You are on page 1of 4

NAMA: ............................................................................

TAHUN: .............................................

WORD PUZZLE 1 TEMA : P E NILAI MORAL, PEKERJAAN DAN BENDA N O O M B A E P E L A U T N E M S O P K E A G A I H T A A I T A H K I A B F N O L E B R K L E A A S K I N A R E B P E G I G I H M U Z M A U G E U U O H I N E M T P L P A J P G T N A A G U K G U S A R A S K P G J E P A S A M J M A D A M E P P L A A U M A J U O N E P U R M M I K A H B H A N A M A E K T U A K S I M R N E A M L T P R K A A O O T I A A R B A R I J U R R P E E U M S L P D A N D E N R A I R O L N M H A R A M E P S P E N G G A L I K U B U R R C U E H J U S T R C U U T S S A B A R E R K

R I A K E R A N I P I S A U

S I K U L E P D E G I L

NAMA: ............................................................................

TAHUN: ......................................................

MASA BERMULA: .............................................. SELESAI: .......................................................

MASA

WORD PUZZLE 1 NILAI MORAL PEKERJAAN BARANG

1.BAIK HATI 2.RAMAH 3.SOPAN 4.HORMAT 5.PEMARAH 6.JUJUR .KERJASAMA !.GIGIH 9.SABAR 10.TOLERANSI 11.DEGIL 12.KERAS KEPALA 13.AMANAH 14.BERANI 15.GAGAH 16.GUGUP 1 .CERIA 1!.PATUH 19.PEMAAF

20.PENOREH 21.BOMBA 22.POLIS 23.GURU 24.IMAM 25.PELUKIS 26.PELAKON 2 .PEGUAM 2!.HAKIM 29.PENCURI 30.PEMUZIK 31.PEMANDU 32.PELAUT 33.JURUTERA 34.PENIAGA 35.DOKTOR 36.KERANI 3 .ASKAR 3!.POSMEN

39.KASUT 40.BAJU 41.PEMBARIS 42.ATLAS 43.PEMADAM 44.KERETA 45.LAMPU 46.PEN 4 .LORI 4!.BELON 49.PISAU

NAMA: ............................................................................

TAHUN: ......................................................

WORD PUZZLE 2 TEMA : NAMA TOKOH DAN TEMPAT N A S A A O Z L E I B T A I N S D M K # I A R E A E R K I B T K A A N E T R A U F K C E L I O S A U C H A T H N A N S A M F U U M R I S A P A B D D U M H A M B I A T U L G N A S R A U J K L A N G A A A N N O N I E S S U H A T N F U D A M E L A # U A M I N M R P R A H A M I T A F H A J A H A O K E L A M B I U T D R Z A R I M A D S T U R U M B L P " A I T T I E # M A S R A A N G I N P H P U N G K U A Z I Z D B A K C O L G N E H C N A T M A S G N O E C N A H T N A B M A S I E N N G A E N M

U A B D U L A H A H M A D B A D A $ I

H U # A D I B I N A R E S

R J H

I J N U A R

A N I C E

B T

A H I K

R U

M A I S

K C O L G N E H C N A T

R A

K O L O G

U L L E " # M M A S

T A P I

NAMA: ............................................................................ MASA BERMULA: .............................................. SELESAI: ....................................................... MASA

TAHUN: ......................................................

WORD PUZZLE 2

TOKOH

NAMA TEMPAT

1. KE#NES 2. RAIS #ATIM 3. NAJIB 4. TAIB MAHMUD 5. TAN CHENG LOCK 6. ABDULAH AHMAD BADA$I . MAHATHIR !. CUA SOI LECK 9. HUSSEIN ONN 10. HAJAH FATIMAH 11. SAMM# "ELLU 12. ABDUL RAZAK 13. ABDUL RAZAK 14. ABDUL RAHMAN 15. ONN JAAFAR 16. FUAD STEPHEN 1 . SAMBANTHAN 1!. E.E.C THURAISINGAM 19. ANUAR IBRAHIM 20. UNGKU AZIZ

21. TAIPING 22.BIDOR 23.SLIM RI"ER 24.TUMPAT 25.PASIR MAS 26.GUA MUSANG 2 .GOLOK 2!.SIAM 29.MUAR 30.KLANG

39.PENAN 40.KADAZAN

PAKAIAN

41.SARI 42.DHOTI 43.SIRAT 44.CEONGSAM 45.KEBA#A 46.TAPI

KAUM 31.MELA#U 32.CINA 33.INDIA 34.SERANI 35.IBAN 36.MURUT 3 .BAJAU 3!.BIDA#UH

4 .KELAMBI 4!.SAMFU

Related Interests