You are on page 1of 2

CURS 5 Ordinul 626 Depozitul

farmaceutic

Depozitul farmaceutic este unitatea sanitara care are ca obiect de activitate distributia angro a produselor medicamentoase, incluzand procurarea, stocarea, supravegherea calitatii medicamentelor si livrarea acestora catre unitati de distributie. MSF elibereaza autorizatia de functionare pentru urmatoarele tipuri de depozite : - depozite de medicamente ( unde seful de depozit nu poate fi decat un farmcist ); - depozite de substante farmaceutice ; - depozite de produse stomatologice ( unde seful de depozit poate ifi farmcist sau medic stomatolog ); - depozite de ambala e de uz farmaceutic . !epozitele farmaceutice vor fi amplasate in zone in a caror vecinatate nu e"ista poluanti astfel incat sa elimine riscul contaminarii produselor farmaceutice. !epozitul farmaceutic este organizat pe sectii sau diviziuni. #cesta trebuie sa aiba un spatiu special amena at pentru depozitarea produselor farmaceutice din categoria to"icelor si stupefiantelor. !otarea depozitului farmaceutic consta in : rafturi metalice ; sisteme de verificare si de mentinere a temperaturii ; sisteme pentru asigurarea conditiilor de climatizare ; sisteme de protectie impotriva rozatoarelor si a insectelor ; echipamente de masurare ; mi loace de transport. !epozitele farmaceutice trebuie sa contina urmatoarele documente : facturi de intrare a produselor farmaceutice ; facturi de e"peditie a produselor farmaceutice ; lista proprie cuprinzand medicamentele distribuite ; lista cu furnizorii de medicamente ; lista cu beneficiari ; documente financiar-contabile. $ersonalul deozitului farmaceutic este compus din : farmacisti primari ; farmacisti specialisti ; farmacisti rezidenti ; asistenti de farmacie ; asistenti si afrmacisti aflati in practica.

Drogheria
Drogheria este unitatea sanitara care asigura asistenta in ambulatoriu a populatiei cu produsele medicamentoase, si care se elibereaza fara prescriptie medicala, precum si a produselor igienico-cosmetice si a dispozitivelor medicale. %n drogherie isi desfasoara activitatea, in baza autorizatiei de libera practica, personalul de specialitate compus din asistenti de farmacie si asistenti de farmacie principali. !rogheria va fi condusa de asistentul de farmacie. Sub indrumarea asistentilor de farmacie , in drogherie isi pot desfasura activitatea viitorii asistenti de farmacie aflati in practica. Atributiile asistentului de farmacie asigura aprovizionarea, conservarea si eliberarea produseloe medicamnetoase care se elibereaza fara prescriptie medicala ; efectueaza receptia cantitate si calitate a produselor medicamentoase; trebuie sa cunoasca legislatia sanitara si pe cea farmaceutica in vigoare ; supravegheaza activitatea viitorilor asistenti de farmacie aflati in practica ; este interzisa amplasarea drogheriei in baraci, gara e si apartamente cu destinatie de locuinta ; localul drogheriei va avea o suprafata utila de minim &' m. (ocalul dragheriei curpinde urmatoarele incapari : ). oficina ( cu o suprafata de minim )* m+ ) ; +. depozitul ; &. grupul social ; ,. biroul asistentului de farmacie . !rogheria poate detine si elibera numai produse medicamentoase care au autorizatie de punere pe piata si care sunt procurate de la unitatile framaceutice de distributie, autorizate de MSF. %n drogherie se vor afla in permanenta : - nomenclatorul de produse farmaceutice in vigoare ; - F- in vigoare ; - dosar cu legislatia farmaceutica in vigoare. .nitatea de productie farmaceutica functioneaza in baza autorizatiei de functionare emisa de MSF. #ceasta terbuie sa dispuna de urmatoarele utilitati : - sursa de apa potabila ; - energie electrica ; - sistem de canalizare .