You are on page 1of 1

M I N I S T E R U L E D U C A I E I , C E R C E T R I I I TINERETULUI

INSPECT !"T#$ %C $"! J#&E'E"N TI(I%


B-dul C.D.Loga nr.3 1900-TIMIOARA Tel:0256 305!99" #a$: 0256 %90%30 " 0256 %90%29 e-&a'l : '()*'&+&a'l.dn**&.ro " ('*e:,,,.'().*&.edu.ro -r. .1%9 d'n 1..09200!

PORTOFOLIUL PROFESORULUI METODIST


1. C.V
2. Banca de date: - planuri cadru - programe colare - lista manualelor valabile - ghiduri metodologice - standarde de performan - criterii de evaluare a leciei - modele de planificri i proiecte didactice - structura portofoliului profesorului - rapoarte de inspecie curente i speciale - lista colilor i cadrelor didactice reparti ate pentru inspecie !. "rafic de inspecie# aciuni de formare etc. $. %ctiviti metodice

Inspector colar general adjunct, Ileana Vlceanu

Inspector colar de specialitate, Prof. Jelco Stancov