You are on page 1of 7

ANNA UNIVERSITY :: CHENNAI - 600025. OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS Provisional Results of November / December Examination, 2013.

Page 1/7
Inst.Code/Name : 8222 - UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, PATTUKKOTTAI, THIRUKKUVALAI Branch : 104-B.E. Computer Science and Engineering
Subject Code - > Reg. Number 822211104011 822211104027 822211104029 822211104045 822211104046 822211104050 822211104054 822211104055 822212104001 822212104002 822212104006 822212104010 822212104011 822212104012 822212104013 822212104014 822212104017 822212104018 822212104025 822212104027 822212104031 822212104036 822212104037 822212104044 822212104045 822212104046 822212104047 822212104049 822212104050 822212104051 822212104701 Stud. Name GOBI K MOOVENTHAN T NITHIYA K SHANTHI B SINDHUJA I STELLA RUBY T VANITHA P VIJAYALAKSHMI P ABINAYA M ABIRAMI R ARULKUMAR G BUVANA K DEEPA G DEEPIKA M DIVYA T DIVYABHARATHI V ELANTHENDRAL E GAYATHRI P KARTHIKA N MALATHI G PRADEEPA V RAJBABU S RAJESHWARI S SHARMILA BENASIR K SHUNMUGASUDHAN M SOBANA N SOWNDHARIYA S VIDHYA V VIJAYAPRAKASH S VINITHA R JEYASHRI M UA E C B B U U C D E C U D C E C E C E U E E U E U A A D D UA C B B B D C C U E E C B U U B D E C UA C U B CY2161 Grade EC2151 Grade GE2152 Grade HS2161 Grade MA2161 Grade PH2161 Grade E U

Semester No. : 02

DATE OF PUBLICATION :21-01-2014

W - Withdrawal

I - Inadequate Attendance WH(others) - Withheld for want of Clarification,approval,etc.

22-01-2014 Anna University - COE

WH1 - Withheld for Suspected Malpractice

ANNA UNIVERSITY :: CHENNAI - 600025. OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS Provisional Results of November / December Examination, 2013. Page 2/7
Inst.Code/Name : 8222 - UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, PATTUKKOTTAI, THIRUKKUVALAI Branch : 104-B.E. Computer Science and Engineering
Subject Code - > Reg. Number 822211104007 822211104011 822211104015 822211104024 822211104027 822211104043 822211104303 822211104307 822211104308 822211104311 822212104001 822212104002 822212104006 822212104007 822212104008 822212104009 822212104010 822212104011 822212104012 822212104013 822212104014 822212104015 822212104017 822212104018 822212104019 822212104020 822212104021 822212104022 822212104023 822212104024 822212104025 822212104026 822212104027 822212104028 822212104029 Stud. Name DEEPIKA K GOBI K JEGANATHAN V MANIKANDAN K MOOVENTHAN T SELVALAKSHMI S ELAVARASAN J PACHAIYAPPAN P PRAKASH T VIVEK V ABINAYA M ABIRAMI R ARULKUMAR G ARULPRABAKARAN S BHUVANESHWARI S BRINDHA C BUVANA K DEEPA G DEEPIKA M DIVYA T DIVYABHARATHI V ELAKKIYA M ELANTHENDRAL E GAYATHRI P GOWRI M HEMALATHA V JAMBUGESWARI V JAYALAKSHMI T JOTHIMALAR P KALAIVANI K KARTHIKA N KAYATHRI G MALATHI G MATHUMATHI R MONIKA N C E E UA C B E C D C E E E E B C C B C B C B E C D U U U U U U U U U U U U U E U U U U U E U D U E C C U U U E C E D U U U E U D U U U E U U U C E E C C C E U U C C E A E E E U E E D E D C E E E C E E C A A C C A C C B A A B C C A C A D A A A B B B B B B A B S A S A S A S A A A A S S A S S S A S A S A A A A S S S A A S S A A A S A A A S A S A A A A A C E U U E D C D D U U U U D D D C B E B E C E E C E U E D U D D E B S B D C S B B A S C A C S S S A S B S E S S A S E D U E U U CS2201 Grade CS2202 Grade CS2203 Grade CS2204 Grade CS2207 Grade CS2208 Grade CS2209 Grade GE2021 Grade MA2211 Grade B

Semester No. : 03

DATE OF PUBLICATION :21-01-2014

W - Withdrawal

I - Inadequate Attendance WH(others) - Withheld for want of Clarification,approval,etc.

22-01-2014 Anna University - COE

WH1 - Withheld for Suspected Malpractice

ANNA UNIVERSITY :: CHENNAI - 600025. OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS Provisional Results of November / December Examination, 2013. Page 3/7
822212104030 822212104031 822212104032 822212104033 822212104035 822212104036 822212104037 822212104038 822212104039 822212104040 822212104041 822212104042 822212104043 822212104044 822212104045 822212104046 822212104047 822212104048 822212104049 822212104050 822212104051 822212104052 822212104053 822212104054 822212104301 822212104302 822212104303 822212104304 822212104305 822212104306 822212104307 822212104308 822212104309 822212104310 822212104701 NANDHINI M PRADEEPA V PREETHA B PRIYA A RAJALAKSHMI S RAJBABU S RAJESHWARI S RAMYA R SANDHIYA M SANGEETHA A SARATHAPARITHA B SATHISHKUMAR N SENBAGALAKSHMI M SHARMILA BENASIR K SHUNMUGASUDHAN M SOBANA N SOWNDHARIYA S SUJILI V VIDHYA V VIJAYAPRAKASH S VINITHA R VINOTHINI T VISITHRA V YOGAPRIYA K BHARATHIDHASAN S BHUVANESWARI R DINESH G JENIN J JERALD L TAMILSELVAN K THAMARAIPRIYA K THIRUMALAIIYAPPAN R VENNILA R VIVEK C JEYASHRI M E C B B E U U B B B B C B B U B C E D E E C C E E C E C C D E U B C C U E U U E U U U E U E E E E U U U U U U U U C U U D U U U U E U E D E E C D B E D U C C C A E D D U C E U U U E E C U U E UA E D C E E D C E E E E E E U U E E E E U E E U E E E U E E D B E U E U E C E E E E D E B C B C C E D B B C U U C C E C B U C C U C S B B A D B D S D C B A B A A A A A A A A A A A A S A A S A A A S A S A A A S A A S A A A A S A S A A A A A A S S S A A S S A S A A A S A S S S A S A S S S A S S S S C D B B E U E C S D C E E B U B C E D U U E B E E C E U E B C U U C E S S S A A D E S D C S A A D C C A C C E C B S B D B U C C A C C B U U

W - Withdrawal

I - Inadequate Attendance WH(others) - Withheld for want of Clarification,approval,etc.

22-01-2014 Anna University - COE

WH1 - Withheld for Suspected Malpractice

ANNA UNIVERSITY :: CHENNAI - 600025. OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS Provisional Results of November / December Examination, 2013. Page 4/7
Inst.Code/Name : 8222 - UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, PATTUKKOTTAI, THIRUKKUVALAI Branch : 104-B.E. Computer Science and Engineering
Subject Code - > Reg. Number 822211104001 822211104002 822211104003 822211104004 822211104007 822211104008 822211104009 822211104010 822211104011 822211104012 822211104015 822211104016 822211104018 822211104020 822211104021 822211104022 822211104024 822211104025 822211104026 822211104027 822211104029 822211104030 822211104031 822211104033 822211104034 822211104035 822211104036 822211104037 822211104038 822211104041 822211104042 822211104043 822211104044 822211104045 822211104046 Stud. Name ABINAYA G ANANTHAVALLI R ANUREKHA D ANUSUYA T DEEPIKA K ELAVARASI M EZHILARASI S GAYATHRI M GOBI K GOPI D JEGANATHAN V KAMALAKANNAN N KARTHIKA R KAVIMATHI R KAVITHA R KAVIYA P MANIKANDAN K MANIMARAN V MARTIN SIMON A MOOVENTHAN T NITHIYA K PAULIN SUBHA P PAVITHRA S PREMA R PRIYANGA M PRIYATHARSHINI S RAJAPRABHU M REKHA P RESHMA A SATHEESH M SEETHA M SELVALAKSHMI S SHANMUGAMANI S SHANTHI B SINDHUJA I D E E E U E C C C B E B B C E E E E U E E E E C B B B C D E U U C D C D U C E C E U U E E E U UA E E E E E E E E E E C E E C E C E C C C UA E D U D B C A C D C E CS2251 Grade E CS2252 Grade CS2253 Grade CS2254 Grade CS2255 Grade U B E MA2262 Grade

Semester No. : 04

DATE OF PUBLICATION :21-01-2014

W - Withdrawal

I - Inadequate Attendance WH(others) - Withheld for want of Clarification,approval,etc.

22-01-2014 Anna University - COE

WH1 - Withheld for Suspected Malpractice

ANNA UNIVERSITY :: CHENNAI - 600025. OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS Provisional Results of November / December Examination, 2013. Page 5/7
822211104049 822211104050 822211104051 822211104052 822211104054 822211104055 822211104301 822211104302 822211104303 822211104304 822211104305 822211104306 822211104307 822211104308 822211104309 822211104310 822211104311 SRIDHAR B STELLA RUBY T SUBASRI L UMAMAHESHWARI M VANITHA P VIJAYALAKSHMI P CHINNA DURAI M DIVYA T ELAVARASAN J ELAYARAJA D KALAIMATHI K NETHAJI S PACHAIYAPPAN P PRAKASH T PREMAVATHI M SOLAIMEENA A VIVEK V E D E E E D E E C D E E U E D B C U E D E E C D U E D E E C U E D C B C

W - Withdrawal

I - Inadequate Attendance WH(others) - Withheld for want of Clarification,approval,etc.

