You are on page 1of 1

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG),

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN TERAP,


45300 SUNGAI BESAR,
SELANGOR DARUL EHSAN.

BBA 6010

Tel / Fax : 03-32165143

Website : www.skbt.edu-my.net
Emel
: bba6010@btpnsel.edu.my /
skbt_6010@yahoo.com

1MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN


Ruj. Kami: bil. (20)dlm.PIBG/02/01/013
Ruj. Tuan:
Tarikh
: 06.11.2013

Kepada,
YDP/NYDP/AJK PIBG
Persatuan Ibu Bapa dan Guru,
Sekolah Kebangsaan Bagan Terap,
45300 Sungai Besar Selangor.
Melalui,
Tuan Guru Besar,
SK Bagan Terap,
45300 Sungai Besar,
Selangor Darul Ehsan.
Tuan/Puan,
MEMOHON SUMBANGAN PRINTER

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki.


2.
Sukacita dimaklumkan Biro Sarana PIBG Sekolah Kebangsaan Bagan Terap ingin
memohon sedikit sumbangan dalam wang ringgit untuk membeli sebuah printer bagi kegunaan
hal-hal berkaitan kertas kerja dan surat menyurat.
3.
Keprihatinan dan keikhlasaan dari pihak tuan didahulukan dengan ucapan jutaan terima
kasih.
Sekian terima kasih.

SALAM 1 MALAYSIA
Saya yang menurut perintah,
_________________________________

SEKOLAH CEMERLANG 2014


Kami mengamalkan ISO 9001:2008