You are on page 1of 1

MESYUARAT KURIKULUM SEK. KEB.

PUALU BELURU
KALI KE-2, 2014
TARIKH
HARI
MASA
TEMPAT

: 8 JANUARI 2014
: RABU
: 1.30 PETANG
: BILIK WAWASAN SKPB

AGENDA

:
1. Ucapan Pengerusi
2. Mengesahkan minit mesyuarat yang lepas
3. Perkara-perkara berbangkit
4. Pengesahan AJK Kurikulum 2014
5. Pengesahan perancangan aktiviti kurikulum 2014
6. Pengesahan Program Peningkatan Akademik/Peningkatan

UPSR
7. Hal-hal lain
KEHADIRAN: