Akeres Habayis Thursday 01.30.14

‫בס"ד‬

‫היינט‬

30°- 23°

‫שקיעה‬
5:11 ............................................

‫מארגן‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
6:23 ............................................

‫זוניג‬

40°- 30°

)72(

‫פארוואלקענט‬

■ January 29, 2014 • ‫דאנערשטא פר' תרומה • כ"ט שבט תשע"ד לפ"ק‬
To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744

email: AkeresHabayis@GitMorgen.com

Classified $10

Small Box $25

1 Inch $50

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

)‫הרב שמואל ווייסבערג שליט"א (גאלדשטיין‬
‫ מאנסי‬- '‫הכלה מרת שרה גאלדא תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫הרב חיים אלעזר ווייס שליט"א (בעער‬
‫ מאנסי‬- ‫החתן כמר נפתלי ני"ו‬

)‫ר' מאיר מייער הי"ו (מייזנער‬
‫ ב"פ‬- '‫הכלה מרת הינדא תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' מאיר ניסן לעווי הי"ו (שפיטצער‬
‫ מאנטריאל‬- ‫החתן כמר חיים יוסף דוד ני"ו‬

)‫ר' וואלף בר"ה שווארטץ הי"ו (פריעדמאן‬
‫ וומ”ס‬- '‫הכלה מרת פיגא תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' יוסף חיים קרויס הי"ו (גראס‬
‫ ק"י‬- ‫החתן כמר אברהם מאיר ני"ו‬

)‫ר' ליפא שטערן ע"ה (שווארטץ‬
‫ וומ”ס‬- '‫הכלה מרת זלאטא הינדא תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' נחום שמשון עסטרייכער הי"ו (רייך‬
‫ מאנטריאל‬- ‫החתן כמר לייבוש ני"ו‬

‫צד הכלה‬

‫וקול שמחה‬

‫צד החתן‬ 

LIVE HOOKUPŒ~„ƒ”€~„†‡Œ–‚‡~†Ž•—ƒ…—~––†Ž‡‡‚
2000

1845.414.

ƒ–‡Œ‚–Œ‚…˜’‚—‹‡Š‚˜ 

‹Ž‡…Œ~Ž~Ž~Œ–ƒ”  

M18454142000@gmail.com†Š‡Œ‡~†‡–’†Ž‡‡•‡ƒ~

We carry a full line of long lasting CARELINE Makeup (exclusive)
(we deliver)
SPECIAL
Manicuret

FACIAL

ACNE FACIAL

Pedicuret
Waxingt
by the famous Rina all for $89.99
Massaget
Tintingt
*limited time only
Professional Makeup Artist On Premises
Professional Acne Treatmentt

‫הערט וויאזוי די צווייטע שיעור‬
‫דורך די חשובע‬
'‫ געלבמאן תחי‬.‫ ל‬.‫מען לעבט ר‬
‫פאר די בית רחל תלמידות‬
!‫א זיס לעבן‬
‫ תשע"א‬- ‫פון תשס"ו‬

!‫היינט‬

‫היינט וועט בעז"ה פארקומען‬

‫אין בנין התלמוד תורה‬
‫בנין ישעי' זאב‬

762 Wythe Ave.

‫ אווענט‬8:15

Klein's Restaurant
718-384-6577

plus 'organic peal'

(‫'טע קלאס און העכער‬15 ‫)ווייבלעך פון‬

TODAYS Special: Pie Pizza $10 - FREE Delivery!

445 Park Avenue
bet, Kent & Franklin Ave

Internal Medicine
General Check Up
Throat Cultures
Flu Shots
& Vaccinations

Community Health Network

718.963.0800

Blood Work
FREE
TRANSPORTATION
PROVIDED
Referrals
¾°¯³³¯¿³³¸¯·Á´´Ǹ¯
House Calls
À¸´´ÇÁÀÁ»Á°¯¿ÇÁµ¿´¯¾´Ã
Professional Ear Wax Cleaning

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

718.963.0800 ·¿Á½·¿¸´Ã¯ÇÁ¸¸¯ǯ÷¿¸¸³·Ã´Ç

Community Health Network

“Can I still become
Computer Savvy
before this Purim?”
ȩHFʝȷɏɈʇʕɔɩ

SURELLES SKIRTS
will be coming iy"h to 213 Lee Ave.

