You are on page 1of 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KBSR 2014

MINGGU TARIKH HARI KELAS MASA BILANGAN MURID MATA PELAJARAN TOPIK BIDANG/TAJUK MASA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1 1/1/2014 RABU 5 BESTARI 7.45-8.45 16 ORANG PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000 60 MINIT PADA AKHIR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MURID DAPAT: 1.1 Menama dan menentukan nilai nombor. Menentukan nilai nombor hingga 10,000: (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan perwakilan objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. B1D2E1(a) (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. (c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. B1D2E1(b) (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. B1D2E1(d) (a) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi. B1D2E1(d) (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan. B2D1E1 (ii) (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka. B2D1E1 Susun nombor mengikut tertib Bandingkan nombor Lengkapkan pola nombor Melengkapkan lembaran kerja

AKTIVITI

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM EMK: Yakin diri, ketelitian, tidak putus asa. TMK: Menerangkan menggunakan komputer dan LCD BAHAN BANTU BELAJAR: REFLEKSI TINDAKAN SUSULAN Kad nombor, dan lembaran kerja muka surat 92-99 (rujuk Modul PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: Teliti, tekun, kerajinan, bekerjasama