You are on page 1of 2

Robin Drik iz Programa za analizu ponaanja Kontraobavetajne slube amerikog Federalnog istranog biroa (FBI) u razgovoru s novinarom Biznis

insajdera otkriva kako se izgrauje odnos s drugima i kako se najlake stie njihovo poverenje.

Iskustvo i nauna saznanja govore u prilog injenici da ovek nalazi najveu sreu u pozitivnim drutvenim interakcijama i odnosima. Na mozak nas hemijski nagrauje ako smo u stanju da govorimo i delimo s drugima nae stavove, prioritete i ciljeve... Mozak nas takoe nagrauje ako smo bezuslovno prihvaeni onakvi kakvi jesmo, istie Drik, ija iskustva u FBI traju ve 15 godina. Oba koncepta su (manje ili vie) genetski utemeljena u svakom od nas, ba kao i naa potreba da pripadamo grupi. Imajui ovo u vidu, odgovor na pitanje kako da ojaate i poboljate odnose s drugim ljudima, prilino je jednostavan. Razgovarajte o interesovanjima i prioritetima druge osobe, bezuslovno i bez prosuivanja prihvatite njih i njihove izbore. Nekima je ta sposobnost uroena, a drugi mogu da je izgrade, tvrdi Drik. Ovo je, istie on, i uvod u sticanje poverenja. Druga faza u ovom procesu je nastojanje da razumete ciljeve druge osobe i da njeni ciljevi i prioriteti budu prvi na listi vaih ciljeva i prioriteta.

Kada ciljevi i prioriteti druge osobe postanu vai lini ciljevi, poverenje poinje da se razvija, objanjava Robin Drik. Ali koji je najlaki nain da priete nekom koga ne poznajte i upitate ga da vam uini uslugu? Igrajte na kartu saoseanja, savetuje Drik. anse za uspeh se poveavaju ako vam poe za rukom da uslugu koju traite poveete sa prioritetima i interesovanja osobe od koje traite pomo.

Da biste uspostavili odnos s drugima (na primer, kad drite govor ili prezentaciju), potisnite vlastiti ego u drugi plan i alite se na sopstveni raun. Publika treba da bude u centru panje! Priajte im o kvalitetima i sposobnostima koje ve imaju i uverite ih da vam je jedini cilj da im pomognete da bolje shvate svoje kvalitete i naue da ih prenesu drugima. Svako miljenje i pitanje prihvatite bez prosuivanja. Ako se ne slaete, prosto recite: Ovo je zanimljiv stav, navodi na razmiljanje... Kako ste doli do njega? Sistem nagraivanja u njihovom mozgu e i u ovoj sluaju proraditi."

Drikovih pet osnovnih principa za uspostavljanje odnosa s drugima 1. Saznajte... koji su im prioriteti i ciljevi. 2. Stavite... njihove prioritete i ciljeve ispred sopstvenih. 3. Pustite... njih da govore. Obuzdajte vlastitu potrebu da vi priate. 4. Pokaite... interesovanje za njihova razmiljanja i stavove 5. Potisnite... vlastiti ego. Prihvatite ljude onakve kakve jesu, bezuslovno i bez prosuivanja