TODAY1/30

12:30 - 8:30pm

Join our Pre-Purim
CRASH COURSE today!

Just Arrived!

New Shabbos
& Velvet Simcha Skirts

917.789.3138

‫בואי כלה‬

REBETZIN ROCHEL LUBIN
will be giving her

2 PARTS SERIES KALLAH SHIUR

Feb. 10 & 11
Please call 347-616-4934 / 848-210-0286

BALEHBUSTA
HOUSE MANAGER
Looking for a well-organized
female to manage a group home
for 14 women with developmental
disabilities in Williamsburg, early
mornings 6-9, Training provided Very good pay - Great opportunity.

Please call 718-782-3900

‫קלאסיפיידס‬
917-409-7133 ‫ רופט‬,‫ אחריות'דיג און פארשטאנד צו קינדער‬,‫גרופ; מוז זיין עקספיריענסד‬-‫ פאר א פלעי‬substitute/‫געזוכט א מיידל טיטשער‬
1855-855-2324 ‫ האטליינס‬- ‫ קאר סערוויס‬- ‫ באס סקעדזשועל‬- ‫ ביזנעס נומבערס‬- ‫ חסד נומבערס‬/ ‫ עמערדזשענסי‬- ‫ וועטער‬- ‫ בית הוראה‬- ‫זמנים‬

‫ טעג לע"נ רבי מנחם מענדל מרימנוב זי"ע און געזעהן א גרויסע ישועה‬40 ‫געזאגט פרק שירה און געצינדן א ליכט‬

‫ פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‬- ‫געביידע מיט אסאך דירות צו פארדינגען אין א"י‬
011-972-52-715-6761 ‫מיר האבן אויך שיינע דירות אין אלע געגענטער‬

Property Management office looking for a Full time secretary
Please call 5187129466
A bookkeeper with knowledge in QuickBooks and excel is wanted for full time, part time
may also be considered please email to info@regencym.com or text 347-403-9594
F/T Secretary position available in Heimish WMSBRG Office. Phone skills
& Knowledge in QuickBooks a must. 12 graduated preferred. Call 718-207-3336

FOR SALE - Accentuation mahogany -almost new- Italian bedroom set. 2 head boards.
48 inch. Night table. Dresser. Regular price $14,000, asking $7,850. Please call 347-409-8766

Exterminator Mice Proofing Guaranteed lowest prices.
Best Service. Call 347-341-0420
718-705-8008 ‫ טעג‬30 ‫ פונט אין‬30 ‫ האט שוין געראטוועט טויזנטער היימישע מענטשן! וועלכע האבן פארלוירן‬Full-Sucsses Diet Spray ‫די‬

347-219-4846 ‫ רופט‬,‫ מעסענדשער‬- ‫ עירפארט‬- ‫ לאנג דיסטענס‬- ‫אינגערמאן נעמט אן טריפס לאקאל‬
718-852-8573 ‫ רופט‬,‫ נאנט צו ביהמ"ד‬,‫ א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‬- ‫וואודרידזש‬
718-302-4905 10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place

718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬
347-512-1704 ‫ צופרידנהייט גאראנטירט! רופט‬100%‫ע‬,Construction & Carpeting Jobs ‫מיר טוען אלע ערליי‬

STOP

Hair Loss
T O D AY

‫און ראטעוועט‬
‫אייער האר‬
‫רופט שוין‬
718-913-4683 !‫און פיאות‬

‫ וואס האט‬Kit ‫קויפט די נייע‬

Approved Drops by FDA
+ Natural Vitamin & Shampoo

To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful