Sadržaj
Predgovor 9 Bilješka autora 13 1. Uvod 17 1.1. Ayurveda 17 1.2. Stvaranje 18 1.3. Materijalna energija 24 1.4 Stvaranje pet grubih elemenata 24 1.5. Čovjek i gigantski svemirski oblik virat-puruša 25 1.6. Tri gune ili kvalitete materijalne prirode 27 2. K o n s t i t u c i j a č o v j e k a - p r a k r i t i 29 2.7. Tko smo mi ? 29 2.1.1. Duhovno tijelo 29 2.1.2. Fino (suptilno ) materijalno tijelo 30 2.1.3- Grubo materijalno tijelo 32 2.2. 2.2.1. Kako održati zdravo materijalno tijela tijelo? 33 33

Poznavanje

materijalnog

2.2.1.1. Tri-doshe 33 2.2.1.2. Određivanje osobne tjelesne grede 44 2.2.1.3- Strukturni elementi grubog tijela 56 3. Bolesti 67 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Uvod 67 Uzroci nastajanja i podjela bolesti 68 Sklonosti ka određenim bolestima 69 Važnost uravnoteženosti urina i znoja 70

1. potječe od Apsolutne Istine. vedska medicina je pretežno preventivna.4. donosi praktična znanja za samoozdravljenje. Ayurveda sadrži detaljne upute o osobnoj higijeni i prehrani koje omogućuju zdravlje i dugovječnost.2. Trudnoća i njega djece 106 5.1.1. Vitamini 115 5. D i j a g n o z a . zdrav način života.6.1. kao i sva vedska znanost. izliječi i ude u svoju prirodnu ravnotežu. One donose holistički pogled na zdravlje. Za razliku od Zapadne medicine koja je pretežno kurativna. Važno je svakodnevno čitanje žive knjige.1.1 Preventiva 95 5. Kao što kaže autor naše nove knjige. kao što podnaslov kaže.2. Ayurveda je savršena znanost kaže autor. Može se prevesti kao "znanost življenja".2. Dijagnoza pregledom stolice 93 5. a prenosila se lancem učeničkog nasljeđa s učitelja na učenika kroz generacije. Ayurveda kaže kako se to može pomoću pulsa 79 na osnovi izgleda lica 85 na osnovi izgleda usta 86 pregledom jezika 87 pregledom noktiju 90 po očima 92 pregledom urina 93 4.2.8.Vedska medicina". Kratak pregled 112 5.1.6. ayurveda tretira osobu a ne bolest. Odmah nakon buđenja i ustajanja 97 5. Živo b i ć e ili duhovna duša (duhovna energija) mora djelovati u skladu s tijelom (materijalnom energijom) koje je dobilo. Uvod 95 5. Uvod 79 4. Dijagnoza 4. Dijagnoza 4. Efikasnost i filozofija su već prihvaćene u modernim medicinskim krugovima.2.1.7.3. Začini za sprečavanje neželjenog djelovanja hrane 154 Rječnik 157 Korištena literatura 161 Bilješka o piscu 162 Bhaktivedanta UZR 163 .2. Naglašavaju važnost uravnotežene dijete. U prirodi postoji beskonačna količina inteligencije.p r a ć e n j e zbivanja u tijelu 79 4. Treba mu samo pomoći kako bi si moglo samo pomoći. Ključ zdravlja i bolesti jc agni 71 3. S obzirom da je prevencija mnogo humanija i jeftinija od liječenja.5. Svakodnevna higijena i navike 95 5.2.2.5. Primjeri obroka i prijedlozi 120 5. Za razliku od moderne medicine. Dijagnoza 4. ona se koncentrira na o n o što je potrebno za vođenje zdravog normalnog života. Potisnute emocije 73 3. Kaže se da su živa bića su ovom materijalnom svijetu spoj duhovne i materijalne energije. pa je stoga sklon samoizlječenju. Dijagnoza Predgovor Knjiga Stjepana Zagara "AYURVEDA . fizičke aktivnosti. Dijagnoza 4.tak" inteligencije koje je s p o s o b n o da se oporavi.5.2.6. Dijagnoza 4.1. očitovanje kozmičke energije i u harmoniji je s makrosvemirom.2.4. Znanstveni način uzimanja hrane 115 5.2.3. tijela. Ona je razotkriveno znanje. higijenu i brigu o tijelu za dug i zdrav život.2.1.3. Kako je u biti znanost liječenja.3. Dijagnoza 4. Čovjek je mikrosvemir. ova knjiga doprinosi zbližavanju drevne mudrosti i modernog znanja. Ayurveda je znanost koja se zasniva na staroj indijskoj filozofiji. njena je namjena poboljšanje zdravlja i ljepše življenje. Tako i tijelo možemo vidjeti kao "tiki . P r e v e n t i v a i l i j e č e n j e 95 5. Prehrana 112 5. jer p o t j e č e iz savršenog izvora.2. Odmor i spavanje 96 5. Ayurveda želi da svaka osoba dovede svoje tijelo i duh u savršenu harmoniju s Vrhovnom sviješću. Bolesti uzrokovane poremećajem dosha 74 4.3.9. Ostale navike i higijena 104 5. Priprema hrane i lijekova u kuhinji 128 5.7.1.2.

pilta. a ojas kaphi. Osim hrane. da bi mogla uočiti promjene. Ljudsko tijelo je u stanju njihovog neprekidnog utjecaja. svaka osoba je kombinacija ove tri doshe. itd. Naime. navika. Doshe su za svaku osobu nepromjenjive.) i vipaku ili okusu nakon što je hrana metabolizirana. liječnici koriste i druge metode dijagnoze. Charaka i Sushruta-samhita su dvije drevne rasprave o kirurgiji i o p ć o j medicini na kojima se bazira Ayurveda. itd. dhatue. U knjizi se navode dugovječnost i pomlađivanje. Definicija zdravlja i bolesti u Zapadnoj medicini prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) ne razlikuje se u osnovi od definicije iz Sushruta-samhite. tridoshe: vata.) prema tijelu određene osobe. Tzv. Naglašava se važnost ranog otkrivanja simptoma neravnoteže ili preventivno djelovanje. slano. boje. položaj planeta. osjećanja. postoje svuda u prirodi. Uzrokovane su neuravnoteženošću tijela i uma. tejas pitti. Poremećaji ili neravnoteža uzrok su p o r e m e ć e n o g agnija koji ne može probaviti svu hranu pa se stvaraju toksini ili ama koji kruže po tijelu i nakupljaju se u slabim područjima. Definicija zdravlja prema SZO kaže: "Zdravlje je o p ć e fizičko. pitta i kapka. Stoga se svakoj osobi preporuča č e š ć e promatranje pulsa. pitta. Prana je slična vati. Doshe. Najvažniji i najfiniji je sjeme (piryd). p r e p o r u č e n a za o b i č n o g čovjeka. Kako je neuravnoteženost sjeme bolesti. itd. Uravnoteženje dosha (unutarnjih sila) provodi se pravilnom prehranom i navikama. Zapažamo da je u Ayurvedi uz grubu i suptilnu materiju nazočna i duhovna dimenzija. Ayurveda bolest definira kao nered u tijelu. Doshe održavaju tijelo u funkcionalnom stanju u nazočnosti duhovne duše. Kaže se da oni ovise o tri još finije esencije: prani. Zato se kaže da je ključ zdravlja i bolesti agni ili vatra probave (metabolizam). itd. iako nepoznate Zapadnoj medicini. pravilnog liječenja. osim ovih. Kaže se da je ključ zdravlja vatra probave koja se u grubljem obliku zove agni. metali. Postoji šest rasa ili okusa hrane na jeziku (slatko.postići poznavanjem i pravilnim održavanjem tri fina energetska principa. Liječenje je ponovno uspostavljanje ravnoteže. narušit će ravnotežu tri doshe i nastati će bolest. kao i normalni apetit. kje se smatra suštinom. Toksini se stvaraju i zbog osjećajnih poremećaja. i tko je blažen u tijelu. duhovnim vježbama i celibatom. usana. Npr. U knjizi ć e m o naći test p o m o ć u kojeg možemo približno otkriti svoj osobni tip: vata. glazba. neuravnoteženost uma može dovesti do bolesti grubog tijela i obrnuto. Dotaknuta je također i ayurvedska farmakologija koja se temelji na rasi ili okusu hrane na jeziku. a ne samo odsustvo bolesti". genetski određene (individualni pristup) i temelj su psihosomatske egzistencije čovjeka. Podložne su promjenama s obzirom na mjesto (more. Hrana koju j e d e m o stvara strukturne elemente grubog tijela. yogi vježbama. Također se navodi važnost uravnotežnog izbacivanja tri male: stolice urina i znoja. sedam tjelesnih tkiva i otpadnih produkata tijela (izmet. okoline i osjećajnih poremećaja. vrijeme (u godišnim dobima). nizine). mokraće i stolice. a zdravlje kao red i opću ravnotežu. Zbog toga je naglašena važnost čuvanja sjemena ili celibat. Ojas je bit svih sedam dhatua ili tjelesnih tkiva. To se postiže jednostavno prehranom. kristali. ljuto. prožima čitavo tijelo i čini auru (isijava svjetlost). gorko i trpko). otkriti uzroke i preventivno djelovati. načinom života. jezika. Tejas je suština vrlo suptilne vatre koja podešava metabolizam p o m o ć u sustava enzima. ostale osobe nazivaju se bolesnima". Dijagnostika u u ovoj knjizi. trebala bi birati odgovarajuću hranu za s e b e vodeći računa o spomenutim okusima. ako osoba uzima previše hrane neke od šest rasa. tj. lica. umu i duhu je stvarno zdrav. Ravnoteža dosha znači zdravlje i dug život. Zatim. psihičko i socijalno blagostanje. hladno. Kada nastupi bolest. ojas i tejas također moraju biti u ravnoteži. Poznavanje međusobnih odnosa (u postocima) tri doshe u tijelu je ključ pravilnog odnosa (pravilne prehrane. kapha. viryi (potencijalu) ili okusu hrane u tijelu ( u č i n c i : toplo. kiselo. Sushruta kaže: "Osoba koja ima normalnu ravnotežu tri doshe. Ono je uvijek u stanju dinamičke ravnoteže. psihosomatske ili psihofizičke bolesti se također tretiraju u zapadnoj i istočnoj medicini. Kaže se da postoji izravna povezanost između dijete. očiju. Prana je životna energija ili energija daha koja opskrbljuje tijelo kisikom i održava cirkulaciju. Uz ostale uzroke. životnu dob. kapha. ovisno o tome koji je tip: vata. Dalje se kaže da je bolest neugoda i patnja u tijelu koje imamo zbog toga što se procesi u tijelu više pravilno ne odvijaju. neravnoteža znači bolest. urin i znoj). koja je u Zapadnoj medicini zanemarena. ojasu i tejasu. noktiju. Liječni- . J e d n a ili dvije doshe mogu prevladavati u tijelu. teško. na ravnotežu u tijelu utječu i druge tvari (biljke) koje jedemo. temelji se na stalnom praćenju međusobnog djelovanja zdravlja i bolesti. Svaka osoba. planine. Prana. prejedanje i osjećajni poremećaji su danas glavni uzroci neravnoteže tri doshe.

prije dvadeset i pet godina bio sam teško bolestan. Nalazi su pokazali kronični katar želuca zbog nervoze. Bhaktivedana Swami Prabhupada. alopatije i dr. Zašto sam privučen upravo vedskim i ayurvedskim znanjem? Zašto ga želim i drugima podariti? Sjećam se. prvo treba odstraniti toksine iz tijela pa tek onda primjeniti neki oblik liječenja. dr. Z a p o č e o sam s prakticiranjem hatha-yoge. simptomi će se možda povući u unutrašnjost (površno liječenje često u zapadnoj medicini). Ayurvedski pripravci su sigurni. izlučivanje otpadnih tvari. U to vrijeme sam radio u školi. ova knjiga informira čitatelje o ayurvedskom načinu liječenja bolesti. dajući mali dio bogatstva ayurvedske mudrosti. Ako se povežemo s Vrhovnom sviješću ili s Vrhovnom istinom koja je puna vječnosti. znanja i blaženstva. Do sada sam održao nekoliko seminara i predavanja iz Ayurvede. a zatom nervoza i tjeskoba). mogao sam vidjeti koliko mnogo i bespotrebno ljudi pate od raznoraznih bolesti koje nam n a m e ć e suvremeno doba. Važno je uravnotežiti tri doshe. Za otklanjanje toksina preporučuju se dva procesa: eliminacijom i neutralizacijom. duša će postati također puna vječnosti. Znanje u ovoj knjizi . znanja i blaženstva. Nisam znao što učiniti? Jednog dana sam našao u poštanskom sandučiću dopisnicu koju je poslao psiholog Slavinski nudeći svoju prvu knjigu "Psihički trening yogija". njega djeteta. koja je uzrok ravnoteže ili neravnoteže tijela i uma. um i tijelo. Danas imam dugogodišnje o s o b n o iskustvo kako pravo vedsko znanje uistinu pomaže. Odlučio sam stoga napisati ovu knjigu kako bi svakome pomogla u izliječenju tjelesnih i psihičkih poremećaja. č e m u tolika trka u životu. kiropraktike. a također i zbog moje prirodne privučenosti ayurvedskim znanjem. mijenjati ga. Kad sam j e d n o m skoro pao u nesvijest. Prije osam godina došao sam do izvorne vedske literature koju je na Zapad prenio Sri Srimad A. Upravo stoga želim ga podariti i drugima. zapitao sam se što ja to radim i za koga. U knjizi je naveden i poseban dio s ayurvedskim savjetima o porodiljstvu i pedijatriji: prehrani majke i djeteta. Svrha Ayurvede je da nam kaže kako možemo utjecati na naš život. te sam pribjegao uzimanju apaurina. vegetarijanstva. Kupio sam knjigu i prema naputku prakticirao "pranayamu"potpuno vogičko disanje. Nije teško pogoditi da su to bili uzroci bolesti (preopterećenost. To stanje svijesti. Udubio sam se u studiranje njegove filozofije o zdravom načinu življenja. ova knjiga je kratki uvod. Slavinski je tvrdio da pomaže i u mojem slučaju. Najpoznatiji je način eliminacije "panchakarma" ili pet postupaka.čka dijagnostiku i terapija su složeni i znanstven posao i zahtijevaju ayurvedskog stručnjaka. makrobiotike i s vremenom bolest je posve nestala. Mirjana Kuže BILJEŠKA AUTORA Vodeći malo više brige o svom zdravlju u odnosu na većinu ljudi. više od bilo koje vrste imuniteta. masaže. stvara više stanje zdravlja. a život bez bolesti ovisi o stanju naše svijesti. Prema Ayurvedi. dostupni i nisu štetni a pomažu tijelu u njegovom prirodnom tijeku stvaranja ravnoteže č i m e se pomaže izliječenje. produžiti. Tada sam nabavio još nekoliko knjiga o yogi. specifičnosti zdravlja i bolesti kod male djece.C. a bolest želuca se zbog njih povećala. Ako želimo savršeno zdravlje p o t r e b n o je pobrinuti se i o duši. završavao fakultet i imao ženu i djecu. Trebamo je učiniti blaženom. Učestali su noćni bolovi i nesanica. Kao što kaže autor. Shvatio sam da to znanje dolazi s više razine. Nakon dva mjeseca nervoza je uistinu nestala. Bolest se smirila. Što se tiče liječenja. i pojaviti na drugom mjestu ili u drugom obliku. efikasni. učiniti ga kvalitetnijim. Ovaj sustav medicine baziran je na filozofiji da duh najdublje utječe na tijelo. Ako se to ne učini. uvođenje u znanost o životu na sažet i informativan način. te je uvijek relevantmo i nepromjenjljivo. Zatim se pristupa liječenju. Liječenje se sastoji od lijekova (uglavnom pripravci od biljaka). Nakon četrnaest dana oni više nisu djelovali smirujuće. Tada sam potpuno utvrdio svoju vjeru u vedsku znanost.

Siniši Steinbergeru i Nikoli Hapaču za pomoć pri pisanju teksta. itd. Bhaktivedana Swami Prabhupada. ja sam ga samo prikupio i prema mojim sposobnostima napisao u što vjernijem obliku. Ayurvedski nazivi lijekova koji su bez objašnjenja ne bi nas trebali smetati. prirodno živjeti i hraniti se. U ovoj knjizi su samo djelići ogromnog i detaljnog ayurvedskog znanja. sklad i sreću. Ta neujednačenost je naročito nazočna u poglavljima: "Odlike i korištenje hrane". otkrit ć e t e vašu istinsku prirodu. 3. Povoljno je to što prema ayurvedskim ili indijskim nazivima možete u Indiji kupiti određene lijekove kojih kod nas nema. C. prof. Dragi Plećku za stručnu recenziju knjige. saznate ili spoznate uzroke zašto vas r e c i m o boli glava. Bhaktivedauta Swami Prabhupada. hrane i lijekova na našem jeziku. Navayauvana dasa Adhikari koji je sakupio i napisao Prabhupadina predavanja. Za velik dio bolesti ili patnji sami snosimo krivnju zbog nepravilnog načina življenja i prehrane. Zahvaljujem se i svima ostalima koji su gli kako bi ovu knjigu učinili uspješnom. ako je budete pažljivo studirali. uz p o m o ć znanja u ovoj knjizi naći ć e t e lijek za otklanjanje ne samo bolesti. U ovoj knjizi pronaći ć e t e znanje p o m o ć u kojeg ć e t e saznati kako zdravo i sretno. Ovo je važno za dalje detaljno studiranje pojedinih dijelova ove knjige u cilju poboljšanja osobnog zdravlja i sreće. C. Nikoli Ðurdeviću. tj. ili zašto imate zatvor. moći ć e t e osjetiti i vidjeli simptome bolesti prije nego što se ona i pojavi. a cilj ove knjige (ayurvedskog znanja) je upravo taj. Tomislavu Kardašu na umnožavanju teksta. Nadam se da ću ove nedostatke uspjeti ispraviti za sljedeće izdanje ove knjige. Također ć e t e biti sposobni shvatiti uzroke svojih problema.C. želudac. tada trebate pratiti zbivanja u vašem tijelu i paralelno studirati ovu knjigu čije znanje će vam pomoći da otkrijete. 2. Čitatelju predlažem da prvi puta pročita cijelu knjigu bez preskakivanja kako bi dobio uvid u sadržaj koji mu se nudi.Prijateljima. dr. P o m o ć u ove knjige. pitta. Sri Srimad A. Ispričavam se čitateljima što ć e naići na izvjesno šarenilo u nazivima pojedinih biljaka. sci. već i uzroka bolesti. koji je u svojih trinaest predavanja dao osnove Ayurvede. Ista je namjena i ove knjige. A upravo to znači živjeti ugodno i sretno u tijelu bez patnji. J o š nisam uspio prevesti niti objasniti sve ayurvedske (sanskrtske) nazive biljaka. Mirjani Kuže i tur. Imajući vjeru U njega. Zahvale: 1. za tehničko uređenje knjige. Znanje u ovoj knjizi temelji se pretežno na održanim predavanjima iz Ayurvede koju je dao Sri Srimad A. zastupajući izvornost znanja. Svugdje u svijetu kad kupimo lijek. Dovoljno je da znamo za koju su bolest namijenjeni. a u Indiji nisu skupi i vrlo su dobri. v e ć bhaktama i drugim ljudima radi poboljšanja njihovog zdravlja i ljepšeg življenja". Moja predavanja nisu namijenjena liječnicima. Baktivedanta Swami Prabhupada je rekao: "Sve što sam dao je original iz Ayurvede. "Vedski dopunjivači hrane" i "Anupana".nije plod moje vlastite špekulacije ili tzv. hrane i lijekova. tj. na razne načine pomo- Autor . godine Navayauvana dasa Adhikari. kapha ili neka od kombinacija tri doshe. Ayurveda kaže kako bolest predstavlja neugodu i patnju u tijelu koje imamo iz razloga što se u njemu procesi više ne odvijaju pravilno. a to sam napomenuo u knjizi. a sakupio i napisao 1 9 7 8 . I ne samo to. pronaći lijek i otkloniti bolest prije nego što se ona pojavi. knjiga izlazi u dva dijela. a ona upravo predstavlja zdravlje. Oni su narušeni raznim izvanjskim utjecajima i načinima nepravilnog življenja i prehrane. dipl. ing. U drugom dijelu više govorim o samom liječenju. dobijemo uz njega naputak i objašnjenje. Ako želite pomoći sami sebi i drugima. Nakon prvog čitanja neka ispuni predloženi test u ovoj knjizi kako bi saznao koji je tip: vata. I više od ovoga. Vesni Škrlin za lekturu teksta. Krunoslavu Ðurdeviću za vrlo korisne savjete. Sri Srimad A. Zbog obimnosti sadržaja. osobnog dugogodišnjeg iskustva. Mom duhovnom učitelju Srila Harikesa Swamiju za neprestano poticanje slijeđenja ayurvedske mudrosti i prakse.

Ayurvedska se znanost ne temelji na promjenljivim podacima. Čitava ayurvedska literatura se temelji na sankhya filozofiji. o doshama ili tjelesnim sokovima.1." Ayurveda je zabilježena sanskrtom u Vedama prije 5 . Svaka od tih liječničkih specijalnosti objašnjena je u skladu s teorijama o pet životnih elemenata (eter. khya . Ayurveda Znanje sadržano u ovoj knjizi je od trajne vrijednosti. voda." Korijen riječi sankhya su dvije riječi sanskrta: sat . Sankhya znači "analitička studija materijalne prirode. Sanskrt je najdrevniji jezik Indije i ovog planeta. vatra. Stoga Ayurveda znači "Znanost o životu. o tri male (mokraća. Ayurveda je znanje o tome kako s e Istina izražava u životu. Uvod 1. primaljstvo. opću medicinu i kirurgiju. Ayurveda sadrži osam osnovnih grana medicine: pedijatriju. umu i duhovnoj svijesti (duši). Stoga je Ayurveda razotkriveno znanje. zemlja).mudraca . Riječ filozofija odnosi se na ljubav prema Apsolutnoj Istini. zrak. stolica i znoj) te o životnom trojstvu .tijelu. O n o nije podložno nesavršenstvima i netočnostima empirijske (zapadne) medicinske znanosti. 0 0 0 godina.POGLAVLJE I 1. U ovoj knjizi su samo djelići ogromnog i detaljnog avurveđskog znanja. oftalmologiju. Ayu znači "život" a veda "znanje".svetih osoba koji su svojim meditacijama i manirama dobili milost Gospodina i tako bili prosvjetljeni u srcu ovim znanjem. otorino-laringologiju. ginekologiju. već na vječnoj mudrosti rišija . Religija ili yoga označava put do Apsolutne Istine. o sedam dhatua ili tjelesnih tkiva. Za razumijevanje Ayurvede potrebno je poznavati i prihvatiti sankhya filozofi- . gerijatriju. Ayurveda smatra da je čitav životni put posvećen.znati. Ayurveda ne obuhvaća samo znanost već i religiju (yogu) i filozofiju. Ayurveda je cjeloviti sustav liječenja. Ayurveda je znanje koje nije ograničeno n e k i m vremenskim razdobljem i objašnjenja koja se ovdje navode poslužit će čitaocu tijekom cijelog života.istina.

Ovo je glavna svrha stvaranja materijalne k r e a c i j e Kad je Gospodin vidio potrebu za stvaranjem materijalnog svijeta. svojom voljom inkarnirao se u svoju 1. Svatko može naučiti praktična znanja samoozdravljenja koja su navedena u Ayurvedi. Naime. odvojena i uvjetovana (uvjetovana zakonima materijalne prirode) živa bića s vremenom zaboravljaju svoj izvorni položaj koji su imali u duhovnom svijetu da su sluge Gospodina puni vječnosti." (S. zbog svog graničnog položaja (nalaze se između unutrašnje i izvanjske energije).B. po kvaliteti jednaka su Gospodinu vječna.. tj.Maha-Visnua. dok izdiše. Purusa inkarnacije su zadužene za materijalni svijet. Purusc (ili drugog Visnua). niti je postojala materijalna energija kojom je stvoren materijalni svijet. Purusa pogledao unutrašnjost pojedinih svemira i vidio kako je unutra sve tamno i prazno. "Ayurveda uči da je čovjek mikrokozmos. Stoga Gospodin ulazi u svaki pojedini svemir u obliku 2. Osnovni stav Ayurvede Osnovni stav Ayurvede je sposobnost pojedinca za samoizlječenje. znanja i blaženstva.veličine duhovnog atoma. Gospodin zbog svoje milostive prirode želio je stvoriti svemirsku materijalnu kreaciju da bi pružio priliku. Tada među njima nastupa uzajamno djelovanje koje začinje evoluciju prvotne materije. One se u pradlumi nalaze u ravnoteži. Kad udiše. Polovina svemira je ispunjen vodom oceana a u drugoj se nastavlja stvaranje. Ova odvojena živa bića su zapravo pobunjenici.). Materijalni svijet je stvoren kasnije kad je jedan dio živih bića poželio da živi i služi Gospodina odvojeno od Njega. Purusa inkarnaciju . sada odvojenim i uvjetovanim živim bićima uspavanim u zaboravu. Samo Njegovom vrhovnom voljom o m o g u ć e n o je stvaranje i na kraju sve se stapa s Njim. uzevši tijesnu povezanost osobnog i kozmičkog duha.B. Tako se na duhovnom neograničenom nebu vrhovnom voljom Visnua pojavio oblak u kojem je sve mračno. (Ayurveda. Na drugoj strani je duhovni svijet. Purusa je izvor i neuništivo sjeme svih živih bića i inkarnaci- .sile ili kvalitete materijalne prirode..ju koju je dao riši. Sa s o b o m donosi sve materijalne energije. Vrhovna je i svukupna.) Zatim je Gospodin kao 1.gospodari). Zatim Gospodin svojim pogledom oplođuje pradhanu s vječnim vremenom i živim bićima (duhovnom energijom). Postojanje pojedinca neodvojivo je od sveukupnog kozmičkog očitovanja. Od znoja Maha-Visnua nastao je Uzročni ocean.. dr. S obzirom da su živa bića granična energija.. puna znanja i blaženstva kao i Gospodin. Maha-Visnu leži na Uzročnom oceanu i stvara materijalnu prirodu i materijalne svemire za vrijeme svog svemirskog sna. duhovna energija Gospodina. graničnu (to smo mi sićušna živa b i ć a ) i izvanjsku (materijalnu). Jedan dio ži- vih bića. svoje sićušnosti. (Pogledati Shemu stvaranja /. osobne i kozmičke svijesti. Ali su vrlo sićušna . iz pora njegove kože emaniraju svi materijalni svemiri koji su nalik mjehurima od pjene i svi se sakupljaju kao grozdovi na jednoj strani obale Uzročnog oceana. traje materijalni svijet. Vrijeme p o k r e ć e tri gune. Pogoršanja i bolesti osoba može znatno smanjiti uravnoteženjem svih energija u tijelu. da se vrate kući natrag Bogu. Ovakva manifestacija materijalne energije zove se mahat-tattva ili svemirski intelekt. sve ponovno ulazi u Njega.) Prije stvaranja nije bilo Purusa inkarnacija ni živih bića. sve je nastalo iz Njegovih energija. izvan duhovnog svijeta. koji isto tako leži na Uzročnom oceanu svog svemira i nastavlja daljnje stvaranje. 5 ) 1. str. svemir unutar svemira. sićušne samostalnosti (imaju slobodnu volju ili želju) i duhovne prirode (vječni su sluge Gospodina a ne kontrolori . tj. energije i tvari. Ayurveda promatra zdravlje i bolest u cjelini.23. Ovaj 2. Dok Maha-Visnu izdiše.2.. To je materijalna energija zvana pmd/uiua gdje još nisu očitovane ili pokrenute gune . gospodar svih živih bića. Stvaranje Mudrac Maitreya je rekao: "Prije stvaranja postojao je samo Svevišnji Gospodin. Gospodinovom voljom stvoren je duhovni i materijalni svijet. Sve je bilo stopljeno u Njemu Samom. Vasant Lad. dok je Gospodin ogroman sve emanira iz Njega. Gospodin ima tri vrste energija: unutrašnju (duhovni svijet). 3-5. Gospodin Kapila. sklon je odabrati život u materijalnom svijetu. U snu. Materijalni svijet djeluje kao popravilište. sin Devahuli a opisana je u Treć e m pjevanju prvog dijela "Srimađ Bhagavalama" (dalje S. Ova mateijalna (izvanjska) energija poznata je kao rnaya ili iluzija i samo uz p o m o ć nje dolazi do cjelokupne materijalne kreacije.

On je tijelo. oko. Ta energija nas prisiljava i omogućuje da se poistovjetimo s tijelom koje smo dobili. Iz pupka 2. Živo b i ć e (duhovna duša. Na to ga prisiljavaju (vežu preko osjetila. Tako su živa bića u ovom materijalnom svijetu spojevi duhovne i materijalne energije. ulazi u dvadeset i tri elementa. nakon što je 3. Brahma je prema uputi Gospodina stvorio 8 . n e b o ( e t e r ili prostor). Mi smo kopija ovog giganskog oblika.UVOD . u kojem je jezero stvaranja. koji prožima čitav svemir. Predstavljen je u tri gune: vrlini. voda. Vrijeme je Gospodinova energija i djeluje prema Njegovoj volji. noga. izrastao je lotosov cvijet na čijem vrhu se rodio Brahma. Ova energija se zove kala i predstavlja je božica Kali. duši. 4 0 0 . Ovaj 3. ruka. prvo živo biće svemira. lažni ja. tj. Purusa kao Nad-đuša svih živih bića ulazi u srce svakog živog bića i prati ga tj. vodi kroz život. U ovom gigantskom obliku sve počiva: svi planetarni sustavi i sve pokretno i nepokretno. Svi se spajaju utjecajem vremena i ponovno raspadaju tijekom vremena. On je j e d n o srce iz kojg p o t j e č e životna energija (Vidjeti Shemu stvaranja 2 .tijelo Gospodina. dinamička sila sveg kretanja p o m o ć u deset vrsta životnih energija. Purusa se dalje ekspandira u 3. spolni organi. Purusu. govor i um. Brahma je. uma i inteligencije) lažni ja uz p o m o ć tri gune ili sile materijalne prirode. zvuk. kako bi mogli s dobivenim tijelom izvršavati svoju misiju u ovom materijalnom svijetu (Vidjeti "Shemu stvaranja 3 " ) 21 SHEMA STVARANJA 1. um i osjetila. Puruse. oblik. strasti i neznanju. materijalnog tijela i duše.predsjedavajuće božanstvo koji je zadužen za dalje stvaranje. S t v a r a n j e u sjaju b r a h m a j y o t i j a . p o č e o stvarati. Gospodin kao Nad-đuša s vječnim vremenom ulazi čak u svaki atom i tako prožima duhovnom energijom cijeli svemir tj. miris. i ovi elementi bivaju oblikovani i pokrenuti. vatra. dodir. Svaki svemir ima svog Brahmu . uho. Zahvaljujući živom biću. To dodjeljivanje tijela mi nazivamo rađanjem. u spermu t o č n o određenog oca koji oplođuje maternicu majke. ) . u maternici majke raste odgovarajuće materijalno tijelo koje se kod ljudske vrste rađa nakon devet mjeseci. Tada sve biva pokrenuto utjecajem vječnog vremena i živih bića te nastaju razni oblici. ovisno o djelima koje je učinila u prošlosti i želji. koža. zrak.STVARANJE ja u svemiru. Nakon ovog pokretanja nastao je gigantski svemirski oblik ili virat-purusa . organ za izbacivanje izmeta. Tada se zapravo živa bića bude i počinju djelovali. okus. Mahat-tattva se sastoji od dvadeset i tri elementa: sveukupna materijalna energija. ovisno o djelima koje je učinilo u prošlosti i želji. nos. Živo biće mora djelovati u skladu s tijelom koje je dobilo. zemlja. 0 0 0 vrsta materijalnih tijela za živa bića. Lažni ja nastaje spajanjem materije i duha. djelić Gospodina. veličine duhovnog atoma) biva prenesena.Purusa prožeo cjeli svemir i stvorio uvjete za daljnje stvaranje. Gospodin prenosi u srce Brahme svo veđsko znanje. Tako je svakom živom biću dodijelio odgovarajuće tijelo ili yantru (stroj). 2. jezik.

.

prvi dio. Dvadeset i četvrti element je živo b i ć e ili duhovna duša. Prostor. Mi smo kopija tog gigantskog oblika i stoga i u nama to sve postoji. Stoga pet temeljnih elemenata također postoji u svakoj živoj jedinki.. Iz zemlje su stvorena sva organska živa bića uključujući i one iz carstva biljaka. inteligencija i lažni ego Moje su odvojene materijalne energije". npr. zrak. Izvor vatre i svjetlosti u Sunčevom sustavu je Sunce. Virat-puruša je gigantski svemirski oblik a mi smo mali svemirski oblik ili mikrosvemir Dakle. 1. čija je glavna odlika miris. tada. treći dio.4. Stvaranje pet grubih elemenata Mudrac Kapila je rekao (S. sva 24 elementa." Mudrac Maitreva r e č e (S. stih 7.. a iz njega je stvoren zrak u nebu. a tada se eventualno isparavanjem pretvori u princip zraka. Tako se od Gospodinovih osam odvojenih energija očituju dvadeset i tri elementa materijalnog svijeta. Tako se voda preobrazila u miris i zemlju. U krutom obliku tvori led koji je očitovanje principa zemlje. 5.3 Materijalna energija U Bhagavad-giti. dodir u zrak."čovjek je mikrosvemir". T r e ć i element je vatra. Svi su oni očitovanje fizičkog zvuka. vječnog vemena i izvanjske energije dolazi do stvaranja okusa i vode. zapravo eter koji se kreće. kapilarama. voda. miješanjem prožetog zraka. Oni su izvorno ogranci Gospodinovih energija i odvojeni su od njega. voda i zemlja. 2 6 . zove se zrak. T r e ć e pjevanje. vatra. Um inteligencija i lažni ja su fini materijalni elementi." N e b o je simbolički predstavnik Vrhovne Duše. latentna vatra u ledu topi ga i javlja se princip vode. um. zrak i eter nazivaju se golemim ili grubim elementima i obuhvaćaju pet predmeta osjetila. voda. oblika. Zatim je iznimno moćan zrak u dodiru s nebom proizveo oblik osjetilnog opažanja.. Zatim je Gospodin prešao pogledom po nebu djelomično pomješanim s vječnim vremenom i izvanjskom energijom i tako se razvilo osjetilo dodira. Gospodin kaže: "Zemlja. .. Prvih pet: zemlja. B.31 do 3 6 ) : "Nebo je proizvod zvuka.1.. tj iz zvuka kojeg emanira Kozmička Svijest. Svevišnji. Zemlja također sadrži neorganske tvari koje tvore carstvo minerala. stanicama. nosu. okusa i mirisa. životinja. Tako je iz maternice ovih pet elemenata rođena sva materija čije je stvaranje pokrenuo Maha-Visnu. Ukupno kretanje čitavog živčanog sustava vodeno je tjelesnim zrakovima. nazočno u jednoj supstanci. vatra. Temeljnih pet elemenata postoje u cijeloj materiji. te u svjetlost potrebnu da bi se vidio svijet. širenje i skupljanje pluća itd. Lažni ja ("ja sam" ili "ovo je m o j e " ) predstavlja temeljno načelo materijalnog postojanja. eter. i svih pet je prisutno u svoj materiji u svemiru. vodu i zemlju. Od zvuka nastaju etersko n e b o i osjetilo sluha.5. Voda nam daje klasičan primjer.B. sustavu za disanje. Inteligencija se odnosi na cjelokupnu materijalnu kreaciju zvanu mahat-tattva. Obuhvaća deset osjetilnih organa za vršenje materijalnih djelatnosti. Para nestaje u eteru i tako možemo vidjeti da je temeljnih pet elemenata eter. Ukratko: zvuk se razvio u nebo. miris u zemlju. Zatim je Gospodin pogledao vodu stvorenu od zraka i elektriciteta 7. probavnom sustavu. vatru. Čovjek i gigantski svemirski oblik virat-puruša R e č e n o je da u gigantskom svemirskom obliku sve počiva. zrak." Na ovaj način eter se očituje u četiri elementa: zrak. vatra. U ljudskom tijelu zrak se očituje kao pokreti mišića. U ljudskom tijelu postoji prostor koji je očitovanje etera. Svi ti elementi potječu iz energije Kozmičke Svijesti. Iz ove tvrdnje vidimo da se materijalna energija sastoji iz osam glavnih očitovanja. Kad je elektricitet prožeo zrak i kad ga je Svevišnji pogledao. On je pokretni element. U ljudskom tijelu . dodira. pomiješanu s vječnim vremenom i vanjskom energijom. te na kraju i čovjeka.4. 3 2 ) : "Kada energija Gospodina pokrene egoizam u neznanju. okus u vodu. a opažanje oblika se preobrazilo u elektricitet uslijed trenja. očituje se suptilni element zvuk. T r e ć e pjevanje. Uspavana. otkucaji srca. prostor u ustima. oblik u vatru.

mišljenje i osjet vida sve funkcije tjelesne vatre. Osoba koja pati od opstipacije. U sivim moždanim stanicama materije. prati hodanje te je tako povezan sa stopalima. Ayurveda želi da svaka osoba dovede svoje tijelo i duh u savršeni harmonični odnos s Vrhovnom Sviješću. Budući da je ovaj element tako važan. vatra se očituje kao inteligencija. a osjetilni organ dodira je koža. razvili elementi (pet elemenata: prostor zrak.strast i tamas . Pet elemenata se očituje i u funkciji pet osjetilnih organa u čovjeku. O č i daju smjer hodanju. probava. Vatra. Ruka je odgovorna za hvatanje. koža i kosa potječu od zemlje. ima loš zadah iz ustiju.6. Život je moguć jer zemlja drži sva živa bića i nežive supstanec za svoju krutu površinu. počev od zvuka. Oko. organ vida. dodirivanjem. Zemlja je peti i posljednji element svemira nazočan u mikrosvemiru. Organ kroz koji se očituje dodir je prije svega ruka. osjetilni organ mirisa. Vrhovna je i svukupna. Tako su tjelesna temperatura.izvor vatre je metabolizam.neznanje. zvane: salva . toplinu i boju. vidom. Voda je četvrti važan element tijela. Eter je medij kojim se prenosi zvuk. Taj element je stoga povezan sa slušanjem. Temeljni elementi su povezani sa slušanjem. Tri . Cijeli metabolizam i sustav enzima su kontrolirani tim elementom. organ sluha se izražava i očituje kroz organ govora koji kreira razumljiv ljudski govor . okusom i mirisom. gune ili kvalitete. Voda je apsolutno neophodna za funkcioniranje organa i najrazličitijih tjelesnih sustava. Vatra također omogućava da vidimo svjetlost. plazmi i citoplazmi. J e z i k je usko povezan s funkcijama genitalija. mišići.vrlina. Element zemlje je povezan s osjetom mirisa. nokti. 1. povezan je s funkcijama anusa. koja očituje svjetlost. s vječnim vremenom. Drevni rishiji-muđraci su otkrili da svi ovi elementi emaniraju iz čiste Vrhovne Osobe koja se u svom izmijenjenom obliku očituje kao Apsolutna Istina. povezana je vidom. Zrak je povezan osjetom dodira.zvuk. Voda je povezana s osjećajem okusa. Vatra se pojavljuje u probavnom sustavu. Nos. Ovakva manifestacija materijalne energije zove se mahat-tattva. Tako su pet elemenata izravno povezani s čovjekovom sposobnošću da percipira vanjsku okolinu u kojoj živi. voda se č e s t o zove i "voda života". Tablica pokazuje kojim su se redoslijedom. Očituje se kao sekret probavnih sokova u membrani. a njegovo osjetilo mirisa biva tupo. davanje i primanje. raj OS . osjetila. Tri gune ili kvalitete materijalne prirode Gospodin u svojoj Purusa inkarnaciji p o k r e ć e materijalnu prirodu (Jjrakritf) i tri sile. Bez vode jezik ne bi mogao kušati. Uho. vatra. voda i zemlja). U tijelu krute strukture kao što su kosti. Redoslijed od zvuka na dalje treba čitati i promatrati vodoravno i vertikalno. osjetilni organi i njihovo djelovanje.

djelić Gospodina veličine duhovnog atoma uz p o m o ć Gospodina (Nad-duše). Vrlina (satva) se može obilježiti žutom bojom. ružno. Zato se cjelokupna materijalna energija može podijeliti na tri gune ili kvalitete materijalne prirode. eter. uvijek odvojeni djelići. jedan od najmoćnijih polubogova. budnost i suština 2. vatra. ali je ono sada zakržljalo i trebamo ga razviti ako želimo vječan život u duhovnom svijetu. sila neznanja (tamas) je za uništenje ove materijalne kreacije i njome upravlja Siva. dok viša energija jiva ili živo biće djeluje kao pokretačka sila. uvijek sto. voda. POGLAVLJE II 2. Nadmeću se . koja koriste ovu nižu energiju su viša Gospodinova energija. fino ili suptilno i grubo. duši. Tako postoji labilna ravnoteža između tri gune. Tko smo mi? Mi smo duhovne duše . znanje kao proizvod špekulacije. Duše su također o s o b e . Ovo tijelo u kojem sada boravimo je ono što smo zaradili i željeli. jedna uvijek dominira. Osam elemenata: zemlja.kako se rada u ovom materijalnom svijetu. zrak. Duhovna energija je viša Gospodinova energija. obožavanjem Gospodina i . pametno ili bolesno. rajasa i ta masa. Miješanjem ovih odlika ili kvaliteta materijalne prirode: satve. Strast je nemirno kretanje. eter. Sila vrline služi za održavanje svemira i njome upravlja Visnu. Bilo da je lijepo.1. razvijaju se sve osobine materijalne prirode.miješaju. Živo b i ć e . jako nastojanje da se postignu rezultati u radu 3. gune. U ovom dobu Kali najpovoljnije ga je razvijati pjevanjem mantri ili Svetog Imena Gospodina.kreator ovog svemira. sila strasti (rajas) je za stvaranje i njome upravlja Brahma . Zahvaljujući živom biću. To se može jasno ilustrirati p o m o ć u tri osnovne boje: žute (bijele). Nema predjela u svemiru gdje su neke sile (u daljnjem tekstu gune) u čistom stanju. Tako u skladu s prošlim djelima i željama živog bića nastaje miješanje tri gune materijalne prirode i živo b i ć e dobiva tijelo pogodno za ispunjenje svojih želja. Sve što postoji proizvod je miješanja tri odlike materijalne prirode.duhovna duša. Neke odlike guna: 1. Tako su živa bića u ovom materijalnom svijetu spojevi duhovne i materijalne energije.prakriti 2. Ne postoji djelić koji nije prožet s tim kvalitetama. um inteligencija i lažni ja su niže ili materijalne Gospodinove energije. Vrlina je znanje.plavom ili crnom bojom.c r v e n o m i neznanje . voda. Pet grubih elemenata su: zemlja. a tri fina materijalna elementa su: um inteligencija i lažni ja.kvalitete. svjetlost. Konstitucija čovjeka . Osam nižih energija djeluju grubo i fino. Živa bića. vatra. crvene i plave. Najbolji primjer za to je u fizici Zakon o održanju energije. 2. Neznanje je statično.neograničeni broj. Zbroj je npr. stabilnost. služenjem Gospodina. Dok jedna raste. U ovom materijalnom svijetu živo biće-duhovna duša ima tri tijela ili tri osobna odijela: duhovno.1 Duhovno tijelo Iste je kvalitete kao duhovna duša.1. inertno. U uvodnom dijelu smo rekli kako živo biće nastaje . Djelići smo Svevišnje Božanske O s o b e i stoga smo kvalitativno jednaki s Njim ali smo kvantitativno različiti od Njega. Miješanjem ovih triju boja u raznim kombinacijama dobiju se sve druge boje . strast . materijalne prirode prožimaju cijelu mahat-tattvu i stoga su manifestacija Gospodinove izvanjske (materijalne) energije ili moći. tame i ludila. čistoća. zrak. Gospodin je Vrhovna Osoba a mi smo njegovi podređeni. biva preneseno u spermu o c a koji oplođuje maternicu majke. ostale padaju.granična duhovna energija veličine duhovnog atoma. u maternici majke raste odgovarajuće materijalno tijelo koje se kod ljudske vrste rađa nakon devet mjeseci. lijenost i tvar.

Povezana je sa zadovoljstvom i osjetilnim iskustvom. Midadhara u predjelu najnižeg k i č m e n o g pršljena (neki kažu u predjelu genitalija) . Anahata u sredini grudi u predjelu srca . Suptilno tijelo nastaje kad duša dobije od Gospodina u skladu sa svojim željama i karmom. 0 0 0 nadići (suptilna tunela) kroz koje prolazi životni zrak predstavljaju astralno ili grublje suptilno tijelo. inteligencije i lažnog ja. komarca. Povezana je s bazičnom životnom energijom i adrenalinom.) . starosti.drugih živih bića (lava. Manipura u živčanom centru iznad pupka . Nad-duša se nalazi u visini anahata chakre (predjelu srca).).negativni pol. Duhovnu dušu i duhovno tijelo ne možemo vidjeti ni finim ni grubim materijalnim očima. vuka. 2. 3. naše tijelo i cijeli materalni svijet. itd. U materijalnom svijetu izloženi smo materijalnim bijedama iz tri izvora: . U materijalnom svijetu sve je privremeno. Sedam ehakri ili centara i 7 2 .eteralnom dijelu tijela i veza su između suptilnog i grubog materijalnog tijela.materijalne prirode (potresi.lotos sa šest latica.plexsus Solaris lotos s deset latica. itd. smrti. Chakre su smještene: 1. Zbog lažnog ja stvara se i materijalni um. požari. Chakra znači kotač. 4. Chakre su energetski centri . tigra.lotos sa dvanaest lati- . a inteligencija biva prekrivena iluzijom.) . krug.1. Spoj između duše i materije osigurava Nad-duša preko lažnog ja. razne bolesti i nesreće.vrtlozi. U materijalnom svijetu dobivamo privremeno materijalno tijelo da bi mogli djelovati i zbog kojeg se ponovno rađamo i umiremo.našeg tijela (rađanja. poplave.2. Otvara se prema dolje. Kontrolira važne životne reakcije. nalaze se u eteru .lotos s četiri latice . Kontrolira dotok energije u sve unutarnje organe ispod dijafragme. Fino (suptilno) materijalno tijelo Sastoji se od uma. lažni ja. ljudi. ili presjek tri glavna kanala prane. Tada se čista svjesnost i želja duše prolazeći kroz lažni ja razlaže na sedam ehakri (centara). Svadisthana u živčanom centru u predjelu iznad spolnih organa (ili ispod pupka) . 2.davanjem Gospodinu sve što imamo. itd.

Pomažu u stvaranju i distribuciji životnog zraka. Oni upravljaju stvaranjem. samilosti i ljubavi. Povezana je s duhovnim životom. oni pridonose razvoju raznih bolesti. 7. Chakre se okreću. zraka i etera) nastaju fini energetski principi koje Ayurveda naziva tri-dosha.2. pilta.vibriraju i oko njih se nakuplja gruba materija slične vibracije i tako se stvara grubo tijelo. vatre.2. U njemu se stvara oblik budućeg finog i grubog materijalnog tijela. Ne djeluje samostalno v e ć ovisi o ispravnom djelovanju drugih chakri kako bi u o p ć e dobila mogućnost razvoja.2. Povezana je s mišljenjem kao i s komunikacijom i govorom. Tri-dosha su tri principa života: vata. Negativni pol je sjedište kundalini. ova tri elementa su zapravo temelj psihosomatske egzistencije čovjeka. Grubo materijalno tijelo Chakre se okreću . ljutnje. 6. 5. 2. Iz etera i zraka očituje se kao zrak. Tri-dosha je odgovorna za prirodu (građu) grubog tijela svake osobe. Odgovorni su i za psihološki funkcije što uključuje emocije poput straha. Ova tri elementa: vata. n a t a p a n c h a maha-bhutas: zemlje. Suptilno tijelo nije vidljivo o č i m a ovog grubog tijela. vode. na sanskritu: nadia. kapha. Zemlja i voda očituju se kao vodeni princip poznat kao kapha. u dnu vrata u blizini štitnjače . G r u b o tijelo je kao kaput. uma i svjesnosti. Rijetke o s o b e mogu vidjeti obrise suptilnog tijela ili auru. očima i o p ć e n i t o s percepcijom. 2. vibriraju svaka svojom vibracijom. a osjetila osnažena s deset vrsta životnih zraka omogućuju sve djelatnosti tijela.lotos sa šesnaest latica. a fino kao odjeća. Povezana je s glavom. žuči i sluzi da bi održali grubo tijelo zdravim. pitta i kapha upravljaju svim biološkim. Suptilno tijelo uz p o m o ć tri gune materijalne prirode upravlja grubim tijelom. Pokreti grubog tijela potječu od srca u predjelu kojeg se nalazi živo b i ć e . Duž k i č m e n o g stupa su tri glavna kanala.ca. Temeljna konstitucija tih elemenata kod svake o s o b e događa se već u vrijeme začeća. vata princip. Sahasrara na vrhu glave . Tri-doshe 2. Privlačnost između negativnog i pozitivnog pola je o n o što zovemo život. Vishuddha . te odstranjivanjem nepovoljnih produkata iz tijela. Yogiji kažu: "Visnuov sjaj stalno privlači kundalini koja uvijena kao zmija čeka na trenutak kada će se m o ć i uzdići kroz kičmeni stup i sjediniti sa svojim gospodarem Visnuom".7. bez primjesa sentimentalnosti. G r u b o tijelo je kopija finog materijalnog tijela i sastoji se od pet grubih materijalnih eleme- Miješanjem tri gune materijalne prirode i pet grubih elemenata (zemlje.3. O p ć e n i t o postoji deset osnovnih konstitucionalnih tipova čiju shemu prikazujemo na sljedećoj strani.Visnua . Na desnoj je pozitivni: pingala-nadi. dakle ukupno dvanaest. Na dubljoj razini povezana je s našom unutrašnjošću i fiziološkim razumijevanjem.grlena. Poznavanje materijalnog tijela 2. U sredini. vode. Oni imaju konstitucionalnu i zaštitnu funkciju u tijelu koje normalno funkcionira. Kundalini znači uvijena. Kako održati zdravo materijalno tijelo? Tako da ga poznajemo i pravilno ga održavamo. Bit će uznemirena ako ne prihvatimo svoj pravi položaj i ne djelujemo odgovorno u našem životu. Postoji još pet manjih centara. Otvara se prema gore. Između ovih deset općenitih tipova postoji nebrojeno mnogo sup- .sjedište pozitivnog pola . univerzalnim razmišljanjem te samilošću. grudima i plućima. Ti elementi su odgovorni za buđenje prirodnih nagona prema određenoj vrsti hrane. Ajna u sredini čela između obrva . No. pri napuštanju grubog materijalnog tijela nosi dušu na mjesto gdje će dobiti sljedeće grubo materijalno tijelo. pohlepe. te više razine emocija poput razumijevanja. u kičmenoj moždini je sushumna-nadi. Povezana je sa srcem. Vatra i voda očituju se u tijelu kao vatra. samospoznajom. psihološkim i fizičkim funkcijama tijela.1. ukoliko se desi da su ti elementi izvan ravnoteže. održavanjem i uništavanjem tjelesnih tkiva.1. Kundalini energija je personificirana boginja prirode.t r e ć e oko .lotos sa tisuću latica. Na lijevoj strani je negativni: ida-nadi.7. princip nazvan pitta. U trenutku smrti.lotos s dvije latice. Suptilno tijelo je uzrok našeg prebivanja i patnji u materijalnom svijetu. Srednji je put za kundalini. Na taj način. vatre. zraka i etera (prostora). tj.

Zdravi smo kad su sve tri doshe u našem tijelu u ravnoteži. naziva se naga zrak. ovaj koncept tri-doshe. godišnjih doba. 1. dolazak bolesti.9). kao zrak koji izbacuje ili izlučuje. odgovara promjenama okoline. nama Zapadnjacima. Deset vrsta vata ili zraka se opisuju na sljedeći način: glavni prolazi kroz nos disanjem i naziva se prana. naziva se apana. koji prate konstantne tjelesno-patološke promjene u tijelu.B. ostaje konstantno zapisana. Onaj koji prolazi kroz grlo i čije zaustavljanje izaziva gušenje se naziva udana. Također postoji i pet suptilniji od gore spomenuti pet zraka. Koncept vatapitta-kapha je temelj Ayurvede i sadrži u sebi potencijal s kojima je sposobna učiniti pravu revoluciju u tradicionalnom sustavu liječenja na Zapadu. U objašnjenju značenja ovog stiha.6. reč e n o je da su ove životne energije u obliku deset vrsta životnih zraka koji cirkuliraju tijelom. itd. kombinacija ele- menata. dok su unutarnje sile (mikrokozmos) vođene principima vatapitta-kapha. Vata je pokretački princip.. Kombinacija elemenata koji su nazočni u trenutku rođenja. itd.). Razumijevanje tri-dosha U skladu s naučavanjem avurvedske medicine. Ako je neka dosha povećana ili smanjena. Srimad-Bhagavatam naziva vatu "životnom energijom" (S. 3. Ipak. Ako vata nije zrak ka1 kav mi znamo. prvi zahtjev u samoizlječenju i liječenju drugih jest pravilno razumijevanje ove tricloshe. Zrak koji pomaže opuštanjc kad širom otvorimo usta (pri . Zrak koji kruži čitavim tijelom se naziva vyana zrak. Smještena je uglavnom u debelom crijevu i šupljinama zdjelice. a onaj koji pomaže grčenje se naziva kuruna. Temeljna konstitucija pojedinca ostaje ista lijekom cijelog života jer je genetski određena. Vanjska okolina obuhvaća kozmičke sile (makrokozmos). Međutim. teško je objasniti na lak i prihvatljiv način.tilnih varijacija koje ovise o postotku vata-pil ta-kapha elemenata. Onaj koji omogućava otvaranje očiju. Tijekom života postoje brojne interakcije između unutarnje i vanjske okoline. o n o što p o k r e ć e je vata. što je onda. Zrak koji regulira hranu u želucu i ponekad se čuje kao podrigivanje je samana. Temeljni princip avurvedskog liječenja drži da osoba može uravnotežiti unutarnje sile promjenom prehrane i životnih navika i tako uspješno odoljeti promjenama u njenoj vanjskoj okolini (promjena vremena. Ona je životna energija ili prana (životni zrak) koji p o k r e ć e . usta. Onaj koji povećava apetit se naziva krkava. mi s m o bolesni. Onaj koji prolazi kroz crijeva.

5. Postoje i naročita mjesta u kojima je vata koncentrirana. Svojstva vate su sljedeća: do grla. od grla do pupka i natrag. Područje njenog djelovanja je od nosa do grla. poznat kao stanična vakuola. 3. najlakša je od sve tri doshe 2. očuvanje memorije (kada je udana p o r e m e ć e n a dolazi do amnezije) B ) grube funkcije: 1. kao i način na koji se očituje u tijelu. 7. 1 na str. 9 ) . prožima čitavo tijelo. Kathi . a onaj koji pomaže održavanju se naziva dhananjayna zrak. Stanična pokretljivost (pokretanje individualnih stanica). osjeća se u tijelu kao kretanje i bol. ili životni zrak.zijevunju) se naziva devadatta zrak. Vata se nalazi u ovom prostoru oko stanice. 3.) 6. hladna i gruba 4. najkraći val od sve tri doshe 5. 3 . stanični biolog je dokazao da oko svake stanice postoji vakum. Vata. Svi ovi zraci potiču iz centra srca. 5. Navest ć e m o funkcije udane. Područje njenog djelovanja je od glave B) grube 1. 3. čuva ili obuhvaća manas ( u m ) upravlja radom (otkucajima) srca upravlja aktivnostima deset osjetila strah tjeskoba praznina nepostojanost funkcije: 1. respiracija i probava su rezultati vata principa. Pakasahya .karlični pojas 3. Pet glavnih životnih zraka se nazivaju: praua.uši 5. Kao što zrak u atmosferi može biti primječen samo kada stupi u odnos s predmetom koji dodiruje (npr. impulsi na živčanim završecima.kosti 6. Navest ć e m o funkcije prane. Ova mjesta. 2.koža Postoje podjele ili vrste vate (životnog zraka) prema funkciji. disanje (udisanje) gutanje eruktacija ili podrigivanje kihanje izbacivanje pljuvačke i sluzi Udana je smještena u grudima. Bol i zadovoljstvo se osjećaju uslijed vate. A) fine (suptilne) funkcije: 1. vyana. prolazeći kroz drvo p o k r e ć e listove). od grla do grudi i natrag prema glavi. 4. udana. Sakthi . disanje (izdisanje) govor i vokalizacija snaga za držanje predmeta (stisak. nevidljiva i bezbojna 3. 4. 5. Asthi . Ove podjele i njihove funkcije ukratko su opisane u objašnjenju značenja SrimadBhagavatama ( 2 .pankreas i đuaođenum (ovo je glavno središte vate u tijelu) 2. vjetar. 2. Sparsha-indriya . Ayurveda opisuje svojstva vate. sama na i apana. senzorne i motorne aktivnosti (osjetljivost osjetila i kretanje).svi zglobovi 4. 43): 1. Shotra . zahvat) sposobnost osjećanja jezikom sjaj kože . 8. Prana je smještena u glavi. A) fine funkcije: 1. tako se i vata očituje u tijelu kao kretanje i bol. 6. kako je r e č e n o u Ayurveda su sljedeća (Vidi si. nalazi se u prostoru ili vakumu (naučnik Washore. čuva ili obuhvaća buddhi (inteligenciju) 2. 4. suha.

sadak. gura probavljenu hranu (rasa) u limfne kanale za dalju distribuciju tijelom 4. Nabhi .limfa Srak . te do crijeva i gušterače. održava fetus u materici 3. Putuje do anusa. regulira disanje i prilagođava tjelesne funkcije za vrijeme vježbanja kako bi spriječila premor 2.koža Postoji pet vrsta pitta prema funkciji. Navest ć e m o funkcije samane. 6. To su: pachak. 5. ali ima i naručita središta u kojima je smještena. Pachak pitta je smještena u gušterači (prolazi od želuca do guš t e r a č e ) i u žučnim kanalima. izdvaja fekalni sadržaj od rase 5. 5. Njene odlike su sljedeće: 1. 1. Navest ć e m o funkcije vyane. mokraćnog mjehura i uretre (mokraćovoda). ranjak. i pitta putuje kroz tijelo (ona je toplinska energija u svakoj stanici). putuje sustavom za probavu od želuca do duodenuma. str. alochak i brajak.vid ( o č i ) Sparsha-indriya . Pitta je toplotna energija (sok koji stvara toplinu) izražena u t e k u ć e m obliku.znojne žljezde Rudiram . Putuje dijagonalno kroz tijelo (preko pupka) prema potrebama tijela. otvaranje i zatvaranje očnih kapaka 4. regulira kontrakcije pri porođaju i gura bebu niz porođajni kanal 1.krv Rasa . 4.Vyana je smještena u srcu. 1. Apana vayu (dalje apana) smještena je u rektumu ( d e b e l o m crijevu). viskozna (gusta) tvar. Navest ć e m o funkcije apane. te natrag do rektuma (zadnjeg crijeva). 43): 1. upravlja autonomnim živčanim sustavom Samana je smještena u tankom crevu. Ovo je pet glavnih dijeljena vate. regulira izbacivanje fekalnog sadržaja 2. čmara). naređuje apana vayu da dalje odnese fekalni sadržaj kako bi bio izbačen. 2. Središta pitte su sljedeća (Vidi si. gorući osjećaj kiselog mirisa po karakteru je vrela.pupak 2. 7. neprekidno održava vatru probave (poznatu kao fataragni) 2. 9. 1. Kao i životni zrakovi. 6. pokretna daje boju koži i auri oko tijela može se vidjeti osjetilom vida neprijatnog okusa u tijelu se osjeća kao toplina.tanko crijevo i želudac 3. A) fine funkcije: za vrijeme porođaja (pobačaj i carski rez su uzrokovani nepravilnim djelovanjem apane). Njena uloga je da pomaže vatru pro- . Ona regulira vatru probave. 1. svjetla je topla ili vruća i prodiruća žućkasta po boji i uljnata stvara oštar. omogućuje svjesnosti da se za vrijeme spavanja povuče iz tijela u oblast srca i da se pri buđenju vrati u cijelo tijelo B) grube funkcije 1. regulira apetit 3. Sljedeći energetski princip koji nastaje je pitta. 4. 7. tjelesnih životnih zraka. Samashi . omogućuje savijanje (nagib) glave i trupa 3. 2. Šveda . 3. 8.

najteža je i najsporija od sve tri doshe 2.nos l.grlo 3. 3. Ranjak pitta je smještena poglavito u žučnoj kesici i želucu. mržnju i zavist. Ovo su mjesta na kojima su smještene tri doshe. vatri probave.salo 3. Medha . ali i čistoj inteligenciji. te njihove podjele i funkcije kako su opisane u ayurvedi. uljana. U višku. ali voda je nužna da konvježbe: asane i pranayama Qiatha-yogd) 1.sinovijalne m e m b r a n e (u velikim zglobovima) 6.grudi (glavno središte kaphe) 2. te opažanje. zdravlje i dužina života ovise o ravnoteži tri doshe. Doshe održavaju tijelo u funkcionalnom stanju u nazočnosti duhovne duše. na onu koja je ukusna i na o n u koju ne treba jesti. Omogućuje boju očiju i dubinu vidnog polja. Tarpak kapha je smještena u glavi gdje radi na podmazivanju mašinerije osjetilnih organa (ušiju. 43): tijelu na sljedećim mjestima 1. Treća i posljednja dosha što se stvara je kapha. Mjesto je pohlepe. Ravnoteža između tri-doshe je vrlo važna za naše zdravlje. meka je i hladna 4. odgovarajuća mentalna aktivnost: meditacija. stvara temperaturu višu od normalne. Uruhu . Izaziva srdžbu. nosi pittu i vatu u sebi 5. daje stabilnost i oblik grudnom zidu i vitalnim organima (srcu. 2.Jihva • jezik 8. Kladak kapha je smještena u želucu. Izaziva glad i žed. mantre. i kod kaphe postoji pet podjela: 3. već prema želji pojedinca. Kao kod vate i pit te. bijela. Boji rasu (limfu) žućkastom bojom. upravlja znojnim žlijezdama i pomaže vati u osiguravanju sjaja kože. Stvara tjelesnu temperaturu. Avarana . javlja se bolest. Podmazuje zglobove u obliku viskozne uljevite tekućine poznate kao sinovijalna tekućina. nosa itd. 5. 5. 4. str. Slashak kapha se nalazi u svim zglobovima tijela. akumulator je energije i daje snagu. hrana. 3. Daje m o ć razdvajanja na hrane. 4. gladovanje. čvrsta je. reguliranje (ili apstinencija) od spolnih odnosa. tjelesne na 4. Npr. Kada su jedna ili više dosha van ravnoteže. Sirah . čajevi i izbor odgovarajuće hrane 2. Da bi se održala ravnoteža ayurveda naglašava pet faktora: 1. Sadak pitta ostaje samo u oblasti srca. koncentracija 5. daje snagu lažnom ja. posesivnošću i opraštanjem. Kapha je smještena u (Vidi si. Može se usporediti s aminokiselinama i bjelančevinama koje izgrađuju grubo tijelo. Kada hrana dođe u želudac iz jednjaka u neprobavljenom obliku ova kapha preuzima hranu. životna sadha- . mjesi je u tjestastu masu i predaje dalje jataragni. voda. Brajakpitta se nalazi pod kožom. plućima i jednjaku) smještenim u grudima. viskozna tvar. 2. 1. Prema tome.debelo crijevo i želudac 5.glava 4. Grahanam . Alochakpitta je smještena u očima. Regulira temperaturu površine tijela.). princip zraka je potreban za tjelesnu vatru. stvara snagu volje i odlučnost. sluzava 3. Bodha kapha je smještena na jeziku.Avalambak kapha se nalazi u grudima. Ima nekoliko važnih finih uloga. Također djeluje kao nadzornik za cijelo tijelo i upućuje kaphu u područja gdje je potrebno. Osobine kaphe su sljedeće: l. odgovarajuća dijeta. Kantha . Upravlja privrženošću. Pomaže inteligenciji u m o ć i rasuđivanja. Kapha je čvrst energetski princip. Klome . opaža se kao svijetleća. nezagađena okolina: zrak.bave. očiju.

Vata je glavna tzv. Vata kontrolira kretanje 2. kataboličke aktivnosti . Pitta kontrolira metabolizam 3. metaboličke aktivnosti . Inače bi tjelesna vatra spalila tkivo.pitta . "kraljica" dosha.vata 3. Kapha kontrolira strukturu tijela One zajedno upravljaju svim metaboličkim aktivnostima: 1.kapha 2. Doshe imaju tri osnovne funkcije: 1.trolira vatru. Vata p o k r e ć e kapha i pittu j e r su one nepokretne. anaboličke aktivnosti .

" * Vrijeme i doshe Kada zapuše hladan. DOSHA PRAKRITI Dosha prakriti je sanskrtski naziv glavnog shvaćanja Ayurvede. a kapha dosha na princip čvrste materije. Svaka osoba je kombinacija sva tri elementa.2. s jednim ili više elemenata koji prevladavaju. anabolizam i kapha element dominiraju budući da je to vrijeme naglog fizičkog rasta. Podijeljena je između dviju dosha. Afrikanci imaju tamnu kožu. a riječna voda je više pitta po svojoj prirodi. prema principu "slično govori sličnom. Porast pitte narušava metabolizam. Okolina i doshe osobne tjelesne građe Uvod Pružamo vam detaljan opis tri tipa konstitucije. kao što je Doshe u tijelu su aktivne.hrana koja potiče anabolizam. Kalendarsko godišnje doba koje se apsorbira jest jesen. u vama reagira vata. Dosha.. imaju prirodan odnos (vata:pitta:kapha). 1. Svaka osoba u sebi posjeduje kombinaciju sva tri elementa. U starosti prevladava vata element i katabolizam jer tijelo p o č i n j e propadati. dok pustinja ima prevladavajuću pitta doshu u svom zraku." Kapha sezona pada u proljeće . kišnica je vata. Prakrit i znači priroda određenog tijela. to će rezultirati povećanjem katabolizma koji će utjecati na slom raznih funkcija u tijelu. Svaka dosha prepoznaje određenu vrst vremena koje je potiče. a nijedna osobna građa nije građena samo od jednog jedinog elementa. Išto tako izvorska voda je kapha.od sredine ožujka do sredina lipnja.hrana koja potiče katabolizam. pitta i kapha. Anabolizam su konstrukivni. Katabolik . možemo razumjeti da promjene u okolini također uzrokuju i promjene u ravnoteži dosha.1. Određivanje tipa konstitucije korištenjem tablice. suho i vjetrovto. a vatom č i m se pretvori u hladno. supstanca ili bolest. u cilju odabiranja pravilnog načina življenja koje će razvijati dobro zdravlje. Stoga upozoravamo čitatelje da ne donose konačne zaključke o sebi temeljene na ovim konstitucionalnim opisima. trebalo bi služiti samo za o p ć e n i t o predznanje koje će upotrijebiti u različitim područjima života. 2. Metabolizam je ukupnost biofizičkih i kemijskih procesa pri pretvorbi hrane p o m o ć u kojih živi organizam održava život i djeluje. Ove karakteristike tipova konstitucije su prilagođene prema rasnim tendencijama i kulturološkim sklonostima. a Indijci jedu ljutu hranu. Zato čovjek treba biti pažljiv da bi uspostavio cjelogodišnju ravnotežu. stvaralački procesi u tijelu . Anabolik . tri su energetska principa nazvana vata. suh vjetar. 2. morska obala ima prevladavajuću kapha doshu u zraku. U odraslih je dominantan pitta element jer je u to vrijeme tijelo zrelo i stabilno. Na primjer. Postoje doshe i u našoj okolini. U našem djetinjstvu. Ayurveda kontrolira sve prema ovom konceptu. 3. Pitta sezona pada u ljeto i ranu jesen . j e r različite rase i kulture imaju prirodne sklonosti za određenom konstitucijom tijela i karakterističnom načinu života. ove doshe postoje svuda u materijalnoj prirodi kao transformacija tri oblika prirode.od sredine lipnja do sredine listopada. Katabolizam je vid metabolizma koji razgrađuje. priroda okoline.od sredine listopada do sredine ožujka. Važno je zapamtiti da su ovi opisi odraz č i s t o g gledišta svakog građevnog elementa. Doshe 8:4:2. Određivanje ravnoteže u odnosu npr. J e s e n se smatra pittom tako dugo dok pevladava toplo vrijeme. Vata sezona pada u kasnu j e s e n i zimu . prehrana. Na primjer. porast kaphe povećava anabolizam. ali uvijek jedan od njih prevladava u tijelu. Tri ayurvedske sezone samo su pribli- .2. pitta dosha na princip toplotne energije.Ukoliko se desi da je u našem organizmu narušena vata. j e r je ona takve prirode. Imajući na umu da se vata princip odnosi na princip životnih zraka. planinski kraj ima prevladavajuću vata doshu u zraku. Iako ih zapadna medicina ne poznaje i ne priznaje kao takve. a porast vate dovodi do istrošenosti i iscrpljenosti katabolizma. kao što smo već objasnili.

polagano i gusto. Od 10 sati ili podneva do približno 16 sati povećava se aktivnost pitta doshe. Hladno. prehlada. pošto je toplinska energija. kapha. Ako previše poraste. Mjesec je povezan s ljudskim umom. hladan zrak. Npr. daje vatru. povećava se vata dosha. kao npr. kada osjećate prehladu u ljeti. Ayurveda kaže da je to najbolje vrijeme za yoga sadhanu. Utjecaj sunca i mjeseca Sunce jača pittu i ljudi koji pate od bolesti povezanih s pittom mogu imati više problema ljeti. Dakle. Doručkovati treba rano ujutro imedu 7 i 8 sati (ljudi vata i pitta grade). Svako ima pomiješane prakriti. akumulacija prerasta u pogoršanje. Utjecaj razdoblja ljudskog života Ayurveda uči da postoje tri važna razdoblja života: djetinjstvo. Potrebno je neko vrijeme da se dosha akumulira do t o č k e kada počinje ometati tjelesno funkcioniranje. Djetinjstvo je doba kaphe. Pun mjesec pojačava kaphu u tijelu i izaziva plimu u moru. Nakon 19 sati. U ovom dobu č e s t e su t e g o b e vezane uz poremećaj pitte. Jutro. čini da je vatra probave najjača u ovo doba dana. Također je povećana kapha dosha. Isto tako od zalaska sunca pa do izlaska nije samo vrijeme vate. slabljenje. Najbolje doba dana za ručak je od 10 do 14 sati. bijelo. Zato djeca mogu patiti od mnogih bolesti kaphe: kongestija. . To je vrijeme pitte kada je čovjek aktivan i pun vitalnosti. Starost je doba vate. Tijekom ovog vremena može se kontrolirati vata dosha. Tijekom ovog vremena ne treba spavati. Večerati bi trebalo do 18 sati. od izlaska sunca do 10 sati ili podneva. artritis. Stoga trebamo tijelo naviknuti na to. Vata regulira kretanje. b e z obzira događa li se to u jesen. Naravno. Ovaj vremenski period traje do 16 godina. gubitak sjećanja i b o r e . pitta. Utjecajnije su promjene tijekom svakih 12 sati i njih se treba pridržavati. shodno položaju Sunca u odnosu na Zemlju. a povećano je prisustvo vode u svim oblicima života. Jedenje kasno navečer narušit će doshe i san će biti p o r e m e ć e n . je brahma-muhurta vrijeme kada su sve doshe jednako uravnotežene. i č i m se ljudi probude izlučuju otpadne tvari. O s o b i n e su: hladno. oblačan dan uzrokovat će porast kaphe. probudt ć e t e se neodmorni. naročito ako je vlažno. zimi ili u proljeće. najbolje je vrijeme za aktivnost. Od 2 ujutro do izlaska sunca ponovno je vrijeme vate. Toplo vrijeme akumulira pittu. U to vrijeme povećat će se sve bolesti ljudi vezane za kaphu. sat i trideset-šest minuta. s tim da jedna ili dvije prevladavaju. Majčino mlijeko. To su i osobine kaphe. a san zdrav. Pitta. je izbalansirano i ne bi trebalo povećavati kaphu.žno određene i moraju se prilagoditi lokalnim uvjetima. uzimati tople napitke ili vrlo lak obrok i odmarati se. Svaki vlažan. Najpovoljnije je da odmah č i m ustanemo izlučimo otpade tvari. gubitak daha. U to vrijeme hrana malog djeteta je majčno ili kravlje mlijeko koje može povećati kaphu. Razlog zašto dosha može biti p o r e m e ć e n a i izvan njene sezone je taj što postoji odgoda ili prelijevanje. Kako bi čovjek mogao odrediti prakriti ili prirodu svoga tijela. vrijeme inercije s malo energije. Tada treba biti manje aktivan. tj. Tablice u testu koja slijedi daju samo kratak pregled ovih odlika. ozbiljno stanje neravnoteže. zrelo doba i starost. Božica vode je ta koja vlada kaphom. jer jedenje u vrijeme kaphe povećava kaphu. Nije kalendar nego je priroda ta koja nam govori kad dolazi do utjecaja na određenu doshu. Tijekom ovog vremena pojačana je i žeđ. D o b r o je jesti kada je s u n c e visoko na nebu. Hladno. Neposredno prije izlaska Sunca. suho vrijeme zajedno s vjetrom akumulira vatu. zalaska sunca do sljedećeg jutra. laganu hranu. R i j e č "akumulira" znači da se povećava u skladu s utjecajem iz okoline. Ljudi kapha grade ne bi trebali doručkovati. ni j e d n o tijelo nije samo jedna od ovih priroda: vata. ayurveda iznosi mnoge odlike različitih vrsta tijela. ako se majka pravilno-ayurvedski hrani. od zalaska sunca do 22 sata ponovno je i vrijemć kaphe. hladan. kašalj i izlučivanje sluzi. Zrelo doba je od 16 do 50 godina. Lakše ć e m o obavljati jutarnje dužnosti. doshe se mijenjaju tijekom 24 sata. j e r je s u n c e blizak prijatelj čovjeku. prakticiranje yoge ili pobožnih (žrtvenih) obreda. Doshe su vrlo osjetljive na vrijeme. Do 21 sat želudac će biti prazan. Od 16 sati p o p o d n e do 19 pred v e č e r (do zalaska sunca). J o š jedna stvar koja utječe na doshe je vrijeme tijekom dana. Od 22 uvečer do 2 ujutro vrijeme je i pitte kada se hrana probavlja. T e g o b e starosti mogu biti vata poremećaji: drhtanje. povećava se kapha i vata dosha. ali se sve tri mijenjaju i tijekom 12 sati. vlažno vrijeme ili snijeg akumulira kaphu.

Ona dosha koja ima više bodova u narušenom ili bolesnom stanju je p o r e m e ć e n a i na nju treba djelovati. Sve ovisi o vašem pravom izboru. Za b e b e Prakriti tvrdnje Ne odgovara Djelomično odgovara Najviše odgovara 1. za svaki tip (vata. Konstitucija vašeg bolesnog stanja je narušeno stanje koje treba popraviti. Prakriti tvrdnje su prirodni ayurvedski opisi tipova: vata. ako prvom pitanju date 6 bodova. Da prema sjećanju identificirate i ocijenite (bodovima od 1 do 6) navadene tvrdnje za vaše stanje kad ste bolesni. Možete odgovarati na dva načina: TESTOVI Vata p r a k r i t i 1. tj. sklonost ka želučanim bolovima 5.2 1 .4 5 .7.2 3 . objašnjeno je uz sam popis bolesti. tijekom svog života ili barem zadnjih nekoliko godina. tj. Za otkrivanje vašeg tipa predložena su dva pomagala. U njemu su navedene tvrdnje grubih i suptilnih fizičkih osobina i o s o b i n e ponašanja. (str. a drugi u bolesnom ili neprirodnom stanju. mršave građe 3. Izbor grubih fizičkih osobina bit će očit ili lagan. iako smo ranije rekli da prema Avurvedi im deset osnovnih tipova. Ne zaboravite da to učinite dva puta: za zdravo i bolesno slanje. Kad završite imati ć e t e tri. naravno. osjećaja. Značenje: 0 • uopće se ne odnosi na mene Od 1 do 2 = uglavnom ne odgovara (nešto se malo odnosi na mene) Od 3 do 4 = djelomično odgovara (može se djelomično odnositi na mene) Od 5 do 6 = najviše odgovara ili najviše se odnosi na mene. Treba samo znati odabrati pravu kombinaciju. zadnjih nekoliko godina. pitta i kapha tipova. moraju se tjerati na sisanje o 1 .6 S . tjelesna težina pri rođenju ispod 3 kg 2.2 . vaš zbroj do tog pitanja bio bi 6+4+2=12. 2.4 3 .6 5 . Bodujte svako pitanje ili tvrdnju bodovima od 0 do 6.4 3 . pitta i kapha). Ako želite možete i za svoju bebu napraviti test.4 3 . Te tvrdnje su priroda (prakriti) za svaki tip.6 5 . Kako se koristi ovo pomagalo. Ako niste u mogućnosti odgovoriti na dva načina.2 . 1 . To je vaš osobni tjelesni tip. Teže ć e t e se opredjeljivati kod finih fizičkih osobina. Jedan tip je u zdravom ili prirodnom stanju. Najprije počnite s pitanjima koja se odnose na vata doshu. pitta. vaš način. odgovorite na jedan. noću loše sanja 4. 73). Dobit ć e t e dva rezultata jednog testa. vrlo skraćeno. Tada će vaše bolesti nestali. Zatim tako nastavite s pitanjima za pittu i pitanjima za kapku.6 5 .OTKRIVANJE TJELESNOG TIPA ILI PRIRODE Upute za korištenje tesla ispunjavanja testa pitanja ili tvrdnje trebate pročitati pažljivo. Prvi je test koji je sastavljen od tvrdnji koje su priroda samo vata. 1 . Naredni test podijeljen je u tri odjeljka: vata. drugom 4 a t r e ć e m 2. odnosno 6 različitih zbrojeva. I to će biti dobro.2 1 . Sada hrabro naprijed. Na isti način zbrojite bodove cijelog odjeljka i tako ć e t e dobiti zbroj vata bodova. Da prema sjećanju identificirate i ocijenite (bodovima od 1 do 6) navedene tvrdnje za stanje kad ste zdravi. Drugo pomagalo je popis bolesti koji je naveden u poglavlju 3. Vaš izbor određenih tvrdnji bit će upravo vaš tip. Prikaz zdravog stanja je vaša priroda. kapha. gotovo uvijek Npr.6 Ukupno vata bodova: . Za svaku doshu p o s e b n o (dva). mišljenja itd. prirodna konstitucija. vratiti vas u vaše prirodno stanje. pitta i kapha. Test koji slijedi upravo to omogućuje. iako malo nepreciznije. vratiti je u zdravo ili prirodno slanje. Prije 1. Najteže se opredjeljivati kod osobina ponašanja.4 3 .

Za odrasle Pitta p r a k r i t i .2.

pitta=75. pitajte ayurvedskog liječnika. Možda ste dvodašni tip koji je najčešći. Ako niste sigurni. kapha=S5. Neke od tih odlika su sljedeće: Previše vate može da dovesti do groznice.Ako ste na kraju testiranja dobili ove bodove: vata=S0. Da bi se kontrolirao višak vate treba uzimati lake ali č e s t e obroke slatke. insomnije (nemogućnosti da se zaspi). Postoje i odlike koje ukazuju na višak ili manjak u svakoj od ovih dosha. nedostatka samopouzdanja. tada ste trodašni tip koji je vrlo rijedak. kisele i slane hrane. razgovorljivosti. U Ayurvedi su iznesene detaljno mnoge kombinacije ovih triju osnovnih prakriti. Naš je cilj da ovdje predstavimo ovaj osnovni koncept. drhtanja. slabosti. napuhnutog trbuha. Stoga ponovite i provjerite svoje odgovore. masažu cijelog tijela sezamovim uljem. cnemu toplom vodom i ricinusovim .

uljem, snehan i svedan. Također loptice vate natopljene toplim uljem utapkati po glavi. Višak pitte može dovesti do jake žedi i gladi, osjećaja gorenja, por e m e ć e n o g ili isprekidanog sna, žućkastog obojenja kože, očiju, mokraće i stolice. Da bi se kontrolirao višak pitte, prehrana treba obuhvatiti slatku, gorku, oporu i hladnu hranu, ružinu vodici, ghi i mlijeko. Također pomaže pasta od sandalo vine na čelu, na rukama (šakama) i nogama (stopalima), nošenje cvjetnog vijenca, vata natopljena hladnim mlijekom i stavljena preko očnih kapaka, hladna kupka, blagi laksativ i pročistač krvi (kao što je sok od dragušca). Također se preporučuje trljanje stopala ghijem i malo soli p o m o ć u predmeta od nehrđajućeg čelika. Višak kaphe može dovesti do nedostatka apetita, lijenosti, otežalosti, teškog disanja, predugog spavanja, kašlja, hladnih udova i bljeđoće kože. Da bi se kontrolirao višek kaphe, preporučuje se laka dijeta ili gladovanja.Trebali bi prevladavati gorki, ljuti i opori (trpki) okusi. Vruća juha sa začinima i proso su dobre namirnice. Treba uzimati vrlo malo ili nimalo sira, slatkiša ili pšenice. Tjelovježba treba postati dio svakodnevne rutine; najbolje je brzo hodanje. Doshe moga biti u tijelu i u nedostatku. Nedostatak vate može dovesti do premora, mentalnih poremećaja, trnjenja udova, nesposobnosti osjetilnih organa. Nedostatak pitte može dovesti do gubitka sjaja, nedostatka apetita i niske tjelesne temperature. Nedostatak kaphe može dovesti do nesvjestice, slabosti u zglobovima i osjećaja praznine u glavi. Također, ta dosha. doshe se mogu i poremetiti. Ovo je poznato kao kaupi-

Kada je vata poremećena, smjer životnih zraka je Kada je pitta poremećena dolazi do krvarenja. Kada je kapha poremećena dolazi do kome.

suprotan.

tav. Topla voda s dodatkom limuna i meda, ili s prahom dumbira, kontrolira višak vate, raspršuje kapha i otklanja pittu stvarajući znoj i mokraću. Hladna voda kontrolira višak pitte, a povećava vatu i kapku. Ledeno hladna voda remeti vatu. Sva voda ukoliko se prethodno prokuha bit će lakša i p o m o ć i će uravnoteženju dosha. U Avurvedi nisu samo analizirani tijelo i č i n i o c i čovjekove sredine, već su i pojedini organi i pojedine patologije (oboljenja) objašnjeni prema svojoj prakriti. I opet, naš cilj ovdje nije da ulazimo u dubinu, naročito zbog toga što, ukoliko se čovjek ne školuje za primjenu ovih znanja, može zloupotrijebiti svoje o g r a n i č e n o znanje. Samo informacije radi, navodi se tablica glavnih organa i njihovih prevladavajućih dosha (Vidi si. tijela). 1, str. 43 Unutrašnji organi grubog

Ghi uvijek neutralizira pit tu. Hladan vjetrić i hladna tekuća voda stvaraju m i r u sve tri doshe. Fotografija gole žene uznemiruje sve tri doshe. Kobrin otrov ulazi u vata doshu i širi se kroz cijeli živčani sus-

Organi imaju svoje prevladavajuće doshe, ali u bolesnom stanju bilo koja od dosha se može poremetiti. Na primjer, žučna vrećica je pitta organ. Ali može izazvati poremećaj vata doshe, koji izaziva smetnju kao što je žučna kolika (bolni grčevi crijeva). Ukoliko pitta izazove poremećaj žučne vrećice, može doći tlo akutne žutice. A ukoliko je kapha dosha poremećena, može se razviti žučno kamenje. Vidimo da su dijagnoza i liječenje složen posao za onog tko je u č i o aynrvedsku medicinu, stoga ih treba ostaviti za onu nekolicinu koji su kvalificirani. Umne spekulacije n e ć e zadovoljiti. 2.2.1.31. DHATU Strukturni elementi grubog tijela

6. Madhya (živci i koštana moždina) ispunjava kosti i prenosi motoroćke i senzoričke impulse, te održava djelovanje suznih žlijezda 7. Shukra i arthav ili virya, sjeme (reproduktivna tkiva), sadrže sastojke svih tkiva i odgovorni su za reprodukciju; održava djelovanje spolnih organa. Shukra, poznata i kao virya, životna je suština, bit. Virya ne ostaje samo u spolnim organima, već obuhvaća čitavo tijelo i isijava svjetlost kao tjelesni sjaj, ili auru. Sačuvana virya daje snagu, hrabrost i odlučnost. Izgubljena uludo ili potrošena, virya izaziva slabost, kukavičluk, nekoncetriranu inteligenciju. Ayurveda naglašava da muškarac treba čuvati svoje sjeme. Stoga ayurveda upozorava da sjeme ne bi trebalo gubiti bez svrhe. Svrhu seksa Bhagavad-gita definira kao đharmu, ili religiozni princip seksualnog života radi potomstva koje bi bilo spašeno od drugog rođenja u materijalnom svijetu. Sedam dhatua trebamo shvatiti kao prirodni, biološki, postupni red izražavanja. Nakon probave hrane, "hranjiva plazma", ahara rasa sadrži hranjivost za sve dhatue. Ta "hranjiva plazma" se transformira i oplemenjuje uz p o m o ć topline nazvane dhatu-agni, tj. agnijem svakog dhatua prije nego što je dotični dhatu koristi. Kao što je već spomenuto rasa se pretvara u raktu, koja se dalje očituje u mamsu, medu itd. To pretvaranje se događa uz tri osnovne radnje: 1. Navodnjavanje ili hranidba hranjive tvari se prenose do sedam dhatua kroz krvne žile. 2. Izbor - svaki dhatu izdvaja hranjive tvari koje su mu p o t r e b n e da bi se njegove fiziološke funkcije odvijale. 3. Izravno pretvaranje - kako hranjive tvari prolaze kroz svaki dlHitu, stvara se hrana za gradnju narednog dhatua. Ta tri procesa (navodnjavanje, izbor i pretvaranje) istodobno se odvijaju u tvorbi sedam dhatua. Dhatui se hrane i preobražavaju da bi održali normalne fiziološke funkcije različitih tkiva, organa i sustava. Kada postoji poremećaj u ravnoteži vata-pitta-kaphe, dhatui su izravno zahvaćeni. Uznemirene doshe (vata, pitta ili kapha) i oštećeni dhatui su uvijek izravno uključeni u procesu bolesti. Zdravlje dhatua se može održali poduzimajući korake za održanje vata-pitta-kaphe u ravnoteži kroz pravilnu dijetu, vježbu i program pomlađenja.

Naše tijelo se sastoji od sedam osnovnih i vitalnih tkiva zvanih dhatui. Sanskrtska riječ dhatu znači "građevni element". T i h sedam dhatua je odgovorno za cijelu strukturu tijela. Dhatui održavaju funkcije različitih organa, sustava i vitalnih dijelova tijela. Igraju bitnu ulogu u razvoju i hranjenju tijela. Dhatui su dio biološkog obrambenog mehanizma. Uz p o m o ć agnija odgovaraju za imunološki mehanizam. Kad je jedan dhatu oštećen, on utječe na sljedeći dhatu, \cv svaki dhatu prima hranu od prethodnog dhatua. Dhatu stvara hrana koju jedemo. Nakon probave, upotrebljiv dio hrane postaje rasa (limfa), koja je prvi dhatu Od rase (limfe) stvara se drugi dhatu, rakta (krv). Rakta i rasa u kombinaciji zajedno stvaraju treći dhatu. mamsa ( m i š i ć e ) . Ovim procesom se dalje stvaraju ostali dhatui. Oni su, po redu: 1. Rasa (plazma) sadrži hranjive tvari iz probavljene hrane i hrani sva tkiva, organe i sustave, posebno održava normalnu funkciju m j e s e č n i c e u maternici i izlučivanje mlijeka 2. Rakta ( k r v ) upravlja dovodom kisika u sva tkiva i vitalne organe i održava život, krvne žile i mišićna tkiva 3. Mamsa ( m i š i ć ) prekriva osjetljive vitalne organe, održava glatke mišiće i kožu, p o k r e ć e zglobove i održava fizičku snagu tijela 4. Meda ( m a s n o ć a ) održava potkožnu mast, nauljenost i podmazanost svih tkiva i znojenje 5. Asthi (kost) noseći je dio tjelesne strukture; održava zube, nokte i kosu

2. AGNI Agni je sedam vrsta agnis ili toplinskih energija u tijelu. Od ovih sedam, Jataragni, ili vatra probave je najvažnija. U Bhagavad-^Ui (dalje B G . ) , se kaže kako je Gospodin sam Jataragni: aham vais* vanavo bhutva, "Ja sam vatra probave u svakom živom tijelu." ( B G . 1 5 . 1 4 ) . Svaki dhatu, ili element, ima vlastitu vatru prisutnu u sebi. Svaka od sedam agnis pomaže tom dhatuu u preobražavanju u narednu dhatu (limfa u krv, krv u mišiće itd.). Vatra krajnjeg elementa, shukra ili virya, transformira toplinsku energriju u svjetlo, te živo tijelo stvara sjaj (auru). Agni je biološka vatra koja upravlja metabolizmom. Slična je u svojoj funkciji pitti i može se smatrati sastavnim dijelomp/Yta sustava u tijelu, koja funkcionira kao katalitička sila u probavi i metabolizmu. Pitta sadrži energiju zagrijavanja koja pomaže probavi. Ta energija zagrijavanja je agni. Pitta i agni su, u biti, isto s jednom suptilnom razlikom: pitta je ono što sadrži, a agni je sadržaj. Pitta se očituje u želucu kao želučana vatra, agni. Agni je kiselost u prirodi i njegovo djelovanje razgrađuje hranu i potiče probavu. On je također suptilno povezan s pokretima vate j e r tjelesni zrak uzrokuje plamen tjelesne vatre. U svakom tkivu i stanici je nazočan agni i potreban je za održavanje prehrane tkiva i održanje autoimunološkog mehanizma. Agni uništava mikroorganizme, strane bakterije i toksine u želucu i crijevima. Na taj način štiti floru u tim organima. Dug život ovisi o agniju. Inteligencija, shvaćanje, percepcija i razumijevanje su također funkcije agnija. Boja kože se održava p o m o ć u agnija, a sustav enzima i metabolizma p o t p u n o ovisi o njemu. Sve dok agnipravilno funkcionira, procesi razgradnje hrane, apsorbiranje i asimilacija te hrane u tijelo će se odvijati glatko. 3. ŠEST RASA

jezik i tada stavite na nj mali komadić š e ć e r a ili malo papra. N e ć e t e moći osjetiti okus. Mokar jezik je neophodan za osjećanje okusa. Postoji šest okusa: kiselo, slatko, slano, ljuto, gorko i trpko. Tih je šest osnovnih okusa izvedeno iz pet elemenata: 1. Slatki okus sadrži zemlju i vodu 2. 3. 4. 5. 6. Kiseli zemlju i vatru Slani vodu i vatru Ljuti okus vatru i zrak Gorki zrak i eter Trpki zrak i zemlju.

Za vrijeme t r u d n o ć e u majčinoj maternici, utelovljena duša razvija svih sedam dhatua. U početku su oni posuđeni od majke, ali nakon četvrtog mjeseca tijelo počinje stvarati svoje vlastite. Pri kraju fetalnog života, nakon što je formirano svih sedam dhatua, formiraju se osjetilne kvržice na jeziku. Da bi održao dhatue van maternice, jezik mora biti u mogućnosti da razlikuje rase ili okuse, te tako primi hra* nu koja će prehranjivati njegovo tijelo. Osnova okusa je p o č e l o vode. Jezik mora biti vlažan da bi se njime moglo kušati. Pokušajte osušiti

Osobe s vata konstitucijom trebaju izbjegavati pretjerano uzimanje gorkog, ljutog i trpkog, zbog toga što te tvari pojačavaju vatu a to dovodi do stvaranja plinova. Tvari koje sadrže slatko, kiselo i slano, dobre su za osobe vata građe. Osobe s pitta konstitucijom trebaju izbjegavati kiselo, slano i ljuto. Te tvari pojačavaju tjelesnu vatru. Slatko, gorko i trpko blagotvorno je za pitta konstituciju. Osobe s kapha konstitucijom trebaju izbjegavati hranu slatkog, kiselog i slanog okusa, jer ona povećava tjelesnu tekućinu. Neka uzimaju hranu ljutog, gorkog i trpkog okusa. Ovaj termin "rasa" nije isti kao i termin opisan u prethodnom poglavlju kao dhatu zvana limfa. Termin "okus" ne odnosi se samo na osjećanje okusa kvržicama smještenim na jeziku, već i na krajnju reakciju hrane u kiseloj sredini želuca. Stoga se okus u ustima naziva svađu, dok se okus u želucu naziva paka. Na primjer, ayurveda svrstava capati (vrsta peciva od punog pšeničnog brašna, vode i soli) u madhura rasu ili slatkog okusa, premda okus u ustima nije sladak na način na koji mi prepoznajemo slatko. Ipak, njegova reakcija u želucu ga čini slatkim. Avurvedska farmakologija temelji se na pojmovima: rasa, virya i vipak. Ti se pojmovi odnose na okus te na tople i hladne učinke hrane. Organske i anorganske tvari izazivaju različite okuse i toplinske osjete pri svom prolazu kroz usta, želudac, tanko i debelo crijevo. Kada tvar stavimo na jezik, prvo kušanje okusa zove se rasa, a kada se hrana proguta i uđe u želudac, osjet vrućeg ili hladnog odmah ili malo poslije toga naziva se virya. Stoga, virya su osjeti povezani sa svojstvima tvari da griju ili hlade.

Hrana ima i postprobavno djelovanje koje se naziva vipak. Tako hrana koja sadrži najviše škroba (žitarice i krumpir) nakon žvakanja i probave postaje slatka, te je njeno postprobavno djelovanje (vipak) slatko. Tako se šest rasa razlaže tijekom probave na tri postprobavna efekta: slatko, kiselo i ljuto, zvano vipak (Vidi tablicu ispod). Iako je avurvedska farmakologija zasnovana na shvaćanju tvari sukladno djelovanjima zvanim rasa, virya i vipak, u svakodnevnom životu nalazimo brojne tvari koje imaju specifično, neobjašnjeno djelovanje na tijelo. Tu je iznimku od pravila ili specifičnu akciju koja označava odstupanje od rase, virye i vipaka, gospodin Charak, drevni ayurvedski liječnik, nazvao prabhav (iznimka). Pojmovi rasa, virya i vipak ne primjenjuju se samo na hranu ili biljke već i na sve ostalo: kristale, metale, b o j e : glazbu (zvukove); čak na duh i emocije. Prem Ayiirvedi slijedi tabela koja daje opća pravila za određivanje međusobnih odnosa rase, virye i vipaka. Dat je primjer za prabhav ili izuzetak za svaki od šest okusa kod neke vrste hrane.

če na prehranu i transformaciju tjelesnog tkiva (dhatua). Rase trebaju biti izbalansirane u prehrani radi optimuma hranljivosti i zdravlja. Znanost o prehrani je osnovala Ayurveda. Ova znanost se zasniva na balansiranju šest okusa. U bolesnim stanjima, okus (što znači više od osjećaja jezika) biljnih lijekova i dijeta su također lerapeutski faktori. Na primjer kada je čovjek zaražen, prvi lijek koji aleopateski liječnik daje o b i č n o je penicilin. Kakav je okus tog lijeka? Vrlo je gorak - tikta rasa. U istom bi slučaju ayurvedski liječnik prepisao trave i dijetu koji imaju gorak okus kako bi se infekcija stavila pod kontrolu. Pri oboljenju naročito treba voditi računa da se uzima hrana koja sadrži rase koje će p o m o ć i stanju pacijenta, a izbjegava ona hrana čiji ga ukusi razdražuju. Stoga je očigledno da liječnici ili drugi koji prepisuju jednu " univerzalnu" dijetu za sve svoje pacijente zapravo ne poznaju nauku o prehrani. Za o p ć e zdravstveno stanje i radi sprečavanja bolesti može se dati jedna o p ć a dijeta za svakoga. Ova dijeta, koja će u glavnim crtama biti prikazana u sljedećem poglavlju, treba sadržavati pretežno madhura rasu (slatko), j e r je to rasa koja izgrađuje tijelo. Ostale rase trebaju biti zastupljene u manjim omjerima. U kući uglednog indijskog gospodina gostu se nudi thali (tanjur) koji sadrži prasadam sastavljen od svih šest rasa. Da bi nam pomogla u prepoznavanju rasa, ayurveda daje neposredne reakcije koje svaka od rasa stvara na jeziku:

1. Madhura rasa (slatko): o. daje prijatan osjećaj osjetilima b. ako padne na pod, mravi se skupljaju oko nje 2. Amla rasa (kiselo): Tako iz tabele vidimo da tvari slatkog i slanog okusa imaju slatki vipak, kiselog okusa kiseli vipak, a ljutog, gorkog i oporog ljuti vipak. Ta tri okusa (vipak) ne mogu biti prepoznata s osjetilom jezika. Prema tome rasa i vipak u neposrednoj su vezi s okusom tvari, dok je virya u svezi s njenim vrućim i hladnim djelovanjem. To troje, rasa, virya i vipak, neposredno utječe na tri-dosha, a isto tako utjea. dovodi do reakcije u ustima b. uzrokuje podizanje obrva c. može oštetiti zube 3. Lavana rasa (slano): o. stvara apetit b. izaziva lučenje sline i pljuvačke

znojenje i slabost. te da bi se balansirala madhura rasa b e b i n e prehrane. težinu. gubitaka kože i pojavu bora. Povećava količinu mlijeka u grudima i neophodna je za djecu i stare ljude. Višak madhura rase stvara preobilnu kaphu koja je uzrok mnogih degenerativnih oboljenja. Suho. visok krvni pritisak. želucu i srcu. žeđ i pretjerani rast mišića. stvara kapha doshu. Može uzrokovati čir u želucu. osjetljivost zubi. oboljenja mokraćnih organa itd. osip i krvna oboljenja 4. Ubija parazite (gliste) i uništava otrove. Obuzdava muku i povraćanje. 6. Anabolik. Lagano i hladno. majčinom mlijeku. letargiju. Poboljšava apetit i probavu. poboljšava okus i apetit. čireve. žgaravicu. Može izazvati vata oboljenja i uništiti sedam dhatiisa. Lagano je vruće i uljasto. Višak izaziva kožna oboljenja kao što su leukoderma (albinizam) i guba. temperaturu. 6.tavana rasa (slanogrije): Anabolik. djeluje seđalivno i koristan je u kon- 1. pomaže u izlječenju kožnih čireva. a razara vatu i pittu. pojačava vatu. upalu zglobova. Višak isušuje sve tjelesne tekućine. Pomaže u odstranjivanju svraba i pečenja. Kod djece može doći do pojave glista. peckanja. uzrokuje osjećaj gorenja u ustima i na vrhu jezika 5 . Smanjuje vatu a povećava pittu i kaphu. Pomaže u izgradnji ćelija i odstranjuje začepljenja U tjelesnim kanalima. Poboljšava apetit i pročišćava usnu šupljinu i čitavo tijelo. Kashaya rasa (oporo): o. hladno je. kašalj. mala količina može podstaknuti apetit c. grubo i hladno. uzrokuje suženje očiju b. Pomaže probavi. vrtoglavicu i nesvjesticu. Smanjuja otok i pomaže u odstranjivanju sala. može izazvati otok (zadržavanje vode) i uzrokovati jako krvarenje iz maternice. smiruje tijelo. 2. Katu rasa (ljuto): a. Također može učiniti osobu osjetljivu na otrove. Naročito je potrebna trudnicama i majkama koje doje. povećava mršavljenje. Teško je uljasto . oboljenja srca i tumore. može uzrokovati vrtoglavicu. malokrvnost i o t o k (zadržavanje vode). potiče lučenje sline. kiselinu. Povećava žeđ. vodu i ojas. izaziva p e č e n j e u grlu. kao i gubu (gljivice) na koži.4. bolove u predjelu karlice. Povećava temperaturu. f 3. Arnla rasa (kiselo . Smanjuje kapha otekline (zadržavanje vode) i koristi se kao tonik za onemoćalu jetru. djeluje protiv grčeva i kao laksaliv. čir. gnoj. iscrpljuje tijelo. dovodi do promjene u disanju Unutar tijela rasa rase imaju sljedeće liladi): efekte: i vruće. Smanjuje koštanu srž i sjeme. umanjuje tjelesnu snagu i povećava grubost. sjemenu i salu. Kashaya rasa (oporo ili trpko-hladi): Katabolik. Poništava djelovanje svih ostalih okusa. Povećava rase. Koristi i kod povišene temperature. pročišćava krv i upravlja pitta i kapha doshama. smanjuje kaphu a povećava vatu i pittu. glavobojljc. Pročišćava majčino mlijeko i treba je dati majkama koje doje iz ovog razloga. smanjuje vatu a povećava pittu i kapha. izaziva suhoću jezika b. Tikta rasa (gorko . uključujući i šećernu bolest. svrab.Tikta rasa (gorko): a. Lagano je vruće i uljasto. Višak uništava kaphu u zglobovima (sinovijalnim membranama) . Madhura (slatko - Izgrađuje svih sedam dhatua. uništava pitta i kapha dos/ie.hladi): Katabolik. ukus na jeziku ostaje duže nego kod drugih rasa. pomaže u izbacivanju izmeta i uzrokuje slinjenje. Djeluje kao srčani tonik (pomaže srčanoj regulaciji) i potpaljuje Jataragni (vatru vrenja).grije): Katabolik. potpomaže zgrlišavanju krvi i odstranjivanje ugrušaka. osjećaj svraba. Povećava debljinu. uzrokuje pospanost. Ubija gliste. kao i kod upale grla. Poboljšava ostale okuse.grije): Anabolik. daje tijelu snagu podmazuje i zadovoljava osjetila. Lagano je v r u ć e i uljasto. Uzrokuje upale. nije prijatno na jeziku b. Prekida svrab i pomaže kod kožnih oboljenja. stvara toplinu. 5. Izoštrava duh i osjetila. zatvaranje očiju. Katu rasa (ljuto . Višak amla rase stvara takta pittu (krvne n e č i s t o ć e ) . Remeti krv i uzrokuje slabost i vrućinu tijela. Može izazvati živčanu bolest.

napuhavanje.zemlja i voda • zemlja i vatra . govorne smetnje. kontrolira kaphu Kashaya: povećeva vatu. iscrpljenost.zrak i eter-prostor . kontrolira kaphu i pit tu . Višak dovodi do stvaranja plinova (širenja trbuha). Tikta. katu i kashaya rasa povećavaju vata doshu. na doshe: rase imaju sljedeći utjecaj Madhura: povećava kaphu i kontrolira vatu i pittu Lavana: povećava kaphu i pittu.troli proljeva. Ovo se naziva prakriti rasa. Povećava s u h o ć u u ustima. Pročišćava otrove pod kožom. lavana i katu rasa Madhura. kontrolira vatu Amla: povećava kaphu i pittu Tikta: povećava vatu. povećavaju pitta doshu. Ovdje njihovih su neki primjeri prevladavajućih uobičajene rasa: hrane. zatvor. a kontroliraju kapha doshu.zrak i vatra . Svaka od rasa sadrži u sebi svih pet elemenata. zgrušavanje krvi i bol u predjelu srca. žed i impotentnost. Amla. uzrokuje stezanje krvnih žila. a kontroliraju vata doshu.zemlja i zrak Madhura. rasa kontroliraju pitta doshu. amala i lavana rasa povećavaju kapha dosha. ali dva prevladavaju.voda i vatra . začina i metala i Sve rase su kombinacije pet grubih elemenata Gospodinove materijalne energije. O n e su sljedeće: Madhura rasa (slatko) Amla rasa (kiselo) Lavana rasa (slano) Tikta rasa (gorko) Katu rasa (ljuto) Kashaya rasa (oporo) . kontrolira kaphu i pit tu Katu: povaćava vatu i pittu. tikta i kashaya Uzete pojedinačno.

tri otpadna produkta probave (mokraća. Nered se pojavljuje kada to dvoje nije u ravnoteži. Tako su neuravnoteženosti tijela i uma odgovorne za fizičku i psihološku bol i probleme. udobnost i zdravlje. pitta i kapha) i drugih funkcija u tijelu odgovorni su za prirodnu zaštitu i imunitet. kapha) biti u ravnoteži.osjetila djelovati normalno. o s o b a mora shvatiti kako se pojavljuje p r o c e s bolesti unutar psihosomatskog bića. . Zato.tjelesni sokovi (vata. Vasant Lad u svojoj Avurvedi. Uvod Riječ bolest znači lišenost svježine. .vatra probave (agni) djelovati u ravnoteži. S tim razumijevanjem i znanjem dovodimo spomenute doshe i ostale funkcije u normalnu ravnotežu. ugode i zdravlja i dolazak patnje kao bolesti. Ayurveda daje znanje koje omogućuje povratak reda i zdravlja iz nereda i tvrdi kako će u zdravom stanju: . um i svijest djelovati h a r m o n i č n o kao jedno . pitta.1. Unutarnja okolina tijela stalno reagira na vanjsku okolinu. Mudar čovjek uči biti p o t p u n o svjestan nazočnosti nereda u svom tijelu i tada ponovno želi uspostaviti red. Ako je ta ravnoteža uspostavljena čak ni zarazne bolesti ne mogu utjecati na osobu koja je dobrog zdravlja.tijelo. "Zdravlje je red. . Bolesti 3. Za mijenjanje unutarnje okoline u cilju dovođenja u ravnotežu s vanjskom okolinom. Unutar tijela postoji stalna interakcija reda i nereda.BOLESTI 67 POGLAVLJE III 3. bolest je nered ". kaže dr. . izmet i znoj) izlučivat će se u normalnom stupnju i ravnoteži. Ravnoteža spomenutih sokova (vata. prije nego što govorimo o bolesti. m o r a m o razumjeti svježinu.

2. kapha). Prekomjerno ili prečesto uzimanje hrane. Pogrešna svjesnost.na gruboj fizičkoj razini . Ove neuravnoteženosti tri doshe narušavaju prirodnu otpornost tijela (imunološki sustav . ljudi kapha grade imaju određenu težnju kapha bolestima. Mogu iskusiti ponavljane napade tonsilitisa. duhovnom ili fizičkom. povišenu kiselinu u orgnizmu. 2. strahu ili vezanosti. Simptomi bolesti mogu se pojaviti na mjestu različitom od mjesta izvora. uznemirena vata stvara strah. Bolest se također može pođi- . materijalni gubici.). velika hladnoća i vrućina) .na razini svjesnosti. č i r na želucu i upalne bolesti. požar. te strah i briga za njega. Oni će stvoriti neuravnoteženost koja se u početku očituje na fizičkom planu. uzrokujući proces bolesti. Građa finog i grubog materijalnog tijela uzrokuje sklonosti ka određenim bolestima. pohlepu i vezanost. išijas.od prirodnih nepogoda (poplava. pohlepa. Nestabilni um i osjećaji. gastritis.3 . posesivnost. zavist. Npr. životne navike i okolina s osobinama sličnim osobinama naglašene doshe u tijelu. tj. tjeskoba. depresiju i živčanost. može prvo pojaviti u tijelu i tada se očitovati u umu i svjesnosti. Na primjer. nervoza. Uzroci nastajanja i podjela bolesti Nastajanje bolesti Ayurveda kaže da bolest nastaje kad u našem tijelu dode do neravnoteže: .od našeg tijela (rađanja. Neuravnotežene doshe će u tim područjima stvoriti određene znakove i simptome. Pitta tipovi također pate ođ bolesti kože kao što su svrbež i osip kože. povećana kapha stvara posesivnost. kao što su: ljutnja. Um i osjetila će biti uznemireni zbog patnji koje dolaze iz tri izvora: r . mokraću i znoj).. bolesti. 3. shvaćanje da smo samo ovo grubo tijelo. prekomjerna pitta u tijelu će uzrokovati bijes. Ala) uznemirenje dode trebamo ga se osloboditi. kapha bolesti u želuc u . Na primjer. suša. gnjev. itd. ljubomora. sinusitisa. pohlepa i vezanost. prevelika buka. itd.na suptilnoj ili umnoj razini . prekomjernost pitte. će prekomjerno povećati tu doshu i stoga će biti u suprotnosti s tjelesnim tkivima. a kasnije utječe na um kroz uznemirenost kod tri-dosha. starosti i smrti grubog tijela) . Potisnuti strah će stvoriti poremećaj vate. artritis. Moramo znati da nismo ovo grubo ili fino materijalno tijelo već duhovna duša koja samo privremeno boravi u njemu. pitta.. bol u donjem dijelu leđa. Vata bolesti imaju svoj izvor u velikom crijevu. Ponekad se neuravnoteženost. previsoka ili preniska temperatura. 2 . strah. ako te svoje emocije (osjećaje) potisnu u dublju razinu u umu (podsvijest). osobe pitta konstitucije su osjetljive na bolesti jetre. 3. nepravda. Ako nepotrebno predugo zadržavamo otpadne produkte u tijelu (izmet. tada će se one natrag očitovati preko uma i grubog tijela. Tako postoji izravna povezanost 1.Sklonosti ka određenim bolestima 1. Uzimanje hrane koja nija dobra za naš tip tijela (vata. paralize i neuralgije. Vata ljudi su osjetljivi na plinove. Podjela bolesti Prema Ayurvedi bolest se može podijeliti prema svom izvoru: psihološkom ( u m ) . bijes. Stoga osoba treba naučiti tolerirati uznemirenja koja dolaze iz bilo kojeg izvora ili razloga. pogoršanje kaphe. Bolesti se također dijele prema uzrocima nastajanja i tjelesnim doshama vatapittakapha.od drugih živih bića (ratovi. potres. Materijalno tijelo fino ili grubo je privremeno i uništivo.Hrana. nanošenje fizičke boli. plućne. Ako dobro ne sažvač e m o hranu. Uznemireni um i osjetila (osjećaji) remete rsvnotežu. pitta bolesti u malim crijevima. 3 3 . Slično tome. bronhitisa i kongestije u plućima. ne potiskivati u um ili podsvjest. Što može poremetiti našu ravnotežu? jeliti prema mjestu izvora: na srčane. mržnju i ljubomoru. žući i žučnog mjehura. kod emotivno nestabilnih osoba koje su sklone ljutnji.agnf) i tako tijelo postaje osjetljivo na bolesti.

sol i nitrogeni otpad tijela. Nedovoljno znojenje će također smanjiti otpornost kože i uzrokovati će oštru i ljuskavu kožu i prhut. Ključ zdravlja i bolesti je agni Hrana čiji okus jezik prihvaća se tada zvače. Ovim se kanalima rasa šalje po čitavom tijelu. bolest će se tamo očitovati. Preveliko znojenje je poremećaj koji može stvoriti gljivične infekcije i smanjuje prirodnu otpornost kože. Taj otpad pomaže održavanje normalne koncentracije vodenih elektrolita u tjelesnim tekućinama. održava floru pora kože te elastičnost i boju kože. također pojačavaju pittu. zglob slabo područje. nakon što ga je Jataragni prokuhao. Prema tome. 3. Preveliko znojenje snižava tjelesnu temperaturu i stvara dehidraciju. Znojenje je kao i urin povezano s pittom. i sweda ili znoj. Diabetes. Tjelesne tekućine. stvaraju se toksini (. liže ili pije uz p o m o ć prane. doshe izbacuju izmet. Zbog oslabljenih tjelesnih dosha. Znojenje je sporedni produkt masnog tkiva. no njihovo uriniranje je smanjeno j e r se otpad odstranjuje kroz znoj. pretjerano uriniranje također dovodi do dehidracije i uzrokuje hladnoću šaka i stopala.između hrane. Ayurvedski tekstovi govore da je čovječji urin prirodni rastvarač koji neutralizira otrove u sustavu te pomaže apsorpciji u debelom crijevu. smijeh ili plač proizvode suze. kao čaj. U međuvremenu. dijeti. Pretjerano uriniranje može prouzročiti premalo znojenja i obratno. Boja urina ovisi o dijeti i bolesti. mokraća i izbacuje p o m o ć u apana i iz mokraćnog mjehura. Rasu i malu zatim preuzima životni zrak poznat kao samana. Znojenje je p o t r e b n o za reguliranje tjelesne temperature. U ljeti se ljudi puno znoje. kao što je rakta (krv) i rasa (limfa) služe iznošenju otpada Quale) iz tkiva koja ih proizvode. uravnotežena proizvodnja urina je važna za održavanje krvnog tlaka i volumen krvi. mokraću i znoj iz tijela.5. sol i nitrogeni otpad (dhatu male). Ima tri vrste male: mutra ili mokraća. Dio hrane koji nema nikakve hranjive vrijednosti. Pomaže reguliranju volumena tjelesne tekućine i kontroli proizvodnje crvenih krvnih stanica i krvnog tlaka. navika. psorijaza. Zimi mnogi ljudi više uriniraju i manje se znoje. koja je poremećaj pitte. Tijekom tog kruženja toksini se nakupljaju u slabim područjima tijela. To stanje će utjecati na krv i uzrokovati povišeni tlak. Postoji još jedan put koji doshe koriste u naročitim slučajevima za izbacivanje nekorisnih materija. okoline i emocionalnih poremećaja. koja je također poremećaj pitte. Znoj održava kožu mekom. Jataragni kuha hranu u hranjivu tekućinu poznatu kao rasa ili limfa. Postoji p o s e b n a povezanost između kože i bubrega p o š t o je izlučivanje tekućeg otpada primarna funkcija ta dva organa. Pigmentacija žuči može dati urinu zelenkastu boju a povećana pitta može stvoriti visoku kiselost urina. Na taj način urin pomaže pri održanju ravnoteže vata-pitta-kaphe. U prilikama izuzetne tuge ili radosti. Kroz suzne kanale dolazi mala znana kao asru ili suze. . Ove suze sadrže mnoge otrovne materije koje se na taj način odstranjuju. samana naređuje drugom životnom zraku apana da odnese neiskoristiv izmet do kolona i rektuma iz kojeg biva izbačen. Zato je n e o p h o d n o da znojenje i uriniranje budu u ravnoteži. izmet. 3. Jataragni kuha hranu u upotrebljivu rasu i neupotrebljivu malu. Važnost uravnoteženosti urina i znoja Mokraćni sustav otklanja vodu. J o š kasnije u postupku pretvaranja iz mišića i sala se izdvaja mala poznata kao sweda ili znoj i izbacuje kroz kožu. Rasa se kasnije preobražava u krv. Ako bolesnik ima groznicu. Mala koja se izdvaja iz rase je vishta. kava i alkohol.4. naziva se mala ili izlučevine. Tvari koje potiču uriniranje. Iz krvi se putem bubrega filtrira mala poznata kao mutra. Rad te male ovisi o unosu vode. Žutica. guta. Mokraćni sustav otklanja vodu (kleda). Prema tome. Ako tijelo zadržava vodu. Mokraćni sustav također pomaže održavanju normalne koncentracije vodenih elektrolita u tjelesnim tekućinama. Kad dospije u želudac kladak kapha mjesi hranu u tjestastu masu koja se stavlja na Jataragni vatru probave. uzrokuje tamnožuti urin. Dakle. urin će postati tamno žut ili smeđi. Urin je oblikovan u debelom crijevu. mentalnom stanju i fizičkoj kondiciji pojedinca. Ako je na primjer. Tako je znojenje posredno povezano sa stvaranjem urina. urin će biti oskudan i ta će se voda sakupljati u tkivima. vishta ili izmet. dermatitis i vode- na bolest su primjeri bolesti koje su rezultat neuravnoteženog znojenja i urina u tijelu. Na isti način. prvi od sedam tjelesnih elemenata.am) koji kruže po tijelu. temperaturi okoliša. vatapitta-kapha. koji odvaja rasu u limfne kanale u tankim crijevima.

Zbog loših efekata potiskivanja p r e p o r u č e n o je da se ni emocije. koji se nakuplja u "džepovima" debelog crijeva uzrokujući bol. izmet snabdijeva probavu kroz crijevne resice te mnogi hranjivi sastojci ostanu u izmetu nakon probave. Ako se proljev nastavi i do petnaest dana. začinjenu hranu koja pogoršava pittu. preopterećuje crijeva i druge kanale. kao kapilare i krvne žile. žučnog kanala. . procesi rastvaranja hrane. diabetes. Kada agni postane preaktivan. Kada su emocije potisnute. apsorpcije i asimilacije u tijelu teku bez smetnji. Tjelesna otpornost i imunološki sustav su oštećeni. trbuh postaje napuhnut od plina. Potisnute emocije Toksini su također stvoreni emocionalnim faktorima. crijeva bi propala. Kada agni postane o š t e ć e n zbog neuravnoteženosti tri doshe. Kada je agni slab. bolove u tijelu. Korijen svih bolesti je ama. zastoj i slabost organa i smanjuju imunološki mehanizam zahvaćenih organa. Ta bol se č e s t o može zamijeniti s problemima srca ili jetre. Alergije se ne mogu radikalno izliječiti korištenjem antihistamina zbog njihovog izvora u potisnutim emocijama. smetnje. Kao rezultat. tjelesni autoimunološki odgovor. Međutim. Postoji mnogo uzroka za razvoj ame. potpuno mijenja floru žučnog mjehura. 3. ljepljivu tvar. nakon što su apsorbirani. To stanje također oslabljuje tjelesni imunitet. tankog crijeva i pogoršava stanje pitte. Potisnute emocije stvaraju neravnotežu vate koja utječe na agni. no i preaktivan agni je također štetan. niti bilo kakvi tjelesni porivi kao kašalj. proces probave spali prekomjernim izgaranjem normalne biološke hranjive tvari u hrani te dolazi do mršavljenja. to može uzrokovati alergiju na pelud žitarica. osoba rođena s pitta gradom bit će prirodno osjetljiva na ljutu. ovisno o tome koji je dio jezika prekriven. Ljudi s kapha gradom su vrlo osjetljivi na hranu koja pogoršava kaphu. kada god se unese neprikladna hrana. taj simptom pokazuje da ama postoji u crijevima ili želucu. Ayurveda preporuča promatranje tih emocija s nevezanošću a potom dozvoljavanje njihovog oslobađanja. koji se zove ama.6. gdje uzrokuju stezanje. potisnute pitta emocije kao što su mržnja i bijes također mogu povećati jaku osjetljivost na onu hranu koja pogoršava pittu. prašina i mirisi cvijeća. smrt će uslijediti. kongestiju i hripanje. Na primjer. Kasnije. strah i tjeskoba mijenjaju floru debelog crijeva. kao što su pelud. izmet se odstranjuje. Na primjer. to snažno utječe na metabolizam. agni će biti izravno uznemiren i kao rezultat nastat će toksini ili ame koji su stvoreni iz te slabo probavljene hrane. Zatvor stvara neugodnost i napuhnutost. Oni su zapravo. Taj materijal. Ako je jezik prekriven bijelim slojem. na neki način. Osoba koja boluje od zatvora živi duže nego ona osoba koja boluje od proljeva. S vremenom prođe kroz mnoge kemijske promjene koje tvore toksine. U takvim osobama. kihanje i puštanje vjetrova ne smiju potiskivati. Ama se stvara kada je funkcija agnija usporena. O s o b e koje potiskuju kapha emocije kao što su vezanost i pohlepa će imati alergijske reakcije na kapha hranu. kod dužeg zatvora osoba će i dalje živjeti. Na primjer. uzrokujući upaljene plohe na sluzavim membranama želuca i tankog crijeva. Na primjer. Ti toksini se apsorbiraju u krv i ulaze u glavnu cirkulaciju. Drugi uzrok alergije su crijevni paraziti. bitni za fiziološki rad pojedinih organa. O s o b e koje su rođene sa slabim imunološkim reakcijama često pate od alergija zato što su alergije u bliskoj svezi s imunološkim odgovorima tijela. glavobolju i loš zadah. Kad osoba ne bi proizvodila izmet. Na isti način. normalna imunološka reakcija može izostati. to će uzrokovati uznemirenja uma i s vremenom narušavanje različitih funkcija tijela. bolesti srca i tako dalje. kapha hrana kao mliječni proizvodi stvaraju smetnje: kašalj. Izmet također daje snagu debelom crijevu i održava njegovo zdravlje. urin i izmet nisu u potpunosti • otpad. Na sličan način.Iako se smatraju tjelesnim otpadom. Sve dok agni pravilno djeluje. Potisnuta ljutnja. smrdljivu. Sastojci hrane ostaju neprobavljeni i neapsorbirani. To može uzrokovati alergije na neke tvari. a to se očituje kao artritis. naravno uz probleme tjelesnog sustava. prehladu. ako su a m e b e prisutne u debelom crijevu. na primjer. S vremenom se nakupe u slabijim dijelovima tijela. Nakupljaju se u debelom crijevu pretvarajući se u miješanu.

Bol u očima 36. Zubobolja . Ovaj račun će pokazati dominantne doshe i vaš tip u bolesnom stanju koji se puno ne razlikuje od vašeg pravog tipa ili prirode. Svrab kese (testisa) 18. Bol u nogama 4. Ukočenost čeljusti 32. Bol u usnicama 35. Oko uravnoteženja najporemećenije doshe bit će najviše posla i najduže će trajati. najprije ili najčešće dođe do poremećaja one doshe koja prirodno dominira u našem tijelu. Drugo. Obamrlost nogu 7. Kao što računamo u testu u postocima izračunajmo i ovdje koliko posto bolesti pripada kojoj doski. Ponavljam: prirodno treba prvo uravnotežiti vatu (ona se najlakše poremeti i glavna je dosha). Hemeroidi (šuljevi ili povećanje vena u donjem dijelu rektuma ili anusu) 17. Lomljivi nokti 2. zatim pittu. Prolaps rektuma i anusa (proširenje ili produženje debelog crijeva na izlazu) 16. Uputa za korištenje: A) Bolesti uzrokovane vatom: Ako ste bolesni. ovo otkriće i ovaj račun pokazat će na koju dosha treba prvo djelovati kako bi je uravnotežili i tako otklonili nastale bolesti. pa onda kapku. Bol u kljenu 11. Bol u tabanu 9. Ukočenost vrata i tortikolis (zakrivljenost vrata usljed ukočenja) 33.Bol u donjem dijelu kičme 24.7. Zatvor 19. Plinovi u trbuhu 27. Čirevi na nogama 3. Tako je navedeno: osamdeset bolesti tipa vata. Ayurveda dijeli bolesti prema doshama. Hromost (šepavost) 14. Lom kostiju koljena 12. 1. Lom kostiju nogu 5. Kao što smo već rekli. Bol u prsima 30. Uvučeno crijevo jedno u drugo 20. Paraliza (uzetost) stopala 22. Bol u bedru 21. pogledajte u ovaj popis bolesti i otkrijte je li vaša bolest uzrokova vatom. Bolovi u bedrima i bokovima (kukovima) 26. to znači da je dosha pitta najviše p o r e m e ć e n a i da je to možda i dominantna dosha u našem tijelu. Paraliza (uzetost) nogu 6. Suhoća ruku 3 1 . Paraplegija (uzetost ruku ili nogu) 13. Stezanje ili grčenje u prsima 29. Bol u ramenu ili plećki 34. Tahikardija (ubrzano lupanje srca) 28. Oteklina na slabini ili pod pazuhom 25. Patuljast rast ili zakržljalost 23. ako je većina naših bolesti ili tegoba s popisa pitta. Sklonost prištcvima i čirevima 15.3. Bol u gležnju 8. Išijas (upala živca koji se nalazi kod križa. četrdeset bolesti tipa pittha i dvadeset bolesti tipa kapka. Npr. Bolesti uzrokovane poremećajima dosha Ovaj popis bolesti može nam pomoći za preciznije otkrivanje našeg tjelesnog tipa ili prirode i za određivanje kojoj closhi pripada naša bolest. a ide zadnjom stranom noge) 10. pit tom ili kapkom.

Smrdljivi okus 31. Histerija (duševna neuravnoteženost: kolebljivost. Okus krvi u ustima 30. Štucanje 62. Pospanost 68. Suhoća u ustima 4 4 . Henrija (kila ili bruh) 79. Ispucalost kože (dubinsko) 18. Osjećaj unutrašnjeg gorenja (pečenja) 9. Pretjerano znojenje 12. Epilepsija (bolest koja se očituje u iznenadnim napadajim grčeva i gubitka svijesti). Ispucale usne 77. Prljave tvari u krvi 15. Nagluhost i gluhoća 46. Zatvor puteva za čišćenje tijela 48. Previsoka temperatura u tijelu 11. Zijevanje (pretjerano) 61. Opći umor i iscrpljenost 57. Mrzovolja 63. Osjećaj topline s bočne strane 2. Gorući osjećaj čak izvan tijela 4. Bolest obrva (spuštenost i drugo) 7 1 . Potpuna paraliza (uzetost cijelog tijela) 55. Klimavost zubu 38. Pucketanje ili lupanje u glavi 73. Pečenje kože 17.) B) Bolesti uzrokovane pittom: 1. Nesvjestica i vrtoglavica 59. Delirij (bunilo.) 10. Neugodni miris tijela 13. silan zanos) 64. Bol u čelu 72. Smrdljivi zadah iz usta od želučanog plina 6. Žućkasta boja kože 25. Astenija (tjelesna slabost) 58. Ispucani sloj kože 20. Unutarnje krvarenje. buncanje od vrućice. Udubljenja na koži 22. Bol u rektumu (donjem dijelu debelig crijeva) 78. Crveni čirevi 2 1 . Zaboravnost 76. 7 0 . itd. Kiselo podrigivanje hrane 7. Promuklost 39. krvarenje iz utrobe s iskašljavanjem krvi 23.. Bol u donjem dijelu čela 7 4 . kao na primjer: štipajući bol u oku. Pečenje u određenom dijelu tijela (prsima. Hemiplegija (uzetost jedne strane tijela) 54. Nejasni glas 41. Glavobolja 51.Ispucalost po tijelu (površinsko) 14. Urtikarija (svrbljivi kožni osip. Trpki (stežući) okus u ustima 43.Žutica 24. Crveni pristići i bubuljice po koži 26. spuštenost očne jabučice.37.. preosjetljivost na stanovita jela) 19. Nijemost 42. Možemo da čujemo samo zvuk riječi 47. Upala uha 45. prevrtljivost. Bolni čirevi 27. Savinuti penis 80. Tremor (drhtanje i cvokotanje) 60. Stezanje i grčenje puteva za čišćenje tijela 49. Gorki okus u ustima 29. Nosni glas (glas iz nosa) 40. Nepažljivost i bezobzirnost 75. Paraliza facijalisa ( ukočenost lica zbog upale živca f'acijalisa) 52. Klorna kiselost u tijelu 28. Osjećaj stalne gladi . Grubost u ponašanju 66. itd. kao npr. Pečenje u očima 5. Monoplegia i poliplegija (uzetost jednog ili više ekstremiteta) 53. Poluprobava 8. Iskrivljeni ili deformirani udovi.: Genu varum (ox noge ili koljena prema van) ili Genu valgum (x noge ili koljena prema unutra) 67. Pretjerana žeđ 32. Katarakta (mrena na oku) 50. Osjećaj umora 65. 69. ramenu. Mali gorući osjećaj u tijelu 3. Prljave tvari u tkivu tijela 16. Očne bolesti. Klonička i tonička konvulzija (grčevito i ritmičko trzanje mišića) 56.

izaziva kašalj i gušenje) 2 0 . Slinjenje 8. Sumoran pogled 40. Čirevi u očima 36. 1. očiju. 4. U avurvedi se dijagnoza odnosi na stalno praćenje međudjelovanja između reda (zdravlja) i nereda (bolesti) u tijelu. Dijagnoza . J e d a n od glavnih oblika o p ć e g ispitivanja (dijagnosticiranja) pacijenta u Avurvedi je osmerostruko ispitivanje (Asthavidha Parikshd). Otkrivajući rane simptome neuravnoteženosti i reakcije na bolest tijela osoba može odrediti prirodu budućih tjelesnih reakcija. Kod ispitivanja treba . Uvod Na Zapadu se riječ dijagnoza o b i č n o odnosi na određivanje bolesti nakon što se pojavila. Ako ovih osam ispitivanja radimo svakodnevno dok smo zdravi ili kad osjetimo nepovoljne promjene. Lijenost i tromost 7. Hladnoća udova 16. Omamljenost i tupost 5.1. Pretilost (prekomjerno debljenje ili gojaznost) 15. Simptomi bolesti se uvijek odnose na poremećaj ravnoteže tri-doshe. Ayurveda poučava da je naše tijelo živa knjiga i. Čir u rektumu (Proktitis) 38. Nejednolikost u jelu 2. Težina u tijelu 13. Krvarenje 39. Anoreksija nervoza (pomanjkanje apetita) 18. Ayurveda poučava vrlo precizne metode za shvaćanje procesa bolesti prije očitih znakova da se bolest pojavila. provjeravajući tjelesne pokazatelje redovito. ravnoteža se ponovno može uspostaviti kroz liječenje. Proces bolesti je reakcija između dosha i tkiva. Ako ih radimo kad smo bolesni. Urtikarija 17. onda je to kurativno i manje inteligentno. Slatki okus 9.Zapaljenost vena 14. Zatajivanje probavne moći 19. da bi se shvatilo i održalo u fizičkom i u m n o m blagostanju. Čir na penisu (upala penisa) 37. Bljedoća i bijela boja mokraće. Ispitivati je dobro tri puta za redom u razmaku od nekoliko minuta. Svakodnevno ispitivanje ili promatranje pulsa. mora se svakodnevno "čitati". Faringitis (čirevi u ždrijelu) 35. Iskašljavanje sluzi i gnoja 10. Žuti ili zelenkasti urin. Težina u tijelu 6.33. očiju i stolice. Slaba probava 12. mogu se rano otkriti patološki simptomi i poduzeti preventivne mjere. Gubitak snage 11. Tako. koji organi su oštećeni i gdje su se nakupile doshe i toksini. lica. Kroz njih student ayurvede može naučiti koji patološki procesi se pojavljuju u tijelu. jezika. Zatim su tu mokraća i stolica. oči i stolica C) Bolesti uzrokovane kaphom: POGLAVLJE IV 4.praćenje zbivanja u tijelu 4. Kad j e d n o m shvatimo prirodu neuravnoteženosti.Stomatitis (čirevi u ustima) 34. noktiju i usana osigurava suptilne pokazatelje tjelesnog stanja. Pospanost 3. Prekomjerano spavanje 4. Dijagnoza pomoću pulsa Provjera radijalnog pulsa Jutarnji sati su najbolji za ispitivanje pulsa. ali korisno. Gušavost (povećanje štitne žlijezde.2. onda je to preventivno i najbolje.

puno.uočiti: broj otkucaja u min. Te struje kruže kroz krv. kupanja. poput zmije. n e m i r n o . savinite malo svoju ruku i zglob. pijetla. pauna ili slona. krećući se poput valova. tvrdo. Ne samo građa. gust. prazno. već otkrivaju i nešto o važnim putevima koji povezuju energetske tokove prune u tijelu. 3) Položaj prstenjaka označava puis kaphe. Kod povišene vate kreće se poput zmije ili pijavice. a njegovo kretanje podsjeća na plivanje labuda. Karakter se očituje kao gibanje (geg ili stil gibanja) stanovitih životinja. Puis je polagan i sličan plivanju labuda. vrane. Tada malo smanjite pritisak prstiju da biste osjetili različite pokrete pulsa. Kad prevladava taj puis. hladan. brzo (gusto). . Kao što slika ruku pokazuje. stabilan je. kažiprst se nalazi na vata doshi i otkriva tjelesni zrak. jela.gibanje labuda. vrapca. srednjim i prstenjakom. Svaki prst se nalazi na putu elementa koji je povezan s doshom log mjesta. Zove se "žaba" puis. tako da je najbolje provjeriti puis s obje strane tijela. za vata puis dobar jc primjer gibanje zmije. MJERENJE ILI PROVJERA PULSA POMOĆU TRI PRSTA Pokazatelji pulsa variraju od lijeve do desne strane. Osjećat će se aktivan i uzbuđen puis. otkucaji pulsa se najviše primjećuju pod prstenjakom. 82). Kvalitet se očituje kao hladno. topao je. Zbog toga se taj puis zove "zmija" puis i označava povišenu vatu u tijelu. Kada prevladava kapha. Na puis također utječu sjedenje blizu izvora topline i n a p o r n e vježbe. rijedak i mekan. Puis ne bi trebao biti uziman nakon masaže. srca i mozga. Kod bolesnog stanja puis se očituje na sljedeći način: 1. neregularn o . mekano. Kod povišene kaphe kreće se poput labuda. Položaj srednjeg prsta označava puis pitta dos/ie. Kada vata prevladava u građi tijela. kolapsirajuće i spiralno. radijalni puis se pipa s prva tri prsta: kažiprstom. kažiprst jače osjeća kucanje. spolnog odnosa ili naprezanja. Kod povišene pitte kreće se poput žabe. Lagano stavite tri prsta na ručni zglob ispod zglobne kosti i osjetite otkucaje pulsa. srednji prst koji se nalazi na pitti otkriva vatru. liječnik gleda u pacijenta i provjerava puis na obje ruke. Kad prevladava taj puis. kažiprst će j a č e osjećati puis koji će biti nereguliran i tanak. brzo i sklisko. a za kapha puis . Položaj kažiprsta označava mjesto vata doshe. toplo. prolaze vitalnim organima poput jetre. najjače se osjeća na prstenjaku. Na primjer. osjećajna osoba može otkriti stanje tih raznih organa. Kada pitta prevladava u građi. Npr. S tri prsta dodirnite ruku nad palčanom arterijom tako da osjetite kucanje pulsa. brz. Kad prevladava taj puis. već također i slanje tjelesnih organa se može odrediti provjerom površnog i dubinskog pulsa. za pitta puis . pun ili težak. puis se osjeća poput pokreta zmije. 2. 3. a prstenjak koji se nalazi na kapha pulsu otkriva vodu. Da bi se napravio potpun pregled pulsa. koji skače poput žabe.gibanje žabe. karakter i kvalitet pulsa. Stoga se on naziva "labud" puis. ždrala ili prepelice.Također. puis će biti jači pod srednjim prstom. Puis je snažan. Osjećajući površni i dubinski puis. nikada toplo ili hladno. 2) Položaj srednjeg prsta označava puis pitte.. Da biste izmjerili svoj puis. 1) Položaj kažiprsta označava puis vate. Aktivan je i skače poput kretanja žabe. lagano (rijetko). Taj puis označava povišenu pittu. na srednjem prstu je kucanje najjače. Polako popuštajte pritisak kako biste osjetili razlike u kucanju pulsa. Puis se može provjeriti i na drugim točkama tijela (Vidi str. goluba. Otkucaji pulsa ne odgovaraju samo otkucajima srca. bubrega. Lagano prihvatite ruku i blago savinite ručni zglob.

Prstenjak s površnim dodirom osjeća vanjsku ovojnicu srca (perikardija). stanje bubrega. a kada se stisne j a č e . Pids 1) 2) 3) 4) 5) se ne smije provjeravati: dok smo gladni nakon teškog fizičkog posla nakon sjedenja pored vatre dok se kupamo nakon masaže . kada ste gladni ili kada ste ljuti. Srednji prst na desnom r u č n o m zglobu može otkriti stanje žučnog mjehura s površnim dodirom. straga gležnjevog zgloba 7 ) . Potrebna je svakodnevna vježba da bi se naučila tehnika provjere pulsa. Možete također bilježiti promjene pulsa nakon uriniranja. Ako je bilo snažno kad je kažiprst na desnoj strani površno stavljen. iznad sljep o o č n i c e sa strane glave 2). iznad stopala. na radijalnoj arteriji (palčanoj). ako je duboki puis snažan. može se osjetiti aktivnost pluća (crtež na str. otkriva stanje mjehura. postoji kongestija pluća (navale krvi u plućima). Prstenjak. na r u č n o m zglobu s unutrašnje strane ruke 5 ) . U različita vremena dana se mogu osjetiti varijacije vašeg pulsa.TOČKE Puis se PULSA može provjeravati (Vidi crtež dolje): 1). a s jačim dodirom otkriva usklađenost vatapitta-kaphe. a s j a č i m pritiskom stanje jetre. na arteriji ili vratnoj žili kucavici (carotis e x t e r n a ) sa strane vrata iznad ključne kosti 3). na arteriji tibialis posterior. p o č e t ć e t e učiti kako čitati puis. 84). Kažiprst položen površno na lijevom r u č n o m zglobu bolesnika primjećuje aktivnost tankog crijeva. S površnim pritiskom srednjeg prsta se promatra aktivnost želuca. osjeća se aktivnost debelog crijeva s površnim dodirom. a jači pritisak otkriva stanje slezene. na arteriji ulnaris s unutarnje strane ruke iznad lakta 4). kada se postavi površno. na arteriji dorsalis pedis na gornjem dijelu stopala Kad kažiprst počiva na desnom r u č n o m zglobu bolesnika. a kada se pritisne j a č e . Promatrajući takve promjene. tada je povećana vata u debelom crijevu. dok se srce prati jačim pritiskom. na bedrenoj arteriji femoralis ( b e d r e n o j ) s unutarnje prednjice noge gdje se spaja sa zdjelicom 6). na sljepoočnoj arteriji (temporalis superficialis).

.160 4. masnoću i obrazi će biti bucmasti.80 7 ) . Linije. dijete u maternici . boja kože i promjene na koži vašeg lica (zadebljanja i promjena oblika) otkrivaju poremećaje i bolesti u vašem tijelu. starost . Konstitucioni oblik lica Osoba vata grade se ne može udebljati. Bljeđoća oblika leptira na nosu ili obrazima. dijete nakon rođenja • 140 3 ) . osam do četrnaest godina .PULS I ORGANI Broj otkucaja prema dobi: 1).1 3 0 4 ) . O p ć e n i t o šiljat nos može označavati pitta.Dijagnoza na osnovi izgleda lica Lice je također ogledalo našeg tjelesnog i umnog stanja. znači da tijelo ne apsorbira željezo ili kiselinu i da probavili metabolizam ne funkcionira pravilno zbog slabog agnija (vatre).160 2 ) . bore. to govori da su bubrezi ozlijeđeni. Okomita linija između obrva s lijeve strane govori da vaša slezena zadržava emocije. Zbog toga njezini obrazi postanu ravni i utonu. Okomita linija između obrva s desne strane govori da su vaše emocije ugušene u jetri.65 9 ) . Promatrajte razne dijelove svog lica u zrcalu.1 0 0 5 ) . tri do sedam godina . Osoba čiji je metabolizam spor (kapha građa) zadržat će vodu. od rođenja do jedne godine .3. trenutak smrti . odmah ispod područja bubrega (vidi sliku dolje lijevo). srednja životna dob • 72 8 ) . tupi nos kapka a svinuti nos vata konstituciju.95 6 ) . Oblik nosa može ukazivati na građu tijela. Kada su donji kapci puni i nabrekli. bolest .1 2 0 10). od jedne do dvije godine . Vodoravno boranje na čelu govori da imate duboke brige i nemire.

Dijagnoza na osnovi izgleda usta Uvod Usta također očituju zdravlje ili bolest različitih tjelesnih organa. Ponavljano izbijanje upalnih prišteva uz rubove usta ukazuje na prisustvo herpesa i kronični poremećaj pitte. Stoga bi naša usta trebali promatrati svaki dan kako bi na vrijeme uočili simptome pojave bolesti. Suhoća i ispucalost ukazuje na dehidraciju. Kod dolaska oboljenje od žutice usne požute. Promjene pojedinog područja usta ukazuju na poremećaj u organu koji odgovara t o m području. Kod anemije usta postaju blijeda. Kao razultat kroničnog pušenja usta postaju c r n o smeđa. Pogledajte svoj jezik u zrcalu. gorućeg osjećaja.Kad je pitta p o r e m e ć e n a jezik je crven ili žutozelen. kapha).4. Ako je boja jezika plava postoji mana na srcu. površinu. . Te naslage ne mogu biti odstranjene pranjem jezika.Kad je kapha p o r e m e ć e n a jezik je presvučen s bijelom sluzi. U poremećajima srca. Trebamo promatrati veličinu. onda su p o r e m e ć e n i organi na koje se ti dijelovi odnose. 4. oblik. P r i r o d n i oblik u s t a kod tipova vata. Kad je vatra probave p o r e m e ć e n a jezik postaje presvučen s bijelim naslagama (amoni). Ako su naslage samo na zadnjm dijelu.4. pitta. znak je preslabe apsorpcije hrane u crijevima. Kad dio jezika izgubi boju ili su pojedini dijelovi jezika udubljeni ili izdignuti.5. Loša probava ili gliste u debelom crijevu se mogu prepoznati po mnogobrojnim blijedim. Kod anemičnosti ili nedostatka krvi u tijelu izgubi normalnu boju i postane bijel i gladak. ranjav ili čirav. pitta. toksini su u debelom crijevu. ako su ispred i na rubovima jezika vidljivi otisci zubiju. Namijenjena je za otkrivanje bolesti na pojedinim dijelovima tijela. Suhi dehidriram jezik ukazuje na nedostatak u plazmi. k a p h a Vata usta su uska i suha. . Pažljivo pogledajte veličinu. Pregledom ovog važnog organa otkrivamo sva zbivanja u tijelu. meka i masna. a kapha usta su debela. Kao što se vidi na crtežu. . tankom ili debelom crijevu. grub i ispucan (ima pukotine kao ispucana zemlja u vrijeme suša). površinu. plazme i krvi i vatru probave. boju i obris usta. Jezik je vitalni organ okusa i . Ako su otisci zubi samo sa strane znak je slabih pluća. smeđim toškicama na ustima. to ukazuje na dehidraciju ili vata poremećaj. rubove i boju. Kod viška žuči u žučnoj kesici ili poremećaju jetre jezik je žućkast.Kad je vata narušena tada je jezik crnosmeđi. usta postaju plava zbog nedostatka kisika. oblik. J a k o je važan i pouzdan pri dijagnosticiranju poremećaja u probavi.. a usne tanke. Ako su suha i hrapava. C r t e ž pokazuje gdje su smješteni pojedini organi tijela na usnama. Npr. Možemo ustanoviti stanje dosha (vata. Mrlje raznih područja usta ukazuju na poremećaj dotičnog organa.govora. pitta usta su crvena. Dijagnoza pregledom jezika Napomena: Ovaj c i t e ž je prikaz usta u zrcalu i tako ga treba gledati pri korištenju. različiti su dijelovi jezika u vezi s različitim organima. suh. N e 7 rvozom i strahom vata poremećaj stvara suhoću i drhtaje usni. To ukazuje na toksine u želucu. Kad su naslage na sredi- .

zrcalni su i koriste se pri promatranju jezika u ogledalu. koji opisuju stanja bolesti na pojedinim primjerima. to može biti znak nepravilne kralježnice i bolova u kralježnici.ni jezika. Kanal može biti krivudav na sredini ili vrhu jezika i ukazivati na bolove u sredini leda ili pri vratu zbog nepravilne kralježnice na tom dijelu. krivudav kanal u korijenu jezika može ukazivati na bolove u donjem dijelu leda zbog nepravilne kralježnice. duboke ukorjenjenosti straha ili tjeskobe. različite dijelove jezika u svezi s ra- Crteži na stranici br. 8 9 . Donji zličitim crtež pokazuje organima. tj. Ako je taj kanal krivudav. toksini su u želucu i tankome crijevu. Npr. Ako vam jezik podrhtava znak je vata poremećaja. . Ravni kanal po sredini jezika ukazuje da su emocije bile zdržane (potisnute) duž kralježnice.

i obrise svojih noktiju. Ako se bijela mrlja nalazi na kažiprst. Uzdužne linije na noktima označavaju lošu apsorpciju u probavnom sustavu. debeli. Žuti nokti su znak osjetljive jetre. oblik. Pretjerano crvenilo je znak prekomjernog broja crvenih krvnih stanica. Kad nokti imaju oblik žlice i toliko su konkavni da se kap vode može u njima zadržati. Poprečni utori na noktima otkrivaju lošu prehranu.4. Ponekad nokti postanu izbočeni. Žuti nokat je znak osjetljve jetre. nokti su krivi. malo sjajni i lagano savijeni. Plavi nokti ukazuju na slabo srce. mekani i jako sjajni s jednakim obrisima. kroničnu groznicu ili dugotrajnu bolest. Ako je mjesec (polumj e s e c pri korijenu nokta) plavi. konveksni i gomoljasti poput bubnjarskih štapića. savitljivi. Kad u tijelu prevladava vata. Kad su nokti snažni. površinu. i nježni. Također provjerite jesu li mekani. pluća i pranu papigin kljun ukazuje na kroničnu prehladu i kapha poremećaj p o p r e č n o utori ukazuju na kroničnu groznicu ili dugotrajnu bolest kvrga na vrhu nokta ukazuje na kroničnu upalu pluća i kapha poremećaj bijele mrlje ukazuju na nedostatak kalcija ili cinka Obojanost nokta može otkriti određeni poremećaj. riječ je o anemiji. . Pogledajte veličinu. Kad prevladava pitta. Bijela mrlja na prstenjaku je znak da se kalcij nataložio u bubrezima. a također ukazuju da osoba boluje od žutice. Ako je nokat blijed. Ako je ta mrlja na srednjem prstu. nokti su ružičasti. a prstenjak na bubrege. to znači da u crijevima postoji neapsorbirani kalcij. postoji nedostatak željeza u tijelu. Blijedi nokti ukazuju na anemiju. To stanje ukazuje na osjetljiva pluća i srce. izgriženi nokti ukazuju na neuroza kod vata poremećaja stepeničasta površina ukazuje na slabu prehranu i poremećaj agnija uzdužne linije ukazuju na slabu apsorpciju kod vata poremećaja ćvornati prst pri noktu ukazuje na slabo srce. suhi. Dijagnoza pregledom Uvod noktiju STANJE NOKTIJU KOD RAZNIH POREMEĆAJA Prema Avurvedi nokti su otpadni dio kostiju. to ukazuje na poremećaj jetre^Crveni polumjesec je znak srčane slabosti. Nokat na palcu se odnosi na mozak i lubanju. onda prevladava kapha. nježni. Mali prst se odnosi na srce. a kažiprst na pluća. dok je plavi nokat simptomatičan za osjetljiva pluća i srce. Srednji prst se odnosi na tanko crijevo. grubi i lako se lome. ili krti i lako lomljivi.6. mekani. to ukazuje na taloge kalcija u plućima. Svaki prst i palac se odnosi na jedan organ u tijelu.

Energija vatre u mrežnici oka dovodi do osjetljivosti oka na svjetlo. vrlo su često osjetljive na svjetlo.o č i su velike. Vata . No ako je urin odbojnog mirisa. oštre. Smedkasto-crne mrlje na šarenici ukazuju na neapsorbirano (neiskorišteno) željezo u crijevima. spuštenih o č n i h kapaka i suhih rijetkih trepavica. Ako zglobovi pucketaju i bole. Bijela očna spojnica (konjuktiva) znak je anemije. Trepavice su rijetke i masne. postoji.9. Obješeni gornji kapak također ukazuje na porast vate i znak je osjećaja nesigurnosti. urin će biti tamnožut. Dijagnoza pregledom urina Kliničko ispitivanje urina Urin je vrlo važan otpadni produkt tijela i njegovo ispitivanje može dati važne informacije za utvrđivanje zdravlja i bolesti. 3. u sustavu postoje toksini. Ako je urin boje oblaka.o č i su malene i nemirne. Ranojutarnji urin sakupiti u čistu posudu (bolje steriliziranu) ili čašu. Pretjerano treptanje ukazuje na poremećaj vate i znak je duboko ukorijenjene nervoze. Također za vrijeme zatvora ili premalog uzimanja vode. Sladak miris urina ukazuje na m o g u ć e diabetičko stanje. tkivima. Oči p r e m a d o s h a m a 1. »dok je šarenica crvena i žućkasta.oči su srednje veličine. stolica će biti dobro formirana kad se spusti u vodu. Ako kap p o t o n e na dno. ili nedostatka povjerenja. Rezultate treba zapisati. U tom slučaju pojedinac će se naježiti dajući urin. Dijagnoza po očima Male suhe oči koje č e s t o trepču ukazuju na vata gradu. gustih i masnih trepavica. Kap sezamovog ulja srednje veličine spustiti sa štapićem na površinu mirnog urina. dok je šarenica svjetlo plave ili c r n e boje. D o b r o je pregledati boju. Ako su oči previše istaknute. Pitta . oblik i veličinu šarenice. Pri uriniranju ne sakupljati prvih nekoliko kapi. osoba uzima prevelike količine soli ili š e ć e r a što uzrokuje nedostatak kalcija. Normalan urin ima tipični uremički miris. Ako je crnkastosmeđa. Kad probava nije u . plamteće i osjetljive na svjetlo. Crvena boja u urinu pokazatelj je krvnog poremećaja. sivo-smeda ili crna. 4.7. Budući da osobe pitta građe imaju obilje vatre. fizički poremećaj je lako izliječiti. Promatrajte boju. Pijesak u urinu ukazuje na vjerojatnost kamenaca u mokraćovodu. pitta je povišena. to je pitta poremećaj. bez vjetra i drugih uznemirenosti. velike. U srednjoj starosnoj dobi to može biti znak tjelesnih opterećenja. Bjeloočnica je izrazito bijela. vjerojatnost da je p o r e m e ć e n a funkcija štitne žlijezde. dugih. Ako kap p o t o n e u sredinu urina.8. Dijagnoza pregledom stolice Ovo ispitivanje daje mnogo informacija o doshama. Mala šarenica označava slabe zglobove i artritis. tjeskobe ili straha. 4. Kapha . to pokazuje na vata poremećaj. O č i pitta građe su sjajne. ako je tamnožuta. Kiseli miris koji stvara zapaljujući dojam pokazuje prekomjernu pittu. poput zmije po duljini. šarenica tamna. Ako se kap razbije u kapljice poput perli na površini urina u obliku sita. kapha je povišena. Bjeloočnica je mutna. s visine 5 do 7 c m . vlažne. 2. probavi hrane i općenito o zdravlju i bolesti. to je pokazatelj bolesti koju je teško izliječiti. svijetle i osjetljive na svjetlo. to je p o r e m e ć a j kaphe. Ako se oko šareniće vidi bijeli prsten. Ako se kap odmah proširi. Ako se kap rasprši na površini u valovitim pokretima. Treba pažljivo promatrati širenje i druge oblike i uzorke koje poprima ulje. teškoće sa zglobovima i ovapnjenje žila. To znači da nema ama u sustavu. Sluzave. Ako je bijeli prsten vrlo izražen i vrlo bijeli (naročito za o s o b e u srednjoj dobi) onda to označava bolest zglobova. a ako je žuta onda je slaba jetra.4. Ako je probava i apsorpcija probavljene hrane normalna. lijepe i privlačne oči znak su kapha građe. vata je povišena. Malu količinu urina uzeti u pobudu i držati na stabilnom mjestu ( b e z trešnje). lijepe i vlažne. Ako se kap rasprši na površini na male kapljice (poput mjehurića) u raznim bojama poput duge u obliku kišobrana ili kruga. bolest se može vrlo teško izliječiti. Ayurveda tumači da oči dobivaju energiju iz počela vatre. crvenkastih bjeloočnica i naginju kratkovidnosti i konjuktivitisu (upali o č n e spojnice). znak je artritisa.

redu. To znanje je u istoj knjizi od stranice 33 do 6 5 . sunca. grla. vježbe. očiju. kupanje.1. Svakodnevna higijena i navike Ayurvedski zdravstveni propisi Dnevni propisi Za razumijevanje. U ovom dijelu govori se o održavanju tijela. pravilan izbor i prakticiranje dnevnih propisa moramo dobro poznavati našu prirodu (tri doshe i osobni tip). mjeseca i starosne dobi na tri doshe.1. kao i za detoksikaciju. Ovo su aktivnosti za svakodnevno održavanje tijela koje se primjenjuju za sprječavanje nastanka bolesti. u koje spadaju spavanje. prije puštanja u vodu stolica je sluzava. 5. navike u načinu života imaju vrlo važnu ulogu u očuvanju zdravlja. vrijeme pranja i čišćenja tijela te vrijeme vježbi i meditacij e . koje se uglavnom odnose na oslobađanje od bolesti. defekacija. Najbolje je ustaliti svakodnevne aktivnosti. masaža. 'lb ukazuje na am u sustavu. ušiju i nosa. utjecaj okoline.2. Kapha poremećaj Bijela boja stolice. 5. Uvod Prema Avurvedi. Prirodni život je život u skladu s o s o b n o m konstitucijom. njega usta. Pitta poremećaj POGLAVLJE V 5.1 Preventiva Zelenkasta ili žućkasta boja stolice. u različitim bojama i ima loš miris.1. . kao npr: vrijeme ustajanja. Preventiva i liječenje 5. Avurvedske poruke o higijeni sastoje se od postupaka za unutarnje i vanjsko čišćenje tijela. vremena.

To možemo postići ako odaberemo nama drag i voljen objekt za svakodnevno obožavanje. Zato osoba pitta građe treba spavati na desnoj strani. Omogućuje maksimalno stvaranje virye (sjemena). prije spavanja. Ustati 2 sata prije izlaska sunca. dok se za ljude vata i kapha grade prcporuča spavanje na lijevoj strani. Odmor i spavanje Zdrav p o č e t a k dnevnih aktivnosti počinje n o ć prije. 5. Važno je uvijek biti svjestan tog tijeka da bi nam dnevna rutina bila što svrsihodnija. Tada se može odspavati tijekom podneva. Najbolje je da to bude naš duhovni učitelj ili sam Gospodin kojem ć e m o prije ustajanja odati poštovanje odgovarajućom molitvom. Odmah nakon buđenja i ustajanja Odmah kad se probudimo prije ustajanja um treba usmjeriti na pozitivno raspoloženje. ovo je naročito dobro za o s o b e koje imaju problema sa uspavljivanjem. od 21 do 28 god. od 7 do 14 godina treba 8 do 10 sati spavanja.5. Kao što je već spomenuto. dijete od 1 do 7 godina treba 10 do 12 sati spavanja. vrat i stopala sezamovim uljem 2. 5 do 6 sati. od 14 do 21god. pitta. Na ovaj način možemo drugi dan učiniti naše djelovanje efikasnije i humanije. ne dozvoljava se da spava noću. Insomania. Osobi koja je uzela neki otrov ili ju je ugrizla otrovna zmija. 4 do 5 sati. Ovo podmazuje srednje uho. Da bi se odstranilo ovo stanje. Svatko iznad ove dobi trebao bi vrlo malo spavati. popiti šalicu toplog mlijeka s pola žličice ghia Također se savjetuju određene navike pri spavanju. Najbolje je otići na spavanje prije deset sati uvečer. posljednjeg elementa koji se stvara u tijelu i koji mu daje inteligenciju. Uvečer. kapha) i starosnoj dobi. K r a ć e spava vata tip a duže kapha. Ako netko uvijek spava na lijevoj strani. treba se protegnuti. Nepravilan san remeti doshe. O p ć e n i t o spavanje tijekom dana dozvoljava se samo u ljetnim mjesecima. od 35 do 42 god. da li su bili dobri ili loši. lijekom spavanja. staviti po dvije do tri kapi ulja u svako uho 3. Ovisno o osobnoj konstituciji mogu se dodati i drugi postupci. Pri ustajanju iz kreveta. položaj u kojem netko spava i diše ima značajni utjecaj na konstituciju i ravnotežu energija u tijelu. Takvo pojačanje sunčeve energije može uzrokovati stvaranje pretjerane pitte u tijelu. Odmaranje tijela je neophodno da bi se doshe dovele u normalnu ravnotežu. Npr. okupati se toplom vodom 4. a pomaže balansiranju prane u glavi. Dužina spavanja ovisi o tipu o s o b e (pata. Reguliran san pomaže u sprečavanju bolesti i u gubitku težine. Ovo p o m i č e doshe iz c e n t r a (područja srca) gdje se . S obzirom da lijeva strana tijela sadrži žensku ili mjesečevu energiju. dok spavanje u neodgovarajuće vrijeme može dovesti do smanjenog apetita. kad su dani dugi. Prije odlaska u krevet trebalo bi prakticirati meditaciju ili molitvu i kritički razmotritii naše o s o b n o vladanje i aktivmosti tijekom dana. Ovakvim načinom života sljedimo prirodni tijek energije u tijelu i vanjskoj okolini.1. Na primjer za ljude vata konstitucije preporučuju se večernje masaže uljem. Spavanje tijekom dana povećava kapha doshu. masirati glavu pozadi. nemogućnost da se zaspi u pravo vrijeme.1. a kontrolira vata doshu. Ovaj vodič za spavanje se odnosi na savršeno zdrave osobe. To će p o m o ć i da u k l o n i m o tzv. čini da su udovi kao rasklimani i odvojeni od tijela. treba u svako uho staviti po dvije do tri kapi sezamovog ulja.2. Ako nam dan p o č n e s pozitivnom svjesnošću uma ostatak dana će proteći uspješno i glatko. nakon spavanja. mjesečeva energija se potiskuje a sunčeva pojačava. uzrokuje poremećaje u probavi i zijevanjc. kao i osobi koja ima ozbiljno oboljenje grla. treba 6 do 8 sati spavanja. a desna mušku ili sunčevu energiju. upale sinusa i glavobolja. groznice. ili barem sat i 36 minuta ranije u vrijeme Brahma-muhurte (vrijeme koje je najpovoljnije za prakticiranje duhovnog života).2. O b i č n o 6 do 7 sati spavanja daje dovoljno odmora za tijelo i um. Što se tiče starosne dobi postoji vodič koji se mijenja svakih sedam godina. od 28 do 35god.1. odlučnost i tjelesni sjaj (auru). 3 do 4 sata. preporučuje se sljedeći postupak neposredno prije spavanja: 1.2. Pretjerano spavanje može dovesti do mentalnih poremećaja. rezultat je viška vata doshe. sindrom "ustajanje na krivu stranu kreveta".

Za kaphu: Pashchimotasana (za jačanje trbušnih mišića). Neti. Regulirane lagane vježbe trebao bi svatko raditi. Moderni toaleti su potpuno neprirodni za odstranjivanje izmeta iz tijela i n a j č e š ć e su uzrok pojave zatvora.sada brzo izbaciti sav zrak iz pluća i uvući abdomen (trbuh) do kraja . Kad se znoj pojavi na čelu i ispod pazuha i disanje postane brzo a osoba je prisiljena da diše otvorenih usta. što uzrokuje mnogo bolesti.prvo.u s t o j e ć e m stavu pognuti se malo naprijed savinuti malo noge u koljenim i staviti ruke na bedra pdupirući tako gornji trup . S vježbama tijelo raste i postaje propocionalnog oblika.nalaze za vrijeme spavanja i pomaže tijelu da se aktivira. fizičkoj kondiciji. osoba koja pati od bolesti ili je prestara. te o s o b e sa povišenom temperaturom ili oboljenjem živčanog sustava. Mišićna snaga raste. 3. limun djeluje antiseptički i antibakterijski i tako čisti probavni trakt. vremenu. Za tijelo i duh preporučuju se yoga vježbe i asane (stavovi). Za tip vata: Padmasana (stav lotosa uz meditaciju). Ako osoba radi vježbe zanemarujući spomenute faktore ili prakticira previše vježbi. pomaže u reguliranju vatre probave i poboljšava metabolizam (pretvaranje jednog tjelesnog elementa u drugi). Nakon korisna uzimanja vježba: vode s limunom preporuča se jedna vrlo Vježbe Ayurveda preporučuje jutarnju vježbu kao dio svakodnevne zdravstvene rutine. Ovo omogućuje čovjeku da uvidi kolike su mu trenutne sposobnosti. sunčana Pranayama (disanje naizmjenič n o na desnu pa na lijevu nosnicu). to je znak da bi s vježbama trebalo stati. p o s e b n o trbuh gdje postoji sklonost za prekomjerno akumuliranje sluzi i kaphe . 2. umor. Slično. Ovaj životni zrak kontrolira izbacivanje stolice i mokraće. stajanje na ramenu ili svijeća. Pospješit će i pritjecanje krvi u taj prostor. Kapha i vata konstitucija mogu uzeli oko 1/2 limuna. Apetit je popravljen i zdravlje je održano. hemeroida i drugih problema u crijevnom traktu. voda pomaže bubrezima i mjehuru čišćenje sustava od toksina. . vrućinu i hladnoću.drugo. Za pittu: Halasana (plug). . Tijelo može podnositi napor. tada se pogoršava vata i krv. Prvog dana treba ići do granice iscrpljenosti. Treba pokušati obaviti veliku i malu nuždu odmah po ustajanju. pijenje vode će stimuliratu probavni trakt na lakše izbacivanje izmeta pokretanjem vate diljem tijela . Ova vježba će p o m o ć i čišćenju trbuha i crijeva te stimulirati malu i velika crijeva na gibanje. Također će voda s limunom p o m o ć i za lakše izvođenje jutarnjih vježbi. Prije vježbanja treba defecirati ukoliko se to još nije obavilo tijekom dana. uvlačenje i izbacivanje trbuha treba nalikovati gibanju vodenog vala i izazvati zapljuskivanje popijene vode u trbuhu . Vajrasana (stav dijamanta ili munje). oslabila ili iscrpljena ne bi trebala raditi nikakve teške vjebe. Ovaj dnevni propis će p o m o ć i jutarnje čišćenje tijela u tri načina: . ali čučanje od nekoliko minuta stimulirati će apanu. Dok netko radi ikakve vježbe može se smatrati da je starost ili dob koju ima primjerena snazi. Siddhasana (je jednostavniji oblik Padmasane i o s o b e koje ne mogu zauzetu stav Padmasane upražnjavaju Siddhasanu . Od tada čovjek može pomalo povećavati dan za danom svoje vježbe. U normalnom tjelesnom stanju za dnevnu rutinu preporučuju se slijedeće vježbe: 1. Zatim meditirati 1/2 do 1 sat iz yoga vježbi uključujući i p r a n a y a m u naglašavajući asane p r e p o r u č e n e za određenu konstituciju. Odmah nakon ustajanja uzeti čašu vode s o b n e temperatute s dodatkom soka od limuna. Naporne šetnje treba izbjegavati za vrijeme toplih ljetnih mjeseci. Sitali (disanje s jezikom u obliku cijevi). U početku će to možda biti teško. dok pitta smije uzeti nekoliko kapi (mora sam otkriti koliko).stav za meditaciju). godišnjim dobima i prehrani.treće. Kaže se da vježba povećava čovjekovu energiju i želju za radom.bez disanja (s praznim plućima) polako izbaciti trbuh i opet ga do kraja polako uvući.ponoviti ovaj postupak izbacivanja i uvlačenja trbuha najmanje 10 puta. Pranayama (vježba disanja). zajedno s hodanjem. Narednog dana treba vježbati do polovine te svoje sposobnosti. Vježbe su najdobrobitnije za život u zimi i ljeti.

Preporučuju se eucalyptus. nim i babul drvo. masirajući desni i prostor između zubi. umoran ili za masažu djeteta.O d r ž a v a n j e zubi Kod preosjetljivih desni preporučuje se ispiranje i masaža sa sezamovim uljem. stimulira živčani sustav. Također djeluje stimulativno na limfnu cirkulaciju koja je suština o b r a m b e n o g sustava n našem tijelu. Opis i crteži za izvođenje ovih vježbi nalazi se u 2. a za zimske m j e s e c e ulje od slačice (gorušice). Prava masaža p o k r e ć e masnoće. Drugi način treba koristiti osoba velike tjelesne težine. Nakon vježbi odmoriti se udobno ležeći na leđima s ispruženim rukama i nogama i disati iz donjeg dijela trbuha. Masaža se može izvoditi u dva smjera: od glave prema stopalima (od srca) i od stopala prema glavi ( p r e m a srcu). ima smirujuće djelovanje na kožu i živčani sustav. ili žvakanjem grančice nekog gorkog ili adstrigantnog đrveta debljine polovine malog prsta.ulje koje se uglavnom sastoji od sandalovog drva i bala). spojeve na zglobovima čini elastičnijim.M a s a ž a uljima Nakon vježbe može se poduzeti masaža. Masaža uljima je poznata na sanskritu kao Abhvanga. Ovo se može učiniti za manje od pet minuta kao samomasaža. Prvi n a č i n (od srca) treba koristiti čovjek koji je mršav. Stoga ga osoba treba prije o p ć e upotrebe isprobati na sebi. dijelu knjige.Masaže Masaža se može učiniti prstima. ali svaka grančica odgovarajućeg okusa (hrast) može se koristiti. Nika- da ne treba vršiti masažu u predjelu srca. Osoba pittu građe trebala bi primjeniti medicinska ulja upotrebom sandalovog drva. Ako zube na ovaj način održavamo svaki dan mogu se ukloniti mnogi zubni problemi kao što je odumiranje zubnih desni . čini kožu sjajnom. Masaža poboljšava ten. primjenit ć e m o brzu masažu koja obuhvaća: glavu. Osoba vata grade trebala bi upotrijebiti medicinske uljne preparate iz biljnih sredstava za umirenje kao Asparagus racemosus (shatavari). Nakon masaže se treba okupati ili istuširati hladnom vodom. dlanom ruke ili čak stopalom. mekanom i pojačava je. vrat. saffron (Crocus sativa). podstiče san i usporava proc e s starenja. Withania somnifera (ashwagndha). Kod nekih osoba može iritirati kožu. preventiva je protiv starosti i produžuje život. na krvotok. Masaža može biti dnevna ili dva do tri puta tjedno. preventiva od bolesti i povećanje imuniteta. dobro djeluje na tonus mišića. Kada nemamo dovoljno vremena za cjelokupnu masažu. krvnih žila. Ulje od muštarda spada u bolje tipove ulja. a zatim jesti madhura rasu (slatku hranu). Zatim treba oprati zube adstrigentnim praškom (koji skuplja usta). poboljšava cirkulaciju krvi u raznim organima i koži. Sezamovo ulje je jako dobro za vata građu. Masiranje mišića nakon naprezanja ili prenaprezanja pomaže u oporavku i umanjuje bol. Zatim slijedi masaža. Također je masaža kontraindikalivna kod otekline ili infekcije. pojačava mišićni ton. kičmu i stopala. eliminaciju otpadnih tvari kroz kožu. Slatke paste i č e t k i c e koje imamo na zapadu svakako treba odbaciti. ulja od žitarica. Ne treba masirati osobu koja ima povišenu temperaturu ili proljev. korijena trske i agar u (morske alge). Brahmi ulje i bademovo ulje su naročito dobra za masažu glave. Masaža uljem pet do deset minuta prije kupanja je najbolji način sprečavanja kožnih bolesti. ili Sida cordifolis (bala kao Narayana ulje) dok su još topli. . Standardna ulja za masažu pokreću prekomjernu masnoću iz kože. J e d a n kraj grančice treba sažvakan do mekanosti i upotrijebiti umjesto č e t k i c e čisteći zube. . podiže vatu. Osoba kapha konstitucije trebala bi primjeniti uljne preparate iz supstanca kao mustard (Brassica alba). suncokreta ili Andropogon muricatus (vetivert kao Chandabalalakshadi . Masaža o s o b e tipa kapha treba biti duboka. Najbolje ulje za masažu tokom ljetnih mjeseci je sezamovo ulje. Masaža pomaže uravnoteženju dosha i povećava pokrenute energije unutar tijela. Različiti stupnjevi pritiska mogu biti primjenjeni u obliku gnječenja ili sa vibracionom tehnikom. .Agnisara (disanje u posebnom položaju tijela). Medicinskim uljima trebalo bi masirati cijelo tijelo uključujući glavu i stopala. To je također zaštita kože od bolesti. popravlja vid. Kao rezultat uljnih zdravstvenih masaža je zaštita.

Prokuhati pola šalice vode sa malo morske soli. Mi ć e m o se zadržati na kupanje o b i č n o m vodom. To se zove Pratimarsha nasya. Nakon što se smlači. Brahmi i ghi. To daje snagu zubima. Za pranje tijela a naročito . Ako nema log ulja dobro je sezamovo. Ovo čišćenje pomaže u sprečavanju nastanka upale sinusa i teškoća s disanjem. itd. . kupanje kišom i s u n c e m . Za njegu grla se preporučuje ispiranje grla toplom vodom sa malo morske soli i ghia. Kod krvarenje iz nosa m o ž e se ušmrkavati ili koristiti kao kapi sljedeći lijek: ghi prokuhan sa šafranom ili sam ghi. Glavu treba okrenutu na b o č n u stranu tako da uho bude u vodor avnom položaju što je više moguće i oko pola sadržaja ove tekućine polako uliti u nosnicu.što je glavni uzrog ispadanju zubi. Tada pomaže sisanje cijelih klinčića. dijelu knjige. Ne bi trebalo strugali preduboko. . Ovim se sa jezika odstranjuje nagomilana sluz. Kako se proizvodi pravi ayurvedski lijek-pasta za zube vidi recept u drugom dijelu knjige.Održavanje n o s a Medicinsko ulje trebalo bi stavljati svaki dan u o b e nosnice. snagu i sposobnost da se odupru prevelikom sjaju svjetlosti.Kupanje U vedskoj literaturi je spomenuto sedam vrsta kupanja uključujući kupanje uma sa mantrama ili molitvama. Održavanje jezika Treba istrugati jezik.O d r ž a v a n j e očiju Svaki dan trebalo bi staviti na oči collyrium ili kajjal. poboljšava glas i daje pravi okus hrani kad je jedemo. aktivira se limfni sistem tijela. To pomaže čišćenju prljavštine i prašine i oslobađa višak vode ili vatre. glavom okrenutom na drugu stranu. Collyrium treba učiniti od ljekovitog čaja žutike i slatkog korijena s dovoljno meda da se dobije pasta. zlatnom. Ostali recepti se nalaze u 2. Nečišćenje jezika ujutro Ayurveda smatra jednakim neumivanju. Isti postupak ponoviti s drugom nosnicom. bolje u prirodnom. . prah sandalovog drva i mlijeka nanijeti na lice i držati 10 minuta a nakon toga je oprati s vodom. Ta pasta je malo astrigentna. Vrlo se p r e p o r u č a grgljanje sa nerazrijedenim sezamovim uljem. Stalna upotreba ove masti povećava sjaj očiju. Preporuča se kupanje u jezeru.' Kupanje s toplom vodom za vata i kapha konstituciju trebalo bi uzeli nakon masaže s uljem i pravih vježbi. Ovo je naročito korisno za o s o b e koje koriste svoj glas po cijeli dan.Održavanje usta i grla Grlo i usta također isprati hladnom vođom. kako bi se spriječile bolesti grla i laringitis (upala glasnih žica) i popravio kvalitet glasa. dijelu knjige. srebrenom ili bakrenom žličicom (fleksibilnom trakom). . Recepti za druge paste nalaze se u 2. Medicinsku pastu od haritaki. Stalna upotreba nasye zaštićuje oči nos i grlo protiv bolesti i poboljšava njihov rad. može se koristiti za ispiranje nosa. Kupanje je na kraju svih jutarnjih aktivnosti nakon ustajanja. Rijeka je bolja od jezera. poboljšava vatra probave i odstranjuje loš zadah iz usta. stimulira čitavi probavni trakt. treba izbjegavati hladna pića i jogurt. procijeđen i ohlađen. Mogu se upotrijebiti i druga ulja za lice. pomaže nategnutosti kože i preventivno je protiv bora. Trebalo bi upotrijebiti ayurvedsko ulje zvano Anu tail. Način na koji se ovo izvodi je isplaziti jezik i p o č e t i sa struganjem na onom mjestu gdje jezik napušta usnu šupljinu. . Ovo nikada ne treba raditi sa hladnom vodom ili kad postoji krvarenje iz nosa.Održavanje lica Svako jutro lice i oči prati hladnom vodom. niti treba strugati sve do korijena jezika. Disanje obavljati preko usta. Kad je grlo bolesno. Par kapi staviti na vrh malog prsta i nježno namazati nosnice iznutra. kao Brahmi. Postoji odgovarajući način čišćenja nosnica koji se može izvoditi jednom tjedno. Dovoljno je zagrebati dva ili tri puta.

mokrenja i defeciranja itd.postiti jedan dan u tjednu da se pomogne izlučivanju toksina iz tijela . poboljšava apetit i daje zadovoljstvo osjetilima u tijelu.petnaestak minuta nakon jela valja otići na kratku šetnju .brige slabe srce. Kad nam se podrigue. Pranje hladnom vodom.prati zube nakon jela . Kupanje toplom vodom oslobađa masnoće. donosi veliku dobrobit jer stimulira cirkulaciju krvi i živčani sustav i praktično čini osobu vitalnijom i življom više nego druge jednostavne vježbe. plakanja. 1/3 tekućinom i 1/3 zrakom. Osoba pitta konstitucije treba upotrijebili hladnu vodu za kupanje. .da bi se poboljšao vid dobro je n e t r e m i c e gledati u zrake sunca na izlasku dnevno pet minuta. oči i nos.dugi nokti mogu biti nehigijenski.jesti u tišini i biti svjestan hrane . ta je voda dobra za jetru i slezenu . barem na kraju kupanja. trebalo bi prestati s uzimanjem hrane.pretjerano uzimanje vode može prouzročiti gojaznost spremite vodu u bakrenu posudu ili stavite komadić bakra u vodu.čitanje u krevetu oštećuje vid. • strah« uznemirenost i neuroza rasipaju energiju i pojačavaju vatu. Stara ili bolesna o s o b a treba se kupati s toplom vodom. mržnja i bijes stvaraju toksine u tijelu i pojačavaju pittu. Napuniti 1/3 želuca hranom. Ovim postupcima vata dosha otklanja malu (nagomilane štetne materije). Vanjska higijena djeluje na unutrašnju ravnotežu i cjelokupno zdravlje tijela. 1. . .Ostale navike i higijena • ne jesti prije izlaska sunca niti poslije zalaska .osobama koje imaju slabiju probavu preporučuje se laći na lijevi bok 15 do 2 0 min . Napuniti 1/2 želuca hranom. čisti tijelo. Za slabu probavu preporuča se: anis. .pijenje. Njihovim neprirodnim potiskivanjem dosha će se poremetiti. 1/4 tekućinom i 1/4 zrakom 2.jesti polako i žvakati krutu hranu oko 32 puta (dok se ne stvori u kašu) . ove prirodne p o t r e b e ne treba ni forsirati.2.ne doručkovati nakon osam sati ujutro .prenasilno ispuhivanje nosa može oštetiti uši. dok je preporuka dva do tri puta dnevno.ljutnja. Oči i lice treba poprskati hladnom vodom. povećava snagu.čajna žlica ghia s rižom pomaže probavi . .jedna čajna žličica svježeg đumbira s prstohvatom soli otvara apetit . .glave voda ne smije biti ni u kom slučaju pretopla. a mala ostati unutar tijela. manja hrane gasi vatru probave . .uzimanje previše hrane je nezdravo .pucketanjc zglobovima može štetiti organizmu (može se poremetiti vata). Žvakati svježi dinder prije jela. • beskorisno i nebobrobitno govorenje rasipa energiju i pojačava vatu. Tijekom dana ne treba sprečavati prirodne potrebe kihanja. zavist i sputanost pojačavaju kaphu. Najbolje je prije jela uzeti svježi dinder sa dodatkom soka od limuna.prati ruke prije i poslije jela . naročito hladne vode. c r n i ili crveni papar i kardamom.posesivnost. u prvom redu umu.ne spavati na želucu. . neposredno prije ili poslije uzi- 1. S druge strane. .3. Ayurveda daje dva prijedloga za pravilno punjenje želuca: 5. upravo kao što ne treba stalno stavljati prste u nos ili oči kako bi se očistili. osušili kosu nakon pranja i to odmah da bi spriječili probleme sa sinusima. Održavajući na ovaj način otvore osjetila pročišćenim i doshe se također pročišćavaju.gledanje u stabilan plamen ujutro ili uvečer u trajanju oko 10 minuta poboljšava vid. Ovo bi trebalo bili dio svakodnevne njege. Kupati bi se trebalo svako jutro. • pohlepa.

slatka riža .1. U ovo spadaju mlijeko. bundeve i sezama . preporučuje se ispiranje vagine sa nekom astrigenlnom materijom (kao što je sasušena. ne mrku melasu). badema i gura. kao što i krava. I u zdravlju i u bolesti uloga majke se naglašava kao najveći i najznačajniji faktor u razvitku djeteta. Višak pitta dosha dovodi do krvnih nečistoća i može bili uzrok trovanja. Spolni odnosi su zabranjeni tijekom t r u d n o ć e i dojenja. U ovom dijelu je dalo i nekoliko kućnih lijekova za neznatnije probleme beba. đragušca i peršina ili sviježeg korijandera osigurava prirodnu sol. Preporučuje se da nikada sama ne šeta uvečer ili noću pošto u to vrijeme izlaze bhutama ili duhovi. Kad je brašno isprženo doda mu se ova voda. Prvi dio daje prijedloge za majku koje bi trebala slijediti za vrijeme i neposredno nakon trudnoće. Naš je cilj ovdje da kažemo nešto o ulozi prehrane majke i djece. Neposredno nakon porođaja.šparoge.kravlje mlijeko . Ona osigurava snagu i daje majci novu krv. Pšenično brašno treba ispržiti na tavici sa ghijem. smanjujući time zadržavanje vode koja se može javiti tijekom trudnoće. Treba izostaviti svu hranu koja može uzrokovati zatvor. lišće rotkvice i . Trudnoća i njega djece Uvod Ayurveda ima jedan poseban dio posvećen opstelrici (znanost o vještini porađanja) i drugi dio o pedijatriji (znanost koja se bavi pitanjima i pojavama u svezi sa zdravom i bolesnom djecom). Ako se u ovo vrijeme pojavi bijeli sekret iz vagine. Fcnugrik pomaže u skupljanju maternice nakon porođaja. Za vrijeme trudnoće mogu izazvali ozljedu vagine i povredu bebe. celer. koji se mogu uzimali po volji. Juha od špinata. Sljedećeg jutra treba ponuditi jaku ha lavu od punog pšeničnog brašna. Ovo će biti od koristi majkama koje SU zbunjene kontradiktornim savjetima takozvanih Stručnjaka za prehranu. žrtvuje svoje mlijeko za ljudsko društvo i njegov razvoj. istodobno djelujući i kao deuretik. I najzad. ghia. Za proizvodnju majčinog mlijeka potrebna je kapha hrana. zato što ovo može uzrokovati stvaranje o tek line sljedećeg dana. v e ć uzimati hranu koja u sebi sadrži sol kao npr.riža dugog zrna sa mlijekom i š e ć e r o m . Ove želje ne treba zadovoljavati. U posebnoj posudi treba do ključanja prokuhati u vodi badem i gur (žutu. prvi obrok treba biti hranjiv i lako probavljiv. špinat.3. i tako se dobije balava. dvije stvari koje je pri porođaju izgubila. Drugo dio daje prehranu b e b e i malog djeteta. već treba jesti madhura rasa hranu (slatkog okusa). zato što je ta hrana po svojoj prirodi pitta. a jesti hranu koja stvara mlijeko. koje fetus privlači. slatka riža i žitarice. zrelo voće. Trudnica ne treba jesti kiselu hranu ili nezrelo voće. Nakon porođaja slabi i smanjuje kvalitet mlijeka. koja se u Vedama smatra našom drugom majkom. u prah smrvljena kora nara) kako bi se isušio višak tekućeg sekreta. 'Tijekom prva tri mjeseca mlada majka treba voditi računa da se ne prejeđe i da uveće ne jede kiselu hranu. Preporuka odlične hrane za mladu majku: Trudnoća i porođaj Tijekom prva tri mjeseca trudnoće najvažnije je izbjeći ozljedu ili ozbiljniju bolest. jedno od najnepoželjnijih stanja u trudnoći. Prehrana mlade majke lijekom prvih mjeseci trebala bi biti slična prehrani za vrijeme trudnoće. Ona također pomaže tijelu da uzme željezo koje mu je potrebno. sir. Trudnica može popiti dnevno od četiri do šest čaša mlijeka raspoređenih tijekom dana.zeleni kokosov orah . Trudnica treba izbjegavati svađu ili plač jer ove aktivnosli remete vata i pitta doshe i djeluje negativno na dijete koje se razvija u njenoj utrobi.sjeme suncokreta. Ayurveda nalaže budućoj majci da se moli Bogu za dobar porođaj. Također treba izostavili sol u vidu začina. putar. Majka mora žrtvovati svoje osobne potrebe za potrebe djeteta. Da bi se obradile ove teme potrebna je posebna knjiga. S početkom četvrtog mjeseca žene o b i č n o dobiju želju za kiselom i/ili ljutom hranom. tikvice .5. Ayurveda preporučuje kittri sa sjemenom fenugrika (vidi u vedskoj vegetarijanskoj kuharici) ili čaj od fenugrika s medom. Ovo jelo majka treba uzimati svakodnevno za doručak sljedećih mjesec dana.

a hladna za glavu. Prva hrana koju mu treba dati je zgnječena kašica od mung graha ili riže s medom i malo ghia i morske soli. Kupka treba biti toplija za tijelo. Voda. sok ili mlijeko treba dati djetetu u zlatnoj ili srebrenoj šalici. ekstrakt kalcija iz bambusove stabljike. Ukoliko je san b e b e normalan. Ova smola ima sposobnost popunjavanja prostora u majčinoj kartici koji su nastali tijekom porođaja. Bebina prehrana prvih šest mjeseci sastoji se od majčinog mlijeka i razblaženih voćnih sokova. U međuvremenu se može dati malo međa pomješanog s brahrni (avurvcđski dopunjivač) na jezik kako bi se uspavala ili mu se glava može izmasirati brahmi uljem. Također. Ako ovo nije m o g u ć e . ovo kod djece izaziva veliki strah. Majčino mlijeko balansira sve bebine doshe. Dobro j e bebu svakodnevno izmasirati ricinusovim uljem i sezamovim uljem nakon drugog mjeseca starosti. Naročitu pažnju treba obratiti na to da beba ne udari ili ozlijedi svoju glavu. Kvalitet mlijeka određuje prehrana i zdravlje majke ili dojilje. remete fine zrake beba i male djece kad im se za lo ukaže prilika. S davanjem čvrste hrane treba početi između šestog i devetog mjeseca kada djetetu izbija prvi zub. Ova dosha je uzrok straha i bola. Ako joj je san p o r e m e ć e n . Lađu se priprema tako da se smola bagrema prži na ghiju sve dok ne postane krta i šuplja. prethodno prokuhana voda. Ako se dojilja ne može naci. za koju je sigurno da ima dugačak spisak potrebnih kvalifikacija. a drugu ruku položiti na pupak i blago ga ljuljuškat! Ovo uravnotežuje doshe. Zapadnjački proizvodi kalcija kao što su "Dolomite" ne treba koristiti u ovu svrhu. Prirodno. Prehrana se treba sastojati od iste hrane koju jede i majka. to će se odraziti na njeno mlijeko i može lako dovesti do poremećaja djeteta. puno pšenično brašno koje se kuha sa ghijem i gurom. Od devetog mjeseca se preporučuje prirodni nadopunjivač kalcija radi razvoja kostiju. Njega djeteta Tijekom prvih 6 do 12 sati nakon rođenja. On se naziva "Vamsha lochan". juhe od povrća i vode s medom. Mršavim bebama vodu treba dati nakon. Ayurveda priznaje postojanje duhova i kaže da ova bića. može mu se dati hladna. Ukoliko dijele ima slabu probavu (što se vidi po preobilnoj stolici koja se stvara od majčinog mlijeka). ovo može biti jedan od razloga. a punijim prije obroka. Majčino mlijeko se naziva "đhatu-vataka" jer izgrađuje sve bebine tjelesne elemente. onda treba jednom rukom uhvatiti zadnji dio glave djeteta. Ovaj lađu se priprema od smole bagrema koje se može kupiti u skoro svim indijskim prodavaonicama pod nazivom "guggul". ili kravlje mlijeko prokuhano i razblaŽeno sa vodom. a zatim se u taj pripravak doda malo praha đumbira. sva vođa koja se daje bebi treba biti prethodno prokuhana i ohlađena kako bi se učinila lakšom. Nakon četvrtog dana mlijeko se razrjeđuje. "Vamsha lochan" se uzima s medom. Njen živčani sustav je još u razvitku i njezini životni zraci se mogu lako poremetiti. preporučuje se juha od cijelog zelenog mung graha sa sjemenom nara. Uz gore spomenutu dijetu. zrak života. Za trbušne bolove pomaže masaža trbuha ricinusovim uljem. majka ga treba podojiti. koja se sastoje od fine energije.Za snagu i kontrolu stvaranja plinova (napuhavanja) kako za vrijeme trudnoće i nakon. onda treba pronaći razlog. Vata dosha (životni zrak) može se lako poremetiti kod b e b e i malog djeteta. Mlijeko koje majka stvara tijekom prvih jedan do četiri dana je gusto i vrlo bogato bjelančevinama. nikako od novih jela. Prema Avurvedi bebu nikad ne treba ostavljali samu. ima vrlo slabe spo- . Tijelo djeteta. Ayurveda preporučuje da se nade dojilja. Chayavanprash. naročito bebe. Također bi trebalo uzimati i đopunjivač hrane. "Prana-raksha" je glavno shvaćanje dječjih bolesti dalo u Avurvedi. mlada majka treba uzimati i naročiti [adu tijekom prvih 39 do 40 dana nakon porođaja. Sam č i n dojenja (sisanje i gutanje majčinog mlijeka) sprječava strah i daje bebi hrabrost i mir. U najmanju ruku u glavu treba svakodnevno Mrljati ova ulja. Da bi se smirilo. Metal ubrzava rast djeteta. treba sačekati i duže. Kad se kod djeteta p o č n e razvijati osjećaj žeđi nakon uzimanja čvrste hrane. Količinu treba postupno povećavali. b e z obzira na koji način. tri puta dnevno s mlijekom. Pmna-rakSha znači zaštitili prana. Ukoliko je ona bolesna ili uznemirena. onda se preporučuje bolje mlijeko. novorođenčetu treba dati malo meda i vode na vrhu majčinog prsta kako bi mu se razvio refleks sisanja. Također se preporučuje i mljeveni koralj "kapharu". Ono se naziva "piush" i djeluje tako što aktivira tijelo b e b e da p o č n e stvarati svoje vlastite đhatuse. Princip liječenja bolesti kod djeteta vrlo se razlikuje od liječenja odraslih. Kada se dijete nađe u histeričnom stanju nakon što je ostavljeno samo. jer se vrlo leško asimilira. i apetit će joj biti normalan. Stoga uvijek treba imati na umu navike u prehrani i druge aktivnosti.

Za vrijeme bolesti. Ovdje ć e m o . izazvano povraćanje. ali da se hladi 4. treba odmah otići liječniku. Djelotvornije je ako se u ghi prah asafetide kako bi se dobila pasta i tom pastom premaze oko pupka. umiješa želudac pod Da bi se izbjegla bolest što je više moguće. Pravilnom prehranom i pravilnom higijenom imate priliku da djelujete na zdravo dijele. Supstanca iz koje se dobiva aspirin koristi se u ayurvedskim lijekovima. Dijete treba biti pokriveno plahtom ili pokrivačem zbog groznice.5 c m . aspirin je najmanje toksičan. Kožu treba vlažiti hladnom spužvom. Soba ne smije biti ni suviše hladna. a da djetetu ne smeta. Tijelo djeteta treba biti prekriveno. Ayurveda kaže da dijete ne može podnijeti visoku temperaturu duže od dvanaest sati. Bit će slalko (te će ga dijele rado uzeti) i lako je za probavu. Bolesno dijele treba slaviti u mirnu. U periodu od prve do pete godine starosti treba u prehranu b e b e uključiti i kravlje mlijeko. Kada se usprkos tim naporima đjetc ipak razboli. ona mu može p o m o ć i da se odbrani od bolesti uzimanjem tikta rasa (gorkog okusa) hrane ili ljekovitih trava. Ako dijete ima gliste. Uzima je majka. Treba izbjegavati i jogurt i kiselo mlijeko. Uvijek treba biti s djetetom ili blizu njega. onda treba otići liječniku.4. Treba izbjegavati ljutu. dati neke prijedloge za rješavanje uobičajenih problema. Kod visoke temperature. ukoliko majka još doji bebu. pravila koja treba slijediti kad je dijete bolesno su Kod želučanih bolova 1. Od svih aleopatskih lijekova. Ne davati ljutu ili tešku hranu 3. 2. Dijete nikada ne smije gladovati. p o t r e b n o mu je nešto gorkog okusa radi ravnoteže. a ni topla. Gorka rasa je djelotvorni prirodni "antibiotik". Liječenje izvana: lokalna aplikacija toplog (ne vrućeg) krugu oko pupka. a preventivno pri zdravlju. Krug treba biti udaljen od pupka najmanje nikada ne preko samog pupka. Ovo se može osigurati kroz majčino mlijeko. Kod zatvora bebi ili malom djetetu ne treba dati laksalive (sredstva za č i š ć e n j e ) ili enemu. Količina koju treba dati treba biti napisana na b o č i c i ili je treba odrediti liječnik. o n o treba biti razblaženo vodom i prokuhano s malo đumbira. infekcije ili protiv glista bilo koje vrste. U drugom dijelu Ayurvede (5-4. onda majka može staviti malo ricinusovig ulja na mali prst i slaviti ga u bebin rektum. a dijete je dobiva preko majčinog mlijeka. Tada nije vrijeme da budete svoj ljekar. Ovo djeluje oporavljaj u č e pri bolesti. imenom "Kraljičin zagrljaj" ( Q u e e n ' s Gripp). Kada je đjetc odraslo treba mu svakodnevno davati neku gorku travu. Ovo je suprotno od liječenja odraslih kojima se preporučuju rijedi obroci ili gladovanje. 135). Zamijeniti rafinirani šećet gurom. Može se dati aspirin za bebe. Majka treba nuditi svoje mlijeko za prehranu. Ovaj se lijek priprema od ekstrakta sjemena kopra razblaženog u vodi. Umjesto toga se preporučuje supozitorij sa ricinusovim uljem. a također o n o nema ni snage stoga se bolest od prvog trena pojavljivanja smatra vrlo ozbiljnom. "Ativisha" je avurveđska lijekovita trava koja se koristi za skidanje temperature kod b e b e . Majčino mlijeko ili razblaženo kravlje mlijeko treba davati č e š ć e nego o b i č n o . ima proljev. putar i ghi. Uobičajen lijek protiv glista i želučanih smetnji kao i kod drugih dječjih poremećaja je avurveđska preparacija "Bala Goli". treba odmah otići liječniku. ukoliko traje duže od šest do dvanaest sati. najvažnija je stvar hranjiva i jaka prehrana. sigurnu sobu. Liječenje izunutra: daje se uobičajen apotekarski ghija u 1. Ukoliko se daje kravlje mlijeko. kiselu i masnu hranu (ghi se me smatra ni uljem ni mašću). Ona dezinficira i kontrolira bolesti kojima je uzrok višak kapha doshe. "Anapana") dati su još neki kućni lijekovi. Kako je skoro sva hrana djeteta madhura rasa (slatkog okusa). jaki purgativi (proćišćivaći) i si. zatim ohlađeno i u ohlađeno dodati med. temperature. Ne upotrebljavati načine đetoksikacijc organizma kao što su gladovanje. lijek . daje se tikta rasa (gorko). Opća sljedeća: 1. Ukoliko se ne može naći. Može se pomiješati s majčinim mlijekom. ukoliko h o ć e uzeti. Kada dijete neprestano povraća. da bi bilo smireno i opušteno. 2. ipak. visoku temperaturu ili žuticu. Gur ili jaggry je odlična i vrlo važna hrana za dijete (Vidi str. koja su uobičajena za dječje doba. Čvrstu hranu (svaku hranu koja se teško probavlja) ireba izbjegavati. Naročito se preporučuje za vrijeme prehlada.sobnosti za stvaranje imuniteta.

u atmosferi je prisutno više vate. ugljikovim hidratima. naranče i trešnje povoljne su za ljude vata grade. basmati riža i izdanci. papaja. Temelj sposobnosti pojedinca da zdravlje održi leži. sjemenke suncokreta. jer povećavaju kaphu. hladna pića. crveni kupus. koje se dalje očituju u 20 odlika.1. brusnice. ustaljenim navikama. dok je druga laghu (laka). Na nesreću. u zdravoj prehrani i zdravim. banane. avokado. stvaraju se toksini u tijelu. jogurt i sir. datulje. Također. U ljetno doba. smeđa riža. kokosov orah. rajčice i bijeli luk. Također postoje namirnice koje se međusobno ne slažu kada se pojedu zajedno. Kapha sok povećavaju: dinje. Neka hrana je shita virya (stvara hlađenje u tijelu nakon uzimanja). šljive. / « « . Vrlo će brzo postati rasa (limfa) i dati djetetu snagu. onda možemo odabrati prikladnu prehranu. d o m i n i r a / . dok je druga ushna virya (stvara toplinu kao krajnji rezultat). svaka hrana sadrži određenu vrstu guna ili odlika (gnua vrline. suho voće. važna primjena tradicionalnih postupaka poput voge i vježbi disanja. papaja. gutto strasti i gnua neznanja). suho voće. Zima je vrij e m e kaphe jer donosi hladnoću i snijeg. Iako postoji samo šest raša. grejp. 5. Pitta doshu će povećati maslac od kikirikija. začinjenu i ljutu hranu. vitaminima. Većinu plodova iz porodice lubenica treba jesti same. njihove kombinacije su mnogostruke.. Tijekom ovog razdoblja treba izbjegavati: sladoled. proteinima itd. jer ona pojačava/?/////. kad je vjetar snažan. kruške. kada su temperature povišene. lubenice. banane. svaka hrana se sastoji od pet grubih elemenata i dvadeset odlika pored svoje rase. plavi patliđan. Kod izbora hrane. a koju kad srnu zdravi. nar. Ovo može uzrokovati neravnotežu triju dosha. Pittu umiruju: naranč e . krumpir. i mali je broj ljudi koji je mogu pravilno primjenjivati. Hranu trebamo odabrati prema našoj konstituciji.. ayurvedska znanost je dosta o š t e ć e n a Kali-yugom (dobom u kojem se trenutno nalazimo). Također je . U kombinaciji s drugom hranom o n e uzrokuju grušanjc i mogu spriječili apsorpciju u probavnome traktu. zelena salata i grašak. Prehrana 5. Ayurveda zasniva svoju znanost o prehrani na različitom sustavu od kojih j e najvažniji efekal koji proizvodi šest rasa.2. U najnovije vrijeme se razvila moderna nutricijska terapija (terapija p r e h r a n o m ) koja preporučuje velike doze vitamina i minerala sintetiziranih iz prirode. sladoled. gljive i šparoga. povoljni su za ljude kapha grade. ponekad hladan i suh. rajčice. slatko voće.Bogat je fosfatima i željezom za izgradnju kostiju i nove krvi. prema Ayurvedi. Primjeri: Vata sok pojačavaju: jabuke. Kratak pregled Govoreći o prehrani govorimo o hranjivim vrijednostima hrane. kiselo voće. Ayurveda već nebrojene tisuće godina poučava važnu znanost bez p o t r e b e za skupim laboralorijama koje bi proizvodile lijekove. Ako znamo konstituciju i njen odnos prema kvalitetama raznolike hrane. Dakle. Navikli smo slušati o kalorijama. koje određuju njeno djelovanje na tijelo. Ta znanost o životu svakome pruža mogućnost da razumijevanjem tijela i njegovih potreba povrati narušeno zdravlje. Kolače može zamijeniti pasta od gura i ghia namazana na pola ehapatija. Suprotno tome. mineralima. kao i razumijevanje duhovnih vježbi koje stvaraju sklad i sreću. zelena salata. Ayurveda uči da svaki pojedinac ima snage liječiti samoga sebe. Tijekom jeseni. ananas i mliječni proizvodi. banane. Svrha razumijevanja ovih podjela je da nam pokaže koju hranu trebamo uzimati kad smo bolesni. Tabela koja slijedi daje popis namirnica koje pomažu ili štete određenom tjelesnom ustrojstvu. Ako hranu koja se međusobno ne slaže uzimamo zajedno. Kvaliteta i svježina hrane važni su činioci. U to vrijeme treba izbjegavati: visoko proteinsku hranu. kokosov orah. mango. i ostalu hranu koja pojačava vatu. jako začinjena hrana. I osoba vata tjelesne grade ne treba ih uzimati u većim količinama.2. Suho voće. koje određena hrana sadrži. Neka hrana je guru (teška). treba uzeti u obzir i godišnje doba. prokulica. Tada nije dobro jesti vruću.

želudac će se proširiti j zahtijevati dodatnu hranu. Nedovoljno jedenje i spavanje se naziva hena-yoga.2. Misli treba usmjeriti na hranu i biti svjestan njezina okusa.Uzimanje hrane treba uskladiti sa stanjem agnija. tekućina ce razrijeđiti probavne enzime i oslabiti agni. Kada čovjek umjetno smanji količinu uzete hrane ili dužinu odmora uzrokuje poremećaj dosha koji će dovesti do bolesti. učiniti više štete nego koristi. U slučaju loše probave gladovali 1 dan uz toplu vodu. Ne jedite ako niste gladni i ne pijte ako niste žedni. pretjerana količina vode može izazvati zadržavanje mokraće i dodatnu tjelesnu težinu. nedovoljni ili izvedeni u neodgovarajuće vrijeme ili na neodgovarajući način. n e ć e m o pravilno doživjeti okus hrane. Prekomjerno uzimanje hrane stvara dodatne toksine u probavnom traktu. Također. 5. ali voda je uz jelo poželjna. Uzimanjem hrane u pogrešno vrijeme ili na neodgovarajućem mjestu primjeri su za ovo. koji organizam mora s naporom odstraniti. Ledena je voda poput otrova.2. Vitamini Kod nas na na Zapadu je običaj čestog uzimanja vitamina za očuvanje zdravlja. Ovo će poglavlje opisati neke . Tijekom jela treba ju uzimati toplu u malim gutljajima. Ljudsko tijelo ima sposobnost da samo proizvodi potrebne vitamine. Za normalno zdrave o s o b e gladovanje uz toplu vodu (1 . Takvom navikom omogućujemo odmor probavnom sustavu. Ayurveda preporučuje sama-yogu tj. Količina hrane za jedan obrok treba odgovarati količini koja stane u dvije pune šake. takve doze vitamina mogu stvoriti neravnotežu dosha. Ne jedite kad ste žedni i ne pijte kad ste gladni. T i m e omogućujemo probavnim enzimima u ustima da Izvrše svoj zadatak.3- Znanstveni način uzimanja hrane Ravnoteža dosha i dobro zdravlje koje je posljedica ove ravnoteže zasniva se na umjerenosti u prehrani i spavanju.2. Začini pomažu rasplamsavanju agnija. j e r se ti vitamini teško probavljaju i asimiliraju. Okus ne izvire iz hrane. Važno je kako jedete. i svi smo donekle upoznali sa njihovim žalosnim posljedicama. Pretjerano jedenje i spavanje se naziva athiyoga. postoji dobra mogućnost da će se doshe promijeniti. tj. Ako s ljubavlju i osjećajem žvačemo jasno ć e t e iskusiti okus. Tako uobičajeno uzimanje velikih doza C-vitamina za sprečavanje prehlade. ne pazeći na konstituciju i stanje agnija. Hladna voda slabi agni. Voda se može uzimati i u obliku voćnih sokova. Neodgovarajuće djelovanje u odnosu na tjelesne p o t r e b e naziva se mitha-yoga. probavnog ognja u tijelu. Ako je agni oštećen. Uzimanje gotovih. j e r se hranom hrani ne samo tijelo. Osjećaj gladi znači da je vaša probavna vatra rasplamsana. Dnevno bi trebalo uzetu 1. um i svijest i doprinosi dugovječnosti. a topla djeluje kao nektar. Jesti i piti treba disciplinirano i pravilno.5 do 2.5 litre dnevno) preporuća se naj- manje jedan dan u tjednu. ne citati. Zato je važno je jesti umjerenom brzinom. Tijekom jela treba sjediti uspravno. čiste tijelo i hrani poboljšavaju okus. može prouzročiti njihov suvišak (hipervitaminosvs).5 do 2. Hrana uzeta na taj način hrani i jača tijelo. Kada su prehrana i spavanje pretjerani. Liječnici i zdravstveni radnici jednostavno su navikli da propisuju vitamine. Za održavanje ravnoteže u tijelu važna je voda.5 1 vode u hrani ili posebno. Ta hrana postaje otrov. Ako pijete u to vrijeme. Prcporuča se svaki zalogaj prožvakati najmanje trideset i dva puta prije gutanja. Tada trebate uzetu hranu. izići ususret tjelesnim potrebama na reguliran i odgovarajući naćin. već i um i svijest. Voćne sokove ne treba uzimati uz obrok. Danas ljudi koji redovito uzimaju vitamine i minerale kako bi popravili prehranu i dalje pate od istih nedostataka zbog kojih te tvari i uzimaju. voditi ozbiljan razgovor ili gledati televizijski program. 5. Ako previše jedemo. razrijeđiti ć e m o probavni sok i probava će biti ometena. nego iz doživljaja onoga koji jede. Time se pomaže Čišćenju tijela i jačanju agnija. a želucu dajemo vremena da se pripremi za probavljanje prožvakane hrane. Voda koja se uzima uz jelo postaje nektar koji pomaže probavi. Ako veću količinu vode pijemo nakon jela. Klimatski uvjeti određuju količinu vode koja je organizmu potrebna. Ako se ne uzima u obzir konstitucija bolesnika.

Antidot tj. Ona se sasloji sočnog kuhanog povrća. Drugim riječima. vremenu (u okviru dana). U suprotnom će doći do trenutnog poremećaja sve tri doshe. To je nabubrena. Ova hrana također traba ispuniti trećinu volumena želuca. Ne treba razgovarati o poslu ili svjetovnim temama. Iju- . Jataragni (Vaisvanara).3.1. Ukoliko u okviru obroka ima neke katutikta-kashaya (gorke. Vaisvanara. Ujutro i uvečer treba uzimati manje količine hrane. od najveće važnosti za sprečavanje bolesti. protivsredstvo za prehranjenost prilikom jednog obroka je preskočiti slijedeći obrok. 'Dijete za pročišćen je " odjeljku "laka dijeta") ili se može uzimati teška hrana. ili ukoliko tijelo postane teško i umorno. Nakon šest sati čovjek može jesti ponovno ukoliko se osjeća dovoljno lakim (ukoliko se nije prejeo u posljednjem obroku). Tijelo je jedna sveta cjelina sa želucem u svom centru. ni mala odbačena materija koja se elinimira izmetom ili mokraćom. ostaje osamnaest sati. Nakon pitta kategorije uzima se riža. Izuzetak je kad se slijedi naročito laka dijeta. Madhura rasa hranu treba uvijek uzimati prvu i u većim količinama nego ostale rase.puffed rice) i si. U ovu hranu spadaju žitarice (ehapali. dužini proteklog vremena od posljednjeg obroka. fermentirana materija koja postaje otrovnija što duže tu ostaje. onda je takvo jedenje nepravilno. Ayurveda kaže da ne treba jesti ništa šest sati nakon obroka. (potpuna lista lake hrane je data u drugoj dijelu Ayurvede u poglavlju 5. redoslijedu uzimanja hrane i stanju svijesti onoga koji jede. Am nije ni rasa (limfa). osim kod poremećaja kaphe kao što su gojaznost ili š e ć e r n a bolest. mlijeko. milost Gospodina. pružio osjećaj zadovoljstva i zaokruženosti obroka. kojom treba napuniti jednu trećinu volumena želuca. Kako se sve doshe nalaze u želucu. kakav je dat u Avurvedi. to je Jataragni slabiji. Mjesto ili atmosfera u kojoj se čovjek hrani trebala bi biti mirna i tiha. aminokiseline). većina mahunarki i većina slatkiša. Pravilno uzimanje hrane treba stvoriti zadovoljan um i osjećaj ravnoteže u tijelu. Pri lakoj dijeti može se ponovno jesti nakon tri i pol sala. u podne. Za doručak i večeru treba uzimati laku hranu (uglavnom voće. kitri. Stoga glavni obrok treba uzeli oko podneva. Kao što su određeni sati propisani za određena djelovanja.4. Važno je i vrijeme lijekom dana kada se hrana uzima. Naziva se kapha. vatra probave. uzima se na kraju obroka u maloj količini kako bi se dao. puneći samo jednu trećinu volumena želuca. Poremećena dosha može napustiti svoje sjedište i uzrokovati bolest u bilo kojem dijelu tijela.od osnovnih pravila za sprovodenje samayoge u prehrani. Nakon uzimanja madhura rasa hrane treba uzeti amala rasu i lavana rasu (kiselu i slanu) hranu. Treba vidjeli hranu kao prasadam. ili u njegovoj okolini. najjači je kad je S u n c e najviše. Ona osigurava materije koje izgrađuju tijelo (bjelančevine. nadignula riža . Za pravilno uzimanje hrane treba voditi računa o šest stvari: o mjestu. Umjesto toga j e Vjerojatno da će ostati kao am. Na primjer. trebalo bi uzeti oko dvostruko više amala i lavana rasa kako bi se popunila trećina želuca. ne može očekivati da će hrana koju jede biti probavljena i preobražena u prvi tjelesni element. U to vrijeme dvije trećine želuca može biti ispunjeno hranom i potpuno probavljeno. postoji i najbolje vrijeme za objedovanje. kruh). Ayurveda govori da ne treba jesti č e š ć e od tri puta dnevno. prvo treba odrediti što će napunili njegov trbuh. tekućeg dala (juha od mahunarki i svježeg jogurta ili kiselog mlijeka). Ukoliko čovjek jede prije nego što je njegov posljednji obrok potpuno probavljen. kad se am nalazi u želucu može poremetiti bilo koju od njih. Am je jedan od osnovnih agenasa koji remeti doshe. ukoliko čovjek želi pojesti obilan obrok uveće. tj. Što je dalje od podneva. sjećajući se ili slušajući o Njemu pri uzimanju hrane. Ukoliko nakon uzimanja hrane um postane uznemiren ili umrtvljen. Ova hrana je pretežno čvrsta ili polučvrsta. potpuni predstavnik Boga kao vatra probave u želucu će prokuhati hranu. vrsti hrane koja će se jesti. dajući Jataragni više vremena da probavi višak hrane. a tada uzeti samo jednu trećinu od te količine. Redoslijed uzimanja hrane je zasnovan na Sustavu šest. ili neprobavljena hrana u želucu i đvanaestercu (đuodenumu). Pošto je tekuća i manje koncentrirana nego madhura rasa hrana. Mada je riža madhura rasa. Ona su sva toplog karaktera i pitta: povećavaju aktivnost pitta doshe i vatru probave. Oduzimajući od dvadeset i četiri sata šest sati za spavanje. Stoga je znanstveni način uzimanja hrane. Prvo treba uzeti svu madhura rasa hranu (slatkog ukusa).

U početnom dijelu obroka luči se više klorovodične kiseline u želucu. Ono također zadovoljava prirodnu žed koja se javlja tijekom popođneva (najjači period pitte. Može se leći na lijevi bok oko pet do petnaest minuta. pomaže stimuliranju enzima za probavu 2. Ayurveda preporučuje da se sva kapha hrana (žitarice. Sat vremena od obilnog obroka ne treba u o p ć e piti vodu kako bi se dozvolilo vatri probave da se rasplamsa. ona se može uzeli na samom početku obroka radi podsticanja apetita. rotkvice ili kiselo voća ( n a r a n č e . može biti uzet i na kraju obroka. preostalu trećinu treba ostaviti za zrak. može se piti čaša jednakih količina vođe i mlijeka. o p o r e ) hrane. sprečava stvaranje plinova nakon obilnog obroka 3. Pakora i samosa su teška hrana i treba je umjereno uzimati. Tako su doshe uravnotežene i probava se neometano nastavlja. ali sljedeće jutro sačekati dok se ta hrana ne probavi. treba ga prvo razrijediti sa najmanje istom količinom vode. Ovo umjereno uzimanje vode pomaže u guranju hrane od glavnog obroka kroz želudac i duodenum i tako sprečava zatvor. Osoba koja uzima lijekove. Chatni od lamarinda djeluje kao p o m o ć u probavi kada se uzima p u n o pržene hrane. Salate ne treba jesti na početku obroka (kao što mnogi č i n e ) iz istog razloga S obilnim obrokom ne treba uzimati voće.2 dl ili pola sljedeće: šalice putarmlijeka Nakon glavnog obroka ne treba odmah početi s napornim radom. limuni. Prva trećina je ispunjena čvrstim materijalima koje stvaraju kaphu. Nakon sat vremena treba uzeti čašu vode i ponavljati po čašu vode svaki sat do sat vremena pred večernji obrok. osoba koja se upravo vratila s dugog puta. kada su poslužene uz obrok.te. Prednosti uzimanja oko nakon glavnog obroka su 1. Djeci mladoj od pet godina ne treba davati putar-mlijeko. stvaranje plinova i zatvor). Ukoliko se uzme pržena hrana. osoba koja je bolesna. treba uzeti sa lavanaamla hranom. Nakon petnaest minuta treba ustali i vratiti se poslu. ili jesti same za poseban obrok. ili s mlijekom za poseban obrok. O b r o c i bi trebali početi i završiti s madhura rasa. Na kraju obroka kad je 2/3 želuca napunjeno do vrha. Posljednju trećinu treba ostaviti za zrak koji stvara vatu. Uvijek treba imati preljev od jogurta ili soka od limuna i soli kako bi se učinile lakše za probavu i da bi im se uklonila sklonost k povećanju vata doshe (koja uzrokoje napuhavanje trbuha. Dakako. ali u umjerenoj količini. nezrele banane i si. a da se ne uznemiri Jataragni. zagrijanih zajedno sa prahom đumbira. Ako se ipak koristi. Da se utaži žeđ koju ova hrana stvara. Osobine i način spravljanja ovog proizvoda opisani su na str. Uvečer se preporučuje lagan o b r o k ili v r u ć e mlijeko. riža. a nakon jela se treba malo prošetati. 1. Postoji i naročita hrana koju Ayurveda daje za završetak obroka: svježe putar-mlijeko (buttermilk). Voće treba uzimati samo. Ovo ima nekoliko prednosti. Osoba sklona gojenju može sat nakon obroka uzimati čašu vođe u kojoj je rastvoreno dvije žlice meda. Treba znati da je većina slatkiša po svojoj prirodi veoma teška i da se teško probavlja. Ne bi ga trebalo uzeti suviše kasno. naseljava crijeva zdravom florom (bakterija aciđofilu) 4.). Ako se uveće osjeti jaka glad. slatkiši) žvače 32 puta prije gutanja. ili u sredini obroka. Mlijeko ne treba služiti uz obrok u kome su ponuđeni grah. toplinske energije. kao što su pakora i samosa. J e z i k proizvodi enzime za probavu te lako hrana biva pripremljena za pro- . treba je zadovoljiti. tijekom je popodneva). 125 ( "Priprema hrane i lijekova u kuhinji"). bob. Druga trećina je ispunjena tekućinom koja stvara pittu. dijete i starija osoba trebaju piti mlijeko sa obrokom. stoga je tešku hranu najbolje jesti na p o č e t k u obroka. prije nego što se ponovno objeduje. Prema ovom sustavu slatkiš (desert) treba uzeti na početku obroka. Salate. Ovo pomaže da se doshe usredotočuju na njihov posao probave. pomaže održavanju odgovarajuće kiselo-bazne ravnoteže u crijevima Kupovno putar-mlijeko isuvise je kiselo i ustajalo za upotrebu. sat vremena nakon obroka treba popiti čašu tople vode.

2. Nakon 10 do 15 zalogaja dolazi do zamora od žvakanja te se prelazi na pitta grupu (tekući dal i povrće). 1. 3. sušeni grašak) koje se kuhaju u vrlo malo vode kako bi se dobila gusta pasta. . dovoljna je količini koja bi stala u šaku d) Svježe putar-mlijeko. Uz ovaj doručak ne treba piti mlijeko niti bilo koje drugo piće. Salata sa preljevom od jogurta ili kiselog mlijeka ili limunovog soka. Puri: jedan puri jednak je 2 ehapatija. Neko voće (naročito grejpfrut) može se staviti u toplu vodu prije uzimanja kako bi se uklonila kiselost. ovo podrobno žvakanje hrane predstavlja prirodnu granicu za količinu uzete kapha hrane. Količina koja se pojedinačno kuha je 2-3 velike jušne žlice. oru zemlju uz p o m o ć volova uzimaju ovo za svoj doručak . graškom ili orašastim voćem. pijuckati na kraju obroka Napomena: Slova i brojevi označavaju i redoslijed uzimanja hrane. I napokon.4. Ovo j e inače znanstveni sustav koji daje vrlo dobre rezultate ukoliko se pravilno izvodi. 5. Rotha: debeli preuveličani chapati (jedna rotha jednaka je 4 eha- Radi boljeg razumijevanja uzeti vedsku vegetarijansku kuharicu. Količina ovisi od vrste rada koju čovjek obavlja (ljudi u Indiji koji 1. 2. Kakkri . Podmazuje zglobove i daje snagu kostima i ligamentima. pistacija i šafran smljeveni u sitni prah i čuvan u zatvorenoj tegli. Mogu se uzimati samostalno ili u kombinaciji. Puri su veoma teški za bolesnu osobu. kašlja i oboljenja grla. Chapati. patija). 1 žličica maslaca i šećera. 3. 5. Oni koji rade fizičke poslove mogu uzimati ovaj obrok svakodnevno. oko pola čaše. Preko njega doda se gur. Ova kombinacija je veoma bogata kalijem. Riža sa panirom (vrsta svježeg suhog sira ). 3. Pritiska se krpom na posudu dok ne postane reš. Prijedlozi za ručak a) Hrana koja stvara kapha (ne više od dvije vrste po j e d n o m 5. indijski orah (cashew). Gusta juha od dahla ili leguminoza (mahunarki: grah. 4. S o č n o povrće (ne smije biti suho). b o b . Žvakati zajedno sa komadom gura. Sukhadi . Vilica se osnažuje a zubi bivaju čvršće usađeni u desni. dobra je za mišiće i srce. Ovo je prirodni znak (koji daje prana) da j e uzeto dovoljno hrane i da treba prestati. Jesti jedan po jedan kikiriki. c) Riža bez dodatka. Tekući dahl (bilo koja vrsta leguminoza kuhana u vodi sa dodatkom začina).bavu u želucu još u ustima.2.chapati bez maslaca lakši je za probavu. mung. b) Hrana koja stvara pittu Prijedlog za doručak Ovo su tradicionalna jela koja se služe za doručak. Primjeri obroka i prijedlozi obroku) 1. Mogu se koristiti bademi. Čaša vrućeg mlijeka sa 1 do 2 žlice smljevenog orašastog voća. Kikiriki i gur (jaggrv). Prah od dumbira se može dodati mlijeku kod prehlade. 2. 4.chapati od punog brašna ispržen u posudi s maslacom. Nakon pitta hrane (koja puni želudac do 2 / 3 ) doći će do podrigivanja. Biljni čaj i voće.oko 1/4 kg kikirikija sa l/4kg gura).

Kuhanu hranu ne treba jesti hladnu. 4 č a š e ) . Chatni (vrsta sporednog jela koje se priprema uglavnom od voća. maslaca (1 žličica) i masla (2 žličice) 13. treba uzeti nejednake dijelove 6.Dodaci 1. Riža koja je ostala može se podgrijati ukoliko se to izvede na odgovarajući način. Nikada ga ne treba uzimati samog kao obrok ili svakodnevno. suviše je teška 2. 3. 6. 5. Bakri se priprema miješanjem maslaca u punom pšeničnom brašnu. ili za vrij e m e obroka. Gorka hrana je od velike p o m o ć i za svakog kod oboljenja s poremećajem kaphe. gnojni čirevi itd. postaju teški 8. kruh). S o č n o povrće. Može se uzeti kao hrana koja izaziva apetit sa chapatijem na p o č e t k u obroka. izdanaka i malo ulja 12. J u h a od povrća. Nadignuta riža: zagrije se sa žličicom maslaca. Vrlo hranjivo ekadashi piće (samo po sebi o b r o k ) : Panchamrita.5 dl). ulje i vodu nikada ne treba mješati (sve zajedno ili u pojedinačnim parovima) u jednakim količinama. Ostaviti desetak minula i jesti za doručak 4. Različiti prijedlozi 1. 5. povrće. Slatkiši se mogu uzimati na p o č e t k u i ili na kraju obroka. U rižu treba dodati malo vode i posudu s rižom smjestiti u veću posudu. prah. Da bi se spriječilo trovanje koje može nastati na ovaj način. ali kada se zajedno kuhaju. meda (2 žlice) ili šećera. čiji se korijen u obliku praha koristi kao žuta boja ili začin.. Umjesto dodavanja praha mlijeku može se napraviti lađu dodavanjem maslaca i gura ( š e ć e r a ) . Chapati koji su prenoćili mogu se iskoristiti ukoliko se izmrve u . 4. Prije jela. treba uzeti s malo masla kako bi se pomoglo probavljanje i iskorištavanje. 3.Kari (preljev napravljen s putar-mlijekom ili jogurton uz dodatak određenih začina). kao što su šećerna bolest. 4. je biljka iz istočne Azije iz porodice đumbira. između dva bakrija. kao i u medicini) 10. Sendvič koji se može ponijeti: Bakri sendvič. Kao p o m o ć probavi treba uzeti. Onih dana kada se pije jogurt treba izostaviti putarmlijeko. 7. č i n e ć i oblike deblje od' chapatija i kuhajući ih u plitkoj posudi od lijevanog željeza. 3. pšenica i druge) su hranjivije nego svježe Prijedlozi za večeru Može se uzeti jedno ili više: 1. Maslo može biti kuhano u hrani ili dodato prije uzimanja 14. Kod slabog apetita treba uzeti prije jela komadić svježeg đumbira. Kitri: priprema se od munga i riže uz malo toplog masla. Stare žitarice (riža. 1-2 žličice sjemena anisa (ili komorača) isprženog do žućkaste boje u posudi s malo limunovog soka i turmerika (turmerik. 2. rižu i si. grah. Pravi se od mlijeka (jedna čaša od 2. ili fila može biti sačinjena od zelene salate. J o g u r t . Prah treba sipati u čašu toplog mlijeka i dodati med ili šećer. Slatkiši i slatka hrana (madhura rasa). Popersi od brašna slanutka jako se teško probavljaju. Vruće mlijeko. Na kraju obroka se može uzeli neko suho voće. prethodno potopljenog u posoljenom soku od limuna 11. Uvečer ne treba uzimati suho povrće kao na primjer krumpir. jogurta ( 1 . Riža i mlijeko uzeti zajedno č i n e laku hranu. jako je ljuto i slatko. maslac. 2. staviti nejednake količine meda i maslaca kao filu. Med. Uzeti uz glavni obrok kao hranu koja proizvodi kaphu 5. Popersi se mogu uzimati na kraju obroka. leću i rotkvice ne treba jesti svakodnevno 9. dok se popersi od brašna munga ili žute l e ć e lako probavljaju. služi se uz rižu. Chapati stari 24 sata također mogu biti smrvljeveni u prah. curcuma longa. Hrana gorkog okusa (tikta rasa) je antidot suvišku slatke hrane. O n o povećava vata doshu. Dobri su kod teškog obroka pošto pomažu probavi. može se uzeti pri teškom obroku umjesto putar-mlijeka. nakon jela. uključujući i pšenicu. Radi ukusa dodaju se sol i papar. zapaljenje zglobova. Zagrijati vodu u većoj posudi do ključanja i riža će postati topla a ne da postane suha. J o g u r t ili kiselo mlijeko se može uzimati uz pitta hranu.

16. papaja i sušeno v o ć e su jedina hrana koju bi trebalo uzeti sa ehapatijem ili drugom teškom hranom. Banane. ili kao dio lagane dijete. 3) pasta od munga ili sušenog graška (lavana-madhiini). Treba uzeti manje količine takve hrane 18. 6) putar-mlijeko (anda-kashuya). Ne treba ga koristiti ni za p e č e n j e 19. mango. 4) salata sa limunovim sokom i soli (lavana-amld). Radi ukusa može se dodati i nekoliko (2-3) zdrobljenih kikirikija. . Pomaže stvaranju klorovodićne kiseline koja ima glavnu ulogu u probavi. Ostalo v o ć e treba uzeti samo. 17. Recepat za svježi ehatni (bez kuhanja): Zdrobiti malo svježeg lišća korijandera s komadićem korijena dumbira i 1/4 zelenog feferona. Također. nekuhani med. Treba koristiti samo sirov. 5) riža (madhura). Prijedlozi za odabir hrane pri kupnji i prije kuhanja Treba uzeti preporučenu hranu prema dominantnoj doshi ili doshama (ako su dvije ili čak tri) u našem tijelu. Kada se zagrijava. kontrolira doshe i smanjuje pojavu plinova. med dobiva toksični efekat. Primjer tipičnog jelovnika za ručak (brojevi označavaju redoslijed uzimanja hrane): 1) chapati (madhura). Med nikada ne treba kuhati. Preporučena hrana prema doshama složena je u sljedeće tabele prema prijedlozima avurvedskih liječnika u skladu s avurvedskim propisima. 154-156). Ako nema odgovaraj u ć e p r e p o r u č e n e hrane uzeti o n o najbolje što ima i upotrijebiti odgovarajuće začine prema tabelama (sirana br. Ovaj ehatni se služi radi poboljšanja apetita uz prvi chapati ili neku drugu madhura rasa hranu. 2 0 . 2) sočno povrće (lavana-amki). Hrana koja je kuhana prije više od 6 sati postaje teška za probavu. Morsku sol treba dodavati kiseloj hrani kako bi se kontroliralo povećanje pitta doshe.(ovogodišnje) žitarice 15.

.

shita virya (slatko. grejp i limun ne idu dobro s mlijekom). Može se miješali sa maslom. medom ili dahlom od munga. Smatra se amritom jer. onda ne remeli doshe. visokom krvnom tlaku. Kontrolira vatu i pittu. ne bi štetno djelovalo na bebu. Kashaya i lavana rasa ( o p o r o i slano). Povećava kaphu i pittu. Ukoliko se uzme s drugom hranom. Hrana koju ste pripremili može za vas biti dobra ili loša. Jogurt i kiselo mlijeko Mliječni proizvodi Kravlje mlijeko Madhura rasa. upravo kuhinja može postati i vase k u ć n o lječilište. Ima manje kapha doshe zato što koza pije manje vode nego što pije krava. koje nastaje od njezine rasa dhatu (liml'c). trebate imati znanje. Žena koja doji može popiti i do 1. proljevu. masti i sjemena. Kuhinju i sredstva u njoj možete koristiti.5 1 (šest šalica) mlijeka dnevno. Kiselo voće (naranče. Stoga je najbolje da se pije vruće. odmah prelazi u rasu (limf'u). Daje snagu Jataragni.Treba ga kuhali kako bi se učinilo lakšim i bez klica. Trudna žena bi trebala svakodnevno piti dovoljno mlijeka za dvoje ljudi. i za izradu biljnih lijekova koji će pomoći vama i vašoj obitelji. kako njeno mlijeko. kiselu. Dakle. Također je vrlo korisno kod oboljenja očiju. kontrolira vatu. uzeto samo. Kozje mlijeko 5. ovisno o tome znate li ga pravilno odabrati i pripremiti. ako je dato s ljubavlju. kao i kod osoba kojima kravlje mlijeko ne odgovara. Bilje je hrana. ali je zato vrlo korisno za djecu koja ne mogu probaviti kravlje mlijeko. Između opisa ostale hrane. Treba dosta vremena da se probavi.2. Mnogo je lakše od kravljeg mlijeka. ushua virya (kiselo.5. Stajanjem u boci ili nekom drugom sudu postaje teže za probavu. Poboljšava apetit ukoliko se uzme na početku obroka. Majčino mlijeko Vrlo je lako i kod b e b e stvara svih sedam dhatua. osim za kuhanje zdrave hrane. tuberkulozi. slijedi opis nekih lako pristupačnih prirodnih trava ili biljaka i uputa pomoću koje lako možete pripremati zdrave obroke i p o t r e b n e lijekove. Može povećati svaki dhatu koji je u nedostatku. osim ako se ne popije neposredno poslije mužnje.Sva djeca u dobi od tri do četrnaest godina trebala bi piti mlijeko tri puta dnevno. ali uzet sam za s e b e dovodi do poremećaja. Formira kaphu i izgrađuje tijelo. Priprema hrane i lijekova u kuhinji U kuhinji se svakodnevno priprema hrana. Majka koja doji ne treba uzimati vruću. lako). Popularan recept preporučuje miješanje jogurta sa bananom i iskucanim sjemenom gorušice. Treba ga upotrebljavali pri povišenoj temperaturi. ovisno o tome znate li pripremati zdrave obroke. Jogurt pomaže kod kroničnih problema . ugrijava). Ako iz bilo kojeg razloga majka nema dovoljno mlijeka. lijek i otrov. onda je dobro prokuhano kozje mlijeko najbolje. astmi. Ako imate znanje. Nekoliko kapi mlijeka mogu se iskoristiti kao efikasno sredstvo za ispiranje kod svili oboljenja očiju. Amla rasa. slanu ili ukiseljenu hranu. Hranjiva vrijednost mu je mnogo manja. Vrlo je dobro za srčana oboljenja i za otklanjanje otrova. Sadrži antitijela za nekoliko bolesti. Pomaže u stvaranju krvi.

ili u o p ć e . Treba ga uzimati svakodnevno nakon glavnog obroka u podne. Stvara svih sedam dhatua i osigurava što god nedostaje.za kontrolu i smanjenje holesterola (važno za mnoga srčana oboljenja) .za otklanjanje viška sala. onda treba dodati još 2 5 % vode kako bi se razrijedilo.cistitis (upala mokraćnih kanala) . Uzimanje velike količine jogurta može dovesti ko oteklina. Pidar-mlijeko pomaže u sljedećim stanjima: Ako se uzima umjereno. Kontrolira vatu. anemije. Z a g r i j t e 1/4 l i t r e m l i j e k a do k l j u č a n j a . inđigeslije (nedovoljna ili p o r e m e ć e n a probava). Putarmlijeko je najbolja hrana za probavu. Tada d o d a j t e j e d n u v e l i k u ž l i c u k u l t u r e j o g u r t a . Putar-mlijeko ne treba davati djeci mladoj od 5 godina. ukoliko je jogurt koji se upotrebljava kiseli. Ujutro će to biti svježi j o g u r t . pomaže u sljedećim slučajevima: . od jednakih dijelova svježeg jogurta i vode.krvne nečistoće (uziman se š e ć e r o m ) . Vrlo je dobar za djecu i starije osobe. Povećava oplodnu sposobnost.oboljenje očiju . koji se bućkaju do pojave tankog sloja mliječne masti na površini. ili ukoliko je podgrijan. P u s t i t e n e k a p o l a g a n o vrije i n a k a p a j t e u n j e g a m a l o l i m u n o v o g s o k a .sa sinusima i kod upale mokraćnih kanala. Recept za lasi: . čirevi.hemeroidi . Jogurt i putar-mlijeko ne treba uzimati u istom obroku. m o ć rasuđivanja i inteligenciju.kod oboljenja trbuha (srđobolja. P o m i j e š a j t e m i k s e r o m j e d n a k u k o l i č i n u j o g u r t a i v o d e . hladi). Putar-mlijeko ima efekte suprotne jogurtu.poremećaji u crijevima . K a o zasladivać m o ž e s e d o d a t i s m e đ i š e ć e r o d t r s k e . oboljenja kože. Ono što ostaje je putar-mlijeko. treba dodati još vode. zatim navečer. povećava memoriju. J o g u r t ne treba jesti svakodnevno. debelog crijeva). nesvijesti ili povišene temperature. Mast treba odvojiti.tuberkuloza . shita virya (slatko. grčevi u želucu). Također. Treba biti sladak.anemija (malokrvnost) .za otklanjanje otrova iz organizma . Obrani jogurt pomaže kod poremećaja probave i kod upale pankreasa (gušterače). Putar daje snagu i težinu tijelu. • za odstranjivanje oteklina (edema) . shita virya (opor. Maslo napravljeno od kravljeg mlijeka produžuje životnost. Svježe putar-mlijeko je najviše cijenjena hrana u Avurvedi. Jogurt se mora popiti svjež u okviru 24 sata od pripreme. t a m n o m mjestu p r e k o noći. kolitisi (upala kolona. Kontrolira kapha i vata doshe. želučane smetnje itd.otekline Maslo (ghi) ili pročišćeni maslac Madhura rasa. sjeme i testise. Velika je p o m o ć u pravilnom radu organa za probavu. za vrijeme hladnih ili kišovitih godišnjih doba.hemeroidi . Kontrolira sve doshe. Stvara salo. hladi). Poboljšava glas i grlo. a ne slan. Ukoliko je ponovno postalo gusto. Mora se svakodnevno pripremati svježe. Pokrijte mlijeko i držite ga na toplom. visokog krvnog tlaka. sam. O n o potpaljuje Jataragni (vatru probave) i povećava lučenje enzima za probavu. Putar (maslac) Kashaya rasu. pittu i raktu (krv) Putar-mlijeko Amla i kashaya rasa (kiselo i o p o r o ) . Daje snagu i odlaže proces starenja tjelesnih tkiva. . preobilnog krvarenje za vrijeme menstruacije.bolovi u zglobovima .điarea (proljev) .

i onda se takvo maslo uzima po jednu žlicu dnevno. herpes i boginje . Ali jedna ili dvije žlice masla potpaljuje i pomaže p r o c e s probave koji je najvažniji činilac kod sprečavanja bolesti. Recepti od masla Maslo s korijenom idirota: Najprije pripremite uvarak korijena idirota. prolije po vatri žlica masla kako bi se plamen rasplamsao. Maslo rasplamsava agni i obogaćuje okus hrane. Maslo ubrzava liječenje ozljeda. čist. Kad dobiju žutosmedkastu boju ghi hi trebao biti gotov. Maslo ne morate držati u hladnjaku. tada pjena koja se stvorila neće pokipjeti.5 litre mlijeka. Također. . povećane količine pitte.povišena temperatura • plućna oboljenja • mahnitost (shizoirenia) Maslo postaje još korisnije kada se koristi kao nosač odgovarajućih trava. smanjite vatru tako da se vrenje jedva primijeti. ako želite. Potrebno je oko 2.osipi. Kaci primijetite ispod pjene da se maslac počeo bistrili tada možete počeli sakupljati pjenu sa žlicom u posebnu posudu. U početku možete malo i promiješati. Izvrsni je pospješitelj apetita. Maslo ima naročitu sposobnost polpaljivanja vatre probave. Trave se p o t o p e u maslac. na isti način djeluje maslo i unutar tijela. Pustite da se malo ohladi te ga procijedite. Kao što se kod obreda prinošenja žrtve. a to olakšava probavu potičući lučenje probavnih sokova. ako ste pjenu stalno brižljivo sakupljali. korijenom idirota ili gotu kolom koristi se površinski kao ajurveđski lijek. Od lkg maslaca dobije se 800 g gliija. pamćenja i jača ojas. a da ne djeluje negativno na vatru probave. Zatim na jednaki dio te mješavine dodajte istu količinu vode i kuhajte dok voda ne ispari. Koristan je u sljedećim i najbolji je za otklanjanje i kontrolu O p ć e n i t o je dobro za oči. Ako se uzima s ugrijanim mlijekom liječi opslipaciju. jer sadrži ljekovite tvari. itd). čira probavnih organa i kolitisa.čirevi . Ne uklanjajte pjenu.Kontrolira vatu i pittu. Ukoliko bi se uzelo 2. tako da na osam dijelova vode uzmete jedan dio praha korijena idirota. zlatnožute boje s mirisom na kokice. nos. U kombinaciji sa slađićem. Kad se maslac rastopi grijte još dok ne zavrije. Maslo rješava probleme anemije i poremećaja u krvi. Maslo staro deset ili više godina postaje jak otrov koji se koristi kao lijek. neće se pokvariti. Tvari na dnu ne smiju zagorjeti. Kad maslac zavrije. i pittu i kaphu. liječi kroničnu groznicu i oslobađa otrove iz organizma. Kada se u maslo kapnu jedna ili dvije kapi vode pa se čuje pueketanjc. proces probave bi bio potpuno poremećen. maslo prenosi njihova ljekovita svojstva do tkiva. Ono što ostane je maslo s korijenom idirota. koje će se otopiti ti ghi. sadrži hranjivu vrijednost mlijeka od koga je napravljen. nesvjestice. epilepsije. Upotrebljen s biljkama. Proizvodnja masla (ghia): slučajevima: • trovanja . opekotine. kroz fino platno pazeći pri tome da se talog na zamuti. Može stajali na sobnoj lemperaiuri mjesecima i koju godinu. Ima sposobnost da pronađe nedostatak kod Jataragni (ukoliko ga ima) i da ga uravnoteži. Maslo (ghi) se proizvodi iz nesoljenog maslaca. Kaže se da je staro maslo toliko m o ć n o da može čovjeka povratiti iz kome. Kuhajte tu smjesu sve dok ne ostane samo četvrtina vode. Uzmite jedan dio tog uvarka i dodajte mu jednaki dio masla (ghija). posjekotine. Ne povisuje holesterol kao mnoga druga ulja i ima takva svojstva koja umiruju i vatu. i kožu. to je isto znak da je maslo gotovo. Maslo povećava m o ć shvaćanja. poremećaja vida i sluha. Maslo je visokokvalitetna namirnica potrebna našem tijelu. U osušeni lonac stavili maslac i grijati ga na umjerenoj vatri. zagrije se do ključanja. Na dno će se taložiti krute tvari.5 litre mlijeka da bi se dobilo oko 60 grama masla. gnojni čirevi. To maslo sadrži vrijednost mlijeka. tijesta. Koristi se kod gojaznosti. Daje se pomiješan sa vodom u malim kapima. Upravo zato pomaže održanju ravnoteže tri doshe. Ova pjena se može koristiti umjesto ghija ili maslaca za pripremu nekih jela (halave.

osim ako se uzima nakon obroka. Š e ć e r spravljen od n e č e g drugog osim od šećerne trske. kašlja i kongestije. Ovakvi šećeri povećavaju plinove i dovode do poremećaja pri probavi. Pregrijani med može opteretiti probavu i stvoriti toksine. Kada se medom premaze vanjska ozljeda. odvajaju se crni djelići i tako se dobiva jaggrv (gur). Pomaže pri odstranjivanju zatvora. Ukoliko se uzima u prevelikoj količini. protiv žeđi i osjećaja visoke temperature u šakama i stopalima. postaje odličan srčani tonik. Stvara veliku količinu mokraće. Svako preveliko unošenje šećera remeti Jataragni. Med i voda zajedno daju snagu tijelu i pomažu ispiranju bubrega. Kontrolira vatu i povećava kaphu. Okusa je slatkog i trpkog. Sok od šećerne trske Madhura rasa. Šećeri Pročišćeni š e ć e r se ne spominje u Avurvedi iz jednostavnog razloga što je bio pronađen već puno kasnije. kukuruznog sirupa. Ne bi ili trebalo uzimati kod bolesti p o r e m e ć e n e kaphe. . ne preporučuju se za upotrebu. Djeluje kao blagi laksativ (sredstvo za č i š ć e n j e ) : koristi se kod poremećaja rada bubrega. Razmotrit ć e m o ih pojedinačno. za pročišćavanje mokraće. Crna melasa Remeti sve doshe i teško se probavlja. Star deset godina. Med je izvrstan za pročišćavanje krvi. Kuhajte dok ne ostane samo četvrtina vode. a koristan je i za oči i zube. Zbog toga se koristi kao medij u kombinaciji s mnogim travama. Kontrolira vatu. Pripremite uvarak slaelica (slatkog korijena) tako da uzmete jedan dio praha od sladica na osam dijelova vode. Moj učitelj Ayurvede kaže da je donekle toksičan. Ako se uzima umjereno smanjuje debljinu.surkara š e ć e r ) je vrsta tamnog sirovog š e ć e r a dobovenog iz srži pojedinih vrsta š e ć e r n e trske. Dobra je za žeđ. kao naprimjer od š e ć e r n e repe. Može uzrokovati gliste. Prirodni šećeri kao što su sok od š e ć e r n e trske. Žuta trska je bolja od crvene. Rock sugar. šećeri su vrlo dobra hrana za izgrađivanje tijela. Trsku treba žvakati kako bi se iz nje izvukao sok. Višak dosha nakupljaju se u žvakanim vlaknima i tako se odstranjuju iz tijela. sanskritski . Poput ghija i med prenosi ljekovita svojstva biljaka k tjelesnim tkivima. dobije se melasa. Stvara kaphu i dhatuse. umanjuje vatru probave. melasa. To što ostane je maslo sa sladićem. jaggrv (gur). Kada voda ispari iz soka. Olakšava tegobe kod prehlada. U Indiju je bio donesen za vrijeme Moghul perioda. Treba ga uzeti na prazan želudac. r o c k š e ć e r i med upotrebljavani su svi i o njima se govori u Avurvedi. candy ili kanelit Dobar je za krvne nečistoće. Pomaže u olakšanju nesvjestice. Zatim uzmete jedan dio te mješavine i tome dodajte jednaki dio masla. kao i za refleks povraćanja. nesvjesticu i muku.Maslo (ghi) sa sladićem: Jaggry (gur-mrka ili žuta melasa) Gur-jaggrv (ITindu-jaggri. O p ć e n i t o govoreći. te jednaki dio vode i kuhajte dok voda ne ispari. Djelotvoran je pri liječenju vanjskih i unutarnjih čireva. u tom slučaju povećava vatu. Granulirana melasa (Turbinado šećer) Pomaže u kontroli krvnih nečistoća (rakta pitta). p o m o ć i će bržem izlječenju. javorovog sirupa i dr. Med se ne smije kuhati jer se kuhanjem njegova svojstva mijenjaju i postaju takva da više ne odgovaraju tijelu. Kad se melasa pročišćava na suncu. Med Med stvara toplinu u tijelu i zbog loga smanjuje vatu i kaphu.

Djelotvoran je i pri liječenju kostobolje (gihta. kao i izlučivanju gnoja iz čireva. Sprječava pojavu herenije (kile). kao i nosač ljekovitih trava. Ljuto i slatko. štetiti očima. štetan je. kožnih oboljenja. jer je prirodni ublaživač boli i Iaksaliv. Ulje k l i n č i ć a Skuhajte pet cijelih klinčića u jednoj velikoj žlici sezamovog ulja i ostavite klinčiće. Madhura i kashaya rasa (sladak i Opor). R i c i n u s o v o ulje Gorko je. povraćanje). U tijelu izaziva osjećaj topline. izazvali kožna oboljenja. Višak može stvoriti preobilnu kaphu. Ne smije se davati djeci. može uništiti gliste. Ne smije se staviti u vodu koja vrije. . pomaže u formiranju čvrste stolice (kod proljeva) i pomaže u očuvanju sala u tijelu (za vitke o s o b e ) . glista. Ulje o d s j e m e n a s e / a m a Kontrolira vatu ( 8 0 % od svih oboljenja su po svojoj prirodi poremećaji vate). Kod kronične konslipacije jednu veliku žlicu ulja treba uzeti sa šalic o m čaja od dumbira. Češnjak ostavite u ulju. Koristi se kod očnih oboljenja (stavlja se na unutarnju siranu donjeg kapka). U tijelu izaziva osjećaj topline. pomaže kod kožnih Oboljenja i kod unutarnjih čireva. zatim kod krvnih nečistoća. penetracije. kao što su artritis. Ne smije se nikad kuhati i upotrebljavati u kuhanju. Kada se zagrijava do visoke temperature. Ulje č e š n j a k a Zgnječiti dvije glavice češnjaka i staviti jednu veliku žlicu sezamovog ulja i to skuhati. širenje želuca i vode u testisima.2 dl tople vode dnevno). 1. uloga). Ulja Ayurveda preporučuje upotrebu ulja kako za unošenje u tijelo tako i za vanjsku masažu. Uzeto u malim količinama (jedna žličica sa začinom haradc). a također ima sposobnost prodiranja. za edemu (klislir. Ulje o d s l a ć i c e ( g o r u š i c e ) Vrlo je ushna virya (osjećaj topline). Prije upotrebe valja podgrijali. Ne treba se koristiti za unošenje u tijelo s hranom. Također. Taj tonik će neutralizirati toksine.u njemu. te tvar protuartritičnih i protuupalnih svojstava. osloboditi plinove i zatvorenost. kronični bolovi u leđima i grčenje mišića. med postaje toksičan. uništava gliste (jedna žlica na pola šalice tj. Naročita upotreba meda je kao emetik (za izbacivanje. Koristi se kao ulje za masažu. Med je kontrainđikativan. oko 1. uzrokuje krvne nečistoće. Za liječenje dojenčeta neka majka umoči mali prst u ulje i dade djetelu da posiše.Prema Ayurvedi. Čaj je također i sredstvo protiv kongestije. Čaj od ricinusovog korijena koristi se u liječenju mnogih vata poremećaja.2 dl vrućeg mlijeka). To je Iaksaliv dovoljno siguran da se može koristili i u liječenju male djece. Može uništiti vatu i kaphu. Također ne treba ga uzimati osoba pod temperaturom ili na nekom vrućem mjestu (kao što je pustinja). kašlja. ukoliko se zagrijava. ali se može dodati u topli napitak. đizenterije. Ayurveda kaže da se med može upotrebljavati i kod š e ć e r n e bolesli. Kontrolira vatu i kaphu. išijas. Ricinusovo ulje je također i protureumatska biljka. uglavnom voda s dodatkom meda i limunovog soka). Pri upotrebi ulje treba bili toplo. Daje snagu zglobovima. ima svojstvo suprotnog djelovanja tj. Stoga se koristi uglavnom za vrijeme hladnih mjeseci kao ulje za masažu. Također se upotrebljava za kontrolu kronične povišene temperature (jedna žlica na pola šalice tj. Lako se probavlja i najbolja je hrana za kontrolu kaphe. a pomaže i u očuvanju tjelesne topline. astme. pomaže u zarastanju kostiju poslije loma. ovo je najbolji prirodni zasladivač.

. Ushna virya (toplo). Koristan kod oboljenja kaphe. Gorka dinja Katu rasa (ljuto). Pšenica Madhura rasa i shita virya (slatko. krv. Riža Madhura rasa i shita virya (slatko. Dragušac (grbac . Dobar za sve tri doshe. Povećava vatu i pitu. gliste. Povećava pittu. Lako se probavlja. a kontrolira vatu i kaphu. Kontrolira vatu i pittu. Povećava kapha i pittu i kontrolira vatu. Prečišćava krv. Lima bean) Stvara vatu. Podmazuje. Kontrolira sve doshe i Ayurveda ga vrlo preporučuje.Nasturtium officinale) Uništava pittu i salo. Lako se probavlja. Dobar je i za vid. lagan i kontrolira kaphu. Starije sjeme se lakše probavlja. odstranjuje umor i neraspoloženje. Koristan je kod oboljenja bubrega.Leguminoze (mahunarke) Ječam Suh je. Leća (Lens culinaris) Poznato je kao vegetarijansko meso. a povećava kaphu. jer inače može stvoriti Veliki plavi patlidžan Tikta i kashaya rasa (gorak i o p o r ) . Naročito se preporučuje za oboljenja kaphe (kao što je š e ć e r n a bolest). Pomaže odstranjivanju otrova i otoka. ima iste osobine kao i špinat (Vidjeti pod špinat). Žitarice Koristi se kod kašlja. kidney bean) Povećava vatu i malu (izmet) i teško se probavlja. Dobro za kožu i kosu. hladi). Povećava pittu i jataragni. Treba ga jesti bez kože. Povećava vatu i pittu. stvara sjeme i malu (izmet) te može dovesti do prijevremene ejakulacije (izbacivanje sjemena). Da bi se odstranio ovaj loš efekat. a naročito koristi u izgradnji koštanog tkiva. Mung grah (Phaseolus radiatus ili P. sjeme i mokraću. a smanjuje kaphu. Povrće Plavi mali patlidžan (japanska sorta) Madhura rasa (sladak). Proso Lima grah (Phaseolus limensis. može se popraviti sa putar-mlijekom. majčino mlijeko. Ne treba ga jesti č e š ć e od jednom tjedno. aureus) Madhura rasa i shita virya (slatko i hladi). smanjuje kapha. hladi). Obični grah (Phaseolus vulgaris. ushna virya (grije). Podrijetlom iz tropske južne Amerike. Koristi se za osposobljavanje o s o b e nakon bolesti (u obliku tekuće kaše) i kod povišene temperature. Sjeme sezama Madhura i tikta rasa (slatko i ljuto). Izgrađuje dhatuse. daje snagu i težinu tijelu.

kad se kuha u vodi do guste paste. Zelena salata Odstranjuje otrove iz krvi i kontrolira pittu.vidjeti u vedskoj kuharici). glas i kašalj. mokraćnih kanala i prostate. Vrhovi okre se mogu isjeći i trljati do pojave guste tekuć i n e koja se koristi za ovu terapiju. remeti jetru i izaziva zatvor. Mlada. svrab. Korijen okre. može povećati pittu. Također ovo povrće iz islog razloga ne treba jesti uvečer. Karjiol i zelje Kontroliraju vatu i pittu. S maslom kontroliramo vatu i pittu i oboljenja vate i pitte. Tikva Kontrolira vatu i pittu. koje u Indiji zovu damini prsti. ovo je jedno od nepoželjnih povrća. postaje vrlo težak za probavu. Dobra je za sva pitta stanja. Mrkva Madhura i tikta rasa (slatka i gorka).Špinat Kontrolira pittu. Remeti ravnotežu svih dosha. sinuse. Dodat jogurtu u raiti (vrsta salate . Krastavac Povećava pittu i mokraću. Kad je prezrela. jako je hranjivo. remeti sve doshe. ali oslobađa od zatvora.bundeva (Dumlek-Cucurbita Pepo L) Ayurveda je preporučuje kao najbolje povrće za bolesne o s o b e . Asparagus Dobar je za sve doshe. Okra Ovo povrće. a povećavaju kaphu. Kako bi se spriječilo stvaranje plinova nakon jela. Teško se probavlja. Ljetna tikva . ukoliko se trlja na tom mjestu. osip ili ugriz škorpiona. Unijeta u tijelo dobra je kod čireva. manja vrsta je najbolja. Treba je začiniti maslom i kimom. . Gljiva Prema Ayurvedi. može u sebe upiti bol od ugriza pčele. Kada se kuha sa sezamovim uljem. treba ih prokuhali u maslu. Povećava sve dhatuse. a smanjuju kaphu i vatu. Repa Ukoliko se jede sirova. Uzima se 30 do 60 g svježeg soka dnevno tijekom tri tjedna. gastritisa (upale želuca) i kolitisa (upale debelog crijeva). dobiva se sok koji uništava salo i koristi se kod pretjerane težine. Kada se sirovi krumpir izreže i izgnječi. Preporučuje se kod oboljenja bubrega. pravi novu krv i povećava mokrenje. Rotkvice Povećavaju pittu. Njeni zeleni listovi se koriste kao diuretik (izaziva mokrenje). Sok od svježe salate djeluje kao analgetik (protiv bolova). Povećava pittu. afrodizijak. kontrolira vatu i dobra je za astmu. Pomaže u poremećajima mokraćnih kanala. Višak povećava Vatu. zatim procijedi i sok popije. Krumpir Lak j e i suh. jako je koristan kod šećerne bolesti i cistilisa (zapaljenjc mokraćnog mjehura i uretre).

kolike i pittu. Slično djelovanje ima chili i feferon. Također čisti krv. Ova je biljka protureumatična. To je aromatska i stimulativna tvar koja potiče probavu. Češnjak ublažuje i zubobolju. Luk pomaže probavi i potiče spolnu energiju.) Tikta rasa i Ushna virya (gorak i grije). zamotan u tkaninu. Povećava pitu. Svježi se češnjak može koristiti za kuhanje. češnjak nije dobar za IjUde pitta konstitucije. luk će mu. Kuhani je luk sladak i manje ljut. Drugi je suho sjeme koriandera. J a k o je koristan u odstranjivanju viška pitte. Koriandar je prirodni diuretik i može se uzeti pri osjećanju pečenja pri mokrenju. Međutim. Postoje dva oblika koriandra. Lišće korijandera Svjež korijanđer je madhura i tikta rasa te shita virya (sladak i gorak. Češnjak potiče spolnu energiju i ne savjetuje se onima koji žive u celibatu. ukusnom i omogućuje lako apsorbiranje. Može se slavili na kožu u obliku kašaste mase da bi se uklonile kožne upale. zapaljenja sinusa i lomova kostiju. ali ne i kod pitta poremećaja. Pomaže u pražnjenju crijeva i uništava gliste i parazite. Visoka groznica i grčenje koje je prati. Treba ju koristiti s lećom i sirom. Taj čaj čini mokraću Iužnatijom. kašlja i kongestije. Dobar je za probavu i apsorpciju. Ova biljka sadrži ulje. aromatična je. Ta mirodija pročišćava debelo crijevo i znojne žlijezde. Diuretik je i odstranjuje osjećaj gorenja. Korisna je kod rata i kapha poremećaja. Ako se primjeni kao topli oblog na č i r na koži. Može se uzimati i u kapsulama. Vrlo je djelotvorna kod glavobolje uzrokovane bolešću sinusa. morske bolesti i kod povraćanja. a zove se cilantro. U tu svrhu pripremile čaj tako da sjemenke stavite na cjedilo i prelijete ih vrućom vodom. Dvije kapsule dva ili tri puta dnevno pomažu rastvaranju krvnih ugrušaka. Kada se svježi listovi izmrve i od njih napravi ehatni. hladi). Ne treba se koristiti lijekom trudnoće. Ima i svojstvo da hladi. Koristi se kod prehlade. ljuta. Razbuktava oganj probave i potiče apetit. j e r ima protu-pilla svojstva.Koriandar (Conundrum sativum) Bijeli luk . Svježi je sok koriandera koristan kod osipa i dermatitisa. š e ć e r n e bolesti. pružiti olakšanje. a može se koristiti i kod suhog kašlja ili kod kongestije. Ljut je i aromatičan. češnjak je vrlo djelotvoran kod vata poremećaja. od p o m o ć i je lijekom kišnog perioda i zimi. Koristi se kao lijek kod hemeroiđa. glista. Također ublažava boli u zglobovima. mogu se ublažiti lako da se naribani sirovi luk. Može se koristiti kao vruć oblog na hemeroide ili bilo koju drugu oblast u kojoj treba kontrolirati kaphu ili valu. te boli ili zujanja u ušima. Pojačava cirkulaciju i potiče znojenje. Budući da zagrijava. Svježi češnjak je protuvata ili protukapha djelovanja. Osjetljivi zubi ili zubno meso koje se povlači sa zuba mogu se masirati uljem češnjaka. izmrvljen u komadiće i inhaliran. čir će [niknuli. Ako se netko osjeća klonulim ili smetenim. Jedan je svježa zelena biljke. Ljuta paprika (Fructus capsici) Ta ljuta i paprena domaća biljka često se koristi pri kuhanju. Stimulira rad srca i olakšava plinove. stavi na . gorka i oštra.češnjak (Anium sativum L. kapne se tri do četiri kapi češnjakova ulja u uho ili se uho napuni tim uljem preko noći i začepi vatom. jer je ljut i trpak. Do jutra će bol prestati. a kontrolira vatu i kapha. korisna je biljka i za pomlađivanje. Pare luka sadrže amonijak koji nadražuje oči i izaziva suzenje nosa i očiju. Ljuta paprika pomaže smanjenju težine hrane. dobija se najbolje jelo za poboljšanje apelila. U liječenju teškoća s ušima. Sjeni e k o rij a ud era Otklanja plinove. zatim kod mučnine. No bez obzira na duhovne kontrainđikacije. Koristan je i za pospješenjc vjetrenja kod slabe probave. fit Crveni luk (Anium čepa) Crveni je luk snažno sredstvo koje nadražuje osjetila. čini ju lakom. Mnogi ljudi koji slijede neki put duhovnoga razvoja kažu da je češnjak radastičan (koči duhovni rast) i da ga ne trebaju uzimati oni koji vježbaju duhovne tehnike. Čini hranu ukusnom i lakše probavljivom jer razbuktava agni. To je rađaslićna hrana i ne savjetuje se onima koji se pridržavaju celibata kao duhovne discipline.

