JAZZONIA Cele Unsprezece carti ale JAZZONIEI Cartea Navigatorilor roman de Ovidiu BUFNILA Capitolul 1 C nd pe planeta !

erraria se desc"ideau #or$ile !impului% oceanul Atlanticus arunca% pe pla&ele sale 'ier(in$i% cadavre sticloase% aeroplane ruginite% gramo'oane sparte% 'rigidere turtite% &urnale ng)l(enite% c)r$i (ine um'late de*at ta umezeal)% statui s')r mate% i(rice g)urite% ma+ini de sp)lat ')cute g"em% teni+i &erpeli$i% prezervative ')cute 'er'eni$)% m)nu+i de (o, scoro&ite% a'i+e electorale decolorate% (utoaie dogite +i*o gr)mad) de alte lucruri dup) care terrarienii alergau de diminea$) +i p n) seara plini de curiozitate +i n'iorare- .in c nd n c nd% (ulversate 'iind c mpurile magnetice% din acel ntreg amalgam de 'orme strivite +i r)sucite se n)+teau 'elurite 'iin$e care cl)deau tuturor mult) ()taie de cap- Unele erau n)roade% altele ngrozitor de inteligente- Cum p)reau a 'i indestructi(ile% lumea ncepuse s) le tolereze% s) le ocoleasc) sau pur +i simplu s) le ignore- Nu se mai mira nimeni atunci c nd% diminea$a% prin p cla liliac"ie% v & ia prin v)zdu" c te*o (iciclet) argintie cu aripi de liliac +i cap de crocodil care se r)stea la c te*un trec)tor gr)(it/ * 0ei% tipule% c t s) 'ie ceasul12 3ul$i dintre terrarieni ')cuser) o pasiune ne(un) pentru instrumentele muzicale descoperite printre dunele de nisip- 4i le disputau cu 'ervoare +i% uneori% se m)cel)reau ntre ei numai c) s) r)m n) proprietari a(solu$i ai vreunui violoncel sau ai vreunei muzicu$e5itrinele din 3onte Carlito% unul dintre cele mai aiurite or)+ele de pe !erraria% erau pline cu acvarii 'eeric luminate n care pluteau cadavre sticloase de toate culorile- Erau am(alate cu gust +i purtau etic"ete 'os'orescente pe care puteai citi ni+te pre$uri e,or(itanteCircula un zvon incitant potrivit c)ruia% trans'er ndu*$i matricea energetic) ntr*un ast'el de cadavru ai 'i putut a'la lucruri nemaipomenite despre mica planet) !erra care se a'la dincolo de #or$ile !impului- Ba mai mult% se vor(ea% ai 'i putut deveni nemuritor6 ndul )sta ne(unesc i d)dea t rcoale de mai mult) vreme unui poli$ist din 3onte Carlito% unul mare +i gras% pe nume 3allor7- Insigna lui% care lucea de*$i lua oc"ii% avea num)rul de ordine 1888- Cam at $ia poli$i+ti patrulau necontenit prin or)+el% gata% gata n orice clip) s) g)ureasc) sc)' rlia vreunui (or'a+Criminalitatea +i prostitu$ia erau n 'loare pentru c) 3onte Carlito +i sc"im(a ntr*una pozi$ia geogra'ic) datorit) v rte&urilor temporale% ")l)duind ntreg anul de*a lungul pla&elor oceanului Atlanticus- Asta*i ')cea pe locuitorii s)i ori din cale*a'ar) de melancolici ori nemaipomenit de violen$i- Era un 'apt o(i+nuit s) g)se+ti pe strad) vreun terrarian ")cuit cu toporul sau urec"i +i oc"i sp nzur nd de (ra$ele sema'oarelor din intersec$ii.e c nd lucra n Octupus% cel mai periculos cartier% 3allor7 "ot)r se s) ndrepte lumea% s) n')ptuiasc) Binele- 9inea predici peste predici curvi+tinelor +i pedera+tilor- :u( amenin$area revolverului s)u de argint% "o$ii de (uzunare tre(uiau s) nve$e pe de rost versete dintr*o (i(lie pe care 3allor7 o descoperise ntr*o (un) zi pe pla&a oceanului- .e+i (i(lia avea o mul$ime de 'ile rupte +i era ng)l(enit) de tot% poli$istul o citise pe ner)su'late- Ceea ce*1 tul(urase peste m)sur) 'usese vestea re ntoarcerii lui 3esia pe mica planet) !erra* L*a$i m niat pe .umnezeu*!at)l2 le strig) 3allor7% ntr*o diminea$) 'riguroas)%der(edeilor din Octupus:e coco$ase pe*un (utoi dogit +i agita (i(lia prin aer% plin de 'urie- O(ra&ii i se nro+iser)- I se z()tea un oc"i% (uzele*i 'rem)tau% arunca stropi de saliv) drept pe (om(eul panto'ilor s)i proasp)t lustrui$i-:triga/

Nici Japonia.Nici A'ricaNici Australia12 Nici m)car.Ismele nu ncap la (ordul cor)(iei noastre% s) +ti$i- .!ocmai de aceea% n mare secret% $inea dosit un sa.4i c=te un ncurc)*lume.n lunga noastr) c)l)torie ne vom nt=lni cu :trada ?<% cu Cartierul Latin% cu o &um)tate din Casa(lanca% cu o (uc)$ic) din de+ertul 6o(i sau cu dou)% trei castele de Burgundia2 5ai% nou)2 5om nt=lni +i 3area Balen) Al(astr)12 O vom nt=lni pe Bo(olina din E"ren1 O"o2 Ne vom lupta cu 3eduza 3eduzelor% Caracati$a Brunc"ilda% cu 6odzila% cu @@@-dracula-ro% cu omule$ii verzi2 O s) vede$i voi2 .Nici >usia nu mai e.umnezeu*!at)l/ * Iart)*m) .ac) vom a&unge vreodat) nemuritori% vom 'i asemenea lui .C=te un inginer ')cut la norm)% de*a lungul +i de*a latul totalitarismului.5in c)l)')tuitorii.ar las)*m) s) ncerc% s) iau pu$in) lumin)% s) salvez aceste su'lete r)t)citoare care preacurvesc +i t l")resc prin 3onte Carlito2 Capitolul < .o'on n care% cum venea noaptea% ncepea s) su'le nceti+or dup) ce se adresa lui .* 4i nu ve$i avea voi salvare% p)c)to+ilor2 5*a$i ()tut &oc de acele minunate instrumente muzicale.n ad ncul sunetului s)u% 3allor7 ()nuia c) muzica era una din acele 'orme.oamne2 Oare ca s) a&ung p n) la tine tre(uie s)*$i tul(ur lini+tea cu gro")ielile mele12 Cit s nt de neputincios2 .Ei se ascundeau printre tom(eroane de gunoi% se urcau prin copacii indigo d ndu*i cu ti'la.i strigau sup)ra$i/ * .e*a lungul +i de*a latul Oceanului #lanetar sunt doar mici insule plutitoare.Iat)*i pe t=mplari.I*a$i 'r nt inima cu sunetele &alnee% cu sc r$ iturile +i cu (odog)nitul vostru2 !ru'ia v) va pierde% nenoroci$ilor2 Cum v) pute$i nc"ipui c) doar um'l ndu*v) (o&ogii% c) zdr)ng)nind ve$i a&unge la acea miri'ic) nl)n$uire armonioas) de sunete pe care cei de pe mica planet) !erra ncearc) de mii de--* 0uideoooo2 Bravoooo2 * C t de mici s nte$i2 5) depl ng2 Am s) m) g ndesc la voi2 Am s) m) rog pentru voi2 4i*acum o s) v) arestez pe to$i +i*am s) v) pun la popreal)2 5reme de*un ceas alerg) 3allor7 s) pun) mina pe der(edei.5in sudorii.umnezeu*!at)l cu care ne tot amenin$i2 4i*o s)*l ntre()m atunci% 'iind egalii lui cum am 'i putut noi oare p)c)tui 'a$) de El dac) nu ni s*a ar)tat n vreo 'orm) sau alta12 .America nu mai e.:) sur')))))m2 :) navig)))))m2 Boc% (oc% (oc.e ce pornim n aceast) lung) c)l)torie1 :e ntrea() ntreaga su'lare de dincolo de oceanul Atlanticus nimerind din nt=mplare% la o parad)% drept n inima unui v=rte& magnetic5rem s) descoperim 3onte Carlito2 5rem s) vizit)m 3auna Leon2 5rem s) ne preum(l)m prin :i(ellia s) admir)m 'enomenul meduzelor2 5rem s) vedem marii Ele'an$i din 3and"ala2 5rem s) "oin)rim pe oceanul Atlanticus2 5rem2 5rem2 5rem2 C=t) de+ert)ciune% oameni (uni.:*a scu'undat..narma$i*v)2 5)luri$i*v)2 :e r)zg=nde+te careva12 0ai% v)luri$i*v)2 O"% t)cere12 Ei% oameni (uni% v*a$i r)zg=ndit12 Nuuuuuu2 :) nceap) aventura aventurilor.

omnul 3allor7 are 'avori$ii al(i% al(i.ar s) veni$i cu noi s) n'runt)m sti"iile.Nu e lipsit de importan$)2 * Lumea s*a s'=r+it% spune Aristian Astronomicus.n rest% zvonuriBine n$eles c) vor(esc ntre ei despre apropiata noastr) venire.n mod sigur% zice Bo(olina dezgolindu*+i pulpele ca din nt=mplare.:omnoro+i% patruleaz) de*a lungul $)rmului a+tept=nd un semn.:) ridica$i sau s) co(or=$i p=nzele..el !urco% un pirat pur*s=nge% o salveaz) +i o s)rut) cu 'oc% dulg"erii lucreaz) cu po't) n')ptuind proiectul 3arii Cor)(ii 5irtualeC=$iva dintre noi +u+otesc la um(ra arcadelor pline de vi$)*de*vie.E poate #aradisul.is din Jazzonia tr)g=ndu*se de (r)cinariCe*a 'ost1 Bom() atomic)1 Asteroid% energii male'ice% revolta vampirilor12 * O nou) revolu$ie1 vru s) +tie A(ra"am din Jazzonia>evolu$ie1 A+a g=ndesc% poate% pu$inii locuitori de pe o mic) insul) care plute+te dincolo de cercul polarEi dorm 'oarte mult.n ap) cu mi+elul2 Ag"ata alunec)% cade ntr*o (arc)% >icardo ..N*ului.:) 'ace$i scor(ut:) ave$i vedenii..:unt convin+i c) le vom aduce a&utoare.ntre()ri.i vom c)s)pi pe "omunculii ascun+i n cutele planetei2 .#otrivit.Al$ii au crezut de cuviin$) c) tre(uie s) a'l)m secretul 3arii :c"im()riUnii ne*au s')tuit s) g)sim 3arele N)vod pierdut n negura veacurilor.Unii au 'ost de p)rere c) va tre(ui s) c)ut)m un r)spuns tuturor 3arilor .Am privit*o prin lunete cum se s'=r+e+te* Zi*ne% nu ne mai 'ier(e2 cere pe un ton aprins Ale.E A.omnul 3allor7% r=n&e+te.is din Jazzonia* .3eticulos% vrea s) +tie tot.Fumeaz) pip).L*au scris +apte scriitori.:unt destui saci de ')in) +i (atoane de salam n cam(uz)12 Avem destule (om(arde n p=ntecele cora(iei1 Avem instrumente de (ord12 Ce ne mai lipse+te12 .>evolu$ia s) 'i 'ost de vin)1 !otul s*a petrecut la miezul nop$ii.Cam a+a/ * E totu+i straniu% spune A(ra"am din Jazzonia* !e cred% ()tr=ne lup de mare% +opte+te Bo(olina% n)()d)ioasa* O 'i ceva la care m) g=ndesc +i eu% se ()g) n vor() Ale.Un ar"ipelag al mor$ilor2 .umnezeu% poate un grup de comando.i vom 'ace "arcea*parcea pe rinocerii cu zvastic) de pe Adol' Island2 * Ura2 Ura2 Ura2 :trig) mul$imea roind pe c"eiAg"ata din Jazzonia% soprana% tocmai se preg)te+te s) ne c=nte aria concu(inei% soarele i se cui()re+te ntre s=nii ei cei mari% un "amal le+in) pe loc% 3ama 3are amenin$) un tinerel cu cortelul ei m=ncat de molii% un poponar vrea s) $in) un discurs% mul$imea voci'ereaz)% caram(aaaaa2 .3esa&ul nu e prea lung.n sc"im(% iat)*l ap)r=nd n scen) pe (ravul primar al ar"ipelagului