MEDICINSKA ASTROLOGIJA PREDGOVOR Medicinska astrologi a je grana astrologije koja se bavi utvrdjivanjem bolesti i zdravstvenih slabosti, kojima je odredjena

osoba naklonjena, kroz proučavanje njenog ličnog horoskopa. Veruje se da stelarne informacije, u času rodjena , nagoveštavaju potencijalna oboljena, koja mogu biti prelaskom planeta preko osetljivih zona natalne karte tokom sledećih godina. Postoji, naravno, mnogo načina na koje planete mogu uticati jedna na drugu. Takva kompleksnost ote ava uspostavljanje tačnih formula, koje će ustanoviti latentno ili aktivno prisustvo bilo koje date bolesti. !a primer, ne postoji prost aspekt ili znak, koji bi se, uzet sam za sebe, mogao smatrati pouzdanim pokazateljem tuberkuloze ili raka. " isto vreme, postoje opšti razlozi ili konsonante, u natalnoj karti, koje upućuju na dalje, detaljne analize. Tačnost prosudjivanja zahteva bogato iskustvo i sposobnost sagledavanja horoskopa kao celine# uspostavljanje ravnote e i mnogostrukih veza izmedju raznovrsnih i često suprotstavljenih svedočanstava pre donošenja temeljnog zaključka. $italac se, iz tog razloga, upozorava da ne donosi prenagljenu dijagnozu, zasnovanu samo na površnom čitanju svoje astrološke mape. $ak i kada su latentna telesna oboljenja jasno vidljiva na rodnoj karti, njen %vlasnik& mo e pro iveti čitav svoj iv ot, a da se ti inherentni nedostaci ne ispolje. " stvari, jedan od glavnih ciljeva medicinske astrologije je prevencija pojava bolesti u onim periodima ivota odredjene osobe, za koje njen razvojni horoskop pokazuje da će biti izlo ena neobično neskladnim planetarnim uticajima. 'uboko ukorenjen princip astrologije tvrdi da (zvezde usmeravaju, a ne prisiljavaju%. )ato je va no zapamtiti da je zdravlje uvek moguće popraviti, i da se nevolje koje zadaju planete mogu otkloniti u velikoj meri, pa čak i prevazići kroz samodisciplinu, ispravnu dijetu i harmonično mišljenje. 'oskora se ortodoksna medicinska praksa bavila dijagnozom i lečenjem bolesti tek pošto se simptomi manifestuju, a pacijent se konsultuje sa
1

svojim lekarom pošto je već oboleo. *sim programa koji se bave učestalim kontolnim pregledima, kakve nadledaju i vode organizacije za medicinska istra ivanja a imaju prilično ograničene ciljeve, malo je toga učinjeno na polju predikcijske medicine. Va an napredak učinjen je u naučnim metodama za otkrivanje bolesti čije je prisustvo poznato# ali čak ni najbolje medju njima nisu nepogrešive. +korašnje svedočenje pred kongresnim komitetom je otkrilo da su laboratorijske analize, recimo, urina, krvi, rendgenski snimci, elektrokardiogrami, itd., koji se obično prihvataju kao veoma pouzdani pri odredjivanju oboljenja pogrešne u ,-. slučajeva. +tudija /irosa za laboratorije u !jujorku otkrila je još gore stanje pri bele enju laboratorijskih grešaka u najvećoj američkoj metropoli. *d 0,- ispitanih laboratorija, samo 122 je pokazalo prihvatljiv stepen tačnosti u svom radu, a 132 je bilo toliko neefikasno, da su morale biti zatvorene. $ak 4-. isptanih laboratorija dalo je netačne rezultate pri jednostavnim hemijskim analizama krvnih uzoraka. 5ako astrologija nuje u stanju, da u sadašnjem vidu veštine, pru i takvu vrstu kliničkih analiza, ona je u stanju da pru i vredne, a ponekad i tačnije indicije o prirodi i poreklu neshvatljivih simptoma. " domenu preventivnih medicinskih ispitivanja, stručno izgradjen horoskop mogao bi biti od velike pomoći. !a primer, medicinskki astrolog, koji zna da se izra en i štetan uticaj 6upitera vezuje za probleme jetre, mo e odrediti, iz drugih planetarnih aspekata, hoće li se, i kada, manifestovati bolest vezana za taj organ. + druge strane, enzimska analiza u laboratoriji, mo e ustanoviti tegobu tek kada je ona već uhvatila maha. 5sto va i za sve ostale entitete bolesti. +vaki od njih poseduje odgovarjuću planetarnu formulu i konstantu u natalnoj karti, koja upozorava iscelitelja upućenog u astrologiju, i omogućava mu da dodje do ranije, ponekad, tačnije dijagnoze, nego lekar koji zavisi od opservacije simptoma, laboratorijskih analiza i pacijentove istorije bolesti. " slučaju smrtonosnih bolesti takav rani (sistem za uzbunjivanje% mo e značiti razliku izmedju ivota i smrti.

2

*vo delo nije profesionalni ud benik astro7dijagnoze, budući da je jedan takav priručnik, iako preko potreban, izvan kompetencije autora. *no je pre zamišljeno kao uvod u predmet, i vodič, kako običnom čitaocu tako i astrologu7praktičaru, kroz široke ravni zdravlja i slabosti naznačene u horoskopu. )a detaljnu analizu i savet za specifične probleme, čitalac bi trebalo da se obrati specijalisti u medicinskoj astrologiji 8koji bi tako9e mogao biti i lekar:, koji bi izradio i protumačio njegove korenite i razvojne karte. " porastu je broj lekara koji astrologiju koriste kao skrivenu pomoćnicu u dijagnostici, iako još uvek ne smatraju da bi obznanjivanje ovakve činjenice bilo profesionalno mudar čin. !eki od njih i sami uspešno izradjuju horoskope, dok drugi koriste za to usluge konsultanata. ;ično poznajem jednog uspešnog i veoma cenjenog lekara u ju noj <arolini koji u svojoj praksi koristi pomoć svoje ene, astrologa. =edicinska nauka takodje počinje da prihvata individualne razlike u potrebama za biohemijskim solima, hranljivim materijama i vitaminima. *vog mišljenja se već dugo dr e astrolozi, koji poučavaju da rodjeni u svakom znaku zodijaka imaju odredjene nutricionističke zahteve i nedostatke, uslovljene svojim planetarnim tipom. !a sledećim stranicama pronaći ćete poglavlja koja obra9uju, prema svakom sunčevom znaku, listu esencijalnih elemenata, nu nih za odr avanje dobrog zdravlja. 'at je, tako9e, i popis namirnica u koji se mo e pronaći dovoljna količina potrebnih hranjivih sastojaka. +amo ispravna dijeta neće, naravno, osloboditi organizam bolesti. 'obro je poznato da naš emotivni ivot tako9e igra značajnu ulogu u razvoju fizičkih oboljenja. )bog toga sam, u svaki sunčev znak, uneo analizu osnovnih činilaca ličnosti, karakterističnih za taj znak. 6ednako je va no prepoznati i ispraviti psihološke slabosti, kao i izaći na kraj sa nedostacima telesnog sastava, ucrtanim u natalne karte. !eki čitaoci, upoznati sa astrološkom literaturom, mogu biti iznena9eni što u ovoj knjizi pronalaze joga7tehnike disanja, prikladne svakom zodijačkom znaku. <ako bilo, trenutak promišljanja će učiniti vezu izme9u astrologije i joge jasnom. <ao što svaki astrolog zna, ivotvorno +unce, kontroliše
3

zastupljeni u solarnoj radijaciji. kako bi pomogao telesni metabolizam. Prvi tri su? fotosfera. Postoje četiri omotača. mozda vam treba vise opreza u koriscenju pilule za kontracepcijuC 4 . " Teoriji nebeskog uticaja @odni <olin 8Aollin: o njoj ovako govori? %)odijačka svetlost očito predstavlja oblak neke visoko razre9ene materije. !aučnici. mesečeve efemeride itd. a na istu u praskozorje. prote e sve do zemljine orbite. koja uobličava gasnu koru ili površinu iz koje se emituje najblistavija svetlost# hromosfera. tu je i zodijačka svetlost. rotirajuće blistanje sa plamenim gejzirima koji šikljaju mnogo miliona milja u svemir. koja se u oslabljenoj formi. nepravilno. !ajzad. milion puta veća je od )emlje. odmah posle sutona. tako9e. koji su proučavali sunčevu svetlost putem spektralne analize. čitalac konsutovati lekara u vezi sa stanjem svog zdravlja. M!drost stara "#$$$ godina %I deo& Bko ste zena u cijem horoskopu +aturn. ili svetlosna sloja emanacije oko +unca. ali je za jogije ovo od sekundarnog značaja. koji je vidljiv golim okom na zapadnom nebu. ima oblik sočiva i uobličava drugu ili spoljnu autur +unca. kada se simptomi bilo koje bolesti pojave. sloj u arenog hidrogena i helijuma. Butor smatra po sebi razumljivim da će. maglovit sjaja.& Prema učiteljima joge u 5ndiji. <iseonik se. izveštavaju da su svi elementi poznati na )emlji. !a kraju knjige date su tablice i grafikoni. unosi u pluća.ljudsku vitalnost i predstavlja najmoćni uticaj u zodijaku > lopta zaslepljujućeg zračenja. koji okru uje fotosferu? i korona. kako bi ih revitalizovala. koji sa eto informišu o ćelijskim solima i dijetnim dopunama oboljenjima vezanim za različite planetarne aspekte. Prana se usmerava u razne suptilne centre tela. umesto da se bavi pokušajima auto7dijagnoze i samoizlečenja. 6upiter i =esec imaju izrazen stetan uticaj. radi se o %solarnom dahu& ili ivototvornom energijom nabijenim česticama sa +unca > nazva im prana > koji se udišu za vreme ve bi dubokog disanja.

@ezultati pokazuju 5 . to cini vecina i danas. raspravljati o apsurdnom misljenju koje se bavi nekakvim saglasjem izmedu kretanja +unca. dok se magnetsko polje na tamnoj strani )emlje vuce za planetom u DrepuE dugom nekoliko miliona milja. komprimira magnetske sile na onu stranu )emlje koja je okrenuta +uncu. <retanje +unca i planeta uslovljavaju uzajamne promene njihovih ugaonih relacija. tela pod naponom i poseduju magnetska polja razlicitih intenziteta. pokazuju da magnetsko polje )emlje podseca na izduzeni rep komete. uostalom. =eseca i planeta. Bstrofizicari izvestavaju da ovaj solarni vetar. a istrazivaci jos uvek rade na analizama podataka koje su njegovi instrumenti poslali na )emlju. i ljudskih bolesti i karakternih crta. Butomatizovani svemirski brod. istrazivao je slicne fenomene u +uncevom sistemu. potvrdile su tvrdnju astrologije da su )emlja i +unce. Prema tadasnjem naucnom misljenju. koje su astronauti sakupili. vec i skora otkrica o svemiru. izlozilo bi osobu koja pita ostrom podsmehu. Podaci instrumenata koje su na povrsini =eseca ostavila posada Bpola 1.. a to rezultira stalnim varijacijama u magnetskim spojevima. sto je posledica postojanog toka gasova sa +unca. !ije bilo svrhe. govorili su.5mate li predispozicije za srcane probleme.avu i Vodoliji:. podrazavaju mnoge astroloske hipoteze. planete i fiksirane zvezde. Tokom prosle tri dekade. !e samo Bjnstajnov rad na gravitacionim i elektromagnetskim poljima. mogao je biti prihvacen ozbiljno iskljucivo od strane neobrazovanih osoba. u trenutku vaseg rodjenjaC Postavljanje ovakvih pitanja u intelektualnim krugovima. napredak u fizici i srodnim disciplinama narusio je dotada preovladujuci materijalisticki koncept kosmosa. ako je nekoliko planeta zauzimalo los aspekt u fiksiranim znacima 8obicno . trokraki senzor ostavljen na =esecu emituje na )emlju informaciju o efektima prolaska. 5nformacije o svemiru. citav sistem simbola i DmitovaE koji se nazivao astrologijom. doskora. na primer. kako ga nazivaju. <ada =esec preseca magnetski DrepE. Bkademski krugovi su tada jos uvek patili od mamurluka izazvanog scientizmom devetnaestog veka. ako sto. bez ljudske posade.

/eker 8/ecker:. Primer? skorasnja istrazivanja koja vodi dr. /rauna i njegovih saradnika na +everozapadnom univerzitetu. 'r. Irenka B. =edicinska astrologija je spremna da ode korak dalje. slucaja prijema pacijenata u osam velikih bolnica u oblasti !jujorka. bilo kakav oblik energije koji stize do )emlje sa udaljenih planeta. pokazuju da su zivotinje smestene u izuzetno slaba elektromagnetska polja spremnije raeagovale na nize energetske nivoe nego one viseg intenziteta. D*n se vraca u magloviti folklor medicineE izvestio je casopis !jusvik. isuvise slab da izazove reakciju u nervnom sistemu coveka. istrazivaci su otkrili da se broj pacijenata hospitalizovanih zbog mentalnih bolesti naglo povecao za vreme smetnji u )emljinom magnetskom polju. D kako bi pronasao odgovore na pitanja koja danas zapanjuju lekareE. Proucavajuci . " proslosti.H0. /eker i njegovi saradnici pronasli su ubedljive dokaze da postoji direktna korelacija izmedu pacijenata i institucija za mentalno zdravlje i promena u magnetskoj DauriE koja okruzuje )emlju. pa odatle nikako ne mogu uticati neuporedivo slabiji impulsi iz svemira. Fksperimenti koji se trenutno izvode u drugim granama nauke takode ponovo otkrivaju neke od prastarih astroloskih istina. prethodna istrazivanja nisu uspela da otkriju takav senzitivitet upravo zato sto su se 6 .dosledno slaganje sa teorijama koje su razvili astrolozi u proslosti. nedavni eksperimenti dr. *ni su ovu zacudujucu podudarnost objasnili na sledeci nacin? D+uptilne promene u intenzitetu geomtrijskog polja mogu uticati na nervni sistem. *na zeli da pokaze kako su iste sile odgovorne ne samo za psiholoske promene u ljudima. vec i za organske slabosti i predispozicije za razna fizicka obolenja. menjajuci elektromagnetsko polje samog ljudskog telaE.G. navode na zakljucak da astroloske teorije o kosmickim uticajima na zivot na )emlji mozda i nisu bile samo sujeverne besmislice. hirurg7ortoped u Veteranskoj bolnici u +irakuzi. " stvari. *bjasnjavali su da animalni organizmi ne reaguju na magnetske struje mnogo jace od onih koje do njih stizu sa planeta. 5pak. naucnici su ubedivali da je. @obert *.

'r. desilo u prvoj ili trecoj =esecevoj cetvrtini. 'a bi proverio svoje podatke. takodje. Fndrjus je pedantno obelezio datume vise od 1222 slucajeva tonzilektomije. 5 svi su oni bili grupisani oko pojave punog =eseca. specijalista oftalmolog i otorinolaringolog. u Tokiju. 'r. =aki Takata. a mozda i druga nebeska tela direktno uticu na nasu krv. Prejaka magnetska sila do te mera je prigusila bioloski organizam. pomracenja. Fndrjus 8BndreJs:. u odredjenim periodima. primetio je da se. Bli je u odredjenim periodima primeceno upravo suprotno. koja su zahtevala hitnu intervenciju. Fndrjusa ovo je bila besmislica. svi njegovi pacijenti oporavljaju od hiruskih zahvata bez opasnih hempragija. sestra je na kalendaru obelezila sve datume postoperativnih kriza. =edicinska sestra dr. u duzim periodima izolovani u hermeticki zatvorenim odeljenjima. sa "niverziteta Toho. ubedio je svoje kolege da preduzmu slicna istrazivanja. Fdson 6. 'rugo znacajno otkrice /raunovog istrazivackog tima bilo je da zivi organizmi. i stalno rastuca eksperimentalna evidencija. jedan lekar u Iloridi sakupio je podatke koji su ustanovili statisticku vezu izmedu krvotoka u nasim telima i =esecevih mena. =esec je ocito pokazao odlucan uticaj na covekovo Dunutrasnje moreE. i promene koje nastaju u svitanje. 7 . 5ako nauka nema gotovih objasnjenja za ovaj fenomen. )a sledece tri godine dr. Pre nekoliko godina. *tkrio je da se G. da je sprecila bilo kakvu reakciju. @ezultati ovih studija bili su gotovo identicni. =esec.. krvarenja. 5pak je malo naucnika koji su uopste hteli 8ili smeli: da bespristrasno i bez predrasuda istrazuju ovu tvrdnju. koji su prodirali u njihovu vestacki stvorenu izolaciju. pronasao je da se sastav ljudske krvi menja raugujuci na +unceve erupcije.koristila veoma snaznim magnetskim poljima. Postoji. i dalje reaguju na suptilne. "pravo to astrologija govori jos od vremena Ptolomeja.Fndrjusa ukazala je na mogucu povezanost krvarenja sa lunarnim ciklusom. )a dr. koja potvrdjuje da +unce. 5pak. vanzemaljske uticaje.

@alf =ecner 8=etzner:. sinhronicitet predstavlja obelezje bilo kog dogadaja. ciji su postulati zasnovani na vekovnom iskustvu. " centru za savetovanje i provere +tenfordskog univerziteta. ima osobenost tog vremenskog odsecka. Prosto receno. kako bi objasnio veze izmedu kretanja nebeskih tela i zbivanja na )emlji. iako mnogi prvosvestenici nauke i dalje smatraju astrologiju sramnom karikaturom naucnog determinizma. dr. karakterom trenutka u kome se dogada. treba biti pravedan i dodati da. zabelezenom u kolektivnom svesnom. ili ucinjeno u ovom vremenskom odsecku." isto vreme. buduci da je tacno izradjena natalna karta Dmnogo kompleksnija i sofisticiranija od psiholoskih planova sistemaE. 5zgleda da nova klima istrazivanja bez predrasuda polako zahvata mlade naucnike.E *vaj princip. ima osobenost tog vremenskog odsecka…” 5pak. D!ema sumnje da ce astrologija biti priznata od strane psihologije bez daljih ogranicenja. ovakva pozicija polako biva napustena. ponizavajucim objasnjenjem da Dnauka ima hitnije zadatkeE. 6ung je anticku mudrost nazvao scientia intuitiva. NOVA ISTRA'IVA(KA KLIMA „… Sto god da je rodjeno ili ucinjeno u ovom vremenskom odsecku. 6ung je postavio slicno prorocanstvo. projektovanu teoriju ljudskog karaktera. poucen primerom poslednjeg pionira psihijatrije dr. DKto god da je rodjeno. koristi astrologiju u svom strucnom radu psihologa.E 6ung je izlozio teoriju koju je on nazvao DsinhronicitetomE. <arla 6unga. Fmanacije planeta ne bi mogle uzrokovati odredjene karakteristike ili organske slabosti osobi rodjenoj u 8 .E 'r. na primer. u bilo kom kutku svemira. naucnici su opravdali svoje odbijanje da provere postojece dokaze. D<ao sto svi znamoE pisao je u Psihologiji i alhemiji. 'r. na prvi pogled bi eliminisao bilo kakvu uzrocno7posledicnu vezu izmedju zvezda i mundalnih dogadaja. posto astrologija predstavlja zbir sveukupnog psiholoskog znanja antike. Dnauka je zapocela sa zvezdama. DbogoveE kao i cudne psiholoske kvalitete zodijaka? sabranu. i covecanstvo je u njima otkrilo dominante nesvesnog. Aasopis Tajm naveo je njegovo prorocanstvo o skorom udruzivanju astrologije sa psihologijom i psihijatrijom.

Vecina istoricara drzi da pocetak astroloske medicine treba traziti kod starih Laldejaca koji su prvi sistematski proucavali zvezde i planete. neko bi mogao izraditi horoskop zasnovan na ocitavanjima satova u raznim vremenskim zonama nase planete. *vi rani mesopotamski naucnici su takode otpoceli sa posmatranjem medusobnih veza izmedu konfiguracije nebeskih tela i pojave razlicitih bolesti. od ranijih teorija. /raun i Fndrjus. Pronalazimo je vec u periodima praistorije. koje su se u odredjeno vreme skupljale i bile koriscene kao lekovi za oboljenja. *kultisti polaze od legende o Btlantidi. *na svakako ne bi bila u stanju da objasni fenomene o kojima izvestavaju istrazivaci koje smo spominjali u prethodnim odeljcima. zasnovanih o pretpostavci o astralnim uticajima. u osnovi. "mesto toga. 9 . kao neslaganja izmedu ljudskog tela i vanzemaljskih uticaja. vezana za planete koje su im bile pripisane kao vladaoci. kako kod pojedinaca. dva dogadjaja > rodjenje i planetarna sema neba7samo koincidiraju. doktori /eker. 5 sve to ne bi sluzilo nicem drugom do prosto proizvoljnom povezivanju dva predmeta iz iskustva ili stvarnosti. !e bi nam vise bila potrebna astrologija u tradicionalnom smislu reci. Tesko je videti kako teorija sinhroniciteta pomaze boljem objasnjenju astrologije. samo zato sto su se simultano dogodila. ili konsultujuci brojcanik meraca za potrosnju gasne boce u trenutku rodenja. i vodili tacne beleske o njihovim kretanjima.odredjeno vreme. "koliko bi 6ungova osnovna premisa bila ispravna. Ve)a astrologi e i *edicine Nema opsteg slaganja u odgovoru na pitanje kada je uspostavljena veza izmedju astrologije i medicine. vec nesto drugo > teorija kvalitativnog vremena. +vaka planeta se identifikovala sa odredenim travama. zvana sinhronicitet. tako i u slucajevima nacionalnih epidemija. *ni se drze tvrdnje kako susvesenici7lekari izgubljenog kontinenta lecili sve bolesti.

smatrali +unce i telesnim i titularnim bozanstvom 8obozavanim kao @a i Bmon7ra: Dstvarno +unce. bio poznat kao upravljac plima i klijanja semena. cetiri puta su nadrasle one koje nisu bile stimulisane =esecevom prasinom. koje ne dolaze u dodir sa lunarnim materijalom. od strane velikog tela svetlosti. obznanjuje postovani hinduisticki tekst. iako se radilo o istoj vrsti. koje su na )emlju doneli astronauti Brmstrong i *ldrin mladji. najstarija molitva 5ndije. svakog jutra. koje je vladalo po danu. takodje. 5zraeliti > svi oni su priznavali mocni uticaj najuzvisenijeg svetla.+koro da nema nedoumice u tome. bas kao sto su stari narodi tvrdili. Ienicani. )animljivo je primetiti da su nedavni eksperimenti sa =esecevim kamenjem. Persijanci. vladar svoda nebeskog. /iljke izlozene =esecevom uticaju. *n izjavljuje da je svrha eksperimenta bila utvrdjivanje eventualne stetnosti =eseceve prasine na zemaljske biljke. pri cijoj pojavi sva ostala svetla nestaju. doneli laboratorijski dokaz kako =esec zaista utice na biljni zivot. Volkinso 8NalkinshaJ:. !a slican nacin je =esec. da je uocena veza izmedu planetarnih aspekata i bolesti. a Majatri. Ddok hodi u svom sjajuE kao duh +unca. 5strazivaci u !B+5 su izvestili da je lunarna prasina ucinila tkivo duvana zelenijim i ubrzala rast semena salate. prvo nagovestena kroz ocevidan uticaj +unca na sve oblike zivota.judi +tarog veka su bili svesni uslovljenosti rasta i zrelosti biljnog sveta i. do danasnjeg dana. ciji je ono nosilac:. 10 . Aarls L. Teksas. botanicar u Aentru za svemirske brodove sa ljudskom posadom. D+unce je svetlost i zivot sveg stvorenogE. otkrio da biljke izlozene =esecevoj prasini rastu brze nego ostale. 'r. u velikoj srazmeri coveka. . Ljuston. za verne Linduse je > pozdrav +uncu 8ili pre neopisivom /icu. i idealni vladar svemira kao kralj bogovaE. Fgipcani su.

5ako je njihove periode mozda i bilo moguce izracunati. njihove putanje nije bilo moguce predstaviti ni uz pomoc sveg bogatstva geometrijskih figura. D*na nije djubrivo. neki od najranijih astrologa su ih nazivali Tumacima. !emacki naucnik Troels7. svaki covek koji je lezeci budan.D!e znamo kako ona to radiE. tvrdi da su Laldejci. na karavanskom putu. ne samo neukom posmatracu. ali je moramo nazvati nekom vrstom pokretaca rasta. plavkasto. koji su zapisali istoriju stvaranja na sedam glinenih tablica. !jihove zamrsene putanje mogle su se objasniti samo na jedan nacin > izrazom Dnecije samovoljeE. a nekad slabasno. priznao je dr. zelenkasto.und. nisu svi civilizovani ljudi smatrali +unce. %Bli ostalih pet planetaO !ije se moralo biti Laldejac na Vavilonskoj kuli pa da covek oseti zadivljenost prema njima. Vilkinso. crvenkasto. dajuci im ulogu pokretaca dana i noci u jednom zadatom redu pod nebeskom kupolom. kakav je posedovao i najobrazovaniji Laldejac. vec ponekad snazno. zato sto otkrivaju coveku volju onih bogova cije ime nose. +vako ko je ikada okom pratio njihove putanje. 11 . vec i onom umu znatno viseg stupnja. Ponekad su i sasvim nestajale. ponekad pokusao da procita tacno vreme sa jedinog casovnika noci > zvezdama osutog baldahina neba > morao je opaziti osobenosti njihovog svetla i pravca. =esec i planete bogovima po sebi > to jest nebeskim bicima koja su delala nezavisno od prirodnih zakona. %!isu one sjale ujednaceno.E +o)i i t!*aci "prkos misljenju mnogih savremenih protivnika astrologije. %=orale su izgledati neobjasnjivim. da bi uticala na ljudske sudbine na )emlji. 5ako su identifikovali svaku planetu sa mocima odredenog bozanstva. pa natraske ili pak zaobilazan. a ponekad spor. tokom nekoliko noci. sacuvanih do danas. smatrali +unce i =esec Dsvetlima koje je zapalio mocni /ogE. B i njihov hod bio je nekad brz. potpuno drugacije bilo je njihovo zracenje od svih drugih zvezda.

koristili su astrologiju pri dijagnosticiranju bolesti svojih pacijenata.: nalazi se nekoliko onih na kojima se raspravljalo o medicinskoj astrologiji. +tari grcki pesnik Lomer spominje Dbezbroj lekova koji se u Fgiptu praveE. Fgipatski lekari. koji je do nas stigao skoro nepromenjen. " Fgiptu. koja datira iz vremena asirskog kralja Bsurbanipala 8HHP7H.e. astrologija. sto je bilo od izuzetnog znacaja u poljoprivrednim sredinama. ili. vecina je ezotericke tradicije za nas izgubljena. hiruski zahvat prema nebeskoj projekciji. u kolekciji <onjundzik u /ritanskom muzeju. gde ju je grcki genij razvio i procistio u precizan sistem. tako i prema terapeutskim svojstvima. Tokom mnogih vekova. u vestinama lecenja. +voj najveci i zavrsni razvoj dosegla je u helenistickoj kulturi. u neobicnoj knjizi +veta gljiva. 5z =esopotamije i Fgipta. "potreba planetarnih podataka.n. siroko je prihvacena medju mnostvom znacajnih lekara klasicnog sveta. korenja. Dhaldejska naukaE > ukljucujuci medicinsku astrologiju > rasirila se znanim svetom tog vremena. kora i ekstrakata. )atim su prepisivali lekovito bilje. p. trudne zene ce svoj plod dobro roditi.G. kao cudesan izvestaj o Bmanita =uscaria. egzoticnijih preparata. klasifikovanih kako prema svojim sideralnim. ukoliko je bilo nuzno. Bndrije Puharica. cak i pre Prve dinastije. dok vetar duva sa severa.E DBko se Venera priblizi sazvezdu @aka. mnoge ce se smrti desitiE DBko bude pomracenje za vreme jutarnjeg bdenja i potraje dogod i bdenje. Bstrolozi7iscelitelji su na raspolaganju imali sirok izbor lekovitog bilja. najsposobniji medicinari +tarog sveta. cuvano je u velikoj tajnosti. Price. oni sto su bolesni u Bkadu. )nanje koje se ticalo nekih. nagovestavaju kako su moderni farmakolozi imali sta nauciti iz izgorelih egipatskih arhiva. kako su je praktikovali u tim dalekim vremenima? DBko se =erkur uzvisi petnaestog dana u mesecu. a Plinije cesto aludira na istu stvar. 12 . medicina i religija bile su objedinjene. a mogli su ga steci samo inicirani svestenici.E !eki natpisi ticu se veterine. dr.=edju tablicama ispisanim klinastim pismom. 5z njih mozemo ponesto nauciti o vestini astro7 dijagnoze. ozdravice.

posto mnoge bolesti dosezu kriznu tacku u ovim periodima.e.n. *n je bio prvi lekar koji je koristio astroloske podatke. ne samo da je i sam duboko proucavao astrologiju. Bleksandar Veliki je osnovao medicinsku skolu i muzej u Bleksandriji. p.n. narocito +irijusa.p. 6edan od svrsenih studenata.E !esto dalje. Dknezom astrologaE. naucnici iz svih krajeva =editerana dolazili su tu da zavrse svoje studije medicine. koji su se upisali u ovaj centar.:. . Vise od dva milenijuma posle Lipokrata. jednom od najvecih tadasnjih centara nauke u +tarom svetu. buduci da je bas on bio vodeci strucnjak iz te oblasti. koji se zdusno slozio sa ocem svoje profesije? D. rodom iz Pergama u =aloj Bziji. nalazimo sledeci pasus? DPaznja se mora poklanjati usponu zvezda. vec je i svoje ucenike podsticao da to cine. vise je nego verovatno da je Ptolomej drzao predavanja iz medicinske astrologije u aleksandrijskoj skoli.ekar ne moze biti svestan kolika je nuzna potreba za astro7dijagnozom. iako se pojavilo 102. koje se kao referencna literatura koristi i danas. 8Ptolomejev Tetrabiblos je kapitalno delo iz astrologije. vaznim delom lekarske vestine. uceci da Dcoveka koji ne poznaje astrologiju treba pre smatrati budalom nego lekaremE. Malen je. dok je u svojoj profesiji nije koristio bar nekoliko godinaE. " 13 .e. smatrao proucavanje nebeskih fenomena u vezi sa bolescu. Malen. 5pak.Lipokrat 80H27344. kao i Brkturusa. u istom delu. " Aorpus Lipocraticum > u glavnom delu rane grcke medicine. Aleksandri ska skola Po osvajanju Fgipta i Laldeje. kako bi utvrdio krize u razvoju bolesti. lekari se podsecaju da astrologija Dnije od povrsnog.uj =ek!is je citirao jednog americkog lekara. Vise od tri veka potom. pa zatim zalasku Plejada.:. kao i njegov uvazeni prethodnih Lipokrat. ostao je dominantnom figurom medicine vise od hiljadu godina. !ema istorijskih dokaza da je Malen bio u ikakvom licnom kontaktu sa svojim slavnim savremenikom <laudijem Ptolomejem. koji je u to vreme ziveo i poucavao u Bleksandriji. vec vrlo bitnog znacaja za medicinsku vestinuE. poznat kao otac medicine.

svojoj poznatoj raspravi 'e =etodo =edendi, on belezi da se Dnebeska situacija, doba godine i oblast ili zemljaE moraju uzeti u obzir pri dijagnosticiranju i lecenju ljudskih oboljenja. Arpeci iz tradicije Bsirije, Vavilona i Fgipta, Malen je takode napisao rad pod naslovom Prognosticiranje bolesti pomocu astrologije, u kome sistematizuje predvidanje toka i okoncavanja obolenja koristeci astronomske podatke. " rimskoj imperiji, gde je cvetala astrologija > isprva medu visim klasama, a onda i medu narodom > Malen je ustanovio, ono sto se u nasem dobu naziva, pomodnom lekarskom praksom medju patricijima. " @imu u 55 veku, takvo dostignuce je za lekara zaista bilo neobicno. =edicina kao profesija, od strane rimskih gradjana, koji su posedovali izvesno obrazovanje ili socijalni status, nije smatrana vrednom paznje. <ao neobican kontrast njihovom pionirskom radu na opstem zdravlju 8obezbedili su sanitarije i dopremanje zdrave vode vec u V5 v.p.n.e.:, @imljani su telesno blagostanje pojedinaca prepustili uglavnom grckim lekarima, koje su otvoreno prezirali. Plinije +tariji 8,374P. n.e.: izrazava preovladujuci stav svojih zemljaka kada se zali da nema zakona u @imskom pravu koji bi predvidao smrtnu kaznu za lekara. D*ni se uce na nasem trpljenju i patnjamaE, pisao je, Di eksperimentisu ubijajuci nasE. Bli, iako su gajili snaznu netrpeljivost prema grckim doktorima, i grckoj medicini, kao takvoj, ipak su postepeno poceli da prihvataju helenisticki astroloski sistem, ukljucujuci i edicina !strologica.

,odi acki co-ek
!ajranija poznata rasprava na latinskom jeziku, !stronomincon, rimskog naucnika =anilija, napisana za vladavine Bvgusta 831. p.n.e.710. n.e.:, uvela je koncept zodijackog coveka. Po ovom sistemu, svaki organ, svaki anatomski deo ljudskog tela, stavljen je pod uticaj jednog zodijackog znaka. Tako glavom vlada Bries, vratom Taurus, i tako dalje. Loroskopi izradjeni vidjenijim licnostima, ukljucujuci tu i rimske imperatore, pruzali su detaljne i, ponekad, nemilosrdno iskrene ocene buduceg zdravlja i navika DvlasnikaE natalne karte.

14

Loroskop oca imperatora Ladrijana belezio je da ce on biti Dnesklon prirodnom snosaju, sa genitalijama u zapaljenjuE. Posle pada @imske imperije, znanje i praksa astrologije pocinju da nestaju, prateci ostala polja nauke. !jeno ozivljavanje, kroz nekoliko vekova, dugujemo Brabljanima, potpomognutim jevrejskim naucnicima aleksandrijske skole. "prkos cinjenici da je veci broj talmudista od autoriteta smatrao astrologiju suprotnom )akonu 5zraela 8posto su je ljudima preneli pobunjeni andjeli:, mnogi Lebreji od znanja postali su vicni praktikovanju ove vestine. Bvram, Duzviseni otacE starog jevrejskog naroda, i sam je bio Laldejac, posto je rodjen u "ru, gradu u kome se obozavao =esec. Prema jevrejskim biblijskim pripovestima, Bvram je na svojim grudima nosio ugraviranu astrolosku tablicu prema kojoj je svaki covek mogao da odgonetne svoju buducnost. Pisci hagada tvrde da su se svi kraljevi 5stoka i )apada okupljali svakog jutra pred satorom velikog patrijarha, kako bi ga pitali za savet. 6evreji su, u stvari, bili ti koji su, kroz svoje tajne tradicije sacuvali astrologiju iz vavilonskog i egipatskog perioda njihove istorije. Tako su se, za vreme +rednjeg veka, oni pojavili kao vodeci znalci u ovoj oblasti. 6evrejska enciklopedija pise? D" V555 i 5Q veku 6evreji su bili vodeci majstori astrologije. 6akob ibn Tarik, koga je 5bn Fzra zvao astroloskim autoritetom, po istom autoru, uvezao je astronomske tablice Lindusa u /agdad, pod Blmansurom, 444. godine.

Na!ka )-e)da ! sl!./i )dra-l a
" osmom veku je cuveni bagdadski kalif, Larun7al7@asid, naredio da se na arapski prevede cuveni Ptolomejev tekst, Blmagest. <ada su =avri zauzeli Kpaniju, sa sobom su doneli ovo i neka druga dela o nebeskim uticajima, od kojih je izvestan broj imao obilne primese jevrejskog misticizma. *vim putem je astrologija ponovo uvedena u srednjevekovnu Fvropu. *deljenja za astrologiju su osnovana na univerzitetima na <ordobi i Toledu, i njih su pohadjali studenti sa citavog kontinenta, u zelji da prouce nauku zvezda. Bstro7medicina je cinila znacajan deo literature ovog perioda, a ukljucivala je dijagnozu prema planetarnim aspektima, pripremu i upotrebu biljnih

15

lekovitih preparata u skladu sa njihovim sideralnim korespondencijama, kriticne dane u toku bolesti, i opsta pravila za ocuvanje zdravlja. Petar +panski 81,1271,44.n.e.:, isprva znacajan naucnik, a kasnije papa 6ovan QQ5, bio je profesionalni astrolog koji je za sobom ostavio nekoliko rasprava o odnosu izmedu fizickog blagostanja coveka i nebeske situacije. Torndajk 8Thorndike: u svojoj 5storiji magije i eksperimentalne nauke, citira jedno od ovih dela u kome Petar tvrdi da je kretanje nadzemaljskih tela jedan od uzroka skracivanja ljudskog zivota. +ledeci pasus moze da posluzi kao uzorak njegovog stila, koji pre podseca na @ablea, nego na buduceg papu? D!eka 6evreji pocrvene, a +araceni se zbune, neka odustanu lekari sto se nadmecu, stare carobnice neka zaneme, a empirici i metodici neka umuknu. !ekR se uzraduju racionalni zdravstvenici i oni sto su potomci medicinske vestine koji se koriste razumom i iskustvom. 6a, gospar Petar Lispanus, rodom iz <ompostela, koga je zed za znanjem progonila kroz celu 5taliju, /urgundiju, /ec, Provansu, i delove Kpanije, sobom svedocim? neke korisne prirodne pojave sto se u nedrima vestine medicinske ne mogu pronaci, ja otkrih, kroz rad, viziju, srecu, iskustvo i genij, korisnim da su i protiv bolesti i protiv uzroka njihovih.E Vaskrsenje astrologije, koje se u Q555 veku dogodilo po citavoj Fvropi, prouzrokovalo je njen nagli rast, sve dok nije, najzad, ovladala svim ucenim profesijama i klasama. Prihvatili su je najbolji umovi i najistaknutiji mistici onog vremena. <atedre za astrologiju su ustanovljene na svim vaznim univerzitetima, ukljucujuci Pariz, /olonju, +alamanku, Padovu, @im, Iirencu i /ec. +avremeni nemacki pisac ovo vreme naziva Djednom od najdivnijih stranica istorije nase rase, kada je pravi furor astrologicus zavladao svetomSE. !e samo naucnici, vec i kraljevi, pape i plemici, poceli su da proucavaju tu vestinu. !a primer, <arlo V, nemacki car, ucio je astrologiju kod buduceg pape Ladrijana V5. Auveni astronom Tiho de /rahe poducavao je astrologiju na kraljevskom dvoru 'anske. <ada je <atarina =edici stigla u Irancusku kao zena Bnrija 55, u svojoj pratnji je dovela brojne istaknute firentinske astrologe. Movorilo se da je ona i sama bila sposobna za izradu arbitrarnih astro7karata, i da se retko upustala u vazne poduhvate, a da ih prethodno nije konsultovala.
16

Consilia ili istori e /olesti <ao dodatak profesionalnim raspravama i pomoc kolegama medicinarima.. Treba samo zamisliti kakva bi danas bila prodaja knjige koja bi se bavila otvorenim istorijama bolesti koje bi pisali slavni doktori o svojim pacijentima i istaknutim politicarima i drugim slavnim ljudima. 30 svetovna vladara. Torndajk primecuje da je. <atarina se koristila uslugama =isela od !otrdama. 01 pisca i naucnika i P ljudi nesavrsenog ili ostecenog telesnog sastava. vec su obicno tome dodavali i opstu analizu njihovog karaktera i nacina zivota. Torndajk spominje jednu od tih knjiga. *n je bio pokrsteni 6evrejin. ili 5storije bolesti svojih zanimljivijih ili cuvanijih pacijenata. Tadasnji lekari i hirurzi su ostavili obimne spise ciji je predmet astro7medicina. +amo zahvaljujuci slepoci predrasude moderne nauke ovaj literarni opus nije dostupan savremenon studentu. *vi radovi ne predstavljaju samo neprocenjivo vredne kompendijume tradicionalnog znanja koje je sakupljeno do tog vremena. " to vreme zakoni protiv klevete nisu postojali. lekati Q5V i QV veka objavljivali su i Aonsolia. koji je pobudio veliki interes i bio predmet velikih pohvala i rasprava zbog uspeha u lecenju zrtava kuge 1-0H. stampanu u Veneciji 1--. Dverovatno na bolju prodaju knjige uticalo ukljucivanje bavljenja tolikim brojem dobro poznatih imena i osoba visokog statusaE. lekara7astrologa. vec sadrze i mnoge informacije o lekovitim svojstvima velikog broja trava. cak i u 5taliji QV5 veka. koji ce kasnije postati slavan po svojim prorocanstvima. 'o kraja QV555 veka upotreba astrologije u dijagnosticiranju i terapeutici oboljenja je u potpunosti nestala iz prakse ortodoksne medicine > makar 17 .P kardinala i prelata. iako je obeznanjena svrha tog dela postavljanje eksperimentalnih osnova vestini izrade natalnih horoskopa.. da bi se razumelo zasto je. =anuskripti i knjige ostaju zakljucani u bibliotekarskim arhivama evropskih univerziteta i muzeja. pa su pisci ne samo do u detalje diskutovali o najintimnijim detaljima prirode i simptoma boljki svojih pacijenata.Bstroloska medicina je na ovom dvoru igrala vaznu ulogu. Tractus morao postati bestseler. . koja se bavi istorijama bolesti 4 papa. potpisivanim svojim latiniziranim imenom > !ostradamus.

ali jos uvek nemamo jasnu formulu. 'rugim recima. kao i danas. kao izmedu bracnih supruznika ciji su natalni horoskopi neusaglaseni. uporedivanje horoskopa doktora i pacijenta. Vagu ili 6arca. <ornel 8Aornell:. <ornel predlaze da promenite lekara. kroz konsultovanje preciznog i tacnog horoskopa. D=oderni je specijalizamE. +em toga. kako bi se utvrdilo jesu li im znaci u usponu i ravnotezi. 18 .one javne. dr. ili cak izazvao pogorsanjeE. vec citavog coveka. mozda. resili problem shvatanja pacijenta kao jedinstvenog. Bko podrazumevate da se vase stanje pogorsava zato sto vas leci doktor sa kojim niste stelarno usaglaseni. zivu celinu. Lauard .E. zemlja ili vazduh: i trebalo bi da budu u sekstilnom ili povoljnom aspektu jedan prema drugom. vezom pacijenta sa njegovom sadasnjom. mora biti takode ascedent u vatrenom znaku > recimo . izvestan broj lekara je nastavio da se koristi astroloskim kartama kao pomagalima u otkrivanju onoga sto se nazivalo zajednickim imeniteljem > bolesti. u proslim vekovima. 'rugim recima. Pokojni dr. 'rejperu nikad nije palo na pamet da su njegovi prethodnici. Verovano je da dr. proslom.av ili +trelac. njegov lekar. Dako je pacijent *van ascedent pri rodenju. tvrdi 'rejperu. govorio je da je prvo i najvaznije pravilo koga se treba drzati. dva ascedenta treba da pripadaju istom triplicitetu 8vatra. oni su vrlo razumno zakljucili da je svako posebno oboljenje cesto samo deo jednog konstantnog toka u integralnoj prirodi pojedinca. za najbolji ishod lecenja. dok kvartilni ili suprotni aspekt izmedu njih mogu izazvati obostranu averziju. !a primer. Dsasvim uspeo u rasparcavanju coveka. buducom bolescu. 5 onda. zivog bica. nepovoljno bi lecio pacijenta. *n veruje da sekstilni ili povoljni aspekt izmedu ascendenta doktora i pacijenta prirodno nadahnjuju obostrano poverenje i pouzdanje. koja bi nam omogucila da shvatimo jedinstvenu individuu kao vibrantnu. vise je nego verovatno da bi on takvu ideju odbacio kao srednjovekovno sujeverje.. kao ascendent pri rodjenju. Bko bi lekar u ovom slucaju imao @aka. i. koji je u svojoj dugogodisnjoj praksi koristio astrologiju i postao autoritet u toj oblasti. +hvatili su da nije nuzno leciti samo cir ili srcano oboljenje 8pa cak i neka zarazna oboljenja kao sto su tuberkuloza i tifus:.

vaš prenapeti entuzijazam i ambicija za rukovo9enjem i pionirskim zahvatima.DRAVLJE I S0N(EVI . "prskos dinamičnosti i smelosti vašeg karaktera. početak zodijačke godine. Bko ste ro9eni u severnoj hemisferi. @azvijajte? strpljenje i umerenost.a pupoljci se otvarali svetlosti. to retko dešava. sposobnošću da odbaci bolest kada ona 19 . <od vas je stalno prisutna tendencija da se precenite i. tvrdoglavost i alkohol. oci. preoptertite svoju fizičku snagu. =o da su baš zato stari <inezi verovali da je konstelacija *vna dosegla centar nebesa u času stvaranja sveta. "lazak +unca u znak *vna obele ava prolećnu ravnodnevnicu 8ekvinocij:. 8noć i dan su jednake du ine:. sledstveno. imate oolo pouzdanje da je ostatak vašeg tela u stanju da prati njegovu vitalnost u sprovo9enju mnogih planova i te njiu u koje je tipičan *van konstantno umešan.. u ovom periodu. lice. Pošto je najaktivniji deo vašeg tela mozak.NACI O-an 1 *edicinski 2orosko3 %45# *art 6 57# a3ril& Planeta vladalac? =ars *dnosi se na? glavu. +unce u *vnu. <ao rezultat. ao nije u lošem aspektu. Bli. dovode vas ponekad do postavljanja nerazumnih zahteva vašim energetskim rezervama. prešli ste prag nevidljivog u zemaljski ivot u vremenu kada sva priroda udi i buja kroz svoj aktivni princip. 't Taker 8Tucker: opisuje taj krtičan momenat kao %trenutak u kome linije sile iz magnetskoj polja +unca. 5zbegavajte? rasipanje ivotne enrgije. obdaruje onoga ko je u tom znaku ro9en. mesa i kostiju deteta za čitav njegov ivot&. udahnuli ste nagon za stvaralačkim delanjem koji vas od tada nije nikada napuštao. gornju vilicu. /ilo je to vrme čarolije cvetanja i ptičije pesme. <ada je vitalni dah ivota ušao u vaše telo po prvi put. izvor vaše naizgled neograničene energije nije nepresušan. Vašem telu je potrebno? hrana koja sadr i kalijum7fosfat. +rećni ste utoliko što. =eseca i zvezda > koje prolaze kroz telo novoro9enčeta > utvr9uju i odlučuju relativne pozicije elektrona i protona u atomima krvi. =ilioni zelenih mladica probijali su se kroz vla no tlo. mozak.

an sa-et9 O-no-i s! skloni nesre:ni* sl!. kao što su čitanje. =alo je beznade nih invalida u ovom znaku. ro9eni u ovom znaku bi se morali čuvati prehlada od glave i naprezanja očiju. inače vam preti utučenost. ivotnom saputniku ili dobro obaveštenom prijatelju da prosudi vašu sposobnost da nastavite tamo gde ste stali.a-an e astrolo8ki2 kores3ondenci a= ko e e s3ro-elo +ratst-o s-etla ! Los An>eles!= otkrilo e da e 3rogresi-ni as3ekt 3re*a Mars! %-a8e 3lanete -ladaoca&= 3ris!tan ! 5$$? 20 . 5zbegavajte svaš9e i mentalna uznemirenja. koji mo ete zaokupiti svoje vreme. groznicama. imam mnogo ugodnih aktivnosti. Posebne opasnosti po vaše zdravlje biće označene u planetnim aspektima vaše natalne karte. kada vas je bolest prekinula.!-ati 3ri delan ! sa o8tri* alato* ili instr!*enti*a= kao i 3ri -o. Ponekad vas mo e naterati da se vratite svom preteškom radnom bremenu i onda kada ste morali da ostanete u postelji. samodisciplini i dobro uravnote enoj dijeti.napadne.a e-i*a %naro. zapalenjima ko e. a često bi morali da kontrolišu zube. ako ne i sva ova oboljenja mogu se sprečiti ako se posveti bri ljiva pa nja svakodnevnim navikama. "opšteno govoreći. neuralgijama glave i lica. " isto vreme. prezir prema slabosti ima svoju negativnu stranu. =noga. vrgoglavici i nervnoj iscrpljenosti.n i a!to*o/ila# Tridesetogodi8n e 3ro!. 'obro biste učinili kada bist dopustili vašem lekaru. ma kako opravdana ona bila <roz vekovnu praktu tradicionalna astrologija je povezala odre9ene bolesti sa svakim zodijačkim znakom.l često izazvana vašom sopstvenom plahom naravi i odbacivanjem bilo kakve kritike. klupski poslovi ili bavljenje stvaralačkim umetnostima. *vom iskustvo nas uči da sui *vnovi podlo ni mo danim udarima. a da ne utrošite /a8 s-e re)er-e s-o e telesne -italnosti# Jo8 edan -a. )alazeći u poznije godine moraćete da prona9ete takve interese koji će vas okupirati. volja za prevazila enjem bpčesto o arka elja da se %vratitie u akciju& isuviše je jaka da bi dopustila du u opsadu bolesti.ito ako i* e S!nce ! o8tro a<likci i= ili ako Sat!rn i 0ran do*inira ! natalno* karto*&= 3a se *orati do/ro . Pošto je *van mentalni znak. problemima sa pamćenjem.

Vaše izgaranje da pobedite razloge koji tlače potlačene ili napuštene. napeti.= sa*o ako o)/il no ra)*islite o s-e*! to*e# Vodic kro) is2ran! 21 . svojeglavi. optimistički. idealistički. poduhvatni. koje oni u stvari ne posedujuC !e potkopavam li svoje zdravlje napre ući se previšeC . to nije sve. potrebno vam je da se ponekad zaustavite kako biste se zapitali? <uda tačno ja idemC.oJell: u <njizi =esečevog znaka. koje sam obdario kvalitetima i vrlinama. %*vnovi. iznosi sledeći otre njujući i tačan komentar ro9enih pod uticajem *vna. brilijantni.italac= ot-oren 8iroko* ras3on! te*a= -a8e* lo-! na . promenljivi. ponekad vas zaved! ! /acan e -re*ena= na3ora ili no-ca na /e)-redne# Na sre:ni ste i na -e:i !s3e2 3osti. hrabri. !e zavaravam li ja sebe.2orosko3a anali)irani2 )a s-e nesre:ne sl!.ete !terati o-og 3isca ! la.no* 3a3a) ani o* in<or*aci a# <ao *vnu.aurel .in# Ni8ta -as ne *o.a e-e= !kl !.nosti !eke od ključnih reči koje iskusni astrolozi koriste pri opisivanju *vnova su? smeli. uopšte uzev.esto nedota ! 3ra-ac ili s-r2a= 3a se na )ad na>ete o3tere:eni 2aoti. tvrdoglavi. Bli. osorni. otvoreni.ouel 8. velikodušni. i ponekad ludo odva ni# <ad se sve to sabereo dobijamo prilično impresivni profil. uspevaju da daju velikod!8an do3rinos s-o o so3st-eno s*rtiA# 0) 3o*o: s-o e i)-rsne *entalne o/darenosti i ake konstit!ci e= -i *o.e toliko <r!strirati ili -a* -i8e nar!8iti e*ocionaln! sta/ilnost n@go 3osao na ko*e *orate 3ri2-atiti nare>en e 3ret3osta-l enog koga s*atrate in<eriorni*= %8to e sl!.! !:i i sao/ra:a ne ne)gode# Pro<il -a8e li. i nisam li mo da zavaran okolnostima ili od strane drugih ljudi.ete kada sa*i se/i 8e<! ete= rade:i st-ari na s-o na.a sa -eliki* 3rocento* nadre>eni2&# Iako ste strastan .itan e .

za koju medicinski istra ivaci veruju da je znacajan faktor u razvoju arterioskleroze. potocarku. kakapsikum i mahonija 8oregonsko gro dje:. slacicu 8senf:. aleva paprika. bosiljak. )bog toga ve be disanja. vidljiva i nevidljiva u kosmosu. buduci da duvan vazo7konstriktor. orahe i limun. . crni luk. spanac. glavobolje. pre nego kuhinjom i kuvanjem. To ne znaci da vi ne u ivate u dobroj hrani i picu. narocito u vama harmonicnom društvu > /lizancima. prana je totalna energija.. jabuke. osim kada postoje izvesne kontra7indikacije u njegovom horoskopu. ren. 'rugi va an činilac dobrog zdravlja je ivotnost koju u telo unosimo disanjem. +recna je okolnost da se kalijum7fosfat mo e pronaci u mnogim obicnim prehrambenim proizvodima. 5ako provlemi sa varenjem nisu uobicajeni za vaš znak. nana. Vaša ishrana trebalo bi da ukljucuje i adekvatnu kolicinu organskog gvo dja i proteine za mišicnu gradju. urme. karfiol. /ilo bi pametno da u poznijim dekadama svog ivota jedete manje nego u periodu kada ste bili u vrhuncu aktivnosti. +ledece lekovite trave vezane su za vaš znak? aloja. pod uslovom da vaš =esec i Venera nisu u lošem aspektu. Joga )a O-na 5spravna ishrana će učiniti mnogo za uspostavljanje ravnote e telesnih funkcija.*van ima ravnodušan ili neizbirljiv stav prema onome što jede. Treba da izbegavate ishranu bogatu masnocama. nervnu dispersiju i osecanje opšte iscrpljenosti.voskovac 8rod =Trica:. šar irajući ih elan vitalom. zelenu salatu. 5strošenost ovog hranljivog sastojka ce izazvati razdra ljivost. verovatnije cete biti preokupirani svim drugim stvarima. ukljucujuci cveklu. ukoliko ste vec privr eni toj navici. kapar. Bko ste domacin. <od *vnova postoji predispozicija prema mo danoj kapi koju izaziva su avanje i eventualna blokada malih krvnih sudova glave. +trelcima ili Vodolijama. *vnovima je kalijum7fosfat potreban zato što poma e regeneraciji mo danih celija i nervnog tkiva i vraca deo mentalne ustrine koju vaš znak tako nemilice troši. Po indijskim tekstovima. a Lindusi je nazivaju prana. uzrokuje privremeno su avanje krvnih sudova. šargarepu. koji se mogu naci u posnom mesu i mahunarkama. Bli kada obedujete sami ili u krugu porodice. rotkvu. takodje. priredicete izvrsnu trpezu. !a našoj planeti. kalijum7fosfat. Trebalo bi. tj. cesto punu egzoticnih jela i probranih vina. postoje velike šanse da ce vašem telu nedostajati celijska so. nisu 22 . da prestanete sa pušenjem. celer. ona do nas sti e kao sedmo7zraka emanacija sa +unca. krastavac. koje izvode jogini.avovima. *na o ivljuje milione ćelija koje tvore naša fizička telča.

vrat. @azvijajte? optimizam i fleksibilnost. zatim izdišite polako kroz obe nosnice brojeći do sedam. !jihov je cilj. 'ruga faza izvodi se tako što se prvo usne skupe kao da se spremate da zazvi dite. vratne pršljenove. +ledeća ve ba preporučuje se *vnu? Vreme? izme9u P i 11 časova pre podne =esto? izvan kuće. )atvarate obe nozdrve i ka iprstom desne ruke.usmerene samo na povećanje koncentracije kiseonika u krvi. )a svaki zodijački znak postoji ve ba disanja. *vaj ciklus ponavljajte 1H puta. +ik 1 *edicinski 2orosko3 %4$# a3ril 6 4$# *a & Planeta vladalac? Venera *dnosi se na? grlo. Tehnika? sedite ili stojte uspravno. do sedam. tako da su vam ramena zabačena unazad a kičma ispravljena. )atim izdišite polako. da absorbuju i kroz telo sprovedu osna ujući dah +unca. )austavite dah jedno brojanje. ili u dobro prozračenoj sobi. Trajanje ve be? . )atim jezik gurneJte izme9u zube dok ne dodirnete usne. kao što je ranije objašnjeno u ovoj knjizi. koje u vama izazivaju napetost. 5zbegavajte? tvrdoglavost i samopovladjivanje. ponovo brojeći do sedam. u punom sunčevom svetlu. koja će. )austavite dah. Vašem telu je potrebno? hrana koja sadr i natrijum sulfat. punoj sve eg i čistog vazduha. i udišedte kroz uski otvor niz liniju jezika ponovo brojeći do sedam. dok to činite. osloba9ajući um i svest svih briga ovog sveta. brojeći %jedan&. *vaj ciklus disanja ponovite osam puta. %prepustite se&. brojeći. Fustahijeve trube. 23 . 5zbegavati promaju. ukoliko se izvodi svakodnevno u odre9eno vreme. osposobiti osobu ro9enu u tom znaku da u svoja pluća unese maksimalnu količinu kosmičke solarne energije. Pokušajte da se za koji trenutak mentalno opustite. )atim udahnite polako.minuta. kao to to čine ve be dubokog disanja u zapadnjačkim ve baonicama.

u vašoj sopstvenoj rodnoj mapi. Trebalo bi da negete optimističkiji pogled na svet imajući stalno na mu da ro9eni u vašem znaku često ispoljavaju zapanjujuću otpornost na većinu bolesti. trebalo bi da se odmorite u krevetu dan ili dva. kao što su prehlade i gušobolje. ušiju. ogu postati ozbiljnije budući da deluju onim delovima tela koji su kod nas najslabiji i najosetljiviji. astmu. "običajene boljke. fiksan. ali vaša energija nije samobitna.av. Planete u poziciji ovih znakova. Vi spremno odgovarate na uticaje drugova čiji su fiksni znakovi? . ukoliko vi sai niste upućeni u veštinu izrade i tumačenju horoskopa. i probleme koji proizlaze iz preteranog u ivanja u obilnim i masnim jelima. )dravstveni problemi koje ćete najverovatnije susresti u ivotu su? infekcije grla. Iizički. sinuzitis." većini astroloških priručnika. fizičku i mentalnu. utopljujući obolele delove i dosledno uzimajući prepisane lekove. one vam neće stvoriti jasnu sliku. kao što je to slučaj kod vatrenih i vazdušnih znakova. oboljenja larinksa. već joj je potreban podsticaj osoba i okolnosti izvan vas samih. Kkorpion i Vodolija > istaknuti u njihovim natalnim kartama. vrata. melanholičan. +imbol /ika koji predstavlja vaš znak nagoveštava da ste miroljubivo stvorenje dogod vas ne ugro avaju ili ne razbesne. vi ćete napasti neprijatelja bez obzira na njegovu veličinu ili snagu. kao što su srce. o sastavu /ika. "koliko do9e do oštrog zapaljenja. tako da često više volite da verujete u najgore o svom stanju. difteriju. pronaćićete da je /ik okarakterisan kao zemaljski. gnojno zapaljenje krajnika. negativan i plodonosan > deveta kuća Venere. 5z tog razloga ne biste smeli da zanemarite blagovremeno lečenje. 6ednom isprovocirani. te iće da utiču na delove tela koji se obično pripisuju njihovoj dominaciji. kakve ro9eni u ovom znaku brzo prebrode. 'ok su ovo va ne ključne reči za iskusnog astrologa. vi posedujete veliku snagu vitalnosti i trpljenja. 24 . gušavost. polni organi i gle njevi. 5mate duboko usa9en strah od bolesti i veoma ste prijemčivi na negativne sugestije koje se tiču vašeg zdravlja. polnih lezda 8kroz refleksno dejstvo Kkorpiona:.

i na takva stanja po pravilu dobro deluje inhalacija tople pare vruće vode u kojoj je rastopjeno lekovito ulje ili melem. kada su u nevolji. Btmosfera porodičnog doma. 25 . 5ako ste odan supru nik. Vaše strpljenje i istrajnost mogu značiti visoka akademska priznanja. dr aćete se toga sa velikom odlučnošću i marljivošću. osećanja ljubavi. Bdekvatna količina telesnih ve bi je od najve e va nosti za vas. !ajva niju stvar koju /ik treba da pamti je da se ikada olako ne odnosi prema infekcija grla ili dušnika. ili zlovoljno kopitom kopate tepih. ukoliko se posvetiti formalnom obrazovanju. pognete glavu i jurišate. Tamo gde su poslovi srca u pitanju. i uvek ste spremni da im i finansijski pristočite u pomoć. =a šta da preduzmete. ako elite da izbegnete probleme sa cirkulacijom koji prete svim /ikovima koji vode %sedeći& ivot. Bli ako osetite da vas u nesto guraju protiv vaše volje. jer bi ovakva stanja mogla postati hronična. ako nepovoljni planetni uticaji ne svedoče suprotno. +trasno ste lojalni prema prijateljima.Već samu pojavu infekcije treba lečiti. pre svega zato što vaš bračni drug nikada ne zna šta vas mo e razgovopaditi. ili kada je vaš lični ili porodični domen ugro en. ili zadovoljstvo ličnog dostignuća. *bdareni ste značajnom mentalnom sposobnošću i. ponekad i tvrdoglavo. obično ćete se posvetiti ozbiljnim studijama. sa vama nije uvek lako iveti.nosti 5mpresije i iskustva iz ranog detinjstva > tako va na za obrazovanje svakog odraslog čoveka > ostavljaju neizbrisiv opečat na ivot /ika. ako pratite program samousavršavanja. *vi ispadi nisu česti > najčešće ste ujednačenog temperamenta i puni razumevanja. sposobni se za veliku ne nost i naklonost. Pro<il -a8e li. !ajistaknutija crta vašeg karaktera je istrajnost u nameri. poverenja i poštovanja prema odraslima koji su se o vama brinuli i vaspitavali vas > sve to ima trajan uticaj na vaš karakter.

cvekla. bundeva i rotkva. kako biste osigurali ispravan rad svoje tiroidne lezde. slatkišima i kolacima rano vas cini gojaznim. kojoj su /ikovi donekle skloni. ljubav prema luksuzu. *na je potrebna za kontrolu kolicine vode koju telo zadr ava. Vaša prirodna naklonost jelima punim skroba. ukljucujuci cireve i oboljenja bešike.5zuzetno ste osetljivi na psihička strujanja i emocionalne uticaje oko sebe. pretereana tvrdoglavost i nekontrolisana osećanja. osim ukoliko aflikacije u vašoj 5V i V5 kuci ne svedoce drugacije. 'r Lauard <ornel pobrojao je patološke kvalitete vašeg znaka? bes. blitva. a to je (trend% koji cete teško odbaciti u srednjem dobu.. premišljanje. porodičnost i blagonaklonu dobroćudnost. čak iako neki astrolozi ne povezuju ekstrasenzornu percepciji sa zemaljskim znakom. 'a rezimirano? "ticaj /ika izra en je kroz determinaciju. disharmonija i neprijatne rasprave za vreme jela nmogu dovsti do neizvesnog broja psihosomatskih bolesti. crni luk. pa ljivost. Prehrambeni proizvodi koji sadr e natrijum sulfat su? spanac. Bko ostavimo po strani brigu o estetskom aspektu 8a mnogi /ikovi su tašti na svoj izgled:. prijateljstvo. Vodic kro) is2ran! =nogi uobicajeni zdravstveni problemi /ika mogu se spreciti ili popraviti ispravnom ishranom. energiju. obdarila vas je ugodnim. Aelijska so vašeg znaka je natrijum sulfat. *ve osobine mogu izazvati bolest kada napredovanje planetarnih aspekata oslobodi energetske potencijale u vašem horoskopu. sprecavajuci gušavost. Treba takodje da se pobrinete da kroz ishranu unesete dovoljnu kolicinu joda. kupus. karfiol. Venera. uvek bi trebalo u samoći da donosite va ne odluke > ponajpre za vreme samotnih šetnji ili u nekom prirodnom okru enju. kao što su bašta ili park. )ato što ste na ovaj način podsvesno vezani za misli drugih ljudi. muzikalnim glasom i čini vas naklonjenim lepoti u svim umetnostima. !edostatak soli rezultira oticanjem tkiva akumulaciji vode u telu. vaša planeta vladalac. retko imate probleme sa varenjem. krastavac. !ajbolji izvori joda su vecina morskih riba i morske 26 . masno tkivo koje akumulirate mo e izazvati probleme sa cirkulacijom. Pokušajte da jedete manje iako. 'obro bi bilo zapamtiti da u vašem znaku 8kao i u ostalim u zodijaku: bes.

Ponovite ciklus 1H puta. šetajte po susedstvu. kroz ve bu naučiti koliko je vazduha potrebno kako biste pluća napunili bez osećanja nelagodnosti. Posle nedelju ili dve. Bko vas vaš dnevni raspored obaveza sprečava da ve bate u navedeno vreme. čak iako su to samo spore promene neba ili udaljeni šumarak. pluća. ruke.ekovite trave koje se obicno vezuju za /ika su alfija. unoseci kroz ishranu vitamine B i F. Potreba za jodom najveca je u periodima detinjstva i mladosti. 27 . mo ete to učiniti u bilo koje drugo vreme koje vam to dopušta. akciju sa ciljem. kao i jodom obogacena so.minuta ili pola sata. Posle 0-7te godine. Tehnika? ako mo ete. ne prometne bulevare:. pauzirajte dve sekunde. a za ene u vreme trudnoce i menopauze. . Joga )a +ika Vreme? od P do 11 prepodne =esto? /ašta. hajducka trava. nervni sistem. Praznih pluća. 'ok hodate.hrane. "koliko ivite u gradu i nemate takvog utočišta u blizini. livade Trajanje ve be? 1. kiseljak i rusa. rasipanje snage. samodisciplinu. podbel. )atim izdahnite kroz ustaje brojeći do sedam. )adr ite dah dve sekunde. Aelu ve bu bi trebalo izvesti bez pritiska ili prisiljavanja. bolju cirkulaciju i veću vitalnost. Vašem telu je potrebno? hrana koja sadr i kalijum hlorid. Pokušajte da razvijete osećanje vezanosti za čovekovom rukom stvorenu okolinu 8naravno. pokako i duboko udahnite vazduh kroz obe nozdrve brojeći do sedam. /ikovi bi ponekad trebali da svoje zdravlje pomognu. i u ivajte u prirodnim lepotama. park. 5zbegavajte? nervnu iscrpljenost. uvidićete da jogi7pranajama i fizička ve ba počinju da daju rezultate kroz poboljšanu koordinaciju nerava i mišića. "skoro ćete. @azvijajte? mir. zatim ponovo udahnite brojeći do sedam. šimširika. le erno prošetajte parkom. +li)anci 1 *edicinski 2orosko3 %44# *a 6 45# !n& Planeta vladalac? =erkur *dnosi se na? ramena.

i zato je konsultovao umesto lekara opšte prakse. doktor je svoju dijagnozu sveo na dve reči? %Lronična pripravnost&. koja indijska ezoterična astrologija opisuje kao %otvorenost znanju&. sve radite. kao i bilo koji neurolog&. proizaze iz veoma fino banalsirane senzitivnosti. sračno su se tome nasmejale. %" isto vreme. /lizanci su konstntno budni i u mentalnom preopterećenju. ako su u pitanju prenapeti ivci. !jegova prva posao bila je da se radi o mentalnom problemu. "jedno. prepoznala je ovu spiritističku receptivnost. kompjuterski brzom umu. pročitate sve knjige i raspravljate o svakoj. ali je činjenica jeje psihijatar sa savršenom tačnošću pogodio suštinu problema /lizanaca. čoveku poznatoj. istaknutog psihijatra. temi i sve to u tako kratkom vremenskom roku. ukoliko ih je bilo&. pričao je moj prijatelj kasnije. čija je hvla /lizancima imama i svojih slepih mrlja. tobo e. Vi biste. !eiskusnom posmatraču 8što obuhvata i mnoge astrologe:. od encefalograma do @oršahovog testa sa mrljama od mastila. dobar %doktor za glavu&. izgleda kao da vas je strah da nešto ne propustite. Posle temeljnog pregleda. +koro bez izuzetka. kakav bi većini vaših prijatelja bio jedva dovoljan da urade jednu jedinu stvar.6edan tipičan /lizanac koga znam. koji je uključio sve. u njegovom press klubu. eleli da svuda stignete. 6oš mnogo toga se zbiva u vašem kompleksnom. radeći posao tipičan za jednog /lizanca > novinski izveštač u velegradskom listu > počeo je da oseća probodne bolove u desnoj strani glave. <olege mog prijatelja. isto tako dobro dijagnosticirati moju boljku. a da to ne predstavlja puku elju da se nešto %uradi dok je to moguće&. 28 . koju je ona nazivala %izvrsnim znakom umeća&. mogao je zaviriti u moju razbijenu psihu i uočiti bilo kakve simptome predstojećeg nervnog sloma. Fvangelina Bdams. *dliv nervne energije i uvek promenljivi fokus vaše pa nje. on je napravio tačnu opštu dijagnozu za svakog ko je u vezi sa trećim znakom zodijaka. %)aključio sam da će.

ite )a3oslen e ko e :e -a* o*og!:iti ra)no-rsnost i . /lizanci. )ato je /lizancima potrebno više sna nego običnim ljudima.: *stale bolesti koji su /lizanci skloni više no što je to uobičajeno uključuje? bronhitis. me9u ostalima: upozoravaju da /lizanci. astmu. %*ni su otvoreni utiscima. ali im je potrebna ve ba izvan kuće.judi koji imaju ovakav polo aj +unca u svom znaku. osoba koje su pretrpele nervni slom.%. pa zbog toga %u ovom znaku mo emo pronaći sveći broj bolesnika od tuberkuloze nego i u jednom drugom. istaknuta je u horoskopima PH. =aks Lajndl tvrdi da se /lizanci često nebri ljivo odnose pema svom zdravlju. i tamo gde =erkur poma e.& 8Tridesetogodišnja istra ivanja /ratstva svetla ukazuju da su +aturn.el ! )a intelekt!alno* eks3resi o*= ili 3adate 3od !tica *onotoni e ne3ro*enl i-osti s-akodne-nice= tre/alo /i da 3otra. /lizanci nisu robustvni ukoliko neka od okrepljujućih planeta nije prisutna i u dobrom aspektu ascendenta i u šestoj kući njihovih rodnih karata.est! 3ro*en! 3ri)ora# Pro<il -a8e li. !eki autoriteti u medicinskoj astrologiji 8i dr <ornel. inertnu jetru. pisala je ona.nosti <ao što je već pokazano. čak i onim najdelikatnijim. 5ako se smatraju najjačim me9u običnim znacima. u stanju su da ih zabele e sa izuzetnom vernošću&. neuritis. da bi stimulisali cirkulaciju i ojačali pluća 8jedno od potencijalno slabih mesta vašeg tela:. zapaljenje pluća. biće u saju da čuju više od običnih ljudi&. pošto su znak dvostrukog tela. !eptun. oboljenja ko e. 6upiter i Pluton bili istaknuti u natalnim kartama svakog od 122 analiziranih pacijenata. planeta vladar /lizanaca. 29 . =erkur. apscese pluća. *vo neprestano stanje nad7svesti je svakako veoma iscrpljujuće za nervni sistem. i kada je =erkur u aflikciji. mentalne probleme. vaš znak je jedan od ponajmanje jasnih u zodijaku. mogu pati ti od d-a o/ol en a isto-re*eno# Po8to *nogi -a8i )dra-st-eni 3ro/le*i -ode 3oreklo i) *entalne de3resi e= ko a se 3o a-l ! e kada 3otisk! ete s-o ! .

