You are on page 1of 8

UVODNA MOLITVA

asoslov, Molitva Duhu Svetome ili koja druga prigodna molitva

Uvod u temu
(A. de Saint Exupery, Mali princ, XXI.) Idi pogledaj ponovo rue. Shvatit de da je tvoja jedinstvena na svijetu. Onda se vrati kazati mi zbogom, a ja du ti pokloniti jednu tajnu. Mali princ ode ponovo vidjeti rue. Vi uopde ne sliite na moju ruu, vi jo nita ne znaite, ree im on. Nitko vas nije pripitomio, i vi niste nikoga pripitomile. Vi ste kao to je bila moja lisica. Bila je to obina lisica slina stotinama tisuda drugih. Ali ja sam od nje napravio svoga prijatelja, i ona je sada jedinstvena na svijetu. Rue su se osjedale veoma nelagodno. Lijepe ste, ali ste prazne, ree im jo. ovjek ne moe umrijeti za vas. Naravno, obian prolaznik povjerovao bi da moja rua slii na vas. Ali ona sama znaajnija je od svih vas zajedno zato to sam ja nju zavolio. Zato to sam je stavljao pod stakleno zvono. Zato to sam joj napravio zaklon. Zato to sam zbog nje poubijao gusjenice (osim one dvije -tri radi leptira). Zato to sam je sluao kako se ali, hvali ili kako ponekad uti. Zato to je to moja rua. I vrati se lisici: Zbogom, ree joj Zbogom, odgovori lisica. Evo moje tajne. Sasvim je jednostavna: ovjek samo srcem dobro vidi. Bitno je oima nevidljivo Bitno je oima nevidljivo, ponovi mali princ da bi zapamtio. Vrijeme koje si uloio u svoju ruu uinilo ju je tako dragocjenom. Vrijeme koje sam uloio u svoju ruu ree mali princ da bi zapamtio. Ljudi su zaboravili tu istinu, ree lisica. Ali ti ne bi trebao zaboraviti. Ti si zauvijek odgovoran za ono to si pripitomio. Ti si odgovoran za svoju ruu Ja sam odgovoran za svoju ruu, ponovi mali princ da bi zapamtio Umjesto ove, moe se upotrijebiti i kradi uvod: Franjevaka mlade je bratstvo mladih katolika koji se osjedaju pozvanima od Duha Svetoga ivjeti Evanelje... (Statut I, 1) Sjedinjujudi se s Kristom, poslunim i poniznim, neka vrijerno izvravaju svoje dunosti (Statut II, 13)

Motivacija: Video: to je ljubav? (Pastoral mladih/ Bitno.net (Bezuvjetna ljubav)

RAZRADA TEME I. dio


Tema ovoga susreta je Odgovornost u bratstvu. Najprije se moramo zapitati to je to odgovornost, da bismo krenuli dalje. Hrvatski jezini portal (hjp.novi-liber.hr) kae da je odgovornost: 1) valjano

obavljanje dunosti 2) preuzimanje obveze i dunosti u obavljanju posla savjesno. Zanimljiva je


i etimologija (korijen rijei) u kojemu nalazimo ni vie ni manje nego pojam odgovor. Nikome nije potrebno objanjavati to je odgovor. Nudi nam se mnotvo situacija za odgovor (npr. odgovor na provokaciju) ali svima je zajedniko da je za odgovor prethodno potreban nekakav poziv.
(Voditelj, ako eli, moe nakratko zastati i nekoga od prisutnih zaista nazvati na telefon)

Iz Statuta Frame nam je poznato da je Frama BRATSTVO POZVANIH. Nitko dakle, nije na Frami sluajno; svatko je pozvan od Duha Svetoga na Framu (razmislimo: to nas ''dri'' toliko dugo u Frami?). I prvi odgovor koji smo dali na taj poziv Duha Svetoga jest da smo doli na Framu. Nemojmo se zavarati: Duh Sveti tu ne staje, nego nas nastavlja pozivati i to prvenstveno na svakidanje obradenje unutranju promjenu po kojoj svoj nain miljenja i djelovanja usklaujemo s Kristom (usp. Statut II, 10). Dakle, poziva nas na svetost, poziva nas da budemo poput Krista, kao to je sv. Franjo bio. Na putu obradenja, suoblienja Kristu, dakle na putu svetosti neophodni su nam sakramenti po kojima je Isus trajno prisutan u svojoj Crkvi. Odgovoriti Duhu Svetom znai dakle ivjeti svetost, ivjeti sakramentalno. Biti odgovoran po tome znai ivjeti sakramentalno i uvijek razmiljati i raditi onako kako to Isus ini (to bi Isus napravio na mom mjestu?).
Odgovornost se uoava na vie razina: netko moe biti odgovoran za...
(lanovi bratstva navode primjere za to sve ovjek moe biti odgovoran)

Rekli smo da je obradenje potrebno danomice ostvarivati, a za to moramo uoiti kada smo se uopde okrenuli od Krista da nam je potrebno obradenje (obrat). Na tom putu upoznavanja svojih ina i spoznavanja svoje odgovornosti pred Bogom za sebe i druge povlateni znak milosra i izvor milosti jest sakrament pomirenja. Za svoje grijehe, mane, slabosti i propuste smo odgovorni pred Bogom upoznajemo sami sebe i spoznajemo kolika je zapravo naa odgovornost pred Bogom. Bog nam u tom sakramentu prilazi prua ruku i prata. To je veliina njegove ljubavi prema kojoj se mi obradamo pomirenjem s Njim. Iz te njegove ljubavi ne moemo izvudi posljedice za na odnos prema samome sebi i s drugima. On koji ljubi svako bide ui nas isto ljubiti sebe i svakog brata i sestru ( Ljubi blinjega svoga kao sebe samoga! Lev 19, 18; Gal 5, 14; Jak 2, 8). Ako smo zaista obradeni, ako smo se zaista suobliili s Kristom, ako zaista inimo kao to to Krist ini, onda ljubimo svakog brata i sestru.
Moe se dati zadatak pronadi citat o ljubavi prema sebi i/ili blinjemu i uoi poveznicu sa svetodu

Apostol Pavao kae: ''Pruite dokaz svoje ljubavi'' (2 Kor 8, 24) Na drugom mjestu se spominje da u Kristu ne vrijedi neto drugo doli ''vjera ljubavlju djelotvorna'' (Gal 5, 6). I jo: ''Ne vjeruje li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Rijei koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni ini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inae, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista, kaem vam: Tko vjeruje u mene, init de djela koja ja inim; da veda de od njih initi jer ja odlazim Ocu.'' (Iv 14, 10 12) Obradenje, svetost, ljubav svoje konkretno oitovanje ima u djelima, konkretnim djelima. Isus nas poziva na djela ljubavi POZIVA to de redi da biti odgovoran u ljubavi, biti odgovoran pred Bogom prema sebi i drugome znai djelotvorno ljubiti, initi djela ljub avi.

