You are on page 1of 7

RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL JUDICIAR

Capitolul I. Introducere Subsemnata Pop Elena expert contabil, domiciliat n Braov, posesoare a carnetului de expert contabil nr.19552, nscris n abloul Exper!ilor "ontabili i "ontabililor #utori$a!i din %omania n sec!iunea &&, po$i!ia 2'(9). #m *ost numit, de ribunalul Braov, potrivit dispo$i!iilor instan!ei din data de

1'.1'.2'12, expert contabil n dosarul !"#$$#$! $% pr!ile implicate n proces *iind+ &C 'ron(tandt &RL cu sediul n Str.,lte! nr.29 , Sector 1, Braov, care *ormulea$ pl-n.ere penal mpotriva + )n*inuitei A*ra+ Ro,ana , domiciliat n Braov , str./eda nr.0, posesoare a ".&. seria B1 nr. )9025), cod numeric personal 2(''212')''324 salariat a &C 'ron(tandt &RL. 5mpre6urrile i circumstan!ele n care a luat natere liti.iul sunt+ 5n urma evalurii re$ultatelor inventarierii s4a constatat c lipsete din .estiune suma de 25.''' ron, sum repre$ent-nd contravaloarea mr*urilor v-ndute i nepredat la casierie. 7a! de valori*icarea re$ultatelor inventarierii &C 'ron(tandt &RL a *ormulat pl-n.ere penal mpotriva numitei #vram %oxana. Pentru re$olvarea acestei cau$e s4a dispus proba cu experti$a contabil, creia i s4au *ixat urmtoarele obiective+ 1. S se veri*ice i s se stabileasc dac contravaloarea *acturilor cu nr de serie ntre 1'''4 1''2 din 2).1'.2'11 au *ost ncasate i decontate de ctre nvinuit8

2. S se preci$e$e dac monetarul 52'152 este nre.istrat n %e.istrul de cas a*erent $ilei ncasrii8 0. S se preci$e$e dac n perioada ianuarie 2'12 9 octombrie 2'12 s4au identi*icat

monetare care nu pre$int semntura de primire, nre.istrate n %e.istrul de cas. :ucrrile experti$ei contabile s4au e*ectuat n perioada 15 ianuarie 2'10 9 1' martie 2'10 la sediul social al S.". /;" "ontab S#, societate de experti$ contabil la care expertul contabil este asociat. <aterialul documentar care a stat la ba$a e*ecturii experti$ei const n + /osarul de urmrire penal nr. =>121'9 cu piesele componente, %e.istrele de cas din perioada ianuarie 4 octombrie 2'12 mpreun cu actele 6usti*icative nre.istrate n aceste re.istre, 7acturile *iscale nr.1''' 9 1''2 din 2).1'.2'11, %aportul $ilnic de .estiune din perioada ianuarie 4 octombrie 2'12. %edactarea pre$entului raport de experti$ contabil s4a *cut n data de 2' aprilie 2'10. 5n cau$ nu s4au e*ectuat alte experti$e contabile 6udiciare. /ata pentru depunerea pre$entului raport de experti$ contabil a *ost *ixat la 25 aprilie 2'10.

Capitolul II. De(-./urarea e,perti0ei conta1ile

Obiectivul nr.1 al expertizei contabile S se veri*ice i s se stabileasc dac contravaloarea *acturilor cu nr de serie ntre 1'''4 1''2 din 2).1'.2'11 au *ost ncasate i decontate de ctre nvinuit. Rspuns la obiectivul nr. 1 al expertizei contabile Pentru a rspunde la obiectivul 1 s4au examinat urmtoarele documente i acte + /osarul de urmrire penal nr.=>121'9 cu piesele componente %e.istrele de cas din perioada ianuarie 4 octombrie 2'12 mpreun cu actele 6usti*icative nre.istrate n aceste re.istre 7acturile *iscale nr.1''' 9 1''2 din 2) octombrie 2'11 %aportul $ilnic de .estiune din perioada ianuarie 9octombrie 2'12. 5n con*ormitate cu actele i documentele experti$ate *ormule$, la obiectivul 1 sunt nre.istrate *acturile *iscale nr.1'''41''2 n valoare total de 15.''' n raportul de .estiune din data de 2).1'.2'11, aa cum reiese i din #nexa1. "ontravaloarea *acturilor *iscale nr.1'''41''2 n sum total de 15.''' au *ost ncasate cu c?itan!e *iscale aa cum reiese i din #nexa 1. Pentru suma de 15.''' ron repre$ent-nd contravaloarea *acturilor *iscale 1''' 41''2, ncasat cu c?itan!ele *iscale nr.2)012( 9 2)0100 din15.'1.2'12, a *ost ntocmit monetarul nr. 52'152 din 15.'1.2'12, monetar care este nesemnat de casierul primitor, de unde re$ult *aptul c aceast sum a *ost nedecontat ctre v-n$tor. 5n con*ormitate cu prevederile ,<7 nr.2'55>199) privind aplicara corespun$toare a @A )01>199( pentru utili$area *ormularelor comune privind activitatea *inanciar i contabil i a normelor metodolo.ice privind ntocmirea i utili$area acestora, monetarul Bcod 1345'421C

servete ca document justificativ pe baza cruia se pred numerarul ncasat prin cas de ctre casier/vanzator la casieria central a agentului economic. Obiectivul nr. al expertizei contabile

S se preci$e$e dac monetarul 52'152 este nre.istrat n %e.istrul de cas a*erent $ilei ncasrii. Rspuns la obiectivul nr. al expertizei contabile

Pentru a rspunde la obiectivul 2 s4au examinat urmtoarele documente i acte+ %e.istrul de cas din $iua de 15.'1.2'12, <onetarul nr. 52'152 din 15.'1.2'12. 5n con*ormitate cu actele i documentele experti$ate *ormule$, la obiectivul 2 urmtorul rspuns+ <onetarul nr. 52'152 din 15.'1.2'12 n sum de 15.''' lei este nre.istrat n %e.istru de cas din data de 15.'1.2'12 Bpo$i!ia a treia de la rubrica DncasriEC. Obiectivul nr.! al expertizei contabile S se preci$e$e dac n perioada ianuarie 2'12 9 octombrie 2'12 s4au identi*icat monetare care nu pre$int semntura de primire, nre.istrate n %e.istrul de cas. Rspuns la obiectivul nr. ! al expertizei contabile Pentru a rspunde la obiectivul 0 s4au examinat urmtoarele documente i acte + %e.istru de cas a*erent perioadei ianuarie4 octombrie 2'12 mpreun cu monetarele anexate la re.istru de cas a*erent acestei perioade. 5n con*ormitate cu actele i documentele experti$ate *ormule$, la obiectivul 0 urmtorul rspuns+ /in veri*icarea monetarelor ataate la re.istru de cas, n perioada experti$at, respectiv ianuarie 9 octombrie 2'12 au *ost identi*icate monetare nesemnate Dde primireE a sumelor i nre.istrate n re.istru de cas aa cum sunt pre$entate n #nexa2.

Capitolul III.Conclu0ii 5n con*ormitate cu examinrile materialului documentar men!ionat n introducerea i cuprinsul pre$entului raport de experti$ contabil *ormule$ urmtoarele conclu$ii la obiectivele *ixate acesteia+ Re-eritor la o1iecti*ul nr. al e,perti0ei conta1ile2

%% S se veri*ice i s se stabileasc dac contravaloarea *acturilor cu nr de serie ntre 1'''4 1''2 din 2).1'.2'12 au *ost ncasate i decontate de ctre nvinuitE Conclu0ia e,pertului conta1il e(te2 "ontravaloarea *acturilor 1'''4 1''2 din 15.'1.2'12 a *ost ncasat cu c?itan!ele *iscale nr. 2)012(, 2)012), 2)0129, 2)010', 2)0101, 2)0102, 2)0100 din data de 15.'1.2'12 i a *ost decontat de ctre nvinuit, *apt re$ultat din depunerea monetarului 52'152 din 15.'1.2'12 " #i nregistrarea acestuia n Registrul de casa din 1$.%1. %1 " c&iar dac nvinuita a omis s urmreasc semnarea monetarului de ctre casier. Prin nre.istrarea monetarului n %e.istrul de cas din 15.'1.2'12, casierul recunoate primirea sumei de 15.''' ron. Re-eritor la o1iecti*ul nr. $ al e,perti0ei conta1ile2 %% S se preci$e$e dac monetarul 52'152 este nre.istrat n %e.istrul de cas a*erent $ilei ncasriiE. Conclu0ia e,pertului conta1il e(te2 <onetarul *iscal nr. 52'152>15.'1.2'12 n sum de 15.''' ron lei este nre.istrat n %e.istru de cas din data de 15.'1.2'12.

Re-eritor la o1iecti*ul nr. 3 al e,perti0ei conta1ile2

S se preci$e$e dac n perioada ianuarie 2'12 9 octombrie 2'12 s4au identi*icat monetare care nu pre$int semntura de primire, nre.istrate n %e.istrul de cas. Conclu0ia e,pertului conta1il e(te2 5n perioada experti$at au *ost identi*icate urmtoarele monetare nesemnate Dde primireE a sumelor i nre.istrate n re.istru de cas + monetarul nr. 52'152 /1$.%1. %1 ($$) / *.%!. %1 ' +%% ron, (*($$$/ .%*. %1 9 5'' ron. '1$.%%% ron"

5n conclu$ie, nvinuita #vram %oxana nu este vinovat de lipsa sumei de15.''' ron, vinovat este casierul Pop #lexandru, deoarece a omis s semne$e de primirea banilor monetarul 52'152 > 15.'1.2'12 Bsi altele dupa cum se observ din cercetarea e*ectuatC dar l4a nscris n %e.istrul de cas din 15.'1.2'12, deci recunoate c a primit banii. :a s*-ritul $ilei are obli.a!ia s *ac veri*icarea scriptic i *aptic a casieriei. /ac ar *i *cut acest lucru i ar *i constatat di*eren!a ntre soldul scriptic i soldul *aptic ar *i sesi$at n aceeai $i di*eren!a, ar *i anun!at persoanele ndrept!ite Bcontabil se*, compartimentul 6uridic,etc. C de lipsa banilor i s4ar *i *cut cercetri imediate. :ipsa celor 15.''' s4a sesi$at de comisia de inventariere constituit cu oca$ia inventarierii, ceea ce l *ace vinovat de tinuirea lipsei banilor n perioada ianuarie4decembrie 2'12, i n acelai timp nu are dove$i c nu a primit banii, at-ta timp c-t monetarul n discu!ie a *ost nre.istrat n %e.istrul de cas.

#FEG# 1
6

NR. CRT.

1 2 0 3 5 2 ( ) #FEG# 2 NR. CRT 1 2 0

NU4R 5ACTUR 1''' 1''1 1''2 1''0 1''3 1''5 1''2 TOTAL

6ALOARE NU4R 5ACTUR 7RON8 C9ITAN: 2''' 2)012( 0''' 2)012) 0''' 2)0129 1''' 2)010' 1''' 2)0101 1''' 2)0102 3''' 2)0100 15''' TOTAL

6ALOARE C9ITAN: 7RON8 2''' 0''' 0''' 1''' 1''' 1''' 3''' 15'''

DAT 15.'1.2'12 2).'0.2'12 22.').2'12

NU4AR 4ONETAR 52'152 955222 9)9555

6ALOARE 4ONETAR 7RON8 15''' ('' 5''