You are on page 1of 6

Operativni sistemi

WINDOWS 7 VERZIJE SOFTVERA


Microsoft ima neprijatnu naviku da u elji da pokrije svaki segment trita kreira veliki br oj edicija operativnih sistema. Poevi od Windows-a XP, pored osnovne podele na Home i Proffesional koja je napravila neku vrstu podele po profilu korisnika, tu su bile i Media Center, Tablet PC, zatim 64-bitna edicija, kao i Starter za trita u razvoju, itd. Windows 7 prati jednostavniju i loginiju emu. Svaka sledea jaa verzija je nadskup prethodnih. To znai da Windows 7 Starter verzija moe da se posmatra kao neka polazna taka, a u sluaju da treba uraditi nadgradnju na neku od jaih verzija, dobie se potpuno nove nove funkcionalnosti. Postoji nekoliko razliitih verzija Windows 7 OS-a, i svaka je kreirana za razliite korisnike zahteve i tipove raunara. Windows 7 se isporuuje u sledeim edicijama: Windows 7 Starter Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Enterprise Windows 7 Ultimate

1. Windows 7 Starter Starter verzija predstavlja prilino osakaenu verziju Windows 7 OS-a i ima primenu iskljuivo na mobilnim ureajima gde je funkcionalnost u prvom planu, dok je bogatstvo radnog okruenja i brojnost naprednih funkcija u drugom planu korisnikih zahteva. To je najslabija verzija Windows-a 7, namenjena slabijim raunarima kao to su netbook-ovi. Prodavae se samo preko OEM1 kanala.

OEM (Original Equipment Manufacturer) je softver koji se prodaje uz nov hardver ili preciznije reeno, predstavlja jednu od komponenti koje su u njega ugraene. Cena softvera nabavljenog na ovaj nain je znaajno nia od one kada se softver nabavlja samostalno. Licencom za koridenje je def inisano da se takav softver sme koristiti samo uz hardver/raunar uz koji je isporuen. Prestankom ivotnog veka raunara prestaje i vaenje licence za koridenje softvera. Ona se ne moe preneti na drugi raunar.

D.abarkapa

Operativni sistemi
Mogunosti: Poboljani taskbar, Jump liste, Windows Media Player, Backup i Restore, Action Center, Fax i Scan, osnovne igre. Ogranienja: Nedostaje Aero Glass interfejs, mnoga desktop poboljanja vezana za Aero, Windows Touch, Windows Media Center, Live Thumbnail Preview, Windows 7 Mobility Center, mogunost kreiranja Home grupa i najvee od ogranienja - mogunost pokretanja samo tri aplikacije istovremeno. Nije predviena 64-bitna verzija i isporuuje se samo u 32-bitnom obliku. Windows XP Mode ne postoji u Starter verziji, to znai da ova verzija OS-a nije predviena za poslovno okruenje manjih i srednjih firmi, kao i velikih korporativnih mrea. Windows 7 Starter poseduje redizajnirani Windows Search modul kao i odreena poboljanja koja nisu vidljiva na prvi pogled (pre svega bolju kontrolu WiFi beine konekcije i umreavanja). Korisnici imaju mogunost nadgradnje Starter verzije putem Anytime Upgrade-a u Home Premium verziju.

2. Windows 7 Home Basic Ova verzija Windows 7 softvera je takoe predviena za OEM distribuciju u zemljama u razvoju i za slabije raunarske konfiguracije. Mogunosti: Sve iz Starter verzije, uz napredne mogunosti umreavanja, opcije Live Thumbnail Preview, i Windows Mobility centra Ogranienja: Nedostaje Aero Glass interfejs, mnoga desktop poboljanja vezana za Aero, Windows Touch, Windows Media Center, mogunost kreiranja Home grupa itd.

3. Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Premium je osnovna verzija namenjena prosenim korisnicima. Isporuuje se najee kao retail2 softver.Veina glavnih mogunosti i unapreenja novog Windows operativnog sistema su upravo ugraena poev od Home Premium verzije. Mogunosti: Sve iz prethodnih edicija plus Aero Glass, Aero Background, Windows Touch, kreiranje Home grupa, Media centar, DVD reprodukcija i authoring, Premium igre.

Retail ili FPP (Fully Packaged Product) softver se obino prodaje kao instalacioni DVD zapakovan u kutiju sa neophodnom pratedom dokumentacijom, COA (Certificate of Authenticity) zatitnim hologramom, EULA ugovorom o licenciranju i koridenju softvera, jedinstvenim serijskim brojem i uputstvom za instalaciju. Softver se pre upotr ebe mora aktivirati, najede putem Interneta.

D.abarkapa

Operativni sistemi
Ogranienja: Ne moe se prikljuiti u domen, ne moe mu se pristupiti Remote Desktop aplikacijom, nedostaje napredni backup, enkripcija fajl sistema i offline folderi. Kompletna Aero podrka je ugraena u ovu verziju poev od Aero Peek-a za brzi pregled programa, Aero Snap za trenutnu promenu veliine aktivnih prozora, Aero Skin kojim se mogu prilagoditi glavni delovi desktop okruenja itd. Ova verzija Windows 7 OS-a se moe pronai kako u 32-bitnoj tako i u 64-bitnoj varijanti ali je ograniena sa maksimalnom podrkom do 16GB RAM memorije. Korienjem opcije za Update, Home premium verziju je mogue nadograditi na Professional ili Ultimate varijantu. Home Premium ipak ima manje opcija u poreenju sa Windows 7 professional i Ultimate edicijama. Nedostaje Location-aware printing opcija koja pomae u sluaju kada koristite vie tampaa za tampanje na razliitim lokacijama, yatim opcija presentation mode koji omoguava kompletno upravljanje nad radom video projektora i Windows XP moda koji poveava stepen kompatibilnosti sa Windows XP optimizovanim programskim aplikacijama. Izostavljene su i opcije: BitLocker (opcija zatite podataka), AppLocker (Dodela prava pokretanja softvera iz pojedinih grupa), Remote Desktop (upravljanje desktopom udaljenog raunara), nije omogueno korienje Backup i Restore funkcije za arhiviranje podtaka na mrene diskove.

4. Windows 7 Professional Windosw 7 Professional je izbor zahtevnih korisnika. Optimizovan je za korienje kako u kunom okruenju tako i u firmama male i srednje veliine. Podrava maksimalno 192 GB RAM memorije u 64 -bitnom modu a obezbeuje i Windows XP podrku ime garantuje izvrenje aplikacija pisanih za XP operativni sistem. Mogunosti: Sve iz prethodnih edicija plus pridruivanje domenu, Remote Desktop host-ovanje, Location Aware tampanje, enkripcija fajl sistema, offline folderi, Windows Media Center. Ogranienja: nedostaje BitLocker, AppLocker, MUI jeziki paketi, butovanje sa virtuelnog hard diska

5. Windows 7 Enterprise i Ultimate Windows 7 Enterprise i Ultimate su verzije za korisnike sa najveim zahtevima sa kojima ide i najvea cena. Naskuplje i najkompletnije verzije novog Windows-a 7 razlikuju po dodatnoj optimizaciji i funkcijama za optimizaciju rada u mrenom okruenju. Posebno se istie mogunost podizanja sistema sa virtuelnog hard diska, opcija koja postoji samo u Ultimate verziji Windows 7 OS-a. Ove dve edicije su u mogunostima praktino identine, samo je prva predviena samo za poslovne korisnike dok je Ultimate namenjena za prodaju retail kanalima i postoji kao mogui upgrade sa slabijih edicija. Mogunosti: Sve to postoji u Windows-u 7. Ogranienja: Ne postoje.

Windows 7 hardverski zahtevi


Da bi se instalirala verzija Windows 7, neophodni su minimalni hardverski zahtevi (requirements) koje raunarski sistem mora da ispuni.
Windows 7 operativni sistemi mogu biti 32-bitni ili 64-bitni, u zavisnosti od arhitekture procesora raunara.

D.abarkapa

Operativni sistemi

Hardverski zahtevi za instalaciju verzija Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic dati su u tabeli.

Komponenta Procesor Memorija HDD Grafika Periferije Optiki medijumi

Minimalni HW zahtevi
1GHz 32-bit (x86) ili 64-bit (x64) 512MB 16GB (x86) ili 20GB (x64) prostora diska ili SSD disk sa minimalno 15GB grafika karta koja podrava DirectX 9 i sa 32MB grafikog RAM-a Mi, tastatura DVD ita

Hardverski zahtevi za instalaciju verzija Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise i Ultimate dati su u tabeli.

Komponenta Procesor Memorija HDD Grafika Periferije Optiki medijumi

Minimalni HW zahtevi
1GHz 32-bit (x86) ili 64-bit (x64) 1GB sistemske memorije 16GB (x86) ili 20GB (x64) prostora diska ili SSD disk sa minimalno 15GB grafika karta koja podrava DirectX 9, koja ima WDDM driver, podrava Pixel Shader 2.0, i sa minimum 128MB grafikog RAM-a Mi, tastatura DVD ita

U narednim tabelama date su uporedne karakteristike svih verzija operativnog sistema Windows 7:

D.abarkapa

Operativni sistemi

D.abarkapa

Operativni sistemi

D.abarkapa