Τούτη τη ζωή στα σοβαρά να μην την παίρνεις είναι ασήμαντη, μικρή, γεννιέσαι, ζεις μα δε ξέρεις πότε φτάνει

η ώρα και πεθαίνεις τούτη τη ζωή στα σοβαρά να μην την παίρνεις ερνάν τα !ρόνια γρήγορα, περνάν αστραπιαία και πρέπει να περάσο"νε άξια και ωραία μην αμε#ήσεις τι τιμή, την ει#ικρίνεια σο" και κρατά πάντα την !αρά βαθιά μες στη καρδιά σο" Τούτη η ζωή δεν είναι όπως θα τη περιμένεις ά##ονε θα αγαπάς και ά##ονε θα γδέρνεις κάποιος θα σ"ναντάς κο"τσό μα έξ"πνο πο#ύ και κάποιον ά##ονε !αζό μα ωραίο και αρτιμε#ή $ίναι όπως τα έφερε ο !ρόνος, η φύση και ο νόμος γιατί σε τούτη τη ζωή για ό#ο"ς μας πο#ύς είναι ο πόνος και δε θέ#ει τα πάντα με μάτι σοβαρό να τα% θεωρούμε μα περισσότερο θέ#ει το"ς πάντες στ% α#ήθεια ν% αγαπούμε