You are on page 1of 56

Drveće na teritoriji R.

Srbije i bliskog okruženja

Kolona "Poreklo" označava da li je vrsta domaća, autohtona - prirodno raste na naznačenim teritorijama ( ili je unesena od strane čoveka ( ).

),

Unešeno drveće menja hemijski sastav zemljišta, može se širiti invaziono u sadašnjim ili u budućim klimatskim uslovima! Unešeno drveće nije hrana i stanište domaćim vrstama. NE savetuje se sadnja drveća koje ne pripada našem podneblju.
Materijali su preuzeti iz nekadašnjih knjiga na šumarskom fakultetu. Novije su oskudnije. Pored obilja materijala ovo je samo lista jer smo tehnički ograničeni sa memorijskim prostorom hosting prezentacije na www.well.org.rs Nadamo se da će u skoroj budućnosti ova lista biti dopunjena izuzetnim podacima koje posedujemo za svaku vrstu, o izgledu, osobinama i zahtevima vrsta.

Latinski naziv Porodica Cycadaceae Rod Cycas Cycas revoluta L.

Domaće ime

Poreklo

Fotografija

Opis

Cikas

Južni Japan.

Podseća na palmu. Gaji se u primorju, a u Srbiji samo kao sobna biljka.

Porodica Ginkgoaceae Rod Ginkgo Ginkgo biloba L. Ginko Kina. Drvo koje postoji najduže od svih današnjih vrsta. Pitanje je ima li ga još u šumama Kine, ili samo kao gajeno. Njegovom

preživljavanju najviše su pomogli japanski budisti koji su ga sadili oko svojih hramova. Porodica Pinaceae Rod Abies Abies alba Mill. Jela Planinske šume Evrope. Predivno gorsko drvo. Nažalost, ne podnosi zagađen vazduh, pa ga malo ima u gradovima. Lepog izgleda. Često gajena.

Abies cephalonica Loudon Grčka jela Abies concolor (Gord.) Engelm. Abies grandis Lindl. Abies koreana Wils. Abies nordmanniana (Stev.) Spach. Abies numidica Carr. Abies pinsapo Boiss. Abies veitchii Lindl. Rod Cedrus Cedrus atlantica Man. Kedar Atlaski kedar Dugoigličava jela Kalifornijska jela Korejska jela Kavkaska jela Alžirska jela Španska jela

Grčka, Makedonija. Zapadna Severna Amerika. Kalifornija. Koreja. Kavkaz. Severna Afrika. Španija, Maroko. Japan. Planine Atlas i Rif na severozapadu Afrika. Vrsta kojoj naši uslovi odgovaraju, pa raste brzo, gradi pravo deblo i brzo dobija na sirini. Vrlo ukrasna vrsta. Često gajena.

Cedrus deodara (D. Don) Himalajski kedar G. Don Cedrus libani Loud. Libanski kedar

Himalaji. Planine Libana i Male Azije. Kod nas gajen ređe

od atlaskog kedra (C. atlantica). Rod Larix Larix decidua Mill. Ariš Evropski ariš Alpi i Karpati. Slabo podnosi gradske uslove. Slabo uspeva kao parkovska vrsta u Srbiji. Eksperimentalni zasadi u Srbiji su pokazali dobre rezultate, i za pošumljavanje i za ukrasne upotrebe.

Larix leptolepis (S. & Z.) Japanski ariš Gord.

Japan.

Larix sibirica Ledeb. Rod Picea Picea abies (L.) Karst.

Sibirski ariš Smrča, smreka Smrča, smreka

Sibir. Evropa, Sibir. Vrsta pravilne krošnje, dobro uspeva i u gradovima. Vrlo dekorativna. Slična bodljivoj smrči (P. pungens). Ređe gajena.

Picea breweriana S. Wats. Žalosna smrča Picea engelmannii (Parry) Engelmanova smrča Engelm. Picea glauca (Moench) Voss. Picea jezoensis (S. & Z.) Carr. Picea obovata Ledeb. Picea omorika (Pančić) Purk. Bela smrča Ajanska smrča Sibirska smrča Omorika

Zapadna Severna Amerika. Zapadna Severna Amerika.

Severna Amerika. Istočna Azija. Severna Azija. Srednji tok Drine. Slična našoj običnoj smrči (P. abies). Dobro uspeva svuda, ali najlepše

Picea orientalis (L.) Link. Kavkaska smrča Picea pungens Engelm. Bodljiva smrča

Kavkaz. Zapadna Severna Amerika.

izgleda u svojoj prirodnoj okolini. To je sada vrlo mala teritorija, iako je nekad rasla u celoj Evropi. Ima kratke četine. Retko napravi pravilno stablo, ali ipak ume da bude vrlo ukrasna.

Picea sitchensis (Bong.) Carr. Rod Pinus Pinus banksiana Lamb. Pinus cembroides Zucc. Pinus contorta Dougl. Pinus heldreichii Christ.

Sitkanska smrča Bor Banksov bor Meksički pinjol Usukani bor Munika

Zapadna Severna Amerika.

Severna Amerika. Severni Meksiko, jugozapadne SAD. Zapadna Severna Amerika. Balkansko poluostrvo, Italija. Predivan u svom prirodnom staništu, na nepristupačnim liticama. Gajen i u parkovima.

Pinus jeffreyi Grev. & Balf. Pinus mugo Turra

Džefrijev bor Planinski bor, krivulj, klekovina

Jugozapadne SAD. Visoke planine srednje i južne Evrope. Raste samo na visokim planinama. Često i gajen kao ukrasna vrsta. Naš često gajen bor, pa ipak vrlo lep prizor.

Pinus nigra Arn.

Crni bor

Južna Evropa, Mala Azija.

Pinus palustris Mill. Pinus peuce Griseb. Pinus pinaster Ait. Pinus ponderosa Laws.

Dugoigličavi bor Molika Primorski bor Žuti bor, zlatni bor

Jugoistočne SAD. Balkansko poluostrvo. Zapadno Sredozemlje. Zapadna Severna Amerika. Elegantnog izgleda. Gaji se u primorju. Ima ga na Avali. Dekorativan. Zasađen u Deliblatskoj peščari 1909. godine. Naša šumska i ukrasna vrsta kratkih iglica i narandžaste boje kore. Kod nas često gajen, lep i pravilnih grana grupisanih u pršljenovima. Često ga napadaju insekti. Elegantnog izgleda, nalik na moliku, sa dužim iglicama. Predivno drvo, po izgledu između naše jele i smrče, koje može da naraste do neverovatnih 100m na svom prirodnom staništu. Kod nas dobro uspeva.

Pinus silvestris L.

Beli bor

Evropa, Sibir.

Pinus strobus L.

Borovac, Vajmutov bor, američki beli bor

Istočna Severna Amerika.

Pinus taeda L. Pinus wallichiana A. B. Jacks. Rod Pseudotsuga Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco

Teda bor Himalajski borovac

Jugoistočne SAD. Himalaji.

Pseudotsuga, duglazija Pseudotsuga, duglazija Zapadna Severna Amerika.

Rod Tsuga

Tsuga

Tsuga canadensis (L.) Kanadska tsuga, istočna Carr. tsuga Tsuga heterophylla (Raf.) Zapadna tsuga Sarg. Porodica Cupressaceae Pačempres Rod Chamaecyparis Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl. Chamaecyparis nootkatensis (Don.) Sudw. Chamaecyparis obtusa (S. & Z.) Endl. Chamaecyparis pisifera (S. & Z.) Endl. Losonov pačempres Nutkanski pačempres Pačempres Pegavi pačempres

Severna Amerika. Zapadna Severna Amerika.

Severna Amerika. Zapadna Severna Amerika. Japan. Japan.

Česta ukrasna vrsta kod nas.

Gajena po parkovima.

Hibridni pačempres Rod Cupressocyparis Cupressocyparis leylandii Hibridni pačempres Dall. Rod Cupressus Cupressus arizonica Greene Cupressus sempervirens L. Rod Juniperus Juniperus chinensis L. Juniperus communis L. Juniperus excelsa M. Bieb. Čempres Arizonski čempres Čempres

Hibrid nastao ukrštanjem Cupressus macrocarpa i Chamaecyparis nootkatensis. Zapadna Severna Amerika. Sredozemlje. Vrsta Sredozemlja, ponegde gajena uspeva i u Srbiji. Gajena u parkovima. Vrlo česta vrsta u našim šumama. Prirodno raste u Makedoniji.

Kleka Kineska kleka Kleka, venja Divlja foja Istočna Azija. Severna hemisfera. Istočno Sredozemlje.

Juniperus foetidissima Willd. Juniperus horizontalis Mnch. Juniperus oxycedrus L. Juniperus sabina L. Juniperus sibirica Lodd. Juniperus squamata Lamb. Juniperus virginiana L.

Pitoma foja

Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Severna Amerika.

U Srbiji raste samo oko Prizrena. Često gajena u parkovima.

Crvena kleka Somina, smrdelika Patuljasta kleka, klečica

Sredozemlje, zapadna Azija. Evropa, Sibir, zapadna Azija. Evropa, Azija, Severna Amerika. Himalaji, Kina. Nizak žbun često gajen. Ređe gajena. Vrsta zanimljiva po tome što na istom stablu ima dva različita oblika lista. Gaji se ponegde i kod nas. Ređe gajena.

Virdžinijska kleka

Istočna Severna Amerika.

Rod Libocedrus Libocedrus decurrens Torr. Rod Thuja Thuja occidentalis L. Thuja orientalis L. Thuja plicata D. Don

Kalifornijski libocedar Tuja Američka tuja, zapadna tuja Kineska tuja, istočna tuja Džinovska tuja

Zapadna Severna Amerika.

Istočna Severna Amerika. Severna Kina. Zapadna Severna Amerika. Japan.