PREDAH Pjesma: Brate moj ili igra


Mrea zajednitva Sjednite u krug. Zaponite igru drei jedan kraj klupka konca. Zatim recite: Marko tvoj talent, vrlina je... (reci to smatra da je toj osobi vrlina i/ili talent...). Potom, jo uvijek drei jedan kraj konca, dobacite klupko osobi kojoj ste izrekli njezinu vrlinu i/ili talent, a koja e ga uhvatiti (uhvativi konac jednom rukom, a klupko drugom). Osoba koja je uhvatila klupko ponovno e rei: Marija tvoj talent, vrlina je..,. potom baca klupko sljedeoj osobi u krugu, i tako dalje, sve dok unutar kruga ne stvorite mreu. Podsjetite svaku osobu da, dok baca klupko, u ruci zadri konac. (Obino se dolazi u iskuenje ispustiti konac prilikom bacanja klupka, pa e vae podsjeanje biti korisno). Dok svi dre konac, zamolite nekoliko osoba da kau zato povezanost naih vrlina, talenata poput mree moe pomoi rastu u zajednitvu. Nakon to nekoliko osoba iznese svoja razmiljanja cijeloj skupini, podsjetite sve koliko smo jai kada smo zajedno nego kada smo sami! (Da biste to pokazali, moete na stvorenu mreu od klupka baciti natpis Frama napravljen od kartona ). Upitajte: to mislite, to bi se dogodilo kad bi jedan od nas ispustio konac? (Netko iz kruga neka odgovori.) Recite: Pokuajmo. Neka jedna osoba ispusti konopac, a zatim druga, trea... Vidite kako se mrea brzo raspada kada je samo jedan od nas izostavljen ili ne obavlja svoj dio posla? Ako ne koristi svoje talente i vrline za izgradnju samog sebe i svoga bratstva? Upitajte: Mislite li da bismo i sada mogli drati Framu? Ponovno bacite Framu na mreu. Zakljuite: Svatko u ovome naem bratstvu je vaan i bitan. Svi smo mi potrebni da bismo, radei zajedno, bili mjesto susreta s Bogom i ljudima.

II. dio

Govorili smo o djelima ljubavi koja proizlze iz nae odgovornosti pred Bogom, iz nae svetosti. Razmislimo sada koja su to konkretna djela: prema Bogu (hvala, klanjanje...), prema sebi (zdravlje, duhovni ivot, odmor...), u koli, na poslu, prema prijate ljima, profesorima, ili pak u obitelji...
(lanovi bratstva navode djela ljubavi; animator neka se posebno inzistira na nabrajanju to vie djela ljubavi koja proizlaze iz odgovornosti za obitelj)

Frama jest bratstvo: prijatelje moemo birati ali bradu ne. Bradu nam je Bog darovao i ulaskom u bratstvo prihvatili smo svakoga ljubiti kao svoga brata i sestru, kao to je to Isus inio. Time smo prihvatili i sve to dolazi s time: da demo se meusobno ivati, da demo si meusobno pomagati, da demo biti tu jedni za druge, da demo pomagati jedni druge na putu poziva, da demo pomagati jedni druge na putu svetosti. To znai biti odgovoran prema bratu i za brata. Svatko od nas je odgovoran za svakoga od nas. Svatko od nas mora pomodi svome bratu da doe do cilja na ovom putu poziva, jer nas je upravo na takav ivot Duh Sveti POZVAO kada nas je pozvao u bratstvo pozvao nas je biti tu s drugima i za druge. ODGOVORno je dakle onda pomodi svome bratu. Koja su to konkretna djela kojima moemo pokkazati svoju odgovornost za brata, svoju pomod bratu u Frami? (lanovi bratstva odgovaraju) Sasvim obine sitnice ali i poneki veliki napori jesu djela kojima svjedoimo ljubav prema bratu i odgovornost. Zato je od velike vanosti ustrajati u tim djelima, ne ih odlagati za poslije, odbijati bezveze, raditi u zadnji as i slino. Isus se predao potpuno za nas, za nas koje ljubi i nas je pozvao da ljubimo jedni druge kao to je on nas ljubio (Iv 15, 12). Kada nas brat zamoli za pomod, kada dobijemo nekakvu obvezu u bratstvu, kada prihvatimo slubu u bratstvu predajmo se potpuno uinimo to to se od nas trai s najvedim marom, arom, ljubavlju. Nekad de to biti teko, ali moramo ustrajati. Zdrav ivot treba vjebu kako tjelesni, tako i duhovni. A najbolja duhovjeba je ustrajnost u svemu, iz ljubavi. Dakle, biti odgovoran prema bratstvu i za bratstvo znai... (dolaziti na susrete, dati sve od sebe u pripremi susreta, doprinositi za potrebe bratstva, pomodi drugome, pr edlagati ideje, ne kasniti, moliti za bradu i sestre, opominjati ih u ljubavi, upoznavati sebe i svoje slabosti i vrline)
Proitati prispodobu o talentima (Lk 19, 11 27 ili Mt 25, 14 30)

Vidjeli smo da je odgovornost uvijek vezana uz poziv Duha Svetog a. Biti odgovoran znai initi ono to On od nas trai, na to nas poziva. Duh Sveti nas uvijek obasiplje darovima, uvijek nas osposobljava za ono na to nas poziva. To su darovi, nae vrline, sposobnosti, pa

biti odgovoran znai i ispravno se koristiti tim darovima. A kako smo pozvani na ivot u bratstvu, pozvani smo te darove (is)koristiti za dobro bratstva. To je klju odgovornosti prema bratstvu odgovorni smo pred Bogom za svoje bratstvo, jer smo se odazvali na njegov poziv. Koliko od sebe dajemo drugima, toliko od drugih imamo pravo traiti. Kako koristimo svoje darove za dobro bratstva, toliko od bratstva smijemo oekivati: ne vie. Jer kakvi smo s Bogom, takvi demo biti i s ovjekom, koliko sebe predajemo Bog u, toliko se predajemo ovjeku. Nitko od nas nije sam za sebe savren. Tek zajedno, s meusobnom razmjenom darova tvorimo savrenog brata. A naa je odgovornost da od bratstva uinimo savrenog brata.

Kako im je opisao savrena brata Preblaeni otac, preobrazivi na neki nain bradu u svece po arkoj ljubavi i gorudoj revnosti koju je imao prema njihovu savrenstvu, esto je u sebi razmiljao o tome koja bi svojstva i vrline morale resiti dobroga manjeg brata. Pa govorae kako bi bio dobar onaj manji brat koji bi imao ivot i svojstva ove svete brade: savrenu vjeru i ljubav prema siromatvu brata Bernarda; jednostavnost i istodu brata Leona, ija je istoda uistinu bila veoma sveta; uljudnost brata Anela, prvog viteza koji je doao u Red i koga je krasila svaka uljudnost i dobrota; uljudno pon aanje i prirodnu osjedajnost brata Masea s njegovom lijepom i pobonom rjeitodu; uzvien duh kontemplacije koji je brat Egidije imao do najvieg savrenstva; kreposnu i postojanu molitvu brata Rufina koji se bez prekida uvijek molio: i kad je spavao ili togod radio, njegov je duh uvijek bio s Gospodinom; strpljivost brata Junipera koji je doao do savrena stanja strpljivosti, zbog savrene istine o vlastitoj nevrijednosti koju je uvijek imao u vidu i najvede elje da nasljeduje Krista na krinom putu; tjelesnu i duhovnu snagu brata Ivana od Pohvala, koji je u ono vrijeme tjelesnom snagom nadvisivao sve ljude; ljubav brata Ruera, iji je sav ivot i ponaanje bio sadran u revnosti oko ljubavi; briljivost brata Lucida koja je bila najveda moguda, pa nije htio ni mjesec dana boraviti u istom obitavalitu, nego kad mu se poelo sviati u nekom obitavalitu, odmah bi odlazio odande i govorio: Nae boravite nije ovdje (usp. Heb 13,14), nego u nebu. (usp. OgSav 5, 85)

III. dio a) RAD PO SKUPINAMA


Voditelj moe sam osmisliti rad po skupinama, vodedi rauna o lanovima bratstva koje ima pred sobom (dob, mentalitet, poznavanje teme...). Nakon rada po skupinama obvezno odrati plenum.

1. SKUPINA Animator grupe moe motivirati grupu tako to de svaki lan redi ime jednog lana i navesti njegovu vrlinu koja poinje istim slovom kao i njegovo ime (npr: Marko marljiv). Potom taj lan nastavlja tako za drugoga. 1. 2. 3. Kako obavljam zadatke koji su mi povjereni? Zavidim li drugima na njihovim sposobnostima i uspjesima? Zna li otkriti talente koje ti je Bog dao? Koji su?

Zadatak: Osmisliti i aktualizirati ske na temu (ne)koritenja talenata

2. SKUPINA O, kolikim su arom ljubavi plamtjeli novi Kristovi uenici! Kolika je bila njihova ljubav prema svetom zajednitvu! A kad bi se negdje sastali ili bi se prema obiaju negdje susreli, bljesnuo bi izraz ljubavi poput strelice. Ta je zajednica bila pravo rasadite ljubavi. A to da reknemo o onim istim zagrljajima, njenim osjeajima, svetom poljupcu, srdanu razgovoru, ednu smijehu, a to istom o prijaznu pogledu, bistru oku, poniznu srcu, pomirljivu jeziku, prijaznu odgovoru? Sve su imali jednaku nakanu, spremnu poslunost i neumorne ruke. (1 el 38) Pitanja: 1. Smatra li ti svoju bratstvo rasaditem ljubavi? 2. Koje se slinosti/razlike ovoga teksta i tvoga bratstva? 3. Kako ti moe pridonijeti da se o tvome bratstvu ovako govori? Zadatak: Razmisliti to daje, dijeli i prima u svome bratstvu. Svatko u grupi dobije 3 papiria razliitih boja. Na crvene papirie piu to oni mogu dati svome bratstvu, na zelene papirie piu to ele i mogu podijeliti s bratstvom i na uti papiri piu to primaju od bratstva. Na veliki papir treba napisati DAJEM, DIJELIM, PRIM AM... gdje e svatko iz grupe doi zalijepiti svoj papiri u boji.

3. SKUPINA Iz Poslanice Koloanima (Kol 3,12-17) Zaodjenite se dakle kao izabranici Boji, sveti i ljubljeni u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge pratajui ako tko ima protiv koga kakvu pritubu! Kao to je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povr h svega ljubav! To je sveza savrenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vaim mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! Rije Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti pouavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve to god rijeju ili djelom inite, sve inite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujui Bogu Ocu po njemu! Pitanja: 4. ime se trebamo zaodjenuti? 5. Nabrojite konkretne primjere milosrdnog srca, dobrostivosti, poniznosti, blagosti, strpljivosti, pratanja, ljubavi... 6. to ini? to eli raditi? Zadatak: Nacrtati savrenog brata

Nakon rada slijedi izlaganje po skupinama Kao dobar zakljuak, lanovi bratstva mogu pronadi u Novome zavjetu Hvalospjev ljubavi. Potom je potrebno uoiti odlike ljubavi (strpljivost, dobrostivost, sve vjeruje). Zatim, na hamer papir ispiu se te vrline (mogu se dodati i jo neke odlike ljubavi) i uz svaku navesti ime jednog la na bratstva (npr: Luka je strpljiv, Marija svemu se nada...). Ako postoji sustav pastira i ovica, neka svaki pastir napie ime svoje ovice uz jednu odliku ljubavi tako se otkrivaju jedni drugima. Umjesto toga moe se pustiti video Katolik si? Evo ti ansa! Dokai! (Bitno.net)

MOLITVENI ZAVRETAK
Molitva Franjevake mladei ili:

Gospodin mi je dao brau... Dao mi je brau da ih ljubim, Dao mi je brau da ime se radujem, ... da ih prihvatim, ... da ih ujem, ... da u njima otkrijem lice Stvoritelja, ... da im se divim, Da na njima otkrivam tragove Dobroga, ... da se u njima klanjam Bratu! Gospodin mi je dao brau... Dao mi je brau da me ljube, dao mi je brau da budu moja radost, ... da me podnose, ... da me opominju, ... da me nose, ... da mi vjeruju, ... da sa mnom mole, ... da me pridiu! Gospodin mi je dao brau, jer je neizmjerno dobar, jer zna da ne mogu sam, jer eli da ga u njima i s njima osjetim vjeno prisutnim i istinitim u njegovu obeanju: Gdje su dvojica ili trojica okupljena u moje ime, ondje sam i ja s njima! Gospodine, hvala ti za brau, hvala ti za toga brata! Slava Ocu...

AMEN!