Pemikiran kritis melibatkan

penggunaan operasi Kemahiran berfikir asas untuk menganalisis sesuatu hujah supaya hujah itu dapat ditafsir dan difahami dengan jelas. Analisis hujah perlu dibuat dengan terperinci, objektif, dan gigih 

Menganalisis maklumat bertujuan

untuk meningkatkan pemahaman Menjelaskan idea tentang maklumat yang ditemui

(A)Menganalisis Idea (B)Menganalisis Hujah

‹ Menganalisis sesuatu perkara atau idea

dengan cara: Mengelas Membanding dan membeza Meneliti perhubungan bahagian keseluruhan Membuat urutan 

Mengenal pasti unsur-unsur

yang digunakan dalam pemikiran apabila seseorang mengkomunikasikan idea. Mencari sebab dan kesimpulan Mengusul periksa andaian

Mengatur perkara-perkara mengikut satu susunan berdasarkan criteria yang bermakna. Perkara yang dikaji pula boleh merupakan sesuatu objek, organism, idea, atau institusi. 

Urutan abjad, senarai nama Urutan masa, kesultanan Melaka Analisis operasi, prosedur membuat

kerja kursus berportfolio Rangkaian sebab, kepupusan dinosaur Kitar, kitar oksigen Pangkatan, rancangan kerja mengikut keutamaan

Analisis dan penjelasan idea dapat menyebabkan pemahaman yang lebih mendalam Walaupun pemahaman secara tersendiri bukan merupakan pemikiran yang baik, tetapi pemahaman amat diperlukan untuk membantu pemahaman yang mahir.

SEKIAN, TERIMA KASIH