Često gajena. Dosta gajena, često kao živa ograda. Retko gajena. Retko gajena.

Rod Thujopsis Thujopsis dolabrata S. & Tujopsis Z. Porodica Taxodiaceae Rod Cryptomeria Cryptomeria japonica D. Kriptomerija

Japan.

Retko gajena kod

Don Rod Metasequoia Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng Metasekvoja Kina.

nas. Jos uvek vrlo retko gajena.

Rod Sequoia Sequoia sempervirens (D. Obalna sekvoja Don) Endl. Džinovska sekvoja Rod Sequoiadendron Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buch. Džinovska sekvoja

Kalifornija, Oregon.

Vrlo retka kod nas.

Kalifornija.

Gaji se dosta kod nas. Vrlo lepo drvo. Ponegde gajena kod nas.

Taksodijum Rod Taxodium Taxodium distichum (L.) Taksodijum Rich. Porodica Araucariaceae Rod Araucaria Araucaria excelsa (Lamb.) Visoka araukarija, R. Br. sobna jela Porodica Taxaceae Rod Taxus Taxus baccata L. Tisa

Jugoistočne Sjedinjene Američke Države.

Ostrvo Norfolk.

Gajena kao sobna biljka.

Evropa, Sredozemlje, Kavkaz.

Vrlo retka u prirodi. Često gajena.

Porodica Cephalotaxaceae Rod Cephalotaxus Cephalotaxus drupacea S. Koštuničasta patisa, & Z. cefalotaksus Kineska patisa Cephalotaxus fortunei Hook. Cephalotaxus harringtonia K. Koch Kina, Japan. Kina. Kina, Japan. Retko gajena. Retko gajena. Retko gajena.

Porodica Magnoliaceae Rod Liriodendron Liriodendron tulipifera L. Liriodendron, tulipanovac Rod Magnolia Magnolia acuminata (L.) Zašiljena magnolija L. Magnolia denudata Desr. Magnolija Magnolia grandiflora L. Krupnocvetna magnolija Istočna Severna Amerika. Drvo vrlo lepih cvetova. Gajena kod nas u parkovima. Listopadna. Listopadna. Zimzelena. Često se gaji u primorskim krajevima, ponegde i u unutrašnjosti. Listopadna. Često gajena. Listopadna. Često gajena. Listopadna. Često gajena. Listopadna.

Istočna Severna Amerika. Kina. Istočna Severna Amerika.

Magnolia kobus D.C. Magnolia liliflora Desr. Magnolia soulangeana Soul. Bod. Porodica Calycanthaceae Rod Calycanthus Calycanthus floridus L.

Japanska magnolija Magnolija Magnolija

Japan, Koreja. Kina. Hibrid nastao ukrštanjem M. denudata i M. liliflora. Japan.

Magnolia stellata Maxim. Zvezdasta magnolija

Ananas

Jugoistočna

Severna Amerika.

Ovo nije ananas koji jedemo (to je Ananas comosus), već ukrasni žbun.

Calycanthus occidentalis Kalikantus H. & A. Rod Chimonanthus Chimonanthus praecox (L.) Link Himonantus, zimski cvet

Zapadna Severna Amerika.

Kina.

Porodica Lardizabalaceae Rod Akebia Akebia quinata (Houtt.) Akebija Dcne. Akebia trifoliata (Thunb.) Akebija Koidz. Porodica Lauraceae Rod Laurus Laurus nobilis L. Lovor, lorber Kina, Koreja, Japan. Kina, Japan. Lijana. Lijana.

Sredozemlje.

Gaji se kao začin, i kao ukrasna biljka. Koristi se i kao začin.

Rod Sassafras Sassafras albidum (Nutt.) Sasafras Nees Porodica Ranunculaceae Rod Clematis Clematis alpina (L.) Mill. Clematis flammula L. Clematis integrifolia L. Clematis jackmanii Th. Moore Clematis recta L. Clematis vitalba L. Džekmenova pavit Beli lom, pavitac Pavit, bela loza Skrobut, mirisava vitina

Istočna Severna Amerika.

Srednja i južna Evropa. Sredozemlje. Evropa, Azija. Hibrid nastao ukrštanjem C. viticella i C. lanuginosa. Evroazija. Evropa, Sredozemlje, Kavkaz.

Lijana. Lijana. Polužbun. Lijana. Vrlo dekorativni cvetovi. Lijana. Lijana. Vrlo česta u našim svetlijim šumama. Lijana.

Clematis viticella L. Porodica Berberidaceae Rod Berberis Berberis gagnepainii Schneid.

Haložina

Južna Evropa, zapadna Azija.

Žutika, šimširika

Zapadna Kina.

Zimzelena.

Berberis thunbergii DC. Berberis vulgaris L.

Žutika, šimširika Žutika, šimširika

Kina, Japan. Evropa.

Listopadna. Gaji se i u parkovima. Poluzimzelena.

Berberis wilsoniae Hemsl. Žutika, šimširika Zapadna Kina. & Wils. Napomena: Iz roda Berberis kod nas se gaji više stranih ukrasnih vrsta. Rod Mahonia Mahonija Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Porodica Cercidiphyllaceae Rod Cercidiphyllum Cercidiphyllum japonicum S. & Z. Katsura Zapadna Severna Amerika.

Često gajen ukrasni žbunić.

Japan.

Liči na Judino drvo (Cercis siliquastrum), a razlikuje se po naspramnim i nazubljenim listovima, i po tome što je mnogo ređe gajena.

Porodica Hamamelidaceae Rod Fothergilla Fothergilla gardeni Murr. Fotergila Fothergilla major Lodd. Fothergilla monticola Ashe. Fotergila Fotergila Severna Amerika. Severna Amerika. Severna Amerika.

Hamamelis Rod Hamamelis Hamamelis japonica S. & Japanski hamamelis Z. Hamamelis virginiana L. Americki hamamelis

Japan. Severna Amerika.

Likvidambar Rod Liquidambar Liquidambar styraciflua Ambra, likvidambar L. Parocija Rod Parrotia Parrotia persica (DC.) C. Parocija, gvozdeno A. Mey. drvo Porodica Pittosporaceae Rod Pittosporum Pittosporum tobira Ait. Pitosporum

Severna Amerika.

Kavkaz.

Kod nas retko gajena.

Kina, Japan.

Gaji se kao sobna ukrasna biljka, a u primorju i na otvorenom. U svojoj domovini izraste i do 9m.

Porodica Platanaceae Rod Platanus Platanus acerifolia (Ait.) Willd. Javorolisni platan Hibrid nastao ukrštanjem P. orientalis i P. occidentalis. Vrlo često gajen. Razvija ogromnu krošnju što mu daje moćan izgled. Nažalost, u gradovima ih obično drastično potkresuju svakih nekoliko godina. Gajen mnogo ređe od P. acerifolia. Gajen ređe od P. acerifolia, češće od P. occidentalis.

Platanus occidentalis L. Platanus orientalis L.

Američki platan, zapadni platan Istočni platan, činar

Istočna Severna Amerika. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija.

Porodica Fagaceae Rod Castanea

Castanea sativa Mill.

Pitomi kesten

Mala Azija. Naturalizovan u južnoj Evropi, zapadnoj Aziji. Ima ga malo u zapadnoj Srbiji i na Kosovu. Ponegde se gaji kao ukrasna vrsta. Kavkaz, obale Crnog Mora. Kod nas retki primerci u istočnoj Srbiji. Evropa. Pravo šumsko drvo. Ovde obuhvata i F. moesiaca. Južna Evropa, zapadna Azija. Sredozemlje. Primerak u Botaničkoj bašti u Beogradu. Prirodno u primorju i Makedoniji. Istočna Severna Amerika. Jugoistočna Evropa. Jugoistočna Evropa, Mala Azija. Istočna Severna Amerika. Jugoistočno Balkansko poluostrvo, Mala Azija, Krim, Kavkaz. Evropa, zapadna Azija. Ređe gajen kod nas. Sličan kitnjaku (Q. petraea). Izuzetno lepi listovi. Gaji se i kao ukrasna vrsta. Ređe gajen kod nas. Sličan kitnjaku (Q. petraea). Sve vrste slične kitnjaku i granica (Q. farnetto) su u našem narodu često smatrane jednom vrstom i nazivane granicom. Sličan kitnjaku (Q. petraea). Gaji se i kao ukrasna vrsta.

Rod Fagus Fagus orientalis Lip. Fagus silvatica L. Rod Quercus Quercus cerris L. Quercus coccifera L.

Kavkaska bukva Bukva

Cer, grm Prnar, oštrikar

Grimizni hrast Quercus coccinea Muench. Quercus dalechampii Balkanski kitnjak Ten. Quercus farnetto Ten. Sladun, granica, blagun Čamoliki hrast Quercus palustris Muench. Sivi hrast Quercus pedunculiflora K. Koch Quercus petraea Liebl. Kitnjak, gorun, beljik

Quercus polycarpa Schur.

Transilvanski kitnjak

Jugoistočna Evropa, severna Mala Azija.

Quercus pubescens Willd. Quercus robur L.

Medunac, sitna granica Lužnjak, dub

Južna Evropa, zapadna Azija. Evropa, zapadna Azija. Istočna Severna Amerika. Balkansko poluostrvo, jugoistočna Italija, Mala Azija. Jugoistočna Evropa. Sličan meduncu (Q. pubescens). Moćno drvo koje je nekad prekrivalo ogromna prostranstva u ravnicama Evrope. Često gajen kod nas.

Quercus rubra Du Roi Crveni hrast Quercus trojana Webb. Crni cer, makedonski cer

Krupnolisni Quercus virgiliana Ten. medunac Porodica Betulaceae Rod Alnus Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Alnus incana (L.) Moench. Alnus pubescens Tausch. Alnus viridis (Chaix) Lam. & DC. Rod Betula Betula lutea Betula papyrifera Marschall Betula pendula Roth. Crna jova Bela jova Jova Zelena jova

Evropa, Azija, severna Afrika. Evropa, Kavkaz, istočna Severna Amerika. Na područjima gde rastu A. glutinosa i A. incana zajedno. Srednja Evropa.

Česta pored reka.

Hibrid A. glutinosa i A. incana.

Žuta breza Bela breza, papirasta breza Breza

Istočna Severna Amerika. Severna Severna Amerika. Evropa, Sibir. Evropa, Sibir.

Kod nas retko gajena. Kod nas retko gajena. I u prirodi i često gajena. Mnogo ređa od obične breze.

Betula pubescens Ehrh. Tresavska breza, maljava breza Rod Carpinus Carpinus betulus L. Carpinus orientalis Beli grab Belograbić

Evropa, Kavkaz, Persija. Jugoistočna Evropa, Kavkaz, Persija.

Gaji se i kao živa ograda.

Mill. Rod Corylus Corylus avellana L. Corylus colurna L. Leska Leska Evropa, zapadna Azija. Drvo mudrosti u našem narodu. Vrlo lepo šumsko drvo. Gajena i kao ukrasna vrsta. Gajena zbog većih plodova.

Mečja leska, Jugoistočna Evropa, Mala Azija, medveđa leska, Kavkaz. divoleska Corylus maxima Mill. Carigradska leska, Jugoistočna Evropa, Mala Azija crvenolisna leska Rod Ostrya Ostrya carpinifolia Scop. Porodica Moraceae Rod Morus Morus alba L. Morus nigra L. Morus rubra L. Rod Broussonetia Broussonetia papyrifera L'Herit. Rod Maclura Maclura aurantiaca Nutt. Rod Ficus Ficus benjamina Ficus carica L. Ficus elastica Roxb. Crni grab, hmeljasti grab Južna Evropa, Mala Azija.

Raste na toplijim terenima.

Beli dud Crni dud Crveni dud Dudovac Dudovac

Kina. Kod nas naturalizovan. Iran, Avganistan. Kod nas naturalizovan. Istočna Severna Amerika. Kina, Japan.

Gajen zbog ploda i ranije zbog lista kog jedu svilene bube.

Na istom stablu ima listove različitog oblika. Gajena, često kao živa ograda. Ima zanimljiv težak plod oblika pomorandže. Gaji se kao sobna ukrasna biljka.

Maklura

Severna Amerika.

Smokva Bendžamin, sobna breza Smokva Fikus, indijska Jugoistočna Azija. Sredozemlje. Tropska Azija. Gaji se kao sobna ukrasna biljka.

Ficus lyrata Warb. Porodica Ulmaceae Rod Celtis Celtis australis L. Celtis occidentalis L. Rod Ulmus Ulmus canescens Melville Ulmus effusa Willd. Ulmus glabra Huds. Ulmus minor Mill. Ulmus pumila L.

smokva, gumovača Fikus

Tropska Afrika.

Gaji se kao sobna ukrasna biljka.

Koprivić, košćela Američki koprivić Dlakavi poljski brest Vez Brdski brest Poljski brest Sitnolisni brest, niski brest

Sredozemlje, južna Evropa, zapadna Azija. Severna Amerika.

Često se i gaji.

Evropa. Evropa, Sredozemlje, zapadna Azija. Evropa, Sredozemlje. Istočna Azija.

Rod Zelkova Zelkova carpinifolia Zelkova (Pall.) K. Koch Porodica Juglandaceae Rod Carya Carya cordiformis K. Gorka karija Koch Karija, pekan Carya illinoensis (Wangh.) K. Koch Carya ovata (Mill.) K. Karija Koch Rod Juglans Juglans cinerea L. Juglans nigra L. Sivi orah, maslovac Crni orah

Kavkaz, Persija.

Drvo karakteristične krošnje - stablo se nisko grana.

Istočna severna Amerika. Istočna severna Amerika. Severna Amerika.

Retko gajena. Retko gajena. Plod je jestiv. Retko gajena.

Istočna severna Amerika. Severna Amerika.

Juglans regia L.

Orah

Jugoistočna Evropa, Azija. Kavkaz, Persija.

Rod Pterocarya Pterocarya pterocarpa Pterokarija (Michx.) Kunth Porodica Polygonaceae Rod Bilderdykia Bilderdykia baldschuanica Rgl. Porodica Nyctaginaceae Rod Bougainvillea Bougainvillea spectabilis Willd. Bugenvila, bogumila

Srednja Azija.

Dekorativna lijana.

Brazil.

Izuzetno dekorativna lijana. U Srbiji kao sobna ukrasna biljka, ali najlepša na otvorenom, recimo na crnogorskom primorju.

Porodica Theaceae Rod Camellia Camellia japonica L. Kamelija Kina, Koreja, Japan. Gaji se u Srbiji kao sobna ukrasna biljka.

Porodica Passifloraceae Rod Passiflora Passiflora caerulea L. Hristov venac, muke Hristove Porodica Hydrangeaceae Rod Deutzia Deutzia gracilis S. & Z. Dojcija Deutzia scabra Thunb. Dojcija Rod Hydrangea Hydrangea arborescens L. Hortenzija Japan. Kina, Japan. Istočna severna Amerika. Dekorativni žbun. Dekorativni žbun. Brazil. Zimzelena lijana. Gaji se u Srbiji kao sobna ukrasna biljka. U primorju napolju - uz zidove kuća.

Hortenzija Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. Rod Philadelphus Pajasmin, jasmin Philadelphus coronarius L. Philadelphus lemoinei Pajasmin Lemoine Porodica Grossulariaceae Rod Ribes Ribes alpinum L. Ribes aureum Pursh. Ribes grossularia L. Planinska ribizla Zlatna ribizla Ogrozd

Himalaji, Kina, Japan.

Dekorativni žbun.

Jugozapadna Evropa. Hibrid. Hibrid P. coronarius i P. microphyllus.

Dekorativni žbun.

Evropa, zapadna Azija. Zapadna Severna Amerika. Evropa, Azija. Evropa, Azija. Evropa, zapadna Azija. Zapadna Severna Amerika. Zapadna Evropa. Jestiv plod. Dekorativna. Jestiv plod. Jestiv plod.

Ribes multiflorum Kit. Ribizla Ribes nigrum L. Crna ribizla Ribes petraeum Wulf. Ribizla kamenjarka Ribes sanguineum Pursh. Ribes sativum Syme Porodica Rosaceae Rod Amelanchier Amelanchier ovalis Med. Krušvica Krvavocrvena ribizla Ribizla

Južna i srednja Evropa.

Jestiv plod.

Rod Chaenomeles Chaenomeles japonica Japanska dunja (Thunb.) Lindl. Chaenomeles speciosa Japanska dunja (Sweet.) Nakai Chaenomeles superba

Kina. Kina, Japan. Hibrid. Hibrid nastao ukrštanjem C.

(Frahm) Rehd.

speciosa i C. japonica.

Rod Cotoneaster Dunjarica, Cotoneaster Evropa, severna Azija. integerrima Med. mušmulica Cotoneaster tomentosa Dlakava dunjarica Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Lindl. Napomena: Iz roda Cotoneaster kod nas se gaji više stranih ukrasnih vrsta. Rod Crataegus Čašičasti glog Crataegus calycina Peterm. Crataegus coccinoides Ashe Crataegus crus-galli L. Trnoviti glog Crataegus heldreichii Boiss. Crataegus monogyna Jacq. Crataegus nigra W. & K. Crataegus orientalis Pall. Crataegus oxyacantha L. Crataegus pentagyna W. & K. Heldrajhov glog Beli glog Panonski crni glog Evropa. Severna Amerika. Severna Amerika. Balkansko poluostrvo. Evropa, zapadna Azija. Jugoistočna Evropa. Balkansko poluostrvo do Kavkaza. Crveni glog Crni glog Evropa. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija.

Dunja Rod Cydonia Cydonia oblonga Mill. Dunja Rod Dryas Dryas octopetala L. Rod Kerria

Srednja Azija. Evropa, Azija, Severna Amerika.

Kerria japonica DC. Rod Malus Malus atrosanguinea (Spath) Schneid. Malus baccata (L.) Borkh. Malus dasyphylla Borkh. Malus domestica Borkh.

Kerija

Kina, Japan. Hibrid. Hibrid M. halliana i M. sieboldii. Ukrasna vrsta.

Sibirska jabuka Dlakavolisna jabuka Jabuka

Severoistočna Azija. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Puno se gaji u Evropi i drugim umerenim područjima.

Ukrasna vrsta.

Firentinska jabuka Malus florentina Balkansko i Apeninsko poluostrvo. (Zucc.) C. K. Schn. Malus floribunda Van Japanska jabuka Istočna Azija? Prirodno rasprostranjenje Ukrasna vrsta. Houtte nije poznato. Ukrasna vrsta. Malus niedzwetzkyana Nidzveckijeva Srednja Azija. Dieck. jabuka Malus purpurea Hibrid. Hibrid M. atrosanguinea i M. (Barbier) Rehd. niedzwetzkyana. Ukrasna vrsta. Malus silvestris (L.) Divlja jabuka Evropa. Mill. Rod Mespilus Mespilus germanica L. Mušmula Rod Physocarpus Physocarpus opulifolius Max. Rod Potentilla Potentilla fruticosa L. Grmasta petoprsta Rod Prunus Zapadna Azija, Bugarska. Gaji se u Evropi i Severnoj Americi. Istočna Severna Amerika.

Evropa, Azija, Severna Amerika.

Gaji se kao ukrasni žbun.

Prunus amygdalus Stok. Prunus armeniaca L. Prunus avium L. Prunus cerasifera Ehrh. Prunus cerasus L. Prunus cocomilia Ten. Prunus domestica L.