+idni *mar 8*marr:, čija vanserijska tačnst u karakterološkoj dijagnostici u astrologiji mnogo duguje njegovom nezavisnom i direktnom istra ivačkom radu, doprinosi konfuziji zbog višestranosti /lizanaca. *n iznosi mišljenje da bi pegled koji koji se dru e i prijateljuju sa /lizancima pokazuao kako svaka od tih osoba ima drugačiju sliku, različit opis, drugačije shvatanje /lizanaca. %!iti će vam biti lako da ih upoznate, jer su oni na izvestan način, mnoštvo osoba spojenih u jednu.& Bstrolozi koji samo ponavljaju ono što su pročitali u standardnim astrološkim radovima, opisav vaš tip kao %pametan, domišljat, radoznao, često promenljiv, u ivalac u zadovoljstvima i neodgovoran.& %!ema mnogo topline u /lizancima&, direktno izjavljuje jedan pisac, koji je verovatno nekada bio odbijen od strane /lizanaca 8ili pre ignorisan:,. 'rugi uopštava? %/lizanci će vas u jednom trenu obasuti toplim osećanjima, a i drugom se već pretvoriti u emocionalno ledeni breg&. /ritanski astrolog ' ef =eso 8=aTo: piše 8kako izgleda odobravajući: kako je predlo eno da bi brbljivi, nemirni majmun, uvek spreman da oponaša, bio prikladniji simbol za ovaj znak,od nebeskih /lizanaca. Pripisivanje osobina negativnog, ni eg tipa nekog znaka na sve koji pripadaju toj zodijačkoj grupi, jedan je od postupaka koji su astrologiju izneli na loš glas. )ar su velika *!)ika Griga= Stra-inskog i Vagnera= /es*rtna 3oe)i a Vit*ena i Tenisona= literarna dela E*ersona= Botorna i Bardi a= i <ilo)o<ski do3rinosi La /nica i Paskala delo /r/l i-i2 i ner*irni2 *a *!na= skloni2 i*itiran !C 5stina je da većina /lizanaca mnogo priča. Bli, ukoliko nisu pod nepovoljnim uticajima svojih planetnih konfiguracija, oni obično imaju dosta toga vrednog da ka u. Trebalo bi da ne upadaju drugima u reč, ili pokazuju nestrpljenje i neuljudnost prema tipovima koji su nešto sporiji u izlaganj !# 0tisak ko i -i= +li)anci= osta-l ate na dr!ge l !de retko e -idl i-= ;ak i -a*a# Ali -rlo ;esto= 3oneka re;= <ra)a= o3a.an e ko e ste ! let! !2-atili i) s3irit!alne *agne ko a -r-i oko -as i glasno e i)go-orili= a )ati* /r)o )a/ora-ili= *o.e osta-iti tra an !tisak na -a8e sl!8aoce# Ra)log to*e e 8to ste -i glasnik /ogo-a 6 neka -rsta s3irit!alnog 3osrednika# Vi i*ate s3oso/nost da !)dignete d!2 dr!gi2 l !di#
30

Ponekad :e ;i-at sk!3 o.i-eti kada -i !>ete ! 3rostori != donose:i sa so/o* s-o )ara)ni ent!)i a)*a= -edrin! i !)/!dl i-! go-orl i-ost# +li)anci /i tre/alo !-ek da 3a*te kako /ritka o3aska ili sarskasti;na 3ri*ed/a *og! da de*onstrira ! n i2o- /ril antni !*= ali da to ne is3!n a-a n i2o-! kos*i;k! !log! i odgo-ornost kao 3renosioca konstr!kti-ni2 ide a ko e 3odi.! *oral oni*a ko i i2 ne3osredno okr!.! !# Tek e ! 3rastaro* e)ik! al2e*i e otkri-ena na d!/l a 3riroda i <!nkci a +li)anaca# Ako ste ikada 3ok!8ali da !2-atite .i-! %latinski na)i- *erc!ri!s= 3lanetni -ladalac +li)anaca 6 Merk!r&= /o e :ete ra)!*eti ne!2-atl i-= 3rote ski karakter o-og )naka# Da )akl !;i*o9 <!nkci a +li)anaca e -e)a i)*e>! se/e i s!8tine# 0 to* cil != 3otre/no -a* e do-ol no s!nca= od*ora= *nogo s-etlosti i -a)d!2a i 3e sa. ko i stalno 3ro*i;e 6 /ilo da e <i)i;ki ili *entalni# Pro*ena -a* e n!.na kao -a)d!2# Va8a s!d/ina ni e da negde Dsa-i ete gne)doA 6 <ig!rati-no go-ore:i#Ako se to i3ak dogodi= /r)o :e 3odriti -a8e )dra-l e i doneti /olest= 8to se *o.e i)/e:i *esto* stano-an a= )a3oslen a ili 3ro*eno* /ra;no* dr!ga# Vodi; kro) is2ran! +li)anaca =alo ćete /lizanaca naći tamo gde se obavljaju teški fizički poslovi. *ni obično tra e zaposlenje tamo gde je potrebna domišljatost ili spretne, vešte ruke. Prema tome, ako ste rodjeni izmedju ,2. maja i ,1. juna, pobrinite se da vaša dnevna ishrana obnavlja vaše iscrpljene nerve, povećava vitalnost i reguliše fibrin u krvi. To znači da bi se, uopšte uzev, trebali okrenuti proteinskoj dijeti, koja uključuje bezmasno meso, ribu, jaja, sir, orahe i soju. Prehrambeni proizvodi koji sadr e kalcijum posebno su va ni za /lizance, pošto kalcijum poma e opuštanju prenapregnutih nerava. 6ogurt, mleko, repa, zeleniš i kelj su glavni izvori ovog minerala. Bko vam se ne čini da ne unosite dovoljno kalcijuma kroz hranu, dodajte svojoj trpezi obroke (koščatih% jela, ili uzimajte tablete kalcijuma. !emojte zaboraviti da je vitamin ' potreban kako bi se kalijum apsorbovao. Uelijska so /lizanaca je kalijum hlorid, koju izdašno nude boranija, špargla, cvekla, cvekla, šargarepa, karfiol, kukuruz, celer, kajsija, breskve, sljive i ananas. !eki od ovih proizvoda trebali bi da čine vaš dnevni meni.

31

=e9u lekovitim travama koje poma u /lizancima najskorisnije su gavez, crvena detelina, sladić 8slatki koren: i verbena 8sporiš:. Joga )a +li)ance Vreme? izme9u 12 pre podneva i popodneva =esto? vrh brda ili dobro prozračena soba Trajanje ve be? H minuta. Tehnika? udobno ali uspravno sedenje u ravnoj stolici, zatvorenih očiju. *pustite se i dopustite mislima da jure bez vašeg svesnog usmeravanja. =entalno se uklonite, propuštajući tok svesti da nesmetano struji. Postajete samo posmatrač onoga što se unutar vas doga9a. 5, verujte, bićete iznena9eni onim što viditeO )apanjiće vas neke od ideja i slika koje bljeskaju po platnu vaše svesti > misli koje se di u iz vaše podsvesti. " prvim danima, mo da će vam biti teško da se opustite i predate se svojim mislima. Bli sa vremenom, mir će vas obuheti. Posle nekoliko trenutaka obratite pa nju na vaše disanje. "dahnite blago brojeći do sedam, pauzirajte do jedan, i izdišite brojeći do sedam. *vaj ciklus ponovite otprilike 1, puta 8jer tačan broj u vašem slučaju nema posebnu va nost:. *nda, zatvarajući desnu nosnicu ka iprstom, udahnite kroz levu, ponovo brojeći do sedam. )aedr ite dah do jedan, a onda zatvorite levu nozdrvu i izdišite, brojei do sedam, kroz desnu nosnicu. !astavite ciklus na ovaj način, udišući kroz jednu nozdrvu, a izdišući kroz drugu. *vo, ponešto uprošćena 3rana a*a ima svoj cilj u onome što jogi zovu pročišćavanjem nerava. Treba je nastaviti tri ili više minuta, ali ne toliko dugo da osetite vrtoglavicu ili lakoću glave. Bko disciplinirano ve bate, čak i samo jednom dnevno 8u 5ndiji se, zbog sporijeg tempa ivljenja, ovakva ve ba u početku radi pet puta dnevno:, najzad ćete početi da osećate ugodnu smirenost i samouverenost. =o da ćete se osetiti dovoljno zainteresovanim da počnete sa proučavanjem čitavog sistema 2at2a oge= pošto su /lizanci retko
32

da su ga morali ritualno rešiti. više voli da vas zove 'ecom =eseca trebalo bi da razvija poverenje. grudi. +ve to zvuči kao preterano naduvena retorika. dok ta brza planeta prolazi kroz sve svoje raznovrsne faze delujući na sve. 5 mentalne slike mogu. koliko i one od krvi i mesa. umesto brige i zebnje. Vašem telu je potrebno? hrana koja sadr i kalcijum fluorid. "mesto sumnje. !aročito kad osećate =esečev uticaj. ako se otmu kontroli. a po nju samu toliko opasan. izazivački stav i prejedanje. biti isto toliko nemilosrdne i tiranske. laktove 8globove:. a posebno na vas. !aravno da je to lakše reći. a iznedrila vaša plodna mašta. Tipično @ak retko mo e biti zadovoljan ličnim svetom. ponekad. *dnosi se na? epigastrički region. =nogi. umesto zlopamčenja. opraštanje. +tari Mrci su imali termin za vašu astrološku ključnu reč? s2ia*a2i a 6 borba sa senbkom. priča nam kako je samo stvorila jednog imaginarnog monaha. ukoliko ne svi.zadovoljni delimičnim znanjem o predmetu koji jednom zaokupi njihovu pa nju. To rezultira unutrašnjim konfliktom i neutemeljenim sumnjama. koja su te probleme izazvala. optimizam i radost. čireve. što opet uzrokuje napetost i fizičke probleme# nervne probleme sa varenjem. 5zbegavajte? potištenost. sa bestelesnim bićčima i idejama koje je začelo vaše osećanja. "vek se borite sa fantomima koji nisu sa ovog sveta. koji je uskoro postao sasvim nezavistan od njene volje. stomačna oboljenja i lošu probavu. 33 . @ak 8<erol @ajterV@ighter:. Tibetanski mistici zovu te misaone oblike t!l3as i uveravaju nas da one mogu naneti dosta zla. @azvijajte? samopouzdanje i emotivnu stabilnost. stomak. ovi zdravstveni problemi mogu se izbeći kultivuišući osećanja suprotna onim. ali je nemojte olako odbacivati. " svom fascinantnom izveštaju agija i misterija u Tibertu. Rak 1 *edicinski 2orosko3 %44# !n 6 45# !l& Planeta vladalac? =esec. gastritis. g79a Bleksandra 'ejvid7!il 8'avid7!eal:. pa čak i vidljiv za druge ljude. kojeg je sam stvorio. nego učiniti.

juna:. mo e se uzeti kao opšte pravilo da umanjena vitalnost koja izvire iz emocionalnih nemira ili problematičnih mentalnih stanja. i prevagu jednih u odnosu na druge. @akovi prve dekade 8ro9eni izme9u . u velikoj meri će ojačati vašu fizičku konstituciju i vitalnost. slabosti i snage @aka. @ak se. 34 . smatra jednim od dva najslabija zodijačka znaka 8drugi su @ibe:. $uvajte se prepuštanja takvim sredstvima za beg > ona će vas samo odvesti dublje u emocionalne nemire i bolest. "glavnom. u usponu i istaknuto u vreme ro9enja. ali ako je +unce u dobrom aspektu. .1. ako druge planetne pozicije ne doprinesu suprotnom. Pro<il -a8e li. stidljivi. nego kao odrastao čovek. uz druge osobine koje su ovde navedene. po opštem slaganuju. ovber ključne reči obezbe9uju prilično tačan psihološki profil @aka. ne mogu sva primeniti na vas. Bko elite da u ivate u dobrom zdravlju i osećanju ličnog ispunjenja. uvrede ili brige mogu vas dovesti u napast da svoju tugu utopite u alkoholu. *va široka uopštavanja se.inda Mudman. lunarni ciklusu će kroz ceo ivot da utiču na povratak bolesti i kritične dane u periodima bolesti. <ako bilo. <ako bilo. "ticaj =eseca na vaše zdravlje više ćete osećati kao beba i dete. %Postoji trag mesečevog ludila u svakom @aku&. naravno. ljubitelj zadovoljstava. imaginativni i štedljivi.. u velikoj meri. osim ako niste neobično tipičan predstavnik svog znaka. usmerite u neku od stvaralačkih umetnost. bolje je da tu svoju %lunobolju&. ipak. imaju posebno izra en dramski talenat i potencijalnu poetsku ekspresije. u svom ushićujućem ludiranju 8tako tipičnom za *vna: kroz zodijak. i 32. čineći vas tako otpornim na bolest i obdariti vas rekuperativnim moćima koje rakovi sa slabijim natalnim kartama nemaju. porodični. Pozicija =eseca u trenutku vašeg ro9enja odlučiće.ična razočarenja.nosti @eči kojima se astrolozi > stari ili savremeni > slu e da opisušu ro9ene u @aku su? osetljivi. kapriciozni. karakteriše opšti patološki kvalitet vašeg +unčevog znaka. primećuje.

35 . @ak se vezuje za ivotni princip organizma i otelotvoruje njegov potencijal rasta. @akovi imaju jak zaštitnički i materinski instinkt. @ak je poznat po štedljivosti i radinosti 8on je vladajući znak Kkotske:. *bično ste patriota koji visoki ceni tradicije slobode i pravde svoje zemlje i spremni ste da ih granite ukoliko osetite da su ugro ene. *vo naizgled protivrečno ponašanje > čiji je raspon od povučenosti iz društva do sasvim ekstrovernte slobode izraza > prenosi se i u druge faze vašeg karaktera. zato što im je dat zadatak da čuvaju vratnice izme9u vidljivog i nevidiljivog. ali retko su ekstremisti. onaj ulaz koji duše moraju proći na putu u svoje fizičko otelotvorenje. <ada su . @aka po ro9enju. " stvari. =alo ćete @akova naći me9u onima koji danas spaljuju zastave. Bli kada ste podstaknuti na akciju surovom stvarnošću svakodnevnog iskustva. on će se duriti i patiti zbog problema varenja. *stavljeni sebi i svojim prirodnim naklonostima. *va potreba da glumite zabavljača delom izvire iz duboko proosećane elje za odobravanjem i priznanjem. a delom iz iskrene elje da druge nasmejete i zabavite ih. on je odgovorio? %!ema toga zla u mojoj zemlji. koji bi taj laf Litler mogao da ispravi&. umete da budete veoma zabavni kada se led probije. koja zna da izvuče korist iz svake trgovine. !ema ničeg više uznemirujućeg za @aka nego što su neuravnote ene okolnosti njegovog ličnog domaćinstva. 5ako ste uobičajeno stidljivi dok se ne uverite da ste me9u prijateljima. lako mo ete postati zaludan sanjar i vizionar. 5staknuta crta vašeg karaktera je vaša ljubav prema domu i porodici.Prema ezoteričkoj astrologiji koja istra uje dublje klosmičke svrhe i značenja svakog znaka. pitali za vrme 55 svetskog rata. i ima reputaciju osobe lukave u cenkanju. spreman dea se bori za zemlju koja je njegovoj rasi uskratila puna gra9anska prava. crnac. kako to da je on. @akovi su politički librali. Bko oseti da ga supru nik ne voili ili da ga omalova avaju ostali ukućani.uisa %+ačma& Bmstronga. sposobni ste da razvijet veliku energiju i uporno se dr ite cilja.

pozorišna gluma. kako bi obezbedili potrebnu količinu joda. ljudi sa najčistijim ciljevima i dobra karaktera. koja je posebno jaka u trenutcima mentalnog naprezanja ili emocionalnih napada. potrebno vam je raznovrsno voće. mešetarstvo. *vde je nu no jedno upozorenje? uverite se da su osobe ili grupa sa kojom se dru ite u takvim aktivnostima. Vodi. vo9enje restorana. *vu vašu crtu veoma ceni i vaša porodica i vaši prijatelji i svi se oni raduju svakoj prilici da u ivaju u vašim gurmanskim majstorijama. pa ih nemojte opterećivati. a ta predispozicija često vodi narušavanju ravnote e suštinskog telesnog metabolizma i izazivanju edema 8oticanju tkiva zbog zadr avanja vode:. ili neke druge forme kontakata sa natprirodnim. Treba da pokušate da kontrolišete tu tendenciju ka prejedanju. Vaša osnovna ishrana treba da bude pre svega okrenuta proteinima i uključuje odredjenu količinu morske hrane. Pošto ste ljubazni. saosećajni i popularni. <ada tra ite odgovarajuće zaposlenje. /liski susret sa ni im nivoima spiritualnog mo e biti poguban za vas. 5nteresovaće vas ekstrasenzorna percepcija. Problem je u tome što vašu veštinu u pripremanjudobre hrane prati i dobar apetit. Većina @akova počinje da se goji prilično rano. mogli biste biti dobar političar. uprava hotela. *sim toga. epikurejsku trpezu. birajte profesiju u kojoj će vaša osetljiva priroda biti pre preimućstvo nego prepreka. trgovina. 36 . Trebalo bi da izbegavate preobilje šećera.Veoma ste prijemčivi spiritističkim uticajima i privlači vas svet okulta. povrće i lisnato (zelenilo%. *stale idealne karijete za @aka su? propaganda. kro) is2ran! @akovi su čuveni po izvrsnoj kulinarskoj veštini i gordosti na svoju dobro postavljenu. trgovina antikvitetima i agencija za talente. jela bogata skrobom i masnoćama. spiritualizam. Prosto ne mo ete odoleti bogatim kolačima. sladoledu i ostalim slatkišima. Pamtite da su vam stomak i probavni sistem najslabija mesta u telu.

kelj. sir ili jogurt. Vitamini iz prirodnih izvora bolji su od sintetičkih. puneći pluća. koje su tradicionalno povezane sa vašim znakom su? kamenika. ali nipošto do tačke neprijatnosti. +ledeći prehrambeni proizvodi su najbolji izvori ovog za @akove posebno va nog. porcelanka i ruzmarin. istiskujući tako vazduh i 37 . vijoš. crni luk. izbacivši opalčeve na mestu gde su noge spojene s torzom. propadanje zuba i slabljenje vida. prolaps mišića. )atvorite oči i. potočarka. stellaria media. <oristeći mišiće abdomena kao neku vrstu mehova. nogu čvrsto ukopanih u tlo ili pod. limun.Uelijska so @akova je kalcijum fluorid. Pošto ste ve bali ovu prethodnu disciplinu udisanja i izdisanja oko tri minuta.minuta Tehnika? stojte uspravno. kupus. često nazivan fluoridom kreča. licem prema +uncu. dišite polako i ritmično. bundeva. polo ite šake na bokove. =o da će biti potrebno da dijetu ojačate vitaminima F i /7kompleksom. +tenige mišiće kad izdahnete. umance jajeta. i za nju je pravilna kontrakcija mišića od izuzetnog značaja. . zabacivši ramena unazad. brzo dišite kroz noz 8ne kroz usta:. treba pomešati fino izrendan crni luk sa kravljim sirom. posuti semenom celera i sve to razmazati po kriški ra enog hleba ili ra ene oblande. kako bi pomagalo i kontrolisalo dijafragmu i stvaralo bez napora tok vazduha u pluća i iz njih. !edostatak ovog minerala mo e prouzrokovati proširenje vena. i ra eni hleb. beli mak. divlja scaleria. " izvrstan podnevni sendvič za @akove koji su na dijeti za mršavljenje. hranljivog sastojka? mleko. pomorand e. Vreme? jutro i veće 8+unce mora biti iznad horizonta: =esto? bilo gde u samoći i na sve em vazduhu Trajanje. Joga )a Raka 6ogsa7disanje bi trebalo da uključuje kontrakciju mišića. !eke od lekovitih biljaka. +ledeća ve ba je modifikacija tehnike poznate kao ka3ala /2ati 8u 5ndiji:.

problema sa kičnom i lokomotornom ataksijom. Vi koji ste toliko srećni da budete ro9eni u tom periodu. kada osećate da vam je potrebna stimulacija za funkcionisanje digestivnog trakta i pluća. avgusta. Vašem telu je potrebno? hrana koja sadr i magnezijum fosfat. . aneurizam i tahikarcija.1. Ne i)-odite -e. 5 glavna oboljenja ovog znaka vezana su za ovaj vitalni organ i njegove funkcije. angina pektoris. . 5zbegavajte? taštinu. Praksa %mehova& se mo e nastavljati u nepravilnim intervalima. ili 3 minute posle višemesečnog perioda ve banja.av predstavlja čovekove srce i srce stvaranja. =e9u njima su? arterioskelroza i denenerativne bolesti srca. sve to u zavisnosti od planetarnih aflikcija. *vo se vreme mo e produ iti na . donji deo ledja i kičma..ava. prestanite sa onim delom ve be gde se koristili mišiće kao mehove. 5pak./! sa 3re-eliki* na3oro* ili 3re/r)o i ne -r8ite 3re-eliki 3ritisak# 5sprava ne ve bajte više od jednog minuta. izvor sve ivotne snage i upravljač ivotnih tokova na zemlji > prolazi kroz . zlatna zvezda oko koje kru e planete našeg sistema. @azvijajte? takt i razmišljanje.. +unce > ta usijana. La. jula do . 38 .1 *edicinski 2orosko3 %44# !l 6 45# a-g!st& Planeta vladalac? +unce *dnosi se na? srce. $itav vaš ivot obele ava dinamičan intenzitet odlučnosti i akcije. ali nastavite ritmičko. karditis.avovi mogu poboljevati od kratkih bolesti sa karakteristično visokom groznicom. znak kojim vlada od . duboko disanje. urbu i uzbudjenja. naravno. Posle svakodnevne šestomesečne ve be. ili patiti od bolova u le9ima.opuštajte ih kada udišete. ukoliko su takve indicirane u njihovim horoskopima. obdareni ste ogromnom fizičkom energijom i rekuperativnim sposobnostima. nemojte izvoditi taj deo ve be kada ste 8telesno: umorni ili bolesni.

velikodušan. +ančo Pansa je to sa eo na svoj prost.Vaše mesto u nebeskoj šemi stvari čini vas u mladosti izlo enim napadima reumatske groznice. 6ednom rečju. . poseduje duboke emocije. !auka je prosto davala potvrdu onome što je tradicionalna mudrost oduvek znaka. po tradiciji. itd. konstruktivan. boginja 8malih:. narodski način? %/og blagoslovio onog koji je izmislio san&. lojalan. patološkim kvalitetima ovog znak %bolesti koje izazivaju ekscesi. kolika je jednom . 'on kihotov pa . ljubavne avanture.ava kako za rad i za igru. Potrebno vam je dosta okrepljujućeg sna.& *snovno pravilo koga treba da se dr ite. ljubazan je i razdragano samouveren.av je sna an. bez obzira na to da li se radi o osmočasovnom intervalu. recimo u vojnim kasarnama:. osećajan. govore mnogo loših stvari o Kkorpiji. Pro<il -a8e li. .avu uopšte moguća. a da i ne pominjemo prihvatanje neke veće odgovornosti. nego akutnim problemima koji iznenada napadaju ali su kratkog daha. zabave. te ite vrhu u svojoj profesiji&. romantičan. neumerena strast. 8Taker.: %Po prirodi ste preterano 3onosan i nes3oso/an )a )lo/!A %Ada*s& DVi ste dr!8-eni= -elikod!8ni i idealisti. i meningitisa 8naročito ako ste u gomili ljudi.niA %O*ar&# 39 . u svakom slučaju onolika umerenost. %=islite o veličini. zadovoljstva. umerenost. 'r <ornel dodaje. produ eni nedostatak sna mo e ozbiljno ugroziti sposobnost da se obavlja bilo kakva aktivnost na zadovoljavajući način. dugim bolestima. svi se sla u u hvali za ponosnog.av obično nije izlo en hroničnim. +korija medicinska istra ivanja pokazuju da. kontrola odliva solarne energbije koju posedujete u velikoj količini. imaju na umu arko oduševljenje . kratkom snu ili popodnevnom dreme u.ava.nosti /aš kao što svi astrolozi. %'obar ste organizator i morate biti %šef parade&. osim podrivanja zdravlja. ro9en da komanduje. lukav. 8@ihter:. neuvijen. kako biste odr ali dobro zdravlje je. pošten. gazdujućeg .

ali i ima istinskog. *vako ga je operaval? %)račeći radost i velikodušnost. zato što. Pa upravo je to način njegovog vi9enja samog sebe. nadmen umesto saosećajan i srdačan. u ivala je u dugoj i uspešnoj glumačkoj karijeri igrajući samo samu sebe. veseo i osećajan.av mo e biti oholo arogantan umesto ponosan. pa i pretera.av obično čini kada je %izlo en& laskanjima:. zadr ali su pečat zveri. <ada je u aflikciji. brutalna umesto sna an.av je znak kraljeva. naročito ako je na 40 .DOn e 3o!)dan= ne 3la8i se da donosi odl!ke i istra e ! n i*aA %Glido!&# Linda G!d*en= ko a e i*ala 3rilike da 3ro!. uvek u pratnji jednog ili više obo avaoca. i nerazvijeni tipovi me9u ro9enima u ovom znaku. Pre no što počnete da predete 8kao što .avica =a Vest 8Nest:. *n čak i svoje ljubavne naklonosti deli kao kraljevsku milost. dok su njegove noći vedre okičene hiljadama zvezda&. ali samo onda kaga ga obasjavaju u ulozi monarha. . "hO !aravno da ne postoji . . istinit. sa svojim +uncem visoko nad le9ima > i kocka koju baca samouvereno nosi brojeve 1 i 0. produbljuju se u naran astu boju zalaska. Topli uti zraci njegove radosne nade.av koji se neće slo iti sa ovakvim pohvalama svom karakteru. a tako se i ponaa. . skoro da je dobila napad gušenja pokušavajući da okarakteriše ovaj znak. njegovo nepoštovanje tu9ih prava mo e ga odvesti u najgoru vrstu tiranije i tlačenja. B činjenica je i to da je ovakav stav. senzualan umesto zaljubljen. ma kako to bilo neverovatno.a-a ednog 3ri3adnika o-og DrodaA i)-an ka-e)a i i) -elike blizine. kao široko uopštavanje. 5ako . . unutrašnjeg dostojanstva i otmenosti da svoje nesreće podnese s hrabrošću. bacimo pogled na negativnu stranu znaka.av obo ava svetlosti reflektora.av nikada nije namerno nemilosrdan. lav skakuće po polju makova. Ponosno nosi topaz sreće.

Vredni izvori magnezijum fosfata su? bademi. 5pak. $ak i najplemenitiji me9u njima imaju svoje trenutke lenjosti i oklevanja. borovnica. kada uzmemo u obzir loše učinke koje bi iskusili u te im oblicima pijanstva. vaša potreba za vitaminom F mo e se zadovoljiti kroz dnevnu upotrebu pšenične prekrupe. *na takodje stimuliše funkcije varenja i izlučivanja. !ajva niji vitamini za vaš znak su A i F. oštar. šljive. paradajzu. vrtoglavica ili mučnina. pre svega su kratak dah. 5shrana koja obezbedjuje dovoljno proteina i poboljšava lošu cirkulaciju uključuje meso bez masnoća. orah i crni luk. šipku. ivinu.av tako obilato troši i očvršćavanje mišića i skeletne strukture. jabuke. sresove i neprikladnu ishranu.avovi retko piju previše. jaja i soju. cerovači.av kosmički usmeren na srčane tegobe i sa tim povezane probleme. 41 . potočari. a malo šećera i skroba. +ignali koji vas upozoravaju na potrebe da poboljšate svoje ivotne navike. kratak bol ispod grudne kosti. na poslu. što je dobro. poma e formiranje albumina u krvi i odr ava prirodnu protočnost krvi.ava je magnezijum fosfat. Tjeren upozorava? %Priroda je od njih načinila nepopravljive grabljivice&. krastavac.rukovodećem poslu. bilo bi pametno da izbegava ono što ovakvim oboljenjima doprinosi? preterana gojaznost. i jagodama. salate i povrćnih ulja 8pogotovo sojinog:. *na je neoophodna za obavljanje nervne energije koju . u kartanju ili igrama sa kockom. mo e ponekad da zavede u prisilno kockanje na berzi. Prirodna smelost i samouverenost . <ada je to moguće uzimajte ih iz prirodnih izvora. dobro činiti.ava koji se uzda u svoje srećne zvezde. Uelijska so . ra . smokve. . u umerenim količinama. salata.av bi mogao da usvoji ishranu sa mnogo proteina. kokosov orah. Vodi. " normalnim okolnostima. divljač. Vitamin A se mo e naći u tropskom voću. !edavna istra ivanja podr avaju stav da manoća uneta putem hrane igra va nu ulogu u razvoju arterioskleroze. jogurt. kro) is2ran! . Pošto je . sir. limun. crno vino za ručkom im mo e.

'anas.avove preporuke da se pridru e generaciji nepušača. Polo ite prst desne ruke na zglob leve ruke. izm9u 10 i 1. !e samo da tako smanjujete mogućnost od srčanog ili mo danog udara. Vreme? izme9u podneva i 13 sati. zabačenih ramena i ispravljene kičme. potrebnom da revitalizirate čitav svoj sistem. a mehovska funkcija pluća trebala bi biti potpomognuta kontrakcijom i eispanzijom abdominalnih mišiča. nana i maslačak. Joga )a La-a 'uboko disanje. peršun. ujedinila u te nji da se učini sve kako bi svi pušači videli pošast svoje navike. izuzetno je va no ljudima pod uticajem . =esto? izolovano mesto. van kuće u punom sunčevom sjaju kada je to moguće. !astavite ovaj disajni ciklus H4 opzuta u prvih nekoliko nedelja ve banja. stojite ili sedite uspravno.ava su? mirodjija.časova. Tehnika.ava. Posle malo ve be bićee u stanju da jasno osetitie otkucaje pulsa.22. morač. bilo bi nerazumno poštedeti . kada se većina medicinskih stručnjaka koji se bave problemima srca i raka. kada je prilago9eno njihovim individualnim potrebama.. već će i ni e navedene ve be imati većeg efekta. onako kako to čine lekari kada mere puls. "koliko se ve be izvode u predvi9eno vreme. )atim ovaj broj postepeno povisite do . ve be koji udišete biće nabijen solarnom energijom. Trajanje ve be? 12 minuta. 42 . 'ah bi glatko trebao da teče unutra i napolje. blagotvornim ro9enima u svakom znaku zodijaka.ekovite trave . )atim sporo i duboko udahnite odbrojavajući sedam otkucaja.

=enli Lol 8Lall: je to neuvijeno primetio? ('evice umeju znatno poboljevati i bez bolesti%. 'evica > prijatelj dobro do9e svakom koga sna9e glavobolja. upetljavanje u trivijalno. *va osobina je većinu astrologa 43 . zubobolja ili bolovi u le9ima. ako sebi dozvoli da je uhvati očajanje. pa čak i identifikaciji sa bolestima svojih bli njih. Prvi je vaš uro9eni strah od bolesti.De-ica 1 *edicinski 2orosko3 %44# a-g!st 6 44# se3te*/ar& Planeta vladalac? =erkur *dnosi se na? područje abdomena. 5zbegavajte? hiperkriticizam. umesto što sa njima ostvarujete neku vrstu negativne prisnosti zahtevajući od njih da vas sa aljevasju zbog slabog zdravlja. !e samo da će ona imati lek za njegovu boljku. 5ako ne spadate u najrobustnije me9u dvanaestorkom. 'evica ima svoju ličnu apoteku uvek nadohvat ruke. !jena zapanjujuća kolekcija pilula. @azvijajte? šire perspektive. )a vas je od ivotne va nosti da dovoljno rano naučite da razmišljate o zdravlju. a ne samo o činjenici da je ono potencijalna rtva bolesti. naročito u poodmaklim godinama. primite k srcu sledeće reči upozorenja? 'evica lako mo e postati invalid. problem sa kiselinom u elucu. ovaj interes se u vama mo e pretvoriti u opsesiju. tanka creva. čak i kada je na putu. )bog ovog negativnog stava vaš lekar će imati mnogo muke da vas uspešno leči. raznovrsnije interese. Tačnije. blagostanju svog tela. Pokušajte da zračite više topline u odnosima sa svojim bli njim. " svakom slučaju. pa bilo ono stvarno ili izmišljeno. gastrointestinalni sistem. 'odajte to činjenici da se vi naklonjeni premišljanju nad najbla im simptomima. imaju više nego normalan interes za stvari koje se tiču zdravlja. već obilatu dozu razumevanja i samilosti koja bi medikamente uvek trebalo da prati. ishrane i higijene. )a to postoji nekoliko razloga. verovatno ćete nad iveti mnoge fizički jače poznanike. Vašem telu je potrebno? hrana koja sadr i kalijum sulfat. sirupa i medicinskih preparata skoro da sasvim pokriva polje mogućnosti medicine. @o9eni u šestom znaku zodijaka i povezani sa V5 kućom. a sve obli nje apoteke su već zatvorene. ako s pridr avate prostih mera opreza u čuvanju zdravlja.

" stvari. tifusom. pantljičarom. bavljenje bolesnicima uopšte neće biti dobar posao za ro9ene u ovom znaku. oni umeju da previše saučestvuju sa patnjama pacijenata. i njegujete unutrašnji osećaj povučenosti. <ao kod /lizanaca. " isto vreme. apendicitisom i kilom 8hernijom:. vla an. @o9eni u znaku 'evice mogu biti skloni ovim oboljenjima? problemima sa varenjem i dijarejom. jer vam je potpuno predavanje voljenom biću u asavajuće. Prema tome. uzdr ana i oprezna osoba. koji tako često nosite na licu. aša utroba je neoubičajeno osetljiva na takva lekovita sredstva i njihova česta upotreba bi mogla naneti ozbiljnu štetu vašim organima za varenje i izlučivanje. 'evica svoje misli mora udaljiti od bolesti. Portret -a8e li. moglo bi se zaključiti da je tipična 'evica bezvoljan slabić. (udaljenosti od svega%. sna na sredstva za otklanjanje kiseline pri varenju i oštrih laksativa. Vaša snaga ne proizlazi iz tela. smetnjama u utrobi. rezultirao iz postepenog rasta nervne napetosti. vaše opšte zdravlje će se popraviti ukoliko naučite da se opustite. a ne pribli it ih. <ao što je ranije izneseno. a vaš svet je svet uma. " stvari. koja se na ovaj način osloba9a. posedujete mnogo širu. već ih duha. vi predstavljate hladniju stranu nebeskog glasonoše. 5z vaše tajne lekarije vi morate neizostavno izbaciti 8ili čuvati samo za svoje prijatelje ako nisu iz vašeg znaka:. kolitisom. ali nasuprot vazdušastim 'vojkama. vi se pokazujete kao duboko analitična.nosti 5z prethodne analize. peritonitom. kao idealnu vokaciju za ovaj znak. vaša planeta vladalac je =erkur. +matrate skoro nemogućim da iskusite ljubav prema suprotnom polu na zaista strastan način. ništa ne bi moglo biti dalje od istine. ukoliko planetne kofiguracije ne modifikuju tipičnu 'evicu. Treba da stalno imate u vidu da je veliki broj vaših zdravstvenih problema 8organskih:. sapatničku ljubav prema čitavom čovečanstvu i elju da spasete i popravite sve što je humano. 44 . zemaljski znak.navela da 'evicu upute na lekarsku profesiju. što se ogleda na pogoršanju njihovog sopstvenog blagostanja. " reakcijama na svet oko vas i doga9aje koji ga ispunjavaju. budući da ste negativan.

budam um. vaša nesebična odanost domu i porodici. kro) is2ran! 'a biste ostali u dobrog zdravlja. morate obratiti pa nju na izbor hrane koju jedete. studiozni. <ada bismo u pozitivnom duhu završili inventar vaše ličnosti. ova osobina. čine vas po eljnom vrstom slu benika za velika preduzeća i sistematske procedure ili zahtevaju superiornu moć zapa anja. 5pak 45 . 'evice. Vodi. mogu iskusiti mučno osećanje nezadovoljstva svojom okolinom i sudbinom u ivotu. ponekad i preterano svesna. uz pouzdanost i ingenioznost kojom pristupate izvršavanju nare9enja. Vaš unutrašnji nagon za redom i efikasnošću manifestuje se čistoćom i ličnom urednošću. dr ite se činjenica i brzo učite. Vaš prilaz braku je često intelektualan i otuda mo da teško razumljiv za vašeg ivotnog partnera. a one su prilično impresivne? Posedujete prodoran. do bola napete mišiće. 5pak. a cinizam. izazvaće napetost koja će stomak 'evice (vezati u čvor%. čiji horoskop pokazuje ozbiljne aflikcije planeta malefika. Većina 'evica svesna je ovoga. sabraćemo vaše vrline. što odatle proizlazi. i moralna iskrenost. +a druge strane. !a akademskom planu. podrivajući joj opštu zdravstvenu situaciju. za vi sve ne činite tako pa ljivoC:. bila bi veoma blagotvorna. sposobni ste za izuzetna dostignuća.Perfekcionista ste u svemu što preduzmete? pa ljivo prosejavate i klasifikujete svaki i najsitniji detalj svakog poduhvata ili pravce delanja. naročito na polju nauke i onih grana saznanja koja zahtevaju visoku razvijenu sposobnost kritične analize. $ak i kada je vaš znak u dobrom aspektu. pošto disharmonija u vašem domu i jeste osnovni izvor bolesti za 'evicu. Vredni ste. )a vas je veoma va no da pa ljivo izaberete ivotnog saputnika 8uostalom. blago hladna klima. )a vas je najzdravija umerena. koje će ih prisiljavati da menjaju dom i posao. morate se čuvati prevelikih fizičkih napora koji bi iziskivali preterani napor vaših trbušnih mišića. svaka ve ba ili aktivnost koja bi mogla da ojača ili opusti ove. Bli njihove nade se nikada u potpunosti neće ispuniti. precizni. mnogo će učiti na popravljaju utiska koji ostavlja vaš nedostatak romantičnosti.

=edjutim.je čak i preterivanje u selektivnosti ove vrste. čubar. šljiva. ekcema i peruti. celom zrnu pšenice. !eke od ovih trava koriste se kao začini jelima. d ema. kao lekoviti preparati biljnog porekla. *n takodje snabdeva telo lakše varljivim proteinima i / vitaminima. bademu i bezmasnom mesu. voća i povrća. 6utarnji napitak bi trebalo da bude engleski čaj pre nego kafa. ju no voće. Trave koje se vezuju za vaš horoskopski znak su ruzmarin. Uelijska so 'evica je kalijum sulfat. !esrećna okolnost je što je ova vrsta doručka postala uobičajena u većini modernog sveta. !aravno. zato što podstiče rast korisnih crevnih bakterija. *sim ovoga. koje vaš organizam teško asimilira. okra. valerijana. celer. jabuka. bolje od nasumičnog jela i pića koje vodi u bolest. što rezultira odgovarajućom proizvodnjom energije. urma. što uzrokuje začepljenje pora. mo da bezmasna govedja pljeskavica sa kravljim sirom. Po eljan je visoko proteinski doručak. koja reguliše snadbevanje i podelu ulja u telu i poma e unošenju kiseonika u ćelije ko e. krompira. *stali prehrambeni artikli koji zadovoljavaju vaše potrebe i koje treba uključiti u ishranu su? spanać. vaša ishrana treba da se sastoji od širokog izbora namirnica? mesa. loše bi bilo da vas preterana briga o dijeti navede da sledite re im koji ne obezbedjuje uravnote eno unošenje bitnih hranljivih činilaca. endiviji 8 ućanici:. sve to treba dobro da sa vaćete. tosta. ovsu. pri čemu te ište treba da le i na proteinskoj hrani koja se brzo vari i ubrzava metabolizam. !ajgori način da započnete dan bio bi doručak sa mnogo ugljenih hidrata. badem i orah. kafe. !edostatak ove soli čini da ulja postanu viskozna. cikini. a on se sastoji od oran 7djusa. slanine. s obzirom na osetljivost vapih organa za varenje. 'obar izvor kalijum sulfata nalazi se u ciguri. ra i. nu nih za pravilno funkcionisanje vašeg tela. od kojih se kuva čaj ili se uzimaju u obliku tableta. 6ogurt je veoma blagotvoran za rodjenje u 'evici. <ao rezultat ove pojave počinju nevolje sa ko om u vidu akni. *snovno pravilo koje treba da sledite je izbegavanje onih jela i pića koja se teško vare ili iritiraju crevne zidove. 46 . koja se često pije sa šlagom i šećerom. siru. breskva.

=esto? bašta. sedmi zodijački znak. noumenona i fenomenona. već i duševno i duhovno stanje pri obedovanju. To je razlog koji vam ponekad ote ava odlučivanje izbora pravca koji elite da sledite. Bko ne budete u stanju da se opustite sa trpezom i vaše varenje i asimilacija hrane biće slabi. Trajanje ve be? 3 do . 'osledno sprovedena pranajama koju navodimo zadovoljiće oba zahteva. polo ite desnu ruku dlanom nadole. neodlučnost i ljubomoru. " ezoterijskom smislu. 5zdišite do sedam. ključ za dobro zdravlje nije samo bri ljiv izbor hrane koju unosite. /i a i !e7bića. ali ne dozvoljavajući da do9e do osećanja neugodnosti. Tehnika? dok stojite ili sedite uspravno. na svoj solarni pleksus. !jen simbol > Terazije ili @avnote a > tačno prikazuju njen karakter i uticaj? " objektivan svet ona unosi harmoniju.minuta. )atim polo ite otvorenu levu šaku preko desne šake. *klevate. <ao Vaga. postepeno puneći pluća do punog kapaciteta. pozitivan. /olje je dodirivati golu ko u trbuha nego tkaninu koja ga pokriva. 47 . Joga )a De-ic! Ve be dubokog disanja za vaš znak imaju dvostruki cilj > da umire nervni sistem i stvaraju vitalne snage abdominalnog regiona. kroz obe nosnice. Vreme? izme9u 10 i 1H časova. )atvorenih očiju udišite polako.)a vas. Vaga. prepone. vazdušni. ona upravlja odnosom izme9u makro i mikro kosmosa. lumbalni pojas Vašem telu je potrebno? natrijum fosfat @azvijajte? samouverenost i sposobnost da se suočite sa činjenicama. ravnote u i simetriju. nervni znak. Ponoviti ciklus 1H puta. 5zbegavajte? preterano pušenje. estoka pića. Vaga 1 Medicinska astrologi a %4E# se3te*/ar 6 44# okto/ar& Planeta vladalac? Venera *dnosi se na? bubrege. brojeći do sedam. klasifikovan je kao kardinalan. ro9eni ste na raskršćima bića. )adr ite dah do jedan. otvoreno dvorište ili dobro prozračena soba.

arski2 s3eci aliteta i kola.ali2a telesne kr-i stalno 3rola)i kro) /!/rege#Te. ali ako se ova savezništva sa ljudima poka u neskladnim.a eni2 D3ar danaA= tre/a se o/ratiti lekar!# Isk!san *edicinski astrtolog )na da Venera o/dar! e s-o ! dec! neo/i.diran ! -eliki2 koli.! ! tel! odgo-ara !:i* i)l!.nost= ko ! tre/a i)l!.ice# Prod!.ka snaga -a8e li.e-og )naka= 3r-o na edn!= 3a na dr!g! stran!= *o.ni* a3etito* )a slatki8e= 3a :e i -as o)/il no isk!8a-ati !. " stresnim situacijama.ni* si*3to*i*a# Radi se o ak!tni* s*etn a*a /!/rega i /e8ike= )a3al en i*a ko. @azočarenje.iti kao !rin= sak!3l a se ! *ikrosko3sko* s!d! na kra ! s-ake ce-.ki !tica -a8eg )naka odr.da :e /iti na /ol e da 3otra.odmeravate i razmatrate.n a D)latno srediniA= o e !ro>ena i o/i.a# Ako -as o-a na-ika o3tere:! e= ne /i /ilo lo8e da 3o-re*eno 48 . Neke *ere :e sa*o ko*3li-ati -a8 3ro/le* doda !:i *! /olest# Fi)i.no !s3e-a da i)/egne o)/il ne slo*o-e# Po.etak s-ake /olesti se= ! -a8e* )nak!= *ani<est! e ti3i. stvarajući tako zavisnost prema kojoj nemate prirodnih naklonosti.i a totalna d!.o-ek! i)nos! 55G k* %cca&# . čak iako jeplod vaše preterano aktivne mašte.ene e*ocionalne s*etn e dodatno o3tere:! ! /!/rege ! <or*i toksina ko i se st-ara ! 3ri tak-i* d!8e-ni* stan i*a# I tako= ako !3ra-l a. mo e izazvati utučenost koja će produbiti neurozu ili loše uticati na bubrege > najranjivijie mesto vašeg organizma.ica= .no se na -re*e 3od-rga-a sa*odisci3lini= tako da o/i.i-an e ! 3ro. platiće vaše zdravlje.ina= ! nor*alno* odraslo* . Pokušavate da razrešite svoju dilemu kroz dru enje i saradnju sa drugima.nosti /!de l !l ala tera)i e -a8eg s!n.ina 3oslasti.i-an e*# %ekskreci a i sekreci a&# Otro-ne s!3stance ! kr-i se <iltrira ! i od/ac! ! kro) !rin# Da /iste s2-atili delikatn! ko*3leksnost /!/rega *orate se/i 3redsta-iti slede:! slik!9 s-aki od n i2 se sasto i od 5#4$$#$$$ /eskra ni2 sitni2 ce-.e ili te8ki* gla-o/ol a*a# Ako o-a stan a tra ! -i8e od !o/i.a-a 2e*i sk! i 2or*onaln! ra-note.ite ko*3etentn!= 3ro<esionaln! 3o*o: kako /iste 3o-ratili ek-ili/ri !* !*a i sledst-eno= 2ar*oni ! tela# Po 3ra-il! Vaga e do/rog )dra-l a= iako na i)gled ne *ora /iti kr8na# Te. mo ete pasti u iskušenje da olakšanje ostvarite kroz droge i alkohol.

postavlja pitanje pokopano duboko u svesti svake Vage? %'mem liV+vemir da uznemirimCV=inut ima vremeV)a odluke i a predomišljanje koje će nov minut naopako izvrnuti&.ne indikaci e *orate kons!lto-ati astrologa ko*e e /liska *edicinska astrologi a# Pro<il -a8e li.la/oratori ski is3itate *og!:nost 3o a-e di a/etesa= 3o8to e to edna od /olesti ko o s! skloni ro>eni ! Vagi# Vage tre:e dekade %ro>eni i)*e>! 5G i 4E#H&= *ora ! 3ose/no da se .!-a ! so3st-enog g!r*anl!ka# Na e<ikasni a tera3i a )a goto-o s-e /ol ke= Vaga e 3ot3!ni od*or i relaksaci a i relaksaci a ! *irno i 2ar*oni.no okolini= okr!.iti* stilo-i*a i ko*3o)ici a*a kako /iste i)d-o ili one ko i na -as osta-l a ! na -e:i *editati-ni i relaksira !:i e<ekat# . "opšteno govoreći.ena srda.nosti Blfred Prafrok.a s3eci<i.ni* i saose:a ni* 3ri atel i*a# Veo*a ste 3ri e*.i-i )a leko-ite -i/raci e *!)ike i do/ro /i /ilo da eks3eri*enti8ete sa ra)li.ena&= cista na a nik!# Iako o-i i)gleEd! )astra8! !:i )-!. lik Fliotove čuvene pesme. vredna poštovanja kada je umerena.e i le3ota c-e:a= re*ek dela s-i2 !*etnosti i !*ir! !:i ra)go-ori sa oso/a*a ko e 3osed! ! s3irit!aln! ili !*etni. !esigurnost. 49 . mo e se prometnuti u osnovu jedne sasvim parališuće neodlučnosti. Vage vole ravnote u7 Više vole da niveliraju stvari. opet.e= tre/a da i*ate na !*! da o-a lista 3redsta-l a /ro ne ne3o-ol ne 3lanetne kon<ig!raci e od ko i2 se -e:ina *o.a -as *nogo leko-ite snage sadr. mo e ugroziti vaše zdravlje stvaranjem emocionalnog pritiska koji će nepovoljno uticati na funkcije vaših bubrega i bešike. *va unutarnja če nja za harmonijom.k! 3rirod!# Osno-ne /olesti ko i*a -as ot-ara ! 3lanetne a<likci e ! -a8e* )nak! s! l!*/ago= an!ri a= 3ro/le*i sa /e8iko*= :ire-/i= ka*en ! /!/reg!= !re*i a= +ra to-a /olest= di a/etes i %kod .da nikada ne:e 3o a-iti ! -a8i* natalni* karta*a# . da izbegnu ono što naša burna vremena nazivaju konfrontacijijom.

previše oklevanja mo e vas odvesti u %brak iz udobnosti&. =anje razvijeni tip ovog znaka je često naklonjen flertu i ašikovanju. !a taj način. vi ste savršeni %Wavolov advokat& svake disksije.*tkrivajući. završava razvodom. du eg vremenskog perioda %tihod očajanja&. postaju nametljivci i više smetaju nego što poma u svojim prijateljima. ili sve dok se vaš suparnik u debati iscrpljivanjem ne dovede u poziciji za predaju. "spešne karijere Vage mogu ostvariti i kao? umetnici i učitelji umetnosti. muzičari. " stanju ste da protivrečite satima. posrednika. poseduju oštru svest o onome što drugi osećaju i misle. *va sposobnost. Vaš uro9eni takt. čak i podsvesno. iako ste ro9eni mirotvorac i uzenimuruju vas sukobi i neslaganja. oni pa ljivo biraju supru nika. Vage koje su ro9ene dok je +unce bilo iznad horizonta i dobro aspektovano. donekle uzdr ani i suptilni. kozmetičari. prodavcima. ne postoji nikakav statistički dokaz da je njihov izbor išta mudriji no što je izbor bilo kod drugog od ostalih sunčevih znakova. osećanje pravde i nepristrasnost osposobljavaju vas za vokaciju diplomate. uz to. potrebu za društvom i domaćim mirom.Paradoksalno mo e da zvuči ali. da ste objektivnije odlučivali. eventualno. i. Vage koje popuste pod negativnim uticajima svog znaka ponekad su oholo samouvereni i pokušavaju da planiraju i upravljaju ivotima onih koji ih okru uju. !esvesno očekujete odobravanje i obo avanje svoje okoline i često ste u napasti da pre činite ono što će ugoditi drugima nego ono što biste sami učinili. *ni govore upravo u tretnutku kada su njihovi slušaoci spremni da prihate njihove reči. skoro uvek zauzimate oprečan stav za ljubav raspravljanja. Vi ste majstor povla9ivanja. 5pak sve Vage brak uzimaju ozbiljno > isprva. socijalni radnici i glumci. stručnjaci za unutrašnju dekoraciju. ali imate sposobnost da uočite obe strane jednog spornog pitanja.i Strelac s! na 2ar*oni. sudije ili bračnog savetnika. kombinovana sa uro9enom eljom za zbli avanjem sa drugim ljudima čini ih uticajnim. !a nesreću. koji posle. Viši ra<inirani= esteti)irani !k!si tera ! -as od ne!redni2 )adataka i 3oslo-a# Vodoli a= +li)anci= La. !aprotiv. " stvarima srca ste ne ni.ni i -a8e* S!nc!# 50 .

ovo nije uvek moguće. breskve. !utricionisti pokazuju da vitamin F poma e regulisanje menstrualnog ciklusa kod ena i prevenciju steriliteta kod ena i 51 . Bko vam je pri rodjenju +unce bilo u aflikaciji. )a Vage je va no da obeduju u prijatnoj i mirnoj okolini. ali u ovakvim okolnostima vi mo ete dosta učiniti učeći da se duhovno povučete iz centra napetosti i nesloge. Potrebu za natrijum fosfatom mo ete zadovoljiti konzumirajući sledeće prehrambene artikle? šargarepa. ljubičica i kiseljak. špargle. kao što su hemoroidi i proširene vene. jodom i mineralima vezaninm za vaš horoskopski znak > bakrom. treba da sačuvate svoje prirodne sklonosti ka gurmanskoj hrani egzotičnih začina i masnih umaka. Vitamin F je posebno značajan jer predstavlja detoksifikujući činilac. Po opštem pravulu. . !ajsigurnije je da vaše obroke sačinjavaju jednostavna zdrava jela koja će vas snabdeti osnovnim hranljivim sastojcima i vitaminima koje vaše telo zahteva. potočara. i dezerta koji se sastoje od ambrozija > slatkiši ili francuskih kolača.ekovite trave Vage su majčina dušica. i olakšava eliminacuju otpadaka. /laga muzika mo e vam pomoći da se opustite i vinete iz plitkog i iritirajućeg razgovora koji se oko vas vodi. aflikcije vašem planetnom vladaocu horoskopa se mo e prevazići kroz obogaćenje vaše dijete vitaminima B i F. kukuruz. mo ete s vremena na vreme osetiti nedostatak ovog vitalnog elementa. *n takodje igra va nu glavnu ulogu u terapiji ko nih problema i nevolja sa venama. naročito ako se vaša porodica sastoji iz neharmoničnih znakova. jabuke.Vodi. Uelijska so Vage je natrijum fosfat koja odr ava ravnote u kiselina i alkalija u vašem telu. poma ući tako jetri da odr i svoju normalnu funkciju. kro) is2ran! " svom svakodnevnom re imu ishrane 8i dijete:. Fpikurejske recepte sačuvajte za svečanosti na kojima ćete ugostiti svoje prijatelje. cvekla. smokve. borovnice i suvo gro dje. !aravno. a ako je to moguće sa srodnim sagovornicima. smedji pirinač.

zadr ite dah. +pustite ruke i izdahnite. velikim okeanskim morskim travama 8rok Iuacaceae i . Potrebnu pa nju treba ukazivati svakodnevnom uzimanju bakra. Vreme? pre P ujutru i posle 14 časova. Ponovite ve bu deset puta. čiji hormon. zabacujete glavu unazad i di ete oči prema negu ili tavanici. Telo bi trebalo da se savije preko pasa. Joga )a Vag! <ontrola disanja. rotkvicama i bundevi. sledeća jogi7tehnika izvodi se telom koje je manje više relaksirano. bez osećanja neugodnosti. odličan je i prirodan način da se krv obogati kiseonikom i spreči troma cirkulacija.aminariaceae:. sklopite šake preplićući prste.minuta. jer on poma e proizvodnju crevnih krvnih zrnaca i formiranju enzima koji se nu ni za ispravno funkcionisanje nervnog sistema. Tehnika? stojite uspravno 8ili sedite prekrštenih nogu u joga poziciji sid2asana= ukoliko ste upućeni u jogu:. podignite ih iznad glave. 6od je potreban za normalno funkcionisanje tiroidne lezde. 'ovoljne količine joda mogu se pronaći u morskoj hrani.muškaraca. Prirodni izvori vitamina F su pšenična klica. krastavcima i salati. tiroksin. istiskujući dahbrzo zate ući abdominalne mišiće. a pluća puno do napregnutosti koja bi izazvala osećanje teskobe ili gušenja. Trajanje? od 3 do . =esto? dobro prozračena soba ili izolovano mesto na otvorenom. ostrigi. utiče na telesni bazalni metabolizam. to jest. kombinovana sa gimnastičkim ve bama rastezanja. 5spru ite ruke od sebe do nivoa ramena. i polako savijte torzo sa jedne na drugu stranu nekoliko puta onoliko daleko koliko mo ete. ne bi trebalo da su vam mišići napeti. " ovom polo aju duboko udahnite. sojino ulje. slab i lucerka. 52 . =o emo ga naći u rotkvici.

'alekose ni strah i r9avi predznaci koji su okru ivali znak. a zatim i druge koji su uslediliC !ajverovatnije objašnjenje je to da je Kkorpion osmi zodijački znak. 'a su pozitivna svojstva znaka i njegovih planetnih vladalaca dobila jednak glas kao negativna. ubice. poročne. zaverenici. krivokletnici. za koji se veruje da je oktavni izraz =arsa.Ikor3i a 1 *edicinski 2orosko3 %4E# okto/ar 6 45# no-e*/ar& Planeta vladalac? =ars# Pluton *dnosi se na? reproduktivne organe. prostatu. tako i opšteg. bešiku. " +tarom veku još Vecije Valens je dao primer. 53 . izdajice. @azvijajte? opraštanje. jataci koji prikrivaju ukradenu robu. lezde. vladalac gangstera i kriminalnog podzemlja.& <akav je mogao biti razlog za ovaj apsurdni i sasvim neopravdani napad na čitav jedan sunčev znak. *tkriće Plutona 1P32. 'a stvari budu još gore. uzročnici gubitaka. Vašem telu je potrebno? hrana koja sadr i kalijum sulfat. tajnovitost. koji odgovara V555 kući. godine. oni koji mrze sopstvenu porodicu. Vodeći astrolozi su se slo ili da je Pluton opisan kao %trostruko jači =ars&. saučesnici u ubistvima i trovanjima ili zlodelima. veću društvenu prilagodljivost. pohepne. smrti i natprirodnog > svih onih stvari koje u većini ljudi izazivaju strahopoštovanje i sumnju. kući seksa. kako individualnog. nepromenjive. rektum. dobili su potvrdu u u asima nuklearne apokalipse. postali ste rtva dobrog dela astroloških kleveta. ljubomoru i ekscese. ukazala bi se potpuno drugačija slika. koji od onda prati većina astrologa u karakterisanju Kkorpiona. on je vladao atomskim bombama i bio pokretački princip u procesima uništenja. 5zbegavajte osvetoljubivost. nije moglo popraviti stvari. lopovi. Bko ste ro9eni u periodu godine u kome je +unce prolazilo kroz onaj deo zodijaka koji simbolizuje Kkorpion. *n je pisao da su osobe ro9ene u znaku %prepredene.

donoseći ujedinjenje ni em redu stvaranja. )a vreme bilo kakve vrste epidemije. koje morate dobro čuvati. %Priroda njihovog odziva zavisi od njihovog korišćenja potencija svog libida&. Kkorpioni. urinarni trakt i ekskretorni sistem. koji identifikuju seksualni dinamizam sa tajanstvenom psihičkom strujom zvanom k!ndalini= smotanom oko kičmene osnove. pod uticajem su ni ih regija i vezani za simbol škorpije. slepo crevo. *n poseduje spiritualn u snagu koja će preobraziti njegov svet. Bli kada se ta ista mistička sila upravi naviše. perverzija i tajni poroci zavladaju. ni i deo utrobe. Tada se glad puti intenzivira. i po uda. postaju orlovi i lete u vrhunce spiritualnosti i ljudskog podvi ištva. To naročito va i za klice koje dospevaju kroz nos i grlo . psihoseksualna energija. jurnuti nani e. Takve emocionalne traume vode ro9ene u ovom znaku u nervnu nestabilnost koja ponekad mo e dovesti do histerije. ali njen dinamizam se mo e manifestovati i na najvišim ravnima intelekta i spiritualnosti. ukoliko je ne kontrolišemo. i one koje napadaju genitalije. *ni su tajnoviti. *va različitost u izra avanju ne navodi na sumnju da je Kkorpion jedini znak zodijaka koji poseduje tri jasno odvojena tipa > škorpiona. "opšteno govoreći.!e mo e se poreći da je sna na pokretačka sila u ivotu ro9enihj u znaku Kkorpiona. u osnovi. upozoravaju da ona mo e. /olest na početku zrelog doba rezultat je lošeg prilago9avanja ili nesreće u detinjstvu. 54 .akra*a . Bli oni koji te e da izraze sebe kroz visinu uma. otrovni. oni koji se nalaze pod uticajem Kkorpiona. uretra. osoba do ivljava prosvetljenje. ometeni aflikcijama ili manje razvijeni tipovi znaka. Tijeren je tačno primetio da Kkorpioni mogu biti %podjednako okrenuti generativnim i regenerativnim kako i degenerativnim uticajima&. inad ije. su reproduktivni organi. 5ndusi. *snovne ugro ene oblasti tela. skrivaju se u senkama. imaju afinitet prema infektivnim i zaraznim bolestima. dok zaraza ne pro9e. orla i zmiju 8ponekad presdstavljenu kao gušter:. Kkorpion bi mudro učinio kada bi potra io bilo kakvu vrstu izolacije. kroz tanane centre svesti koje u 5ndiji nazivaju . sedalni deo i sakralni pleksus.

Kkorpion muškarac često je rtva problema sa prostatom. koja ima oštro oko za tu9e mane. oni aktiviraju tajne izvore energije i ubrzavaju svoje izlečenje.:. vi ispoljavate dubok intenzitet. varikočelom 8ovde. oni vas ne mogu opisati kao izveštačene 8kao što to čine. kilom. figurativno govoreći. na pretvaranje ni ih metala u zlato. " isto vreme. gonorejom i sifilisom. vi počinjete od sebe. prim. iako greše. povrede polnih organa. Xene mogu imati menstrualne nepravilnosti 8ako je =esec u lošem aspektu:. 'ruge bolesti koje poga9aju ovaj znak mogu biti hepatitis. zato što radite na svojoj okolini i svemu što se u njoj nalazi. posebno ukoliko vaša natalna karta pokazuje aflikcije kompleksa /ik7. pod opitima vaših %kiselina&. ali je često slepa za sopstvene.!eki autori tvrde kako je. pošto ste svoja najtananija osećanja i karakter izlo ili bespoštenom preispitivanju. Pro<il -a8e li. Kkorpionu suprotan znak > /ik > preoteo vladavinu grlom i larinskom od Kkorpiona. To tako9e znači da se morati zaštiti od hronične gušobolje. Pri terapiji bilo koje bolesti Kkorpioni se br e oporavljaju ako im se ne ukazuje prevelika briga i ako ih ne provociraju da stalno govore o svojoj bolesti. i epilepsija. Bli morate prevazići svoje očekivanje da će se drugi povinovati vašim pogledima i svoj običaj da ih posmatrate sa netrpeljivošću ili sumnom ako ne pokazuju isti entuzijazam i revnost pri kretanju pravcu cilja koji ste vi izabrali. što često nalikuje. +nage vaše volje i namere je velika. 5spravno vas zovu alhemičarem zodijaka. /ez obzira da li na vas utiču niske ili visoke vibracije vašeg znaka. Vi biste bili prva osoba koja bi podr ala +okrata u tvrdnji da neistra en ivot ne bi bio vredan ivljenja. stekli ste 55 . pa kada jednom preduzmete nešto. uključući ro9ake i prijatelje. varikozno uvećanje vena spermatičke vrpce skrotuma. u periodu rane evolucije tela.av7Kkorpion7 Vodolija. prev. izveden iz skrivene strane vaše ličnosti. !asuprot 'evici. To je i razlog zbog kog se seksualne aktivnosti uvek ogledaju na stanju grla i glasa. *stavljeni sami sebi. za /lizance:.nosti Kto god rekli vaši klevetnici. skloni ste da i sebe i druge gonite neumorno sve do ispunjenja tog zadatka. 8fiksni znaci:. 5pak su najva niji apsolutan mir i optimistički stav. mnogo šta što se do tada prikazivalo plemenitim otkriva se kao niskokaratna legura. problemi s bešikom.

bilo ona umišljena ili stvarna. umesto da svoje probleme podelite sa prijateljima. dok vi volite da istra ujete ličan ivot onih koji vas okru uju. ne znate za granice u skrivanju svog privatnog ivota. kao i na emotivnom ivotu. ali pravedni. trebalo bi da pokazujete svoja osećanja. ali naklonjeni posesivnosti. <ao roditelj. jer Kkorpion ima uro9enu radoznalost za nepoznato i duboke misterije ivota i smrti. Psihički toksini oslobo9eni u vašu krv sumnjom i osvetoljubivošću. " ljubavnim vezama ste strasni i lojalni. Bko imate tipično Kkorpionsku hladnu ravnodušnost. negativni predstavnici ovog znaka su nemilosrdni i često sposobni za namernu. mo ete postati dobar vešt hirurg. Vaše mnoge i uro9ene sposobnosti omogućuju vam da postignete uspeh u velikom broju profesija. Bli. " astrološkim tekstovima va i za kliše da su Kkorpioni lojalni prijatelji. !aučite sebe da im verujete. bilo ona sportska ili ne. jer čak i više tipovi nisu preopterećni osećanjem samilosti. zbog njihovog večitog oklevanja da otkriju bilo kakve lične informacije o sebi. " nekom delu svog ivota proći ćete kroz svoju okultnu fazu. *ni ne ele samo da uzvrate povredom. koji se ali da je oduvek ima probleme u izradi horoskopa za Kkorpione. 5pak vas deca vole. Vaše zdravlje mo e trpeti zbog toga što sve potiskujete u sebe. 56 .realnu predstavu o sopstvenoj vrednosti.os Bn9elesu. !edavno sam čuo za astrologa u . odraziće se negativno na vašem opštem zdravlju. Prema njima. *vaj stav vas vodi ljubomori koja mo e podriti nešto što bi mogla biti srećna veza i harmoničan dom. oni ele da svoje neprijatelje gledaju dok pate i umiru i neće oklevati da se poslu e svim sredstvima. kao i prema drugima do kojih vam je stalo. da to postignu. Vaša prirodna sposobnost da prozrete tu9e tajne mo e vas kvalifikovati za reportera crne hronike ili tajnog agenta. =anje razvijeni. Bli to mo e voditi i razvijanju jedne od najvećih mana Kkorpiona > elje za osvetom. a opasni neprijatelji. smišljenu svirepost. vi ste strogi. )bog toga ste često neosetljivi na laskanje i kritiku. iako su njihova osećanja ograničena strhopoštovanjem. =orate se zaista potruditi da se više poveravate onima koji vas vole i koji ele da vam pomognu.

"klanjajući masne komade oko svojih šnicli i smanjujući u ishrani puter. šlag i kolače. uglavnom ivotinjskog porekla: su glavni krivci za to.'obre karijere za Kkorpiona su? ginekolog. *dredjena količina masnih kiselina potrebna je da unapredi proizvodnju uči i normalnu funkciju tela. Paradoksalno zvuči. blagajnik u banci i rukovodilac u osiguravajućoj kompaniji. treba da izbegavaju ishranu bogatu masnoćama. ukoliko individualne planetne konfiguracije ne indiciraju drugačije. dijeta siromašna masnoćama će vam pomoći da se ne gojite. ali često nisu vešti u njihovom pripremanju. mogli bi biti harmonični vašem znaku. *vde je potrebno jedno upozorenje. kompozitor i dirent. muzičar. +aturirane masnoće 8u čvrstom stanju na sobnoj temperaturi. Vodi. vojnik. Po pravilu. laboratorijski tehničar. " svakom slučaju. osim ako Venera nije na istaknutom mestu u njihovim horoskopima rodjenja. Pošto Kkorpioni veoma često imaju veoma visok nivo libida u krvi. srodne duše će biti one osobe koje imaju =esec u Kkorpionu pri ro9enju. =edicinski istra ivači još uvek moraju mnogo da uče o korišćenju holesterola u organizmu. 6arcu i @ibama. da obezbedite linolinsku kiselinu. učinićete mnogo za eljenu liniju. a to je nešto što Kkorpionima postaje sve te e što više zalaze u zrele godine. kro) is2ran! @odjeni u horoskopskom znaku Kkorpiona naklonjeni su epikurejskim u inicama. a ne smršati. 57 . ali mnoštvo naučnih studija obezbedilo je solidnu osnovu za verovanje da on stvara preduslove za srčani napad. @o9eni u @aku. pisac. 'evici. ali ako jedete premao masnoća mo ete se ugojiti. )a pomoć u ostvarivanju svojih planova obratite se osobama čiji su +unčev znak /lizanci. pogrebnik. *pšte pravilo kojeg se treba dr ati 8osim ako nemate potpuno suprotan savet kompetentnog nutricioniste ili medicinskog autoriteta: je ovaj? smanjite količinu masnoća ivotinjskog porekla i obogatite svoju dijetu sa dve kašike nesaturiranog biljnog ulja dnevno.

suve šljive i kokos. $esto su prvi znakovi nedostatka ovog osnovnog elementa nazalna kongestija. =ineral koji odgovara vašem horoskopskom znaku je gvo dje. beli luk. sinuzitis. 58 . ne le e u prostom stimulisanju ili usporavanju odre9enih telesnih funkcija. izbegavati naširoko reklamirane laksative koji mogu iritirati ili čak i štetiti organizmu a u najboljem slučaju davati samo simptomatično olakšanje. infekcije respiratornih puteva. sanovitac. ukoliko ga muči konstipacija. . jer vaš organizam ne mo e apsorbovati komercijalnu formu soli. /olji način da se rešite tog problema je dijeta? više proteina. praziluk. osim bezmasnog mesa. a homeopatski medikament je Pulsatilla. probleme sa bubrezima i jetrom. smokve. rotkvice. već u njihovom pročišćavanju. lophus i pelen. G izjutra i 1H časova popodne. višnje. /7kompleks i F. ogrozd. kroz povećanje priliva kiseonika u krvi. u velikoj meri pojednostavljenih tehnika disanja pobrojanih na ovim stranicama. potočara. 'a biste uneli adekvatnu kočinu kalcijum sulfata morate jesti sve e voće i povrće. ivinu. jogurt. +voj dnevni re im dijete obogatite vitaminima A. kopriva 8kao biljni čaj:. karfiol. zeleniš slačice. morsku hranu. orahe i soju. Mlavni prirodni izvor ovog elementa su? crni luk. jaja.Vaša dijeta treba da bude bogata proteinima i uključuje. *prezan škorpion će. pleuritis. Joga )a Ikor3iona +vrha večine ovih. šolja jogurta dnevno i jedna ili dve čajne kašike melase. +ledeća ve ba usmerena je primarno na sticanje veće kontrole nad preobilnom seksualnom energijom Kkorpiona # Vreme.ekovite trave vezane za ovaj znak su bosiljak. *vaj element je potreban za obnavljanje epitelnog tkiva i odr avanja prirodne otpornosti organizma prevencijom akumulacije organskih otpadnih materija u telu. špargla. Uelijska so horoskopskog znaka Kkorpiona je kalcijum sulfat. *zbiljan nedostatak mo e prouzrokovati čireve. kelj.

. " periodu vašeg ro9enja )emlja postaje +unčev saputnik. kako svojim karakterom tako i nazorima.3. pre ili kasnije će se iskazati na stanju njegovog 59 . butine. dok ste ete i otpuštate mišiće sfinktera. udahnite sporo brojeći do .minuta ujutru i uveče. 5zbegavajte? cigarete. bilo da je na morimo. u me9uvremenu uvlačeći i izvlačeći analni sfinkter. *sećanje da je okovan okolnostima ili privezan emocionalnim propadanjem nekoj osobi. desnu ukoliko ste ena. neopreznu vo nju. bez promaje. nervne šokove. +trelac 8koji je ujedno i <entaur:.učnonošu i kru i ispred njega sve dok. minuta dubokog disanja. samodisciplinu i istrajnost. trtični pršljen. $itavog ivota oni te e daljinama. decembra. Vašem telu je potrebno? hrana koja sadr i silicijum dioksid. dopuštajući telu i umu da se potpuno opuste. Strelac 1 *edicinski 2orosko3 %44# no-e*/ar 6 45# dece*/ar& Planeta vladalac? 6upiter *dnosi se na? kukove. Ponovite puni ciklus 12 puta. zatim izdahnete brojeći do 0 kroz levu nozdrvu. ako ste muškarac. ali ne smeju premašiti odnos 0?1H?G. je dalekometni lovac i istra ivać.=esto? dobro prozračena soba. @azvijajte? takt. =nogi učitelji joge govore da procesu sublimacije psihoseksualne energije mo ete pomoći mentalno vizualizujući jedan eteričan tok ili struju koja se di e sa dna kičmenog stuba i uspinje se ka mozgu. !ije potrebno mnogo mašte da se ka e kako strelci reflektuju ovu kosmičku aktivnost. Posle oko . čak i uprkos te i. Trajanje? . a njihova kultna pesma trebala bi da bude %Tamo daleko&. Tehnika? sedite u uspravnom polo aju. zadr ite dah brojeći do G. Posle sedam nedelja ve banja navedeni vremenski razmaci se mogu produ iti. zatvorenih očiju i dišite sporo i ritmično. ne stignemo do najdalje tačke od gravitacionog centra naše galaksije. zatim pretiče velikog .. tropskim d unglama ili u opasnim kamenim kanjonima naših gradova.

arterijskom sistemu ili iz nervnih napora. pod uslovom da planetni aspekti njegove karte nisu neprijateljski vašim. znaka suprotan vašem. one obično poga9aju karlicu. moguće je ometanje proizvodnje 6upiterovog hormona >insulina > naročito kada je odgovoran jedan malefik kao +aturn. prema bilo kom od ovih. čija ostala tri kraka čine /lizanci. *boljenja koja ga ipak sna9u obično se začinju u jetri. Vaša lična veza sa svojim lekarem jedna je od najbitnijih faktora koji će odlučiti o efektivnosti kojom će vas lečiti. Po prirodi ste skloni nesrećčama i sve te impulzivne te nje mogu se pokazati štetnim po vas. Veoma ste sugestibilni kada se radi o stanju vašeg zdravlja i ne bi bilo dobro da budete pod uticajem negativnih osoba i ideja dok ste bolesni. @azne vrste nervnih neuravnote enosti i problema krvotoka koji muče ovaj znak vrlo često su psihogenog porekla. i mišiće kukova i butina. mo e prosto značiti naklonost ka brzoj vo nji ili opasnim sportovima. da ste u pravu. planeta opstrukcije i atrofije. ako ne celog svog ivota. za vas vezanih znakova. noge. zadnjicu. Bko je vaš planetni vladalac u lošem aspektu u vašoj natalnoj karti. patogeni aspekti u +trelcu mogu rezultirati u plučnim tegovama. <roz refklesnu akciju. <ao +trelac. strmih stepenica itsl. krsta. !aravno. odavanje alkololu ili preteranim naprezanhem. čine vas dobrim pacijentom i lako vas je izlečiti. ono većim delom. Vaš +unčev znak astrolozi zovu Promenljiv krst. pa biste dobro učinili da se sačuvate zale9enih pločnika. da uključuje čitavog čoveka ili enu.zdravlja. 5nsulin 60 . +trelac je dobrog zdravlja. !ajbolji lekar ili iscelitelj za vas se mo e nači me9u ro9enima u Vagi ili Vodoliji. morate se čuvati od unutrašnje če nje za brzinom i avanturom koja. <ao dete 6upitera. uticaće na vas. pod uslovom da imate poverenja u njega i njegove lekove. " poznijim godinama. povećaće se rizik od padova. vaš optimizam i otvorena priroda i volja da sara9ujete s lekarem. "opšte uzev. <ada do povreda do9e. bronhitisu i drugim oboljenjima vezanim za /lizance. =orate osetiti da njegov interes za vaš slučaj ide dalje od pukih kliničkim razmatranja bolesti. To posebno va i za /lizance. Planetne aflikcije u vašoj natalnoj karti. dakle. ukoliko ga dosledno ne potkopava besciljnom ishranom. 'evicda i @ibe. u našem vremenu.

+trelac se vezuje sa sledećim uslovima? išijas. smeli i altruistični > što su sve pozitivni kvaliteti koji ukazuju na prijatelja čovečanstva. nacija +trelaca. degenerativna zadebljanja jetre i lokomotorna ataksija. Ti kratki periodi su izuzetic. !epovoljan uticaj 6upitera trebalo bi da vas upozori da obratite veliku pa nju na količinu šećera i masnoća koje unosite. Pro<il -a8e li. uzvisio je svojom desnicom zastavu 'evice i <astilje jašući na talasima i di ući levicom oštricu mača.kontroliše šećer u organizmu. 6upitera. pronalazač Tihog okeana. vaš znak je bikorporealan 8dvotelesan. u aflikciji. i sam +trelac. postala majka *svajanja u QV i QV5 veku. optimistički. no otvoreni. deklamovao je proklamaciju kojom ga je zauzimao (danas i zauvek. Vaša udnja je da istra ujete. Pod tom zastavom su <olumbovi i njegovi savremenici plovili u otkrić7e nepoznatog. ne pravilo. 5stovremeno. rezervisani. 61 . stičete iskustvo. skladišteći ga kao glikogen kada postoje prevelike rezerve i poma e njegovom konvertovanju kada je potreban zbog energije. taj duh ga inspiriše na onu vrstu megalomanije koju je =ark Tven. /alboa. osetljivi i povučeni nego ekstrovertni. "zvišeni duh koji dr i pravac kroz +trelca nikada u potpunosti ne opadne. intestinalni problemi. reumatizam kukova i butina. !ije slučajnost što je Kpanija. " času kada do9e vreme za isplovljavanje sa plimom. dogod bilo sveta i veka i sve do +udnjeg dana celom čovečanstvu%. ovako opisao. ili vere ili političkim carstava. pola ete nove temelje > bilo saznanja. " celini je vaš karakter obele en naprednim. fistule. ekspanzivnim kvalitetama vašeg planetnog vladaoca.nosti Po prirodi ste direktni. problemi sa disanjem. dvoprirodan: i pšonekad je očevidna paradoksalna tendencija da budete pre oprezni no nesmotreni.

<ad ste sa prijateljima. Vaše rešenje mo e biti da prosto (otšetate%.. Bko ste nepa ljivi. dom. često i na neka prilično udaljena mesta. čvrsto rezultirati netaktičnim primedbama koje će. uskoro postajete napeti i nervozni i donosite preke odluke zbog kojih kasnije alite. u ivate u lagodnom dru enju otvorenog srca. a uspavljujem se grmljavinom%. i osećate se poni enim i uznemirenim i na najsitniji znak koji bi mogao ukazivati da oni nisu ono što vi iskreno verujete da jesu. 5ronija le i u tome da će vaš otvoreni prilaz svemu. vi stvarate svoj sopstveni svet i očekujete od drugih da vide ono što i vi. vi pola etesve svoje karte na sto. do 11. iako sasvim nenamerno. vama je odbojno. ako ne prona9e supru nika koji je u stanju da razuume njegovu duboku potrebu za ličnom slobodom i spreman je da se sa njom pomiri. decembra:. 62 . *vo je posebno tačno za +trelce druge dekade 8od . pošto vi neprestano izbegavate pšorodične neprijatnosti. koji obećavaju bogate nagrade. <ao politički aktivist. duboko uvrediti kako poznate.%+trelac nosi svoju sopstvenu svetiljku i gleda na svet kroz sjaj koji ona bacaOO%.(<ad sam nestašan%. pa i vezama sa drugim ljudima. naročito ako to potraje. ljubomore ili ograničavanja. (slu im se meridijanima i paralelama kao ribolovnim mre ama i pročešljam Btlantik loveći kitove. kako je to jedan ezoterik rekao. pisao je. i mnogo ćete truda ulo iti kako biste izbegli da povredite druge. istina je da. /rak za +trelca često zna da bude nesrećno iskustvo. kao što su filozofija. !asuprot Kkorpionu. i bilo šta što je skriveno i neiskreno. domovinu i talente. 5zuzetno ste ponosni na svoje poreklo i prijatelje. !emilosrdnost bilo kakve vrste vam je strana. ali zatim nestaju kao oblaci. oslobo9eni u svetu koji vam je pod rukom. 'rugim rečima. " stvari. koji padaju pod dominaciju =arsa. etika i religija i često se pridru ujete progresivnim strujama. "zroka vaše rastuće nervoze i nemira u takvim okolnostima ne mora biti očit vašim ukućanima. Mlavu počešem munjama. Vi elite da vaš bračni partner ima potpuno poverenje u vas. ovo oholo samopouzdanje i optimizam vas mogu odvesti u nezdrave i riskantne poduhvate. tako i potpuno nepoznate osobe. i niste u stanju da podnesete bilo kakvu vrstu domaće neslove. Privlače vas duboke teme.

*boje su pa ljivi i ispunjavajući ljubavnici. uključujući masnu kiselinu i holesterol. Tada se pojavljuju grčevi u nogama. i lecitinu soje. što se tiče seksa i perverzija. Fgzotična jela i gurmanski slatkiši. kro) is2ran! *snovno pravilo koje treba da upravlja re imom ishrane +trelčeva jeste? ve bajte uzdr avanje od konzumacije masnih jela i začina. koja zahteva svestran. sposobnost da podučava i demonstrira. Vodi. što izaziva ograničenje cirkulacije u nogama i stopalima. koji su skoro neodoljivi za strelca. vi potpuno u ivate u jurnjavi. /aš. talenat za publicitet i propagandu i nepristrasnu veštinu su9enja. mo ete da iskujete uspešnu karijeru u bilo kojoj vokaciji. i kada je nepovoljno aspektovan. sarkazam. Ktaviše. Potreban je da organizmu pomogne u korišćenju masnoća. Bko ikada prevazi9ete uro9enu če nju za nekim zelenijim pašnjacima. intuitivan mozak. !egativne osobine koji treba da se čuvate su? tendencija da za sobom ostavljate nedovršene poslove i počinjete nešto novo. morate se potruditi da je u dovoljnoj meri snabdevate pre svega vitaminima A i bkompleksom. ako ste enski +trelac." ličnom ivotu vi ste. mogu prouzrokovati stčane napade ili mo danu kap. u krvotok unose previše elemenata koji formiraju kiseline. ako ste muško i u strategiji. umancima jajete. kockanje i neodgovornost. 6upiter utiče na jetru i arterijski sistem. kao ro9eni lovac. naročito u poznijim godinama. 5stra ivanja pokazuju da ozbiljan nedostatak holina uzrokuje degenerativne promene i smpr ćelija jetre. 6edan od /7vitamina. telećoj jetri. B mo e se uzimati i medikamentno. slobodniji od bilo kog znaka zodijaka. To ne znači da vaš seksualni nagon nije jak. te i da unese mir u ove vitalne telesne organe. 63 . Lolin mo emo pronaći u pšeničnoj klici. holin igra vitalnu ulogu u odr avanju zdravlja. 'a biste obezbedili uslove svojoj jerti za obavljanje svojih funkcija. naprotiv. !a sličan način u mozgu. po nekad tako oštri da sprečavaju san.

a potreban je tkivu običnih mišića. 'obar je izolator. a desni bolne ili pod apscesima. =o ete konstatovati nedostatak ove soli kada ustanovite da vašoj kosi nedostaje zdrav sjaj. ve be joga7disanja uključuju neku vrstu autosugestije uz kontrolu 3rane ili %vitalnog duha&. kao što je gnoj iz čireva i bubuljica. škotski ovas. Joga )a Strelca " 5ndiji. kao što su? majoran. kako bi izašla na kraj sa hemijskim otrovima koji u krv dospevaju iz brojnih izvora. pod uslovom da se primenjuje dosledno u vremenskom periodu koji je potreban da bi lečenje bilo uspešno. jagode. neljušteni pirinač i zrele trešnje. Pankreas sadr i znatnu količinu silicijum dioksida. +ilicijum dioksid mo e se takodje naći i u tipično strelčevim lekovitim travama. slez. uključujući hranu koja sadr i toksične dodatke. +ilicijum dioksid je uzročnik je uzročnik raspadanja materije. izbacuje uh na površinu ko e i deluje lekovito na mesta gde je zapaljenje nastalo. !abijena elektromagnetskom snagom ona mo e izlečiti bilo koje mentalno ili fizičko oboljenje. autosugestiju i mentalno ponavljanje vibracionog slova. ako ne i sve. =nogi učitelji joge smatraju i samu autosugestiju vrstom energije koju volja i vizualizacija upravljaju bilo kom eljenom delu tela. paškanat. smokve. ako su vam nokti slabi i lomljivi. i poma e očuvanju toplote u hladnim danima. ako su vam kapci zapaljeni. Uelijska so +trelca je silicijum dioksid koji se u prirodi nalazi u formi običnog kvarca. vezivnom tkivu mozga i omotačima nerava. +ledeća tehnika uključuje kontrolu disanja. zvanog *antra. Vitamin A 8askorbinska kiselina: pomoći će prevenciju kolapsa kapilarnih vena.Vašoj jetri je potrebno stalno adekvatno snabdevanje vitaminom A. suve šljive. petrovac i alfija. 64 . Varivi izvori silicijum dioksida su jestiva kora voća i povrća. *va so je prisutna u kostima.

Ponovite ciklus deset puta. umesto da brojite. 5ako ovu generalizaciju ne bi trebalo uzeti doslovno. " isto vreme. neposredno ispod dijafragme:. koji nad njim lebdi kao nedivljiva aura i koji njegovi prijatelji osećaju kao depresivan. /rojeći do jedan dopustite obrtanje toka disanja. Vašem telu je potrebno? hrana koja sadr i kalcijum fosfat. raspšore9en u sedam jednakih vremenskih jedinica. skelet. Pomozite svojim plućima uvlačeći abdominalne mišiće. @azvijajte? optimistički stav i veću slobodu izra avanja. Ponovo dišite polako i ritmički. +tranci koji ne uvi9aju izuzetne kvalitete vašeg karaktera skrivene iza sumorne spoljašnosti. Bli. Jarac 1 *edicinski 2orosko3 %44# dece*/ar 6 4$# an!ar& Planeta vladalac? +aturn *dnosi se na? kolena. Polako i duboko udišite. )atim polo ite otvoren dlan desne ruke preko jetre. inače.Vreme? izme9u G i P časova pre podne i izme9u 1H i 14 časova =esto? izolovano mesto van kuće. vizualizujte struju energije koja prolazi kroz vašu ruku sve do jetre. istina je da 6arci u ranom detinjstvu izgledaju preozbiljni za svoje godine. u sebi ponavljate slog hromm. mogu biti 65 . 'ok stare. oni postepeno gube onu trezvenost koja ih je %krasila& u mladosti. pasivno dopuštajući da okolne vibracije prirode prodru u vaše telo i um. $ak i ako je tako. dobro prozračena soba. uvirući u nju. Ponovite ciklus deset puta. @ečeno je da ro9eni u 6arcu ive obrnutim ivotom. tipičan 6arac bi kroz čitav svoj ivot morao da se trudi da prevazi9e uticaj svog znaka. brojeći do sedam. @o9eni su stari. ako je to moguće. zatim polagano izdišite brojeći do sedam. 8ona se nalazi u gornjem desnom delu stomačne šupljine. a postaju mla9i sa svakom godinom koja pro9e. 5zbegavajte? sebičnost i melanholiju. ko u i 8kroz refleksnu akciju sistem za varenje:. Trajanje ve be? . Tehnika? udobno sedite u uspravnoj stolici zatvorenih očiju i za časak opušteni.minuta.

Vaši glavni zdravstveni problemi verovatno su poremećaji funkcija onih organa koji su pod vladavinom 6arca i +aturna. i da ih se dr e. 6arac je vezan za minerale u telu. !jihovo verovanje da im je stanje beznade no postaje proročanstvo koje se ispunjava. uprkos činjenici da je ivotvorno +unce slabo u 6arcu. Airkulacija mo e biti ote ana. 6arci imaju običaj da nadugačko razmišljaju o svojim bolesima 8kao i o mnogim drugim stvarima:. *d ro9enja. ukoliko nema ozbiljnijih aflikcija u vašim natalnim kartama. ali posle toga. 6arac tako9e direktno utiče na funkciju učnog mjehura i. ovakvo stanje je retko moguće. lako se ne predajete bolesti i.odbijeni ovakvom pojavom dodajući tome potrebu za mučeništvom. sedme godine. kojim vlada %antipodni& znak @ak? +tvaranje naslaga kalcijuma u bursi. vezivno tkivo. do otprilike. kada je u aflikciji. na nedovoljni protok uči. znak dugovečnosti. artritis i neuralgije su oboljenja koja prate vaš znak. Bko je +aturn u 6arcu u natalnoj karti. ako se uobičajeno oprezni u pogledu zdravlja. spoljašnji ko ni omotač 8kutikulu ili epiderm:. uboji. često završavajući kao hipohondri. mo ete do iveti aktivnu i zdravu starost. eliminacija smanjena. Vaš znak je. reumatizam. iščašenja. ona te i da postane hronična zbog +aturnovog uticaja. uganuća i povrede kolena. što će izazvati akumulaciju toksina i otpadnih materija u telu. koštanom telesnom strukturom i ilama i rskavicama koje tu strukturu vezuju. "prkos tome. <ada dopadnete bolesti. nise naročito jaki. doprinoseći procesu kristalizacije.nosti 66 . vaša vitalnost raste. a mo e doći i do refleksnog delovanja u stomaku. negativno utiče na opšte zdravlje ro9enih u 6arcu. =nogi od vas će energično koračati dok ostali vaši vršnjaci budu spremni za invalidska kolica. iako vi nećete nikada dostići izdr ljivost robustnijih znakova zodijaka. Pro<il -a8e li. Fmocionalna inhibija koja iz toga proizlazi 8a karakteristična je za uticaj +aturna:. )ato su najčešći nesrećni slučajevim 6arca lomovi kostiju. prirodnom za znak. Vaš znak tako9e upravlja kolenima. sluzoko u i simpatičke periferne nerve.

kako vlada eštičijim Kabatom. oni sebi zadr avaju tajno mesto za samoću u koju prilaza nemaju čak ni najintimniji prijatelji ili voljene osobe. ali vi sami ih otu9ujete od sebe.Vaš mozak =orskog jarca. vre9ate se najčešće bez povoda. 6arac predstavlja velika industrijska i trgovačka preduzeća koja zapošljavaju veliki broj ljudi Vas po prirodi privlači taj svet i vaše su šanse za uspeh u njemu veoma dobre. pesimističan. 67 . "spešna karijera mo da vas čeka i u politici. $ak i onda kada ih posao dovodi u kontakt sa ljudima. svesno ili nesvesno postavljajući barijere izme9u sebe i drugih. !ajpoznatija slika je naravno. da bi čovečansto poučila civilizacijskim veštinama. Po završenom periodu tutorstva. !jegov simbol predstavlja viši um. shvatiće pravu vrednost vašeg vernog i ozbiljnog odnosa prema braku. !ajzad. dramskom pisanju. 'ok su svi 6arci do izvesne mere egocentrični. uzrokuju probleme sa varenjem i hipraciditet. zlih i dobrih. osteopatiji ili nauci. koji je bio identifikovan sa raznim mitskim bo anskim bićima koja su izranjala iz mora 86ungovo kolektivno nesvesno:. a ova osobina u sprezi sa vašom odlučnošću da shvatite svoju ambiciju. glumi. biće bi se uvek vraćalo u more iz kog je i došlo. škrt. 6arac se pojavljivao kao simbol u inicijacijskim ritualima tajnih društava. slika +atane. /račni partner koji uspe da se navikne na vašu emocionalnu uzdr anost. u mnogim vekovima. 5mate duboku uro9enu potrebu za ljubavlju svojih bli njih. to neće biti lako. @o9eni u 6arcu su. i uskih pogleda na svet. star kao vreme. ponešto rezervisani. Bli. jer dugi periodi tako negativnih osećanja mogu imati neurotske posledice. a to dugujete svojoj strpljivoj. proračunatoj i dovitljivoj prirodi @udarstvo. Princa tame. 6edna od ključeva 6arčevog karaktera je istrajnost. negativan tip je sebičan. bankarstvo i javni radovi od koristi za širu društvenu zajednicu > sve su to poduhvati pod upravog vašeg planetnog vladaoca +aturna. tipično. nekretnine. osposoblja vas da se oprezno uspinjete ka uspehu. Trebalo bi da se trudite da ne budete zlopamtilo i da ne gajite mr nju prema ljudima. Pošto ste preosetljivi. psihogeni otrovi koji se pri tome osloba9aju. jer teško pokazujete svoja osećanja. do nas je došao po tragu čudnih asocijacija iz udaljene prošlosti.

Vaš ivot je zasnovan na trajnim gra9evinama i ustaljenim vrednostima. i. "koliko nepovoljni planetni aspekti ne deluju u pravu skraćivanja vašeg ivota. često naginjete gomilanju novca. kro) is2ran! )a razliku od njegovog dvojika u carstvu ivotinja. zbog vladavine Venere. mogu se otkloniti sa udru ivanjem sa srodnim dušama za odlazak u pozorište ili partiju karata. horoskopski znak 6arac ne mo e jesti bilo šta neka njeno. ako planetni aspekti ne uka u drugačije. čak iako nasledite ili stvorite bogatstvo. Proučavanja koja je sprovela Arkva +vetla u . i. štedljivi. Vaš primarni cilj u ivotu je da izgradite bazu za društvene odnose. iako pravedni.<ao roditelj. metodični i oprezni. nego sa supru nikom. 5znad svega morate sebe shvatiti manje ozbiljno. nego ene. upućivala su nato da 6arac kao +unčev znak du im ivotom obdaruje muškarce.januara: ponekad su izuzetak. uprkos bolestima i slabosti koje ovaj znak baštini. 6edan od najboljih vesnika dobrog zdravlja u vašem slučaju je robustan smisao za humor > ne ona suva vrsta duhovitosti ili saturnovska šaljivost na tu9 račun koja je tako bliska ovom znaku > već sposobnost da se vidi svetlija strana ivota. @aspolo enje. " vama ima spartanske crte. više nego trošenju na ličan luksuz. 6arac obećava dug ivot. Vaša osnovna slabost je nazainteresovanost 8ili zaboravnost: za činjenicu da su ljudi osobe sa široko razgranatim i različitim potrebama i stavovima. !aročito 6arci prve dekade bi morali naučiti da se smeju sebi i ludostima sveta. sa svojom decom. u ivaćete u srećnijoj vezi sa njima. 'a sumiramo? Vi ste radni. verovatno ćete biti strogi. društvene ili duhovne. i 11. Vodi. mo ete očekivati prilično duboku starost. bile one materijalne. upropašćujuće po vaše zdravlje.. 68 . konzervativni. brige i depresije.os Bn9elesu. @o9eni u drugoj dekadi 8izme9u .

)ain savetuje dijetu sa dosta proteina.)bog uticaja +aturna koji te i da omete funkcije sekretornih organa. Bli neka skora naučna istra ivanja dokazuju da hlorin. jogurt. sa dosta masnoća. uspavane i nametnute saturnijanske brige. sokova ili alkohola. utoliko pre ako ste rodjeni u prvoj dekadi horoskopskog znaka 8. strahovi i tuge. 'a bi se izborili sa ovakvim saturijanskim aflikacijama. (Takva hronična anksioznost%. ili ako postoji progresivan aspekt koji uključuje +aturn. suicidnoj maniji i hroničnim oboljenjima uopšte. Bstrolozi orjentisani na medicinske probleme se sla u da. 'a biste izbegli ovu mogućnost trebalo bi da koristite prokuvanu ili flaširanu vodu. jaja i sočivo. ponekad dospevaju u anksiozna stanja i kada nema ozbiljnih problema na vidiku. obogaćenu raznim mineralnim solima i vitaminima. obogaćenu raznim mineralnim solima i vitaminima. kada ovakva situacija postoji.čokolade i majonez su isto tako nepo eljni. 5ako vaša dnevna ishrana treba da sadr i adekvatnu količinu proteinske hrane kako bi izašla na kraj sa urodjenom tendencijom tela ka sni avanju telesne temperature i stimulisala proizvodnju anti7tela gurmanski komadi mesa. onaj ko je rodjen u takvoj stelarnoj situaciji postaje rtva briga i strahova koji prouzrokuju višak adrenalina u krvi. (koja predstavlja strah da će se neka situacija pojaviti a sa njom neće biti u stanju da se nose. korišćen u većini javnih vodovoda. uništava vitamin F. otvaraju 6arca ozbiljnim oboljennima jetre.1. kravlji sir. uzrokuje stalan odliv u njihovim zalihama adrenalima%. Treba da pijete mnogo vode izmedju obroka. mršavo meso. Pokojni +i +i )ain. 'a bi se izborili sa ovakvim saturijanskim aflikacijama. decembar > 1. vi unostie proteine kroz bezmasno. januar:. bitan za vaše zdravlje. )ain savetuje dijetu sa dosta proteina. kao što su jetra u ućna kesa. "mesto toga. koja koristi albumin iz krvi da bi pomogla izgradnju i odr avanje koštane telesne 69 . piše on. vaš sistem nije pripravan na (juriš% veoma začinjenih ili masnih jela. 'r <ornel je primetio da. koji je napravio jednu zamašnu studiju o patogenim uticajima planeta primetio je da ljudi koji reaguju na neskladnu aktivnost mo danih ćelija izazvanu takvim konfiguracijama. Uelijska so horoskopskog znaka 6arca je kalijum fosfat. prosto nisu za vas. ako je +aturn istaknut u aflikaciji u natalnoj karti.

=edju problemima koji iz tog odliva proizilaze su problemi a bubrezima. umance jajeta. 70 . mršavo meso. cvekla. . 6edan od ustaljenih postupala astrologije je da oni čije su sudbine vezane za nebesku šemu koju je obele io 6arac poseduju u sebi neku vrstu duhovne citadele. )a one kojima je potrebno nešto opipljivije. divizma. 5z toga sledi da se mnoga ova oboljenja mogu sprečiti ili maksilamalno ublaćiti. mo e izazvati gluvoću. reumatizam i loše probave sa kiselinom. <ada postoji nedostatak ove ćelijske soli. Probajte je makar tri puta pre nego što donesete sud o njenoj korisnosti. čak iako je ta anksioznost aktivirana nepovoljnim stelarnim uticajima. $ak i najtvr9i materijalist 8a ima ih mnogo pod ovim sazve 9em:. <rastavac. špargla. celo pšenično zrno. smedji pasulj. borovnice i šljive. amanat i dunja. celer. smokve. već dolazi iz tela kroz bubrege. To je potreba za izbegavanjem depresije i negativnih mentalnih stanja. sočivo.ekovite trave tradicionalno povezane sa vašim +unčevim znakom i koje zadovoljavaju medicinske i nutricionističke zahteve 6arca su? +olomonov pečat8rod PolTgonum:. !ajveći broj bolesti koje uobičajeno napadaju vaš znak vode poreklo ili su potpomognute stanjem anksioznosti. ječam. jagode. čvor7trava. kakvu je Tereza Bvilska %"nutrašnjim zamkom&. spanać. prevazila enjem sebe. !e iskorišćeni albumin mo e izazvati zapaljenje ko e i čireve. Bko se akumulira u uhu. <ako se to mo e postićiC 6oga je jedna od sredstava.strukture. badem. mo e naučiti da zatvori oči i povuče se u ovu %samoću duše&. albumin se ne zadr ava i ne koristi. Prehrambeni artikli koji telo snabdevaju kalijum fosfatom su? kupus. Joga )a Jarca " prethodnoj analizi vašeg sunčevog znaka jedna stvar se ističe kao najva nija pri odr avanju mentalnog i fizičkog blagostanja. biće korisna sledeća tehnika joge.

=o ete čuti zvuk nalik na roj pčela# zvuk malog srebrnog lanca# zvonjavu zvona# hučanje mora# itd. najzad. zadr ite7 jedan i izdišite7sedam. i dalje sedeći. i najzad ćete potpuno zaboraviti telesna čula i misao. +koncentrišite pa nju isključivo na zvuke koji se čuju u zatvorenim ušima. sedite uspravno u stolici. )atvorite oči i polo ite srednje prste preko kapaka. polo ite palce lagano na tragus 8ušni kozlac. ručni zglob. nastrane navike. Tehnika. otkrićete da je vaš špum sve više apsorbovan ovim zvucima. vaš znak je unekoliko pritivrečan. Ponovite ciklus deset puta i više. Postepeno će vaš mozak ostajati slobodan sve du e i du e. Vodoli a 1 *edicinski 2orosko3 %45# an!ar 6 57 <e/r!ar& Planeta vladalac? "ran *dnosi se na? gle njeve. isput na prednjoj ivici ušne školjke. "dišite > sedam. +klopite usne izme9u preostala dva prsta. sve dok.prev. brigu za pojedinca 5zbegavajte? preterani umor. dok u sebi brojite kako biste vremenski uskladili ve bu. dobro prozračena soba. Prema učiteljima joge ovi zvuci variraju stepenom spiritualnog razvoja. prim. +imbolički gledano. )atim. kosti donjih udova. Posle izvesne prakse. !astavite normalno disanje kroz nos. polo ite laktove na jastuk polo en ispred vas na stol. odugovlačenje.Vreme? od 4 do G časova ujutru i izme9u . 5ako pripada vazdušnom triplicitetu > što bi trebalo da podrazumeva pokretljivost > on je tako9e fiksan i označava suprotnii kvalitet? intertnost.3 i ponoći =esto? tiha.:. vid Vašem telu je potrebno? hrana koja sadr i natrijum hlorid @azvijajte? intuitivne moći. 71 . tako zatvarajući uši prema svim spoljnim zvucima. vaši strahovi i nemiri ne nestanu. Trajanje ve be? 12 minuta ili više. bez promaje. umirite um dišući blago i ritmično.

ali je izuzetno va no da ostanete u dobroj telesnoj kondiciji. implicira vezu sa vodom. optimisti. stvrdnjavanja arterija. Vodolije su često skloni proširenim venama. ali postoji stalna potreba za pročišćavanjem krvi kroz odgovarajuće dijete. "opšteno govoreći. Vodolije nisu oduševljene gimnasticiranjem za dobro zdravlje. aste ste često sumorni i podlo ni fazama nezainteresovanosti i turobnosti. !a sličan način i vaša narav se često pokazuje teško shvatljivom za prijatelje i porodicu. u krtičnim godinama ivota bićete izlo eni nesrećama vezanim za električnu opremu. ako ranije ne preduzmete mere prevencije. $uvajte se utučenosti i melanholije koje potkopavaju vašu opštu zdravstvenu situaciju. eksplozije. ako ste du e pod stresom. <ada ste ro9eni u dobrim aspektima. Va no je da shvatite prolaznost ovih perioda i ne dozvolite da na vas duboko utiču. vaš znak vam daje lepo telo puno ivotnosti. 72 . 'olazak bolesti je najčešće potpuno iznenadan i mo e biti izazvan neurednim iovotom. nestručno i neodgovarajuće date medikamente ili rendgenska zračenja. pojačane vitaminima i mineralima. " poznijim dekadama ivota mo ete patiti od povišenog pritiska. pošto ste uopšte uzev. *setljivi ste od ostalih znakova prema promenama u planetnim konfiguracijama i mo ete iskusiti začu9ujuće psihičke smetnje u takvim situacijama. Bko je +unce pri ro9enju bilo u negativnom aspektu jedne ili više planeta malefika. Vodolije su običnog dobrog zdravlja. otečenim gle njevima i mišićnim grčevima u nogama. ali se odnosi jedino na vodonošu koji vodu ivota proliva na svet. Bko je moguće izbegavajte poslove koje morate du e vreme obavljati na nogama. ogledaju u vašoj fizičkoj gra9i ličnosti. tenzijama koje se gomilaju usled potiskivanih emocija i čestim preskakanjem granica fizičke izdr ljivosti. *vi prividni paradoksi se. ali u isto vreme vi ostajete u izvesnoj meri ne ni i podle ete nervnim iscrpljivanjima. ima Bkvarijus.'a konfuzija bude veća. jedan od najlakših i najefektnijih mera da zadr ite zdrav kardiovaskularni sistem je program dnevnih ve bi na čistom vazduhu. u izvesnom smislu. Vodolija. osim pridr avanja pravila bezmasne ishrane.

neće biti naklonjeni nasilnim delima.iti# Gr.nosti Fvangelina Bdams. Prema pokojnom Aejnu iz /ratstva svetla. 0 tak-i* sl!. pošto Vodolija. kao i ostali likovi zodijaka.H22 godine naše ere.a ena /ol ka -a8eg )naka deli*i. godine.a e-i*a= !sl!ge *edicinskog astrologa= /i:e od ne3rocen i-e koristi# On :e /iti ! stan ! da odgonetne= i) -a8e natalne ra)-o ne karte= 3rirod! oso/enog stan a i -rst! tera3i e ko a ga *o. imaju svoju negativnu stranu. )vezdana šema u vreme vašeg ro9enja ima predustrevljiv i lojalan raspored.ati* tre/a *asirati *i8i: 3ritiska !:i ga sa*o sila)ni* 3okreto*= od kolena do 3ete ili 3al.e 3o*o:i ! o-o* sl!. progres. s druge strane. 73 . ona pru a drugima slobodno.e ednosta-ni i tret*an# On t-rdi da :e -a8 gr. $ak i neosvešćeni iz vašeg znaka. Bstrolozi @ozenkrojcerijankog društva iz *ušnsajda 8*ceanside: u <aliforniji. porodičnim sva9ama ili kafanskim tučama. plemenitost misli i ponašanja.Vodolije ponekad pate od čudnih i neouobičajenih oboljenja misterioznog porekla. januara 1GG1.! tre/a 3ono-iti i slede:a d-a1tri dana# Pro<il -a8e li. Mospo9ica Bdams je svakako pisala o višim stupnjevima evolucije ro9enih u tom znaku. otkloniti !disan e i i)disan e i) *ale 3a3irne kese 3ono-l eno d-a ili tri 3!ta# . a sama je i sve a i nova u tom ivotvornom slapu&. Postoje značajna neslaganja o tačnom početku epohe Vodolije.no )/og sla/e cirk!laci e= a delo* )/og nedostatka s-akodne-ni2 telesni2 -e.a != s! ka3s!le kinino-og s!l<ata# Ali edan lekar i) (ikaga 3redla.e i)le. koja predstavljaju probleme u dijagnosticiranju i terapiji za ortodoksne lekare. identifikovala je vodonošu sa 5zidom bez vela? %*na izliva nauku. i sama Vodolija. epoha je počela 1P.e-i ! noga*a s! !o/i. tvrde da epoha Vodolije neće nastupiti prema ./i# Jedan od *edika*enata ko i -a* *o.e-a# Masa. mudrost zvezda.

od bogatih i slavnih.i da se is3ol i ! na 8iri* 2!*anitarni* 3od!2-ati*a# .Vaš pogled na svet karakteriše filozofska nepristrasnost.ili da krenete ka neko* cil != s3oso/ni ste )a -elika radna 3regn!:a i odl!.ak i *entalni /olesnici 3ada ! 3od !tica -a8eg !*ir! !:eg 3ris!st-a# Kada ste se edno* odl!.na i o3sk!rna o/ol en a ko a e te8ko i*eno-ati# 74 ./enik ili 3oslo-ni 3artner= -i ste 3o8teni i 3o!)dani= er -er! ete ! kodeks li. 5stovremeno. kao što su bo anska otkrovenja. nekovencionalnost. Va*a e lako da 3ostanete <anatik= 3a /ilo to ! s<eri religi e= 3olitike= na!ke ili !*etnosti# Vi i*ate ono 8to )o-! Ddaro* d!2o-aA 6 -rst! d!2o-ne snage ko a te.no )ato 8to i)/ega-a ! da 3oka)! ! s-o a ose:an a i .e 3ro*a:i stranci*a= 3orodi.!desan i !*ir! !:i !tica nad e*ocionalno desta/ili)o-ani* oso/a*a= .!do= *alo toga s-esno# Ne*a s!*n e ! to da Vodoli e !*e ! da 3oka.o-e.eno e da e s-aki Vodoli a 3rirodan leka= iako i2 e= )a .esto nis! ! stan ! da na indi-id!alan 3lan 3renes! inten)i-n! l !/a.a eni e s! ne!ralgi a= ner-ne kri)e= 3ro/le*i sa /!/re)i*a i neo/i.esto se *ani<est! !:i kro) ra)na 3si2oso*atska o/ol en a# Na !o/i.ato :ete isk!siti na -e:a ose:an a is3!n enosti i sre:e ! rad! organi)aci a i gr!3a 3os-e:eni2 neko* 2!*anitarno* 3rogra*!# Vr2o-ni d!2o-ni isceliel i s! ro>eni 3od -a8i* )nako*= a re.i /rig! ko ! ose:a ! 3re*a .ne -e)e= deli*i.anst-!# Iako to *o.! . imate duboku intuiciju koja vas čini dobrim poznavaocem ljudskih duša. *n ima tendenciju da potpuno ignoriše vladajući moral ili političke stavove društva i prihvta radikalne ideje sa velikim arom. "m Vodolije je radoznao i prodoran.asti# Jedna od sla/osti -a8eg )naka= )/og ko e /iste tre/ali /iti na o3re)!= e neis3!n a-an e o/e:an a# Dr!ge *ane ko i*a ste skloni s!9 eska3i)a*= ka3ricio)nost= kole/l i-ost i 3esi*i)a*# Vodoli e :e -ero-atno i*ati nesre:ne ili e*ocionalno ne)ado-ol a-a !:e /ra.nosti# Kao sl!.ne kri)e i ra)*irice *og! osta-iti d!/okog traga na 2i3ersen)iti-no 3si2i Vodoli e .ne . do siromašnih i neslavnih. Vaš krug prijatelja će predstavljati presek čitavvog društvenog spektra.

ke s!gesti e date od strane 2i3noti)era= ali i sa*osalno na*etn!te# O-! -a8! sen)iti-nost tre/alo /i iskorititi kro) -e.!-enog <ranc!skog *entalnog iscelitel a= ko i e a!tos!gesti ! 3r-i !sa-r8io= E*ila K!ea %Cooe&# N ego-a sla-a o38ta <or*!la %S-akog dana= ! s-ako* 3ogled!= s-e -i8e na3red! e*&= /ila e )a*i8l ena kao 3reli*inarni *isaoni instr!*ent ! i)-esno* s*isl! sli. +am <ue je primetio da je tu frazu lako ponavljati?&5 najmla9e dete je mo e naučiti. već se mo e uočiti na čitavim generacijama zavisnika. =išljenje je dr <ornela da je mali broj osoba u ovom veku na dovoljnom nivou svesti. kako bi ojačali venski sistem tela. naročito posle 3-. Vladar vašeg znaka je "ran.an 2ind!isti. uprkos njene udaljenosti od )emlje. Vodi. od srca spavljen obrok uz logorsku vatru./e a!tos!gesti e= er n oi* *o. *snovni principi ove tehnike potrebni su nam danas više nego u <ueovo vreme. kako bi shvatio i odgovorio na uzvišene vibracije ove planete. usmeren ka otvaranju pristupa dubljim ravnima sveJsti.ne *entalni* s!gesti a*a= /e) o/)ira da li dola)e od /liske oso/e ili ! o/lik! 2i3noti. Iizički efekti ove planete uključuju i predispoziciju prema slobodnoj cirkulaciji. i da će "ran i !eptun imati veći uticaj na buduće generacije ljudi. )bog ovoga bi ishrana Vodolije trebalo pojačati vitaminom A i bioflavenoidima 8uključujući rutin:. )načajne količine vitamina Fbiće od značajne pomoći u prevenciji vaskularnih problema. koga astrolozi smatraju jednom od najjačih planeta.etnike ! o-o o/lasti o8 -ek e rad . a poseduje i rudimentarni ritam. ali će vam isto toliko značiti. 75 . bogatoj probranim jelima. koji izaziva uljuljkujuće stanje uma. nije verovatno da će hrana igrati va no mesto u vašem ivotu.ko *antri .godine.ete 3re-a)i:i 3si2ogene /olesti= a *nogo i2 i ne*ate# Na /ol i ele*etarni tekst )a 3o. i poma e zazivanje podsvesnog&. naročito u krvnim sudovima bubrega i nogu. Vi ste u potpunosti spremni da u ivate u lepo postavljenoj trpezi. kro) is2ran! "koliko planetna šema vašeg natalnog horoskopa ne upućuje na drugačiji ishod 8na primer Venera u @aku:. jer loš učinak indukovane sugestije najdijaboličnijeg hipnotizera svih vremena > televizijskog ekrana > često tačnije nazvanog 5diotsko oko. ako ne i više.Vodoli e s! -eo*a 3odlo.

rotkvice. <ada se pojavi nedostatak natrijum hlorid u telu. kao što su? mleko. tvrdi sir. Uelijska so Vodolije je natrijum hlorid. mo danom udaru i neugodnostima sa bubrezima. voda > koja čini 42. *bična so neće ući u krvotok zato što je isuviše krupna da bi mogla biti apsorbovana kroz fine tubule sluzne membrane koja obično asimiluje takve elemente. gro dje i ananas trebali bi biti u vašim svakodnevnim obrocima. !a nesreću. šargarepa. melasa i bademi. *vde uvidjamo kako vam dobro pristaje ikonički znak vodonoše. " telu ona vrši funkcije privlačenja vode koja je nosi kroz crevni trakt i kroz tkivo. razdra ljivost i zamor. Vašu ćelijsku so u koncentrisanijem obliku mo ete naći u biohemijskom medikamentu Natri!* M!triatik!*. soja. problema sa ko om. <ada je "ran u lošem aspektu postoje uslovi da se pojave problemi sa paratiroidnim lezdama i da one luče nedovoljnu količinu hormona kako bi se obezbedila normalna ravnote a kalcijuma i natrijuma. špargla. kao što su pomorajd e. buhač. Bko ste ikada so izlo ili vlazi. spanać. kruške. okeanska riba i morska hrana. previše obične soli u hrani mo e pridoneti stvrdnjavanju arterija. Ffekti ovog nedostatka mogu biti pojava hidropsije. jagode. dijareje i u ekstremnim slučajevima delirijum. morska zelenika i uva ursi. " stvari. znate da je ona privlači. celer. 76 . svima dobro znana kao obična so. ne mo ete prosto nadoknaditi nedostatak natrijum hlorida dodajući više soli u hranu. kukuruz. limun. =edju travama koje se vezuju za Vodoliju su gavez. Lomeopatski medikament za Vodoliju he Arsenic!* al/!*. Pravi način da se nadoknadi ćelijska so Vodolije je unošenje sledećih namirnica u jelovnik? kupus. zeleniš slačice i repe. @ezerve kalcijuma se moraju obnoviti konzumacijom jela bogatih kalcijumom. ljudskog organizma ne mo e se ispravno kontrolisati i deliti. katara. sočivo. <ao rezultat se pokazuju nervna napetost. jabuke i smokve.+ve e voće.

