You are on page 1of 26

Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.

hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


ANGOL J OGI S INGATLANSZTR
HUNGARIAN DICTIONARY OF LEGAL AND PROPERTY TERMS

Keress angolul vagy magyarul: Control+F
Search in English or Hungarian: Control+F

"as-built" drawings megvalsulsi rajzok
"no-debt certificate" "0-s levl"
(non-)residential property (nem) laks cl ingatlan
a proceeding of the competent authority shall be
initiated
eljrst kell kezdemnyezni az illetkes
hatsgnl
a specific egy adott
a true copy of the title deed hiteles tulajdoni lap msolat
A/C = air conditioning unit klmaberendezs, lgkondicionl
abortive fee meghisulsi dj
access control system belptetrendszer
accessibililty akadlymentests
accommodation capacity gyszm
acknowledgement of receipt tvteli elismervny
acrylic glass akrilveg
Act LXIII of 1992 on the protection of personal
data and disclosure of data of public interest
1992. vi LXIII. Trvny a szemlyes adatok
vdelmrl s a kzrdek adatok
nyilvnossgrl
action jogcselekmny
actual mindenkori
addendum szerzdskiegszts
ad-hoc assignment eseti munka
administration gyintzs
administrative kzigazgatsi
Administrative Register of the Settlements of the
Hungarian Republic
a Magyar Kztrsasg Kzigazgatsi
Helynvknyve
adobe vlyog
advance account ellegszmla
agency agreement gynki szerzds
agency fees gynki djak
agent, trustee, representative megbzott, kpvisel
air cleaner lgtisztt
air con lgkondi
air cooling lghts
air-conditioned, with A/C klimatizlt
aircraft warning light lgiakadly-fny
allocated parking kijellt parkolhely
alternating current (AC) vltram
ambient humidity krnyezeti pratartalom
amended agreement mdostott szerzds
amendment, modification of law trvnymdosts
amenities elnys tulajdonsgok, extrk
amenities az ingatlan elnys tulajdonsgai
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

anchor point (of a city) vonzereje, f megtartereje egy vrosnak
ancillary facilities brlemny tartozkai
annex, side wing pletszrny
annual profit or loss ves zleti eredmny
antenna housings antenna elhelyezsek
antenna mount antennatart
anti-slide csszsmentes
apartment house brhz
appendix mellklet, fggelk
application for the registry of real estate ingatlan-nyilvntartsi bejegyzs irnti krelem
Appraisal based on market return analysis Piaci hozadki megkzelts szerint
Appraisal based on reproduction cost jraellltsi kltsg alap megkzelts
szerint
appraisal report rtkbecslsi szakvlemny
appraisal report rtkeli szakvlemny
appraisal report rtkbecsls
Appraisal through comparative market data Piaci sszehasonlt megkzelts szerint
Appraisal through market-based comparison Piaci sszehasonlt megkzelts szerint
appraiser, property valuer | land valuer | GB:
valuation surveyor rtkbecsl
appraiser, valuer rtkbecsl, rtkel
approaching road nyl, behajt t
appropriation eltulajdonts
approved invoice jvhagyott szmla
arable land sznt
arbitrator dntbr
arched floor boltozott fdm
Architect tervez
architect ptsz, ptszmrnk
Architect's Programme tervezi program
architecture ptszet
area of buildings / area of structures felptmny terlet
as-built drawings megvalsulsi dokumentci
asking price knlati r / kikiltsi r
asking price irnyr
assessment of damages krfelvtel
asset vagyontrgy
asset management vagyongazdlkods
asset valuation vagyonrtkels
assets, valuables vagyon
assignment contract megbzsi szerzds
at ones own expense sajt kltsgre
at the actual value tnyleges rtken
attested hitelestett
authentication hitelests, okmnyokkal val igazols
authorized joint representative kzs kpvisel (trsashznl)
automatic sprinklers automata cspgtet rendszer (kertben)
average komfortos
bad performance hibs teljests
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

bank loan banki hitel
bank loan bankhitel
bankruptcy proceedings csdeljrs
bankruptcy proceedings csdeljrs
barrier door hatr ajt
base concrete aljzatbeton
base concrete aljzatbeton
basement alagsor
bay window ablakflke (kiugr)
beam floors gerends fdmek
bearing fruit-trees term gymlcsfk
bearing power terhelhetsg
belt, zone zna
beltway krgyr
between X and Y egyrszrl... msrszrl... (szerzdsben)
bitumen felt bitumenes szigetellemez
blocked account zrolt szmla
blocked account for disbursements folystsi zrolt szmla
Board Meeting igazgatsgi ls
boiler kazn
Booking Policy foglalsi szablyok
both parties agree to the following felek egybehangz akaratbl
brick arched floor tglaboltozatos fdm
brick filler walls tgla kitlt falazat
broker / agent kzvett
budget kltsg keret
budget holder keretgazda
building ptmny
building acts ptsgyi szablyzat
building area ptkezsi terlet
building brick falaztgla
building construction magaspts
building contractor entitled to construction
activity
laksptsre jogosult vllalkoz
building contractor, builder ptsi vllalkoz
building engineering pletgpszet
building line beptsi vonal
building loan laksptsi hitel
building lot, lot suitable for construction ptsi telek
building materials ptanyagok
building permit ptsi engedly
building permit ptsi engedly
building plans ptsi tervrajzok
building yard felvonulsi terlet (ptkezsnl)
built-up area beptett terlet
bulwark vdm
bundled service kapcsolt szolgltats
business activity vllalkozsi tevkenysg
business information zleti informcik
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