Badem Kajsija Trešnja Crvenolisna šljiva, mirobalana Višnja Šljiva

Azija. Centralna Azija. Evropa. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Zapadna Azija. Balkansko i Apeninsko polusotrvo. Hibridnog porekla. Gaji se puno kod nas. Evropa. Kina, Japan. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Sredozemlje, Azija. Evroazija. Prirodno u Hrvatskoj, Bugarskoj, ... Azija. Severna Amerika. Kina, Koreja, Japan. Evropa, Sredozemlje, zapadna Azija. Evropa, severna Azija. Istočna Azija. Istočna Severna Amerika. Gaji se kao ukrasna vrsta. Gaji se kao ukrasna vrsta. Gaji se kao ukrasna vrsta. Gaji se kao ukrasna vrsta. Gaji se kao ukrasna vrsta.

Prunus fruticosa Pall. Stepska višnja, divlja višnja Žlezdasta trešnjica Prunus glandulosa Thunb. Prunus laurocerasus Lovorvišnja, L. zeleniče Prunus mahaleb L. Rašeljka, magriva Prunus padus L. Sremza

Prunus persica (L.) Breskva Batsch Prunus serotina Ehrh. Kasna sremza Prunus serrulata (Lind.) Sokolov Prunus spinosa L. Japanska trešnja Trnjina, crni trn

Prunus tenella Batsch Divlja praskva, patuljasti badem Japanska dlakava Prunus tomentosa Thunb. višnja Prunus virginiana L. Virdžinijska

sremza Rod Pyracantha Pyracantha coccinea Roem. Pirakanta, divlja trnovina Često gajena. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Prirodno u Crnoj Gori, Hercegovini, Bosni, Hrvatskoj, Makedoniji. Himalaji.

Pyracantha crenulata Pirakanta (Roxb.) Roem. Rod Pyrus Pyrus amygdaliformis Slanopađa, Vill glogulja Pyrus communis L. Pyrus elaegrifolia Pallas Pyrus nivalis Jacq. Pyrus salicifolia Pall. Kruška Dafinolisna kruška Kasna kruška Vrbolisna kruška

Južna Evropa, Sredozemlje, zapadna Azija. Hibridnog porekla. Gaji se u Evropi i drugim umerenim područjima. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Srednja i južna Evropa. Evropa, zapadna Azija. Kavkaz. Kina, Japan.

Pyrus pyraster Borkh. Divlja kruška Rod Rhodotypos Rhodotypos kerrioides Rodotipos S. & Z. Rod Rosa Rosa arvensis Huds. Rosa canina L. Rosa dumetorum Thuill. Rosa gallica L. Rosa glauca Pourret Poljska ruža, divlja ruža Divlja ruža, šipak Divlja ruža Divlja ruža Modrolisna ruža,

Evropa, Mala Azija. Evropa. Zapadna Azija.

Rosa damascena Mill. Ruža

Evropa, zapadna Azija. Centralna i južna Evropa.

Rosa glutinosa Sibth. & Sm. Rosa pendulina L. Rosa rubiginosa L. Rosa rugosa Thunb. Rosa spinosissima L. Rosa tomentosa Sm. Rod Rubus Rubus caesius L. Rubus fruticosus L. Rubus hirtus W. & K. Rubus idaeus L. Rubus saxatilis L. Rubus tomentosus Borkh.

divlja ruža Lepljiva ruža, divlja ruža Alpska ruža, divlja ruža Divlja ruža Japanska ruža, japanski šipak Divlja ruža Divlja ruža

Južna Evropa, Sredozemlje. Planine srednje i južne Evrope. Evropa. Kina, Koreja, Japan. Evropa, zapadna Azija.

Evropa, zapadna Azija. Napomena: Iz roda Rosa kod nas prirodno raste još vrsta, a i gaji se više stranih vrsta i hibrida. Ostruga Kupina Malina Kupina kamenjarka Evropa, Azija. Evropa. Evropa, zapadna Azija. Evropa, Azija. Evropa, Sibir. Evropa, zapadna Azija. Napomena: Rod Rubus je jedan od najproblematičnijih za sistematiku. Kod nas svakako raste još vrsta ovog roda. Dosta se i gaji zbog jestivog ploda. Jestiv plod. Vrlo česta u šumama i kao korov na njivama. Jestiv plod.

Rod Sorbaria Sorbaria aitchisonii Hemsl. Sorbaria arborea C. Schn. Sorbaria sorbifolia (L.) Sorbarija, bazilima A. Br.

Srednja Azija - Avganistan, Kašmir. Kina. Istočna i srednja Azija.

Rod Sorbus Sorbus aria Cr. Sorbus aucuparia L. Sorbus austriaca Hedlund Sorbus chamaemespilus Cr. Sorbus domestica L.

Mukinja Jarebika Austrijska mukinja Mukinjica Oskoruša

Evropa. Evropa, zapadna Azija. Evropa. Planine južne i srednje Evrope. Evropa, Sredozemlje, zapadna Afrika. Južna Evropa. Skandinavija, obale Baltičkog mora. Evropa, Sredozemlje, zapadna Azija. Jugoistočna Evropa.

Gaji se i kao ukrasna vrsta. Gaji se i kao ukrasna vrsta. Gaji se i kao ukrasna vrsta.

Ima jestiv plod.

Sorbus graeca (Spach) Grčka mukinja Kotschy Sorbus scandica Fries. Sorbus torminalis (L.) Brekinja Cr. Štitasta mukinja Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch Rod Spiraea Spiraea billardii Herinq. Spiraea chamaedryfolia L. Spiraea crenata L. Spiraea japonica L. Spiraea vanhouttei (Briot.) Zbl. Rod Stephanandra Stephanandra incisa Bilardova suručica

Hibrid nastao ukrštanjem S. douglasii i S. salicifolia. Jugoistočna Evropa. Jugoistočna Evropa, Azija. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Kina, Japan. Jugoistočna Evropa, Azija.

Vrlo dekorativan cvet.

Spiraea cana W. & K. Siva suručica Brestolisna suručica Suručica Japanska suručica Vanhoutteova suručica

Često gajena kod nas. Gaji se i kao ukrasni žbun.

Spiraea media Schmidt Srednja suručica

Često gajen žbun. Hibrid nastao ukrštanjem S. cantoniensis i S. trilobata. Napomena: Iz roda Spiraea kod nas se gaji više stranih ukrasnih vrsta. Stefanandra Japan, Koreja.

(Thunb.) Zbl. Stephanandra tanakae Stefanandra (Franch. & Sav.) Franch. Latinski naziv Porodica Mimosaceae Rod Acacia Acacia dealbata Link Rod Albizzia Albizzia julibrissin Durazz. Rod Mimosa Mimosa pudica L. Ime Akacija

Japan.

U.

Rasprostranjenje

Opis

Srebrnasta Australija. akacija, mimoza Albicija Svilasta albicija Tropska Azija.

Gaji se u Srbiji kao sobna ukrasna biljka. Vrlo dekorativno drvo. Pojedinačni primerci u Beogradu i okolini. Gaji se u Srbiji kao sobna ukrasna biljka.

Mimoza Mimoza Brazil.

Porodica Caesalpiniaceae Rogač Rod Ceratonia Ceratonia siliqua L. Rod Cercis Cercis canadensis L. Cercis siliquastrum L. Rogač Judino drvo Kanadsko judino drvo Judino drvo Severna Amerika. Istočno Sredozemlje. Istočna Severna Amerika. Dosta se gaji kao ukrasno drvo. Gaji se kao ukrasno drvo i kao živa ograda. Retko se gaji. Sredozemlje. Jestiva biljka - mahuna.

Gledičija, trnovac Rod Gleditsia Gleditsia triacanthos L. Gledičija, trnovac Rod Gymnocladus Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch Porodica Fabaceae Gimnokladus Gimnokladus

Istočna Severna Amerika.

Rod Amorpha Amorpha fruticosa L.

Bagrenac Bagrenac, bagremica, čivitnjača Karagana Severna Amerika. Odomaćena u Panoniji. Gaji se i kao parkovska vrsta.

Rod Caragana Caragana arborescens Sibirska karagana Istočna Azija. Lam. Caragana frutex (L.) K. Bugarska Jugoistočna Evropa, Koch karagana zapadna Azija. Caragana fruticosa Istočna Azija. (Pall.) Steud. Zanovet Rod Chamaecytisus Chamaecytisus aggregatus (Schur) Diklić Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. Chamaecytisus austriacus (L.) Link Chamaecytisus banaticus (Gris. & Schenk) Rothm. Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) Rothm. Chamaecytisus elongatus (W. & K.) Link Chamaecytisus eriocarpus (Boiss.) Rothm. Chamaecytisus heuffelii (Wierzb.) Rothm. Zanovet Jugoistočna Evropa. Srednja i istočna Evropa. Srednja Evropa do Kavkaza. Jugoistočna Evropa. Jugoistočna Evropa. Jugoistočna Evropa.

Zanovet Zanovet Zanovet

Zanovet Zanovet

Zanovet

Balkansko poluostrvo. Jugoistočna Evropa.