Vezan je za ivotnu sferu koja označava krajnju Q55 kuću. kuću podsvesnog uma. tajnih te nji. =esto? na otvorenom. 1. 'ok izdišete. opijanje. Tehnika. telesne sokove. bli i dodir sa realnošću. ako ste upoznati sa jogom: u stolici s naslonom. koji obele ava završetak godišnjeg puta +unca oko ekliptike. @ibe su poslednji zodijački znak. Ponovite ciklus 12 puta svakog dana u prvom mesecu ve banja.2 puta u trećem mesecu. Tako9e će pomoći odr avanju uravnote ene funkcije endokrinih lezda. izolovanosti i vezanosti. unutrašnjeg razvoja. sedite u uspravnom polo aju 8+iddha7asana. 77 .puta u drugom mesecu i . gastroabdomenalni region Vašem telu je potrebno? hrana koja sadr i fosfat gvo dja @azvijajte? volju.Joga )a Vodoli e *snovni ciljevi ove tehnike su stimulacija cirkulacije i povećanje protoka magnetske energije kroz čitavo telo. od koji su dve posebno va ne 8hipofiza i paratiroidna: za zdravlje Vodolije. tuge. )adr ite dah do 1H 8ako vam je to previše počnie sa G i povećavajte broj posle nedelju ili dve prakse:. nesebičnih činova i ivota posle smrti. 5zbegavajte? alkohol. samopovladjivanje. u senci Trajanje? pribli no G minuta. Ri/e 1 *edicinski 2orosko3 %4$# <e/r!ar 6 4$# *art& Planeta vladalac? !eptun *dnosi se na? stopala. /lago napunite pluać vazduhom brojeći do 0. pokušajte da ispraznite mozak koliko je to god moguće. Vreme? izme9u 4 i P časova izjutra. 5zdišite brojeći do G. 'ok udišete zamišljajte kako dah povlačite prema pupku. zamislite kako se tok daha pru a izvan vas otprilike tridesetak santimetara od nosa.

za duodenum. *n svetu daje pesnika sanjara. mart:. oboljenja vašeg znaka su često nejasna i teška za lečenje. tvrdi dr 'ejvidson. obično ste pesimista u pogledu svojih šansi za brzo ozdravljenje. istra ivača i umetnika. Takva stanja nepovoljno utiču na vaš endokrini sistem postavljajući temelj onim oboljenjima za koja ste predisponirani. B ova ideje. <ao @iba. kada dopre do podsvesnog. nego infekcijama ili drugim faktorima izvan vas. dok ih smrt ne izbavi iz njihovog egzistencijalnog haosa. *ni iz treće dekade su jači zato što su pod dominacijom =arsa. tako da će. Po dr Vilijamu 'ejvidsonu 8davidson:. <ada je ovakva aflikcija prisutna. uzrokuju iritabilnost koja izaziva emocionalno uznemirenje što predstavlja stalnu pretnju vašem zdravlju. vaši zdravstveni problemi češće proizilaze iz emocionalno proizvedenih uslovljenosti. februar71. 5zgleda. kao što je zabele eno u tradicionalnim astrološkim tekstovima. postoji i negativna. "opšteno. lirskog pisca. Bli.2. planete snage. čak i bez ikakvog pravog povoda. već i. iako je njihovo opšte stanje zdravlja dobro. da je kalcijum apsorbovan na tom mestu gastrointestinalnog trakta.. Prijatelji i poznanici koji saosećaju sa vama i ohrabruju vas samo pogoršavaju stvari. zbog nekog ne sasvim jasnog razloga. @ibe roi9ene u prve dve dekade znaka 8. @ibe se ne mogu vezati samo za stopala. uprkos dobrim namerama. da vašu bolest upravi ka pogoršanju. ne obiluju fizičkom energijom. )ahtevaju pa nju lekara 78 . $ak i kada izgledate mirni i opušteni. ro9en u ovom znaku do izvesne mere patiti od duodenitisa. govoreći." svetlu ovakvih veza nije čudno što se većina autoriteta slaće da su @ibe najspiritualniji zodijački znak. Po pravilu. što će izazvati šupljine u zubima relativno rano u ivotu. vi samo produbljujete svoju ube9enost da ste zaista bolesni. iznutra mo da treperite od brige ili iščekivanja. *ni koji su ro9eni u ovom znaku a odgovaraju njegovim ni im vibracijama često plutaju kroz ivot. postepeno tonući sve dublje. !edostatak kalcijuma u krvi ima nepovoljan efekat na simpatički nervni sistem. prateći svoje hirovite fantazije. postoji i nedostatak kalcijuma. @aspravljajući o svojim simptomima . samodovoljna je. <ad se razbolite. kada je =ars loše aspektovan. nerazvijena strana.

!emojte zapuštati duboke posekotine i ogrebotine. i to u mnogome na vašu štetu. i konjuktivitis. lekar opšte prakse > uobičajeno nazvan %porodničnim lekarom& > će u večini slučajeva bolje voditi vaš slučaj nego što bi to učinio specijalista. ova pozicija +unca vas čini svesnim nevolje i ljudi koji pate. kao što je tetanus. Bko se raznovrsni astrološki tipovi mogu u osnovi podeliti na odašiljače i prijemnike 8a u jednom širom smislu oni to i jesu:.. a nju ponekad zovu kućom sopstvene štete. Bflikcija @iba zuključuje tumore i gljivična oboljenja. Takva senzitivnost mo e biti korisna.nosti <ljučne reči za ličnost @iba su samilost. 79 . Pro<il -a8e li. spiritzam. bez obzira da li to zaslu uju ili ne. mart > . @ibe su. omekšavanje tkiva. =ogu uslediti ozbiljne infekcije. na vas mogu uticati osobe i okolnosti ni eg reda. Pri ro9enju. meke ili otečene noge 8stopala:. a to je motivisano delom dubokim milosr9em. @ibe su umešane u dubine svih svetskih zala i mogu pronaći samo jedan odgovor na problem zla? rtvuju see.2. probleme sa lezdama. pre no što pri9e prepisivanju terapije. ako se ranama ne pristupi na pravi način. vi ste prijemnik. pod uticajem =arsa. ako ne bude oprezni. inspiracija. mart:. a delom duhom ispaštanja. +a druge strane. ukoliko ostane usmereni na one ljudi i stvari koje vam mogu pomoći da se bolje osećate i izgradite svoj karakter. bez obzira na socijalni status i njihovu vezanost za vas. !esrećni slučajevi koji se veoma često dešavaju @ibama.čiji su pregledi bri ljivi i iscrpni. voljna rtva i neodlučnost. vezane za Q55 kuću. poga9aju uprave one delove tela kojima ovaj znak vlada. )a njih vi pokazujete potpunu samilost. sećajte se toga. naročito ako ste ro9eni u trećoj dekadi @iba 81. Tako bi trebalo da zaštite stopala noseći odgovarajuće cipele sa ulošcima. sluz u plućima i intestinalnom traktu. *vo znači d ste mentalno primčivi i emocionalno osetljivi na sve i svakoga ko vas okru uje.

trebalo bi da identifikujete i izolujete faktore koji stvaraju uslove za ova stanja i eliminišete ih. zatim kao novelist. morate se dobro čuvati bračne veze sa osobom čija bi natalna karta bila u neskladu sa vašom. Pošto je uticaj vašeg emocionalnog ivota za vaše zdravlje ogroman. muziku ili literaturu. prisilne neuroze. !ajneprihvatljiviji kandidat za uspešnu ivotnu zajednicu bila bi Vaga. privremeno se povlačeći iz društva ljudi i omogućujući svom umu da tra i svoj sopstveni fokus. <ada se takvo psihičko uznemirenje i dogodi. Po pravilu. ne retko izra en kroz umetnost. čak iako ste muškarac. Bko su @ibe du e vreme izlo ene emocionalnim konfliktima. Xudite za društvom sa kojim ćete nesebično podeliti osećanja i tu9a iskustva. Kkorpionu. osobe ro9ene u periodima koji odgovaraju @aku. muzičar. često preuzimate pasivnu ulogu u vezu. čineći da postanete nemirni i kolebljivi u svojim poslovima.5mate unutrašnji osećaj delikatnosti i rafinmana. sveštenik. i izdavač. kao što su brige. vi svoju harmoniju i ravnote u mo ete povratti. empatija i diplomatičnost. Vi dobro reagujete na psihoanalizu. najprihvatljivije su za vas u tom smislu. rtrebalo bi da razmislite o onim profesijama u kojima su potrebne stvaralačka imaginacija. propagandist. " ljubavi ste odani i ne ni. @ibe postaju veliki pevači. /iku i 6arcu. budite oprezni sa poznanicima koji iz vas crpuz mentalnu i telesnu energiju. 5pak. koji često uključuje smisao za lepo. koji ih ponekad mo e učiniti slepim za druge va ne aspekte braka. " zavisnosti od vašeg obrazovanja i porekla. mornar. socijalni radnik. Bko i kada se manifestuju fizički simptomi sa ovakvim neurozama. vi biste mogli graditi uspešnu karijeru u dramskim umetnostima. 80 . 5 <aruzo i ' eraldina Ierar su ro9eni u vašem znaku. problemi sa opa anjem i fobije. u medicinskim veštinama kao apoteka. trebalo bi da potra ite pomoć kompetentnog psihijatra. čime ste bogato obdareni. ponekad iskuse nemir u ponašanju. pesnik. Pri izboru profesije koja će izazvati vaše skrivene talente. 5 muški i enski predstavnici @ibe poseduju sna an polni nagon. terapeut ili medicinska sestra. Bko psihološki problemi nastave da vas muče. <ad planetni aspekti favorizuju glas. ukoliko individualni planetni aspekt ne obezbede znatno drugačije okolnosti. slobodan od uznemiravajućih uticaja tu9ih misli.

'alje. Pošto su privlačni i šarmantni. hraniti mišiće skeleta i tako vam omogućiti ispravan stav.. Bbdomenalni mišići se opuštaju nepovoljno utičući na stomak i creva. 5 muškarac u ovom znaku je donekle senzualist. ne moraju biti agresivni kako bi se obreli u čudnim vezama. 'a zaključimo? Vašim znakom dominira !eptun. Vodi.oše strane karaktera @iba skoro uvek proizlaze iz slabosti i nisu odlike zaista pokvarene prirode. ispoljavaju svoj prejaki libido kao medijumi ili religiozni zanesenjaci. misteriozna planeta obmane. kao što +trenk7!ocing smatra kliničkim ekvivalentom nimfomanije. koji obično tra i seksualne avanture sa većim brojem ena. shvatićete da ste se pognuli. po rtvovani. preosetljivi i emocionalni. mudrost.Xene ovog znaka. sve bi se one mogle ispraviti. samo pojačava širenje vašeg uma i duha. . ili. =o ete biti sigurni da će i vaš unutrašnji mišićni sistem deliti takvu sudbinu. Proteinska hrana će. 6upiter. da se sunovratite u haos i raspadanje. kro) is2ran! Potrebna vam je ishrana bogata proteinima. " nekim slučajevima. čarobnosti. spontanost i elju za gomilanjem iskustva. koja će vas snabdevati energijom za ispravno funkcionisanje ćelija u telu. neke ene @ibe. savladar nad @ibama. takodje. u odgovarajućim okolnostima. Vi. Bko predugo budete bez adekvatne količine proteina. mašte. Vi ste umetnička duša. Vaša ramena se zaokru uju a tabani spuštaju. *dre9ene ene gravitiraju ka njima i pohode njihov krevet i bez poziva > bar onog formalnog. propadanja i vančulnog opa anja. posebno kada je Venera u lošem aspektu. kao i ostale unutrašnje organe koji se na njih oslanjaju. često bivaju supruge isključivo po liniji seksualne privlačnosti. a neće podsticati predispoziciju @iba za zadr avanjem vode u tkivu. do izvesne mere. pod pravim uticajem. posedujete kvalitete 6upitera? blagonaklonost. Varenje će biti ometeno 81 . pasivni. omogućujući vam da prevazi9ete barijere fizičkog kosmosa i doprete do onostranih dimenzija. idealizna.

Bda =juir 8=uirP. baš kao što sedam ljudi mora da dela br e kako bi obavilo posao za desetoricu&. i tupih pulsirajuh glavobolja. i bezmasna govedina. !eke od kuvanih namirnica bogatih ćelijskom soli @iba su? spanać.zato što crevni zidovi ne vrše ispravno svoju funkciju propuštanja hrane kroz talasasto kretanje. *n primećuje da ubrzani protok krvi povišava telesnu toplotu. d igerica. ozbiljan istra ivač u oblasti biohemije 8razmatrao je i njenu vezu sa astrologijom: pisao je da %kada postoji nedostatak nosilaca kiseonika. govedina. niskog krvnog pritiska.krastavac. ne sme kuvati. 'r ' or Vošington <eri 8AareT:. riba sirevi. hidropsije. pošto kuvanje osloba9a gvo 9e u vodu korišćenu za kuvanje i najčešće bačenu kada je ta faza obavljena. orasi i suvo gro dje. 82 . bademi. Xene i deca ovog horoskopskog znaka češće će iskusiti nedostatak gvo dja nego muškarci. a deci je ono potrebno u većim količinama zbog rasta. rotkvice. pasulj. =o ete ustanoviti nedostatak daha pri naprezanjima. !amirnice koje sadr e fosfat gvo djam a mogu se jesti sirove su? salata. @azlog za to je što ene gube gvo dje u menstruaciji. )ato u ishrani obezbedite adekvatnu količinu proteina uključivanjem sledećih visokoproteinskih namirnica? bezmasno meso. depresije. 5pak. ili da se previše lako umarate i osećate opšti umor. verovatno je da ćete patiti od anemije. što se identifikuje sa zapljenjima ili groznicom. jagode. stručnjak u ovoj oblasti. cirkulacja se ubrzava da bi dovela dovoljne količine kiseonika do ekstremiteta > i svih delova tela > zbog smanjene količine gvo 9a. )a telo vitalno nu na zaliha kiseonika prenosi se putem molekula ove soli. koja se konzumira u cilju prevazila enja ovog nedostatka. <ada postoji nedostatak fosfata gvo dja. jogurt i orasi. problema sa lezdama.jaja. savetuje da se hrana. 'obro zdravlje u velikoj meri zavisi od adekvatne količine fosfata gvo dja > ćelijske soli @iba > u krvi. !a sreću sulfat gvo 9a nalazimo u raznovrsnim običnim namirnicama.

8$orago o%icinalis.judi @ibe. +korašnja istra ivanja pokazuju da je nedostatak ovog elementa veoma raširen medju ljudima.prev." Bntici. kako bi kroz membrane mogao dospeti do krvi. <ada se uzima u obliku tableta. Takav metod uzimanja gvo 9a nije pokazivao rezultate. i dajući tekućinu koja iz tog procesa nastane pacijentu kao infuziju.:. kakve karakterišu vaš horoskop. Veći nedostatk joda izaziva uvećanje tiroidne lezde i ua njega vezano stanje takozvanog miksedema. fosfat gvo 9a treba izdrobiti i pomešati sa šestostrukom većom dozom mlečnog šećera 8"actosa. više od ro9enih u bilo kom drugom znaku 8sa mogućim izuzetkom kod @aka:. Joga )a Ri/e . ali posebno visok procenat se mo e naći medju rodjenima u ovom horoskopskom znaku. Xene u menopauzi i adolescenti više će patiti od nedostatka joda nego muškarci7@ibe. !ajbolji izvori organskog joda su morska hrana i okeanska riba. koji karakteriše izuzetna isušenost ko e i poremećaj kontrolnog sistema telesne temperature. mogu iskoristiti praksu jednostavnog joga disanja. moraćete da prevazi9ete jednu stvar koja jogu čine teškom ili uzaludnom 83 .: borag.: kampana 8&nula helenium. prim. Vama će mo da biti vrućina kada je ostalima hladno. grčki i rimski lekari su pokušavali da leče nedostatak gvo 9a poča ući komade tog metala u sirće. na primer. <osmička energija koju će vaš organizam apsorobati na ovaj način učiniće mnogo u promeni vaše prirodne pasivnosti i fizičke slabosti. zato što je element ostajao u svom neprera9enom obliku.prev.prev. prim.8#entraria islandica.prev: i alge 8morske trave:. nije mogao ući u krv i bio je izbacivan iz organizma. )odijački *ineral @iba je jod. prim. uopšte uzevši. Bko elite da izvučete maksimum iz ve be. Trave vezane za vaš znak su islandska mahovina. +o obogaćena jodom nije zadovoljavajuća zato što je morate unositi u štetno velikim količinama da biste dobili potrebnu količinu minerala u organizmu. prim. Vaš homeopatski preparat jhe Vertr!*. kao dodatak terapiji.

za većinu zapadnjaka. <asnije. PRINCIP RADA MEDICINSKE ASTROLOGIJE Na .kog tela# Bind!si ga 3o)na ! kao linga s2arira= edn! -rst! 84 . duboko udahnite manju količinu vazduha 8nedovoljno da napuni pluća:. )a razliku od većine ve bi joga disanja. <ada se opustite.e8:e 3osta-l eno 3itan e 3roti-nika astrologi e i) redo-a na!ke e o-o9 ko i* *ateri alni* sredst-i*a )-e)de %ili )-e)dana energi a& *og! delo-ati na . 'akle. polaznici očekuju rezultate preko noći i od joge.2. predlo enoj tehnici disanja treba vremena da poka e rezultate. Vreme. Tehnika? sedite u udobnoj poziciji uspravne kičme. )adr ite dah brojeći do pet. kao šištanje vazduha koji izlazi iz probušene gume.i ne sa*o ono J8to e -e)ano ili dola)i do )-e)daD= -e: i J-rst! nat. puta za vreme prvih par nedelja ve banja. povećajte broj do . a to je > nestrpljenje. zatvorenih očiju i trudeći se da umirite um i oslobodite čula kako biste osetili bezvremeni puls kreacije. izme9u G i 12 časova izjutra =esto? dobro prozračena soba ili izolovano mesto van kuće 8u senci: Trajanje ve be? oko H minuta. 'ok izdišete.i e teloC Paracel)!s= -eliki lekar1astrolog i) HVI -eka= dao e odgo-or ! na -e:o *eri 3rikladan o-o*e 3itan !9 J(o-ek e )a )-e)de -e)an logiko* so3st-enog sideralnog telaD# Sideralan= se:ate se= e sinoni* )a astralan= 8to )a. ovo se mo e izvoditi čak i kada je čovek bolestan i umoran. Ponovite ovaj ciklus 1. na obe nosnice. vaš dah bi trebalo da proizvodi zvuk izme9u nosa i grla. " ovo doba jakih droga i instant svega. koji vibrira oko i kroz vas. što znači %pobednički&.!lne s!3stance ko e se s*atra toliko 3ro<in eno* da se nala)i i)-an o3i3l i-og s-etaD %3re*a No-o* Ve/stero-o* internacionalno* re.nik!&# Sideralno ili astralno telo e= dakle= de<inisano kao <in= ne-idl id-o nik <i)i. zatim zatvorite desnu nozdrvu dišući kroz levu brojeći do deset. =o da će vas ohrabrti činjenica da je sanskrtsko ime za tu ve bu Vd d a i.o-e.

le)da sa s-o i* s3leto* nera-a 3ri e*.nik i sled/enik 0s3enskog %O!s3enskK&= !3!:! e na .ke ner-nog kro) ko e elektro*agnetska stelarna energi a del! e na telo# Jedna 8iroko 3ri2-a:ena teori a dr.n i re.ak ni e ! 3ot3!nosti o3ra-dan= /!d!:i da s! .ko-e# 0 sklad! sa isto.o-eka kao edan indi-id!alni s!n.an 2i3o<i)e na J!3iter= itd# Osta !:i -erni s-o* konce3t! .in enic! da ! 8e*atsko* di agra*! l !dskog tela= ako se srce !)*e kao S!nce ili centar siste*a= endokrine .e.akra er 3odse:a ! na disko-e ili to.ito ! )adn e -re*e= ra)ni 3isci s! .i-ati na s3irali= /a8 kao 8to solarni siste* i)gleda kao s3irala 3laneta ko a se 8iri od centra 3re*a kra e-i*a# 85 .eteri.ki* !.i-a )a *agneti)a* odred ene 3lanete# Na 3ri*er= tiroidna .en i*a energi a do/i ena i) s-e*ira 3rola)i kro) o-e <ine centre 6 3ri e*nike do ostali2 delo-a tela 3o*o:! ne-idl i-i2 Jstr! ni2 kolaD )-ani2 nadi# Skrivene naše tačke zvezdane snage K’o cvetovi pupe ka nebu to .ni astrolo)i 3os*atra ! str!kt!r! .akre sit!irane ! astralno* tel! a ne= 3reci)no go-ore:i= ! delo-i*a <i)i.kog o)gani)*a# 0 isto -re*e s! centri <!nkcionalno 3o-e)ani )a endokrini siste* i !ti.!-eno* 2ind!1tekst! Sa-itri# Na )a3ad!= naro.siste*# 0 tak-o* siste*! endokrine .i da e s-aka endokrina .)akl !.in enic! da *ora ! 3osto ati osetl i-e ta.le)de# Taka.le)de# Ve:ina sa-re*eni2 *edicinski2 astrologa= iako ignori8! astralno telo= 3ri)na ! .nog d!3likata oso/e= ko i 3osed! e gr!3e energetski2 centara na)-ani2 .n a.le)de :e 3o.akre identi<iko-ali kao endokrine .e i*a ! a<initet# Rodni Kolin %Collin&= /ritanski na!.! na telo sti*!li8!:i o-e .ita*o ! edno* .o-eka kao *ikrokos*osa %JKako i)nad= tako i is3odD&= e)oteri.le)da e kako se -er! e= osetl i-a na !tica 3lanete Merk!r= gonade na 0ran= stra.le)de s! *ini at!rne 3lanete 3re*a ko i* i ina.

k! <ilo)o<i ! sredn eg -eka gde e 3!stila koren *ed ! al2e*i.ki 2ilo)oi)a*= o/ a-io e da e !ni-er)!* -eliki organi)a* s*e8ten ! /eskra ni* s-e*irski* 3rostori*a# L !dska indi-id!a= go-orio e +r!no= e *onada ko a kro) 3osto an e kao od-o ena= integraciona snaga= 3osta e s-esna s-e*ira )ato 8to on s-o e /i:e i*a ! Monas *onad!*= d!8i s-eta ko a 3ro.e-og centra srca= s3irala se Jra)-i a kro) ti*!s 3ankreas= tiroid! i 3aratiroide= solarni 3leks!s= o/last delo-an a nad/!/re.e.nosti# L !dsko /i:e e edna tak-a sa*os-esna edinica# 86 .ne= ali ne 3osto e d-e *onade ko e s! nalik edna na dr!g!# Dal e= *onada e centar *o:i= *ali kos*os ! se/i= ko i odr.in re<lekt! e *akrokos*os ili !ni-er)!* kao celin! 6 ni e originalna ide a O!s3enskog# (itaoci !3o)nati sa istori o* <ilo)o<i e 3re3o)na:e e kao deo o38ti2 3ogleda na s-et Aristotela ko i i2 e nasledio od Platona i Pitagore# Doktrina e 3re8la= !) dr!ge delo-e Aristotelo-e *isli= ! skolasti.ko indi-id!i 3ono-o se 3o a-ila -i8e od 3ola -eka 3osle +r!no-e s*rti ! *onadologi i ne*a.I) s!n.le)de ! e3i<i)i= kra n o 3redstra.le)di= 3re*a )adn e* i 3redn e* re.ari*a i astrolo)i*a ko i s! ! n o na8li racionalno o/ a8n en e 3rirodnog <eno*ena# Kasni e= ! renesansi= )losre:ni D ord o +r!no e 3ri2-atio Ko3ernikokonce3t <i)i.i i *og!:nosti organi)*aD# O-a 3regled na l !dsko telo kao s!n.kog kos*osa= 3re<or*!lisao e anti.estice 2e*i e i <i)ike s! sli.siste* 6 *ikrokos*os ko i 3ona-l a ili na neki na.a-a s-ak! dr!g! *onad!# Ona 3osed! e !n!tra8n ! *o: da 3ostane s-esna s-o e li.i*a s-e# Predsta-a o kos*i.ni2 .kog <ilo)o<a Got<rida Vil2el*a La /nica# 0kratko= teori a st-arnosti kako e <or*!li8e La /nic= 3roi)ila)i i) doktrine *onada ko e s! ne-idl i-e= ne!ni8ti-e gradi-ne edinice !ni-er)!*a# Ali o-a /i:a ato*skog lika ne tre/a /rkati sa *rt-o* s!3stanco* *ateri alista# Ato*ske .n ! 2i3o<i)e= i s-o ! kra n! )a-o nic! )a-r8a-a kro) seks!alne .

Prema Aejnu. svaka planeta na natalnoj karti pokazuje organizaciju ćelija misli. Bko dotična planeta nije aspektovana. antena je nalik na kratku kru nu.VE. koja postaje prijemnik u astralnom telu.Ste3en s-esti ko i 3osed! e s-aka indi-id!alna *onada )a-isi od ste3ena asno:e ko o* ona re<lekt! e ili re3re)ent! e s-e ostale *onade# O/ a8n a-a !:i 3o-e)anost edne 3redsta-e dr!go*= ko a re)!ltira ! o38to 2ar*oni i !ni-er)alnog siste*a *onada= La /nic antici3ira J!ngo-! teori ! sin2roniciteta )a d-a -eka# On s-o ! teori ! )o-e Preeta/lirano* 2ar*oni o*# Pod ti* on 3odra)!*e-a da s! *onade= od 3o.etka -re*ena= o/darene odred eno* 3o-e)ano8:! *ed ! so/o*= tako da 3ro*ene ! edno *onadi odgo-ara ! 3redodred eni* 3ro*ena*a ! s-ako dr!go *onadi siste*a# Monade li. formulisao je teoriju stelarne anatomije usmerene posmatranmju materijala astralnog tela kao psihoplazme sastavljene od ćelija misli ili totaliteta predhodnih stanja svesti. u času vašeg rodjenja.o-eka kao *ikrokos*osa# LELIJE MISLI I .nost n ego-e *isli le. prijemni i otpremni centar za energiju =arsa imaće polo aj u predelu glave astralnog tela.e= -a. za energiju koja sti e sa dotične planete na toj poziciji. pozicija =arsa na natalnoj karti 8po znaku i stepenu: obele ava dinamičnu stelarnu strukturu udešenu prema astralnoj frekvenciji planete =ars.aso-nika na-i eni2 da se dr. kućnu kakvu 87 .i ! n ego-o karakteri)aci i *ateri e kao sile i indi-id!alnog .eti disk!si ! o n i2o-o* 3rinci3! !slo-l ene slo/ode 6 to est= sa*os-esnog ra)-o a *onade# Ito se astrologi e ti. Bko je =ars bio u *vnu.e na *no8t-o .DANE ANTENE Aejn. koji je proveo brojne godine proučavajući taj predmet. !a primer.e odgo-ara !:eg -re*ena# Od*a2 3osta e asno da e La /nic ! s-o* siste*! osta-io *alo 3rostora slo/odno -ol i# Nara-no= *i ne:e*o 3o. " zaključku ovog postulata Aejn izjavljuje da svaka misaona struktura ucrtana u natalnu kartu kroz planetu ima stelarnu antenu.

*va sederalna linija je. NA0KA POTVRM0JE +IOMAGNETSK0 TEORIJ0 Veliki deo Aejnovog rada baziran na ezoteričkim principima i le i u dobroj meri izvan opsega savremenih fizičkih nauka. naučno su pokazali postojanje elektromagnetskog polja koje okru uje ljudsko telo. Bli kada je planeta u aspektu sa drugom. *tkrili su. da su magnetske struje bile i pozitivnog i negativnog polariteta. *va proučavanja su sproveli dr @obert *. i njegov kolega fizičar $arls /achman. ranije spomenut. nadalje. (Bstralna supstanca%. Potiljak i glavni splet ivaca du kičme. "z permanentne antene stvorene iz plantnih aspekata u času rodjenja. a ne izmedju njih:. permanentna. zdravlje i bolest. antena se pru a oko obe planete. Prirodno. utiče na fizički organizamC *dgovor le i u činjenici da čovek poseduje elektromagnetsko telo koje proizvodi hemijske promene vezane za njihov metabolizam. njih dve će biti spojene linijom koja se pru a kroz astralno telo izmedju njih. da bi ova dva sveta uticala jedan na drugi neposredno. Postoji preveliki jaz izmedju brzina unutrašnje ravni egzistencije i spoljne ravni postojanja. skorašnji laboratorijski eksperimenti koje su izveli fizičar i hirurg. *ni energije razmenjuju samo kroz graničnu supstancu koju uobičajeno zovemo elekromagnetizmom%. ne prenosi njihove energije direktno na fizičku supstancu. formiraju se i povremene antene onda kada bilo koja planeta progresijom stigne u stepen savršenog aspekta prema drugoj planeti u natalnoj karti. 8u slučaju konjukcije ili paralele. da ta nevidljiva radijacija ima pribli no jajast oblik. i da je unekoliko jača oko mozga i kičmenog stuba. na primer. dok postepeno slabi prema ni im ekstremitetima. koja signale prima od odredjenih planeta i prenosi ih do oba terminala. koja dospeva do prijemnika na astralnom telu. piše Aejn u svom delu Vitalnost. stelarne strukture i misli koje ih grade. 5stra ivači su koristili uredjaj sa hiper7 senzitivnim elektrodama kako bi ustanovili posotojanje biomagnetskog polja oko tela. kao potvrdu stare okultističke tvrdnje. tvrdi Aejn. Pronašli su. postavlja se pitanje? kako planetna energija. pokazali su 88 .koristimo kod radio ili TV7prijemnika. /eker. ugradjena antena. (uključujući stelarne ćelije. 5pak. da tako ka emo.

)apadnoj Fvropi i +++@7u. dr /eker je ustanovio da se indikatori očitavani sa čela postepeno pomeraju sa negativnog na nulu 8ili se uopšte ne pomeraju:. Više od sto godina. =edicinski astrolozi znaju da ne samo mentalna već i sva druga veća oboljenja koja pogadjaju zdravlej čoveka le e pod uticajem planetnih obrazaca. nile negativne. kasnije. kontroverzni genije koji je polo io temelje modernoj psihoterapiji. @ad pomenute dvojice istra ivača nipošto nije usamljen naučninapor u proučavanju biomagnetskog fenomena u našem vremenu. /eker i /achman su zaključili da su magnetska strujanja koje su njihove elektrode otkrile povezane sa nervnim ćelijama i sinapsama 8polarizujućim (prekidačima%: cerebro7sinalnog kompleksa. 89 . Bnton =esmer. uključujući čelo. formulisao je koncept ivotinjskog magnetizma. 'efinisao je ovu silu kao fini magnetski fluid koji prolazi oko i kroz sve stvari i bića. ruke i noge. +lični eksperimenti izvedeni su ili upravo traju u Fngleskoj..pozitivan naboj. <ao što je već napomenuto. Promene u magnetnom polju )emlje. s uticajem na ivi i ne ivi svet )emlje. " stvari. dok su neke druge oblasti. kada je Vilijem ' ilbert objavio knjigu koja predstavlja rezime objavljenih eksperimenata sa magnetizmom koji je smatran univerzalnim fenomenom. *ni takodje znaju da će natalna ubele iti vreme kritičnih konfiguracija i označiti delove tela koji će biti ugro eni. tvorca neprestano promenljivih magnetskih odnosa izmedju )emlje i kosmosa. dr /eker je pokazao da jedva primetne pojave u intenzitetu naše geomagnetske sredine direktno utiču na borj prijema pacijenata u mentalne bolnice. utiču na nervni sistem menjajući telesno elektromagnetno polje. )a vreme davanja jednog običnog anestetika. ova ista ivanja traju još od 1H22. prouzrokovane isprekidanim frekvencijama =eseca i drugih planeta.

ili ogromnu kadu iz koje su štrčale gvozdene šipke za oslonac pacijentima# drugi kaput od svile boje despića koji je =esmer nosio i gvozdene palice u rukama. nije se radilo samo o koeficijentu gravitacije. Aitirao je i teorije Paracelzusa. Prvi pokušaj da auru opazi golim okom izveo je . dr Volter <ilner iz bolnice sv. činila je samog =esmera omra enim medju njegovim talentovanim kolegama. nije podrazumevao tečnost. !ajpoznatiji istra ivač na ovom polju Q5Q veku bio je baron <arl fon @eichenbach. (mesmeričke% kretnje šakama kojima je dovodio pacijente u somnabulno stanje. Vizuelni pregled ljudskog magnetskog polja ili (aure% prvo su vršile senzibilne osobe sedeći u zamračenim prostorijama i koristeći spiritualni vid. +ve ove stvari podsećale su na pozornicu šarlatanstva i davale povod da se on igoše kao prevarant. naravno. )emlje i ivih tela. *n je njihovu pohlepu i ograničenost obelodanjivao lečeći siromašne besplatno i posti ući zapanjujuće rezultate u medicini. Tome u . <ao što je !jutn govorio. =esmerovi protivnici ignorisali su naučne temelje njegovog rada. ona je uticala na ljudsko telo vibracijama uz nervna vlakna. !jegova predstava fluida bila je sledeća? tok lako pokretljivih čestica i promena njihovih uzajamnih pozicija bez razdvajanja u samoj masi. koji je emanacije ljudskog tela označio kao 'dil ili 'di(ka mo). hemičar i metalurg. i njenom delovanju posredstvom (univerzalnog i besprekidnog fluida%.27 tih godina ovog veka. $injenica da su njegove procedure pokazivale visok stepen izlečenja u svim vrstama bolesti.Pod fluidom =esmer. *n je 90 . =esmer je izneo hipotezu o postojanju obostranog uticaja izmedju nebeskih tela. " tezi koju je pripremio za svoj doktorat medicine na "niverzitetu u /eču.ondonu. "mesto toga koncentrisali su se na ezoteričnije aspekte njegovih tehnika > slavni baYuet. !jutna i 'ekarta da bi podr ao svoje verovanje kako takva snaga mo e biti dovoljno fizička uprkos svoje nevidljivosti.

planeta svesti i razuma. <asniji istra ivači su zaključili da su ovi zraci aure rezultat usmerene svesti. " !emačkoj. 'elujući kao kontrolni uredjaj =erkur igra vitalnu ulogu u opštoj zdravstvenoj slici. )načajno je da bi ovu pojavu predskazivale karakteristične abnormalnosti aure. čudesni su zraci koji se često mogu primetiti pri isijavanju iz ljudskog tela i njihovom projektovanju u nebo. "opšte uzev. *no pru a objašnjenje kako pojedinac mo e izmeniti ili modifikovati uticaje koji do njega sti u iz planetnih izvora.usavršio ekran koristeći retku boju ugljenog katrana zvanu dicijanin. =išljenje da usmerena svest kontroliše elekromagnetske linije sile va na je za medicinsku astrologiju. =erkur. Irancuskoj i Fngleskoj kao i u +++@7u usavršeni su metodi fotoelektričnog proučavanja biomagnetskog polja. koji je usavršio novi ekran za pregled koristeći drugu i jeftiniju boju ugljenog katrana. /egnela i drugih. 'r <ilner je izvestio o promeni u izgledu aure čim bi osoba obolela. njihovi rezultati potvrdjuju radove <ilnera. *no takodje dokazuje aksiom da zvezde usmeravaju ali ne prisiljavaju. *n je razradio sistem dijagnosticiranja bolesti kroz pomatranja ovih varijacija aure. 91 . poznatog kao pacijanol. +ledeća neobična pojava. Takvi znaci predosećanja dajuu te inu teoriji koju dele mnogi medicinski astrolozi > bolest prvo pogadja astralno telo pa se zatim odra ava na fizičkom organizmu. koja je magnetsku telesnu radijaciju činila vidljivom običnim posmatračima. daleko pre pojave kliničkih simptoma. ima moć da promeni pravce magnetskih tokova i povisi ili snizi frekvenciju njihovih vibracija. @ad dr <ilnera je nastavio *skar /egnel 8/agnall:. na koju nas je upozorio jedan londonski lekar. <ilner je zabele io da se ti zraci uvek kreću u pravoj liniji i pronašao je da se oni mogu kontrolisati mislima.

istrazivaci su iz. ne zahteva samo dugo iskustvo i veliku vestinu u astrologiji. da tako kazemo. da su pozicije i aspekti prema +uncu i =esecu i ascendenta ili znaka u usponu. Vilijemu =. i za njega vezani aspekti pokazuju voltazu. Pri proucavanju radikalnih 8natalnih: karata.Vodic kro) astro1di agno)! Pazljivi citalac prethodnih strana. a umreti rano. 'ejvidsonu 8'avidson:. dok =esec i njegovi aspekti. obezbedjuje precizan pokazatelj konsitucije organizma.iteratura koja ukazuje na radne pretpostavke ove vestine. jos uvek. veliki je broj vaznih tekstova iz proslosti. razliciti od onih koji ukljucuju solarni polozaj. ili. Ponekad osoba moze uzivati u brilijantnom zdravlju celog svog zivota. i svi 8kao i ascendentova planeta vladalac: oslobodjeni bilo kakvih aflikcija. bazirana je na tradicionalnim izvorima. oni faktori koji zasnivaju osnove za razvoj zdravlja i praktikovanja astro7dijagnoze. koja su bacila novo svetlo na covekov najprisniji odnos sa svemirom. vec i osnovna medicinska znanja. ili nedostupan u zakljucanim arhivima ili bibliotekama. . razumno je ocekivati dug zivot ako su +unce. To je zato sto sunceva snaga u trenutku rodjenja 8po snazi i aspektu:. =esec i ascendent snazni u znaku. odlucuju amperazu ili brzinu toka. ali i izvan oblasti asrtologije. Po opstem pravilu. 'uzinu zivota pokazuju neki drugi faktori. ili izgubljen nepovratno. preduzeli ozbiljna proucavanja. Tek u poslednjih nekoliko godina. koji znatno prethode skorijim razultatitima medicine i farmakologije. 92 . priliva vitane snage. ne mora da se podseca da je medicinska astrologija > kompleksna vestina. danas. "z to. vecina iskusnih astrologa pocinje od +unca. zajedno sa ukrstenim aspektima i planetama > maleficima. Prema pokojnom dr. Precizna dijagnoza bolesti kroz interpretaciju natalnog 8(@adiZ%: i progresivnog horoskopa. kako bi se ustanovili opsti izgledi 8vitalnost i snaga za oporavak:. +uncev znak. Treba imati u vidu da vitalnost i dobro zdravlje ne garantuju dugovecnost. dok neko drugi pati od raznih bolesti i tegoba do duboke starosti. Postoji opste slaganje medju medicinskim astrolozima. =alo je astrologa. u stanju da pretenduje na sposobnost za takve ekspertize. nepreveden.

na koje ukazuje znak u usponu. s druge strane. pri rodjenju. mudro je posmatrati pazljivo progresiju =eseca u aspektu sa zlokobnim planetama. buduci otporniji. osoba koja je tada rodjena bice veoma vitalna i obdarena sposobnoscu da bolest odbije. pokazana ascendentom. zato sto je provodljivost.% <ada je +unce. Tako cemo odmah zapaziti zasto 6arcev ascendent 8+aturn je usporen: pokazuje veci otpor nego obicno# dakle mladi su retko snazni u detinjstvu. on je to ovako formulisao? (" obicnoj elektricnoj struji imamo tok struje ili voltazu 8+unce:# zatim imamo brzinu protoka > ujednacenu ili neujednacenu > sto je amperaza 8=esec:# ali tu je i otpor zice. visoka. Iizicko telo. i pored unutrasnje snage fizicke konstitucije. Vatreni znaci kao ascendenti daju dobru provodljivost. u dobrom aspektu sa =arsom. " serijama predavanja pred grupom profesionalnih astrologa. pa ove bebe prepoznajemo kao veoma aktivne. )atim se okrenite =esecevom znaku i aspektima. Bko je. pokazuje nam vrstu provodljivosti ili otpora na koji nailazi. ili nepravilno zbog aflikcije =eseca. ne propustaju lako unutrasnje strujanje. rezultat ce biti slabo zdravlje. u !jujorku. osoba tada rodjena bice lisena telesne energije. ali ako se elekromagnetski solarni tok krece nestalno. 93 .Tako. Vodeni znaci daju pristojnu. 'r. pri prosudjivanju opste konstrukcije. Prema =eksu Lajndelu. dobar su provodnik. sa otpornoscu elektricne zice. kada su takvi aspekti uoceni na rodnom horoskopu. +toga morate. pozicija +unca pri rodjenju. ali postaju energicniji stareci. opet. ili znaka u usponu. obratiti paznju na +uncev znak i aspekte# planete koje naseljavaju vatrene znake 8uticuci na mozak i mozdinu: i otpor i provodljivost ascendenata. neumorne i neprekidno u pokretu. kako biste razresili zdravstveni problem. ili ako je kvadrat 8kvadratni aspekt je od P27te: izmedju +unca i =eseca. To cine i vazdusni. /lizanci. Putanje prolaska mladog i punog =eseca takodje zasluzuju posebnu paznju u takvim slucajevima. dok zemaljski znaci. planetama koje nastavljaju znak i aspektima malefika. moze dati snaznu vitalnost. +unce u trenu rodjenja u aflikciji od strane +aturna. 'ejvidson je uporedio funkciju ascendenata.

Tradicionalni astrolozi kazu da je =esec slab ako je iznad horizonta na dan rodjenja. =esec je zenski. magnetican. obicno su ozbiljne. negativan. limfni i nepostojan. kontrolise brzinu protoka 8uporedivo sa amperazom: elekricne solarne energije. @ak je =eseceva kuca. vlazan. i sledstveno. Brcera. =enstrualni cilkus kod zena se podudara sa trajanjem lunarnog =eseca. kao sto su to i druge planete. i jedini znak kojim luna vlada. hladan. Vagom i Vodolijom. " kvalitativnom smislu. 0tica Meseca Posle +unca. i svojom brzom putanjom kroz 1. njen pad u Kkorpionu. @oberta *. . <ada je slab po znaku. tok ce biti nejednak.Vecina autoriteta smatra da je +unce pokazatelj opsteg zdravlja muskaraca.una je kolektor solarne energije. a normalan period izmedju zaceca i rodjenja odgovara vremenu od devet lunarnih meseci. rodjen u toj situaciji ce biti predisponiran funkcionalnim oboljenjima. <ao sto smo ranije primetili u vezi sa eksperimentima dr. . reflektujuci toplotu u svetlost +unca. !jena je egzaltacija u /iku. 94 .una je saglasna sa vodenim znacima @akom i @ibama# i sa /lizancima. ili hronicne prirode. ili ispod horizonta na porodjaju koji se desio po noci. i ostalih. predstavlja delioca tih svetlosnih snaga. zodijackih znakova svakog meseca.una:. poziciji kuce i aspektima. /olesti koje prouzrokuju aflikcije +unca. dok je =esec smatran dominantnim uticajem pri rodjenju zena. Primetili smo da u covekovom telu ona 8. iako moze imati jako +unce. njeno stetno delovanje u 6arcu. =esec je nebesko telo koje vrsi najdirektniji i najsnazniji uticaj na ljudski organizam. razlicite =eseceve faze obelezavaju izbijanje i krize razlicitih bolesti > narocito mentalne prirode. koje mimoilazi i koje aspektuje. plodonosan.

ili planeta vise oktave:. i 8kroz refleksnu akciju Kkorpiona: menstrualni problemi.'ugo se verovalo da =esec vlada u prvih sedam godina decijeg zivota# ali neki savremeni autori stavljaju pod sumnju takvo misljenje. 95 .P /ika i u aflikciji od strane jedne od planeta7malefika. =esec izaziva i vlada svim akutnim i stecenim bolestima. aftezni cirevi. " natalnom horoskopu uticaj =eseca se smatra dobrotvornim kada se puni. Tendencija bolesti koje veoma cesto ukljucuju stetne aspekte u odnosu na =esec. Mesec ! +li)anci*a9 edem pluca. problemi sa ocima 8ako se nalazi u . *vo su opste linije za dalji razvoj. septicko zapaljenje grla. Mesec ! +ik!9 gnojno zapaljenje krajnika. nesanice. metalna prenapetost i celavost. delova tela koji ce biti ugrozeni kada je ova planeta lose aspektovana. nepravilno funkcionisanje zadnjeg reznja hipofize. u raznim zodijackim znacima. +olesti nago-estene l!narni* a<likci a*a# Pri razmatranju obuhvatne vladavine =eseca i. mozdana groznica. Mesec ! O-n!9 nedostaci vida. paznja se usmerava na sisteme tecnosti i limfe. timus. bolovi u nogama i stopalima. dosledno. <ako bilo. i onim koje se periodcno pojavljuju i nestaju. kada nestaje. ovarijume i uterus. narocito u odnosu na planete7malefike. bronhitis. i neprijateljskim 8doduse blaze:. astma. koji potkrepljuju teoriju da su lunarne aflikcije ozbiljnije u detinjstvu. produzenu mozdinu i procese razlaganja u organizmu. <aze se da =esec nepovoljno utice kroz aspekte kvadrata i opozicije. migrenske glavobolje. postoje statisticki dokazi. stomacni i probavni trakt. reumatizam ruku i ramena. pobrojane su dalje u tekstu. levo oko muskaraca i desno kod zena. )a detaljne indikacije konsultujte dijagnosticke konfiguracije za obicna oboljenja. zapaljenje pluca i aneurizmi. pobrojana abecednim redom u poslednjem poglavlju ove knjige. nego kasnije u zivotu.

hidropsija. posebno levog oka. 'evice: zapaljenje slepog creva. crevne smetnje. naklonost ka drogama kao navici. paraliza i 8kroz refleks: astma. onako kako je vidjen sa mesta rodjenja. Mesec ! Jarc!9 reumatizam. tendencija prama /rajtovoj bolesti. oboljenja zuci. Termin je takodje koriscen da oznaci ne samo tacan stepen 96 . kilski aneurizmi. mestrualne nepravilnosti.. i 8kroz refleks:. gojaznost. Ascendent ili !la)ni )nak Pri odredjivanju opste slike zdravlja i bolesti u zivotu individue. Bscendent je znak koji se uspinje istocnim horizontom u trenutku rodjenja 8zahvaljujuci rotaciji )emlje po svojoj osi:. neprilike sa varenjem. grcevi. povrede i oboljenja kuka. problemi sa varenjem i kozni osipi. Mesec ! De-ici9 abdomenalni tumori. homoseksualnost 8kada je u aflikciji sa "ranom: i glavobolje 8kroz refleksno dejstvo *vna:. isijas. dizenterija i 8ako je u . pleuritis. nuzno je znati njegov ascendent ili ulazini znak. problemi sa bubrezima.ava:. uremija. Mesec ! Vodoli i9 ometena cirkulacija 8posebno u donjim udovima:. nedostatak sinovijalne tecnosti. psorijaza. vodena kila. problemi sa cirkulacijom. psihosomatska oboljenja. delirijum tremens 8od alkoholizma:. problemi sa grlom. Mesec ! Ri/a*a9 bolovi i grcevi u stopalima. slaba cirkulacija u ekstremitetima. bolesti organa za reprodukciju. prosirene vene. hidropsija.Mesec ! Rak!9 stomacni problemi. Mesec ! La-!9 bolovi u grudima. Mesec ! Vagi9 apscesi. pogorsanje vida. gusavost. Mesec ! Ikor3ion!9 opasnost od otrova. histerija i 8u slucaju ozbiljne aflikcije: karcinom. Mesec ! Strelc!9 kostobolja. srcane neprilike i 8kada je u jaslama Bscelli > H 4[ . sinkope i hidropsija.

u savremenim uslovima. njegov blizanac bi imao blizance kao ascendent. Bko bi ascendent prvog novorodjenceta bio na 32 /ika. ili profesijom i imovinskim stanjem. vrstom posla koji radi. 5nspirator teorije o stelarnim antenama. 6edan je poznat kao rektifikacija 8ispravljanje:. smrt roditelja ili brace i sestara. Lermes je zabalezio da odredjene nuzne veze postoje izmedju polozaja =eseca pri rodjenju i ascendenta u vreme 97 . naravno. Bspekti ove (zice za uzemljenje% su skoro jednako vazni. 'rugi metod se bavi uporedjivanjem pozicija kuca i aspekata u horoskopu osobe sa njegovim drustvenim statusom. koji bi se rodili u razmaku vecem od cetiri minuta. koju smo vec spominjali. zato sto se ono koristi da obelezi vrh Prve kuce. veliki broj ljudi ne zna ni precizan sat svoga rodjenja. koji nam je ovde najpreci. posto se porodjaji u ginekolosko7 akuserskim bolnicama precizno beleze. Treca procedura je poznata pod imenom Prenatalna epoha. sto se zdravlja tice. crtama karaktera. vencanje. tacno odredjenje uzlaznog znaka izuzetno je vazno. koja se tice fizickog tela. u neprekidnom pokretu. imali razlicite ulazne znake. a izvodi se kroz kalkulacije zasnovane na vaznim trenucima u zivotu osobe kojoj se radi horoskop. vec citavog zodijackog znaka kome ulazni stepen prirada. Profesionalni astrolozi koriste nekoliko metoda da bi resili ovaj problem. jasno vidljivu vidovitim osobama. Aejn. je srazmerno jednostavno.ekliptike koja raste. "stanovljavanje uzlaznog znaka za decu rodjenu danas. Tako bi blizanci. 5pak. nesrecni slucajevi. i razvijena je iz drevne hermeticke teoreme. sto prouzrokuje pojavljivanje razlicitog stepena ekliptike iznad horizonta. u svaka cetiri minuta. tvrdi da stepen ascendenta obelezava snaznu liniju elektromagnetske energije. cak su i roditelji. rodjenje deteta i tome slicno. obicno iznenadjujuce neodredjeni kada ih upitate za tacno vreme rodjenja svoje dece. ako su jos zivi. kao sto su prva ozbiljna bolest. *datle je vaznost preciznog ustanovljavanja ascendenta u licnom horoskopu. koja tece preko astralnog tela. " slucaju medicinske astrologije. ako i aspekti +unca i =eseca. )emlja je.

av. +li)anci ascendent9 obicno postoji sklonost ka orlovskim nosom. 'ejvidsonu je poslo za rukom da.: je 1GPG. Prethodna informacija o casu mog rodjenja bila je netacna. 'r. prema njenom fizickom izgledu. obicno spojene. *psti izgled lica bi se mogao okarakterisati kao izraz macke. +efarijal 8+epharial > pseudonim znacajnog ucitelja savremene astrologije i prevodioca sa hebrejskog. Bdamova jabucica se penje i spusta dok govori. izveo astronomsku formulu zasnovanu na ovoj opstoj ideji. " jednoj ovakavoj situaciji. Pokojni dr# De -idson= koji je kao lekar koristio astrologiju i njene zakljucke. <asnije. kada sam bio u prilici da saznam tacan datum svoga rodjenja. ali odlucno je rekla da moj ascendent nije 'evica. u izvesnoj meri ravno i oblo. poneka prilicno nalik na pticiji kljun. kineskog. za koje je trvdio da nepogresivo mogu ustanoviti bilo ciji ulazni znak. i objavio je pod naslovom Prenatalna epoha i zakon seksa. 'ruga tipicna crta je pokretna usna. nego . napomenuo sam da je moj ascendent 'evica. u svojoj svkodnevnoj praksi. *brve su.ascendent9 trazite siroka ramena i uzdignutu glavu. predsednikovu majku. La. godinama je sakupljao istaknute crte. 'r. Rak ascendent9 usta sitisnuta u procep. vec postali sasvim sposobni da procenjuju ascendent osobe. italijanskog i francuskog. 98 . i obrnuto. koje izdaje istoimeno udruzenje iz *usnsajda u <aliforniji. kao pun mesec. 5skusni astrolozi su. prim. sanskrita. "rednica > imace sa znacajnim iskustvom u astrologiji > tiho. +a stane lice izgleda. koja ga je u ovoj stvari konsultovala. Bjzenhaura.zaceca. ubedi kako joj je sin /ik u uzlaznom znaku.prev. manirima i glasu. koja je progutala kanarinca. posto se nije secala tacnog sata njegovog rodjenja. do sada. ispostavilo se da je urednica bila u pravu. kao tipicnog. )a vreme intervjua sa urednicom @ozenckrojcerskog magazina. +ik ascendent9 vrlo karakteristicna vrsta izbuljenosti ociju i zaobljenosti cela. ucestvovao je i autor ove knjige. !jegove odrednice upucuju na? O-an ascendent9 kosa pada na celo u obliku siljka. 'ejvidson navodi predsednika +B'. )raci osecanjem vitalnosti i zivim duhom.

Posto su pod uticajem misterioznog !eptuna. Ponekad je lice trouglasto. pretvaranje lokalnog vremena u sideralno vreme Mrinica. dr. prema dr. Strelac ascendent9 kada se ovaj zodijacki luk uspinje na rodjenju. *sobe oba pola imaju oskudnu kosu. koja nije siroka. *vi proracuni su prilicno slozeni i odvijaju se u nekoliko faza > odredjivanje tacnog lokalnog vremena rodjenja. cak i kad su vrlo mlade. obicno daruje cistu kozu. planeta vladalac Vage. !os je retko prav. snazan glas i prodorne oci. 'ejvidson. *ci izgledaju zagledane u daljinu. !oge su nesto duze u proporciji prema torzu. Mornja usna se cesto savija 8puci:. cesto spicaste. prema lokalnom vremenu. I)rac!na-an e sideralnog -re*ena Aak i kada je poznato tacno vreme rodjenja. kupasta glava.De-ica ascendent9 najistaknutiji znak 'evice je visoka. Ri/e ascendent9 osobe rodjene u tom casu. Xene rodjene u ovo vreme obicno imaju izrazene vene na nadlanicam. *vim dvema. kako bi se odredio uzlazni znak. Ikor3ion ascendent9 po pravilu ovaj uzlazni znak obelezavaju vrlo teske obrve. 99 . i po cinjenici da se beonjaca ukazuje izmedju zenice i kapka. Jarac ascendent9 jedan od najdirektnijih znakova ovog ascendenta su usi koje urastaju direktno u jagodicne kosti. a postoji neki dah kao sa drugog sveta i udubljenost u misli. dodaje trecu > (prijateljski pogled%. nuzni su dalji proracuni. prepoznaju se po ravnotabanskom hodanju. cesto je rimski ili prcast. Vaga ascendent9 Venera. njihovo ponasanje odaje prokupiranost skrivenim mislima. istaknute brade. osoba koja se radja imace prav nos. ne formirajuci uvce. oko ce biti puno > ali niposto tako istaknuto kao kod /ika ascendenta. *tvorene pore na nadlanici su jos jedan znak. 'ejvidsonu. Vodoli a ascendent9 talasasta kosa i prav ugao oka su karakteristicni za osobe sa Vodolijom kao uzlazim znakom pri rodjenju. razdaljina od vrha do korena ce biti duza nego sto je uobicajeno. koji odaju osobe sa ovim uzlaznim znakom.

ili (juzna tacka% osovine na dnu tocka.av na vrhu 5 kuce. descendent..A. 8vidi ilustraciju 1:. $etiri tacke > ascendent. +uprotni znak na osovini istok > zapad . stvari oznacene 5 kucom. sto na latinskom znaci (srediste nebesa%. ukljucenu u ovu knjigu. B ako ascendent nije poznat. bilo bi najbolje da im natalnu kartu postavi kompetentni profesionalac. i tako dalje. oznacen je kao =edium Aoeli. kako smo vec naveli. u istom trenutku kada se ascendent radja na istoku. zbog razlike u geografskoj duzini izmedju Mrinica i rodnog mesta. Bko ste pocetnik u astrologiji. nemoguce je izvesti tacnu natalnu kartu. @azlog za to je.av. bice ascendent ukljucujuci stepen uzlaznog znaka. > (dno nebesa%. i 5. ako je zodijacki znak koji se radjao na horizontu u trenutku vaseg rodjenja bio . kao dodatak 555. /rza obavestenja mozete pronaci u lako upotrebljivom )odijackom indikatoru. <alifornija. Vaga u 555. koji odgovara +everu.i prilagodjavanje lokalnom sideralnom vremenu. trebalo bi da svoje rezultate proverite kod iskusnog astrologa. Tako ce. sledece kuce se radjaju prema zodijackom redu > 'evica u 55. izradjenom kao pomocni brojcanik postavljen na referencnom disku. poznatijih kao <uce.ava ascendenta to bi bio Vodolija:.A. koja oznacava pocetak dvanaest odeljaka citave proracunske slike. sto je stepen uzlaza fiksna tacka horoskopskog tocka. zove se descendent 8u slucaju . vec samo vaseg ascendenta. nositi pecat karatera ovog znaka. +lika horoskopa je podeljena i po osovini sever > jug. koji je proizvelo Fzotericko bratstvo u Fplgejtu. =. 'onji meridijan. *ni su dominantni faktori u ocrtavanju faktora svakog 100 . =edju vitalnim podacima datim na ovakvoj mapi rodjenja. nazvana je 5mum Aoeli > 5.A. )a citaoce koji nisu upoznati sa izradom horoskopa. koji pada ispod zapadnog horizonta. Tabela nije predvidjena za odredjivanje tacnog stepena uzlaznog znaka. 'rugi nacin da brzo utvrdite svoj uzlazni znak je da konsultujete Tabelu ascendenata.A. predstavljaju cetiri ugla karte rodjenja. i nameravate da se toga sami prihvatite. Mornji meridijan. obicno obelezeno skracenicom =. Posto je .

suprotnost 8opozicija:. S-i tradicionalni teksto-i t-rde da s! I i IV k!ca na /li)e 3o-e)ane sa )dra-l e*# *vo je narocito tacno ako su one (nastanjene%7 tj. posto je pozicija planete na uglu mocnija. 'ejms Vilson 8Nilson: je u svom <ompletno astroloskom recniku. uran. zajednicko iskustvo vecine profesionalnih medicinskih astrologa pokazuje da V5 kuca pruza smer za opis bolesti. i onda odlucuje koje bolesti taj znak predstavlja. planete naseljavaju Kestu kucu. pise? 'olazak bilo kog malefika na jedan od uglova. carls <arter 8Aarter:. ovo nije sasvim zadovoljavajuci ili tacan metod. !eptun i Pluton:. je stavio pod sumnju cak i sudjenje o zadravlju na bazi konfiguracija u V5 kuci. autoritet na ovom polju.% "prkos Vilsnovom misljenju. )a zivota. *n takodje utvrdjuje planetnog vladara znaka u vrhu V5 kuce. u mnogim slucajevima. =ars. kaze se da su u (aflikciji% 8nepovoljnoj situaciji:. ovako pisao? (@azolog zbog kog ascendent dejstvuje na ljudski telesni sastav nije poznat. paralela. " rutinskoj proceduri. Bspekti koje tvori aflikcija su kvadrat.horoskopa. neki astrolozi svoju dijagnozu baziraju prema planeti koja vlada znakom na vrhu kuce. Planete ! !gaoni* k!ca*a I= IV= VII= i H > u horoskopu se smatraju istakn!ti*. konjukcija. 6edan engleski autoritet iz Q5Q veka. i. da bi ustanovio koje. ako su pozicija jedne ili vise planeta nalazi u kuci. osoba biva podstaknuta u skladu sa prirodom uticaja planete u prolazu. a jos je manje jasno da bi V5 kuca mogla biti mesto prema kome bismo bili u stanju da procenjujemo bolest. 5pak. nego na bilo kom drugom mestu. i delove tela na koje se odnosi. ascenetima ili planetama 5 kuce. 6asno ne proizilazi da zapadni ugao ima bilo kakav uticaj. ako ih ima. kada planeta prolazi kroz ove tacke akutne prijemcivosti. i kada su one u nepovoljnim aspektima od strane jednog od malefika 8+aturn. astro > dijagnosticar proverava natalnu kartu. i da li te planete grade aflikciju sa glavnim svetlecim telima. oznacava kritican period. u skladu sa opstim smislom mape%. uocava koji znak i kucu naseljava u horoskopu. ali iskustvo dokazuje da on ima efekta. Bko se ni jedn planeta ne nalazi u ovim kucama. 101 .

paraleli. *sim toga. mogu sa ispraviti. iskusan astrolog je u stanju da prosudi osnovnu emocionalnu semu. !a primer. mogu biti promenjene. ako se vladanje sobom. zasluzuju posebno ispitivanje astro7dijagnosticara. takodje. sekstilu. 0tica 3r-e k!ce =edicinski astrolog posvecuje znacajnu paznju 5 kuci.+ledeci njegov korak je da sazna koje planete stupaju u aspekt sa vladarem V5 kuce. *va cinjenica moze iznenaditi kriticare vestine kojom se ovde bavimo. koji ustnovljava vitalnost i unutrasnju snagu. ili slabost fizicke konstitucije. trouglu. *vi podaci pruzaju osnovu za opšti opis potencijalnih bolesti. naznacene u 5V kuci. mogu biti elimisani svesnim naporom pojedinca. mogu prepoznati u natalnoj 5 kuci. !eskladni medjuljudski odnosi. nereseni unutrasnji konflikti koji prouzrokuju nervno ili organsko oboljenje. kvadratu. uz pomoc njegove volje da promeni nedostatke karaktera koje ih izazivaju. postoji dobra sansa da osoba moze prevazici ili izmeniti patoloske tendencije. licne navike. Ktavise. jer oni upravo i tvrde da 102 . itd.osa ishrana se moze izmeniti. zato sto njome vlada uzlazni znak. +vi ovi faktori direktno se odrazavaju na zdravlje > zato sto ponasanje > bilo pozitivno ili negativno. <roz pazljivu analizu 5 kuce. i predispozicija za odredjene bolesti. !euskladjenje okolnosti zaposljenja. i moralna snaga. 0loga nasled a Pitanje nasledja je. ascendent pruza uvid u volju licnosti osobe > njenu prilagodljivost okolini. itd. mesta stanovanja. konstruktivno ili negativno > moze usloviti bolesti. potisak individualnih zelja i njihovo zadovoljenje. . kao i vrstu aspekta > radi li se o konjukciji. sledstveno. 555 i 5Q kuca su tesno vezane za mentalna oboljenja i. vazna stavka u razmatranju urodjenih fizickih slabosti. i to i cini. po liniji psihogenog porekla mnostva bolesti. sposobnost za samodisciplinu.

tako da ce planete sa pozicijama u istim znacima biti iznete zajedno. bas zato sto su te stvari. 'rugim recima. planetne pozicije i aspekti. vise nego od drugih. *n je otkrio da postoji izrazena tendencija radjanja dece u odredjenim kosmickim uslovima. 5pak je. *stajuci do kraja slepi nevernik. kao da je on uzlazna planeta u istom stepenu. ili ako postoji planetno teziste na ovim znacima. nametnut od strane jednog znaka. posebno u pogledu ascendenata. on je svoje rezltate nazvao (neobjasnjivim% " +erafijalovom !ovom astroloskom recniku. zbog njegovog . pokazale su da i samo nasledje odgovara zvezdanim semama. (Tada se moze videti da postoji uticaj dominantne grupe. predeterminisane faktorom nasledja. Bko je +unce pri rodjenju u zemljanim ili vodenim znacima 8/ik. faktori nasledja su obicno najjaci na majcinoj strani. skorasnje statisticke studije. )a medicinskog astrologa interes se koncentrise posebno na prenatalnu epohu# poziciju +unca i aspekte u odnosu na njega u natalnoj karti# i 5V i Q kucu. naci cemo da je teoriju o planetarnoj hereditarnosti lako dokazati izradom kombinovanog horoskopa svakog clana porodice. i taj znak predstavlja tipski oblik kome porodica pripada. a zavrsio pokusajem da je pridobije za (stvarnu nauku%. 103 . 'evica.% <ombinovani natalni horoskopi bi trebalo da ukljuce ascendenta. u svakom posebnom horoskopu. povoljne su za nasledne predispozicije ocekivane kod dece koju radjaju odredjeni roditelji. 6ednu takvu studiju uradio je =isel Moklen 8MauYuelin:. kako je on to nazvao (pseudoastroloskog ukusa%. Molken je svoje zakljucke bazirao na statistickim proracunima iz 32. naucnik i predavac na +orboni. uglavnom. koji je svoja istrazivanja preduzeo sa ciljem da opovrgne astrologiju. 6arac# @ak. @ibe:. prihvatio svedocanstvo svojih proucavanja. " stvari. Kkorpion.222 natalnih horoskopa.je odredjivanje necijih slabosti u fizickoj gradji besmislica. preduzete od strane ljudi koji u astrologiju ne veruju. slicnim onim koji su vladali kod rodjenja njihovih roditelja. nerado.

<ako bilo. predstavljaju oca i majku. <ornel. nasledjene slabosti uljucuju aflikcije u odnosu na planete u fiksiranim znacima. i ne nalazi se u aflikciji. +trelac:. predispozicija za nasledjenu bolest je naznacena prisustvom Kkorpiona na vrhu 5V kuce pri rodjenju. planete valadaoci znakova na vrhovima 5V i Q kuce. predmet kome vecina modernih astrologa poklanja mnogo prostora. planetarna hereditarnost sadrzi i protivrecno pitanje reinkarnacije. s druge strane. manje ili vise.av. predaka i linije porekla. telo umnogome slicno svom sopstvenom. vode Fgo koji dolazi do roditelja. prema verovanju. 5sto vazi i onda kada je vladar rodjenja postavljen u sopstvenom triplicitetu. @aniji pisci i pripadnici ezotericke skole. 'r. koje su. u jednom od zemaljskih znakova pri rodjenju. svakog ponaosob. Vodolija# *van. <ada se pozicija +unca i =eseca nahodi u istom elementu pri rodjenju. i prema zakonu privlacenja i slicnosti. po pravilu.% "mesto toga. oslobodjeno mrlja nasledja. prouzrokovace sa ce se rodjenje dogoditi u vremenu i mestu koji zvezdanoj mapi rodjenja daju saglasje sa takvim porodicnim vezama.% *vi vladari sudbine. 104 . ili su ovi istaknuti zbog naseljenosti planetama. sa njim vazani iz proslosti. Vaga. donosi sa sobom svoj sopstveni karakter. uredjuju i upravljau inkarnacijom inidvidue. ili slicno nekom srodniku ili pretku po istoj liniji# ali majstori i posvecenici okulta poucavaju da um i karakter deteta nisu idrektno preneseni sa roditelja. " svojim dubljim implikacijama. Fgo koji dolazi. ili duh. (@oditelji daju embrionu koji zri i detetu. rekao je dr.<ada je natalno +unce u vazdusnim ili vatrenim znacima 8/lizanci. 'obro aspektovani 6upiter. <ornel to ovako objasnjava? (Priroda i vise sile vladaju. Prema nekim autorima. . znaci telo sa dobrim poreklom. doduse. insistiraju da su astrologija i doktrina ponovnog rodjenja medjusobno isprepletane. nasledjene crte i tendencije su prevashodno sa oceve strane.

(@eceno je da zvezdana karta rodjenja pokazuje karakter i dostignuca koje je osoba imala pri smrti fizickog tela. Prema jednom starom aforizmu astro7dijagnoze. Prirodna je posledica da isto vazi i kada su ili +aturn ili =ars na mestu ili kvadratu ili opoziciji mestu koje zauzimaju +unce. naznaceno u natalnog karti. " sadasnjem zivotu. astrolog belezi dane kada +unce prolazi kroz konjukcije i opozicije natalnih planeta. moraju uzeti u obzir. 'ruga 105 . za astrologa je nuzno da tacno izracuna kada ce planete u prolazu podstaci porodjajnu osetljivost vezanu za nju. Prema opstem pravilu. . =esec ili ascendent u trenutku radjanja. u njegovoj prethodnoj inkarnaciji. Po-ol no i ne3o-ol no -re*e )a lecen e " proslim vremenima. )a vreme prolaza =arsa. takodje. novorodjeni je u opasnosti od nesrecnih slucajeva i povreda. lekovi su pacijentima davani prema pokazateljima koji su oznacavali vremena kada su planetni aspekti pogodovali terapeutskom delovanju medikamenata. posebno za vreme putovanja.unacije 8periodi izmedju dva nova meseca: i pomracenja se. kada su svi lekari bili i astrolozi. on uoblicava i gradi mapu koja ce bitiSprototip za njegovu sledecu inkarnaciju. <oristec efemeride za bilo koju datu godinu. ili kvadratu ili opoziciji mestu koje zauzimaju +aturn ili =ars u vremenu rodjenja te osobe.% Progresi e= 3rola)i i l!naci e %l!narni *eseci& 'a bi se predvidelo vreme nastupanja bolesti. osoba se najcesce razboljeva kada se jedno od dva svetla 8+unce ili =esec:. periodi kada je =esec u @aku ili @ibama 8ili sati u danu kojima valdaju njihove planete vladaoci: smatrali su se najboljim vremenom za uzimenjem bilo kakvog medikamentnog sredstva. nadju na mestu.

*sobe u cijem je rodjenju !eptun istaknut.ekari otvoreni astrologiji cesto proveravaju znak na vrhu V kuce. @eceno je da. +licna analiza se cini kako bi se otkrio pristup mogucoj steti po druge vitane organe. nalazi se i lek protiv nje. ili stelarnu semu kao totalitet. postoji opasnost da ce lekar prepisati pacijentu neadekvatan lek. koje bi terapiju cinile opasnom. 5sto vazi kada je !eptun u kvadratu. *n se ne moze ostaviti pocetniku. ili opoziciji prema +aturnu. trebalo bi da uvek poklone veliku paznju pri uzimanju bilo koje vrste medikamenata. ili je u aflikciji u V5 kuci. prirodne hrane. moramo razmotriti +ignature rerum. lekarije uzete za vreme vladajuceg +atruna. posto konfiguracija otvara u njima predispoziciju prema oboljenjima izazvanim lekovima. 5 opet je potrebno podsetiti citaoca. koji zahteva godine iskustva. dodaci ishrani. Prema ovoj teoriji. osposobljen za medicinsku astrologiju. ili biti poveren ogranicenom iskustvu profesionalca koji nije vican medicinskoj astrologiji. ipak. Pre no sto bi davanje bilo kog leka moglo zasmetati srcanoj funkciji. Prema klasicnoj predaji. *vo je slozen poduhvat. ili u satima kada vladaju Venera i =erkur. "zimanje leka je bilo strogo zabranjeno kada je =esec prolazio kroz znake simbolizvane prezivarem 8*van. lekar.ek moze biti u obliku lekovite trave. ako i planetu vladaoca znaka. sto pogadja i ostala ziva bica. /ik i 6arac:. ali prepisuju medikamente koje stvara moderna farmakologija. )a dugu terapiju i oboljenja nastala zbog nedostataka raznih vrsta. " oblasti na )emlji gde je bolest nastala. proucava natalnu kartu. nego koristile pacijentu. ove lokalne posebnosti su veoma efikasne u borbi protiv bolesti. . vitamini i minerali. bilo kakve vrste. kako bi odlucili da li je izabrani lek i aspektovan u odredjenom slucaju. da. kako bi utvdio postojanje eventualne unutrasnje slabosti. @ani astroloski pisci su poucavali da je svako oboljenje koje pogadja covecanstvo rodjeno bas u tom vremenu i prostoru.pogodna vremena bila su kada su Venera i 6upiter u uzlaznoj putanji. kada je planeta vladalac u vrhu V5 kuce. 106 . Takva je procedura u uocljivom kontrastu sa danasnjim metodama ortodoksne medicine. pri donosenju bilo kojeg vaznog zakljucka u odnosu na zdravlje ili bolest. ili minerala nastalih u kraju gde se bolest javlja. . jos su uvek stvar slobodnog izbora. pre bi nanele stetu. +avremeni lekari su skloni da astrologiju koriste kao vrednu pomoc u dijagnozi.

prema teorijama starih astrologa. *no sto se moze utvrditi uz odredjenu vestinu i strpeljenju. " jednu ruku. u kom ce morati da predje iz jednog oblika u drugi. vidljive strucnjaku. a u drugu. u tom trenutku. to bi bio prekrsaj. kao sto su sudbonosne nesrece i smrt. kaznjiv mozda i zatvorom. Bli samo to ne moze biti dovoljno da se donese cvrsto i pouzdano predskazanje. *dgovarajuci na pitanje citaoca. ali sigurno ne oznacava hoce li neko njemu podleci. a horoskop je prema uobicajenim pravilima pokazivao srazmerno malo napora u zivotu. *vo je opsta zabluda. indikacije. jer je verovatan uzrok smrti opasnost od ozbiljnih ili fatalnih nesreca# okolnosti poslednjih 107 .% +ve ovo. ne postoji svedocanstvo koje bi pokazivalo da je njihova tacnost bila nesto nacemu bismo im mogli zavideti. <ao sto je istakla Fvangelina Bdams.% 8preveo 'jura 'anicic:. " svakom slucaju. koje jasno upozoravaju da ce u odredjenom peridu covekovog zivota *znacitelj i vitalne tacke njegovog horoskopa biti ugrozeni nizom zlih strujanja koja mogu prouzrokovati smrt. niposto ne znaci da ne postoji predodredjeno vreme u zemaljskom zivotu svake osobe. ili ne. 'anas nema eticki ispravnog astrologa koji bi svome klijentu otkrio tacan datum sopstvene ili bilo cije druge smrti. Loroskop ukazuje na periode u koja ce osoba biti izlozena teskom nervnom ili fizickom naporu. Postoje. napisali su sledece? (Vreme smrti nije zabelezeno u horoskopu. ili su svoje progneoze zasnivali na nekoj vrsti vanceulne percepcije.Kra )i-ota Bstrolozi iz proslosti samouvereno su predvidjali tacno vreme vitalnih dogadjaja. Postoje bezbrojni slucajevi u kojima su osobe umrle. 5ma vrijeme kada se radja i kada se umire. naravno. odredjenog dana. jedini ishod mogao biti smrt. 5li su posedovali podatke koji nama vise nisu dostupni. kako u natalnoj. ciji bi. Butor <njige propovednikove. urednici casopisa @ozenkrojcerskog drustva. dokazao je tacnost svoje tvrdnje? (+vemu ima vrijeme i svakom poslu pod nebom ima vrijeme. horoskop nije mesto na kome cete naci statistike za kraj zivota. tako i progresivnoj karti. a osoba je njih prezivela sasvim udobno. svaki iskusni astrolog zna da nema te planetne konfiguracije koja predskazuje odredjenu smrt. 'akle. za coveka bi trebala da bude dobra godina ako u njoj ne bi imao umreti bar tri puta. Postoje bezbrojni slucajevi u kojima je horoskop pokazivao nesto sto je izgledalo kao skup poraznih uticaja.

ovo znači da. posebno malefike. mogu se očekivati odre9ena oboljenja ili slabosti. 5z ovog ispitivanja on saznaje na početku stepen nasle9ene telesne energije. od nepovoljnih aspekata u odnosu na druge planete. svake planete u slici. pošto je uzeo u obzir opštu kategoriju osobe > njen +unčev znak > medicinski astrolog usmerava pa nju na +unce. I kako e to T#S# Eliot ot3e-ao9 JRa)!*etiNTack! 3reseka /e)-re*enogNsa -re*eno* 6 to e s-etacko )ani*an e#D PLANETNA PATOLOGIJA 'ijagnostifikovanje bolesti iz horoskopa uključuje deduktivni metod opisivanjak. *n saznaje gde le i opšte te ište zdravlja i koliko dugo je moguće očekivati da pacijent ivit. tacan i sudbonosni trenutak kada ce se to dogoditi. koji započinje od opšteg i kreće se ka posebnom. Posle odre9ivanja ovih determininanti ustanovljava mesti. opa ajući da li su naseljene i. <ao što smo mogli videti naprethodnim stranicama. )atim on proučava one kuće koje su tradicionalno vezane za zdravlje i bolest. =ora se imati na umu da su takvi horoskopski faktori zuvodne i opšte prirode. +OLESTI MERK0RA 108 . Bscendent i četiri ugla natalne karte. itd. *ne će odgovarati pozici planete u znaku. nemojmo proganjati krajnji odgovor. *ni poma u otkrivanje uro9enih tendencija i nude putokaze koji mogu poslu iti otkrivanju porekla inače začu9ujućih simptoma. <ada su ova tela ugro ena. )ar to nije dovoljno sumornoC 'akle. ako jesu.godina zivota# polaganje posmrtnih ostataka ukljucujuci poziciju groba. tok ivotne sile i mentalitet pojedinca. !e bi trebalo donositi krajnji sud o odre9enoj bolesti bez konsultovanja dijagnostičke šeme za taj specifični sindrom ili biće bolesti abecedno pobrojane u sledećem poglavlju ove knjige. koji planetama# koji su aspektima ove planete vezane sa drugim u horoskopu# znak na vrhu kuće u pitanju i poziciju vladaoca tog znaka. =esec. po znaku.

GERISON VAGA? bubre ni paroksizmi. 8naročito na 0 'evice:. oboljenja se manifestucuju u onim delovima tela na koja upućuju pozicija =erkura po znaku i stepenu. zadr avanje urina. kao i brzinu vibriranja ovih strujanja. pleuritis. astigmatizam. prednji re anj hipofize i kroz refleksno dejstvo u Vagi. astma. =erkur mo e da menja pravac elektromagnetskih strujanja 8dakle i njihov polaritet:. 109 . bol u donjem delu le9a. neuravnote enost paratiroidne ljezde i kroz refleks u Kkorpionu. kratak dah. bronhitis. neuritis ruku i šaka# GERISON STRELAC? išokatski neuritis. nervna iznurenost. +IK GERISON? ometenost govora. konvulzije i napadi nesvestice# DEVICA GERISON? 'ijareja. kolika. nervne smetnje genitouriranih funkcija +LI. glavobolja na nervnoj bazi. mo dana groznica. sklonost prehladama. alkoholizam. menstrualne tegobe. šakama i ramenima? naduvenost uči. mucanje. nervni slom. me9urebarna neuralgija i kroz refleks u +trelcu. funkcionalni problem bubrega. promuklost. bolovi u kukovima# RAK GERISON9 grčevi u stomaku.=erkurov uticaj na zdravlje je od najveće va nosti na svakoj karti. naduvenost trbuha od gasova. loša probava na nervnoj bazi. gluhoća. bolovi kukovima. *ve modifikacije se posti u procesom svesnog mišljenja. slabinama i zglobovima kolena# nervni problemi. hronični kašalj. lumgabo. LAV GERISON9 palpitacioja srca. OVAN 6 GERISON ? vrtoglavica.ANCI GERISON9 gihtični bolovi u rukama. <ada je =erkur ugro en ili neskladna strukturalna forma mišljenja preovladavajuća. neuralgija. astma. GERISON IKORPIJA9 neuralgičan bol bešike i genitalija. 'ok =esec reguliše protok vitalne energije u telu.

tonhitilis. oboljenja koja poga9aju nerve sredine le9a# GERISON DEVICA? perotonitis. zauške. glavobolje prouzrokovane toksemijom i kroz refleks u Vagi. prolemi sa bubrezima. kada je u aflikciji.. koji po sebi ne predstavlja bolest. napadi mučnine. +LI. egzoftalmička struma. pruritis.GERISON JARAC9 reumatizam. probodni bolovi u različitim delovima tela. prišt na prstu. romansom i zabavom. melanholija. ciste. ekcemi lica. ali se veruje da izazia arteriosklerozu# GERISON RAK? iritacija stomačnih zidova. gorušica. 110 . malaksalost i kroz refleks u . GERISON VODOLIJA? problemi sa cirkulacijom. umetnošću. uvećano srce. anksiozne neuroze i kroz refleks u @aku. loša probava iz neurotskih razloga. alergije. proširene vene. snosi odgovornost za olesti koje su izazvena ili povezane sa ovim aktinostima. privremena amnezija. oboljenja koja uključuju nervne šokove. +OLESTI VENERE Pošto je Venera planeta koja vlada društvenim aferama. bolovi u le9ima. srčana aritmija. dispepsija. hidropsija. crevni crvi kod dece. neurednim navikama i nedostatkom fizičkih ve bi# GERISON OVAN9 rinitis. dijareja. bolesti aorte. gojaznost # GERISON LAV9 oboljenja kičme. GERISON RI+E9 sušica. imamo oboljenja prouzrokovana proizvioljnom hranom. +IK GERISON? oticanje vratnih lezda. papilomi. povišeni nivo lipida u krvi. prehlade glave. peristaltička izmorenost. aktne. tumori. venerične bolesti i druge nezgode vezane za genitalije. bronhocela i kroz refles u Kkorpionu. seksualnim promiskuitetom. 'osledno.ANCI GERISON9 plućna slabost.avu. gastrički tumor. promrzline.

uvećanje jetre. i kroz refleks 'evice. abdomenalni tumori. ali to posebno čini onda kada je postavljena u neskladan aspekt prema drugoj planeti. =ars pali vatre groznice i zapaljenja da bi sagoreo otplatke i organizmu dao novu ivotnu energiju. slabost bešike. *tuda. 111 . proširene vene. sifilis. hernija u preponaa i kroz refleks u /iku. varikočela. kako bi se ivotne vatre mogle rasplamsati. pojasni herpes. anurija# GERISON IKORPIJA9 prolaps uterusa. endikrina neuravnote enost. *n je taj koji uz +unce daje toplinu i vitalnost telu. opsednutost. gubljenje zuba. oboljenja respiratornih organa. zapaljenskim. uremija. GERISON RI+E9 /olesti koja napadaju stopala. koji vodi sporim. GERISON VODOLIJA9 disfunkcije lezda. zapaljenja ko e. kada gurmanske navike 6upitera i Venere zapuše sistem. hladnim.GERISON VAGA9 nadutost uči. burzit. on mo e izvršiti i konstruktivan uticaj. GERISON STRELAC? hepatitis seruma. i u kontrastu sa +aturnom. pojava gljivica. GERISON JARAC9 gihtični bolovi u kolenima. psihosomatska oboljenja koja proizlaze iz neusaglašenih bračnih veza. %" odr anju ivota&. pisao je =aks Lejndel %=ars ujvek cilja na očišćenje tela od prljavštine i otpadne akumulacije. ili opstruktivne tendencije +aturna zatruju telo zaustavljanjem eliminacije. +OLESTI MARSA =ars je tradicionalno klasifikovan kao malefik > to jest planeta koja vrši štetan uticaj kadgod se na9e na ro9enju. bubre ni spazan.& Patogeno dejstvo =arsa predisponirano je iznenadnim. tumor uterusa. tumori na kuku. vanmaterična trudnoća. akutnim bolestima. spazmi nogu i otečeni gle njevi. grčevi u nogama i kroz refleks u /lizancima. 5ako je tačno da moćno dejstvo =arsa uglavnom pokreće energiju koja začinje mnoge ljudske bolesti. gonoreja. hronična gušobolja.

pneumonija # 112 . +aturn je podmukliji. velike boginje. adenoidi. epistaksis 8krvarenja nova:# 8kroz refleks u Kkorpionu: problemi prostate. problemi ko e. fitusna groznica. GERISON IKORPIJA9 Karlah.hroničnim oboljenjima. sunčanica. aneurizma # GERISON DEVICA9 dizenterija. delirijum. kila skrotuma. GERISON STRELAC9 5šijas. epitelioma. apendicitis. išijas # GERISON RAK9 . i -H. seksualna preterivanja i perverzije. izme9u 0. insomnija. posekotine i rane ruku. zapaljenje karlice. Marso-e /olesti= kada ne3o-ol no !ti. neuritis# inflamacija pluća. mišićni reumatizam u le9ima. ulceracija jajnika i uterusa.*d ova dva glavna izvora aflikcija. gastroenetiris. <roz refleksno delovanje u +trelcu. crvena groznica. zauške. oksira 8verovatno misli na oksiurozu > oboljenje prouzrokovanu belim glistom:. menoragija. areće nokremnje. GERISON LAV9 angina pektoris.ANCI9 pneumonija. preobilna menstruacija. nefritis. polipi. vaginitis. rane glave i lica. perikarditis. tonzilitis. tifus. krvarenje bubrega 8kroz refleksno delovanje u Vagi&# GERISON +IK9 'ifterija. uretritis. ramena. pojasni herpes. varikočela.. venerični čirevi. udarci. čirevi butina. dispepsija. suvi kašalj. tumori. !eki tvrde da je uticaj Arvene planete opasniji u takvozvanom =arsovom periodu ivota. hemoroidi. <roz refleks u /lizancia.ire-i u stomaku. bronhitis. laringitis. trbušna kila. kosopasica. mišićni reumatizam vrata. godine ivota. neuralgije lica. grizlica dojki. hatoptizija. gastris. anurija. faringitis# GERISON +LI. frakture kuka. laringitis. mo dana groznica. kolera. šaka# dijareja uči. palpitacija.e na 54# )nako-a s!9 GERISON OVAN9 cerebralne hemoragije. hipertrofija prostate. uvećano srce. acne rosacea. zapaljenje utrobe # GERISON VAGA9 <amenje u bubregu. probodni bolovi u glavi. tj. <roz refleks u /iku.

psorijazam.GERISON JARAC9 reumatska groznica. male boginje. $irevi na gornjim desnima. !esvestice. Vertigo. Iunkcije ovog vitalnog organa toliko su va ne za zdravlje da se kada ona ne radi ispravno. 6upiter je predstavljen dijagnostičkom šemom bolesti proisteklih iz kongestije i opstrukcija u arterijskom sistemu. najveća planeta solarnog sistema. karbunkul. variola. kada su u konfiguraciji s maleficima. 'ijabetes 8kroz refleks u Vagi: 113 . bromidroza. u obliku supstance zvane glikogen skladišti. poznata je u astrologiji kao veći benefik 8dobročinitelj:. ozbiljna bolest mo e prouzrokovati. zato što jhe priroda njenog uticaja 8kad je jak i istaknut: blagotvorna. dok se za njim ne pokaz e potreba kao gorivom za mišićne aktivnosti. antraks. uljevi. otoci sa zapaljenjem na palcu noge. čir na stomaku. <roz refleks u @aku. deformiteti nogu.avu. zapaljenje utrobe# +OLESTI J0PITERA 6upiter. kao što je primetio dr Taker. frakture donjih dela noge. crveni vetar. Pa ipak. 6etra tako9e slu i za otklanjanje otrova i stranih tela iz krvi.Tu se šećer. ponekad su benefici potajne ubice umešane u razvoj srčane tromboze i degenerativnih oboljenja. kontuzije. problema koji uključuje masnoće i glikogen i patologije koja se tiče proizvodnje i izlučivanja insulina od strane pankreasa. 31G puta veća od )emljine. sinkope i koronarna tromboza# GERISON RI+E9 nesreće usmerene prema stopalima. urtikarija. pruritis. Xi na tačka 6upiterove aktivnosti u telu je jetra. <roz refleks u . J!3iter ! O-n! donosi slede:e /olesti9 Tromboze. Bstrološki gledano. Aerebralna kongestija. GERISON VODOLIJA9 trovanje krvi. šuga. <roz refleks u 'evici.

jatrogena obolenja 8lekarski izazvana.ipom Xutica J!3iter ! Vodoli i donosi slede:e /olesti9 .: bolesti proizišle iz alkohola ili nekontrolisane upotrebe droga 114 .J!3iter ! +ik! donosi slede:e /olesti9 *bolenja proizišla usled gurmanluka Bpopleksija !azeb <arbunkul J!3iter ! +li)anci*a donosi slede:e /olesti9 Pleuritis *bolenja pluća 'egeneracija jetre debljinom i masnoćama @eumatizam kukova i butina 8kroz refeks u +trelcu: J!3iter ! Rak! donosi slede:e /olesti9 mlitava jetra 'ispepsija Kirenje stomaka od preteranog jela Xutica !ečista krv Lidropsija +metnje mlečnih ljezda )apaljenje ko e 8refleks u 6arcu: .J!3iter ! La-! donosi slede:e /olesti9 'egeneracija srca usled gojaznosti Problemi sa cirkulacijom Palpitacija Aerebralna hemoragija J!3iter ! De-ici donosi slede:e /olesti9 Bpscesi jetre Arevne smetnje Xutica 'egeneracija jetre gojaznošću *bolenja pluća J!3iter ! Vagi donosi slede:e /olesti9 Problemi sa ko om /oljke bubrega .umbago Ilebitis 8često kod ena na poro9aju: Problemi safenozne vene .oša venska cirkulacija Bdrenalinska insuficijencija /ubre ni apscesi Promene u krvi Tumori J!3iter ! Ikor3ion! donosi slede:e /olesti ? Lemoroidi +metnje genitourinarnog trakta Tumori uterusa Lidremija 8vodnjikavost krvi: Bpscesi jetre Preterano lučenje soli urinske kiseline +imptomatski problemi sa ko om J!3iter ! Strelc! donosi slede:e /olesti9 Iistula @eumatizam Miht /olesti proizišle iz čišćenja krvi J!3iter ! Jarc! donosi slede:e /olesti? Fkcem *pstrukcije koje ometaju funkciju jetre . prim.eukemija 8kada je oštro aflikovan: J!3iter ! Ri/a*a donosi slede:e /olesti9 Aiste. komplikacije sa ljezdama .prev.imfna obolenja .

+OLESTI SAT0RNA Pisci iz prošlosti saglasno su smatrali +aturna najgorim mučiteljem me9u planetama, posebno u pogledu ljudskog zdravlja i sreće. /io je poznat kao Lronos ili <ronos, iz kog izvodimo termin hroničan, primenjen na dugotrajna oboljenja i slabosti. +aturn utiče štetno kadgod i gdegod da je prisutan u natalnoj karti, iako mo e delovati kao usporavajući i veoma potreban zadr avajući uticaj 8kao kada se nalazi u nemirnom znaku /lizanaca:. "ticaj +aturna je vezujući, hladan, hroničan, kristališući, stvrdnjujući, trošeći i unaza9ujući. *n je tvorac procesa starenja u čoveku? slabljenja koja proističu iz padova i niskih temperatura? problema sa ko om, propadanja zuba i svih psihosomatskih problema koje donose briga, melanholija i pesimizam. +aturnovi patogeni uticaji, kada zauzima mesto u bilo kod od 1, znakova su? GERISON OVAN9 problemi sa zubima, prehlade glave, gluvoća, promrzline, cerebralna anemija, krvni ugrušci u krvnim sudovima mozga. GERISON +IK9 propadanje donjih zuba, hronična promuklost, melanholija, gnojenje desni, difterija. <roz refleks u Kkorpionu? konstipacija. GERISON +LI,ANCI9 Lroničan bronhitis, reumatizam ramena, ruku i šaka# dispšnoja 8teško disanje kod te ih oboljenja organa za disanje, srca izvesnih ivčanih poremećaja, groznice, mehaničkih smetnji id:, astma, sušica 8plućna:. GERISON RAK9 Lronični gastritis, groznica, anemija, hloroza, rak dojke, čir u elucu, nenormalan apetit, kamen u uči, ftizis 8sve vrste sušice:. GERISON LAV9 mišićna slabost, krivljenje kičme, srčana oboljenja, arterioskleroza. GERISON DEVICA9 )apaljenje slepog creva, poprečno debelo crevo, smetnje peristaltike, opstrukcija u utrobi, kolitis, crevna oboljenja.
115

GERISON VAGA9 +terilitet, kamenje u bubregu, /rajtova bolest, zadr avanje urina, loša ishrana# GERISON IKORPIJA9 +terilitet, paraliza, amenoreja 8izostajanje menstruacije:, hemoroidi, stransgurija 8bolno uriniranje kap po kap:, <roz refleks u /iku, oboljenje grla# GERISON STRELAC9 ;omovi kuka kod starijih osoba, išijas, giht, stvrdnjavanje jetre. GERISON JARAC9 bolesti ko e, povrede kolena, reumatski artritis, crveni vetar. GERISON VODOLIJA9 Bstenija, diskus hernija 8kila pršljena,: iščašenje članka, opasna malokrvnost. GERISON RI+E? hronična zabrinutost, reumatizam, hladna stopala, zapaljenski otok na no nom palcu, rahitis. +OLESTI 0RANA "ran, poznat tako9e i kao Leršel 8Lerschel:, prema imenu čoveka koji ga je otkrio 14G1. godine, planeta je neočekivanog. Bstrololozi se sla u da njegov uticaj stvara iznenadne i grčevite promene, kako u ličnom ivotu, tako i u istorijskim zbivanjima čitavih nacija. Veruje se da njegovi zraci utiču više na psihičku i mentalnu prirodu čoveka, nego na fizičku. =e9utim, izazivajući psihološke smetnje i stvarajući smetnje u ponašanju, on i indirektno prouzrokuje i bolesti koje nastaju zbog emocionalnog nemira. *soba kojoj je pri ro9enju "ran istaknut i u aflikciji, pokazuje sklonost da nešto učini u brzi i posle se kaje natenane. "ran je uzvišen 8egzaltiran: u Kkorpionu, znaku seksa u )odijaku i, sledstveno, zrači značajnim, Lejndel tvrdi, zlim > uticajima na seksualni ivot onih koji su otvoreni njegovoj ni oj frekvenciji. *soba "ranovog tipa je ekscentrik, osorna, kreativna, i često revolucionar.

116

Veruje se da njegovi zrači utiču više na psihičku i mentalnu prirodu čoveka, nego na fizičku. MF@5+*! *VB!? probodni bolovi u glavi, neuralgija, čudna oboljenja mozda. MF@5+*! /5<? povrede vrata na putovanjima, smanjeno lučenje hormona hipofize sa posledicama kao što su gojaznost, genizalni nedostaci i obilna urinacija. MF@5+*! /;5)B!A5? spastična astma, suvi kašalj, prehlade izazvane iznenadnim lošim vremenskim prilika, asfiksija 8obamrlost, kada je u H. kući:. MF@5+*! @B<? grčevi u stomaku, gasovi, naduvenost, štucanje, histerija. MF@5+*! ;BV? kičmeni meningitis, poliomijelitis, oboljenja srčanih zalisaka, spazmički rad srca, bolest kardiovaskularnog povišenog pritiska. MF@5+*! 'FV5AB? perforacija slepog creva\ abdominalni grčevi. MF@5+*! VBMB? spazam bubrega, elektrošokovi, venerični ko ni osip. MF@5+*! K<*@P56B? duboko ukorenjena venerična oboljenja, spontani pobačaji, te ak poro9aj, seksualna nenormalnost. MF@5+*! +T@F;BA? VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV MF@5+*! 6B@BA? neuralgija, gubitak zuba nesrećnim slučajem, tetanus. MF@5+*! V*'*;56B? Mrčevi u nogama, nervna napetost, nejasne bolesti, noćne more, nesrećevezane za električnu struju, mašine, rendgenske zrake ili grom. MF@5+*! @5/F? Mrčevi ili utrnulost stopala zbog iznenadnog izlaganja vlazi, klaustrofobija, endokrina neuravnote enost, lumbago, giht, crevna kolika. +OLESTI NEPT0NA
117

222. 5 =aks Lejndel i dr <ornel bili su mišljenja da su patogeni kvaliteti !eptuna jači kada je u aflikciji sa H. 118 . zabune i duševne beznade nosti# !eptunove aflikcije su izra ene kroz um i nervni sistem stvarajući tendencije ka nejasnim bolestima. teškim za dijagnostikovanje i lečenje ukoliko lekar ili iscelitelj nije vičan parapsihologiji i okultizmu.222 km: planete biti sigurniji i jasniji nad ljudima udaljene budućnosti > takozvanoj @asi šestog korena. moralne degradacije. MF@5+*! *VB!? oboljenja vezana za cerebralne šupljine. neuroze. alkoholizam. MF@5+*! /5<? slučajno gušenje. daleke 8od +unca je udaljena 0. sudeći po savremenim piscima. neuroze zbog briga. opasnost od davljenja. strana. iscrpljenje vitalnih fluida. )a većinu ljudi danas je ovo planeta haosa. MF@5+*! /. somnabulizam. piromanija. @azlog je taj. globus histerikus 8bolesno osećanje histeričnih osoba da im se lopta penje jednjakom ka guši:. šizofrenija. narkomanija. tvrde oni. sumnje. čudne i retke bolesti. gljivice. otpadanje tkiva na rukama. što je veoma malo ljujdi naše epohe doraslo uticajima njegovih viših vibracija. problemi sa kičmenom sr i.0PG. MF@5+*! 'FV5AB? hipohondrija. godine uvek je donekle zagonetka za astrologe. Veoma je verovatno. kućom ili u znacima 'evice i @ibe. njegov uticaj na ro9enje pojedinca i nacija čini se lošim. slabosti srca izazvane upotrebom droga. miopija. planeta tajanstva i obmane. <ada se sve uizmeri. delirium 8za vreme bolesti sa visokom groznicom:. čudnih i osetljivih stanja uma.!eptun. hipermanija. uzrok morbidnih. MF@5+*! .BV? slabost srčanog nerva smicača. trovanja. polipi na glasnim icama. MF@5+*! @B<? tumori. fobije. konjuktivitis. alergija na hranu.5)B!A5? rasejanost. opsesije. ili 12. da će uticaj ove mutne. otkrivena je 1G0H.

oboljenja ko e zbog hormonalnih nedostataka. bolna ukrućenost muškog splovila. usa9ene bradavice.MF@5+*! VBMB? lezbejstvo 8u kvadratu s =esecom na ro9enju:. slaba ishrana. letargija. MF@5+*! +T@F.prijapizam 8trajna. *va i neke druge neobičnosti. *tkriven 1P32. multipla skleroza.stepenu Vodolije:. iscrpljujuće bolesti. nervna oboljenja. oboljenja ko e zbog hormonalnih nedostataka. +OLESTI PL0TONA )a astrologiju Plutona je. MF@5+*! @5/F? katalepsija. u odnosu na društvo nebeskih dostojanstvenika. MF@5+*! V*'*. Bstronome čudi. mala planeta postala je predmet sukoba mišljenja kako za astronome tako i za astrologe. ova ućkasta i daleka. perihelijumu 8suprotno od afelijuma:. nedovoljno medijumstvo. . cfiklotimičan temperament 8naizmenična stanja razdra enosti i potištenosti:. MF@5+*! K<*@P56B? strasni ekscesi. njegova neobična i neuhvatljiva orbita. iscrpljenje vitalnih fluida. venerična dizenterija.BA? religiozne ekstaze.0 milijardi km. me9u ostalim stvarima. u svom afelijumu 8tačka planetne putanje u kojoj je ova najudakljenija od +unca. MF@5+*! 6B@BA? hipoplazija 8zakr ljalost: epifize. oboljenje lezde timusa. gljivična oboljenja. zatim nazad do skoro kru ne orbite !eptuna. koje se ne uklapaju u astronoske teorije o planetnom sistemu navele su neke astronome da nagoveste kako Pluton 119 .56B? funkcionalne psihoze. popriičan sirojević. seksualne perverzije. iscrpljujuće bolesti. alkoholizam 8kada je u . kontroverzna histerija. oboljenja lezda stopala. kod trovanja kantaridinom ili bolova u kičmi i nekih duševnih bolesti:. epilepsija. neobične nezgode koje napadaju kukove i butine. deformiteti kod ro9enja. !jen izdu eni oblik vodi planetu do daljine preko H.

piše? %!astrana mala planeta je svt senovitih polu7svetala koja se kreću samotno rubom sunčevog kraljevstva > odsečena od svojih bli njih. uništenje. kidnapovanja i većih prekretnica u prošlih 02 godina. obnavljanje. Vodeći astrolozi su jedinstveni u tvrdnji da ona to čini. od svih planetnih vibracija koje su uticale na čovečanstvo. !eke od ključnih reči koje se vezuje za Pluton ? preobra avanje. kako bismo predstavili pouzdan vodič u atro dijagnozi.uopšte i nije planeta. atentata na nacionalne vo9e. već negdašnji !eptunov mesec.: /ritanski astrolog ' ef =ejo potvr9uje teoriju da je Pluton vezan za nasilje i zastrašujuću moć iiznosi mišljenje da je uticaj ove planete uslovio Veliku depresiju 1P. !ekolicima ih je zabele ila da datum otkrića Plutona koindicira s periodom gangsterizma i organizovanog kriminala u Bmerici i sa usponima diktatura u svetu. be ivotna i potpuno sama&. " časopisu !meri(ka astrologija. nedavno je izrazila mišljenje da.ava 81P34. prinuda. =o e li tako mala. Većina objavljenih informacija u pogledu patogenih uticaja Plutona u lošem 120 . godine. Bustralijski astrolog Iirce =oriš 8=orrish: veruje da za početak 55 svetskog rata svet mo e da zahvali ulasku Plutona u znak . /ritanski astronom Petrik =ur 8=oore: u svom opisu Plutona. 6oš uvek nema dovoljno pouzdanih podataka koji se tiču fizioloških efekata Plutona.or 8.71P33. 'r @ed ina . a kada je planeta7 roditelj izgubila svoju gravitacionu snagu 8gubljenjem mase kroz isparavanja za vreme ranijih stadijuma svoje istorije:. američki astro7medicinar.& *na pripisuje Plutonu atribut prethodnice svih ratova.orr:. udaljena lutalica ivicama solarnog sistema vršiti ikakav značajan uticaj na ivot )emlje.P. Pluton se %osamostalio&. Pluton izgleda dao prete ujuća sila za dobro ili zlo. ona piše %Pluton je planeta ekstrema# ona nas mo e popeti na vrhunce uspeha i sreće ili nas sunovratiti u ponore neuspeha i očaja. smrt i vaskrsnuće.

Postoji neslaganje me]u najistaknutijim astroloTima o tome da li je Plutan vladalac Kkorpiona ili *vna. Bstrolozi $ratstva svetla. favorizuju vezu sa *vnom. )bog izuzetno sporog kretanja Plutona. Postoji empiričko svedočanstvo. vodenim znakom Kkorpiona. artritis.tvo iz *ušnsajda tako9e smešta Plutona u osmu kuću natalnog horoskopa. igra ulogu u oboljenjima starenja. da Pluton. iako još uvek nedosledno. hronična acidoza. fiksnim.opet. njegov prolazak kroz pojedini zodijački znak mo e trajati od 13 do 3. i senilna pogoršanja u obliku narušenog pamćenja i smanjenog obima interesovanja. utemeljene od strane .aspektu predstavlja akademsko naga9anje i vančulno opa anje. kao što su stvrdnjavanje arterija. astrolozi svoje zaključke zasnivaju na poziciji Plutona u odre9enoj kući i aspektima. a znatno manje na znaku u kome se nalazi. veruju da Pluton vlada negativnim.evlin ' or 8Meorge:. 'osledno tome. godine. " razradi ličnog horoskopa. zato. "rednici *njige mese(evog znaka. kada je u aflikciji. +ozenkrojcerstvo dru. njegov obuhvatni uticaj se prote e pre na čitavu generaciju nego na pojedinca. ali nipošto i sistematsko posmatranje činjenice. 121 .

122 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful