Cresterea economica

Tipologie si modele

Cresterea economica
• Indicatori: • Creşterea PIB real • Creşterea PIB real/locuitor

Cresterea economica in Romania.prognozat . 1989 . BNR Pt.2011 15 % 10 G D P 5 0 g r o -5 w t -10 h -15 Series1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 An Sursa: World Bank. 2011 .

Cresterea cumulata a PIB (1989 – 2011) %cumulative GDP growth 30 20 10 0 1 -10 -20 -30 -40 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 %cumulative GDP growth Sursa: World Bank .

Tipologie • • • • • • • • • În funcţie de valorile PIB/locuitor: Creştere pozitivă Creştere negativă Creştere zero În funcţie de relaţia PIB real – rata inflaţiei: Creştere neinflaţionistă Creştere inflaţionistă Stagflaţie Slumpflaţie .

Care sunt factorii cresterii economice? • • • • • Cunoastem ca functia de productie este: Y=f(K. în care: ΔA/A reprezinta creșterea productivității factorilor de producție (Total factor productivity – abilitatea întreprinzătorului. unități de producție) • ΔL/L creșterea numărului de ore de muncă (populația aptă de muncă. gradul de ocupare).a.) • ΔK/K creșterea factorului capital (mașini echipamente. rata de activitate. educația. atunci rata de creștere economica va fi: ΔY/Y=ΔA/A+αΔK/K+βΔL/L. .L) Daca Y este output-ul total. tehnologiile ș.

2 L0. . ca diferență între rata de creștere economică și creșterea celorlalți doi factori.Un exemplu. • Să presupunem că funcția de producție este de forma: • Y=AK0..2ΔK/K+0.8ΔL/L • ΔA/A se calculeaza ca reziduu.8 • ΔY/Y=ΔA/A+0..

Concurenţă perfectă • Concluzie: economia evoluează spre o stare staţionară(steady state).legea randamentelor marginale descrescătoare .Randamentele constante pe termen lung .Teoria clasică • Ipoteze: . .

Modelul Solow • Robert Solow (MIT Nobel laureate) își propune să răspundă la 3 întrebări: • Care sunt principalii factori care afectează creșterea? • Cum evoluează creșterea în timp? • Vor recupera țările sărace decalajul? .

Modelul Solow • • • • Factorii determinanti ai cresterii sunt: Rata de crestere a fortei de munca. Rata de creştere a capitalului. Ritmul productivității. Descompunerea Solow: ΔY/Y = r=ΔA/A+αΔK/K+(1-α) ΔL/L . cu ΔA/A reziduul Solow .

deci o reducere a consumului prezent. .Concluziile lui Solow • O rată mai mare a economisirii implică un raport mai mare K/L si un nivel mai mare de trai. întrucât raportul capital muncă evolueaza spre o stare staționară. în favoarea unui consum viitor mai mare. • S mai mare implică c mai mic. • Singura sursă de creștere este productivitatea.

pe termen lung. • Populaţia creşte cu o rată “n” exogenă. • la echilibru. astfel încât întreprinzătorii se pot înşela în anticipările lor. • Previziunile sunt imperfecte: viitorul este incert. • investiţiile nu depind de economii (ca la clasici).Harrod . care corespunde ratei naturale de creştere. economiile (S) şi investiţiile (I) trebuie să fie egale. ci de rata anticipată de creştere a veniturilor (Keynes) şi de acceleratorul capitalului (a). formându-se pe piaţa monetară.Domar • Ipoteze: • rigiditatea preţurilor. inclusiv a ratei dobânzii. • rata dobânzii este independentă de piaţa bunurilor şi serviciilor. .

Domar • • • • • • Ecuaţiile modelului: I=a∆Y S=sY I=S ∆Y/Y=s/a=g* cu g* rata garantată Concluzie: orice abatere de la g* determină expansiunea sau recesiunea .Harrod .

. • Concluzie: model “pe muchie de cutit”=>economie in echilibru instabil pe termen scurt.Harrod-Domar • Fie ge>g*=>cererea efectiva>cererea prevazuta (de echilibru)=>scad stocurile=>cresc investitiile pentru a se reface nivelul dorit al stocurilor=>creste productia=>creste rata de crestere prin efectul multiplicator=> creste ecartul dintre ge si g*=>expansiune. • Daca ge<g*=>recesiune.

• Echilibrul este intamplator. deci instabil.Harrod-Domar: termen lung • • Fie gn rata naturala a cresterii. . deoarece s si a nu depind de cresterea populatiei. Ritmul progresului tehnic. depinzand de: Rata de crestere a fortei de munca. Echilibrul pe termen lung cu rata constanta de crestere presupune: gn = ge = g*.

• Concluzia: interventia statului permite atingerea echilibrului.Harrod-Domar: termen lung • Daca g*>gn si ge> gn => penurie de forta de munca ce limiteaza ritmul de crestere=>excedent de capacitate=>scad investitiile. ajungandu-se la ge< g*. iar dezechilibrul devine cumulativ. . echilibrul este posibil daca ge= gn . • Daca g*<gn . insa => rata crescatoare a somajului.

rata naturală a creşterii. Creştere echilibrată dacă g*=ge=gn . rata garantată a creşterii: g*=s/a ge.Domar • • • • • Defineşte trei rate de creştere: g*.rata previzionată a creşterii. gn.Harrod .

• modificarea atitudinii consumatorilor. care conduce la creşterea investiţiilor în capitalul uman. • ridicarea standardelor de pregătire.Noile teorii ale creşterii (Romer) • Progresul tehnic – factor endogen • Externalităţi: • schimbul de informaţii creator în regiunile caracterizate printr-o mare concentrare a activităţii industriale sau de cercetare ştiinţifică => „reţele” de informaţii de care beneficiază în mod gratuit toţi rezidenţii. care vor accepta mai uşor noile produse şi modifcarea atitudinii populaţiei faţă de formarea profesională. • dezvoltarea infrastructurii publice. . de care beneficiază întreaga populaţie.

• Romer: intervenţia statului poate fi legitimă întrucât cercetareadezvoltarea prezintă caracteristicile bunurilor colective. • Barro: cheltuielile publice (educaţie. care favorizează creşterea.a. infrastructură) sunt factor de creştere şi au un efect cumulativ: ele permit accentuarea creşterii.a.m... cu cât creşterea este mai puternică. acumularea de capital uman => creştere şi efecte externe pozitive => acumulare de capital uman => creştere ş. cu atât eforturile de cercetaredezvoltare sunt mai intense. cu atât creşterea este mai semnificativă. cercetare-dezvoltare.d. care induce creşterea cheltuielilor publice.Noile teorii ale creşterii • Robert Lucas: capitalul uman este un factor endogen al creşterii. . ş.d. • Romer: inovarea şi cercetarea-dezvoltarea constitue factorul rezidual: cu cât eforturile de cercetare-dezvoltare sunt mai importante. Există o rată optimă de impunere fiscală.m.

. cunoştiinţe. infrastructură ş.Creşterea economică endogenă: concluzii • creşterea pe termen lung este un fenomen cumulativ. • fiecare sursă a creşterii produce efecte externe pozitive care accentuează creşterea şi poate face legitimă intervenţia statului. • randamentele sunt constante pe termen lung.). cercetare-dezvoltare.a. • creşterea pe termen lung se explică prin acumularea surselor endogene de creştere (experienţă.

. • Acumularea capitalului (economiile si investitiile).Factorii creşterii • Cresterea populatiei. • Progresul tehnologic. • Realocarea resurselor dinspre sectoarele cu productivitatea redusa catre cele cu productivitate ridicata. • Cresterea calitatii fortei de munca.

Costurile creşterii • • Costuri individuale: Creşterea cheltuielilor cu pregătirea profesională Sacrificarea consumului prezent Aspecte psihologice legate de adaptare Costuri la nivel macroeconomic: Costuri aferente aspectelor ecologice Accentuarea caracterului limitat al resurselor Investiţii publice în educaţie şi în formarea profesională continuă. .