You are on page 1of 9

3 - i

Problema 1.
Determinai reprezentrile n serie Fourier pentru fiecare dintre urmtoarele
semnale:
a).
( )
(


4
3 t
cos ;
b). cos 2t + sin3t;
c). x(t) este un semnal periodic de perioad 4 i pentru t (-2, 2),
t
e ) t ( x
2
= .
Rezolvare:
a).
( )
( ) ( ) t j j t j j t j t j
e e e e e e
t
cos
4 4
3
4 4
3
3
4
3
4
2
1
2
1
2
1
2
1
4
3


+ = + =
(


4
3
1
2
1

j
e c

= ;
4
3
1
2
1

j
e c =

; k Z - {-1, 1} c
k
= 0
b).
t j t j t j t j
e
j
e
j
e e t sin t cos
3 3 2 2
2
1
2
1
2
1
2
1
3 2

+ + = +
1
2
=
T

T = 2
; c c
2
1
2 2
= =

;
j
c
2
1
3
= ;
j
c
2
1
3
=

c). = = =

|
.
|

\
|
+

dt e dt e e c
t k j
t k j
t
k
2
2
2
2 2
2
2
2
4
1
4
1

|
.
|

\
|
+
=
(
(
(

|
|
|
|
.
|

\
|
+
=
2
2
2
2
2
2
1
4
1
t k j
e d
k j

|
.
|

\
|
+
=

|
.
|

\
|
+
2
2
2
2 4
1
2
2 t k j
e
k j

3 - ii

=
(
(
(

|
.
|

\
|
+
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+ 2
2
2 2
2
2
2
2 4
1

k j k j
e e
k j
| |=
|
.
|

\
|
+
=

k j k j
e e e e
k j
4 4
2
2 4
1
| | ( )
( )
( )
( )
|
.
|

\
|
+

=
|
.
|

\
|
+
=
+

2
2 4
1
cos
2
2 4
1
4 4 1
4 4

k j
e e
k e e
k j
k
Problema 2.
Determinai reprezentrile n serie Fourier pentru semnalele din figura 2.1:
Fig.2.1. Formele de und ale semnalelor de analizat.
3 - iii
Rezolvare:
a).
Fig.2.2. Primul semnal i derivatele sale, pn la un ir de distribuii Dirac.
T
c
) t (
k
T
1
=

( ) 2 2 1 3 2 1 3 2 2
1
+ + + + = t ) t ( ) t ( ) t ( ) t ( ) t ( x
' '


( ) ( ) ( ) ( ) ( )
= + + =
+ + 2 1 1 2
1
2 3 2 3 2
t t t t t ' '
x
k k k k k k
c c c c c c

= + + =

6
1
2
6
1
3
6
1
2
6
1
3
6
1
2
2
3 3 3
2
3

j j j j
e e e e
|
|
|
.
|

\
|
+ + =

3
2
3 3 3
2
2 3 2 3 2
6
1

j j j j
e e e e
' '
x
x
k k
c k j c
1
1
1
2
3

(
(

|
.
|

\
|
=

k 0
6
5
6
1 6
0
=

= c
3 - iv
b).
Fig.2.3. Forma de und a semnalului de analizat.
( )
( ) | |
k
k j
k k k
e c c c
t ) t ( x
1 2
2
1
2
1
2
1
2 2
2
2
1 2
= = =


c).
Fig.2.4 Formele de und ale semnalului de analizat i a derivatei sale.
|
|
|
.
|

\
|
= =
k j
k j
k j
k j
k
e e e e c
'
x
2 1
4
1
4
1
2
4
1
4
1
2 2
3
|
|
|
.
|

\
|

k j
k j
k
e e
k j
c
x
2 1
4
1
4
2
1
2
3
k 0
4
3
4
1 4
3
0
=

=
x
c
3 - v
Problema 3.
a). n figura urmtoare sunt prezentate caracteristicile de frecven ale unui
filtru. Determinai rspunsul acestuia la fiecare dintre semnalele de mai jos:
1). ); 4 cos( ) ( + = t t x
2). ); 8 cos( ) ( + = t t x
3). Semnalul obinut prin redresarea monoalternan a semnalului
); 4 sin( ) ( t t s =
4). Semnalul obinut prin redresarea bialternan a semnalului s(t).
Fig. 3.1. Caracteristicile de frecven ale filtrului considerat.
Rezolvare:
a).

=
k
t
T
jk
k
e c t x
x
2
) (
( )

= = =
k
t
T
jk
k
d h e c t h t x t y
x

) ( ) ( ) ( ) (
2
t
T
jk
k
k
t
T
jk
T
jk
k
k
e
T
k H c e d e h c
x x


2 2 2
2
) (
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=

Dac se face notaia


|
.
|

\
|
=
T
k H c c
x y
k k
2
se obine:
3 - vi
|
.
|

\
|
=
T
k H c c
x y
k k
2
1).
( ) ( )
| |
t j j t j j t j t j
e e e e e e t x
+ +
+ = + =
4 4 4 4
2
1
2
1
2
1
) (
;
2
1
1
j
e c
x
= ;
2
1
1
j
e c
x

=
,
3
2
) 4 ( = H { }
2
) 4 ( arg

= H ;
,
3
2
) 4 ( = H { }
2
) 4 ( arg

= H ;
|
.
|

\
|
+
= =

2
2
1
3
1
2
1
3
2
j
j
j
e e e c
y
;
|
.
|

\
|
+

= =

2
2
1
3
1
2
1
3
2
j
j
j
e e e c
y
;
t j
j
t j
j
e e e e t y

|
.
|

\
|
+

|
.
|

\
|
+
+ =

4 2 4 2
3
1
3
1
) (
;
2
j e
j
=

;
2
j e
j
=


( ) | | = + = =t j j e e j e e j t y
t j j t j j
4 sin 2
3
1
3
1
3
1
) (
4 4
( ) + = t 4 sin
3
2
2). 0 ) 8 ( = H 0 ) ( = t y
3). Variaia temporal a semnalului ) 4 sin( ) ( t t s = este reprezentat
n figura 3.2.a, iar cea a semnalului obinut prin redresarea
monoalternan a lui s(t) are forma din figura 3.2.b.
3 - vii
Figura 3.2. Forma de und a semnalului de intrare din cazul 3.
( )
( ) ( )

=
(
(
(
(

= =
+
4
1
0
4
1
0
1 4
4
1
0
1 4 4
2
2
4 sin
2
1
1
dt e dt e
j
dt e t c
t k j t k j t jk
k
x

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) =
(
(
(
(

+
+

=

+
4
1
0
1 4
4
1
0
1 4
1 4
1
1 4
1
t k j t k j
e d
k j
e d
k j
j


( )
| |
( )
| | =
)
`


+
+

=
+
1
1
1
1
1
1
4
1
1 1 k j k j
e
k
e
k

=
(
(

=

k k
e e
k k
e e
k j j k j j
1
1
1 1
1
1 4
1

( ) ( ) ( ) ( )
=
(
(

+
+
+

+
=
(
(

+

+


=
k k k k k k
k k k k
1
1 1
1
1 1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

( )
( ) | | ( )

+ =
=
= +

=
1 1 2 0
2
1 2
1
1 1
1 4
1
2
2
k , p k ,
, p k ,
k
k
k

( ) =
(
(
(
(

+ =
(
(
(
(

=


4
1
0
8
4
1
0
8
1
8
1
4
1 1
4
1 1
t j t j
e d
j j
dt e
j
c
x

a).
b).
3 - viii
( )
j
e
j
j
4
1
1
2
1
1
4
1
2
=
(

+ =

( )
j
e d
j j
dt e
j
c
t j t j
x
4
1
4
1
8
1 1
4
1 1
4
1
0
8
4
1
0
8
1
=
(
(
(
(

=
(
(
(
(

2
1
0
=
x
c
;
3
2
) 4 ( = H { } ;
2
) 4 ( arg

= H ;
3
2
) 4 ( = H { } ;
2
) 4 ( arg

= H
6
1
6
1
4
1
3
2
2
1
= = = j
j j
e c
j
y

( )
6
1
6
1
4
1
3
2
2
1
= =
|
|
.
|

\
|
=

j
j j
e c
j
y

( ) t e e t y
t j t j


4 cos
3
1
6
1
6
1
) (
4 4
= + =

4). Variaia temporal a semnalului obinut prin redresarea bialternan a lui
s(t) are forma din figura 2.5.3.c.
Figura 3.3. Forma de und a semnalului de intrare din cazul 4.
a).
b).
c).
3 - ix
| | ( ) | |
k
k
jk
k k k k
x x
t x
x x
c e c c c c 1 1 1
3 3
4
1
3
3 4
+ = + = + =

|
.
|

\
|


; 0
4
1
=
x
c ; 0
4
1
=

x
c 0 ) ( = t y