business practices piaci magatarts
business, commercial, services belt (BCS belt)
gazdasgi, kereskedelmi szolgltat vezet
(GKSZ vezet)
buyer will pay property acquisition duty on the
transfer of property
tulajdonszerzsi ill. bejegyzsi illetkfizetsi
ktelezettsge keletkezik
buyers market knlati piac, nagy knlat
by proxy of megbzsbl
capex= capital expenditure (tke)beruhzs
capitalized aktivlt
capped roof tornyos tet
cardboard roof bitumenes / ktrnyos lemezfeds tet
caretaker / groundskeeper gondnok
cash equivalent instrument kszpnz-helyettest eszkz
cast-in-place reinforced concrete base monolit vasbeton svalap
catering establishment vendgltipari egysg
cellar pince
central heating kzponti fts
ceramic tile kermialap
certified architect okleveles ptszmrnk
certified copy, attested copy, exemplified copy hiteles msolat
cession / assignment engedmnyezs
change management vltozskezels
changes by customers vevi vltoztats
changes by Tenants brli vltoztats
Chief Financial Officer pnzgyi igazgat
chrome-plated krmozott
circulating hot water heating cirk fts
circulation area kzleked
classified materials handling rules titkos gyirat kezels (TK)
clause trvnycikkely
clause zradk, kikts
clay tile roof cserptet
clear a property tehermentests / takarts
client megbz
clipped gable roof, jerkin head roof csonka kontyfedl, csonka konytet
closing requirements / criteria fulfilled Teljestett zrshoz szksges felttelek
closing, closing costs zrs, zrsi kltsgek
coating mzols
coating bevonat, (festk)rteg
coffee table dohnyzasztal
collar beam torokgerenda
collateral biztostk, fedezet
collateral analysis fedezet rtkels
collective maintenance fee (in condominiums) kzs kltsg (trsashzban)
collector djbeszed
combination space and hot water heater kombi cirk
commission kzvetti dj
commission table jutalktbla
commitment letter ktelezettsgvllalsi nyilatkozat
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

common charges kzs kltsg
commonhold unit title (UK), condominium
registration (US)
albett (Az albett szm az egyes trsashzi
laksok egyedi helyrajzi szma.)
community lakkzssg
company loan munkltati klcsn
company registry number cgjegyzkszm
company without legal entity jogi szemlyisggel nem rendelkez
gazdasgi trsasg
comparative market analysis (CMA) sszehasonlt piacelemzs
comparative price list rtkr
comparison approach to value sszehasonlts-alap rtkbecsls
competent authority illetkes hatsg
complementary financing kiegszt finanszrozs
composite forms of roof sszetett tetformk
composite girder elregyrtott vasbeton gerenda
compulsory auction knyszerrvers
compulsory execution vgrehajts (ads esetben)
concrete floor, concrete ceiling beton fdm
concrete tile roof betoncserp tet
condo, condominium rklaks
condominium tbblaksos trsashz
condominium trsashz
condominium / residential block trsashz
condominium / residential block trsashz
conical roof, coniform roof kptet, kpos tet
conservation area termszetvdelmi terlet
construction ptkezs
construction site ptsi terlet
construction, execution, implementation kivitelezs
constructor kivitelez
continuance licence fennmaradsi engedly
contract for loan hitelszerzds
contract of deposit letti szerzds
Contracted Architect Szerzdtt tervez
Contracting szerzdskts
Contracting szerzdskts
contracting parties szerzd felek
contractor kivitelez
contractual obligation szerzdsbeli ktelezettsg
contractual relationship szerzdses jogviszony
contractual terms szerzdses felttelek
contractual terms szerzdses felttelek
contractually capable teljesen cselekvkpes
control tower irnyttorony
conveniences / level of conveniences komfortfokozat
cooktop fzlap
core process alapfolyamat
cork flooring parafa padlburkolat
corner lot saroktelek
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

corporation tax trsasgi ad
cost approach kltsgelv rtkels
cost approach to value ptlsi kltsg alap rtkmeghatrozs
Shows what it would cost to replace or
reproduce the improvements as of the date of
the appraisal, less the Physical Deterioration,
the Functional Obsolescence and the
Economic Obsolescence. The remainder is
added to the Land Value.
countersigning lawyer, the lawyer executing this
contract
ellenjegyz gyvd
coupled window kapcsolt gerbtokos
court of guardians gymhivatal, gymhatsg
court procedures brsgi eljrsok
court ruling hatrozat
courtyard bels udvar (plettel krlvett)
cover checking fedezetvizsglat
coverage beptettsg
coverage lefedettsg, elltottsg
covered porch fedett terasz
crack, split, fissure repeds
crane bay daruzott csarnok
credit agency hitelintzet
credit facilities hiteleszkzk
creditable, solvent, creditworthy hitelkpes
creditor hitelez
cultivated (area) mvelt (terlet)
cultivation mvels
cupola roof, dome roof kupolatet
curtain rod karnis
custom-built egyedi tervezs / kivitelezs
customer financing vevfinanszrozs
customer financing vevfinanszrozs
Customer Relations Manager gyflkapcsolati vezet
Customer Relations Representative gyflkapcsolati munkatrs
customer request Vevi krelem
customer requirements vevi ignyek
customer's loan agreement vevi hitelszerzds
cylinder ktalap
dashed arrow szaggatott nyl
data provision / data reporting adatszolgltatsok teljestse
date of assignment megbzs kelte
debt collection kvetelskezels, adssgbehajts
debt obligations fizetsi ktelezettsgek
Declaration of Cancellation trl nyilatkozat
Declaration of Registration bejegyz nyilatkozat
Declined or unauthorised event handling Elutastott vagy nem illetkes esemnykezels
decommissioning leszerels
deed okirat
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

deed of association trsasgi szerzds
deed of foundation alapt okirat
Deed of Foundation of Condominium trsashzi alapt okirat
default in paying, non-performance fizets nem teljestse
degree of completion kszltsgi fok
delay of payment, late payment fizetsi ksedelem
demand note fizetsi felszlts | fizetsi meghagys
demolition bonts
department osztly
deployment / rollout telepts / bevezets
deposit foglal
depot, warehouse raktrplet
Description of activity tevkenysg lersa
developer / investor beruhz
development in unbroken row zrtsor bepts
development in unbroken rows zrtsor bepts
direct current (DC) egyenram
Director of Finance gazdasgi vezet
disaster recovery katasztrfa-elhrts
disbursement folysts
Disbursement Clerk folystsi gyintz
disbursement conditions folystsi felttelek
disclaimer jogi nyilatkozat
dispersion paint diszperzis festk
distortion torzts
distressed sale value nyomott r rtkests szerinti rtk
district heating tvfts
district heating center tvftsi kzpont
divide into lots / parcel out felparcellz
division head gazatvezet
doctors office orvosi rendel
Document Office Okmnyiroda
doors and windows nylszrk
dormer kiugr tetablak ('kutyahz')
double-pitched roof, gable roof nyeregtet
down payment elleg
down payment elleg
Draft Agreement szerzdstervezet
Draft Agreement szerzdstervezet
drafting the Tendering Schedule Specification versenyeztetsi temterv lers elksztse
drainage vzelvezets
drawing funds hitellehvs
driveway kocsilehajt
due to circumstances not imputable to either one
of the Parties / beyond the control of any of the
Parties
egyik flnek sem felrhat krlmnyek miatt
duration of forced liquidation knyszerrtkestsi idtartam
duties office illetkhivatal
duty on the onerous transfer of property visszterhes vagyontruhzsi illetk
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

easement (the right of an owner to cross over
another's property for a special necessary
purpose) /also: right of way, servitude right,
appurtenance/
szolgalmi jog, szolgalmi t
eat-in kitchen tkezkonyha
EBITDA=Earnings Before Interest, Tax,
Depreciation and Amortization
Kamatok, adzs s rtkcskkensi lers
eltti eredmny (rviden: zleti eredmny)
economies of scale mretgazdasgossg
effective date fordulnap
Effective date / Date of last update
Hatlyba lps idpontja / Utols mdosts
dtuma
electric gate automata kapu
electrical fittings vilgt testek s elektromos felszerelsi
trgyak
electrical fittings elektromos szerelvnyek
electrical fittings elektromos szerelvnyek
electrical installations villamos berendezsek
electricity grid ramszolgltat hlzat
elevation homlokzat magassg
elimination kijavts <hib>
enclosed porch zrt veranda
encumbrance teher, ktelezettsg
energy supply system energiaellt rendszer
enforcement of interests through judicial
channels brsgi ton trtn rdekrvnyests
enforcement of interests through non-judicial
channels bks ton trtn rdekrvnyests
entered into by and between mely ltrejtt egyrszrl ... msrszrl ...
entitled to representation kpviseletre jogosult
entrance gate kapu
entrance hall elszoba
entryphone kaputelefon
estate tax ptmnyad
estate/property agent ingatlangynk
executive body vgrehajt szerv
exemption from charge illetkmentessg
exhaust fan szagelszv
expansion joint dilatcis szerkezet
expenses, refund, return, reimbursement visszatrts
expert (technical) witness igazsggyi mszaki szakrt
expert advice szakrts
expert opinion | report szakvlemny
expert witness in architecture and real estate
expert
igazsggyi ptsi s ingatlanforgalmi
szakrt
expert witness in real estate ingatlanforgalmi igazsggyi szakrt
explicit endorsement kln hozzjruls
exposure period kzztteli / meghirdetsi idszak
expropriation kisajtts
extension bvts, hozzpts, terjeszkeds, bvtmny
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

exterior face kls homlokzat
facade homlokzat
fail-safe zembiztos
failure in performance a teljests meghisulsa
fair market value tisztessges piaci rtk
family home, detached house csaldi hz
fan ventilltor
features, qualities, characteristics tulajdonsgok
field survey, on-site survey helyszni szemle
field trip kiszlls
filing iktats
final agreement vgleges szerzds
final clause zr rendelkezsek
final financial plan vgleges pnzgyi, finanszrozsi terv
final report zr riport
final sales plan vgleges sales terv
final Schedule vgleges idztsi terv
final settlement proceedings vgelszmolsi eljrs
Finance Assistant pnzgyi asszisztens
Finance Expert pnzgyi szakrt
fire-extinguishing water tank tzivz trol
fixed line, landline vezetkes vonal
fixed term hatrozott idej
flagging burkols klappal
flashing lemezfeds (bdogfeds)
flat roof, deck roof lapostet
flat-roof lapos tet
floor fdm
floor area szintterlet
floor area alapterlet
floor area indicator szintterleti mutat
floor area survey
terletfelmrs (arrl van sz, h. kivitelezs
utn valsan mennyi az adott laks
alapterlete)
floor heating padlfts
floor plan alaprajz
floor tile padlcsempe, padllap
floor, ceiling fdm
flooring burkolat
flooring padlburkolat
following previous consultation elzetes egyeztetst kveten
footing, strip footing svalap
for rent / to let brbead
forced investment knyszerbefektets
forced liquidation knyszerrtkests
foreclosure vgrehajtsi jog, zlogjog rvnyestse
foreign national klfldi
foreign operating capital klfldi mkd tke
foreign-registered company klfldi szkhely vllalkozs
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

form blanket
foundation alap, alapozs
founding member, co-founder alapt tag
foyer eltr
framework agreement keretszerzds
framework agreement keretszerzds
free standing building szabadon ll plet
free-standing / self-supporting tower nhord torony, kikts nlkli torony
fringe benefits bren kvli juttatsok
frontal homlokzati
frustration of contract a szerzds meghisulsa
FTE= Full-Time Employee teljes munkaids alkalmazott
fulfillment of closing requirements zrsi felttelek teljestse
furnishings berendezs, btorzat, felszerels
furring tile reges hszigetel burkoltgla
fuse box biztostk szekrny
FX-related status: domestic devizabelfldi
FX-related status: foreign devizaklfldi
gable and valley keresztfedl
gablet oromzatos kontytet
garbage disposal kztisztasg
gas convector gz konvektor
gas meter reading gzra leolvass
gated residential community bekertett lakpark
general constructor generl kivitelez
general ledger account number fknyvi szm
general ledger entries fknyvi szmok
general mortgage keretbiztostki jelzlogjog
general partnership kzkereseti trsasg (kkt.)
generator aggregtor, ramfejleszt
generic number tpusszm
girder tart gerenda, tmaszt gerenda
glass display cabinet veges szekrny
glass fiber vegszlas
glass-wool lagging veggyapot burkols
glaze lazr
glazed ceramics mzas kermia
glazed tile csempe
government decree kormnyrendelet
grace period trelmi id
grant of probate hagyatktad vgzs
ground fld (dugaljnl)
ground beam szokgerenda
ground floor, first floor fldszint
ground plan alaprajz
ground wire fldelkbel
grounding fldels
gutter ereszcsatorna
guy wire kikt kbel
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

guyed tower kikttt torony
half hip, intersecting roof, Italian roof, kipped
roof
kontytet, kontyolt tet
handling fee kezelsi kltsg
Handover List tadsi lista
Handover/Acceptance Schedule tads-tvteli temterv
hard finish hidegburkolat, hidegburkols
hard-wood floor kemnyfa padl
he binds himself to acknowledge magra nzve ktelezen elismeri
head office szkhely
headcount ltszm
heater, radiator raditor
height of construction ptsi magassg
hereinafter tovbbiakban
herewith appoints and gives mandate to... meghatalmazza s megbzza
hidden (latent) defect rejtett hiba
high power / high voltage ersram (adberendezsnl: nagy
teljestmny)
high pressure water tank hidrofor zem vzberendezs
high standard luxus
highest and best use legjobb s legrtkesebb hasznostsi forma
high-level market research Felsszint piackutats
hipped roof stortet
Home sales Lakselads
home-savings account laks-eltakarkossgi szmla
housing estate laktelep
hmennyisg fogyasztsmr heat consumption meter
idle / vacant / underutilized kihasznlatlan
if required szksg esetn
Implementing technical changes mszaki mdosts elvgzse
Implied warranty kellkszavatossg
improvement feljts
in a prestigious neighborhood kedvelt krnyken
in a timely manner megfelel idben, haladktalanul
in approval thereof helybenhagylag
in the street utcban (pl. kzm)
inclination lejts
income approach piaci hozadki megkzelts
income per head egy fre es jvedelem
inconvenient komfort nlkli
index attached to title deed szljegy
industrial elevator teherlift
industrial park ipari park
industrial property ipari ingatlan
industrial track iparvgny
information is true and correct adatok a valsgnak megfelelnek
information package informcis anyag
inland navigation belvzi hajzs
inland water transport belvzi szlltmnyozs
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

inlay intarzia, beraks
inner belt area belterlet
innocent misrepresentation jhiszem lkpviselet
inspection llapotfelmrs
installation bezemels, zembe helyezs
insurable value biztostsi rtk
insurance policy biztosts
intangible assets immaterilis javak
interest for default ksedelmi kamat
interest for default which is equivalent to the
double of the central banks actual prime rate
mindenkori jegybanki alapkamat
ktszeresnek megfelel sszeg ksedelmi
kamat
interior designer lakberendez
interior finishes bels burkolat
interior finishing/flooring with low heat absorption melegburkolat, melegburkols
International Valuation Standards (IVS) Nemzetkzi rtkelsi Szabvnyok
intervention grain storage depot intervencis gabonaraktr
intervention guard kivonul szolglat
investment beruhzs
investment value bekerlsi rtk
invoice szmla
Invoice bearing the seal "Fully Approved"
Jvhagys teljes kr blyegzvel elltott
szmla
invoice received berkezett szmla
it is contingent on ennek elfelttele, hogy...
itemization tteles felsorols
items pending approval jvhagyatlan ttelek
Items recorded on bank terminal, Completed
wire transfer order
Banki terminlon rgztett ttelek, Kitlttt
tutalsi megbzs
joint enterprise kzs vllalat (kv.)
joint owner, joint proprietor tulajdonos trs
joint stock limited liability company rszvnytrsasg (Rt.)
joint usage kzs hasznlat
jointless floor hzagmentes padl
joist shuttering als fdmzsaluzat
jurisdiction illetkessg, hatskr
kick-off meeting projektindt megbeszls
kitchenette teakonyha, minikonyha
land certificate telekknyvi kivonat
land proportion telekhnyad
land register teleknyilvntarts, telekknyv
Land Registry Fldhivatal
land tax telekad
landing pihen
landlord brbead tulajdonos
landscape gardening tjkertszet
landscape protection area tjvdelmi krzet
landscaped parkostott
landscaped garden dszkert, parkostott kert
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

landscaping parkosts
last known place of abode utols ismert lak- (tartzkodsi) helye
late performance penalty ksedelmi ktbr
laundry moskonyha
law section paragrafus
law section X, paragraph Y, item Z trvny X , Y bekezds Z pontja
layout elrendezsi rajz
layout kialakts, elrendezs
lease agreement brleti szerzds
legal entity jogi szemly, jogi szemlyisg
legal entity jogi szemly
legal expert igazsggyi szakrt
legal inspection jogi helyzet ellenrzse
legal relationship jogviszony
legal transaction joggylet
legally binding jogers
Lessor Brbead
liabilities tartozsok
liabilities kvetelsek
licensed / certified appraiser okleveles rtkbecsl
life expectancy vrhat lettartam (lakossg)
lifetime, lifespan lettartam
light fixtures vilgttest
light metal structure knnyfm szerkezet
lightning protection villmvdelem
lightweight structure / construction knnyszerkezetes
like new jszer
limited liability company (ltd) korltolt felelssg trsasg (kft)
Limited Partnership Betti Trsasg (Bt.)
link sszekttets
liquidated damages szerzdsi ktbr
liquidated damages clause szerzdsi ktbr zradk
liquidation proceedings felszmolsi eljrs
liquidation value likvidcis rtk
listed historical building memlk plet
listing contract, listing ingatlankzvetti szerzds
listings knlati lista
living area laktr
living room, sitting room nappali szoba
Loan Agreement hitelszerzds
loan applicant hitelignyl
Loan brokerage hitelkzvetts
Loan Consultant hiteltancsad
loan offer hitelkiajnls
loan officer hitelgyintz
loan on mortgage jelzlogklcsn
loan scheme hitelprogram
local government, muncipality nkormnyzat
location elhelyezkeds
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

lock, latch zr
loft tettr, padlsszoba
loft galria
loft apartment padlstrben kialaktott laks
loft apartment tettri laks. manzrd
loft apartment, penthouse tettri laks
log rnk
low level of convenience flkomfort
low voltage gyengeram
lowered sllyesztett
L-shaped, L return L alak
luxury apartment luxuslaks
main project financer projekt alapfinanszrozja
mains cable strain relief feszltsgmentests
mains input / connection betplls
mains switch hlzati kapcsol
maintained ownership tulajdonjog-fenntarts
mandatory provision ktelez rendelkezs
mansard roof, gambrel roof manzrdtet
mansion udvarhz
market value forgalmi / piaci rtk
marketable piackpes
master bedroom szli hlszoba
may serve as cover szolglhat fedezetl
measuring equipment mrberendezs(ek)
mechanical installations gpszet (gpszeti berendezsek)
meeting trgyals
Meeting Minutes Trgyalsi jegyzknyv
metal slab fmlemez
meter readings mrsi eredmnyek
mezzanine flemelet
minimal heating temperls
miscellaneous egyb
miscellaneous ordinances vegyes / egyb rendelkezsek
MLS (Multiple Listing Service) - A computerized
database of all the homes and land in an area
listed for sale by local Realtors
elektronikus ingatlan-adatbzis: MLS
(nlunk ilyen tfog adatbzis mg nem ltezik
- 2006)
monitoring tvfelgyelet
monitoring/ follow-up nyomon kvets
monolithic reinforced concrete monolit vasbeton
mono-pitch, lean-to, single-slope, penthouse
roof
flnyeregtet, fltet
monopole head csutka
mortar habarcs
mortgage charge jelzlogterhels
mortgage registry telekknyvi hivatal
multiple-point security lock tbb ponton zrd biztonsgi zr
Municipal Court of Budapest Fvrosi Brsg
narrative ler
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

National Classification System of Products and
Core Activities.(TEOR = Standard Industry
Code)
TEOR
nationalization llamosts
natural person termszetes szemly
neglected elhanyagolt
neutral nulla (dugaljnl)
new-built jpts
next-of-kin kzeli hozztartoz
No further subdivision into independent units. tovbbi nll egysgre nem tagoldik
node csompont
noise pollution zajterhels
nominal power nvleges teljestmny
non-assignable t nem ruhzhat
non-competition versenytilalom
non-condensing (humidity) nem lecsapd (pratartalom)
nondisclosure agreement titoktartsi megllapods
non-profit company kzhaszn trsasg, kht.
non-recurring expenditure (NRE) egyszeri kltsg
non-refundable vissza nem trthet / trtend
non-refundable VAT nem visszaignyelhet FA
non-weatherproof beltri
normal / proper use rendeltetsszer hasznlat
notarial deed kzjegyzi okirat
notarization kzjegyzi hitelests
notary public kzjegyz
notification of drawing lehvsi rtest
NPV = Net Present Value nett jelentrtk
null and void semmis
nursing home / senior citizens home idsek otthona, szocilis otthon
obligation of confidentiality titoktartsi ktelezettsg
obsolescence elavuls, ingatlan erklcsi kopsa
obsolescence / technical depreciation erklcsi elavuls, erklcsi rtkcskkens
occupancy permit hasznlatbavteli engedly
occupancy rate kihasznltsg
offer deposit, bid deposit, ajnlattteli biztostk, ajnlati biztostk
office block irodaplet, irodahz
off-plan development terv alapjn megvsrolhat ingatlan
off-plan property pts alatt ll ingatlan
on favorable terms kedvez felttelek mellett
on property telken bell
one-story building egyszintes hz
on-site (assistance) helyszni (segtsg)
open kitchen amerikai konyha
Open Market Value (Fair Value) nylt piaci rtk
open-ended hatrozatlan idej
operating permit mkdsi engedly
opex=operational expenditure mkdtetsi kltsgek
opportunity cost lehetsgkltsg
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

option consideration vteli jogrt (opcirt) fizetend dj
option to purchase vteli jog (opcis)
option to purchase agreement vteli jogot alapt szerzds
orderly liquidation rendes rtkests
ordinance rendelkezs, elrs
organisational structure szervezeti struktra
organisational structure szervezeti struktra
organisational unit szervezeti egysg
original state eredeti llapot
outbuilding mellkplet
outer belt area klterlet
outstanding balance htralk
overall sszessgben
overall level of standards ignyszint ltalnosan
overvoltage protection tlfeszltsg elleni vdelem
owner parties tulajdonos felek
owner, proprietor tulajdonos
ownership may be maintained tulajdonjog-fenntartssal lehet lni
panel wall kitltfal
pantry kamra
paper invoice papr alap szmla
parcel area coverage bepthet alapterlet
parking lot nyilvnos parkol
parquet parketta
Parties to the Contract / Contracting Parties Szerzd Felek
partition wall vlaszfal
patent plaster (Edelputz) nemesvakolat
path nyomvonal
paved road aszfaltozott t, szilrd tburkolat
pavement tburkolat
paving stone trk
payment pnzgyi teljests
payment certificate teljestsi igazols
Payroll Accounting brszmfejts
pending index (attached to the title deed) elintzetlen szljegy (tulajdoni lapon)
penthouse tetkertes luxuslaks
per area value / price, per unit value / price fajlagos rtk / r
percentage of green space zldterlet arnya
period of validity hatlyossgi idtartam
periphery klterlet
permit for demolition bontsi engedly
Personal Assistant/Office Manager szemlyi asszisztens/irodavezet
personal details szemlyes adatok
personal file szemlyi anyag
personal property szemlyi tulajdon
Pest Central District Court Pesti Kzponti Kerleti Brsg
pitched roof magas tet, magastet
pitched roof stortet
plan terv
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

plank pall
plaster, plastering vakols, vakolat
plasterboard gipszkarton
plate roof bdogtet
plot / lot telek
pole plus
Policy history Szablyzat trtnet
pool room bilirdszoba
power fzis (dugaljnl)
power line elektromos tvvezetk
power of attorney meghatalmazs
power outage, electricity outage hlzati feszltsg-kimarads (HFK)
power supply system ramellt rendszer
precast concrete construction elregyrtott beton szerkezet
precast slab betonpanel
preemptive right, right of preemption elvsrlsi jog
prefabricated hzgyri
prefabricated building-method, 'pre-fab' elregyrtott szerkezetes ptsmd
pre-fabricated concrete betonpanel
prefabricated panel building, commie condo laktelepi hz
pre-fabricated with wooden frames knnyszerkezetes (fa tartszerk.)
preliminary / draft elzetes
preservation llagmegvs
prevailing inflation index mindenkori inflcis index
preventive / regular maintenance megelz / rendszeres karbantarts
price-fixing rrgzts
pricing mechanism rmechanizmus
prime coating festk alapozs, alapoz rteg
prime rate jegybanki alapkamat
prime rate - interest for default which is
equivalent to the double of the central banks
actual prime rate
alapkamat - mindenkori jegybanki alapkamat
ktszeresnek megfelel sszeg ksedelmi
kamat
principal and its incidents tke s jrulkai
principal building fejplet
priority lien elsdleges (elsbbsget lvez) jelzlog
Private Limited Company by Shares Zrt., Zrtkren mkd rszvnytrsasg
private means magnvagyon
private property magntulajdon
privately owned property magntulajdonban lev ingatlan
procedural agreement gyrendi megllapods
procedural duty, procedural fee eljrsi illetk
profit and loss mkdsi eredmny
project closing projektzrs
Project Closing Report projektzr jelents
Project implementation Projektvgrehajts
project plan tervdokumentci
promotion of town vross nyilvnts
proof of viewing megtekintsi nyilatkozat
property acquisition duty vagyonszerzsi illetk
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

property acquisition duty on the transfer of
property
bejegyzsi (vagy tulajdonszerzsi)
illetkfizetsi ktelezettsg
property acquisition, acquisition of real estate ingatlanszerzs
property being appraised rtkels trgya
property development project ingatlanfejlesztsi projekt
property for sale elad ingatlan
property is not the object of a lawsuit, no third
party has preemptive rights on it, and it is clear
of any burden / encumbrance
per, teher, igny s kztartozsmentes
property line telekhatr
property surveillance vagyonvdelem
property tax ingatlanad
proprietary tulajdoni, tulajdonosi
protected historical building / site vdett memlk
Prussian arch poroszsveg boltozat
Public Administrative Office of Pest County Pest-megyei Kzigazgatsi Hivatal
public dues kztartozs
public property, publicly owned kztulajdon
public utilities company kzmszolgltat vllalat
public utility kzm
purchase price vtelr
purchase transaction adsvtel
PVC PVC
rafter szarufa, tetgerenda
raised floor lpadl
raw land termfld
real estate / property ingatlan
real estate appraisal | property valuation | land
valuation ingatlanrtkels
real estate registry ingatlan-nyilvntarts
real estate valuation / appraisal ingatlanbecsls
real subrogation vals (be)helyettests
realtor ingatlankzvett
reception service portaszolglat
reconciled source egyeztetett forrs
recorded delivery trtivevny
recreational facilities szabadids ltestmnyek
recreational home, summer house nyaral
recreational property dl ingatlan
recreational room hobbiszoba
refundable visszajr
regional structuring terletszervezs
registered among its core activities tevkenysgi krei kztt szerepel
registration fee regisztrcis dj
Registry Court Cgbrsg
Registry Office Anyaknyvi Hivatal
regulation plan szablyozsi terv
reinforced concrete vasbeton
reinforced concrete vasbeton
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

reinforced concrete slab vasbeton fdmlemez
release tulajdon truhzs
relevant / pertinent regulations vonatkoz jogszablyok
remission of debt tartozs elengedse
remote metering tvmrs
remote system tvfelgyelet
renewal feljts (berendezs)
renovation feljts (plet)
rent brleti dj
rental revenue brleti bevtel
rental unit brlemny
rental void azok az idszakok, amikor a brlemny resen
ll
replacement cost ptlsi kltsg
rescheduling accord ttemezsi megllapods
residence, dwelling lakhely
residency permit letelepedsi engedly
resident, occupier lak
residential community lakpark
residential property lakingatlan
residential property lakingatlan
restore the original status quo of property eredeti llapotot helyrellt
restraint tilalom
restraint on alienation and encumbrance elidegentsi s terhelsi tilalom
restraint on hypothecation terhelsi tilalom
retail space zlethelyisg
retainer - it will be credited against the maximum
fee
djelleg - megbzsi dj beszmt majd a
kzvetti djba
retention money biztostkul letett sszeg
return, Return on Investment (ROI) megtrls
revenue office adhivatal
revenue stamp, deed stamp illetkblyeg
review fellvizsglat
RFI Request for Information informatv rajnlatkrs
RFQ Request For Quotation rajnlatkrs
ridge roof oromfalas nyeregtet
right of disposal rendelkezsi jog
right of disposal over the bank account bankszmla feletti rendelkezs joga
right of withdrawal elllsi jog
right-of-way (t)szolgalom
risk management kockzatkezels
risk of collection of forced investment through
claim
kvetels knyszerbefektets
rvnyestsnek kockzata
road surface, pavement tburkolat
road system thlzat
Roles Szerepkrk
rolling shutters grdl redny
roof covering hjals
roof covering tethjazat
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

