You are on page 1of 2

TATACARA PROGRAM ANTARABANGSA

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KE LUAR NEGARA NAMA SKK FASA : : SMK SERI KENANGAN SEGAMAT JOHOR 7/2013 PROGRAM PENGANTARABANGSAAN JARINGAN & JALINAN PENDIDIKAN THAILAND KPPM : TARIKH PROGRAM : 22-25 DISEMBER 2013

NAMA PROGRAM : NEGARA DILAWATI

Tarikh Terima :

NAMA GURU PENYELARAS PROGRAM : DR. HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHD HAIRANI NO. TELEFON BIMBIT ! EMAIL : 01 -777 213 BI L % & ' PERKARA SURAT PERMOHONAN KELULUSAN DARI SEKOLAH BORANG LAMPIRAN A !DIISI DLM 3 SALINAN" KERTAS KERJA PROGRAM !3 SALINAN" 3. PERIN#IAN PERUNTUKAN !PENTING" 1 3. SENARAI GURU !N$ P%&'$()* N$ HP" 2 3. SENARAI MURID !N$ P%&'$()* N$ HP" 3 3. JADUAL LAWATAN/PROGRAM + SURAT JEMPUTAN / PANGGILAN PROGRAM LAMPIRAN R,P -ANG TELAH DILULUSKAN / SURAT KELULUSAN PINDAH PERUNTUKAN PERKARA INSURANS GURU DAN MURID PERMOHONAN .ISA !JIKA PERLU" R/0/1 2%3%4 567 www.kln.gov.my SKK : B.Ke :

A"a / / / / / / / / /

Ca#a#a$

( )

BI L %

A"a /

Ca#a#a$

&

TIADA BERKAITAN

TATACARA PROGRAM ANTARABANGSA