You are on page 1of 8

Stari grad Bar, Arhitektonska plastika, Barutana, april 2013.

14 i 17 2 fragmenta natpisa, slijepjeni, majuskula, sa objekta 136; jedan vei fragment objavljen kod Bokovia 1962. 113 fragmentovana ploasta baza stuba, sitnozrni krenjak, NMN (nepoznatno mjesto nalaza). 150 fragmentovana ploasta baza stuba, krenjak, Londa- ulica ispod ob. 2, naeno 1982. g. 1 fragment stuba sa kapitelom, sivi krenjak, osmougaoni presjek stuba i stilizovani listovi na kapitelu, sa Kapetanovog groblja. 2 dva slijepljena fragmenta stuba, na jednom kraju ouvan metalni dio za kaenje, NMN. 3 vei fragment stuba, mermer, NMN. 4 fragment monolitnog stuba i kapitela, mermer, sekundarno preklesan i oteen kapitel, NMN. 5 fragment stuba, mermer, NMN. 6 fragment stuba, mermer, NMN. 7 fragment stuba krunog presjeka, mermer, objekat 136, stara numeracija (SN) 4. 8 fragment stuba krunog presjeka, mermer, objekat 136, SN 4. 9 fragment stuba krunog presjeka, mermer, objekat 136, SN 4. 10 fragment stuba krunog presjeka, mermer, objekat 136, SN 4. 11 fragment stuba krunog presjeka, mermer, objekat 136, SN 4. 12 fragment stuba krunog presjeka, mermer, objekat 155. 13 fragment stuba krunog presjeka, mermer, objekat 197. 14 fragment stuba krunog presjeka, mermer, objekat 155, 1982. g., SN 56. 15 fragment stuba krunog presjeka, mermer, ulica ispod objekta 2, 1982.g., na jednom kraju nastavlja u kapitel, ispod kojeg se nalazi ljeb, korulanski mermer. 16 fragment stuba krunog presjeka, sa objekta 85, SN 111, korulanski mermer.

17 fragment stuba krunog presjeka, sa objekta 2, SN 172, korulanski mermer. 18 fragment stuba krunog presjeka, sa objekta 85, prokop uz junu stranu objekta 147, 1982.g., SN 47, korulanski mermer. 19 fragment stuba krunog presjeka, po sredini perforiran (otvor upljine 2 cm), prokop uz junu stranu objekta 147, SN 45c, korulanski mermer. 20 fragment stuba krunog presjeka, sa objekta 136, 1982.g., SN 7, mermer. 21 fragment stuba krunog presjeka, NMN, mermer. 22 fragment stubia osmougaonog presjeka, na jednoj strani ima plitko uklesan krst sa proirenim krajevima, doneen iz Brbota, iz uta sa kanjevia damije, korulanski mermer. 23 fragment stubia osmougaonog presjeka, slian prethodnom, iz uta uz objekat 29, 1983.g., SN 120, korulanski mermer. 24 fragment stubia osmougaonog presjeka, sa ljebom na jednom kraju, NMN, sivi krenjak. 25 fragment stubia osmougaonog presjeka, ulica ispod objekta 2, 1982.g., SN 155a, sitnozrni mermer. 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

160 161 162 163 164 165 166 167 168