roof covering tetfeds
roof forms tetidomok
roof tiles tetcserp
roofing, roof structure tetszerkezet
roof-truss fedlszk
room height belmagassg
room height belmagassg
rope access work alpin munka
row-house unit sorhzi laks
Rules of Procedure Mkdsi szablyzat
ruling (brsgi) dnts
said party nevezett fl
sale with maintained ownership tulajdonjog fenntartssal trtn elads
sale with maintained ownership elads tulajdonjog fenntartssal
sales comparison approach piaci sszehasonlt megkzelts
Sales Contract / Agreement,
Purchase Contract / Agreement
Adsvteli Szerzds
sanitary rooms vizes helyisgek, vizesblokk
scalable mretezhet
schedule temterv
scheduling temezs, folyamattervezs, kivitelezs
temezse
scheme unit pts eltt lekthet (csak terv)
sealant tmtanyag, szigetelanyag, ma. padl
vdflia
section metszet
security systems biztonsgtechnika
self-contained klnll
self-financed invoice nerbl finanszrozott szmla
self-funded performance ners teljests
self-reliant financing nerbl trtn finanszrozs
sellers market keresleti piac, nagy kereslet
selling price eladsi r
semi-detached house, duplex ikerhz
septic tank emszt gdr
service areas vizes helyisgek
service outage / interruption / disruption zemkimarads
serviceability hasznlhatsg
servicing szervizels
settlement elszmols, kiegyenlts
settlement of disputes vits krdsek rendezse
settlement of foreign nationals for business
purposes
klfldiek gazdasgi cl letelepedse
settlement of inheritance hagyatktads
sewerage system csatornarendszer
shall be applied toward the purchase price a vtelrba beszmt
shared property parts kzs terlet
shareholder's loan tagi klcsn
sheeting zsaluzs, deszkaborts
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

shingle zsindely
shock absorber lengscsillapt
Shortlist szktett lista
shrinkage zsugorods
side yard oldalkert
sidetrack iparvgny
sign hirdettbla
single base pont alap
single-lever faucet egykaros csaptelep
single-nave egyhajs
single-phase egyfzis
sintered szinterezett
site telephely
site inspection bejrs
site plan helysznrajz
skylight tetablak, tetskablak
SLA=Service Level Agreement megbzhatsgi vllals
slanted plot lejts telek
slate pala
slated roof palatet
sliding roof toltet
slip / docking ramp hajlls
small room flszoba (<12m
2
)
smoke and fire alarm fst s tzjelz berendezs
social subsidy szoc. pol. tmogats
solar cell napelem
sold as is megtekintett llapotban kerl eladsra
sole trader / private entrepreneur egyni vlalkoz
spaded finish simtott fellet (beton)
spare parts tartalk alkatrszek
specified development plan rszletes rendezsi terv (vrostervezsnl)
spinoff company (levlasztott) lenyvllalat
spiral staircase csigalpcs
SPOC Single Point of Contact egyszemlyes kapcsolattart
sports facilities sportltestmnyek
stability of value rtkllandsg
stamp duty illetk
stamp duty payment illetkfizets
stand proxy for sy stand proxy for
steel beam aclgerenda
steel structure, steelwork aclszerkezet
steel-beam floor aclgerends fdm
stone slate klap
storage trol helyisg
storage room, storage trol
stove konyhai tzhely
straw roof szalmatet
strip floor hajpadl
structural engineer statikus, statikus mrnk
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

structural engineering report statikai vlemny
Structure of organisational unit Szervezeti egysg felptse
studio apartment garzonlaks, egyszobs laks
study dolgozszoba
subcontractor alvllalkoz
subcontractor alvllalkoz
subcontractor alvllalkoz
sub-region kistrsg
subsidiary lenyvllalat
subsidized mortgage kedvezmnyes kamatozs lakshitel
subsoil altalaj
substitution ptolhatsg, felcserlhetsg
suitable for business activity vllalkozsra alkalmas
sun room tlikert
supplier's invoice szllti szmla
supporting tmogat <mn>
surge protection tlfeszltsg elleni vdelem
surveyor fldmr, geodta
suspended ceiling lmennyezet
take-up elterjedtsg
tangible assets trgyi eszkzk
tax break admentes idszak
tax rebate / refund ad-visszatrts
taxes and assessments adk s illetkek
technical changes mszaki mdosts
technical construction of the unit laks mszaki kialaktsa
Technical Consultant mszaki tancsad
technical content mszaki tartalom
Technical Documentation mszaki dokumentci
Technical Expert mszaki szakrt
technical handover mszaki tads
technical inspection mszaki ellenrzs
technical inspection mszaki llapot felmrse
technical planning mszaki tervezs
Technical Project Manager mszaki projektmenedzser
Technical Protocol mszaki jegyzknyv
Technical Specification mszaki lers
Technical Specification mszaki specifikci
technical specifications mszaki jellemzk
template sablon
tenancy agreement brleti szerzds
Tenant brl
tenant brl
Tenant's Change Request Brli vltoztatsi krelem
Tenants' requirements brli ignyek
tender / call for bids ajnlati felhvs
Tender Dossier plyzati dokumentci
tender information package ajnlati informcis csomag
Tender Plan tenderterv
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

Tender Plan tenderterv
tender schedule versenyeztetsi temterv
tendering Versenyeztets
tendering policy versenyeztetsi szablyzat
tenure hasznlat idtartama
term of option a vteli jog idtartama
termination / cancellation with notice rendes felmonds
termination / cancellation without notice rendkvli felmonds
termination with cause rendkvli felmonds
terrace roof terasz tet
terrain features domborzat
territorial changes terleti vltozsok
thatched roof ndtet
the rules of the Act on Duties hatlyos illetk-trvny
the subject property, the property in question a szbanforg ingatlan, a vizsglt ingatlan
the undersigned alulrott
The undersigned declare the veracity and
accuracy of the data provided and shown in this
agreement and the non-existance of any
concealed information, data, or facts which
might have interfered with the conclusion of this
contract by the Parties.
Alurott felek kijelentik, hogy a jelen
megllapodsban szerepl s ltaluk
megadott adatok a valsgnak mindenben
megfelelnek s pontosak, ezen kvl
semmilyen olyan tnyt,
informcit, vagy adatot nem hallgattak el,
amely jelen szerzds ltrejttt a Felek
rszrl befolysolhatta volna.
thermostat hfokszablyoz
three approaches to value hrom ingatlanrtkelsi mdszer
tile floor padlburkolat, lapburkolat
tile roofing cserpfeds
tiled roof cserptet
tiled roof cserptet
tisztsgvisel executive
title tulajdonjog
title deed tulajdoni lap
title search tulajdoni lap lekrdezs
title, ownership, proprietary rights tulajdonjog
to accept title of the property birtokba kerl / birtokba lp
to acquire ownership tulajdonjogot szerezni
to be demolished bontand
to breach the contract megszegi a szerzdst
to enlist the services of kzremkdst / szolgltatsait ignybe
venni
to issue sub-powers of attorney helyettest (kpviselt) rsban meghatalmazni
to lodge an appeal fellebbezni
to make declarations with or without legal effect jognyilatkozatot vagy egyb nyilatkozatot tenni
to notarize kzjegyzileg hitelest
to notarize, to authenticate hitelesttetni
to release sy from the duty of felmenteni vkit (vmi ktelezettsge all)
to repeal eltrl, hatlytalant
to restore the original status quo of property visszalltani (eredeti llapotot)
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

to scale down cskkent
to seize on the right to jogot forml vmire
to short rvidre zr
to validate zradkol
toilet, restroom, lavatory wc
tool kit szerszmkszlet
topographical no. (vagy: registered under the
following:)
helyrajzi szm
torque forgatnyomatk
towns of county rank megyei jog vrosok
trademark holder vdjegyjogosult
training budget kpzsi kltsgvets
transfer of ownership tulajdonjog truhzsa
transfer of ownership, transfer of title tulajdonjog truhzs
transfer of possession Birtokbaads
Transfer of possession Birtokbaads
Transfer of Possession Protocol Birtokbaadsi jegyzknyv
trapdoor csapajt
trapezoidal sheet metal trapzlemez
travel allowance utazsi kltsgtrts
triple-double-single net lease brleti szerzds xxx-fizetsi ktelezettsggel
trustee lettemnyes
tubular tower cstorony
under construction befejezetlen / pts alatt
under the terms stated above fenti felttelekkel
underage, minor kiskor
underground parking mlygarzs
underground parking space teremgarzs bell
underutilisation / vacancy rate kihasznlatlansgi arny
undivided joint ownership osztatlan kzs tulajdon
undivided, jointly owned osztatlan kzs tulajdon
unencumbered tehermentes
unfair business practices tisztessgtelen piaci magatarts
uninterruptable power network / supply sznetmentes hlzat
Unit terlet <cgen bell>
unmanned szemlyzet nlkli
unsettled, neglected rendezetlen (telek, kert)
unsold homes eladatlan laksok
usability hasznosthatsg
user serviceable felhasznlhat ltal javthat
usufruct haszonlvezeti jog
usufruct beneficiary haszonlvez
utility bills kzzemi djak
utility company kzm szolgltat
utility costs, overheads, overhead expenses rezsi, rezsi kltsgek
utility easement (the right of public utility
companies to lay their lines across others'
property)
szolgalmi jog a kzmvezetkekhez
utility meter fogyasztsmr
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

utility meter readings fogyasztsmrk leolvassa
utility services kzmvek
vacant plot res telek
valid and enforceable rvnyes s rvnyesthet
value estimate, value conclusion becslt rtk
value of returns hozadkrtk
value-decreasing factors rtkcskkent tnyezk
value-increasing factors rtknvel tnyezk
value-in-use hasznlati rtk
vault boltv
vaulted ceiling boltozatos mennyezet
vent hole szellznyls
venture, enterprise, company vllalkozs
verify that the above are true and correct a valsgnak megfelel (szerzdsben)
video surveillance system vide megfigyel rendszer
visual design ltvnyterv
wainscoting lambria, lambrizs
wall footing lbazati burkolat
wall heating falfts
wall socket dugaszol aljzat
wallpapering taptzs
wall-to-wall carpet sznyegpadl
wall-to-wall carpeting padlsznyeg
warrant for payment fizetsi meghagys
warrant of attorney gyvdi meghatalmazs
warrant of registry bejegyz vgzs
warranty jtlls
waste heat hulladkh
water heater bojler
water supply vzellts
weatherproof kltri
weight-bearing capacity teherbr kpessg
weight-carrying wall teherhord fal
well maintained rendezett
wheel-chair accessibility akadlymentessg
whitewashed meszelt
will pay by bank transfer banki tutalssal fizet
willful absorption of the cover fedezet szndkos elvonsa
winding-up proceedings felszmolsi eljrs
window case ablaktok, ablakkeret
window sill ablakprkny
wine cellar borospince
winterproofing tliests
wire transfer tutals
wiring vezetkezs
with accessibility for the physically disabled akadlymentestett
with all + dual conveniences duplakomfortos
with all modern conveniences sszkomfortos
with all public utilities / with full range of public sszkzmves
Angol fordts? Novk Tams angol szakfordt > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu


Need a translator? Tams Novk certified translator > tamas@1moment.hu > www.1moment.hu

utility services
with respect to matters not regulated in this
agreement, shall apply / prevail
a jelen szerzdsben nem szablyozott
krdsekben, ... az irnyadk
work safety munkavdelem
workmanship kivitelezs mdja, minsge; kivitel
work-out room edz terem
written notice rsbeli rtests
yard, back yard hts udvar (nyitott)
yield hozam
Ytong brick Ytong tgla, Ytong elem
zero certificate nulls igazols
zero report zr riport
zero report zr riport
zinc-plated horganyozott
zone vezet
zoning vezetekre oszts
zoning ptsi vezeti rendszer
zoning ptsi vezetekre oszts
zoning classification vezeti besorols
zoning ordinances vezeti besorolsra vonatkoz rendelkezsek
zoning regulations ptsi vezeti elrsok
zoning restrictions ptsi korltozsok
zoning system vezeti rendszer


Hasznosnak tallta? Ajnlja msoknak is!

Angol jogi s ingatlansztr: www.1moment.hu/szotar.pdf


Szerzi jogok fenntartva: Novk Tams 2009

Javaslatok: tamas@1moment.hu

Magyar nyelv hangossztr: angolmagyar.dicfor.hu

Mszaki szaksztr: dictionary.uw.hu

Ingyenes angol webfordt: www.webforditas.hu

Legteljesebb angol hangossztr: www.thefreedictionary.com