You are on page 1of 1

ovek koji je iveo sutra ,,I da imam sto godina, najlepi dan bi mi uvek bio - sutra.'', an-Pol Sartr.

Hroni nom alko!oli aru sa duim staom najve"i stra! je - le"i tre#an. $revet postane uto ite svi! demona i komara, a nunost nalae da ,,do%e me ki na rupu''. &o bi! okarakterisao kao podvrstu klino'obije, sa epitetom ,,alko!oli arska''.