Zanovet

Chamaecytisus hirsutus Dlakava zanovet, Evropa, Kavkaz. (L.) Link runjavi zanovet Chamaecytisus jankae Zanovet Balkansko poluostrvo, (Vel.) Rothm. Mala Azija. Zanovet Chamaecytisus Jugoistočna Evropa. leiocarpus (A. Kern.) Rothm. Zanovet Chamaecytisus Jugoistočna Evropa. polytrichus (M. Bieb.) Rothm. Crvena zanovet Chamaecytisus Srednja i jugoistočna purpureus (Scop.) Link Evropa. Zanovet Chamaecytisus Balkansko poluostrvo. pygmaeus (Willd.) Rothm. Zanovet Chamaecytisus Istočna Evropa. ratisbonensis (L.) Rothm. Chamaecytisus rochelii Zanovet Jugoistočna Evropa. (Wierzb.) Rothm. Chamaecytisus supinus Zanovet Južna Evropa. (L.) Link Tomazinijeva Chamaecytisus Zapadni deo Balkanskog tommasinii (Vis.) zanovet poluostrva. Rothm. Rod Chamaespartium Priještak Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs Rod Cladrastis Cladrastis lutea (Michx.) K. Koch Rod Colutea Priještak Kladrastis Kladrastis, žuto drvo Pucalina, Jugoistočne Sjedinjene Američke Države. Srednja i južna Evropa.

grohotuša Colutea arborescens L. Pucalina, grohotuša Rod Coronilla Coronilla coronata L. Coronilla emerus L. Šibika

Evropa, Sredozemlje, zapadna Azija. Srednja Evropa do jugozapadne Azije.

Košutica, šibika

Srednja, zapadna i južna Evropa. Južna Evropa. Južna Evropa. Evropa. Jugoistočna Evropa.

Gaji se i kao ukrasna vrsta.

Zanovet Rod Cytisus Cytisus decumbens Sp. Cytisus diffusus (Willd.) Vis. Cytisus nigricans L. Zanovet Cytisus procumbens Spr. Rod Genista Genista depressa M. Bieb. Genista germanica L. Genista hassertiana (Bald.) Bald. Genista januensis Viv. Genista lydia Boiss. Genista nissana Petrović Niška žutilovka Genista ovata W. & K. Žutilovka Genista pilosa L. Dlakava Polegla zanovet Žutilovka

Balkansko poluostrvo. Bodljikava žutilovka Srednja i zapadna Evropa. Zapadni deo Balkanskog poluostrva. Balkansko poluostrvo, Italija. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Balkansko poluostrvo. Južna i srednja Evropa. Evropa.

Genista radiata (L.) Scop. Genista sericea Wulf. Genista silvestris Scop. Genista subcapitata Pančić Genista tinctoria L. Rod Glycyrrhiza Glycyrrhiza glabra L. Rod Laburnum

žutilovka Omelika, zrakasta žutilovka

Jugoistočna Evropa. Evropa. Balkansko poluostrvo, Italija. Balkansko poluostrvo.

Žutilovka Sladić Sladić, slatki koren Negnjil, zanovet, tilovina Planinski negnjil

Evropa, zapadna Azija. Sredozemlje, zapadna i srednja Azija.

Laburnum alpinum (Mill.) Presl. Laburnum anagyroides Negnjil, zanovet, Med. tilovina Zečji trn Rod Ononis Ononis spinosa L. Rod Petteria Petteria ramentacea (Sieb.) Presl. Rod Podocytisus Podocytisus caramanicus Boiss. & Heldr. Rod Robinia Zečji trn, gladiš Tilovina, negnjil Tilovina, negnjil Zajčika Zajčika

Južna i srednja Evropa. Južna Evropa. Retka vrsta u prirodi. Često gajena.

Evropa, zapadna Azija, severna Afrika. Dalmacija, Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Albanija. Raste na toplijim staništima, ali uspeva kao ukrasna vrsta i u Beogradu.

Južni deo Balkanskog poluostrva, Mala Azija.

Bagrem

Robinia hispida L. Robinia pseudoacacia L.

Ružičasti bagrem Bagrem

Istočna Severna Amerika. Istočna Severna Amerika. Iako je ovde odomaćen i vrlo poznat, bagrem je iz Severne Amerike. Prenesen je u Evropu u XVII veku. Daje najlepši med.

Robinia viscosa Vent. Zečjak Rod Sarothamnus Sarothamnus scoparius Zečjak (L.) Wimm. Rod Sophora Sophora japonica L. Rod Spartium Spartium junceum L. Rod Wisteria Wisteria floribunda (Willd.) DC. Wisteria sinensis (Sims.) Sweet Porodica Lythraceae Sofora Sofora Žuka, brnistra Žuka, brnistra Visterija, glicinija Japanska visterija Visterija, glicinija

Alabama. Zapadna i jugozapadna Evropa. Kina, Koreja. Sredozemlje. Česta u primorju, vrlo retka u unutrašnjosti. Lijana. Vrlo dekorativna lijana. Odavno unesena u naše područje. Gaji se i kao ukrasna vrsta.

Japan. Kina.

Lagerstremia Rod Lagerstroemia Lagerstroemia indica L. Lagerstremia Porodica Punicaceae Rod Punica Punica granatum L. Porodica Elaeagnaceae Rod Elaeagnus Dafina Mogranj, nar Mogranj, nar

Istočna i jugoistočna Azija, severna Australija.

Istočno Sredozemlje do srednje Azije.

Gaji se u Srbiji kao ukrasna vrsta.

Elaeagnus angustifolia Dafina L.

Sredozemlje do srednje Azije. Raste prirodno u Makedoniji. Gaji se kao ukrasna vrsta. Severna Severna Amerika. Japan, Koreja. Kina, Japan. Kina, Japan. Ima jestiv plod.

Elaeagnus commutata Bernh. Elaeagnus macrophylla Thunb. Elaeagnus multiflora Thunb. Štitasta dafina Elaeagnus umbellata Thunb. Vučji trn Rod Hippophae Hippophae rhamnoides Vučji trn L. Porodica Rutaceae Limun, Rod Citrus pomorandža, ... Citrus limon (L.) Burm. Limun Citrus sinensis (L.) Osbeck Rod Evodia Evodia daniellii Rod Phellodendron Phellodendron amurense Rupr. Rod Ptelea Ptelea trifoliata L. Porodica Anacardiaceae Pomorandža, narandža Evodija Korejska evodija Felodendron Felodendron Ptelea Ptelea

Evroazija.

Gaji se i kao dekorativna vrsta, a i kao živa ograda.

Eritreja. Istočna Azija.

Gaji se kao sobna ukrasna biljka. Gaji se kao sobna ukrasna biljka.

Kina, Koreja. Istočna Azija.

Medonosna vrsta.

Istočne Sjedinjene Američke Države, Meksiko.

Ruj Rod Cotinus Cotinus coggygria Scop. Ruj Tršlja Rod Pistacia Pistacia terebinthus L. Smrdljika, terpentin-drvo Ruj Rod Rhus Rhus coriaria L. Grozdasti ruj, sumak Kiseli ruj Kiselo drvo, pajasen Kiselo drvo, pajasen Javor Kalifornijski negundo Klen

Evroazija, Severna Amerika. Sredozemlje.

Dekorativni listovi u jesen.

Ima je u južnoj Srbiji.

Sredozemlje, zapadna Azija. Istočna Severna Amerika. Istočna Severna Amerika.

Ima jestiv plod. Retko gajena kod nas. Često gajena vrsta kod nas.

Rhus toxicodendron L. Otrovni ruj Rhus typhina L. Porodica Simarubaceae Rod Ailantus Ailantus altissima (Mill.) Sw. Porodica Aceraceae Rod Acer Acer californicum Dietrich Acer campestre L. Acer ginnala Maxim. Acer helderichii Orph. Acer intermedium Pancic Planinski javor Tvrdak, smrdoklen, prelazni maklen Acer laetum C. A. Mey Kolhidski javor Acer marsicum Gussone.

Severna Kina.

Kod nas često gajena i podivljala vrsta.

Kalifornija. Evropa, zapadna Azija. Kina, Japan. Balkansko poluostrvo. Balkansko poluostrvo. Gaji se i kao ukrasna vrsta. Može da se koristi i kao živa ograda.

Zapadna Azija. Istočno Sredozemlje.

Acer monspessulanum Maklen L. Acer negundo L.

Sredozemlje, zapadna Azija. Vrlo često gajena vrsta kod nas.

Acer obtusatum W. & K. Acer palmatum Thunb. Acer platanoides L.

Negundo, Severna Amerika. pajavac, jasenolisni javor Javor gluhać, Zapadni deo Balkanskog javorac poluostrva, južna Italija. Kina, Koreja, Japan. Mleč Evropa. Evropa. Istočna Severna Amerika. Severna Amerika. Istočna Severna Amerika. Istočna i jugoistočna Evropa, zapadna Azija.

Gaji se i kao ukrasna vrsta.

Često i gajen kao ukrasna vrsta. Često i gajen kao ukrasna vrsta.

Acer pseudoplatanus L. Javor, beli javor, gorski javor Acer rubrum L. Crveni javor Acer saccharinum L. Acer tataricum L. Srebrnolisni javor Žešlja Acer saccharum Marsh. Šećerni javor

Često gajena vrsta kod nas.

Porodica Hippocastanaceae Divlji kesten Rod Aesculus Aesculus carnea Hayne Divlji kesten Aesculus hippocastanum L. Aesculus octandra Marsh. Aesculus parviflora Walt. Aesculus pavia L. Porodica Staphyleaceae Divlji kesten Žuti divlji kesten Grmasti divlji kesten Crveni divlji kesten Hibrid nastao ukrštanjem A. hippocastanum i A. pavia. Južni deo Balkanskog poluostrva. Istočne Sjedinjene Američke Države. Jugoistočne Sjedinjene Američke Države. Južne Sjedinjene Američke Države. Vrlo često gajena vrsta kod nas.

Klokočika Rod Staphylea Staphylea colchica Stev. Staphylea pinnata L. Porodica Sapindaceae Kelreuterija Rod Koelreuteria Koelreuteria paniculata Kelreuterija Laxm. Porodica Aquifoliaceae Božikovina Rod Ilex Ilex aquifolium L. Ilex opaca Porodica Celastraceae Kurika Rod Evonymus Evonymus bungeanus Bungeova kurika Maxim. Evonymus europaeus L. Kurika Japanska kurika Evonymus japonicus Thunb. Evonymus latifolius (L.) Širokolisna Mill. kurika Evonymus verrucosus Scop. Porodica Rhamnaceae Rod Frangula Frangula alnus Mill. Frangula rupestris Krušina, krkavina Trušljika Trušljika Bradavičava kurika Božikovina, zelenika Američka zelenika Klokočika

Kavkaz. Srednja i južna Evropa.

Kina, Koreja, Japan.

Često se gaji kod nas.

Evropa, Sredozemlje. Severna Amerika.

Ređa prirodno, često gajena.

Azija. Evropa, zapadna Azija. Kina, Koreja, Japan. Južna Evropa, Sredozemlje. Južna Evropa, zapadna Azija. Gaji se i kao ukrasna vrsta.

Evropa, zapadna Azija, severna Afrika. Jugoistočna Evropa.

(Scop.) Schur Rod Oreoherzogia Oreoherzogia pumila (Turra) Vent.

kamenjarka Ljigovina Evropa, severna Afrika.

Patuljasta ljigovina Drač, čalija, Rod Paliurus vukodržica Paliurus aculeatus Lam. Drač, čalija, vukodržica Pasdren Rod Rhamnus Rhamnus cathartica L. Pasdren, krkavina Rhamnus fallax Boiss.

Sredozemlje, zapadna Azija. Evropa, zapadna Azija.

Ilirska ljigovina, Jugoistočna Evropa. smrdljika Okruglolisni Rhamnus orbiculata Zapadni deo Balkanskog Bornm. pasdren poluostrva. Rhamnus saxatilis Jacq. Krkavina Južna i srednja Evropa. kamenjarka Rhamnus tinctoria W. Bojadisarski Južna Evropa. & K. pasdren Žižulja Rod Ziziphus Ziziphus jujuba Mill. Porodica Vitaceae Rod Parthenocissus Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Parthenocissus tricuspidata (S. & Z.) Planch. Rod Vitis Partenocisus Loza Severna Amerika. Žižulja Jugoistočna Evropa, zapadna Azija.

Ova biljka se koristi za dobijanje žute boje. Uspeva i u Beogradu. Ima jestiv plod.

Lijana. Često gajena uz zidove. Lijana. Često gajena uz zidove.

Loza

Kina, Koreja, Japan.

Vinova loza

Vitis berlandieri Planch. Vitis rupestris Schelle Vitis silvestris Gmel. Vitis vinifera L. Vitis vulpina L. Porodica Buxaceae Šimšir Rod Buxus Buxus sempervirens L. Šimšir Porodica Loranthaceae Imelica Rod Arceuthobium Arceuthobium oxycedri Imelica M. Bieb. Rod Loranthus Loranthus europaeus Jack. Listopadna imela Žuta imela, listopadna imela Divlja loza, divlja vinjaga Vinova loza Zimska loza, mirišljava loza

Severna Amerika. Severna Amerika. Evropa, Sredozemlje. Jedna od najduže gajenih biljaka. Poreklo nepoznato. Severna Amerika.

Gaji se kao podloga za kalemljenje. Gaji se kao podloga za kalemljenje.

Lijana. U Srbiji se gaji preko 50 sorti. Gaji se kao dekorativna i kao podloga za kalemljenje.

Južna Evropa, Sredozemlje.

Često korišćen za žive ograde.

Južna Evropa, zapadna Azija.

Poluparazit - raste na nekim vrstama kleke (npr. Juniperus oxycedus), koristeći vodu iz njih. Poluparazit - raste na drveću, najčešće na hrastovima ili pitomom kestenu, koristeći vodu iz njih. Poluparazit - raste na drveću, najčešće na vrbama, topolama, voćkama i drugim, ali i na nekim četinarima.

Srednja i južna Evropa.

Rod Viscum Viscum album L.

Imela Bela imela, zimzelena imela Evroazija.

Porodica Cornaceae Rod Aucuba Aukuba

Aucuba japonica Thunb. Rod Cornus Cornus alba L. Cornus australis C. A. Mey Cornus florida L.

Aukuba Dren Beli dren, sibirski dren Južni svib Cvetni dren

Japan.

Gaji se kao sobna ukrasna vrsta.

Sibir. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Istočne Sjedinjene Američke Države. Kina, Koreja, Japan. Evropa, Kavkaz. Evropa. Gaji se i kao ukrasna vrsta.

Cornus kousa (Buerg.) Kineski dren Hance Cornus mas L. Dren Cornus sanguinea L. Porodica Araliaceae Rod Aralia Aralia spinosa L. Rod Fatsia Fatsia japonica Aralija Aralija Fatsia Fatsia, japanska aralija Svib

Jugoistočne Sjedinjene Američke Države. Japan. Gaji se u Srbiji kao sobna ukrasna biljka, a u primorju i na otvorenom, gde može da poraste do 5 m. Lijana. Gaji se i kao ukrasna vrsta. Rasprostranjenje Opis

Rod Hedera Hedera helix L.

Bršljan Bršljan Evropa, Sredozemlje, zapadna Azija. U.

Latinski naziv Ime Porodica Tamaricaceae Mirikarija Rod Myricaria Myricaria ernesti-mayerii Majerova vresina

Balkansko poluostrvo.

Lakušić Myricaria germanica (L.) Desv. Rod Tamarix Tamarix africana Poir. Tamarix gallica L. Tamarix parviflora DC. Tamarix pentandra Pall. Tamarix tetrandra Pall.

Mirikarija, čibukovica

Evropa, zapadna Azija.

Tamariks Afrički tamariks Tamariks Sitnolisni tamariks Tamariks Tamariks Sredozemlje. Sredozemlje. Balkansko poluostrvo, Mala Azija. Jugoistočna Evropa do srednje Azije. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Vrlo dekorativna vrsta.

Porodica Salicaceae Topola Rod Populus Populus alba L. Populus balsamifera L. Populus berolinensis Dippel Populus canescens (Ait.) Smith Populus deltoides Marshall Populus euramericana (Dode) Guinier Bela topola Mirišljava topola Berlinska topola Evroazija. Severna Amerika. Hibrid nastao ukrštanjem P. laurifolia i P. nigra 'Italica'. Hibrid nastao ukrštanjem P. alba i P. tremula. Javlja se u Evropi i zapadnoj Aziji. Istočna Severna Amerika. Hibridi američkih i evropskih crnih topola. Ovo je opšti naziv za sve hibride američkih i evropskih crnih topola. Puno se gaje.

Siva topola Američka crna topola Evroamerička crna topola, kanadska topola

Srebrnasta topola, ontarijska topola Populus nigra L. Crna topola, jagnjed Populus jackii Populus simonii Kineska topola, Carriere Simonijeva topola Populus tremula Jasika, trepetljika L. Vrba Rod Salix Salix alba L. Salix appendiculata Vill. Salix aurita L. Bela vrba Krupnolisna vrba

Severna Amerika. Evroazija. Kina, Koreja. Evroazija, Sredozemlje.

Hibrid P. deltoides i P. balsamifera. Podvrsta crne topole je jablan ili janj - P. nigra cv 'Italica'.

Evroazija, severna Afrika. Evropa.

Uvasta vrba

Evropa, zapadna Azija. Istočna i srednja Azija. Gaji se u umerenim oblastima. Evroazija. Evroazija, severna Afrika. Evroazija. Hibrid. Hibrid S. caprea x cinerea x viminalis. Evropa, Mala Azija. Evropa, zapadna Azija. Severna Evropa, Sibir, planine južne Evrope. Kina, Koreja. Evropa, Mala Azija.

Salix babylonica Žalosna vrba L. Salix caprea L. Salix cinerea L. Iva Barska iva

Salix daphnoides Pepeljkasta vrba Vill. Salix dasyclados Wimmer Salix elaeagnos Scop. Salix fragilis L. Salix lapponum L. Siva vrba Krta vrba Laplandska vrba

Salix matsudana Koidz. Salix pentrandra Lovor vrba, prašljika

L. Salix purpurea L. Rakita Salix reticulata L. Mrežasta vrba Salix retusa L. Tupolisna vrba, vrba pećinarka Ruzmarinolisna vrba

Evroazija, severna Afrika. Visoke planine Evroazije i Severna Amerike. Srednja i južna Evropa. Evroazija. Srednja Evropa. Evroazija, severna Afrika. Evroazija. Planine Evrope.

Salix rosmarinifolia L. Šleska vrba Salix silesiaca Willd. Salix triandra L. Bademasta vrba Salix viminalis L. Košaračka vrba Salix waldsteiniana Willd. Porodica Malvaceae Hibiskus Rod Hibiscus

Hibiskus Hibiscus rosasinensis L. Hibiscus syriacus Hibiskus, sirijska ruža L. Porodica Tiliaceae Lipa Rod Tilia Tilia americana L. Tilia caucasica Rupr. Američka lipa Kavkaska lipa

Kina. Azija.

Gaji se kao sobna ukrasna biljka. Često se gaji.

Istočna Severna Amerika. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Evroazija. Kavkaz, Krim. Gajena ali ređe od krupnolisne lipe (T. platyphyllos).

Tilia cordata Mill. Sitnolisna lipa, kasna lipa Tilia euchlora K. Krimska lipa, zelena

Koch Tilia petiolaris DC. Tilia platyphyllos Scop. Tilia tomentosa Mnch.

lipa Balkansko poluostrvo. Krupnolisna lipa, rana lipa Srebrna lipa, bela lipa Evropa, Mala Azija. Jugoistočna Evropa, zapadna Azija. Vrlo često gajena.

Porodica Thymelaeaceae Likovac Rod Daphne Daphne alpina L. Alpski likovac Daphne blagayana Frey. Jeremičak, borika, blagajev likovac Planine južne Evrope i Sredozemlja. Balkansko poluostrvo, Rumunija. Visoke planine južne Evrope. Južna Evropa, zapadna Azija. Evroazija. Planine Sredozemlja. Gaji se i kao ukrasna vrsta. Gaji se i kao ukrasna vrsta.

Daphne cneorum Likovac L. Daphne laureola Lovorolisni likovac, L. lovorčica Likovac, hajdučka Daphne mezereum L. oputa Daphne oleoides Likovac Schreb. Porodica Ericaceae Rod Medveđe grožđe

Arctostaphylos
Arctostaphylos uva-ursi Spreng. Rod Medveđe grožđe, gornik Brukentalija Brukentalija Planine Evroazije.

Bruckenthalia
Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rchb. Južna Evropa, Mala Azija.

Vres Rod Calluna Calluna vulgaris Vres, vrišt (L.) Hull. Rod Erica Erica carnea L. Rod Crnjuša Crnjuša, zimocvet Rododendron, sleč

Evrope, Azija, severna Afrika. Srednja i jugoistočna Evropa.

Rhododendron
Sleč, rododendron Rhododendron ferrugineum L. Rhododendron kotschyi Simonkai Planine južne Evrope.

Rod Vaccinium Borovnica Vaccinium myrtillus L. Tresavska borovnica Vaccinium uliginosum L. Vaccinium vitis- Brusnica idaea L. Porodica Empetraceae Rod Empetrum Mahunica Mahunica Empetrum hermaphroditum (Lang.) Hagerup. Mahunica Empetrum nigrum L. Porodica Ebenaceae Rod Diospyros Diospiros, dragun

Karpati, Balkansko poluostrvo. Napomena: Iz roda Rhododendron kod nas se gaji više stranih vrsta. Borovnica Evroazija, Severna Amerika. Evroazija, Severna Amerika. Evroazija, Severna Amerika.

Evropa.

Visoke planine severne hemisfere. U Srbiji samo na Prokletijama.

Ima jestiv plod.

Diospyros kaki L. Dragun Diospyros lotus L. Dragun Virdžinijski dragun Diospyros virginiana L. Porodica Styracaceae Halezija Rod Halesia Halesia tetraptera Halezija Ellis Porodica Loganiaceae Budleja Rod Buddleja Buddleja davidii Budleja Franch. Porodica Apocynaceae Oleander, lijander Rod Nerium Nerium oleander Lijander, oleander L. Rod Vinca Vinca major L. Vinca minor L. Zimzelen, pavenka Zimzelen Zimzelen

Kina. Azija. Istočna Severna Amerika.

Jestiv plod. Jestiv plod. Jestiv plod.

Jugoistočne Sjedinjene Američke Države.

Istočna Azija.

Sredozemlje.

U Srbiji često gajena kao sobna ukrasna biljka, a ponekad i napolju. Često gajena. Često gajena.

Sredozemlje. Evropa, Mala Azija.

Porodica Caprifoliaceae Diervila Rod Diervilla Diervila Diervilla sessilifolia Buckl. Rod Kolkwitzia Kolkvicija Kolkvicija Kolkwitzia amabilis Graebn. Pasje grožđe Rod Lonicera Lonicera alpigena Alpsko pasje grožđe Jugoistočna Severna Amerika. Kina.

Srednja i južna Evropa.

L. Lonicera caprifolium L.

Orlovi nokti

Južna Evropa, zapadna Azija. Južni deo Balkanskog poluostrva. Istočna Azija. Istočna Azija. Srednja i južna Evropa. Evropa, Mala Azija, severna Afrika.

Listopadna lijana. Vrlo dekorativni cvetovi.

Formanekovo pasje Lonicera grožđe formanekiana Halacsy Lonicera japonica Thunb. Lonicera maackii Makijeva kozokrvina (Rupr.) Maxim. Lonicera nigra L. Crno pasje grožđe Šumska kozja krv Lonicera periclymenum L.

Poluzimzelena lijana.

Listopadna lijana. Često gajena. Gaji se i kao ukrasna vrsta.

Lonicera tatarica Tatarska kozokrvina Istočna Evropa, Azija. L. Crveno pasje grožđe Lonicera Evroazija. xylosteum L. Napomena: Iz roda Lonicera kod nas se gaji više stranih vrsta. Rod Sambucus Zova Sambucus nigra L. Sambucus racemosa L. Rod Crna zova, bazga Crvena zova Biserak Severna Amerika. Hibrid. Istočna Severna Amerika. Evroazija. Evropa.

Symphoricarpos
Symphoricarpos Biserak albus (L.) Blake Symphoricarpos Biserak chenaultii Rehd. Symphoricarpos Crveni biserak orbiculatus Mnch. Često gajena. Hibrid S. orbiculatus i S. microphyllus. Ređe gajena od belog biserka (S. albus).

Rod Viburnum Viburnum carlesii Hemsl. Viburnum lantana L.

Udika Karlezova udika Crna udika, kartop, sibikovina Koreja. Južna Evropa, zapadna Azija. Evroazija, severna Afrika. Severna Amerika. Kina. Često se i gaji kao ukrasna vrsta.

Viburnum opulus Crvena udika, L. bekovina Viburnum prunifolium L. Viburnum rhytidophyllum Hemsl. Vajgela Rod Weigela Weigela florida Vajgela DC. Weigela hybrida Hibridna vajgela Jaeg. Porodica Oleaceae Rod Fontanesia Fontanezija Fontanesia fortunei Carr. Fontanezija

Kina, Koreja. Hibrid.

Kina.

Forsitija Rod Forsythia Balkanska forsitija Forsythia europaea Deg. & Bald. Forsitija Forsythia intermedia Zab. Kineska forsitija, Forsythia suspensa (Thunb.) viseća forsitija Vahl

Balkansko poluostrvo.

Ponekad se i gaji kao ukrasni žbun. Vrlo često gajena. Sve forsitije cvetaju rano i vrlo su dekorativne sa svojim žutim cvetovima.

Hibrid nastao ukrštanjem F. suspensa i F. viridissima. Kina.

Zelena forsitija Forsythia viridissima Lindl. Jasen Rod Fraxinus Fraxinus americana L. Fraxinus angustifolia Vahl Fraxinus excelsior L. Fraxinus lanceolata Borkh. Fraxinus ornus L. Fraxinus oxycarpa Willd. Američki jasen Poljski jasen, lučki jasen Beli jasen Zeleni jasen, lancetasti jasen Crni jasen Poljski jasen, lučki jasen

Kina.

Istočna Severna Amerika. Južna Evropa, Sredozemlje. Evropa. Istočna Severna Amerika. Južna Evropa, Mala Azija. Jugoistočna Evropa, Mala Azija, Krim, Kavkaz. Prirodno samo u istočnoj Srbiji. Jugoistočna Evropa. U Srbiji raste samo oko Negotina, na površini od nekoliko hektara. Istočna Severna Amerika.

Retko gajen. Ponekad i gajen. Drvo moćnog izgleda. Često i gajen.

Često i gajen. Ponekad i gajen. Često smatran podvrstom vrste F. angustifolia.

Fraxinus pallisae Dlakavi poljski jasen Willmott Fraxinus pennsylvanica Marsh Rod Jasminum Jasminum fruticans L. Pensilvanijski jasen, pensilvanski dlakavi jasen Jasmin Žbunasti jasmin

Istočno Sredozemlje, zapadna Azija. Prirodno u Makedoniji. Severna Kina. Srednja Azija. Uspeva i u Beogradu.

Kineski jasmin Jasminum nudiflorum Lindl. Jasmin Jasminum officinale L. Rod Ligustrum Kalina Ligustrum

Kina.

lucidum Ait. Ligustrum ovalifolium Hassk. Ligustrum sinensis Lour. Ligustrum vulgare L.

Ligistrum, japanska kalina Kineska kalina Kalina, zimolez

Japan.

Vrlo česta živa ograda.

Kina. Evropa, Sredozemlje. Koristi se i za živu ogradu.

Zelenika Rod Phillyrea Phillyrea latifolia Širokolisna zelenika L. Jorgovan Rod Syringa Syringa chinensis Jorgovan Willd. Syringa josikaea Karpatski jorgovan Jacq. Syringa persica L. Persijski jorgovan Syringa vulgaris Jorgovan L. Porodica Solanaceae Vučac Rod Lycium Trnasti vučac Lycium europaeum L. Vučac Lycium halimifolium Mill. Porodica Scrophulariaceae Rod Paulownia Paulovnija Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Paulovnija

Južna Evropa, zapadna Azija. Hibrid nastao ukrštanjem S. vulgaris i S. persica. Karpati, Transilvanija. Srednja Azija. Jugoistočna Evropa, Mala Azija. Vrlo često i gajen.

Sredozemlje. Jugoistočna Evropa, Mala Azija.

Kina, Koreja, Japan.

Porodica Bignoniaceae Katalpa Rod Catalpa Katalpa Catalpa bignonioides Walt. Catalpa ovata G. Kineska katalpa Don Catalpa speciosa Warder Tekoma Rod Tecoma Tecoma radicans Tekoma, kampsis A. L. Juss. Tecoma taglibuana Porodica Lamiaceae Rod Rosmarinus Ruzmarin Ruzmarin Rosmarinus officinalis L. Porodica Verbenaceae Rod Klerodendron Sredozemlje. Koristi se i kao začin. Jugoistočna Severna Amerika. Istočna Azija. Severna Amerika. Često gajena.

Istočna Severna Amerika. Hibrid. Hibrid T. radicans i T. grandiflora.

Vrlo dekorativna lijana.

Clerodendron
Clerodendron bungei Steud. Rod Vitex Vitex agnuscastus L. Klerodendron Konopljika Konopljika, rakita Sredozemlje, zapadna Azija. Prirodno raste u primorju. U Srbiji vrlo retko gajena. Severna Kina.

Porodica Agavaceae Juka Rod Yucca Yucca filamentosa L. Končasta juka Jugoistočne Sjedinjene

Američke Države. Yucca glauca Nutt. Yucca gloriosa L. Veličanstvena juka Zapadne Sjedinjene Američke Države, Meksiko. Jugoistočne Sjedinjene Američke Države, Meksiko, Srednja Amerika. Jugoistočne Sjedinjene Američke Države. Jugoistočne Sjedinjene Američke Države.

Yucca recurvifolia Salisb. Yucca smalliana Fern. Porodica Asparagaceae Rod Asparagus Asparagus acutifolius L. Sparožina, beluš

Sredozemlje.

Zimzelena lijana.

Rod Ruscus Ruscus aculeatus L.

Kostrika, ježevina, veprina

Evropa, Sredozemlje.

Vrlo lep zimzeleni žbunić, posebno sa zrelim crvenim plodovima. Nažalost, brzo ga uništavaju - koristi se za izradu venaca.

Ruscus hypoglossum L. Porodica Arecaceae

Mekolisna kostrika, jezičasta kostrika Napomena: U Srbiji se u zatvorenim prostorima gaji i nekoliko vrsta palmi (npr. vrste roda Phoenix) kao sobne ukrasne biljke.

Porodica Pinaceae Rod Abies Abies borisii-regis Mattf. Makedonska jela Bugarska, Makedonija, Grčka. Verovatno hibrid A. alba i A. cephalonica.

Rod Pinus Pinus brutia Ten. Pinus halepensis Mill. Pinus pinea L. Porodica Cupressaceae Rod Cupressus Cupressus torulosa D. Don. Rod Juniperus Juniperus macrocarpa Sibth. & Sm. Juniperus phoenicea L. Porodica Taxodiaceae

Brucijski bor Alepski bor Pinjol

Južna Italija, južno Balkansko poluostrvo, Mala Azija. Istočno Sredozemlje. Rasprostranjen u celom Sredozemlju od strane čoveka. Zapadno Sredozemlje. Smatra se da raste prirodno na ostrvu Mljet.

Gaji se u primorju. Gaji se u primorju. Gaji se u primorju.

Himalajski čempres Kleka Pukinja Primorska somina

Himalaji, Kina.

Gaji se u primorju.

Sredozemlje. Ima je u primorju. Sredozemlje. Ima je u primorju.

Kuningamija Rod Cunninghamia Cunninghamia lanceolata Kuningamija (Lamb.) Hook. Sciadopitis Rod Sciadopitys Sciadopitys verticillata (Thunb.) S. & Z. Porodica Araucariaceae Rod Araucaria Araucaria bidwilli Hook. Porodica Ephedraceae Rod Ephedra Ephedra fragilis Efedra, vlasak Sciadopitis

Kina.

Retko gajena (Hrvatska).

Japan.

Retko gajena (Slovenija, Hrvatska).

Araukarija Bidvilova araukarija Australija. Retko gajena u primorju.

Balkansko poluostrvo. Ima je u

primorju. Ephedra macedonica Kos. Efedra, vlasak Ephedra major Host. Porodica Lauraceae Rod Cinnamomum Cinnamomum camphora (L.) Nees & Eberm. Rod Persea Persea americana Mill. Porodica Casuarinaceae Rod Casuarina Casuarina equisetifolia L. Kazuarina Porodica Fagaceae Rod Quercus Quercus ilex L. Česmina, crnika Sredozemlje. Ima ga u primorju. Zemlje oko Egejskog mora. Zapadno Sredozemlje. Ima ga u primorju. Zapadno Sredozemlje. Gaji se u primorju. Australija, Okeanija. Gaji se u primorju. Kamforovac Avokado Avokado Tropska Amerika. Gaji se u primorju. Jestiv plod. Kina, Koreja, Japan. Gaji se u primorju. Uspravna kositernica Balkansko poluostrvo. Ima je u Makedoniji. Sredozemlje. Ima je u primorju i Makedoniji.

Quercus macrolepis Kotschy Quercus pseudosuber Santi Suplutnjak Quercus suber L. Porodica Ulmaceae Rod Celtis Celtis tournefortii Lam. Porodica Cistaceae Rod Cistus Žuti koprivić, žuta košćela Plutnjak

Istočno Sredozemlje. Ima je u primorju.

Cistus monspeliensis L. Cistus salviaefolius L. Cistus villosus L. Porodica Capparidaceae Rod Capparis Capparis spinosa L. Porodica Actinidiaceae

Lepljivi bušin Kaduljasti bušin Bušin

Sredozemlje. Ima ga u primorju. Sredozemlje. Ima ga u primorju. Sredozemlje. Ima ga u primorju i Makedoniji.

Kapara

Sredozemlje. Ima je u primorju.

Rod Actinidia Actinidia argusta (S. & Z.) Aktinidija Planch. Porodica Ericaceae Rod Arbutus Arbutus andrachne L. Arbutus unedo L. Rod Arctous Arctous alpina (L.) Niedenzu Rod Erica Erica arborea L. Porodica Styracaceae Rod Styrax Styrax officinalis L. Porodica Sterculiaceae Rod Firmiana Firmiana simplex W. F. Firmiana Diviza Grčka planika Planika, jagodnjak Planinski mlivnjak

Japan, Koreja.

Listopadna lijana. Gaji se u primorju i Makedoniji.

Istočno Sredozemlje. Ima je u primorju i Makedoniji. Sredozemlje. Ima je u primorju. Severna hemisfera. Ima je u Crnoj Gori, Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji. Sredozemlje, Kavkaz, Afrika.

Jestiv plod. Jestiv plod.

Veliki vres

Istočno Sredozemlje. Ima je u primorju.

Kina, Japan.

Gaji se u primorju.

Wight. Porodica Euphorbiaceae Rod Euphorbia Euphorbia dendroides L. Porodica Rosaceae Rod Eriobotrya Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Rod Photinia Photinia serrulata Lindl. Rod Prunus Prunus webbi Spach. Rod Sibiraea Sibiraea croatica Deg. Porodica Mimosaceae Rod Acacia Acacia decurrens Willd. Acacia longifolia Willd. Porodica Caesalpiniaceae Rod Poinciana Poinciana gilliesii Hook. Porodica Fabaceae Rod Pueraria Pueraria thunbergiana Benth. Porodica Myrtaceae Puerarija, kudzu Kina, Japan. Gaji se u primorju. Poincijana Južna Amerika. Gaji se u primorju. Akacija, 'mimoza' Akacija Australija. Australija. Gaji se u primorju. Gaji se u primorju. Japanska mušmula Fotinija Fotinija Diviot badem Sibirea Sibirea Zapadni primorski deo Balkanskog poluostrva. Azija. Istočno Sredozemlje. Ima ga u Hercegovini i Makedoniji. Gaji se u primorju. Kina. Gaji se u primorju. Jestiv plod. Drvenasta mlečika Sredozemlje Ima je u primorju..

Rod Callistemon Callistemon citrinus (Curt.) Kalistemon Stapf Rod Eucalyptus Eucalyptus globulus Labill. Eukaliptus Eucalyptus rostrata Schl. Rod Myrtus Myrtus communis L. Rod Feijoa Feijoa sellowiana Berg. Porodica Anacardiaceae Rod Pistacia Pistacia lentiscus L. Porodica Meliaceae Rod Melia Melia azedarach L. Porodica Rhamnaceae Rod Rhamnus Rhamnus alaternus L. Tršljika, monjen Očenašica Tršlja Crveni eukaliptus Mirta Feidžoa

Australija.

Gaji se u primorju.

Australija. Australija. Sredozemlje. Ima je u primorju. Južna Amerika.

Gaji se u primorju. Gaji se u primorju.

Gaji se u primorju.

Sredozemlje. Ima je u primorju.

Himalaji.

Gaji se u primorju.

Sredozemlje. Ima je u primorju. Sredozemlje. Ima je u primorju. Jugoistočni deo Balkanskog poluostrva. Ima je u Makedoniji, Bugarskoj.

Rhamnus intermedia St. & Primorski pasdren Hochst Rhamnus rhodopaea Vel. Porodica Asclepiadaceae Rod Periploca Periploca graeca L. Porodica Caprifoliaceae Brkva, lustrika

Istočno Sredozemlje. Ima je u primorju i Makedoniji.

Listopadna lijana.

Rod Lonicera Lonicera etrusca Santi Lonicera glutinosa Vis. Lonicera implexa Ait. Rod Viburnum Viburnum tinus L. Porodica Oleaceae Rod Ligustrum Ligustrum japonicum Thunb. Rod Olea Olea europaea L. Rod Phillyrea Phillyrea angustifolia L. Phillyrea media L. Porodica Verbenaceae Rod Clerodendron Clerodendron trichotomum Porodica Liliaceae Rod Smilax Smilax aspera L. Porodica Arecaceae

Zapletina Lepljivo pasje grožđe Božje drvce Udika Lemprika

Sredozemlje. Ima je u primorju i Makedoniji. Zapadni primorski deo Balkanskog poluostrva.. Sredozemlje. Ima je u primorju. Sredozemlje. Ima je u primorju, a i gaji se.

Lijana.

Zimzelena lijana.

Japan, Koreja. Maslina Maslina Uskolisna zelenika Zelenika, gripa Istočno Sredozemlje Sredozemlje. Ima je u primorju. Sredozemlje. Ima je u primorju i Makedoniji. .

Gaji se u primorju.

Gaji se u primorju.

Klerodendron

Kina, Japan.

Gaji se u primorju (Hrvatska).

Tetivika

Sredozemlje. Ima je u primorju.

Zimzelena lijana.

Napomena: U primorju se gaji više vrsta palmi (npr. vrste roda Chamaerops, Phoenix,

Trachycarpus, Washingtonia).