You are on page 1of 1

Dimitrij Demeter Potjee iz trgovake obitelji grkog podrijetla.

Bio je pjesnik, pripovjeda i dramski pisac, a meu kulturnim djelatnicima svojega vremena posebice je zasluan za razvitak novijega hrvatskoga kazalita, kojem je od 1840. pa do sredine ezdesetih godina XIX. stoljeda bio neprijepornim voom. Studirao je filozofiju u Grazu, a medicinu u Beu i Padovi gdje je i doktorirao . Prikljuuje se ilirskom pokretu. Isprva je radio kao lijenik, a od 1841. godine bavi se samo knjievnodu. U svojim dramskim tekstovima nastojao je spojiti tradiciju stare hrvatske knjienosti s tendncijama u europskoj drami. Koristio se najede povijesnim temama da bi izrazio svoje domoljubne tenje i progovorio o aktualnim drutvenim prilikama. Za vrijeme boravka u Beu Demeter je bio 1850. sudionik i potpisnik Bekog knjievnog dogovora, a kasnije tiskani rjenik smatrao se temeljem hrvatskog i srpskog knjievnojezinog jedinstva. Demeter je jedan od utemeljitelja HNK-a, na njegov poticaj Hrvatski sabor je utemeljio stalno kazalite, kojemu je bio upravitelj i dramaturg Osim njegova knjievnog i kazalinog rada treba spomenuti da je 1849. godine Demeter zamijenio Ivana Mauranida u Beu u odboru za izradu rjenika pravnih i politikih naziva . Nakon revolucionarne 1848. godine u skladu s naelom ravnopravnosti naroda i jezika, trebalo je prevesti popis njemakih pravnih i politikih naziva na sve jezike Austrijskog carstva. Zbog slinosti slavenskih jezika osnovana je zajednika komisija s posebnim sekcijama za pojedine jezike. Demeter je najvie doprinio za hrvatski jezik i pri zavretku posla imenovan je glavnim urednikom hrvatskoga dijela toga rjenika. Rjenik je dovren potkraj 1849. godine. Najprije je tiskano njemako-eko, njemakopoljsko te njemako-rutensko izdanje, a zajedniko njemako-hrvatsko-srpsko-slovensko izdanje tiskano je tek 1853. godine. Bio je odbornik Matice ilirske.[4] Ureivao je almanah Iskra, Sdslavische Zeitung, Danicu, Narodne novine, Hrvatski sokol.[1]