You are on page 1of 112

1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.".

Obiectul de studiu al managementului Funciile manageriale ale organizaiei Principiile organizaiei Evoluia managementului pe plan mondial i n om!nia aporturile dintre tiina managementului i managementul tiini#ic generale ale managementului

TESTELE 1 $ 13

Testul nr. 1 Artai care din variantele prezentate mai jos reprezint funcii ale managementului firmei: a. previziune organizare coordonare antrenare control! evaluare ". previziune cercetare!dezvoltare organizare producie salarizare c. previziune organizare planificare conducere motivare d. previziune coordonare decizie comercial financiar! conta"il e. previziune organizare cercetare!dezvoltare comunicare personal %spunsul corect este varianta #a$ ntruc!t este cea mai comple&% i mai e&act% dintre cele " variante o#erite. 'up% cum se observ%( #iecare din soluiile o#erite cuprinde cel puin dou% din #unciile manageriale ce dau consisten% proceselor de management. )ns% numai prima dintre acestea le include pe toate( respectiv previziune( organizare( coordonare( antrenare i control* evaluare. +tenion%m cititorii asupra a dou% con#uzii*capcane n care pot ,c%dea-. Pe de o parte( con#uzia cu #unciunile organizaiei .cercetare*dezvoltare( producie( comercial%( personal( #inanciar* contabil%/ sau cu unele activit%i mai importante $ n ambele situaii #iind vorba de componente procesuale $ i( pe de alt% parte( con#uzia cu unele elemente de coninut ale celor cinci #uncii. 'e pild%( plani#icarea este un derivat ale e&ercit%rii #unciei de previziune( motivarea este suportul economic al antren%rii( comunicarea este suportul coordon%rii .a.m.d. Testul nr. % &rganizarea este: a. funcie a managementului 'i funcie a organizaiei ". activitate distinct 'i funciune a organizaiei c. compartiment su"ordonat directorului general activitate distinct d. compartiment su"ordonat directorului general funcie a managementului e. funcie a managementului 'i activitate distinct

'i 'i

Organizarea este una din cele mai importante #uncii ale managementului i( n acelai timp( o activitate cuprins% n #unciunea cercetare*dezvoltare .r%spunsul corect este varianta (e$). 0u este o #unciune a organizaiei .situaie evideniat% de variantele ,a- i 1b-/2 n sc3imb( poate #i compartiment de sine* st%t%tor( subordonat managerului general sau altor manageri de nivel superior( ns% acest statut atribuit organiz%rii nu este obigatoriu. Testul nr. 3 (*recizarea modalitilor de realizare a o"iectivelor$ este un element de coninut al funciei: a. previziune ". organizare c. coordonare d. antrenare e. control!evaluare 4arianta corect% este (a$( ntruc!t( n conte&tul #unciei de previziune( se adopt% decizii i se iniiaz% aciuni privind5 - stabilirea obiectivelor organizaiei i componentele sale2 - precizarea modalit%ilor de realizare a obiectivelor2 - dimensionarea resurselor ce urmeaz% a #i anga6ate n realizarea obiectivelor2 - stabilirea termenelor intermediare i #inale de realizare a obiectivelor Testul nr. + $,omunicarea$ 'i (motivarea$ constituie suportul: a. relaiilor -ntre manageri 'i e.ecutani ". su"sistemului metodologic 'i decizional c. funciunii de personal 'i de cercetare!dezvoltare d. funciei de coordonare 'i de antrenare e. funciei de coordonare 'i activitii de personal

%spunsul corect este varianta (d$( deoarece #uncia de coordonare se bazeaz% pe comunicarea dintre manageri i subordonai( iar #uncia de antrenare are ca suport economic motivarea personalului. 4ariantele 1a-( 1b-( 1c- i 1e- re#lect% parial leg%turile domeniilor enunate cu coordonarea i motivarea( #%r% a constitui r%spunsuri adecvate la problema ce #ace obiectul acestui test .s% mai amintim #aptul c% motivarea este i o activitate important% a #unciunii de personal( #%r% ca( prin aceasta( s% reprezinte suportul s%u/.

Testul nr. / E.ercitarea funciei de previziune atinge un punct ma.im: a. pe tot parcursul perioadei ". -naintea -nceperii unei noi perioade de activitate c. -n prima parte a perioadei de plan d. -n zilele ce urmeaz -nc0eierii su"diviziunii temporale la care se refer previziunea e. la -nceputul 'i sf1r'itul su"diviziunii temporale utilizat -n previzionare %spunsul corect este ("$ deoarece prin intermediul previziunii( sunt de#inite obiectivele( modalit%ile de realizare( resursele i termenele intermediare i #inale a#erente unei perioade viitoare. Or( n accepiunea modern%( intensi#icarea dimensiunii prospective( anticipative a managementului asigur% trans#erul de la managementul predominant empiric( bazat pe principiul 1v%z!nd i #%c!nd- la un management tiini#ic( a&at pe principiul 1anticip!nd i prent!mpin!nd-( prin #undamentarea de prognoze( strategii i politici cu su#icient timp nainte de nceperea perioadei la care se re#er%. Testul nr. 2 3imensiunea socio!economic a relaiilor de management const -n: a. dependena acestora de caracteristicile unor factori materiali de producie

". dependena acestora fa de natura 'i modalitile de e.isten ale proprietii c. dependena acestora de componena factorului uman 'i cultura organizaional d. dependena acestora de unele caracteristici tipologice ale firmei 4 dimensiune o"iect de activitate comple.itatea produciei nivelul dotrii te0nice potenialul uman etc. e. dependena acestora de maniera de e.ercitare a proceselor de management elaiile de management sunt o important% component% a obiectului de studiu a managementului. 7a raporturi ntre componenii unei organizaii sau ntre acetia i componenii altor organizaii ce apar i se mani#est% n leg%tur% cu e&ercitarea #unciilor manageriale .previziune( organizare( coordonare( antrenare( control*evaluare/( relaiile de management au o tripl% determinare5 - socio*economic%2 - te3nico*material%2 - uman%. %spunsul corect la ntrebarea de mai sus este 1"-( ntruc!t #orma de proprietate este determinant% n imprimarea unor caracteristici economice i sociale relaiilor de management. Testul nr. 5 ,ele mai importante trsturi ale motivrii se refer la: 1. acordarea de recompense6sanciuni at1t materiale c1t 'i moral!spirituale %. acordarea de recompense6sanciuni funcie de specificitatea persoanei a colectivului din care face parte 'i a situaiei la care se refer 3. acordarea de recompense6sanciuni -n e.clusivitate materiale +. acordarea de recompense6sanciuni -n fiecare zi /. acordarea de recompense materiale 'i moral!spirituale -n e.clusivitate 2. acordarea de sanciuni materiale 'i moral!spirituale cu preponderen 5. acordarea de recompense6sanciuni -n funcie de nevoile prioritare ale indivizilor 7fiziologice de securitate 'i siguran '.a.m.d.)

8. acordarea de recompense6sanciuni -n funcie de pregtirea 'i vec0imea -n munc *recizai care din com"inaiile de variante prezentate mai jos constituie caracteristici ale motivrii ca suport al antrenrii9 a. 71 % 8) ". 7% 3 8) c. 7% 3 5) d. 7+ / 2) e. 71 % 5) 8at% o ntrebare care se constituie ntr*o eventual% prelungire a alteia re#eritoare la #uncia de antrenare. 9otivarea este suportul economic al antren%rii i const% n corelarea recompenselor:sanciunilor materiale i moral*spirituale cu rezultatele e#ectiv obinute din participarea la procesele de munc%. E&igenele la care trebuie s% r%spund% .numite i caracteristici/ se re#er% la5 - comple&itate2 - di#erenialitate2 - gradualitate. %spunsul corect e&te 1e-( respectiv5 - acordarea de recompense:sanciuni at!t materiale( c!t i moral*spirituale .comple&itatea motiv%rii/2 - acordarea de recompense:sanciuni #uncie de speci#icitatea persoanei( a colectivului din care #ace parte i a situaiei la care se re#er% .di#erenialitatea motiv%rii/2 - acordarea de recompense:sanciuni n #uncie de nevoile prioritare ale individului5 #iziologice( de securitate i siguran%( de contacte umane i a#iliere la grup( de statut social i stim%( de autorealizare .gradualitatea motiv%rii/. Testul nr. 8 :n 'edina ,onsiliului de Administraie a S.,.ELE,T;&<=ST>L S.A. din 1/ iunie a.c. au fost adoptate urmtoarele decizii: 1. disponi"ilizarea unui numr de %2 salariai cu pregtire medie -ncep1nd cu 1 iulie a.c. %. apro"area trecerii pe costuri a unor penalizri pentru -nt1rzierile plilor ctre furnizori

3. apro"area -nfiinrii compartimentului de "ugetare de la 1 iulie a.c. ca urmare a funcionrii firmei pe centre de gestiune +. sta"ilirea 'i apro"area strategiei firmei pentru urmtorii / ani ani -n condiiile privatizrii acesteia /. apro"area plii unor credite restante -n regim de urgen 2. apro"area plilor restante ctre principalii furnizori p1n la 1 august a.c. 5. coordonarea realizrii investiiei de rete0nologizare a seciei = de ctre directorul te0nic 8. apro"area trecerii pe costuri a unor locaii ,.?.;. Artai care din aceste decizii pot fi asociate cu funciile de previziune organizare 'i antrenare ale managementului firmei. *entru aceasta v rugm s utilizai sim"olurile: *v 4 previziune & 4 organizare A 4 antrenare :n redactarea rspunsurilor folosii sim"olurile mai sus!menionate 'i numrul de ordine al deciziei 7e.emplu *v! @) a. *v!1A &!%A A!3 ". *v!5A &!3A A!8 c. *v!3A &!2A A!1 d. *v!3A &!/A A!5 e. *v!+A &!3A A!1 +st#el de ntreb%ri vizeaz% evidenierea apartenenei unor decizii manageriale la una sau alta din #unciile proceselor de management*previziune( organizare( coordonare( antrenare( control*evaluare. 7azul de mai sus are soluie varianta (e$ ntruc!t5 - decizia 1 aparine #unciei de antrenare2 - decizia 2 aparine #unciei de organizare2 - decizia 3 vizeaz% #uncia de organizare2 - decizia 4 aparine #unciei de previziune2 - decizia " se re#er% la #uncia de control*evaluare2 - decizia ; are acelai regim ca precedenta2 - decizia < este speci#ic% #unciei de coordonare2 - decizia = este una de control*evaluare.

Testul nr. @ E.presia (:ncep1nd cu 1 septem"rie a.c. economistul *opescu de la compartimentul ,onta"ilitate se sancioneaz cu diminuarea salariului pe 3 luni cu 1BC$ este o decizie -ncadrat -n funcia de: a. previziune ". organizare c. antrenare d. control!evaluare e. nici una din funciile enumerate 'ecizia de mai sus poate #i ncadrat% n #uncia de antrenare .varianta corect% este varianta 1c-/( ntruc!t vizeaz% aspecte motivaionale( respectiv acordarea de sanciuni materiale pe un interval de timp limitat. Firesc( celelalte variante nu sunt corecte ntruc!t se re#er% la alte #uncii manageriale. Prezent%m mai 6os( n sintez%( coninutul celor " #uncii ale managementului5

>abelul nr. 1 ?unciile managementului <r. crt. 1 ?uncia *reviziunea ,oninut 'ecizii i aciuni prin care se stabilesc obiectivele organizaiei i ale subsistemelor sale( se contureaz% modalit%ile de realizare( se dimensioneaz% resursele i se precizeaz% termenele intermediare i #inale 'elimitarea proceselor de munc% #izic% i intelectual% n mic%ri( operaii( sarcini( gruparea lor pe posturi i compartimente i atribuirea( spre e&ercitare personalului organizaiei +rmonizarea deciziilor i aciunilor subordonailor i ale subdiviziunilor organizaiei n vederea realiz%rii obiectivelor 'ecizii i aciuni prin care se determin% participarea personalului organizaiei la stabilirea i realizarea obiectivelor prin luarea n considerare a #actorilor ce*l motiveaz% E#ectuarea controlului periodic i #inal( comensurarea rezultatelor( compararea acestora cu obiectivele( evidenierea cauzal% a abaterilor pozitive i negative i adoptarea unor decizii de corecie i actualizare corespunz%toare Testul nr. 1B *rincipiul motivrii este un: a. principiu de concepere 'i funcionare a structurii organizatorice ". principiu general de management c. principiu de raionalizare a sistemului informaional d. principiu de raionalizare a structurii manageriale 'i a sistemului informaional e. principiu de raionalizare a sistemului decizional

&rganizarea

,oordonarea

Antrenarea

"

,ontrol! evaluarea

10

%spunsul corect este ("$ ntruc!t acest principiu e&prim% cerina unei motiv%ri a tuturor #actorilor implicai n activit%ile #irmei. 8ntr% n categoria principiilor generale( al%turi de5 - principiul asigur%rii concordanei ntre parametrii sistemului de management i caracteristicile eseniale ale acestuia i ale mediului ambiant2 - principiul managementului participativ2 - principiul e#icienei i e#icacit%ii. 7oninutul acestor principii este redat succint n tabelul urm%tor. Pentru conceperea( proiectarea:reproiectarea i #uncionarea componentelor sistemului de management se apeleaz% la alte principii( speci#ice. >abelul nr. 2 *rincipiile generale de management
<r. crt. 1 3enumirea principiului Principiul asigur%rii concordanei ntre parametrii sistemului de management i caracteristicile #irmei i mediul s%u ambiant Principiul managementului participativ ,oninut Funcionalitatea i competitivitatea #irmei implic% o permanent% corelare( per#ecionare i adaptare a managementului la situaia e&istent% n cadrul s%u( la cultura organizaional% i la conte&tul socio* economic n care i des#%oar% activit%ile E&ercitarea celor mai importante i comple&e procese i relaii de management trebuie s% se bazeze pe implicarea de manageri( specialiti i reprezentani ai proprietarilor apel!nd la leaders3ip i realiz!nd un nou tip de cultur% organizaional% 9otivarea e&prim% necesitatea unei asemenea stabiliri i utiliz%ri a stimulentelor materiale i morale de c%tre decideni nc!t s% se asigure o mpletire armonioas% a intereselor tuturor sta?e3olderilor .1dein%tori de interese-/ 'imensionarea( structurarea i combinarea tuturor proceselor i relaiilor manageriale este necesar s% aib% n vedere ma&imizarea e#ectelor economico*sociale cuanti#icabile i necuanti#icabile n vederea asigur%rii unei competitivit%i ridicate

Principiul tuturor implicai

motiv%rii #actorilor

Principiul e#icacit%ii i e#icienei

Testul nr. 11

11

(=mprimarea unei optici economice managementului firmei$ este meritul principal al: a. 'colii sistemice ". 'colii cantitative c. 'colii clasice d. 'colii neoclasice e. 'colii comportiste )n accepiunea noatr%( studiile n domeniul managementului se pot grupa( n raport de natura conceptelor i metodelor utilizate cu prioritate de #unciile manageriale c%rora li se acord% atenie i de #unciile #irmei asupra c%rora se a&eaz%( n patru coli sau curente5 clasic%( sociologic%( cantitativ% i sistemic%. @coala clasic% are ca merite principale( contribuia la constituirea managementului i la impregnarea unei optici economice managementului( corespunz%toare #inalit%ii economice pe care se #undamenteaz% n#iinarea i #uncionarea #irmelor. %spunsul corect este( aadar( varianta (c$. Testul nr. 1% (>tilizarea cu prioritate a conceptelor 'i metodelor din matematic 'i statistic$ este o caracteristic dominant a: a. 'colii clasice ". 'colii cantitative c. 'colii sistemice d. 'colii sociologice e. 'colii cantitative 'i 'colii clasice %spunsul corect este dat de varianta ("$ ntruc!t aceast% coal% de management opereaz% cu asemenea concepte. 'e precizat c% instrumentarul matematico*statistic este adaptat la cerinele practicii sociale( situaie ce genereaz% o ampli#icare a caracterului aplicativ( a rigurozit%ii i preciziei analizei i soluiilor manageriale. 7elelalte variante de r%spunsuri( #iresc( nu sunt corecte. Testul nr. 13 Danagementul 'tiinific are o serie de caracteristici prezentate printre elementele de mai jos:

12

1. 3iversitatea 'i eterogenitatea coninutului 'i modului de manifestare %. ,omple.itatea 'i dificultatea deose"ite 3. ,ompetitivitatea economic +. ,aracterul (de mas$ /. 3imensiunea empiric 2. Aportul creativ al managerilor solicitai pentru aplicarea instrumentarului 'tiinific 5. Scientizarea muncii de management 8. 3ezvoltarea potenialului managerilor Artai care din com"inaii reflect cel mai "ine astfel de caracteristici a. 71!%!3!+) ". 71!%!+!/) c. 71!%!+!2) d. 71!+!2!5) e. 71!+!2!8) 4arianta corect% de r%spuns este #c$ ntruc!t aspectele prezentate la punctele .1/( .2/( .4/ i .;/ re#lect% unele din caracteristicile managementului tiini#ic. Pe l!ng% cele evideniate de aceast% variant%( semnal%m i5 - cristalizarea pro#esiunii de conduc%tor - caracterul ,uman- al managementului Elementele cuprinse la celelalte poziii nu reprezint% tr%s%turi ale managementului tiini#ic( ci5 - un obiectiv ma6or al #irmei( respectiv atingerea unei cote ridicate de competitivitate economic% .punctul 3/ - conducerea empiric%( a&at% pe e&periena( #lerul( intuiia i talentul mnagerial .punctul "/ - #uncii ale subsistemului metodologic( ndeplinite n cadrul managementului organizaiei .punctele < i =/

13

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

9ediul ambiant al organizaiei Principalele mutaii economice n mediul ambiant al organizaiei rom!neti Organizaia ca obiect al managementului )ntreprinz%torul i #irma

TESTELE 1+ $ %1

14

Testul nr. 1+
,are din elementele prezentate mai jos constituie argumente ce pledeaz pentru a"ordarea mediului am"iant al organizaiei: a. accentuarea caracterului desc0is al organizaiei ". ela"orarea de strategii 'i politici realiste c. luarea -n considerare a principalilor staEe0olderi d. promovarea managementului participativ e. imprimarea unei pronunate dimensiuni economice managementului organizaiei 7ea mai bun% variant% de r%spuns este ("$ ntruc!t evoluia mediului ambiant( naional i internaional( se constituie ntr*o important% surs% de #undamentare i elaborare a strategiilor i politicilor organizaiei. +l%turi de aceasta( semnal%m alte trei argumente ce 6usti#ic% importana trat%rii mediului ambiant pentru managementul organizaiei5 - satis#acerea cantitativ% i calitativ% a unor categorii de trebuine umane - asigurarea resurselor umane( materiale( #inanciare i in#ormaionale de care organizaia are nevoie pentru #uncionarea i dezvoltarea sa - asigurarea unor componente manageriale .decizional%( in#ormaional%( organizatoric%/ e#iciente( capabile s% surprind% necesit%ile i oportunit%ile prezente i de perspectiv% ale mediului. 7elelalte variante de r%spuns nu vizeaz% dec!t indirect problematica mediului ambiant al organizaiei. +st#el( varianta 1ase re#er% la o important% tendin% a organizaiei n conte&tul ampli#ic%rii interdependenelor cu mediul n care acioneaz%. 4arianta 1c- evideniaz% o premis% esenial% a elabor%rii strategiei organizaiei( n timp ce varianta 1d- e&prim% o tendin% n managementul organizaiei. )n s#!rit( varianta 1e- este una din caracteristicile importante ale colii clasice.

15

Testul nr. 1/ (Fursa de valori$ 'i (politica economic$ fac parte din urmtoarele categorii de factori ai mediului am"iant: a. factori de management 4 factori economici ". factori de management 4 factori politici c. factori economici 4 factori politici d. factori economici 4 factori demografici e. factori economici 4 factori socio!culturali %spunsul corect este varianta (c$. 7ei doi #actori ai mediului ambiant naional in#lueneaz% decisiv comportamentul economic i managerial al organizaiei i #ac parte( aa cum relev% i tabelul nr. 3( din #actorii economici .bursa de valori/ i #actorii politici .politica economic%/. Testul nr. 12 ,are din variantele prezentate -n continuare e.prim cel mai "ine factorii de management ai mediului am"iant: a. strategia naional economic piaa modalitile de coordonare p1rg0iile economice mecanismele de motivare ". strategia economic naional sistemul de organizare a economiei mecanismele de coordonare mecanismele motivaionale modalitile de control c. strategia economic naional sistemul de organizare a economiei ansam"lul reglementrilor juridice structura socio!profesional a populaiei resursele naturale d. strategia economic naional sistemul de organizare a economiei p1rg0iile economice piaa mentalitatea populaiei e. strategia economic naional sistemul de organizare a economiei nivelul veniturilor salariale politica unor firme internaionale capacitatea creativ!inovativ a organizaiilor de cercetare!dezvoltare )n categoria #actorilor mediului ambiant( cu aciune direct% sau indirect% asupra #irmei i managementului s%u( se nscriu5 - #actorii economici - #actorii de management - #actorii te3nici i te3nologici

16

- #actorii socio*culturali - #actorii demogra#ici - #actorii politici - #actorii ecologici - #actorii 6uridici Factorii de management sunt variabile e&ogene #irmei( desprinse din e&ercitarea #unciilor manageriale la nivel de economie naional% $ #irma #iind o component% a acesteia $ i au corespondent n strategia economic% naional% .#uncia de previziune/( sistemul de organizare a economiei .#uncia de organizare/( mecanismele de coordonare .#uncia de coordonare/( mecanismele motivaionale .#uncia de antrenare/( modalit%ile de control e&ercitat de organisme specializate .#uncia de control/. %spunsul corect este ("$. 7elelalte variante de r%spuns( dei conin unele variabile integrate n aceast% categorie( nu sunt corecte. 'e pild%( varianta 1a- vizeaz% i doi #actori economici e&trem de importani $ piaa i p!rg3iile economice( varianta 1c- include i #actori 6uridici( demogra#ici i naturali( varianta 1d- are n compunere i #actori economici ori socio*culturali( n timp ce varianta 1e- se re#er% i la #actori te3nici i te3nologici( #actori politici .a.m.d. >abelul nr. 3 elimin% orice con#uzie n acest domeniu.

17

>abelul nr. 3 ?actorii mediului am"iant <r. crt. 1 2 ,ategorii de factori Economici 'e management *rincipalii factori de mediu * piaa intern%( piaa e&tern%( p!rg3iile economico*#inanciare( sistemul bancar( bursa de valori * strategia naional% economic%( sistemul de organizare a economiei( modalit%ile de coordonare( mecanismele de control( mecanismele motivaionale( calitatea studiilor( metodelor i te3nicilor manageriale #urnizate de tiin% * nivelul te3nic al utila6elor disponibile pentru cump%rare( calitatea te3nologiilor ce pot #i ac3iziionate( calitatea cercet%rilor te3nice la care #irma are acces( num%rul i nivelul licenelor i brevetelor nregistrate( capacitatea creativ*inovativ% a sistemului de cercetare*dezvoltare * num%rul populaiei( structura socio* pro#esional% a populaiei( populaia activ%( rata natalit%ii i mortalit%ii( durata media a vieii * structura social% a populaiei( ocrotirea s%n%t%ii( nv%%m!ntul( cultura( tiina( mentalitatea * politica economic% i social%( politica tiinei( politica nv%%m!ntului( politica e&tern%( politica altor state i a unor organisme internaionale * resursele naturale( apa( solul( clima( vegetaia( #auna * ansamblul reglement%rilor 6uridice Testul nr. 15 Adunarea general a acionarilor este un organism participativ de management specific: a. societilor comerciale cu rspundere limitat ". societilor comerciale pe aciuni c. regiilor autonome

>e3nici i te3nologici

'emogra#ici

" ;

Aocio*culturali Politici

< =

0aturali Buridici

18

d. societilor comerciale -n nume colectiv e. tuturor tipurilor de societi comerciale )n om!nia( tipologia #irmelor este e&trem de variata( criteriile de delimitare #iind numeroase. 8ndi#erent de tip( managementul e&ercitat trebuie s% aib% o pronunat% tent% participativ% asigurat%( n primul r!nd( prin constituirea i #uncionarea unor organisme participative. )n societ%ile de persoane cel mai important este adunarea general% a acionarilor .vezi societ%ile cu r%spundere limitat%/( iar n societ%ile de capitaluri .vezi societ%ile comerciale pe aciuni/ organismul participativ este adunarea general% a acionarilor. %spunsul corect este ("$. )n tabelul nr. 4 sunt prezentate( pentru o mai bun% edi#icare a cititorului( organismele participative de management speci#ice principalelor tipuri de #irme ce #uncioneaz% n om!nia. >abelul nr. 4
<r. crt. 1 2 2.1 Tip de firm egie autonom% Aocietate comercial% * pe aciuni &rganisme participative de management - 7onsiliul de administraie +dunarea general% a acionarilor 7onsiliul de administraie 7omitetul de direcie 7omisia de cenzori +dunarea general% a acionarilor +dministraia 7omisia de cenzori +dunarea general% a acionarilor 7onsiliul de administraie 7omisia de cenzori +sociai +dministratori +sociai +dministratori

2.2 2.3 2.4. 2.".

* n comandit% pe aciuni * cu r%spundere limitat% * n comandit% simpl% * n nume colectiv

Testul nr. 18

19

Transformarea unei persoane 7a unui individ) -n -ntreprinztor are la "az mai multe elemente 7varia"ile) regsite -n enumerarea de mai jos: 1. varia"ila de situaie %. varia"ila psi0ologic 3. varia"ila sociologic +. varia"ila economic /. varia"ila motivaional 2. varia"ila inovaional 5. varia"ila educaional 8. varia"ila managerial ,are din com"inaiile prezentate -n continuare reflect cel mai "ine astfel de varia"ile: a. 1!%!3!8 ". 1!%!3!+ c. %!3!+!8 d. %!3!/!2 e. %!3!2!5 Apecialitii n management au evideniat e&istena mai multor variabile( a#late n interaciune( n ceea ce privete trans#ormarea unei persoane n ntreprinz%tor. +cestea se re#er% la variabilele de situaie( psi3ologic%( sociologic% i economic%. 4arianta corect% este( aadar( varianta ("$. 7elelalte tipuri de variante .motivaional%( inovaional%( educaional%( managerial%/ nu reprezint% elemente care s% determine o ast#el de trans#ormare intreprenorial% a individului( ci( mai degrab%( elemente de coninut ale primelor patru .de situaie( psi3ologic%( sociologic%( economic%/. Testul nr. 1@ (&rgnizaia este o component a numeroase alte sisteme cu care se afl -n relaii continue$. Acest aspect este specific unei caracteristici de sistem prezentat mai jos. G rugm s!o precizai: a. sistem socio!economic ". sistem organic!adaptiv c. sistem desc0is d. sistem predominant operaional e. sistem comple.

20

)ntr*adev%r( organizaia poate i trebuie s% #ie abordat% ca sistem( situaie n care 1bene#iciaz%- de mai multe tr%s%turi. >abelul nr. " este edi#icator n aceast% privin%. >abelul nr. " &rganizaia ca sistem <r. crt. 1 2 3 4 ,aracteristici Aistem compe& Aistem socio* economic Aistem desc3is Aistem organic adaptiv ,oninut )ncorporeaz% resurse materiale( #inanciare( umane( in#ormaionale( #iecare cu o varietate de elemente 7omponenii organizaiei deruleaz% procese de munc% generatoare de noi valori de ntrebuinare Ae mani#est% ca o component% a numeroase alte sisteme( cu care se a#l% n relaii continue( pe multiple planuri Ae sc3imb% permanent sub in#luena #actorilor endogeni i e&ogeni. 7oncomitent( in#lueneaz%( prin ieirile sale( unele din caracteristicile sistemelor cu care intr% n contact )ntre mi6loacele de munc%( materiile prime i materialele utilizate e&ist% leg%turi ce se mani#est% prin dependena te3nologic% ntre subdiviziunile sale 7ea mai mare parte a proceselor de munc% are caracter e#ectoriu

"

Aistem te3nico* material Aistem predominant operaional

E&aminarea acestui tabel permite #ormularea r%spunsului corect la ntrebarea testului( respectiv( varianta (c$. Testul nr. %B Societatea comercial pe aciuni este unul din tipurile de firme delimitate dup criteriul: a. forma de proprietate ". mrimea firmei c. apartenena statal d. caracterul o"iectului muncii e. apartenena la una din ramurile economiei

21

%spunsul corect este 1a- ntruc!t( #uncie de #orma de proprietate( #irmele se mpart n5 - #orme private .individuale( cooperatiste( societ%i pe aciuni/ - #irme de stat - #irme mi&te 4ariantele 1b-( 1c-( 1d-( 1e-( evideniaz% alte criterii de clasi#icare a #irmelor( ce permit desprinderea urm%toarelor categorii5 - m%rimea #irmei5 #irme mici( mi6locii i mari - apartenena statal%5 #irme naionale( multinaionale i mi&te - caracterul obiectului muncii5 #irme e&tractive i prelucr%toare - apartenena la ramurile economiei5 industriale( agricole( de construcii etc. Testul nr. %1 (:ntreprinztorul are o anumit psi0ologie care!i permite s!'i asume riscuri majore$. Artai crei trsturi aparine afirmaia de mai sus: a. -ntreprinztorul este o persoan cu reacii rapide -n du"lu sens ". -ntreprinztorul se caracterizeaz printr!un grad ridicat de implicare -n activitatea de introducere a noului sau de inovare a e.istentului c. -ntreprinztorul -'i finalizeaz eforturile prin -nfiinarea unei firme d. -ntreprinztorul este un realizator de lucruri noi e. -ntreprinztorul este predispus la aciune 4arianta corect% de r%spuns este varianta 1 "-. 7elelalte variante vizeaz% alte tr%s%turi ale ntreprinz%torului .1a-( 1c- i 1d-/ ( iar ultima( 1e-( e&prim% coninutul variabilei psi3ologice prin care se asigur% trans#ormarea unei persoane n ntreprinz%tor

22

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.".

7onceptele de strategie( management strategic( politic% a organizaiei 7omponentele strategiei 'eterminanii strategiei >ipologia strategiilor olul strategiilor de #irm%

TESTELE %% $ 3+

23

Testul nr. %%
,ompletai definiia urmtoare cu unele din cuvintele de mai jos: (Strategia cuprinde ansam"lul HHHHH principalele modaliti de realizare -mpreun cu resursele alocate -n vederea o"inerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizaiei$. a. o"iectivelor majore ale organizaiei pe termen lung ". o"iectivelor majore ale organizaiei pe termen mediu 'i lung c. o"iectivelor organizaiei d. o"iectivelor e. o"iectivelor organizaiei pe termen lung 'e#iniia strategiei( evideniat% de te&tul de mai sus( trebuie completat% cu 1obiectivele ma6ore ale organizaiei pe termen lung-2 ca atare( varianta corect% este varianta (a$. 7elelalte variante sunt #ie incomplete( #ie prea generale. 'e pild%( strategia nu cuprinde dec!t obiective ma6ore pe termen lung( nu i mediu .varianta 1b-/2 nu se re#er% la orice tip de obiective .varianta 1c-/ sau la obiectivele oric%rui sistem socio* economic .varianta 1d-/. 'e asemenea( numai obiectivele ma6ore dau consisten% strategiei( nu orice obiectiv( c3iar dac% vizeaz% intervale mari de timp .varianta 1e-/. Testul nr. %3 ,are din variantele de mai jos e.prim cel mai "ine caracteristici 7trsturi) ale strategiei organizaiei: a. urmre'te realizarea unor scopuri "ine precizate su" form de misiune 'i o"iectiveA are -n vedere prefigurarea unui comportament competitiv ". este un rezultat al negocierii e.plicite sau implicite a staEe0olderilorA enunarea cuprinztoare a scopurilor fundamentale 'i a filozofiei organizaiei legat de evoluia 'i desf'urarea activitilor sale c. vizeaz perioade viitoare din viaa organizaieiA are o sfer de cuprindere specific cel mai adesea organizaia d. variantele a!"!c e. variantele a 'i c >r%s%turile de#initorii ale strategiei organizaiei se re#er% la5

24

vizeaz% realizarea unor scopuri bine precizate sub #orma de misiune i obiective - se re#er% la perioade viitoare( cel mai adesea 3*" ani( de unde i gradul ridicat de risc i incertitudine ce o caracterizeaz% - s#era de curpindere este organizaia sau p%ri importante ale acesteia - coninutul strategiei se rezum% la elementele eseniale( concentr!ndu*se asupra evoluiilor ma6ore ale organizaiei - se bazeaz% pe abordarea corelativ% a organizaiei i mediul s%u ambiant - re#lect% interesele cel puin ale unei p%ri a sta?e3olderilor - urm%rete conturarea unui comportament competitiv pentru organizaie( pe termn lung - urm%rete obinerea unei sinergii c!t mai mari - #avorizeaz% des#%urarea unui intens proces de nv%are organizaional% - abordarea strategiei are la baz% principiul ec3i#inalit%ii - este un rezultat al negocierii e&plicite sau implicite a sta?e3olderilor - are un caracter #ormalizat - scopul principal al elabor%rii strategiei l reprezint% obinerea avanta6ului competitiv >estul se re#er% la c!teva din aceste tr%s%turi. %spunsul corect este dat de varianta (e$ ntruc!t cele patru tr%s%turi evideniate la punctele 1a- i 1c- sunt reale. 4arianta 1b- cuprinde( pe l!ng% o caracteristic% a strategiei i de#inirea misiunii organizaiei. Testul nr. %+ (>n ansam"lu de decizii 'i aciuni concretizat -n formularea 'i implementarea de planuri proiectate pentru a realiza o"iectivele organizaiei$ define'te: a. politica organizaiei ". misiunea organizaiei c. aliana strategic d. strategia glo"al e. managementul strategic %spunsul corect este dat de varianta 1 e-( respectiv managementul strategic. +cesta vizeaz%( practic( managementul organizaiei bazat pe strategie. Ae delimiteaz% clar de politica organizaiei( de misiunea acesteia .la r!ndul s%u( component% a

25

strategiei/( de aliana strategic% .ca relaii speciale ntre dou% sau mai multe organizaii/( precum i de strategia global% .ce re#lect% un anumit tip( delimitat dup% s#era de cuprindere/. Testul nr. %/ *rincipalele elemente de difereniere a politicii de strategia organizaiei se afl printre aspectele enumerate mai jos: 1. grad de detaliere mai pronunat %. sfer de cuprindere mai redus 3. concretizare -n planul anual +. orizont de timp mai redus de regul un an /. caracter orientativ 2. modaliti de realizare a o"iectivelor diferite de cele prevzute -n strategie 5. reflect cultura organizaiei 8. nu sunt simple concretizri ale strategiei a. 1!%!3!+ ". 1!%!+!/ c. 3!+!2!5 d. 1!3!+!8 e. +!/!2!5 %spunsul corect este evideniat de varianta (d$. (A#era de cuprindere mai redus% .poziia 2/( 1caracter orientativ- .poziia "/( 1modalit%i de realizare a obiectivelor di#erite- .poziia ;/( 1re#lect% cultura organizaiei- .poziia </( nu sunt elemente de di#ereniere politic%*strategie. 7a atare( nici combinaiile n care cel puin una din aceste poziii se a#l%( nu sunt corecte. Testul nr. %2 >nele componente ale strategiei se afl printre elementele prezentate mai jos. G rugm s le identificai: a. o"iective strategice!misiune!sinergie!resurse!oameni! informaii ". o"iective strategice!misiune!termene!oameni! informaii!avantaj competitiv c. o"iective strategice!misiune!resurse!modaliti! termene!avantaj competitiv d. o"iective strategice!misiune!modaliti!resurse! oameni!avantaj competitiv

26

e. o"iective strategice!misiune!modaliti!oameni! termene!avantaj competitiv 7ea mai bun% variant% de r%spuns este( indiscutabil( varianta 1c-( ntruc!t misiunea( obiectivele( modalit%ile de realizare( resursele alocate( termenele i avanta6ul competitiv sunt componente de#initorii ale strategiei organizaiei. 7elelalte variante sunt incomplete( n sensul c%( pe l!ng% unele componente strategice( cuprind i alte elemente derivate .oamenii i in#ormaiile sunt resurse( iar sinergia re#lect% e#ectele sintetice ce se ateapt% ca urmare a implement%rii deciziilor i utiliz%rii resurselor organizaiei/. Testul nr. %5 (Luarea -n considerare a intereselor 'i a'teptrilor staEe0olderilor$ reflect una din caracteristicile o"iectivelor strategice enumerate mai jos: a. s fie realiste ". s fie stimulatoare c. s fie mo"ilizatoare d. s fie compre0ensi"ile e. toare caracteristicile evideniate de variantele a c " 7erina e&primat% de test are n vedere caracteristica 1s% #ie stimulatoare- .varianta corect% este ("$). 7elelalte caracteristici au un coninut di#erit( dup% cum urmeaz%5 - luarea n considerare a capacit%ii i posibilit%ile e#ective de realizare de care dispune organizaia .s% #ie realiste/ - implicarea unor e#orturi de autodep%ire din partea personalului .s% #ie mobilizatoare/ - #ormularea i prezentarea ast#el nc!t s% permit% nelegerea coninutului lor de c%tre manageri( e&ecutani i ali sta?e3olderi .s% #ie compre3ensibile/ Testul nr. %8 E.presia (Se refer la unul sau mai multe elemente de importan pentru consumatori ceea ce -l determin s cumpere produsul sau serviciul respectiv$ este un element de caracterizare a: a. o"iectivelor strategice

27

". c. d. e.

opiunilor strategice avantajului competitiv strategiei organizaiei misiunii organizaiei

4arianta (c$ este cea corect%( ntruc!t avanta6ul competitiv implic% realizarea unor produse sau servicii superioare dintr*un punct de vedere semni#icativ pentru consumatori( comparativ cu o#ertele similare ale ma6orit%ii concurenilor. Testul nr. %@ Strategia de privatizare se delimiteaz dup criteriul: a. sfera de cuprindere ". dinamica o"iectivelor c. sfera de cuprindere 'i dinamica o"iectivelor d. natura o"iectivelor 'i a principalelor a"ordri e. nici unul din criteriile de mai sus Atrategiile de privatizare se delimiteaz% dup% criteriul 1natura obiectivelor i a principalelor abord%ri- .varianta (d$ este varianta corect% de r%spuns/

Testul nr. 3B ,are din tipurile de strategii enumerate mai jos se delimiteaz dup criteriul (dinamica o"iecitvelor$: a. strategii ofensive defensive de privatizare ". strategii de privatizare manageriale de restructurare c. strategii invoaionale de specializare 'i diversificare d. strategii glo"ale pariale de dezvoltare e. strategii de redresare consolidare dezvoltare %spunsul corect este 1e-( ntruc!t dup% acest criteriu strategiile sunt de redresare( consolidare i dezvoltare. Ca nivelul organizaiei se pot elabora variate tipuri de strategii( delimitate dup% mai multe criterii( aa cum relev% i tabelul nr. ;.

28

>abelul nr. ; Tipologia strategiilor <r. crt. 1 2 3 4 ,riterii de clasificare A#era de curpindere Dradul de participare la elaborarea strategiei 'inamica obiectivelor 0atura obiectivelor i a abord%rilor strategice Tipuri de strategii globale pariale integrate independente redresare consolidare dezvoltare inovaionale specializare diversi#icare privatizare restructurare manageriale economice administrativ* economice

"

0atura viziunii( obiectivelor i a mi6loacelor ncorporate

Testul nr. 31 Se d urmtorul caz: S.,. *;&S*E;=TATEA S.A. a -nregistrat -n ultimii 3 ani o -nrutire a situaiei economice concretizat -n scderea dramatic a produciei disponi"ilizarea masiv a personalului 'i lipsa profitului. Danagementul firmei este pus -n situaia de a ela"ora strategia pentru urmtorii / ani. Artai pentru ce tip de strategie tre"uie s opteze dac se ia -n considerare dinamica o"iectivelor: a. glo"al ". ofensiv c. de redresare d. de consolidare e. de dezvoltare Este evident c% tipul de strategie pentru care trebuie s% opteze managementul de nivel superior al #irmei este cel de redresare

29

.varianta (c$/. O asemenea strategie urmeaz% unei perioade de declin economic( vizeaz% obiective apropiate de cele realizate ntr* o perioad% anterioar% i pune accent pe aspectele cantitative. 4ariantele 1a- i 1b- e&prim% dou% tipuri de strategii delimitate dup% s#era de cuprindere( respectiv natura obiectivelor i a principalelor abord%ri. Testul nr. 3% Strategiile economice se delimiteaz dup criteriul: a. gradul de participare a firmei la ela"orarea strategiei ". dinamica o"iectivelor c. natura o"iectivelor 'i a principalelor a"ordri d. natura viziunii o"iectivelor 'i mijloacelor -ncorporate e. sfera de cuprindere 4arianta corect% de r%spuns este 1d-( strategiile economice #iind un tip desprins din acest criteriu. 8n#ormaiile din tabelul nr. ; sunt edi#icatoare n aceast% privin%. Testul nr. 33 *rintre determinanii endogeni ai strategiei organizaiei se -nscriu 'i unele elemente evideniate mai jos: 1. managementul organizaiei %. cultura organizaional 3. piaa 'i sistemul "ancar +. nivelul te0nic al utilajelor disponi"ile /. politica economic 2. strategia naional 5. starea economic a organizaiei 8. comple.itatea organizaiei ,e com"inaie reflect cel mai "ine astfel de determinani9 a. 1!%!3!+ ". %!3!+!/ c. 1!%!5!8 d. /!2!5!8 e. 1!%!2!5

30

7ele = poziii identi#ic% tot at!tea elemente de determinare a strategiei organizaiei. 'ac% primele dou% i ultimele dou% se mani#est% n interiorul organizaiei( celelalte reprezint% determinani e&ogeni. 'e aceea( varinata 1c- este varianta cea mai corect% din punct de vedere al cerinelor testului. Testul nr. 3+ Se dau urmtoarele elemente: a. favorizeaz luarea -n considerare a intereselor principalilor staEe0olderi ". asigur reducerea su"stanial a riscurilor c. asigur construirea 'i dezvoltarea avantajului competitiv al organizaiei d. permite cre'terea performanelor de ansam"lu ale economiei naionale e. asigur cre'terea eficacitii integrrii organizaiei -n mediul am"iant naional 'i internaional Artai care din acestea reprezint avantaje ale ela"orrii 'i aplicrii strategiei la nivel macroeconomic. %spunsul corect este dat de varianta (d$. 7elelalte variante evideniaz% unele roluri pe care strategia le ndeplinete la nivel de organizaie.

31

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.".

7onceptul de sistem de management al organizaiei Aubsistemul decizional Aubsistemul metodologico*managerial Aubsistemul in#ormaional Aubsistemul organizatoric

TESTELE 3/ $ 51

32

Testul nr. 3/ ,are din elementele prezentate mai jos constituie componente majore ale managementului organizaiei9 a. su"sistemul organizatoric su"sistemul informaional decizia 'i su"sistemul motivaional ". su"sistemul organizatoric su"sistemul informaional su"sistemul decizional metodele 'i te0nicile de stimulare a creativitii c. su"sistemul organizatoric su"sistemul metodologic su"sistemul decizional su"sistemul informaional d. su"sistemul informaional su"sistemul decizional su"sistemul metodologic structura organizatoric e. su"sistemul organizatoric su"sistemul informaional su"sistemul decizional metodologia de reproiectare managerial %spunsul corect la aceast% ntrebare este (c$ ntruc!t se re#er% la cele mai importante componente ale managementului organizaiei. Plec!nd de la de#iniia sistemului de management ca 1ansamblu de elemente cu caracter decizional( organizatoric( in#ormaional( motivaional etc. din cadrul societ%ii comerciale sau regiei autonome( prin intermediul c%ruia se e&ercit% ansamblul proceselor i relaiilor de management( n vederea obinerii unei e#icacit%i i e#iciene c!t mai mari-( este #ireasc% delimitarea subsistemelor sale ma6ore $ metodologic( decizional( in#ormaional i organizatoric. Facem precizarea c% i celelalte variante cuprind unele componente manageriale e&primate corect( dar niciuna din ele nu le re#lect% n ntregime. +st#el( varianta 1a- enumer%( al%turi de subsistemul organizatoric i subsistemul in#ormaional( decizia i subsistemul motivaional. Or( se tie #oarte bine c% nu decizia este o component% managerial% ma6or%( ci subsistemul decizional al c%rui element este. 'e asemenea( subsistemul motivaional nu #ace parte din categoria subsistemelor manageriale( ci este doar o re#lectare a utiliz%rii acestei p!rg3ii economice i( implicit a e&ercit%rii #unciei de antrenare. + doua variant%( 1b-( nu este bun%( n po#ida #aptului c% de#inete trei dintre subsistemele manageriale .organizatoric( in#ormaional( decizional/2 se re#er% i la metodele i te3nicile de stimulare a creativit%ii care nu sunt altceva dec!t tipuri de instrumente manageriale. 4arianta 1d- nu este nici ea complet%

33

deoarece include structura organizatoric% n loc de subsistemul organizatoric. 7ele dou%( ns%( nu pot #i con#undate( s#era de cuprindere a subsistemului organizatoric #iind mult mai larg%. )n s#!rit( nici varianta 1e- nu este cea mai #ericit%( ntruc!t include metodologia de reproiectare managerial% n locul subsistemului metodologic. Este #oarte adev%rat c% o asemenea metodologie intr% n compunerea subsistemului metodologic( dar nu se identi#ic% cu acesta .s#era sa de cuprindere vizeaz% instrumentarul managerial i elementele metodologice de proiectare:reproiectare i ntreinere a #uncion%rii managementului i ale subsistemelor sale/. Testul nr. 32 $Scientizarea muncii de management$ este o funcie a: a. su"sistemului decizional ". su"sistemului organizatoric c. su"sistemului metodologic d. su"sistemului informaional f. su"sistemului managerial Fiecare component% managerial% ndeplinete( n cadrul managementului #irmei( mai multe #uncii( aa cum ilustreaz% tabelul urm%tor5 >abelul nr. < ?unciile su"sistemelor manageriale <r. crt. 1 Su"sistemul managerial Aubsistemul decizional *rincipalele funcii -ndeplinite direcioneaz% dezvoltarea de ansamblu a #irmei i a componentelor sale prin intermediul deciziilor declaneaz% aciunile personalului din cadrul #irmei decizional% operaional% de documentare stabilete principalele componente organizatorice ale #irmei interconecteaz% subdiviziunile

2 3 Aubsistemul in#ormaional Aubsistemul organizatoric -

34

4 Aubsistemul metodologic -

organizatorice combin% resursele #irmei asigur% cadrul organizatoric pentru des#%urarea ansamblului activit%ilor #irmei asigur% suportul logistic( metodologic( pentru e&ercitarea proceselor i relaiilor de management scientizeaz% munca de management dezvolt% potenialul personalului managerial i de e&ecuie din cadrul #irmei

Pe baza acestor elemente( se poate a#irma c% r%spunsul corect la ntrebare este (c$( #uncia de scientizare a muncii de management .de trecere la managementul tiini#ic cu a6utorul metodelor i te3nicilor de conducere #olosite corespunz%tor/ este speci#ic% subsistemului metodologic. Testul nr. 35 (,om"inarea resurselor organizaiei cu respectarea anumitor cerine$ este: a. o funcie a su"sistemului decizional ". o funcie a su"sistemului metodologic c. o funcie a su"sistemului organizatoric d. o funcie a su"sistemului informaional e. o funcie a managementului organizaiei +naliz!nd tabelul nr. < se poate da un r%spuns tranant acestei ntreb%ri5 varianta #c$. Orice comentariu este inutil. Testul nr. 38 ?actorii primari ai deciziei manageriale se afl printre elementele prezentate mai jos: a. decidentul 'i mediul am"iant decizional ". decidentul 'i elementele endogene firmei ce alctuiesc situaia decizional

35

c. decidentul 'i elementele e.ogene firmei ce alctuiesc situaia decizional d. decidentul 'i variantele decizionale e. decidentul variantele decizionale 'i criteriile decizionale 4arianta corect% de r%spuns este varianta (a$ deoarece #actorii primari ai deciziei de management sunt5 decidentul i mediul ambiant decizional. 4ariantele 1b- i 1c- e&prim% doar parial #actorii primari( n sensul 1elementele endogene i e&ogene- #irmei ce alc%tuiesc situaia decizional% sunt doar 1#r!nturi- ale coninutului mediului ambiant decizional. )n aceeai ipostaz% se a#l% i variantele 1d-( respectiv 1e-. Testul nr. 3@ (*ro"a"ilitatea realizrii o"iectivului decizional este mare dar asupra manierei -n care tre"uie procedat e.ist du"ii serioase$ este o caracteristic a deciziilor: a. certe ". de risc c. incerte d. curente e. strategice %spunsul corect este (c$ ntruc!t ast#el de decizii implic% un mare num%r de variabile cu puine e&cepii controlabile. Enele din acestea sunt insu#icient studiate( iar anticiparea lor se #ace cu apro&imaie. >otal di#erite sunt deciziile de risc i certe( n timp ce deciziile curente i strategice sunt delimitate dup% criteriul 1orizont de timp i implicaii asupra #irmei-. Testul nr. +B 3eciziile de management sunt adoptate la nivelul unei societi comerciale numai de: a. adunarea general a acionarilor 'i consiliul de administraie ". directorul general c. directorul general 'i directorii e.ecutivi d. directori 'efi de compartimente 'i mai'tri

36

e. practic de orice manager individual 'i de grup indiferent de poziia ierar0ic din cadrul organizaiei 7on#orm de#iniiilor date managerului i deciziilor manageriale n a c%ror adoptare este implicat% orice persoan% care ocup% o #uncie managerial% .de la maistru la managerul general i c3iar organismele participative de management/ adopt% decizii care in#lueneaz% comportamentul decizional i operaional al altor persoane. )n consecin%( varianta (e$ este varianta corect% de r%spuns. Testul nr. +1 *ro"a"ilitatea ma.im de realizare a o"iectivului urmrit utiliz1nd modalitatea preconizat (caracterizeaz situaiile decizionale$ a. certe ". certe 'i incerte c. incerte d. incerte 'i de risc

e. de risc
%spunsul corect este (a$ ntruc!t variabilele sunt controlabile( caracteristicile lor sunt cunoscute( iar evoluia lor poate #i apreciat% cu precizie. 7elelalte variante nu satis#ac preteniile e&primate de te&tul ntreb%rii pentru c%5 - situaiile decizionale de incertitudine sunt caracterizate printr*o probabilitate mai mare de realizare a obiectivelor i cu dubii serioase n ceea ce privete maniera de realizare. 4ariabilele sunt( n ma6oritate( necontrolabile( iar anticiparea rezultatelor se #ace cu apro&imaie - situaiile decizionale de risc sunt caracterizate printr*o mare nesiguran% n ceea ce privete modalit%ile de realizare a obiectivului( variabilele sunt necontrolabile( iar rezultatele sunt in#luenate de apariia i mani#estarea unor evenimente - variantele de r%spuns 1b- i 1d- se e&clud din start( #iind 1amestecuri- de tipuri de st%ri decizionale( care nu pot #i caracterizate prin prisma elementelor de6a prezentate Testul nr. +%

37

(3eciziile care contri"uie nemijlocit la realizarea o"iectivelor derivate de gradul 1 sau %$ sunt: a. decizii curente ". decizii de risc c. decizii tactice d. decizii participative e. decizii strategice 7erina testului este asigurat% de varianta #c$ ntruc!t deciziile tactice sunt cele care se caracterizeaz%( printre altele( prin aspectele evideniate mai sus. Facem precizarea c% deciziile tactice sunt delimitate dup% ,orizont de timp i impact asupra #irmei- .al%turi de acestea sunt i deciziile strategice i curente/. 4ariantele ,b- i ,d- vizeaz% decizii delimitate dup% criteriul ,natura variabilelor implicate- i( respectiv( ,amploarea decidentului-. Prezent%m n continuare tipologia deciziilor manageriale .tabelul nr. =/.

38

>abelul nr. = Tipologia deciziilor <r. crt. 1 2 3 4 " ; < ,riteriul de clasificare 0atura variabilelor Orizont i implicaii Ealonul managerial la care se adopt% Frecvena adopt%rii +mploarea decidentului Posibilitatea anticip%rii +mploarea competenelor decidentului Tipuri de decizii certe incerte de risc strategice tactice curente de nivel superior de nivel mediu de nivel in#erior periodice aleatorii unice individuale de grup anticipate imprevizibile integrale avizate

Testul nr. +3 (Ansam"lul fazelor prin intermediul crora se pregte'te adopt aplic 'i evalueaz decizia managerial$ define'te: a. actul decizional ". procesul decizional c. procesul de management d. toate variantele de mai sus sunt corecte e. nici una din variante nu este corect 4arianta #"$ este cea corect%( ntruc!t de#iniia dat% de test este cea a procesului decizional. +ctul decizional se re#er% la situaii decizionale de comple&itate redus%( cu caracter repetitiv( ce nu necesit% culegerea de in#ormaii i analiza lor.

39

Procesul de management cuprinde decizii i aciuni prin care o parte a personalului .manageri/ in#lueneaz% e&ecutanii n ceea ce privete previziunea( organizarea( coordonarea( antrenarea i control*evaluarea activit%ilor.

Testul nr. ++
,are din variantele de mai jos e.prim cel mai "ine componentele sistemului informaional9 a. date!informaii 4 circuite informaionale 4 documente informaionale 4 proceduri informaionale ". date!informaii 4 circuite informaionale 4 documente informaionale 4 mijloace de tratare a informaiilor c. date!informaii 4 circuite 'i flu.uri informaionale 4 documente informaionale 4 mijloace de tratare a informaiilor d. date!informaii 4 circuite 'i flu.uri informaionale 4 proceduri informaionale 4 mijloace de tratare a informaiilor %spunsul corect este 1e-( ntruc!t componentele sistemului in#ormaional sunt5 datele in#ormaiile #lu&urile in#ormaionale circuitele in#ormaionale procedurile in#ormaionale mi6loacele de tratare a in#ormaiilor .de culegere( nregistrare( transmitere i prelucrare a in#ormaiilor/ 7elelalte variante sunt incomplete pentru c%( al%turi de unele componente in#ormaionale veritabile( conin i aspecte care nu pot #i tratate de pe aceast% poziie. 0e re#erim la documentele in#ormaionale i la calculator( acesta din urm% #iind doar unul din mi6loacele de tratare a in#ormaiilor. Testul nr. +/ 3iferena dintre sistemul informaional 'i sistemul informatic este dat de: a. e.istena unor informaii specifice

40

". e.istena unor circuite 'i flu.uri informaionale mai scurte c. culegerea transmiterea 'i prelucrarea cu mijloace automatizate a informaiilor d. culegerea transmiterea 'i prelucrarea manual! automatizat a informaiilor e. folosirea calculatorului pentru rezolvarea unor pro"leme mai comple.e )ntr*adev%r( sistemul in#ormaional este mai cuprinz%tor dec!t sistemul in#ormatic( acesta din urm% rezum!ndu*se la culegerea( transmiterea i prelucrarea cu mi6loace automatizate a in#ormaiilor. 4arianta 1c- este varianta corect% de r%spuns. Testul nr. +2 Artai care din elementele prezentate mai jos sunt informaii delimitate dup gradul de prelucrare: a. informaii orale scrise 'i audiovizuale ". informaii primare intermediare 'i finale c. informaii primare ascendente 'i descendente d. informaii orale scrise 'i finale e. informaii primare scrise 'i e.terne )nainte de a r%spunde la o asemenea ntrebare( consider%m necesar% precizarea -ncadrrii tipologice a informaiilor $ ca principal% component% a sistemului in#ormaional $ cu a6utorul tabelului nr. F. 'e asemenea( n tabelul nr. 1G evideniem tipologia circuitelor 'i flu.urilor informaionale( domenii din care( de asemenea( pot #i #ormulate ntreb%ri.

41

>abelul nr. F Tipologia informaiilor 0r. crt. 1 7riterii de clasi#icare 9od de e&primare 7ategorii de in#ormaii Orale 7aracteristici principale +udiovizuale e&puse prin viu grai nu implic% investiii n mi6loace de tratare a in#ormaiilor nuanate vitez% de circulaie mare nu sunt comensurabile las% loc de interpret%ri consemnate( de regul%( pe 3!rtie pot #i p%strate nealterate timp ndelungat implic% c3eltuieli moderate consemnarea lor necesit% un consum de timp apreciabil se adreseaz% concomitent v%zului i auzului implic% aparatur% special% .calculatoare( terminale( circuit de televiziune local%( tablouri de comand% speciale etc./ viteza mare de circulaie .indi#erent de distane/ capacitate de sugestie i nuanare ridicat% pot #i consemnate integral i rapid costisitoare anterior au su#erit un proces de prelucrare in#ormaional%

Acrise

2 Drad de prelucrare Primare .de baz%/ -

42

8ntermediare -

Finale

'irecie a ve3icul%rii

'escendente

+scendente -

caracter analitic pronunat in#ormative #oarte diverse cele mai r%sp!ndite la nivelul e&ecutanilor se a#l% n di#erite #aze de prelucrare in#ormaional% cele mai r%sp!ndite la nivelul personalului #uncional i al managerilor de nivel in#erior au trecut prin ntreg irul de prelucr%ri in#ormaionale prev%zute caracter sintetic caracter comple& caracter decizional se adreseaz% de regul% managerilor( ndeosebi de la ealoanele superior i mediu se transmit de la toate nivelurile ierar3ice superioare la cele in#erioare ale managementului alc%tuite preponderent din decizii( instruciuni( metodologii etc. se transmit de la ealoanele ierar3ice in#erioare la cele superioare de management re#lect% cu prioritate modul de realizare a obiectivelor i a deciziilor manageriale

43

Orizontale

9od de organizare a nregistr%rii i prelucr%rii

>e3nico* operative

'e eviden% contabil%

Atatistice

se transmit ntre titulari de posturi situate pe acelai nivel ierar3ic caracter #uncional i de cooperare( servind la integrarea pe orizontal% a activit%ilor ntreprinderii localizeaz% n timp i spaiu procesele din cadrul #irmei utilizate cu preponderen% de managementul de nivel in#erior pentru a controla munca se re#er% n special la aspectele economice ale activit%ilor ntreprinderii #olosite ndeosebi pentru #undamentarea i evaluarea deciziilor pe termen scurt re#lect% sintetic( sub #orm% preponderent numeric%( principalele activit%i ale #irmei corespunz%tor unor standarde prestabilite caracter postoperativ caracter sintetic n sensul c% sunt #olosite cu prioritate pentru evaluarea rezultatelor ntreprinderii i pentru previzionarea de noi obiective

44

E&ogene

Endogene -

"

'estinaie

8nterne

E&terne

provin din suprasistemele din care #ace parte #irma alc%tuite preponderent din legi( ordonane( decizii( instruciuni( indicaii etc. o mare parte a lor este obligatorie sunt generate n cadrul #irmei caracter atotcuprinz%tor( ntruc!t se re#er% la toate activit%ile organizaiei caracter eterogen( re#lect!nd diversitatea proceselor din cadrul #irmei bene#iciarii de in#ormaii sunt managerii i e&ecutanii din #irm% caracter atotcuprinz%tor niveluri de agregare di#erite grad de #ormalizare redus bene#iciarii de in#ormaii sunt clienii( #urnizorii sau suprasistemele din care #ace parte #irma caracter selectiv( se re#er% la aspectele eseniale ale activit%ilor #irmei grad de agregare ridicat grad de #ormalizare mare

45

Obligativitatea pentru adresant

8mperative

0onimperative -

< 0atura proceselor re#lectate 7ercetare* dezvoltare 7omerciale Producie Financiar* contabile Personal -

emise de conduc%tori( #iind destinate nivelurilor ierar3ice in#erioare caracter decizional pronunat luarea n considerare a mesa6ului in#ormaional este obligatorie emise de e&ecutani i manageri( #iind destinate preponderent colegilor sau superiorilor caracter pronunat in#ormativ luarea n considerare a mesa6ului in#ormaional nu este obligatorie re#lect% sau au n vedere activit%ile de cercetare*dezvoltare re#lect% sau au n vedere activit%ile comerciale re#lect% sau au n vedere activit%ile de producie re#lect% sau au n vedere activit%ile #inanciar*contabile re#lect% sau au n vedere activit%ile de personal

>abelul nr. 1G Tipologia circuitelor 'i flu.urilor informaionale


0r. crt. 7riterii de clasi#icare >ip de #lu& in#ormaional Principalele caracteristici E&emple

46

'irecia de ve3iculare i caracteristicile organizatorice ale e&tremit%ilor

4ertical

Orizontal

* se stabilete ntre posturi sau compartiment e situate pe niveluri ierar3ice di#erite ntre care e&ist% relaii de subordonare * ve3iculeaz% in#ormaii ascendente i descedente * #undamentul organizatoric este reprezentat de relaiile ierar3ice * se stabilete ntre posturi i compariment e situate pe acelai nivel ierar3ic * ve3iculeaz% in#ormaii orizontale * #undamentul organizatoric este reprezentat de relaiile de cooperare sau #uncionale

>ransmiterea rapoartelor zilnice privind prezena la lucru ntre un #uncionar al compartimentului personal i e#ul acestuia

>ransmiterea in#ormaiilor privind situaia #orei de munc% c%tre e#ul compartimentului personal e#ului serviciului plan cu ocazia unei analize a stadiului realiz%rii strategiei organizaiei

47

Oblic

* se stabilete ntre posturi sau compartiment e situate pe niveluri ierar3ice di#erite ntre care nu e&ist% relaii de subordonare nemi6locit% * ve3iculeaz% in#ormaii ascendente i descendente * #undamentul organizatoric este dat de relaiile #uncionale de stat ma6or sau control

>ransmiterea documentaiilor te3nologice de c%tre e#ul atelierului de proiect%ri te3nologice e#ului ec3ipei de sculeri nr. 2 n vederea realiz%rii A'4*urilor

48

Frecvena producerii

Periodic Ocazional

* se repet% la anumite intervale5 trimestru( lun% etc. * #undamentul producerii lor l reprezint% caracterul secveial al proceselor de munc% * predomin% n societ%ile comerciale i regiile autonome ca urmare a caracterului ciclic al proceselor de e&ecuie i manageriale * se stabilesc cu o #recven% aleatorie * #undamentul producerii lor l reprezint% situaiile inedite( endogene sau e&ogene #irmei

>ransmiterea s%pt%m!nal% de c%tre e#ii seciilor de producie a situaiei realiz%rii programelor de producie directorului de producei

>ransmiterea in#ormaiilor privind blocarea contului curent la banc% de c%tre managerul general al #irmei

%spunsul corect la ntrebare este( aadar( 1"- ntruc!t dup% gradul de prelucrare( in#ormaiile sunt primare( intermediare i #inale. En alt gen de ntreb%ri vizeaz% o anumit% caracteristic% a in#ormaiilor( valabil% pentru un anumit tip de in#ormaie. Testul nr. +5

49

Iradul ridicat 7mare) de formalizare caracterizeaz informaiile: a. e.terne ". interne c. finale d. orale e. orizontale %spunsul corect este dat de varianta (a$ n sensul c% in#ormaiile e&terne sunt cele care 1bene#iciaz%- de un grad ridicat de #ormalizare2 acestea sunt delimitate dup% criteriul 1destinaie-. Testul nr. +8 Sistemul informaional -ndepline'te mai multe funcii -n cadrul managementului firmei regsite printre elementele prezentate -n continuare: 1. funcia decizional %. funcia de ve0iculare a informaiilor 3. funcia de prelucrare automat a informaiilor +. funcia de informatizare a activitii firmei /. funcia operaional 2. funcia de documentare 5. funcia de asigurare a e.ercitrii unor procese de management -n e'alonul superior al managementului firmei 8. funcia de eliminare a unor deficiene de informare a managerilor ,are din com"inaiile de mai jos reflect cel mai "ine aceste funcii9 a. 1!%!3! ". 1!/!2 c. %!3!+ d. +!5!8 e. /!2!5 +a cum s*a precizat n r%spunsul de la testul nr. 3;( #iecare component% managerial% ndeplinete mai multe #uncii n cadrul managementului #irmei. )n ceea ce privete sistemul in#ormaional( acestea se re#er% la5 - #uncia decizional% - #uncia operaional%

50

- #uncia de documentare 7ombinaia ce re#lect% cel mai bine ast#el de roluri este 1 "-. 7elelalte aspecte evideniate ca 1#uncii- nu au nici o relevan% pentru ntrebarea de mai sus i nici pentru ceea ce numim #uncii ale sistemului in#ormaional( deoarece nu e&prim% altceva dec!t roluri secundare ale respectivei componente manageriale sau( pur i simplu( nite implicaii ale #uncion%rii sale n economia de ansamblu a managementului #irmei. Testul nr. +@ ,are din elementele prezentate -n continuare constituie principalele componente procesuale ale organizaiei9 a. funcii!funciuni!activiti!atri"uii ". funciuni!activiti!atri"uii!o"iective c. funciuni!activiti!atri"uii!sarcini d. sarcini!activiti!funciuni!o"iective e. sarcini!atri"uii!funcii!funciuni Organizarea procesual% are ca principale componente5 #unciunea activitatea atribuia sarcina 7a atare( r%spunsul corect este asigurat de varianta 1c-. @i celelalte variante cuprind componente procesuale( ns% ntr* o versiune incomplet%. +l%turi de acestea sunt consemnate #unciile .componente structurale/ i obiectivele( la a c%ror realizare componentele procesuale particip%. En set de ntreb%ri ce poate deriva din componentele procesuale se re#er% la coninutul #unciunilor #irmei. 8at% dou% e&emple din aceast% categorie. -

51

Testul nr. /B
,ele mai importante activiti ce compun funciunea cercetare!dezvoltare se regsesc printre elementele prezentate -n continuare: 1. concepie te0nic %. marEeting 3. organizare managerial +. control financiar de gestiune /. previzionare 2. "ugetare 5. motivare 8. programarea produciei ,are din variante reflect corect astfel de activiti9 a. 1!3!8 ". 1!3!/ c. 3!+!5 d. 1!%!/ e. 1!/!2 %spunsul corect este 1"-2 #unciunea cercetare*dezvoltare cuprinde( printre altele( activit%ile de5 - previzionare - organizare managerial% - concepie te3nic% - investiii*construcii 7elelalte activit%i evideniate se re#er% la urm%toarele #unciuni - mar?eting $ comercial% - control #inanciar de gestiune $ #inanciar contabil% - bugetare $ #inanciar contabil% - motivare $ personal - programarea produciei $ producie O ntrebare similar%( re#eritoare la coninutul #unciunii de producie este5 Testul nr. /1 ,ele mai importante activiti ce compun funciunea de producie se regsesc printre elementele prezentate -n continuare 1. concepie te0nic %. marEeting 3. organizare managerial

52

+. /. 2. 5. 8.

fa"ricaia previzionare programarea lansarea 'i urmrirea produciei motivare -ntreinerea 'i repararea ec0ipamentelor de producie ,are din variante reflect corect astfel de activiti9 a. 1!+!/ ". +!2!8 c. 3!+!5 d. +!2!5 e. %!+!8

%spunsul corecte este 1"- .activit%ile importante incluse n aceast% #unciune sunt #abricarea( programarea( lansarea i urm%rirea produciei( ntreinerea i repararea ec3ipamentelor de producie/. +bordarea #unciunii de producie prin prisma acestor activit%i nu este e&3austiv%. >abelul de mai 6os ilustreaz% coninutul principal al celor cinci #unciuni ale oric%rei #irme( cu precizarea c% intensitatea mani#est%rii lor variaz% de la o #irm% la alta( #uncie de obiectul de activitate( caracteristicile dimensionale etc. >abelul nr. 11 Activitile specifice funciunilor firmei 0r. crt. 1 Funciunea 7ercetare*dezvoltare 4 Financiar*contabil% +ctivit%i principale Pevizionare 7oncepie te3nic% Organizare managerial% 8nvestiii*construcii 9ar?eting +provizionare 4!nzare Fabricaia Programarea( lansarea i urm%rirea produciei 7>7 )ntreinerea ec3ipamentelor de producie Producia au&iliar% Financiar% 7ontabilitate

2 3

7omercial% Producie

53

"

Personal

7ontrol #inanciar de gestiune Previzionarea personalului Formarea personalului Aelectarea personalului )ncadrarea personalului Evaluarea personalului 9otivarea personalului Per#ecionarea personalului Promovarea personalului Protecia personalului

Testul nr. /% Artai care din com"inaiile dintre componentele procesuale 'i componentele sistemului de o"iective prezentate mai jos sunt corecte: a. activiti 4 o"iective derivate == ". activiti!o"iective derivate = c. funciuni!o"iective derivate == d. atri"uii!o"iective derivate == e. sarcini!o"iective specifice 7orelarea dintre componentele procesuale i componentele sistemului de obiective este e&trem de important% pentru asigurarea #uncionalit%ii i e#icacit%ii #irmei. 4arianta corect% este 1a- deoarece activit%ile concur% nemi6locit la realizarea obiectivelor derivate de gradul 88. Pentru detalii re#eritoare la aceast% coresponden% v% recomand%m r%spunsul la ntreb%rile urm%toare.

Testul nr. /3
Se d urmtoare situaie S.,. *;&S*E;=TATEA S.A. -'i propune pentru acest an un comple. de o"iective dup cum ilustreaz elementele prezentate -n continuare: &"iectiv fundamental: cre'terea profitului cu cel puin %BC fa de realizrile anului precendent.

54

Alte o"iective: - cre'terea cifrei de afaceri cu minimum 3BC - cre'terea productivitii muncii cu minimum 1/C - cre'terea volumului produciei cu 12C Artai dac o"iectivul referitor la cifra de afaceri este: a. o"iectiv derivat de gr. = ". o"iectiv derivat de gr. == c. o"iectiv specific d. o"iectiv individual e. nici una din variante Testul nr. /+ ?uncie de rspunsul dat la -ntre"area precedent artai ce componente procesuale sunt implicate nemijlocit -n realizarea acestui o"iectiv: a. funciuni ". activiti c. firma -n ansam"lul su d. atri"uii e. sarcini Aituaia descris% mai sus are ca soluie varianta 1a-( realizarea unui anumit nivel al ci#rei de a#aceri condiion!nd realizarea obiectivului #undamental re#eritor la creterea pro#itului. 7ea de*a doua ntrebare are ca r%spuns corect varianta 1 a-( #unciunile comercial% i #inanciar*contabil% #iind determinante n operaionalizarea obiectivului 1creterea ci#rei de a#aceri-. 'e alt#el( de corespondena normal% dintre componentele organiz%rii procesuale i sistemul de obiective( n situaia unei #irme care opereaz% cu obiective de#alcate p!n% la nivel de post( este5

55

#irm% #irm%

obiective obiective #undamentale #undamentale

#unciuni #unciuni

obiective obiective derivate derivate 88

activit%i activit%i

obiective obiective derivate derivate 88 88

atribuii atribuii

obiective obiective speci#ice speci#ice

sarcini sarcini

obiective obiective individuale individuale

Figura nr. 1. 7orespondena componentelor procesuale*obiective Pentru a nelege mai bine maniera de de#inire a obiectivelor i corelarea lor cu componentele procesuale( prezent%m mai 6os un e&emplu5
7reterea 7reterea pro#itului pro#ituluicu cu... ... H H obiectiv #undamental

Aporirea Aporireaci#rei ci#rei de dea#aceri a#acericu cu... ... H H

educerea educerea relativ% relativ%a a costurilor costurilor cu cu... ... H H )mbun%t%irea )mbun%t%irea calit%ii calit%ii produselor produselor prin... prin...H H

obiective derivate 8

7reterea 7reterea producie producie#izice #izice cu cu... ...H H

+sigurarea +sigurareaunor unor preuri preuride de v!nzare v!nzarede de... ...H H

obiective derivate 88

7reterea 7reterea productivit%ii productivit%ii muncii munciicu cu... ...H H

)mbun%t%irea )mbun%t%irea utiliz%rii utiliz%riicapacit%ii capacit%ii de deproducie produciecu cu... ... H H

obiective speci#ice

56

Figura nr. 2. Aistemul de obiective al #irmei1 Testul nr. // *ostul compartimentul 'i ponderea ierar0ic sunt componente structurale ale firmei. ,e alte su"diviziuni organizatorice cunoa'tei din cele prezentate -n continuare: a. funcia nivelul ierar0ic 'i relaiile organizatorice ". sarcinile funciunile funcia c. sarcinile atri"uiile o"iectivele individuale d. funcia nivelul ierar0ic 'i competenele e. funcia funciunile 'i activitile 4arianta corect% este 1a-( ntruc!t componentele primare ale organizaiei structurale sunt5 - postul - #uncia - compartimentul - ponderea ierar3ic% - nivelul ierar3ic - relaiile organizatorice 7elelalte variante conin doar parial unele componente structurale sau nu au nici una n compunerea lor. Testul nr. /2 :n figura de mai jos (triung0iul de aur$ al organizrii sunt evideniate elementele de definire a postului.

autoritate Obiective indviduale sarcini


1

responsabilit%i

0ot%5 0u au #ost luate n considerare obiective individuale

57

Artai care din acestea sunt supradimensionate: a. responsa"ilitile ". sarcinile c. autoritatea 7competenele) d. sarcinile 'i autoritatea 7competenele) e. o"iectivele individuale %spunsul corect este 1"- ntruc!t sarcinile sunt elemente supradimensionate. 'up% cum se tie( un post este de#init prin sarcini( competene i responsabilit%i ntre care trebuie s% e&iste o coresponden% cantitativ%( n sensul c% #iecare sarcin% este nsoit% de un drept de decizie i de o r%spundere #a% de rezultatele obinute. +cest triung3i ar trebui s% #ie ec3ilateral( n acest #el asigur!ndu*se realizarea obiectivelor individuale circumscrise postului respectiv. )n #ormularea r%spunsului corect s*a avut n vedere #aptul c% sarcinile sunt supradimensionate n raport cu celelalte dou% elemente $ competenele i responsabilit%ile. 'ac% punctul de re#erin% l*ar #i constituit 1autoritatea- .competenele/. +tunci sarcinile i responsabilit%ile ar #i #ost supradimensionate. Testul nr. /5 3irectorul economic transmite fiecrui compartiment elemente metodologice cu privire la ela"orarea e.ecuia 'i urmrirea "ugetelor determinarea 'i urmrirea c0eltuielilor -nregistrarea acestora -n documente justificative etc. Artai ce tip de relaii organizatorice e.ist -ntre directorul economic 'i 'efii compartimentelor funcionale 'i operaionale a. de autoritate!ierar0ice ". de control c. de autoritate!funcionale d. de autoritate!de stat major e. de reprezentare 4arianta corect% de r%spuns este 1c-. Ca nivelul unei structuri organizatorice relaiile organizatorice se mani#est% n mai multe ipostaze5 - relaii de autoritate - relaii de cooperare - relaii de control

58

- relaii de reprezentare Ca r!ndul lor( relaiile de autoritate pot #i5 - ierar3ice5 stabilite ntre dou% posturi amplasate pe niveluri ierar3ice di#erite( ntre care e&ist% o subordonare nemi6locit% - #uncionale5 stabilite ntre dou% sau mai multe posturi amplasate pe niveluri ierar3ice di#erite sau pe aceleai niveluri ierar3ice( primul av!nd autoritate #uncional% asupra celorlalte n sensul #urniz%rii de indicaii .instruciuni/ metodologice cu privire la conceperea i derularea unor activit%i - de stat ma6or5 ce se stabilesc ntre un post sau un compartiment i alte posturi sau compartimente( e#orturile celor din urm% #iind orientate spre susinerea realiz%rii unor obiective comple&e 7azul relatat mai sus evideniaz% raporturi organizatorice ntre directorul economic i e#ii unor compartimente #uncionale i operaionale amplasate pe niveluri ierar3ice in#erioare. 7oninutul acestor raporturi i caracteristicile e&tremit%ilor implicate ne determin% s% le categorisim ca #iind de autoritate*#uncionale. Testul nr. /8 Artai ce relaii organizatorice e.ist -ntre directorul general 'i economistul *opescu =. dintr!un compartiment funcional su"ordonat directorului economic9 a. de autoritate de tip ierar0ic ". de autoritate de tip stat!major c. de control d. de reprezentare e. nici un tip din cele enumerate mai jos Practic( nici un #el de relaii organizatorice. elaii de autoritate( de tip ierar3ic( se stabilesc doar ntre economistul Popescu 8. i e#ul de compartiment din care #ace parte( relaii de autoritate de stat*ma6or nu se mani#est% n cazul de mai sus( relaii de control( de asemenea( nu( iar de reprezentare nu poate #i vorba. )n aceast% situaie( varianta corect% de r%spuns este variante 1e-.

59

Testul nr. /@ Economistul =onescu este -ncadrat -n compartimentul economic al Seciei =!Decanice 'i se ocup printre altele de urmrirea a"aterilor fa de o"iective la nivelul acestui centru de gestiune. *entru aceasta prime'te lunar de la 'eful compartimentului Fugete indicaii cu privire la -nregistrarea 'i trasmiterea operativ a a"aterilor. Artai dac -n cazul artat mai sus -ntre economistul =onescu 'i 'eful compartimentului Fugete se sta"ilesc relaii organizatorice: a. de cola"orare ". de autoritate ierar0ice c. de autoritate funcionale d. de control e. de reprezentare 'e data aceasta( relaiile organizatorice dintre e#ul compartimentului Iugete i economistul 8onescu sunt de autoritate( de tip #uncional .varianta 1c-/. Testul nr. 2B E.ist vreo diferen -ntre post 'i funcie cu principalele componente ale structurii organizatorice9 a. nu pentru c am"ele sunt componente ale structurii organizatorice ". nu este doar o deose"ire terminologic c. da pentru c funcia include mai multe posturi cu acelea'i caracteritsci generale d. da pentru c funcia e.prim anumite atri"ute manageriale e. nu pentru c -n organigram sunt consemnate doar posturile Evident c% ntre post i #uncie sunt di#erene. +mbele sunt componente ale structurii organizatorice. Funcia este un element de generalizare a posturilor( sau( ntr*o alt% accepiune( #uncia cuprinde mai multe posturi cu aceleai caracteristici generale. %spunsul corect este dat de varianta 1c-. Testul nr. 21

60

,e elemente definesc un post9 a. sarcinile atri"uiile lucrrile ". sarcinile atri"uiile reponsa"ilitile c. sarcinile activitile competenele d. sarcinile competenele responsa"ilitile e. sarcinile competenele o"iectivele specifice 7ea mai simpl% i n( acelai timp( cea mai important% component% structural% este postul. El este de#init ca un ansamblu de sarcini( competene i responsabilit%i ce revin n mod curent unei persoane pentru realizarea obiectivelor individuale. 7ea mai complet% variant% de r%spuns este varianta 1d-. Testul nr. 2% &"iectivele pe care ar tre"ui s le cuprind fi'a postului sunt: a. o"iective specifcie ". o"iective individuale c. o"iective derivate == d. o"iective derivate = e. fi'a postului nu cuprinde (o"iective$ %spunsul corect este dat de varianta 1 "-. Obiectivele individuale sunt cele care #ac .sau ar trebui s% #ac%/ obiectul #iei postului( ca document organizatoric i instrument managerial. Obiectivele speci#ice( aa cum am precizat( reclam% atribuii .ce revin spre e&ercitare unor compartimente sau grupe de posturi din cadrul acestora/( obiectivele derivate 88 necesit% activit%i( derulate n cadrul unui sau unor compartimente( n timp ce obiectivele derivate 8 antreneaz% #unciunile organizaiei( respectiv mai multe compartimente. Testul nr. 23 Se d urmtoarea situaie: *ostul de 'ef compartimet (&rganizare managerial$ are precizate prin fi'a postului sarcini competene 'i reponsa"iliti a'a cum arat te.tul de mai jos: 1. face propuneri pentru -m"untirea structurii organizatorice a firmei

61

%. asigur ela"orarea -n termen a situaiilor informaionale solicitate 3. furnizeaz informaii solicitate de realizatorii ta"loului de "ord destinat managerului de nivel superior +. ia msuri pentru -ndeplinirea cantitativ 'i calitativ a o"iectivelor ce revin compartimentului /. asigur asistena managerial de specialitate altor compartimente 2. rspunde de calitatea informaiilor oferite managerului general 5. ia msuri pentru transmiterea la timp a noilor mac0ete pentru fi'ele de post 'i descrierile de funcii 8. face propuneri de documente organizatorice 7;&? fi'e de post organigram) ,are din elementele prezentate constituie competene ale 'efului compartimentului de &rganizare managerial: a. 1!3!+!/ ". %!3!+!/ c. 1!3!+!2 d. 1!+!5!8 e. 1!+!/!8 4arianta corect% de r%spuns este 1d-( ntruc!t n combinaia respectiv% sunt incluse competene .autoritate $ drepturi de decizie/ re#eritoare la adoptarea unor decizii sau implicarea mi6locit% n adoptarea lor. 7elelalte combinaii nu re#lect% dec!t parial cerinele ntreb%rii( n sensul c%( al%turi de unele competene sunt precizate sarcini i responsabilit%i. Testul nr. 2+ Se d urmtoarea situaie: Structura organizatoric a S.,. ELE,T;&<=ST>L S.A cuprinde mai multe compartimente funcionale 'i operaionale su"ordonate dup cum urmeaz: managerul general: compartimentul resurse umane compartimentul strategii compartimentul ,?I compartimentul AJ!,T, managerul te0nic 'i de producie: compartimentul cercetare compartimentul organizare

62

compartimentul *L>* compartimentul mecano! energetic 'i investiii 3 secii de producie un atelier mecano!energetic managerul economic!comercial: compartimentul aprovizionare compartimentul desfacere compartimentul marEeting compartimentul financiatr!conta"ilitate compartimentul informatic. ,are din com"inaiile de mai jos e.prim cel mai corect dimensiunea ponderilor ierar0ice pentru cei trei manageri de nivel superior 7cifrele din paranteze indic -n ordine ponderile managerului general managerului te0nic 'i de producie managerului economic!comercial) a. 7+ 8 /) ". 72 8 /) c. 7+ / /) d. 72 / %) e. 72 8 %) %spunsul corect este 1"- .;( =( "/( deoarece ponderea ierar3ic% a managerului general este ; .e#ii celor 4 compartimente #uncionale i cei doi manageri e&ecutivi/( a managerului te3nic i de producie este = .cei = e#i de compartimente #uncionale i operaionale/( iar cea a managerului economic*comercial este " .e#ii celor " compartiemnte #uncionale/. eamintim c% ponderea ierar3ic% re#lect% num%rul de pesoane subordonate nemi6locit unui manager. Testul nr. 2/ Se d urmtoarea organigram:

63

+D+ +D+ 7+ 7+ 9+0+DE 9+0+DE DE0E DE0E +C +C 9anager 9anager te3nic te3nic 71 71 72 72 73 73 74 74 7" 7" 7; 7; 9anager 9anager comercial comercial 7< 7< 7= 7= 9anager 9anager economic economic 71G 71G 7F 7F

*recizai pe ce nivel ierar0ic se afl 'eful compartimentului ,1B: a. / ". 3 c. + d. 2 e. 5

64

@e#ul compartimentului 71G este situat pe nivelul ierar3ic " .varianta corect% de r%spuns este 1a-/. 'e precizat c% nivelurile ierar3ice evideniate n organigrama de mai sus sunt n num%r de ;( dup% cum urmeaz%5 - nivelul 1 $ +dunarea general% a acionarilor - nivelul 2 $ 7onsiliul de administraie - nivelul 3 $ 9anagerul general - nivelul 4 $ 9anagerii e&ecutivi .te3nic( comercial( economic/ - nivelul " $ e#ii compartimentelor subordonate managerului general i managerilor e&ecutivi - nivelul ; $ E&ecutanii din cadrul compartimentelor 7a atare( celelalte variante de r%spuns nu sunt corecte pentru c%5 - pe nivelul ierar3ic 3 este managerul general - pe nivelul ierar3ic 4 sunt managerii e&ecutivi - pe nivelul ierar3ic ; sunt amplasate posturile de e&ecuie din cadrul compartimentelor - nivelul ierar3ic < nu e&ist% n con#iguraia structural% ilustrat% prin organigram% Testul nr. 22 ;egulementul de organizare 'i funcionare organigrama descrierile de funcii 'i fi'ele de post sunt componente ale: a. structurii organizatorice ". sistemului informaional c. sistemului organizatoric d. organizrii procesuale e. ale nici unuia din cele prezentate mai sus 'ocumentele organizatorice enunate nu sunt componente ale nici unuia din elementele manageriale situate la poziiile a*d. 7a atare( varianta corect% este 1e-. Busti#icarea o constituie #aptul c%( la nivelul structurii organizatorice .varianta 1a-/ #uncioneaz% postul( #uncia( nivelul ierar3ic( ponderea ierar3ic%( compartimentul( relaiile organizatorice2 componentele sistemului in#ormaional .varianta 1b-/ sunt data( in#ormaia( #lu&ul i circuitul in#ormaional( procedura in#ormaional%( mi6loace de tratare a in#ormaiilor2 componentele sistemului organizatoric sunt organizarea #ormal% i in#ormal% .varianta 1c-/( n timp ce la nivelul

65

organiz%rii procesuale .varianta 1d-/ se reg%sesc #unciunea( activitatea i sarcina. Testul nr. 25 :n organigram sunt vizualizate: a. sarcinile competenele 'i responsa"ilitile posturilor ". posturile 'i o"iectivele individuale ce le caracterizeaz c. practic toate componentele primare ale structurii organizatorice d. atri"uiile responsa"ilitile 'i competenele compartimentelor funcionale 'i operaionale e. posturile funciile 'i o"iectivele firmei Organigrama $ ca important document organizatoric .de #ormalizare a structurii organizatorice/ $ vizualizeaz% toate componentele structurii( respectiv posturile( #unciile( ponderile ierar3ice( nivelurile ierar3ice( compartimentele i relaiile organizatorice. 4arianta corect% de r%spuns este 1c-. 4arianta 1a- nu este corect% ntruc!t n cadrul s%u sunt evideniate elementele de de#inire a unui post( ce pot #i ilustrate de 1triung3iul de aur- al organiz%rii. 4arianta 1b- se re#er% la posturi i obiectivele individuale ce le sunt circumscrise( ce nu #ac 1obiectul- organigramei( n timp ce varianta 1e- include( al%turi de posturi( #unciile i obiectivele #irmei( neav!nd nici o leg%tur% cu organigrama. +m l%sat la urm% varianta 1d- ntruc!t atribuiile( competenele i responsabilit%ile compartimentelor #uncionale i operaionale sunt evideniate de regulamentul de organizare i #uncionare . OF/. ;egulamentul de organizare 'i funcionare 7;&?) curpinde5 7aracteristici tipologice ale #irmei Aistemul de management i componentele sale5 - metodologic% - decizional% - in#ormaional% - organizatoric% 9anagementul de nivel superior - atribuii( competene i responsabilit%i ale organismelor participative de management

66

sarcini( competene i responsabilit%i ale managerilor de nivel superior 9anagementul de nivel mediu i in#erior - atribuii( competene i responsabilit%i ale compartimentelor #uncionale i operaionale - sistemul in#ormaional al #iec%rui compartiment 'ispoziii #inale ?i'a postului cuprinde5 8. 'escrierea postului 1. Postul JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJ 2. 7ompartiment JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 3. 0ivel ierar3ic JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 4. Pondere ierar3ic% JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ". elaii organizatorice ".1. de autoritate - ierar3ice - #uncionale - de stat ma6or ".2. de cooperare ".3. de reprezentare ".4. de control ;. Obiective individuale <. Aarcini $ competene * responsabilit%i 88. 7erinele postului 1. 7ompetena pro#esional% 1.1. Preg%tire 1.2. E&perien% 1.3. 7unotine 1.4. 7alit%i i aptitudini 2. 7ompetena managerial% 2.1. 7unotine 2.2. 7alit%i i aptitudini 3. 7erine speci#ice

67

Testul nr. 28 ?olosind organigrama de mai jos artai care este dimensiunea ponderilor ierar0ice pentru directorul general directorul economic 'i directorul de producie 7-n aceast ordine).
+D+ +D+ 7+ 7+ 9+0+DE 9+0+DE DE0E DE0E +C +C 9anager 9anager te3nic te3nic 71 71 72 72 73 73 74 74 7" 7" 9anager 9anager comercial comercial 7; 7; 7< 7< 9anager 9anager economic economic 7= 7= +1 +1 7F 7F

A1 A1

A2 A2

68

a. ". c. d. e.

3!%!% 2!%!3 @!%!/ 2!%!/ @!%!3 Testul nr. 2@

*e ce nivel ierar0ic se afl 'eful compartimentului ,3 'i 'eful atelierului A1 reprezentate -n organigrama de mai sus: a. +!5 ". /!2 c. 3!2 d. 2!5 e. /!5 )ntrebarea nr. ;= are ca r%spuns corect varianta 1 c-( 6usti#icat% de #aptul c%5 - directorului general i se subordoneaz% 3 directori e&ecutivi( 3 e#i de compartimente #uncionale .71( 72( 73/ i 3 e#i de compartimente operaionale .A1( A2( +1/ - directorului economic i se subordoneaz% nemi6locit 2 e#i de compartimente #uncionale .7=( 7F/ - directorul de producie conduce nemi6locit 2 e#i de compartimente #uncionale .74( 7"/ i 3 e#i de compartimente operaionale .A1( A2( +1/ )ntrebarea nr ;F. are ca variant% corect% varianta 1"-( ntruc!t e#ul compartimentului operaional +1 este plasat pe nivelul ierar3ic ;( iar e#ul compartimentului #uncional 73 este situat pe nivelul ". 'e alt#el( nivelurile ierar3ice evideniate de organigram% sunt5 - nivelul 1 $ +dunarea general% a acionarilor - nivelul 2 $ 7onsiliul de administraie - nivelul 3 $ 'irectorul general - nivelul 4 $ 'irectorii e&ecutivi - nivelul " $ @e#ii compartimentelor #uncionale 717F i e#ii compartimentelor operaionale A1*A2 - nivelul ; $ @e#ul compartimentului operaional +1 - nivelul < * E&ecutanii Testul nr. 5B Elementul de "az al organizrii informale -l constituie:

69

a. ". c. d. e.

grupul informal liderul informal legturile informale norma de conduit rolul informal

%spunsul corect este 1a-. Drupul in#ormal este condus de un lider( unanim recunoscut de membrii grupului( care imprim% o anumit% norm% de conduit%( are un rol in#ormal bine precizat i leg%turi in#ormale variate cu ceilali componeni. Testul nr. 51 :n cadrul grupurilor informale e.ist mai multe tipuri de legturi -ntre liderul informal 'i mem"rii acestora. Artai ce tip este evideniat mai jos: a. ". c. d. e. ('uvi$ (ciorc0ine$ (margaret$ (necoerent$ (roi$

Figura de mai sus evideniaz% leg%turi in#ormale de tip 1ciorc3ine- .varianta 1"-/.

70

7elelalte tipuri au urm%toarea con#iguraie5

Ceg%turi tip 1uvi%-

Ceg%turi 1margaret%-

Ceg%turi 1necoerente-

71

".". ".;.

9anagementul resurselor umane 9otivarea comple&% a personalului

TESTELE 5% $ @B

72

Testul nr. 5% ?actorii care influeneaz nemijlocit formarea 'i dezvoltarea potenialului inovaional se regsesc printre elementele prezentate -n continuare: 1. formarea 'i perfecionarea personalului %. nivelul productivitii muncii 3. influena factorilor demografici ai mediului am"iant +. stilul managerial /. sistemul de motivaii 2. mecanismele de previzionare macroeconomic 5. pregtirea -n domeniul metodelor manageriale 8. factorii economici ai mediului am"iant ,are din com"inaiile de mai jos reflect cel mai "ine astfel de factori9 a. 1!%!3!+ ". 1!%!/!2 c. 1!%!5!8 d. 1!+!/!5 e. 1!+!/!8 9anagementul organizaiei este con#runtat cu probleme e&trem de serioase n ceea ce privete #ormarea( dezvoltarea i valori#icarea potenialului inovaional al personalului. 'e aici necesitatea lu%rii n considerare a #actorilor ce in#lueneaz% ast#el de parametri. )n categoria lor se includ5 - #ormarea i per#ecionarea personalului - stilul managerial - sensibilitatea #a% de blocarea i #r!narea g!ndirii - sensibilitatea #a% de perturb%ri n cooperarea ec3ipelor - structura organizatoric% - sistemul in#ormaional - sistemul decizional - preg%tirea n domeniul metodelor manageriale - preg%tirea n domeniul aptitudinilor creatoare i al metodelor de g!ndire. E&aminarea cu atenie a celor = #actori i a combinaiilor acestora ne permite constatarea c% varianta corect% este 1 d-. 7elelalte variante sunt incomplete. 4arianta 1a- cuprinde i doi #actori care nu in#lueneaz% direct potenialul inovaional .1nivelul productivit%ii muncii- i 1in#luena #actorilor demogra#ici-/. 4arianta 1b- cuprinde( de asemenea( doar doi #actori 1adev%rai- de stimulare a inovativit%ii. 7eilali doi #actori .1nivelul

73

productivit%ii muncii- i 1mecanismele de previzionare macroeconomic%- evideniaz% un indicator economic i un #actor de management al mediului ambiant/( sunt evident( incoreci. 4arianta 1c- cuprinde doi #actori care au o leg%tur% direct% cu #ormarea i dezvoltarea potenialului inovaional .1nivelul productivit%ii muncii- i 1#actorii economici ai mediului ambiant-/( iar varianta 1e- cuprinde o singur% poziie incorect% .1#actorii economici ai mediului ambiant-/. Testul nr. 53 (Deninerea unui permanent contact -ntre manageri 'i e.ecutani -ndeose"i -ntre cei aflai -n raporturi de su"ordine ierar0ic nemijlocit$ este: a. un factor de influen a formrii 'i dezvoltrii potenialului inovaional ". o regul de amplificare a inovrii c. o regul de -m"untire a raporturilor cu su"ordonaii d. o regul de organizare 'i desf'urare a 'edinei e. o regul de desf'uarre a 'edinelor de creativitate %spunsul corect este 1"-( ntruc!t aceasta contribuie nemi6locit la ampli#icarea inov%rii( al%turi de5 - recunoaterea i ncura6area persoanelor cu capacitate creativ% ridicat% - instaurarea unei atmos#ere ambiante( permisive la nou - prote6area i meninerea creatorilor de a munci independent - tolerana #a% de eecurile creatorilor - abinerea de a pretinde componenilor #irmei un spirit creator total - evaluarea rapid% a ideilor noi de c%tre manageri - trecerea cu vederea a unor ciud%enii ale persoanelor creatoare - motivarea moral% i material% a creatorilor 4ariantele a( c( d i e sunt total incorecte( ntruc!t #ie se re#er% la un alt domeniu al creativit%ii( #ie la alte domenii ale preocup%rii manageriale .edine $ cu prioritate edina de creativitate( mbun%t%irea raporturilor cu subordonaii/. Testul nr. 5+ Elementul 0otr1tor -n selecia 'i -ncadrarea personalului este:

74

a. ". c. d. e.

vec0imea -n munc cuno'tinele calitile aptitudinile 'i comportamentele postul deinut anterior studiile atestate de certificate sau diplome v1rsta

7unotinele( calit%ile( aptitudinile i comportamentele constituie elementul 3ot%r!tor n selecia i ncadrarea personalului( deoarece pe acestea se bazeaz% decisiv e#icacitatea ndeplinirii obiectivelor #irmei i ale subdiviziunilor sale organizatorice. 4arianta corect% de r%spuns este( n acest caz( varianta 1"-. Testul nr. 5/ <otaia este: a. o metod de selecie 'i -ncadrare ". o metod de evaluare general c. o metod de formare a personalului d. o metod de perfecionare e. o metod de creativitate %spunsul corect este 1"-( notaia #iind o metod% de evaluare general% a personalului( ce const% n acordarea unei note ce e&prim% gradul de realizare a obiectivelor de c%tre titularul unui post. )n aceeai categorie( a metodelor de evaluare general%( se nscriu i aprecierea global%( aprecierea #uncional%.

75

Testul nr. 52 Testele constituie o important te0nic de selecie. *entru ce categorii de personal se utilizeaz9 a. numai pentru muncitori ". numai pentru personalul de specialitate c. numai pentru personalul managerial d. numai pentru personalul de e.ecuie e. pentru toate categoriile de personal )ntr*adev%r( testele( concepute cu un coninut variat( pot #i utilizate n selecia oric%rei categorii de personal( n principal pe baza cunotinelor( calit%ilor( aptitudinilor i comportamentelor. 7a atare( varianta corect% de r%spuns este varianta 1e-. Testul nr. 55 Artai care din elementele prezentate mai jos constituie modaliti de formare 'i perfecionare a personalului organizaiei: a. prelegeri 7e.puneri) ". seminarii c. cazurile d. programele continue 'i discontinue e. "ateriile de teste )n #ormarea i per#ecionarea personalului se apeleaz% la modalit%i variate( precum absolvirea de licee de specialitate( coli pro#esionale( cali#icarea la locul de munc%( programe continue i discontinue etc. )n aceste condiii este evideniat #aptul c% varianta corect% este 1d-. 7elelalte variante se re#er% la metodele didactice de #ormare i per#ecionare a personalului.

76

Testul nr. 58 *rinte elementele prezentate -n continuare se afl 'i unele erori tipice de evaluare: 1. deose"iri sensi"ile de optici 'i temperament -ntre persoanele care evalueaz %. criteriile de evaluare se delimiteaz -n funcie de natura posturilor potenialul firmei etc. 3. rezultatul evalurii se comunic de evaluatori persoanei -n cauz -mpreun cu recomandrile necesare +. evaluarea tre"uie s se "azeze numai pe informaii certe verifica"ile /. dorina de a spune 'efilor ierar0ici ceea ce doresc s aud despre su"ordonaii evaluai 2. manifestarea efectului (0olo$ *recizai care din com"inaii reflect corect astfel de erori9 a. 1!%!3 ". %!3!+ c. 1!/!2 d. 1!+!/ e. %!3!2 Erorile tipice de evaluare .doar trei dintre acestea/ sunt evideniate de varianta 1c-. 4arianta 1a- nu este complet%( n sensul c%( pe l!ng% o 1eroare- .poziia 1/( cuprinde i dou% premise ale evalu%rii. Ca #el se pune problema i n cazul variantelor b( d i e( care cuprind i premise ale unei evalu%ri riguroase .poziiile 2( 3 i 4/ Testul nr. 5@ ?avorizarea manifestrii principiului lui *eter este principalul dezavantaj al: a. promovrii pe "az de rezultate 'i pe "aza potenialului ". promovrii pe "az de rezultate 'i pe "aza vec0imii -n munc c. promovrii pe "aza rezultatelor 'i a v1rstei d. promovrii pe "aza v1rstei 'i a vec0imii -n munc e. promovrii pe "aza vec0imii -n munc 'i a potenialului personalului

77

%spunsul corect este 1"-. +t!t promovarea pe baza rezultatelor( c!t i promovarea pe baza rezultatelor( c!t i promovarea pe baza vec3imii n munc% pot conduce la mani#estarea principiului lui Peter( n sensul c% un individ promovat n condiiile ndeplinirii sarcinilor curente i a obiectivelor poate a6unge pe un post ale c%rui cerine sunt superioare potenialului s%u. Testul nr. 8B a. ". c. d. e. ,omunicaiile operatorii se delimiteaz dup criteriul: coninut direcie 7sens) canalul de comunicare mod de transmitere nici unul din criteriile enunate

%spunsul corect este 1a-( comunicaiile operatorii( al%turi de cele operaionale( generale i motivaionale delimit!ndu*se dup% coninut. 7oncomitent( se #olosesc i alte criterii de clasi#icare( ast#el5 - canalul de comunicare5 comunicaiile #ormale i cele in#ormale - direcie .sens/5 comunicaii vericale .descendente i ascendente/( comunicaii orizontale( comunicaii oblice - mod de transmitere5 comunicaii verbale( comunicaii nonverbale Testul nr. 81 *rocesul de comunicare cuprinde mai multe componente. ,e variant le evideniaz corect9 a. emitorul mesajul canalul receptorul ". emitorul comunicaiile formale canalele receptorul c. emitorul mesajul circuitele informaionale descendente receptorul d. emitorul mesajul canalul e.ecutantul e. managerul mesajul canalul receptorul

78

4arianta corect% este 1a-( cele patru componente ale procesului de comunciare #iind emi%torul( mesa6ul( canalul ( receptorul. )n celelalte variante de r%spuns( aceste componente sunt evideniate incomplet .de pild% varianta 1b- cuprinde n locul mesa6ului( comunicaiile #ormale2 varianta 1c- cuprinde n loc de canal( circuitele in#ormaionale descendente2 varianta 1d- cuprinde n locul receptorului( e&ecutantul( iar varianta 1e- evideniaz% la poziia 1emi%tor-( managerul/. Testul nr. 8% (=ncapacitatea emitorului de a!'i stp1ni emoiile -n transmiterea mesajului informaional$ este o "arier comunicaional: a. de lim"aj ". de recepie c. conte.tual d. mi.t e. nici una din variante nu este corect +l%turi de5 #olosirea necorespunz%toare a unor elemente ale procesului de comunicare - aceleai cuvinte au sensuri di#erite pentru anumite persoane 18ncapacitatea emi%torului de a*i st%p!ni emoiile n transmiterea mesa6ului in#ormaional- reprezint% o barier% de limba6( de e&primare. 7a atare( varianta corect% este 1a-. 7elelalte tipuri de bariere in#ormaionale( redate de variantele b( c i d se concretizeaz% n5 - "ariere de recepie5 tendina de a auzi numai ceea ce ne*am obinuit s% auzim2 ignorarea in#ormaiilor care sunt n dezacord cu ceea ce cunoatem2 evaluarea subiectiv% de c%tre receptor a sursei obiective .emi%torul/ de transmitere a mesa6ului5 recepionarea di#erit% a aceluiai mesa6( de c%tre persoane di#erite - "ariere conte.tuale5 perceperea di#erit% a mesa6elor( #uncie de presiunile e&ercitate de mediu asupra receptorului - "ariere mi.te5 discernerea insu#icient% a mesa6elor relevante transmise sau primite( de cele cu semni#icaie redus% sau nul%. Testul nr. 83

79

*entru cre'terea eficacitii comunicaiilor este necesar s se acioneze -n mai multe direcii. >nele din ele sunt prezentate -n enumerarea de mai jos: 1. motivarea adecvat a comunicrii %. asigurarea unei comunicri clare concise 3. ela"orarea unor strategii 'i politici realiste +. perfecionarea managerilor /. promovarea managementului prin o"iective 'i prin "ugete 2. descentralizarea structurii organizatorice 5. perfecionarea structurii organizatorice 8. cre'terea ponderii deciziilor strategice 'i tactice ,are din com"inaii e.prim cel mai corect astfel de modaliti9 a. 1!%!3!+ ". 1!%!+!/ c. %!3!+!/ d. 1!%!+!8 e. 1!%!+!5 4arianta corect% de r%spuns este 1e-( combinaie ce include patru din cele mai importante modalit%i de ampli#icare a e#icacit%ii comunicaiilor5 - motivarea comunic%rii - asigurarea unei comunic%ri clare( concise - per#ecionarea managerilor - per#ecionarea structurii organizatorice Cor li se adaug% alte patru( respectiv5 - per#ecionarea capacit%ii de e&primare i ascultare - promovarea unor stiluri participative de management - raionalizarea sistemului in#ormaional - in#ormatizarea managementului 7elelalte aspecte evideniate de te&tul ntreb%rii vizeaz% unele modalit%i de per#ecionare managerial%( #%r% impact deosebit asupra comunicaiilor i e#icacit%ii acestora. Testul nr. 8+ (3eterminarea coninutului 'i eficacitii funciei de antrenare$ e.prim: a. rolul managerial ". rolul economic

80

c. rolul individual d. rolul social e. rolul organizaional al motivrii %spunsul corect nu poate #i dec!t 1a- .rolul managerial al motiv%rii concretiz!ndu*se n determinarea coninutului i e#icacit%ii #unciei de antrenare care( la r!ndul s%u( condiioneaz% celelalte #uncii manageriale $ previziunea( organizarea( coordonarea i control*evaluarea/. Testul nr. 8/ Artai care din elementele prezentate mai jos constituie postulate ale teoriei (K$: a. -n procesul muncii omul mediu este predispus spre delsare evit1nd!o muncind c1t mai puin ". omul mediu nu are am"iie dore'te s evite asumarea de responsa"iliti prefer s fie condus c. omul mediu este egoist indiferent de necesitile organizaiei din care face parte d. omul mediu se opune sc0im"rilor -n cadrul organizaiei -n care este integrat e. toate elementele prezentate la punctele a!d %spunsul corect este 1e-( #iind mai cuprinz%tor. El include( practic( toate postulatele importante ale teoriei 1K-( evideniate de cele patru variante de r%spuns anterioare.

Testul nr. 82 ,ultura naional este o varia"il motivaional. Artai -n ce categorie se include: a. varia"ile individuale ". varia"ile organizaionale c. varia"ile conte.tuale d. varia"ile individuale 'i organizaionale e. -n nici una din aceste categorii 4arianta corect% de r%spuns este ,c-. >abelul de mai 6os ilustreaz% tipologia variabilelor motivaionale cu impact asupra motiv%rii.

81

>abelul nr. 12 0r. crt. 1 2 Garia"ilele motivaionale 7ategorie 4ariabile 8ndividuale Organizaional e * calit%i( preg%tire( e#ort( comportament per#ormant * concepie managerial% general%( strategia #irmei( cultura organ*zaional%( climatul organizaional( situaia economic% a organiza*iei( calitatea( prestigiul i leaders3ipul managerial( comunicaiile( caracteristicile posturilor( #orme i metode de motivare( per#ormanele #irmei * cultura naional%( nivelul de dezvoltare a %rii( legislaia naional%( impozitele i ta&ele( veniturile populaie

7onte&tuale

Testul nr. 85 ,are din com"inaiile de mai jos reflect cel mai "ine motivaiile formal!comple.e: a. salariu!prim!autoturism!medalii ". promovare!retrogradare!suspendare!destituire c. gratificaie!promovare!participare la profit!prim d. gratificaie!promovare!participare la profit!medalii %spunsul corect este ,"-( ce cuprinde toate cele patru motivaii integrate n categoria #ormal*comple&e. Pentru o mai uoar% i complet% nelegere a categoriilor principale de motivaii utilizate de manageri( prezent%m tabelul urm%tor5 >abelul nr. 13 Tipologia motivaiilor 0r. 7ategorie 9otivaii crt. 1 Formal* - salariu economice - prim% - participare la pro#it - grati#icaii - autoturism de serviciu - locuin% de serviciu - penalizare la salariu

82

Formal*moral spirituale Formal*comple&e

8n#ormal* economice 8n#ormaional* moral spirituale

"

amend% titlu onori#ic medalie avertisment scris mustrare scris% promovare suspendare temporar% din psot retrogradare din post destituire cadou mas% #estiv% baci per acordarea ncrederii mulumire ceremonie de s%rb%toare mani#estarea dispreului critic%

83

Testul nr. 88 Se d urmtoarea figur

84

0evoiale alesalariatului salariatului 0evoi

9ateriale 9ateriale

8ndividuale 8ndividuale

ecompens ecompens e e

9otivarepentru pentru 9otivare

Per#ormane Per#ormane

Aimulare Aimulare

9unc% 9unc%

7ognitive 7ognitive

Per#ormane Per#ormane

elaionale elaionale

Organizaionale Organizaionale

Aanciuni Aanciuni

'ezvoltare 'ezvoltare pro#esional% pro#esional%

Figura nr. 3. 7iclul motivaional

85

86

*recizai ce secvene lipsesc din ciclul motivaional reprezentat grafic mai sus: a. aspiraiile 'i a'teptrileA atitudinileA eforturile ". deciziile 'i a'teptrileA atitudinile eforturile varia"ile individuale c. aspiraiile 'i a'teptrileA atitudinile eforturile deciziileA aciunile comportamentele d. aspiraiile 'i a'teptrileA atitudinile eforturile deciziile aciunile 'i salariile e. aspiraiile 'i a'teptrileA atitudinile eforturile deciziile aciunile 'i calitile

'i

7iclul motivaional prezentat este incomplet. )n primul dreptung3i ,alb- se vor insera aspiraiile i atept%rile( iar n cel de*al doilea( n ordine( de sus n 6os( atitudinile( deciziile( aciunile i comportamentele. 4arianta corect% de r%spuns este( aadar( varianta ,c-. 7elelalte variante sunt #ie incomplete .vezi varianta ,a-/( #ie incorecte( n sensul c%( pe l!ng% unele elemente care ntr*adev%r lipsesc( cuprind aspecte de alt% natur% dec!t cele speci#ice unui ciclu motivaional. +cestea vizeaz% ,variabilele individuale-( ,salariile-( ori ,calit%ileTestul nr. 8@ #3imensiunea intelectual a salariatului a.at pe satisfacerea nevoilor individuale de a fi informat de a cunoa'te -nva inova de a opera 'i controla mediul -n care acioneaz$ reprezint esena: a. motivrii cognitive ". motivrii afective c. motivrii intrinseci d. motivrii e.trinseci e. motivrii moral!spirituale %spunsul corect este dat de varianta ,a-. 7elelalte varinate sunt incorecte( deoarece5 motivarea afectiv vizeaz% dimensiunea a#ectiv%( strict uman% a salariatului i se a&eaz% pe satis#acerea nevoilor sentimentale motivarea intrinsec const% n determinarea salariatului s% se implice( s% depun% e#ort i s% obin% rezultate n cadrul #irmei( obin!nd satis#acii ce in de eul( de personalitatea sa motivarea e.trinsec implic% anumite reacii #ormale i in#ormale economice i moral* spirituale din partea organizaiei( care i vor produce satis#acii motivarea moral!spiritual are n vedere satis#acerea aspiraiilor i atept%rilor de natur% moral*spiritual% ce vizeaz% sistemul de valori( atitudinile i comportamentele salariatului Testul nr. @B ,are din elementele de mai jos constituie surse organizaionale ale puterii -n cadrul firmei: a. competena formal oferit poziia deinut -n cadrul proceselor de munc ". dorina de putere capacitatea de a armoniza procese c. potena de a recompensa 'i de a pedepsi d. autoritatea cuno'tinelor capacitatea de a armoniza procese e. poziia formal a salariatului -ncrederea -n sine 'i -n ideea personal %spunsul corect este ,a-( n categoria surselor organizaionale ale puterii #iind incluse( al%turi de cele speci#icate la aceast% poziie i5

87

- resursele controlate n organizaie - capacitatea de a rezolva probleme ce implic% riscuri i certitudini 4ariantele de r%spuns be includ( n principal( sursele individuale ale puterii n cadrul #irmei.

88

;.1. ;.2. ;.3. ;.4. ;.". ;.;.

7onceptul de cultur% organizaional% 4ariabilele care determin% caracteristicile culturii organizaionale 9odalit%i de mani#estare 7ultura managerial% Ac3imbarea culturii organizaionale $ trans#ormarea organizaional% Funciile i importana culturii organizaionale

TESTELE @1 $ 1B3

Testul nr. @1 ,ultura organizaional este: a. starea de spirit a personalului ce tinde s prevaleze -ntr!o anumit perioad reflectare a evoluiilor organizaiei: ". ansam"lul valorilor credinelor aspiraiilor a'teptrior 'i comportamentelor conturate -n decursul timpului -n fiecare organizaie care predomin 'i!i condiioneaz funcionalitatea 'i performanele c. starea de spirit a personalului valorile credinele 'i comportamentele personalului d. ansam"lul valorilor crdinelor 'i aspiraiilor conturate -n decursul timpului -n fiecare organizaie

89

e. ansam"lul valorilor credinelor 'i comportamentelor conturate -n decursul timpului 'i care influeneaz indirect eficiena organizaiei 7ea mai bun% de#iniie este e&primat% de varianta 1 "-. e#eritor la celelalte de#iniii .variante/ se pot #ace unele comentarii( n sensul c%5 - varianta 1a- este #oarte apropiat% de de#iniia climatului organizaional( determinat de cultura organizaional%( cu dinamic% proprie2 cele dou% noiuni nu pot #i con#undate( n po#ida unor ncerc%ri de acest gen ale unor specialiti - varianta 1c- preia elementele de coninut speci#ice culturii organizaionale i climatului organizaional - varianta 1d- este mai apropiat% de de#inia culturii organizaionale n sensul c% ia n considerare valorile( credinele i aspiraiile2 de#iniia este( ns%( incomplet% - varianta 1e- se ncadreaz% n aceiai parametri precum varianta precedent%( #iind incomplet%

90

Testul nr. @% (=dentificarea intens a salariailor ca interese a'teptri 'i comportamente cu firma -n care lucreaz$ 'i (*erceperea salariailor c viaa 'i activitatea lor cu dou comportamente majore 4 munca 'i competena$ sunt caracteristici ale dimensiunii! perec0e a culturii organizaionle: a. orientarea spre proces comparativ cu orientarea spre rezultate ". orientarea spre salariai fa de orientarea spre munc c. orientarea de tip sistem desc0is -n raport cu cea de sistem -nc0is d. orientarea centrat intraorganizaional -n raport cu orientarea profesional intra 'i e.traorganizaional e. orientarea pragmatic -n raport cu orientarea normativ 4arianta corect% este varianta 1d-. +rgumentele pentru o asemenea alegere sunt precizate de tabelul nr. 14( n care sunt evideniate caracteristicile celor ; dimensiuni ale culturii organizaionale. >abelul nr. 14 3imensiunile culturii organizaionale 0r. crt. 1 'imensiune Proces:rezultate 2 Aalariai:munc% 3 8nterorganizaional% :pro#esional% 4 " Aistem desc3is : sistem nc3is 7ontrol intens : control redus 7aracteristici componenii organizaiei se concentreaz% asupra activit%ilor de realizat n serie i asupra mi6loacelor utilizate salariaii i a&eaz% munca pe realizarea anumitor obiective( depun!nd e#orturi deosebite( bazate pe iniierea i realizarea de sc3imburi cu asumarea riscurilor preocuparea susinut% la nivel de organizaie pentru luarea n considerare a problemelor personale cu care acetia sunt con#runtai preocuparea e&clusiv% spre activitatea pro#esional% a salariailor .mbun%t%irea muncii la nivelul #iec%rui loc de munc%/ identi#icarea salariailor ca interese( atept%ri i comportamente cu #irma n care lucreaz% cel de*al doilea tip de cultur% 1cosmopolit%-( se bazeaz% pe #aptul c% viaa i activitatea salariailor au dou% dimensiuni5 munca i competena culturile organizaionale nc3ise sunt secretoase i distante n raport cu salariaii recent anga6ai control redus L atmos#er% destins%( bazat% pe un 1#olclorintern bogat control intens L preocup%ri pentru normare i standardizare predominante. Ae contureaz% un anumit 1respect- #a% de organizaie i modul de a munci n cadrul s%u subordonarea ntregului comportament organizaional obinerii unor per#ormane bune pe pia%. 7lienii sunt eseniali pentru #irm% situarea n primul plan a respect%rii procedurilor de

Pragmatic% :prescriptiv%

91

munc% stabilite( #%c!ndu*se abstracie de cerinele pieii

Testul nr. @3 ,are din com"inaiile de mai jos reprezint cele mai "une varia"ile cultural! organizaionale evideniate -n continuare: 1. istoria firmeiA situaia economic a firmei %. proprietarii managerii 'i salariaii firmei 3. mrimea firmeiA faza ciclului de via al firmei +. scopul 'i o"iectivele firmeiA resursele solului 'i su"solului /. sistemul de management al firmeiA nivelul de organizare al staEe0olderilor 2. mediul economic al firmei climatul organizaional a. 1!%!3 ". 1!%!2 c. %!3!+ d. %!3!/ e. 1!3!2 %spunsul corect este varianta 1a-( variant% ce re#lect% cea mai mare parte a varibilelor cultural*organizaionale ce in#lueneaz% cultura organizaiei. 7elelalte combinaii sunt incomplete( n po#ida #aptului c% au n compunerea lor o parte din aceste variabile. 'e pild%( punctul ; din combinaia 1b- cuprinde i climatul organizaional( care nu constituie o variabil% cultural*organizaional%2 punctul 4 din combinaia 1c- vizeaz% i resursele solului i subsolului( de asemenea( #%r% a #i o variabil% cultural% veritabil%2 punctul " din combinaia 1d- cuprinde nivelul de organizare al sta?e3olderilor( #%r% ca aceasta s% #ie o variabil% cultural%. Cista variabilelor cultural organizaionale cuprinde5 - istoria #irmei - proprietarii #irmei - managerii #irmei - salariaii #irmei - m%rimea #irmei - te3nica i te3nologia utilizate - in#ormatizarea activit%ilor #irmei - situaia economic% a organizaiei - #aza cilcului de via% al #irmei - scopul i obiectivele organizaiei - sistemul de management al #irmei - mediul 6uridico*instituional - mediul economic al #irmei - cultura naional% n cadrul c%reia #uncioneaz% #irma

92

Testul nr. @+ Artai care din elementele prezentate mai jos nu constituie modaliti de manifestare a culturii organizaionale: a. istorioarele 'i miturile ". sim"olurile c. statuturile 'i rolurile d. ritualurile 'i ceremoniile e. scopul 'i o"iectivele organizaiei Evident( 1scopul i obiectivele organizaiei- nu sunt modalit%i de mani#estare( ci variabile ce in#lueneaz% cultura organizaional% .varianta corect% este 1e-/. 9odalit%ile de mani#estare a culturii organizaionale se re#er%( aadar( la5 - simboluri - comportamente - ritualuri i ceremonii - statuturi i roluri - istorioare i mituri Testul nr. @/ (Sistemul de valori credine managerilor vizeaz cu prioritate: a. cultura organizaional ". cultura managerial c. climatul organizaional d. cultura naional e. cultura economic a'teptrile aspiraiile 'i comportamentele

%spunsul corect este 1"-. )ntr*adev%r( cultura managerial% se re#er% la 1sistemul de valori( credinele( aspiraiile( atept%rile i comportamentele managerilor dintr*o organizaie care se re#lect% n tipurile i stilurile de management practicate n cadrul organizaiei( marc!nd sensibil coninutul culturii organizaionale a #iec%rei #irme i per#ormane sale-. Firesc( celelalte variante de r%spuns vizeaz% alte aspecte culturale i( implicit( activitatea i a altor categorii de persoane din cadrul organizaiei. Testul nr. @2 (Sc0im"rile -n cultura organizaional tre"uie s reflecte evoluia 'i modificrile preconizate -n structura organizatoric. A"ordarea lor concomitent 'i corelat este tipul de (tratare$ metodologic recomandat$. Artai care din premisele sc0im"rii culturii organizaionale are un asemenea coninut. a. su"ordonarea sc0im"rilor culturii organizaionale strategiei firmei ". corelarea sc0im"rii culturii organizaionale cu faza ciclului de via al firmei

93

c. armonizarea sc0im"rilor culturii organizaionale cu sc0im"rile -n organizarea formal a firmei d. a"ordarea -nvrii organizaionale ca fundament al sc0im"rilor organizaionale e. fundamentarea sc0im"rilor organizatorice pe un program coerent ce vizeaz toate nivelurile componentele 'i formele de manifestare ale culturii organizaionale. 7oninutul evideniat de test aparine premisei 1armonizarea sc3imb%rilor culturii organizaionale cu sc3imb%rile din organizarea #ormal% a #irmei .varianta 1c-/. 4ariantele a( b( c( d e&prim% alte patru premise2 n tabelul urm%tor sunt prezentate( succint( cele 1G premise ale sc3imb%rii culturii organizaionale( cu impact deosebit asupra succesului acestui demers e&trem de comple&. >abelul nr. 1" *remisele sc0im"rii culturii organizaionale 0r. crt. 1 Premisa 'iversi#icarea organiz%rii #irmelor 7oninut 7ultura organizaional% trebuie s% se diversi#ice corespunz%tor variet%ii modalit%ilor organizato* rice din #irme i evoluiile mediului ambiant. 'e asemenea( trebuie s% susin% procesele de diversi*#icare te3nic%( managerial% etc. ce se produc n cadrul #irmelor Ac3imb%rile culturii organizaionale trebuie a&ate pe direcii ma6ore stabilite de managementul #irmei( pe obiectivele i opiunile strategice Este necesar% identi#icarea #azei ciclului de via% n care se a#l% #irma i( pe aceast% baz%( evaluarea caracteristicilor culturii organizaionale( a 1corecturilor- i dezvolt%rilor ce se impun Elementele de a#ectivitate( emoiile personalului trebuie armonizate cu elementele raionale contiente ale culturii organizaionale Ac3imb%rile de cultur% organizaional% trebuie s% se re#lecte n evoluia i modi#ic%rile preconizate n structura organizatoric%. +bordarea lor concomitent% i corelat% este tipul de tratare metodologic% recomandat% Programul de realizare a sc3imb%rilor organizato* rice pune n oper% obiectivele i modalit%ile de per#ecionare a culturii organizaionale. El stabilete i managerii implicai( sarcinile concrete i resursele suplimentare alocate Operaionalizarea sc3imb%rilor organizaionale se recomand% s% se des#%oare concomitent cu un intens proces de nv%are organizaional% a&at pe

2 3

Aubordonarea sc3imb%rilor culturii organizaionale strategiei #irmei 7orelarea sc3imb%rilor culturii organizaionale cu #aza ciclului de via% al #irmei Cuarea n considerare a elementelor umane contiente i a celor din subcontient +rmonizarea sc3imb%rilor culturii organizaionale cu sc3imb%rile din organizarea #ormal% a #irmei Fundamentarea sc3imb%rilor organizatorice pe un program coerent i cuprinz%tor +bordarea nv%%rii organizaionale ca #undament al sc3imb%rilor

"

<

94

F 1G

Ac3imb%rile culturii organizaionale prezint% ntotdeauna o important% dimensiune etic% ce trebuie luat% n considerare Etilizarea de te3nici de orga* nizare ce corespund speci#i* cului culturii organizaionale 'iri6area sc3imb%rii culturii organizaionale de manageri ce posed% leaders3ipul i celelalte abilit%i necesare .n special competen% cultural%/

elementele culturii organizaionale +sigurarea unei culturi organizaionale puternice necesit% luarea n considerare a mi6loacelor i a consecinelor etice ale acestora( a persoanelor care decid i acioneaz% asupra simbolurilor( statuturilor( ritualurilor etc. +rmonizarea elementelor organizaionale #ormale cu cele in#ormale pentru a prent!mpina stresuri organizaionale Per#ecionarea culturii este conceput% ca parte a moderniz%rii de ansamblu a #irmei. Aunt necesari manageri ai sc3imb%rii( cu un leaders3ip puternic i o competen% cultural% adecvat%

Testul nr. @5 *recizai care din componentele majore ale culturii organizaionale e.prim anumite concepii 'i promoveaz anumite valori 'i comportamente -n cadrul firmei9 a. sim"olurile ". istorioarele 'i miturile c. comportamentele d. ritualurile 'i ceremoniile e. statuturile 'i rolurile 4arianta 1a- $ simbolurile $ este varianta corect% de r%spuns ntruc!t( prin coninutul lor( contribuie nemi6locit la orientarea g!ndirii( comportamentelor i aciunilor salariailor( la cristalizarea anumitor comportamente organizaionale tipice( predominante la nivelul #irmei. 7elelalte variante au n vedere alte componente cultural*organizaionale( dar cu coninut di#erit. Testul nr. @8 Artai care din variantele prezentate mai jos influeneaz cultura organizaional prin mrimea 'i accesi"ilitatea resurselor pentru salariai prin restricii6faciliti economice practicate prin intensitatea stresului economic asupra evoluiei firmei 'i a salariilor. a. mrimea firmei ". proprietarii firmei c. faza ciclului de via d. situaia economic a organizaiei e. mediul economic al organizaiei 8n#luena asupra culturii organizaionale( e&ercitat% prin intermediul elementelor evideniate mai sus( aparine variabilei numit% 1situaie economic% a organizaiei- .varianta 1 deste varianta corect%/. Firesc( celelalte variante sunt incorecte( #iecare din ele evideniaz% variabile cultural*organizaionale cu impact di#erit de cel al 1situaiei economice- asupra culturii organizatorice.

95

Testul nr. @@ (Sfera competenelor 'i responsa"ilitilor atri"uite unui salariat$ 'i (cuno'tinele calitile aptitudinile 'i deprinderilor salariatului$ reflect coninutul a dou din determinrile statutului acestuia -n organizaie. G rugm s le precizai dintre varinatele de mai jos: a. funcional 'i ierar0ic ". ierar0ic 'i personal c. funcional 'i personal d. numai ierar0ic e. numai personal 4arianta corect% este varianta 1"-( ntruc!t5 determinarea funcional re#lect% pro#esia i tipul de activitate realizate determinarea ierar0ic re#lect% postul ocupat( competenele( responsabilit%ile ce*i sunt atribuite - determinarea personal .sau in#ormal%/ evideniaz% cunotinele( calit%ile( aptitudinile i deprinderile salariatului >recerea n revist% a acestei triple determin%ri a statututlui unui salariat n organizaie este su#icient% pentru a ar%ta c% celelalte variante sunt incorecte sau parial incorecte. Testul nr. 1BB :n categoria premiselor sc0im"rii culturii organizaionale se -nscriu 'i unele elemente prezentate -n continuare: 1. corelarea sc0im"rilor culturii organizaionale cu faza ciclului de via al firmei %. transferul internaional de EnoL!0oL managerial 3. a"ordarea -nvrii organizaionale ca fundament al sc0im"rilor organizaionale +. diversitatea fr precedent a organizrii firmelor /. ela"orarea misiunii organizaiei 2. a"ordarea sistemic a organizaiei 'i mediului su am"iant 5. luarea -n considerare a principalilor staEe0olderi 8. direcionarea proceselor de dezvoltare organizaional spre (viitorul dorit$. ,are din com"inaiile de mai jos reflect asemenea premise9 a. 1!%!3 ". %!3!+ c. 3!+!/ d. 2!5!8 e. 1!3!+ %spunsul corect este dat de varianta 1e- ntruc!t poziiile 1( 3 i 4 evideniaz% trei dintre premisele sc3imb%rii culturii organizaionale. 4ariantele a d sunt( #ie incomplete( #ie incorecte( deoarece5 - varianta 1a- cuprinde poziia 2( ce re#lect% o premis% a elabor%rii strategiei organizaiei - varianta 1b- cuprinde poziia 2( cu coninutul de mai sus

96

varianta 1c- cuprinde poziia "( concretizat% n 1elaborarea misiunii organizaiei-( #az% distinct% a etapei de elaborare a strategiei varianta 1d- este incorect%( cuprinz!nd dou% premise ale elabor%rii strategiei * poziiile ;*< $ i o coordonat% a trans#orm%rii organizaionale Testul nr. 1B1

,are din variantele de mai jos reflect principalele tipuri de sc0im"ri -n cultura organizaional 'i sistemul organizatoric: a. de armonizare ". de adaptare c. de reorientare d. de reconcepere e. toate variantele de mai sus sunt corecte

)ntr*adev%r( tipurile de sc3imb%ri n cultura i sistemul organizaional sunt cele evideniate de cele patru variante 1a-( 1b-( 1c-( 1d-. )n consecin%( r%spunsul corect este dat de varianta 1e-. Ac3imb%rile de armonizare implic% mbun%t%iri re#eritoare la evenimentele viitoare anticipate( iar cele de adaptare constau n mbun%t%iri ce constituie r%spunsul la producerea unor evenimente neaticipate. Ac3imb%rile de reorientare sunt de natur% strategic% i se realizeaz% n #uncie de perioada i locul producerii anumitor evenimente ma6ore anticipate. )n s#!rit( sc3imb%rile de reconcepere a organiz%rii sau a unor componente ale acesteia sunt generate de apariia unor evenimente care i amenin% e&istena.

97

Testul nr. 1B% &rganizarea 0olonic organizarea virtual internaionalizarea economice 'i reengineering!ul constituie: a. tendine majore -n economia contemporan 'i organizaie ". tendine majore -n management pe plan mondial c. tendine majore -n structura organizatoric a firmei d. tendine majore -n sistemul decizional al firmei e. nici una din variantele de mai sus nu este corect activitilor

7ele patru tendine la care se re#er% testul sunt tot at!tea abord%ri managerial* organizatorice noi( ce condiioneaz% decisiv cultura organizaional% a #irmei. 7a atare( r%spunsul corect este asigurat de varianta 1a-. Testul nr. 1B3 Artai care din variantele de mai jos nu constituie funcii ale culturii organizaionale: a. direcionarea salariailor 'i grupurilor de salariai -n vederea realizrii o"iectivelor previzionate ". pstrarea 'i transmiterea valorilor 'i tradiiilor organizaiei c. dependena performanelorde capacitatea lor organizaional d. protecia salariailor fa de ameninrile poteniale ale mediului am"iant e. scientizarea managementului firmei Evident( ultima variant% 1e- constituie r%spunsul corect ntruc!t 1scientizarea managementului #irmei- este o #uncie a componenei metodologice a managementului i nu o #uncie a culturii organizaionale.

98

<.1. <.2.

9anageri Ceaders3ip

TESTELE 1B+ $ 1%1

99

Testul nr. 1B+


a. ". c. d. e. Danager este: numai directorul general al firmei orice persoan din e'alonul superior al firmei care adopt decizii orice persoan din e'aloanele superior 'i mediu ce adopt decizii orice persoan care adopt decizii orice persoan care adopt decizii ce influeneaz comportamentul decizional 'i acional al altor persoane

%spunsul corect este dat de varianta , e-( deoarece managerul este o persoan% sau un grup de persoane care( n virtutea sarcinilor( competenelor i responsabilit%ilor ce le revin( e&ercit% procese de management( deci adopt% decizii prin care in#lueneaz% comportamentul decizional i acional al altor persoane. 0u trebuie redus% s#era de cuprindere a managerilor la directorul general .varianta ,a-/( la cei din ealonul superior al #irmei .varianta ,b-/( la cei din ealoanele superior i mediu .varianta ,c-/( dup% cum nu este manager orice persoan% care adopt% decizii .varianta ,d-/. )n acest din urm% caz( dac% s*ar #i precizat ce tip de decizii adopt% .respectiv managerile/( puteam a#irma c% este varianta optim%. Testul nr. 1B/ Stilurile de management se caracterizeaz prin: solid pregtire managerial 'i profesional folosirea pe scar larg a delegrii 'i consultrii su"ordonailor folosirea pe scar redus a delegrii 'i consultrii su"ordonailor accent deose"it pe realizarea sarcinilor 'i a o"iectivelor de ctre su"ordonai asigurarea unui climat de munc destins favora"il dezvoltrii personalitii su"ordonailor 2. situarea pe primul plan a relaiilor de autoritate de tip ierar0ic 5. situarea pe primul plan a relaiilor de autoritate de stat!major 8. situarea pe primul plan a relaiilor de control Artai care din acestea caracterizeaz stilul participativ de management9 a. 1!%!/ ". 1!%!+ c. 3!+!2 d. 1!5!8 e. %!5!8 1. %. 3. +. /. %spunsul corect este ,a-. 7elelalte combinaii( dei includ unele caracteristici ale stilului participativ( nu sunt complete. O imagine corespunz%toare a celor trei stiluri manageriale delimitate n #uncie de autoritarism este evideniat% de tabelul de mai 6os. >abelul nr. 1; Stiluri de management 0r. crt. Atil managerial 7aracteristici

100

Participativ

+utoritar

Participativ* autoritar

solid% preg%tire managerial% i pro#esional% uurina contactelor umane( impun!ndu*se prin cunotine( tact i ataament #olosete pe scar% larg% delegarea i consultarea subordonailor asigur% un climat de munc% destins( #avorabil dezvolt%rii personalit%ii subordonailor utilizeaz% puterea cu precauie situarea pe primul plan a relaiilor de autoritate ierar3ice utilizeaz% pe scar% redus% delegarea i consultarea subalternilor are o pl%cere deosebit% n a e&ercita competenele acordate( de a comanda( combinat% cu o anumit% nepricepere n abordarea la modul amical a subordonailor un accent deosebit pe realizarea sarcinilor( a obiectivelor cunotine i deprinderi manageriale mai reduse combin% caracteristicile precedentelor tipuri .stiluri/ manageriale

Testul nr. 1B2 ,ompetena managerial propriu!zis implic posedarea de ctre manageri a unor cuno'tine caliti 'i aptitudini precum: 1. inteligen memorie sntate caracter %. capacitatea de a conduce dorina de a conduce 3. capacitatea de a decide cuno'tine economice solide +. a"ilitatea de a dirija oamenii cuno'tine manageriale /. capacitatea de concentrare spiritul de o"servaie 2. capacitatea de autoperfecionare cuno'tine despre sistemul de management 5. a"ilitatea -n a dirija oamenii cuno'tine vaste despre economia de pia 8. cuno'tine juridice psi0o!sociologice 'i economice solide Artai care din com"inaiile de mai jos constituie caliti 'i aptitudini manageriale a. 1!3!+ ". %!3!+ c. 1!%!/ d. 2!5!8 e. +!/!2 %spunsul corect este dat de combinaia ,c- $ inteligena( memoria( s%n%tatea( caracterul( capacitatea de a conduce( dorina de a conduce( capacitatea de concentrare( spiritul de observaie #iind( indiscutabil( importante calit%i i aptitudini manageriale. 7elelalte combinaii cuprind( pe l!ng% unele calit%i( aptitudini i cunotine pro#esionale ori manageriale pe care managerii trebuie s% le posede( n proporii variate( #uncie de poziia pe care se a#l%. Testul nr. 1B5 >tilizarea timpului de lucru de ctre manageri -nregistreaz mai multe deficiene. 3intre acestea amintim: 1. ponderea redus a timpului afectat muncii de concepie de perspectiv %. utilizarea necorespunztoare a secretariatului

101

3. raporturi deficitare cu su"ordonaii +. proporie redus a timpului destinat muncii de documentare /. fragmenetarea e.cesiv a timpului de lucru 2. nefolosirea consultanilor -n management 5. dep'irea frecvent a duratei normale a zilei de munc 8. practicarea unor stiluri autoritare de management Artai care din com"inaiile de mai jos e.prim aspecte necorespunztoare a utilizrii timpului de lucru: a. 1!%!3 ". 1!+!/ c. 1!/!5 d. +!/!5 e. 3!2!8

ale

structurii

Etilizarea timpului nregistreaz% i la manageri importante de#iciene de ordin cantitativ i structural. )n categoria acestora se nscriu i cele evideniate de combinaia , "- ce re#lect% structura necorespunz%toare a zilei de munc%. +cesteia i se adaug% dep%irea #recvent% a duratei normale a zilei de munc%. 7ombinaiile prezentate cuprind( pe l!ng% unele modalit%i de concretizare a structurii necorespunz%toare a zilei de munc% i alte aspecte ce in de stilul managerial( colaboratorii managerului( secretariatul managementului etc.( #%r% relevan% pentru ntrebare. Testul nr. 1B8 >na din modalitile majore de eficientizare a muncii managerilor se regse'te printre elementele de mai jos: 1. -m"untirea raporturilor cu su"ordonaii %. utilizarea eficace a secretariatului 3. folosirea cola"oratorilor moderni +. perfecionarea sistemului decizional /. -m"untirea raporturilor cu suprasistemele din care face parte firma sau grupul condus 2. respectarea programului normal de lucru de 8 ore 5. cre'terea veniturilor salariale ale su"ordonailor pentru evitarea conflictelor sociale 8. acordarea unei atenii deose"ite relaiilor de cola"orare de cooperare ,are din com"inaiile urmtoare e.prim cel mai corect astfel de modaliti9 a. 2!5!8 ". +!/!2 c. 1!%!3 d. 3!+!2 e. 1!2!8 Eliminarea sau atenuarea cauzelor care produc dis#uncionalit%i ma6ore n activitatea managerial% implic% iniierea i operaionalizarea unor modalit%i ma6ore( a&ate cu prioritate pe utilizarea mai bun% a timpului. +cestea se re#er% la5 - organizarea i programarea muncii managerului - mbun%t%irea raporturilor cu subordonaii - utilizarea e#icace a secretariatului

102

#olosirea colaboratorilor moderni ai managerului organizarea ergonomic% a muncii managerului mbog%irea i modernizarea instrumentarului managerial Elementele prezentate permit constatarea c% varianta , c- este cea mai corect%( av!nd n compunere trei din cele ase modalit%i de e#icientizare la care ne*am re#erit. 7elelalte combinaii( #ie sunt incomplete( #ie cuprind aspecte care nu au nici o relevan% pentru problema supus% dezbaterii. 'e pild%( ,respectarea programului normal de lucru( de = ore-( este o consecin% a acion%rii n direciile enunate( dup% cum ,acordarea unei atenii deosebite relaiilor de colaborare( de cooperare- este o premis% a mbun%t%irii raporturilor cu subordonaii. )n acelai cont&t( subliniem #aptul c% ,mbun%t%irea raporturilor cu suprasistemele din care #ace parte #irma sau grupul condus- i ,creterea veniturilor salariale ale subordonailor pentru evitarea con#lictelor sociale- nu au leg%tur% cu modalit%ile de e#icientizare a muncii managerilor( ca atare( combinaiile din care #ac parte sunt( din start( incorecte. Testul nr. 1B@ #,onsemnarea unor programe 'i calendare de sarcini$ este: a. o lucrare de secretariat ". o regul de programare a muncii managerului c. o regul de comportament a managerului fa de su"ordonai d. o lucrare 7modalitate) de organizare managerial e. o funcie a secretariatului O asemenea aciune nu poate #i dec!t o lucrare de secretariat .varianta #a-/( al%turi de5 e#ectuarea unor lucr%ri de dactilogra#ie( procesare( stenogra#ie e#ectuarea unor #ormalit%i #inanciare supraveg3erea lucr%rilor n curs i in#ormarea managerilor asupra realiz%rii lor organizarea edinelor( a cons#%tuirilor de lucru etc. redactarea unor materiale de coresponden% simpl% clasarea documentelor organizarea in#ormaional% Firesc( celelalte variante de r%spuns sunt #ie incorecte .variantele b( c( d/( #ie incomplete .e/. )n acest ultim caz( ,consemnarea unor programe i calendare de sarcini- este o lucrare de secretariat circumscris% #unciei de asistare direct% a managerului. Testul nr. 11B #*roiectarea6reproiectarea glo"al sau parial a managementului realizarea de studii de feza"ilitate realizarea studiilor de diagnosticare$ reprezint domenii principale -n care este necesar imperios prezena: a. asistenilor manageriali ". consultanilor -n management c. informaticienilor d. psi0ologilor e. speciali'tilor su"ordonai nemijlocit managerilor de nivel superior

103

)n mod normal( pentru valori#icarea mai bun% a bugetului de timp al managerilor i pentru asigurarea relu%rii unor aciuni comple&e cum sunt cele re#eritoare la proiectarea:reproiectarea managerial%( realizarea de studii de #ezabilitate i de diagnosticare( este necesar% valori#icarea consultaiilor n management .varianta ,"- este cea corect%/. Testul nr. 111 ,are din varia"ilele prezentate mai jos sunt metode de programare 'i organizare a muncii managerului: 1. managementul prin o"iective %. delegarea 3. programul 'i graficul de activitate +. 'edina /. agenda 2. diagnosticarea 5. dosarul cu pro"leme comple.e 8. ta"loul de "ord Alegei com"inaia de variante cea mai "un din urmtoarele: a. 1!%!3 ". %!3!+ c. +!/!2 d. 3!/!5 e. 3!/!8 Programarea i organizarea muncii managerului este una din modalit%ile de e#icientizare recomandat%. Ae caracterizeaz%( n principal( prin5 - respectarea unui set de reguli de programare a muncii - structurarea zilei de munc% n secvene care s% permit% per#ormane din partea managerului - apelarea unor instrumente adecvate de programare i organizare a muncii managerului +cest ultim aspect implic% i te3nici speci#ice( precum5 programul de activitate( gra#icul de activitate( dosarul cu probleme comple&e( lista de probleme( #oile volante( agenda. evenind la coninutul testului( evideniem #aptul c% varianta cea mai corect% este ,d-( deoarece include programul i gra#icul de activitate( agenda i dosarul cu probleme comple&e( adic% o parte din instrumentarul de programare i organizare a muncii la care ne*am re#erit. 'in enumerarea posibilelor metode de programare i organizare se e&clud managementul prin obiective( delegarea( edina( diagnosticarea i tabloul de bord( care nu sunt altceva dec!t sisteme( metode i te3nici de management ce #aciliteaz% e&ercitarea proceselor i #unciile manageriale. Testul nr. 11% #Selecionarea pro"lemelor care implic cu prioritate cuno'tinele din anumite domenii -n vederea transmiterii spre soluionare ctre speciali'ti sau cu contri"uia major a acestora$ este o regul a: a. programrii muncii managerilor ". 'edinei c. delegrii d. optimizrii raporturilor cu su"ordonaii e. utilizrii eficace a secretariatului

104

+m precizat c%( printre aspectele semni#icative ale program%rii i organiz%rii muncii managerului se a#l% i regulile de programare( a c%ror respectare este de natur% s% #aciliteze demersurile orientate spre e#icientizarea managerial%. %spunsul corect la acest test este , a-( ,selecionarea problemelor care implic%( cu proitate( cunotine din anumite domenii( n vederea transmiterii spre soluionare c%tre specialiti sau cu contribuia ma6or% a acestora- #iind o important% regul% de programare i organizare a muncii managerului. O list% complet% a acestor reguli este prezentat% n tabelul nr. 1<.

105

>abelul nr. 1< ;eguli de programare a muncii managerilor 0r. crt. 1 eguli

A% nu se consume timp pentru probleme minore( care pot #i atribuite sau delegate subordonailor 2 A% se concentreze e#orturile asupra aspectelor c3eie( pentru realizarea principalelor obiective atribuite 3 A% se asigure perioade compacte de calm pentru munca individual%( necesare realiz%rii unor sarcini deosebit de importante 4 Aoluionarea n primele ore ale zilei de munc% a celor mai importante i di#icile probleme " Aarcinile mai puin pretenioase( care nu necesit% o concentrare deosebit% din partea managerilor( s% #ie grupate spre s#!ritul zilei de munc% ; Aelecionarea problemelor care implic% cu prioritate cunotine din anumite domenii n vederea transmiterii spre soluionare c%tre specialiti sau cu contribuia ma6or% a acestora < Programarea zilnic% a unei rezerve de timp pentru soluionarea problemelor neprev%zute( importante i urgente( n special pentru cadrele de conducere de nivel superior i mediu = ezolvarea n plenul organismelor manageriale participative a problemelor eseniale pentru #irm% Facem precizarea c% variantele b( c( d( e nu pot #i luate n considerare( nici edina( nici delegarea $ ca metode de management $ dup% cum nici alte modalit%i de e#icientizare a muncii managerului neav!nd la baz% vreo regul% de acest gen. Testul nr. 113 3ac ai fi managerul general al unei firme cum ai proceda pentru a -m"unti raporturile cu su"ordonaii9 a. prin organizarea de 'edine 'i punerea -n discuie a celor vinovai ". prin e.ercitarea unui control permanent 'i sancionarea e.emplar a celor cu a"ateri c. prin -m"untirea pe primul plan a rezultatelor o"inute de ace'tia d. prin tratarea su"ordonailor a'a cum ai vrea s fie 'i sancionarea celor care se a"at de la aceast cerin %spunsul la o asemenea ntrebare este unul #oarte nuanat. Pe de o parte( este necesar% respectarea regulii de comportament i( pe de alt% parte( motivarea i controlul personalului din subordine. 4arianta ,c- satis#ace preteniile testului( celelalte #iind doar improvizaii ale unor reguli ale raporturilor cu subordonaii. 'e alt#el( pentru o mai deplin% edi#icare n ceea ce privete r%spunsul i pentru a nu se crea con#uzii n regulile de comportare a managerilor n raporturile cu subordonaii( le prezent%m mai 6os( n sintez%. >abelul nr. 1= ;eguli de comportare a managerilor -n raporturile cu su"ordonaii

106

0r. crt. 1 2 3 4 " ; < = F 1G 11 12 13 14 1" 1;

eguli A% tratezi pe alii aa cum ai vrea s% #ii tratat A% respeci personalitatea #iec%rei persoane( demnitatea sa A% iei oamenii aa cum sunt i nu aa cum i nc3ipui c% ar trebui s% #ie i( prin urmare( s% nu atepi de la ei imposibilul Personalul( preocup%rile i aspiraiile lui se cunosc cel mai bine prin contacte directe( c!t mai #recvente A% tratezi n mod di#ereniat #iecare persoan%( c%ut!nd s% nelegi colaboratorii( s% te situezi n locul lor( bazat pe cunotinele( calit%ile( deprinderile i aptitudinile pe care e#ectiv le posed% A% nu ,predici-( ci s% dai e&emplu personal A% #ii imparial A% #ii sever n ceea ce privete principiile i suplu n privina #ormei A% respeci ntotdeauna cuv!ntul dat( ntruc!t managerul trebuie cunoscut ca un om de cuv!nt Orice salariat trebuie in#ormat dinainte cu privire la modi#ic%rile ce vor a#ecta situaia sa n cadrul #irmei A% acionezi continuu pentru dezvoltarea spiritului de colaborare( pentru crearea unui climat de ncredere reciproc% A% utilizeze competenele i responsabilit%ile atribuite cu tact( asigur!nd impunerea n #aa subordonailor prin autoritatea cunotinelor i nu prin constr!ngere Mvonurile trebuie comb%tute prin #apte cunoscute sau veri#icabile 7omunicarea i aplicarea sanciunilor trebuie e#ectuate cu tact 7!nd se produc di#icult%i sau insuccese datorit% colaboratorilor( managerul trebuie s% depisteze mai nt!i partea sa de vin% ecunoaterea calit%ilor( cunotinelor( aptitudinilor i deprinderilor per#ormante ale subordonailor prezint% un pronunat caracter stimulator n procesul muncii

Testul nr. 11+ #?uncia de legtur 'i filtru pentru solicitrile de contacte directe convor"ili telefonice etc.$ este o funcie a: a. managerilor e.ecutivi ". managerului general c. secretariatului conducerii d. consilierilor manageriali e. compartimentului resurse umane O ast#el de #uncie este speci#ic% secretariatului .varianta , c-/. +l%turi de ,#uncia de leg%tur% i #iltru pentru solicit%rile de contacte directe( convorbiri tele#onice-( evideniem i alte trei #uncii ale secretariatului( a c%ror ndeplinire permite ampli#icarea productivit%ii muncii managerilor de nivel superior. 0e re#erim la5 * #uncia de tratare a in#ormaiilor * #uncia de asistare direct% a managerului - #uncia de reprezentare

107

Testul nr. 11/ ,are din elementele prezentate mai jos constituie cola"oratori moderni ai managerilor: a. asistenii manageriali ". consultanii -n management c. colectivele intercompartimentale d. speciali'tii -n informatic e. toate poziiile e.primate la punctele a!d O alt% modalitate de e#icientizare a muncii manageriale o constituie #olosirea colaboratorilor moderni. )n aceast% categorie se includ5 - consultanii n management - consilirii .asistenii/ manageriali - colectivele intercompartimentale - psi3ologii - in#ormaticienii - ali specialiti nesuboronai nemi6locit managerului %spunsul corect la test este ,e-. >oate poziiile evideniate la celelalte variante reprezint% colaboratori moderni ai managementului. Testul nr. 112 *recizai care din elementele evideniate mai jos nu constituie determinani ai leaders0ipului: a. situaia managerial ". situaia economic a organizaiei c. pregtirea profesional managerial 'i general d. caliti native e. situaia managerial 'i calitile native 'in enumerarea de mai sus rezult% c% ,situaia economic% a organizaiei- nu este un determinant al coninutului i #ormelor de mani#estare a leaders3ip*ului. Practic( n aceast% categorie se nscriu5 - calit%ile native ale leaderului - preg%tirea leaderului - situaia managerial% 4arianta corect% de r%spuns este( aadar( ,"-.

Testul nr. 115 #Apelarea la diverse metode de diminuare a stresului leaderului "azate pe rela.are diet e.erciii fizice$ este: a. o faz a mecanismului leaders0ip!ului

108

". c. d. e.

un determinant al leades0ip!ului un instrument de e.ercitare a leaders0ip!ului o modalitate de manifestare a leaders0ip!ului o form de concretizare a stilului democratic

%spunsul corect este ,c-( modalitatea inserat% #iind inclus% n gama de metode( te3nici i modalit%i la care apeleaz% managerii pentru e&ercitarea leades3ip*ului. O abordare corespunz%toare a acestora se evideniaz% n tabelul nr. 1F. >abelul nr. 1F =nstrumentarul leaders0ip!ului 0r. crt. 1 2 3 4 " 9etode( te3nici( modalit%i * de#inirea precis% a obiectivelor de realizat prin leaders3ip * transmiteera in#ormaiilor de sensibilizare( cunoatere( atragere( convingere( inspirare( acionare a subordonailor n cadrul unor edine i nt!lniri individuale * programarea sarcinilor leaderului i subordonailor n #uncie de obiectivele leaders3ip*ului * apelarea #recvent% la metoda deleg%rii * mentoratul constituie o te3nic% speci#ic%( conturat% n ultimele decenii n %rile dezvoltate( prin care managerii promoveaz% leaders3ip*ul. )n esen%( mentoratul const% n realizarea de nt!lniri periodice dintre manager i subordonaii s%i( n mod individual( n cadrul c%rora( ntr*o mani#estare destins% i desc3is% discut% despre potenialul i evoluia lor pro#esional%( prin prisma oportunit%ilor organizaiei. )n cadrul acestor discuii se contureaz% pentru subordonat o abordare care s%*i permit% o dezvoltare i o avansare c!t mai rapid% n ierar3ia organizaiei. Periodic( se e&amineaz% evoluia subordonatului n corelare cu cea a organizaiei( stabilind modi#ic%rile necesare n realizarea dezvolt%rii sale i a carierei preconizate * negocierea cu leaderii in#ormali( n vederea obinerii particip%rii intense la e&ercitarea leaders3ip*ului * apelarea la diverse metode de delimitare a stresului leaderului( bazate pe rela&are( diet% i e&erciii #izice * realizarea de coaliii cu anumii subordonai( de natur% s% sporeasc% puterea leaderului( n vederea realiz%rii scopurilor urm%rite

; < =

Testul nr. 118 #,onstruirea de sisteme de motivare 'i comunicaii perfecionate "azate pe -ncrederea reciproc recunoscute ca atare de toi componenii organizaiei$ este o caracteristic a stilului de leaders0ip: a. autocratic ". "irocratic c. laissez!faire d. democratic e. sim"iotic 4arianta corect% este ,e-( realizarea stilului de leader simbiotic implic!nd5

109

e&aminarea de c%tre ec3ip% a criteriilor de per#orman%( bazate pe o abordare participativ%( ast#el nc!t s% se asigure o distribuie ec3itabil% a recompenselor organizaionale construirea de sisteme de motivare i comunicaii per#ecionate bazate pe ncredere reciproc% realizarea de ec3ipe simbiotice( n care sc3imb%rile n sistemul de motivare ampli#ic% contribuia grupurilor respective( per#ormanele individuale( precum i convingerea c% cei ce vor avea cele mai mari contribuii vor #i recompensai pentru aceasta. Testul nr. 11@

#Eu nu pot s!mi permit s gre'esc sau s prsesc organizaia$ 'i #Eu pot munci -n aceast organizaie sau -n oricare alta$ sunt caracteristici ale managerului clasic respectiv managerului leader. Artai care element major difereniaz aceste a"ordri din cele enumerate mai jos: a. optica general a a"ordrii ". prioritile finale c. sursele productivitii 'i inovrii d. o"inerea responsa"ilitii e. riscuri recompense avantaje 4arianta corect% de r%spuns este varianta ,e-( elementul ma6or de di#ereniere constituindu*l( ntr*adev%r( ,riscurile( recompensele( avanta6ele-. >abelul urm%tor vine n nt!mpinarea i a altor teste de acest gen i ilustreaz% deosebirile dintre managerul clasic i managerul ,leader-. >abelul nr. 2G 3iferene -ntre managerul clasic 'i managerul #leader$ 0r. crt. 1 Elemente 9anagerul ,clasic- bun ma6ore Optica general% +nalizeaz%( optimizeaz%( a abord%rii deleag%( organizeaz% i controleaz%2 eu tiu cel mai bine ce trebuie Priorit%ile #inale 7!tigul pe aciune. 7ota de pia% Obinerea de resurse materiale avanta6oase #irmei. >oate e&primate numeric. 9anagerul ,leaderealizeaz%( ncearc%( sc3imb% i toate acestea nc% o dat%2 nici o persoan% nu cunoate cel mai bine ce trebuie #%cut Furnizarea de valoare clienilor( salariailor i proprietarilor. +sigurarea loialit%ii clienilor. +vanta6ul de a poseda personal cu abilit%i eseniale. 'ezvoltarea personal%. Aatis#acerea clienilor i muncitorilor 7entrat% pe aspiraiile umane. ealizeaz% munca e#ectiv%( ,c3eltuietetimpul pentru probleme ce intereseaz% oamenii. +mpli#ic% capacitatea leaders3ipului. >rebuie s% #ac toi oamenii s% dea ce au mai bunN anterioar% i Auperioritatea

7oncepia pe 7entrat% pe strategie. care se 'ecide( deleag%( bazeaz% monitorizeaz% i leaders3ipul revizuiete. ,73eltuietetimpul pentru problemele importante. Dospod%rete timpul. 7u c!iva oameni buni rezolvi totulN Aursele ezultatul investiiilor Productivitatea productivit%ii i anterioare i actuale. actual%.

110

inov%rii

"

Obinerea responsabilit%ii

iscuri( recompense( avanta6e

>e3nologii superioare. 7ontrolul proceselor. ,9anipularea- oamenilor5 oamenii sunt o resurs% ce trebuie e&ploatat% 9%suri corespunz%toare( aplicate n toate zonele organizaiei. Atabilirea clar% a responsabilit%ilor individuale. >u pori responabilitateaN Evit% eecurile i greelile cu orice pre. Iazeaz%*te pe abord%ri veri#icate. Cimiteaz% riscurile carierei proprii. +nalizeaz% p!n% eti sigur de rezultate. Eu nu pot s%*mi permit s% greesc sau s% p%r%sesc organizaiaN

personalului. 8novarea proceselor. 'ezvoltarea oamenilor. Oamenii reprezint% o resurs% esenial% ,critic%-( ce necesit% un tratament special En num%r redus de m%suri aplicate n zonele ,critice- ale organizaiei. )mbinarea responsabilit%ilor individuale i reciproce .de grup/. 0oi avem responsabilitateaN +teapt%*te la eecuri( nva% i construiete pornind de la ele. )ncearc% ori de c!te ori se prezint% posibilitatea de a realiza scopurile. +sum%*i riscurile pentru propria carier%. 'up% analize i ndoieli( ncearc% i vezi ce iese. Eu pot munci n aceast% organizaie sau n oricare alta.

Testul nr. 1%B #Socia"ilitatea fle.i"ilitatea cooperarea comunicaiile "une ascendente descendente 'i orizontale spiritul de desc0idere 'i atmosfera prieteneasc -n cadrul firmei$ sunt principalele dimensiuni ale stilului de leaders0ip: a. autocratic ". "irocratic c. #laissez!faire$ d. democratic e. ale ultimelor dou stiluri 7variantele a 'i d) Elemetele prezentate caracterizeaz% stilul democratic .varianta , d-/. 7elelalte variante nu satis#ac preteniile testului deoarece5 - stilul autocratic se caracterizeaz% printr*o supraveg3ere strict% a subordonailor de c%tre e#i( #lu&uri in#ormaionale preponderen descendente( insu#larea de team% subordonailor - stilul "irocratic se bazeaz% pe comunicare n scris( pune accent pe documente i tampile( descura6eaz% iniiativa i inovarea - stilul #laissez!faire$ ce d% libertate de aciune subordonailor .n cadrul unor direcii generale stabilite de managementul superior/( controlul #iind aproape nul Testul nr. 1%1 #Danifestarea de ctre leader a capacitii de a asculta 'i concomitent de a declan'a idei 'i emoii la potenialii participani la realizarea o"iectivului urmrit$ reprezint: a. o faz a mecanismului leaders0ip!ului ". un element de coninut al leaders0ip!ului

111

c. un proces distinct al spiritului de ec0ip d. un determinant al formelor de manifestare a leaders0ip!ului e. o modalitate de manifestare a leaders0ip!ului 7oninutul testului vizeaz% cea de*a doua #az% a mecanismului leaders3ip*ului. 7elelate #aze au drept coninut5 Faza 8 $ preg%tirea leaderului pentru a*i e&ercita leaders3ip*ul. Faza 888 $ conectarea scopurilor( ideilor i opiniilor leaderilor cu scopurile( ideile i opiniile celorlali. Faza 84 $ determinarea persoanelor de a crede( simi( comporta la un nivel apreciabil n concordan%. Faza 84 $ realizarea i reinerea dedic%rii persoanelor abordate pentru a obine rezultate tangibile i comensurabile(corespunz%toare obiectivelor urm%rite. )n #elul acesta varianta ,a- este cea corect%.

112