22-01-2014 Anna University - COE

WH1 - Withheld for Suspected Malpractice

ANNA UNIVERSITY :: CHENNAI - 600025. OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS Provisional Results of November / December Examination, 2013. Page 6/7
Inst.Code/Name : 8222 - UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING, PATTUKKOTTAI, THIRUKKUVALAI Branch : 104-B.E. Computer Science and Engineering
Subject Code - > Reg. Number 822211104001 822211104002 822211104003 822211104004 822211104005 822211104007 822211104008 822211104009 822211104010 822211104011 822211104012 822211104014 822211104015 822211104016 822211104017 822211104018 822211104019 822211104020 822211104021 822211104022 822211104023 822211104024 822211104025 822211104026 822211104027 822211104028 822211104029 822211104030 822211104031 822211104033 822211104034 822211104035 822211104036 822211104037 822211104038 Stud. Name ABINAYA G ANANTHAVALLI R ANUREKHA D ANUSUYA T ARUNA E DEEPIKA K ELAVARASI M EZHILARASI S GAYATHRI M GOBI K GOPI D JAYALAKSHMI K JEGANATHAN V KAMALAKANNAN N KANIMOZHI A KARTHIKA R KATHIRAVAN V KAVIMATHI R KAVITHA R KAVIYA P KEERTHIKA G MANIKANDAN K MANIMARAN V MARTIN SIMON A MOOVENTHAN T NANCY A NITHIYA K PAULIN SUBHA P PAVITHRA S PREMA R PRIYANGA M PRIYATHARSHINI S RAJAPRABHU M REKHA P RESHMA A CS2301 Grade B E E U C U E E E U U C UA U U U U E D U E U E U U D E C U C D C U U E CS2302 Grade C E U U E U C E E U E C U U C C E E E E D U E E E U U E U D B B U D E CS2303 Grade D U E E D U E E E U E A U E D E C E C D C U U E U U U U E D E D U D C CS2304 Grade E E U U C E E C U U E A UA E C D E B C U E E B C U U U D U C D E U C D CS2305 Grade E E D E C D C C D E C B E E C E C B E C C UA E E U E C C E C C C E D C CS2307 Grade A A A A A S A S A A A S B B A A B B A A A A B B B S A A A S B A A A A CS2308 Grade A S A A A A A S A S B S B B S S A A B B A B A B B A A S A S S A B B A CS2309 Grade B B A A A B B A A B A S B B A A A B B B B B A B B A A A B S B B B A A MA2265 Grade C B A A A A B S A C A A C U C A B B B B B U B C B A A A C A A A B E B

Semester No. : 05

DATE OF PUBLICATION :21-01-2014

W - Withdrawal

I - Inadequate Attendance WH(others) - Withheld for want of Clarification,approval,etc.

22-01-2014 Anna University - COE

WH1 - Withheld for Suspected Malpractice

ANNA UNIVERSITY :: CHENNAI - 600025. OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS Provisional Results of November / December Examination, 2013. Page 7/7
822211104039 822211104040 822211104041 822211104042 822211104043 822211104044 822211104045 822211104046 822211104047 822211104048 822211104049 822211104050 822211104051 822211104052 822211104053 822211104054 822211104055 822211104301 822211104302 822211104303 822211104304 822211104305 822211104306 822211104307 822211104308 822211104309 822211104310 822211104311 SARANYA A [10-FEB-94] SARANYA A [28-JUL-94] SATHEESH M SEETHA M SELVALAKSHMI S SHANMUGAMANI S SHANTHI B SINDHUJA I SIVARANJANI N SOWMIYA S SRIDHAR B STELLA RUBY T SUBASRI L UMAMAHESHWARI M VAHEETHABANU S VANITHA P VIJAYALAKSHMI P CHINNA DURAI M DIVYA T ELAVARASAN J ELAYARAJA D KALAIMATHI K NETHAJI S PACHAIYAPPAN P PRAKASH T PREMAVATHI M SOLAIMEENA A VIVEK V C U E U U U U U U E U E D U C U U E E D C U U U U U E U C D E D E U U U E E U U E U C E E E U U D U U U U E U U B C D D U D D E E C E U U E U U U U U U E E U E C U U U B C E B E E U E C B C E U U C C E D E U U E U U U E E U C C C C E C E D C C E U E E B U D D E E D E E E E E C C A S A A A A A A S A A S A A A A S S A S S A A S A S A A S S A A S A A S A A A A B A S A A B S A B A S A A S A S C B S A B A B S S A A B A A A A B A A A A A A A A B B A C E C C D B E B S A C B B B B D B C E A B A A A B A E D

W - Withdrawal

I - Inadequate Attendance WH(others) - Withheld for want of Clarification,approval,etc.

22-01-2014 Anna University - COE

WH1 - Withheld for Suspected Malpractice