Τους μιλάς Και μετά σ΄αφήνουν Τους αγαπάς Και μετά σε φτύνουν Τι και αν εσύ είσαι καλός όμορφος

και ευγενικός Για ένα καπρίτσιο θα σε βγάλουν απο τη ζ ή τους !ανά "ε θα σε αφήσουν να αγγίζεις το κορμί σου #λάσματα εγ ιστικά #άντοτε εκ"ικητικά Τι νόημα έ$ουν τα φεγγάρια που εί"αμε μαζί% Τα κρασιά που ήπιαμε παρέα % &λα τελει'σαν το βρά"υ τούτο Τίποτα πια "εν έ$ει σημασία &λα στη ζ ή μια ατελεύτητη ανοησία Τους μιλάς τ'ρα πια Και ούτε καν σε ακούν