You are on page 1of 70

CONFLICTE ASIMETRICE.

CERINE OPERAIONALE PRIVIND STRUCTURA ARMATEI ROMNIEI


CUPRINS Argument 3 Capitolul 1. DELIMITRI CONCEPTUALE I ACIONALE. 4 1.1. Conflict, conflict asimetric, rzboi asimetric... 4 1.2. Este asimetria doar o problem de actualitate?.... 1.3. !ensul cercetrilor "n domeniul asimetriei. # 1.4. !cop, mi$loace %i metode ale rzboiului asimetric.. 1& 1.'. (omenii predilecte de manifestare a rzboiului asimetric..11 Capitolul 2. SIMETRIE I ASIMETRIE N PRINCIPALELE CONFLICTE MILITARE POSTBELICE . 12 Capitolul 3. FORME (TIPURI) DE CONFLICTE ASIMETRICE... 1' 3.1. )ilitare 1' 3.1.1. *zboiul non+contact .. 1 3.1.2. *zboiul dispropor,ionat . 1# 3.1.3. *zboiul popular -total. ... 22 3.1.4. /uerila ... 22 3.1.'. *e0olu,ia armat .. 23 3.1.1. *zboiul ci0il . 24 3.1. . 2erorismul ..... 24 3.2. 3iolente %i non+0iolente .. 2 3.2.1. Conflictul de $oas intensitate %i de intensitate medie 2 3.2.2. *zboiul psi4ologic .. 33 3.2.3. *zboiul informa,ional %i mediatic . 31 3.2.4. Ciberconflictul 3 3.3. 5on+militare .. 3 3.3.1. 6ndiguirea ... 3 3.3.2. Embargo+ul %i blocada economic .... 37 3.3.3. !eparatismul etnic ... 3# 3.3.4. 8oicotul .. 3# Capitolul 4. STRATEGII ASIMETRICE ASIMETRII STRATEGICE .. 3# Capitolul '. FACTORI CE DEFINESC FIZIONOMIA CONFLICTELOR ASIMETRICE ... 4' '.1. !itua,ii de insecuritate asimetric.. 41 '.2. !copul politic %i strategic al conflictelor asimetrice, obiecti0e... 4 '.3. 9or,e %i mi$loace de ac,iune specifice .. 47 '.4. Concep,ia %i intensitatea conflictului, atitudinea fa, de ad0ersar.'& '.'. !pa,iul de desf%urare '1 '.1. 2ipuri dominante de ac,iune .. '2 '. . )odul de manifestare a 0iolen,ei .. '4 Capitolul 1. POSIBILE STRATEGII DE CONTRACARARE A EFECTELOR CONFLICTELOR ASIMETRICE '' 1.1. !trategii ale identificrii. '1 1.2. !trategii protec,ioniste. '1 1.3. !trategii de coalizare ' 1.4. !trategii de neutralitate '7 Capitolul . AMENINRI (RISCURI) ASIMETRICE. CONSECINE N PLANUL SECURITII NAIONALE. '# 1

.1. :ericol, amenin,are, risc . '# .2. 2ipologia riscurilor asimetrice 1& .3. Consecin,e "n planul securit,ii %i aprrii na,ionale .. 11 Capitolul 7. CERINE OPERAIONALE PRIVIND STRUCTURA ARMATEI ROMNIEI PENTRU CONTRACARAREA AMENINRILOR (RISCURILOR) ASIMETRICE 13 7.1. 9le;ibilitate organiza,ional.... 14 7.2. )odularitate structural... 11 7.3. !tructuri specializate optime de contracarare specific. 11 7.4. !tructuri+nuclee. 1 7.'. 2e4nologii performante 17 7.1.!tructuri de conducere de tip C<29.... 17 7. . Cadrul legislati0........ 1# CONCLUZII . & BIBLIOGRAFIE SELECTIV . 3 ANEXE

ARGUMENT
:rocesul de mondializare a informa,iei %i economiei nu rezol0 %i nu poate rezol0a toate problemele care ,in de 0oca,iile, 0irtu,ile, asperit,ile %i nonconformismele ac,iunii umane. (impotri0, pe msur ce se dez0olt noi pro0ocri %i, "n consecin,, noi riscuri asumate %i noi forme de confruntri impuse sau facilitate de societ,ile de tip informa,ional, apar, reapar %i se perpetueaz numeroase asimetrii, unele foarte noi, altele 0ec4i de c=nd lumea, se accentueaz impactul lor economic, cultural, social %i militar cu consecin,ele de rigoare. *iscurile de tip asimetric1 sunt specifice acti0it,ii umane. Ele se men,in at=t "n perioadele de sc4imbri radicale, re0olu,ionare, care sunt gu0ernate, "n general, de teoria 4aosului, c=t %i "n scurtele perioade de linearitate relati0, de stabilitate economic, social %i militar, care se caracterizeaz de o oarecare diminuare a asimetriilor conflictuale. Asimetria este la fel de veche ca i rzboiul. ntotdeauna ntre adversari au existat diferenieri care i-au plasat, at t pe unii, c t i pe ceilali, n poziii avanta!oase sau dezavanta!oase, deciz nd rezultatul btliilor"rzboiului"conflictului. #a nivel strate$ic, aceste diferenieri au condus la ceea ce numim i astzi asimetrie strate$ic% . 2oate acestea sunt, desigur, relati0e. (in ce "n ce mai mult, conflictele prezentului %i mai ales cele ale 0iitorului 0or fi asimetrice. (e%i natura creeaz simetrii, e;ist, c4iar %i "n mediul "ncon$urtor, numeroase spa,ii asimetrice, caracterizate de e0olu,ii nelineare, surprinztoare, aleatorii. >na din cele mai cuprinztoare defini,ii ale asimetriei a formulat+o generalul de brigad dr. 3asile :aul, "ntr+un studiu publicat "n ziarul ?@bser0atorul militarA, astfelB Asimetria n domeniul problemelor militare i al securitii naionale reprezint aciunea, or$anizarea i $ ndirea &concepia' diferit de cea a adversarului, n scopul maximizrii propriilor avanta!e, al exploatrii slbiciunilor adversarilor, al obinerii iniiativei sau c ti$rii libertii de aciune. (a poate fi) politico-strate$ic, militarostrate$ic, operaional sau o combinaie a acestora.% 3 Conflictele, prin e;celen,, sunt asimetrice. (in punct de 0edere %tiin,ific, se poate pune c4iar un semn de egalitate -sau, "n orice caz, de condi,ionare reciproc. "ntre conflict %i asimetrie. !imetrie, "nseamn, "n general, "ncremenire, forme perfecte, sau mcar un rezultat al "ncercrii de a le realiza, pe c=nd asimetrie "nseamn dezec4ilibru, dezorganizare "n 0ederea unei noi organizri, ac,iune, mi%care. (in acest moti0, studiul asimetriilor C inclusi0 al conflictelor asimetrice C de0ine fascinant. !e pot gsi numeroase rspunsuri unor probleme cu solu,ii multiple, "n timp ce alte probleme care se cer grabnic rezol0ate se 0or "nmul,i, se pot sesiza sensuri noi ale unei at=t de 0ec4i %i de contro0ersate dialectici strategice. Dar acest lucru este foarte important pentru definirea corect at=t a conflictului care, nolens, volens, "mpinge lumea "nainte, c=t %i a rzboiului care se consider c o trage totdeauna "napoi.

6n *om=nia, primul studiu pe tema asimetriei strategice a fost publicat de generalul de brigad dr. 3asile :aul, "n @bser0atorul militar nr. 17 din anul 2&&1, sub titlul Asimetria strate$ic. 2 /eneral de brigad dr. 3asile :aul, Asimetria strate$ic, "n @bser0atorul militar, nr.17 -7 C 14 mai 2&&1.. 3 Ddem.

C!"#$%&'& 1 DELIMITRI CONCEPTUALE I ACIONALE


!f=r%itul *zboiului *ece %i, "n general, al confruntrii directe, de apro;imati0 o $umtate de 0eac, "ntre cele dou sisteme sociale antagonice, re,ine aten,ia asupra unei ?(%#E dar totu%i ?)*+,#E amenin,ri B conflictul sau rzboiul asimetric. 1.1. C%(-&#+$. +%(-&#+$ !/#0*$1#+. 1234%# !/#0*$1#+ (ac este 0orba de conflict, se impune s a0em imaginea, "n primul r=nd, a unei stri (%()#%&*($* de ne"n,elegere, dezacord sau ciocniri de interese antagonice "ntre pr,i ad0erse, care pot degenera, "n anumite condi,ii, "n diferende %i !+5#'(# )#%&*($* %i c4iar "n 1234%#. (ac acceptm "n fapt c apari,ia %i dez0oltarea conflictelor este determinat de trecerea -0oluntar sau nu. peste anumite limite, "n general cunoscute, %i de incapacitatea celor "n cauz de a face fa, unor presiuni de stare, intrarea "n noua er a cunoa%terii ec4i0aleaz cu un spor semnificati0 al poten,ialului de anticipare %i rspuns la situa,iile+limit %i al capacit,ii de control asupra disfunc,iilor. 6n mod logic, deci, aceste premise ar trebui s conduc la diminuarea sau c4iar eliminarea tensiunilor, a disfunc,iilor %i dezec4ilibrelor critice %i "ndeosebi a celor e;plozi0e. 2oate acestea ar urma s se produc "nainte de agra0area situa,iilor ce pot de0eni conflictuale, mai ales "n fazele primare, de deosebiri, de opozi,ie, de contradic,ii rezol0abile "nc la masa tratati0elor. C%(-&#+$'& ca stare, ca moment de dezec4ilibru, ca limit, "n e0olu,ia %i manifestarea di0erselor tipuri de rela,ii -c=nd e;ist pericolul ruperii ec4ilibrului., rm=ne ine0itabil un proces obiecti0, dar modalit,ile de solu,ionare nu trebuie s de0in 0iolente sau preponderent 0iolente, ci dimpotri0. Asimetria e;ist %i "n lupta e0oluti0, la ni0elul speciilor, al 0ie,ii, "n general. Ea nu este o in0en,ie a omului. E;ist "n natur de milioane de ani. A%a cum e;ist lupta. A%a cum e;ist agresi0itatea, unul din cele mai contro0ersate concepte "n teoriile e0olu,ionismului. ?Agresi0itatea este, dup Fonrad Gorenz, asa+zisul ru care, "n realitate, ac,ioneaz pentru binele speciei. >lterior apari,iei studiului su, s+au constatat fenomene care contraziceau aceast concep,ie. Agresi0itatea intergrupal, adeseori distructi0, sau comportamentul infanticid obser0at la clanurile de lei %i "n grupul unor maimu,e a ridicat un semn de "ntrebare referitor la e;plicarea func,iei adaptati0e a comportamentului agresi0.A (r. )i4ail Cociu4 0orbe%te despre o strategie e0oluti0 stabil care se caracterizeaz printr+o lupt asimetric dintre gene %i nu numai. ?9ormula matematic prin care se e;prim aceast strategie e0oluti0 stabil -!E!. poate fi tradus "n cu0inte astfelB *iecare combatant se menine pe poziie o durat de timp imprevizibil, dar apropiat de valoarea bunului real aflat n competiie . Este de o importan, 0ital ca indi0izii s nu ofere ri0alilor nici o indica,ie referitoare la momentul "n care au decis s abandoneze confruntarea. Cel care 0a indica prin 0reo mi%care a corpului c se pregte%te s abandoneze 0a fi prompt deza0anta$at. !ingur atitudinea impasibil 0a rm=ne stabil "n cursul e0olu,iei. )inciuna nu se do0ede%te o !E! "n cadrul rela,iilor intraspecifice, nefiind fa0orizat, ci penalizat de selec,ia natural. Aten,ieH Este 0orba de animale, nu de omA '.
4
5

(r. )i4ail Cociu, +ena e$oist i strate$iile sale, III.asimetrie.4ttm (r. )i4ail Cociu, op. cit.

(r. Cociu arat, "n continuare, c luptele acestea dintre genele egoiste au fost denumite de <. )aJnard !mit4 lupte asimetrice. Caracteristica lor este aceea de a opune ad0ersari identici sub toate aspectele. Asimetria este dat de strategiile agresi0e adoptate. >n asemenea model C spune dr. Cociu + nu e;ist "n realitate. <. )aJnard !mit4 %i /.A. :arKer au studiat luptele asimetrice, stabilind cel pu,in trei tipuri de asimetriiB a. indi0izii se deosebesc prin talia %i abilitatea lor agresi0, fiecare fiind capabil s e0alueze capacit,ile fizice ale ri0alului su "n compara,ie cu ale saleL b. profitul este diferit, "n func,ie de 0=rstL c. unul dintre ad0ersari poate face ca lupta s se termine mai repede -"n acest caz, !E! adoptat 0a fi ) rezidentul c ti$, intrusul pierde, selec,ia natural fa0oriz=nd indi0izii care manifest un comportament teritorial. ?(esigur, procenta$ele e0oluti0 stabile calculate %i atribuite de )aJnard !mit4 strategiilor diferite se refer la corpurile indi0izilor, care sunt suficient de mari pentru a fi obser0ate. Dnterac,iunile dintre gene, prin intermediul corpurilor pe care le controleaz, sunt, cum spune *ic4ard (aIKins, doar 0=rful minuscul al aisbergului, cci ma$oritatea co0=r%itoare a interac,iunilor genelor "n grupul e0oluti0 stabil al pool+ ului genetic se desf%oar "n interiorul corpurilor. Asemenea interac,iuni sunt, practic, imposibil de obser0at, deoarece ele au loc "n interiorul celulelor, mai e;act "n celulele embrionului "n curs de dez0oltare. Corpurile bine integrate, al cror comportament ia forma diferitelor strategii, sunt rezultatul unui grup e0oluti0 stabil de gene egoiste. Cu alte cu0inte, c=nd selec,ia inter0ine la ni0elul indi0idual sau popula,ional de integrare, la ni0elul pool1+ului genetic $ocurile sunt de$a fcuteA . Aceste lucruri sunt 0alabile %i "n lumea omului. R234%#'&. -#* *& 6# !/#0*$1#+ , ca form e;trem de solu,ionare a conflictului, ar trebui s fie dep%it, "ncet=nd s reprezinte o necesitate sau o prioritate. Cu siguran, "ns, rzboiul nu 0a disprea ca posibilitate %i nici ca fenomen social. 3or e;ista %i se 0or manifesta "nc forme ale rzboiului clasic -militar. "n 0ariante modernizate, "nalt te4nologizate, "n contrast cu altele inedite, impro0izate, ciudate c4iar, ne"ncadrate "n tiparele tradi,ionale. Cum 0a arta cu e;actitate rzboiul 0iitorului este aproape imposibil de anticipat %i, mai ales, de "ncadrat "ntr+o imagine model, 0irtual, unic %i atotcuprinztoare. ?6n Mrzboiul asimetricN, fiecare dintre ad0ersari apeleaz la mi$loace diferite, la ni0elul su, fr s caute s ri0alizeze cu cellalt %i, la urma urmei, e0it=nd confruntarea fa, "n fa,A7. Cu toate pre0iziunile fcute, pentru moment, dispunem doar de cli%ee disparate, de fragmente mai mult sau mai pu,in clare, care "ns ne atrag aten,ia asupra unor +!1!+$*1#/$#+# /!' 0%7#-#+21# 7* */*(52 !&* $*%1#*# 6# "1!+$#+## +%(-&#+$*&%1 (1234%!#*&%1) )##$%1'&'#, oricum altfel dec=t imaginile de p=n acum, poate marcate mai profund de !/#0*$1#! /$1!$*8#+2 "* $%!$* "&!('1#&* . :u,ine sunt situa,iile c=nd se creeaz o stare de conflict, iar pr,ile ad0erse s se afle "ntr+o 1*&!5#* 7* /#0*$1#*. )ai de0reme sau mai t=rziu se produce o disolu,ie a acesteia, o transformare "ntr+una asimetric.
6

:ool+ul genetic sau genofondul reprezint totalitatea genelor apar,in=nd indi0izilor ce formeaz o popula,ie, iar fitness+ul unui indi0id este dat de msura contribu,iei sale la genera,iile 0iitoare, deci a capacit,ii sale de a transmite propriile gene genera,iilor urmtoareL el se e;prim %i prin numrul de descenden,i care a$ung ei "n%i%i s se reproduc. 7 Ddem. 8 <acOues Dsnard, GE )@5(E, 27.&#.2&&1, 12424, analJse #a $uerre ,as-m.tri/ue, entre les terroristes et les (tats-0nis.

(intotdeauna, "ntre ad0ersari au e;istat sau au fost realizate diferen,ieri, cu a0anta$e sau, dimpotri0, deza0anta$e, de o parte sau de alta. A/#0*$1#! "n confruntare a decis "ntotdeauna de partea cui este 0ictoria. (impotri0, /#0*$1#! "ntre dou pr,i ad0erse, care presupune, printre altele, concordan,a conceptelor %i planurilor de ac,iune, propor,ionalitate "n for,e %i mi$loace, capacit,i logistice asemntoare, timpi de reac,ie asemntori sau compatibili etc., nu este dorit %i nu poate, "n nici un caz, s asigure 0ictoria "n lupt, s conduc spre realizarea scopurilor propuse "n 1234%#'& !/#0*$1#+ al zilelor noastre. 6nc din cele mai 0ec4i timpuri, lupttorii, dar mai ales conductorii lor de cpetenie, au cutat 0%7!&#$25# 7* 1*!&#3!1* ! /'"*1#%1#$25## -!52 7* !7)*1/!1 sau, dimpotri0, ci %i metode de ! *)#$! /!' +%0"*(/! /'"*1#%1#$!$*! acestuia pentru a ob,ine a0anta$e c4iar %i "ntr+o situa,ie de inferioritate, a e;ploata "n a0anta$ul propriu asimetria, c4iar dac aceasta le era defa0orabil. ?1ictoria poate fi creatA C spunea !un 2z", cu o $umtate de mileniu ".e.n., "n lucrarea ?Arta rzboiuluiE. :entru aceasta, "ns, nu e de+a$uns numrul sau for,a. (e aceea, "n lucrare se insist permanent pe in0esti,ia de inteligen,, de pricepere, de abilitate, pe capacitatea de analiz %i sintez, pe ini,iati0a creatoare, pe gsirea unor solu,ii de +%($1!+!1!1* ! /'"*1#%1#$25## !7)*1/!1'&'#. 9( /#$'!5## 7* !/#0*$1#*. de +%(-&#+$ !/#0*$1#+, cum am spune noi astzi. ntrea$a art a rzboiului se bazeaz pe neltorie. 2e aceea, dac eti capabil, simuleaz incapacitatea3 dac eti activ, simuleaz pasivitatea. 2ac eti aproape, f s se cread c eti departe i dac eti departe, f s se cread c eti aproape. 4omete inamicul pentru a-l prinde n capcan3 simuleaz neor nduiala i lovete-l3 evit-l acolo unde este puternic. * s i se par c eti n situaie de inferioritate i ncura!eaz-l la nfumurare. 5u-l slbi nici o clip, hruiete-l. Atac-l c nd i acolo unde nu este pre$tit3 acioneaz c nd el nu se ateapt la aa ceva E#. (up cum lesne se poate obser0a, aceast art a rzboiului, prefigurat cu dou milenii %i $umtate "n urm %i de !un 2z", este deosebit de actual %i "n prezent. 5u "nt=mpltor, unul dintre cei mai de seam anali%ti militari ai secolului trecut, teoreticianul militar englez 8.P. Giddell Part, inspirat inclusi0 de ctre marele g=nditor c4inez, recunoscut pentru erudi,ia sa "n domeniul istoriei %i strategiei militare, apreciaz %i recomand ac,iunile indirecte "n abordrile strategice militare, "n rezol0rile conflictelorQrzboaielor asimetrice ale 0remurilor noastre. El preia %i aduce "n actualitate parte din elementele de art a rzboiului recomandate de ctre !un 2z", afirm=nd c ? cea mai neleapt strate$ie este s-l cunoti i s evii punctele tari ale inamicului i s-i exploatezi slbiciunile acestuia E, cu alte cu0inte, s gse%ti cele mai potri0ite modalit,i de contracarare a superiorit,ii, indiferent de natura acesteia, recurg=nd la stratageme care uneori par a fi perimate. ?(ep%ind conceptul de strategie indirect, care se opune celui de btlie frontal, conducerea militar american, peste Atlantic, a imaginat c trebuie s+%i modifice modalit,ile de ra,ionament %i, e0entual, practicile pe teren. A%a a aprut un concept mai special, drag americanilor, mai ales 9or,elor Aeriene, denumit ? 1234%# !/#0*$1#+A. 2rebuie s "n,elegem, prin aceasta, capacitatea militar dat de te4nologie, de sofisticarea ec4ipamentelor %i procedurilor de a duce ac,iuni precise "ntr+un punct 0ulnerabil, ales dintr+un dispoziti0 ad0ers pus "n inferioritate prin superioritatea calitati0 C nu "n mod necesar %i cantitati0 C a noilor instrumente ale btliei. Aplicat "n momentul con0enabil, "n inter0alul de timp 4otr=t, asupra unei
#

!un 2z", Arta rzboiului, Editura )ilitar, 8ucure%ti, 1# 1, p.24,33.

por,iuni bine selectate din teritoriul inamic, lo0itura de0ine decisi0 pentru e0enimentele care urmeaz, asigur=nd stp=nirea efectelor. :entru americani, 1234%#'& !/#0*$1#+ nu se confund "n mod obligatoriu cu "nfruntarea dintre ,rile dez0oltate %i ,rile srace, nici cu ?rzboiul zero mor,iA. Este mai degrab triumful asigurat de te4nologie %i efectul garantat de surprindere. Dlustrarea acestei teze, care a prins %i mai mult "n urma demonstra,iei fcute, a a0ut loc "n prim0ara anului 1###, prin "ntrebuin,area de ctre a0ioanele americane, asupra 8elgradului, a bombelor cu grafit care au afectat moralul popula,iei, pri0=nd+o de energie electric %i oblig=nd+o s triasc "n acele momente "n "ntuneric.A 1& :utem afirma c !/#0*$1#! ca %i 1*3%&)21#&* *# +%(-&#+$'!&* sunt la fel de )*+,# +! 6# 1234%#'&:+%(-&#+$'& "n sine. ConflictulQrzboiul asimetric a e;istat de milenii, numai "n aparen, el se prezint ca fiind ce0a nou, ca o descoperire a zilelor noastre. (efinindu+l "n termeni c=t se poate de simpli, 1234%#'& (+%(-&#+$'&) !/#0*$1#+ este, "n esen,, un mi$loc prin care o parte -o armat. inferioar caut s ob,in a0anta$e fa, de un ad0ersar mai puternic sau acela prin care o armat superioar caut s ob,in rapid 0ictoria fr pierderi sau cu pierderi c=t mai mici. 6n aceea%i ordine de idei, 1234%#'& !/#0*$1#+ "nseamn conflictul prin care se caut e0itarea impactului cu for,a ad0ersarului, contracararea sau compensarea superiorit,ii de orice natur a acestuiaL %i se a;eaz pe a0anta$ele sau slbiciunile uneia dintre pr,ile aflate "n conflict. 1. . E/$* !/#0*$1#! 7%!1 % "1%4&*02 7* !+$'!&#$!$*; 6ntr+un anume fel, +2'$!1*! !/#0*$1#*# a fost %i rm=ne -'(7!0*($!&2 "*($1' $%!$* $#"'1#&* 7* +%(-&#+$*:1234%!#* %i 9( $%!$* *"%+#&*, inclusi0 "n *"%+! 0%7*1(2 6# +%($*0"%1!(2. Credem c ar fi util o scurt trecere "n re0ist a unor preocupri mai 0ec4i sau mai noi pri0ind "1%4&*0!$#+! !/#0*$1#*# +%(-&#+$'!&* sau (%(+%(-&#+$'!&*, care a asigurat !)!($!<* sau, dimpotri0, a produs 7*3!)!($!<* "n plan geopolitic sau geostrategic, "n afirmarea unor "ntregi ci0iliza,ii sau mari puteri. R%0!, "ndeosebi R%0! #0"*1#!&2, ce a atins apogeul puterii mondiale "n $urul anului 211 d.Pr., s+a afirmat "n lumea acelor 0remuri ca o mare putere, "ntr+o "1%-'(72 !/#0*$1#* "%3#$#)2 fa, de oricare ri0al, "ndeosebi printr+un comple; sistem de organizare politic, economic, cultural %i, nu "n ultim instan,, militar. Ca %i "n cazul *omei, I0"*1#'& +,#(*3. "n perioadele lui de apogeu, s+a caracterizat printr+o /*)*12 %18!(#3!1* -#(!(+#!12. *+%(%0#+2. +'&$'1!&2 6# 7* /*+'1#$!$* prin care %i+a surclasat ad0ersarii, reu%ind s se impun. D*+&#('& 6# "124'6#1*! acestora s+au datorat unei multitudini de -!+$%1# interni %i e;terni de (!$'12 !/#0*$1#+2. (e asemenea, datorit oboselii, a pierderii creati0it,ii economice %i militare, "n +%(-1'($21#:1234%!#* cel mai adesea !/#0*$1#+*. 7* /*(/ (*8!$#) celor prin care au de0enit mari puteri. ( *"%+! 0%7*1(2 6# +%($*0"%1!(2 , rzboaiele anticoloniale, cel al comuni%tilor c4inezi sub conducerea lui )ao, numeroasele rzboaie de gueril, alte confruntri sau rzboaie de toate nuan,ele au fost, cu predilec,ie, !/#0*$1#+*. P*1#%!7! "%/$4*&#+2, "n ansamblul ei, cunoscut sub denumirea de R234%#'& R*+*, prezint suficiente argumente "n sensul aprecierii acesteia ca fiind, "n cele din
10

<acOues Dsnard, #a $uerre ,as-m.tri/ue, entre les terroristes et les (tats-0nis , GE octombrie 2&&1, III.lemonde.frQarticle.

)@5(E,

urm, o !'$*($#+2 +%(-1'($!1* !/#0*$1#+2 &! /+!12 "&!(*$!12. 0iz=nd, "n principal, cele dou sisteme sociale aflate "ntr+o permanent %i teribil confruntare. 6n cadrul lrgit al acestei +%(-1'($21#, 9( !"!1*(52 /#0*$1#+2, "n fapt, "ns, do0edit a fi !/#0*$1#+2, se e0iden,iaz numeroase +%(-&#+$* (1234%!#*) !/#0*$1#+*, cu aportul lor mai mic sau mai mare "n ? desemnarea c ti$toruluiE, cum au fostB rzboaiele din Coreea, 3ietnam, cele dintre Dndia %i :aKistan, din Afganistan, cele arabo+israeliene, cel din )al0ine %i cel din /olf etc.L re0olu,iile %i contrare0olu,iile din Cuba, C4ile, 5icaragua, din celelalte state ale lumii a treiaL criza !uezului, cea a Caraibelor, criza 8erlinului etc. (e fapt, toate rzboaiele locale postbelice pot fi apreciate ca 42$2&## !/#0*$1#+*, la ?"'"#$1'&E crora s+au aflat cele dou superputeri mondiale ri0ale, !>A %i >*!!. Cele dou superputeri nu realizau o simetrie, ci o clasic asimetrie care se caracteriza prinB sisteme politice %i ideologice diferiteL sisteme economice diferiteL posibilit,i financiare diferiteL doctrine diferiteL strategii economice, culturale %i militare diferite etc. 6n prezent, ca 1*3'&$!$ !& +%(-1'($21## !/#0*$1#+*, "n special "n perioada *zboiului *ece, +=6$#82$%!1*! acesteia, S$!$*&* U(#$*. caut pe toate cile s+%i men,in !)!($!<'& /$1!$*8#+ 7%4=(7#$, baz=ndu+se "n principal pe o organizare superioar a societ,ii, pe o filosofie social performant, precum %i pe capacitatea de a mobiliza prompt, "n interes propriu, 0aste resurse economice, te4nologice %i militare. 6n acela%i timp, "%i intensific eforturile pentru a gsi cele mai potri0ite 0%7!&#$25# 7* +%($1!+!1!1* ! '(%1 "%$*(5#!&# !7)*1/!1# care, pe +2# 6# "1#( 0#<&%!+* /"*+#-#+* /$1!$*8##&%1 !/#0*$1#+* , ar atenta la statutul de lider mondial absolut, pe care "l de,ine "n prezent, pun=nd "n pericol ordinea e;istent %i periclit=nd proiectul celei 0iitoare. 1.>. S*(/'& +*1+*$21#&%1 9( 7%0*(#'& !/#0*$1#*# 5u sunt deloc "nt=mpltoare, deci, cutrile asidue "n domeniu din ultimii ani, iar rezultatele acestora nu s+au lsat a%teptate. 6n anul 1##', pentru prima dat, "n mod e;plicit, "n D%+$1#(! ($1'(#$2 ! A10!$*# !0*1#+!(* au fost fcute 1*-*1#1# %-#+#!&* asupra +%(+*"$'&'# 7* !/#0*$1#* ! +%(-&#+$*&%1. (ocumentul "n cauz specific ?&'"$*&* !/#0*$1#+*E ca fiind cele duse "ntre for,e cu destina,ii diferite, cum ar fi cele aeriene contra for,elor terestre sau celor maritime etc. Au fost fcute %i alte specifica,ii "n documente de linie pentru securitatea %i aprarea na,ional, cum ar fi S$1!$*8#! M#&#$!12 N!5#%(!&2 ! SUA, indic=ndu+se 7%0*(##&* &*8!$* 7* 1234%#'& !/#0*$1#+ ca fiind, printre altele, terorismul, ameninrile cu folosirea armelor de nimicire n mas sau aciunile de rzboi informaional, toate categorisite ca ameninri sau provocri asimetrice. :e msura trecerii anilor %i a 0alidrii "n practic a "ngri$orrii cu pri0ire la aceste pericole, au sporit preocuprile "n domeniu, fc=ndu+se %i alte men,iuni pri0ind posibilit,ile mari de a se utiliza de ctre ad0ersari 0#<&%!+* 6# +2# !/#0*$1#+* 7* 12/"'(/ la domina,ia, din ce "n ce mai accentuat, a !>A, pe toate planurile "n lumea post *zboi *ece. @ prim e;perien, ma$or a anilor R#&, care a declan%at %i ulterior a confirmat $uste,ea +*1+*$21#&%1 cu pri0ire la !/#0*$1#! +%(-&#+$*&%1:1234%!#*&%1 "n care !>A a

fost implicat, o constituie rzboiul din /olf. (e%i aflat "ntr+o ,ar "n postura de c=%tigtor a acestui important +%(-&#+$:1234%# !/#0*$1#+ al zilelor noastre, cercettorii americani %i+au pus la modul foarte serios "ntrebarea 7!+2 )##$%1## !7)*1/!1# /* )%1 +%(-1'($! +' 0!1#&* "'$*1# 9( $*10*(# !# 1234%#'&'# +&!/#+. +%()*(5#%(!& /!' )%1 +2'$! 6# 82/# !&$* +2# 6# 0%7!&#$25# 7* 1*!+5#* !$#"#+*. R2/"'(/'& a indicat faptul c, "n 0iitoarele conflicte, ad0ersarii 0or cuta %i 0or pune "n aplicare 0%7!&#$25# !/#0*$1#+* 7* 12/"'(/ , unele care 0or 0iza pierderi de 0ie,i omene%ti prin -%&%/#1*! !10*&%1 7* (#0#+#1* 9( 0!/2. !$!+'1# !/'"1! /#/$*0*&%1 *&*+$1%(#+* 6# #(-%10!$#+* americane de importan, strategic %i opera,ional, -%&%/#1*! !&$%1 +!$*8%1## 7* !10* 6# 0#<&%!+* 7* &'"$2 &*$!&*. '(*&* #($*13#/* 7* 1*8&*0*($21#&* #($*1(!5#%(!&* 9( )#8%!1*. 8'*1#&! 6# $*1%1#/0'& 7* $%!$* ('!(5*&*. "1*+'0 6# !&$* $#"'1# 7* !0*(#(521#. altele care 0or 0iza doar %45#(*1*! '('# !)!($!< /$1!$*8#+. 6n consecin,, acti0itatea de +*1+*$!1* 6$##(5#-#+2 9( 7%0*(#'& !/#0*$1#*# +%(-&#+$*&%1:1234%!#*&%1 )##$%1'&'# s+a intensificat. >nul dintre cele mai importante studii "n domeniu, intitulat ? Abordri asimetrice ale rzboiuluiE, a fost publicat "n 1###, "n re0ista <oint !trategic *e0ieI. (rept urmare, cercettorii americani "n domeniu au determinat structurile responsabile cu securitatea %i aprarea na,ional s completeze reglementrile "n 0igoare cu noi pre0ederi pri0ind pericolul ce+l reprezint noile tipuri de !0*(#(521# /$1!$*8#+* !/#0*$1#+*. Consec0en,i principiului pe care l+am men,ionat la "nceput cu pri0ire la domeniul abordat "n acest studiu %i anume acela c ? (#0#+ (' */$* (%' /'4 /%!1* E, putem constata, cu relati0 u%urin,, c=t de apropiat este 7*-#(#1*! !/#0*$1#*# dat de cercettorii americani, "n anul 1###, de !1$! 1234%#'&'# "1*+%(#3!$2 7* S'( T39 cu dou milenii %i $umtate "n urm sau de unul din marii teoreticieni ai secolului recent "nc4eiat, 8.P. Giddell Part. Astfel, !4%1721# !/#0*$1#+* C spun oficialit,ile militare americane C sunt 9(+*1+21# 7* ! 9(6*&!. 7*<'+! /!' /'40#(! "'$*1*! SUA 6# 7* !?# *@"&%!$! "'(+$*&* /&!4*, folosind metode care difer semnificati0 fa, de metodele de ducere a opera,iilor la care !>A se a%teapt. A4%1721#&* !/#0*$1#+* urmresc, "n general, un #0"!+$ "/#,%&%8#+ 0!<%1, ca de e;emplu %oc ori confuzie, +!1*?# !-*+$*!32 !7)*1/!1'&'# #(#5#!$#)!. &#4*1$!$*! 7* !+5#'(* 6# )%#(5!. M*$%7*&* !/#0*$1#+* solicit aprecierea 0ulnerabilit,ilor ad0ersarului %i gsirea formelor corespunztoare, adesea surprinztoare, de ac,iune. Acestea folosesc cel mai adesea noi $!+$#+# 7* !+5#'(*, "n general (*$1!7#5#%(!&*. !10* /!' $*,(%&%8## "* 02/'12 %i pot fi !"&#+!$* &! $%!$* (#)*&'1#&* !+5#%(!&* !&* 1234%#'&'# ? /$1!$*8#+. %"*1!$#) /!' $!+$#+ ?. 9( 9($1*8 /"*+$1'& %"*1!5##&%1 0#&#$!1*. 6n conte;t modern, 1234%#'& !/#0*$1#+ pune accentul pe ceea ce putem denumi 0*$%7%&%8## (*+%()*(5#%(!&* /!' (*$1!7#5#%(!&* , cele pe care de fapt le impune situa,ia de 7#/"1%"%15#%(!&#$!$* !++*($'!$2 9($1* -%15*&* 6# 0#<&%!+*&* !7)*1/!1#&%1.

Cu toate eforturile fcute "n ultimii ani, "n primul r=nd de cercettorii americani, de a e0iden,ia amenin,rile de natur asimetric, nimeni nu a putut anticipa c momentul punerii lor "n practic ar putea fi at=t de aproape %i at=t de de0astator. 5imeni nu a considerat terorismul altce0a dec=t o ripost ticloas, de mic amploare, care produce 0ictime dintre oamenii ne0ino0a,i, dar care nu poate tran%a 0ictoria, "nfr=ngerea sau 0reo decizie de importan, strategic. Dat c dup tragicul e0eniment, !>A, cu spri$inul 5A2@ %i al numeroaselor alte ,ri, au pornit ceea ce unii conductori militari %i unii anali%ti numesc rzboiul secolului. 1.A. S+%". 0#<&%!+* 6# 0*$%7* !&* 1234%#'&'# !/#0*$1#+ S+%"'& lui poate fi, deci, *)#$!1*! +#%+(#1#&%1:&'"$*&%1 7#1*+$* 9($1* -%15* #(*8!&* !-&!$* -!52 9( -!52, ceea ce ar da c=%tig de cauz, fr drept de apel, celei mai importante dintre aceste for,e -de regul -%15! !81*/%!1*) %i gsirea, utilizarea, de partea celeilalte for,e, aflat "n #(-*1#%1#$!$* +!&#$!$#)2 6# +!($#$!$#)2. ! '(%1 0*$%7* 7* 1#"%/$2 (*+%()*(5#%(!&* (1#"%/$! !/#0*$1#+2). Este, de altfel, ceea ce anticipa %i e;prima, pe bun dreptate, "n acest sens, Giddell Part, subliniind c ?2eoarece exist o diferen esenial ntre scopurile pe care le urmresc statele a$resoare i cele nea$resoare, trebuie s existe o diferen corespunztoare i ntre metodele pe care le folosesc pentru promovarea politicii lorE11. Cele afirmate "n cadrul citatului prezentat sunt cu at=t mai actuale, cu +=$ /$!$*&* /'"'/* !81*/#'(## resimt, cel mai acut, dezec4ilibrele de toate nuan,ele rezultate din +)!/# ? "*10!(*($! !/#0*$1#* /$1!$*8#+2 *)#7*(5#!$2 , aproape fr e;cep,ie, cel pu,in ini,ial, "n fa0oarea agresorului. !tatele agresate se preocup, cu predilec,ie, de securitatea lor, iar atunci c=nd sunt agresate urmresc 32721(#+#1*! "1#( $%!$* 0*$%7*&* ! "&!('1#&%1 !81*/%1'&'#, determin=ndu+l s renun,e la "ncercrile de cucerire, "* $%!$* +2#&* 6# "1#( $%!$* 0#<&%!+*&*, "n principal pe cele (*+%()*(5#%(!&*. Cele specificate "n aser,iunea de mai sus conduc, "n mod e;plicit, ctre concluzia c /$!$*&* ((!5#'(#&*) /'"'/* '(*# !81*/#'(#. !-&!$* 7* 1*8'&2 9($1?'( 1!"%1$ 7* #(-*1#%1#$!$* -!52 7* !81*/%1. 0or fi primele care 0or recurge la &'"$!:1234%#'& !/#0*$1#+, "ncerc=nd s e;ploateze 0irtu,ile acestuia. A81*/#'(*! nu trebuie s fie neaprat de (!$'12 0#&#$!12, cum am fi tenta,i s credem la prima 0edere. Ea poate s fie de (!$'12 "%&#$#+2. +'&$'1!&2. *+%(%0#+2 *$+. 6n fapt, agresiunea nici nu trebuie s se produc la modul efecti0. )oti0a,iile celor dispu%i s recurg la !0*(#(521# !/#0*$1#+* pot s fie di0erse, inclusi0 de %17#( *$(#+ /!' 1*&#8#%/ , de altfel la mod "n zilele noastre. 1.B. D%0*(## "1*7#&*+$* 7* 0!(#-*/$!1* ! 1234%#'&'# !/#0*$1#+ T*1%1#/0'&. ca domeniu predilect de manifestare a rzboiului asimetric %i, "n acela%i timp, ca moti0 serios de "ngri$orare a prezentului %i 0iitorului omenirii, rm=ne o problem transna,ional ma$or, propulsat fiind continuu de 0%$#)!5## *$(#+*. 1*&#8#%!/*. (!5#%(!&#/$*. /*"!1!$#/$*. "%&#$#+* 6# *+%(%0#+*. El reprezint, "n epoca noastr, "1#(+#"!&! -%102 7* 1#"%/$2 (7* !+5#'(*) !/#0*$1#+2. ( )##$%1'& "1*)#3#4#&, pe l=ng terorism de toate nuan,ele, se 0or manifesta, cu predilec,ie, 1234%!#* &%+!&*. #(/'18*(5* 6# +%($1! ? #(/'18*(5*. +!"$'1!1*! 7*
11

8.P. Giddell Part, 6trate$ia. Aciunile indirecte, Editura )ilitar, 8ucure%ti, 1# 3, p. 317.

10

%/$!$#+# 6# %"*1!5## 7* *&#4*1!1* ! !+*/$%1!. +!0"!(## !($#71%8. +%(-&#+$* 7* #($*(/#$!$* 1*7'/2. &'"$* 7* 8'*1#&2 6# 7* /$1!72. +!0"!(## "1% 6# +%($1! 0%(7#!&#321##. I($#-!7!. !+5#'(# !&* I.R.A.. E.T.A. 6# %"*1!5## 7#)*1/* 7* 0*(5#(*1* ! "2+## etc., ceea ce necesit tactici, ec4ipamente, efecti0e %i instruire diferite fa, de cele con0en,ionale. Conflictele 0iitoare, cel pu,in pe termen scurt, probabil c nu 0or anga$a for,e masi0e fa, "n fa,, ci 0or 0iza +%04!$*1*! 7#)*1/*&%1 81'"'1# 0#+# de $*1%1#6$# -!(!$#+#, care pot utiliza inclusi0 capacit,i de distrugere "n mas, alte tactici %i te4nologii sofisticate sau, dimpotri0, baz=ndu+se pe lupttori pregti,i %i "ndoctrina,i astfel "nc=t s fie oric=nd dispu%i s se sacrifice fr nici un fel de ezitare, dar care las "n urm numeroase 0ictime omene%ti, "n general ne0ino0ate. @ "ngri$orare cresc=nd o constituie faptul c un important numr de ,ri considerate, "n genere, stabile sunt confruntate cu /#$'!5## 6# /$21# 7* #(/$!4#&#$!$* 8*(*1!$* 7* +%(-&#+$* #($*1(*. 1*&#8#%!/*. *$(#+* /!' 7* (!$'12 /%+#!&?*+%(%0#+2 "1*+!12 %i cu un numr din ce "n ce mai mare de 0#6+21# /*"!1!$#/$* care "ncearc s fr=mi,eze ,ri mai mari "n zone etnice sau religioase mai mici. >nele dintre aceste +%(-&#+$* sunt )*+,#, a0=nd la baz dispute de+a lungul secolelor, altele "ns sunt 7* 7!$2 1*+*($2, ca urmare a unor modificri demografico+ etnice sau religioase %i, de ce nu, a "%&#$#+## 7* 7*3#($*81!1*: #($*81!1* %1# 8&%4!&#3!1*. !ociet,ile integrate sau globalizate con,in, "n mod necesar, o multitudine de +'&$'1# /!' /'4+'&$'1#, bazate pe di0erse +%0"%(*($* *$(#+*, 1*&#8#%!/*. +'&$'1!&* 6# #7*%&%8#+* , de unde probabilitatea apari,iei unor 7#/*(/#'(# pe aceste considerente. 6ngri$ortoare este, de asemenea, posibilitatea ca $*1%1#/0'& 6# +%(-&#+$'& 7* 0#+2 #($*(/#$!$* /2 -#* 9(/%5#$* 7* !$!+'1# +%0"'$*1#3!$* care pot produce daune sistemelor informa,ionale gu0ernamentale, militare %i de securitate, economice sau de comunica,ii 0itale. 6n perioada *zboiului *ece, dar %i imediat dup aceasta, s+a e;perimentat cu succes, "n special "n societ,ile "nc4ise, 7*3#(-%10!1*!. 0!(#"'&!1*! &! /+!12 0!1* ! 0!//?0*7#! "1%"!8!(7! 6# !&$* 0*$%7* 6# "%/#4#&#$25# !&* 1234%#'&'# "/#,%&%8#+ 6# #0!8%&%8#+. 6n ultimii ani, "1!+$#+! $*1%1#/0'&'# 6# ! #(/'18*(5*# ! "%$*(5!$ $*!0! 6# 9(81#<%1!1*! 9( 1=(7'& "%"'&!5#*# +#)#&*. "1#( !7%"$!1*! '(%1 $!+$#+# 7#( +* 9( +* 0!# )#%&*($*. &*$!&*, ,intele fiind selectate at=t dintre reprezentan,i gu0ernamentali, c=t %i din r=ndul societ,ii ci0ile. (e asemenea, organiza,iile teroriste %i conductorii acestora, din ce "n ce mai 0ero%i, nu+%i asum "ntotdeauna paternitatea actelor pe care le s0=r%esc, rm=n=nd "ntr+un !(%(#0!$ 81*' /!' #0"%/#4#& 7* 7*/+#-1!$ %i, deci, 7* +%($1!+!1!$. C0asi permanenta stare de tensiune creat, "n principal, de numeroasele !+5#'(# $*1%1#/$* "n di0erse locuri de pe glob, amplificate de mass+media a0id de %tiri c=t mai %ocante, las impresia unei /#$'!5## +%(-&#+$'!&* +!1* (' /* 0!# $*10#(2. !e $ustific, deci, pe deplin +2'$21#&* #(/$#$'5#%(!&* "*($1' ! 82/# 0%7!&#$25#&* +*&* 0!# "%$1#)#$* 7* +%($1!+!1!1* ! '(%1 !/*0*(*! "*1#+%&* 6# !0*(#(521#. /"*+#-#+*. /* "!1*. *"%+## "* +!1* % $1!)*1/20. (ac acestea sunt c=te0a din considera,iile ce se pot face pri0ind 7*&#0#$21#&* +%(+*"$'!&* 6# !+5#%(!&* 9( &*82$'12 +' "1%4&*0!$#+! +%(-&#+$*&%1 !/#0*$1#+* , "n faza lor incipient de dez0oltare -p=n s de0in 0iolente., "n continuare, 0om analiza

11

comportamentul fenomenului simetrie+asimetrie "n principalele conflicte militare postbelice.

C!"#$%&'& SIMETRIE I ASIMETRIE N PRINCIPALELE CONFLICTE MILITARE POSTBELICE


6n (ic,ionarul E;plicati0 al Gimbii *om=ne se arat c ? simetria este proprietatea unui ansamblu spaial de a fi alctuit din elemente reciproc corespondente i de a prezenta, pe aceast baz, anumite re$ulariti3 proporionalitate, concordan, armonie ntre prile unui tot, ntre elementele unui ansamblu etc.3 distribuie e$al, re$ulat, armonioas a prilor unui tot, a elementelor unui ansamblu3 coresponden exact &ca form, poziie etc.' ntre prile opuse ale unui totS.12 :entru a defini %i "n,elege conceptul de /#0*$1#* "n conte;tul militar al problematicii analizate, putem s ne imaginm, cu u%urin,, c un S ansambluS, cum este cel prezentat "n defini,ia de mai sus, poate s "l constituie %i un +%(-&#+$ !10!$, iar "1#(+#"!&*&* lui *&*0*($* componente s fie +*&* 7%'2 "215# !-&!$* 9( +%(-&#+$. (efinind "n acest mod conceptul de simetrie a conflictelor armate, cu a$utorul aceluia%i dic,ionar, a$ungem la concluzia c !/#0*$1#! +%(-&#+$*&%1 nu poate fi altce0a dec=t Slipsa de simetrieS cu pri0ire la elementul abordat, cel al conflictelor. :utem, deci, cel pu,in teoretic, s afirmm e;isten,a sau, dup caz, non+ e;isten,a simetriei "n unele conflicte militare. :utem 0orbi de +%(-&#+$* /#0*$1#+* %i de +%(-&#+$* !10!$* !/#0*$1#+*. :erioada la care ne referim a fost martora a numeroase ? conflagraii locale, convenionale, simetrice, asimetrice etc. S, care, "n loc s rezol0e problemele aprute, au conturbat %i continu s conturbe rela,iile interna,ionale, fc=nd do0ada faptului c diferendele interstatale nu pot fi reglementate pe calea armelor. (o0ezile "n acest sens sunt numeroase, dar cel mai edificator e;emplu este @rientul Apropiat, unde "n perioada postbelic s+au desf%urat patru confruntri ma$ore -1#47+1#4#, 1#'1, 1#1 %i 1# 3., iar "n prezent situa,ia "n zon este at=t de tensionat "nc=t "n orice moment poate izbucni un nou conflict armat ma$or "ntre Dsrael %i lumea arab. Conflictele militare postbelice atest c oric=t de S perifericS, SlocalS sau SlimitatS ar fi etic4etat un astfel de conflict, interdependen,ele politice, economice, culturale %i militare globalizeaz rapid interesele %i consecin,ele sale. )ecanismele ce se declan%eaz "n situa,ii de conflict, unele ascunse sau disimulate "n realit,i ce pot fi declarate ca atare, polarizeaz interese ale unor centre de putere. !pri$inul acestora de o parte sau de alta a protagoni%tilor creeaz 7*3*+,#&#41*:!/#0*$1##, desc4iz=nd larg calea ingerin,elor pentru dob=ndirea de pri0ilegii f,i%e sau camuflate, consolideaz %i lrgesc pozi,ii dominante care "n fapt pot s fie ade0ratele cauze ale unor conflicte %i ale persisten,ei lor "n timp. 6n spri$inul acestor afirma,ii, potri0it statisticilor publicate de anuarele !D:*D, "n apro;imati0 #&T din rzboaiele purtate "n perioada postbelic ini,iatorul conflictului armat nu a ob,inut o 0ictorie militar care s+i asigure realizarea integral a scopului propus, "n 44T din cazuri configura,ia politic din zona de conflict nu s+a modificat "n

12

(EU, (ic,ionarul E;plicati0 al Gimbii *om=ne, Editura >ni0ers Enciclopedic, 8ucure%ti, 1##7, p. #77.

12

urma recursului la 0iolen,a armat, iar "n procenta$ de ''T situa,ia conflictual s+a complicat %i mai mult. Analiz=nd principalele conflicte militare postbelice, se poate pune "ntrebareaB 9( +* 02/'12 7*+!&!<'& 7* "'$*1*:7#0*(/#'(*! "'$*1## ! +%(/$#$'#$ '( -!+$%1 7*-#(#$%1#' !& !/#0*$1#*# /$1!$*8#+* +%(-&#+$'!&* 6# 7!+2 *! (7#0*(/#'(*!) ! +%(7'/ &! 1*!&#3!1*! /+%"'&'# '$#&#3=(7 )#%&*(5! !10!$2; !e poate afirma c, "n general, scopul rzboaielor a fost stabilit de politic, iar perioada la care facem noi referin, nu se constituie "ntr+o e;cep,ie de la regul. Condi,iile de realizare a scopurilor rzboiului decurg din caracteristicile epocii istorice "n care acestea se desf%oar %i se refer, cu precdere, laB /#$'!5#! #($*1(!5#%(!&2. 1!"%1$'& "1%"1#'?3#/ 7* -%15* 9($1* "215#&* 4*&#8*1!($*. +%(+*"5##&* /$1!$*8#+* 6# %"*1!5#%(!&*. !$#$'7#(*! (!5#'(## 6# ! !10!$*# -#*+21*# "215# -!52 7* +%(-&#+$. ,%$21=1*! 6# !4(*8!5#! +' +!1* /?!' 7*/-26'1!$ &'"$*&* 6# 42$2&##&*. $#"'1#&* 7* 1#"%/$2 9($1*4'#(5!$*. #(+&'/#) +*&* 7* (!$'12 (%(?0#&#$!12. 6n toate epocile istorice au fost 1234%!#* +!1* 6#?!' !$#(/ /+%"'1#&* 6# !&$*&* +!1* (' !' 1*!&#3!$ !+*/$ &'+1' , de%i "n trecut erau condi,ii, "n general, propice pentru utilizarea 0iolen,ei armate cu %anse de reu%it. 6n epocile istorice trecute, condi,iile de succes utiliz=nd 0iolen,a armat erau fa0orabile celor puternici, /'"*1#%1#$!$*! 9( -%15* 6# 0#<&%!+* , "n general /'"*1#%1#$!$*! 9( -%15* !10!$*. era, de regul, 7*+#/#)2. 6n prezent, aceast Sre$ulS nu mai este 0alabil "n totalitate, "1%0%)!1*! '(%1 #($*1*/* "%&#$#+* 0!<%1* "1#( #($*10*7#'& )#%&*(5*# !10!$* /* 1*/$1=(8* 7#( +* 9( +* 0!# 0'&$. 6n consecin,, factorii politici responsabili caut !&$* +2# 6# !&$* 0#<&%!+*, "ndeosebi, (%(?)#%&*($*. de a+%i realiza scopurile propuse. 6n pofida noilor condi,ii, "n care ponderea rzboaielor ce nu+%i ating scopul a de0enit predominant, 1234%#'& +! #(/$1'0*($ !& "%&#$#+## +%($#('2 a fi utilizat de ctre di0erse for,e ce nutresc, totu%i, speran,a de a ob,ine pe aceast cale a0anta$ele propuse %i rezol0rile ce le doresc. Cum s+ar putea e;plica totu%i acest parado;? E;ist, "n comple;itatea acestui S ansambluS numit +%(-&#+$, un factor sau, poate, mai mul,i factori care tind s men,in, cel pu,in la ni0el de speran,, +!&*! )#%&*($2 ! 1*3%&)21#&%1 +%(-&#+$'!&*; 2rebuie s recunoa%tem c asemenea factori persist "nc "n rela,iile interna,ionale, "n pofida tuturor eforturilor care se fac pentru integrare %i, respecti0, globalizare, pentru rezol0area pe cale amiabil a tuturor diferendelor %i a strilor de "ncordare ce apar "ntre di0erse state sau grupri de state. >nul dintre ace%ti factori, cu rol nefast de+a lungul tuturor perioadelor istorice parcurse de omenire, a fost %i rm=ne "'$*1*! %i, mai ales, 7*+!&!<'& 7* "'$*1*. 6ntr+un remarcabil /$'7#' 7* 8*%"%&#$#+2 0%(7#!&2 , sunt specificate 7%0*(##&* 7*+#/#)* !&* "'$*1## 0%(7#!&* , iar noi re,inem c acestea pot fi domeniileB 0#&#$!1, *+%(%0#+, $*,(%&%8#+ %i +'&$'1!&. !e mai face, de asemenea, specifica,ia c acestora li se adaug (%#&* 7#0*(/#'(# !&* "'$*1##B +%0'(#+!5##&*, #(-%10!5##&*, +%0*15'& %i -#(!(5*&*. 2oate acestea, desigur, "n str=ns corela,ie cu 7#0*(/#'(*! 8*%"%&#$#+213. D*+!&!<'& 7* "'$*1*, care face "n primul r=nd obiectul preocuprilor noastre, este un -!+$%1, de obicei, (*&#"/#$ %i 7*+#/#) "n 1*&!5#! /#0*$1#*?!/#0*$1#*, "ndeosebi atunci c=nd inter0ine %i "%i pune amprenta asupra unui conflict armat. Acesta decurge din 7*%/*4#1#&* ce e;ist sau se formeaz ca atare, 9($1* /$!$* /!' 81'"21# 7* /$!$*, "n ceea ce pri0e%te -%15! &%1 *+%(%0#+2 6# 0#&#$!12, 1*"1*3*($!1*! "%&#$#+2. /%+#!&2. 7*0%81!-#+2 6# +'&$'1!&2 , precum %i pe baza noilor dimensiuni ale puterii,
13

VbignieI 8rzezinsKi, 4area tabl de ah, Editura >ni0ers Enciclopedic, p. 12 %i 3'.

13

ce au "n 0edere $*,(%&%8##&* !)!(/!$*. +%0'(#+!5##&* "*1-%10!($*. #(-%10!5##&*. +%0*15'& 6# -#(!(5*&* "* 02/'12. (ac decala$ul de putere este un -!+$%1 %4#*+$#), cunoscut, "n parte cel pu,in, %i de ctre cei 0iza,iQamenin,a,i c el ar putea s se transforme "ntr+un "*1#+%& 7* (!$'12 !/#0*$1#+2, tot at=t de important este %i percep,ia celor ce de,in puterea asupra scopului "n care ea 0a fi utilizat, ceea ce reprezint un -!+$%1 /'4#*+$#). 6n consecin,, 7*+!&!<'& "1%"1#'?3#/ 7* "'$*1*, pe fondul dez0oltrii economice, te4nice %i te4nologice, dar mai ales #0!8#(*! /'"1!7#0*(/#%(!$2 a acesteia au condus la decizia declan%rii unor ac,iuni militare sau conflicte armate "n perioada la care ne referim, apreciindu+se, uneori eronat, c 0ictoria 0a fi facil, prin efectul pur matematic al superiorit,ii numerice %i te4nice, ca 1*3'&$!$ !& !/#0*$1#*# /$1!$*8#+* 7* -%15* 6# 0#<&%!+*. )ai mult dec=t at=t, pe parcursul desf%urrii unora dintre conflictele declan%ate "n asemenea condi,ii, au aprut situa,ii nepre0zute, care au modificat substan,ial datele ini,iale ale situa,iei, produc=nd sc4imbri %i, uneori, in0ersiuni ale asimetriei strategice sau, dup caz, transformarea simetriei "n asimetrie. Edificatoare "n acest sens ar fi dou dintre conflictele militare ma$ore ale perioadei *zboiului *ece, %i anume, cel din 3ietnam -1#14 + 1# 3., cu !>A ca protagonist principal, %i cel din Afganistan -1# # + 1#7#., unde a fost implicat >*!!, ambele superputeri "n perioadele derulrii celor dou conflicte. >n tablou cuprinztor al aspectelor asimetrice "n principalele conflicte militare postbelice se prezint "n Ane;a nr. 1. Analiza derulrii acestora "n deceniile postbelice e0iden,iaz ponderea factorului te4nico+%tiin,ific "n determinarea raportului de for,e %i implicit "n realizarea dezec4ilibrului ce conduce la efecte asimetrice e0idente. !ub acest aspect, sunt edificatoare, aproape fr e;cep,ie, toate conflictele militare postbelice, dar se e0iden,iaz "ndeosebi rzboaiele arabo+israeliene, conflictul din 9alKland -)al0ine. %i rzboiul din /olf. Acestea au fost "n mod e0ident conflicte asimetrice care au 0alorificat superioritatea te4nic %i te4nologic, dar nu numai, pentru atingerea scopului general al rzboiului.

C!"#$%&'& > FORME (TIPURI) DE CONFLICTE ASIMETRICE


>.1. M#&#$!1* E;ist mai multe clasificri ale conflictelor %i rzboaielor, "n func,ie de o mul,ime de criterii. 6n ceea ce pri0e%te strategiile asimetrice, trebuie spus c ele ,in de natura conflictelor %i de modul de ducere a acestora, de ie%irea din linearitate %i intrarea "n spa,iul multidimensional. Este, "ntr+un fel, ceea ce s+a petrecut cu geometria, "n saltul fcut de la geometriile euclidiene, la cele neeuclidiene, adic de la spa,iul ideal la cel real. *zboiul se ancoreaz "n realitatea fiecrei epoci, iar realitatea secolului UUD este una de tip informa,ional, spa,ial, fluid, asimetric. Gumea se deosebe%te prea mult -unii au a$uns "n cosmos, al,ii au rmas "n colibe., pentru a+%i mai permite azi 0reo simetrie. ?5oua manifestare a corela,iei dintre spa,iu, timp %i lupt armat se concretizeaz "n arta militar modern %i prin concep,ia de adncime. Aceasta reprezint e;tinderea ac,iunilor militare "n timp, spa,iu, resurse %i scop, pentru a asigura ob,inerea de informa,ii %i influen,area e0olu,iei situa,iei "n sensul dorit, pe 14

toat ad=ncimea c=mpului de lupt. :otri0it speciali%tilor militari americani, adncimea constituie unul dintre cele cinci principii de baz "n ac,iunile militare, alturi de iniiativ, rapiditate, sincronizare i flexibilitate. 14 !trategia, indiferent care ar fi deri0atul su modern ce nu mai ,ine seama de sensul ini,ial al termenului, este inseparabil de no,iunea de conflict, iar aceasta din urm este de neconceput fr rela,ia inamic 1'. A%adar, strategia ,ine de zona conflictului, iar aceast zon include, "n primul r=nd, rzboiul, ca form e;trem a conflictului, %i conflictul ca atare, cu toate deri0atele sale. *zboiul, ca fenomen social, a primit, de+a lungul timpurilor, diferite reguli de confruntare, instituindu+se, "n cele din urm, dreptul pcii %i al rzboiului. (ar rzboiul acela al epocii lui 7irez-vous messieurs les en$lais% nu mai e;ist. 6n timpurile moderne, rzboiul s+a "ntors la arta antic4it,ii, de0enind o confruntare de mi%care, la care particip armate profesioniste, "nzestrate cu mi$loace perfec,ionate, cu sisteme de arme. 6n acest sens, putem aprecia c rzboiul, "n calitate de conflict armat, cu doi sau mai mul,i beligeran,i, a trecut prin urmtoarele fazeB a. rzboiul antic de in0azie, declan%at prin surprindere, cu armate specializate, care era un rzboi asimetric, "ntruc=t popoarele de rzboinici atacau popoarele sedentare, ini,ial ne"narmate %i nepregtite pentru astfel de confruntriL b. rzboiul clasic, caracterizat prin "nfruntarea ca0alereasc, de cele mai multe ori "n limitele dreptului pcii %i al rzboiului, "ntre dou armate apro;imati0 egale ca instruire, dotare %i strategie -rzboaiele de tipul celor napoleoneene, precum %i primul %i cel de al doilea rzboi mondial.L aceste rzboaie erau de tip simetricL c. rzboiul modern, care are o mul,ime de forme %i e;presii, de la cele clasice, "n general, simetrice, la cele non+ contact, care sunt, e0ident, asimetrice 11, de la cele de sanc,ionare sau impunere a unui anumit comportament la cele teroristeL d. conflictul 0iolent, care, la r=ndul lui, cuprinde conflictul armat, altul dec=t rzboiul cu beligeran,i, %i conflictul 0iolent nearmat. &Anexa nr.8' *zboiul este definit de mul,i autori ca o confruntare 0iolent "ntre toate componentele acti0it,ii socialeB politic, economic, diplomatic, ideologic, psi4o+ moral, informa,ional. Caracteristicile lui principale par a fiB concep,ie consonant cu e0olu,ia g=ndirii umane, decizie informa,ionalizat, e;ecu,ie definit pe mul,imea mi$loacelor ultraperfec,ionate, percep,ie moderatL strategia total 0a "nlocui strategia militarL dispari,ia clasicei frontiere "ntre pace %i rzboiL ac,iunile non+0iolente 0or fi completate cu ac,iuni militareL confruntarea militar C pre0enti0, amenin,toare, de descura$are pentru pace1 . >nul din cele mai importante elemente ale asimetriei confruntrilor este dat de spa,iu. Caracteristica lui fundamental "n rzboiul modern este fluiditatea. 6paiul de lupt fluid este o suprafa, de teren determinat de posibilit,ile ma;ime ale marilor unit,i Q unit,ilor de a descoperi %i anga$a inamicul simultan la toate cele trei ni0eluri ale artei militare -tactic, operati0, strategic. "n minimum dou medii simultan, "n

14

Gt.col. Ale;andru *izescu, Aspecte teoretice privind cadrul de desfurare a aciunilor militare la nceputul secolul 99:, 4ttpBQQIII.actrus.roQre0isteQ1W2&&1QgW2.4tml
15 16

Per0X C@>2A>+8Y/A*DE, Ami-inami, 4ttpBQQIII. stratisc.orgQiscWintro.4tm

:aul 2.3., Ass-metric ;onflict. <ar :nitiation b- <ea=er >o?er , 5eI ZorK, Cambridge >ni0ersitJ :ress, 1#71. 17 Dosif Arma%, Cornel :urcrea, :aul (nu, (u,, Aciunea militar la $rania dintre milenii , Editura )ilitar, 8ucure%ti, 2&&1, pp. 13 C 14.

15

scopul lo0irii decisi0e a centrelor de gra0itate Q punctelor decisi0e ale acestuia %i al "nfr=ngerii lui psi4ice %i fizice.S17 >.1.1. R234%#'& (%(?+%($!+$ *zboiul non+contact este un efect al noilor te4nologii. Cauza lui se afl "ns "n alt parte. :entru c "nse%i noile te4nologii "%i afl ra,iunile "n ne0oia de a pre0eni contactul direct, care a fost dintotdeauna foarte dur %i a produs numeroase 0ictime omene%ti. A lo0i de departe, fr a putea fi lo0it, a fost 0isul %i idealul oricrui rzboinic, oricrui conductor militar. 6n acest scop au fost folosite toate mi$loacele posibile, de la cele informa,ionale la cele ale dezinformrii %i inducerii "n eroare, de la mane0ra strategic de "ntoarcere la lo0irea cu a$utorul rac4etelor %i a0ia,iei strategice. Aceasta este o realitate pe care au prefigurat+o %i configurat+o "n fel %i c4ip to,i marii strategi ai lumii, de la !un 2z" la ClauseIitz, %i to,i marii comandan,i, de la /ingis+Pan la 5apoleon, de la Ale;andru cel )are la !c4IartzKopf. Anumite aspecte ale ac,iunilor non+contact -cel pu,in "n ceea ce pri0e%te unele etape ale pregtirii %i desf%urrii acestora. s+au manifestat "n toate timpurile, "n c0asitotalitatea rzboaielor %i "n totalitatea strategiilor militare. Acest lucru se e;prim "n "nsu%i faptul c, de cele mai multe ori, succesul "ntr+un rzboi se pune tran%ant pe reu%ita /'1"1#(7*1## /$1!$*8#+*. @r, dup cum se %tie, /'1"1#(7*1*! /$1!$*8#+2 nu se poate realiza dec=t prin ac,iuni -cel pu,in "n faza realizrii dispoziti0ului strategic. non+contact. :rintre aceste ac,iuni cele mai recunoscute sunt cele care se refer laB - mane0ra strategic de "ntoarcereL + mane0ra strategic pe direc,ii -linii. e;terioare sau interioareL - ofensi0a din mi%care -"n faza de pregtire.L - bombardamentul strategic. 2oate acestea -%i formele deri0ate. erau, de fapt, etape non+contact ale rzboiului de contact, pentru c, "n cele din urm, tot se producea un contact "ntre gruprile principale de for,e. 6ns problema rzboiului non+contact s+a pus tran%ant abia dup e;perien,a dramatic a americanilor "n 3ietnam. Aici, pentru prima oar "n istoria confruntrilor militare, s+a realizat marea di0ergen, dintre te4nologie %i strategie, dintre fizionomia rzboiului %i filosofia rzboiului, dintre fair-pla-+ul rzboiului %i par%i0itatea acestuia. Arta "n%elciunii definit c=nd0a de !un 2z" re"n0ia dup un %ir de dezastre, de fapt, dup o epoc de catastrofe politice %i dezastre militare, rzboiul din 3ietnam fiind ultimul dintre ele1# -ultimul dedicat marii filosofii a confruntrilor+contact de tip militar.. Dnteresant este c noul tip de rzboi C rzboiul non-contract C nu se datoreaz re0olu,iei intrinseci a artei militare, "ntruc=t o astfel de re0olu,ie nu a a0ut "nc loc. Acest nou tip de rzboi se datoreaz presiunii societ,ii ci0ile, mai e;act, societ,ii americane, care nu mai accept -cel pu,in p=n la atacul terorist asupra ei din 11 septembrie 2&&1. s+%i sacrifice fiii pe c=mpurile de btaie, indiferent care ar fi, cum ar fi, c=te ar fi %i pentru cine ar fi scopurile %i obiecti0ele rzboiului. *zboaiele duse de !>A nu sunt rzboaie impuse, "ntruc=t se considera -p=n la 11 septembrie 2&&1. c teritoriul !>A nu este amenin,at %i nu poate fi amenin,at de nimeni, ci solu,ii alese. @r, societatea american + supertehnolo$izat + nu mai poate accepta pierderi umane -cel mult, poate accepta anumite c4eltuieli.. A fost de+a$uns o singur imagine din !omalia, care arat c un pilot al for,elor armate ale !>A a fost umilit, pentru ca,
18
19

. /eneral de brigad dr. :aul 3., @zboiul mileniului trei, Editura (.8.P., 8ucure%ti, 2&&&, p. 1&2

>ltima dintre e;presiile rzboiului asimetric o reprezint atacul terorist asupra celor dou turnuri din 5eI ZorK %i asupra :entagonului, atac "n care %i+au pierdut 0ia,a mii de nemilitari.

16

indubitabil, congresmenii americani, sub presiunea societ,ii ci0ile, s retrag imediat trupele din aceast ,ar. *zboiul non+contact, aici, nu fusese posibil. (up atacul terorist asupra Americii, lucrurile s+au mai sc4imbat. Americanii au "n,eles c nu sunt in0ulnerabili %i c un rzboi nu se duce numai pe teritoriile altora. Au "n,eles perfect c, "n noile condi,ii, terorismul nu mai este un simplu mi$loc de presiune, ci o ripost asimetric, un rzboi asimetric. 6n cele din urm, nolens, 0olens, anga$area militar se produce "ntr+un spa,iu e;trem de fluid, care nu are limite ce nu pot fi sc4imbate. 6n acest caz, conceptul de anga$are militar trebuie redefinit. *zboiul non+contact, teoretic, s+a nscut, "ntr+un fel, din conceptul strategic ?btlia aeroterestr - 8AAAE %i din ceea ce s+a numit la acea 0reme ? lovitura n ad ncimeE. 2otu%i, acea concep,ie, potri0it creia trebuiau lo0ite obiecti0ele inamice de pe ad=ncimea strategic %i separate e%aloanele unu %i doi strategice pentru a se pre0eni reac,iile ofensi0e ale aprrii, sau, "n cadrul ofensi0ei inamice, introducerea "n opera,ie a e%alonului doi strategic %i rezer0elor reprezint doar o modernizare a concep,iei clasice de ducere a rzboiului, adic o ampl mane0r aeroterestr permis de mi$loacele modernizate -sistemele de arme. care "ncepeau s intre, cu sau fr 0oie, "n dotarea for,elor armate ale ,rilor 5A2@. *zboiul non+contact este altce0a. El este o ac,iune de mare amploare, desf%urat "n toate mediile spa,iului strategic -spa,iului de confruntare. %i prin toate mi$loacele, de la cele informa,ionale la cele politice %i diplomatice, de la cele cosmice la cele aeriene, terestre %i maritime, astfel "nc=t inamicul s nu aib posibilitatea s riposteze sau riposta lui s fie lipsit complet de orice eficien, %i s nu presupun nici un fel de implica,ii sau de urmri negati0e "n plan strategic. @biecti0ul strategic al acestui tip de rzboi este 0ictoria fr pierderi din partea for,elor proprii, scopul este supunerea inamicului fr a+i da posibilitatea s lupte, s se poat apra sau s reac,ioneze "n 0reun fel care s afecteze for,ele proprii ale celui care atac. Cile strategiei rzboiului non+contact suntB descura$area inamicului -ad0er+ sarului.L presiunea psi4ologic, economic %i militarL coalizarea for,elor, institu,iilor %i organismelor interna,ionale "mpotri0a celui 0izatL satanizarea conductorilorL rzboiul psi4ologic %i informa,ionalL anga$area limitat prin lo0irea -cu mi$loace informa,ionale, cosmice, aeriene, maritime %i c4iar terestre., precum %i, la ne0oie, cu a$utorul for,elor speciale. a punctelor 0ulnerabile -fr efecte colaterale sau cu efecte colaterale minime. %i a centrelor 0itale, astfel "nc=t reac,ia ad0ers s de0in imposibil, fr obiect sau ineficient, iar capitularea ad0ersarului sigur. *zboiul din /olf din 1##1 "mpotri0a armatei lui !addam Pussein a reprezentat prima formul modern reu%it a acestui tip de rzboi. Este totu%i o formul e;perimental, "nc nepus la punct, dar care reliefeaz cum nu se poate mai bine rolul te4nologiei "n e0olu,ia artei militare %i a strategiei ac,iunilor directe, c4iar dac nu a0em "nc bine fundamentat noua paradigm a teoriei strategiei asimetrice %i artei militare adec0ate. >nii sus,in c rzboiul non+contact ar fi posibil numai "ntr+un sens C de la cel avansat tehnolo$ic la cel napoiat tehnolo$ic +, de la sisteme de arme la armele rzboiului clasic. Aceasta este doar o parte a ade0rului. (esigur, totdeauna ,rile puternice 0or folosi a0anta$ul te4nologic militar -%i nu numai militar. pentru a+%i impune politica %i a+%i realiza interesele "n fa,a ,rilor mai slab dez0oltate. 6n acest caz, rzboiul non+contact este un produs al strategiilor asimetrice, at=t "n planul raportului de for,e, c=t %i "n ceea ce pri0e%te cile, mi$loacele %i ac,iunile. E;ist "ns %i reac,ia -sau ac,iunea., tot asimetric, a celui slab "mpotri0a celui puternic, a celui

17

izolat "mpotri0a coali,iei sau alian,ei, a celui care se consider frustrat "mpotri0a celui care domin, printr+o gam foarte larg de forme %i procedee ale rzboiului asimetric, din care nu lipsesc guerila, rzboiul total %i mai ales terorismul. Asimetria, "n rzboiul non+contact, este totdeauna relati0, greu de e0aluat %i de prognozat. Ea este, de regul, o e;presie a unei realit,i dispropor,ionate, dar nu "nseamn neaprat 7#/"1%"%15#*, inferioritate sau superioritate, ci doar 7#-*1*(52. (iferen, "n ceea ce pri0e%te for,ele, cile %i mi$loacele, mentalitatea %i strategia. *zboiul non+contact de0ine din ce "n ce mai mult o realitate strategic a prezentului %i se preconizeaz a fi o caracteristic important a 0iitorului. !istemele de arme, noile strategii totale permit %i, "n acela%i timp, impun o altfel de desf%urare a confruntrilor, "n sistem non+contact sau, "n orice caz, "ntr+un altfel de contact. 2otu%i, rzboiul non+contact nu "nseamn, "n mod obligatoriu, !/#0*$1#*, adic 7#-*1*(52 -diferen,iere a pr,ilor separate de o a;.. El "nseamn doar ac,iuni la mare distan,, "n afara unui contact stricto sensu, "n care se pot confrunta for,e diferite sau apro;imati0 egale, dup strategii diferite sau dup strategii asemntoare. (e aceea, rzboiul non+contact */$* %i (' */$* o e;presie a strategiilor asimetrice. (e altfel %i denumirea de (%(?+%($!+$ este relati0 %i transparent ca semnifica,ie. N%(?+%($!+$ poate "nsemna doar un !&$-*& 7* +%($!+$, adic un +%($!+$ &! -%!1$* 0!1* 7#/$!(52 , prin informa,ie, prin foc, prin ac,iuni e;trem de comple;e, pe un spa,iu multidimensional %i "n toate mediile posibile. >.1. . R234%#'& 7#/"1%"%15#%(!$ R234%#'& 7#/"1%"%15#%(!$ este "n "ntregime un produs al /$1!$*8##&%1 !/#0*$1#+*. 6n aceea%i msur se poate "ns spune c %i /$1!$*8##&* !/#0*$1#+* se fundamenteaz pe conceptul de 1234%# 7#/"1%"%15#%(!$. Cu alte cu0inte, rzboiul dispropor,ionat produce strategii asimetrice %i, la r=ndul lui, este el "nsu%i un produs al strategiilor asimetriceB - @zboiul disproporionat B 6trate$ii asimetrice Este foarte interesant de analizat acest concept %i interdependen,ele care rezult de aici. :entru c rzboiul dispropor,ionat este un concept, dar el este %i un fapt. Ca %i strategiile asimetrice, el rezult dintr+o realitate bazat pe dispropor,ii. 6ntr+ o lume "n care %ansele sunt diferen,iate, %i confruntrile sunt diferen,iate. (iferen,ele %i dispropor,iile sunt deopotri0 o realitate, un scop %i un mi$loc de promo0are a unor politici %i de materializare a unor interese. >ltimele dou confruntri militare C opera,ia aero+terestr %i na0al *urtuna 2eertului %i opera,ia aerian *ora Aliat "mpotri0a Dugosla0iei + sunt forme actuale ale rzboiului dispropor,ionat. (e altfel, toate rzboaiele care au ca obiecti0 impunerea pcii "ntr+o anumit zon, impunerea anumitor interese sau a unui anumit comportament sunt de tip dispropor,ionat. )ai e;act, sunt rzboaie non-contact de tip disproporionat. 5ici acest concept nu este nou. 6ntr+o form sau alta, "l "nt=lnim "n mai toate tipurile de confruntri militare %i se e;prim "n ceea ce, "n mod obi%nuit, se nume%te 1!"%1$ 7* -%15*. (ar, "ntr+o confruntare de tip simetric, dispropor,ia necesar ob,inerii a0anta$ului scontat nu poate fi realizat dec=t prin mane0re subtile, astfel "nc=t, pe anumite direc,ii, s se ob,in, la momentul oportun, acea superioritate de for,e %i mi$loace care s permit lo0irea puternic a ad0ersarului, cucerirea %i men,inerea

18

ini,iati0ei strategice. Acesta nu este "ns dec=t un $oc strategic "ntr+o confruntare ca toate confruntrile. R234%#'& 7#/"1%"%15#%(!$, c4iar dac "%i afl originea "n raportul de for,e, este cu totul altce0a. El este un concept strategic de sine stttor, care are indi0idualitate %i for,, determina,ii obiecti0e, o mul,ime de conota,ii %i de efecte aparte, "n toate planurile C strate$ic, operativ i tactic + , %i, mai ales, o e0olu,ie greu pre0izibil. *zboiul dispropor,ionat nu este doar o consecin,, ci %i un proiect. El este dinainte 4otr=t %i ingenios proiectat de partea care+%i poate permite s aib ini,iati0a strategic, este riguros planificat %i pregtit cu meticulozitate. Este ade0rat, cu e;cep,ia !tatelor >nite ale Americii, pu,ine ,ri din lume "%i pot permite s conceap %i, cu at=t mai pu,in, s declan%eze, s sus,in %i s duc un rzboi dispropor,ionat. (ar %i marele lider al lumii democratice, de%i culti0 de mai mult 0reme conceptul strategic de 1234%# 7#/"1%"%15#%(!$. de foarte pu,ine ori %i+a permis s duc de unul singur un astfel de rzboi. (e cele mai multe ori, americanii au preferat s realizeze o coali,ie de state care s impun prin for, pr,ii ad0erse -de regul, un stat din lumea a treia sau unul izolat. un anumit comportament. :utem considera 1234%#'& 7#/"1%"%15#%(!$ ca o solu,ie pentru rezol0area prin for, -conflictual, asimetric. a unui diferend, de regul pentru impunerea unui anumit tip de comportament, beligeran,ii fiind ab initio "ntr+o dispropor,ionalitate ma$or, at=t din punct de 0edere politic, c=t %i "n ceea ce pri0e%te for,ele, mi$loacele %i strategia adoptat, de o parte afl=ndu+se o mare putere, o alian, militar puternic sau un grup de state, iar de cealalt parte situ=ndu+se un stat rebelC, un regim dictatorial, un centru de proliferare a 0iolen,ei, terorismului, instabilit,ii sau altor amenin,ri. *zboiul dispropor,ionat nu este un rzboi obi%nuit, ci o modalitate de a sanc,iona un ad0ersar -un stat, un regim politic, o ,ar. prin mi$loace militare, de a tran%a rapid o solu,ie, de a impune. (ar %i reac,ia celui atacat -sau atacul lui pre0enti0 dus de regul cu mi$loace e;trem de diferite, mai e;act, cu orice mi$loace, mai ales prin terorism. face parte tot din rzboiul de tip dispropor,ionat -ripost asimetric de la mic la mare.. *zboi dispropor,ionat este "ns %i cel care are loc "n momentul de fa, "ntre Dsrael %i palestinieni. Dsraelul ac,ioneaz sau reac,ioneaz cu o armat bine organizat %i cu mi$loace de lupt performante, pe c=nd palestinienii ac,ioneaz sau reac,ioneaz prin ceea ce ei numesc :ntifada, rzboiul total, rzboiul sf=nt, care nu este altce0a dec=t o form a guerilei %i a terorismului, sau a tuturor formelor de ac,iune %i de reac,ie la un loc. 6n consecin,, rzboiul dispropor,ionat se "nf,i%eaz "n urmtoarele ipostazeB a. ca ultim mi$loc pentru impunerea prin for, unui stat sau unei popula,ii a unui anumit tip de comportament, dictat sau 4otr=t de interesele unei mari puteri, ale unei coali,ii de state, ale unei alian,e sau ale comunit,ii interna,ionaleL b. ca ultim mi$loc pentru impunerea pciiL c. ca ultim modalitate pentru "nlturarea, cu for,e din afar, a unui regim dictatorialL d. ca modalitate de lic4idare a rezisten,elor care se opun instaurrii noii ordini mondialeL e. ca mod de rzbunare, mai ales prin terorism %i alte ac,iuni necon0en,ionale. Condi,iile "n care se duce un astfel de rzboi sunt urmtoareleB a. 0oin, politic zdrobitoareL

19

b. superioritate te4nologic indiscutabilL c. coali,ie de state care s realizeze o grupare de for,e imposibil a fi ec4i0alat -e;empluB coali,ia de state "mpotri0a DraKului "n 1##1.L d. mandat @5>L e. imagine mediatic fa0orabilL f. e;isten,a -sau crearea. ostilit,ii generale "mpotri0a statului 0izat -a regiunii, zonei, popula,iei etc... *eac,iile statului -regiunii, popula,iei etc.. 0izate de un astfel de rzboi pot fi foarte diferiteB a. supunere imediatL b. ac,iuni de rspuns, de regul prin gueril sau prin terorismL c. rzboi total. 2otu%i, %ansele de reu%it ale statului 0izat -dac prin reu%it se "n,elege 0ictoria. de rzboiul dispropor,ionat sunt minime. :entru c un astfel de rzboi urmre%te "n primul r=nd paralizarea reac,iei. (e aceea, el se desf%oar "n toate mediile %i prin toate mi$loacele. Go0itura aplicat este deopotri0 politic, mediatic, informa,ional, asupra sistemelor de comand %i control, asupra economiei -embargoul., culturii, "n0,m=ntului %i, bine"n,eles, asupra for,elor armate. Astfel de rzboaie tind s de0in -cel pu,in "n noul concept strategic 5A2@. o modalitate a democra,iilor occidentale de a impune respectarea drepturilor omului, de "nlturare a regimurilor dictatoriale, de pre0enire %i descura$are a crizelor, de combatere a terorismului, de asigurare sau impunere a pcii. :entru c, "ntre a nu face nimic, accept=nd astfel dezastrele %i masacrele de tipul celor care s+au petrecut "n *Ianda, Dugosla0ia %i, recent, "n !tatele >nite -ca urmare a atacului terorist din 11 septembrie 2&&1., %i a ac,iona prin for,, este preferabil ac,iunea rapid, imediat %i eficient -c4iar "nclc=nd su0eranitatea statelor respecti0e., descura$=nd astfel degradarea situa,iei %i pre0enind declan%area unui conflict %i mai mare, poate c4iar a unui rzboi care ar fi posibil s dureze zeci de ani %i s produc sute %i sute de 0ictime. >.1.>. R234%#'& "%"'&!1 ($%$!&) Rzboi l pop lar -total. a aprut ca o reac,ie la rzboiul dispropor,ionat. >n astfel de rzboi se duce, de regul, "n inferioritate te4nologic %i const "n mobilizarea total a resurselor -demografice, morale, materiale, culturale, teritoriale. pentru a face fa, unei in0azii. Cel pu,in a%a a fost el definit "n toate timpurile. Acest tip de rzboi reprezint una din cele mai concludente e;presii ale strategiilor asimetrice. 9or,ei te4nologiei i se opune 0oin,a unui popor "ntreg de a+%i pstra ,ara, limba, obiceiurile, modul de 0ia,. >n astfel de obiecti0 al unui rzboi pare generos %i eroic. 6ntregul sistem de 0alori de p=n acum se fundamenteaz pe un astfel de concept. *zboiul de tip popular este specific epocii na,iunilor. *zboaiele de eliberare na,ional au "mbrcat, "n mare parte, forma rzboaielor populare 2&. 6n unele ,ri21, "ns, ele s+au transformat "n rzboaie "ntre clanuri pentru acapararea puterii politice %i au dus practic la distrugerea ,rilor respecti0e. (e aceea, "n epoca modern, "n epoca prezent %i, mai ales, "n cea 0iitoare, se pare c rzboaiele de tip popular -total. "%i pierd importan,a, datorit, pe de o parte, procesului de mondializare -care este "ndreptat "mpotri0a indi0idualit,ii %i suprema,iei na,iunilor. %i, pe de alt parte, perfec,ionrii mi$loacelor de lupt, profe+ sionalizrii armatelor %i apari,iei rzboaielor non+contact. DraKul, "n 1##1, %i, mai ales,
20 21

C4ina, Dugosla0ia. !omalia, Angola, Algeria.

20

Dugosla0ia, "n 1###, au fost puse "n imposibilitatea de a reac,iona prin acest tip de rzboi. Cu alte cu0inte, "n epoca societ,ilor de tip informa,ional, rzboiul total C a%a cum "l %tim noi C se pare c nu mai este posibil. :entru c nici o ,ar din lume nu este %i nu mai poate fi dispus s accepte s fie lo0it de la distan, -fr s poat reac,iona "n 0reun fel., s+%i e;pun adic popula,ia, economia, teritoriul %i 0alorile acumulate prin secole unor lo0ituri pe care nu le poate nici contracara, nici opri. 6ntr+un fel, omenirea se "ntoarce la antic4itate, rzboiul de0enind aproape "n e;clusi0itate o treab a politicienilor %i a profesioni%tilor. Eroismul, patriotismul, lumea legendarilor eroi na,ionali, sistemele de 0alori care au animat secole de+a r=ndul omul de r=nd se pare c %i+au trit traiul. Cel pu,in a%a pare, de%i este greu de crezut c poate disprea a%a ce0a. >.1.A. G'*1#&! (ac rzboiul de tip popular total pare s nu mai fie posibil -cel pu,in a%a se las impresia., guerila nu+%i pierde nimic din for,a sa tradi,ional. /uerila este un produs al strategiei asimetrice %i const "ntr+o modalitate de rspuns necon0en,ional, prin 0iolen,, la o politic necon0enabil dus "n general de state, dar %i "mpotri0a statelor. Gupttorii guerilelor ac,ioneaz dup regulile atacului prin surprindere, ale 4r,uirii, distrugerii %i c4iar prin mi$loace ale terorismului. /uerila lo0e%te deopotri0 punctele slabe %i punctele tari, caut 0ulnerabilit,ile, sensibilit,ile, dar %i punctele+ c4eie %i centrele de putere. Ac,iunile guerilelor nu au nici logic, nici moral, nici ritm, nici reguli. Ele se desf%oar zi %i noapte, douzeci %i patru de ore din douzeci %i patru, pretutindeni %i prin toate mi$loacele. Gupttorii guerilelor ac,ioneaz "n grupuri mici, cu armament u%or, deopotri0, dup regulile ac,iunii armate, dup cele ale conspira,iei %i c4iar prin mi$loace specifice terorismului. (e aceea, guerila este foarte greu de controlat %i de contracarat. (up al doilea rzboi mondial, guerila a luat o dez0oltare fr precedent, "ndeosebi "n America Gatin, dar %i "n Africa, "n Asia, "n Caucaz %i c4iar "n 8alcani. (e remarcat c, "n aproape toate situa,iile 22, ac,iunile guerilelor au realizat scopurile pe care %i le+au propus sau mcar o parte din acestea. 5imeni nu a reu%it, p=n "n momentul de fa,, s controleze total fenomenul guerilelor. /uerila a fost "ndreptat "ndeosebi "mpotri0a gu0ernelor din anumite ,ri, "mbrc=nd forma unor ac,iuni armate 0iolente, desf%urate prin surprindere, prin care se urmreau scopuri separatiste, obiecti0e re0endicati0e, unele 0iz=nd cucerirea puterii politice, altele C destrmarea statelor na,ionale sau ob,inerea unor a0anta$e financiare, materiale sau teritoriale. *zboiul de gueril + ca form asimetric de aciune sau de reacie C este considerat incomod %i foarte periculos, indiferent care ar fi for,ele %i mi$loacele care se opun acestuia. /uerilele columbiene, cele albaneze din Foso0o %i din 9*D )acedonia, E2A %i D*A, ca %i cele afgane %i cecene au dat %i dau mare btaie de cap autorit,ilor statale %i organismelor interna,ionale care "ncearc s stp=neasc sau mcar s pun sub control fenomenul. (e%i folose%te %i mi$loace %i procedee ale terorismului, guerila nu este terorism.
22

Ac,iunile Armatei de Eliberare din Foso0o au dus la crearea unei situa,ii e;trem de comple;e, care a necesitat inter0en,ia @5>, apoi a 5A2@, scoaterea pro0inciei de sub controlul Dugosla0iei %i trecerea ei sub controlul interna,ionalL la fel, ac,iunea Armatei de Eliberare din 9.*.D. )acedonia a determinat inter0en,ia 5A2@ %i realizarea unui acord care se dore%te a fi fa0orabil albanezilor din 9.*.D. )acedonia.

21

/uerila este un tip de rzboi foarte dinamic %i de o mare di0ersitate -"n ceea ce pri0e%te procedeele de ac,iune., legat de un anumit spa,iu, %i care urmre%te scopuri limitate -rsturnarea unui gu0ern, ob,inerea unor drepturi, independen, statal, separatism teritorial sau autonomie, cucerirea puterii politice etc... /uerila se opune unei armate regulate, cu capacitate de lupt ridicat, dar nu prin strategia %i tactica proprii unei armate, ci prin cele specifice acestui tip de rzboi. 5iciodat lupttorii de gueril nu 0or accepta s ac,ioneze pe fronturi constituite %i prin mi$loace acceptate sau controlabile. /uerila este un rzboi care se supune unei singure teorii C cea a haosului C %i nici acesteia pe de+a "ntregul. *zboiul de gueril este un produs tipic al strategiilor asimetrice %i, de%i are aproape aceea%i filosofie pretutindeni, filosofia lui este e;trem de felurit. :entru c guerila este un rzboi al situa,iilor, nu o situa,ie a rzboiului. >.1.B. R*)%&'5#! !10!$2 2ermenul revol ie este foarte "ntrebuin,at %i foarte contro0ersat. 2o,i "n,eleg prin el un mod de a sc4imba o ordine printr+o alt ordine, adic un mod de a prelua, prin 0iolen,, puterea. *e0olu,iile de p=n acum + "ncep=nd cu cea francez din 1 7#, continu=nd cu cea bol%e0ic din 1#1 %i finaliz=nd cu cea rom=n din 1#7# C n+au fcut altce0a dec=t s sc4imbe un regim cu alt regim %i s "nlocuiasc o putere printr+o alt putere, "n numele unor principii, mai e;act, al unor interese. *e0olu,iile, inclusi0 cele armate, sunt politice. (e aceea, mi$loacele de punere "n practic a principiilor -pentru realizarea intereselor. sunt dintre cele mai felurite. 6n aceste condi,ii, nu sunt respectate niciodat regulile confruntrii armate, nici cele ale rzboiului ci0il, nici cele ale guerilei. *e0olu,ia este o rapid declan%are de energii, iar strategia ei este "ntotdeauna de tip asimetric. *e0olu,ia este o ac,iune rapid, declan%at adesea prin surprindere, care cuprinde etape ale unor manifestri pa%nice masi0e %i etape 0iolente prin care se urmre%te preluarea puterii %i punerea "n oper a unui program de reforme, alctuit pe alte principii %i "ntr+o cu totul alt filosofie dec=t cele prezente. (e%i e;ist tenta,ia de a abuza de termenul revoluie, trebuie spus c nu toate mi%crile sociale prin care se 0izeaz preluarea puterii, cu sau fr 0iolen,, sunt re0olu,ii. *e0olu,iile presupun nu doar preluarea puterii -care se poate ob,ine, adesea, printr+o simpl lo0itur de stat., ci sc4imbarea radical, profund, de structuri, de forme %i de mentalit,i, potri0it unei noi filosofii. *e0olu,iile sunt rezultatul unor acumulri, sunt mari izbucniri de energie, sunt modalit,i de sc4imbare social radical, sunt sc4imbri sociale reale %i treceri la o nou condi,ie uman, sunt autentice conflicte asimetrice. >.1.C. R234%#'& +#)#& Acest tip de rzboi rezult fie din nereu%ita unei re0olu,ii -%i atunci el poart, cel pu,in "n etapa ini,ial, amprenta strategiei asimetrice., fie din lupta pentru putere dintre dou clanuri sau grupri de for,e interne, fiind ultima etap + cea armat, 0iolent + a acesteia. Caracteristica principal a rzboiului ci0il este aceea c se desf%oar "n interiorul unei ,ri, "ntre dou for,e sau mai multe for,e care urmresc ob,inerea puterii politice. 6n aceste condi,ii, rzboiul ci0il ar trebui s apar,in strategiilor simetrice, fiecare dintre pr,i a0=nd e;act acelea%i obiecti0e %i c4iar acelea%i mi$loace pentru a le

22

realiza. 2otu%i, rzboiul ci0il face parte din spectrul strategiilor asimetrice, datorit paletei foarte largi, adesea impre0izibile, de ducere a ac,iunilor. *zboi ci0il poate fi numit %i cel din 8osnia, din 1##', dintre for,ele bosniace %i armata s=rbilor bosniaci. 5umai c, "n cele din urm, acest rzboi, ca mai toate rzboaiele din fosta *.9.!. Dugosla0ia, a cptat aspectul unei confruntri clasice dintre dou armate regulate. Ga fel s+au petrecut lucrurile cu rzboaiele din !omalia, din Angola, din Drlanda de 5ord %i, "ntr+un anume fel, cu cele din spa,iul caucazian, care au e0oluat "ntre strategiile asimetrice -"n sensul implicrii marilor puteri %i organismelor interna,ionale. %i strategiile confruntrilor simetrice. Cu alte cu0inte, fle;ibilitatea mare a acestui tip de confruntri le scoate din filosofia rzboiului, din regulile aspre dar e;acte ale luptei dintre dou armate %i, "n cele mai multe cazuri, rigide. (e altfel, de aceea i se %i spune rzboi civil, apel=ndu+ se la o contradic,ie "n termeni. >.1.D. T*1%1#/0'& 2erorismul este considerat, dup conflictele etnice 23, ca una dintre cele mai mari amenin,ri la adresa securit,ii %i stabilit,ii. 6ntr+ade0r, crima organizat %i terorismul au proliferat foarte mult "n ultimele decenii, astfel "nc=t, la intrarea "n mileniul trei, aproape c nu e;ist stat sau organism interna,ional care s nu+%i pun problema aprrii %i protec,iei "mpotri0a acestui flagel. 2erorismul este, deopotri0, o agresiune %i o reac,ie la agresiune. Ca agresiune, el 0izeaz crearea unei situa,ii instabile, de team %i teroare, de care s profite anumite cercuri. Aceast no,iune C anumite cercuri C este greu identificabil %i la fel de greu cuantificabil. E;perien,a ultimelor decenii a artat c traficul de droguri, crima organizat %i, legat de acestea, terorismul reprezint un ade0rat cancer al societ,ii moderne, care este 0ulnerabil la acele sub0ersiuni %i di0ersiuni ce prolifereaz sub aura democra,iei, libert,ii de mi%care %i de organizare %i drepturilor omului. Acest flagel a cuprins practic "ntreaga societate omeneasc, de la faubourg+urile srace la marile centre de ci0iliza,ie, de la lumea interlop la marea finan,, de la strad la re,elele Dnternet. E;ist "ns %i un alt fel de terorism, cel care se prezint ca o reac,ie a celui slab "n fa,a celui puternic. 6n acest sens, terorismul se prezint ca e;presie a rzboiului dispropor,ionat, ca reac,ie la acest tip de rzboi. (reptul interna,ional nu+l accept, marile puteri "l reprim, organismele interna,ionale "l condamn. (ar el e;ist %i se dez0olt, fr s+i pese de ceea ce g=nde%te lumea despre el. >ltima lui ac,iune de propor,ii este atacul din 11 septembrie 2&&1 asupra celor dou turnuri din 5eI ZorK %i cldirii :entagonului. Ca urmare a acestui fapt, !tatele >nite ale Americii %i "ntreaga lume au declarat un rzboi de lung durat "mpotri0a terorismului de orice fel, "ncerc=nd s preia "n felul acesta ini,iati0a strategic %i s treac la o ofensi0 complicat %i necru,toare. E;ist, deci, mai multe feluri de terorismB - cel al lumii interlope "mpotri0a lumii normaleL - cel declan%at de criminalitatea organizatL - cel al trafican,ilor de droguriL - cel informa,ional -ciberterorismul.L - cel mediaticL
23

<osep4 Zacoub, 4inorit.s nationales et prolif.ration etati/ue , "n GA *E3>E D52E*5A2D@5AGE E2 !2*A2Y/D[>E, nr. 3 Q2&&&.

23

cel politicL terorismul de statL cel sus,inut de anumi,i centri de putereL cel al statelor srace "mpotri0a statelor bogateL cel declan%at "mpotri0a mondializriiL cel care reprezint o reac,ie de rspuns la opresiunile, presiunile %i ac,iunile marilor puteri, gruprilor de state, alian,elor etc.L - cel de tip militar. 9ormele de manifestare a terorismului sunt foarte di0ersificate %i, de aceea, terorismul nu are limite. E;ist un terorism 0ulgar, brutal %i unul care folose%te mi$loace elevate, un fel de. . . terorism ele$antA, e;ist un terorism psi4ologic %i unul intelectual, unul ?ci0ilA %i unul ?militarA. 2erorismul, "nsumat la scar planetar, reprezint un ade0rat rzboi C rzboiul mileniului C dus prin toate mi$loacele posibile. Ga 8eirut, spre e;emplu, atentatele teroriste care au 0izat ambasada !tatelor >nite -aprilie 1#73. %i cazarma marinarilor -octombrie 1#73. au pro0ocat 2' de mor,i. 5u s+a declan%at nici o urmrire $udiciarL n+a fost nici un condamnat. 2otu%i, atentatele politice au sczutB "n anul 1# ' + 34'L 1#7 + 111L1##1 + '1'L 1##2 + 313L 1##3 + 431L 1##4 + 322L 1##' + 44&L 1##1 + 2#1L 1## + 3&4 24. 6n urma atacului terorist din 11 septembrie 2&&1, lucrurile s+au sc4imbat "ns fundamental. 2erorismul este acum considerat ca rzboi, iar !tatele >nite ale Americii C cea mai mare for, economic %i militar a mileniului, a0=nd spri$inul 5A2@ %i al unei mari pr,i a popula,iei planetei, a declarat rzboi "ndelungat, p=n la capt, p=n la ob,inerea 0ictoriei, terorismului. 3a fi un rzboi greu, cu escaladri, 0ictime %i, ca orice rzboi, cu 0ictorii, "nfr=ngeri %i nedrept,i. !ecuritatea interna,ional se 0a confrunta "n continuare cu o serie de pericole regionale transna,ionale, asimetrice. 2erorismul 0a fi "n continuare o amenin,are important, "n special atunci c=nd "n actele teroriste sunt folosite arme de distrugere "n mas. 6n ansamblul lor, toate aceste pericole mai mici sau mai mari se constituie "ntr+un obstacol ma$or "n calea mondializrii %i 0a continua s absoarb o mare parte din timpul, energia %i resursele armatelor2'. 5u e;ist o 0iziune unitar asupra 0iitorului. >nele state %i grupri de state resping rolul $ucat pe plan mondial de !tatele >nite %i se simt amenin,ate de e;tinderea rapid a idealurilor, culturii %i institu,iilor ?occidentaleS. Acestea recunosc, "n general, superioritatea militar a !tatelor >nite %i urmresc s+%i ating scopurile, e0it=nd o anga$are cu armata american. 3or face "ns tot felul de eforturi asimetrice %i asincrone pentru a e0ita, a "ncetini, a opri, a pre0eni sau a distruge ini,iati0ele americane %i 0or continua s sus,in %i s spri$ine tot felul de acti0it,i antiamericane. 3or adopta frec0ent atitudini care nu se "ncadreaz "n normele interna,ionale acceptate -despotism, e;tremism 0iolent, teroare, folosirea inacceptabil a for,ei militare., "ncerc=nd s ocupe o pozi,ie mai bun, concomitent cu subminarea ordinii stabilite sau "n curs de stabilizare. (e%i aceste entit,i nu sunt legate "n prezent de o ideologie larg rsp=ndit, este posibil ca, "n 0iitor, s apar %i s prolifereze %i o astfel de ideologie, sub retorica oferirii unei contraponderi la puterea !tatelor >nite 21.
24

(DC2D@5AD*E 2ECP5D[>E E2 C*D2D[>E (E! 5@>3EGGE! )E5ACE!, sous la direction de Ua0ier *aufer, :resses >ni0ersitaires de 9rance. 25 Gt.col. )i4ai Antono0ici, 6ecuritatea mondial D ncotroE, 4ttpBQQIII.actrus.roQ 26 Ddem.

24

C#4*1$*1%1#/0'& D este definit de )arK :ollitt, din cadrul 98D, ca ?un atac premeditat, moti0at politic, "mpotri0a informa,iei, sistemelor informatice, programelor informatice %i datelor, "mpotri0a ,intelor lupttoare %i necombatante, de ctre grupuri subna,ionale sau de agen,i clandestini.A27 @biecti0ul su este s altereze sau s distrug informa,ia, "ndeosebi pe cea de 0aloare strategic. !e ac,ioneaz anonim, impre0izibil. *ecentele atacuri asupra ser0erului Za4oo -saturarea acestuia. sunt e0idente, demonstr=nd 0eleit,ile enorme ale acestui gen de terorism, care pare a de0eni un terorism al 0iitorului. El const "n efectuarea clandestin a unor opera,ii informatice prin intermediul unor site+uri %i al unor ser0ere anonime ce prote$eaz identitatea celor care se conecteaz la ele. Aceste opera,ii sunt de dou feluriB de destabilizare, adic de paralizare par,ial a unor sisteme de informa,ii, pentru a le slbi %i a ptrunde "n interiorul lor -prin procedeul ?cal troianA, prin trasee electronice etc..L de distrugere total a sistemului de protec,ie. Acest lucru este deosebit de periculos, dac se are "n 0edere c astfel de sisteme se afl "n telecomunica,ii, re,ele de distribu,ie a apei, gazelor, electricit,ii, petrolului, "n re,elele de transport, "n ser0iciile de urgen,, "n sistemele de securitate %i "n cele de aprare na,ional, "n ser0iciile gu0ernamentale etc. :entru ciber+ terori%ti, acestea sunt ,inte foarte importante asupra crora pot ac,iona de la distan,, rapid %i "ntr+o relati0 siguran,. >. . VIOLENTE I NON?VIOLENTE >. .1. C%(-&#+$'& 7* <%!/2 #($*(/#$!$* 6# +%(-&#+$'& 7* #($*(/#$!$* 0*7#* (up al doilea rzboi mondial, amenin,rile au e0oluat "n dou direc,iiB "n sus, prin apari,ia %i proliferarea armelor de distrugere "n mas %i a sistemelor de arme de mare precizie, %i "n $os, prin multiplicarea tensiunilor %i situa,iilor conflictuale. Ambele tendin,e au pus %i pun probleme cu totul deosebite, at=t pentru marile puteri %i pentru organismele interna,ionale, c=t %i pentru ,rile obi%nuite sau srace, "n special pentru cele din lumea a treia. >nele se refer la posibilitatea unei confruntri ma$ore, nucleare sau clasice de propor,ii, cu implica,ii foarte mari "n planul e;isten,ei umane, celelalte se refer la posibilitatea unor anga$amente, inclusi0 militare, de mai mic sau mai mare an0ergur, dar tot timpul prezente. (ac lumea, practic, n+a e;istat %i nu e;ist fr aceste anga$amente de mic an0ergur, de regul inferioare unui rzboi con0en,ional, "n $ur de 4& T din toate conflictele zise de $oas intensitate -GoI DntensitJ Conflict., care au a0ut loc "ntre 1711 %i 1# 1, s+au derulat "n ultimele trei decenii. (ac adugm la acestea numeroase conflicte sur0enite dup 1# 1 C %i "ndeosebi pe cele din ultimul deceniu al mileniului doi +, procenta$ul este mult mai mare. (up cel de al doilea rzboi mondial, s+au desf%urat, "n lume, peste 11& de conflicte armate. (ac includem "n sistemul acestor conflicte %i ac,iunile separati%tilor sau pe cele ale statelor "mpotri0a separati%tilor -9ran,a "mpotri0a separati%tilor corsicani, !pania "mpotri0a bascilor, )area 8ritanie "mpotri0a celor din Drlanda de 5ord etc.., a0em o imagine %i mai concludent asupra a ceea ce putem numi conflict de $oas intensitate.
27

A se 0edea %i articolul lui )arc 8ou0ier, ;-berterrorisme ) entre m-the et r.alit. , Dnternet, III.frstrategie.org. 28 Ddem.

25

5o,iunea ?conflict de $oas intensitateA -GDC. a aprut "n anii 1#7& "n !tatele >nite ale Americii. Ea poate fi "ns aplicat %i multor conflicte anterioare. Ea are dou sensuriB - unul, restricti0, "n sensul c se refer strict la conflictele armate neimportante, cu doi sau mai mul,i actori, care nu permite "n,elegerea realit,ilor interna,ionale moderneL - cellalt, "n sens mai larg, "ntruc=t noua interdependen, %i globalitatea crizelor nu sunt "n mod obligatoriu de natur militar, %i pot a0ea rdcini "n trecut , cauze %i surse e;trem de comple;e %i de 0ariate. Conflictele au de0enit mai difuze, dar s+au multiplicat. (e unde %i "ntrebareaB astfel de conflicte pot fi rezol0ate printr+o inter0en,ie militar, au adic o solu,ie militar? \i, dac da, de aici %i cea de a doua "ntrebareB cu ce rezultate? )ai ales !tatele >nite -dar nu numai. a0eau ne0oie de rspunsuri adec0ate. (e aceea, "n dezbaterea strategic a anilor ]7& concep,ia GoI+DntensitJ a ocupat un loc important. Ea trebuia s ofere !tatelor >nite un rspuns militar -prin mi$loace militare. la conflictele sale de interese, adesea non+militare. Conceptul nu 0enea pe un loc gol. )ai "nainte, pornindu+se de la e;perien,a rzboiului din 3ietnam, fusese dez0oltat un alt concept strategic, cel de +%($1! ? #(/'1*+5#*. Apoi anali%tii re0eniser la conceptul de rzboi clasic pe teatrul european. Era necesar acest lucru, dat fiind pozi,ia de fa, "n fa, a celor dou mari alian,e militare. Aceasta era "ns o problem care, se %tie, a produs multe dezbateri strategice %i o mul,ime de concepte, de la riposta nuclear masi0 la riposta gradat, de la aprarea "naintat, concept foarte drag nem,ilor la acea 0reme, la btlia aero+ terestr 2&&&, iar proliferarea conflictelor "n lume, "ndeosebi "n lumea a treia, o alt problem. 5oul concept GDC trebuia s permit definirea unei doctrine de anga$are a for,elor armate, "ndeosebi americane -dar nu numai., "n ,rile lumii a treia 2#, fr o implicare direct. GDC are deci la origine %i ceea ce se numea, "nainte de anii ]7&, contra+insurec,ie. Acestui concept predecesor i s+au adugat mai multe semnifica,ii %i mai mul,i semnifican,i, deci mai multe domenii, %i, ca urmare, a de0enit GoI DntensitJ Conflict. 6n momentul de fa,, el a intrat "n 0ocabularul politic interna,ional %i poate fi asociat celor mai multe dintre conflictele armate contemporane. Este foarte important, "ntruc=t, dup anii ]7&, acest concept a de0enit unul dintre pilonii strategiei americane. Dni,iati0a de aprare strategic a0ea o ,int foarte precisB trebuia s rspund amenin,rii so0ietice. Cealalt mare amenin,are o constituiau ac,iunile militare de mic amploare, dar numeroase %i impre0izibile, ac,iunile teroriste, mi%crile de gueril crora trebuia s li se rspund prin mi$loace adec0ate, deci printr+o strategie special. 6n pofida numelui, aceste conflicte sunt adesea foarte s=ngeroase %i foarte intense. !e numesc de $oas intensitate pentru c aria lor de rsp=ndire este limitat, iar mi$loacele folosite nu creeaz o prime$die planetar. Cel pu,in a%a se considera p=n la atacul terorist asupra Americii din 11 septembrie 2&&1, dat care+i aduce din nou pe americani -ca %i e;perien,a 3ietnamului. cu picioarele pe pm=nt. :=n "n 1##&, ele au fost umbrite, din punct de 0edere strategic, de marea confruntare rece Est+3est, de bipolaritate. Ele nu au fost "ns mai pu,in prezente sau mai pu,in intense. E;ist %i no,iunea ?Conflict de intensitate medieA )DC -)id+DntensitJ Conflict..
29

)ai ales "n America Central, dar %i "n Africa, @ceania etc.

26

Este 0orba, "n aceste tipuri de conflicte, de a combate nu numai insurgen,ii, ci %i gu0ernele ?rebeleA, adic cele care sunt "mpotri0a noii ordini interna,ionale. 6n acest sens, conflictele de intensitate medie 0izeaz, de fapt, ac,iunea "mpotri0a unor ,ri, mai e;act, a regimurilor politice ale acestora. *zboiul din Dugosla0ia %i inter0en,ia 5A2@ pentru clarificarea lucrurilor acolo poate fi clasificat ca un conflict de intensitate mi$locie. (e altfel, "n aceast categorie intr ma$oritatea opera,iunilor de men,inere a pcii. Este, de fapt, o interdependen, 3& "ntre no,iunile amintite mai sus -GDC, )DC. prin care se $ustific nu doar ac,iunile ca atare, ci %i eforturile de gsire a unor solu,ii strategice la o serie de probleme care, "n parte, nu dep%esc ni0elul tactic sau operati0. 6ntrebarea care se pune este urmtoareaB conflictele de $oas intensitate reprezint o nou form de conflicte armate sau un nou mod de dispute "n sistemul interna,ional? Adic ele sunt o modalitate de a defini starea de ne+rzboi sau o nou e;presie a unor 0ec4i %i ineluctabile rzboaie? (esigur, aici se pot da rspunsurile pe care le dorim sau cele care ne sunt con0enabile. Dmportant este c astfel de conflicte e;ist de c=nd e lumea %i fac parte din ceea ce acum numim, tot cu un concept american, dar foarte realist, strategii asimetrice. Atunci c=nd a aprut, acest concept a0ea dou aspecte, ambele e;presii ale strategiei asimetriceB - contracararea e;pansionismului so0ietic "n lumea a treiaL - inter0en,ia americanilor -a @ccidentului, "n general. pentru rezol0area conflictelor care apreau frec0ent "n aceast lume %i care necesitau solu,ii speciale, altele dec=t rzboiul clasic -inter0en,iile nu purtau girul unor declara,ii de rzboi %i nu se supuneau filosofiei %i legilor rzboiului, a%a cum este rzboiul definit "n dreptul pcii %i al rzboiului.. (esigur, dincolo de toate acestea, era 0orba "ndeosebi de garantarea %i asigurarea accesului la materii prime de interes strategic %i la rutele maritime. (e fapt, acesta este %i sensul "n care e0olueaz strategia, inclusi0 strategiile asimetrice, din care fac parte %i aceste conflicte de mic -$oas. intensitate. >n conflict de $oas intensitate presupuneB - definirea amenin,riiL - identificarea cauzelor, a scopurilor %i obiecti0elorL - identificarea for,elor anga$ate %i a celor interesateL - identificarea punctelor tari %i a 0ulnerabilit,ilorL - stabilirea intensit,ii conflictuluiL - e0aluarea riscului asumat "n cazul inter0en,ieiL - stabilirea regulilor de anga$are %i a gradului de implicare. 6ntr+un anume sens, conflictul de mic intensitate comport, "n 0iziunea celor care au in0entat no,iunea -!tatele >nite ale Americii., mai degrab oportunit,ile limitate %i limitati0e de implicare. E;ist "ns %i un sens mai larg ce ,ine de o implicare mai mare, mai profund, de 0aloare strategic. Conflictele de $oas intensitate se pot constitui %i "ntr+o amenin,are ma$or, at=t pentru stabilitatea unor zone, c=t %i pentru interesul anumitor puteri care au responsabilit,i interna,ionale asumate. 6n acest sens, astfel de conflicte pot determina o anga$are substan,ial -totu%i limitat. a for,elor armate ale unor mari puteri sub sau fr autoritatea organismelor interna,ionale.
30

(e e;emplu, ac,iunile din !omalia, din Angola, din *Ianda, din 8osnia+Per,ego0ina etc.

27

(e unde rezult c marile puteri C "n spe,, !tatele >nite ale Americii C trebuie s dispun de un arsenal foarte 0ariat de for,e care s poat rspunde oricrui tip de conflict de $oas intensitate, de intensitate medie sau de mare intensitate -Pig4 DntensitJ Conflict.. :=n la distrugerea bipolarit,ii, "n conflictele din lumea a treia erau implicate, deopotri0, >*!! %i !>A. (eci, confruntarea din spa,iul bipolarit,ii se prelungise %i "n afara acestuia. (up "nc4eierea *zboiului *ece, lucrurile s+au complicat. /radul de implicare a marilor puteri, "ndeosebi a !>A, dar %i a 9ran,ei %i )arii 8ritanii, a crescut. !+a trecut la o ini,iati0 strategic pe toate planurile C politic, diplomatic, economic, militar, informa,ional +, astfel "nc=t mi%crile insurec,ionale sau regimurile ostile s nu afecteze gra0 interesele @ccidentului, "ndeosebi ale !tatelor >nite, s nu destabilizeze zona %i s nu creeze probleme ma$ore care s necesite inter0en,ii substan,iale pentru rec=%tigarea suprema,iei strategice. :entagonul s+a ocupat "n mod direct de acest lucru, fc=nd din aceast problem un obiecti0 militar ma$or %i definind mai precis conflictul de ni0el sczut -loI+le0el conflict.. 6n acest sens, a fost elaborat o doctrin adec0at. Este 0orba de aprofundarea domeniului rzboi l i limitat al anilor '&, adic de acele conflicte care se situau cu claritate sub pragul atomic %i care necesitau alte mi$loace dec=t cele ale rzboiului con0en,ional. Aria conflictelor a fost di0izat pe trei ni0eluriB $os, mediu %i "nalt, dup gradul de 0iolen, %i for,ele participante. 6n prima categorie intr conflictele limitate geografic, cu combatan,i %i for,e neregulate. 6n cea de a doua categorie intr rzboaiele regionale mi$locii cu "ntrebuin,area armatelor moderne. Cea de a treia categorie presupune o conflagra,ie non+nuclear global %i c4iar un anga$ament nuclear31. (ar, "n definirea ni0elurilor de conflict conteaz nu numai gradul de 0iolen, %i for,ele militare anga$ate, ci %i "mpre$urrile "n care se desf%oar, di0ersele opera,iuni ci0ile %i militare. 2otdeauna acestea cuprind o arie foarte larg %i sunt ambigue. E0ident, aceast clasificare 0ine dinspre o mare putere global %i e;prim 0iziunea acesteia asupra tipurilor de conflicte posibile, de unde %i definirea modalit,ilor de anga$are32. GDC nu reprezenta, cel pu,in la "nceput, altce0a dec=t o modalitate comod de a cuprinde tot felul de considera,ii asupra conflictelor %i asupra modului de implicare a americanilor, mai ales "n lumea a treia. Cu timpul, termenul a fost lrgit. Astzi GDC caracterizeaz o pozi,ie politico+ militar care s permit stabilirea unei doctrine %i a strategiilor politice de anga$are "n asemenea conflicte33.
31
32

<GDC: @aport *inal, concept rele0at "n mai multe lucrri. 2eoria anga$amentului a "nceput+o Furt GeIin imediat dup ce s+a declan%at *zboiul *ece, dar moartea prematur nu i+a permis s continue. >lterior, "n 1# 1, C4arles Fiesler a pus bazele a ceea ce el a numit psi4ologia anga$amentului (7he ps-cholo$- of commitment. (xperiments li=in$ behavior to belief, 5eI ZorK, Academic :ress.. 33 9ield )anual 1&&+2& 4ilitar- Fperations in #:; din 1##&, define%te conflictul de $oas intensitate astfelB ;onflictul de !oas intensitate este o confruntare politico-militar, ntre state sau $rupuri rivale, inferioar unui rzboi convenional i superioar competiiei pacifiste rutiniere ntre state. (l implic n mod frecvent lupte prelun$ite ntre principii i ideolo$ii rivale. ;onflictul de !oas intensitate se ntinde de la subversiune p n la ntrebuinarea forelor armate. (l este dus printr-o combinare de mi!loace, utiliz ndu-se instrumente politice, economice, informaionale i militare. ;onflictele de !oas intensitate sunt, adesea, locale, n $eneral n lumea a treia, dar, n ceea ce privete securitatea, au implicaii de securitate re$ionale i $lobale%.

28

6n concluzie, conflictul de $oas intensitate -GDC. este un conflict limitat at=t din punct de 0edere geografic, c=t %i "n ceea ce pri0e%te numrul %i 0aloarea pr,ilor anga$ate, durata %i mi$loacele folosite. Este un conflict asimetric. Dmportant este c opera,iunile militare "n astfel de conflicte sunt duse de unit,i mici specializate "n acest sens. 6nainte de a se trece la un anga$ament militar -care nu este unul cu declara,ie de rzboi., se desf%oar numeroase acti0it,i cu obiecti0e politice %i militare. )ultiplele forme ale conflictului necesit un 0ast e0antai de opera,iuni, militare sau non+militare, desf%urate cu mi$loace adec0ate %i cu for,e armate corespunztoare, capabile s se deplaseze rapid de la un conflict la altul, dintr+un loc "n altul. @r, este limpede pentru toat lumea c astfel de posibilit,i nu au dec=t statele foarte puternice, cu interese globale, organismele interna,ionale sau alian,ele, "ntruc=t astfel de opera,ii sunt foarte costisitoare %i presupun numeroase riscuri. @ solu,ie pentru astfel de conflicte, pornindu+se de la doctrinele e;istente, necesit o planificare riguroas a anga$amentului care trebuie s ,in seama de cinci imperati0eB - predominan,a politicL - unitatea efortuluiL - adaptabilitateaL - legitimitateaL - perse0eren,a. (octrina GDC "%i e;trage se0a din doctrina contra + insurec,ional. @pera,iunile speciale, spre e;emplu, au caracter independent fa, de ac,iunile militare con0en,ionale %i pot s "ntrebuin,eze mi$loace psi4ologice sau ci0ice. 6n conceptul general, acestea din urm au cptat, "n ultimul timp, o importan, foarte mare. Conceptul GDC se discut foarte mult "n 9or,ele 2erestre americane %i "n cele ale ,rilor care fac parte din 5A2@ %i cuprinde urmtoarele 0iziuniB - se consider a nu fi un concept secundar, nici unul izolat, de sine stttor, ci unul care face parte integrant din strategia militarL - "n sistemul interna,ional, constituie o 0ariant util %i promi,toare de a asigura interesele marilor puteri sau ale comunit,ii interna,ionaleL - asigur posibilitatea unor inter0en,ii organizate, cu riscuri minime, pentru rezol0area problemelor conflictuale. (ezbateri mai aprinse se duc "n ceea ce pri0e%te folosirea for,elor, mi$loacelor %i metodelor, ca %i rolul militarilor "n astfel de conflicte. Aici e;ist dou posibilit,iB - limitarea op,iunilor militare "n raport cu cele politice, economice, sociale %i psi4ologiceL - cre%terea implicrii militare. A aprut, "n cursul dezbaterilor, %i cea de a treia interoga,ie, la fel de important, referitoare la legitimitatea unei asemenea anga$ri %i anumeB un conflict de $oas intensitate este sau nu este rzboi, "n sensul dreptului interna,ional? >nii au rspuns c genul acesta de conflict este o categorie a *zboiului *ece, o nou formul de rzboi rece, sau o rezultant a acestuia, al,ii au propus introducerea no,iunii de ?mic rzboiA, adic de rzboi limitat, a%a cum de altfel %i este "n realitate34.
34

Peinz FozaK, Gur 7heorie des He$renzten Irie$es, Jsterreichische 4ilitKrische Geitschrift , 0ol. 31, Peft 2Q1##3, pp. 12#+13'L GaIrence A. Zates, *rom 6mall <ars to ;ounterinsur$enc- , )ilitarJ *e0ieI, 0ol. 1#, nr. 2, februarie 1#7#, pp. 4+71.

29

>n prim rspuns la interoga,ia de mai sus este acela c un astfel de conflict se situeaz "n afara normelor $uridice, a%a cum au fost ele formulate de+a lungul timpurilor. (e unde se pune o alt problem foarte interesantB ori aceste conflicte trebuie s se ?supunA normelor $uridice e;istente, ori normele $uridice se cer adaptate la noile realit,i. Concep,ii contradictorii pri0ind GDC e;ist %i "n r=ndul ,rilor 5A2@, !>A "ncerc=nd s ob,in un anga$ament direct acceptat de alia,i. (e fapt, problema care se pune C %i pentru care de$a s+a realizat acordul formal al partenerilor la summit+ul de la ^as4ington din 1### C este anga$are ?consolidat de alia,iA ?@ut+of+AreaA. Controlul politic al statelor din lumea a treia nu este numai problema !tatelor >nite, ci a @ccidentului "n general. 5ici GDC nici )D( -)id+DntensitJ Conflict. nu se constituie "ntr+o strategie asimetric oficial a 5A2@, dar, "n aceast pri0in,, e;ist multe domenii "n care puterile occidentale coopereaz foarte bine. *egulamentul 9)+1&&+' a oficializat, "n 1#71, noua doctrin care nu pri0ea dec=t ni0elul operati0 %i cel tactic. Ea se fundamenta pe patru cu0inte+c4eieB iniiativ, profunzime, sincronizare %i a$ilitate, la care trebuie, desigur, adugate, dup unii autori, %i alteleB putere de foc, protecie, conducere . 2ot acest manual 0orbe%te de necesitatea ca for,ele terestre, na0ale %i aeriene s fie "n msur s duc o btlie integrat oriunde, bazat "n special pe ofensi0, pe c=%tigarea ini,iati0ei %i pe mane0r. 8tlia aero + terestr poate fi dus oriunde, nea0=nd fronturi, %i permite folosirea te4nologiei moderne. !tatele >nite recunosc, la ora actual, trei ni0eluri ale artei rzboiuluiB strate$ic, operaional &operativ' %i tactic. 9) +1&&+' din 1#71 define%te arta opera,ional ca ?"ntrebuin,are a for,elor militare disponibile pentru a se atinge obiecti0e strategice "n interiorul unui teatru de rzboi sau unui teatru de opera,ii, prin studierea, organizarea %i conducerea la campanie a unor opera,ii ma$ore.A Dnter0en,ia !tatelor >nite "n :anama a rele0at un amestec de opera,ii speciale %i psi4ologice, ale rzboiului necon0en,ional %i ale celui de tip con0en,ional. !e anun,a de fapt trecerea la un nou concept C conflictul -rzboiul. de intensitate medie -)DC.C care a fost aplicat, mai t=rziu, "n DraK. Acest concept se bazeaz pe strategiile asimetrice %i 0izeaz men,inerea %i sporirea capacit,ii !tatelor >nite de a ac,iona %i a "n0inge oricare putere care ar amenin,a accesul americanilor "n zone de interes critice. 2recerea de la GDC la )DC reprezint o faz e;trem de important a strategiei asimetrice %i, de aceea, aceste tipuri de conflicte au "nceput s $oace un rol ma$or nu doar "n lumea teoreticienilor militari, ci %i "n cea a planificatorilor strategici, mai ales "n !tatele >nite. A sczut astfel interesul fa, de GDC %i a crescut preocuparea pentru $ustificarea, teoretizarea %i opera,ionalizarea )DC, consider=ndu+se c astfel de conflicte 0or fi rzboaiele noii ordini interna,ionale, ale mondializrii %i 0or fi caracterizate de superioritate te4nologic. !istemele de arme erodeaz frontiera dintre conflictele de $oas intensitate %i cele de intensitate medie. (atorit cre%terii puterilor regionale, "ndeosebi din lumea a treia, de a riposta %i de a constitui astfel o amenin,are ma$or, c4iar principal, se 0izeaz o dez0oltare considerabil a mi$loacelor pentru a se putea duce rzboaie de "nalt te4nologie -4ig4+tec4+Iars. "n regiuni ale lumii a treia, situate "n afara ariei 5A2@. Conflictul din 9alKland -)al0ine. poate fi apreciat ca unul de intensitate medie. El are "ns elemente %i ale conflictului de $oas intensitate %i demonstreaz dificult,ile britanicilor, care au apelat la a$utorul !tatelor >nite. Campania a a0ut succes opera,ional %i logistic, dar a rele0at %i unele nea$unsuri -sube0aluarea amenin,rilor submarinelor, bombardierelor %i rac4etelor, importan,a noilor rac4ete

30

pentru reconsiderarea a0ia,iei, rzboiul electronic, importan,a te4nologiei, dar %i a 0irtu,ilor militarilor "n confruntarea terestr.. *zboiul din 9alKland -)al0ine., conflict de intensitate medie, s+a bazat pe strate$ii asimetrice, c=%tig de cauz primind partea care a ac,ionat rapid, ingenios, "n superioritate te4nologic %i care a dispus la timp de informa,iile necesare. )a$oritatea programelor americane -occidentale, "n general. de asisten, destinate lumii a treia comport aspecte economice, politice %i umanitare care pot fi "ns e;ploatate %i ca instrumente psi4ologice. Ele includ %i programe militare selecti0e, sub form de antrenament, dar %i ec4ipament, spri$in %i, "n anumite cazuri, ac,iuni tactice directe, raiduri %i demonstra,ii de for,. !tatele >nite contribuie direct la eforturile economice, politice %i informa,ionale "n 0ederea rezol0rii GDC. @pera,iunile militare americane sunt "mpr,ite "n patru mari categorii 3' %i implic participarea unor for,e armate 0ariate, cel mai adesea a unor for,e specializate, de al cror rol depinde "ndeplinirea misiunilor primite. Conflictul de $oas intensitate, "n 0iziunea american, ar trebui s cuprind mai multe categorii de opera,iuni limitate, "ntre care se situeaz %i cele pentru pre0enirea 0iolen,eiB - opera,ii de men,inere a pciiL - ac,iuni antidrog %i antiteroriste. Acestea sunt situa,ii care difer de rzboi %i se caracterizeaz, "n principal, prin aceea c sunt opera,iuni care 0izeaz aplicarea legii 31. Este ceea ce americanii consider a fi distinc,ia "ntre ?IarfareS %i ?IarS. Ele "%i gsesc for,a nu "n mi$loace, ci "n scopuri. )ai sunt %i alte categorii ale conflictului de $oas intensitateB asistena de securitate, contra - insurecie, operaii imprevizibile ale rzboiului limitat . >. . . R234%#'& "/#,%&%8#+ *zboiul psi4ologic este, fr "ndoial, un element + c4eie al GDC %i c4iar al GD), "ntruc=t manipularea opiniei publice constituie baza pe care se grefeaz mi$loacele %i ac,iunile utilizate de cel care gestioneaz aceste tipuri de conflicte. 2rebuie spus c astfel de conflicte presupun dou modalit,i de anga$areB - anga$area pr,ilor care se afl "n di0ergen, -"n conflict.L - anga$area celui -sau celor. care "%i asum gestionarea conflictului. (e regul, cei din primul tip de anga$are -doi sau mai mul,i actori. se afl "ntr+o confruntare simetric sau, "n orice caz, de o asimetrie redus, date fiind diferendele pentru care se declan%eaz conflictul, scopurile urmrite, for,ele %i mi$loacele la dispozi,ie. :entru ei, pentru ace%ti actori, conflictul respecti0 nu este de $oas intensitate, ci, uneori, de foarte mare intensitate, "ntruc=t, adesea "nseamn rzboi "n bun regul, cu multe 0ictime %i mari distrugeri, greu suportabile pentru beligeran,i. (esigur, %i la acest ni0el, e;ist diferite grade de anga$are, de la simplele declara,ii sau dezbateri contradictorii, opuse, la rzboiul propriu+zis. Conflictul prime%te calificarea ?loI+intensitJA din partea celui care+l gestioneaz, care+l rezol0. Acesta este, de regul, un actor important, cu interese globale sau regionale, care are capacitatea de a se implica, precum %i mi$loacele necesare. *zboaiele din !omalia, spre e;emplu, sunt rzboaie "n bun regul pentru cei afla,i
35

Contra + insurec,ia -9oreign Dnternal (efense. %i pro+insurec,ia, contra + terorismul -2errorism Counteraction., opera,iile de men,inere a pcii %i opera,ii impre0izibile "n timp de pace -:eacetime ContingencJ., care include %i opera,iile antidrog. 36 Aceast 0iziune era 0alabil p=n la atacurile teroriste din 11 septembrie 2&&1. :=n la acea dat, americanii considera terorismul infrac,ionalitate, crim organizat. (e la acea dat, 0iziunea american s+a sc4imbatB terorismul este rzboi %i el trebuie tratat ca atare.

31

"n conflict -aceste rzboaie au distrus efecti0 ,ara.L dar pentru !tatele >nite ale Americii %i pentru celelalte ,ri care au alctuit for,a >5@!@) ele nu reprezint dec=t un conflict de $oas intensitate sau, dac suntem pu,in mai e;igen,i, de intensitate medie. ?6n 1#1', subsecretarul de stat al !>A, /eorge 8all, "i propunea pre%edintelui <o4nson un raport consacrat unui fapt ce a0ea s de0in foarte cur=nd rzboiul din 3ietnam. 6n raport era scris clarB L2e ndat ce un mare numr de trupe americane vor fi an$a!ate n lupte directe, ele vor ncepe s nre$istreze pierderi mari, cci sunt echipate nepotrivit pentru a lupta ntr-o ar inospitalier, ca s nu zicem ostil. F dat ce vom suferi pierderi nsemnate, vom intra ntr-un proces cvasi - ireversibil. :mplicarea noastr va fi aa de mare nc t nu ne vom putea opri nainte de a atin$e obiectivele propuse, dec t dac vom accepta o umilire naional. 2in aceste dou posibiliti, cred c va fi mai probabil umilirea dec t atin$erea obiectivelor noastre, dup ce vom fi suferit serioase pierderiM. -)em. 9rom /eorge 8all to :resident GJndon <o4nson, <ulJ, 1#1', :entagon :apers, 1# 1. 3 . (up aceast e;perien,, americanii au luat toate msurile ca anga$area lor s nu se fac dec=t "n condi,iile unei strate$ii asimetrice totale , "n care riscurile anga$amentului sunt minime, iar a0anta$ele ma;ime. :roblema rzboiului psi4ologic, de%i nu poate lipsi nici din primul tip de anga$are, este totu%i specific celui de al doilea. *zboi psi4ologic duce toat lumea care se afl "n conflict, dar un rzboi psi4ologic ade0rat, cu %anse de reu%it, "l duc totdeauna cei care de,in ini,iati0a strategic %i dispun de for,ele %i mi$loacele necesare punerii "n oper a ac,iunilor de influen,are. Aici inter0in strategiile asimetrice, care constau "n defazarea sistemelor ac,iunilor de influen,are, posibil datorit diferen,elor enorme de poten,ial %tiin,ific, financiar %i, mai ales, te4nologic. :entru c rzboiul psi4ologic este o lupt de influen,are a mentalit,ilor. Dar influen,area este de cele mai multe ori asimetric. )surile care se iau "n acest sens 0izeazB - manipularea "n sensul dorit a conductorilor inamici politici %i militari -pe to,i deopotri0 sau "n mod selecti0.L - influen,area popula,iei din zona conflictuluiL - manipularea opiniei publiceL - influen,area formatorilor de opinie. Dnstrumentele %i procedeele de influen,are sunt feluriteB - instrumente prin care se realizeaz deformarea imaginiiL - propagandaL - coordonarea ac,iunilor politice, diplomatice, economice %i militare pentru a se crea o anumit imagineL - crearea tensiunilor %i e;ploatarea lor pentru influen,area psi4ologic a pr,ilor -influen,area moralului, slbirea ordinii %i disciplinei %i a capacit,ii de a lua decizii "n cuno%tin, de cauz etc..L - splarea creierului persoanelor capturate sau pregtite "n mod special pentru anumite ac,iuni. (e altfel, "n cazul oricrui conflict, orice acti0itate economic, politic, diplomatic, militar, cultural are "n mod automat %i o component psi4ologic modulat "n a%a fel "nc=t s duc la ma;imizarea a0anta$elor.
37

*.3. <oule _ <.G.8eau0ois, 7ratat de manipulare, traducere de 5icolae+9lorentin :etri%or, Antet, p. 27.

32

6ndeosebi "n conflictele de $oas intensitate, influen,area psi4ologic, adic manipularea, se constituie adesea ca mi$locul cel mai important %i cel mai eficient pentru realizarea scopului dorit, ce nu poate fi altul dec=t e;ploatarea crizei "n folos propriu. (e unde rezult c msurile specifice rzboiului psi4ologic, care a$ung c=teodat s reprezinte 7& T din ac,iuni -rzboiul "mpotri0a 5icaragua., au o importan, decisi037. @pera,iunile psi4ologice -:!Z@:., ca %i ac,iunile ci0ile -CA., se constituie "n mi$loace de baz pentru izolarea mi%crilor insurec,ionale. :rin ele se urmre%te discreditarea sau, dimpotri0, "mbunt,irea imaginii anumitor gu0erne sau lideri, uneori, crearea unor situa,ii confuze, u%or e;ploatabile -a se 0edea situa,ia din *om=nia de la sf=r%itul lui decembrie 1#7#., descura$area unor ini,iati0e %i "ncura$area altora etc. !e folosesc pentru aceasta toate mi$loacele, "ncep=nd cu canalele de comunica,ii %i continu=nd cu realizrile te4nologiei de 0=rf %i ale nanote4nologiei. Asimetria strategic se realizeaz aici, prin posibilitatea pe care o au centrii de putere mondial sau regional C %i "ndeosebi @ccidentul C de a implementa componente de control %i supra0eg4ere a computerelor, a re,elelor Dnternet %i Dntranet, a sistemelor de comunica,ii etc. @pera,iile psi4ologice presupun, de asemenea, difuzarea de documente ad0erse trucate, cu scopul de a+i discredita pe insurgen,i %i a produce disensiuni %i di0iziuni "n r=ndul acestora. 2ezinformarea este un element esen,ial al rzboiului psi4ologic %i, "n consecin,, al strategiilor asimetrice. Aceasta "ncepe "naintea conflictului propriu+zis %i are obiecti0e foarte comple;e, urmrind, "n general, destabilizare psi4ologic %i polarizarea popula,iei. Dnforma,iile care se transmit sunt selectate cu mult gri$, efectul fiind calculat cu minu,iozitate. (ezinformarea %i refuzul informa,iei sunt arme redutabile. 6n acela%i scop se folose%te %i e;cesul de date, de informa,ii, ceea ce duce la intoxicarea informaional %i, de aici, la refuzul informa,iei. 6n acela%i timp, se aduc "n prim plan informa,ii acuzatoare care pro0oac o 0ie reac,ie din partea opiniei publice 3#. Aceste informa,ii selecti0e creeaz o imagine deopotri0 "ngri$ortoare %i agresi0 despre actorul sau actorii conflictului, "n scopul formrii unei opinii de respingere %i condamnare a acestora %i legitimare a inter0en,iei. (e multe ori "ns o astfel de imagine este real %i c4iar necesar pentru rezol0area efecti0 a problemelor care e;ist. A%adar, satanizarea unor conductori nu trebuie pri0it doar ca o agresiune "mpotri0a acestora -ca %i cum ar fi ni%te mielu%eiH., ci %i ca o prezentare real a trsturilor acestora, astfel "nc=t lumea s %tie despre ce+i 0orba, iar ac,iunile "mpotri0a lor s primeasc c=t se poate de e;act calificati0ele %i e0alurile ce li se cu0in. *zboiul psi4ologic nu se bazeaz doar pe minciun, ci %i pe manipularea informa,iei. Ac,iunea psi4ologic opereaz cu ?ade0ruriA create sau selectate cu mult gri$, astfel "nc=t s se ob,in efectul dorit. C=nd s+a declan%at conflictul, nu e;ist informa,ii asupra obiecti0elor concrete, nici asupra modului de derulare, nici asupra numrului 0ictimelor. !e 0e4iculeaz conceptul de destabilizare psi4ic prin
38

^il4elm Fempf -ed., 3erdecKte /eIalt, >s-chosoziale *ol$en der Irie$sfNhrun$ niedrie$er :ntensitKt in Gentralameri=a, Pambourg, Argument, 1##1. 39 3iolarea drepturilor omului de ctre anumi,i lideri, "n anumite ,ri, unde se desf%oar de$a conflicte de acest gen, crimele de rzboi ale lui )ilo%e0ici -care urmeaz s fie do0edite %i $udecate de ctre 2:D., armele c4imice ale lui !addam Pussein etc.

33

crearea de "ndoieli ale cror simptome se gsesc "n lipsa unei aten,ii selecti0e, proliferarea unor pre$udec,i, a unor idealizri, a unor preten,ii de absolutism, "ntr+un scepticism e0azi0 %i "ntr+o atitudine de prezer0are a credin,ei "n soart, "n destin. ^il4elm Fempf este de prere c, "n contrapartid, se pun "n scen msuri de "ncredere pentru pretinsa obiecti0itate a informa,iilor, reporta$elor 4&. @pinia public occidental de0ine, "n conflictul de $oas intensitate "n care sunt implicate ,ri sau for,e din zon, o ,int principal a rzboiului psi4ologic. Ea trebuie con0ins c 0ino0at este cel care se dore%te s fie considerat 0ino0at. >. .>. R234%#'& #(-%10!5#%(!& 6# 0*7#!$#+ >receptele lui 6un 7z extrase din !rta rzboi l i) O. 2iscreditai tot ceea ce mer$e bine n ara inamicului. 8. :mplicai reprezentanii claselor conductoare ai rii inamice n afaceri dubioase. P. 2istru$ei-le reputaia i supunei-i dispreului propriilor conceteni. Q. 0tilizai creaturile cele mai ticloase i mai ab!ecte. R. 2ezor$anizai prin orice mi!loace activitatea $uvernelor inamice. S. @sp ndii discordia i conflictele ntre cetenii rilor ostile. T. ntr tai-i pe tineri contra btr nilor. U. @idiculizai tradiiile adversarilor. V. >erturbai prin orice mi!loace intendena, aprovizionarea i funcionarea armatei inamicului. OA. 6lbii voina lupttorilor inamici prin c ntece i melodii senzuale. OO. 7rimitei-v prostituatele n r ndurile lor pentru a ncununa opera de distru$ere. O8. *ii $eneroi n promisiuni i recompense pentru informaii. 5u facei economii, banii cheltuii astfel v vor aduce o bun dob nd. OP. :nfiltrai-v peste tot spionii. 5umai un om care are toate aceste mi!loace la dispoziia sa - i tie s se foloseasc de ele pentru a rsp ndi certurile i discordia -, numai un asemenea om este demn s conduc i s dea ordine. (l este comoara suveranului su i st lpul statului.%QO :receptele lui !un 2z", cunoscute %i aplicate de mult 0reme, par a fi elemente sau modalit,i ale unui rzboi simetric. 6n fond, %i partea ad0ers are acelea%i posibilit,i. 5u este "ns a%a. !imetria, "n domeniul rzboiului informa,ional, este labil, fle;ibil. :ractic, nu e;ist. E;ist doar o competi,ie de o parte %i de alta a unei a;e mediane sau mediatoare. !istemele de influen,are ale rzboiului informa,ional se bazeaz acum pe te4nici foarte costisitoare, pe un "nalt grad al te4nologiilor folosite %i pe suprema,ia informa,ional. Dnto;icarea, propaganda neagr %i influen,a sunt principalele mi$loace ale acestui tip de rzboi. >nii autori sunt de prere c noua ordine mondial este pe cale de a ridica un nou zid ce 0a separa !udul subdez0oltat de 5ordul industrializat, care se simte amenin,at de sc4imbrile politice %i mi%crile din statele contestatare. :entru a men,ine accesul la materii prime, la zonele strategice %i la pie,e, pentru a+%i prezer0a interesele 0itale, este posibil ca ,rile puternice s foloseasc, "n continuare, solu,ii militare %i te4nice "n loc de rezol0area profund a problemelor economice.
40
41

^il4elm Fempf -ed., op. cit. 3ladimir 3ol4o0, 2ezinformarea, arm de rzboi, Dncitatus, p. 21.

34

6n aceste condi,ii, este posibil ca amenin,rile -"ndeosebi cele asimetrice. s creasc, iar strategiile asimetrice adoptate pentru rezol0area acestora s prolifereze. @ astfel de e0olu,ie nu poate duce dec=t la o recrudescen, a 0iolen,elor, la proliferarea focarelor de tensiune %i a cauzelor acestora, concomitent cu mrirea ecartului dintre ,rile foarte puternice %i cele care se consider c le creeaz probleme. >. .A. C#4*1+%(-&#+$'& Ciberconflictul este un conflict produs fie de terori%ti, fie de un stat -grup de state etc.. care atac alt stat prin 0ectori informa,ionali %i te4nologici. @ astfel de problem a fost pus "n 1##' sub numele de ?:earl Parbour ElectronicA, "n timpul unei aplica,ii, "n care, potri0it scenariului, !tatele >nite trebuia s fac fa, unui atac declan%at prin surprindere cu mi$loace te4nologice electronice, informatice, de telecomunica,ii. (esigur un astfel de conflict este foarte costisitor %i, de aceea, nu oricine poate apela la el. !pre deosebire de ciberterorism, ciberconflictul presupune o mare anga$are de mi$loace de "nalt te4nologie, canale opto+electronice, sateli,i de interceptare %i de spiona$, cabluri submarine %i sisteme de captare sau de interceptare a informa,iei transmise prin astfel de mi$loace, amplificatori uria%i de frec0en,e etc. >n astfel de conflict nu poate anga$a dec=t un foarte mic numr de state superte4nologizate %i, de aceea, este foarte pu,in probabil ca el s se produc "n urmtorul deceniu. >.>. NON?MILITARE >.>.1. (7#8'#1*! Conceptul GDC a de0enit o strategie de baz pentru inter0en,ia "n lumea a treia. :rin anii 7&, era %i o modalitate de a limita influen,a >niunii !o0ietice "n aceast lume a treia. 5imeni nu se a%tepta ca Gumea a treia s pun probleme ma$ore marilor puteri. Dar problemele pentru care era necesar inter0en,ia efecti0 C implicit sau direct a marilor puteri +, 0itale pentru ,rile respecti0e, nu prezentau, practic, nici un fel de amenin,are ma$or pentru aceste puteri. (ar, toate la un loc, sus,inute sau "ncura$ate de o ter, mare putere, puteau de0eni o amenin,are. \i atunci, strategia adoptat de !tatele >nite a fost una de "ndiguire, de limitare a influen,ei ad0ersarului direct, care era >niunea !o0ietic %i ,rile aliate acesteia. 2oate conceptele se "n0=rteau "n $urul acestei confruntri C !>A urmrind "ndiguirea comunismului, iar >*!! cre%terea influen,ei acestuia +, "n timp ce problemele reale, ma$ore ale acestor zone nu numai c au rmas nerezol0ate, dar au %i proliferat, mrind enorm mar$a de risc, de instabilitate %i de asimetrii. Conflictul de intensitate medie n+a rezol0at nici el problemele, ci doar a creat !>A un mai mare spa,iu de siguran,. :aralel cu abordarea militar -poate c4iar "naintea acesteia. a problematicii strategice a conflictelor %i amenin,rilor care le alimentau, "n strategia "ndiguirii, un rol deosebit l+au $ucat factorii economici, culturali %i informa,ionali. >.>. . E04!18%'& 6# 4&%+!7! *+%(%0#+2

35

Astfel, "ndiguirea a de0enit "n primul r=nd un concept cu 0aloare economic, limit=ndu+se accesul la te4nologiile de 0=rf %i culti0=ndu+se rela,iile preferen,iale -clauza na,iunii celei mai fa0orizate, spre e;emplu. %i c4iar embargoul economic. 6n 0remea aceea, sistemul economic mondial era tripolarB - regiunea Americii de 5ord, inclusi0 )e;iculL - Europa @ccidental, mai ales >niunea EuropeanL - Vona din sud+estul Asiei %i cea a :acificului. Conform art. 41 din Carta @5>, msurile cu caracter economic %i diplomatic ? pot s cuprind "ntreruperea total sau par,ial a rela,iilor economice %i a comunica,iilor fero0iare, maritime, aeriene, po%tale, telegrafice, prin radio %i a altor mi$loace de comunica,ie, precum %i ruperea rela,iilor diplomatice.A 6n situa,ia "n care astfel de msuri nu au efect, Consiliul de !ecuritate poate 4otr" %i alte msuri, inclusi0 folosirea for,ei armate. Art. 42 arat c opera,iunile de acest fel cuprind ?demonstra,ii, msuri de blocad %i alte opera,ii, e;ecutate cu for,ele aeriene, maritime sau terestre ale )embrilor 5a,iunilor >nite.A (e+a lungul timpului, au fost luate numeroase asemenea msuri. Ele s+au do0edit a fi numai "n mic msur utile. :entru c, indiferent ce se spune, asemenea msuri afecteaz totdeauna popula,ia. Cu alte cu0inte, cei care pltesc nu sunt nici conductorii statelor respecti0e, nici marile puteri, nici organismele care le+au aprobat, ci oamenii de r=nd, adic noi to,i. Embargoul42 presupune re,inerea unor bunuri ale unui stat de ctre alt stat, precum %i pri0area statului respecti0 de un sistem de rela,ii economice normale cu partenerii si sau cu comunitatea interna,ional. Embargoul economic este ec4i0alent cu e;cluderea statului 0izat de la sc4imbul economic interna,ional, pri0area lui de anumite produse, desigur, cu scopul de a+l obliga s respecte anumite reguli, s "nceteze anumite practici, s se supun unei anumite 0oin,e. Embargoul aplicat DraKului, "n 1##1, %i Dugosla0iei, "n perioada 1##2 C 1##', ca urmare a unei 4otr=ri luate de Consiliul de !ecuritate al @5>. (eteriorarea 0ie,ii "n foarte multe ,ri C "ndeosebi din Africa C necesit solu,ii concrete pentru pre0enirea unor catastrofe umanitare. !olu,iile pe care le propun sau le impun marile puteri nu sunt toate acceptate de aceast lume, "ntruc=t nu rezol0 dec=t la suprafa, problemele. )arile puteri consider aceast neacceptare ca pe o surs de riscuri. 6n realitate, este 0orba de o asimetrie a filosofiilor 5ordului %i !udului, bazat pe gra0e in$usti,ii. `rile care cer sc4imbri mai rezonabile, care 0or s realizeze o reform agrar, care doresc independen, na,ional sau "n care popula,ia se pronun, pentru o gu0ernare care nu este conform cu dorin,ele @ccidentului sunt diabolizate %i puse la inde;. Este 0orba de ,rile care au de,inut colonii %i care 0or s men,in cu orice pre, regimuri con0enabile lor. (ac ,rile respecti0e nu se conformeaz, "mpotri0a lor se iau toate msurile, inclusi0 cele care ,in de sanc,iuni economice, de blocade43 economice. >.>.>. S*"!1!$#/0'& *$(#+

42

*orm de represalii prin care un stat reine navele comerciale ale unui alt stat, n porturi sau n marea sa teritorial, mpreun cu ncrctura lor, n scopul de a-l determina s nceteze o nclcare a unor norme de drept internaional i s repare pre!udiciul astfel cauzat.%, "n Dosif Arma%, Cornel :urcrea, :aul (nu% (u,, Aciunea militar la $rania dintre milenii , Editura )ilitar, p. 72. 43 6mpiedicarea, inclusi0 prin mi$loace militare, a 0aselor %i altor mi$loace s ptrund "n porturile, aeroporturile etc. statului supus blocadei, pri0=ndu+l pe acesta de sc4imburi economice %i de alt natur.

36

(iferendele etnice reprezint, la ora actual, amenin,area numrul unu la adresa pcii %i securit,ii. @biecti0ul unora dintre ele este separarea de statele respecti0e %i alctuirea unor ,inuturi autonome sau c4iar a unor state noi. Etniile se confrunt deci, "n primul r=nd, cu statele na,ionale %i, din acest punct de 0edere, aceste tipuri de conflicte sunt asimetrice. !e pare "ns c a0anta$ele nu sunt de partea statelor na,ionale, ci de partea etniilor. \i aceasta, pe de o parte, pentru c o astfel de tendin, fa0orizeaz, "ntr+un fel, procesul de mondializare %i, pe de alt parte, pentru c problema separatismului etnic nu se pune acut "n zona marilor puteri %i "n statele superte4nologizate, cu un ni0el de 0ia, foarte ridicat, ci "n ,rile srace, ale cror gu0erne sunt considerate ca refractare la noua ordine mondial. >.>.A. B%#+%$'& >n stat care nu se conformeaz unor principii acceptate de toat lumea -sau impuse., dac adopt o atitudine pe care comunitatea interna,ional -sau anumite state. o consider inacceptabil sau necon0enabil, poate fi supus de ctre alt stat, de ctre o comunitate de state %i c4iar de comunitatea interna,ional la interdic,ii "n domeniul economic, al telecomunica,iilor, "n ceea ce pri0e%te rela,iile interna,ionale politice, culturale, sporti0e etc. Este un soi de presiune e;ercitat asupra statului rebel sau agresor44.

C!"#$%&'& A STRATEGII ASIMETRICE ASIMETRII STRATEGICE


(up ce a0ertizeaz asupra unor riscuri de (!$'12 !/#0*$1#+2 + 7#1*+$* sau #(7#1*+$*, )#3#4#&*, dar, mai ales, #()#3#4#&* +, ce pot s se transforme "n !0*(#(521# la adresa statului rom=n, documentul+proiect ? V#3#'(*! /$1!$*8#+2 ? E1E A10!$! R%0=(#*#F, prefigur=nd fizionomia rzboiuluiQconflictului armat 0iitor, insist ? pentru realizarea capacitilor de aciune i adaptarea la mediul de securitate a Armatei @om niei, care vor permite o reacie eficient la riscurile i ameninrile nceputului de mileniu%. Dncluderea asimetriei "n documentele strategice oficiale arat c acest concept + studiat, de altfel, cu asiduitate, "n ultimii ani, inclusi0 %i mai ales de ctre marile puteri + , este de actualitate. (e aceea%i actualitate %i importan, se impune a fi, "n prezent, studiul acestei problematici a asimetriei pentru oricare armat, cu at=t mai mult pentru cele aflate "n tranzi,ie, care "%i construiesc sau reconstruiesc doctrine, strategii %i structuri de for,e. (in punctul nostru de 0edere, studiul asimetriei, al strategiilor asimetrice, de%i "ntr+un fel sau altul el a mai fost abordat, c4iar %i "nainte de 1#7#, re0ine la ordinea zilei doar formal ca o problematic de noutate, desigur cu specificul noilor condi,ii de desf%urare a rzboaielorQconflictelor armate. Am subliniat c, "n prezent, proble+ matica !/#0*$1#*# /$1!$*8#+* nu ar fi c4iar o noutate pentru securitatea sau aprarea na,ional, cu g=ndul c, dac e s facem referiri la e;perien,e, am putea s ne "ntrebmB ce altce0a era, printre altele, ? @zboiul de aprare al ntre$ului popor% , din epoca *zboiului *ece, dac nu o /$1!$*8#* 0!<%12 !/#0*$1#+2 "ntr+un posibil conflict asimetric ce putea fi impus *om=niei acelor 0remuri.

44

A se 0edea boicotul %i embargoul impuse DraKului %i Dugosla0iei.

37

!e pune deci tran%ant "ntrebareaB C!1* !1 "'$*! -# /*0(#-#+!5#! +%(+*"$*&%1 Gstrategii asimetriceF 6#. 1*/"*+$#). Gasimetrii strategiceF "*($1' /*+'1#$!$*! 6# !"21!1*! (!5#%(!&2 ; Ga modul general, /$1!$*8##&* !/#0*$1#+* reprezint 8=(7#1*! (+%(+*"5#!), diferit de cea a unui poten,ial sau efecti0 ad0ersar, 6# !+$#)#$!$*! "1!+$#+2 7* ! % "'(* 9( %"*12, "n scopul 0!@#0!&#321## "1%"1##&%1 !)!($!<*. +%(+%0#$*($ +' 0#(#0!&#3!1*! 7*3!)!($!<*&%1. !& *@"&%!$21## /&24#+#'(#&%1 !7)*1/!1#&%1. !& 1*!&#321## /!' *)#$21## /'1"1#(7*1##. 6n particular, pentru securitatea %i aprarea na,ional, /$1!$*8##&* !/#0*$1#+* reprezint, "n fapt, cel pu,in "n aceast perioad, /#(8'1! 0%7!&#$!$* +%(+*"$'!&2 6# !+5#%(!&2 "%/#4#&2 de contracarare a multiplelor aspecte ale !/#0*$1#*# /$1!$*8#+* "ntr+un posibil conflict armat ce ni s+ar impune, "n scopul 0!@#0!&#321## "%/#4#&#$25#&%1 7* 1*3#/$*(52, al e;ploatrii tuturor slbiciunilor agresorilor -ad0ersarilor. %i, "n final, al ob,inerii 0ictoriei "n rzboi. Ga r=ndul lor, !/#0*$1##&* /$1!$*8#+* -politice, economice, sociale, culturale, militare etc.. sunt /$21#&* 7* 7*3*+,#&#41' (!$'1!& /!' "1%)%+!$ de o parte ad0ers, ca urmare a conceperii %i aplicrii unor strategii adec0ate -asimetrice. "ntre di0erse state sau grupuri de state, ce pot fi utilizate "n situa,ii de criz sau de conflict. 6n ceea ce pri0e%te, spre e;emplu, !/#0*$1#! +'&$'1!&2 8&%4!&2 ca surs ma$or de amenin,are, !amuel :. Puntington face sublinierea c %;eea ce occidentalii vestesc a fi bl nda inte$rare $lobal, cum este cazul proliferrii mass-media la dimensiuni mondiale, non-occidentalii denun a fi imperialism ticlos occidental. ntinderea pe care non-occidentalii o consider lume, ei o vd ca pe o ameninareC QR. )ai mult dec=t at=ta, se poate obser0a cu u%urin, c di0iziunea umanit,ii ca rezultat al con0ulsiilor perioadei *zboiului *ece a luat practic sf=r%it, dar di0iziunile fundamentale ale umanit,ii "n termeni de etnicitate, religii %i ci0iliza,ii s+au re0igora, fiind o surs de noi %i permanente conflicte, "n primul r=nd asimetrice. C!1* /'($ (#)*&'1#&* 6# 7#0*(/#'(#&* !+$'!&* !&* !/#0*$1#*# /$1!$*8#+*. 0%$#)!$* -##(7 7* /$1!$*8##&* +%(-&#+$'!&* !/#0*$1#+* ; A/#0*$1#! poate fiB "%&#$#+2. *+%(%0#+2. /%+#!&2. +'&$'1!&2. $*,(%&%8#+2. 0#&#$!12 etc. @riunde e;ist mi%care, dez0oltare, e;ist %i asimetrie. D#)*1/#$!$*! domeniilor "n care aceasta se poate manifesta este practic (*&#0#$!$2, dar "%(7*1*! acestora "ntr+un e0entual +%(-&#+$:1234%# !/#0*$1#+ poate s fie 7#-*1#$2 %i s solicite rspunsuri de contracarare pe msur. A/#0*$1#! "%&#$#+2 %i !/#0*$1#! *+%(%0#+2 sunt prioritare "n strategiile conflictuale, utiliz=nd mi$loace nemilitare pentru a ob,ine a0anta$e "n conflictele de toate categoriile %i nuan,ele. A/#0*$1#! /%+#!&2 este, "n fapt, o consecin, direct a celei economice %i, la r=ndul ei, condi,ioneaz, "ntr+o msur mai mare sau mai mic, asimetria economic. A/#0*$1#! $*,(%&%8#+2 este deosebit de e0ident "n prezent, "ndeosebi la ni0elul marilor puteri, manifest=ndu+se la modul cel mai direct %i cel mai prime$dios "n plan militar, prin faptul c declan%eaz serioase dezec4ilibre strategice %i opera,i+ onale "n conflictele militare %i, de ce nu, non+militare. 5i0elul !/#0*$1#*# 0#&#$!1* propriu+zise are, totu%i, ?cuv ntul% cel mai greu "ntr+ un conflict. (e altfel, nici nu ne putem imagina conflict armat care s nu se bazeze
45

!amuel :. Puntington, ;iocnirea civilizaiilor, 8ucure%ti, Editura Antet, p. #'.

38

cel pu,in pe o #&'3%1#* !/#0*$1#*. Ea este, "ns, de regul, c=t se poate de 1*!&2 "*($1' )#+$#0! '(*# !81*/#'(#. D#0*(/#'(#&* !/#0*$1#*# /$1!$*8#+* poten,eaz ori, dimpotri0, diminueaz strategiile "n domeniu, e0iden,ierea acestora fiind o condi,ie esen,ial a comportamentului pr,ilor aflate "n conflict. C!$*8%1#/#(7 $#"'1#&* 7* !/#0*$1##. "n func,ie de o serie de factori, re,inem cB a. D'"2 1!"%1$'& 7* -%15* "* +!1*?& 1*!&#3*!32. !/#0*$1#! "%!$* -#H - "%3#$#)2I - (*8!$#)2. :rima grup este, "n mod e0ident, fa0orizant, ea rezult=nd "n domeniul militar, dar nu numai, dintr+o instruire superioar, din calitatea deosebit a factorului uman, te4nic %i te4nologic, din concep,ii de ducere a ac,iunilor militare %i non+militare a0ansate etc. Ea este, desigur, la "ndem=na statelor %i armatelor din structura 5A2@, dar %i a altor structuri de putere aflate "ntr+un stadiu de dez0oltare economico+social apreciabil. 5u este "n nici un caz de apana$ul statelor ce "nc parcurg procesul de restructurare economico+social %i militar, cum este %i cazul ,rii noastre. 6ntr+o asemenea postur + 7* !/#0*$1#* (*8!$#)2 + , statele 0or cuta metode de a contrabalansa deficitul "n acumulri cantitati0e, dar mai ales calitati0e. Asimetria negati0, proprie "n general celor mai slabi, este un 4andicap pe care un ad0ersar "l 0a folosi, cu siguran,, "ntr+un e0entual conflict, profit=nd de slbiciunile %i 0ulnerabilit,ile pr,ii aflate "n aceast postur. b. ( -'(+5#* 7* 7'1!$2. !/#0*$1#! "%!$* -#H - "* $*10*( /+'1$I - 7* 7'1!$2 /!' "* $*10*( &'(8. 6n afara faptului c anumite state, situate "n zone defa0orizate ale globului, sunt "ntr+o "*10!(*($2 asimetrie negati0, 7'1!$! 0!1* a acesteia este una din caracteristicile unor state aflate "n zone nu tocmai defa0orizate. >na dintre cauzele ma$ore ale unor asemenea situa,ii rezult, printre altele, din /#$'!5#! *+%(%0#+%? /%+#!&2 "1*+!12, din &#"/! )%#(5*# 7* ! 7*"26# !('0#$* 4!1#*1* "n calea democratizrii statale, sau FvenicaJ $1!(3#5#* &! *+%(%0#! 1*!&2 7* "#!52. (ac este 0orba de un conflictQrzboi, 7'1!$! !/#0*$1#*# de0ine un factor determinant al succesului. 9a, de unele aspecte de !/#0*$1#* /$1!$*8#+2 7* /+'1$2 7'1!$2, cum a fost, spre e;emplu, rzboiul+fulger aplicat de germani "n cel de+al doilea rzboi mondial, "n conflictele militare postbelice asimetria strategic a fost una dintre caracteristicile aproape fr e;cep,ie ale acestora. Ea a coincis, de regul, cu durata propriu+zis a conflictului. Este interesant de remarcat c, "n unele dintre conflictele militare postbelice de dat recent, cum a fost cel din Dugosla0ia -Foso0o C 1###., 7'1!$! +%(-&#+$'&'# a fost "n rela,ie direct cu 12/"'(/'1#&* 7* +%($1!+!1!1* gsite de partea s=rb, cu !+5#'(*:#(-&'*(52 7#1*+$2 !/'"1! !/#0*$1#*# /$1!$*8#+* 7* (!$'12 "%3#$#)2 aflat la "ndem=na for,ei aliate. c. D'"2 0%7!&#$!$*! 9( +!1* /* 0!(#-*/$2H - "1%81!0!$2 (7*&#4*1!$2)I - 9($=0"&2$%!1*. ($=0"&!1*! are, desigur, rolul ei "ntr+o ac,iune militar, uneori poate c4iar s decid FsoartaJ acesteia, dar nu trebuie s se constituie "ntr+o solu,ie, nu trebuie s fie un deziderat al conducerii nici unei pr,i "n conflict.

39

A/#0*$1#! "1%81!0!$2 -deliberat. pune categoric "n e0iden, slbiciunile ad0ersarului, fa0oriz=nd men,inerea sau c=%tigarea ini,iati0ei, pe fondul realizrii libert,ii de ac,iune. :entru partea aflat "ntr+un raport 7*&#4*1!$ 7* #(-*1#%1#$!$*, este important s realizeze acest lucru cu suficient timp "nainte, pentru a pune "n aplicare msuri corespunztoare de +%($1!+!1!1* sau, cel pu,in, de 7#0#('!1* ! /'"*1#%1#$25## ad0ersarului. d. ( -'(+5#* 7* 1#/+'1#&* /!' !0*(#(521#&* +* &* 1*"1*3#($2H - 1#/+'1# /!' !0*(#(521# 1*7'/*I - 1#/+'1# /!' !0*(#(521# 0!<%1*. Dntensitatea riscurilor sau amenin,rilor ce "%i au originea "n asimetria strategic sunt "n raport propor,ional cu gradul de asimetrie realizat %i, desigur, cu scopurile propuse de beligeran,i. Aceasta depinde, de asemenea, de rspunsurile care pot fi date de cei care 0or fi 0ictimele unei agresiuni. (ac, spre e;emplu, printre rspunsurile gsite se "nscriu $*1%1#/0'& sau utilizarea unor +%0"%(*($* !&* !10*&%1 7* (#0#+#1* 9( 0!/2. 1#/+'1#&* de0in 0!<%1* %i pentru partea care ar dispune de o asimetrie poziti0, pe care "ns a utilizat+o "n scop de agresiune. e. D'"2 (!$'1! !+'0'&21#&%1. !/#0*$1#! "%!$* -#H - 0!$*1#!&2 (-#3#+2)I - "/#,%&%8#+2I /!'H - +!($#$!$#)2I - +!&#$!$#)2. 6n asimetria strategic, natura acumulrilor este deosebit de important. (e regul, acumulrile psi4ologice sunt implicite celor materiale -fizice., cantitati0e, dar, mai ales, calitati0e. 6n prezent, acumulrile cantitati0e, "n special cele de ordin te4nologic %i informatic, sunt cele mai e0idente, dar %i suficient de 0ulnerabile. (e altfel, nu "nt=mpltor pentru societ,ile informatizate %i te4nologizate, pentru armatele acestora, dar mai ales pentru scopurile ce %i le+ar propune "n confruntrile cu ad0ersarii, nu neaprat pe msur, riscurile %i amenin,rile asimetrice sunt de o deosebit importan,. E;perien,a unor conflicte asimetrice de dat recent, cum ar fi cele din /olf -1##1. sau Dugosla0ia -1###., a fcut demonstra,ia )'&(*1!4#&#$25## la !$!+'1#&* #(-%10!$#+* sau la "%/#4#&#$25#&* 7* +%($1!+!1!1* 9( 0%7!&#$25# /#0"&* , unele considerate a fi "*1#0!$*. asupra unor sofisticate 0#<&%!+* 6# /#/$*0* 7* +*1+*$!1* 6# +*1+*$!1*?&%)#1*, care sunt capabile s ac,ioneze, practic, "n totalitatea spectrului electromagnetic.

V#3#'(# (+%(+*"$*) %"*1!5#%(!&* 7* +%($1!+!1!1* ! 1#/+'1#&%1 6# !0*(#(521#&%1 7* (!$'12 !/#0*$1#+2 &! !71*/! /*+'1#$25## 6# !"2121## (!5#%(!&*
VIZIUNEA STRATEGIC ? E1E A10!$! R%0=(#*# , proiectat fiind la ni0elul celor mai a0ansate reprezentri strategice, e0iden,iaz patru +%(+*"$* %"*1!5#%(!&* + +,*#* ale fizionomiei unui posibil conflict armat al 0iitorului, "n care ,ara noastr ar putea fi implicat, %i anumeB 0!(*)12 7*+#/#)2. !(8!<!0*($ /*&*+$#) 7* "1*+#3#*I "1%$*+5#* 0'&$#7#0*(/#%(!&2 ! -%15*&%1 "1%"1## 6# +%(+*($1!1* &%8#/$#+2. 40

6n aparen,, este destul de dificil s se fac legtura "ntre aceste concepte opera,ionale %i problematica riscurilor sau a amenin,rilor de natur asimetric, mai ales cu aceea a contracarrii unor asemenea pericole. 6n cele ce urmeaz, ne propunem o succint analiz a 0irtu,ilor de contracarare ce le ofer conceptele enun,ate, posibil %i altele, "ntr+un conflict de natur asimetric. M!(*)1! 7*+#/#)2 este, de regul, la "ndem=na celui care de,ine superioritatea, dar ea poate s se constituie "ntr+un !$' %i pentru cel care nu dispune, neaprat, de a0anta$ele asimetriei poziti0e. 6n acest caz, e;isten,a for,elor instruite, a unui minimum de mi$loace necesare, apte s ac,ioneze pentru e;ploatarea a0anta$elor unor !+5#'(# !/#0*$1#+*, "n general !$#"#+*, care s se concentreze pe *-*+$* 9( $#0" 6# /"!5#' se constituie "n tot at=tea solu,ii de rezol0are a asimetriei negati0e, de contracarare a superiorit,ii de toate nuan,ele a unui poten,ial agresor. )ane0ra decisi0 conceput "n acest mod 0izeaz un nou cadru al /"!5#'&'# %"*1!5#%(!&, diferit de cel actual, deoarece at=t for,ele, mi$loacele, c=t %i obiecti0ele 0izate 0or fi diferite. !e pleac "n acest sens de la premisa c mane0ra 0a trebui s asigure aplicarea puterii de lupt selecti0, acolo unde inamicul se a%teapt cel mai pu,in, e;ploat=nd rapid %i eficient orice oportunitate ce se ofer, "n punctele cele mai 0ulnerabile ale spa,iului de confruntare. A(8!<!0*($'& /*&*+$#) 7* "1*+#3#* necesit, "n mod obligatoriu, #(-%10!5##, presupun=nd !+5#'(# 7* #7*($#-#+!1* 6# &%+!&#3!1* a obiecti0elor de importan, strategic %i operati0 ale ad0ersarului, dar care prezint )'&(*1!4#&#$25# apte s ofere %"%1$'(#$25# "n scopul lo0irii cu eficien, a acestora. ($1?% +%(-1'($!1* !/#0*$1#+2. anga$amentul imaginat "n acest fel presupuneB - -%15* bine ec4ipate, "nzestrate %i, mai ales, instruiteL - !4#&#$!$*! de a identifica, selecta %i lo0i obiecti0e aflate "n oricare punct al spa,iului de confruntare, "n mod oportun %i cu precizieL - capacitatea de a asigura o *)!&'!1* "1*+#/2 ! /#$'!5#*# , de !(8!<!1* %i 1*!(8!<!1* ! -%15*&%1 "n ac,iuni atipice care s contracareze superioritatea ad0ersaruluiL - capacitatea de a 0#(#0!&#3! *-*+$*&* 7#/$1'+$#)* directe %i colaterale ale lo0iturilor unui ad0ersar, ce de,ine superioritatea etc. 6n accep,iunea noastr, -%15*&* !10!$*, dar nu numai, rm=n )'&(*1!4#&* &! !0*(#(521#&* !/#0*$1#+*, "ndeosebi la cele #(-%10!5#%(!&* 6# "/#,%&%8#+* 7* "1*+#3#*. la posibilitatea utilizrii unor arme de nimicire "n mas %i a 0ectorilor purttori ai acestora, a terorismului, "n special a celui urban. 2oate aceste amenin,ri, ca %i altele din aceast categorie, presupun o /$1!$*8#* %i un !(8!<!0*($ /*&*+$#) 7* "1*+#3#* , pe fondul unei foarte bune cunoa%teri. 6n consecin,, +%(+*($1!1*! "* #(-%10!5## se $ustific mai mult ca oric=nd, iar eforturile informa,ionale trebuie orientate mai mult ctre !0*(#(521#&* (*$1!7#5#%(!&*, "ndeosebi cele !/#0*$1#+*. 6n ceea ce ne pri0e%te, procesul de ob,inere, analiz, procesare %i distribuire a informa,iilor este, cu siguran,, mai dificil, tocmai datorit lipsei te4nologiilor "n domeniu. Aceasta "ns nu+i diminueaz nicidecum importan,a, oblig=nd organismele specializate s utilizeze absolut toate sursele de informa,ii, inclusi0 pe cele care par, la prima 0edere, ca fiind dep%ite. Concentrarea pe informa,ii presupune, de asemenea, un *-%1$ #(/$#$'5#%(!& 6# %"*1!5#%(!& #($*81!$, utiliz=nd at=t sursele desc4ise -mass+media, Dnternetul etc.., c=t %i cele "nc4ise, "n special agentura. >tilizarea procedurilor confruntrii asimetrice ca %i aprareaQprotec,ia "mpotri0a subtilelor pro0ocri asimetrice solicit +!"!+#$25# (%# 7* +'&*8*1* ! #(-%10!5##&%1.

41

P1%$*+5#! 0'&$#7#0*(/#%(!&2 ()'&(*1!4#&#$!$*! 0#(#02) a for,elor proprii 0izeaz "ntreaga gam de amenin,ri, inclusi0 cele de natur asimetric, de0enite din ce "n ce mai prezente. Ele, de fapt, sunt %i foarte greu de identificat. Credem "ns c "1%$*+5#! 0'&$#7#0*(/#%(!&2 %i, deci, )'&(*1!4#&#$!$*! 0#(#02 trebuie s se caracterizeze prin capacitatea for,elor noastre de a limita libertatea de ac,iune a ad0ersarului. Este posibil "ns un asemenea lucru ? 5oi apreciem c este posibil, cu condi,ia asigurrii unui +%($1%& /'4$#& !& /"!5#'&'# 7* +%(-1'($!1* %i al asigurrii condi,iilor pentruB - cunoa%terea modului de ac,iune al ad0ersarului, al mi$loacelor %i sistemelor de cercetare+lo0ire ale acestuia, precum %i a 0ulnerabilit,ilor ce le prezintL - identificarea %i monitorizarea propriilor 0ulnerabilit,i ce pot constitui ,inte -obiecti0e. u%or de atins de ctre ad0ersarL - cunoa%terea riscurilor la care for,ele noastre pot fi e;puse, limitarea pierderilor produse prin lupt %i eliminarea, pe c=t posibil, a celor colateraleL - e;isten,a, "n permanen,, a unei strategii de protec,ie indi0idual %i colecti0, care s 0izeze pericolele ma$ore la care sunt e;puse for,ele proprii, dar mai ales cele rezultate din confruntarea asimetric. Conceptul protec,iei multidimensionale 0izeaz toate dimensiunile spa,iale de ac,iune armat "n care s+ar putea manifesta agresiunea -terestr, aerian, na0al, cosmic ori informa,ional.. A7!"$!4#&#$!$*! +%(+*"$'!&2 6# !+5#%(!&2 , cerin, opera,ional %i, "n acela%i timp, +%(+*"$ nee;primat ca atare "n enumerarea fcut de noua 3iziune strategic, poate fi unul dintre conceptele cele mai importante, mai ales dac ne referim la 1#/+'1#. !0*(#(521# 6# "*1#+%&* !/#0*$1#+*. Este uneori dificil sau, poate, c4iar imposibil de anticipat ce tipuri de 1#/+'1# !/#0*$1#+* pot s apar "ntr+o situa,ie sau alta, a crei configura,ie putem %i trebuie s o anticipm, cel pu,in cu apro;ima,ie, "ntr+un conflict armat. 6ntr+un 0*7#' !+5#%(!& -&'#7 %i, cel mai adesea, !/#0*$1#+, surprizele pot s apar la tot pasul, iar noi trebuie s fim pregti,i s le facem fa,. F&*@#4#&#$!$*! 9( 8=(7#1* 6# !+5#'(* a fost dintotdeauna o caracteristic a marilor comandan,i %i o +%(7#5#* ! /'++*/'&'#. Ea "ns trebuie +'&$#)!$2 %i *@*1/!$2 cu mult timp "nainte de a fi pus "n practic. !ubliniem acest lucru, deoarece, "n "1!+$#+! #(/$1'#1## (%!/$1*, declarati0 suntem de acord cu necesitatea adaptabilit,ii, "ns, "n cadrul !"&#+!5##&%1 %i al <%+'1#&%1 7* 1234%#, cu greu "%i gsesc locul situa,ii care s pun "n e0iden, "ntreaga gam a riscurilor %i amenin,rilor asimetrice. *m=nem, "n sc4imb, tributari unor /#$'!5## %i +%(+*"5## $1!7#5#%(!& +&!/#+*, care nu solicit "n msur suficient rezol0ri conflictuale de natur asimetric. C%(+*($1!1*! &%8#/$#+2 presupune, pe l=ng asigurarea &#4*1$25## 7* !+5#'(* a structurilor specifice, /'/5#(*1*! *-#+#*($2 ! $'$'1%1 !+5#'(#&%1 , "ntr+un /"!5#' +%(-&#+$'!& /'"1!7#0*(/#%(!$, dar, "n acela%i timp, "'(+$'!& "n pri0in,a inter0en,iilor de specialitate propriu+zise. Ddeal ar fi ca logistica s nu se AvadJ. "ns s fie 0*1*' "1*3*($2 la locul %i la momentul potri0it. Componentele propriu+zise pot fi ele "nsele ,inta unor atacuri asimetrice, impun=ndu+se o gri$ deosebit pentru asigurarea protec,iei acestora. Cu siguran,, noile concepte strategice %i opera,ionale 0or modifica semnificati0 structura %i func,ionalitatea "ntregului sistem al securit,ii %i aprrii na,ionale,

42

fc=ndu+l capabil s reac,ioneze "n mod corespunztor la "ntreaga gam a riscurilor, amenin,rilor %i pericolelor, inclusi0 cele de natur asimetric.

C!"#$%&'& B FACTORII CE DEFINESC FIZIONOMIA CONFLICTELOR ASIMETRICE


Edificat pe aria 0ast %i di0ers a acestui gen de confruntri militare %i non+ militare, fizionomia conflictelor asimetrice este dat de un comple; de factori ce o indi0idualizeaz net "n raport cu conflictele clasiceB situa,ii politico+economice %i strategice de insecuritate asimetric, scopul politic %i strategic, obiecti0ele 0izate, for,ele %i mi$loacele de ac,iune specifice, concep,ia %i intensitatea conflictului, atitudinea fa, de ad0ersar, spa,iul de desf%urare, tipurile dominante de ac,iune %i modul de manifestare a 0iolen,ei. B.1. S#$'!5## 7* #(/*+'1#$!$* !/#0*$1#+2 Gumea multipolar a noului secol, dominat, la ni0el global, de goana dup resurse strategice -controlul %i stp=nirea lor., de fuga de efectele negati0e ale globalizrii %i ale unor procese naturale -"nclzirea climei, lipsa apei, de%ertificarea, inunda,iile, cutremurele, epuizarea resurselor naturale %.a.., ale e0olu,iilor demografice necontrolate, ce 0or genera procese destabilizatoare ample "n di0erse zone de pe mapamond41, 0a fi o lume a conflictelor predominant asimetrice. Ele se 0or na%te din situa,ii strategice multiple, care au la baz tendin,ele de regionalizare, creatoare de decala$e gra0e, manifestrile sociale cu consecin,e negati0e, de proliferare a riscurilor regionale -situa,ii conflictuale, diseminarea armamentelor %i altor mi$loace de lupt necon0en,ionale, a terorismului %i crimei organizate, a traficului de droguri, a conflictelor etnice %i religioase, a degradrii continue a mediului "ncon$urtor.. 8azat pe o rela,ie asimetric, geografia confruntrilor dispropor,ionate do0ede%te implicarea decisi0 a economicului %i politicului "n geneza situa,iilor de insecuritate. 2recerea entit,ilor statale de la sistemele economice industriale la cele informa,ionale na%te o multitudine de confruntri de intensitate 0ariabil, pe fondul decala$elor gra0e e;istente "n plan na,ional sau regional. :e termen lung, crizele economice, problemele economice %i comerciale %i c4iar ecologice pot constitui fermentul unor astfel de conflicte. ?;reterea economic, dup cum subliniaz !amuel :. Puntington, "n studiul su WW Ciocnirea ci0iliza,iilor XX, creeaz instabilitate politic n interiorul rilor i ntre ri, altereaz echilibrul de putere ntre ri i re$iuni E4 , isc=nd amenin,ri %i, "n final, conflicte desc4ise "ntre acestea. :entru a ilustra aceast aser,iune, cunoscutul futurolog american men,ioneaz succesele economiei $aponeze, care pun !tatele >nite ale Americii "n fa,a unor op,iuni politice %i economice delicate. *itmul "nalt de cre%tere la care a a$uns economia c4inez 47 nelini%te%te, de asemenea, America. :e de alt parte, apropierea tot mai e0ident dintre C4ina %i *usia, acum, c=nd statul c4inez se afirm din ce "n ce mai clar ca putere dominant
46 4

3DVD>5EA !2*A2E/DCa +2&1&. A*)A2A *@)b5DED. !amuel :. Puntington, ;iocnirea civilizaiilor i refacerea ordinii mondiale . Editura Antet, 1##7, p. 322. 48 Ddem, p. 14#.

43

"n !pa,iul Asiatic, "i "ndeamn pe americani la reflec,ie %i rea$ustarea liniei politice. 6n aceea%i not de "ngri$orare, referindu+se la aspectele ecologice gra0e ale planetei, unii autori afirm 4otr=t c ? viitorul rzboi, adevratul rzboi - va fi unul al apeiE4#. Conflictele asimetrice "%i au o surs important "n situa,iile de confruntare generate de uni0ersalismul occidental, de ceea ce Puntington consider ? ciocnirea civilizaiilorE. :e aceast linie de argumentare "nc contro0ersat, cele mai periculoase conflicte ar putea fi cele dintre popoare apar,in=nd diferitelor entit,i culturale. 6nuntrul ci0iliza,iilor au loc conflictele etnice. !pri$inul diplomatic pe care s=rbii din fosta Dugosla0ie l+au primit de la ru%i sau cel "n armament %i fonduri furnizate bosniacilor de saudi,i, turci, iranieni %i libieni s+au datorat "nrudirii culturale, iar nu unor ra,iuni ideologice, politice sau economice '&. 6n limba$ul istoricilor, asemenea conflicte deri0 din ? revolta mpotriva FccidentuluiE, din respingerea modernizrii %i occidentalizrii, un proces care, apreciaz Puntington, s+ a declan%at de "ndat ce a "ncetat ?expansiunea FccidentuluiE. >n e0antai foarte mare de situa,ii este inclus "n raporturile ci0iliza,iilor cu @ccidentul care ia deciziile cruciale "n probleme economice, influen,eaz decisi0 politica %i securitatea altor regiuni sau ci0iliza,ii. Controlul petrolului %i accesului la acesta reprezint e;emplul cel mai edificator "n acest sens. 5umeroase conflicte pro0in din diferen,ele e;istente "ntre aceste ci0iliza,ii %i @ccident %i din inter0en,ia occidental "n treburile altor ci0iliza,ii. Ec4ilibrul modificat de putere "ntre ci0iliza,ii %i statele lor de nucleu este "nc o stare generatoare de situa,ii conflictuale asimetrice. Dat moti0ul pentru care marile puteri "ncearc s stopeze sau s "nt=rzie dez0oltarea puterii militare con0en,ionale %i necon0en,ionale a ,rilor de cultur islamic %i sinic -c4inez.. !itua,ii politico+economice %i strategice de insecuritate ce conduc, ine0itabil, la conflicte asimetrice sunt generate, deopotri0, de domina,ia e;ercitat "n economie, de opresiunile %i erorile regimurilor totalitare, ca %i de deciziile antipopulare, antidemocratice ale unor gu0ernri falimentare. 9oametea, srcia, lipsurile de tot felul stau la temelia multor situa,ii conflictuale. :e aceea%i durat ac,ional lucreaz %i discriminrile religioase sau ideologice gra0e, 0iolen,a, rbufnirile na,ionaliste la adresa unor categorii de popula,ie, dar %i elementele de ordin istoric, cu poten,ial conflictual latent, nemul,umirile fa, de statu+ Ouo, migrrile popula,ionale, cu modificarea ec4ilibrului demografic, toate situa,iile inflamante put=nd reprezenta germenii unor conflicte asimetrice importante. Dnstabilitatea din anumite zone ale lumii poate na%te oric=nd conflicte de acest gen. :e termen scurt, unele conflicte temporare de natur etnic, declan%ate spontan, sau conflictele sociale care "%i au iz0orul "n insuportabilitatea msurilor antipopulare luate de autorit,i sunt situa,ii ce conduc la conflicte asimetrice. B. .S+%"'& "%&#$#+ 6# /$1!$*8#+ !& +%(-&#+$'&'# !/#0*$1#+. %4#*+$#)* (in punct de 0edere politic'1, conflictele asimetrice au drept scopB sporirea influen,ei politice "ntr+o anumit zon geostrategicL influen,area orientrilor politice ale statelor care controleaz resurse strategiceL realizarea intereselor economice "n
4#

:4ilippe Gabarde %i 8ernard )aris , 2oamne, ce frumos e rzboiul economicY , Editura Antet, 2&&1, p. 14. 50 Ddem, p. 31. 51 (e 0zut abordarea scopului politic al rzboiului la Carl ClauseIitz, "n 2espre rzboi, 8ucure%ti, Editura )ilitar, 1#72.

44

zone bogate "n resurse strategiceL men,inerea stabilit,ii "ntr+o anumit zonL sporirea anga$amentului %i a capacit,ii unor alia,i de a participa la ac,iuni militare pe care le implic ?aprarea comunEL sporirea influen,ei asupra unor gu0erne %i elite a cror orientare politic este important la ni0el global, regional etc.L ob,inerea independen,ei stataleL restabilirea unei ordini bazate pe 0alorile prona,ionale ale religiei %i tradi,iilor comuneL restabilirea prin for, a intereselor na,ionale fundamentaleL realizarea egalit,ii confesionale a popula,ieiL aprarea ordinii constitu,ionale %.a. !copul strategic'2 al conflictelor asimetrice este de a crea o situa,ie postconflictual care s permit negocierile de pe pozi,ii a0anta$oase. Cile de "nfptuire a scopului politico+strategic general al conflictului asimetric sunt "n principal de natur nonmilitar, "nso,ite de o serie de demersuri politico+ diplomatice, economice, psi4ologice, paranormale, informa,ionale etc. @biecti0e ale conflictelor asimetrice pot fi considerateB - separarea unor regiuni %i constituirea de noi stateL - modificarea regimului politic din unele ,riL - eliberarea de sub domina,ia strinL - sc4imbarea gu0ernelor sau a unor pre%edin,i de stateL - recunoa%terea egalit,ii confesionale sau men,inerea acestor inegalit,iL - ob,inerea unor pri0ilegiiL - lic4idarea unor personalit,i a cror acti0itate incomodeaz sau "mpiedic rezol0area unor problemeL - eliberarea unor camarazi re,inu,i, de,inu,i sau aresta,iL - ob,inerea de rscumprri pentru finan,area unor ac,iuni 0iitoare %.a. 2otodat, printre obiecti0ele stabilite se afl %iB - penetrarea centrelor de putere politic, social, a mass+mediaL - subminarea, aser0irea economiei sau distrugerea economiei unei ,ri+,intL - implementarea unor noi sisteme de 0aloriL - dezagregarea autorit,iiL - realizarea unor contradic,ii %i rupturi "ntre conductorii de stat %i popula,ieL - modelarea societ,ii potri0it propriilor concep,ii %i idei. B.>. F%15* 6# 0#<&%!+* 7* !+5#'(* /"*+#-#+* 3arietatea for,elor anga$ate "n conflictele asimetrice este remarcabil. 6ntre acestea, se "nscriu urmtoarele genuri de for,eB - spioni afla,i "n slu$ba unor state sau organiza,ii interna,ionale, ac,ion=nd "n domeniileB economic, militar, diplomatic, %tiin,ific etc.L - terori%ti, ce folosesc 0iolen,a "n scop politic, economic, militar, etnic, religios '3 %.a.L - trafican,i de arme, materiale strategice, droguri, muni,ii, ec4ipament militar, care ac,ioneaz "n interesul propriu, al unor organiza,ii sau state '4L - 4acKeri, care "ncearc s e;ploateze bazele sistemelor financiare, comerciale %i ale pie,ei de capital mondiale, sparg codurile %i sistemele de securitate informa,ional, "n interes propriu, dar mai ales "n cadrul unor acte teroriste, destabilizatoare, 0iruseaz, perturb func,ionarea computerelor aprrii %.a.m.d.L
52

*eferiri asupra scopului politic %i strategic al rzboiului la general+maior -r.. Corneliu !oare, "n @ecitindu-l pe ;lause?itz, 8ucure%ti, Editura )ilitar, 1##3, p. 2#. '3 /eneral Don :itulescu, Al P-lea rzboi mondial. ;rima or$anizat . Editura 5a,ional, 1##1, pp. '4+'#. 54 Ddem, p.3 .

45

oameni de afaceri, ce se folosesc de corup,ie %i mit pentru a manipula func,ionari de stat, parlamentari, gu0erne, "n folosul personal sau al unor state ori organiza,ii suprana,ionale -?elit infrac,ionalE care coordoneaz marile afaceri, ?infractorii gulerelor albeE care fac e0aziune fiscal, concuren, neloial, bancrut frauduloas, contraband, deturnare de fonduri, falsificare %i splare de bani, di0ulg secrete economice, acapareaz parte din economia public %i pri0at prin $ocuri de tip Caritas, de e;emplu. ''L - diploma,i "n slu$ba unor oficine strine, a unor interese destabilizatoare etc.L - racKe,i, de regul fo%ti lupttori "n Afganistan sau "n trupele de ocupa,ie din Europa, care atac la drumul mare, $efuiesc, omoar, pun "n pericol ordinea social, economia, pro0oac 4aos, dezordine, propag 0iolen,a, teroarea, frica, practic %anta$ul ordinar, e;torcarea de bani prin ?asigurarea protec,ieiEL - financiari 0ero%i sau organiza,ii specializate "n splarea %i reciclarea banilor murdari, ce atenteaz la siguran,a sistemului bancar na,ional '1L - lupttori de g4eril -frac,iuni ale :FF, de e;emplu, care ac,ioneaz pentru independen,a statului Kurd.L - mafio,i, care desf%oar o mare di0ersitate de acti0it,i ilicite, fiind organiza,i "n asocia,ii de tip mafiot -la noi, mafia sindical, ca liderul minerilor din 3alea <iului, )iron Cozma, care a mers p=n la ac,iuni ce au destabilizat ,ara, au afectat siguran,a na,ional, au subminat puterea de stat, sau mafia ,igneasc, ori mafia $ocurilor de noroc.' L - ?re0olu,ionariE arma,iL - mercenariL - carteluri -organiza,ii. criminale -teroriste, profesionale, etnice etc.., mi%cri religioase %i alte for,e non+na,ionale sau ?gladiatori globaliE, cum "i numesc so,ii 2offler'7L - for,e pentru opera,iuni speciale'#L - grupuri de presiune %i destabilizare a rela,iilor cu alte state -formate din a%a+ zi%i diziden,i %i persecuta,i politic, refugia,i din ,ara de origine pe moti0 de "nclcare a drepturilor omului, care fac, totodat, propagand politic, prozelitism religios %.a... Ca mi$loace de ac,iune specifice "ntrebuin,ate "n conflictele asimetrice, se distingB - aparatur de supra0eg4ere electronic -sisteme de obser0are+cercetare prin satelit, sisteme de control electronic prin cipuri %i alte componente implementate "n componentele calculatoarelor electronice %i ale re,elelor, sisteme de comunica,ii+transmisiuni, Dnternet. 1&L - armament artizanal, inclusi0 arme de distrugere "n mas -nucleare, c4imice, bacteriologice %i radiologice.L - e;plozi0i plasticiL - rac4ete cu raz lung de ac,iuneL - arme "n spa,iuL
55 56

Dbidem, pp.3&2+3'4. Colonel (umitru !a0a, @zboiul, de la comarul de ieri la misterul de azi i apocalipsa de m ine &::', "n re0ista ?/=ndirea militar rom=neascA, nr.4 Q 1##7, p.1&&. 57 /eneral Don :itulescu, op. cit., p.211. 58 Al0in %i Peidi 2offler, @zboi i antirzboi. 6upravieuirea n zorii secolului 99:, 8ucure%ti, Editura Antet, 1##1, p.231. 59 Ddem, p.11#. 60 )aurice 5a$man, 5oul rzboi rece, manipulare, dezinformare, infiltrare, "n re0ista ?:laneta DnternetA, nr.2, ianuarie 1## , pp.34+'1.

46

arme electrodinamiceL arme neletale11 -arme laser cu $oas energie, emi,toare de radia,ii izotropice, impulsuri electromagnetice nenucleare, microunde de mare putere, infrasunete, friabilizarea metalelor cu a$utorul lic4idelor, substan,e supercaustice, te4nologii de reducere a aderen,ei, agen,i polimerici, calman,i, cea, sufocant, agen,i antiinfrac,iune, spraJ cu piper, dispoziti0e de orbire, proiectile nepenetrante, modificatori ai combustiei pentru carburatoarele auto0e4iculelor, substan,e ur=t mirositoare, generatoare acustice %i de radia,ie12, emi,toare de bruia$ %.a..L te4nologia terori%tilorL nanote4nologieL biote4nologii aplicate -0iru%i, plo%ni,e %i 0iermi de computer, bombe logice.L mi$loace de camufla$, acoperire, ascundere, control, negare, dezinformare -mass + media, mi$loacele te4nice ale ac,iunilor psi4ologice %i de dezinformare, mi$loacele de influen,are paranormal %i biopsi4osocial etc.. 13L pentru modificarea mediului -abaterea 0=nturilor, declan%area de cutremure, erup,ii 0ulcanice de la distan,, folosirea laserelor pentru a tia o bre% "n ptura de ozon de deasupra ad0ersarului etc.. 14. B.A. C%(+*"5#! 6# #($*(/#$!$*! +%(-&#+$'&'#. !$#$'7#(*! -!52 7* !7)*1/!1

6n general, conflictele asimetrice, ca o component a rzboiului prezentului %i 0iitorului + ce se caracterizeaz prin comple;itatea teatrelor de ac,iuni, prin multiplicarea situa,iilor de gueril urban, prin dozarea for,ei pentru a furniza un rspuns adec0at amenin,rilor atipice, prin "ntreptrunderea mediilor ci0ile cu cele militare, printr+o ne0oie tot mai crescut de capacit,i de culegere a informa,iilor +, sunt concepute "ntr+un set foarte di0ers de condi,ii, cu intensit,i 0ariabile, purtate de entit,i generalizate, "ntr+un uni0ers multipolar. Ele includB parteneri -care pot fi considera,i alia,i militari.L ad0ersari -cu interese %i 0alori contrare 0alorilor %i intereselor marilor puteri, care "ns nu au mi$loacele necesare de a li se opune acti0 acestora din urm.L renega,i -folosind adesea for,a %i 0iolen,a militar, inamici actuali %i posibili ai marilor puteri.L strile de necesitate -opera,iuni umanitare de sal0are, diferite opera,iuni de pace, alte opera,iuni dec=t rzboiul, dezastre naturale sau ecologice ce necesit folosirea resurselor militare. 1'. Conflictul asimetric este conceput, astzi %i, probabil, "n 0iitor, pe de o parte, cu "ntrebuin,area armelor netradi,ionale, a armelor neletale, iar pe de alt parte, cu folosirea armelor de foc, e;plozibililor, a armelor clasice, "n raport cu posibilit,ile de ripost. 6n secolul UUD, 0a inter0eni "n ecua,ie, e0ident, genera,ia a treia de arme nucleare -cele cu emisie direc,ionat %i selecti0 de energie., folosite ca arm antispa,ial de state de,intoare de arm nuclear, "mpotri0a marilor puteri ce posed arme "n spa,iul cosmic, dar %i armele cu plasm.
11

/eneral de di0izie -r.. dr. /4eorg4e Ard0oaice %i lector uni0ersitar colonel 3alentin !tancu, @zboaiele de azi i de m ine, a$resiuni nonconvenionale, 8ucure%ti, Editura )ilitar, 1###, pp. 2 + 2#1. 12 <ames Adams, 0rmtorul D ultimul rzboi mondial, 8ucure%ti, Editura Antet, 1##7, pp. 111+172. 13 5at4an /ardels, 6chimbarea ordinii $lobale, 8ucure%ti, Editura Antet, 1##7, p. 71. 14 Al0in %i Peidi 2offler, op. cit., p. 1'&. 1' /eneral+locotenent :atricK ). Pug4es, Ameninri i provocri pe plan mondial n deceniile urmtoare, *aportul prezentat, "n septembrie 1###, Comisiei parlamentare a !>A, document preluat de pe Dnternet.

47

:otri0it generalului /ordon *. !ulli0an %i colonelului <ames (ubiK, tendin,ele "n fizionomia ma$orit,ii rzboaielor 0iitoare, care 0or fi asimetrice, suntB - integrare masi0 a te4nologiilorL - realizarea unui efect mai mareL - perfec,ionri "n asigurarea in0izibilit,ii mi$loacelor %i "n detectarea obiecti0elorL - 0olum %i precizie a focului sporiteL - dispersare %i letalitate crescute. !trategii militari conced c se 0a accentua tendin,a de demilitarizare a rzboiului, iar zona confruntrii 0a fi mai mult "n mediile socio+spiritual, cultural %i psi4ologic, moti0a,ional %i afecti0, lupta duc=ndu+se prin manipularea informa,iilor, imaginilor, culturii, tradi,iilor, mentalit,ilor, intereselor, trebuin,elor %i a%teptrilor, prin influen,area moralului, a strii de spirit %i comportamentului indi0idual %i colecti0 al ad0ersarului. (uritatea %i intensitatea confruntrilor asimetrice e;prim ni0elul strii conflictuale "n care unele state+na,iuni sau centre de putere intr "n trendul integra,ionist. (inamica luptei, gradul sporit de incertitudine, efectul armelor moderne creeaz o mare presiune psi4ologic asupra combatan,ilor. 2eama, groaza, starea de insecuritate, de nesiguran, generalizate, date de caracterul impre0izibil al ac,iunilor, la ni0elul "ntregii popula,ii sau al unui segment al acesteia, reprezint obiecti0ul de prim importan, al ac,iunilor teroriste, modalit,i preferate de desf%urare a conflictelor asimetrice. Aceste sentimente sunt culti0ate prin for, %i amenin,area cu for,a a unor cet,eni ne0ino0a,i, neimplica,i "n conflict, prin ac,iuni derulate astfel "nc=t s fie intens mediatizate "n presa scris %i, mai ales, audio0izual %i, prin aceasta, s intensifice frica "n r=ndurile ad0ersarului. B.B.S"!5#'& 7* 7*/-26'1!1* !peciali%tii militari strini %i rom=ni11 "mpart spa,iul de desf%urare a ac,iunilor de lupt asimetrice "nB - spa,iul global -planetar., pentru care sunt elaborate concep,ii strategiceL - spa,iul unor zone de pe glob, inclusi0 cele situate la mari deprtri "ntre ele, unde se men,in sau promo0eaz, %i prin for,a armelor, interese politice, economice, spirituale etc.L - spa,iul de interes strategic -o zon sau regiune terestr %i maritim din 0ecintatea teritoriului na,ional.L - spa,iul na,ional. 6n spa,iul de lupt fluid, unde "nt=lnim o nou fizionomie a rzboiului, dispoziti0ele de lupt sunt asimetrice -neliniare.. Aici se desf%oar ac,iuni de lupt asimetrice, caracterizate prin descentralizare, mane0rabilitate, fle;ibilitate, mobilitate, dispersare %i utilizarea unei game largi de ac,iuni terestre, aeriene, na0ale, cosmice, informa,ionale, psi4ologice %i speciale, duse simultan la ni0el strategic, operati0 %i tactic, continuu %i "n ritm alert. E;emplul *zboiului din /olf este edificator pentru un conflict asimetric, "n care pr,ile s+au gsit "ntr+o confruntare militar dispropor,ionat, pe de o parte uz=ndu+se de te4nologia cea mai sofisticat a ultimului deceniu, "n spa,iul de lupt integrat, iar pe de alt parte, de "nzestrarea iraKian dep%it %i de o reac,ie pe potri0a dotrii.

11

/eneral de brigad dr. 3asile :aul, ;onflictele secolului 99:. >roiecii n spaiul strate$ic , 8ucure%ti, Editura )ilitar, 1###, p. 3#.

48

B.C. T#"'1# 7%0#(!($* 7* !+5#'(* Arsenalul ac,iunilor de lupt asimetrice este deosebit de 0ast. 2ipurile de ac,iune dominante1 suntB - pe plan internB constituirea unor alian,e politice antistataleL di0ersiunea politicL manipularea politicL boicotul parlamentarL mo,iunile de cenzurL gre0ele politiceL absenteismul parlamentarL lobbismulL folosirea de agen,i pro0ocatoriL agita,ia politicL fanatismul politic %i religiosL obstruc,iaL represiuneaL segrega,iaL %anta$ul politicL iredentismulL trdarea de intereseL 0iolen,a politicL lupt de g4erilL corup,ia17L fraudele "n in0esti,ii, e;torcarea de baniL e0aziunea fiscalL falsificarea %i contrafacerea biletelor bancareL falsificarea mrcilor de fabrica,ie. - pe plan externB spiona$ulL penetrarea economicL sustragerea de te4nologii a0ansateL "ncura$area e;odului de inteligen,L ingerin,a "n treburile interne ale altui statL propaganda ostil pe plan interna,ionalL blocada economicL embargoul totalL boicotul economicL dumpingul economic %i 0alutarL 4acKing+ul -atacul asupra infrastructurii informa,ionale.L compromiterea gu0ernelor, personalit,ilorL imi;tiunea "n desf%urarea alegerilor %i c=%tigarea acestora de ctre
1

Cpitan de rangul DDD 3asile )ic4i, 2e la rzboiul clasic la rzboiul politic , "n re0ista ?/=ndirea )ilitar *om=neascE nr. 3Q 1##', p. 11.
17

(an @anciu %i !orin *dulescu, ;orupia i crima or$anizat n @om nia , Editura Continent UUD, 1##4.

49

partide %i personalit,i care fa0orizeaz acti0itatea e;tern sau criminalL infiltrri religioase, financiare sau culturaleL influen,area prin opera,iuni psi4ologice, parapsi4ologice -manipulare mintal de la distan,.1#L dezinformareaL sub0ersiuneaL separatismulL sabota$ul "n scop teroristL conflictele intercorporatisteL racKetering -furturi prin efrac,ie, $afuri, %anta$e, controlul traficului de droguri, $ocurilor de noroc, prostitu,iei.L terorismul -0iolen,a, crima %i distrugerile 0iz=nd oficialit,ile politice %i popula,ia "n general, proprietatea public %i pri0atL rpirileL sec4estrarea de persoane, luarea de ostateciL asasinateleL mutilrileL sc4ingiuirileL deturnarea de mi$loace de transport aerian, na0al, rutierL atac armat "mpotri0a persoanelor %i obiecti0elorL ocuparea sediilor unor institu,ii politice sau de stat, pro0ocarea de e;plozii, incendii, a0arii gra0eL ac,iuni de comandoL folosirea terori%tilor sinuciga%iL e;pedierea de colete %i scrisori+capcanL tulburarea ordinii publiceL contaminarea radioacti0, c4imic %i biologic a unor suprafe,e de teren, culturi, surse de alimentare cu ap, bunuri de larg consum, a unor localit,i sau grupuri de oameniL narcoterorismL terorism de stat.L pro0ocarea de panic, dezordine, prin propagarea de z0onuriL traficul cu arme %i materiale e;plozi0e, cu te4nic %i materiale radioacti0eL intimidareaL amenin,rile asupra unor colecti0it,i, personalit,i de stat, gu0erneL finan,area de ac,iuni antistatale, criminale etc.L contrabandaL di0ulgarea secretelor economiceL comer,ul cu copiiL %anta$ul politicL aser0ireaL e;ploatarea contradic,iilor %i tensiunilor interetnice %i religioase, a problemelor na,ionale, ni0elului sczut de cultur etc.L manipularea deciziilor "n cadrul forumurilor interna,ionale, pentru adoptarea de sanc,iuni, constr=ngeri, "ngrdirea libert,ii statului respecti0 de a se manifesta ca subiect egal de drept interna,ional, ob,inerea de ctre agresor a mandatului de a se implica, "n numele acestor organisme, "n solu,ionarea ?pa%nicE a litigiilor din zon, acordarea de ?asisten,E, ?a$utorE pentru dep%irea situa,iei, ?spri$inirea for,elor progresiste, democraticeE, ?aprarea drepturilor omuluiE, a ?libert,ii etnice %i religioaseE, arbitrarea unor situa,ii sau momente tensionate etc.L 4r,uirea, culpabilizarea %i destabilizarea institu,iilor fundamentale ale statului.

1#

/eneral de di0izie -r.. dr. /4eorg4e Ard0oaice %i lector uni0ersitar colonel 3alentin !tancu, op. cit., pp. 1 +1#4.

50

B.D. M%7'& 7* 0!(#-*/$!1* ! )#%&*(5*# 6n epoca "n care ?naiunile au preluat de!a monopolul violenei E -2offler. &, "n spa,iul conflictelor asimetrice, aceasta este caracteristica principal a ac,iunilor desf%urate. @dat cu trecerea timpului, 0iolen,a pare s se acutizeze, semn c recurgerea la agresi0itate este considerat "nc solu,ia de dominare a ad0ersarului. (e men,ionat c tot Al0in 2offler, "n lucrarea sa ? >o?ershiftE, accentua, "nc la "nceputul anilor #&B ?Capacitatea de hiperviolen, pe care o concentrau odat doar c teva naiuni, devine acum dispersat democratic, dar prime!dios. (xact n acelai timp, natura violenei nsi sufer profunde schimbri, devenind tot mai dependent de tehnolo$ii intensive ale cunoaterii, ca microelectronica, materialele avansate, optica, inteli$ena artificial, sateliii, telecomunicaiile i simulrile i soft?are-ul evoluatE 1. :rincipalele moduri de manifestare a 0iolen,ei la ni0elul conflictelor asimetrice suntB - metode asimetrice %i asincrone folosite cu abilitateL - surpriza te4nologiei, care poate conferi a0anta$e circumstan,iale neanticipate de marile puteri militareL - miza pe capacitatea cantitati0, combinat cu a0anta$ele situa,ionale -ini,iati0, obiecti0e limitate, linii scurte de comunica,ii, teren cunoscut, timp suficient de desf%urare %i pregtire a pozi,iilor de lupt.L - folosirea armelor de distrugere "n mas, a rac4etelor %i a for,elor pentru opera,iuni specialeL - sub0ersiunea %i terorismul combinatL - formarea unor capacit,i aeriene de aprare antiaerian, rac4ete, mine de rzboi %i na0ale, ac4izi,ionarea de arme de distrugere "n mas %i rac4ete cu raz mai lung de ac,iune, pentru descura$area !>A %i intimidarea 0ecinilor -Dran.L - folosirea poten,ialului a0ansat de comand %i control, instruire, "ntre,inere, informa,ii secrete %i cercetare+recunoa%tere, de administrare, a condi,iilor %i circumstan,elor situa,ionale fa0orabileL - conflictul marilor puteri militare regionale, desf%urat cu for,e ?4ibridE numeroase, "mpotri0a marilor puteri ale lumii -!>A, de e;emplu., a0=nd ca suport te4nologiile letale a0ansate %i posibilele alian,e %i condi,ii stabilite "n plan regionalL - folosirea for,ei %i 0iolen,ei militareL - opera,iuni altele dec=t rzboiulL - traficul cu narcotice %i alte ac,iuni criminale cu implica,ii pentru securitatea na,ionalL - opera,iuni simultane -efectul de re,ea al unor sau c4iar mai multor condi,ii %i circumstan,e.. 6nc4eiem cercul demonstra,iei noastre asupra modurilor de manifestare a 0iolen,ei "n cadrul confruntrilor asimetrice cu o concluzie e;trem de pertinent %i a0izatB ?(lanul schimbrii se ndreapt spre ntrirea capacitilor combative de !oas intensitate cu tehnolo$ii noi i mbuntite D senzori, comunicaii pe baz spaial, arme non-letale i robotice. ;eea ce su$ereaz c noua form de rzboi, proprie celui de-al 7reilea 1al, se poate dovedi n timp la fel de puternic mpotriva
70 1

@p. cit., p.21'. Al0in 2offler, >o?ershift. >uterea n micare, 8ucure%ti, Editura Antet, 1##', p. 422.

51

$uerilelor i oponenilor pe scar mic, purt nd un rzboi de tip >rimul 1al, ca i contra armatelor de stil ira=ian, proprii celui de-al 2oilea 1al T8. :entru c ?ne p ndete, aa cum aceiai autori coincid, d ndu-i dreptate excelentului analist strate$ic de la @A52 ;F@>F@A7:F5, ;arl Huilder, o Lterifiant asimetrieM E 3.

C!"#$%&'& C POSIBILE STRATEGII DE CONTRACARARE A EFECTELOR CONFLICTELOR ASIMETRICE


!trategiile de contracarare -ameliorare, diminuare, e0itare, e0entual %i folosire. a efectelor conflictelor asimetrice se situeaz pe trepte importante "n toate domeniile strategiilor politico+diplomatice, informa,ionale, psi4ologice, culturale %i militare. Ele sunt duse prin mi$loace adec0ate, pe principiile unit,ii, complementarit,ii, surprinderii, oportunit,ii %i faptului "mplinit, reproduc=nd astfel, cum nu se poate mai bine, ceea ce "nseamn strate$ii asimetrice "n mediul natural. !punem acest lucru, "ntruc=t este foarte important ca, "n analiza strategiilor asimetrice, s ne "ntoarcem la acel spa,iu "n care ele sunt cel mai acasB lupta genelor. !trategia 4 este o ?politicA comportamental programat, de pildB ?Atac ad0ersarulH (ac fuge, urmre%te+lH (ac riposteaz, fugi tu HS. @ strategie e0oluti0 stabil -!E!. este aceea care, o dat adoptat de to,i membrii unei popula,ii, nu poate fi dep%it de nici unul dintre ei. Altfel spus, cea mai bun strategie pentru un indi0id depinde de ceea ce face ma$oritatea popula,iei. 6ntruc=t to,i indi0izii unei popula,ii "ncearc s ma;imizeze propriul succes, singura strategie durabil 0a fi aceea care, e0olu=nd, nu 0a putea fi dep%it de nici un indi0id de0iant -mutant.. @ dat pus la punct o !E!, ea rm=ne constant, selec,ia penaliz=nd orice de0ia,ie, p=n ce o modificare important a mediului pro0oac o perioad scurt de instabilitate e0oluti0 sau o oscila,ie a popula,iei '. A%a cum s+a artat, cazurile descrise au fost denumite lupte asimetrice. Ad0ersarii, "n aceste e;perimente, au fost identici din toate punctele de 0edere, cu e;cep,ia strategiilor agresi0e adoptate. (ar, fire%te, un asemenea model nu e;ist "n realitate. <. )aJnard !mit4 si /.A. :arKer au studiat luptele asimetrice %i au stabilit cel pu,in trei tipuri de asimetrii. :rima sur0ine c=nd indi0izii se deosebesc prin talia %i abilitatea lor agresi0 si c=nd fiecare indi0id este capabil s e0alueze capacit,ile fizice ale ri0alului sau "n compara,ie cu ale sale. Al doilea tip implic o diferen, "ntre profitul ob,inut, "n cazul 0ictoriei, de fiecare combatant. >n mascul btr=n, cu speran,a de 0ia, redus, are mai pu,in de pierdut "n urma unei rniri gra0e, dec=t un mascul t=nr care are "naintea lui o "ntreag 0ia, de reproductor. @ a treia asimetrie apare atunci c=nd unul dintre ad0ersari poate face lupta s se termine mai repede. 6n acest caz, !E! adoptat 0a fi ?rezidentul c=%tig, intrusul pierdeS, selec,ia natural fa0oriz=nd indi0izii care manifest un comportament teritorial. 1

/eneral de di0izie -r.. dr. /4eorg4e Ard0oaice %i lector uni0ersitar colonel 3alentin !tancu, op. cit., p. 212.
73

Ddem, p.232. (r.)i4ail Cociu, +ena e$oista si strate$iile sale, Dnternet, III.Asimetrice.4tm 75 4ttpBQQIII.curentul.roQstQstW#W1&W2&&&Wgenele.4tm 76 4ttpBQQIII.curentul.roQstQstW#W1&W2&&&Wgenele.4tm
74

52

C.1. S$1!$*8## !&* #7*($#-#+21## 5u este 0orba de o izolare stricto sensu, ci de o ?ie%ire la malA, adic de o ie%ire din flu;ul amenin,rilor %i influen,rilor. !e pune totu%i "ntrebareaB 6n aceast epoc a mondializrii, mai este oare posibil a%a ce0a? 5u numai c este posibil, dar este -%i 0a fi din ce "n ce mai mult. %i necesar. Entit,ile nu+%i pot pierde identitatea. Asimetrie nu "nseamn doar rupere a ec4ilibrului, doar confruntare, conflict, rzboi, 0ictorie sau "nfr=ngere. Asimetrie "nseamn %i stare, realitate, specificitate, adic neidentitate, indi0idualitate, solu,ii posibile, personalitate, organizare proprie, reac,ie adec0at. 5u se poate trage o a; de simetrie %i, pentru armonizarea lumii, ce se afl "n st=nga trebuie obligat s fie identic cu ce se afl "n dreapta. !t=nga %i dreapta, poziti0ul %i negati0ul, sus+ul %i $os+ul pot s coe;iste -%i coe;ist de milioane de ani., iar a;a care+i desparte pe unii de al,ii nu este altce0a dec=t o medie sau o median. Adic o simpl linie. De%irea din flu; poate fi e;trem de benefic. El0e,ia a ie%it din acest flu; al confruntrilor cu secole "n urm %i nu i+a prins ru deloc, c4iar dac, din mai toate punctele de 0edere, ea se afl "n asimetrie cu aproape oricare ,ar din Europa. \i c4iar dac El0e,ia pare s "ncerce a+%i armoniza strategia cu cea a Alian,ei %i a >niunii Europene, e;emplul ei rm=ne unul de mare reu%it. C. . S$1!$*8## "1%$*+5#%(#/$* 5oul regulament american 9) 1&&+' din 1##3, care e;pune doctrina 8tlia Aeroterestr, are un capitol consacrat proiec,iei for,elor -poIer pro$ection. care "nglobeaz opera,ii altele dec=t rzboiul -operations ot4er t4an Iar.. Este o e;presie a modului cum percep americanii aceast nou realitate creat dup *zboiul *ece %i care se caracterizeaz prin proliferarea confruntrilor urbane, a conflictelor etnice %i religioase, a crimei organizate, a traficului de droguri. Este necesar s se inter0in rapid pentru protec,ia for,elor americane %i, "n acela%i timp, pentru stabilizarea situa,iei %i impunerea pcii. @biecti0ele acestui tip de proiec,ie a for,elor se refer laB - protec,ia %i sus,inerea for,elor armate ale !>A pretutindeni "n lumeL - protec,ia "mpotri0a armelor de distrugere "n masL - c=%tigarea rzboiului informa,ionalL - aplicarea unor lo0ituri rapide %i preciseL - dominarea complet %i indiscutabil a spa,iului de confruntare. !trategia asimetric american se bazeaz pe "nalt te4nologie, ac,iuni rapide, rzboi non+contact, suprema,ie cosmic, aerian %i maritim, suprema,ie informa,ional %i pierderi zero. Aceast strategie este continuarea, mai e;act, materializarea unei politici de intimidare ofensi0 a regimurilor ostile %i de impunere a unui comportament "n conformitate cu interesele americane, ale alia,ilor sau ale comunit,ii interna,ionale. 6n acest sens se "nscrie %i ini,iati0a de contra + proliferare, care, "ncep=nd cu mandatul pre%edintelui Clinton -dar %i acum., are ca obiecti0 s nu permit accesul Gumii a treia la te4nologia modern, e0ident, "n scopul protec,iei militarilor americani care ac,ioneaz pe aceste teritorii %i a ,rilor occidentale. Ga acea 0reme au fost identificate patru amenin,ri principaleB - proliferarea armelor nucleare %i a celor de distrugere "n masL - emergen,a puterilor regionale amenin,toareL - amenin,rile economiceL

53

- amenin,rile pro0enite din destabilizarea fostei >niuni !o0ietice. 5oua politic introduce, pe l=ng func,ia de pre0enire, bazat pe diploma,ie, %i pe cea asigurat de noi capacit,i militare care s fac fa, noilor tipuri de amenin,ri. Aceasta "nseamn militarizarea politicii de contra+proliferare -noi arme cu putere de ptrundere sporit pentru lo0irea instala,iilor subterane, pentru lo0irea rac4etelor mobile %i aprarea antirac4et.. Celelalte componente ale acestei politici se refer la pre0enirea surprinderii %i la "ntrirea colaborrii interna,ionale cu partenerii. E;ist "ns o politic %i, respecti0, strategii de protec,ie a for,elor %i de cealalt parte a mediei sau medianei. 9iecare ,ar, indiferent unde s+ar afla %i "n ce tabr s+ ar situa, trebuie s+%i ia msuri pentru protec,ia for,elor %i 0alorilor sale %i aprarea sau impunerea intereselor proprii. Aceste componente deopotri0 ale politicii %i ale strategiei sunt numeroase %i ,in de particularit,ile fiecrei ,ri. Ele ,in de realit,ilor momentului, dar %i de tradi,ii %i de un anumit mod de a percepe, e0alua %i prognoza situa,iile conflictuale la orizontul de a%teptare. C.>. S$1!$*8## 7* +%!&#3!1* Gumea se polarizeaz din ce "n ce mai mult. (e o parte se afl for,a banului %i a "naltei te4nologii, de cealalt C srcia %i dependen,a din ce "n ce mai pronun,at de efectele -"ndeosebi secundare sau colaterale. ale aceste "nalte te4nologii. Cu alte cu0inte, lumea a fost, este %i 0a fi asimetric. 5umai "n lumea cristalelor e;ist simetrie. Asimetria lumii este conflictual, c4iar dac nu totdeauna ea este productoare de conflicte. 5a,ionalismele %i fundamentalismele sunt considerate principalele surse de amenin,are. (ar ele "nsele sunt produse ale asimetriei lumii %i, ca atare, ne "n0=rtim "ntr+un cerc 0icios. !ocialismul real a e%uat, iar re,etele capitalismului, a celui care reprezint fundamentul 0alorilor occidentale, nu permit acestor ,ri din lumea fost comunist sau din lumea a treia s+%i rezol0e marile probleme. Confruntarea 5ord C !ud se continu. `rile dez0oltate 0or s+%i men,in cu orice pre, ni0elul ridicat al 0ie,ii %i a0anta$ele pe care le+au dob=ndit. >nele mi%cri %i unele ,ri din lumea a treia se opun. Dat sursa unor tensiuni care 0in din realit,i asimetrice. Dar acestea nu pot fi solu,ionate dec=t tot prin mi$loace %i strategii asimetrice. (eci nu numai ,rile lumii a treia sunt 0ino0ate de proliferarea unor conflicte asimetrice. *dcinile acestor conflicte -care, "n ma$oritatea lor se desf%oar "n aceste ,ri. se afl ancorate profund "n inegalit,ile economice, sociale, politice %i istorice. !olu,iile trebuie cutate deci aici. Cele militare 0or crea doar impresia c s+a rezol0at. C=nd este 0orba de raporturile "ntre aceste dou lumi C o lume a fostelor colonii, a ,rilor srace %i una a ,rilor superte4nologizate, care au trecut de$a la societ,i de tip informa,ional +, nu se poate face abstrac,ie de decala$e, de interese, de sursele conflictuale reale, unii merg=nd "n sus, al,ii "n $os. \i atunci mereu 0or fi linii de separa,ie, baricade, coali,ii de state %i alian,e. !tatele se 0or coaliza nu neaprat pentru a ataca, pentru a impune, ci mai ales pentru a+%i asigura stabilitatea necesar, pentru a se afla la adpost, pentru a fi nu at=t de partea celui mai puternic, c=t de partea celui mai pu,in 0ulnerabil, celui mai stabil. )a$oritatea ,rilor ca nu au interese globale se coalizeaz pentru a+%i asigura stabilitatea, pentru a contracara efectele asimetriilor agresi0e, pentru a face fa, amenin,rilor crora, singure, nu le+ar putea rezista. Candidaturile ,rilor din Centrul %i Estul Europei la >niunea European %i 5A2@ nu 0izeaz realizarea unei for,e care s domine lumea, ci ob,inerea unui orizont de siguran, strategic, de stabilitate

54

absolut necesar pentru rezol0area problemelor proprii %i pentru asigurarea unui ni0el de 0ia, acceptabil cet,enilor. )anIaring noteazB ?consecin,ele unei instabilit,i amenin,toare "n mediul interna,ional pot s fie foarte importante, dar este 0orba doar de un simptom, nu de o amenin,are "n sine. Amenin,area "n sistemul contemporan rezult mai degrab din lipsa de "n,elegere deopotri0 a cauzelor instabilit,ii %i a manierei %i mi$loacelor cu care se trateaz conflictele care rezult din manifestrile 0ariate ale dezec4ilibrelor politic, economic, social %i militar.A :entru c ,rile puternice au participat la astfel de conflicte necon0en,ionale, dar nici unul nu s+a desf%urat pe teritoriul lor %i, de aceea, n+au cum s "n,eleag -din toate punctele de 0edere. filosofia acestor conflicte, ci doar pe cea a punctului de 0edere propriu. Argumentul este "nainte de toate te4nic. Epoca telecomunica,iilor %i a mi$loacelor de transport moderne permite celor care posed astfel de mi$loace s aib o 0iziunea global 0eritabil, de 0reme ce acestea sunt de,inute %i controlate de un mic grup de pri0ilegia,i, de noroco%i 7. (ar ele nu se pot "nc4ide mult 0reme "n propriul lor sistem pri0ilegiat %i, de acolo, s rezol0e prin for, orice tendin, re0endicati0 din partea ,rilor lumii a treia. (in ce "n ce mai mult, lumea de0ine multipolar, economia se mondializeaz, natura conflictelor se sc4imb, informa,ia ptrunde peste tot, iar lumea de0ine interdependent. C.A. S$1!$*8## 7* (*'$1!&#$!$* 5eutralitatea nu este o strategie, ci o politic. !e pare c, astzi, o politic de neutralitate nu mai poate fi posibil sau, "n orice caz, nu mai este benefic. 6ntr+o lumea interdependent, nimeni nu se izoleaz. Dnclusi0 El0e,ia dezbate de c=,i0a ani ideea ie%irii din neutralitate %i alinierea la >niunea European. 2otu%i, "n ceea ce pri0e%te pre0enirea confruntrilor asimetrice, considerm c poate fi adoptat %i a astfel de politic, respecti0, o astfel de strategie. Cel pu,in pe plan politic %i pe plan militar. !trategiile de neutralitate au drept concept fundamental nean$a!area %i c4iar neimplicarea. 5eanga$area este nu doar o op,iune, ci %i un act de decizie care se dore%te a fi respectat de comunitatea interna,ional, precum %i de gruprile de for,e posibil a se confrunta. 6n acest sens, strategiile de neanga$are 0izeaz, "n primul r=nd, transmiterea unui semnal de neutralitate, de neimplicare "n marile confruntri ale mileniului, ceea ce este foarte pu,in credibil. 2otu%i, %i a%a ce0a este posibil. Aceasta presupune un anumit tip de strategie economic, de strategie informa,ional, de strategie cultural %i, e0ident, de strategie militar, care s opereze nu cu concepte de anga$are "n confruntare, ci cu concepte de neanga$are, care pot s "nsemne izolare, restric,ionare sau colaborare limitat. !trategiile de neanga$are trebuie s demonstreze neimplicarea "n dispute, preocuparea pentru colaborare, precum %i ac,iunea predominant poziti0 "n rela,iile interna,ionale. @r, "n asprul %i ine0itabilul proces de mondializare, astfel de strategii nu sunt nici recomandabile, nici utile %i nici posibile.

C!"#$%&'& D AMENINRI (RISCURI) ASIMETRICE. CONSECINE N PLANUL SECURITII I APRRII NAIONALE


77 78

)a; )anIaring, "n E./. Corr, !t. !loan, op. cit. 4' )artin 0an Cre0eld, Fn *uture <ar, Gondres, 8rasseJcs, 1##1.

55

D.1. P*1#+%&. !0*(#(5!1*. 1#/+ 6ntr+o lume at=t de dinamic, se i0esc pericole la tot pasul. !+ar putea spune c pericolul este una din caracteristicile societ,ii moderne, el fiind direct propor,ional cu progresul. :osibilitatea accidentului de automobil, spre e;emplu, a crescut direct propor,ional cu 0iteza acestuia, e0ident, aplic=ndu+se la calculul riscului coeficientul diminuant dat de sistemele de securitate a circula,iei %i de calitatea din ce "n ce mai bun a drumurilor. Cu alte cu0inte, societatea modern, cu toate msurile de securitate care se iau, este caracterizat de recrudescen,a %i di0ersificarea pericolului. Cu at=t mai numeroase sunt pericolele din domeniul confruntrilor armate. Aici te4nologia a e0oluat incredibil, iar armele de distrugere "n mas %i sistemele de arme de mare precizie, ca %i reac,iile necon0en,ionale "mpotri0a acestora, 0ulnerabilizeaz %i mai mult societatea uman, men,in la cote alarmante pericolul de rzboi. :ericolele sunt percepute de societate ca amenin,ri, pro0ocri %i, "n apropierea lor nemi$locit, adic "n ac,iune, ca riscuri. *isc "nseamn amenin,are direct %i asumat. *iscurile cele mai mari ale societ,ii moderne sunt, "n c0asitotalitatea lor, de natur asimetric. Ele cuprind "ntreaga sfer a acti0it,ii umane %i+l "nso,esc pe om "n aproape tot ce face. Cu c=t lumea se di0ersific %i se ierar4izeaz, cu at=t mai numeroase %i mai acute de0ine amenin,rile de tip asimetric. :entru c asimetrie "nseamn (D9E*E5`a, adic posibilitate de a ac,iona diferit %i de a reac,iona diferit, cu scopul de a surprinde, a distruge, a c=%tiga ini,iati0a strategic %i libertatea de ac,iune %i, "n consecin,, de a "n0inge. ?6n 1## , conceptul de amenin,are asimetric se bucura de o mare aten,ie, "ntr+ un document oficial american preciz=ndu+seB L2ominaia 60A n domeniul militar convenional poate ncura!a adversarii notri s foloseasc Z[\ mi!loace asimetrice pentru a ataca forele i interesele noastre n lume i pe teritoriul americanM TV. C4iar dac strategiile asimetrice sunt 0ec4i de c=nd lumea, riscurile de tip asimetric au, "n epoca actual, noi configura,ii. ?6ntr+un document "ntocmit de un grup special desemnat de Congresul american s e0alueze problemele aprrii pe termen lung se precizaB L>utem presupune c inamicii i adversarii notri viitori au tras nvminte din @zboiul din +olf. (ste puin probabil c ei se vor confrunta cu noi, cu arme convenionale, formaiuni blindate masive, fore aeriene superioare, flote navale proprii, n toate aceste domenii 60A fiindu-le net superioare. n schimb, ei vor cuta noi modaliti de atacare a intereselor noastre, forelor noastre i cetenilor notri. (i vor $si ci i modaliti de combinare a triei lor mpotriva punctelor noastre slabeMUA. )a$oritatea documentelor %i studiilor care abordeaz problematica asimetriei strategice definesc amenin,rile %i riscurile asimetrice "n aceea%i manier, ca diferen,e, ca pericole %i riposte felurite, "n genere necon0en,ionale. 6n documentul intitulat S$1!$*8#! 0#&#$!12 ! R%0=(#*# se aratB "Risc rile asimetrice cuprind acele strate$ii sau aciuni deliberat ndreptate mpotriva statului rom n, care folosesc procedee diferite de lupta clasic, viz nd atacarea punctelor vulnerabile ale societii civile, dar care pot afecta direct sau indirect i forele armate. (le se refer la) expansiunea reelelor i activitilor teroriste3 proliferarea i diseminarea necontrolat a tehnolo$iilor i materialelor nucleare, a mi!loacelor de distru$ere n mas, a armamentelor i a altor mi!loace letale neconvenionale3 rzboiul informaional3
79

/eneral de brigad dr. 3asile :aul, Asimetria strate$ic, @bser0atorul militar, nr. 17 -7 C 14 mai 2&&1.. 80 Ddem

56

izolarea @om niei n societatea $lobal, bazat pe informaie, din cauza lipsei infrastructurii specifice. Astfel de riscuri includ ntreruperea fluxului esenial de informaii, propa$area unei ima$ini deformate privind societatea democratic rom neasc, modul de respectare de ctre @om nia a tratatelor sau acordurilor internaionale, limitarea accesului la resursele strate$ice, de$radarea mediului i existena n proximitatea frontierelor naionale a unor obiective cu un $rad ridicat de risc.%71 D. . T#"%&%8#! !0*(#(521#&%1 (1#/+'1#&%1) !/#0*$1#+* Amenin,rile -riscurile. asimetrice nu au aceea%i configurare pentru toat lumea. (e aceea, ele se cer pri0ite %i analizate diferen,iat, "n func,ie de condi,iile concrete, de op,iunile strategice %i de for,ele care sunt sau pot fi anga$ate "n confruntare. Gumea este di0ersificat %i, ca atare, %i posibilit,ile de ac,iune sau de ripost sunt diferite &Anexa nr. P'. *iscurile de natur asimetric, "n 0iziunea !tatelor >nite ale Americii, sunt, "n mare parte, diferite dec=t cele pe care le au "n 0edere, spre e;emplu, statele din lumea a treia. (iferen,a de te4nologie, de ci0iliza,ie, de condi,ii concrete, de posibilit,i %i, e0ident, de mentalitate se e;prim, "n primul r=nd, "n strategiile de confruntare, "n ceea ce numim asimetrie strate$ic. !e realizeaz astfel o anumit rela,ie amenin,are -risc. C ripost asimetric, ofensi0 asimetric + aprare, care, probabil, 0a domina tipologia conflictelor din acest "nceput de mileniu. 2ipologia amenin,rilor -riscurilor. de natur asimetric impune o nou e0aluare a spa,iilor de interes strategic %i a filosofiei confruntrii, "ntruc=t lumea s+a sc4imbat radical %i, "n pofida globalizrii economiei %i informa,iei, ea rm=ne e;trem de diferit %i de contradictorie. D.>. C%(/*+#(5* 9( "&!('& /*+'1#$25## 6# !"2121## (!5#%(!&* !ingura ,ar care a fcut o analiz serioas a amenin,rilor asimetrice %i a elaborat o filosofie a confruntrii "n acest spa,iu gu0ernat de un sistem de ecua,ii din zona probabilit,ilor condi,ionate este America. !tatele >nite, "n 1iziunea 6trate$ic 8AOA %i "n 1iziunea 6trate$ic 8A8A, lanseaz cinci concepte care ,in de asimetria strategicB dominare a ntre$ului spectru de misiuni, manevr dominant, an$a!are de precizie, accentuare pe lo$istic, protecie multidimensional 72. Aceste cinci concepte formulate de americani reprezint o ade0rat re0olu,ie "n domeniul filosofiei confruntrilor. Este, desigur, o 0iziune strategic dinspre o superputere mondial spre acele zone care prezint, pentru !>A %i pentru unele ,ri occidentale, un spa,iu de proliferare a riscurilor asimetrice. Atacul terorist de la 11 septembrie 2&&1 asupra !tatelor >nite confirm aceast 0iziune %i se constituie "ntr+ un nou %i tragic argument "n fa0oarea asimetriei strategice. A%adar, confruntrile prezentului %i cele ale 0iitorului se "nscriu "n acest spectru foarte larg "n care este posibil aproape orice. (e aceea, at=t e0enimentele recente, c=t %i e0olu,ia situa,iei strategice din ultimul deceniu impun o reconsiderare a strategiei de securitate %i strategiei militare, "n sensul formulrii tran%ante a amenin,rilor %i riscurilor de natur asimetric %i a modalit,ilor corespunztoare de contracarare a acestora.
81 82

6trate$ia 4ilitar a @om niei, 4ttpBQQIII.mapn.roQmapnQstrategiamilitara.4tmdfactori /eneral de brigad dr. 3asile :aul, Asimetria strate$ic, "n @bser0atorul militar, nr. 17 -7 C 14 mai 2&&1..

57

Este pu,in probabil ca, cel pu,in pe termen apropiat, *om=nia s fie atacat de forma,ii masi0e de a0ioane, tancuri, de trupe de infanterie %i de na0e de rzboi, "n sistemul clasic, e0entualitate pentru care ne+am pregtit ani %i ani. Atacurile asupra ,rii noastre, care n+au lipsit niciodat, sunt acum mult mai numeroase %i de desf%oar "n tot spectrul de confruntri, de la cele informa,ionale, la cele psi4ologice, de la agresiunea criminalit,ii %i degradrii condi,iei umane la discreditarea 0alorilor na,ionale. (e aceea, primul concept formulat de americani C cel de dominare a ntre$ului spectru de misiuni C trebuie tradus "n strategia securit,ii na,ionale prin ceea ce numim capacitate de cunoatere permanent a situaiei i de flexibilitate opional . E foarte greu ca *om=nia s cucereasc %i s men,in ini,iati0a strategic, mai ales "n zona confruntrilor asimetrice, dar este foarte posibil s cunoasc %i s e0alueze "n permanen, amenin,rile %i riscurile reale %i, "n func,ie de situa,ie, s opteze pentru un sistem de ac,iuni %i de reac,ii corespunztoare posibilit,ilor noastre. 6n acest sens, "n elaborarea -perfec,ionarea. strategiei securit,ii na,ionale, trebuie pus accent pe strategiile informa,ionale, pe optimizarea acti0it,ii de culegere a datelor %i informa,iilor, pe analiza lor %i desprinderea concluziilor necesare pentru pre0enirea surprinderii %i zdrnicirea ac,iunilor de punere a *om=niei "n fa,a faptului "mplinit. 4anevra dominant, pentru *om=nia, "n acest sens, trebuie s+o constituie un comple; de msuri inteligente prin care s se urmreasc "mbinarea ac,iunilor diplomatice cu cele de coalizare a for,elor "n 0ederea realizrii unui glacis de stabilitate %i de securitate real "n spa,iul nostru de interes strategic. >articiparea @om niei la aciunile de meninere a pcii , la lupta mpotriva terorismului i criminalitii %i inte$rarea rii n 5A7F i n 0niunea (uropean sunt elementele+ c4eie ale acestei mane0re dominante. >n rol deosebit "n elaborarea strategiilor asimetrice "l are conceptul de an$a!are. :entru americani, spre e;emplu, anga$area "nseamn proiec,ia for,elor la mare distan,, inter0en,ia prompt, cucerirea ini,iati0ei strategice "n spa,iul aerian, cosmic %i informa,ional %i aplicarea unor lo0ituri cu sisteme de arme de mare precizie. :entru noi, anga$area "nseamn cunoatere perfect a situaiei, a tuturor variantelor de aciune, a posibilitilor reale de asociere &pentru c, astzi, pe aceast planet, nici un stat nu mai e sin$ur', sisteme de prevenire, de descura!are, de dezamorsare a tensiunilor i, n ultim instan, de ripost. @ricum, amenin,rile de natur asimetric reclam un efort multidimensionalUP de e0aluare %i de optimizare a reac,iei, de reducere la minimum a 0ulnerabilit,ilor %i de creare a unui spa,iu mai larg de ac,iune, care s cuprind componente economice, financiare, informa,ionale, culturale, de pstrare a ordinii publice %i a ordinii interne constitu,ionale, diplomatice %i, "n ultim instan,, militare. >n concept deosebit de interesant pentru asimetria strategic este cel de protecie a sistemelor de valori, a ceteanului, a instituiilor statului de drept i a forelor. A0=nd "n 0edere c, "n categoria amenin,rilor -riscurilor. asimetrice intr cam tot ce nu este con0en,ional, toat gama de agresiuni atipice "ndreptate "mpotri0a tuturor societ,ilor, de la cele ale lumii a treia p=n la cele informa,ionale, tot arsenalul de mi$loace pentru crearea de dependen,e, de dezordini fa0orabile ascunzi%urilor lumii interlope, lumii re0an%arde %i unui mare numr de profitori, protec,ia "mpotri0a lor trebuie s fie acti0, permanent %i ofensi0.

83

/eneral de brigad dr. 3asile :aul, Asimetria strate$ic, "n @bser0atorul militar, nr. 17 -7 C 14 mai 2&&1..

58

Viarul ?Ge mondeA din 2 octombrie 2&&1 arat c ?secretarul american pentru aprare, (onald *umsfeld, sublinia, "n raportul su asupra re0izuirii aprrii -[(*. c atentatele fac necesar protec,ia "mpotri0a amenin,rilor MasimetriceN care 0in din partea statelor M0agaboandeN sau a unor grupuri teroriste, dotate sau care 0or s se doteze cu arme de distrugere "n mas -c4imice, biologice, nucleare %i ale ciber+ rzboiului. %i cu rac4ete balistice. M*zboiul adus "n mod brutal pe malurile r=urilor Americii de for,ele rului %i teroriiN confirm, dup cum spune ministrul american, orientrile strategice dup numirea sa la :entagon, M"n special insisten,a asupra aprrii teritoriului, pregtirea pentru a face fa, amenin,rilor asimetrice %i ne0oii unor noi concepte de descura$areNA74.

C!"#$%&'& K CERINE OPERAIONALE PRIVIND STRUCTURA ARMATEI ROMNIEI PENTRU CONTRACARAREA AMENINRILOR (RISCURILOR) ASIMETRICE
(in elementele prezentate, este e0ident c armatele moderne, implicit Armata *om=niei, trebuie astfel structurate %i pregtite pentru a face fa,, "n plus fa, de confruntrile militare pentru care au fost proiectate p=n "n prezent, unor pro0ocri noi, cu totul diferite fa, de accep,iunea actual a sintagmei ?lupta armatE. Aser,iunea noastr se bazeaz at=t pe actualele e0olu,ii ale fenomenului rzboi, c=t, mai ales, pe sc4imbarea fizionomiei, con,inutului, formelor, procedeelor %i mi$loacelor de ducere a acestuia. 6n plus, decala$ul te4nico+%tiin,ific e;istent "ntre unele state %i armate care a$ung "n situa,ia de confruntare militar oblig la adoptarea unor ci, forme %i metode de contracarare a ac,iunilor agresi0eQde aprare ale pr,ii ad0erse. :entru c asimetria strategic proprie confruntrilor militare ale 0iitorului oblig, ca %i p=n "n prezent, la o capacitare opera,ional a for,elor armate menit s contracareze noile pro0ocri ale c=mpului de lupt. E0olu,iile actuale %i de perspecti0 ale %tiin,ei %i artei militare sunt dependente, "n mare msur, de sc4imbrile produse "n con,inutul misiunilor de lupt ale diferitelor for,e %i structuri militare. (in aceast perspecti0, e;tinderea gamei riscurilor, amenin,rilor %i agresiunilor la adresa securit,ii statelor, precum %i apari,ia noilor actori %i a noilor procedee, induse "n c=mpul de lupt modern, implic o 0iziune nou "n proiec,ia structurilor %i misiunilor armatelor 0iitorului. *ele0ant, "n acest sens, este obser0a,ia care nu mai are ne0oie de demonstra,ii %tiin,ifice c, "n perioada postbelic, ponderea misiunilor clasice, specifice luptei armate "n accep,iunea ei consacrat, "ncepe s piard teren "n fa,a misiunilor noi, presupuse de realizarea securit,ii colecti0e -misiuni de men,inere, impunere, construc,ie a pcii etc... 6n acela%i conte;t, este de remarcat c for,ele militare sunt c4emate s rezol0e situa,ii cu totul noi, cum sunt cele produse, de pild, de actele de terorism, ceea ce oblig armatele moderne s+%i adapteze principiile, misiunile %i procedeele de ac,iune la noile pro0ocri ale c=mpului de lupt. (ecizia factorului politic de anga$are a for,elor armate "n solu,ionarea acestor situa,ii, ca form decisi0 de restabilire a ordinii de drept, constitu,ionale %i democratice, implic, a%adar, muta,ii corespunztoare "n domeniul "ntrebuin,rii armatelor, oblig=nd la reformularea cerin,elor opera,ionale care determin structurarea acestora.

74

#e monde. 2 octombrie 2&&1.

59

6n 0iziunea noastr, procesul de adaptare a structurilor militare la imperati0ul participrii la conflicte asimetrice implic, "n mod obligatoriu, "ndeplinirea, cel pu,in, a urmtoarelor "1#(+#"##B + crearea unor structuri lupttoare, de e;ecu,ie, apte s "ndeplineasc o gam 0ariat de misiuniL + realizarea, conceptual %i pragmatic, a unor comandamente opera,ionale "ntrunite "n accep,iunea actual de tip C<29 C capabile s conduc ac,iuni, inclusi0 "n cadru multina,ional, pe timpul participrii la confruntri asimetriceL + realizarea unui cadru legislati0 adec0at, care s permit participarea for,elor armate la confruntri de acest gen. :ornind de la necesitatea remodelrii armatelor moderne, astfel "nc=t acestea s fie capabile a "ndeplini eficient misiuni "n cadrul unor conflicte asimetrice, de tipul celor men,ionate "n prezentul studiu, dar lu=nd "n considerare caracterul prospecti0+ e0oluti0 al acestora "n perspecti0a pre0izibil, "n urma analizei "ntreprinse, am identificat unele cerin,e opera,ionale pri0ind structura Armatei *om=niei, circumscrise urmtoarelor domenii, astfelB 1. + fle;ibilitate organiza,ionalL 2. + modularitate structuralL 3. + structuri specializate optime de contracarare specificL 4. + structuri+nuclee apte s le genereze, la ne0oie, pe cele necesare sus,inerii efortului de contracarare specificL '. + te4nologii performanteL 1. + structuri de conducere de tip C<29L . + crearea cadrului legislati0 necesar. :rezentm c=te0a considera,ii pri0itoare la aceste cerin,e opera,ionale. K.1. F&*@#4#&#$!$*! %18!(#3!5#%(!&2 Aceast cerin, opera,ional a constituit, de+a lungul istoriei militare, un principiu cluzitor "n proiectarea armatelor "n timp de pace, g=ndirea planificatorilor militari 0iz=nd ne0oile 0remurilor de rzboi. A fost %i cazul *om=niei, care, "n pofida pre0ederilor tratatelor interna,ionale %i a constr=ngerilor financiare din diferite regimuri politice ce s+au perindat la conducerea statului, prin speciali%tii si militari, a reu%it s identifice solu,iile necesare asigurrii fle;ibilit,ii organiza,ionale a struc+ turilor militare. Aceast abilitate a permis ca, "n caz de necesitate, s fie conser0ate resursele material+financiare %i umane necesare opera,ionalizrii, "n timp oportun, a structurilor militare cerute de efortul de rzboi solicitat la un moment istoric dat. !itua,ia e;istent "n Armata *om=niei "n perioadele dinaintea celor dou rzboaie mondiale, ca %i "n perioada postbelic, este rele0ant "n acest sens. Dmportant, "ns, este cum poate fi realizat acest imperati0 "n prezent pentru perspecti0 %i, mai ales, "n conte;tul unui dinamism fr precedent al mediului de securitate de interes, al e0olu,iei riscurilor, amenin,rilor %i a agresiunilor la adresa securit,ii na,ionale, "n special, "n conte;tul cre%terii caracterului asimetric al unei e0entuale confruntri "n care ar putea fi implicat statul rom=n. Apreciem c -&*@#4#&#$!$*! %18!(#3!5#%(!&2 reprezint capacitatea structurilor militare de a se modela %i redimensiona, oportun %i eficient, "n raport cu cerin,ele formulate de strategiile de securitate na,ional %i, respecti0, militar a *om=niei pentru a rspunde riscurilor, amenin,rilor %i agresiunilor din mediul de securitate "n care trebuie s ac,ioneze. Aceasta implic, "n acela%i timp, capacitatea de "ndeplinire a unei game di0erse de misiuni, dispun=nd de o "nzestrare %i pregtire

60

corespunztoare, adaptabile la realit,ile c=mpului de lupt modern. (incolo de aceast defini,ie general, "ns, trebuie identificate solu,iile concrete de aplicat pentru a asigura fle;ibilitatea structurilor create din timp de pace pentru situa,ii de criz %i rzboi, cu luarea "n considerare a caracterului asimetric al confruntrilor militare ale 0iitorului. *ezol0area acestei ecua,ii trebuie s aib la baz, "n 0iziunea noastr, dou repere fundamentaleB solu,iile adoptate de armatele moderne, posesoare ale unei e;perien,e %i ale unor informa,ii cuprinztoare asupra e0olu,iilor fenomenului politico+ militar pe termen mediu %i lung, precum %i condi,iile concrete "n care fiin,eaz statul rom=n. Corelarea concluziilor rezultate din aceast analiz trebuie s conduc la formularea %i aplicarea unor principii stabilite "n proiectarea for,elor %i "n structurarea acestora, astfelB + stabilirea unei ponderi ec4ilibrate a categoriilor de for,eB for,e terestre, aeriene, na0ale %i crearea, "n conte;tul cre%terii amenin,rilor asimetrice, a unei categorii distincte de for,e, cele speciale C fie independente, fie "n structura fiecrei categorii de for,e ale armateiL + opera,ionalizarea unui sistem func,ional, care s asigure ridicarea gradual a capacit,ii de lupt la toate ni0elurile ierar4ice, astfel "nc=t, "n raport cu escaladarea unui conflict -asimetric., s fie conser0at o cantitate suficient %i calitati0 eficient de for,e capabile s contracareze orice amenin,are sau agresiune militar, materializat "ntr+un numr corespunztor de comandamente, mari unit,i %i unit,i lupttoare %i logistice, care s sus,in efortul de rzboi, "n cadrul fiecrei categorii de for,eL + stabilirea unui raport corespunztor "ntre for,ele acti0e %i for,ele teritoriale, asigur=nd premisele necesare pentru optimizarea procesului de amplificare a for,elor opera,ionale apte de ac,iuni militare, "n caz de necesitateL + asigurarea unui grad sporit de mobilizare %i generare a for,ei, astfel "nc=t s e;iste posibilitatea real de a face fa, unei amenin,ri nepre0zute %i de a asigura rezer0a necesar "n condi,iile e;isten,ei unui inter0al de timp mai "ndelungat de a0ertizareL + crearea unor structuri organizatorice, capabile de cooperare cu armatele statelor membre ale 5A2@, "ndeosebi pentru for,ele stabilite s participe la opera,ii conduse de 5A2@ %iQsau >EL + realizarea unui ni0el corespunztor al interoperabilit,ii opera,ionale, te4nice %i logistice cu for,ele multina,ionale, alturi de care pot ac,iona "n misiuni conduse de 5A2@Q>EL + realizarea unei capacit,i informa,ionale %i de e0aluare a situa,iilor tactice, operati0e %i strategice a riscurilor, amenin,rilor %i agresiunilorL + crearea unei protec,ii multidimensionale a for,elorQobiecti0elor %i asigurarea unui grad ridicat de autonomie "n teatrul de opera,iiL + e;isten,a unui sistem logistic specializat, fle;ibil %i interoperabil, menit a asigura autonomia ac,iunilor %i complementaritatea eforturilor "n c=mpul de luptL + realizarea unei infrastructuri adec0ate pentru desf%urarea ac,iunilor militare. 6n afara acestor principii, fr de care nu se poate realiza fle;ibilitatea organiza,ional a structurilor militare, considerm c aplicarea lor presupune, "n mod necesar, identificarea solu,iilor care s asigure, "n timp oportun, crearea acelor structuri de conducere %i e;ecu,ie -lupttoare. cerute de rezol0area unei situa,ii sau

61

alteia la un moment dat. \i dac dintr+o brigad este u%or s constitui un batalion, cu toate facilit,ile necesare "ndeplinirii unei misiuni, inclusi0 "ntr+un conflict asimetric, problema este s reu%e%ti ca, pe structura unui batalion, s po,i constitui o brigad + cu tot ceea ce aceasta are ne0oie + , pentru a "ndeplini o misiune dat. 9r a fi o e;agerare, aceast ipotez trebuie s de0in, "n caz de necesitate, o posibilitate real. Aceast manier de proiectare a structurilor poate, realmente, determina sporirea capacit,ii de reac,ie a structurilor Armatei *om=niei "n ac,iuni de contracarare, inclusi0 a riscurilor %i amenin,rilor asimetrice. K. . M%7'&!1#$!$* /$1'+$'1!&2 Consacrat, "ndeosebi, "n perioada postbelic, principiul modularit,ii structurilor organiza,ionale din domeniul militar decurge din cerin,a realizrii fle;ibilit,ii organiza,ionale %i a fost impus de ne0oia constituirii ad+4oc a unor structuri reclamate de multiplicarea misiunilor %i de imperati0ul solu,ionrii operati0e a unor situa,ii de criz sau rzboi. :rincipiul enun,at const, "n principal, "n crearea %i e;isten,a unor structuri militare, de conducere sau e;ecu,ie care dispun de pregtirea necesar translatrii lor dintr+o structur "n alta, dispun=nd de abilit,ile cerute pentru realizarea interoperabilit,ii %i integrrii "ntr+un sistem de lupt creat pentru solu,ionarea unei situa,ii noi. Acest principiu rspunde, pe de o parte, implica,iilor reducerii efecti0elor militare + "n care structurile militare sunt de dimensiuni mai mici, dar trebuie s fie mai mobile, suple, acti0e %i adec0ate unui mediu de securitate nou, "n continu sc4imbare, capabil de o ripost optim +, iar pe de alt parte, principiul poate oferi solu,ii "n aplicarea noului concept C<29, de creare %i dez0oltare a capacit,ilor de ac,iune integrat. :rincipiul enun,at presupune e;isten,a la toate ni0elurile ierar4ice -strategic, operati0 %i tactic. %i pentru fiecare categorie de for,e %i gen de arm a unor structuri de comand %i lupttoare "n msur a participa la "ndeplinirea unei game 0ariate de misiuni. )odularitatea structurilor ofer oportunitatea de proiec,ie %i generare a unei for,e "n msur s fac fa, unor amenin,ri nepre0zute %i de a asigura rezer0a necesar pentru un timp "ndelungat de a0ertizare %i a unui efort militar sus,inut. 2otodat, aplicarea %i realizarea cerin,elor principiului modularit,ii structurilor militare rom=ne%ti este de natur s asigure compatibilitatea cu structurile similare 5A2@, dar "n str=ns rela,ie cu resursele %i necesit,ile interne ale *om=niei, asigur=ndu+se, "n acela%i timp, optimizarea posibilit,ilor de cooperare cu module %i structuri e;istente "n armatele statelor membre ale Alian,ei. Apreciem c realizarea cerin,elor principiului analizat este oportun din perspecti0a modernizrii structurale %i opera,ionalizrii for,elor, asigur=ndu+se astfel un ni0el corespunztor al interoperabilit,ii opera,ionale te4nice, logistice %i administrati0e, at=t "ntre categoriile de for,e ale Armatei *om=niei, c=t %i "ntre acestea %i armatele statelor membre ale 5A2@. K. >. S$1'+$'1# /"*+#!&#3!$* %"$#0* 7* +%($1!+!1!1* /"*+#-#+2 *estructurarea %i modernizarea Armatei *om=niei presupune, "n mod necesar, realizarea unor structuri specializate, capabile s rspund cerin,elor

62

c=mpului de lupt modern, potri0it noilor riscuri %i pro0ocri ale modului de securitate actual %i din perspecti0a pre0izibil. \i dac coe;isten,a tipurilor clasice de agresiune cu cele moderne oblig la men,inerea unor structuri %i proceduri clasice, este e0ident necesitatea crerii %i pregtirii unor structuri specializate, capabile s contracareze noile tipuri de agresiuni %i for,e anga$ate "n ac,iunile militare ale 0iitorului. 9r "ndoial c implicarea armatelor "n solu,ionarea diferendelor 0iitorului este o problem politic. (eciziile politice 0or trebui, "ns, urmate de msuri "n consecin, "n domeniul militar. :rin urmare, este de a%teptat ca implicarea for,elor militare "n solu,ionarea conflictelor interstatale sau interorganiza,ionale s determine crearea unor structuri noi, altele dec=t cele cunoscute p=n "n prezent, capabile s contracareze ac,iunile ostile "ndreptate "mpotri0a securit,ii %i aprrii na,ionale ale statelor na,ionale sau organiza,iilor colecti0e de securitate. 2erorismul, ca fenomen %i form acut %i actual de amenin,are, de e;emplu, cere astfel de structuri. Dmportant de re,inut este c crearea %i eficien,a unor astfel de structuri implic, "n afar de c4eltuieli, o nou filozofie a "ntrebuin,rii for,elor armate, adic structurare, pregtire %i conducere adec0ate noului mediu de securitate *ealizarea acestui deziderat ar "nsemna, "ns, "n plan conceptual %i pragmatic, un plus de aport al *om=niei la eforturile "ntreprinse pe plan mondial la realizarea unui climat de securitate colecti0. !pre e;emplificare, a0=nd "n 0edere cre%terea comple;it,ii mediului de securitate %i "n consonan, cu structurarea armatelor moderne, considerm c se impune crearea, "n cadrul Armatei *om=niei, a unei noi categorii de for,e + for,ele speciale +, pregtite %i "nzestrate corespunztor, care s cuprind elemente din toate actualele categorii de for,e ale armatei. Ele 0or trebui astfel proiectate, "nc=t s "ndeplineasc misiuni cu caracter deosebit, pe timp de pace, "n situa,ii de criz %i la rzboi, aduc=nd un plus de calitate %i eficien, modalit,ilor de contracarare a noilor pro0ocri ale c=mpului de lupt modern. K. A. S$1'+$'1# ? ('+&** :rincipiu sau indicator important al capacit,ii *om=niei de sus,inere a unui efort militar credibil, constituirea unor structuri+nuclee capabile s amplifice poten,ialul cerut "ntr+o situa,ie de criz sau rzboi reprezint un element ce 0a trebui e;ploatat "n consecin, "ntr+o etap istoric "n care diminuarea for,elor armate este o mod. Cre%terea ponderii conflictelor asimetrice "n cadrul e0olu,iei fenomenului militar interna,ional oblig la crearea %i pregtirea unor structuri+nuclee capabile s fac fa, oricror tipuri de agresiuni. :rocesul este deosebit de comple; %i dinamic, implic=nd msuri organizatorice, din timp de pace, care s asigure opera,ionalizarea oportun, "n situa,ii de criz sau la rzboi, a structurilor de conducere %i e;ecu,ie necesare "ndeplinirii obiecti0elor propuse prin strategiile de securitate %i aprare na,ional proiectate. Acest proces presupune conser0area resurselor materiale %i umane necesare proiectrii, "n caz de ne0oie, a for,ei capabile s rezol0e situa,iile aprute "ntr+o circumstan, sau alta, ceea ce necesit responsabilit,i distincte pentru fiecare component al lan,ului de comand %i decizie politico+militar. C=te structuri + nuclee %i care este mecanismul de opera,ionalizare a acestora constituie o c4estiune ce trebuie asumat de ctre factorii de decizie politico+militar. Dar detaliile planificrii acestora fac obiectul unor documente organizatorice confiden,iale, bazate pe o

63

e0aluare realist a mediului de securitate, concomitent cu o reparti,ie $udicioas a for,elor+structuri+nuclee+ corespunztoare contracarrii amenin,rilor estimate. K. B. T*,(%&%8## "*1-%10!($* :ornind de la postulatul c ni0elul de "nzestrare te4nic reprezint un indicator important al capacit,ii de lupt a oricrei armate moderne, cu implica,ii ma$ore asupra strategiilor de securitate na,ional %i, respecti0, militare ale oricrei na,iuni, cu at=t mai mult "n cazul conflictelor asimetrice, dotarea armatelor moderne presupune te4nologii de "nalt performan,. Aceast cerin, este cu at=t mai mult 0alabil pentru *om=nia, a crei armat dispune de mi$loace uzate fizic %i moral, datorit unei perpetue politici anacronice %i "n total neconcordan, cu e0olu,iile din domeniu practicate pe plan mondial. \i "nainte de 1#7#, %i dup aceea, politicile aplicate nu au ,inut fa, cu preocuprile e;istente pe plan mondial de re"nnoire periodic a parcului de te4nic militar, a$ung=ndu+se "n prezent la un decala$ important "ntre ni0elul de "nzestrare al armatei noastre %i celelalte armate, inclusi0 cu poten,ial asemntor. Ca atare, pentru perioada imediat urmtoare, apar ca prioritare urmtoarele direc,ii de ac,iune "n acest domeniu, ce presupune un efort financiar corespunztorB programe de "nzestrare 0iabile, ce 0or trebui direc,ionate pentruB realizarea cre%terii la un ni0el corespunztor a interoperabilit,ii cu structurile militare ale statelor membre ale 5A2@, precum %i "ntre categoriile de for,e ale armateiL ac4izi,ionarea -producerea. de te4nic %i armament din ultima genera,ie, cu consumuri %i deser0ire minim %i fiabilitate ma;imL efort propriu %i prin cooperare militar interna,ionalL "nlocuirea armamentelor %i te4nicii de lupt cu uzur fizic %i moral a0ansatL modernizarea armamentelor %i te4nicii de lupt care pot fi aduse la ni0elurile de compatibilitate cu cele din ,rile membre ale 5A2@L completarea unor deficite la mi$loacele de protec,ie indi0idual %i colecti0, la stocurile de muni,ii pentru te4nica nou introdus -modernizat. "n -din. "nzestrare, precum %i la carburan,i+lubrifian,iL "nlocuirea aparaturii de comuta,ie analogic %i a sta,iilor -autosta,iilor. radio cu frec0en, fi;, cu cea de tip numeric %i sta,iilor radio cu salt de frec0en,L asigurarea necesarului, la pace, de mi$loace de informatic %i te4nic de transmisiuniL implementarea, cu prioritate, a sistemului C4D. Aceste c=te0a direc,ii de ac,iune "n domeniul "nzestrrii subsumeaz numeroase alte subdirec,ii deosebit de importante pentru fiecare categorie de for,e ale armatei %i gen de arm, a0=nd ca rezultat aducerea ni0elului de "nzestrare la cerin,ele %i plafonul impuse de intrarea "n secolul UUD, adic la genera,ia superioar celei e;istente "n prezent "n dotarea Armatei *om=niei. K. C. S$1'+$'1# 7* +%(7'+*1* 7* $#" CLTF @ sc4imbare structural esen,ial, reclamat de epoca confruntrilor militare

64

asimetrice, ce se manifest "n prezent, 0a trebui produs %i "n domeniul conducerii. (eci, dac "n teoria %i practica militar rom=neasc, din trecutul imediat %i din prezent, introducerea structurilor "ntrunite de comand a fost oarecum timid, ea 0a trebui generalizat la toate ni0elurile ierar4ice -nu numai strategic C prin )arele Cartier /eneral, ci %i la ni0elurile operati0 %i c4iar tactic.. 6ngemnarea ac,iunilor din toate mediile de ducere a rzboiului implic "n mod necesar generalizarea nu doar ideatic, ci %i pragmatic a constituirii unor structuri manageriale, capabile s conduc for,ele apar,in=nd tuturor categoriilor de for,e ale armatei, inclusi0 multina,ionale. :rin urmare, apreciem c trebuie dep%it stadiul actual al constituirii unor comandamente cu abilit,i prealabil concepute, apte s conduc un tip structural %i ac,ional de misiuni preconceput, pregtind structuri %i personal "n msur s gestioneze o gam di0ers de ac,iuni militare, "n raport cu situa,iile ce pot aprea. Aceast mobilitate conceptual %i ac,ional poate %i trebuie s genereze capabilit,ile necesare asigurrii rspunsului potri0it pentru contracararea ac,iunilor asimetrice. 5oua filozofie a conducerii ac,iunilor militare implic pregtirea %i competen,a corespunztoare solu,ionrii pro0ocrii c=mpului de lupt modern. !olu,ia sugerat ar rspunde acestor pro0ocri prin materializarea principiilor fle;ibilit,ii organizatorice %i modularit,ii structurale "n domeniul conducerii, precum %i prin pregtirea speciali%tilor capabili s asigure, fiecare din zona lui de responsabilitate, e;pertiza necesar pentru elaborarea unor planuri realiste %i 0iabile, potri0ite cu di0ersitatea %i comple;itatea unor situa,ii de criz sau de rzboi. Crearea condi,iilor necesare pentru constituirea structurilor de conducere de tip C<29 reprezint cerin,a indispensabil de participare a Armatei *om=niei, implicit "n cadrul conflictelor asimetrice, la ac,iuni militare "ntrunite %i multina,ionale, adic la un ni0el ma;imal, interoperabil %i eficient, de participare la misiuni de aprare colecti0. K. D. C!71'& &*8#/&!$#) 2oate cerin,ele opera,ionale enun,ate 0iza0i de implicarea Armatei *om=niei "n conflictele militare ale 0iitorului nu pot fi solu,ionate fr e;isten,a unei baze legale institu,ionalizate. 6n opinia noastr, este ne0oie de o rapid adec0are a cadrului legislati0 rom=nesc la pre0ederile e;istente pe plan interna,ional "n domeniu, aceast armonizare necesar %i a%teptat a legisla,iei noastre permi,=nd sporirea contribu,iei *om=niei ca generator de securitate "n zona sa de interes. )ai mult, noua legisla,ie rom=neasc trebuie s fie prospecti0 %i desc4is, cuprinz=nd, "n spiritul %i litera ei, aspectele e0oluti0e ale conflictelor militare, inclusi0 pe cele asimetrice, precum %i baza legal care s permit for,elor noastre armate participarea la acestea. (in aspectele prezentate, este e0ident c g=ndirea militar rom=neasc 0a trebui adaptat %i astfel orientat "nc=t s ofere solu,ii pentru a nu surprinde, ci pentru a pregti sistemul na,ional de aprare s asigure riposta potri0it pentru contracararea oricrui gen de riscuri, amenin,ri sau agresiuni "ndreptate "mpotri0a su0eranit,ii %i integrit,ii teritoriale a *om=nieiB prin efort propriu sau "n cadrul unei alian,e.

CONCLUZII

65

(ocumentarea, dar mai ales elaborarea propriu+zis a con,inutului temei de cercetare s+au desf%urat, spre regretul nostru C al cercettorilor +, "n cea mai mare parte dup atacul terorist din 11 septembrie, confirm=nd fr nici un fel de dubii necesitatea %i actualitatea unui asemenea studiu. *ealitatea crud a celor 0zute de o lume "ntreag la 11 septembrie 2&&1 confirm, totodat, pe deplin, una din concluziile ma$ore ale ultimei conferin,e a ArmJ ^ar College -Colegiul de *zboi al 2rupelor de >scat al armatei !>A., din iunie 1##7, consacrat asimetriei, amenin,rilor %i conflictelor de natur asimetric, anume aceea c ?@ecur$erea la mi!loace asimetrice nu este o ipotez de lucru, ci o certitudineE7'. Ga finele studiului "ntreprins %i "n legtur cu e0enimentele gra0e amintite, "ntrebarea care era la mod p=n acumB e;ist riscuri %i amenin,ri asimetrice? nu se mai $ustific. (emonstra,ia a fost de$a fcut "ntr+o manier c=t se poate de inacceptabil, iar riposta celor "n drept 0a fi una pe msur, ea fiind de$a pus pe rol de ctre coali,ia interna,ional anti+terorism "n frunte cu !>A C 0ictima recentelor ac,iuni teroriste. (ac none;isten,a riscurilor %i amenin,ri de natur asimetricQ terorist nu se mai discut, rm=ne s fie gsite rspunsuri la "ntrebarea ma$orB suntem "n prezent, %i "n perspecti0a imediat, capabili s controlmQstp=nim amenin,rile %i conflictele asimetrice? *spunsurile la o asemenea "ntrebare pot fi grupate "ntr+un set de concluzii ce rezult "n mod logic din studiul "ntreprins, astfelB 1. Asimetria este o e;presie a raporturilor reale e;istente "n natur, "n societate, "n rela,iile umane. \tiin,a modern studiaz prin mi$loace de analiz raporturile asimetrice, oferind modele %i paradigme din ce "n ce mai apropiate de realitatea lucrurilor. Asimetria "%i afl un spa,iu de e;isten, %i de manifestare oriunde %i dintotdeauna. Conflictele asimetrice nu sunt altce0a dec=t un mod real de manifestare a asimetriei "n actul confruntrii. 2oate conflictele sunt, de fapt, asimetrice. 2. (ez0oltarea inegal a lumii, e;isten,a unor 0ariabile mari "n spa,iul de construc,ie al strategiilor de securitate, ca %i di0ersitatea enorm a intereselor duc la elaborarea unor politici asimetrice de confruntare -informa,ional, economic, social, cultural %i militar. %i, "n consecin,, a unor strategii pe msur. 2ipologia politicilor define%te tipologia conflictelor, iar tipologia conflictelor impune o nou tipologie a strategiilor de confruntare sau de colaborare. 3. Confruntrile asimetrice impun concepte noi, precum %i un cadru nou de definire, anga$are %i implicare, astfel "nc=t cunoa%terea legilor, principiilor cauzelor %i particularit,ilor situa,iilor conflictuale, iese din linearitate %i se apropie asimptotic de orizontul real, sinuos, atipic, mereu sc4imbtor %i greu pre0izibil al confruntrilor. 4. Acest concept a fost elaborat de !tatele >nite ale Americii, ca urmare a unor e;perien,e parcurse "n ultimii ani, "n special dup "nc4eierea *zboiului *ece, pentru a permite crearea unui cadru mai eficient de analiz a spa,iului strategic %i, "n consecin,, a unor instrumente mai bune de definire %i e0aluare a domeniului de confruntare, a amenin,rilor %i riscurilor, a modalit,ilor de solu,ionare %i de gestionare a crizelor. Conceptul a fost preluat de aproape toate statele, inclusi0 de *om=nia, care a "nceput s+l studieze "n 0ariant nou, "n func,ie de realit,ile %i obiecti0ele prioritare actuale.
85

CD*:E!, 2ezbaterea strate$ic, 5r.41 C noiembrie 1##7.

66

'. 5oul concept strategic 5A2@, gestionarea crizelor, rzboiul non+contact, rzboiul dispropor,ionat, conflictul de $oas, medie sau mare intensitate, ac,iunile altele dec=t rzboiul, terorismul, antiterorismul %i contraterorismul, conflictele de sorginte etnic %i religioas, ca %i cele din sistemele informa,ionale, din ciberspa,iul acestui "nceput de mileniu etc. sunt repere importante ale unui alt mod, mult mai realist, mult mai pragmatic %i mai di0ersificat de a 0edea, analiza situa,ia de fapt %i a elabora deciziile corespunztoare "n ceea ce pri0e%te construirea noii ordini mondiale. 1. *ealitatea mediului interna,ional, care este %i un posibil mediu opera,ional 0iz=nd amenin,rile %i conflictele asimetrice, o reprezint, "n prezent, o lume c=t se poate de ambigu, cuprinz=nd o di0ersitate cultural, religioas %i istoric de oameni, grupuri %i na,iuni sau c4iar organiza,ii cu scopuri %i obiecti0e comple;e, "n cele mai multe situa,ii di0ergente, caracterizate de politici e;tremiste, criminalitate, coerci,ie %i terorism, c4iar dac eforturile na,iunilor dez0oltate au fost orientate "n ultimii ani, mai mult ca altdat, spre securitate colecti0, integrare %i globalizare. . Amenin,rile asimetrice rezult, "n principal, din e;tinderea fr limite a terorismului mondial %i coabitarea dintre terori%ti, contrabandi%ti, seniorii drogurilor, trafican,ii de armament, fanaticii religio%i, nemul,umi,ii de tot felul, e;patria,ii, cu ambi,ii de mrire etc., care formeaz "mpreun un inamic posibil a fi prezent "n oricare loc de pe mapamond, dar "n special acolo unde dorin,a lor de rzbunare %i 0iolen, se poate manifesta c=t mai ?spectaculosE. 7. :romotorii amenin,rilor asimetrice, "n special ale celor de natur terorist, sunt "n general actori nonstatali -terori%ti notorii, crima organizat interna,ional %i transna,ional, insurgen,ii etc.., cu mentalit,i complet diferite fa, de cele normale, con0ingerile lor fiind permanent mobilizate spre rzbunare, 0iolen,, sacrificiu %i rzboi. Ac,iunile pe care ace%tia le promo0eaz nu urmeaz nici un fel de canoane ale rzboiului clasic. *egulile conflictului asimetric sunt confec,ionate ad+4oc, utiliz=ndu+se metode %i procedee care s le permit autorilor s e0ite sau c4iar s ani4ileze pr,ile tari ale ad0ersarului, a0anta$ele "naltei te4nologii, dar "n acela%i timp s e;ploateze "n beneficiul propriu 0ulnerabilit,ile specifice. #. *spunsurile de p=n acum la amenin,rile %i ac,iunile asimetrice "n general %i "n special la cele teroriste s+au constituit "n reac,ii de protec,ie %i aprare, iar "n unele cazuri de riposte aeriene sau cu rac4ete de croazier, produc=nd 0ictime colaterale, ceea ce a a0ut ca urmare efecte de discreditare a ac,iunilor de rspuns "ntreprinse. 1&. Este un lucru do0edit, cel pu,in p=n "n prezent, c partea care e mai limitat "n resurse sau "n comple;e %i sisteme de comand %i control, care poate fi %i ea 0ictima amenin,rilor sau conflictelor asimetrice are posibilitatea s compenseze aceste nea$unsuri cu ingeniozitate, surprindere, fle;ibilitate, adaptri organiza,ionale %i prin cunoa%terea temeinic a fenomenului, care amplific %i multiplic posibilit,ile reale de contracarare aflate la "ndem=n. 11. 6n acest sens, se impune o aten,ie prioritar descoperirii %i "ntreruperii flu;ului ciclului opera,ional al coeziunii amenin,rilor %i ac,iunilor asimetrice, "nc din faza de pregtire, pentru a se "mpiedica faza de atac. !e recomand utilizarea unor metode de contracarare care s 0izeze ac,iunea asimetric -interzicere, distrugere, "ntrerupere, dislocare, degradare etc.., moralul atacatorului, precum %i domeniul su organiza,ional %i ac,ional specific. 12. !e impun msuri %i ac,iuni necon0en,ionale %i con0en,ionale, dac este cazul, specifice, pentru "mpiedicarea acestuia de a de,ine ascenden, "n fa,a opiniei publice, a popula,iei locale. (e asemenea, se impun interzicerea utilizrii spa,iilor

67

"nc4ise de ctre structurile acestuia, interzicerea flu;ului financiar %i logisticii teroriste, "mpiedicarea utilizrii "n mod eficace a propagandei prin mass+media de toate categoriile, proliferarea corup,iei etc. 2oate aceste msuri %i ac,iuni trebuie s conduc spre defensi0 %i renun,area cel pu,in "n parte la ac,iunile teroriste propuse a le pune "n practic. 13. Ceea ce s+a "nt=mplat %i, "ndeosebi, cum s+a "nt=mplat la 11 septembrie 2&&1 ne poate conduce la concluzia c amenin,rile asimetrice, "ndeosebi cele de natur terorist, nu pot fi controlate, cel pu,in prin modalit,ile de abordare politico+ militar utilizate p=n "n prezent. :utem, de asemenea, s conc4idem c, p=n la aceast dat, fenomenul "n sine, de%i se considera a fi un poten,ial pericol, nu a putut fi dimensionat la ade0ratul lui grad de periculozitate, iar capacit,ile destinate a+l stp=ni nu au fost utilizate "n mod adec0at. 14. Cu siguran, este ne0oie de noi abordri politico+militare %i de capacit,i suplimentare care s fie permanent %i "n mod adec0at disponibilizate pentru a stp=niQcontrola fenomenul, care tinde s de0in din ce "n ce mai periculos. 1'. 6n ciuda rezultatelor imperfecte ale inter0en,iilor limitate de p=n acum, fcute "n numele comunit,ii interna,ionale, cu sau fr girul organismelor interna,ionale abilitate, se poate aprecia c acestea au a0ut rolul lor benefic "n st0ilirea fie %i temporar a fenomenului, e;cep,ie fc=nd, "ndeosebi, ac,iunile teroriste din 5eI ZorK, ^as4ington (.C. %i :ennsJl0ania care au desc4is calea tuturor posibilit,ilor "n domeniu. @ricare ar fi 0iitorul urmtoarelor inter0en,ii interna,ionale, inclusi0 a celei "n curs de desf%urare, dificult,ile acestora, ca durat, cost %i consecin,e colaterale "n cadrul conflictelor asimetrice %i, "n special, "n lupta "mpotri0a terorismului, sunt de preferat neinter0en,iilor. 11. Este ne0oie deci de politici de pre0enire a crizelor de acest gen, utiliz=nd toate instrumentele disponibile, adec0ate, diplomatice, financiare, te4nologice, informa,ionale, militare etc. Dndiscutabil, fiecare din domeniile enun,ate "%i are rolul lui "n conflictele asimetrice, rm=ne de discutat doar strategia utilizrii eficiente a acestora "ntr+un caz sau altul. 1 . >n domeniu neenun,at "n enumerarea fcut, ce se regse%te "ns "n fiecare din aceste domenii, este cel al resurselor umane, al for,elor speciale care trebuie create sau adaptate specificului misiunilor ce le presupune "n prezent amenin,area sau conflictul asimetric, "n special lupta antiterorist la toate ni0elurile de contracarare a acestui flagel. 17. Analiza prin mi$loacele teoriei asimetriei C inclusi0 prin modelele matematice C nu numai a ceea ce se "nt=mpl, ci %i a ceea ce s+a petrecut de+a lungul timpurilor "n spa,iul de confruntare apropie mai mult omenirea de posibilitatea cunoa%terii reale a propriei e0olu,ii, facilit=ndu+se astfel ie%irea din legende %i din mituri %i raportarea pragmatic la realit,ile dure ale prezentului. 2eoria asimetriei faciliteaz actul de planificare strategic, impun=nd ie%irea din subiecti0ism %i 0oluntarism %i introducerea "n ecua,ie a 0ariabilelor de stare %i de dinamism. 1#. Analiza conceptelor strategice care ,in de asimetrie ne permite s calculm cu o mai mare precizie unde ne aflm, care sunt realit,ile cu care ne confruntm, care ne este locul "ntr+un sistem de securitate 0iitor, care ne sunt %ansele, obliga,iile, drepturile %i, mai ales, care sunt c4eltuielile.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV

68

6trate$ia de securitate naional a @om niei , 8ucure%ti 1###. ;arta alb a +uvernului !rmata Romniei #$1$% Reform i integrare e ro&atlanticC, 8ucure%ti, 1###. 6trate$ia militar a @om niei, 8ucure%ti, 2&&&. 1iziunea strate$ic D 8AOA Armata @om niei , @bser0atorul militar, nr. 1& -13+ 1# martie 2&&1.. A. AUTORI AUTOMTONI D1. M. C%+#', +ena e$oist i strate$iile sale, ???.asimetrie.httm. L$.+%&. A&. R#3*/+', Aspecte teoretice privind cadrul de desfurare a aciunilor militare la nceputul secolului 99:, 4ttpBQQIII.actrus.roQre0isteQ1W2&&1QgW2.4tml. I%/#- A10!6, C.P'1+21*!. P!'& P. D'52, Aciunea militar la $rania dintre milenii, (ditura 4ilitar, Hucureti, 8AAO. G&.48.71. V!/#&* P!'&, @zboiul mileniului trei, (ditura 2.H.]., Hucureti, 8AAO. L$.+%&. M. A($%(%)#+# , 6ecuritatea mondial D ncotroE, http)""???.actrus.ro"reviste"O^8AAO"$^O.html. G&.01. (1.) C%1(*&#' S%!1*, @ecitindu-l pe ;lause?itz, Hucureti, (ditura 4ilitar, OVVP. G&. I%( P#$'&*/+'. Al P-lea rzboi mondial. ;rima or$anizat, (ditura 5aional, OVVS. C%&. D'0#$1' S!)!, @zboiul, de la comarul de ieri la misterul de azi i apocalipsa de m ine &::', n revista + ndirea 4ilitar @om neasc, nr.Q"OVVU. G&.48.(1.) 71. G,*%18,* A1272)%!#+* 6# &*+$%1 '(#) +%&. V!&*($#( S$!(+' , @zboaiele de azi i de m ine. A$resiuni neconvenionale, Hucureti, (ditura 4ilitar, OVVV. G&.48.71. V!/#&* P!'&, ;onflictele secolului 99:. >roiecii n spaiul strate$ic, Hucureti, (ditura 4ilitar, OVVV. C"$.R.III V!/#&* M#+,#, 2e la rzboiul clasic la rzboiul politic, + ndirea 4ilitar @om neasc, nr.P"OVVR. D!( O(+#' 6# S%1#( R27'&*/+', ;orupia i crima or$anizat n @om nia, (ditura ;ontinent 99:, OVVQ. V!/#&* I%/#"*/+', @zboaiele locale i panoplia zeului 4arte, (ditura 4ilitar, Hucureti, OVUR. C12+#'( I%(*/+'. 6ecretele operaiunii *urtuna deertuluiC, (ditura 4ilitar, OVVO. G&.(1.) C%1(*&#' S%!1*, + ndirea militar, (ditura A57(7, OVVV. C%&*+$#), 6ceptrul de oel al zeului 4arte, (ditura Academiei de nalte 6tudii 4ilitare, Hucureti, OVVQ. B. AUTORI STRINI B.M. LIDDELL MART , 6trate$ia. Aciunile indirecte, (ditura 4ilitar, Hucureti, OVTP. S'( T39, Arta rzboiului, (ditura 4ilitar, Hucureti, OVTS. Z4#8(#*N B13*3#(/O#, 4area tabl de ah, (ditura 0nivers (nciclopedic.

69

M*1)P COUTEAU?BEGARIE, Ami-inami, http)""???.stratisc.or$."isc.intro.htm P!'& T.V., Ass-metric ;onflict. <ar initiation b- <ea=er >o?er, 5e? _or=, ;ambrid$e 0niversit- >ress, OVUO. L%/*", Q!+%'4, 4inorit`s nationales et prolif`ration etati/ue, n #A :57(@5A7:F5A#( (7 67@A7(+:a0( no PT"8AAA. M!1+ BOUVIER, ;-berterrorisme) entre m-the et realit`, :nternet, ???.frstrate$ie.or$. M*#(3 R%3!O, Gur 7heorie des Hre$renzten Irie$es, bsterreichische 4ilitKrische Geitchrift, vol. PO, ]eft 8"OVVP. R.V. L%'&* S I.L.B*!')%#/ , 7ratat de manipulare, traducere de 5icolae*lorentin >etrior, Antet. V&!7#0#1 V%&,%), 2ezinformarea, arm de rzboi, :ncitatus. S!0'*& P. M'($#(8$%(, ;iocnirea civilizaiilor i refacerea ordinii mondiale, (ditura A57(7, OVVU. P,#&#""* L!4!17* 6# B*1(!17 M!1#/, 2oamne, ce frumos e rzboiul economic Y, (ditura Antet, 8AAO. C!1& C&!'/*N#$3, 2espre rzboi, Hucureti, (ditura 4ilitar, OVU8. A&)#( 6# M*#7# TOFFLER, @zboi i antirzboi, 6upravieuirea n zorii secolului 99:, Hucureti, (ditura Antet, OVVS. M!'1#+* NALMAN , 5oul rzboi rece, manipulare, dezinformare, infiltrare , "n re0ista %>laneta :nternetC nr.8, ian. OVVT. L!0*/ ADAMS , 0rmtorul D ultimul rzboi mondial, Hucureti, (ditura Antet, OVVU. N!$,!( GARDELS, 6chimbarea ordinii $lobale, Hucureti, (ditura Antet, OVVU. G&.&$. P!$1#+O M. MUGMES, Ameninri i provocri pe plan mondial n deceniile rmtoare, @aport prezentat, n septembrie OVVV, ;omisiei parlamentare a 60A. A&)#( TOFFLER, >F<(@6]:*7. >uterea n micare, Hucureti, (ditura Antet, OVVR. M!1$#( )!( CREVELD, Fn *uture <ar, #ondon, Hrasse-cs, OVVO. G&. O&*8 SARIN 6# +%&. L*) DVORETSRQ , @zboi contra speciei umane, (ditura Antet, OVVT. L%(!$,!( TUCRER, OVVT, %As-metric <arfare) an emer$in$ threat to 06 securit-C, 7he auadrennial 2efense @evie?, <eb III.comI.orgQOdrQtucKer.4tm. R*((*$, F. M+R*(3#*. L1., 7he @even$e of the 4elians As-mmetric threats and the next a2@, :nstitute for 5ational 6trate$ic 6tudies, 5ational 2efense 0niversit-, <ashin$ton 2;, 8AAA. S$*)*( METZ 6# D%'8&!/ V. L%,(/%( II, Asimetria i 6trate$ia militar a 60A, ianuarie 2&&1, p. ^E8) http)""carlisle-???.arm-.mil."usassi?elcome.htm. G&. (1.) D!)#7 L. GRANGE , @zboiul asimetric) vechi metode, noi preocupri.

70