Prijedlog

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika - amandman Vlade Republike Hrvatske

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 - pročišćeni tekst i 5/2014 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika, podnosi sljedeći

AMANDMAN

Članak 37. mijenja se i glasi: "Članak 37. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.". Obrazloženje: S obzirom na to da je člankom 37. Konačnog prijedloga zakona bilo predviđeno da Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a taj rok je protekao, potrebno je utvrditi novi datum stupanja na snagu Zakona, na način da Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful