You are on page 1of 4

Edifici d’’Estudiants-ETC

Equip de Participació d’Estudiants


Suport a projectes i col·lectius
Guió per l'elaboració de projectes i activitats

1. Presentació

El projecte és el de “ la Festa de la Facultat de Comunicació 2008” i


l’organitza l’O.C.A. –òrgan coordinador de l’alumnat de la mateixa facultat. La
persona de contacte la teniu en el Guillem Casòliva, secretari de l’O.C.A. amb
telèfon 689061592.

En principi, col·laboren grups musicals així com grups-classes de la


nostra mateixa facultat.

2. Breu descripció del projecte

La Festa de la Facultat de Comunicació no té una història gaire llarga.


Fins fa poc era un dia festiu -22 d’octubre- on la gent no venia a la Facultat. Fa
uns anys, però, un grup d’estudiants va pensar que aquesta data, a principis
d’octubre, era idònia per fer una celebració per a tota la Facultat, un lloc lúdic i
de trobada entre els vells i els nous estudiants de la facultat. Des de llavors,
cada any muntem un seguit d’activitats festives i culturals que duren de les 12
del migdia fins a les 9 de la nit.

3. Descripció del projecte i activitats corresponents

Aquest projecte el fem per dinamitzar socialment la nostra Facultat i


crear un dia festiu on gent de tots els cursos i titulacions es puguin trobar-se,
dur a terme activitats conjuntament i divertir-se.

Els objectius d’aquesta festa són reunir el major nombre d’estudiants de


la facultat, i també de fora, per tal de passar una bona jornada. També és una
gran oportunitat per veure en les carpes les diverses agrupacions de la facultat
i poder escoltar els diferents grups de música integrats per alumnes de la
facultat.

projectes.estudiants@uab.cat
projectes.estudiants uab.cat
Edifici
Edif d’’Estudiants despatx R/104
93 581 25 79
Edifici d’’Estudiants-ETC
Equip de Participació d’Estudiants
Suport a projectes i col·lectius

La jornada festiva inclou un escenari amb concerts, una gimcana, una


barra de bar per servir begudes, unes carpes per agrupacions, una fira de
llibres, mostres de dansa i animació, un programa de ràdio en directe i un acte
de cloenda d’humor.

En principi aquesta Festa està destinada a tots els alumnes de la facultat


de ciències de la comunicació, els quals no tenen classes aquell dia, i poden
gaudir del conjunt d’activitats anteriorment esmentades. Però, indubtablement,
la festa està oberta a tots aquells estudiants de l’UAB que destigin unir-s’hi i
conèixer la nostra facultat.

Per muntar la festa hem organitzat, per una banda, unes comissions de
treball amb un parell de responsables cadascuna per anar avançant i, per
l’altra, hem fet una crida de voluntaris pel dia 22 d’octubre mateix perquè donin
suport en diversos camps. Pel que fa a les comissions podem citar la logística
encarregada de comanda de begudes, punts de llum, il·luminació, escenari,
gots i equip de so; a la musical, coordinadora dels grups musicals i els seus
horaris; la de publicitat, encarregada de fer la difusió i buscar publicitat per la
festa; i la comissió de carpes que coordina els diversos grups interessats en
tenir presència a la festa.

Els horaris de la festa serien els següents:

12h- Inici de la Festa amb la Gimcana

14.30h- Inici dels concerts que durarà fins a les 20h. (5 grups)

16.00h – 19.00h – Programa de ràdio en directe de Miopia paral·lel als


concerts.

20.00h – Acte de clausura amb Moreno del Metal.

Durant tota la festa hi hauria la barra amb bar, les carpes i la fira de llibres.

projectes.estudiants@uab.cat
projectes.estudiants uab.cat
Edifici
Edif d’’Estudiants despatx R/104
93 581 25 79
Edifici d’’Estudiants-ETC
Equip de Participació d’Estudiants
Suport a projectes i col·lectius

Possiblement entre 12h i 15h puguin venir castellers o batucaires, encara


pendents de confirmar.

4. Recursos necessaris

Recursos humans: voluntaris de la facultat

Recursos logístics:

1) Hem fet la petició de gots de l’UAB a l’oficina de Medioambient de


l’UAB

2) Necessitem un escenari per l’actuació dels grups musicals. 6x4d

(aprox. 200 euros) i un equip d’il·luminació.

3) Necessitem un equip de so (SIS) amb els riders següents:

(aprox. 650 euros)

L’horari dels grups musicals serà:

4) Necessitem un/s punt de llum pels concerts, el qual demanarem

al Deganat de la nostra facultat.

5) Necessitem el vehicle elèctric de l’UAB per transportar tot el material


de l’ETC fins a la nostra facultat. A les 9h del matí fins a les 11h, i a
les 21h de la nit fins a les 22h.

6) Necessitem suport per la impressió de cartells i horaris de la festa de


la facultat.

projectes.estudiants@uab.cat
projectes.estudiants uab.cat
Edifici
Edif d’’Estudiants despatx R/104
93 581 25 79
Edifici d’’Estudiants-ETC
Equip de Participació d’Estudiants
Suport a projectes i col·lectius
7) Necessitem 10 carpes per muntar les paradetes i els taulells
corresponents.

Les despeses del projecte presentat ascendirien a uns 1000 euros. Per la
nostra banda, l’O.C.A. disposa de 750 euros de pressupost intern i tenim
pensat obtenir espònsors que patrocinin la festa. De totes maneres, fins que no
tinguem totes les activitats concretades no tanquem el pressupost.

5. Suport que es demana a l’ETC?

Demanem a l'Equip de Participació d’Estudiants suport en la part


d’aconseguir les infraestructures que ens pots proporcionar l’UAB –transport
elèctric, carpes i taulells- així com en la vessant econòmica perquè assumeixi
en part els costos del lloguer de l’escenari, l’equip de so, il·luminació i les
impressions.

6. Seguiment i avaluació

El seguiment del projecte el fem en una reunió cada dimecres d’octubre


fins el dia 22 d’octubre. A més, una setmana després de la festa tenim pensat
convocar una reunió amb tota la gent que ho ha organitzat i oberta a tots els
que hi van assistir per tal d’avaluar l’esdeveniment.

projectes.estudiants@uab.cat
projectes.estudiants uab.cat
Edifici
Edif d’’Estudiants despatx R/104
93 581 25 79