Adamville.E poate o repu(lic)% e poate Iadul de dincolo de oceanul Atlanticus.O mare cora(ie pornit) din Adamville.ar ne a+teapt) cu viu interes.Ne vom (ate pe via$) +i pe moarte cu 'antomele din !urnul Londrei2 .:) v) l)sa$i m=nca$i de rec"ini pentru a descoperi esen$ialulBrr% ce mai groz)vie2 * Aten$ie2 strig) #lumm din Jazzonia% armurierul% ndop=ndu*+i 'linta cu (um(i de argint..e (un) seam)% mesa&ul c)tre Noua Lume a Jazzoniei.Nici n*au auzit vreodat) de Adamville.:)racul2 E n mare ncurc)tur)Aristian Astronomicus zice% +optit/ .up) ndelungi dispute.Ceva larm)% 'ocuri de arm)% ni+te lumini stra+nice..N*ul un mesa& transmis Cuiva a'lat dincolo de marginile Universului >eal12 4i c=t) poezie2 4i c=t) visare2 .Al$ii au spus c) va tre(ui s) dezleg)m n$elesurile A.!ot ei au ncercat s) de'ineasc) $elul c)l)toriei noastre c)tre Lumea Nou).n mod sigur n*au auzit de Aristian Astronomicus.#oate pira$ii% poate .

ist)% c) e doar o prezen$) lingvistic)12 Ne*ar c)s)pi#rimarul FucB ne spune/ * !re(uie s) l)muri$i c"estiunea2 E.Cum s) ng"it) o asemenea nerozie mul$imea de pe c"ei12 Ea% mul$imea% are nevoie de eroi2 Are nevoie de r)z(oaie2 Are nevoie de mister% de secret% +i noi% acum% s)*i spunem c) ea nici m)car nu e.:) descoperi c) nu e.Noi avem de r)spuns la cea mai grea ntre(are a tuturor timpurilor.i+ti.racula1 * 4i insula plutitoare vor(itoare de sticl)12 FucB ne pune n vedere/ * 5e$i str=nge m)rturii2 A"a% el vrea s) de'inim virtualitatea lumii noastre% dar cum s) ie+im din virtual12 :) 'im noi doar marionete ntr*un #osi(il Joc 5irtual12 * Ar tre(ui s) ncepem cu 3arele Inventar% zice Aristian Astronomicus2 * Ne*ar lua un miliard de ani2 strig) 6am(ia leg)n=ndu*+i $=$eleFata asta% a"% are c"e' de "=r&oan).#are zadarnic5om muri nainte de a rezolva un s'ert din primul s'ert al primului s'ert.:e pr)(u+esc idoli% se s')r=m) lumi iar ea are c"e' de ne(unii n pat4i cum s) inventariezi1 Cum s) structurezi concepte% 'apte% oameni% idealuri1 :) zicem/ #laton% computer% Ia"ve% (om() atomic)% receptor% condensator% 3ata 0ari% postmodernism% secere+iciocanul% 0itler% (reloc% caravel)% Bom(a7--.E clar* Nu e clar% zice m=r=ind Ale.O"% nu2 In van2 E mult prea mult2 E cov=r+itor2 E inuman2 * E ntr*adev)r imposi(il un ast'el de inventar% se convinge primarul FucB.ar noi ntre()m/ * 4i 6odzila1 * 4i r)z(oiul cu rinocerii12 * 4i ..* Eu am v)zut doar Lumina2 * Ba$i c=mpii% se enerveaz) Ale.is din JazzoniaCe*ar putea s) 'ie clar1 C=nd Istoria e de 'apt o mare con'uzie.Cum nu le*ai v)zut12 * Nu erau acolo12 ntre() Bo(olina* N*am 'ost niciodat) acolo2 strig) Aristian Astronomicus ngrozindu*se 'oarte tareCe ne(unie2 Adic) toate% Europa% America% A'rica% Australia% Asia% s) 'i 'ost ni+te iluzorii $inuturi12 Atunci +i Adamville era un ar"ipelag iluzoriu.Oceanul #lanetar ng"ea$) cu repeziciune.ist)m sau nu2 E limpede% c)l)toria voastr) cap)t) un sens adev)rat2 .is din Jazzonia.O 'oarte mare con'uzie2 * 0ola% "o2 ne*a strigat Castel Blanco% armurierul% c"em=ndu*ne pe c"ei.Am primit o veste cutremur)toare de la meteorologul nostru de serviciu.!re(uie s) 'i v)zut rac"eta2 :au ce*o 'i 'ost% asteroid% m=n) criminal)2 Lumea nu putea s*o s'=r+easc) doar ntr*o mare de Lumin)2 !re(uie s) 'i z)rit cu lunetele tale norii nv=rto+indu*se peste America% peste >usia% peste Japonia2 * Zi% omule% ce*ai v)zut2 :trig) A(ra"am din Jazzonia* #)i n*am v)zut continentele2 sc=nce+te Aristian Astronomicus* Cum a+a12 :e ncrunt) primarul FucB apropiindu*se de arcade.!ocmai de aceea am trans'ormat cora(ia ntr*un mare su(marin2 * Jazzolin12 l*am ntre(at pe armurier* Jazzolin% &azzolin2 a strigat el preg)tindu*se s) nc"id) panourile de o$elva urmaCCCCCCCCC- JAZZONIA .ar pentru cine12 #entru europeni% pentru asiatici% pentru americani12 #entru ce 'el de o(servatori12 Iat) o pro(lem) imposi(il).

Cele n!pre"e#e Carti ale JAZZONI$I #ontinua romanul JAZZONIA 1992 !i !unt de!#%i!e tuturor navi&atorilor #are vor !a de!lu!ea!#a noi intele!uri de!pre lume.. %ttp.--&roup!.a%oo. In a#e!t e*&roup va puteti intalni #u per!ona+ele romanului JAZZONIA 1992 !i #u per!ona+ele #are vor da viata Celor n!pre"e#e Carti ale Ja""oniei in 'orme valurite !i in!ur&ent 'i#tionale.Cele Unsprezece carti ale JAZZONIEI Romanul JAZZONIA 1992 a primit Premiul Pentru Cel Mai bun Roman SF al Anului din Romania la Conventia SF Nationala.%tml . In JAZZONIA !unt bineveniti toti #ei #e #are vor !a a'le( pe potriva talentului lor( lu#ruri taini#e din lumea 'i#tiunilor !tiinti'i#e( din lumea 'ilmului( din lumea mu"i#ii( din lumea literaturilor de toate 'elurile( din lumea politi#ii !i din lumea a'a#erilor( din lumea #redintei !i din lumea ra"boaielor de ima&ine !i din multe alte domenii ale e)i!tentei.--000.#om-ISS $S-2112-1212-*321Cover-inde).#om-&roup-+a""oniaCu toata pretuirea( Ovidiu /u'nila !#riitor SF %ttp.!'revu. Cele n!pre"e#e Carti ale JAZZONI$I apar !ub diver!e in'ati!ari in 'a!#inantele ar%ipela&uri ale o#eanului virtual valurindu*!e !ub pre!iunea #ampurilor de le#tura apro)imativ ma&neti#e.