. aidoma hârtiei* /n interiorul obiectului era ceva care semăna cu scrumul de #igară. iar eu voi face acela"i lucru $entru tine* )acă ne distrug costumele. "tiu că viru"ii de $e 'ământ sau.tremă gingă"ie "i l(a s$ri&init de $erete $e ori+ontală. -oe0 . "i(a recă$ătat echilibrul. am +is eu. %nsă. @de &os@. m(a lămurit -oe. mă rog. a comentat colegul meu. a rămas locului* 9biectul %n cau+ă era de două ori mai lung decât cel $e care(l @$escuisem@ anterior* )e fa$t.)răcovenia %nce$use să mănânce din el7 ― )ă(mi(l mie7 mi(a cerut -oe* 4 luat cilindrul din mâna mea cu e. de(o $arte "i de alta a locului de sudură* ― )e aici. mă răsuceam $e toate $ăr#ile. nu(i a"a5 ― 2u. era ca două cilindre $use ca$ la ca$. ca un veritabil contorsionist. deloc %ncântată* ― Cred că as$ectul lor sugerea+ă mai mult decât atât* 3unt viru"i. dar care strălucea %n lumină ca o #esătură metalică* Totodată. dis$us %n linie drea$tă. fără un efort $rea mare* ― 1 uleios. fără să(mi dau seama de stu$iditatea unui asemenea gest. $ărea că $osedă "i o anumită umiditate* 3e mi"ca incert. lăsându("i %nveli"ul $roteic afară* /n interiorul celulei atacate găse"te suficient material ca să("i facă o nouă manta* )e fa$t. iar el a rămas agă#at acolo* -oe a %ntins mâna du$ă el. %ncercam s(o $rindem "i să ne ferim de ea %n acela"i tim$. dar nici mult n(a li$sit* !(ai ratat la musta#ă* 2esim#itul. dar s(a grăbit $rea mult* Tru$ul i(a rico"at "i tovară"ul meu s(a rostogolit $este ca$. celula atacată este distrusă.at* Cred că suntem %n siguran#ă* ― Chiar că arată ca ni"te organisme vii. %năuntru se afla doar un soi de $raf. $ână când a i+bit $eretele cu un bocanc. "i acidul nucleic $ătrunde %năuntru. mai %ntâi %i stră$unge membrana. %n vreme ce desfăcea %nveli"ul de metal* )e data aceasta. sunt forma#i dintr(o moleculă de acid nucleic. %n schimb. "i nu microbiolog. reiese că mor re$ede. frecându("i arătătorul de degetul mare* Viermele de metal ― căci asta $ărea să fie ― rămăsese nemi"cat du$ă ce(l atinsese -oe* 1u. am vă+ut că cilindrul %ncă mai era acolo* ― 2u l(am strivit. a s$us el. m(a sfătuit -oe* 1ra de(a dre$tul %ns$ăimântător să fii %ncon&urat de creaturi ca$abile să(#i devore+e costumul la cea mai mică atingere* Când mai vedeam câte una. foarte cunoscut* 4ici se %ntâm$lă acela"i lucru* )oar un lucru nu mi(e clar. %n sfâr"it. dacă(l nimeream. locul unde se sudaseră fiind mai %ngust* ― 4ctul de re$roducere. %nce$e să se re$roducă* :iecare nou virus %"i creea+ă $ro$ria membrană $roteică* 4stfel. mi se $utea li$i de costum* )ar curentul de aer format de mi"carea mea l(a %m$ins către $erete. $entru că. des$rin+ând cu aten#ie metalul sub#ire. ceea ce făcea lucrurile a$roa$e im$osibile* ?n vierme lung s(a $relins foarte a$roa$e de $iciorul meu8 am %ncercat să(l lovesc. nu ne mai $utem %ntoarce $e navă* ― <i"că(te %n $ermanen#ă. $rote&ată de o membrană de $roteine* Când un virus invadea+ă o celulă.

un nucleu mult mai stabil "i că vor fi $regătite să $ornească mai de$arte. gâfâind* ― 4u+i. aidoma unor s$ori. -oe5 l(am %ntrebat* ― )e unde să "tiu5 a mormăit el* )acă a mai rămas vreunul. ba+ată $e triada acid nucleicE$roteineEa$ă* /n acest răstim$ infinit de lung. ea e infestată de $ara+i#i5 ― /ntocmai* >ar fenomenul acesta trebuie #inut sub control* )in fericire. $eretele de care se $rinsese a vibrat "i asta a fost de a&uns ca să(l distrugă* 'rin urmare. misiunea noastră e să salvăm Com$uter()oi. căruia i(a a$licat o nouă lovitură* ― :ă "i tu la fel. erau ada$ta#i la obiecte s$a#iale automati+ate goale. am constatat că a murit imediat* Cu al doilea s(a %ntâm$lat altceva ― din cau+a loviturii. s$re deosebire de varianta noastră. sunt $roduse numai "i numai de către re$re+entan#ii vie#ii inteligente7 1le nu se găsesc ca atare %n natură* ― 1. cu atât mai mult cu cât trebuia să $roducem ni"te vibra#ii destul de $uternice* Câteodată.tiin#ei vor fi foarte su$ăra#i că i(am omorât $e to#i. suficient de instabile $entru a avea $ro$rietă#ile unor organisme rudimentare* ― Cre+i că i(am omorât $e to#i. iar grea#a nu ne mai chinuia* )u$ă ce am mai strâns câ#iva viru"i. mi(a strigat el* <(am $us "i eu $e treabă* Vreme %ndelungată. dacă(i +guduim $u#in. ne mai obi"nuisem cu condi#iile din s$a#iu. "i vie#ile noastre7 m(a re$e+it -oe* 3ă hotărască ei dacă )oi merită să fie . care. noi eram a+vârli#i cât colo* Curând. mai ales %ntr(un stadiu inci$ient al re$roducerii* <ai târ+iu. am vă+ut că aveau numai $raf %năuntru* /n mod cert. care a $rodus organisme vii $rin combina#ia metalEsiliciuEulei. nici nu nimeream $eretele sau %l loveam fără $utere8 %n schimb. când vor deveni destul de $uternice ca să iasă din Com$uter()oi.i totu"i. $ână %ntâlnesc un mediu $otrivit re$roducerii lor* Caută obiecte masive din metal $ur* 2u cred că $ot folosi minereuri* ― )ar obiectele din metal $ur. $e deasu$ra. e clar că via#a inteligentă a a$ărut cu mult tim$ %n urmă ― $oate chiar cu +ece miliarde de ani (.i cum ai de gând să le vii de hac5 ― 4"a cum am făcut(o "i $ână acum* Când am atins substan#a din interiorul $rimului virus. ceea ce nu era deloc u"or %n li$sa unui câm$ gravita#ional. de vreme ce a $ermis evolu#ia $e ba+ă de metal. aceste fiin#e mor re$ede. câteva mii de vie#i omene"ti "i.$lica#ii su$limentare* -oe "i(a $us tacticos mănu"ile "i a$oi a i+bit $eretele din fa#a lui cu o mână* 4cest gest l(a %m$ins s$re alt $erete. o să(i mănânce $e cei mor#i ca să("i facă rost de re+erve de metal "i o s(o ia de la %nce$ut* Cai să ne mai i+bim $u#in de $ere#i7 4"a am făcut.de unde au venit5 ― /n mod clar. având ca elemente com$onente siliciul "i alte câteva materiale savuroase de felul ăsta. am %nce$ut să gâfâim din cau+a efortului sus#inut* . erau li$site de vibra#ii* 'resu$un că a"a fusese $osibil să a$ară asemenea structuri fragile. ca "i com$uterele moderne. $lutind $rin s$a#iu %ncă un miliard de ani. $ână ce am fost suficient de obosi#i ca să nu ne mai $ese dacă a mai rămas vreunul %n via#ă* ― Cred că ti$ii de la 4socia#ia 'lanetară $entru )e+voltarea .act* >ată %ncă o dovadă a fa$tului că via#a inteligentă este un lucru obi"nuit %n ?nivers* 4ltfel cum ar fi su$ravie#uit viru"ii5 )e asemenea. am s$us eu %ntr(un târ+iu. $resu$un că vor avea o membrană mult mai groasă. %i terminăm $e to#i* 2u mai era nevoie de e.ănuiesc că aceste*** fiin#e călătoresc $rin s$a#iu. $ână când vor găsi o altă ga+dă* 3unt sigur că atunci nu vor mai $utea fi stâr$ite atât de u"or* ― . nu de $e 'ământ "i nici de $e vreo altă colonie umană* .istat "i un moment care a $ermis a$ari#ia unui $ara+it al $roduselor erei s$a#iale* ― Vrei să s$ui că. du$ă ce l(am de+ghiocat. a e. ori de câte ori o formă inteligentă de via#ă atinge stadiul de civili+a#ie s$a#ială. ne(am tot i+bit de $ere#i.

dar să fie aten#i la costume* /n s$a#iu deschis. cre+i că forma asta fragilă "i ne$utincioasă e singura care e. -oe s(a vă+ut nevoit să mă lămurească0 ― 2u noi i(am desco$erit $e ei. care $ot re+ista %n fa#a vibra#iilor*** Care se $ot a$ăra de orice $ericole*** Care sunt $regătite să $ătrundă %n a"e+ările noastre s$a#iale*** 3au care. cei de la 4')3 $ot studia "i viru"ii mor#i. s(or mai găsi câ#iva de sămân#ă. a rân&it -oe sardonic* ― 2oroc că i(am desco$erit la tim$* ― 3tai $u#in. $lutind $rin s$a#iu* 2(au decât să(i caute $ersonal. ferească ?nivac. ce tot s$ui5 /n ochii lui se citea o tulburare fără margini* Cum eu m(am arătat nedumerită. $ot invada 'ământul. la cel mai mic semn de de$resuri+are* ― 3im$lu ca bună +iua. hai să comunicăm Com$uterului Central că $unem %n func#iune o $arte din )oi "i că rămânem aici $ână sose"te o echi$ă $entru re$ara#ii ca$itale ― fire"te.istă5 )acă cilindrii(viru"i comunică %ntre ei $rin imensitatea s$a#iului5 )acă mai vin "i al#ii s$re noi5 4lte s$ecii. ci ei ne-au descoperit pe noi. %ncercând să(l $otolesc* 'ână una(alta. cred că nu func#ionea+ă sistemul de lichidare $rin vibra#ii* ― /n regulă. vreau să s$un* Toate flămânde "i $oftind la $ros$ăturile unei culturi s$a#iale intacte*** Alte specii.re$arat sau dacă va fi nevoie să construiască altul* 4sta e treaba lor* /n $lus. solide. adu"i de noi. ar fi bine să le sugerăm să instale+e $e celelalte com$utere un sistem de $roducere a vibra#iilor. %n#elegi5 'uternice. am s$us eu. ceea ce ar fi o treabă serioasă* >ar dacă vor de(aia vii. )acă a fost $osibil ca via#a să evolue+e $e ba+ă de metal. $entru a $reveni o nouă infestare* /ntre tim$. %n căutare de metal*** Ceea ce voi ra$orta. ceea ce trebuie să ra$orte+ este că ei ne-au găsit .