Poboljšava probavu i djeluje negativno na stvaranje ama (neprobavljena hrane koja vri i postaje otrovna). potiče lučenje u probavnim kanalima i pomaže probavu. Papar crni (Piper nigrum) Crni biber Tikta rasa (gorak i ugrijava). te namaze na oboljeli zglob. čisti usta. Pola čaše sode u vodi za kupanje pomaže cirkulaciji i čini kožu mekom. a uništiti vatu. Može se koristiti kao topli melem za otvaranje apscesa ili čireva. Luk će ublažiti akutni napad epilepsije. Pri kuhanju treba koristiti samo male količine. Začini Kim (kumin) (Caru/n carvi L. Soda hikarbona Ako se kuha slanutak ili crni grah (ili neka druga vrsta mahunarke) sa sodom bikarbonom. vjetrova i gubitka apetita. Mnogi ljudi koriste morsku sol da poboljšaju okus hrani. Koristi se kod glista i kod . jer sadrži vodu i vatru. međutim ona ima i ljekovita svojstva. Morska sol Morska sol ukoliko se troši umjereno. Kontrolira vatu i kaphu. Treba ju zagrijati u tavi i staviti u platnenu vrećicu. K i m ublažava i grčeve u trbušnoj šupljini. Također pospješuje lučenje probavnih sokova. kontrolira sve tri doshe. Ona pobuđuje i pojačava pittu i kapha. Morska sol sadrži vodu i usputni je produkt mora. Ovaj začin je ljut i oštar stimulans koji pomaže rasplamsati agni. Višak soli. Treba koristiti samo Sjeme slaćiceI gorušice Povećava pittu i može izazvati rakta pitta (krvne nečistoće uslijed viška pitte u krvi). svježi papar u zrnu.čelo ili abdomen. Crni papar pomaže kod oteklina. Soda otklanja upale na koži. Koristi se kod opstipacije. Stimulans je i ekspektorans (pomaže izbacivanje sluzi kašljanjem). ublažit će boli u zglobovima ako se primjeni kao pasta. Potiče probavu i poboljšava okus hrani. Pojačava lučenje probavnih sokova i poboljšava okus hrani. Uništit će i crijevne gliste. I ovaj se začin može uzeti s malo meda za suzbijanje glista u debelom crijevu. Djelovanje je luka takvo da smanjuje lupanje srca. Morska se sol može koristiti i za ublaženje vanjskih oteklina. ako se inhalira kroz nos ili se upotrijebi kao kapi za oči. K i m je tikta rasa i ushna virya (gorak i ugrijava). a kontrolira vatu i pittu. Stimulans je i pročišćivač krvi. Smanjuje otok kod laktacije. osip i održava zdravlje i čistoću kože. no pomiješan s ghijem ublažuje pitta poremećaje. Kao sredstvo protiv osipa koristi se prstohvat mljevenog papra pomiješanog s maslom i primijenjuje se površinski. Dobar je diuretik i naročito je dobar poslije porođaja jer smanjuje otok maternice i povećava majčino mlijeko. P r e p e č e n i mljeveni kim s uspjehom se koristi kod crijevnih smetnji kao što su proljev ili dizenterija. Tada se može primijeniti izvana kao oblog. Također pomaže izlučivanju vode. Povećava pittu. mučninu i povraćanje. Morska sol oslobađa vjetrove i nadutost abdomena (trbuha). Naribani luk s pola čajne žličice kurkume i pola žličice karija. Crni papar je oštar i ljut. Također pomaže u smanjenju holesterola i dobar je kao osvježivač za srce. Morska je sol i prirodni ublaživač boli i može se koristiti površinski za lokalnu primjenu na b o l n o m e mjestu. kao što su dermatitis i osip. Koristi se kod zatvora i prehlada nastalih usljed vrlo slabe vatre probave. Stavite nekoliko kapi koncentrirane otopine morske soli u nos da biste pročistili kapha dosha i oslobodili se začepljenosti nosa. grčeve. učinit će ih lakšim za probavu i skratiti vrijeme kuhanja. povećati kaphu i pittu. pomaže kod proljeva i plinova. Pola šalice svježega soka od luka s dvije žlice (male čajne) meda ublažit će astmu. može se infiltrirati u sve djelove.) To je aromatična biljka blago gorka i trpka okusa. kašalj. Povećava pittu. Vrlo je djelotvoran kod pitta i kapha poremećaja. plinovi i probavne teškoće dobro je popiti čašu tople vode sa sokom od pola limuna i prstohvatom sode bikarbone. Smanjuje otekline i uništava gliste. Da bi se otklonili suvišak kiseline. kod suhih hemoroida. a kontrolira vatu i kaphu. Za takva oboljenja uzme se prah od nekoliko samljevenih zrnaca kima sa svježe pripremljenom stepkom (putarmlijekom).

Prstohvat soli u pola čajne žlice naribanog svježeg dumbira također djeluje kao sredstvo za otvaranje apetita. Ðumbir izaziva znojenje. Više o komoraču u poglavlju "Ljekovite trave". pittu i visok krvni tlak. hrana postaje lakša i jednostavnija za probavljanje. kongestija. oštra. koje tada postane vrlo lagano i lako probavljivo. On potiče cirkulaciju i otklanja bolove time što p o k r e ć e blokiranu energiju. astme i kašlja. šmrcanje. Kao melem smanjuje otok i upalu. neutralizira toksine i pomaže probavu. Ova se biljka može koristiti svježa ili osušena. Gorušica djeluje kao ublaživač boli i smanjuje bol mišića. paprena. cijeli prutić cimeta i osam šalica vode. apsorpciju i asimilaciju hrane. Gorušica se može koristiti pri kuhanju ili pečenju.) Regulira menstrualni ciklus. Crna je gorušica vrlo ljuta. Zagrijte sezamovo ulje u tavi. Gorušica se može koristiti i kod loše probave. Naribani se đumbir stavi u komad tkanine i pričvrsti za slavinu tako da kroz njega t e č e vruća voda. Zatim umočite ruke i stopala u vodu kako biste se oslobodili bolova u zglobovima ili boli u mišićima. Ne smije se staviti direktno na kožu. rasplamsava agni. prodornog okusa i uljasta. Sjemenke gorušice pomiješane s vodom opuštaju mišiće. nađimanja abdomena i nelagode izazvane neurednom probavom. Suhi je dumbir snažan i odgovara ljudima kapha grade jer je velike koncentracije. Prah se može utrljati u stopala da se ugriju i povratiti cirkulacija. Međutim. Ðumbir je stimulans i karminativ. Naročito se preporučuje mladim majkama nakon porođaja kako bi se smanjila o t e č n o s t matern i c e i smanjili plinovi. Ova "đumbir-voda" oslobađa boli i ima osvježavajuće djelovanje. Naribani. Recept za yogi čaj od dumbira Ðumbir/Djumbir/Djindjer. Ova će mješavina rasplamsati agni i apetit će se vratiti. kolika i plinova. Crna gorušica (Brassica nigra L. kongestije i kod problema sa sinusima. Ðumbir je najbolji domaći lijek za kapha sme- Pomiješajte dvije čajne žličice svježe naribanog dumbira. Ova će smjesa izazvati blagi osjećaj topline i otklonit će glavobolju. četiri sjemenke kardamoma. Sjeme se koristi kao domaća mirodija. Svježi dumbir sadrži više vode i blaži je.oboljenja grla.). (Zingiber officinalis) Tikta i madhura rasa (gorak i sladak). Osušen i samljeven u prah jači je i oštriji. jer se mogu pojaviti mjehurići. treba je pažljivo uzimali jer pojačava pittu. To je lijek za smirivanje vjetrova i ublaženje kongestije. Za odstranjivanje glavobolje pripremite smjesu od pola čajne žlice đumbirovog praha pomiješanog s vođom. Prah gorušice izmiješan s vodom može se koristiti kao oblog. Za ublaživanje bolova u zglobovima i kod boli u grudima smjesa se namaze na tkaninu koja se onda stavi na kožu. Kod bolova u tijelu preporučuje se đumbirova kupka. dodajte tri decilitra kravljeg mlijeka i popijte. Kontrolira kaphu i vatu. Ðumbir se može koristiti i kao začin kod kuhanja. Sjeme fenela ili komorača (Foeniculum Vulgare Min. Kada je vruće dodajte sjeme gorušice (otprilike dva prstohvata) i pržite s lukom. Fenegrik Kontrolira vatu. Čaj od svježeg dumbira dobar je za ljude vata i pitta grade. Ðumbir pomaže pri upali grla. Rasplamsava agni i neutralizira toksine. kod o b i č n e prehlade. Osobito je prikladan za hladna vremena. tnje kao što su prehlada. Zamotajte sjeme gorušice u platnenu vrećicu i stavit sve zajedno u vruću vodu. To ugrijte i utrljajte na čelo. osam cijelih klinčića. koristi se kod proljeva. Ðumbir će p o m o ć i u pročišćavanju crijeva i potaknut će zdravo gibanje utrobe. Gorušica se može koristiti za parenje da bi se smirilo grčenje mišica. otklanja napuhavanje trbuha i crijevne grčeve. Možemo ga primijeniti i površinski na bolne zglobove i mišiće. češnjakom i povrćem. a napose kongestija grla. Ðumbirov prah pomiješan s toplom vodom može se uzimati s medom. . Začinjena đumbirom. snažnijeg i prodornijeg djelovanja. Svjež korijen pomaže kod pretjerane debljine. Oba su oblika aromatična i ljuta (oštra). Kuhajte dok ne preostane polovica vode. Kada se mješavina ohladi. svježi đumbir s malo češnjaka može se jesti za uravnoteženje slabog agnija.

kao i u medicini.1. Kardamom jača srce i pluća. U tu svrhu pomiješajte dva prstohvata kurkume Kontrolira sve tri doshe. Gorka je. Kontrolira kaphu i vatu. ugrijava). Korisna je za održavanje flore debelog crijeva. Također potpiruje oganj probave. Prokuhana voda od metvice (čaj od metvic e ) koristi se kod trbušnih bolova i problema sa želucem. Smije se koristiti samo u malim količinama. Deuretik. Kurkuma ima i protuupalna svojstva. Kardamom sjeme (Elettaria cardamomum) Istočno indijska biljka iz porodice đumbira čiji se korijen u obliku praha koristi kao žuta boja ili kao začin. bjelo pranje. Kardamom je aromatičan. glavobolja. kašlja. Umirujuće djeluje na dišna oboljenja. ushna virya (kiselo. naročito kaphu. sladak i pomalo ljut. astme. Utrljava se na grudi kod upale pluća. Kontrolira sve tri doshe. a pročišćava i majčino tijelo. Bol. Kod beba se koristi protiv bolova u trbuhu u vidu vanjskog lokalnog nanošenja (Vidjeti 5. otekline i upale brzo će nestati. Upotrebljcn u hrani kao začin. Tonik za srce. Osvježava um i potiče srce. primjenjuje se pasta kurkume. . posipan u čaj ili na povrće. Iznutra: za inhaliranjc. bolnu ili neredovitu menstruaciju. Pročišćava krv. Vrlo je dobra za maternicu. dobivena iz drveta osvježavajućih je svojstava. zatvora i crijevnih grčeva. prignječenja. Također oslobađa vjetrove iz debeloga crijeva. ekcem. Šafran (Crocus Sativus L. Ako se nakon svakoga jela uzimaju 4-5 kapsula. Njeno će vas ishlapljivanje osloboditi boli. ushna virya (gorak. pomaže probavi. Kurkuma se može dodati visoko proteinskoj hrani kako bi pomogla probavi i spriječila stvaranje plinova. Pomaže u stvaranju izmeta i smanjuje sve vrste trbušnih oboljenja. uklanja toksine i oslobađa od boli. oslobađa plinove i boli. starih groznica. otvara dišne puteve i osvježava dah. oštri um. Dobro je sredstvo za iskašljavanje i prirodni je laksativ. Blago je opor. Kurkuma. poboljšava ten. "Trudnoća i njega djece"). kašalj i astmu. i koristi se kod grudnih bolesti. grije). ushua virya ( o p o r i sladak. svrab. kod ozljeda kože.) Huds. Ljepilo se prži u ghiu i od njega se prave tablete. Tamarind Amala rasa. koje pomaže probavu i oslobađa od kongestije. U pola čajne žličice kurkume dodajte prstohvat soli i stavite na bolno mjesto. Kao hrana. turmenk (Curcuma longa) Madhura rasa (slatka). Asafoetida (Ferula asafoetida) Ova aromatična tvar. koristi se kod povraćanja i važan je sastojak ayurvedskih lijekova protiv kašlja astme i bronhitisa. ublažuje gorući osjećaj. Ova aromatična biljka je stimulans i ima mnogo korisnih funkcija. pomaže pri prehladi kod djece. pročišćuje krv. povećava pittu i kontrolira kaphu i vatu. Ublažuje artritis i prirodno je sredstvo protiv bakterija. rastvara sluz.Harade (hindu naziv) i dva prstohvata soli u čaši tople vode. Za ublaženje upale mandula i kongestije u grlu kurkuma se može grgljati.) Kashaya i madhura rasa. malo ljuta i dobro pročišćava krv. Povećava pittu i kontrolira vatu i kaphu. Dobar za p o r e m e ć a j e jetre. Razbuktava agni. Diuretik je (izaziva mokrenje) stimulira jetru i dobar je za srce. Kod raznih oteklina. Kurkuma je korisna i za liječenje dijabetesa. kožnih oboljenja i prejakog znojenja. a djeluje i kao tonik (osvježavajuće sredstvo). 'Tikta rasa. smola. kada se uzima sa medom. Ako se pojavi bol u uhu.) Tikta rasa (gorak). stimulativan i osvježavajući. Izvana: dobra za osipe. a dobar je i za bolesti očiju. Zreli tamarind. Koristi se kod kolika. grij ). može se u nj staviti malo asafoetide umotane u komadić vate.7. Prstohvat asafoetide kuhan s l e ć o m pomaže probavi. Nana/Metvica (Mentha Piperita (L. količina će se š e ć e r a u krvi vratiti na normalu.

Zato se koristi kao lokalni analgetik kod zubobolje. Cimet je dobra biljka za đctoksifikaciju. Cimet razbuktava oganj. On pomaže kod vata i kapha poremećaja. Djeluje i kao ublaživač boli. sinusitisa. ukoliko se jede sa malo masla. Pročišćava usta i grlo. Ova aromatična biljka pospješitelj je protuseptićkih i osvježavajućih svojstava. Može se koristiti kao prah s povrćem i voćem. za odstranjivanje trovanja. ljutog okusa. zadaha iz usta. Ako se čaju od dumbira doda i prstohvat praha od klinčića. kongestije i kašlja. pomoći kod začepljenja nosa i kongestije. Pomlađivač. Povećava kaphu i sjeme. Voće Banana Madhura rasa i shita virya (slatka i hladi). Može se uzeti 8 do 10 badema dnevno. . time se dobiva vrlo ukusan i hranjiv napitak za djecu. Smokve Sviježe smokve su dobre kod krvnih nečistoća. (upala glasnih žica). Stvara svježinu te snagu i okrepljuje tkiva.Klinčić (Caryophymis aromaticus). a povećavaju kaphu. a kožica se skida prije jela. kontrolira sve tri doshe. kašlja i problema u grudima. a kontrolira kaphu. Prah klinčića može se uzimati za čaj. K l i n č i ć je još jedna aromatična biljna tvar. a i zato što je klinčić ljut i stvara osjećaj gorenja jezika. Kod suhog kašlja preporučuje se žvakati komadić klinčića sa žutim š e ć e r o m u kristalima. Koristi se u bekovima protiv kašlja. Ne treba ih jesti svakodnevno. K l i n č i ć će olakšati kašalj. ako se inhalira. što ć e . Vrlo je korisna kod krvnih nečistoća i pomaže kod unutarnjih čireva. kongestije i za poboljšanje probave. Naročito su dobri za mozak. grožđice kvalitetu krvi i kontroliraju pittu u krvi. poremetit će pittu. pomaže probavi i ima prirodna pročišćavajuća svojstva. astme i kod tuberkuloze. po jedan prslohvat od svakoga. K l i n č i ć je prirodni olakšivač boli. karđamom. kongesliju. Suhe smokve treba potopiti u vodi ili prokuhati u mlijeku. oći. Urine Nezrele urme povećavaju pittu. laringitisa. Cimet. dumbir i klinčić uzimaju se zajedno kao čaj protiv kašlja. Nekoliko kapi ulja od klinčića mogu se dodati vreloj vodi. U suvišku može pojačati pittu. prehladu i probleme sa sinusima. K l i n č i ć će p o m o ć i uravnotežiti vatu i kaphu. Hlago je ljutoga i trpkoga okusa. prethodno preko noći potopljenih u vođi. Treba ih uzimati u malim količinama. Žuti se š e ć e r preporučuje da se pitta ne bi poremetila. koristi se kod oboljenja grla. Crne Poboljšavaju ra. uklonit će se poremećaj vate i kaphe. itd. Povećava pittu. a pomažu i kod zatvoTakođer se koriste kod teškog disanja. D o b r e su za Cimet (Cinnamomum ceylonicum). Prije uzimanja ih treba namočiti u vodu da nabubre. kod kašlja. U tu svrhu mali komadić vate n a m o č i m o u ulje i potom stavimo u zubnu šupljinu. kontrolira pittu. Kontrolira preveliku kiselost. Uz to potiče i znojenje. Međutim ako se uzima previše. Djelovanje na tijelo je toplo. dok je zrela urma kontrolira i pročišćava krv. osim za vrijeme hladnih zimskih mjeseci. a može pomoći i kod pitta oboljenja ako se uzima u malim količinama. Bademi Kontroliraju vatu i pittu. trbušnih bolova i kod krvnih nečistoća. Kontroliraju vatu i pittu. I urme povećavaju kapha i sjeme. astme. štucanja. Koristan je kod prehlade. Dijebetičarima se ne preporučuje jesti banane. uljasta i oštra.

Kantalupa (vrsta dinje) Kontrolira pittu i kaphu. vrlo otrovno i ne bi ga tre- Lubenica Kontrolira pittu i kaphu. Sušene također kontroliraju pittu i kaphu. Kisele sorte su dobre za podsticanje apetita i pomažu u probavi. o p ć e slabosti. Kontrolira pittu i žed. Vrlo je koristan za ljude vata i kapha konstitucije. zbog vrlo snažnog djelovanja i to samo prstohvat odjednom. krv i sjeme. S medom ili š e ć e r o m može kontrolirati vatu. Oguljene sjemenke se mogu jesti sirove ili kuhane sa solju kao dobar diuretik za odstranjivanje pitte. te se stoga i koristi kod nesanice.Recept za bademov napitak nja i koristan je za usta i grlo. Napomena: svo gorko orašasto voće je balo jesti. poboljšava kvalitetu krvi. Ostaviti deset badema u vodi preko noći. vjetrenja i tupe boli u abdomenu kao i kod gubitka apetita i poremećaja jetre i slezene. Koristi se da bi se poboljšao okus čajevima i mlijeku. Ujutro skinite ljuske. Mango Nezreli mango povećava vatu i pittu a zreli kontrolira vatu i kaphu. kontrolira vatu i stvara rasu (limfu). opora i kontrolira sve tri doshe. Stavite bademe s čašom toploga mlijeka u mikser. S medom ili š e ć e r o m može kontrolirati vatu. a remeti vatu. dok je stari orah sladak. Koristi se pri proljevu. proljeva. dizenteriji jer poma- . i omogućuje prirodni san. Marelica Svježa marelica smiruje pitta i vata poremećaje i odstranjuje otrove. ali treba se uzeti sa solju. grlo i želudac. ali u suvišku remeti vatu. Svjež je sok tonik za srce. samo u vrlo malim količinama. Kokosov orah Tonik. Koristi se i kod spolne n e m o ć i . Tonik je. Može se jesti sa žitaricama ili mlijekom. Dobar je kod dizenterije. ali ga ljudi pitta konstitucije moraju uzimati oprezno. uklanja osjećaj gore- Jabuka Madhura i kashaya rasa (slatka i o p o r a ) . Oraščić (Muskatni oraščić. Dodajte po prstohvat praha kardamoma i svježe samljevenog crnog papra i jednu čajnu žlicu meda. Treba ga uzimati umjereno i smiju ga koristiti samo odrasli. dobar za probavu. Aromatični je stimulans. hladi i povećava sjeme. Oraš č i ć je sredstvo za opuštanje. a remeti vatu. Ovaj napitak pojačava energiju i ojas. Orasi Svjež orah je o p o r i povećava vatu. Kontrolira/. To je orašasti plod malajskog drveta. Ukoliko dovodi do pojave plinova. Nar/Mogranj/Sipak Slatka sorta je laka. pročišćivač mokraćnih kanala. Kisela sorta je također vrlo dobra. Pridodan mlijeku koristan je kao osvježavajući napitak za srce i mozak. Slatko zrelo v o ć e manga se smatra glavnim medu svim v o ć e m . a povećava mokraću. stvara rasu (limfu).///« i vatu. Myristica fragrans) Grožđe Slatke sorte povećavaju rasu (limfu) i krv. Kokosovo mlijeko je hranjivo. ali remete vatu. treba ga poprskati s malo praha dumbira i masla. Oraščić je djelotvoran i u liječenju nedostatka kontrole nad mokrenjem. Miješajte pet minuta velikom brzinom i popijte.

kontrolira vatu i pittu. 5. poboljšava glas. Može izazvati blagi zatvor. povećava apetit i dobro dijeluje na srce. kako bi se smanjila kapha. Prema Avurvedi slijedi tabela. Začini koji mogu spriječiti neželjeno djelovanje neke hrane Kada na tržnici ili u trgovini nema one hrane koja odgovara našem tijelu. Također je korisna koci anemije. Kod debljanja.že formiranju stolice. tada m o ž e m o kupiti ono što ima i upotrijebiti odgovarajuće začine koji mogu spriječiti neželjeno djelovanje kupljene hrane na naše tijelo.6. . preporučuje se uzimanje svježeg soka u toploj vodi s medom. ali kada se uzme sa hladnom vodom. Pročišćava grlo. povećava vatu. T r e b a m o samo paziti na količinu preporučenih začina. Lajm Kada se kao svjež sok uzme s toplom vodom.2.

Basmati riža: Najkvalitetnija vrsta riže s istoka.. Sanskritski naziv za biljku Gotu-Kola (Hvdrocotvle asia- . što ozrokuje smanjeni umunitet i čini tijelo osjetlivo na određenu hranu i druge tvari u okolini (prašina. Brahmi: tica). medicina: Zapadnjački sustav liječenja liječničkim sredstvima i kirurškim postupcima koji djeluju protivno od postojećih znakova bolesti.RJEČNIK Akne: Upala kože na vratu. Alergija: To je bolest metabolizma ( p o r e m e ć e n a vatra probave agni).). finog okusa i mirisa.. gubitka daha. ramenima i gornjem dijelu leda. Daje se za liječenje gastritisa. Artritis: Bolest upale zglobova praćena bolovima i oteklinom. Alopatska Anemia: Slabokrvnost il smanjeni broj crvenih krvnih tjelešca. Astma: Bolest koja se očituje u napadu teškog i kratkog disanja. Začine treba koristiti za vrijeme pripremanja ili tijekom uzimanja hrane. Antacid: 1>ar koja smanjuje povišenu kiselinu u želucu. vrlo je lagana. hripanja i kašljanja (suhog ili s izbacivanjem sluzi). Bronhitis: Upala sluznice u bronhijima. pelud. licu. Ne narušava doshe. Analgetik: Tvar koja ublažuje bol. koristi se neglazirana. Bronhije su ogranci dušnika od hrskavičnih prstenova. Atrofija: Bolest kržljanja cijelog tijela ili pojedinih dijelova. čira na želucu i dr.

željezno doba. Pravljenje velike "nu- Giht: Bolest metabolizma praćena upalom zglobova. boli i svrbežom. žlijezde: Žlijezde s unutarnjim lučenjem određenih Pomanjkanje Holesterol: Štetna masna supstanca u kristaliziranom obliku. Kali-yuga: Vedski naziv za ovo doba. Hiperemija: Preobilje krvi u sudovima nekog dijela tijela (navala krvi). Dekokt: Uvarak ili ljekoviti napitak od kuhanih trava. naglo organa. Defekacija: Pražnjenje crijeva ili "stolica". jak i iznenadan proljev. Gastrointestinalni trakt: Svi probavni organi p o č e v od za žvakanje. Dermatitis: Upala kože praćena crvenilom. apsorpciju i eliminaciju. šećera u krvi. Dehirdacija: Gubitak vode iz tijela. oboljenje različitih trbušnih Kolika: Bolni grč crijeva. Diuretik: Tvar koja potiče lučenje mokraće. probavu. Emetik: Tvar koja izaziva povraćanje. Hemostatik: Tvar koja zaustavlja krvarenje. Kolitis: Kronična bolest pretjeranog lučenja sluzi u debelom crijevu p r a ć e n a konstipacijom ili proljevom. organa Upala grlića Cistitis: Katar (upala) mokraćnog mjehura. Dizenterija: Teška zarazna bolest koja se očituje upalom debelog crijeva i krvavim proljevom. naročito u probavnom traktu. Flora: Medicinski se odnosi na vrlo važne zdrave bakterije koje su prisutne u različitim dijelovima tijela. hrskavice usne šupline i bubrega zbog kristaličnog taloga mokraćne kiseline. Karma: Sanskritska riječ a znači svako djelovanje. tkiva oko zglobova. žde". Hipertenzija: Hipoglikemija: Povišeni krvi pritisak. pigmenata kože. Uzrok je p o r e m e ć e n metabolizam i stoga smanjeni imunitet tijela. Charak: Veliki ajurvedski liječnik koji je napisao klasično djelo Ayurvede . Ezetna: Akutna ili kronična upala kože.Caraka samhitu. . Za doba mržnje i licemjerstva. Diabetes: Bolest koja se očituje u povišenoj razini šećera u krvi. Leukoderma: Lokalno gubljenje Nitrogeni: Dušikova sol. gutanje. pojačanom lučenju urina i drugo. Edema: Bolest oticanja pojedinih dijelova tijela zbog zadržavanja prevelike količine tekućine u tijelu. Ego: J a . jastvo ili osobnost. Karminativ: Tvar koja oslobađa plinove. Endokrine hormona. Kongestija: Nagomilavanje ili navala krvi u određenim dijelovima tijela.Bursitis Cervicitis: (Burzitis): Upala vezivnog maternice. putem krvnih žila.

dr. Rande. Zagreb. Bhaktivedante Swami Prabhupada. 1 9 7 4 . Lotus Pres.C. . A. 1985. Tenditis: Upala tetiva. Zagreb. Danas su to uglavnom tibetanska budistička učenja koja teže neposrednom iskustvu prosvjetljenog jastva p o m o ć u simbola. New M e x i c o . KORIŠTENA LITERATURA Peristaltika: Ritmička nesvjesna kontrakcija glatkih mišica koja p o k r e ć e hranu kroz probavni sustav. Jak W. Kristalima do zdravlja. 1 9 9 2 . 1978. 1971.Liječnik u kući. Ayurveda • The Science of Self-Healing. . Perfect Health Chopra. 1 9 8 4 . praćena bolovima ili o g r a n i č e n o m sposobnošću kretanja. vizualnih slika. Natural Healing Delhi. Subhash The Complete Mind/Body Guide. Vasant Land. Aja Thomas.Nux vomica: Blaga tinktura opijuma. Through Ayurveda. Osman Hasanpašić. Rijeka 1 9 9 7 . dr. Zagreb. Spondiloza: Bolest kičmenoga stupa. 1 9 9 5 . Mladost Zagreb. 1 9 9 0 . Bhaktivedanta Swami Prabhupada. nepokretnost i ukočenost Tantrizam: Tantre dolaze od gospodina Shive.Daily Health in the Indian Ayurvedic System. propisanih pokreta. Ljekovito bilje i njegova upotreba. Daje se za smirenje. 1 9 9 6 . Bhaktivedante Swami Prabhupada. ponavljanja mantri-tantri zvukova. Psorijaza: pitte. Deepak .C. Samobor. Vegetarijanska prehrana.C. Srimad-Bhagavatam (Pjevanja od 1 do 1 2 ) . prof. 1 9 8 8 . Portland. A. Lucas. konrola disanja i drugih obreda. Bhagavadgita kakva jest. Sinus: Šupljina u č e o n o j kosti. Richard Willfort. Stvarnost-Zagreb. ligamenata ili mišica. dr. Patogeneza: Prvotni razvoj bolesti. Iscjeljivanje kristalima. Oregon.dr. Genetski uzrokovana bolest kože zbog poremećaja Reumatizam: Upale zglobova. Neobjavljena i neaidoriziranapredavanja A. kralježnjaka. Ðuro Despot.

njegovo podrijetlo. proučava razne knjige za bolje zdravlje i život. osjećanja. samo u okviru mehaničkih prirodnih zakona. 1996. Ona se bavi samo proučavanjem bezosjećajne energije (atomi i molekule). jer nije u mogućnosti generirati svjesnost iz kemijskih međudjelovanja. Već od 1 9 7 3 . Da bi moderna znanost doista bila potpuna znanost. Kako je generalna metodologija znanstvenog proučavanja reduciranje svega na atome i molekule i njihove međusobne veze. Tri godine je obavljao i dužnost ravnatelja škole. godine. mora pripojiti tu ideju . Stoga "Bhaktivedanta udruga za znanost i religiju" ima vrlo važnu poruku za sve slobodoumne Stjepan Žagar . života same osjctilne energije. Ali kada se moderna znanost suoči s teškim moralnim pitanjima. Na Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci 1 9 6 8 .mora postati teobiologijom. dolazi od "prvobitne svijesti". Prije je pokušaj generiranja otvorenog i zdravog dijaloga među znanstvenicima. Teobiologija nije pokušaj isticanja religiozne dogme. U novoj hrvatskoj državi radi u Ministarstvu prosvjete i športa u svojstvu savjetnika. prvobitne svijesti. Pisac je školskih programa. profesori i drugi). Udruga je pokrenula i svoj časopis "Karma" koji se prodaje na kioscima u Hrvatskoj. ne može dati zadovoljavajuća rješenja. Tajnik je Udruge za znanost i religiju "Hhaktivedanta" u Zagrebu. znanstvenik i pisac. Posebno je ljubitelj ayurvedske znanosti ili vedske medicine. Održao je niz javnih predavanja iz vedske mudrosti i Ayurvede. odlazi za savjetnika u bivši Zavod za školstvo. moralna načela. religije i kulture u našoj zemlji (doktori. Taj se koncept dalje proširuje na filozofiju. a zatim 1 9 8 9 . ostaje tako neistražena. Tri godine se aktivno bavio hatha-yogom. To nije iznenađujuće pošto je takva studija iznad konvencionalne empirijske znanosti. Članovi udruge su uvažene ličnosti iz oblasti znanosti.prosvjetni radnik. magistri. Od tada postaje ljubitelj vedske mudrosti. Teobiologija se primarno bavi znanošću o svijesti s gledišta da sve osjetilno ili ne. filozofije. . ali djeluje u cijeloj Hrvatskoj. djelatnosti. Od 1 9 8 7 . God. stječe titulu brahmane. Fakultet industrijske pedagogije u Rijeci završava 1 9 7 4 .BILJEŠKA 0 PISCU BHAKTIVEDANTA UDRUGA ZA ZNANOST I RELIGIJU "Bhaktivedanta" • Udruge za znanost i religiju osnovana je 1994. znanstvenih članaka i eseja. a zatim je tri godine proučavao makrobiotiku. gdje je stekao zvanje profesora. stoga pruža istinski prihvatljiva rješenja za dileme i probleme s kojima se svijet danas suočava. sociologiju i politiku. Teobilogija predstavlja opsežan i shvatljiv opis života. Od 1967. filozof. godine završava višu školu gdje stječe zvanje nastavnika. Živi i radi u Zagrebu. U svoje slobodno vrijeme uvijek je tragao da bi spoznao istinu. godine radi u srednjim stručnim školama kao nastavnik. biologije. dolazi u kontakt s izvornim vedskim spisima. učenjacima i velikim misliocima svijeta po pitanju znanja o podrijetlu i prirodi života i svijesti kao suprotnost čisto materijalističkoj znanosti. Godine 1 9 9 7 . Odlazi u Indiju na daljnju izobrazbu. ekstrapolacijom iz tih studija kemije. fizike. Studija unutarnjeg jastva. godine u Zagrebu. Osnovali su je članovi i simpatizeri vedske književnosti i filozofije. itd. materije i njihovih djela. moderni znanstvenici pokušavaju objasniti čitav spektar života . vjerodostojnog predavača vedske filozofije i teologije.

već naprotiv. Takvo univerzalno duhovno razumijevanje nije samo izraz jedne određene filozofije. 10360 Sesvete Tel: 0 1 / 2 0 2 4 . religije i svjetonazora. To ipak ne znači da su drugi pristupi isključeni i mi ni u kom slučaju ne želimo ustvrditi pravo kako smo izabrali jedini put k toj temi. Kontakt: "Bhaktivedanta" UZR prof Stjepan Frana Bubano vi ča 8.1 7 9 . religije ili kulture. ne samo na papiru nego i izravno među ljudima. 66-00-060 Žagar . predrasude i nesporazume. Ovim načinom želimo učiniti naš izbor plauzibilnim i obrazložiti ga. studente. moderno i duhovno razumijevanje koje se može izraziti u svim područjima ljudskog razmišljanja i djelovanja. i tako omogućiti dostizanje sfere jednog univerzalnog duhovnog razumijevanja Svatko od nas posjeduje tu spremnost i težnju za naučavanjem novog i korisnog. • iz vedskoga znanja dati impulse za razvoj i usavršavanje različitih alternativnih i znanstvenih područja • praktično primijeniti vedsko znanje u rješavanju različitih problema o spomenutim temama • omogućiti dijalog koji premošćuje granice kulture. Udruga stoga polazi od vedske tradicije u kojoj se temeljno duhovno znanje iskazuje u svim različitim vidovima ljudskog života. mislioce.predstaviti vedska kulturu i njezine različite vidove • predočiti čitatelju različite pristupe u razumijevanju vedskoga znanja . Na toj osnovi m o ž e m o formulirati naše sljedeće ciljeve: .164 ljude. filozofa. teologa. Naše je očitovanje da prava razmjena u svezi tih tema i njihova praktična primjena pronađe plodno tlo. Ona pokušava približiti j e d n o znanstveno. itd. jer na taj način postajemo sposobni otkloniti vlastite nedostatke. filozofe.potvrditi vedske izjave ruku pod ruku sa suvremenim znanstvenim spoznajama •formulirati vedsko znanje različitim jezicima: jezikom prirodoslovca. znanstvenike. transcendira i nadilazi granice koje nastaju u njihovim imenima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful