Αστρολογία

Αστρολογία

Urania

1

Αστρολογία

Η Αστρολογία είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τη σχέση των
Πλανητών, Άστρων, Σηµεία Ζωδιακού, και ουράνια φαινόµενα σε σχέση
µε τα φαινόµενα τα οποία συµβαίνουν πάνω στον δικό µας Πλανήτη, τη
Γη, συµπεριλαµβανόµενων ακόµα και λεπτοµερειών όσον αφορά τις
ανθρώπινες δραστηριότητες και χαρακτήρα. Αυτές οι σχέσεις είναι τόσο
εµφανής που τις κάνουν παγκοσµίως αποδεκτές. Είναι παραδεκτό, για
παράδειγµα, ότι ο Ήλιος στέλνει συνεχές φως και ζεσταίνει, το οποίο έχει
ευεργετική επίδραση στον ανθρώπινο σώµα.

2

Αστρολογία

Η Αστρολογία από πολύ παλιά µας δείχνει τον τρόπο πώς να
ερµηνεύουµε τη σχέση ανάµεσα στα βιολογικά και τα Κοσµικά
Γεγονότα, και µας εξηγεί τις λειτουργίες των φυσικών νόµων και τις
επιδράσεις των Πλανητών στην ζωή µας. Η Φιλοσοφία της Αστρολογίας
αποκαλύπτει στον άνθρωπο το (πως), το (γιατί), και το (πότε) των
πραγµάτων που περιβάλουν την ζωή µας, καθώς και το Πεπρωµένο του
Κοσµικού Νόµου.

3

Αστρολογία
Η Πλανήτες είναι οι φορείς των µαγνητικών επιδράσεων του αστρικού
χώρου, τα ρεύµατα αυτά διοχετεύονται αδιάκοπα προς τη Γη, και
δηµιουργούν έτσι ένα ιδιαίτερο µαγνητικό πεδίο, όπου γεννιόµαστε,
ζούµε και κινούµαστε. Είναι επίσης αποδεκτό ότι οι περίοδοι παλίρροιας
των µεγάλων ωκεανών "γενούν" µια σχέση όσον αφορά την περιστροφή
της Γης σε σχέση µε τη Σελήνη και σε µικρότερο βαθµό µε τον Ήλιο. Οι
πιο λεπτές επιδράσεις αποκτούν στενή παρακολούθηση και µελέτη, και
αυτός που δεν µελετά πολύ σπάνια µπορεί να τις καταλάβει και να τις
πιστέψει.
Τι Είναι ο Ωροσκόπος!
Η "υλική" βάση του Ωροσκοπίου ενός ατόµου, µπορούµε να πούµε ότι
είναι η εξής: Μέχρι την στιγµή που γεννιέται ένα παιδί αποτελούσε έναν
οργανισµό µε την µητέρα του. Την στιγµή που διαχωρίζεται από το σώµα
της και πρωτοϋπάρχει σαν ξεχωριστή οντότητα δέχεται µια πληθώρα
ακτινοβολιών, µαγνητικών πεδίων από τους Πλανήτες, (τα ίδια που
δέχεται και η Γη), κι ιδιαίτερα ο τόπος που γεννήθηκε την στιγµή εκείνη,
από τα οποία κατά κάποιο τρόπο "σφραγίζεται". Οι επιδράσεις αυτές
δηµιουργούνται βέβαια από όλα τα ουράνια σώµατα. Επειδή όµως ο
Ήλιος, η Σελήνη και οι Πλανήτες του δικού µας συστήµατος είναι τα
κοντινότερα, η επιρροή τους είναι πιο ισχυρή κι έτσι η µελέτη µας
περιορίζεται κυρίως σ' αυτούς, στις οµάδες αστέρων που αποκαλούµε
Ζώδια και σε ορισµένους άλλους απλανείς αστέρες.
Η επίδραση ενός Πλανήτη συνδυάζεται αρµονικά µε την ακτινοβολία
ορισµένων άλλων Πλανητών ή αστερισµών υπό ορισµένες προϋποθέσεις,
οπότε η επίδραση αυτών των Ουρανίων σωµάτων δίνει ωραίες ιδιότητες
στην φύση του ανθρώπου. Στην αντίθετη περίπτωση οι ιδιότητες που
έρχονται στην επιφάνεια, σαν αποτέλεσµα δυσαρµονικών επιρροών είναι
άσχηµες. Καθώς οι Πλανήτες κινούµενοι µε διαφορετικές ταχύτητες
αλλάζουν διαρκώς θέσεις και συνδυασµούς µεταξύ τους, κάθε άνθρωπος
αντιδρά διαφορετικά στις νέες επιρροές ανάλογα µε τις "σφραγίδες" που
δέχτηκε τη στιγµή της γέννησής του. ∆ηµιουργούνται όµως πολλές
απορίες αν δεχτούµε τη στιγµή της γέννησής µας σαν τον µόνο
καθοριστικό παράγοντα για την ψυχοσύνθεση κι ακόµα την σωµατική
κατασκευή του ανθρώπου. Το λέω αυτό γιατί αµέσως καταλαβαίνουµε
από την ηµεροµηνία, την χρονιά και το λεπτό της γέννησης, αν ένα µωρό
θα γίνει π.χ. "ένας άνθρωπος µε ένταση στο πάχος, ψηλός, ξανθός, µε
λευκό δέρµα και σκούρα µάτια", κι ένα σωρό άλλα χαρακτηριστικά, ή αν
θα γίνει "µικροκαµωµένος, αδύνατος, µε κόκκινα µαλλιά και φακίδες
κλπ". Ξέρουµε από την γενετική ότι η κληρονοµικότητα µέσω των
χρωµοσωµάτων κανονίζει την σωµατική κατασκευή και πολλές τάσεις
του ανθρώπου ήδη, από τη στιγµή της σύλληψης. Το έµβρυο παίρνει
4

Αστρολογία
µισά από τα χρωµοσώµατα του πατέρα και µισά από της µητέρας.
Υποτίθεται ότι η επιλογή των χρωµοσωµάτων των γονιών του γίνεται
τυχαία, µε τον νόµο των πιθανοτήτων. Τότε όµως πως από τη στιγµή της
γέννησης καταλαβαίνουµε πως θα είναι π.χ. η εµφάνιση του ατόµου;
Αυτό δικαιολογείται µόνον αν υπάρχει µία αντιστοιχία ανάµεσα στην
ώρα της γέννησης και στην ώρα της σύλληψης, η δε ώρα της σύλληψης
παίζει ρόλο στην επιλογή των χρωµοσωµάτων που τελικά παίρνει το
έµβρυο.
Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΖΩ∆ΙΑ

ΠΛΑΝΗΤΕΣ

ΟΨΕΙΣ

Ηλιος

Σύνοδος 160o

Σελήνη

Αντίθεση 180o

Ερµής

Τετράγωνο 90o

Αφροδίτη

Τρίγωνο 120o

Αρης

Οκτάγωνο 45o

∆ίας

Εξάγωνο 60o

Κρόνος

∆ωδεκάγωνο 30o

Ουρανός

Χιαστί 150o

Ποσειδώνας

o

Κριός

Ταύρος

∆ίδυµοι

Καρκίνος

Λέων

Παρθένος

Ζυγός

Σκορπιός

Τοξότης
Πλούτωνας

Ενάµισι
135

Τετράγ.

Πεντάγωνο 72o

Αιγόκερως
5

Αστρολογία
Γη
Υδροχόος

Ιχθείς
ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ASC Ωροσκόπος
DESC ∆ύση
MC Μεσουράνηµα
IC Ναδίρ
Βόρειος
Σελήνης

∆εσµός

Νότιος
Σελήνης

∆εσµός

Ανάδροµος

6

Αστρολογία

21 Μαρτίου - 20 Απριλίου

Αρσενικό, Φωτιά, Παρορµητικό
Μέρος του Σώµατος: Κεφάλι
Κυβερνήτης Πλανήτης: Αρης
Μέταλλο: Σίδηρος
Ηµέρα: Τρίτη
Φυσικός Οίκος: 1ος
Χρώµα: Ανοιχτό κόκκινο
Πολύτιµος Λίθος: Αµέθυστος
ΖΩ∆ΙΟ ΚΡΙΟΣ: Κεφάλι, Πυρετός, Ζαλάδες
Ο Κριός ελέγχει το κεφάλι, γι' αυτό και συχνά οι Κριοί υποφέρουν από
πονοκεφάλους. Οι αδένες που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για έναν Κριό
είναι τα επινεφρίδια, σε περίπτωση οργής κινδύνου, κλπ, εκκρίνουν στο
αίµα άφθονη αδρεναλίνη. Σ' αυτό οφείλουν οι Κριοί τον παρορµητισµό
τους.
ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ ΚΡΙΟΣ:Κυβερνά το κεφάλι, τον εγκέφαλο, την µύτη
Η φυσιογνωµία του Κριού µοιάζει συχνά µε το κεφάλι του αρνιού. Η
µύτη γενικά γαµψή. Ένας τέτοιος Ωροσκόπος δίνει συχνά πολλές
πληροφορίες σχετικά µε το ψυχικό πεδίο. Γιατί έχουµε την τάση να
παίρνουµε το κεφάλι του κάθε πράγµατος. Από φυσιολογική άποψη
συναντούµε ασθένειες των νεφρών, εγκεφαλικούς πυρετούς, κωφότητα,
προβλήµατα µε τα µάτια και ατυχήµατα, ανάλογα µε τις Πλανητικές
προσβολές. Συχνά αυτός ο Ωροσκόπος µπορεί να δώσει πονοκεφάλους,
σε άλλες περιπτώσεις µπορεί να υπάρχει όγκος ή κακή κυκλοφορία του
αίµατος. Εξ άλλου ο Κριός χαρακτηρίζεται για τη κοκκινότητα ή
αχρωµία του προσώπου. Όπως σε κάθε Ζώδιο έτσι και στον Κριό µπορεί
να υπάρχουν αντανακλαστικές αδιαθεσίες ή προβλήµατα υγείας από
(Κριό, Ζυγό, Αιγόκερω, Καρκίνο). Η προδιάθεση βρίσκετε πάντοτε στο
Ωροσκόπιο. Συχνά τα δόντια των Κριών ή Ωροσκόπων Κριών
προεξέχουν όπως του αρνιού. Μπορεί ένας Ωροσκόπος στο Κριό να
εµφανίσει άσχετα προβλήµατα ως προς το Κριό αλλά η επίδραση να
7

Αστρολογία
προέρχεται από το Πλανήτη που επιδρά στον Ωροσκόπο, π.χ. ο Κρόνος
σε σύνοδο µε τον Ωροσκόπο, ευαισθησία στα οστά του κρανίου
(ηµικρανίες). Επειδή ο Ωροσκόπος δέχεται την επιρροή του Πλανήτη
Άρη, έτσι ένα πρόβληµα µε τους µυς του προσώπου αναφέρεται
περισσότερο στον Άρη και λιγότερο στον Κριό. ∆εν θα πρέπει να
ξεχνάµε τους τίτλους ή τις αδυναµίες που µπορούν να επιδρούν σε κάθε
Ωροσκόπιο.

Θετικά Χαρακτηριστικά: Πρωτοποριακό πνεύµα. Επιχειρηµατικός,
θαρραλέος. Εξαιρετικά ενεργητικός, απεχθάνεται τον περιορισµό, αγαπά
την ελευθερία.

Αρνητικά Χαρακτηριστικά: Ιδιοτελής, τοποθετεί πάντα πρώτον τον
εαυτό του άκαµπτος, παρορµητικός, εριστικός. Σαρκαστής, ευέξαπτος,
ανυπόµονος, τα θέλει όλα τώρα.

Χαρακτήρας: Όσοι δέχονται ισχυρή επίδραση από τον Κριό είναι
ενθουσιώδεις, µεγαλόψυχοι, ζωηροί. Αντιλαµβάνονται γρήγορα την
ουσία µιας καταστάσεως. Αυτό µπορεί να έχει και την αρνητική του
πλευρά, επειδή, βλέποντας ένα πρόβληµα στο σύνολό του, παραβλέπουν
συχνά τις λεπτοµέρειες. Μπορεί να είναι βιαστικοί και µε άλλους
τρόπους: προσβάλουν, λόγου χάρη, χωρίς να σκεφθούν. Μπορεί να
ανακατεύονται αστόχαστα σε µια συζήτηση, πετώντας µια φράση ανόητη
ή επιθετική, δεν είναι καθόλου διπλωµάτες.
Μπορεί να είναι ευέξαπτοι και στη χειρότερη περίπτωση είναι φοβερά
ιδιοτελείς. Ένας Κριός µπορεί να φροντίζει τόσο πολύ για τον εαυτό του,
ώστε να ξεχνά τους φίλους του. Μπορεί να λέει ασύστολα ψέµατα για ν
αποφύγει µια ασήµαντη δυσκολία, αν και είναι γενικά τέτοιος ψεύτης,
που οι άλλοι τον καταλαβαίνουν αµέσως. Ωστόσο, δεν είναι δύσκολο να
λογικευτεί. Αν του επισηµάνουν την ιδιοτέλειά του, θα την αναγνωρίσει
πρόθυµα. Ο Κριός είναι ετοιµόλογος και ανήσυχος χαρακτήρας και του
είναι δύσκολο να δείξει υποµονή µπροστά σε µια κατάσταση που δεν του
αρέσει. Ανέχεται τις δυσάρεστες καταστάσεις µόνο όσο είναι βέβαιος
πως δεν θα οδηγήσουν τελικά εκεί που αυτός θέλει. Ισως αυτή η
επιθυµία, να γίνεται το δικό του, είναι που τον εξωθεί σε επικίνδυνες
ενέργειες. Η γενναιότητα και η περιφρόνηση του κινδύνου είναι
παροιµιώδεις.
Η τάση του Κριού να ριψοκινδυνεύει δεν περιορίζεται µόνο σε
επικίνδυνες καταστάσεις. Μπορεί να κερδίσει µετάλλιο ανδρείας, αλλά
8

Αστρολογία
και τη φήµη ότι είναι ο πιο τολµηρός οδηγός αυτοκινήτου στην περιοχή
του. Την παρόρµησή του να οδηγεί µε µεγάλη ταχύτητα µπορεί να την
κατευθύνει σ ένα λογικό αποτέλεσµα: όχι µε το να σκοτωθεί, αλλά µε το
να γίνει ένας πολύ έµπειρος οδηγός. Σε λιγότερο επικίνδυνο επίπεδο,
µπορεί να κοπεί ή να πάθει εγκαύµατα, χωρίς να δώσει σηµασία. Έχει
πονοκεφάλους πιο συχνά από τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά δεν
το φανερώνει.

Πνεύµα - Τρόπος Σκέψης: Ο Κριός µπορεί να φαίνεται δύσκολος στις
σχέσεις του και να µη γίνεται εύκολα φίλος. ∆ιαθέτει όµως ανεξάντλητο
απόθεµα ενεργητικότητας, είναι ζωηρός και εύρωστος και δεν υποφέρει
τους περιορισµούς ή τη µονοτονία. Τόσο στην εργασία όσο και στις
προσωπικές του σχέσεις, βρίσκει τον καλύτερο εαυτό του όταν έχει
αρκετή ελευθερία δράσεως.
Όσα ελαττώµατα κι αν έχει όµως ο Κριός, η ετοιµότητα του µυαλού
του θα τον βγάλει από τη δύσκολη θέση. Είναι σχεδόν πάντα βέβαιο ότι
θα κάνει τους φίλους του να γελάσουν, ακόµα και στις πιο απίθανες
στιγµές. Ωστόσο, αυτή η ετοιµότητά του είναι και επικίνδυνη, επειδή ο
νους του συχνά λειτουργεί άστατα, οι σκέψεις του πηδούν απ το ένα
πράγµα στο άλλο, χωρίς µια λογική σειρά. Όταν χρειαστεί όµως ν
αποφασίσει γρήγορα θα πάρει τη σωστή απόφαση.

Συναισθηµατικές Σχέσεις: Ο Κριός αισθάνεται την ανάγκη να
εκδηλώσει των ερωτισµό του πιο έντονα από τους άλλους ανθρώπους και
µε τρόπο θετικό. Αν έχει τον Κριό Ωροσκόπο, η ανάγκη αυτή µετριάζεται
από ένα πολύ ροµαντικό στοιχείο. Παράλληλα, θα είναι τονισµένη και η
ιδιοτέλειά του. Αν ο Ήλιος ανατέλλει στο ζώδιο του Κριού αυτή η
ιδιοτέλεια θα του δηµιουργήσει κάποιο βαθύ ψυχολογικό πρόβληµα. Θα
παρουσιάζει ίσως κάτι το πολύ παιδιάστικο, προπαντός αν τα πράγµατα
πηγαίνουν άσχηµα γι αυτόν.

Οικογενειακές Σχέσεις: "Εγώ πρώτος", είναι η χαρακτηριστική
απαίτηση του Κριού, ή "το παιδί µου πρώτο". Στη φλογερή επιθυµία του
να είναι πρώτο στο σχολείο το παιδί του, αγόρι ή κορίτσι, ο Κριός µπορεί
ν αποδειχτεί υπερβολικά σκληρός. Και η έλλειψη υποµονής που τον
διακρίνει, επίσης, δεν οδηγεί σε καλό. Το πάθος του να προωθεί το παιδί
του, έστω και µε πιέσεις, είναι το χειρότερο ελάττωµά του. Οι µητέρες,
ιδιαίτερα, πρέπει να το προσέξουν πολύ αυτό. Ωστόσο, το ότι οι Κριοί
είναι τολµηροί, συµβάλλει στο να γίνουν καλοί γονείς.
9

Αστρολογία
Το παιδί Kριός είναι γεµάτο ενεργητικότητα και οι γονείς εκείνοι που
δεν θα φροντίσουν να οργανώσουν τη ζωή του θα είναι υπεύθυνοι για το
ότι το παιδί αυτό θα υποφέρει πολύ. Η σταθερή επιβολή πειθαρχίας είναι
απαραίτητη, ας µην ξεχνούν όµως πως ο νεαρός Κριός θ αντιδράσει σ
αυτήν και µπορεί να φτάσει στην ανταρσία ή στην ξεροκεφαλιά, αν είναι
πολύ αυστηρή. Στο σχολείο, µπορεί να µην έχει την υποµονή να µάθει
αρχαία ή αλγεβρικές εξισώσεις και να τρέχει στο παιχνίδι µε υπερβολικό
ζήλο. Οι έλεγχοί του µπορεί να περιέχουν παρατηρήσεις για αµέλεια,
απροσεξία και αδιαφορία. Είναι φυσικό να είναι αµελής, απρόσεκτος και
αδιάφορος για πράγµατα που δεν τον τραβούν καθόλου. Αυτό άλλωστε
αληθεύει για τα περισσότερα παιδιά και το παιδί Κριός, όταν βρει τον
σωστό του δρόµο, θα παρουσιάσει τέτοια ενεργητικότητα και όρεξη, που
τίποτε δεν θα το συγκρατεί.

Επαγγελµατική Σταδιοδροµία: Ψυχολόγος, ψυχίατρος, κρεοπώλης,
εργάτης
χυτηρίου,
µεταλλεργάτης,
εξερευνητής,
µηχανικός,
µηχανοδηγός, πυροσβέστης, βιοµήχανος όπλων, συνδικαλιστής,
µηχανολόγος, οδοντογιατρός, επαγγελµατίας αθλητής.
Μια νωθρή, τελµατωµένη, άχαρη και σίγουρη εργασία είναι εκείνο
ακριβώς που δεν έχει ανάγκη ο Κριός. Αυτός βρίσκει τον εαυτό του µόνο
στην ανταγωνιστική εργασία, σε µια θορυβώδη ατµόσφαιρα γεµάτη
κίνηση, όπου προτιµά να έχει αναλάβει ευθύνες για να µπορεί να παίρνει
πρωτοβουλίες. Οπωσδήποτε, δεν πρέπει να παγιδευτεί πίσω από ένα
γραφείο ή έναν πάγκο. Η µεγάλη του σωµατική ζωτικότητα πρέπει να
βρει διέξοδο, για να µην "σκάσει" κυριολεκτικά. Η πρόκληση είναι γι
αυτόν το σπουδαιότερο και µπορεί να τον ωθήσει σε µια διοικητική θέση.
Στον ελεύθερο χρόνο του, ο Κριός θα βρει στα σπορ που απαιτούν
σωµατικές δυνάµεις, όπως το ποδόσφαιρο, η πυγµαχία ή η πάλη, µια
ακόµα διέξοδο για να διοχετεύσει την πληθωρική ζωτικότητά του. Η
χαρακτική µπορεί να ικανοποιήσει την κλίση του για αιχµηρά εργαλεία.
Οι αγώνες αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτες θα ικανοποιήσουν σίγουρα τη
ροπή του προς την ταχύτητα, τον κίνδυνο, τον θόρυβο.

10

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά του Άνδρα Κριού
Είστε έτοιµη για µια αέναη πρόκληση στη ζωή σας; Αν ναι, θυµηθείτε
ότι ο Άρης, ο θεός του πολέµου, είναι ο κυβερνήτης του Κριού, το πρώτο
από τα ζώδια της Φωτιάς. Ένας άνδρας Κριός µπορεί να είναι ένας από
τους πιο µαγευτικούς χαρακτήρες που συναντήσατε ποτέ - είναι όµως
σίγουρο ότι θα έχετε πολλές συγκρούσεις.
Ο Κριός θέλει να είναι ο κυνηγός, ο ορµητικός εραστής που θα έχει την
πρωτοβουλία. Ο καλύτερος τρόπος για να τον σαγηνεύσετε είναι να
διατηρείτε γύρω σας έναν αέρα µυστηρίου. Αυτός ο άνδρας δεν πρέπει να
αισθανθεί ποτέ ότι σας έχει τελείων δικιά του, γιατί τότε το ενδιαφέρον
του Κριού µπορεί να εξατµισθεί γρήγορα. Ίσως σας γεµίσει µε
λουλούδια, τηλεφωνήµατα και ροµαντικά δείπνα εσείς όµως δεν πρέπει
ποτέ να πάρετε πρωτοβουλίες. Για να σαγηνεύσετε και να κρατήσετε
αυτόν τον άνδρα πρέπει να προετοιµαστείτε για να παίξετε το παιχνίδι
της υποµονής: βεβαιωθείτε ότι όταν τηλεφωνεί λείπετε (ακόµα κι αν δεν
λείπετε) και µην απαντάτε πάντα στα τηλεφωνήµατα που έχει αφήσει
στον αυτόµατο τηλεφωνητή σας.
Ο Κριός θέλει το άπιαστο· διεγείρει τα συναισθήµατα του και το
πύρινο πάθος του, κάνοντας τον να θέλει να σας δει ακόµα περισσότερο.
Η πρώτη ηµέρα του Κριού συµπίπτει µε την πρώτη ηµέρα της άνοιξης
και οι Κριοί έχουν ένα θαυµάσιο ενθουσιασµό και µια ενέργεια που
φαίνεται να δένει µε το πώς αισθανόµαστε τότε - όταν ξαφνικά ο βαρετός
και φρικτός καιρός αρχίζει να αλλάζει, λουλούδια αρχίζουν ν ανθίζουν
και υπάρχει µια διαφορετική αίσθηση στον αέρα.
Αν έχετε συνεπαρθεί από την προσωπικότητα αυτού του άνδρα, που
ακτινοβολεί εσωτερική δύναµη και που σας φέρεται σαν να ήσασταν η
πρώτη γυναίκα στον κόσµο, προσέξτε! Μπορεί να πιαστείτε στα δίχτυα
του γρηγορότερα απ ότι νοµίζετε, και έχετε να µάθετε πολλά.
Κάθε αστρολογικό ζώδιο κυβερνά ένα ιδιαίτερο µέρος του σώµατος και
δεν είναι δύσκολο να δεχτούµε ότι ο Κριός κυβερνά το κεφάλι. Σκεφθείτε
πόσο µαγνητικά είναι τα πρόσωπα τους. Ακόµα κι αν δυσκολεύεστε να
βρείτε συνήθως το ζώδιο κάποιου, είναι δεδοµένο όταν συναντάτε έναν
Κριό.

11

Αστρολογία
Μπορείτε να µαντέψετε αυτό το ζώδιο από την άµεση του προσέγγιση,
τον τρόπο που τα µάτια του επικοινωνούν και δεν σταµατά εκεί. Ύστερα
από λίγο περνάει ανάµεσα από το πλήθος του δωµατίου για να συστηθεί
και να προσπαθήσει να σας πείσει να φύγετε από το πάρτι, όπου µόλις
γνωριστήκατε, και να πάτε να πιείτε ένα ποτό σ ένα όµορφο µικρό µπαρ
κάτω στον δρόµο. Τα µάτια του λάµπουν από ενθουσιασµό και ζεστασιά,
θα υπάρχει ένα θαυµάσιο χαµόγελο που θα φωτίζει όλο του το πρόσωπο,
και θα σας σπρώξει απαλά οδηγώντας σας προς την πόρτα. Αισθάνεστε
σαν την πριγκίπισσα του παραµυθιού που σώζεται από τον ιππότη µε το
άσπρο άλογο όταν ακριβώς η ζωή σας φαινόταν βαρετή και άδεια - και
φεύγετε. Φυσικά όλοι οι Κριοί δεν συστήνονται µε τον ίδιο τρόπο, αλλά
από αυτό το µικρό παράδειγµα θα σας είναι εύκολο να τον αναγνωρίζετε.
Ακόµα κι αν η πρόκληση δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα σας, και
αποφασίσετε να µην δεχθείτε τις προτάσεις του, αυτό θα σας κάνει
αµέσως πιο ενδιαφέρουσα
Ο άνδρας Κριός δεν θα δεχθεί όχι για απάντηση. Η προσωπικότητα του
παίρνει ξαφνικά την έκφραση ενός µικρού αγοριού όταν η µητέρα του
αρνείται να του πάρει ένα καινούργιο παιχνίδι. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει
ότι βλέπει τις γυναίκες σαν παιχνίδια, καθόλου. Ο Κριός είναι απλά ένα
παιδί στην καρδιά, έρχεται στον κόσµο λέγοντας "Εγώ πρώτος" και
οτιδήποτε θέλει να πάρει προσπαθεί περισσότερο από τα πιο πολλά
ζώδια. Μαντέψατε λοιπόν το ζώδιο αυτού του άνδρα χωρίς πολύ κόπο,
δεν είναι όµως πάντα εύκολο.
Οι πιο εξελιγµένοι Κριοί έχουν µάθει, να κρύβουν ορισµένα
χαρακτηριστικά, και ότι οι γυναίκες δε προτιµούν πάντα αυτή την άµεση
προκλητική προσέγγιση. Το ειδικό ωροσκόπιο επίσης του εραστή των
ονείρων σας ίσως να περιέχει όλων των ειδών άλλες αστρολογικές αιτίες
που να εξηγούν γιατί φαίνεται περισσότερο σαν Καρκίνος ή Παρθένος.
Το κεφάλι του είναι συνήθως τρόπος αναγνώρισης. ∆εν στερείται
ενθουσιασµού και ζήλου και είναι δύσκολο να κρύψει ότι θέλει κάτι χθες
αντί για σήµερα.
Αν γνωρίσατε κάποιον και έχετε το συναίσθηµα ότι είναι γεννηµένος
στο ζώδιο του, Κριού - αλλά δεν θέλετε να τον ρωτήσετε ευθέως για να
µην νοµίσει ότι ενδιαφέρεστε - ρωτήστε τον ευγενικά για τη δουλειά του.
Σίγουρα δεν θα είναι συνηθισµένη ασχολία. Ίσως σας πει ότι έχει στο νου
του ένα καινούργιο σχέδιο και ότι είναι βέβαιος ότι θα έχει κάθε επιτυχία.
Ρωτήστε τον πόσο καιρό δουλεύει επάνω στο σχέδιο του και θα σας πει
ότι το σκέφθηκε µόλις πριν ένα µήνα και ότι από τότε τρέχει σαν τρελός.
Αν τολµήσετε και τον ρωτήσετε, τι θα γίνει αν δεν πετύχει το σχέδιο; θα

12

Αστρολογία
σας ρίξει ένα οργισµένο βλέµµα και θα πει: "θα βρω κάτι άλλο". Αυτό
είναι ένα άλλο δείγµα αναγνώρισης.
Οι Κριοί δεν ζουν στο παρελθόν, υπάρχει πάντα µια καινούργια
πρόκληση για να αναλάβουν, νέα πράγµατα για να ανακαλύψουν. Αν δεν
έχει τη δική του εργασία θα χρησιµοποιήσει την Κρίσια του
προσωπικότητα για να πουλήσει κάτι σε κάποιον, και πιθανώς θα τα
καταφέρει πολύ καλά. Αν δεν έχετε µαντέψει ακόµα το Ζώδιο του, τότε
κοιτάξτε τον τρόπο που ντύνεται. Οι άνδρες Κριοί δεν είναι πάντα
ντυµένοι στη µόδα, αλλά κατά κάποιον τρόπο τείνουν να ντύνονται
σωστά, ακόµη και στην εξοχή. Όµως οι Κριοί των πόλεων τείνουν να
ντύνονται µε την τελευταία λέξη της µόδας, γιατί λατρεύουν να
δηµιουργούν εντύπωση από τη στιγµή που µπαίνουν σ ένα δωµάτιο. Τα
µαλλιά των Κριών είναι συνήθως καλό κουρεµένα και καλοχτενισµένα.
Υπάρχει επίσης ένα είδος ζωικής ενέργειας στον τρόπο που βαδίζουν.
Σύντοµα θα καταλάβετε ότι γνωρίσατε κάποιον που είναι τόσο γεµάτος
από ενέργεια, τόσο ανήσυχος και έχει τόσο ελκυστική προσωπικότητα,
που οι συγκεντρωτικές του δυνατότητες είναι πολύ χαµηλές. Και έχετε
δίκιο.
Ο Κριός ψάχνει για διέγερση, αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως θέλει να
περάσει µια βραδιά µαζί σας και να µην θέλει να σας ξαναδεί. Κατά
βάθος αυτός ο γοητευτικός άνδρας ζει περισσότερο σ ένα κόσµο
φαντασίας πιο πολύ κι από ένα ιδεαλιστή Καρκίνο ή Ιχθύ. ∆εν είναι ο
άνδρας που θέλει να αλλάζει συντρόφους, το πρόβληµα είναι ότι δεν του
αρέσει η ρουτίνα κι αν η ζωή του γίνει ρουτίνα αισθάνεται την ανάγκη
για κάτι καινούργιο. Αυτή η αίσθηση είναι τόσο λεπτή που ούτε και ο
ίδιος δεν µπορεί να κατανοήσει. Αλλά αν είστε αποφασισµένη να
κρατήσετε έναν Κριό εραστή ευτυχισµένο πρέπει να ζείτε στο ύψος των
ιδανικών του συνέχεια - και να θυµάστε επίσης ότι το καλό σεξ είναι
απαραίτητο. Από τη στιγµή που ο σπινθήρας στη σχέση αρχίζει να
σβήνει δεν µπορεί να το αντιµετωπίσει. Είναι όπως στα παιδικά χρόνια
που θέλεις κάτι καινούργιο κάθε µέρα. Έχοντας λοιπόν µάθει αρκετά
µέχρι τώρα το καλύτερο θα ήταν να πάρετε µια γρήγορη απόφαση αν
πρόκειται να ριψοκινδυνεύσετε την πιθανότητα να σχετιστείτε αµέσως ή αν θα ήταν ασφαλέστερο να διαλέξετε έναν εραστή µε διαφορετικό
ζώδιο!
Αν αποφασίσατε ότι είστε άφοβη, πού πρόκειται να συναντήσετε αυτόν
τον απίθανο άνδρα; θα ήταν τρέλα να νοµίζετε ότι ένα δωδέκατο του
πληθυσµού θα ήταν µαζεµένο στο ίδιο µέρος. Εκτός απ αυτό, µην
ξεχνάτε ότι ο Κριός αρέσκεται να είναι διαφορετικός. Αν έχετε µόλις
αρχίσει µια καινούργια δουλειά και σας έλκει ένας τύπος που δείχνει
πάντα να αυτοδιαφηµίζεται, αν σας χαιρετά µ ένα µεγάλο χαµόγελο όταν
σας συστήνουν και µετά τις φιλοφρονήσεις σας λέει να βασιστείτε σ
13

Αστρολογία
αυτόν και ότι πρέπει να πάτε για ένα ποτό µετά τη δουλειά... αυτό είναι.
Όµως οι λύκοι Κριοί είναι πολλοί και πολύ πιθανόν να είναι παντρεµένος
µε δυο ή τρία παιδιά... ∆εν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο µέρος για τον
άνδρα Κριό. Πιθανώς να απολαµβάνει τα σπορ έτσι µπορείτε να τον
βρείτε στην τοπική οµάδα του τένις ή στο γήπεδο του σκουός. Και µε την
αδιοργάνωτη ζωή που κάνει ίσως τον βρείτε σε µια µοντέρνα λέσχη,
υγιεινής διατροφής. Αν ανοίξει στη γειτονιά σας µια καινούργια λέσχη ή
µια κοινότητα να είστε σίγουρη ότι στα εγκαίνια θα υπάρχουν δυο ή τρεις
Κριοί, γιατί δεν τους αρέσει να χάνουν τίποτα!
Αν γνωρίσετε έναν Κριό κατά τη διάρκεια των διακοπών θα είναι µια
ειδυλλιακή εποχή. Αυτός ο άνδρας φαίνεται να γίνεται ακόµη πιο
ενθουσιώδης όταν ταξιδεύει, αλλά αυτό κρύβει κινδύνους! Ίσως να
ψάχνει µόνο για περιπέτεια ή πάθος κάτω από τ αστέρια, καθώς όµως
είναι πολύ σέξι και πολύ δραστήριος στην κρεβατοκάµαρα, δεν πρόκειται
να αποκαλύψει την ιδιωτική του ζωή σε κάποιον που µόλις συνάντησε.
∆εν είναι επειδή θέλει να πει ψέµατα, γιατί βασικά είναι ειλικρινής, αλλά
µε τον Κριό δεν βρίσκεις άκρη του αρέσετε, σας θέλει, είναι
αποφασισµένος να σας έχει. Το ένστικτο σας θα πρέπει να σας βοηθήσει
εδώ, γιατί το τελευταίο πράγµα που θα θέλατε να κάνετε είναι µια
απερίσκεπτη παροδική σχέση. Ευτυχώς γνωρίζετε ήδη ότι όσο πιο
άπιαστη είστε τόσο πιο πολύ θα σας κυνηγήσει αυτός ο άνδρας, έτσι
κρατείστε τον όσο το δυνατόν περισσότερο µακριά, Μ αυτόν τον άνδρα
θα πετύχει, κι αν έχετε την υποµονή να περιµένετε µέχρι να πάει στην
Κουάλα και να γυρίσει µπορείτε να είστε περήφανη για σας. Αλλά
βεβαίως ίσως να αναρωτιέστε τι ήταν αυτό που σας γοήτεψε κατά
πρώτον λόγο... ποτέ δεν ξέρετε. Ας υποθέσουµε όµως ότι έχετε ήδη
ερωτευθεί έναν Κριό εραστή.
Είστε προετοιµασµένη να τον πείσετε ότι οι µέρες της ανεξαρτησίας
του τελείωσαν, ότι βρήκε τη γυναίκα των ονείρων του (κι ας µη το
γνωρίζει ακόµα) και ότι θα είστε ευτυχισµένη να κυνηγήσετε το ουράνιο
τόξο µαζί του για πάντα -εφ όσον θα είναι πιστός. Πιστός... ξαφνικά
βλέπετε το πρόβληµα. Μερικές γυναίκες που είχαν ένα εραστή ή σύζυγο
Κριό δεν µπορούσαν ποτέ να επιβεβαιώσουν αν οι άνδρες τους είχαν
ερωµένες.
Οι άνδρες Κριοί φαίνεται να έλκουν τη δηµοσιότητα µε τις
παρεκτροπές τους πραγµατικές ή φανταστικές. Το µικρό παιδί µέσα στον
Κριό δείχνει να ανατριχιάζει από συγκίνηση όταν τον νοµίζουν άτακτο,
αυτό ανεβάζει το αρσενικό εγώ τους. Καταλάβετε το από την αρχή. Ο
Κριός προτιµά να αισθάνεται ελεύθερος, όχι ίσως τόσο όσο ένας
∆ίδυµος, Τοξότης ή Υδροχόος, αλλά σίγουρα ποτέ περιορισµένος. Στον
Κριό αρέσει να είσαστε εκεί όταν αυτός θέλει, αλλά µην περιµένετε να
14

Αστρολογία
είναι στο πλευρό σας όταν έχει να κάνει εκατοµµύρια άλλα πράγµατα.
Ακούγεται πολύ εγωιστικό, αλλά θα πληγωνόταν αµέσως αν του το
λέγατε. ∆εν βλέπει τα πράγµατα µ αυτόν τον τρόπο. Στην
πραγµατικότητα είναι ο πιο γενναιόδωρος, τρυφερός, αγαπητός άνδρας
γύρω µας. Έχει όµως τους περιορισµούς του, την ανάγκη να υπερισχύουν
οι προτεραιότητες του, κι εποµένως οδηγεί όλους τους άλλους στην
τρέλα, όταν αυτοί έχουν τους δικούς τους περιορισµούς και
προτεραιότητες.
∆εν του αρέσουν όµως "οι γυναίκες που λένε ναι". Προτιµά οι γυναίκες
του να είναι διανοητικά ανεξάρτητες και πολλές φορές ανεξάρτητες
επαγγελµατικά - αν βέβαια δεν είναι πιο επιτυχηµένες από αυτόν. Παρ
όλο που θέλει να είναι περήφανος για σας, το εγώ του τον κάνει να θέλει
να είναι ο κυρίαρχος. Είναι πάλι το αρσενικό εγώ. Τα µικροπράγµατα
σηµαίνουν πολλά για έναν Κριό - είναι απαραίτητα.
Το γεγονός ότι θυµηθήκατε µια ειδική επέτειο, ότι ήσασταν ευγενική
στη µητέρα του όταν αυτή αισθανόταν άσχηµα, ότι ψάξατε στα µαγαζιά
για να αγοράσετε το κόκκινο πουλόβερ για να το φορά µε το µπλου-τζην
του, θα κάνει θαύµατα. Του αρέσει να τηλεφωνεί (αλλά δεν θέλει εσείς
να του τηλεφωνείτε. Μέχρι να είναι σίγουρος για σας, ίσως να σας
τηλεφωνεί δώδεκα φορές την ηµέρα, για να ξέρει µε τι ασχολείσθε, ποιον
συναντήσατε, πού πήγατε. Αυτό δεν είναι µόνο χαρακτηριστικό ζήλειας,
ενδιαφέρεται αληθινά για τη ζωή σας. Αν όµως εσείς αρχίσετε να κάνετε
το ίδιο κι ακολουθήσετε το παράδειγµα του ο Κριός δεν θα το εκτιµήσει.
θέλει να τον φροντίζετε αλλά να µην τον καταπιέζετε, σας θέλει να είστε
µια ζεστή, τρυφερή και σέξι γυναίκα... αλλά καλύτερα θα ήταν να µην
υιοθετήσετε τα ερωτικά του τεχνάσµατα.
Σας θέλει εκεί όταν αυτός είναι εκεί και ακόµη όταν δεν είναι. Γνωρίζει
επίσης ότι έχει κάνει λάθη στο παρελθόν, γιατί εκτός κι αν είναι πολύ
νέος, η ορµητική του συµπεριφορά τον έχει οδηγήσει απρόσεχτα σε
βιαστικές σχέσεις και ίσως ακόµη σ έναν πρόωρα ανικανοποίητο γάµο επειδή και µόνο κάτι τον είχε πείσει ότι αυτό ήταν που ήθελε εκείνη την
εποχή, δεν είχε όµως την υποµονή να τον διατηρήσει. Φθάνοντας στην
ηλικία των τριάντα θα ξέρει πολύ περισσότερα για τη ζωή του, και µε
λίγη τύχη τα λάθη του δεν θα επαναληφθούν ξανά στον ίδιο βαθµό. Η
ανυποµονησία του µπορεί µερικές φορές να αυξάνει όσο και το πάθος
του, γι αυτό δεν πρέπει να του υπενθυµίζετε τα λάθη του παρελθόντος.
Οι Κριοί έχουν µια καταπληκτική ικανότητα να αποδοκιµάζουν τέτοια
πράγµατα και να προχωρούν στο επόµενο κεφάλαιο της ζωής τους, και
αν χρησιµοποιείτε τη φράση "εγώ στο είπα" στον Κριό εραστή σας, ίσως
να χρειαστεί σύντοµα να ψάξετε για έναν καινούργιο εραστή. Έτσι
προσπαθείτε να τον δεχθείτε όπως είναι, αφού έχετε µάθει πώς να
15

Αστρολογία
προβάλλετε τη δική σας εικόνα. Μπορείτε να περνάτε καλά µε τον Κριό
σας. θα του αρέσει να είναι ο πρώτος που θα δοκιµάσει ένα καινούργιο
εστιατόριο και να µεταφέρει τις απόψεις του στους φίλους του. ∆εν θα
του αρέσει να πηγαίνει διακοπές στο ίδιο µέρος περισσότερο από µια
φορά, και θα έχει θαυµάσιες ιδέες για το πού να πάτε. Όλα πρέπει να
είναι καινούργια, διαφορετικά και να εξάπτουν οι λέξεις "ρουτίνα" και
"σταθερότητα" δεν ανήκουν στο λεξιλόγιο του Κριού. Σκεφθείτε τι
διασκέδαση θα είναι να του αγοράζετε δώρα. Πίσω στην παιδική ηλικία,
γιατί ο τυπικός Κριός είναι κατά βάθος παιδί.
Τα Χριστούγεννα και οι γιορτές είναι θαυµάσιες εποχές για να βρείτε
εκατοντάδες δώρα, το τελευταίο µοντέλο τηλεφώνου, επί πλέον έναν
αυτόµατο τηλεφωνητή, ένα ρολόι ή µια µινιόν Τ.ν. Ίσως το
σπουδαιότερο πράγµα που πρέπει να θυµάστε είναι ότι κάτω από τον
λαµπερό, ορµητικό, ενθουσιώδη, φλογερό και διασκεδαστικό άνδρα
βρίσκεται κάποιος που µπορεί να είναι τόσο τρωτός όσο και σεις και
σίγουρα το ίδιο ροµαντικός - που δεν είναι όµως τόσο καλός όσον αφορά
τα ουσιώδη πράγµατα, το βαρετό µέρος της ζωής. θέλει η ζωή να είναι
διασκεδαστική, να έχει ένταση, θετικότητα, θέλει κάποια που θα τον
κάνει να γελά, που να είναι τρυφερή, αγαπητή και που θα έχουν το ίδιο
πάθος στο κρεβάτι - θέλει κάποια που να είναι προετοιµασµένη να τον
κάνει να µαντεύει έτσι που να νοιώθει πεισµένος ότι συνάντησε την
ιδανική γυναίκα που έψαχνε σ όλη του τη ζωή.
Η ζωή µ έναν Κριό εραστή ίσως να µην είναι πάντα εύκολη,
γνωρίζοντας όµως ότι ζωντανεύει µε τις προκλήσεις, γιατί δεν δοκιµάζετε
µια; Είτε κρατήσει ένα µήνα, ένα χρόνο ή µια ολόκληρη ζωή, ένα πράγµα
είναι σίγουρο - ποτέ δεν θα ξεχάσετε τον χρόνο που περάσατε µε τον
Κριό εραστή σας.

16

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά της Γυναίκας Κριού

Εάν η αγαπηµένη σας είναι Κριός, ακόµα κι αν κυβερνάται από τον ίδιο
πλανήτη, τον Άρη, ακόµα κι αν έχει πολλά ίδια χαρακτηριστικά µε το
αντίστοιχο αρσενικό της, µπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Τα
γυναικεία συναισθήµατα είναι διαφορετικά από τα αντρικά.
∆εν έχει σηµασία αν δεν το πιστεύετε, είναι όµως γεγονός. Μια
γυναίκα Κριός θα σας έλξει αµέσως. Ίσως να δείχνει ότι είναι ένας
ανεµοστρόβιλος ενέργειας, µια θετική σφαίρα φωτιάς που ακτινοβολεί
ενθουσιασµό, αλλά κάτω από την εξωτερική δύναµη υπάρχουν τα ίδια
τρωτά σηµεία και η ίδια παιδική προσέγγιση προς τη ζωή όπως στον
άνδρα Κριό.
Ο τύπος αυτής της γυναίκας, σ αυτή την περίπτωση, λέγεται ότι είναι
δυνατότερος από τον άνδρα, κανένας βέβαια Κριός άνδρας δεν θα θελε
να ακούσει κάτι τέτοιο. Για να σαγηνεύσετε την καρδιά µιας γυναίκας
Κριού πρέπει να δράσετε σαν πύραυλος και αφού βεβαιωθείτε ότι
υπάρχει ο σωστός χηµικός συνδυασµός µεταξύ σας, δεν θα αργήσει να
σας δείξει ότι και αυτή ενδιαφέρεται. Ίσως και να σας υποτάξει και θα
σας κάνει να αναρωτιέστε πώς την πάθατε έτσι! Αλλά αν πραγµατικά
σαγηνεύσετε την καρδιά µιας γυναίκας Κριού θα την έχετε για πάντα - αν
βέβαια την έχετε πείσει αληθινά ότι είστε ο ιππότης µε το άσπρο άλογο
που ονειρευόταν από τα πέντε της χρόνια.
Κι αν η αγαπηµένη σας τελικά γίνει γυναίκα σας θα καταφέρει να
συνδυάζει τα οικιακά, να φροντίζει τα παιδιά και να έχει µια
ενδιαφέρουσα (η ζωτική λέξη) εργασία, και να ετοιµάζει επίσης ένα
θαυµάσιο δείπνο. Μην περιµένετε µια ήσυχη ζωή µ αυτή τη γυναίκα. Αν
είστε ο τύπος του άνδρα που θέλει µετά τη δουλειά του να γυρίζει σπίτι
να κάθεται µπροστά στην τηλεόραση και να κοιµάται - ξεχάστε το. Ίσως
η ίδια να είχε µια κουραστική ηµέρα αλλά σπάνια θα θέλει να ηρεµήσει,
και δυο ήσυχα βράδια στη σειρά δεν θα είναι η ιδανική της διασκέδαση.
Γι αυτό το δυναµικό πύρινο ζώδιο το ειδύλλιο πρέπει να διατηρηθεί
ζωντανό, καθώς και τα παιχνίδια στην κρεβατοκάµαρα. Είναι αδύνατον
να κρατάει τις σκέψεις της και να παραµένει σιωπηλή, γι αυτό
προετοιµαστείτε για τσακωµούς.
∆εν θέλει όµως έναν άνδρα που να λέει "ναι", θέλει και χρειάζεται έναν
17

Αστρολογία
ισότιµο ή καλύτερα κάποιον που να είναι δυνατότερος της. ∆εν είναι
δύσκολο να αναγνωρίσετε µια γυναίκα Κριό σ ένα δωµάτιο - θα µιλάει
πολύ και θα προσέξετε τα µάτια της, τα µαλλιά της, το µακιγιάζ της, το
αποπλανητικό της βλέµµα, θα υπάρχει κάτι στο πρόσωπο της που θα το
βρείτε καταπληκτικό - σκεφθείτε την Τζούλι Κρίστι ή την Νταίάνα Ρος.
Κι αν µπορείτε να διακρίνετε τον αισθησιασµό θα δείτε πολύ πάθος να
σιγοβράζει µέσα της.
∆εν θα αργήσετε να τη γοητεύσετε αν σας θεωρήσει κατάλληλο.
Πρέπει όµως να αποδείξετε ότι έχετε αυτό το κάτι που µπορεί να
διατηρήσει το ενδιαφέρον της για τον νου σας καθώς και για το κορµί
σας.
Το σεξ είναι σπουδαίο, αλλά γι αυτήν µπορεί να γίνει ανία ή αγγαρεία
αν τα υπόλοιπα δεν ρέουν µεταξύ σας. Αν δεν έχετε µαντέψει ακόµα το
Ζώδιο της, και έχετε αρχίσει µια συζήτηση, µπορείτε να στοιχηµατίσετε
ότι αυτή η γυναίκα θα σας πει την ιστορία της ζωής της στα πρώτα δέκα
λεπτά, ή τουλάχιστον το µέρος της ζωής της που θέλει αυτή να
γνωρίσετε.
Αν γνωριστήκατε σε πάρτι και είναι βαρετό, πιθανώς να είναι αυτή που
θα προτείνει να πάτε κάπου αλλού. Μην το παρεξηγήσετε όµως αυτό,
µπορεί να σηµαίνει ίσως ότι απολαµβάνει τη συντροφιά σας και θέλει να
σας γνωρίσει καλύτερα, και για τους Κριούς δεν υπάρχει καλύτερη εποχή
από το παρόν. θα ντύνεται πολύ µοντέρνα. Η Κριός αρέσκεται να είναι
πρωτοπόρος στη µόδα, κι αν όχι τόσο πολύ όσο η Λέων, πάντως πάντα
πρωτοποριακά. Ακόµα κι αν δεν έχει να ξοδέψει µια περιουσία δεν θα το
ξέρετε. Είναι δεξιοτέχνης στο να ντύνεται µε τέτοιο τρόπο που να
φαίνεται εκατοµµυριούχος και έτσι ξεχωρίζει στο πλήθος. θα δείχνει
εκπληκτικά ανεξάρτητη σαν να έχει κρατήσει τον εαυτό της για τον
εαυτό της όλη της τη ζωή. Γεννήθηκε για αρχηγός και είναι
αποφασισµένη να το αποδείξει - τουλάχιστον όταν είναι εκεί έξω στη
δηµοσιότητα.
Ίσως αναρωτιέστε ήδη αν µια Κριός είναι η ιδανική σας γυναίκα.
Φοβάστε µήπως αναστατώσει τη ζωή σας, µήπως είστε ακόµα µια
κατάκτηση της ή µήπως πει σ όλες τις φίλες της πως σας αποπλάνησε σε
τρία λεπτά; Είναι αλήθεια, ότι αν είστε ένα φυσιολογικό καλό αγόρι που
λέει ναι σε οτιδήποτε για να διατηρήσει την ηρεµία, ίσως ανακαλύψετε,
ότι αυτή η γυναίκα θα µπορούσε να σας κερδίσει εύκολα.
Όµως δεν είναι αυτό που θέλει. Ψάχνει για κάποιον που θα είναι πολύ πολύ άνδρας και που θα είναι πιο επιθετικός και κυριαρχικός από αυτήν,
ακόµα κι αν δεν το καταλαβαίνει. Έχοντας µάθει λοιπόν τόσα πολλά γι
αυτήν, θα πρέπει ν αρχίσετε να καταλαβαίνετε ότι αν έχετε τη δύναµη να
δαµάσετε αυτή τη γυναίκα, θα έχετε µια πραγµατικά ενδιαφέρουσα ζωή.
18

Αστρολογία
Όµως που θα βρείτε αυτό το φλογερό πλάσµα; Κοιτάξτε εκεί που
υπάρχει δράση. Είναι τόσο ανεξάρτητη που απεχθάνεται να κάνει
πρόωρα σχέδια σε περίπτωση που προκύψει κάτι πιο ενδιαφέρον.
Είναι συνέχεια σε κίνηση απ το πρωί µέχρι το βράδυ και δεν φαίνεται
να κουράζεται ποτέ. Είναι το είδος του ατόµου που το βρίσκει
διασκεδαστικό να γραφτεί µέλος σε πρακτορείο συνοικεσίων ή να βάλει
αγγελία στη σελίδα για µοναχικές καρδιές, για να δει ποιος θα
εµφανιστεί, θα µπορούσε να κάνει τη baby - sitter για φίλες, ή να κάνει
κάποια εθελοντική εργασία στο τοπικό νοσοκοµείο.
Οι Κριοί µπορεί να µην το δείχνουν αλλά ενδιαφέρονται πάρα πολύ για
τους άλλους ανθρώπους και επειδή δεν είναι τόσο καλοί µε τα χρήµατα,
συχνά είναι περισσότερο γενναιόδωροι απ ότι το επιτρέπει η τσέπη τους.
Οι συµπάθειες και αντιπάθειες της γυναίκας Κριού µπορεί να ποικίλουν
όσο και ο καιρός. Αν βάλει όµως στο µυαλό της κάτι, είναι δύσκολο να
την αποτρέψετε από αυτό. ∆εν είναι τόσο µεταβλητή όσο η ∆ίδυµος,
σίγουρα όµως έχει τις στιγµές της µε θυµούς για κάτι που µόλις χθες
ήταν πολύ ευχαριστηµένη.
Φυσιολογικά της αρέσουν οι εκπλήξεις, αλλά πρέπει να ξέρετε την
κατάλληλη στιγµή, θυµάται πολύ καλά τις ειδικές περιπτώσεις και δεν θα
εκτιµήσει την αµέλεια σας αν ξεχάσετε να της στείλετε µια κάρτα στη
γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου - ή ακόµα χειρότερα, αν της φέρετε το
λάθος άρωµα όταν επιστρέφετε από ένα επαγγελµατικό ταξίδι (ιδιαίτερα
αν νοιώθει παραµεληµένη που δεν την πήρατε µαζί σας).
Στη γυναίκα Κριό δεν αρέσει ούτε τόσο πολύ να γίνεται το επίκεντρο
της προσοχής αλλά ούτε και να αγνοείται, θέλει να αποπλανηθεί, αλλά
συχνά παίζει τον ρόλο του αποπλανητή. Είναι ένα πλάσµα γεµάτο
αντιθέσεις αλλά ποτέ βαρετό.
Και παρ όλο που απεχθάνεται να το παραδεχθεί, οι καλύτερες της φίλες
γνωρίζουν ότι αυτό που λαχταράει είναι ένας δυνατός ώµος ν
ακουµπήσει όταν το χρειάζεται. Όµως µην της πείτε ποτέ ότι µαντέψατε
το µικρό της µυστικό.
Ο Κριός είναι αρσενικό ζώδιο αλλά οι άνθρωποι που νοµίζουν ότι αυτή
η γυναίκα είναι πολύ σκληρή και επιθετική, δεν νοιαστήκανε ποτέ να
κοιτάξουν κάτω από την επιφάνεια. Κι αν είναι συχνά σκληρή είναι γιατί
πρέπει να είναι. Η γυναίκα Κριός θα πάει οπουδήποτε αν γνωρίζει ότι θα
περάσει καλά, µέσα στα όρια βέβαια, θέατρο, σινεµά, κονσέρτα,
συνήθως τα γούστα της ποικίλουν.

19

Αστρολογία
Λατρεύει τις διακοπές, ιδιαίτερα τα εξωτικά µέρη όπου κανείς γνωστός
της δεν έχει πάει. Έτσι όταν επιστρέψει έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί.
Ποτέ µην ξεχνάτε ότι ο Κριός είναι περιπετειώδης και αγαπά πολύ τα
µακρινά ταξίδια. Όταν της αγοράζετε δώρα, ψάξτε πάντα για κάτι
αυθεντικό.
Μην κάνετε το λάθος να διαλέξετε κάτι που ίσως έχετε ξαναγοράσει και φυσικά ποτέ για κανέναν άλλον, που ίσως ξέρει! Θα της αρέσουν τα
σέξι µεταξωτά εσώρουχα, τα πουλόβερ, τα πιο µοντέρνα γουώκµαν, ένα
τηλέφωνο, ή µια ντουζίνα τριαντάφυλλα.
Ας το παραδεχθούµε - λατρεύει τα δώρα οποιαδήποτε στιγµή και για
οποιαδήποτε αιτία. Η αποπλάνηση είναι µια τέχνη, και να αποπλανήσετε
µια γυναίκα Κριό, µπορεί να είναι µια θαυµάσια εµπειρία, αν και
κουραστική µερικές φορές! θα είναι επίσης τόσο γεµάτη από αξέχαστες
στιγµές που κάθε κακή στιγµή θα σβήσει γρήγορα, και θα ξεχάσετε
σχεδόν ότι υπήρξε.

20

Αστρολογία

21 Απριλίου - 20 Μαίου
Θηλυκό, Γη, Σταθερό
Μέρος του Σώµατος: Λαιµός
Κυβερνήτης Πλανήτης: Αφροδίτη
Μέταλλο: Χαλκός
Ηµέρα: Παρασκευή
Φυσικός Οίκος: 2ος
Χρώµα: Πρόσινο
Πολύτιµος Λίθος: Αχάτης
ΖΩ∆ΙΟ ΤΑΥΡΟΣ: Λαιµός, ∆ιφθερίτιδα
Ο Ταύρος ελέγχει τον λαιµό και τον αυχένα. Οι Ταύροι είναι εξαιρετικά
ευαίσθητοι στα κρυολογήµατα. ο αδένας που έχει ιδιαίτερη σηµασία για
έναν Ταύρο είναι ο θυρεοειδής, κάθε διαταραχή της λειτουργίας του
δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα µε την αυξοµείωση του βάρους..
ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ ΤΑΥΡΟΣ:Κυβερνά τον λαιµό τον αυχένα, τα δόντια,
τις σιαγόνες, τα φωνητικά όργανα, την τραχεία αρτηρία
Το παρουσιαστικό του Ταύρου µε το πολύ έντονο χρώµα του και τους
δυνατούς του ώµους, µοιάζει µε το ζώο που έδωσε το όνοµα του στο
Ζώδιο. Ένας τέτοιος Ωροσκόπος έχει να κάνει πολύ µε την επιµονή και
θα πρέπει να µας κάνει να φοβόµαστε τους θυµούς του. Στον ψυχολογικό
τοµέα είναι αξιοσηµείωτες η αντοχή και οι ικανότητες για δουλειά, αλλά
επίσης η λαιµαργία και ο αισθησιασµός. Το άτοµο µοιάζει να
ενδιαφέρεται για πολύ λίγα πράγµατα, αλλά αν του θίξουν αυτά τα λίγα
που τον ενδιαφέρουν υπερασπίζει τον εαυτό του µε πολλή σύνεση.
Γενικά ένας τέτοιος Ωροσκόπος συνεπάγεται την ικανότητα να
οργανώνεις ή να διευθύνεις και την δυνατότητα ή να γίνεσαι ένα µε κάτι
ή να το πολεµάς, πάντα µε προοπτικές διάρκειας. Υπάρχει µεγάλη
αφοσίωση στα ένστικτα. Από την άποψη της φυσιογνωµίας, είναι πιο
συχνές οι ασθένειες του λαιµού και των νεφρών όπως και τα προβλήµατα
µε τα οστά της σπονδυλικής στήλης. Πάντως µία τέτοια φυσική
ιδιοσυγκρασία είναι από τις πιο ισχυρές του Ζωδιακού.

21

Αστρολογία
Θετικά Χαρακτηριστικά: Πρακτικός, αξιόπιστος, υποµονετικός,
ήρεµος, ευγενικός. Επιδέξιος στις επιχειρήσεις, µε πολύ µεγάλη αντοχή.
Σίγουρη εκτίµηση των αξιών, κυρίως των καλλιτεχνικών. Αγαπάει την
πολυτέλεια και τα εκλεκτά φαγητά. Επίµονος, σταθερός, αποφασιστικός,
καρτερικός, γλυκοµίλητος.

Αρνητικά Χαρακτηριστικά: Κατακτητικός, οκνηρός, αδύναµος. Τον
διακρίνει ναρκισσισµός, µια οχληρότητα ίσως, συντηρητισµός στις ιδέες,
έλλειψη ευστροφίας και πρωτοτυπίας. Άπληστος, ισχυρογνώµων.
Χαρακτήρας: Ακριβώς όπως µια δρυς γίνεται ένα µόνιµο
χαρακτηριστικό του τοπίου όπου φανερώνει, έτσι κι ο Ταύρος θέλει να
"ανήκει" σ ένα µόνιµο περιβάλλον. Γι αυτό, παρουσιάζει στον κόσµο µια
στερεή, σταθερή και αξιόπιστη εικόνα της προσωπικότητάς του. Όπως η
δρυς είναι ριζωµένη γερά στο έδαφος, έτσι κι ο Ταύρος είναι "ριζωµένος"
ακλόνητα στις πεποιθήσεις του, δείχνει φοβερό πείσµα και δεν ανέχεται
να του αντιµιλούν. Το αίσθηµα της σταθερότητας, της σιγουριάς, του
είναι ανάγκη, την επιδιώκει στη σταδιοδροµία του, στο σπίτι του, στον
γάµο του, αν και µπορεί ο ίδιος να την υπονοµεύσει σ ένα αιφνίδιο
ξέσπασµα οργής. Είναι "βραδυφλεγής", αλλά όταν οργιστεί γίνετε
έξαλλος και δύσκολα µπορεί κανείς να τον αντιµετωπίσει. Στον γάµο,
προπαντός, το έναυσµα της οργής του µπορεί να είναι η ζήλια, που
απορρέει από το χειρότερο ελάττωµά του, την τάση για κατοχή. Είναι
ικανός ωστόσο να δείξει µεγάλη υποµονή και, αναµφίβολα, διαθέτει
πολλή γοητεία, θέρµη και στοργή, µ όλο που µπορεί να είναι λίγο
οχληρός. ∆εν πρέπει να τον πιέζουν και δεν εκθέτει τον εαυτό του σε
κινδύνους, έχει πολύ ανεπτυγµένο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Οι
γύρω του ίσως πότε-πότε αναγκάζονται να τον παροτρύνουν, να τον
ξυπνήσουν λίγο από τη νάρκη και τον τελµατωµένο συντηρητισµό του.
Οι Ταύροι έχουν συχνά µια εξαίρετη κλίση στις επιχειρήσεις, την
ικανότητα να κερδίζουν χρήµατα και να µην τα σπαταλούν.
Είναι γενναιόδωροι στην περιποίηση των φίλων τους, αλλά για να
δώσουν στον εαυτό τους την ευκαιρία για µια καλή επίδειξη. Θα ήταν
ίσως πιο ευτυχισµένος ο ταύρος αν ζούσε στην εξοχή παρά στην πόλη.
Έχει συνήθως την κλίση και βρίσκει ευχαρίστηση στην κηπουρική. Αν
αρπάξει κρυολόγηµα από την υγρασία του κήπου, το πιθανότερο είναι να
τον πειράξει στο λαιµό.

Πνεύµα - Τρόπος Σκέψης: Ζητήστε από ένα Ταύρο τη γνώµη του για

22

Αστρολογία
κάτι και θα σας την πει. Και όταν την πει τελείωσε, δεν την αλλάζει µε
κανέναν τρόπο.
Η ισχυρογνωµοσύνη είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του
ζωδίου, πολύ συχνά, φανερώνει πόσο βαθύ είναι το "αυλάκι" όπου
βαδίζει αµετάθετα ο νους του Ταύρου. Ο ίδιος ο νους του είναι ίσως
αργόστροφος και χωρίς πρωτότυπη σκέψη, αλλά εργάζεται δηµιουργικά.
∆εν µπορούµε βέβαια να περιµένουµε φωτεινές ιδέες από έναν Ταύρο,
ούτε πρωτότυπες και ούτε νέες απόψεις πάνω σε παλιές ιδέες. Ο Ταύρος
εργάζεται καλύτερα πάνω στη γραµµή που χαράζει ο ίδιος, αλλά η
παραµικρή παρέκκλιση των πραγµάτων από τη γραµµή αυτή µπορεί να
τον αναστατώσει. Η προσαρµοστικότητα που διαθέτει θα τον βοηθήσει
να αποφεύγει τέτοιες αδικαιολόγητες αναστατώσεις.

Συναισθηµατικές Σχέσεις: Ο φλογερός αστέρας του κινηµατογράφου,
που σφίγγει στην αγκαλιά του την αγαπηµένη του και της ψιθυρίζει µε
πάθος "είσαι δική µου", ανήκει χωρίς αµφιβολία στο ζώδιο του Ταύρου
και το πιθανότερο είναι ότι έχει την Αφροδίτη στον Ταύρο, πράγµα που
αυξάνει το πάθος του. Η κατακτητική του τάση επεκτείνετε συχνά στη
σύντροφό του. Είναι βέβαια και γοητευτικός και τρυφερός, ένας
ερωτικός δεσµός µάλιστα κάνει να εκδηλωθεί µε φαιδρό τρόπο ο
συναισθηµατικός, αλλά όλη του η ζωή περιστρέφεται γύρω από τα
αποκτήµατά του. Όταν και αν ανακαλύψει πως η φίλη του ή η γυναίκα
του δεν ανήκει τόσο απόλυτα σ αυτόν όσο φαντάζεται, υποφέρει φοβερά,
και, φυσικά, κάνει να υποφέρει κι εκείνη.

Οικογενειακές Σχέσεις: Είναι δύσκολο για τον Ταύρο, εξαιτίας το
συντηρητισµού του, να γεφυρώσει το χάσµα της γενιάς του µε τη νέα
γενιά. Αντίθετα, του είναι πολύ εύκολο, µε την αγάπη του στην
πειθαρχία, ν αγνοήσει το γεγονός ότι τα παιδιά του µπορεί να µη
συµπαθούν τις ιδέες του. Όπως είναι σε όλα άκαµπτος, είναι το ίδιο και
στην πειθαρχία. Ξοδεύει γενναιόδωρα για τις σπουδές των παιδιών του,
θέλοντας να τους δώσει ότι καλύτερο µπορεί ν αγοράσει το χρήµα. Και
περιµένει να δρέψει τους καρπούς. Κατά κανόνα, προσπαθεί επίσης να
µη φαίνεται δογµατικός και να µετριάζει το κτητικό του πάθος, που
διαφορετικά, θα έκανε τη ζωή του µαρτύριο (ιδιαίτερα αυτό ισχύει για τη
µητέρα Ταύρο), όταν τα παιδιά θα θελήσουν να φύγουν από το σπίτι. Το
παιδί Ταύρος πρέπει να αποσπαστεί από την κτητική ροπή του σε µικρή
ηλικία. Να το ενθαρρύνουνε, να το προτρέπουνε ν αφήνει και στα άλλα
παιδιά τα παιχνίδια του. Η έµφυτη ροπή του στην πειθαρχία θα βρει την
πιο ευτυχισµένη εκδήλωσή της στο σχολείο, θα το ευχαριστεί η τήρηση
23

Αστρολογία
των κανονισµών. ∆εν πρέπει να το εξαναγκάζουµε σε τίποτα, είναι από
τη φύση του φιλόπονο, αλλά µπορεί η πρόοδός του να είναι αργή. Εκείνο
όµως που µαθαίνει, το µαθαίνει µια για πάντα και η άνοδός του θα είναι
σίγουρη και σταθερή. Η φυσική του γοητεία και οµορφιά (ο Ταύρος
θεωρείται το πιο όµορφο από τα ζώδια) θα συνδυαστεί χωρίς άλλο µε τον
φυσικό αισθησιασµό του για να κάνει τις πρώτες του ερωτικές σχέσεις
αξιοζήλευτες, ίσως όµως κι επικίνδυνες σε ένταση.

Επαγγελµατική Σταδιοδροµία:
Αγροκτηµατίας, ανθοκόµος, επιχειρηµατίας, οικοδόµος, αρχιτέκτονας,
γλύπτης, τραγουδιστής, τυπογράφος, κοσµηµατοπώλης, δηµοτικός
υπάλληλος, λογιστής, κήρυκας ή προϊστάµενος δηµοπρασιών,
κτηµατοµεσίτης, χρηµατιστής, µοντέλο, έµπορος έργων τέχνης,
τραπεζίτης. Ο θόρυβος κι ο συνωστισµός των πόλεων ή η ζωή του
γραφείου δεν είναι για τον Ταύρο. Από την άλλη όµως πλευρά, η
ασφάλεια κι η σιγουριά µιας συµβατικής εργασίας γραφείου τον θέλγει
και εργάζεται καλύτερα όταν γνωρίζει ότι στο τέλος του µηνός θα έχει
µια σίγουρη αµοιβή. Αποφεύγει να κάνει περιττά έξοδα, ή να ξοδεύει τα
χρήµατά του χωρίς αντίκρισµα. Πολύ πιθανό να επιτύχει στις
χρηµατιστικές εργασίες και να επιζητήσει την ασφάλεια στη
συνταξιοδότηση. Υπάρχει και µια άλλη πλευρά στον Ταύρο, που ίσως
φαίνεται αντιφατική, έχει µια έντονη καλλιτεχνική κλίση. Μια τέτοια
κλίση βέβαια, µε µια τέτοια ιδιοσυγκρασία, πρέπει να εκδηλωθεί µέσα σ
ένα συµβατικό πλαίσιο, µπορεί να είναι ο εµποροϋπάλληλοςκαλλιτέχνης, αλλά όχι ο κερδοσκόπος ζωγράφος. Πολλοί επιτυχηµένοι
γλύπτες και αρχιτέκτονες είναι Ταύροι. Συχνά, επίσης, οι τραγουδιστές
επηρεάζονται απ αυτό το ζώδιο. Σε ερασιτεχνικό επίπεδο, η µουσική και
η κριτική της ικανοποιούν έναν Ταύρο σαν χόµπι. Το ίδιο και η γλυπτική
ή τα γυναικεία εργόχειρα.
Οι ταύροι έχουν µια κάποια ροπή στην υπνηλία, γι αυτό θα τους
ωφελήσει λίγη γυµναστική στις ελεύθερες ώρες τους.

24

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά του Άνδρα Ταύρου
Μπορείτε να τα βγάλετε πέρα µε κάποιον που είναι απίστευτα
ισχυρογνώµων χωρίς καµία φανερή αιτία; Είστε προετοιµασµένη να
περιµένετε περισσότερο απ το συνηθισµένο για να πείσετε έναν άνδρα
ότι κάτι του έλειπε στη ζωή µέχρι που σας γνώρισε;
Έχετε αρκετή υποµονή και πιστεύετε απεριόριστα ότι αυτό που αξίζει
να έχει κανείς αξίζει και να το περιµένει; Γιατί η Αφροδίτη, η θεά του
Έρωτα, κυβερνά τον Ταύρο, το πρώτο από τα ζώδια της Γης, και ενώ
είναι αρκετά φανερό ότι αυτός ο άνδρας έχει σταθερά και πραγµατικά τα
πόδια του στη γη, η Αφροδίτη τον βοηθά να είναι ένας ροµαντικός
εραστής.
Ο Ταύρος µισεί να κάνει σφάλµατα, θέλει να είναι σίγουρος ότι δεν θα
τον χρησιµοποιήσετε µε τον άλφα ή βήτα τρόπο. Χρειάζεται ασφάλεια σ
όλους τους τοµείς κι αν σας ερωτευθεί στην πρώτη σας γνωριµία,
πιθανώς να µην το µαντέψετε ποτέ. Αυτός ο άνδρας δεν είναι συνήθως
για προσωρινές περιπέτειες (µολονότι, βεβαίως, υπάρχουν µερικοί
Ταύροι που δεν θα λέγανε όχι), γιατί από οποιοδήποτε µέρος κι αν είναι,
οποιοδήποτε τρόπο ζωής κι αν κάνει, κατά βάθος πιστεύει στην ιερότητα
του γάµου και σε µια ευτυχισµένη οικογενειακή ζωή µ έναν σύντροφο
που θα ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του. Εάν σκεφθήκατε ποτέ ότι η ζωή
µ έναν Ταύρο θα είναι πολύ βαρετή και πληκτική, θα εκπλαγείτε όταν
τον γνωρίσετε καλύτερα. ∆εν είναι µόνο ροµαντικός, είναι επίσης πολύ
σέξι, µη σας εξαπατά λοιπόν η εξωτερική εµφάνιση, θα µπορούσαν να
υπάρχουν πάµπολλες κρυφές σκέψεις, κάτω από αυτό το σταθερό και
αυστηρό εξωτερικό παρουσιαστικό και δεν θα είχαν όλες σχέση µε τα
πρακτικά θέµατα! Ενώ ο Κριός κυβερνά το κεφάλι, ο Ταύρος κυβερνά
τον λαιµό και τον λάρυγγα... κι αν σκεφθείτε κάποιους Ταύρους που
γνωρίζετε, πιθανώς να συµφωνήσετε ότι πολλοί από αυτούς έχουν ένα
αρκετά χοντρό λαιµό που µερικές φορές τους δίνει µια τετράγωνη
εµφάνιση. Όσο για τον λάρυγγα, πολλοί από αυτούς έχουν καλή φωνή:
πολλοί διάσηµοι τραγουδιστές έχουν γεννηθεί στον αστερισµό του
Ταύρου, όπως η Ελλα Φιτζέραλντ, Μπιγκ Κρόσµπι και Μπάρµπαρα
Στρέισαντ.
Έτσι αν παίξετε σωστά, ίσως να πετάξετε το γουώκµαν ή το πικάπ - και
να έχετε τον δικό σας τραγουδιστή ακριβώς δίπλα σας. Όµως πώς θα
αναγνωρίσετε το ζώδιο αυτού του άνδρα; Η ζωή σας θα γίνει ευκολότερη
αν συναντήσετε κάποιον αρκετά τετράγωνο, µε κοντό λαιµό, αλλά αυτό
είναι σαν να περιµένατε το ένα δωδέκατο του πληθυσµού να είναι
ακριβώς το ίδιο! Όµως, θα πρέπει να είστε ικανή να δείτε την κρυφή του
δύναµη, παρ όλο που ίσως στην αρχή να µη σας δείξει το ενδιαφέρον
25

Αστρολογία
του. Μη στεναχωριέστε αυτό είναι µέρος της Ταυρίσιας αντίδρασης.
Σίγουρα έχει πληγωθεί πολύ άσχηµα από τουλάχιστον µια γυναίκα στο
παρελθόν - θυµηθείτε, είναι άνδρας της Γης και δεν θα του άρεσε να
ξανακάνει το ίδιο λάθος.
Πιθανώς να φαίνεται κάπως ψυχρός, ήρεµος και απόµακρος αλλά αν
είστε γρήγορη ίσως να αντιληφθείτε ότι σας παρατηρεί όταν δεν
κοιτάζετε, θα µπορούσε να είναι το βλέµµα του αισθησιακό; Μαντέψατε
σωστά αλλά αυτός δεν θα το παραδεχθεί ποτέ - τουλάχιστον µέχρι να σας
γνωρίσει καλύτερα. Κάτι άλλο που πρέπει να θυµάστε γι αυτόν τον
άνδρα ακόµα κι αν ενδιαφέρεται για σας, ίοως να µην σας ζητήσει να
βγείτε ραντεβού αµέσως. Τα πράγµατα πρέπει να γίνουν αργά για τον
Ταύρο. Μπορεί να σας ζητήσει τον αριθµό τηλεφώνου σας αν
συναντηθήκατε σε πάρτυ - αλλά αν αρχίσετε να περνάτε τα βράδια σας
σπίτι περιµένοντας το τηλεφώνηµα του, ίσως να απογοητευθείτε.
Μην περιµένετε να σας τηλεφωνήσει στη δουλειά σας, γιατί η δουλειά
για τον Ταύρο είναι ιερή. Είναι µέρος της φύσης του, η ανάγκη να
αισθάνεται ασφαλής, και ο µόνος τρόπος που αισθάνεται αληθινά
ασφαλής είναι όταν κερδίζει αρκετά χρήµατα για τα κτίσει την ασφάλεια
του σε µια σταθερή βάση. Όλοι οι Ταύροι όµως δεν έχουν την ίδια
προσωπικότητα (µολονότι κατά βάθος να βρείτε πολλούς µ αυτά τα
χαρακτηριστικά). Ο γενέθλιος αστρολογικός χάρτης του µπορεί να έχει
πολλούς πλανήτες στους ∆ιδύµους - που θα τον κάνει περισσότερο
οµιλητικό - ή µπορεί να έχει ωροσκόπο Κριό, που ίσως να τροποποιεί την
αργή του προσέγγιση!
Ίσως ένας σίγουρος τρόπος για να ανακαλύψετε αν η υποψία σας, ότι
αυτός ο άνδρας είναι Ταύρος, είναι σωστή, είναι να τον πειράξετε για
κάτι, όµως αυτό δεν είναι πολύ έξυπνο αν θέλετε να τον ξαναδείτε! Ναι,
όποιος επινόησε πρώτος τη φράση µην κουνάτε κόκκινο πανί µπροστά
στον Ταύρο είχε τους λόγους του - και δεν χρειάζεται να κουνάτε κάτι
κόκκινο για να δείτε τις αντιδράσεις του. Μπορείτε να πείτε µε ένα τόσο
σκεπτικισµού στη φωνή σας ότι πολλοί άνθρωποι χάνουν τον έλεγχο τους
όταν κάτι τους ενοχλεί, αλλά προσέξτε στο µέλλον.
Κανένας δεν θυµώνει όπως ο Ταύρος! Όµως εάν δεν θέλετε να
ριψοκινδυνεύσετε και να καταστρέψετε την πιθανότητα µιας µελλοντικής
συνάντησης, υπάρχει ένας ευκολότερος τρόπος να µαντέψετε το ζώδιο

26

Αστρολογία
του. Εάν τον συναντήσετε σ ένα πάρτι και αρχίσετε κάνοντας µια
ευγενική συζήτηση, είναι εύκολο να ρωτήσετε τι δουλειά κάνει (ίσως να
σας ρωτήσει πρώτος για να δει αν είναι µια δουλειά που η συµβατική του
προσωπικότητα επιδοκιµάζει). Αν είναι λογιστής, κτηµατοµεσίτης
χρηµατιστής, οικονοµολόγος, δουλεύει στην τράπεζα ή διαπραγµατεύεται
έργα τέχνης, µπορεί να βρίσκεστε µπροστά σ έναν Ταύρο. Εάν φαίνεται
καλλιτεχνικός τύπος, µπορεί να είναι τραγουδιστής, ζωγράφος ή
µουσικός αλλά ο Ταύρος συνήθως δεν ανακατεύεται µε τίποτα που κατά
βάθος δεν του εξασφαλίζει χρήµατα. Αν είναι κάποιο από τα παραπάνω
τρία µπορείτε να στοιχηµατίσετε ότι είναι αρκετά επιτυχηµένος, και δεν
θα χρειαστεί να ζείτε σε κρύες και στενάχωρες σοφίτες.
Οι Ταύροι δεν είναι οι τύποι που θα έχουν τη δική τους δουλειά, εκτός
κι αν είναι τελείως σίγουροι ποιο θα είναι το τρέχον ετήσιο εισόδηµα καθώς και των εποµένων δυο χρόνων. Ίσως έχετε διαβάσει ότι στους
Ταύρους αρέσει η αγροτική ζωή, αν λοιπόν αυτός ο άνδρας πει ότι είναι
κηπουρός, θα έχετε κάνει διάνα όταν ρωτήσετε αν είναι γεννηµένος
µεταξύ 21 Απριλίου και 20 Μαΐου. Μήπως ακόµα δυσκολεύεστε να
βρείτε το ζώδιο του; Κοιτάξτε τα ρούχα του. ∆εν είναι πάντα πολύ
µοντέρνος, γιατί τα ρούχα του είναι φτιαγµένα για να κρατήσουν χρόνια,
και δεν εντυπωσιάζεται από φίρµες (εκτός κι αν είναι ένα όνοµα που
σέβεται). θέλει τα ρούχα να αξίζουν τα χρήµατα που δίνει, και να είναι
κλασικά. Όµως παραδόξως είναι πολύ εµπειρογνώµων στα υφάσµατα. Η
αίσθηση του υφάσµατος είναι πολύ σπουδαία, δεν θα δεχτεί τίποτα που
να το νοιώθει σκληρό ή να δείχνει ότι θα γίνει κοµµάτια µετά το πρώτο
πλύσιµο. Τα µαλλιά του θα είναι καλοκουρεµένα κι όχι πολύ µακρυά,
εκτός κι αν είναι ένας απ τους πολύ καλλιτεχνικούς Ταύρους. Η κολόνια
ξυρίσµατος θα είναι ακριβή, κι αν καταφέρετε να τον γνωρίσετε
καλύτερα θα ανακαλύψετε ότι είναι ένας πολύ αισθησιακός άνδρας που
δεν τον νοιάζει να ξοδεύει τα χρήµατα που κερδίζει για να φαίνεται
ωραίος. Αν ανακαλύψατε ήδη ότι αυτός ο άνδρας είναι Ταύρος, αν έχετε
υποµονή, θα πρέπει να αρχίσετε να περιµένετε.
Μην κάνετε το λάθος να δώσετε εσείς το επόµενο ραντεβού, γιατί αυτό
θα τον κάνει να αισθανθεί ότι θέλετε να σας καλέσει σε δείπνο, επειδή
γνωρίζετε ότι αγαπά το καλό φαγητό. Βεβαίως, αν είστε µια καλή
µαγείρισσα µπορείτε να αφήσετε να σας ξεφύγει ότι έχετε καλέσει
µερικούς φίλους για δείπνο την επόµενη Παρασκευή (µη τον καλείτε
αµέσως) και θα θέλατε να είναι κι αυτός εκεί. Μην εκπλαγείτε αν
αρνηθεί. Πρέπει να είναι βέβαιος ότι θέλει να σας ξαναδεί και τότε θα
σας προσκαλέσει εκείνος κι όχι εσείς. Ίσως να νοµίζετε ότι διαλέξατε τον

27

Αστρολογία
ακατάλληλο εραστή. Ότι αυτός ο άνδρας είναι πολύ ξεροκέφαλος πολύ
προσανατολισµένος στις δουλειές του, ιδιαίτερα αν είσθε ο ροµαντικός
τύπος. Όµως µην µε παρεξηγείτε, αυτός ο άνδρας είναι ένας ροµαντικός,
µε την πιο αληθινή σηµασία της λέξης. Ίσως να έχετε ξεχάσει ότι αυτός ο
άνδρας χρειάζεται χρόνο, δεν θέλει να διακινδυνεύει να κάνει λάθη, τώρα
ή στο µέλλον. Και δεν είναι µόνο ροµαντικός αλλά είναι και πολύ
φλογερός. Ίσως να είναι αργός σε µερικά πράγµατα - αλλά ίσως όχι στο
σεξ. Η αισθησιακή του αίσθηση επεκτείνεται πέρα από την κολόνια του
ξυρίσµατος και το σωστό κρασί µε το φαγητό του.
Τι συµβαίνει στο κρεβάτι είναι πολύ σπουδαίο γι αυτόν, αλλά δεν θέλει
µια γρήγορη περιπέτεια και µετά αντίο, ψάχνει αληθινά για την
αγαπηµένη των ονείρων του, και είναι έτοιµος να ξοδέψει όλο τον χρόνο
που χρειάζεται για να την βρει - έτσι θα πρέπει να είστε αντάξια των
προσδοκιών του. Να θυµάστε πάντα ότι ακόµα κι αν τα πόδια του
Ταύρου πατάνε γερά στη γη, η καρδιά του πληγώνεται ευκολότερα από
ότι νοµίζετε, και µε την ισχυρογνωµοσύνη που τον κατέχει δεν θα σας
συγχωρέσει εύκολα αν τον πληγώσετε. ακόµα και ακούσια.
Ανακαλύπτοντας λοιπόν ότι αυτή η πληκτική εικόνα που είχατε στο
παρελθόν για τον Ταύρο σας είχε παραπλανήσει και ότι αυτός είναι ο
εραστής που έλειπε απ* τη ζωή σας, ας αρχίσουµε να δούµε που
µπορείτε να βρείτε την καλύτερη ευκαιρία να τον συναντήσετε. Βεβαίως
ίσως να έχετε κάποια από τις αναφερόµενες προηγουµένως εργασίες και
ίσως να εργάζεστε στο ίδιο µέρος. Ίσως να είναι διευθυντής στο
εστιατόριο που πηγαίνετε να φάτε µε τις φίλες σας µια φορά την
εβδοµάδα, ή µπορεί να τον συναντήσετε στο τοπικό υγιεινό κλαµπ (η
καλή τροφή σηµαίνει ότι χρειάζεται να προσέχει το βάρος του), αλλά σαν
Ταύρος που είναι, το πιθανότερο είναι να τον βρείτε να του κάνουν
µασάζ στη σάουνα παρά στο γυµναστήριο.
Εάν τον συναντήσετε στις διακοπές, ας ελπίσουµε ότι δεν µένει πολύ
µακριά από σας, γιατί δεν θα αρχίσει τίποτα αν δεν βρεθείτε αρκετά
κοντά. Ίσως να φοβάται µια παροδική σχέση, ακόµα κι αν τα πόδια του
δεν είναι τόσο σταθερά στη γη, όταν βρίσκεται µακριά απo το σπίτι του.
Όµως να θυµάστε πάντα, ότι δεν εγκρίνει το φλερτ, την αδιάκριτη
συµπεριφορά, ή τις γυναίκες που πίνουν πολύ ή επιδεικνύονται µε τον
άλφα ή βήτα τρόπο. (Μην φλερτάρετε µε κάποιον σέξι σερβιτόρο αν
µόλις συναντήσατε ένα άνδρα Ταύρο...). ∆εν ψάχνει για το γλυκό,
χαµογελαστό, κοριτσίστικο τύπο - θέλει µια πραγµατική γυναίκα,
κάποιον που να είναι ίση µ αυτόν σε όλα και κάποιον που να
εµπιστεύεται. ∆εν συνάντησα ακόµη έναν άνδρα Ταύρο που δεν υπέφερε

28

Αστρολογία
τουλάχιστον µια φορά στη ζωή του, συχνά όχι από λάθος του - υπάρχει
λόγος που περιµένει αρκετά για να δηµιουργήσει µια σχέση. Γνωρίζει ότι
ο κεραυνοβόλος έρωτας µπορεί να είναι γι αυτόν η καταστροφή του.
Κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάτε είναι ότι αυτός ο άνδρας Ζηλεύει µε
κεφαλαίο Ζ.
Το αντίθετο του ζώδιο είναι ο Σκορπιός, πιθανώς το πιο ζηλιάρικο
ζώδιο απ όλα, να θυµάστε επίσης ότι κάθε ζώδιο έχει κάτι απ την
προσωπικότητα του αντίθετου του ζωδίου. Όπως λοιπόν µάθατε πως να
προβάλλετε τη δική σας εικόνα, έτσι µπορείτε να µάθετε πως να τον
καταλαβαίνετε. Σκεφθείτε πόσο ωραίο θα είναι να αισθάνεστε ασφαλής
και να σας αγαπά κάποιος που ποτέ δεν θα σας απογοητεύσει.
Σκεφθείτε πόσο ευτυχισµένη θα είστε να βλέπετε την ευχαρίστηση του
όταν του κάνετε ένα ιδιαίτερο δώρο που πάντα ήθελε αλλά δεν ήθελε να
ξοδέψει πολλά χρήµατα - ένα καλό κρασί ένα όµορφο δερµάτινο
ηµερολόγιο για το γραφείο, ένα στερεοφωνικό, δυο εισιτήρια για την
όπερα, ένα βιβλίο κηπουρικής ή ένα καλάθι µε διάφορες λιχουδιές.
Αυτός ο άνδρας µπορεί να είναι µερικές φορές ισχυρογνώµων,
πεισµατάρης, σταθερός στη δική του ρουτίνα, σταθερός στις απόψεις
του, να κάνει διακοπές στο ίδιο µέρος κάθε χρόνο, όµως είναι πολύ
υποµονετικός όταν πανικοβάλλεστε, είναι ευγενικός, διασκεδαστικός και
συχνά πολύ δηµιουργικός και, βεβαίως, µπορεί να είναι ένας θαυµάσιος
εραστής. Έτσι µην αρχίσετε να έχετε αµφιβολίες εάν ο εραστής των
ονείρων σας συµβεί να είναι Ταύρος.
Να θυµάστε ότι µπορεί να είναι ο άνδρας που θα σας κάνει να
πιστέψετε αληθινά ότι τα όνειρα δεν είναι παροδικά. Μπορούν µερικές
φορές να κρατήσουν µια ολόκληρη ζωή - υποβοηθούµενα απ τον
κατάλληλο σύντροφο, βεβαίως!

29

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά της Γυναίκας Ταύρου

Εάν η γυναίκα των ονείρων σας είναι Ταύρος, κυβερνάται από την
Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα, όπως το αρσενικό αντίστοιχο της. Αλλά αν
νοµίζετε ότι είναι µαλακή και ότι είναι εύκολο να την πείσετε ότι είστε ο
ιδανικός της άνδρας, κάνετε λάθος!
Η γυναίκα Ταύρος είναι πιθανότερα πιο ισχυρογνώµων και πιο
πεισµατάρα από έναν άνδρα Ταύρο. Εάν νοµίζει ότι είστε ο κατάλληλος
γι αυτήν, ακόµα κι αν εσείς δεν είστε πολύ σίγουρος, προσέχετε!
Αυτή η γυναίκα είναι αποφασισµένη να πάρει αυτό που θέλει χωρίς να
λογαριάσει πόσο καιρό θα ξοδέψει. Μπορεί να φαίνεται ήσυχη και στην
αρχή ντροπαλή, προτιµώντας να στέκεται παράµερα όταν βρίσκεται µε
άλλους ανθρώπους.
Αυτό όµως που ίσως κάνει, είναι να εκτιµά την κατάσταση, κι αν
ακόµα σας βρίσκει ενδιαφέρων να δείχνει ότι σας αγνοεί. ∆εν στέκεται
όµως πάντα παράµερα. Όταν την γνωρίσετε καλά θα καταλάβετε ότι
υπάρχει µια πλευρά της που είναι µια φλόγα πάθους, και ότι είναι επίσης
απίστευτα ζηλιάρα!
Για να πείσετε µια γυναίκα, Ταύρο ότι δεν µπορεί να ζήσει χωρίς εσάς,
ίσως να χρειαστεί να της δείξετε το λογαριασµό της τράπεζάς σας. Όχι
βέβαια κυριολεκτικά, αλλά να θυµάστε ότι οι Ταύροι χρειάζονται
ασφάλεια και το σπίτι σηµαίνει περισσότερα από µια δωδεκάδα ορχιδέες
ή ένα ταξίδι πάνω απ τον Ατλαντικό µε Κονκόρντ. Αυτό δεν σηµαίνει ότι
δεν τους αρέσουν όλα αυτά τα πράγµατα αλλά µε τα πόδια της να πατάνε
τόσο σταθερά στη γη, η γυναίκα Ταύρος πρέπει να ξέρει ότι το µέλλον
της θα είναι όσο το δυνατό πιο ασφαλές. Υπάρχει µια εσωτερική δύναµη
σ αυτή τη γυναίκα που την κάνει να αντέχει ακόµη κι όταν έχει
δυσκολίες.
Ίσως να δείχνει ότι έχει αυτοέλεγχο και αποφασιστικότητα, όµως είναι
το ίδιο ροµαντική ιδεαλίστρια όπως και οποιοσδήποτε άλλος. Εξ αιτίας
της µεγάλης της πίστης στο άτοµο που αγαπά µπορεί µερικές φορές να
πληγωθεί περισσότερο απ ότι νοµίζετε, και το χαρακτηριστικό της
πείσµα τη δυσκολεύει να παραδεχθεί ότι µπορεί να έχει κάνει λάθος µε
κάποιον από τους άνδρες στη ζωή της, ιδιαίτερα όταν προσπαθεί να
διατηρήσει µια σχέση σε ίση βάση. Εάν σαγηνεύσατε την καρδιά µιας
30

Αστρολογία
γυναίκας Ταύρου, δεν πρέπει να ανησυχείτε ότι θα την χάσετε, εφ όσον
φανείτε αντάξιος της και δεν την απογοητεύετε ποτέ.
Εάν αυτή η γυναίκα σας παντρευτεί να είστε σίγουρος ότι θα έχετε
πάντα ένα καθαρό πουκάµισο για το γραφείο, το φαγητό θα είναι έτοιµο
στην ώρα του, και δεν θα της πάρει πολύ χρόνο να σας µαγειρέψει το
είδος των φαγητών που είχατε φάει µόνο σε ακριβά εστιατόρια στο
παρελθόν.
∆εν θα πρέπει να στεναχωριέστε για τους λογαριασµούς του σπιτιού,
γιατί είναι τόσο πρακτική και καλή οικονόµος που θα αναρωτιέστε πώς
τα καταφέρνατε πριν έρθει στη ζωή σας.
θα είναι ευτυχισµένη να παρακολουθεί το αγαπηµένο σας τηλεοπτικό
πρόγραµµα µαζί σας µετά το φαγητό, αλλά και σεις µε τη σειρά σας θα
πρέπει να ακούτε τις αγαπηµένες της όπερες (δεν είναι εύκολο, αν έχετε
διαφορετικό γούστο στη µουσική). θα κάνει οικονοµία, επισκευάζοντας
διάφορα πράγµατα στο σπίτι, µε τον δικό της αργό ρυθµό βέβαια. Λοιπόν
πώς αναγνωρίζετε αυτόν τον παράγοντα της αρετής σ ένα γεµάτο
δωµάτιο;
Γνωρίζετε ήδη ότι θα στέκεται παράµερα, θα είναι καλοντυµένη αλλά
µε τρόπο διακριτικό, εκτός κι αν έχει πειστεί αρκετά για το σώµα της
(πολλοί Ταύροι έχουν πρόβληµα βάρους) και έχει αποφασίσει να ντυθεί
κάπως πιο τολµηρά. Όµως θα αισθανθείτε ότι είναι πολύ σέξι γιατί
υπάρχει κάτι στα µάτια της που σας έλκει, κι αν έχετε την ευκαιρία να
της µιλήσετε θα καταλάβετε ότι γνωρίζει για ποιο πράγµα µιλά και δεν
θα αλλάξει τις απόψεις της µόνο και µόνο για να σας ευχαριστήσει.
Είναι απόλυτη στις απόψεις της έτσι µην νοµίζετε ότι θα την
κολακέψετε αν συµφωνήσετε µε κάποιες από τις ιδέες της όταν κατά
βάθος πιστεύετε ότι κάνει λάθος. Έχει µάθει να διακρίνει τον άνδρα της
περιπέτειας από αυτόν που πιστεύει ότι οι αντίθετες γνώµες δίνουν σε
δυο ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον καλύτερα.
Της αρέσει η κηπουρική, έτσι µπορείτε να τη βρείτε στο κοντινότερο
φυτώριο. ∆εν είναι όµως το είδος της γυναίκας που της αρέσει να της
κάνουν "καµάκι"! Μην ξεχνάτε ότι της αρέσει η σχέση να αρχίζει αργά,
µε τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι αν έχετε έναν κοινό φίλο που µπορεί να
σας συστήσει, θα αισθάνεται πιο ασφαλής.
∆εν είναι πολύ, δραστήρια. Στις διακοπές θα την βρείτε να τεµπελιάζει
στην πισίνα, ή να απολαµβάνει την ηλιοθεραπεία, αντί να τρέχει από δω
κι από κει και να κάνει νυχτερινή ζωή.
∆εν θα τη γνωρίσετε µέσω ενός γραφείου συνοικεσίων, εκτός κι αν έχει
πειστεί από κάποιον πιο πεισµατάρη από αυτήν. Αν τη γνωρίσετε µ αυτόν
31

Αστρολογία
τον τρόπο, θα σας κάνει ένα σωρό ερωτήσεις για να σιγουρευτεί ότι είστε
ο κατάλληλος! Ένα ποτό δεν είναι γι αυτήν το ιδανικό ραντεβού, µην
ξεχνάτε ότι οι Ταύροι έχουν αισθησιακά γούστα, κι αν είναι σίγουρη ότι
έχετε χρήµατα, ένα Γαλλικό εστιατόριο θα την προσελκύσει περισσότερο
από µια παµπ.
Ίσως να φαίνεται σκληρό καρύδι, αλλά ο Ταύρος είναι θηλυκό ζώδιο και πραγµατικά ροµαντικό. Αυτή η γυναίκα λατρεύει την αίσθηση του
µεταξιού, τις αρωµατικές κρέµες και πούδρες, και ποτέ δεν θα στερηθεί
να ξοδέψει για τα αγαπηµένα της αρώµατα, έτσι όταν έρχεται ο καιρός
για δώρα δεν θα σας λείπουν οι ιδέες.
Αγοράστε της ένα σάλι από κασµίρ, δείπνο για δυο στο αγαπηµένο της
εστιατόριο, ή µια ρόµπα µπάνιου µε µονόγραµµα.
Η αποπλάνηση µιας γυναίκας Ταύρου είναι απίθανο να συµβεί σε µια
νύχτα. Ίσως να αναρωτηθείτε γιατί ασχολείστε, αλλά όταν ζηλέψει για
τον χρόνο που αφιερώσατε σε κάποια παλιά σας αγάπη, όταν τα µάτια
της λάµψουν βλέποντας σας µε µια αγκαλιά µε τα αγαπηµένα της
λουλούδια, όταν τελικά χάσει τις αναστολές της και φανερώσει πόσο
θερµή και τρυφερή µπορεί να είναι - θα καταλάβετε ότι συναντήσατε
κάποια που µπορεί να σας κάνει ευτυχισµένο µε χιλιάδες διαφορετικούς
τρόπους.
Όλα τα προηγούµενα κατορθώµατα σας θα φαίνονται να είναι
εκατοµµύρια έτη φωτός µακριά.

32

Αστρολογία

21 Μαίου - 21 Ιουνίου
Αρσενικό, Αέρας, Ευµετάβλητο
Μέρος του Σώµατος: Χέρια, Ώµοι, Νεύρα
Κυβερνήτης Πλανήτης: Ερµής
Μέταλλο: Υδράργυρος
Ηµέρα: Τετάρτη
Φυσικός Οίκος: 3ος
Χρώµα: Μωβ
Πολύτιµος Λίθος: Βήρυλλος
ΖΩ∆ΙΟ ∆Ι∆ΥΜΟΙ: Χέρια, Πνεύµονες
Οι ∆ίδυµοι ελέγχουν τα νεύρα, τους βραχίονες και τους ώµους. Οι
∆ίδυµοι έχουν ροπή προς τα κατάγµατα στις κλειδώσεις και τους
βραχίονες. Το Ζώδιο αυτό ελέγχει επίσης τους πνεύµονες και συχνά ένα
κρυολόγηµα εξελίσσεται σε βρογχίτιδα. Τα άτοµα αυτά είναι ανήσυχα
και διαρκώς νευρικά.
ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΙ:Κυβερνά τους πνεύµονες, τα δάκτυλα και
τα χέρια, όπως και τα νεύρα
Το παρουσιαστικό των ∆ιδύµων είναι συχνά εύθραυστο µε µία πολύ
µεγάλη φινέτσα στις γραµµές και µία πραγµατική οµορφιά. Τους
αναγνωρίζουµε γρήγορα διότι αυτοί που έχουν ένα τέτοιο Ωροσκόπο δεν
µπορούν να παραµείνουν για πολύ στη θέση τους και αισθάνονται την
ανάγκη ενός εξωτερικού ερεθίσµατος. Αντίθετα µε τον Ωροσκόπο αν και
συνεπάγεται κάποια αστάθεια, δίνει σαν αντιστάθµισµα πολύ
επιδεξιότητα και σωµατική χάρη. Αλλά τα άτοµα δεν µπορούν να
επιµείνουν για πολύ σε µία προσπάθεια. Τα νεύρα τους είναι πολύ
εύθραυστα και σε περίπτωση που η σεξουαλική τους ζωή δεν είναι
αρκετά ικανοποιητική, είναι εκτεθειµένοι σε κάθε είδους κατάπτωση.
Γενικά τους χαρακτηρίζει η επιθυµία της αλλαγής. Και τους είναι

33

Αστρολογία
δύσκολο να µείνουν για πολύ καιρό πιστοί σε µία δοσµένη κατάσταση.
Από την πλευρά της φυσιολογίας, σε περίπτωση προσβολών, οι πιο
συχνές ασθένειες είναι οι νευρικές διαταραχές φυµατίωση οι πνευµονικές
παθήσεις και η παράλυση. Οι παθήσεις του κεντρικού νευρικού
συστήµατος οδηγούν σε σεξουαλικά προβλήµατα (ανικανότητα ή
ψυχρότητα).

Θετικά Χαρακτηριστικά: Ευπροσάρµοστος, εύστροφος, ευφυής,
ετοιµόλογος και ορθολογιστής, δραστήριος, αυθόρµητος, ζωηρός,
οµιλητικός και ευχάριστος στη συναναστροφή. Κλίση στο γράψιµο και
στις ξένες γλώσσες. Πάντα νεανικός και εµφανίσιµος.

Αρνητικά Χαρακτηριστικά: Ευµετάβλητος, ανήσυχος, πονηρός,
περίεργος, ασυνεπής και διπρόσωπος. "Ζει µε τα νεύρα του", που δεν
µπορεί τις περισσότερες φορές να ελέγξει. Επιπόλαιος, φλύαρος.
Χαρακτήρας: Ο ∆ίδυµος πιστεύει ότι έχει πάντοτε δίκιο και ποτέ δεν
αλλάζει γνώµη, ώσπου να δει την άλλη όψη του ζητήµατος, οπότε
παίρνει εντελώς διαφορετική στάση και αρνείται µάλιστα ότι είχε
υποστηρίξει ποτέ την αντίθετη άποψη. Αυτό εξοργίζει του συνοµιλητές
του, καθώς µάλιστα είναι προικισµένος µε ευφράδεια, και µε µια τάση να
µαθαίνει λίγα απ όλα και να χρησιµοποιεί τις περιορισµένες αυτές
γνώσεις του έτσι που να φαίνεται καλά πληροφορηµένος.
Η ικανότητά του να ξεφεύγει από δύσκολες καταστάσεις είναι
απίστευτη. Εδώ ακριβώς βρίσκονται τα κυριότερα ελαττώµατά του, στην
ασυνέπεια και στην επιπολαιότητά του. Καθόλου παράξενο, λοιπόν, που
οι πιο δηµοφιλείς ίσως δηµοσιογράφοι και ραδιοτηλεπαρουσιαστές είναι
∆ίδυµοι. Κι αυτό επειδή είναι επίσης προικισµένοι µ ένα διαβολεµένο
ταλέντο επικοινωνίας. Αν είναι γυναίκες, µπορεί να µιλούν ώρες στο
τηλέφωνο.
Ο πιο καλλιεργηµένος τύπος ∆ιδύµου µπορεί να γράφει αδιάκοπα σε
εφηµερίδες και περιοδικά, να δίνει διαλέξεις, να εµφανίζεται σε σώου και
"κουβεντούλες" στην τηλεόραση, να µιλάει σε συγκεντρώσεις. Στο πάθος
του να εντυπωσιάζει, είναι ικανός ακόµα και να πιάσει κουβέντα µε
κάποιον τυχαία στον δρόµο και να του κάνει κήρυγµα, αισθάνεται την
ανάγκη να διαδώσει τις ιδέες του. Ο ∆ίδυµος είναι πάντα υπ ατµόν, και
γενικά, ασχολείται πάντα µε πολλά πράγµατα µαζί. Αυτό είναι µέρος της
ιδιοσυγκρασίας του και δεν θα ήταν φρόνιµο να επιχειρήσει κάποιος να
τον εµποδίσει. Έχει ανάγκη την ποικιλία και την αλλαγή. Μπορεί πολύ
εύκολα να αισθανθεί ανία και η αντίδρασή του είναι να γυρίζει τη ράχη
σε ότι του προξενεί πλήξη, για να στραφεί στην επόµενη απασχόληση
34

Αστρολογία
που θα τύχει µπροστά του. Η έκφραση "ζει µε τα νεύρα του" µοιάζει να
επινοήθηκε γι αυτόν. Γι αυτό και πρέπει να προσέχει να µη θέτει σε
δοκιµασία τη συναισθηµατική και νευρική ευαισθησία του, αλλιώς
κινδυνεύει να καταρρεύσει κάτω από µια υπερβολική ένταση. Έχει
σύµµαχο ένα γερό σώµα, επειδή οι ∆ίδυµοι είναι το πιο νεανικό ζώδιο.
Πνεύµα - Τρόπος Σκέψης: Ο ∆ίδυµος ασχολείται µε πολλές µαζί
δραστηριότητες και µπορεί µάλιστα να έχει διάφορες παράλληλες
απασχολήσεις σε όλη του τη ζωή. Θα πρέπει όµως να προσπαθήσει να
διαλέξει έναν ή δύο τοµείς όπου ν αφιερώσει τη ζωή του. Υπάρχει πάντα
ο κίνδυνος, αν το πνεύµα του ∆ιδύµου δεν πάρει τη σωστή διαµόρφωση
και κατεύθυνση, να στραφεί προς τη δολιότητα, την προσποίηση και την
απάτη.
Συναισθηµατικές Σχέσεις: Οι ∆ίδυµοι δεν είναι υπερβολικά
αισθηµατικοί. Μπορεί ωστόσο ο ∆ίδυµος να εκδηλώνεται ικανοποιητικά
στον έρωτα, και τα ερωτικά γράµµατά του να αξίζει να τα κρατάει
κανείς. Η τάση του για φλερτ, µπορεί να τροφοδοτεί µε ζωντάνια έναν
ερωτικό δεσµό ή ακόµη και τον γάµο.

Οικογενειακές Σχέσεις: Ο ∆ίδυµος µπορεί να γίνει θαυµάσιος πατέρας
ή µητέρα. Τα πλατιά του ενδιαφέροντα θα γεννήσουν και θα
ενθαρρύνουν ανάλογα ενδιαφέροντα και στα παιδιά του. Θα φροντίζει να
έχει το παιδί του άφθονα βιβλία, θα το παρακινεί να διαβάζει πολύ και το
κάθε τι, από µικρή ηλικία. Η δική του τάση προς την επιχειρηµατολογία
και τον αντίλογο θα ενισχύσει µια παρόµοια στάση και στο παιδί του. Το
παιδί ∆ίδυµος έχει ανάγκη από άφθονα πνευµατικά κίνητρα και θα
"καταβροχθίζει" βιβλία και ιδέες όπως οι φίλοι του καταβροχθίζουν
γλυκίσµατα. Χρειάζεται όµως προσοχή στην τάση του ∆ιδύµου να
παίρνει τα πράγµατα επιφανειακά, πρέπει να ενθαρρύνεται να
αποτελειώνει κάτι που αρχίζει (είναι πολύ ευχάριστο πάντα ν αρχίζει
κανείς ένα καινούργιο παιχνίδι, ένα καινούργιο χόµπι, άλλο τόσο όµως
είναι ανιαρό να το ολοκληρώνει). Η νευρικότητα ή η ψυχική ένταση
πρέπει να επισηµαίνεται νωρίς, για να καταπολεµηθεί έγκαιρα. Η
πειθαρχία κάθε άλλο παρά ενθουσιάζει τους ∆ιδύµους και το παιδί είναι
φυσικό να αντιπαθεί την πειθαρχία του σχολείου, προπάντος αν οι
δάσκαλοι επιχειρούν να του επιβάλουν σιωπή. Σχολεία που είναι γνωστά
για την αυστηρή πειθαρχία τους πρέπει ν αποφεύγονται. Το παιδί
∆ίδυµος είναι κατά κανόνα λογικό, φτάνει να το κατανοούν. Ο
εξαναγκασµός προκαλεί την αρνητική επίδρασή του. Το πνεύµα του
χρειάζεται βέβαια τιθάσευση και πειθάρχηση, αλλά είναι πάντα ζωηρό
και άγρυπνο.
35

Αστρολογία

Επαγγελµατική Σταδιοδροµία:
∆ηµοσιογράφος, εκφωνητής ραδιοφώνου, σχολιαστής, δάσκαλος,
καθηγητής, συγγραφέας, γλωσσοµαθής, γραµµατέας, πράκτορας
ταξιδιών, οδηγός, περιοδεύον εµπορικός αντιπρόσωπος, υπάλληλος
καταστήµατος, εργάτης σε ελαφρές χειρωνακτικές εργασίες ή τεχνίτης,
τηλεφωνητής, ταχυδροµικός υπάλληλος, ναυτικός. Η δηµοσιογραφία
(στα έντυπα, στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση) είναι ένα επάγγελµα
φυσικό για τους ∆ιδύµους, που ανταποκρίνεται όχι µόνο στην κλίση τους
στις ξένες γλώσσες και στην επικοινωνία, αλλά και στην ανάγκη τους για
ποικιλία και αλλαγή. Υπάρχουν όµως και άλλες σταδιοδροµίες
κατάλληλες για έναν ∆ίδυµο, η ευφράδειά του και η αγάπη του στα
ταξίδια τον κάνει έναν πολύ καλό περιοδεύοντα εµπορικό αντιπρόσωπο,
για παράδειγµα. Μπορεί επίσης να γίνει ένας εξαίρετος εκπαιδευτικός,
αφού οι ∆ίδυµοι, όπως είναι γνωστό, είναι το πιο εκσυγχρονισµένο
ζώδιο, πράγµα που τον κάνει ικανό να παρακολουθεί τα πιο σύγχρονα
ενδιαφέροντα των µαθητών του. Είναι φανερό ότι ένας ∆ίδυµος πρέπει
να προσπαθεί ν αποδεσµεύεται από κάθε απασχόληση που τον δένει
αποκλειστικά µε ένα ορισµένο περιβάλλον και από κάθε εργασία που
είναι ανιαρή και µονότονη. Πρέπει πάντα να πλαταίνει τα ενδιαφέροντά
του και να επιδίδεται σε νέες διαρκώς µελέτες (οι ξένες γλώσσες έχουν
ένα θέλγητρο πάντα γι αυτόν). Από σωµατική άποψη, είναι γενικά
λεπτός, νευρώδης και ευκίνητος. Η σωµατική άσκηση πρέπει να
εξισορροπεί τις πνευµατικές του επιδόσεις, αλλά πρέπει να διαλέγει
"ελαφρά" σπορ, ξιφασκία, σκι, τοξοβολία, τένις.

36

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά του Άνδρα ∆ιδύµου

Είστε ενηµερωµένη για το τι συµβαίνει στον κόσµο; Έχετε διαβάσει το
τελευταίο µπεστ σέλλερ, έχετε δει το καινούργιο έργο στο σινεµά; Είστε
καλή ακροάτρια, κάποια που δεν την ενοχλεί να τη διακόπτουν συνέχεια;
Είστε έξυπνη, πνευµατώδης και ελκυστική και δεν ενδιαφέρεστε µόνο
για ρούχα και για διασκέδαση;
Αν αρχίζετε να χάνετε το ενδιαφέρον, δεν είστε η κατάλληλη γυναίκα
για έναν άνδρα ∆ίδυµο. Ο ∆ίδυµος χρειάζεται διαρκή διέγερση στη ζωή
του κι όχι µόνο σεξουαλική. Ο Ερµής, ο φτερωτός αγγελιοφόρος των
θεών, είναι ο κυβερνήτης του ζωδίου, και αυτό που πάνω απ όλα
χρειάζεται ο ∆ίδυµος µε τη σύντροφο του είναι η διανοητική
επικοινωνία. Ο τρόπος να αιχµαλωτίσετε αυτόν τον άνδρα είναι να
ικανοποιήσετε το νου του καθώς και τις άλλες ανάγκες του. ∆εν πρέπει
ποτέ να αισθανθεί ανία.
Ο ∆ίδυµος είναι ζώδιο του Αέρα και φαίνεται πραγµατικά ότι τα πόδια
αυτού του άνδρα δεν πατάνε ποτέ στη γη. Είναι η κοινωνική πεταλούδα
του Ζωδιακού, που πετάει από το ένα µέρος στο άλλο; είναι το συνεχές
φλερτ, ο αιώνιος "φλερτάκιας", αλλά είναι και διασκέδαση να είναι
κανείς µαζί του, ακόµη κι αν µερικές φορές είναι δύσκολο να τον
κρατήσετε δίπλα σας. Το σύµβολο του ζωδίου είναι οι ∆ίδυµοι που
σίγουρα ευθύνεται για τη διπλή προσωπικότητα που έρχεται στην
επιφάνεια κάπου κάπου.
Οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τη συµπεριφορά του ∆ιδύµου
τον περιγράφουν σαν διπρόσωπο, ή αν θέλουν να γίνουν πραγµατικά
κακοί, σαν σχιζοφρενικό. Υπάρχει σίγουρα µια υποψία Τζέκυλ και Χάιντ
στους περισσότερους ανθρώπους που είναι γεννηµένοι σ αυτό το ζώδιο κι όχι µόνο στους αρσενικούς!

37

Αστρολογία
Ο πλανήτης των ∆ιδύµων, ο Ερµής, κυβερνά το νου. Οι ∆ίδυµοι είναι
καλοί οµιλητές, συχνά διάσηµες προσωπικότητες. Όµως όλη αυτή η
νευρική ενέργεια µπορεί να οδηγήσει σε τραγωδία. ∆εν είναι απαραίτητο
να είσθε εµπειρογνώµονες για να αναγνωρίσετε αυτό το ζώδιο.
Παρατηρήστε τον εκφραστικό τρόπο που χρησιµοποιούν τα χέρια τους
ενώ συζητάνε, τον ενθουσιώδη τρόπο που µιλάνε σε κάποιον που µόλις
συναντήσανε. ∆εν υπάρχουν στοιχεία ντροπαλότητας εδώ ή αν υπάρχουν
είναι καλά κρυµµένα. Μιλάνε αδιάκοπα πηδώντας από το ένα θέµα στο
άλλο µε µεγάλη ευκολία. Αυτός ο άνδρας µπορεί να σας αιχµαλωτίσει
γρήγορα. Είναι κάτι που δεν το κάνει συνειδητά. Το φλερτ είναι τόσο
φυσιολογικό γι αυτόν που σας κάνει σχεδόν να τον φαντάζεστε να
κλείνει το µάτι στη νοσοκόµα που τον έφερε στον κόσµο!
Έχει µια νεανική ενέργεια που φαίνεται σα να µην σβήνει ποτέ, αλλά
αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι είναι ο τύπος των σπορ. Ο δικός του
τρόπος δράσης είναι προφορικός - είναι νοητική η ενέργεια που έχει
αυτός ο άνδρας - αλλά δεν του λείπουν τα απαραίτητα εφόδια όταν είναι
η σειρά της αποπλάνησης.
Εάν τα λόγια, δεν σας κερδίσουν, θα βρει σύντοµα έναν άλλο τρόπο
προσέγγισης. Κατά κάποιον τρόπο αυτός ο άνδρας έχει έναν µαγνητισµό
που είναι δύσκολο να αντισταθείτε. Ακόµα κι αν πιστεύετε τα µισά
πράγµατα από αυτά που σας λέει, έχει την Ιρλανδέζικη πολυλογία, την
ευχάριστη προσωπικότητα ενός λατρευτού µικρού αγοριού, πριν ακόµα
το καταλάβετε θα τον ερωτευτείτε και θα τρέξετε βιαστικά να αγοράσετε
το πρώτο βιβλίο αστρολογίας για να δείτε πώς θα τα καταφέρετε µε τον
Πήτερ Παν του Ζωδιακού. Αν ακόµα δεν έχετε µαντέψει το ζώδιο του
ρωτήστε τον τι δουλειά κάνει.
Εάν εργάζεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δηµοσιογράφος, στην
τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή στις εκδόσεις, ή είναι έµπορος, δάσκαλος ή
προσπαθεί να µπει στην πολιτική ζωή κι αν σας εξαντλήσει µιλώντας σας
για όλα τα διαφορετικά σχέδια που έχει µονοµιάς, θα καταλάβετε
σύντοµα ότι είναι ∆ίδυµος. Βεβαίως όλοι οι ∆ίδυµοι σ όλον τον κόσµο
δεν µπορούν να έχουν τις ίδιες δουλειές. Καθενός το ωροσκόπιο είναι
προσωπικό, η επίδραση του Ωροσκόπου, οι άλλοι πλανήτες, όλες οι
διαφορετικές όψεις, κάνουν τη διαφορά, και εδώ µπορούµε µόνο να
γενικεύσουµε.
Οτιδήποτε όµως κάνει αυτός ο άνδρας, θα χρησιµοποιεί το νου του και
τη φωνή του. πολύ! Κατά τη διάρκεια ενός πάρτι είναι σίγουρο ότι θα του
τηλεφωνήσουν, ή θα ζητήσει συγνώµη και θα πάει ο ίδιος να
τηλεφωνήσει. Είναι πραγµατικά εύκολο να τον διακρίνετε στα πάρτι από
οπουδήποτε αλλού, γιατί είναι σίγουρο ότι θα είναι παντού, συστήνοντας
38

Αστρολογία
τον εαυτό του σε κάθε νεόφερτο που θα µπαίνει στο δωµάτιο και µετά θα
τον συστήνει στους άλλους. Είναι ο ιδανικός επισκέπτης στα πάρτι γιατί
βγάζει τον οικοδεσπότη ή την οικοδέσποινα από πολύ κόπο!
Είτε εργάζεται είτε διασκεδάζει, αυτός ο άνδρας ντύνεται πολύ
µοντέρνα. Τα ρούχα του δεν θα κοστίζουν µια περιουσία ούτε θα είναι
της τελευταίας µόδας, είναι ο τρόπος που τα φορά. Φαίνεται να γνωρίζει
ότι είναι ωραίος ακόµα κι αν φοράει πουκάµισο µε τετράγωνα µε ριγέ
κουστούµι. Στους ∆ιδύµους αρέσουν τα σχήµατα, τα τετράγωνα, οι ρίγες,
που συχνά είναι σε χρώµα γκρι ή µπλε ποτέ πολύ φωτεινά. Τα µαλλιά του
κοντά ή µακριά θα είναι κοµµένα µε µοντέρνο τρόπο. ∆εν φοράει
κοσµήµατα, κι αν είναι ο τύπος που ερωτοτροπεί και παντρεµένος να
είναι, δεν θα φοράει βέρα.
Έχετε ήδη µαντέψει το ζώδιο του, και θέλετε να µάθετε περισσότερα γι
αυτόν, και πως να δαµάσετε τις ανησυχίες του για να µην πετάξει σε
κάποια άλλη. Ίσως εάν ξανασκεφθείτε τον πλανήτη Ερµή, και την
ανάγκη του ∆ιδύµου για επικοινωνία, θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε
καλύτερα την προσωπικότητα του. Κατά βάθος αυτός ο άνδρας όπως
κάθε άνδρας - ψάχνει για την αγαπηµένη των ονείρων του - και ο
ιδανικός ψυχικός σύντροφος είναι µια γυναίκα που πρέπει να του
ικανοποιεί το νου και το σώµα. Αυτό δεν σηµαίνει, βέβαια, ότι πρέπει να
είναι και αυτή ∆ίδυµος. Αν ήταν έτσι, θα τρέλαινε ο ένας τον άλλον, για
το ποιος θα έχει την τελευταία λέξη.
Ο ∆ίδυµος θέλει την κάθε µέρα έντονη, καθώς απεχθάνεται τη ρουτίνα.
Η ποικιλία είναι το αλάτι της ζωής γι αυτόν, έτσι θα πρέπει να είστε µια
έµπειρη ερωµένη, έξυπνη συνοµιλήτρια, λαµπερή οικοδέσποινα, παιδί
στην καρδιά όταν έχει διάθεση για παιχνίδι και βεβαίως µια τρυφερή
σύζυγος και µητέρα. Μην στενοχωριέστε όµως, γιατί ακόµα κι ένας,
∆ίδυµος εραστής µπορεί να δαµαστεί - τουλάχιστον λίγο! Βεβαίως, είναι
διαφορετικά αν έχετε µάθει πώς να προβάλλετε την εικόνα σας αρκετά
για να είστε το κατάλληλο άτοµο γι αυτόν.
Να είστε λοιπόν ειλικρινής µε τον εαυτόν σας, κι αν περάσατε το τεστ
είναι καιρός να ανακαλύψετε που µπορείτε να συναντήσετε αυτόν τον
κοµήτη της νοητικής ενέργειας. Ίσως να φαίνεται εύκολο - γιατί µπορείτε
να βρείτε ένα ∆ίδυµο οπουδήποτε µαζεύονται άλλοι άνθρωποι.
∆εν είναι καθόλου µοναχικός, είναι ο τύπος που πηγαίνει στα
πρακτορεία συνοικεσίων, και το θεωρεί διασκεδαστικό που δέχεται κάθε
πρόσκληση σε πάρτυ· που πηγαίνει σ όλες τις εξωτερικές δουλειές· που
ανήκει σε κάθε λέσχη και επιτροπή ακόµα κι αν δεν είναι δραστήριο
µέλος αλλά του αρέσει να συναντά καινούργια µέλη.
Εάν τον συναντήσετε σε διακοπές θάναι αυτός που έχει δει πέντε
39

Αστρολογία
Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε τέσσερες µέρες. Μην περιµένετε να τον
συναντήσετε στην παραλία, εκτός κι αν είναι η πρώτη µέρα του ταξιδιού
του. Βαριέται πολύ γρήγορα την άµµο και τη θάλασσα και δεν είναι
λάτρης του ήλιου. Αφού ερευνήσει το περιβάλλον θα πάει στο
κοντινότερο µπαρ - όχι γιατί χρειάζεται να πιει αλλά γιατί απολαµβάνει
να µιλά µε τους ανθρώπους.
Ακόµα κι αν δεν ξέρει ούτε µια ξένη λέξη έχει µια έµφυτη ικανότητα
να τα καταφέρνει να συνεννοείται. Ειδύλλιο λοιπόν µε αυτόν τον άνδρα
στη διάρκεια των διακοπών είναι µόνο ειδύλλιο κι αν αρχίσετε να τον
πιέζετε για το πότε θα συναντηθήτε όταν επιστρέψετε πίσω στην πατρίδα,
ο νέος σας εραστής θα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα. ∆εν είναι επειδή είναι
ο άνδρας της µιας νύχτας αλλά θα πρέπει να έχετε ήδη καταλάβει ότι
χρειάζεται να αισθάνεται ελεύθερος (όπως και το αντίθετο του ζώδιο ο
Τοξότης).
Έτσι, εάν ο ωροσκόπος του είναι Τοξότης ή έχει τη Σελήνη στον
Τοξότη έχετε διπλά προβλήµατα και θα χρειαστείτε έναν αστρολόγο για
να σας συµβουλεύσει! Έτσι αν βρήκατε έναν άνδρα ∆ίδυµο, δεν έχει
σηµασία που, και έχετε αποφασίσει ότι είστε η γυναίκα που θα δαµάσετε
τη µανία του για τα ταξίδια, πώς µπορείτε να το κάνετε;
Εάν είστε κάποια που έλκεται από προκλήσεις (όπως ο Κριός) η
πρόκληση θα είναι µεγαλύτερη απ ότι φαντάζεστε, αλλά µπορεί επίσης
να είναι και πολύ διασκεδαστική. Πάρτε µαθήµατα γρήγορης ανάγνωσης
παίξτε το παιχνίδι του και νικήστε τον µαθαίνοντας τι συµβαίνει γύρω
σας. Αφήστε τον να δει ότι είστε τόσο απασχοληµένη όσο αυτός (ή
υποκριθείτε ότι είστε) ότι η µέρα σας είναι γεµάτη από χιλιάδες
πράγµατα, αλλά ότι θα προσπαθήσετε να τον συναντήσετε την επόµενη
Τετάρτη.
Είναι συνηθισµένος να συµπεριφέρεται στις γυναίκες µ αυτόν τον
τρόπον αλλά δεν θα του αρέσει πολύ όταν θα του συµπεριφερθούν το
ίδιο. Σας θέλει ανεξάρτητη, να έχετε τα δικά σας ενδιαφέροντα, και
πολλούς φίλους (δεν έχει σηµασία αν του αρέσουν ή όχι) το σπουδαίο
είναι να µην αισθάνεται ότι είστε πολύ προσκολληµένη πάνω του, µπορεί
όµως να ζηλεύει! ∆εν είναι αυτός που θα θυµάται γενέθλια ή επετείους,
αλλά µην ξαφνιαστείτε αν συµπεριφερθεί σαν κακοµαθηµένο παιδί αν
εσείς ξεχάσετε να µη νοµίζετε ότι είναι τόσο αυτάρκης ώστε να µη
χρειάζεται τη συµβουλή σας ή την υποστήριξη σας όταν τα πράγµατα
πηγαίνουν άσχηµα γι αυτόν. Σας χρειάζεται. Απλά δυσκολεύεται να
ζητήσει - αυτό σηµαίνει ότι χάνει το γόητρό του - γι αυτό φερθείτε του
πάντα µε λεπτό και διακριτικό τρόπο όταν έχει κατάθλιψη ή όταν έχει
περάσει µια σκληρή µέρα στη δουλειά. θα είναι πραγµατικά
διασκεδαστικό να του αγοράζετε δώρα.

40

Αστρολογία
Του αρέσουν τα µηχανήµατα, οι συνδροµές σ ένα νέο περιοδικό, ένα
καινούργιο φαξ, το καινούργιο παζλ ή το µεγαλύτερο σταυρόλεξο που
µπορείτε να βρείτε, οτιδήποτε διεγείρει το νου του είναι τέλειο για τον
∆ίδυµο! Το πιο καινούργιο µοντέλο τηλεφώνου, ένας αυτόµατος
τηλεφωνητής, ή µια τηλεόραση τσέπης θα τον ευχαριστήσει πολύ.
Ίσως µερικές από σας να νοµίσετε ότι συναντήσατε έναν άστατο,
εγωιστή άνδρα που σας θέλει όταν αυτός θέλει - και ξεχνά οτιδήποτε
άλλο. Αλλά όλοι έχουν µια αυτοάµυνα όσο κι αν το αρνούνται, γιατί
λοιπόν ο ∆ίδυµος σας να είναι διαφορετικός; Κατά βάθος πιθανώς να
φοβάται µια σοβαρή δέσµευση· ίσως να έχει δει πολλούς γάµους να
αποτυγχάνουν και να καταλήγουν στα δικαστήρια, ή µπορεί να
προέρχεται από ένα σπίτι όπου υπήρχαν διαρκείς φιλονικίες µεταξύ των
γονιών του και αυτό τον έκανε να ορκιστεί ότι ο ίδιος ποτέ δεν θα
κατέληγε στο ίδιο σηµείο.
Μέχρι να γνωρίσετε πραγµατικά τον ∆ίδυµό σας (ίσως κανένας δεν
γνωρίζει πραγµατικά τις πολλές διαφορετικές πλευρές αυτού του
ζωδίου), δεν θα πρέπει να βιαστείτε να τον κρίνετε εκ των προτέρων.
Όλες οι σχέσεις πρέπει να ζυµωθούν, και αν ο εραστής των ονείρων σας
έτυχε να είναι ∆ίδυµος θα ξέρετε τουλάχιστον ότι δεν θα έχετε µια
ανιαρή ζωή, κι αυτό αξίζει πολλά. θέλει µια τρυφερή σύντροφο, τόσο
όσο και οι άλλοι άνδρες, κι αν αρχίσατε να αισθάνεστε ότι ο νους σας
πρέπει να τον διεγείρει περισσότερο από ότι το σώµα σας, µην
ανησυχείτε.
Οι σεξουαλικές του ικανότητες δεν θα σας απογοητεύσουν, ακόµα κι
αν θα πρέπει να συνηθίσετε να έχετε τις πιο απίθανες συζητήσεις τις πιο
απίθανες στιγµές. Πρέπει να θυµάστε ότι δεν βλέπει τίποτα άσχηµο στο
να κάνει έρωτα στη γυναίκα της ζωής του και να καταφέρνει να
σκέπτεται την ίδια στιγµή άλλα πράγµατα. Είναι σίγουρο ότι δεν σας
υποτιµά. Ζώντας µ έναν ∆ίδυµο θα µοιράζεστε τις διακυµάνσεις του.
Ίσως να εκνευρίζεστε µερικές φορές από την αποτυχία του να
ανταποκρίνεται σε µερικά από τα ιδανικά σας, αλλά αν φθάσατε µέχρι
αυτό το σηµείο, γνωρίζετε ότι δεν θα είστε ευτυχισµένη µε µια ζωή
καθηµερινής ρουτίνας κάτι που µερικές φορές δεν σας άρεσε να
αντιµετωπίζετε το πρωί. Έτσι έχετε έναν άνδρα που ίσως δεν θα
δαµάσετε ποτέ τελείως, αλλά που συνεχώς θα σας εκπλήσσει µε κάποιον
τρόπο. Κι αν ξεχνάει τα γενέθλια σας είναι αλήθεια, πολύ σπουδαίο; Σ
αντάλλαγµα θα έχετε έναν εραστή που θα σας κάνει να γελάτε µε τις
έξυπνες ιστορίες του που, θα σας τηλεφωνεί την Παρασκευή τ απόγευµα
για να σας πει ότι θα πετάξετε στο Παρίσι για το Σαββατοκύριακο, και
που θα δείξει αµέσως την εκτίµησή του για το καινούργιο σας χτένισµα.
∆εν αξίζει τον κόπο να ανεχθείτε την κατά καιρούς παιδιάστικη
41

Αστρολογία
συµπεριφορά του, τις εκλάµψεις θυµού του όταν νοµίζει ότι δεν τον
ακούτε; Ίσως να µην είναι ένας άγιος, αλλά θα κάνει τη ζωή σας µια
συνεχή περιπέτεια, και θα είναι ένας τρυφερός σύντροφος όταν θα έχει
βρει το ψυχικό ταίρι που χρειάζεται.

Η Ερωτική Πλευρά της Γυναίκας ∆ιδύµου

Εάν η αγαπηµένη των ονείρων σας είναι µια γυναίκα ∆ίδυµος, έχει τον
ίδιο πλανητικό κυβερνήτη, τον Ερµή, τον πλανήτη της επικοινωνίας,
όπως το αρσενικό αντίστοιχό της, και χρειάζεται την ίδια νοητική
επικοινωνία για να επιτύχει η σχέση όσο και ο άνδρας ∆ίδυµος.
Έτσι αν είστε ο σοβαρός ήσυχος τύπος, που ακόµη νοµίζει ότι η θέση
της γυναίκας είναι µόνο να φαίνεται κι όχι να ακούγεται, τότε θα ήταν
καλύτερο να παραιτηθείτε πριν ακόµα αρχίσετε µ αυτό το θηλυκό!
Ίσως να είστε ο µεγαλύτερος εραστής µετά τον Καζανόβα, αλλά πρέπει
να έχετε κάτι άλλο µέσα στο κεφάλι σας εκτός από σεξουαλικές σκέψεις,
για να τη διεγείρετε. θα πρέπει να είστε ο τύπος του άνδρα µε τον οποίο
θα µπορεί να συζητά τις πιο κρυφές σας σκέψεις, ακόµα κι αν είναι δύο
το πρωί µετά από ένα φλογερό έρωτα. Αλλά µετά θα θυµηθείτε πώς
νοιώσατε γι αυτήν την πρώτη στιγµή που την είδατε. Μπορεί να άρχισε
άσχηµα, το ξεκαθάρισε ότι διαφωνούσε µαζί σας, και πιθανώς βρήκε
όλες τις κατάλληλες αιτίες, στο πού κάνατε λάθος! ∆εν ήσασταν
συνηθισµένος να έχουν το προβάδισµα οι γυναίκες σε µια φιλονικία, και
δεν σας άρεσε. Μετά αντιληφθήκαµε πόσο λαµπερή και ζωντανή
προσωπικότητα είχε αυτή η γυναίκα και πώς κατάφερε να κάνει τους
άλλους γύρω της να φαίνονται ανιαροί.
Βεβαίως, αν κάποιος γίνει βαρετός, ίσως να είστε εσείς - αν σας το
επιτρέψει βέβαια. Μια γυναίκα ∆ίδυµος δεν ανέχεται την ανία, ούτε για
µια νύχτα - εκτός βεβαίως, αν σας έχει ερωτευτεί πολύ που δεν βλέπει τα
λάθη σας, και αυτό θα είναι ενάντια στον χαρακτήρα της, γι αυτό ξεχάστε
το! Αυτή η γυναίκα µπορεί να κάνει τη ζωή σας πιο ενδιαφέρουσα απ ότι
φαντάζεστε, καθώς δεν θα συµπεριφέρεται µε τον ίδιο τρόπο συνεχώς.
Όµως χρησιµοποιεί µια απίστευτη ποσότητα νευρικής ενέργειας, και η
ζωή των γυναικών ∆ιδύµων δεν είναι εύκολη συναισθηµατικά, (Μέρυλιν
Μονρόε, Τζούντι Γκάρλαντ και Τζόαν Κόλλινς ξανά) πιθανώς επειδή δεν
καταλαβαίνουν ότι έχουν αυτή τη βαθιά εσωτερική ανάγκη για έναν
άνδρα που να είναι τόσο ισότιµος διανοητικά όσο και στο κρεβάτι.
Όµως, αν είστε ικανός να κερδίσετε την καρδιά µιας γυναίκας ∆ιδύµου
και την πείσετε ότι είστε ο σύντροφος που ονειρευόταν σ όλη της τη ζωή,
42

Αστρολογία
θα έχετε µια γυναίκα που θα σας κάνει ευτυχισµένο σε όλα. Βέβαια θα
υπάρχουν µέρες που τα πράγµατα δεν θα πηγαίνουν ρολόι, ίσως να ξεχνά
ότι έχετε καλέσει το αφεντικό σας και τη γυναίκα του για δείπνο ή να
ξεχνά ακόµη να πάει να πάρει τα παιδιά απ το σχολείο γιατί
απορροφήθηκε στο τηλέφωνο µιλώντας µε µια φίλη που είχε να δει
χρόνια.
Όµως τι είναι η ζωή αν δεν περιέχει µερικές εκπλήξεις; ∆εν είναι
υπέροχο να γνωρίζετε ότι η κακή της διάθεση δεν θα κρατήσει πολύ, ότι
αυτή η τρυφερή ροµαντική γυναίκα που είναι ξαπλωµένη δίπλα σας
µπορεί να µεταµορφωθεί σε µια παθιασµένη σέξι γάτα την επόµενη
ακριβώς στιγµή, ότι οι πολλές ερωτήσεις της δεν σηµαίνουν ότι
προσπαθεί να σας ελέγξει αλλά ότι αληθινά ενδιαφέρεται να µάθει τι
κάνατε από τη στιγµή που βγήκατε για να συναντήσετε τους φίλους σας;
Αν ψάχνει ποτέ τις τσέπες σας θα είναι ίσως για να δει αν υπάρχουν
τίποτα ψιλά για να πληρώσει το γαλατά γιατί έχει ξεχάσει να πάει στην
τράπεζα πριν κλείσει.
∆εν έχει καιρό για να ζηλεύει υπάρχουν πολλά άλλα πράγµατα στο
µυαλό της τον περισσότερο καιρό. Όµως, αν τα µάτια σας λάµψουν στην
τελευταία παρατήρηση, µην νοµίζετε ότι θα µπορείτε να κάνετε ότι
θέλετε και δεν θα ενδιαφέρεται - θα ενδιαφέρεται!
Οι ∆ίδυµοι ίσως να ονοµάζονται διπρόσωποι και δόλιοι -συχνά άδικααλλά είναι κάτι που δυσκολεύονται πολύ να δεχτούν σε οποιονδήποτε
άλλον! Εάν συναντήσετε κάποιον και δεν έχετε ακόµα µαντέψει το ζώδιο
της, ακόµα κι αν δεν έχει σταµατήσει να µιλάει για δέκα λεπτά, κοιτάξτε
την εµφάνιση της, την ικανότητα της να αναµειγνύει τα χρώµατα και
σχήµατα µε αρµονία, ο τρόπος που µακιγιάρεται και χτενίζεται την
κάνουν να φαίνεται νεότερη, θα έχει ένα πλήθος θαυµαστών γύρω της,
παρ όλα αυτά ίσως κοιτάξει ξαφνικά το ρολόι της και πει ότι πρέπει να
βιαστεί γιατί έχει µια συνάντηση µε µερικούς φίλους. Αν µετά απ όλα
αυτά που διαβάσατε έχετε την πρόθεση να προσπαθήσετε να
συναντήσετε την κα ∆ίδυµο ίσως τη βρείτε στις αγγελίες στη στήλη µε τα
προσωπικά, ίσως να είναι διευθυντής της τοπικής λέσχης, να δουλεύει
στον τοπικό ραδιοσταθµό ή σε ταξιδιωτική εταιρεία, να είναι ρεσιψιονίστ
ή αεροσυνοδός - οπουδήποτε όπου θα συναντά συνεχώς πολλούς
διαφορετικούς ανθρώπους.
Είναι το είδος της γυναίκας που αγαπά τα δώρα εκπλήξεις (όπως ο
Κριός είναι κι αυτή παιδί στην καρδιά!) ∆οκιµάστε µια συνδροµή για το
αγαπηµένο της περιοδικό, έναν αυτόµατο τηλεφωνητή, µερικές
βιντεοκασέτες για την κρεβατοκάµαρα. Της αρέσουν επίσης οι έξοδοι
εκπλήξεις.
43

Αστρολογία
Εξωτερικά δεν δείχνει ότι είναι το είδος της γυναίκας που µπορεί να
αποπλανηθεί εύκολα αλλά αν το µυαλό σας βρίσκεται σε αρµονία µε το
κορµί σας θα δείτε ότι είναι µια γοητευτική εµπειρία! ∆εν της ταιριάζει η
συνηθισµένη περιγραφή της "γυναικούλας", αλλά είναι η γυναίκα µε µια
µεγάλη, µεγάλη καρδιά και µια µεγάλη γκάµα από ενδιαφέροντα, όσο πιο
πολλά έχει τόσο πιο ευτυχισµένη είναι.
Η ποικιλία δεν είναι µόνο το αλάτι της ζωής γι αυτήν, είναι µια από τις
µεγαλύτερες ανάγκες της ζωής. Αφήστε την να διαλέξει το µέρος των
διακοπών σας. Είναι απίθανη στο να βρίσκει κάποιο µέρος όπου θα
υπάρχει νυχτερινή ζωή και πολλά καταστήµατα για να τριγυρίσει και
όπου µπορείτε να της βρείτε διάφορα πράγµατα που αγαπά.
Εάν έχετε συχνά ονειρευτεί να συναντήσετε µια γυναίκα που µπορεί να
είναι ο εαυτός της σε µια αντρική συντροφιά χωρίς να είναι πολύ
αυταρχική, µια γυναίκα που µπορεί να δηµιουργήσει διέγερση από το πιο
ασήµαντο γεγονός και που καταφέρνει να χαµογελά ακόµη και στις πιο
δύσκολες στιγµές, µην ψάχνετε παραπέρα.
Εξασκείστε το πιο αποπλανητικό σας χαµόγελο, προφτάστε το
τελευταίο κουτσοµπολιό και τα διεθνή νέα - και αρχίστε να ψάχνετε
γρήγορα

44

Αστρολογία

22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου
Θηλυκό, Νερό, Παρορµητικό
Μέρος του Σώµατος: Στήθος, Στοµάχι, Πεπτικό Σύστηµα
Κυβερνήτης Πλανήτης: Σελήνη, Ποσειδώνας
Μέταλλο: Αργυρος
Ηµέρα: ∆ευτέρα
Φυσικός Οίκος: 4ος
Χρώµα: Λευκό, Ασηµί
Πολύτιµος Λίθος: Σµαράγδι
ΖΩ∆ΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Στοµάχι, ∆υσπεψία
Το Ζώδιο του Καρκίνου ελέγχει το στοµάχι και τις τροφοδοτικές οδούς.
Οι Καρκίνοι µε την τάση τους να αναστατώνονται και ν' ανησυχούν
υπερβολικά, ρέπουν προς τις δυσπεψίες και το έλκος, γι αυτό και έχουν
πάντα ευαίσθητη υγεία. Οι µαστικοί αδένες συνδέονται στενά µε τον
Καρκίνο, το Ζώδιο της µητρότητας.
ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ:Κυβερνά το στοµάχι, το µεγάλο
συµπαθητικό σύστηµα, το αριστερό µάτι, την πέψη και την θρέψη,
τα ένζυµα
Το παρουσιαστικό του Καρκίνου αναγνωρίζεται από κάποια παχυσαρκία
που οφείλεται ως επί το πλείστον στη συγκράτηση νερού. Οι άντρες ή οι
γυναίκες που έχουν έναν Ωροσκόπο στον Καρκίνο σιχαίνονται τα σπορ
εκτός από την κολύµβηση και τρέφουν µεγάλη αγάπη για τις διακοπές
και την κοινωνική ζωή. Είναι τα πιο κοινωνικά άτοµα ολόκληρου του
Ζωδιακού. Αφοσιώνονται στον περίγυρο του και έχουν πολύ
ανεπτυγµένη την οικογενειακή αίσθηση. Οι εξωτερικές συνθήκες τους
επηρεάζουν υπερβολικά. Αυτός ο Ωροσκόπος δίνει µία αξιοσηµείωτη
δόση ευαισθησίας. Στα µάτια τους το φαγητό έχει πολύ µεγάλη σηµασία,
πρόκειται κατά κάποιο τρόπο για µία κοινωνική ιεροτελεστία, µία
µετάληψη. Έχουν µεγάλη γονιµότητα και παθητική τύχη που παίζει σε

45

Αστρολογία
όλα τα πλάνα. Από την φυσιολογική άποψη και µε πολύ σοβαρές
προσβολές, οι πιο συχνές ασθένειες είναι οι ανωµαλίες της θρέψης, οι
όγκοι και οι εκφυλιστικές παθήσεις. Οι θερµοθεραπείες και τα
ολιγοστοιχεία µπορούν να τους ξαναδώσουν την υγεία, όπως επίσης και
η νηστεία. ∆υστυχώς γενικά, προτιµούν µία πιο απλή θεραπευτική
µέθοδο, που συνιστάται στην λήψη πολλών φαρµακευτικών
παρασκευασµάτων.
Θετικά Χαρακτηριστικά: Καλοσύνη, ευαισθησία. ∆υνατή φαντασία.
Ισχυρό µητρικό ή πατρικό ένστικτο, φροντίδα για τα παιδιά και
προστατευτικότητα. Επιφυλακτικότητα, πατριωτισµός. Εγκράτεια,
επινοητικότητα,
πνεύµα
οικονοµίας.
Πλούσια
αισθήµατα.
Αρνητικά Χαρακτηριστικά:
Υπερσυναισθηµατισµός,
υπερευαισθησία.
Εύθικτη,
ευερέθιστη
ιδιοσυγκρασία. Ιδιότροπος, εύκολος σε µεταπτώσεις. Σκληρή όψη που
κρύβει αδύνατο χαρακτήρα. Τάση προς τον ναρκισσισµό, µνησικακία.
Άστατος, ευµετάβλητος.

Χαρακτήρας: Χωρίς αµφιβολία, ο Καρκίνος δεν είναι ο πιο εύκολος
χαρακτήρας, τόσο για να τον κατανοήσει όσο και να τον ανεχθεί κανείς.
Ενώ, στην καλύτερη περίπτωση, µπορεί να είναι γεµάτος καλοσύνη,
ευπροσήγορος, πρόθυµος να βοηθήσει, στοχαστικός και µε κατανόηση,
µπορεί επίσης να είναι, και µάλιστα χωρίς φανερό λόγο, δύσθυµος και
ιδιότροπος, ευέξαπτος και απότοµος µε όποιον θα του µιλήσει. Μερικές
φορές είναι πρόθυµος ν ακούσει µε συµπάθεια τα προβλήµατα των
άλλων και να κάνει ότι µπορεί για να τους βοηθήσει, ενώ άλλοτε του
είναι φοβερά δύσκολο ν ακούσει µε υποµονή οποιοδήποτε ξένο
παράπονο, κλεισµένος στα δικά του ζητήµατα. Πολύ συχνά ο Καρκίνος
φαίνεται σκληρός άνθρωπος και είναι πραγµατικά, από πολλές πλευρές.
Μπορεί λόγου χάρη να του λείπει κάθε ίχνος µεγαλοψυχίας και να
µεµψιµοιρεί αδιάκοπα για µια µικροαδικία που του έγινε. Αν και συχνά
αναστατώνει τους φίλους του µε άστοχα σχόλια και σκληρά λόγια, ο
ίδιος θίγεται φοβερά από µια κριτική που του γίνεται. Κάτω όµως απ
αυτή τη σκληρή και ίσως αντιπαθή εξωτερική εµφάνιση, κρύβεται ο
αδύνατος εσωτερικός εαυτός του. Γεµάτος φόβους ή ψυχικές αναστολές
µερικές φορές χρησιµοποιεί τη µάσκα της σκληρότητας σαν
προστατευτική ασπίδα, όπως περίπου ο κάβουρας, το σύµβολο του
ζωδίου του, χρησιµοποιεί το κέλυφός του. Αυτές είναι οι αντιφάσεις του
Καρκίνου, θετικός, καλοκάγαθος, στοργικός από τη µια, δύσκολος,
ιδιότροπος, ευέξαπτος και απότοµος από την άλλη. Καθόλου λοιπόν
παράξενο που παραπαίει και αµφιταλαντεύεται αδιάκοπα ανάµεσα στα
46

Αστρολογία
δυο αυτά άκρα, όπως το εκκρεµές. Εκείνο που θα κάνει το εκκρεµές να
ηρεµήσει είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, η ευεργετική επίδραση
ενός σπιτιού και µιας οικογένειας. Θα δείξει τότε αγάπη για το σπίτι του
και αφοσίωση στον γάµο του. Ο Καρκίνος έχει έντονη συναισθηµατική
φλέβα. ∆εν παύει να θυµάται τις "καλές παλιές µέρες" και µπορεί πολύ
καλά να ζει στο παρελθόν, µε τις αναµνήσεις του.

Πνεύµα - Τρόπος Σκέψης: Οι Καρκίνοι είναι φοβερά αγχώδεις τύποι.
Τις αγωνίες τους τις µεταφέρουν στην τέχνη. Έχουν την τάση να κρατούν
τις στεναχώριες τους κλεισµένες µέσα τους, αρνούµενοι να τις
κουβεντιάσουν µε τους φίλους τους. Η ένταση, που είναι το αποτέλεσµα
αυτής της στάσης, αναστατώνει πολύ συχνά το ευαίσθητο πεπτικό τους
σύστηµα, ως το σηµείο µερικές φορές να τους δηµιουργεί έλκος. Η
δύναµη της φαντασίας τους είναι σηµαντική και, ενώ αυτό µπορεί να
επιδεινώσει τη ροπή τους στο άγχος, τους χαρίζει ανακούφιση. Στα
θετικά στοιχεία αυτού του ζωδίου συµπεριλαµβάνεται µια εξαίρετη
µνήµη. Ο Καρκίνος θυµάται όχι µόνο τα πρώτα παιδικά του χρόνια, αλλά
και γεγονότα, ιστορικές χρονολογίες, τα πάντα. Τον διακρίνει επίσης
ισχυρή διαίσθηση και τα βασικά ένστικτά του είναι συνήθως υγιή. Έχει
ωστόσο µια τάση να µη σκέφτεται ο ίδιο, µε τη δική του κρίση, αλλά να
αντιγράφει τις ιδέες των άλλων, που αργότερα τις παρουσιάζει σαν δικές
του.
Συναισθηµατικές Σχέσεις: Ο αισθησιασµός µπορεί να δίνει τον τόνο
στην ερωτική ζωή του Καρκίνου. Στο σπίτι ωστόσο, η γυναίκα Καρκίνος
µπορεί εύκολα να "βουλιάξει" στο νοικοκυριό, πράγµα που δεν την
αφήνει να χαρεί τη ζωή, ακόµα κι αν έχει την ευκαιρία. Θα επικαλείται
διαρκώς τις δουλειές του σπιτιού για ν αποφεύγει επισκέψεις, ενώ η
πραγµατική αιτία είναι η φυσική της επιφυλακτικότητα και δειλία. Ο
άνδρας Καρκίνος ως σύζυγος είναι στοργικός και προστατευτικός. Αλλά
τόσο αυτός, όσο και η γυναίκα Καρκίνος ως σύζυγος, πρέπει να
φυλάγονται από τη δυστροπία τους.

Οικογενειακές Σχέσεις: Ο Καρκίνος είναι από παράδοση το ζώδιο της
µητρότητας, αυτή όµως η συγκινητική παράδοση µπορεί να έχει
συνέπειες για τα παιδιά, επειδή η µητέρα Καρκίνος έχει την ισχυρή τάση
να αρνείται να παραδεχτεί πως τα παιδιά της µεγάλωσαν. "Όχι.. δεν θα το
φορέσεις αυτό, σε κάνει πολύ µεγάλο". Και όταν το παιδί επαναστατήσει,
όπως είναι φυσικό, εκείνη θα πει υπεροπτικά. "Α, εγώ δεν έκανα τέτοια
πράγµατα. Εγώ ήµουν διαφορετική, όλα ήταν διαφορετικά τότε.." Οι
επίµονες προσπάθειες των γονέων Καρκίνων να συγκρατήσουν την
47

Αστρολογία
οικογένεια ενωµένη µπορεί, αντίθετα, να προκαλέσουν τη διάλυσή της.
Οι Καρκίνοι δεν είναι πάντα και αναγκαστικά δεσποτικοί, αλλά βάζουν
πριν απ όλα την οικογένεια. Κάθε απόπειρα για εκτροπή από τον
"µαγικό" κύκλο τους γεµίζει φρίκη και τρόµο. ∆εν πρέπει ωστόσο να
υποτιµούµε την υπερβολική αφοσίωση των Καρκίνων στην οικογένεια.
Κάτω από οµαλές συνθήκες, αυτό µπορεί ν αποδεχτεί εξαιρετικά
ευεργετικό. Το παιδί Καρκίνος διευθύνεται καλύτερα όταν
απευθυνόµαστε στη φυσική του αγάπη για την οικογένειά του. Αντί να το
µαλώνουν αυστηρά, οι γονείς του είναι αρκετό να του πουν: "Αυτό που
κάνεις µε λυπεί πολύ". Το παιδί τότε θα µεταµεληθεί και τα µάτια του θα
βουρκώσουν. Ένα τέτοιο παιδί είναι ευαίσθητο και πληγώνεται πολύ
εύκολα. Στο σχολείο επωφελείται από την εξαιρετικά καλή µνήµη,
ιδιαίτερα στην ιστορία.

Επαγγελµατική Σταδιοδροµία:
Επιχειρηµατίας, νοσοκόµος, εστιάτορας, ξενοδόχος, ψαράς, ναυπηγός,
νηπιαγωγός, οικογενειακός σύµβουλος, ναυτικός, αντικαίρ, ιστορικός. Η
φύση του Καρκίνου να προστατεύει και η εξαιρετική του µνήµη τον
βοηθούν όχι µόνο να προσέχει τα ενδιαφέροντα των πελατών του, αλλά
και να θυµάται τα ονόµατά τους, τη φυσιογνωµία τους και λεπτοµέρειες
της προσωπικής τους ζωής. Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε την ευφυΐα του,
κάνουν τον Καρκίνο ικανότατο επιχειρηµατία. Τις ικανότητες αυτές
µπορεί να τις εκδηλώνει φροντίζοντας για τους ενοίκους σε ξενοδοχείο ή
πανσιόν. ∆εν είναι ασυνήθιστο ένα φυσικό ταλέντο του στη µαγειρική
και µπορεί µάλιστα να γίνει ένας άριστος αρχιµάγειρας. ∆εν αισθάνεται
τόσο καλά όµως όταν έχει να κάνει µε αταξίες στην κράτηση θέσεων στη
σάλα ή µε ανωµαλίες στην κουζίνα, τέτοιες εντάσεις µπορεί να τον
κρατούν σε αδιάκοπη αγωνία, µε αποτέλεσµα πεπτικές διαταραχές. Μια
ήρεµη ατµόσφαιρα εργασίας έχει µεγάλη σηµασία γι αυτόν. Υπάρχουν
πολλοί Καρκίνοι ιστορικοί (επειδή εκµεταλλεύονται την κλίση τους προς
το παρελθόν και την εξαιρετική τους ικανότητα να θυµούνται
χρονολογίες και γεγονότα). Η εργασία σε µουσείο είναι χαρά για έναν
Καρκίνο που ενδιαφέρεται για την εξέλιξη των πολιτισµών, αισθάνεται
ευτυχισµένος µε το να ταξινοµεί και να καταγράφει τις συλλογές των
εκθεµάτων. Κάθε σταδιοδροµία που έχει σχέση µε τη θάλασσα είναι
επίσης θετική γι αυτόν. Στο χόµπι πρέπει να υπάρχει και κάποιο είδος
συλλογής αντικειµένων. Όσο για τα σπορ, αισθάνεται ιδιαίτερη έλξη για
το κολύµπι και τις καταδύσεις.

48

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά του Άνδρα Καρκίνου

Είστε έτοιµη για έναν άνδρα που µπορεί να είναι τρυφερός τη µια στιγµή
και την άλλη κακοδιάθετος χωρίς λόγο; Μπορείτε να αντεπεξέλθετε µ
έναν άνδρα που θέλει µια γυναίκα να είναι µητέρα, σύζυγος ή ερωµένη
ανάλογα µε το πώς αυτός αισθάνεται; θα σας εκνεύριζε εάν ο εραστής
των ονείρων σας θα ήταν καλύτερος µάγειρας από σας και πιο σπιτικός;
Κυβερνάται από τη Σελήνη, και οι διαθέσεις του Καρκίνου κυµαίνονται
όπως οι παλίρροιες. Ζώδιο του νερού, οι Καρκίνοι είναι τόσο ευαίσθητοι
που πολλοί αστρολόγοι τους ονοµάζουν "τα παιδιά της Σελήνης", έτσι
µπορείτε να φανταστείτε ότι εάν ταράξετε τα συναισθήµατά τους
σύντοµα θα αρχίσουν να τρυπώνουν στα καβούκια τους χωρίς δεύτερη
λέξη!
Ίσως το σπουδαιότερο που θα πρέπει να θυµάστε είναι ότι η µητέρα
του πρέπει να σας επιδοκιµάζει, ή τουλάχιστον ότι καλυτερεύετε κάτω
από τη θαυµάσια επίβλεψη του γιου της. Πολλοί έχουν την τάση να
πιστεύουν ότι µόνο οι Ιταλοί και οι Λατίνοι άνδρες έχουν το µητρικό
σύµπλεγµα µην κοροϊδευόσαστε όµως.
Οι άνδρες Καρκίνοι οτιδήποτε κι αν είναι, από οπουδήποτε κι αν
κατάγονται, έχουν µια απίστευτη αρµονική σχέση µε τη Μαµά. Αυτό
βέβαια δεν έχει σχέση µε το Οιδιπόδειο σύµπλεγµα, όµως αν ερωτευτείτε
έναν Καρκίνο, θα πρέπει να είστε αυτή που η µητέρα του προσδοκούσε
άσχετα αν η µητέρα του είναι τριγύρω ή έχει πεθάνει.
Αν θέλετε να γοητεύσετε και να κρατήσετε αυτόν τον άνδρα, και δεν
είστε τόσο σπιτική, θαταν καλύτερα να πάρετε µαθήµατα υγιεινής και
θρεπτικής µαγειρικής. Αν αρχίσετε να αισθάνεστε απελπισία, νοµίζοντας
ότι θα αλυσοδεθείτε στην κουζίνα, ενώ οι φίλες σας θα διασκεδάζουν
έξω, µη στεναχωριέστε.
Αυτός ο άνδρας δεν θέλει µια σκλάβα. Είναι ένας ροµαντικός εραστής
και είναι τόσο ενστικτώδης που θα ξέρει πως να σας ευχαριστήσει
περισσότερο. Έχει βαθειά συναισθήµατα. Όταν δίνει αληθινά την καρδιά

49

Αστρολογία
του, τη δίνει για πάντα. Μπορεί να είναι πολύ σέξι στο κρεβάτι είναι
όµως ο τύπος του άνδρα που του αρέσουν τα φιλιά και οι αγκαλιές και να
ονειρεύεται καθισµένος δίπλα σας µπροστά στο τζάκι τις κρύες
χειµωνιάτικες νύχτες.
Αν ποτέ αισθανθήκατε ότι ένας άνδρας Καρκίνος θα µπορούσε να σας
δώσει το είδος της χαρούµενης σπιτίσιας ζωής που πάντα
ονειρευόσασταν, κάνατε διάνα. Όµως πώς θα τον αναγνωρίσετε; Το
γνωµικό ότι ο δρόµος για την καρδιά ενός άνδρα περνάει µέσω του
στοµαχιού του (το µέρος του σώµατος που κυβερνά ο Καρκίνος)
ταιριάζει καλύτερα στον Καρκίνο. Ναι, γνωρίζω ότι οι Ταύροι αγαπούν
το καλό φαγητό, αλλά είναι οι Καρκίνοι που έχουν ψωµάκια γύρω απ τη
µέση κι αυτό βοηθά να τους αναγνωρίσετε. Βέβαια, αυτή είναι
γενικότητα, γιατί αν ο Ερρίκος ο 8ος ταιριάζει µ αυτήν την περιγραφή, ο
Ρίνγκο Σταρ δεν ταιριάζει καθόλου.
Το πρόσωπο ενός άνδρα Καρκίνου είναι ένα χαρακτηριστικό
αναγνώρισης. Ίσως να είναι ελαφρώς φεγγαρίσιο, µε απαλά, ευαίσθητα
µάτια που φαίνεται να γνωρίζουν τι σκέφτεστε πριν καν το πείτε. Όµως
δεν είναι µαλακός. Μέσα σε κάθε Καρκίνο υπάρχει µια σκληράδα και µια
πρακτικότητα που µπορείτε να τη συνδέσετε µε το αντίθετο ζώδιό του
τον Αιγόκερω (κατά κανόνα υπάρχει κάτι σε όλους µας από το αντίθετο
ζώδιό µας).
Βεβαίως, αν συναντήσετε αυτόν τον ιδιαίτερο εραστή όταν περνά
κάποια δυσκολία και φαίνεται να διοχετεύει την κακή του διάθεση σ
όλους τριγύρω του, ελέγξτε το ηµερολόγιο σας. Εάν είναι Πανσέληνος,
είναι η περίοδος που πρόκειται να τον επηρεάσει, γιατί η Σελήνη
κυβερνά το ζώδιό του. "Η Σεληνιακή τρέλα" τείνει να δηµιουργεί
περισσότερους τραυµατισµούς κατά την Πανσέληνο παρά σε
οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Λέγεται επίσης ότι µερικοί γιατροί προτιµούν
να µην κάνουν εγχειρήσεις κατά τη διάρκεια της Πανσελήνου. Όµως µην
υπερβάλλετε. Κανένας δεν υπαινίσσεται ότι ο εραστής των ονείρων σας
θα µεταµορφωθεί σε λυκάνθρωπο.
Όπως η Σελήνη επηρεάζει τις παλίρροιες, έτσι επηρεάζει και τους
Καρκίνους όσον αφορά τα συναισθήµατά τους και τις διαθέσεις τους.
Έτσι, αν αισθάνεστε ότι αυτός ο άνδρας αγνοεί την παρουσία σας, ή είναι
λίγο απότοµος, µην το παίρνετε κατάκαρδα. θα είναι πολύ διαφορετικός
αύριο ή τη µεθεποµένη.
∆εν είναι πολύ δύσκολο να µαντέψετε το ζώδιο αυτού του άνδρα έτσι
δεν είναι; αν ακόµα ψάχνετε, θα πρέπει να προσπαθήσετε µε άλλον
50

Αστρολογία
τρόπο. Ρωτήστε τον για τη δουλειά του. Κι αυτός όπως το αντίθετο του
ζώδιο ο Αιγόκερως µπορεί να είναι πραγµατικά ένας εργασιόπληκτος.
Στα επαγγέλµατα που µπορείτε να τον βρείτε είναι· διευθυντής
ξενοδοχείων,
δάσκαλος,
κοινωνικός
λειτουργός,
αντικιέρης,
κτηµατοµεσίτης ή κτηνίατρος. Οι Καρκίνοι είναι επίσης καλοί σαν
τραπεζίτες. Είναι συνήθως καλοί σε ότι έχουν βάλει στο µυαλό τους να
κάνουν, εφ όσον το θεωρούν σωστό. Όµως ο εραστής Καρκίνος µπορεί
να είναι πολύ κλειστός όσον αφορά τον εαυτό του µέχρι να σας γνωρίσει
καλύτερα, έτσι λοιπόν πρέπει να αλλάξετε τακτική. Κοιτάξτε τον τρόπο
που ντύνεται. ∆εν µπορεί να θεωρηθεί ακατάστατος αλλά δεν είναι ούτε
του κουτιού. Αυτό που θέλει είναι να νοιώθει άνετος είτε είναι στο σπίτι
του και ξεκουράζεται µπροστά στο τζάκι, είτε πηγαίνει στο γραφείο.
Γενικά του αρέσουν τα ακατάστατα καθηµερινά ρούχα - που θα
κρύβουν επίοης πολλά αµαρτήµατα γύρω από τη µέση του! Τα µαλλιά
του ίσως να είναι άτονα αλλά οι Καρκίνοι συχνά χάνουν τα µαλλιά τους
νωρίτερα από τα άλλα ζώδια. Έτσι το πρόσωπό τους φαίνεται ακόµα πιο
φεγγαρίσιο.
Τι έχουµε λοιπόν; Έναν άνδρα που αγαπά τη µητέρα του, το καλό
φαγητό, την οικογενειακή θαλπωρή, κάποιον που είναι πρακτικός και
πολύ συναισθηµατικός. Είναι επίσης ένας από τους πιο πιστούς και
ανεκτικούς
συντρόφους
που
θα
µπορούσατε
να
βρείτε.
Αυτός ο άνδρας καταλαβαίνει τι σηµαίνει µοναξιά ή απόρριψη, γιατί η
ευαισθησία του του δηµιούργησε απίστευτη ντροπαλότητα στα παιδικά
του χρόνια ίσως τον κοροιδεύανε στο σχολείο επειδή δεν ήταν γρήγορος
στα σπορ ή επειδή έπρεπε πάντα να επιστρέφει στο σπίτι όταν τα άλλα
παιδιά παίζανε στην παιδική χαρά.
Αν περνάτε λοιπόν µια δύσκολη περίοδο, αυτός θα σας ανακουφίζει
πάντα και θα σας προστατεύει, και παίρνοντας σας στην αγκαλιά του θα
σας λέει ότι θα είστε πάντα ασφαλής µαζί του.
Είναι πραγµατικά ροµαντικός, δεν αξίζει λοιπόν να ανεχθείτε µερικές
από τις δυστροπίες του; (Εξ άλλου όταν τις συνηθίσετε δεν θα φαίνονται
τόσο κακές). Αν έχετε αποφασίσει ότι πρέπει να έχετε έναν άνδρα
Καρκίνο που θα ταξιδεύετε µαζί µέσα στο ηλιοβασίλεµα και θα ζήσετε
µαζί ευτυχισµένοι για πάντα, πού θα τον συναντήσετε;
Συνήθως αγαπά το νερό, µπορεί να κάνει ιστιοπλοΐα, να ψαρεύει στον
κοντινότερο ποταµό ή να βγάζει βόλτα το σκύλο στην παραλία. Το
πρόβληµα είναι ότι αυτός ο άνδρας δεν είναι συνήθως αρκετά
κοινωνικός. Ίσως τον συναντήσετε επειδή είναι ο υιός της καλύτερης
φίλης της µητέρα σας, η οποία λαχταρά να συναντήσει ο υιός της το
κατάλληλο άτοµο. Εάν είναι χωρισµένος και έχει την επιµέλεια των
51

Αστρολογία
παιδιών, µπορείτε να προτείνετε να τα πάρετε για βόλτα κάποια µέρα εφ όσον τον έχετε γνωρίσει καλά - αυτό εννοείται γιατί αν αρέσετε στα
παιδιά του είναι σίγουρα προς όφελος σας.
Εάν συναντήσετε έναν Καρκίνο στις διακοπές είναι ιδανική περίπτωση
για πραγµατικό ειδύλλιο: µακρινές βόλτες χέρι-χέρι κάτω από το φως του
φεγγαριού, ψιθυρίζοντας γλυκόλογα ο ένας στον άλλον ακούγοντας τα
τριζόνια ενώ µια ροµαντική µπαλάντα θα φθάνει από κάπου µακριά.
Κατά κάποιον τρόπο ο άνδρας Καρκίνος φαίνεται να χαλαρώνει και να
αφήνεται όταν βρίσκεται σε διακοπές, θα ανακαλύψετε ότι έχει πολύ
καλή αίσθηση χιούµορ που θα σας διασκεδάζει.
Όµως να είστε προσεκτική - ίσως να µην υποψιαστείτε πόσο
κακοδιάθετος µπορεί να είναι µερικές φορές ακριβώς επειδή είναι
εντελώς χαλαρωµένος. Κι αν δεν είναι Πανσέληνος µπορεί να είναι ένα
κοµµάτι µάλαµα κάθε µέρα! Όµως, δεν θα περάσει πολύς καιρός για να
καταλάβετε ότι του αρέσει να έχει µια γυναίκα που να έχει σχέση µε τα
µικροπράγµατα της ζωής· να του λέει τι χρώµα πουκάµισο να φορέσει
και ακόµα να διαλέγει το χρώµα για τις κάλτσες του. Στους άνδρες
Καρκίνους αρέσει η µητρική φροντίδα, αν και µερικοί δεν θέλουν να το
παραδεχθούν!
Τι συµβαίνει λοιπόν όταν έχετε ήδη χρησιµοποιήσει τις καλύτερες
τεχνικές γοητείας για να κάνετε αυτόν τον άνδρα να πέσει στα πόδια σας;
Συµφωνήσατε ακόµη να συναντήσετε τη µαµά του και γνωρίζετε τι σας
περιµένει. Ανεχθήκατε µερικές από τις µαύρες του διαθέσεις, και
αντιµετωπίσατε τα καλά και κακά του σηµεία. Εάν είστε ο τύπος της
γυναίκας που θέλει να συνεχίσει το επάγγελµά της, προσέξτε.
Αυτός ο άνδρας θα θελήσει να γίνει γρήγορα πατέρας. Το ροµαντικό
του όνειρο µιας τέλειας οικογενειακής ευτυχίας είναι να έχει ένα σπίτι
γεµάτο παιδιά όταν γυρίζει από τη δουλειά του. ∆εν Θάνοι βέβαια πολύ
ευτυχής αν τον ξυπνούν τη νύχτα µε τα κλάµατα τους, ή σκαρφαλώνουν
στο κρεβάτι σας όταν προσπαθεί να ξεκουραστεί, θα περιµένει από σας
να τους µάθετε να συµπεριφέρονται σωστά, ενώ ο ίδιος θα τα κακό
µαθαίνει! Όµως τα καλά στοιχεία θα υπερισχύσουν. ∆εν θα µπορούσατε
να βρείτε έναν πιο τρυφερό πατέρα από αυτόν τον άνδρα.
Έχει απίστευτα βαθύ το πατρικό ένστικτο και η ζεστασιά του και
ευαισθησία του κάνουν τα παιδιά κάθε ηλικίας να τον λατρεύουν, γιατί
καταλαβαίνει επίσης τι είναι να είσαι ντροπαλός και νευρικός (ιδιαίτερα
όταν έρχεται η πρώτη µέρα του σχολείου).
Παρ όλα αυτά, πριν φθάσετε στα παιδιά, θα ήταν καλύτερο να θυµάστε
ότι ενώ ο Καρκίνος σας έχει µια θαυµάσια αίσθηση χιούµορ - όταν θέλει
να έχει - έχει επίσης ένα δυνατό χαρακτηριστικό, τη ζήλεια. Ίσως η λέξη
52

Αστρολογία
ζήλεια να είναι λίγο υπερβολική, αλλά σίγουρα είναι κτητικός µε
κεφαλαίο Κ, κι αν ποτέ του δώσετε την ευκαιρία να νοµίσει ότι παίζετε
και ερωτοτροπείτε µε κάποιον άλλον, προσέξτε.
Ο άνδρας Καρκίνος κτίζει µια φωλιά για πάντα. ∆εν του αρέσει να
σκέπτεται πράγµατα όπως διαζύγιο ιδιαίτερα αν υπάρχουν παιδιά. Αν
λοιπόν κάνατε το λάθος να ερωτευτείτε έναν παντρεµένο Καρκίνο και αν
κι εκείνος σας έχει ερωτευτεί, προσπαθείστε να καταλάβετε τι θα γίνει
στη συνείδηση του εάν είναι να διαλύσει το γάµο του.
Εάν ο έρωτάς σας αναπτυχθεί σε κάτι πιο σοβαρό, ίσως να καταλήξει
να νοιώθει τύψεις σ όλη του τη ζωή. Επειδή ο Καρκίνος είναι ένα τόσο
συναισθηµατικό ζώδιο, τα µικρά δείγµατα τρυφερότητας όχι µόνο
σηµαίνουν πολλά γ αυτόν, αλλά είναι βασικά!
Έτσι να θυµάστε πάντα να γράφετε ειδικές λέξεις στις κάρτες σας, να
ξοδεύετε περισσότερο χρόνο για να βρείτε γι αυτόν το τέλειο δώρο - µια
µπάρµπεκιου για τον κήπο, µια φιάλη κρασιού αντίκα, µια καφετιέρα ή
τσαγιέρα. ένα απαλό πουλόβερ, µια ζεστή µάλλινη ρόµπα για τις
τρυφερές χειµωνιάτικες νυχτιές κοντά στο τζάκι, µια λάµπα θυέλλης ή
ένα ψαροντούφεκο για τον Καρκίνο ψαρά.
Και πάντα πάντα να θυµάστε τα γενέθλια της µητέρας του! Αυτό που
πρέπει να θυµάστε πάνω απ όλα για τον Καρκίνο εραστή είναι αυτός o
ζεστός γενναιόδωρος άνδρας πιστεύει πραγµατικά στην ευτυχία και σε
µια ζωή που να µπορεί να είναι ευτυχισµένος για πάντα.
∆εν είναι ο τύπος του play-boy (βέβαια, θα πρέπει να κοίταζα το
ωροσκόπιό του για να είµαστε σίγουροι γι αυτό!) και η οικογενειακή
ευτυχία είναι κάτι που θα πήγαινε ακόµα και στην άκρη του κόσµου για
να τη βρει.
Γιατί δεν τον κάνετε να δει ότι δεν χρειάζεται να πάει τόσο µακριά εάν είστε ακόµα σίγουρη ότι µπορείτε να ανταποκριθείτε στα ιδανικά
του. Αφού µάθατε λοιπόν να τον ανέχεστε τις µέρες που είναι
κακοδιάθετος, θα καταλάβατε ότι ενώ η ζωή µ έναν Καρκίνο θα έχει τις
διακυµάνσεις της, θα έχετε επίσης την παρηγοριά και την ασφάλεια ότι
έχετε στο σπίτι έναν ιδιαίτερο άνδρα.

53

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά της Γυναίκας Καρκίνου

Τη διακρίνατε µέσα σ ένα γεµάτο από ανθρώπους δωµάτιο, και
κοκκινίζει όταν αντιληφθεί ότι την κοιτάτε.
Ναι, ακόµα και στο σηµερινό κόσµο υπάρχουν γυναίκες Καρκίνοι που
κοκκινίζουν όταν αντιλαµβάνονται ότι κάποιος τις παρατηρεί! Αλλά
βεβαίως δεν γνωρίζετε ακόµα το ζώδιό της!
Εάν η αγαπηµένη των ονείρων σας συµβεί να είναι στο Υδάτινο ζώδιο
του Καρκίνου, που το κυβερνά η Σελήνη, θα ξέρετε τουλάχιστον ότι
πάντα θα τρώτε καλά! Πιθανώς να έφτιαχνε κέικ και µπισκότα από τότε
που ήταν κοριτσάκι! Μια γυναίκα Καρκίνος θα σας κάνει να νοιώθετε
άνετα αµέσως.
Έχει µια ζεστασιά και ευαισθησία που λείπουν από άλλα ζώδια. Ακόµα
κι αν προσπαθεί να είναι σκληρή, θα αντιληφθείτε σύντοµα ότι είναι
µόνο θέατρο, γιατί κατά βάθος είναι απίστευτα ανασφαλής.
Oι περισσότεροι Καρκίνοι που έχω συναντήσει φαίνεται να
αναλαµβάνουν τα προβλήµατα των άλλων. Μπορεί ο Καρκίνος να είναι
Υδάτινο ζώδιο αλλά η γυναίκα Καρκίνος είναι η αληθινή Μητέρα Γη, και
µερικές φορές πρέπει να συγχωρείται που κρύβεται µέσα στο καβούκι
της. Υπάρχουν στιγµές που χρειάζεται να αποµονώνεται από τον έξω
κόσµο, να ξαναγεµίσει τις µπαταρίες της και να ξαναγυρίσει στην
κατάλληλη νοητική κατάσταση για να συνεχίσει την υπόλοιπη µέρα της.
Για να αιχµαλωτίσετε την καρδιά αυτής της γυναίκας δεν ωφελεί να
προσπαθήσετε να τη ρίξετε µε µεγάλα λόγια - θα το δει αµέσως. Ποτέ
µην ξεχνάτε ότι µετά τον Σκορπιό και τους Ιχθείς είναι η πιο διαισθητική.
Εάν σκεφθεί ότι γυρεύετε µόνο διασκέδαση, η ντροπαλότητά της θα
εξαφανιστεί καθώς θα σας απορρίψει µε προσεχτικά διαλεγµένες
δεικτικές παρατηρήσεις. Πρέπει να είστε αργός µε την κα Καρκίνο γιατί
της
αρέσει
να
ερωτοτροπεί
µε
τρόπο
παλιοµοδίτικο.
Όχι, δεν είναι σεµνότυφη κι ούτε φωνάζει "βιασµός" κάθε φορά που
ένας άνδρας προσπαθεί να την αγγίξει, είναι µια αληθινή ροµαντική που,
54

Αστρολογία
την κατάλληλη στιγµή, θα σας δείξει ότι απολαµβάνει το καλό σεξ τόσο
όσο και τα άλλα έντεκα ζώδια.
Αλλά η κατάλληλη στιγµή πρέπει να ωριµάσει µέσα της, και πρέπει να
ξέρει ότι είστε πραγµατικά ερωτευµένος. Εάν υπήρξε ποτέ µια γυναίκα
που να αµύνεται ένα εκατοµµύριο φορές την ηµέρα, είναι αυτή, αλλά από
τη στιγµή που είναι δικιά σας ίσως αναρωτηθείτε πως επιβιώσατε µέχρι
σήµερα χωρίς αυτήν!
Εάν µια µέρα η αγαπηµένη των ονείρων σας γίνει σύζυγος σας δεν
χρειάζεται να ανησυχείτε ποτέ αν θα υπάρχει καθαρό πουκάµισο για τη
δουλειά, ή αν θα τρώτε καλό φαγητό, θέλει να σας προσέχει µε την
αληθινή σηµασία της λέξης. Το µόνο εµπόδιο είναι ότι µπορεί µερικές
φορές να γίνεται υπερπροστατευτική πνίγοντάς σας µε την αγάπη της και
είναι δύσκολο να της εξηγήσετε ότι δεν είστε ένα µικρό αγόρι.
Για τις γυναίκες Καρκίνους, οι άνδρες όλων των ηλικιών χρειάζονται
µητρική προστασία και θα υπάρχουν προβλήµατα αν είστε ο άνδρας που
για χρόνια φρόντιζε τον εαυτό του.
∆εν ζηλεύει, αλλά αν ποτέ της δώσετε την αφορµή να πιστέψει ότι
ήσασταν άπιστος, σύντοµα θ αλλάξετε τροπάριο! Χρειάζεται να ξέρει ότι
ποτέ δεν θα την απογοητεύσετε. Αν δεν έχετε µαντέψει ακόµα το ζώδιο
αυτής της γυναίκας αν και έχετε µιλήσει µαζί της σχεδόν µισή ώρα, µη
νοµίσετε ότι οι γυναίκες Καρκίνοι είναι πάντα τρυφερές και θέλουν
αγκαλιές.
Γενικά η γυναίκα Καρκίνος δεν είναι υπερβολική µε τα ρούχα της, γιατί
είναι ο τύπος που ξοδεύει τα χρήµατα τρέφοντας την οικογένεια της και
περιµένει να έλθουν οι εκπτώσεις πριν ξοδέψει. θα παρατηρήσετε ότι της
αρέσουν τα θηλυκά φορέµατα, κι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό
αναγνώρισης του ζωδίου της.
Όµως αντίθετα µε τις δυο διάσηµες Καρκίνους που αναφέρθηκαν παρά
πάνω, πολλές γεννηµένες σ αυτό το ζώδιο τείνουν να είναι αρκετά
παχουλές. Μήπως πανικοβάλλεστε γι αυτό το στοιχείο της "µικρής
µητέρας" που έχει; ∆εν χρειάζεται, γιατί αν µάθει από νωρίς να µην είναι
υπερπροστατευτική, δεν θα κάνει το ίδιο λάθος ξανά. Και δεν είναι πάντα
προετοιµασµένη να είναι "η νοικοκυρούλα".
Οι Καρκίνοι ίσως να είναι καλές νοικοκυρές, αλλά είναι καλές και σε
οτιδήποτε άλλο βάλουν στο µυαλό τους να κάνουν. Υπάρχει µια
κληρονοµική πρακτικότητα σ αυτό το ζώδιο, κι ένα δυνατό δηµιουργικό
χαρακτηριστικό, θα έχετε µια σύντροφο που είναι ίση µαζί σας σε πολλά
πράγµατα αν αποφασίσετε να έχετε µια Καρκίνο. θα είναι θαυµάσια µε
55

Αστρολογία
τα παιδιά, αν και απ τη στιγµή που θα αρχίζουν να µεγαλώνουν θα πρέπει
να αφήσει λίγο τα χαλινάρια.
Οι µητέρες Καρκίνοι έχουν την τάση να είναι υπερπροστατευτικές κι
αυτό µπορεί να οδηγήσει σε πολλές φασαρίες. Εάν έχετε αποφασίσει ότι
πρέπει να συναντήσετε µια γυναίκα Καρκίνο από πού θα πρέπει να
αρχίσετε; Μπορεί να είναι νοσοκόµα ή κοινωνική λειτουργός, µια
δουλειά που περιλαµβάνει τη φροντίδα ανθρώπων, ή µπορεί να διδάσκει
ή να είναι µέλος µιας αρχαιολογικής οµάδας (αγαπά πολύ την ιστορία).
Οι προτιµήσεις της και οι αντιπάθειές της θα εξαρτώνται από τις
διαθέσεις της! Της αρέσουν οι εκπλήξεις όπως ένα µεγάλο µπουκέτο
λουλούδια, ή ένα γεύµα για δυο στο αγαπηµένο της εστιατόριο για να
βγει λίγο από την κουζίνα της! Είναι ίσως περισσότερο συναισθηµατική
από τον άνδρα Καρκίνο όταν πρόκειται για κάρτες που θα έχουν µέσα το
τέλειο µήνυµα.
Η γυναίκα Καρκίνος αγαπά να γίνεται το επίκεντρο της προ Ενώ ο
Κριός έρχεται στον κόσµο λέγοντας "Εγώ πρώτος" ο Καρκίνος σωπαίνει
αλλά αισθάνεται πολύ - ίσως περισσότερο απ όσο οποιοσδήποτε από µας
θα µάθει ποτέ, γιατί για την Καρκίνο τα αισθήµατα δεν δίνονται εύκολα,
από τη στιγµή που έχει πληγωθεί µερικές φορές.
Αυτή η γυναίκα αγαπά τα ροµαντικά έργα και βιβλία, τα πάρτι µε
φίλους, να κάνει διακοπές στη θάλασσα ή να ταξιδεύει µε καράβι. Όµως
κατά βάθος αγαπά το σπίτι, - δεν χρειάζεται να ταξιδέψει σε εξωτικά
µέρη για να νοιώσει πλήρωση. Κι όταν έρθει η στιγµή να δώσετε το δώρο
σας, βεβαιωθείτε ότι θα το δώσετε µε αγάπη.
∆εν είναι απαραίτητο να κοστίζει ακριβά ή να είναι το πιο πρωτότυπο
δώρο στον κόσµο, γιατί για την Καρκίνο είναι η σκέψη που έχει σηµασία
από οτιδήποτε άλλο.
Ίσως να εκτιµά πράγµατα όπως ένα Βικτοριανό µενταγιόν, τα
µαργαριτάρια της γιαγιάς σας, ένα ασηµένιο πλαίσιο για φωτογραφία,
ένα δυο ροµαντικά βιβλία, µια µηχανή για µακαρόνια. Είναι επίσης οι
σκέψεις πίσω από τις πράξεις που µετράνε όταν έρχεται η στιγµή να
γοητεύσετε µια γυναίκα Καρκίνο, γι αυτό αν είναι να περάσετε µόνο µια
νύχτα πάθους, ξεχάστε το. Αγάπη και σεξ πρέπει να συνυπάρχουν και
όταν συνυπάρχουν είναι µαγεία.

56

Αστρολογία

23 Ιουλίου - 23 Αυγούστου
Αρσενικό, Φωτιά, Σταθερό
Μέρος του Σώµατος: Καρδιά, Πλάτη
Κυβερνήτης Πλανήτης: Ηλιος
Μέταλλο: Χρυσός
Ηµέρα: Κυριακή
Φυσικός Οίκος: 5ος
Χρώµα: Χρυσό, Πορτοκαλί
Πολύτιµος Λίθος: Ρουµπίνι
ΖΩ∆ΙΟ ΛΕΩΝ: Καρδιά, Πλάτη
Ο Λέων ελέγχει την καρδιά, τη σπονδυλική στήλη και τα νώτα. Οι
Λέοντες µε την τάση τους να ζήσουν ολοκληρωµένα τη ζωή, πρέπει να
προσέχουν ιδιαίτερα και να φρενάρουν κατά τη µέση ηλικία, αλλιώς
κινδυνεύουν από καρδιακή προσβολή.
ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ ΛΕΩΝ:Κυβερνά το δεξί µάτι, την σπονδυλική στήλη
και την καρδιά
Το παρουσιαστικό του Λέοντα έχει µία τονισµένη οµοιότητα µε το ζώο
που φέρει το ίδιο όνοµα, µε χαίτη από µαλλιά, φυσιογνωµία δυνατή ή
φίνα, µάτια γκρι-µπλε ή µε κηλίδες χρυσαφιές. Αντίθετα απ' αυτό που
υποστηρίζουν πολλοί αστρολόγοι, το Ζώδιο αυτό γενικά δεν δίνει παρά
µέτρια ζωτικότητα. Έχοντας τον Καρκίνο στο 12ο σπίτι, είναι συχνά τα
προβλήµατα της θρέψης. Εξ' άλλου οι Ιχθύες στο 8ο δίνουν µία τάση για
ενδοκρινολογικές ανωµαλίες. Πάντως αν δεν υπάρχει καµιά βίαιη όψη
που να προσβάλει τον Ήλιο, η ζωτικότητα θα είναι σ' όλους τους τοµείς
παρουσιάζει µία γρήγορη σωµατική εξασθένηση. Ένας τέτοιος
Ωροσκόπος αυξάνει την σηµασία της αισθηµατικής ζωής πράγµα που
κάνει τον άνθρωπο δηµιουργό, αλλά σπάνια κάνει και τον τοµέα της
καρδιάς ευτυχισµένο, αφού το Ζώδιο του Λέοντα είναι καθοριστικά
57

Αστρολογία
Ηλιακό και ο Ήλιος δεν ταυτίζεται µε κανένα άλλο άστρο. Τα ιδανικά
και η λεπτότητα δεν επιτρέπουν στους άντρες ή τις γυναίκες να ριχτούν
σε βάρβαρες περιπέτειες. Στον τοµέα τις φυσιολογίας, οι πιο συχνές
προσβολές είναι οι ανωµαλίες της καρδιάς και της σπονδυλικής στήλης,
όπως επίσης και τα προβλήµατα µε τα µάτια.
Θετικά Χαρακτηριστικά: Μεγαλόψυχος, γενναίος. ∆ηµιουργικός,
ενθουσιώδης, καλός οργανωτής. Με πλατιά αντίληψη, εκδηλωτικός και
ανοιχτόκαρδος.
Αρνητικά Χαρακτηριστικά: ∆ογµατικός, δεσποτικός, στοµφώδης,
σνοµπ. Μισαλλόδοξος, άκαµπτος στη γνώµη του.

Χαρακτήρας: Τίποτα το δυσκολονόητο ή περίπλοκο δεν υπάρχει στον
Λέοντα. Είναι απλούστατα ο βασιλιάς, ο διευθύνων, ο ηγέτης. Είναι
βέβαιος ότι αυτός είναι πολύ πιο ικανός να οργανώσει και να κατευθύνει
τη ζωή των άλλων από όσο είναι οι ίδιοι. Και, αν εκείνοι τον αποδεχτούν,
όλα πηγαίνουν καλά. Το ζώδιο αυτό όµως έχει και τα µειονεκτήµατά του,
ο Λέων µπορεί να δείχνει τάσεις για επέµβαση στις υποθέσεις των
άλλων, να είναι µισαλλόδοξος, αλαζονικός και υπερβολικά δογµατικός.
Πρέπει εποµένως να συνηθίσει να επανεξετάζει τις απόψεις του όσο πιο
συχνά µπορεί και να κάνει καλή χρήση της φυσικής, αυθόρµητης και
θέρµης γοητείας που αναµφίβολα διαθέτει. Στην καλύτερη περίπτωση, οι
Λέοντες είναι στοργικοί, ενθουσιώδεις, πρόσχαροι, αισιόδοξοι,
προορισµένοι να δίνουν τη χαρά και στους άλλους. Αυτό είναι ένα
πολύτιµο αγαθό, που δεν πρέπει να το υποτιµούν ή να το παραµελούν.
Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, οι Λέοντες είναι συχνά ευαίσθητοι και
πληγώνονται εύκολα στα αισθήµατά τους. ∆εν το δείχνουν ωστόσο, όταν
ένας Λέοντας αδικηθεί, συµπεριφέρεται µε µεγαλοψυχία. Αν οργιστεί
αληθινά, θα δείξει αποφασιστικά πως αυτός είναι ο "βασιλιάς" και θα
αναγκάσει εκείνον που τόλµησε ν αγνοήσει την υπεροχή του να
υποχωρήσει και ν αναγνωρίσει πως είναι κατώτερός του. Όποιο κι αν
είναι το κοινωνικό επίπεδο του Λέοντα, δείχνει πάντα µια υπεροχή και
ανωτερότητα στο περιβάλλον του, το "βασίλειό" του. Οι Λέοντες
διαθέτουν σηµαντική κλίση προς τη δραµατική τέχνη. Μερικοί µάλιστα
δηµιουργούν σκηνές, για να προσελκύσουν την προσοχή των άλλων. Η
υποκριτική τους όµως µπορεί να πάρει και πιο θετικές µορφές, ντύνονται
φανταχτερά, κάνουν εντυπωσιακές πράξεις, οργανώνουν εκδηλώσεις,
φροντίζουν γενικά να επωφελούνται από το κάθε τι, αλλά και
προσφέρουν ότι καλύτερο µπορούν για τους άλλους. Είναι επίσης
φοβερά αντίπαλοι. Οι Λέοντες είναι ικανοί να οργανώσουν και να
κατευθύνουν τους άλλους.
58

Αστρολογία

Πνεύµα - Τρόπος Σκέψης: Οι αντιλήψεις που διαµορφώνει ένας
Λέοντας στα νεανικά του χρόνια παραµένουν αµετάβλητες σε όλη του τη
ζωή, δείχνει µια επικίνδυνη τάση προς την ξεροκεφαλιά. Μπορεί οι
απόψεις του να είναι ξεπερασµένες για την εποχή του, αλλά µένει
προσκολληµένος σ αυτές µε πείσµα. Έχει πλατιά εποπτεία των
πραγµάτων και είναι ικανός να συλλάβει µε µια µατιά µια κατάσταση ή
ένα πρόγραµµα στις γενικές γραµµές του, αλλά του διαφεύγουν µερικές
φορές οι λεπτοµέρειες. Έχει µεγαλόπνοες ιδέες και µερικές φορές
µάλιστα υπερβολικός, αυτό όµως είναι αναπόσπαστο στοιχείο της
προσωπικότητάς του. ∆εν είναι ο τύπος που υποφέρει Από άγχος.
Μετέχοντας συχνά µε τη θέλησή του σε θεωρητικές συζητήσεις,
αποδεικνύεται καλύτερα πληροφορηµένος από όσο φαίνεται. Αν και
σπάνια υποφέρει από κατάθλιψη, µπορεί να καταρρεύσει εντελώς όταν
συµβεί να τον κυριέψει αυτή η κατάσταση. Έχει ωστόσο την ικανότητα
να αντιδράσει και να κατορθώσει να συνέλθει γρήγορα. Η
προσωπικότητά του τότε ξαναβρίσκει την ακτινοβολία της. Αν έχει
καλλιτεχνική φλέβα, αντλεί εύκολα εµπνεύσεις από τις διάφορες
καταστάσεις και ξέρει να δώσει µορφή στις ιδέες του. Η σκέψη του
λειτουργεί κατά τρόπο µεθοδικό και δηµιουργικό.

Συναισθηµατικές Σχέσεις: Από παράδοση ο Λέων θεωρείται
δύσκολος στον γάµο, προπαντός αν έχει τον Λέοντα Ωροσκόπο. Οι
Λέοντες αυτοί λοιπόν πρέπει να προσέχουν όταν δηµιουργούν έναν
µόνιµα αισθηµατικό δεσµό. Ένας Λέοντας έχει ανάγκη από ένα
αγαπηµένο πρόσωπο που να είναι άξιο να το λατρεύει και να το
θαυµάζει. Οι Λέοντες είναι εξαιρετικά πιστοί και αφοσιωµένοι στις
σχέσεις τους και εκδηλώνουν την αγάπη και την αφοσίωσή τους µε τον
πιο θετικό τρόπο. Οι γυναίκες Λέοντες, ως σύζυγοι, πρέπει να
καταστείλουν την τάση τους να παίζουν τον ανδρικό ρόλο.
Οικογενειακές Σχέσεις: Ένας Λέοντας περιµένει τόσα πολλά από το
παιδί του, όσα απαιτεί και από τον εαυτό του, γι αυτό και έχει την τάση
να απογοητεύεται αδικαιολόγητα, αν το παιδί του δεν ανταποκριθεί στις
προσδοκίες του. Ένας πατέρας Λέοντας µπορεί να είναι υπερβολικά
δεσποτικός µε το παιδί του, γενικά όµως οι Λέοντες δεν παίρνουν τον
πατρικό ρόλο σαν βάρος. Αντίθετα, τον δέχονται µε µεγάλο
ενθουσιασµό, εκτός αν δεν τον δεχτούν καθόλου. Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι Λέοντες ξοδεύουν για τα παιδιά του περισσότερα από όσα τους
επιτρέπουν οι δυνατότητές τους και µερικές φορές µάλιστα για σκοπούς
όχι θετικούς. Αισθάνονται πάρα πολύ υπερήφανοι γι αυτά και, αν
59

Αστρολογία
δείχνουν και τα παιδιά τον ίδιο ενθουσιασµό και την ίδια ζωτικότητα, η
οικογένεια είναι εξαιρετικά ευτυχισµένη. Αν όµως το παιδί είναι δειλό
και µαζεµένο, οι γονείς πρέπει να προσέχουν να µην το συνθλίβουν µε
την πίεσή τους. Γενικά όµως, οι Λέοντες γονείς βρίσκουν µεγάλη χαρά
στην ανατροφή των παιδιών τους. Το παιδί Λέοντας χρειάζεται
προσεκτική µεταχείριση. Μπορεί να είναι υπερβολικά ευχαριστηµένο µε
τον εαυτό του και, χωρίς βέβαια να κάµψουµε το πνεύµα του, πρέπει να
το καθοδηγήσουµε. Είναι ανάγκη να κατανοηθεί ότι, όσο κι αν είναι
αξιοθαύµαστα ένα τέτοιο παιδί, δεν είναι επιτέλους το µόνο παιδί στον
κόσµο και ούτε, οπωσδήποτε, το πιο έξυπνο από όλα. Η κριτική ωστόσο
πρέπει να γίνεται µε προσοχή, γιατί, αν συµβεί να καµφθεί ο
ενθουσιασµός του, υπάρχει ο κίνδυνος ίσως να µην έχει τη δύναµη για να
ξαναπροσπαθήσει.
Επαγγελµατική Σταδιοδροµία: Ηθοποιός, χορευτής, δάσκαλος,
σύµβουλος νέων, διευθυντής επιχείρησης, επαγγελµατίας αθλητής,
αστρολόγος, κοσµηµατοπώλης. Γενικά, κάθε επάγγελµα που δίνει την
ευκαιρία για επαφή µε κοινό και επίδειξη ταλέντων. Ένας Λέοντας είναι
φιλόδοξος αλλά ποτέ απάνθρωπος στις µεθόδους του. Υποτάσσεται
θεληµατικά, φτάνει ν αναγνωρίζει τον ανώτερό του άξιο του σεβασµού
του και η εργασία του να του αρέσει. Θα υπέφερε φοβερά σε µια εργασία
που την βρίσκει πληκτική και χωρίς ενδιαφέρον. Αν ο ανώτερός του είναι
ηλίθιος ή στενοκέφαλος ή αδέξιος οργανωτής, ένας από τους δυο θα
µείνει στην εργασία. Οι Λέοντες έχουν ανάγκη να εκφράζουν µε την
εργασία τους τη ζωτικότητά τους και τον ενθουσιασµό τους για τη ζωή
και συχνά αφοσιώνονται µε πάθος στην εργασία τους, εργασία και
ανάπαυση είναι γι αυτούς αδιαχώριστα, προπαντός αν πρόκειται για
καλλιτεχνική ή άλλη δηµιουργική απασχόληση. Η επαγγελµατική τους
δραστηριότητα τους απορροφάει τόσο πολύ, που δεν έχουν καιρό για
χόµπι ή αναψυχή. Ο Λέοντας είναι εχθρός του ερασιτεχνισµού σε όλες
του τις µορφές και σε όλα θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατόν, αν και η
θεατρική του κλίση του γεννάει την επιθυµία πότε-πότε να υποδύεται
εντυπωσιακούς ρόλους σε ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις του
κοινωνικού του κύκλου. Ο Λέοντας είναι εξαίρετος δάσκαλος, ίσως
περισσότερο µε µεγαλύτερα παιδιά, παρά µε εκείνα τις πολύ µικρής
ηλικίας.

60

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά του Άνδρα Λέοντα

Είστε προετοιµασµένη να λατρεύετε έναν άνδρα σαν να ήταν βασιλιάς;
Μπορείτε να είστε πιστή τρυφερή και να υποταχθείτε στις βασιλικές
ιδιοτροπίες αυτού του κυβερνήτη; Το βρίσκετε εύκολο να κάθεστε και να
αφήνετε κάποιον άλλον να δίνει τις διαταγές;
Σας είναι εύκολο να τον επαινείτε (ακόµα κι αν έχετε δικαιολογηµένες
αµφιβολίες).
Ο Λέων το Λιοντάρι είναι το δεύτερο από τα ζώδια της Φωτιάς και
χωρίς αµφιβολία είναι ο Βασιλιάς του Ζωδιακού.
Αυτός ο άνδρας που κυβερνάται από τον ήλιο ακτινοβολεί φως και
απέραντη δύναµη. ∆εν είναι ο τύπος του άνδρα που θα παίξει κανείς µαζί
του εκτός κι αν συµβεί να είναι ένας άλλος Λέων και που να µπορεί να
βρυχάται και να οργίζεται τόσο δυνατά όσο αυτός!
Είναι περισσότερο κυνηγός από τον Κριό αλλά το ίδιο ροµαντικός.
Ακόµα κι ο Καρκίνος κι ο Ιχθύς θα έχουν πρόβληµα να ταιριάξουν µε τον
ροµαντικό ιδεαλισµό του όταν έχει βρει τη σύντροφο που θέλει να
παγιδεύσει. Με το νόµο της ζούγκλας, από τη στιγµή που έχει βρει τη
σύντροφό του, αλίµονο σ αυτόν που θα προσπαθήσει να επέµβει, η
περιοχή του λιονταριού είναι δική του για πάντα.
Τα γενέθλια του Λέοντα συµπίπτουν µε τη θερινή εποχή, όταν ο Ήλιος
βρίσκεται στο Ζενίθ του. Τότε είναι που ο Λέων είναι ο εαυτός του, και
χρειάζεται τον ήλιο ίσως περισσότερο από τα άλλα ζώδια. Οι γκρίζες
βροχερές ηµέρες σκιάζουν την προσωπικότητα του γιατί χρειάζεται τη
λαµπρότητα της καθαρής καλοκαιριάτικης ηµέρας για να νοιώθει τελείως
ζωντανός.

61

Αστρολογία
Και, βεβαίως, χρειάζεται να είναι ερωτευµένος. Είναι ίσως ένα απ τα
δυνατότερα ζώδια, αλλά στην αγάπη είναι σαν µικρό παιδί. Το λιοντάρι
γίνεται µια γατούλα που γουργουρίζει ευτυχισµένη, ο βρυχηθµός του έχει
ξεχαστεί.
Ο Λέων αστρολογικά έχει σχέση µε την καρδιά και όταν τη χαρίζει
(µεταφορικά βέβαια) τη δίνει για πάντα - εάν µπορείτε να φανείτε
αντάξια των προσδοκιών του! Ο Λέων είναι επίσης ένα από τα ζώδια που
έχουν σχέση µε τον κόσµο του θεάµατος.
Έχετε ερωτευθεί λοιπόν έναν άνδρα που η προσωπικότητά του
ακτινοβολεί γοητεία, που σας κοιτάει στα µάτια σαν να ήσασταν η
µοναδική γυναίκα στον κόσµο; Κοιτάξτε τα µαλλιά του (εκτός κι αν έχει
φθάσει σε µια ηλικία και έχει χάσει τα περισσότερα) - δεν µοιάζουν µε
λιονταρίσια χαίτη; Έχει γενειάδα;
Ο Λέων έρχεται στον κόσµο πεισµένος ότι είναι Βασιλιάς, και όλοι
γύρω του είναι υπήκοοί του. Οι πρώτες του κραυγές για φαγητό ίσως ν
αντήχησαν σαν βρυχηθµοί γιατί ακόµα και τα µωρά αυτού του ζωδίου
απεχθάνονται να περιµένουν για οτιδήποτε, πολύ δε περισσότερο να τους
αρνούνται κάτι. Και αν η µητέρα του αναρωτήθηκε γιατί αυτό το
λαµπερό µικρό προσωπάκι συνοφρυώθηκε ξαφνικά όταν ξένοι κοίταξαν
µέσα στην κούνια του, ήταν επειδή αισθάνθηκε ότι δεν τον επαίνεσαν
αρκετά!
Έτσι λοιπόν αν αυτός ο όµορφος γενειοφόρος µε το χαµόγελο που
φωτίζει όλο του το πρόσωπο διασχίσει το δωµάτιο για να ρωτήσει το
όνοµα σας, και την ίδια στιγµή λέει ότι έχει βαρεθεί τους υπόλοιπους και
θάθελε να πάτε µαζί κάπου αλλού -το µαντέψατε- είναι Λέων!
Βέβαια όλοι οι Λέοντες δεν συµπεριφέρονται το ίδιο και δεν µοιάζουν.
Ίσως γνωρίζετε αρκετά γύρω απ την Αστρολογία για να ξέρετε ότι η
προσωπικότητα κάποιου εξαρτάται και από την ώρα και το µέρος
γέννησης, από τη Σελήνη, Ωροσκόπο και τις σχέσεις των πλανητών στο
ωροσκόπιο. Όµως θα προκαλούσα οποιονδήποτε να µου δείξει έναν
Λέοντα που δεν θέλει να είναι αφεντικό!
Αλλά αν πρόσφατα γνωρίσατε κάποιον που δεν ταιριάζει ακριβώς µε
τις περιγραφές µου, έχετε όµως την υποψία ότι είναι Λέων, προσπαθήστε
να µαντέψετε το ζώδιο του χωρίς να ρωτήσετε.
Μάθετε αν του αρέσει να πηγαίνει στο θέατρο ή αν έχει δει κάποιες
καλές ταινίες πρόσφατα. Γιατί ενώ δεν µπορεί ο κάθε Λέων ν ασχολείται
µε το θέαµα, οι περισσότεροι αγαπούν τη λάµψη του θεάµατος και
ενδιαφέροντα για ότι συµβαίνει γύρω απ αυτό. Την επόµενη µισή ώρα
πιθανώς να σας µιλά για τα κουτσοµπολιά στο χώρο του θεάµατος.
62

Αστρολογία
Τώρα έχετε γόνιµο έδαφος να τον ρωτήσετε δήθεν αδιάφορα αν τα
γενέθλιά του είναι στο τέλος του Ιούλη ή τον Αύγουστο. Μπορείτε να
µάθετε για τη δουλειά του.
Αν δεν διευθύνει κάποια εταιρία ή δεν προσπαθεί να αναλάβει µια,
είναι βέβαιο ότι θα έχει κάποια διευθυντική θέση κάπου. Εάν µιλά για τη
δουλειά του µ ενθουσιασµό, αλλά δεν φαίνεται ο τύπος του άνδρα που θα
µείνει αργά στο γραφείο όταν υπάρχει κάτι για διασκέδαση το βράδυ, θα
νοιώσετε πιο ασφαλής και προετοιµασµένη να βγάλετε συµπέρασµα.
Τα επαγγέλµατα του Λέοντα έχουν σχέση µε το θέατρο, σκηνοθεσία,
µόδα, δηµόσιες σχέσεις, διεύθυνση εταιριών και θεάτρων, Αν ακόµα
δυσκολεύεστε να αποφασίσετε ποιο είναι το ζώδιό του κοιτάξτε τα ρούχα
του. Όσα κι αν κερδίζει ένας Λέοντας πρέπει να φαίνεται
εκατοµµυριούχος. Είναι το σύµβολο του συλλέκτη (όπως και το θηλυκό
του αντίστοιχο) και θα προτιµά να έχει ένα κοµµάτι του Gucci, Hermes ή
του Giorgio of Beverly Hills, παρά µια δωδεκάδα από µια βιοµηχανία
που το όνοµά της δεν του λέει τίποτα.
∆εν είναι πολύ σνοµπ, αισθάνεται όµως καλύτερα αν φορά κάτι που
προέρχεται από ένα γνωστό σχεδιαστή, έτσι ποτέ δεν τσιγκουνεύεται να
ξοδέψει (πολλές φορές περισσότερα απ ότι αντέχει το πορτοφόλι του).
Ο Λέων είναι ένα από τα πιο υπερβολικά ζώδια. ∆εν είναι µόνο τα
ρούχα που φορά που µπορούν να προσελκύσουν την προσοχή σας.
Αυτός ο άνδρας γνωρίζει ότι είναι ωραίος, και όπως το λιοντάρι στη
ζούγκλα έχει µεγάλο µαγνητισµό και δύναµη, έτσι κι αυτός. Σχεδόν
νοιώθετε ότι εκτιµά τη λεία του, έτοιµος να αρπάξει αυτό που συνήθως
είναι ένα εκούσιο θύµα! Αυτό το θαυµάσιο χαµόγελο που φωτίζει όλο
του το πρόσωπο, ο τρόπος που κυριαρχεί στην παρέα, είναι
ακαταµάχητος. Είναι ο βασιλιάς που ψάχνει για τη βασίλισσά του, έτσι
βρήκατε έναν "αληθινό" εραστή! ∆εν θα αργήσετε να καταλάβετε ότι
αυτός ο άνδρας θέλει να τον µεταχειρίζονται σαν βασιλιά από την αρχή.
Είναι ο µόνος ρόλος που αισθάνεται ότι είναι δικαιωµατικά δικός του.
Αν αποφασίσετε ότι ένας Λέων σας ταιριάζει, αφήστε τον να γίνει το
αφεντικό για λίγο, µη ξεχνώντας ότι κατά βάθος είναι ένα µικρό
χαριτωµένο ζωάκι που θέλει µόνο να αποδείξει ότι σας δάµασε µε τον
τρόπο που ήθελε. Οι έπαινοι και τα κοµπλιµέντα σηµαίνουν πολλά - όταν
νοιώθει ότι τα εννοείτε! Αποφασίσατε ότι αυτός ο άνδρας είναι για σας;
Είστε προετοιµασµένη για κάθε του νεύµα και κάλεσµα (µέσα στα όρια
βέβαια); Νοιώθετε ότι είναι ο πιο καλόκαρδος, φιλικός και γενναιόδωρος
άνδρας που είχατε να συναντήσετε πολύ καιρό, και ότι είναι θαυµάσιο να
είστε µε κάποιον που αισθάνεται περήφανος να είναι µαζί σας; Εάν µέχρι
τώρα υπήρξε µόνο στα όνειρά σας, πού θα ψάξετε να τον βρείτε; Κατ
αρχάς εκεί που λάµπει ο ήλιος! ή τουλάχιστον κάπου που να έχει την
63

Αστρολογία
ευκαιρία να λάµπει αυτός! Του αρέσουν τα πάρτυ, είναι θαυµάσιος
οικοδεσπότης και µπορεί να είναι ο διευθυντής του τοπικού σας
θεατρικού οµίλου. Αν του αρέσουν τα σπορ θα επιδεικνύει το στυλ του
στο γήπεδο του τένις.
∆εν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο µέρος για να βρείτε αυτόν τον
άνδρα, βρίσκεται πάντα εκεί που υπάρχει δράση - εκτός κι αν βρίσκεται
σε µια από τις τεµπέλικες του µέρες. Παρ όλο που είναι ένα από τα ζώδια
της Φωτιάς, του αρέσει να ξεκουράζεται, ίσως περισσότερο απ ότι
φαντάζεστε. Εάν ελπίζετε να συναντήσετε έναν λέοντα στις διακοπές,
καλύτερα να προετοιµαστείτε και να µαζέψετε χρήµατα για διακοπές
άνετες ακριβές και πολυτελείς!
Στους Λέοντες δεν αρέσει να µένουν σε µικρές πανσιόν εκτός κι αν
γνωρίζουν ότι είναι µοναδικές. Περιµένουν όσο ποτέ να τους
συµπεριφέρονται βασιλικά και είτε είναι στη θάλασσα, στις λίµνες ή στα
βουνά ο ήλιος θα πρέπει να λάµπει. Εάν τον γνωρίσετε στις διακοπές, θα
διασκεδάσετε πολύ, και θα είναι µια από τις πιο ροµαντικές εποχές στη
ζωή σας. Η τέχνη της γοητείας είναι σπουδαία για τον Λέοντα και
µπορείτε να στοιχηµατίσετε τη ζωή σας ότι αν πηγαίνει διακοπές µόνος
του,
ψάχνει
για
την
αγαπηµένη
των
ονείρων
του.
Στις διακοπές µπορεί να αφεθεί και να µη σκέπτεται τη δουλειά του.
Εάν σας ερωτευτεί, θα έχετε έναν από τους πιο θαυµάσιους εραστές που
γνωρίσατε ποτέ. Όµως αλοίµονό σας αν σας πιάσει να φλερτάρετε µε
κάποιον άλλο. Αυτός ο άνδρας πρέπει να είναι το αφεντικό και στο
κρεβάτι και έξω απ αυτό! Στον ίδιο όµως αρέσει να φλερτάρει µε άλλες αλλά βεβαίως, ίσως µαντέψατε, δεν θα του αρέσει αν εσείς τσν
κατσαδιάσετε!
Αυτό που ισχύει για σας δεν ισχύει για τον Λέοντα! Μη στενοχωριέστε
όµως, ένας Λέοντας που βρίσκει τη σωστή γυναίκα δεν θα µείνει µακριά.
Μην ξεχνάτε ότι θέλει να παίρνει τόση αγάπη όση δίνει. Εάν είναι
πραγµατικά σίγουρος για τα αισθήµατά σας γι αυτόν και νοιώθει το ίδιο
για σας, ο βασιλιάς της ζούγκλας συνήθως δεν ψάχνει για άλλη
σύντροφο. Παρ όλο που του αρέσει να είναι αυταρχικός, δεν θέλει
κάποια που συνέχεια θα νοιώθει δέος µπροστά του - του αρέσουν οι
δυνατές γυναίκες - εφ όσον δεν είναι δυνατότερες απ αυτόν, θαυµάζει
την ανεξαρτησία στους άλλους, εφ όσον όµως αντιλαµβάνονται ότι θα
πρέπει να έρχονται όταν τους καλεί!
Μπορεί να φαίνεται εγωιστής µερικές φορές (στην πραγµατικότητα δεν
είναι, γιατί είναι ένας από τους πιο γενναιόδωρους άνδρες γύρω µας),
αλλά η περηφάνια του δεν τον αφήνει να βρίσκεται σε δεύτερη µοίρα.

64

Αστρολογία
Πρέπει να είναι ο κυρίαρχος σε όλα και µόνο αν είστε Λέων γυναίκα
µπορείτε να ελπίζετε ότι θα τον δαµάσετε.
Έτσι µην προσπαθείτε να τον νικήσετε παίζοντας το παιχνίδι του και
πάντα να τον κάνετε να αισθάνεται ότι είστε περήφανη που είστε µαζί
του, εκτός βέβαια αν κάνει κάτι τόσο φοβερό που έχετε κάθε λόγο να
βρυχάστε και σεις. Αυτός ο άνδρας έχει χρυσή καρδιά, θα σας δώσει ότι
µπορεί - και του αρέσει να κάνετε και σεις το ίδιο γι αυτόν.
Του αρέσει να παίρνει µικρά δώρα, δε χρειάζεται να είναι πολύ ακριβά
- γιατί είναι η σκέψη που έχει σηµασία γι αυτόν - αλλά µπορείτε να του
αγοράσετε µια κολόνια Giorgio ή ένα καλάθι µε την αγαπηµένη του
σαµπάνια! Να ξέρει ότι τον αγαπάτε αρκετά για να θυµάστε την επέτειο
της πρώτης µέρας της γνωριµίας σας να κάνετε ένα πάρτυ έκπληξη µε
όλους τους καλούς του φίλους όταν παίρνει µια σπουδαία προαγωγή να
αγοράζετε εισιτήρια για κάποιο µιούζικαλ που λαχταρούσε να δει... όλα
αυτά σηµαίνουν πολλά για έναν Λέοντα. Βεβαίως, αν αντέχει το
πορτοφόλι σας, είναι αλήθεια ότι του αρέσει να φορά χρυσά, γιατί είναι
το χρώµα του και το αγαπηµένο του µέταλλο. (Τι λέτε λοιπόν για µια
επίχρυση οδοντόβουρτσα;).
Μερικές φορές όµως µπορεί να συναντήσετε έναν άνδρα Λέοντα που
παραδόξως να φαίνεται υποταγµένος, κι αν αναρωτιέστε γιατί, είναι εξ
αιτίας της αγάπης, επειδή ο Λέων δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την
απόρριψη. Εάν είχε κάποια καταστροφική ερωτική σχέση µε κάποιαν που
ένοιωθε ότι θα κατακτούσε τον κόσµο γι αυτήν, η καρδιά του θα έχει
πληγωθεί άσχηµα και θα του πάρει πολύ χρόνο να αναρρώσει. Γι αυτό θα
δυσκολευτείτε να τον πείσετε ότι δεν θα τον απογοητεύσετε.
Μην ψάχνετε το παρελθόν του γιατί, εφ όσον είναι τόσο ανοιχτός, θα
σας πει ό,τι θέλετε να ξέρετε, και θα πρέπει να αφήσετε τα υπόλοιπα.
Από τη στιγµή που οας εµπιστευτεί και δεν τον απογοητεύσετε, µπορεί
να είναι δικός σας για πάντα. θα αναρωτιέστε ίσως αν, όταν ο Λέων
εραστής δηµιουργήσει µια σταθερή σχέση θα γίνει ακόµα πιο
αυταρχικός, προσδοκώντας να γίνεται το δικό του σε όλα (είναι σίγουρα
αλήθεια ότι αυτός ο άνδρας ποτέ δεν θα δεχτεί να τον διατάζει µια
γυναίκα, αλλά αν έχετε φθάσει στο σηµείο να ζείτε µαζί του είναι
αµφίβολο να γίνει κάτι τέτοιο, αλλιώς θα είχατε πάρει δρόµο προ
καιρού)!
∆εν πρέπει να ανησυχείτε, γιατί αν είναι πραγµατικά ευτυχισµένος ο
βρυχηθµός του δεν θα ακούγεται πολύ συχνά. θα είναι πάντα ο ίδιος
θαυµάσιος ροµαντικός εραστής που ερωτευτήκατε στην αρχή, και δεν θα
βαρεθείτε ποτέ τα παιχνίδια του στην κρεβατοκάµαρα. Όµως πρέπει να
παίξετε το δικό σας ρόλο επίσης. Ποτέ να µην ξεχνάτε ότι πάντα θέλει να
είναι περήφανος για σας - τη γυναίκα που αιχµαλώτισε την καρδιά του.
65

Αστρολογία
Γιατί όπως του αρέσει οι άλλοι άνθρωποι να τον θαυµάζουν - θέλει να
θαυµάζουν και σας.
Έτσι ή αλλιώς αισθάνεται ότι αυτός σας διάλεξε, έτσι αν γνωρίζετε
κατά βάθος ότι ήταν η δική σας τέχνη της γοητείας που τον παγίδεψε,
αυτό είναι ένα µικρό µυστικό που θα πρέπει να το κρατήσετε για πάντα
δικό σας.
Η ζωή µε τον Λέοντα εραστή µπορεί µερικές φορές να είναι
εξοργιστική, ειδικά όταν βρίσκεται σε µια από τις υπερβολικές
αυταρχικές διαθέσεις του ή όταν ο διευθυντής της τράπεζας τηλεφωνεί
για να σας πει ότι ο κοινός σας λογαριασµός παρουσιάζει παθητικό και
γνωρίζετε καλά ότι δεν είναι εξ αιτίας σας ή όταν σας τηλεφωνεί στις 5
το απόγευµα για να σας πει ότι έχει προσκαλέσει ένα σπουδαίο
συνάδελφο και τη σύζυγό του για δείπνο το ίδιο βράδυ.
Όµως µε τον Λέοντα η ζωή σας δεν Θάνοι ποτέ βαρετή, θα είναι
γεµάτη µε πολύ λάµψη και πάρα πολύ αγάπη. Τι θα ήταν σπουδαιότερο
από αυτό;

66

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά της Γυναίκας Λέοντα

θυµηθείτε την Τζάκυ Ωνάση, τη Μαντόνα, την Πριγκίπισσα Μαργαρίτα,
την Πριγκίπισσα ʼννα, τη Λούση Μπολ και τη Σούζαν Τζωρτζ. ∆εν είναι
οι τύποι των γυναικών που φαίνονται και δεν ακούγονται!
Έτσι εάν η αγαπηµένη των ονείρων σας είναι η "γυναίκα που λέει
πάντα ναι" που λατρεύει το χώµα που πατάτε θα ήταν καλύτερα να
ξεχάσετε
ότι
µπορείτε
να
γοητεύσετε
µια
Λέαινα.
Τουλάχιστον έτσι µπορεί να φαίνεται την αρχή. Όµως µην εξαπατείστε
από τους αυταρχικούς τους τρόπους, γιατί ο καλύτερος τρόπος για να την
κερδίσετε είναι να της κάνετε το αφεντικό για λίγο. Μπορεί να είναι
πάρα πολύ ισχυρή και βέβαια αυτό είναι εις βάρος της, και κατά βάθος το
ξέρει. Συχνά θα καλωσορίσει τον άνδρα που της δείχνει ότι αυτός είναι
το αφεντικό, εφ όσον σας σέβεται και θυµάστε να την επαινείτε όταν
χρειάζεται.
Η γυναίκα Λέων κυβερνάται από τον Ήλιο και προφανώς έχει πολλά
από τα χαρακτηριστικά όπως ο άνδρας Λέων, ακτινοβολεί λάµψη όταν
µπαίνει σένα ένα δωµάτιο. Η χαίτη των µαλλιών της είναι µεγαλύτερη
από του άνδρα Λέοντα Συχνά πέφτει στο πρόσωπο της, δήθεν
ακατάστατα όχι όµως πάρα πολύ γιατί αυτό θα αφαιρούσε κάτι από τη
βασιλική της εµφάνιση.
Αυτή η γυναίκα έχει πολύ σεξ-απήλ και το γνωρίζει. Πρέπει να είναι η
κυριότερη πράξη στο έργο, το κέντρο της έλξης. Το προσκήνιο φτιάχτηκε
γι αυτήν. Αφήστε τους άλλους ανθρώπους στη χορωδία οι Λέαινες
γυναίκες όπως η Σάρα Μπράιτµαν ξέρουν ότι πρέπει να είναι πάντα στο
προσκήνιο. Έτσι για να αιχµαλωτίσετε την καρδιά αυτής της γυναίκας
δεν πρέπει µόνο να σας σέβεται, αλλά θα ήταν καλύτερα για σας να είστε
ο κύριος του παιχνιδιού όταν είναι η στιγµή του έρωτα - και του σεξ!
∆εν θα ανεχτεί τους εγωιστές εραστές, βεβαιωθείτε λοιπόν ότι η

67

Αστρολογία
τεχνική σας είναι τέλεια. Αν νοµίζετε όµως ότι θα βρεθείτε µε κάποια
αλαζονική, απαιτητική στρίγκλα, κάνετε λάθος. Όπως µε τον άνδρα
Λέοντα έτσι κι η καρδιά αυτής της γυναίκας είναι πολύ µεγάλη, ο
βρυχηθµός της µπορεί ν ακούγεται δυνατός αλλά κατά βάθος είναι µόνο
µια
τρυφερή
γατούλα
που
θέλει
να
αγαπηθεί.
Προσπαθήστε να καταλάβετε ότι δεν είναι εύκολο να είναι κάποιος
γυναίκα Λέων, το δεύτερο από τα ζώδια της φωτιάς. Περιγράφεται πάντα
σαν δυνατή, ισχυρή, αυταρχική, κυριαρχική αρχηγός µεταξύ των
γυναικών. Μερικές φορές της είναι πραγµατικά δύσκολο να µετριάσει τη
δύναµη της προσωπικότητας της, γιατί. το να δίνει διαταγές της είναι
πολύ εύκολο. Πιθανώς να ήταν ο αρχηγός της παρέας όταν ήταν µικρή και η εικόνα δεν έχει αλλάξει. Αυτό που ήθελε κατά κάποιον τρόπο το
κατάφερε.
Οι εύκολες νίκες όµως δεν σηµαίνουν τίποτα γι αυτήν, γι αυτό πολύ
συχνά αντιµετωπίζει δυσκολίες µε τους άνδρες. Η γυναίκα Λέων θέλει να
είναι ερωτευµένη - είναι βασικό γι αυτήν να αισθάνεται πραγµατικά
πλήρωση. Το πρόβληµα είναι ότι είναι πολύ εύκολο να χάσει την καρδιά
της για κάποιον που ερωτεύθηκε λόγω της εµφάνισης του και της
ικανότητας του στο κρεβάτι.
Ο άνδρας που είναι ωραίος και καλοντυµένος, αυτός που την πηγαίνει
σ όλα τα κατάλληλα µέρη έχει µάθει ένα σίγουρο τρόπο για να γοητεύσει
αυτή την πύρινη γυναίκα. Όµως, .για να αιχµαλωτίσετε αληθινά την
καρδιά της πρέπει να έχετε κάτι παραπάνω, πρέπει να έχετε αντοχή,
µυαλό που να συνδυάζεται µε τη δύναµη σας, και πρέπει να τη διατάζετε
(όχι πολύ) τόσο που να την κάνετε να δει ότι εσείς είστε το αφεντικό.
Εάν η αγαπηµένη των ονείρων σας καταλήξει να γίνει η σύντροφος της
ζωής σας, είναι ο τύπος της γυναίκας που θα τα δώσει όλα για να σας
κάνει ευτυχισµένο. θα είναι θαυµάσια οικοδέσποινα και θα έχουν να λένε
για τα πάρτι της. θα είναι πολύ τρυφερή µητέρα (µολονότι όταν τα παιδιά
αρχίζουν να µεγαλώνουν ίσως θα πρέπει να συνηθίσει σιγά-σιγά να µην
είναι το κέντρο της προσοχής).
Εάν δεν µπορείτε να µαντέψετε το ζώδιο της από τα µαλλιά της, ή τα
µοντέρνα ρούχα της (που έχουν την Ιταλική ή Γαλλική φίρµα απ την
κορυφή µέχρι τα νύχια), θα είναι βέβαιο ότι θα νοιώσετε τη δύναµη της
προσωπικότητας της. Αυτή είναι η γυναίκα που πιθανώς θα σας
γοητεύσει εάν δεν είστε αρκετά γρήγορος να το κάνετε πρώτος!
Γιατί µην ξεχνάτε ότι δεν έχει τύψεις για ό,τι κάνει. Αυτή η γυναίκα
είναι κυνηγός κι αν είστε το θήραµα περιµένετε σ απολαύσετε
συναρπαστικές στιγµές. Πού θα τη βρείτε λοιπόν εάν δεν έχει µια θέση
υπεροχής στην εταιρεία που εργάζεστε;

68

Αστρολογία
Είναι µια δυναµική εργαζόµενη γυναίκα, µια φθασµένη ηθοποιός,
σύµβουλος δηµοσίων σχέσεων και θα την βρείτε όπου γίνεται πάρτι, στις
disco σίγουρα θα βρείτε µια Λέαινα.
Εργάζεται σκληρά και παίζει σκληρά. Της αρέσει κάθε τι που
συνδέεται µε τον κόσµο του θεάµατος. Λατρεύει τις διακοπές σε
ηλιόλουστα εξωτικά κλίµατα, όπου θα τη µεταχειρίζονται σαν
βασίλισσα, βεβαίως! Εάν είναι η οικοδέσποινα του πάρτι που είστε
προσκεκληµένος το καλύτερο δώρο είναι µια σαµπάνια.
Λατρεύουν να παίρνουν δώρα σ όλα τα σχήµατα και µορφές, τζηνς απ
του Armani και ακριβά γαλλικά αρώµατα - αλλά δεν πρέπει να
απελπίζεστε αν ο λογαριασµός της τράπεζα σας δεν θα επιτρέψει τέτοια
υπερβολικά δώρα. Είναι η σκέψη που µετράει γι αυτήν (Αλλά αν
µπορείτε να ξοδέψετε να θυµάστε ότι αγαπούν τον χρυσό - ιδίως τα
χρυσά βραχιόλια! Είναι λίγο δύσκολο να γοητεύσετε µια Λέαινα αλλά
αξίζει τον κόπο, γιατί θα καταλήξετε µε µιαν απίστευτα πιστή και
τρυφερή σύντροφο - εφ όσον βέβαια έχετε δαµάσει µερικούς απ τους πιο
αυταρχικούς της τρόπους.
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα την αφήσετε ποτέ να αντιληφθεί ότι γνωρίζετε
ότι δεν είναι τόσο σκληρή όσο υποκρίνεται, θέλει να τη σέβεστε για τη
δυνατή προσωπικότητα της και να τη µεταχειρίζεστε σαν βασίλισσα αυτό είναι - δικαίωµα του Λέοντα απ τη γέννηση του.

69

Αστρολογία

24 Αυγούστου - 22 Σεπτεµβρίου
Θηλικό, Γη, Ευµετάβλητο
Μέρος του Σώµατος: Νευρικό Σύστηµα, Έντερα
Κυβερνήτης Πλανήτης: Ερµής
Μέταλλο: Υδράργυρος
Ηµέρα: Τετάρτη
Φυσικός Οίκος: 6ος
Χρώµα: Χρυσό, Βιολετί σκούροί
Πολύτιµος Λίθος: Ίασπις, Τοπάζι
ΖΩ∆ΙΟ ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κοιλιά, Ασθένειες Σπλάχνων
Η Παρθένος ελέγχει το νευρικό σύστηµα και τα έντερα. Οι Παρθένοι
υποφέρουν από εντερικές και στοµαχικές παθήσεις, το ίδιο όπως και οι
Καρκίνοι. Είναι επίσης το ίδιο ανήσυχοι και αγχώδεις, αλλά η τάση αυτή
σχετίζεται άµεσα µε νευρική ένταση. Είναι απαραίτητη γι' αυτούς µια
µετρηµένη δίαιτα και συνήθως είναι χορτοφάγοι.
ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κυβερνά τα έντερα και την σπλήνα
Φυσιογνωµικά η Παρθένος, µία που είναι µερκουριακό Ζώδιο,
αναγνωρίζεται από την µεγάλη λεπτότητα των γραµµών του. Ηθικά και
οι άντρες και οι γυναίκες είναι πολύ έξυπνα άτοµα, αλλά αναπτύσσουν
µία τέτοια αίσθηση κριτικής που πέφτουν στον αρνητισµό. ∆εν µπορούν
να επικοινωνήσουν εύκολα µε τους άλλους και ιδιαίτερα µε το αντίθετο
φύλο, λόγω τις οξύτητας του πνεύµατος τους και των συνηθειών τους

70

Αστρολογία
που δεν τις εγκαταλείπουν αδιάκοπα σʼ αυτό που για τα άλλα ζώδια
είναι γνωστό ή περασµένο. Ένας τέτοιος Ωροσκόπος είναι καλύτερος για
µία γυναίκα παρά για έναν άντρα, αφού ο Λέων βρίσκεται στο 12ο σπίτι.
Εξαιρετικοί κριτικοί και καθηγητές, αν οι όψεις του Ωροσκοπίου τους,
τους δίνουν το χάρισµα της δηµιουργίας (πράγµα που δεν το κάνει από
µόνο του το Ζώδιο της Παρθένου, που είναι καθοριστικό άγονο), ένας
τέτοιος Ωροσκόπος τους επιτρέπει να ταξινοµούν, να οργανώνουν, να
συλλέγουν. Ενδιαφέρονται πολύ για την υγεία, αλλά µε έναν πεσιµισµό
που τους χαρακτηρίζει. Η σεξουαλική τους ζωή δεν είναι εύκολη (ιδίως
για έναν άντρα που παρουσιάζει µία τέτοια διαµόρφωση). Φοβούνται τις
αρρώστιες σε σηµείο αδιανόητο. Μία έµµονη ιδέα σχετικά µε την
σεξουαλικότητα, τους κάνει συχνά να υιοθετούν µία κριτική στάση και
να στερούνται εντελώς την καλοσύνη κα την συγκατάβαση στις χαρές
της ζωής. Από την πλευρά της φυσιολογίας, οι πιο συχνές αρρώστιες
είναι οι ηπατικές και εντερικές ανωµαλίες, οι εγκεφαλικές προσβολές,
όπως επίσης και οι νευρίτιδες και τα σεξουαλικά προβλήµατα.
Θετικά
Χαρακτηριστικά: ∆ιακριτικότητα,
αναλυτικότητα,
µεθοδικότητα. Μετριοφροσύνη. Πραότητα. Καλαισθησία, αίσθηση της
τάξης.
Αρνητικά Χαρακτηριστικά: Γκρινιάρης, αγχώδης, υπερβολικός στην
κριτική, υπερβολικά εκλεκτικός, ιδιότροπος. Υπερβολικά τυπικός.
Σχολαστικός.
Χαρακτήρας: Γερός δουλευτής, εξαιρετικά πρακτικό µυαλό και µε
µαγάλη αγάπη για τη λεπτοµέρεια, ο άνθρωπος που ανήκει στο ζώδιο της
Παρθένου είναι, στην καλύτερή του περίπτωση, πολύ προσεκτικός και
πρόθυµος να βοηθάει τους γύρω του. Αισθάνεται ευτυχισµένος στην
αδιάκοπη δράση και διαθέτει µεγάλα αποθέµατα ενεργητικότητας. Το
κακό µ αυτόν είναι ότι δεν µπορεί εύκολα να κάνει διακοπή. Αυτό που
ευνοεί αυτός διακοπή και ανάπαυλα είναι για τους άλλους σκληρή
δουλειά. Το πάθος του Παρθένου για τις λεπτοµέρειες µπορεί να τον
κυριαρχεί. Επιζητώντας το τέλειο στο κάθε τι, χάνει εύκολα τη γενική
εικόνα ενός ζητήµατος. Το βασικό κίνητρο του Παρθένου είναι να
εξυπηρετεί και την επιθυµία του αυτή την ικανοποιεί µε τον έναν ή τον
άλλο τρόπο. Η ακρίβεια και η τάξη είναι στη φύση του και συνδυάζονται
µε µια αγνότητα που, όπως µαρτυρά η ονοµασία του ζωδίου, είναι
παραπλήσια µε την παρθενικότητα. Σε µερικές περιπτώσεις, αυτό µπορεί
να δηµιουργεί έναν ψυχολογικό φραγµό, που είναι δύσκολο να
καταρριφθεί και µπορεί να κάνει τους Παρθένους να φαίνονται πολύ
αποκοµµένοι από το περιβάλλον τους.

71

Αστρολογία

Πνεύµα - Τρόπος Σκέψης: Το πνεύµα ενός Παρθένου µπορεί να µη
βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, έστω και από την άποψη µόνο ότι του
λείπει η πλατιά σκέψη και ο οραµατισµός. Είναι όµως ικανότερος από
κάθε άλλον ίσως στην αναλυτική αντίληψη και την τέλεια, ως τις
λεπτοµέρειες, αφοµοίωση των πραγµάτων. Όταν έχει να κάνει µ ένα
πρόβληµα, το ένστικτό του τον οδηγεί να το αναλύσει στα µέρη του, για
να το κατανοήσει. Το να γνωρίζει το πώς, γιατί, πότε και που, έχει
αποφασιστική σηµασία για τη ζωή του και την ευτυχία του. Μπορεί
εποµένως να γίνει ένας καλός ερευνητής και τότε η ευφυία του και η
λογική του κρίση λειτουργούν θαυµάσια, αλλά πρέπει να προσέχει να
µην παραφορτώνει την εργασία του µε λεπτοµέρειες που θα του κρύβουν
τον κύριο στόχο του. Η Παρθένος είναι ένα ζώδιο που σχετίζεται µε τη
στεναχώρια και το άγχος. Οι Παρθένοι υποφέρουν συχνά από αναστολές
και απωθήσεις, που βγαίνουν στην επιφάνεια σαν τάση προς τη
νευρικότητα ή την αδιάκοπη ψυχική διέγερση. Αυτό µπορεί να
δηµιουργεί σοβαρές περιοδικές εντάσεις, που µε τη σειρά τους µπορεί να
επιδράσουν στην υγεία, προκαλώντας εντερικές διαταραχές, δερµατικές
παθήσεις. Ο Παρθένος πρέπει να κάνει ότι µπορεί για ν αφήνει στη
συναισθηµατική πλευρά της προσωπικότητάς του διεξόδους και
δυνατότητες να εκφράζεται θετικά.

Συναισθηµατικές Σχέσεις: Ο συσχετισµός του ζωδίου της Παρθένου
µε την αγνότητα είναι τόσο ισχυρός και άµεσος, ώστε µπορεί να κάνει τις
αισθηµατικές σχέσεις ενός Παρθένου προβληµατικές. ∆εν του είναι
εύκολο συνήθως να εκδηλωθεί στον έρωτα τόσο θερµά όσο θα ήθελε.
Οικογενειακές Σχέσεις: Το πάθος του Παρθένου για την τάξη και την
τελειότητα µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα να είναι δύσκολος πατέρας
και προπαντός δύσκολη µητέρα. Η µητέρα Παρθένος, κυρίως κατά τις
περιόδους νευρικής εντάσεως, µπορεί να αναστατώνεται υπερβολικά
όταν τα παιδιά της γυρίζουν από το σχολείο βρώµικα. Ενώ όµως µπορεί
να είναι υπερβολικά αυστηρός, ο Παρθένος παροτρύνει τα παιδιά του να
χρησιµοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους ωφέλιµα και πρακτικά και
ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν προσοχή στις λεπτοµέρειες, όπως το
νοικοκυριό. Πρέπει ωστόσο να προσέχει τις σχέσεις του µαζί τους,
επειδή µπορεί να κρατάει κάποια απόσταση απ αυτά και, σε ακραίες
περιπτώσεις, µπορεί και να του λείπει η αληθινή αγάπη και στοργή. Μια
τέτοια τάση απαιτεί επαγρύπνηση. Μπορεί να χρειαστεί, στην ανάγκη,
µια προσπάθεια να αναπτύξει πιο θετική στάση. Οι δάσκαλοι αγαπούν τα
παιδιά Παρθένους. Τα τετράδιά τους είναι πάντοτε άψογα, κάνουν
72

Αστρολογία
πάντοτε εύστοχες ερωτήσεις, τακτοποιούν πρόθυµα κάθε αταξία που
προκαλούν τα πιο απρόσεκτα παιδιά κ.λ.π. όλες αυτές οι αρετές
εκδηλώνονται αµέσως από τη στιγµή που θ αρχίσει η καθηµερινή
σχολική ζωή του παιδιού, µε το καθηµερινό πρόγραµµα. Και έχει ανάγκη
ένα τέτοιο παιδί απ αυτή την καθηµερινή σειρά κι αυτό το πρόγραµµα
στη ζωή του, όπως και από τη σχολική πειθαρχία. ∆εν δέχεται βέβαια
αναντίρρητα αυτή την πειθαρχία, δείχνεται όµως πάντοτε εξαιρετικά
λογικό, αν του εξηγούν κατάλληλα εκείνο που ζητούν απ αυτό. Έξω από
το σχολείο, το παιδί αυτό πρέπει να ενθαρρύνεται να ζωγραφίζει, ν
ασχολείται µε κατασκευές.

Επαγγελµατική Σταδιοδροµία: Γραµµατέας, ερευνητής επιστήµονας,
ειδικός της στατιστικής, κηπουρός, λογιστής, δάσκαλος. Κάθε
σταδιοδροµία που έχει σχέση µε την υγεία και την υγιεινή. Επόπτης,
τεχνίτης. Η ιδεώδης θέση, για µια νεαρή κοπέλα Παρθένο, είναι η θέση
της ιδιαιτέρας γραµµατέως. Ίσως µάλιστα να είναι και η ίδια ιδεώδης
γραµµατέας, άψογη στην εµφάνιση, µε θαυµαστή τάξη στο γραφείο της,
έτοιµη να βγάλει πέρα κάθε δουλειά που θα της αναθέσει ο προϊστάµενός
της. Είναι η τυπική εικόνα των νεαρών κοριτσιών Παρθένων. Τους
αρέσει η εργασία µε καθορισµένο πρόγραµµα, που επιτρέπει ν
ασχολούνται µε λεπτά ζητήµατα, όπου χρειάζεται ευστροφία και
επινοητικότητα. Το στοιχείο τους είναι οι βοηθητικοί ρόλοι, δεν είναι
πολύ κατάλληλες για υπεύθυνη διοικητική θέση. Επειδή δεν διακρίνονται
για οργανωτικές ικανότητες, αποδίδουν καλύτερα δουλεύοντας στα
παρασκήνια, προσφέροντας θετική και πρακτική βοήθεια σ εκείνους που
έχουν ευθύνες. Κατά βάθος, ένας Παρθένος έχει ανάγκη από ασφάλεια
και από µια σταθερή οικονοµική βάση. Το επάγγελµα της νοσοκόµου
είναι επίσης µια ιδεώδης σταδιοδροµία για την Παρθένο. Τέλος οι
Παρθένοι είναι γενικά πολύ καλοί σε κάθε τοµέα που έχει σχέση µε
αναλυτική εργασία.

73

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά του Άνδρα Παρθένο

Μπορείτε να ανεχθείτε την κριτική; είστε προετοιµασµένη να σχετιστείτε
µ έναν άνδρα που δείχνει να ανησυχεί για κάθε µικρό πράγµα, που έχει
παράξενα γούστα για το φαγητό, και που νοµίζει ότι πρόκειται να
πεθάνει από Ασιατική γρίπη όταν κρυολογήσει; Βέβαια γενικεύω, αλλά
µιλώ από προσωπική εµπειρία όταν λέω ότι οι άνδρες Παρθένοι δεν είναι
οι ευκολότεροι στον κόσµο.
Ο Παρθένος είναι "το ζώδιο της υπηρεσίας", και το ξέρουν πολύ καλά!
Κυβερνάται από τον Ερµή, τον πλανήτη του νου, είναι το δεύτερο ζώδιο
της Γης, και οι Παρθένοι έχουν µια φανταστική ικανότητα να αναλύουν
και να διακρίνουν, γι αυτό γίνονται τόσο αυστηροί κριτικοί. Βλέπουν τα
λάθη, όπως επίσης είναι ικανοί να προσέξουν τα καλά σηµεία!
Εάν φανείτε αντάξια των προσδοκιών του άντρα Παρθένου, µπορείτε
να έχετε µια ευτυχισµένη σχέση. ∆εν είναι ο τύπος που ερωτοτροπεί µε
άλλα κορίτσια. Είναι κατά κανόνα µονογαµικός, και πιστεύει στην
ιερότητα του γάµου και στην οικογένεια. Αν, για οποιονδήποτε λόγο,
καταλήξει σε διαζύγιο, έχει την τάση να αισθάνεται ένοχος, ακόµα κι αν
δεν είναι λάθος του.
Αν γνωρίσατε κάποιον που δε φαίνεται ντροπαλός, αλλά αφήνει πολλά
ανείπωτα µην ξεχνάτε ποτέ ότι ενώ ο Παρθένος ίσως κριτικάρει τους
άλλους, το ίδιο κάνει και στον εαυτό του.
Πολύ συχνά υποτιµά τον εαυτό του, κι αν είστε το άτοµο που έχει µια
λαµπερή και δροσερή προσωπικότητα, ακόµα κι αν τον έλξετε πολύ,
ίσως περάσει αρκετός χρόνος για να πάρει κουράγιο και να σας ζητήσει
ραντεβού. Επιµένει πολύ στις λεπτοµέρειες, και τείνει να ανησυχεί
αδιάκοπα
αν
νοιώθει
ότι
κάτι
δεν
πάει
καλά.
Υπάρχει µεγάλη σεξουαλικότητα κρυµµένη κάτω απ τη φανερή
ψυχρότητα του Παρθένου. Όταν συναντήσετε έναν Παρθένο θα

74

Αστρολογία
εντυπωσιαστείτε από την ακρίβεια των χαρακτηριστικών του, κάθε
λεπτοµέρεια ίσως µείνει στη θύµηση σας. Μπορεί να µην είναι όµορφοι,
αλλά θα είναι εντυπωσιακοί.
Ένα από τα πρώτα πράγµατα που πρέπει να θυµάστε εάν ελπίζετε να
παγιδεύσετε τον Παρθένο εραστή είναι ότι συνήθως απεχθάνεται να τον
κυνηγάνε. Νοµίζει ότι υπάρχει πάντα ένα απώτερο κρυφό κίνητρο.
Μπορεί να είναι αργός αλλά είναι τελείως σίγουρος στο τι θέλει και είναι
φρόνιµο να περιµένετε να κάνει την πρώτη κίνηση γιατί αλλιώς θα τον
φοβήσετε και ίσως να καταστρέψετε την πιθανότητα µιας θαυµάσιας
σχέσης.
Έτσι αν γνωρίσατε έναν ενδιαφέροντα άνδρα, που δείχνει µάλλον
ψυχρός και απόµακρος επιφανειακά, αλλά κατά βάθος φαίνεται να
συµβαίνουν άλλα πράγµατα, µπορεί να είναι Παρθένος. Ακόµη και στις
"καθηµερινές" ηµέρες, ένας Παρθένος ντύνεται µε άψογο στυλ. ∆εν
ακολουθεί τη µόδα, ούτε καν ενδιαφέρεται.
Του αρέσει µόνο να δείχνει τακτικός και καθαρός από την κορυφή
µέχρι τα νύχια. Σύντοµα θα ανακαλύψετε ότι ο Γήινος-κυβερνώµενος
Παρθένος πατάει γερά στη γη όταν χρειάζεται να είναι πρακτικός. Όπως
τα άλλα δύο ζώδια της Γης, Ταύρος και Αιγόκερως, δεν σπαταλάει τα
δυσκολοκερδισµένα χρήµατα του - ακόµη κι αν χρησιµοποιεί την τέχνη
της γοητείας! Αν έχετε συναντήσει κάποιον µε τις παραπάνω ιδιότητες,
αλλά όχι όλες, µην ξεχνάτε ότι το δικό του ατοµικό ωροσκόπιο µπορεί να
σηµαίνει ότι επηρεάζεται από κάποια άλλα πιο εύθυµα ζώδια γιατί
βεβαίως εδώ µπορώ µόνο να γενικεύω.
Έτσι εάν ακόµη αναρωτιέστε - και φοβάστε ότι θα σας ειρωνευτεί, αν
αρχίσετε να µιλάτε για ζώδια εφ όσον φαίνεται να είναι πολύ κυνικός και
σκεπτικός στο να πιστεύει στην τέχνη της αστρολογίας - προσπαθείτε να
µάθετε για τη δουλειά του.
Συχνά οι Παρθένοι είναι λογιστές, θεατρικοί κριτικοί, ή στις εκδόσεις,
θεραπευτική ή ιατρική, και έχουν την τάση να παραµένουν στην ίδια
δουλειά για χρόνια (αντάξιοι της περιγραφής του "ζωδίου της
υπηρεσίας"). Συχνά αναλαµβάνουν δουλειές που θα ήταν βαρετές για
άλλους ανθρώπους, αλλά φαίνεται να τους αρέσει η ρουτίνα.
∆εν είναι πάντα πολύ φιλόδοξοι, και είναι δύσκολο να δουλεύεις µαζί
τους γιατί οι συνάδελφοι τους αισθάνονται ότι πρέπει να φαίνονται
αντάξιοι της συνεργασίας τους. Εάν αρχίζει να παραπονιέται για τον
καπνό του τσιγάρου, ή το ρεύµα από το ανοιχτό παράθυρο που του
δηµιουργεί πόνο στο λαιµό, σίγουρα µπορεί να σκεφθείτε ότι είναι
Παρθένος. Βεβαίως µπορεί να καπνίζει και ο ίδιος και να τον φυσά στα
75

Αστρολογία
µάτια σας, όµως δεν τον νοιάζει. Ίσως νάνε άδικο, αλλά µπορώ να
σκεφτώ ένα ή δυο άνδρες Παρθένους που είναι ακριβώς έτσι. Κι ο θεός
βοηθός όταν οδηγεί, και ανοίγετε το παράθυρο σας για να µπει λίγο
αέρας! Σύντοµα θα αποφασίσετε ότι έχετε γνωρίσει κάποιον µπλεγµένο
χαρακτήρα.
Όµως, το ωραίο µε τους Παρθένους είναι ότι ενώ είναι αυθεντίες στο
να κριτικάρουν τους άλλους, αναγνωρίζουν και τα δικά τους λάθη, και
µάλιστα µε µεγάλη αυτοκριτική. Εάν ανακαλύψατε ότι ο εραστής των
ονείρων σας είναι Παρθένος και αναρωτιέστε µε φόβο και τρόµο αν σας
επιδοκιµάζει - σύντοµα θα το ξέρετε.
Αυτός ο άνδρας πιστεύει ότι δεν πρέπει να χάνει χρόνο! Αν νοιώθετε
ότι είστε µε κάποιον που αποτυγχάνει µερικές φορές να απολαύσει τις
καλύτερες στιγµές της ζωής µε το να στεναχωριέται πολύ, µπορείτε να
τον βοηθήσετε να χαλαρώσει.
Πού θα ψάξετε γι αυτόν τον άνδρα, εάν δε δουλεύει σαν σκλάβος στο
διπλανό σας γραφείο; Τα σπορ δεν είναι το χόµπι του τυπικού Παρθένου,
εκτός κι αν κριτικάρει τη συµπεριφορά κάποιου στην τηλεόραση. Μπορεί
να είναι διανοούµενος και να τον βρείτε να συζητά σε διάφορες λέσχες ή
να αναλύει την τελευταία έκθεση ζωγραφικής στην τοπική γκαλερί
τέχνης. ∆εν ξοδεύει το χρόνο του πίνοντας µε τους φίλους του.
Οι Παρθένοι δεν είναι µεγάλοι ποτές, είναι ενάντια σ ό,τι θα ήταν κακό
για την υγεία τους. Αν τον συναντήσετε τις διακοπές, θα είναι ίσως ο
άνδρας που θα παραπονιέται για κάτι στη ρεσεψιόν. Στο εστιατόριο του
ξενοδοχείου είναι αυτός που πιθανώς να κοιτάζει το µενού µε προσοχή.
Πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτά ίσως συµβαίνουν επειδή η ζωή του
ήταν προφυλαγµένη, ή µεγάλωσε µε γονείς που ενθάρρυναν αυτούς τους
ιδιότροπους τρόπους. Γιατί ακόµα και οι µικροί Παρθένοι από πολύ
νωρίς έχουν ιδιοτροπίες γύρω απ το φαγητό. Και αν ποτέ τους άφηναν µε
βρώµικη πάνα οι στριγκλιές τους θα έκαναν κάποιον να σκεφθεί ότι τους
µεταχειρίζονται άσχηµα!
Εάν κάποιος χρειάζεται να χαλαρώσει στις διακοπές είναι ο Παρθένος,
έτσι αν συναντήσετε έναν άνδρα γεννηµένο σ αυτό το ζώδιο, µπορείτε να
τον βοηθήσετε να ανακαλύψει µια νέα πλευρά της προσωπικότητας του.
∆εν ψάχνει µόνο για ένα ειδύλλιο - µάλλον κοιτάζει περίεργα τα
ζευγάρια που απολαµβάνουν µόνο αυτό. θα περάσουν ηµέρες µέχρι να
σας ζητήσει ραντεβού, έτσι ας ελπίσουµε ότι έχετε αρκετή υποµονή.
Ο Παρθένος ίσως να είναι λίγο αργός στην αρχή, όσον αφορά το πάθος,
αλλά είναι πολύ καλός εραστής από τη στιγµή που έχει αποφασίσει ότι
είστε η γυναίκα της ζωής του. Υπάρχουν δυο πλευρές σ όλα τα πράγµατα
και ροµαντικά µπορεί να είναι ένας αληθινός νικητής. Όµως, µην
76

Αστρολογία
εκπλαγείτε εάν µερικές φορές κριτικάρει τις δικές σας τεχνικές (αν έχετε
προειδοποιηθεί, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µερικά σαρκαστικά
σχόλια).
Ένα πράγµα θα πρέπει να θυµάστε µ αυτόν τον άνδρα, ότι αν είχε
κάποια ερωτική απογοήτευση στο παρελθόν, δεν θα θέλει να ξανακάνει
το ίδιο λάθος. Ίσως να είναι και ένας από τους λόγους που σας εξετάζει
τόσο πολύ - θέλει να είναι σίγουρος ότι δεν θα πληγωθεί ξανά. Παρ όλο
που λέµε ότι οι Σκορπιοί είναι αυτοί που δεν ξεχνούν ποτέ, µπορείτε να
πείτε το ίδιο και για τους Παρθένους, και µια απογοήτευση τον κάνει να
κριτικάρει τον εαυτό του ακόµα πιο πικρά, γι αυτό γίνεται ακόµα πιο
ανασφαλής.
Ίσως να είναι ακόµα ένας λόγος που περιµένει αρκετά για να κάνει την
πρώτη κίνηση, σε σηµείο που σας κάνει να νοιώθετε ότι δεν
ενδιαφέρεται. Τότε λοιπόν που έχετε παραιτηθεί και αποφασίσει ότι ο
Παρθένος εραστής δεν είναι για σας - 6α σας κάνει την έκπληξη και θα
σας ζητήσει ραντεβού. Μη µε παρεξηγείτε, η ζωή µε τον Παρθένο δεν
είναι ανιαρή, το γεγονός είναι ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να
φθάσει στις καλύτερες στιγµές.
Όταν έχετε πια αιχµαλωτίσει την καρδιά του, και ξέρει όταν δεν είστε
µόνο ένα περαστικό φλερτ, τα πράγµατα Θάνε πολύ διασκεδαστικά.
Είναι ο άνδρας που θυµάται τα πάντα - είναι αποθηκευµένα στο µυαλό
του και πιθανώς να µη χρειάζεται φαξ. ∆εν θα γκρινιάξετε ποτέ γιατί
αυτός ο άνδρας δεν θα ξεχάσει ποτέ τα γενέθλια σας ή την επέτειο του
πρώτου σας ραντεβού. Αυτό σηµαίνει, βεβαίως, ότι θα πρέπει να
προσπαθήσετε να κάνετε και σεις το ίδιο (το περιµένει και από σας), αν
είστε λοιπόν ο τύπος της ανοργάνωτης γυναίκας καλύτερα να φτιάξετε
τους τρόπους σας γρήγορα!
Περιµένει από σας να θυµάστε τα πράγµατα που σηµαίνουν πολλά γι
αυτόν και παρ όλο που δε φαίνεται να είναι πολύ ροµαντικός, αν
ξεχάσετε να του στείλετε µια ειδική κάρτα του Αγίου Βαλεντίνου θα
έχετε πρόβληµα! Έχετε βρει κάποιον να σας προστατεύει. Ενώ µερικές
φορές αναρωτιέστε πώς θα τα βγάλετε πέρα όταν βρίσκεται σε µια από
τις υποχονδριακές του φάσεις, είναι θαυµάσια να ξέρετε ότι εάν δεν είστε
καλά και χρειάζεται να περάσετε µερικές µέρες στο κρεβάτι, ο άνδρας
Παρθένος θα σας φροντίσει, θα είναι εκεί για όλες σας τις ανάγκες, χωρίς
κανένα παράπονο. Αυτός ο άνδρας πραγµατικά απολαµβάνει να
φροντίζει τους ανθρώπους.
Μην πιέζετε τον άνδρα Παρθένο να κάνει κάτι που δεν θα του αρέσει,
γιατί θα πεισµώσει πολύ. Και δεν θα του αρέσει αν αρχίσετε να τον
κριτικάρετε, µέχρι τουλάχιστον να ισχυροποιηθεί η σχέση σας. Εάν
77

Αστρολογία
σχεδιάζετε κάποια ιδιαίτερη περιποίηση, σιγουρευτείτε για το εστιατόριο
που θα πάτε για να είστε βέβαιη ότι θα απολαύσει την κουζίνα του θυµηθείτε είναι ο τύπος του άνδρα που φαντάζεται ότι αν φάει οτιδήποτε
παράξενο
θα
καταλήξει
µε
στοµαχόπονο.
Όταν του αγοράζετε δώρα - κάτι να φοράει είναι πάντα µια καλή ιδέα ίσως θα σας πάρει πολύ χρόνο για να βρείτε κάτι που πραγµατικά θα του
αρέσει. Σίγουρα δεν θα θέλει να ξοδέψετε πολλά χρήµατα ή να διαλέξετε
κάτι ασήµαντο. Απεχθάνεται την υπερβολική σπατάλη καθώς δουλεύει
σκληρά για να κάνει χρήµατα, και δεν του αρέσει να εξαφανίζονται στο
λεπτό.
Μερικά πράγµατα που µπορείτε να σκεφτείτε είναι ένας οργανωτής
γραφείου, ένα πιεσόµετρο, ένα υγραντικό χώρου, και ένα καινούργιο
πρόγραµµα για τον κοµπιούτερ του. Ένα από τα πράγµατα που πρέπει να
θυµάστε είναι ότι ενώ ο Παρθένος φαίνεται να είναι τόσο κριτικός και
αναλυτικός, είναι το ίδιο ικανός να διασκεδάζει όσο και οποιοδήποτε
άλλο ζώδιο. Το µόνο που χρειάζεται είναι να τον ενθαρρύνετε. Μπορεί
να είναι απίστευτα φλογερός - δεν θα παραπονιέστε για τη σεξουαλική
σας ζωή - θα πρέπει να τον αφήσετε να πιστεύει ότι σας έµαθε όλα όσα
ξέρετε.
Ο Παρθένος είναι το ζώδιο της Παρθένου, αλλά αυτός ο άνδρας δεν
είναι ένα µικρό ντροπαλό αγόρι στην τέχνη του έρωτα. ∆εν θα είναι
εύκολο να πείσετε τον Παρθένο εραστή ότι είστε η τέλεια σύντροφος γι
αυτόν, και κατά καιρούς όταν σας κριτικάρει θα σας κάνει να νοιώθετε
ότι βρίσκεστε πίσω στο σχολείο.
Όµως τα προσόντα του εξαφανίζουν µειονεκτήµατα σαν κι αυτό, και θα
εκτιµήσετε τις τρυφερές του χειρονοµίες χίλιες φορές περισσότερο - και
θα κατανοήσετε ότι το αληθινό είναι καλύτερο από το όνειρο!

78

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά της Γυναίκας Παρθένου

Εάν η αγαπηµένη των ονείρων σας είναι Παρθένος βρίσκεται µε καλή
συντροφιά - Γκρέτα Γκάρµπο, Σοφία Λόρεν, Λωρήν Μπακώλ και
Τουίγκι όλες ανήκουν σ αυτό το ζώδιο, θα ανακαλύψετε σύντοµα ότι
πρέπει να φανείτε αντάξιος µε σκοπό να την πείσετε ότι είστε ο τέλειος
σύντροφος.
Μια γυναίκα Παρθένος θα φέρει ένα νέο είδος πρόκλησης στη ζωή σας.
∆εν θα µπορείτε να ξεφεύγετε µε τα παλιά σας κόλπα - θα τα βλέπει
αµέσως - και δεν θα χρειάζεται να είναι αστρολόγος ή να είναι διορατική
για να γνωρίζει τι είναι αυτό που σας πειράζει.
Είναι το ίδιο κριτική και αναλυτική όπως ο άνδρας Παρθένος - ίσως
περισσότερο, γιατί χρησιµοποιεί τη γυναικεία της διαίσθηση µε τον
δυνατότερο τρόπο. Μπορεί να σας έλξει γιατί η "Παρθένος" σας κάνει να
σκέπτεστε την αγνότητα, όµως αυτή η γυναίκα µπορεί να είναι τόσο
ορµητική όσο και η Κριός, να ερωτοτροπεί τόσο όσο και η ∆ίδυµος και
βεβαίως τόσο προκλητική όσο κι η Σκορπιός, το σύµβολο του σεξ του
Ζωδιακού.
Αν και είναι κατά κάποιον τρόπο τυπική και σωστή όταν την
πρωτοσυναντήσετε, θα απόδειξη ότι είναι έτοιµη, πρόθυµη και ικανή
σύντροφος, αν υπάρχει αµοιβαία έλξη.
Εάν η σχέση µε µια γυναίκα Παρθένο εξελιχθεί σε κάτι βαθύτερο και
διαρκές, δεν θα πρέπει να ανησυχείτε για την πίστη της. Είναι το δεύτερο
από τα ζώδια της Γης, και οι Παρθένοι έχουν µια βαθειά και σταθερή
πίστη στους ανθρώπους που αγαπούν, γι αυτό είναι σπουδαίο να µην
τους απογοητεύσετε. Η Παρθένος που έχει προδοθεί είναι δύσκολο να
εµπιστευθεί ξανά τελείως. Μπορεί να προχωρήσει, αλλά εάν νοιώσει ότι
βρίσκεται στο λάθος µονοπάτι ξανά, έχει µια µυστηριώδη ικανότητα να
δίνει τέλος στην κατάσταση όσο δυστυχισµένη κι αν την κάνει.
Ίσως να µην έχετε µια εύκολη ζωή µε µια γυναίκα Παρθένο αν είστε ο
τύπος του άνδρα που δεν έχει πιάσει ποτέ στα χέρια του ξεσκονόπανο ή
δεν έχει διπλώσει τα ρούχα του πριν ξαπλώσει στο κρεβάτι.
Οι Παρθένοι και των δυο φύλων είναι τελειοµανείς. Όλα πρέπει να
είναι σωστά, καθαρά και τακτοποιηµένα. Ακόµα κι αν αυτή η γυναίκα
79

Αστρολογία
είναι πολύ ερωτευµένη µαζί σας και ορκίζεται αιώνια αγάπη, θα
περιµένει από σας να βοηθάτε λίγο στο σπίτι. Αν αναρωτιέστε πως είναι
µια γυναίκα Παρθένος πώς θα τη διακρίνετε; Σ ένα γεµάτο δωµάτιο θα
είναι το µάτι που θα παρατηρεί όταν νοµίζει ότι δεν κοιτάζουν. Μπορεί
σχεδόν να την ακούσετε να κριτικάρει νοητικά την εµφάνιση τους - µε
τον καλύτερο τρόπο βέβαια! Όµως πιθανώς θα κοκκίνιζε και θα αρνιόταν
κάθε τι αν αποφασίζατε να την πειράξετε γι αυτό αργότερα.
Αν την ενθαρρύνετε στη συζήτηση, είναι σίγουρο ότι θα έχει οριστικές
απόψεις σε κάθε θέµα και αν διαφωνήσετε πιθανώς να σας αποδείξει ότι
οι αναλυτικές της ικανότητες είναι µεγαλύτερες από τις δικές σας.
Κοιτάξτε τα ρούχα της. Τα παπούτσια της δεν θα χρειάζονται καθάρισµα,
ούτε θα κρεµάει ο ποδόγυρος της φούστας της και ενώ δεν θα φοράει,
έξοχα ρούχα, σίγουρα θα ενδιαφέρεται γιο τη µόδα και γνωρίζει
καλύτερα από πολλούς πώς να τα συνδυάζει και να τα ταιριάζει. θα
φαίνεται επίσης πιο ανεξάρτητη απ ότι είναι.
Η γυναίκα Παρθένος µπορεί µερικές φορές να σας φοβίζει, γιατί
νοιώθετε ότι γνωρίζει περισσότερα από σας. Μπορεί να νοιώσετε άβολο
και ότι βρίσκεστε κάτω από ένα µικροσκόπιο όταν σας πρωτοκοιτάξει
στα µάτια. Ίσως δυσκολευτείτε να τη φανταστείτε σαν µια ανέµελη
αγαπηµένη, καθώς δείχνει να είναι ο τύπος της γυναίκας που είναι
αποφασισµένη να ελέγχει τα συναισθήµατα της.
Ίσως αναρωτηθείτε ακόµα εάν µια γυναίκα Παρθένος είναι κατάλληλη
για σας, φοβούµενος ότι θ αρχίσει να σας συγκρίνει µε τους
προηγούµενους εραστές της, και σας τοποθετήσει στο τέλος της λίστας.
Όµως από τη στιγµή που θα γνωρίσετε καλά αυτή τη γυναίκα, θα
αναγνωρίσετε ότι, κάτω από αυτό το φανερά κριτικό εξωτερικό
παρουσιαστικό
δεν
είναι
τόσο
σκληρή
όσο
φαίνεται.
Πού θα ψάξετε λοιπόν για την Παρθένο αγαπηµένη σας; Αφού ήδη
γνωρίζετε ότι η Παρθένος είναι γνωστή σαν το "ζώδιο της υπηρεσίας" θα
καταλάβετε ότι έχει µια δυνατή αίσθηση καθήκοντος και µπορεί να
βρεθεί όπου υπάρχει δουλειά. Είναι ο τύπος του ατόµου που θα πάει
νωρίς στο γραφείο και θα φύγει αργά. Έτσι αν τη συναντήσετε σε πάρτι
θα είναι ίσως την Παρασκευή ή το Σάββατο βράδυ ώστε να µπορεί να
ξεκουραστεί την επόµενη. Μπορεί να κάνει εθελοντική εργασία στην
τοπική κλινική, ή το νοσοκοµείο, να φυλλοµετρά βιβλία στη βιβλιοθήκη
ή να προσέχει τα παιδιά φίλων, σε µαθήµατα γιόγκα, στο γυµναστήριο ή
στη λέσχη υγιεινής διατροφής.
∆εν είναι δύσκολο να φανταστείτε τις προτιµήσεις της ή τις αντιπάθειες
της. Είναι ιδιότροπη σε σηµείο µονοµανίας για ορισµένες τροφές και
πιθανώς να αντιπαθεί τους άνδρες που πίνουν πολύ ή επιδεικνύονται.
80

Αστρολογία
Αισθάνεται άβολα σε υπερβολικές δηµόσιες τρυφερότητες, αλλά όταν
είστε µόνοι είναι έτοιµη να αφεθεί.
Της αρέσουν οι εκπλήξεις µε µικρά απροσδόκητα δώρα, ή κάρτες µε
κάποιο µήνυµα µε σηµασία για να ξέρει ότι βρίσκεται πάντα στη σκέψη
σας. Επειδή φαίνεται συχνά ψυχρή κι απόµακρη, δε σηµαίνει ότι δεν
θέλει να αποπλανηθεί. Το θέµα είναι ότι µε µια γυναίκα Παρθένο η τέχνη
της αποπλάνησης πρέπει να είναι τέχνη.
Η Παρθένος είναι θηλυκό ζώδιο και αυτή η κυρία είναι πολύ γυναίκα
όταν θέλει να είναι. Αν θέλετε να την πάτε κάπου ειδικά, αγαπά τα καλά
έργα και φιλµ· έχει πολιτιστική συνείδηση και πιθανώς να έχει διαβάσει
περισσότερο από σας. Στις διακοπές µάλλον θα βαριέται να είναι
ξαπλωµένη για πολύ στην παραλία, και δεν είναι ο τύπος που πηγαίνει
στις ντισκοτέκ.
∆ώστε της τονωτική, συντροφιά, καλό φαγητό, και µε τον κατάλληλο
άνδρα κοντά της, θα ξεχάσει ακόµα και τους επικριτικούς της τρόπους.
Όταν της αγοράζετε ένα δώρο αγοράστε της ένα πουλόβερ µε ένα σέξυ
ντεκολτέ αντί κάποιο από τα αυστηρά ρούχα που τείνει να αγοράζει για
τον εαυτό της. Να είστε γενναιόδωρος, περιποιηθείτε την πηγαίνοντας
την σε µια φάρµα υγιεινής διατροφής, ή δώστε της έναν αποχυµωτή ώστε
να έχει πάντα µια φρέσκια πορτοκαλάδα.
Αγοράστε µερικά σατέν σεντόνια για την κρεβατοκάµαρα - ή ακριβά
µεταξένια εσώρουχα που δεν θα αγόραζε ποτέ για τον εαυτό της - και
αφήστε την να καταλάβει ότι είναι περισσότερο από µια αγαπηµένη που
υπάρχει µόνο στα όνειρα σας, ότι είναι µια θαυµάσια τρυφερή γυναίκα
που περιµένατε σ όλη σας τη ζωή.

81

Αστρολογία

23 Σεπτεµβρίου - 22 Οκτωβρίου
Αρσενικό, Αέρας, Παρορµητικό
Μέρος του Σώµατος: Τα Νεφρά
Κυβερνήτης Πλανήτης: Αφροδίτη
Μέταλλο: Χαλκός
Ηµέρα: Παρασκευή
Φυσικός Οίκος: 7ος
Χρώµα: Πράσινο, Γαλάζιο, Ροζ
Πολύτιµος Λίθος: ∆ιαµάντι
ΖΩ∆ΙΟ ΖΥΓΟΣ: Νεφρά, Ηπατικές Παθήσεις
Ο Ζυγός ελέγχει τους νεφρούς. Κάθε διαταραχή στη συνήθως ευπαθή και
αυστηρά ισορροπηµένη ζωή των Ζυγών, είτε από ατυχήµατα είτε από
ένταση έχει σαν άµεση επίπτωση σοβαρή διαταραχή στους νεφρού.
ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ ΖΥΓΟΣ:Έχει να κάνει µε τα νεφρά, την κύστη, τον
προστάτη και µερικούς αδένες που ρυθµίζουν τις οργανικές
ανταλλαγές. Όλοι οι µηχανισµοί του καθαρισµού του οργανικού
αντιστοιχούν σ' αυτόν τον Ωροσκόπο (και σ' αυτό το Ζώδιο)
Το παρουσιαστικό του Ζυγού, είτε πρόκειται για άντρα είτε για γυναίκα,
είναι συχνά πάρα πολύ όµορφο, µ' ένα προφίλ γραµµένο, µε κανονικές
γραµµές και µε µεγάλη φινέτσα, που ιδίως κατά την περίοδο της
νεότητας τραβά την συµπάθεια του περιβάλλοντός του. Είναι ένας από
τους πιο σηµαντικούς Ωροσκόπους ολόκληρου του Ζωδιακού, από την
άποψη ότι τα άτοµα βρέθηκαν σε ευτυχισµένες συνθήκες, τον οποίων
όµως συχνά δεν έχουν καν συνείδηση. Αυτό συµβαίνει διότι λόγω τις
συµπάθειας που προκαλούν και µιας σηµαντικής τύχης που έχουν, τους
φέρονται συνεχώς συγκαταβατικά και τους ευεργετούν. Είναι
µετριοπαθείς και για το κάθε τι υιοθετούν µία ενδιάµεση στάση.
Αναγνωρίζουµε το παρουσιαστικό του Ζυγού από την οµορφιά του και
από άποψη χαρακτήρα, από την κοινωνικότητα και την άνεσή του. Από

82

Αστρολογία
την πλευρά τις φυσιολογίας και µε σοβαρές προσβολές, τα άτοµα που
παρουσιάζουν αυτή την διαµόρφωση είναι εκτεθειµένα σε προβλήµατα
µε την κύστη (και τα δύο φύλα) και σε προβλήµατα µε τον προστάτη (οι
άντρες). Τα ευαίσθητα σηµεία τους είναι ο λαιµός και το στόµα, όπως
επίσης και τα έντερα.
Θετικά Χαρακτηριστικά: Γοητευτική αρµονία που χαρίζει ευτυχία.
Ήρεµος, ατάραχος χαρακτήρας. Ροµαντικός, διπλωµάτης, ιδεαλιστής.
Καλλιεργηµένο πνεύµα.

Αρνητικά
Χαρακτηριστικά: Αναποφάσιστος,
µνησίκακος.
Επιπόλαιος, άστατος, ερωτόληπτος. Επηρεάζεται εύκολα. Εύπιστος,
αµφιταλαντευόµενος ανάµεσα σε δύο άκρα.

Χαρακτήρας: Ο ζυγός έχει ανάγκη, σε όλους τους τοµείς της ζωής του,
να εξωτερικεύεται. Οι άλλοι πρέπει να δέχονται αυτή την τάση του
µεγαλόψυχα και χωρίς περιορισµό. Ένα συνηθισµένο παράπονο του
Ζυγού είναι: "δεν ήταν σωστό να µου συµπεριφερθεί έτσι, ύστερα από
όλα όσα έκανα γι αυτόν". Το πρόσωπο που εννοεί, βέβαια, ίσως να µη
µπορούσε ν ανταποκριθεί τόσο τέλεια όσα θα επιθυµούσε ο Ζυγός.
Αυτός όµως δεν εννοεί να το παραδεχτεί. Οπωσδήποτε, ένας µόνιµος
αισθηµατικός δεσµός, όταν ο καθένας από τους δυο παίρνει και δίνει
ισότιµα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ευτυχισµένος ένα
Ζυγός και να µπορέσει ν αναπτύξει κανονικά την προσωπικότητά του. Ο
Ζυγός απεχθάνεται τους καυγάδες, είναι προικισµένος µε µεγάλη φυσική
γοητεία και ξέρει να κερδίζει τη συµπάθεια. Το χαριτωµένο κορίτσι
Ζυγός, πάρα πολύ εύκολα καταφέρνει να τυλίξει τον προϊστάµενο της ή
τον εργοδότη της στο µικρό της δάκτυλο και να επιτύχει έτσι την έκτακτη
αµοιβή που έχει ανάγκη για ν αγοράσει το ωραίο φόρεµα που είδε στη
βιτρίνα. Αποφεύγοντας τους καυγάδες και τις φασαρίες, ο Ζυγός
φανερώνει την τάση του να προσπαθεί να τα έχει καλά µε όλους.
Υπάρχει βέβαια εδώ και µια αναποφασιστικότητα, το µεγαλύτερα από τα
ελαττώµατα του Ζυγού. "Ας περιµένουµε να δούµε τι θα γίνει" είναι η
συνηθισµένη στάση του. Και περιµένει, αναβάλλοντας µια απόφαση ή
µια όχι πολύ ευχάριστη εργασία όσο µπορεί περισσότερο. Οι Ζυγοί είναι
γνωστοί σαν τεµπέληδες, συχνά όµως δεν είναι τόσο µαλθακοί όσο
φαίνονται. Συνήθως, έχουν όλο το κουράγιο να προσπαθήσουν ν
αποκτήσουν εκείνο που θέλουν και φαίνονται ίσως οκνηροί, επειδή τους
λείπει η αποφασιστικότητα. Ο Ζυγός µπορεί να παίρνει το ύφος µιας
χαριτωµένης νωχέλειας. αν όµως σε µια περίπτωση αυτό µπορεί να είναι
απλά ένα διάλειµµα ανάµεσα στις δραστηριότητές του, σε άλλη
83

Αστρολογία
περίπτωση µπορεί να είναι µια στάση που διαλέγει και κρατάει
ενσυνείδητα. Μπορεί ο Ζυγός να είναι αναποφάσιστος, όταν, όµως,
αποφασίζει να αποκτήσει κάτι, το αποκτά.

Πνεύµα - Τρόπος Σκέψης: Ένας από τους λόγους που κάνουν τον
Ζυγό αναποφάσιστο συχνά, είναι επειδή βλέπει πάρα πολύ καθαρά όλες
τις πλευρές των καταστάσεων και όλα τα προβλήµατα, και γι αυτό του
είναι δύσκολο ν αποφασίσει. Έχει ανεπτυγµένο το αίσθηµα της
δικαιοσύνης και κάνει ότι µπορεί για ν αποδοθεί το δίκαιο. Το ένστικτό
του τον οδηγεί συνήθως σωστά και τον βοηθάει ν αποφασίσει
υποδεικνύοντάς του έναν ξεχωριστό τρόπο ενέργειας. Ο Ζυγός πρέπει
πάντα να προσπαθεί να σχηµατίζει δική του γνώµη, αλλιώς θα παραπαίει
ανάµεσα στις γνώµες των άλλων και ίσως καταλήξει να επιστρέψει σε
κάποιον άλλο, µε πιο ισχυρή προσωπικότητα ν αποφασίζει για τον ίδιο.
Εύθυµοι και αισιόδοξοι από τη φύση τους, οι Ζυγοί δεν υποφέρουν τη
µοναξιά και η αδυναµία τους για φυσιολογική αντίδραση σ αυτό µπορεί
να κλονίσει το ακµαίο ηθικό τους. Αυτή η αποστροφή προς τη µοναξιά
τους ωθεί προς την ένωση, όχι µόνο µε την έννοια της συνεργασίας σε
επιχείρηση ή του αισθηµατικού δεσµού στην ιδιωτική τους ζωή, αλλά και
συνεργασίας στο πνευµατικό επίπεδο. Η πνευµατική συγγένεια που
µπορεί να βρουν σ ένα ορισµένο πρόσωπο (ή ίσως στο έργο ενός
συγγραφέα ή καλλιτέχνη), έχει συχνά σαν αντιστάθµισµα την ίδια
αντιπάθεια για ένα άλλο πρόσωπο. Έτσι, διατηρείτε η ιδέα της
ισορροπίας που µε επιτυχία εκφράζει το σύµβολο του ζωδίου, ο ζυγό, η
ζυγαριά.
Συναισθηµατικές Σχέσεις: Ερωτευµένοι µε τον έρωτα. Αυτή η
συνηθισµένη έκφραση δείχνει ακριβώς ένα από τα προβλήµατα των
Ζυγών. Βιάζονται τόσο να χαρούν τη ζωή, ώστε αρχίζουν έναν ερωτικό
δεσµό χωρίς να το πολυσκεφτούν και χωρίς να είναι έτοιµοι γι αυτό.
Ένας κακός ερωτικός σύντροφος πολύ εύκολα θα κατορθώσει να
εκµεταλλευτεί
αυτή
την
αδύνατη
πλευρά
του
Ζυγού.
Οικογενειακές Σχέσεις: Ο Ζυγός θέλει να έχει και το παιδί του τα δικά
του καλά αισθήµατα. Φροντίζει επίσης να του µεταδώσει ευγενικούς και
πολιτισµένους τρόπους. Ενώ δεν είναι αυστηροί µε τα παιδιά τους, οι
γονείς Ζυγοί απαιτούν απ αυτά να κάνουν πάντα το καλύτερα που
µπορούν και η µητέρα, ιδιαίτερα, δεν λυπάται χρόνο και έξοδα για να
είναι τα παιδιά της ευπαρουσίαστα και καλοντυµένα. Αν συµβαίνει να
είναι άτακτα και αδιάφορα, της στοιχίζει πάρα πολύ. Οι γονείς Ζυγοί
κάνουν συνήθως τους αυστηρούς, αλλά σπάνια πραγµατοποιούν τις
απειλές τους. Κάποτε, το παιδί, θ ανακαλύψει αυτή την πλευρά τους και
84

Αστρολογία
θα την εκµεταλλευτεί. Το παιδί Ζυγός επωφελείται από τη φυσική του
χάρη και την ικανότητα να προκαλεί τη συµπάθεια. Είναι όµως πολύ
ευχάριστο µε τους φίλους του, µε καλούς τρόπους, και δεν χρειάζεται
πειθάρχηση σε µεγάλο βαθµό. Πρέπει κυρίως να ενθαρρυνθεί ν
αποφασίζει µόνο του και όχι να στηρίζεται πάντα στους γονείς του ή στα
µεγαλύτερα αδέρφια του για κάτι που το αφορά. Πρέπει επίσης να
πεισθεί να εργάζεται, επειδή µπορεί εύκολα να πει ότι δεν του αρέσει η
εργασία. Πρέπει να βοηθηθεί ν αναπτύξει τα καλλιτεχνικά του
ενδιαφέροντα και, αν είναι δυνατόν, να του δοθεί η δυνατότητα για
µαθήµατα µουσικής ή χορού, καθώς και για ν αποκτήσει υλικά µέσα για
καλλιτεχνική δηµιουργία. Είναι ικανό να προσαρµοστεί µε τα
περισσότερα καθήκοντα, υποφέρει όµως από την άσχηµη συµπεριφορά
άλλων, κακοµαθηµένων παιδιών. ∆εν µπορεί να τα καταλάβει, ενώ
εκείνα το ζηλεύουν που κερδίζει αµέσως τη συµπάθεια των δασκάλων.
Επαγγελµατική Σταδιοδροµία: Αισθητικός, µοντελιστ, κοµµωτής,
έµπορος ειδών νεωτερισµού. Επαγγέλµατα, γενικά, που έχουν σχέση µε
τις ανέσεις και την πολυτέλεια. ∆ιπλωµάτης. Στέλεχος κοινωνικής
πρόνοιας. Ρεσεψιονίστ. Εκτιµητής. Παρουσιαστής τσίρκου ή
ταχυδακτυλουργός. Κάθε εργασία που γίνεται σε περιβάλλον
ψυχαγωγικό ή καλλιτεχνικό και είναι δηµιουργική. Ο Ζυγός εργάζεται
πολύ καλύτερα σε συνεργασία, παρά µόνος του. Αν αποφασίσει ν
ασχοληθεί µε επιχείρηση (και γίνεται ικανός επιχειρηµατίας, έστω κι αν
είναι πολύ καλός µε τους ανταγωνιστές του), αναζητεί πάντα έναν
συνέταιρο. Ποιος θα έχει την πρωτοβουλία στην εταιρία είναι άλλο
ζήτηµα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ευθύνες µοιράζονται εξίσου,
αλλά ο συνεταίρος θα πρέπει ν αναχθεί την τάση του για σπατάλη. Όσο
για την εργασία που ταιριάζει καλύτερα σ έναν Ζυγό, δεν πρέπει πρώταπρώτα η εργασία αυτή να είναι βρώµικη ή πολύ δύσκολη ή να γίνεται
κάτω από δυσάρεστες συνθήκες. Για τέτοια εργασία, απλούστατα, ο
Ζυγός δεν είναι ικανός. Αυτός έχει δηµιουργικές, καλλιτεχνικές
ικανότητες και µια αίσθηση του σχεδίου, της φόρµας, ή τουλάχιστον, του
τι πηγαίνει µ αυτό. Έχει εποµένως ταλέντο για την υψηλή ραπτική, την
κόµµωση κ.λ.π. επίσης, για ότι σχετικό µε τη µόδα, το εµπόριο έργων
τέχνης, την παραγωγή και το εµπόριο δίσκων ή µουσικών οργάνων. Το
φυσικό του τακτ και η διπλωµατικότητά του τον κάνουν εξαίρετο πωλητή
στο είδος του.

85

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά του Άνδρα Ζυγού

Η προσωποποίηση της γοητείας - αυτό είναι το λιγότερο που µπορούµε
να πούµε γι αυτόν τον άνδρα. Κυβερνάται από την Αφροδίτη, τη θεά της
αγάπης, και συµβολίζεται από τη Ζυγαριά, και πολλοί Ζυγοί ξοδεύουν
άµετρο χρόνο ζυγιάζοντας τα πράγµατα πριν αποφασίσουν, γι αυτό τόσοι
άνθρωποι τους αποκαλούν αναποφάσιστους! Αν δώσατε την καρδιά σας
σ έναν Ζυγό εραστή, και εκείνος τη δική του σε σας, µην ανησυχείτε για
την αναποφασιστικότητα του, θα κινηθεί τόσο γρήγορα όσο οποιοδήποτε
άλλο ζώδιο.
Είναι µεν ζώδιο του αέρα αλλά µπορεί να αποδείξει ότι µπορεί να είναι
τόσο φλογερός όσο και τα ζώδια της Φωτιάς. Βεβαίως, µπορεί µερικές
φορές να φαίνεται ότι δεν θα αποφασίσει ποτέ να σας ζητήσει ραντεβού,
αλλά πρέπει πρώτα να σας εκτιµήσει και να σιγουρευτεί ότι η
προσωπικότητα
σας
θα
ταιριάξει
µε
τη
δική
του.
Είναι ένας αληθινός εµπειρογνώµων και µόνο το καλύτερο είναι
αρκετό γι αυτόν. ∆εν είναι επειδή είναι σνοµπ, ή έχει καθορισµένες ιδέες
στο τι θέλει, είναι επειδή η ροµαντική του αίσθηση βρίσκεται σε υψηλά
επίπεδα, και ΥΠΟ συνειδητά έχει τις λιγότερες απαιτήσεις - γιατί κατά
βάθος ψάχνει για την ονειρεµένη αγαπηµένη.
Οι Ζυγοί πιο πολύ ίσως από τα άλλα ζώδια, έχουν µια βασική επιθυµία
να βρουν τον τέλειο σύντροφο και βεβαίως δεν τους αρέσει να είναι
µόνοι για πολύ καιρό. Ο άνδρας Ζυγός έχει σίγουρα στυλ, και πολύ
συχνά είναι πολύ εµφανίσιµος. Σκεφθείτε άνδρες όπως ο Ρότζερ Μουρ
και θα ξέρετε τι εννοώ. Και κανένας δεν αµφιβάλλει ότι οι Ζυγοί έχουν
µεγάλο δηµιουργικό ταλέντο: Σκεφθείτε τον Τζων Λέννον, τον Στινγκ,
τον Αντονυ Νιούλι και τον Χάρολντ Πίντερ.
Αλλά πώς µπορείτε να αναγνωρίσετε αυτόν τον ευγενικό, χαριτωµένο,
δηµιουργικό άνδρα; Ίσως να είναι ο σχεδόν τεµπέλικος τρόπος που σας
φλερτάρει παρ όλο που δεν το κάνει µόνο µε τα µάτια ή µε τον τρόπο που

86

Αστρολογία
µιλά... Ίσως να µην εκπέµπει τόσο σεξ απήλ όσο ένας Σκορπιός, αλλά
µπορείτε να πείτε ότι είναι πραγµατικός άνδρας και ότι δεν ενδιαφέρεται
µόνο για το µυαλό σας.
∆είχνει να σας κοιτάζει µ ένα τρυφερό χαϊδευτικό τρόπο και σεις
νοιώθετε την ευαισθησία του µε τον τρόπο που σας ενθαρρύνει. Σπάνια
είναι ο τύπος του αυθάδη και αλαζονικού, εκτός κι αν έχει κάποια τέτοια
χαρακτηριστικά στο ατοµικό του ωροσκόπιο (πρέπει να το ελέγξετε µ
έναν αστρολόγο). Όµως, θα µπορούσατε να πείτε ότι είναι γυναικάς µε
τον τρόπο που παρατηρεί κάθε ωραίο κορίτσι που περνάει -όχι µε πολύ
φανερό τρόπο, βέβαια στην πραγµατικότητα είναι τόσο κρυφός που
µπορεί να µην το πάρετε είδηση!
Εάν δεν γνωρίζετε πολλά για τον άνδρα Ζυγό και νοµίζετε ότι έχετε
συναντήσει έναν σ ένα πάρτυ αλλά δεν θέλετε να ρωτήσετε το ζώδιο του,
ένα χαρακτηριστικό αναγνώρισης µπορεί να είναι ο τεµπέλικος τρόπος
που ξαπλώνει στον καναπέ, ενώ εσείς και όλοι οι άλλοι στέκεστε όρθιοι.
Οι Ζυγοί αντιπαθούν να τους κατηγορούν ότι είναι τεµπέληδες, και
σίγουρα µερικοί από αυτούς είναι πολύ ενεργητικοί, αλλά είναι µάλλον
οι εξαιρέσεις παρά ο κανόνας! Εάν κάποιος προτείνει να πάνε κάπου
αλλού, κι αυτός ο άνδρας αργεί περισσότερο από τους άλλους να
αποφασίσει, τότε πιθανόν να είναι γεννηµένος στο ζώδιο της Ζυγαριάς.
Ένα σηµείο προσοχής, οι άνδρες Ζυγοί αγαπούν την ήρεµη ζωή, κι αν
είστε ο τύπος της γυναίκας που έχει την τάση να τσακώνεται διαρκώς,
ακόµα κι αν γνωρίζετε ότι κάνετε λάθος, καλύτερα να βρείτε ένα εραστή
γεννηµένο σε διαφορετική εποχή του έτους.
Ο Ζυγός είναι το ζώδιο της ειρήνης και αρµονίας, και αυτός ο άνδρας
βρίσκει τις φιλονικίες αντιαισθητικές. Σύντοµα θα φύγει από το να βρεθεί
µπλεγµένος µε κάποια που προσπαθεί να δηµιουργήσει καυγά µόνο και
µόνο επειδή αυτός δε συµφωνεί µαζί της. Έτσι ακόµα κι αν ξέρετε ότι
είστε σωστή για κάτι, δείξτε το µε προσοχή.
Όµως, αν έχετε συναντήσει κάποιον πολύ ελκυστικό, και δεν έχετε
ακόµα βρει το ζώδιο του, γιατί δεν προσπαθείτε να τον κάνετε να µιλήσει
για τη δουλειά του; Σίγουρα δεν θα είναι κάτι πολύ δραστήριο.
Οι Ζυγοί συχνά κλίνουν περισσότερο προς την καλλιτεχνία. Βεβαίως
κάθε Ζυγός δεν πρόκειται να είναι καλλιτέχνης, ποιητής ή µουσικός,
αλλά γίνονται καλοί διπλωµάτες και δικηγόροι, και το δηµιουργικό τους
ταλέντο µπορεί να τους οδηγήσει στην κοµµωτική. Βεβαίως το δικό τους
ιδιαίτερο ωροσκόπιο µπορεί να είναι γεµάτο από πλανητικές σχέσεις που
τους οδηγούν σε ένα τελείως διαφορετικό επάγγελµα, και στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε.
87

Αστρολογία
Αν κοιτάξετε τον τρόπο ντυσίµατος του σίγουρα θα βγάλετε µια άκρη.
Όπως και να είναι ντυµένος είτε µε ρούχα δουλειάς είτε σπορ, θα δείχνει
κοµψός. Κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να έχει ταλέντο στο ντύσιµο. ∆εν
είναι ιδιαίτερα νάρκισσος, αλλά αν υπάρχει κάπου καθρέφτης πιθανώς να
τον πιάσετε να ρίχνει µατιές για να πείσει τον εαυτό του ότι είναι ο πιο
ελκυστικός άνδρας στο δωµάτιο.
Κάτι άλλο σε αυτόν τον άνδρα, που τον κάνει περήφανο, είναι ότι
πάντα καταφέρνει να δείχνει νεότερος από την ηλικία του. Από την
στιγµή που σχετιστείτε µε έναν Ζυγό θα ανακαλύψετε ότι η ζωή µπορεί
να είναι µια αληθινή ευχαρίστηση.
Είναι ο τέλειος εραστής, κι αν νοµίζατε ότι οι Σκορπιοί ήταν το
σύµβολο του σεξ του ζωδιακού, µην εκπλαγείτε αν αυτός ο άνδρας σας
δείξει περισσότερα από µερικά τεχνάσµατα δικιάς του επινόησης!
∆εν είναι καθόλου ο τύπος του άνδρα που µετά τον έρωτα πέφτει
αµέσως για ύπνο και αρχίζει το ροχαλητό. Του αρέσει να σας αγκαλιάζει
και να είναι σίγουρος ότι σας έχει ευχαριστήσει πριν πέσει για ύπνο.
Είναι το ίδιο τρυφερός όταν ξυπνήσει από τον δυνατό ήχο του ρολογιού
το πρωί αν βέβαια δεν είναι πολύ νωρίς, γιατί δεν είναι πολύ ικανός να
σηκώνεται από τα χαράµατα.
Οι Ζυγοί πρέπει να κάνουν κούρα οµορφιάς αν είναι να διατηρήσουν τα
αγορίστικα χαρακτηριστικά! Χωρίς να θέλει να είναι Καζανόβας, δεν
υπάρχει αµφιβολία ότι δε χάνει ευκαιρία να κοιτάξει ένα όµορφο
πρόσωπο, κι αν ποτέ τον παραµελήσετε ακόµα κι αν έχετε αιχµαλωτίσει
την καρδιά του, ένα απλό φλερτ µε κάποια καινούργια µπορεί να
εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό. Όµως δεν του αρέσει η ζηλιάρα γυναίκα
που κρέµεται αγχωτικά από πάνω του. θα πρέπει να είστε γοητευτική
αλλά και ήρεµη, όχι τόσο εύκολο αν συµβαίνει να είστε ένα από τα πιο
φλογερά και πύρινα ζώδια. Και σίγουρα δεν θα τον πειράζει να
φλερτάρετε και σεις λίγο.
Ίσως να είναι οπαδός της ισότητας στα περισσότερα πράγµατα, αλλά
όχι όταν η γυναίκα του ερωτοτροπεί µε κάποιον άλλον. Αν δεν έχετε
σχετιστεί ποτέ µέχρι σήµερα µ έναν άνδρα Ζυγό, αλλά σας αρέσει η ιδέα
να γνωρίσετε έναν, θα βρεθείτε σε δίληµµα για το πού θα πρέπει να
ψάξετε.
Γιατί εφ όσον δεν είναι ο ενεργητικός τύπος, ξεχάστε το γήπεδο του
τένις ή τους ποδοσφαιρικούς αγώνες (εκτός κι αν είναι φανατικός
οπαδός), µολονότι, βεβαίως, µε την αίσθηση της δικαιοσύνης που τον
διακρίνει, θα γινόταν ένας τέλειος διαιτητής. Το κρίκετ ή το γκολφ θα
88

Αστρολογία
ταιριάζει περισσότερο στο στυλ του, αν βέβαια ο καιρός είναι αρκετά
ζεστός. Μπορεί να τον συναντήσετε σ ένα γιούνισεξ σάουνα, ή µε παρέα
φίλων στην τοπική ντισκοτέκ, όµορφο και ντυµένο µε τα καινούργια του
ρούχα.
Επειδή οι Ζυγοί αγαπούν πολύ τη συντροφιά, δε θα συναντήσετε
κανένα να περιπλανιέται µόνος στην παραλία, θα κάθεται και θα
κουβεντιάζει στην τοπική παµπ µε τους φίλους του, ή θα είναι
ξαπλωµένος στην παραλία µαζεύοντας ήλιο. Κι αυτό φέρνει το θέµα των
διακοπών - και εδώ είναι που ο Ζυγός εραστής γίνεται περισσότερο
ροµαντικός. Μπορεί να του πάρει καιρό γιο να αποφασίσει που θα πάει,
αλλά ο ήλιος είναι απαραίτητος όπως το καλό φαγητό και ένα
πραγµατικά άνετο κρεβάτι.
Είναι ο τύπος του άνδρα που του αρέσει να τρώει σε µικρά εστιατόρια,
ακούγοντας ένα τσιγγάνο βιολιστή να παίζει τα πιο ροµαντικά κοµµάτια
του ρεπερτορίου του.
Οι Ζυγοί άνδρες φαίνεται να γίνονται περισσότερο σέξυ όταν
βρίσκονται µακρυά απ τη ρουτίνα της καθηµερινής ζωής. Έτσι αν
συναντήσετε έναν Ζυγό εραστή σ ένα νησί, θα περάσετε υπέροχα
παρακολουθώντας το ηλιοβασίλεµα µαζί. Ξεχάστε τις ανατολές του
ήλιου - θα παραµένει µάλλον στο κρεβάτι ακόµα κι αν δεν κοιµηθήκατε
αργά! θα σας αρέσει πολύ ο τρυφερός τρόπος που θα σας ξυπνά µ ένα
φιλί, κι ένα ευτυχισµένο( χαµόγελο.
Ο Ζυγός εραστής ίσως ήταν το είδος του µωρού που συνέχεια
κελαηδούσε ευτυχισµένα στην κούνια του ενώ τα άλλά µωρά γκαρίζανε.
Έµαθε από µικρός, ότι το να είναι γλυκός κα αγαπητός φέρνει ανταµοιβή
και βεβαίως µετέφερε αυτά τα µαθήµατα στην ενηλικίωση του! Νοµίζετε
λοιπόν ότι µπορείτε να αντεπεξέλθετε µε τον τύπο του άνδρα που θα τον
φλερτάρουν άλλες γυναίκες; θα ανατριχιάζετε υποσυνείδητα κάθε φορά
που θα τον βλέπετε να κοιτά ζει ένα όµορφο ηµίγυµνο κορίτσι στην
παραλία;
Είστε προετοιµασµένη να είστε τόσο γοητευτική στους φίλους του όσο
αυτοί είναι στις δικές σας φίλες; Είστε καλύτερη στην ισορροπία του
προϋπολογισµού από αυτόν; Γιατί αυτός ο άνδρας δεν είναι απαραίτητα
πρακτικός. Στην πραγµατικότητα, µπορεί να είναι υπερβολικά σπάταλος
όταν θέλει, και είναι επίσης ο τύπος το άνδρα που έχει ξεχάσει να πάει
στην τράπεζα όταν χρειάζεστε µερικά έξτρα χρήµατα. Παρόλο που έχει
την αίσθηση της οµορφιάς, δε σηµαίνει ότι θα σας γεµίζει πάντα µε
κοµπλιµέντα, ή ότι θα παρατηρήσει τον τρόπο που έχετε τοποθετήσει τα
λουλούδι στο βάζο, ή ότι θα µυρίσει και εκτιµήσει το νέο άρωµα που
φοράτε.
89

Αστρολογία
Είναι επίσης ο τύπος του άνδρα που είναι θαυµάσιος µε τα παιδιά, αν
και µερικές φορές σηµαίνει ότι µπορεί να είναι πολύ καλόβολος όταν
χρειάζεται πειθαρχία.
Ο Ζυγός θέλει µια ισορροπηµένη σχέση, έτσι δεν θα παραπονιέται εάν
εργάζεστε - αν γνωρίζει ότι δεν θα έλθει σε δεύτερη µοίρα στην καρδιά
σας. Κι αν είστε έξυπνη δεν θα τον αφήσετε ποτέ να σκεφθεί
διαφορετικά. Του αρέσει να τον κακοµαθαίνετε στα γενέθλια του σε
επετείους και τα Χριστούγεννα. ∆ε χρειάζεται να ξοδέψετε πολλά, είναι η
ευχαρίστηση ν ανοίγει τα δώρα, που του δίνει χαρά.
Και δεν είναι δύσκολο να βρείτε δώρα για τον Ζυγό άνδρα - ένα
πουλόβερ που να ταιριάζει µε τα µάτια του, την αγαπηµένη του κολόνια
ξυρίσµατος, ένα µεταξωτό φουλάρι, µερικές γραβάτες, ένα ηλεκτρικό
µίξερ για ποτά - και τουλάχιστον µία κάρτα που θα του λέτε ότι τον
λατρεύετε τόσο όσο όταν πρωτοσυναντηθήκατε. Αυτό που δεν του
αρέσει είναι να του γκρινιάζετε, θα τα καταφέρει όλα στον δικό του
ρυθµό, κι αν δεν σας ταιριάζει, ίσως θα ήταν καλύτερα να διαλέγατε έναν
εραστή γεννηµένο σε διαφορετικό ζώδιο.
Να µη γίνεστε ποτέ πιεστική ή αυταρχική ή να περιµένετε να τον
κατακτήσετε σε µια νύχτα! Αυτός ο εραστής δε νοιάζεται για το πόσο
καιρό θα χρειαστεί για να βρει την αδελφή ψυχή. Γνωρίζει, ότι δε
γεννήθηκε για να ζει µόνος, και µε την Αφροδίτη τη θεά της αγάπης, που
τον βοηθά στα ερωτικά θέµατα, µπορείτε να στοιχηµατίσετε ότι θα την
βρει γρήγορα.
Εξαρτάται από σας να προβάλλετε την εικόνα σας µε τον καλύτερο
τρόπο για να κρατήσετε αυτόν τον άνδρα δίπλα σας. Γιατί απ τη στιγµή
που είναι σίγουρος ότι είστε η κατάλληλη γυναίκα γι αυτόν, θα κάνει τα
πάντα για να είστε ευτυχισµένη, και δεν θα µετανιώσετε που θα τον έχετε
δίπλα σας.
Να διατηρείτε τη σχέση ζωντανή, γιατί αν η ζωή γίνει πολύ πεζή τα
µάτια του θ αρχίζουν να περιπλανώνται, και ο εραστής σας ίσως
αποδειχθεί όχι και τόσο τέλειος!
Αλλά αν θέλετε έναν άνδρα που µπορεί να γοητεύει τα πουλιά των
δέντρων, που είναι ροµαντικός και τρυφερός και που µπορεί να είναι ο
τέλειος σύντροφος µε τόσους πολλούς τρόπους θα κάνετε άσχηµα αν δεν
βρείτε έναν Ζυγό
Εάν η αγαπηµένη των ονείρων σας είναι µια γυναίκα Ζυγός, τότε
σίγουρα είστε ένας τυχερός άνδρας! Το αρσενικό και θηλυκό γένος ίσως
να έχουν τον ίδιο πλανητικό κυβερνήτη την Αφροδίτη τη θεά του έρωτα
90

Αστρολογία
και πολλά από τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά η γυναίκα Ζυγός αισθάνεται
και σκέπτεται πολύ διαφορετικά από τον άνδρα Ζυγό. Είναι σχεδόν σαν
να προσπαθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον για να δηµιουργήσει
την αληθινά τέλεια σχέση όταν βρίσκεται µε τον άνδρα που αγαπά.
Έλκεστε αµέσως από την θηλυκότητα της και από αυτόν τον απαλό
αλλά αισθησιακό αέρα. Συνήθως έχει αληθινά καλό γούστο,
καλλιτεχνικές ιδιότητες και ήρεµους τρυφερούς τρόπους που θα είναι
απόλαυση και χαρά να είστε µαζί της. Σίγουρα είναι ελκυστική, αλλά
καλύτερα θα ήταν να είστε προειδοποιηµένος από τώρα ότι συχνά της
παίρνει αρκετό χρόνο για να αποφασίσει για τον κατάλληλο άνδρα που
θα µοιραστεί τη ζωή της.
Η γυναίκα Ζυγός δεν µένει ποτέ χωρίς εθελοντές συντρόφους. ∆εν
χρειάζεται ποτέ να γίνει ο κυνηγός, που ίσως να φαίνεται σπάνιο στην
απελευθερωµένη εποχή µας. Όµως έχει απέραντη πίστη στη
σεξουαλικότητα της, τη γοητεία της και την ικανότητα της να κατακτήσει
τον άνδρα που θέλει.
Η ∆ις Ζυγός παίζει τόσο καλά την τέχνη της αποπλάνησης που ίσως να
µην το έχετε παρατηρήσει καθόλου. Αν υπήρξε ποτέ κάποιος καλύτερος
στο να περιµένει να χτυπήσει το τηλέφωνο, θα ήθελα να το ήξερα. Είναι
ο τύπος της γυναίκας που ίσως να µην απαντήσει µε σκοπό να σας κάνει
να νοµίσετε ότι βρίσκεται έξω, το βράδυ που είχατε πει ότι θα της
τηλεφωνούσατε. Αυτό δεν θα µπορούσε να το καταφέρει ούτε µία Κριός
ούτε µία ∆ίδυµος!
Εάν είστε αποφασισµένος να προσπαθήσετε να κατακτήσετε την
καρδιά µιας γυναίκας Ζυγού, πρέπει να το αξίζετε. ∆εν είναι σνοµπ, αλλά
έχει τις απαιτήσεις της. Εάν σκεφθείτε µερικές κυρίες γεννηµένες σ αυτό
το ζώδιο θα αντιληφθείτε ότι υπάρχουν µερικά φοβερά ονόµατα µεταξύ
τους. Μπριζίτ Μπαρντό, Μπριτ Εγκλαντ, Τζουλι Αντριους, και Σάρα η
∆ούκισα του Γι-όρκ. ∆εν είναι σίγουρα οι "γυναίκες που λένε πάντα ναι"
και η κάθε µια τους ακτινοβολεί τη Ζυγίσια γοητεία µε τον δικό της
ιδιαίτερο τρόπο.
Ένα πράγµα που όλες τους µοιράζονται είναι ότι πιστεύουν
ολοκληρωτικά στην ικανότητα τους να γοητεύουν τους ανθρώπους που
έρχονται σε επαφή. Ποτέ δε χάνουν τη θηλυκότητα τους ακόµα κι αν
έχουν κάποιο δύσκολο επάγγελµα ή είναι φλογερές φεµινίστριες.
Ένα άλλο θαυµάσιο πράγµα µε τις γυναίκες Ζυγούς που σύντοµα θα
ανακαλύψετε είναι ότι το σύµβολο τους η Ζυγαριά τους δίνει την
ικανότητα να ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά σε όλα, να έχουν µια
ισορροπηµένη άποψη, και να αφήνουν τους άλλους να λένε ό,τι θέλουν
91

Αστρολογία
χωρίς να µπλέκονται στη φασαρία. Ίσως έχετε αρχίσει να νοιώθετε, παρ
όλα αυτά, ότι το τελικό αποτέλεσµα θα είναι απογοητευτικό.
Όµως πόσο λάθος θα κάνετε αν αφήσετε να σας ξεγελάσει το ευγενικό,
ευαίσθητο εξωτερικό της Ζυγού όταν έρθει η στιγµή του έρωτα και του
σεξ. θα σας εκπλήξει αν η στιγµή και το µέρος είναι κατάλληλο.
Πρέπει να είναι η δική της στιγµή - δεν θα βιαστεί να κάνει µια
ερωτική σχέση αµέσως, θέλει να σας γνωρίσει καλύτερα να µάθει τις
προτιµήσεις και αντιπάθειες σας, να σιγουρευτεί ότι δεν προσπαθείτε να
την πλανέψετε για να προσθέσετε ακόµα µια νίκη στη σεξουαλική σας
ικανότητα. Η γυναίκα Ζυγός δεν είναι συνήθως για φλογερές περιπέτειες
που οδηγούν στο τίποτα. ∆εν είναι ότι προσπαθεί να παγιδέψει κάθε
άνδρα που ερωτεύεται, αλλά είτε το ξέρει είτε όχι, ψάχνει αληθινά για
τον αιώνιο σύντροφο.
Ένα άλλο περίεργο πράγµα µε τις Ζυγούς είναι ότι όταν ένας γάµος ή
µια πολύχρονη σχέση τελειώσει, γιατί αν δεν έχει τον κατάλληλο
σύντροφο αισθάνεται συναισθηµατικά ελλιπής, είναι ικανή να
ορθοπηδήσει και να το αντιµετωπίσει χωρίς να χάσει την ισορροπία της.
∆εν είναι ο τύπος της γυναίκας που πανικοβάλλεται και δηµιουργεί
δράµατα, και πολύ συχνά είναι ικανή να ανασηκώσει τους ώµους και να
πει φιλοσοφικά ότι, παρ όλο που ίσως να µη αισθάνεται πολύ καλά
εσωτερικά, και οι δυο πλευρές είχαν δίκιο και ήταν ένα από αυτά τα
πράγµατα...
Έτσι λοιπόν έχετε γνωρίσει κάποιον που είναι η προσωποποίηση της
γλυκύτητας και φωτεινότητας, αλλά δεν είστε σίγουρος ακόµα για το
ζώδιο της. Μπορεί να φανεί από τον τρόπο που ντύνεται. Έχει το ταλέντο
να κάνει σχεδόν οτιδήποτε για να δείχνει πολύ θηλύκια και σέξυ χωρίς να
κάνει καµιά προσπάθεια.
Η Ζυγίσια της ισορροπία την κάνει ικανή να βρίσκει τα χρώµατα και τα
σχέδια που ταιριάζουν και εναρµονίζονται τέλεια, και το αποτέλεσµα
είναι "η γυναίκα". Εκτός κι αν έχετε συναντήσει µια ιδιαίτερη
ασυνήθιστη Ζυγό, συνήθως δεν θα ντύνεται πάρα πολύ επιδεικτικά ή
προκλητικά ούτε και πολύ σοβαρά. Είναι η χρυσή τοµή και το µακιγιάζ
της είναι επιδέξιο και συνδυάζεται τέλεια µε το ντύσιµο της.
Έχει πολύ θαυµάσια αίσθηση της µόδας, και καλύτερα να µην είσθε
κακοντυµένος, γιατί σίγουρα δεν θα ταιριάζετε µαζί της. Ίσως αρχίζετε
να ανησυχείτε που συναντήσατε κάποιον τόσο επικριτική που θα σας
κάνει ν αλλάξετε τη ζωή σας τελείως.
Όµως, δεν είναι τόσο επικριτική όσο η Παρθένος, είναι επειδή έχει
καλλιτεχνικό ταλέντο και θέλει να βλέπει όµορφα πράγµατα - και γιατί
όχι; Εκτός από αυτό, αυτή η γυναίκα, από οποιοδήποτε άλλο ζώδιο, τα
92

Αστρολογία
δίνει όλα για να φτιάξει µια ευτυχισµένη σχέση και για τα δυο άτοµα.
∆εν πρόκειται να τα βάζει µαζί σας συνέχεια για µικροπράγµατα εκτός κι
αν πράγµατι δηµιουργούν προβλήµατα µεταξύ σας.
Το ωραίο µ αυτή τη γυναίκα είναι ότι νιώθετε ότι χρειάζεται την
υποστήριξη και την ενθάρρυνση του τέλειου εραστή για να αισθάνεται
ολοκληρωµένη (όλα αυτά οφείλονται στο ότι ο Ζυγός είναι το έβδοµο
ζώδιο του ζωδιακού, που αφορά τις σχέσεις).
Εάν έχετε αποφασίσει ότι αυτό που χρειάζεστε περισσότερο από
οτιδήποτε άλλο στη ζωή σας, είναι µια γυναίκα Ζυγός, πού θα ψάξετε;
Είναι ο τύπος της γυναίκας που της αρέσει να ξεκουράζεται ακούγοντας
µουσική ή συζητώντας µε ενδιαφέροντες ανθρώπους· της αρέσει να
τεµπελιάζει στην παραλία ή να απολαµβάνει µια νύχτα σε µια ντισκοτέκ
όπου η µουσική δεν είναι τόσο δυνατή ή σκληρή.
Οι Ζυγοί έχουν την τάση να βρίσκονται εκεί όπου µαζεύονται
άνθρωποι. Συχνά πηγαίνει σε γκαλερί τέχνης, σε κονσέρτα και, βεβαίως,
της αρέσουν οι διακοπές όπου µπορεί να ξεφύγει από τη βιασύνη και
φασαρία της καθηµερινής ζωής.
Γι αυτή τη γυναίκα είναι µια αληθινή περιποίηση όταν της αγοράζετε
δώρα. Της αρέσει να την κακοµαθαίνουν - και θα εκτιµήσει τα όµορφα
φουλάρια, κοσµήµατα δίσκους του αγαπηµένου της ροµαντικού
τραγουδιστή, µεταξένια ή σατέν εσώρουχα, οτιδήποτε από τον
αγαπηµένο της σχεδιαστή, µερικά σύνεργα κουζίνας που θα κάνουν τη
ζωή της πιο εύκολη.
Όµως καλύτερα να σκεφθείτε προσεχτικά πως θα πλανέψετε την κα
Ζυγό - ίσως να ζυγίζει κάθε σας κίνηση - κι αν θέλετε η ζυγαριά της
Ζυγού να γύρη προς το µέρος σας, ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης είναι
ο απαλός, αργός και συναισθηµατικός τρόπος.

93

Αστρολογία

23 Οκτωβρίου - 22 Νοεµβρίου
Θηλυκό, Νερό, Σταθερό
Μέρος του Σώµατος: Όργανα Αναπαραγωγής
Κυβερνήτης Πλανήτης: Αρης (Πλούτωνας)
Μέταλλο: Σίδηρος, Πλουτώνιο
Ηµέρα: Τρίτη
Φυσικός Οίκος: 8ος
Χρώµα: Κόκκινο σκούρο
Πολύτιµος Λίθος: Τοπάζι, Ρουµπίνι
ΖΩ∆ΙΟ ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Γεννητικό, Ουροποιητικό
Ο Σκορπιός ελέγχει τα γεννητικά όργανα. Οι Σκορπιοί έχουν την πιο
έντονη σεξουαλικότητα από όλα τα Ζώδια και µε την τάση τους ν'
αφήνουν το κάθε τι στη µέση, κάθε διάψευση ή καταπίεση της
σεξουαλικής τους επιθυµίας µπορεί να τα οδηγήσει σε µη οµαλή
συµπεριφορά. Στις ακραίες περιπτώσεις, µπορεί να είναι σκληροί και
βίαιοι.
ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κυβερνά το πέος, τους όρχεις, τη µήτρα
το αιδοίο, τον κόλπο, το παχύ έντερο και τις φυλεκτικές ορµόνες, όπως
επίσης και την ικανότητα αναγέννησης του οργανισµού
(µεταµοσχεύσεις). Ακόµα κυβερνά την σεξουαλική επιθυµία (στους
άντρες) ή τον οργασµό (στις γυναίκες). αρα η σεξουαλική επιθυµία και η
ικανότητα δηµιουργίας εξαρτώνται απ' αυτό το Ζώδιο
Το παρουσιαστικό του Σκορπιού είναι από τα πιο αναγνωρίσιµα µέσα σ'
όλο το Ζωδιακό. Συχνά (το ίδιο συµβαίνει κι όταν υπάρχει µία οµάδα
Πλανητών µέσα σ' αυτό το Ζώδιο) η µύτη παρουσιάζει µία ελαφριά
προεξοχή στο κέντρο της. Τα µάτια µοιάζουν νάναι τελείως καλυµµένα
µ' ένα πέπλο από λιωµένο µολύβι ή αντίθετα είναι σταθερά σαν τα µάτια
του αρπακτικού. Τα µαλλιά είναι συχνά πολύ µαύρα και η νευρική
δύναµη είναι αξιοσηµείωτη. Αυτός ο Ωροσκόπος δίνει µία σπαρτιάτικη
περιφρόνηση στο πόνο, µία µεγάλη ενέργεια και µία τάση για

94

Αστρολογία
καταχρήσεις σε όλους τους τοµείς. Ακόµα µπορούν να προβάλουν την
θέλησή τους και να ενεργούν ενάντια σε κάθε περιορισµό. Στο
φυσιολογικό πεδίο και µε σοβαρές προσβολές, αυτός που έχει ένα τέτοιο
Ωροσκόπο έχει προδιάθεση σε δηλητηριάσεις από αυτοτοξίνωση, από
θεραπεία µε ορούς, από εµβόλια κλπ. Του δίνουµε την συµβουλή να
υιοθετήσει την νηστεία και τα ολιγοστοιχεία. Με βίαιες προσβολές είναι
συχνές οι αιµορροΐδες, οι φλεγµονές, οι σκληρύνσεις και οι όγκοι.
Θετικά
Χαρακτηριστικά: Πλούσια
αισθήµατα.
Έντονος
συναισθηµατισµός. Αίσθηση του σκοπού. Ανεπτυγµένη φαντασία, κρίση,
λεπτό και οξύ πνεύµα. Επιµονή.

Αρνητικά Χαρακτηριστικά: Ζηλιάρης, µνησίκακος, ξεροκέφαλος.
Αδιάλλακτος, απρόσιτος, αινιγµατικός και καχύποπτος.

Χαρακτήρας: Όλες σχεδόν οι περιγραφές του Σκορπιού τονίζουν την
ένταση των παθών που τον δυναστεύουν, ιδιαίτερα στην ερωτική του
ζωή. Το ίδιο όµως δυνατά πάθη παρουσιάζει και σε άλλους τοµείς της
ζωής του, στην πολιτική, στην εργασία, στο παιχνίδι ή στα σπορ. Είναι
µια ξεχωριστή, παράξενη δύναµη που διαποτίζει όλη του την
προσωπικότητα και του δίνει µια ισχυρή αίσθηση του σκοπού στη ζωή
του και την απόφαση να µην αφήνει τίποτα στη µέση. Αισθάνεται την
ανάγκη να ζήσει τη ζωή του ολοκληρωµένα, να την χορτάσει, φτάνοντας
στην κατάχρηση συνήθως, όχι µόνο στη διασκέδαση, αλλά και στην
εργασία. Μπορεί να είναι φοβερά ζηλιάρης, και όχι µόνο στον έρωτα.
Αντιπαθεί τον καθένα που βρίσκεται σε µια θέση την οποία πιστεύει πως
έπρεπε να κατέχει αυτός και µπορεί να φτάσει ακόµα και στην
εκδικητικότητα ή την ωµότητα. Η εξαιρετικά µεγάλη ενεργητικότητά του
δίνει στο πάθος του αυτό ένα βάθος που δεν το υποπτεύονται όσοι είναι
λιγότερο συναισθηµατικοί. Όταν αυτή η δύναµη διοχετεύεται σε θετικά
κανάλια, δίνει στον Σκορπιό αντοχή και µαχητικότητα. Παλεύει τότε µε
τις µεγαλύτερες αντιξοότητες και νικά, αλλά πατώντας "πάνω σε
πτώµατα" µερικές φορές, για να φτάσει στο σκοπό του. Το γεγονός ότι
µερικές φορές στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκε ο αετός σαν σύµβολο
αυτού του ζωδίου, υπογραµµίζει όχι µόνο αυτές τις βίαιες τάσεις, αυτή
την παρόρµηση να επιτεθεί στην ανύποπτη "λεία", αλλά και την
ικανότητά του να υψώνεται πάνω από τις εγκόσµιες πίκρες και να
"πετάει" ψηλά και µακριά από τους ανθρώπινους ανταγωνισµούς. Αυτή η
πλευρά της προσωπικότητάς του κάνει τον Σκορπιό να µην ανέχεται µια
πολύ πεζή ή άχαρη απασχόληση ή κάτι που του είναι πάρα πολύ εύκολο,
και να εξεγείρεται, επειδή µπορεί να προσαρµόζεται µε µεγάλη άνεση σε
95

Αστρολογία
κάθε αποφασιστική καµπή της ζωής του, όταν βρεθεί µπροστά σε µια
τέτοια στιγµή, παραδέχεται χωρίς δυσκολία πως ένας δρόµος της ζωής
τελείωσε γι αυτόν και είναι έτοιµος να πάρει αµέσως τον επόµενο.
Μπορεί ν αναγκάσει τον εαυτό του να εγκαταλείψει ένα δρόµο στη ζωή
του για ν ακολουθήσει έναν άλλο, να εργασθεί σκληρά και, ξαφνικά, για
λόγους ακατανόητους στους άλλους, που βρίσκονται βαθιά µέσα του,
µπορεί να καταστρέψει ότι δηµιούργησε και να ξαναρχίσει από την αρχή.
Πνεύµα - Τρόπος Σκέψης: Αν και δεν λείπει στον Σκορπιό η δύναµη
της ορθολογικής κρίσης, έχει µια ικανότητα για υπερβολική,
υπεραισθητική αντίληψη κι ένα αναλυτικό πνεύµα, ικανό να εισχωρεί ως
τις ρίζες κάθε προβλήµατος που αντιµετωπίζει. Έχει επίσης πολύ
ανεπτυγµένη τη διαίσθηση. Όταν κρίνει πως ένα πρόβληµα πρέπει να το
χειριστεί µ έναν ορισµένο τρόπο, ποτέ σχεδόν δεν πέφτει έξω. Ο τρόπος
που προσεγγίζει τα προβλήµατα όµως δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί,
όχι επειδή είναι δυσκολονόητα τα ίδια τα προβλήµατα, αλλά επειδή δεν
µπορεί κι ο ίδιος να κατανοήσει τις αντιδράσεις του απέναντί τους.
Ενδιαφέρεται περισσότερο να αναλύσει και να εξηγήσει τις αντιδράσεις
του παρά για το ίδιο πρόβληµα και, σε µερικές περιπτώσεις, εντελώς
χωρίς λόγο, να καλλιεργεί µέσα του αισθήµατα µνησικακίας και ζήλιας.
Τελικά, τα κρυµµένα αυτά πάθη ξεσπούν, ίσως µε τη µορφή ενός
απροσδόκητου καυγά. Πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να ελέγξει
αυτή την τάση

Συναισθηµατικές Σχέσεις: Ο ισχυρός συναισθηµατισµός του
Σκορπιού βρίσκει µια θετική διέξοδο στην ερωτική του ζωή. Και εδώ
όµως µπορεί να υποφέρει από απροσδόκητες και ανεξήγητες εκρήξεις
ζήλιας. Αγαπάει δυνατά, µε πάθος, µε φλόγα, και µε διάρκεια. Αν η
ερωτική του ζωή δεν είναι ικανοποιητική, του είναι εξαιρετικά δύσκολο
να αναπληρώσει αυτό το κενό της ζωής του και της προσωπικότητάς του.
Οικογενειακές Σχέσεις: Όπως θα έπρεπε να το περιµένουµε,
κρίνοντας από τα κύρια χαρακτηριστικά τους οι γονείς Σκορπιοί είναι
συνήθως πολύ απαιτητικοί από τα παιδιά τους και µπορεί µάλιστα να
είναι και υπερβολικά αυστηροί. Η ισχυρή τους όµως επιθυµία ν
απολαύσουν τη ζωή µπορεί να τους κάνει να βρίσκουν µεγάλη
ευχαρίστηση στη συντροφιά των παιδιών τους, στις εξόδους και τις
επισκέψεις. Ο Σκορπιός είναι γενικά άκαµπτος και ακλόνητος στις
αντιλήψεις του. Αυτό βέβαια τον κάνει να µην υποχωρεί όταν τα παιδιά
του, του ζητούν κάποια χάρη. Πρέπει λοιπόν να επανεξετάζει τις απόψεις
του, προπαντός πάνω σε σύγχρονα ζητήµατα όπου εκδηλώνονται
συγκρούσεις ιδεών, διαφορετικά δεν θα µπορέσει να γεφυρώσει το
96

Αστρολογία
"χάσµα των γενεών" Το παιδί Σκορπιός πρέπει να έχει διαρκώς
απασχόληση και να του δίνονται πολλές δυνατότητες να διοχετεύσει τον
συµπυκνωµένο συναισθηµατικό του δυναµισµό. Πολεµικά παιχνίδια,
βιβλία µε αστυνοµικές ιστορίες ή µε εικόνες που δείχνουν πάνοπλους
ιππότες κ.λ.π, απορροφούν αλλά αποβλακώνουν τα παιδιά. Αγόρια και
κορίτσια πρέπει να ενθαρρύνονται στα σπορ. Η τάση του Σκορπιού προς
τη µυστικότητα πρέπει να διαµορφωθεί θετικά στα παιδιά. Θα πρέπει,
λόγου χάρη, να τους επιτρέπεται να ετοιµάζουν εκπλήξεις για τα άλλα
µέλη της οικογένειας. Κάθε τάση ζήλιας, ιδιαίτερα µε τη γέννηση
µικρότερου αδελφού ή αδελφής, µπορεί να καταπολεµηθεί αν
ενηµερώσουµε σωστά το παιδί γύρω απ αυτά τα γεγονότα. Πρέπει να το
προτρέπουµε να βοηθάει τη µητέρα του, όταν µπει ανάµεσά τους ένα
καινούργιο µωρό.
Επαγγελµατική Σταδιοδροµία: Ψυχίατρος, ψυχολόγος, ντέτεκτιβ,
αστυνοµικός, παθολόγος, φαρµακοποιός, µέντιουµ, πνευµατιστήςθεραπευτής, αλλά και κακοποιός. Ασφαλιστής, µεγαλοεπιχειρηµατίας ή
στρατιωτικός. Κάθε τι, τέλος, που επιστρατεύει τις ικανότητές του στον
υψηλότερο βαθµό. Ο Σκορπιός είναι απόλυτα ευτυχισµένος, όταν πεισθεί
πως το έργο του είναι πραγµατικά σηµαντικά. Οι µετριότητες τον
αφήνουν αδιάφορο. Είναι στο στοιχείο του όταν ερευνά τις ρίζες των
προβληµάτων, είτε προσωπικών, είτε γενικών, σαν ψυχολόγος,
ανακαλύπτει, αναλύει και δίνει λύση στα προβλήµατα των αρρώστων
του, σαν ντέτεκτιβ ρίχνει φως σε ότι είναι κρυµµένο σε µια υπόθεση. Από
µιαν άλλη σκοπιά, συναντούµε στον Σκορπιό τον ίδιο τον κακοποιό, που
εργάζεται και µηχανεύεται κρυφά για τους δικούς του σκοπούς,
εκδηλώνοντας έτσι στην πληρότητά του τις τάσεις του Σκορπιού για
κακοποιό δράση. Οι τάσεις αυτές µπορεί να έχουν την πηγή τους σε µια
αγανάκτηση κατά της κοινωνίας γενικά και, πιο προσωπικά, κατά
προσώπων που κατέχουν αξιώµατα και δύναµη, προνόµια ή πλούτο, που
πιστεύει ότι δεν τους αξίζουν. Θα ήταν επικίνδυνο να κάνει κανένας
εχθρό του έναν τέτοιον άνθρωπο, επειδή η εκδικητικότητά του έχει
µεγάλη διάρκεια. Οι σπουδές δεν είναι δύσκολες για τον Σκορπιό,
προπαντός αν αφορούν περισσότερο την πειραµατική έρευνα παρά τη
θεωρεία. Γερός δουλευτής, µπορεί να στρέψει µ ευχαρίστηση τον
δυναµισµό του σε µια ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία, παρακολουθώντας
πρόθυµα πολυετείς σπουδές, συνήθως σε ειδικότητες της ιατρικής
(χειρουργική ή ψυχιατρική, για παράδειγµα). Οι Σκορπιοί γίνονται επίσης
καλοί αξιωµατικοί του στρατού ή του ναυτικού. Αγαπούν την πειθαρχία
και την δέχονται πρόθυµα.

97

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά του Ανδρα Σκορπιού

Εγώ Ταρζάν, εσύ Τζέην! Βέβαια δεν έρχεται ο κάθε άνδρας Σκορπιός
στη ζωή σας αιωρούµενος από τα κλαδιά των δέντρων, επιδεικνύοντας
τους µυς του µπροστά σας κάνοντας τα γόνατα σας να λυγίσουν.
Όµως αυτός ο άνδρας ίσως ξέρει ότι συχνά περιγράφεται σαν το
σύµβολο του σεξ του ζωδιακού, και αισθάνεται ότι πρέπει να σταθεί στο
ύψος της αρσενικής του εικόνας. Κυβερνάται από δύο πλανήτες - τον
Άρη, θεό του πολέµου, και τον Πλούτωνα (στην Ελληνική µυθολογία ο
Άδης, ο κύριος του κάτω κόσµου) - ο κακόµοιρος Σκορπιός είναι ένα από
τα πιο δυσφηµισµένα ζώδια του ζωδιακού, συχνά άδικα.
Όλοι µιλούν για "το κεντρί στην ουρά του Σκορπιού", όµως µπορώ να
σκεφθώ µερικούς άνδρες Σκορπιούς που παρέµειναν απίστευτα πιστοί
φίλοι σε δύσκολες εποχές.
Ο Σκορπιός είναι ζώδιο του Νερού, και θα συγχωρεθείτε αν έχετε
σκεφθεί ότι οι σεξουαλικές του τεχνικές σας θυµίζουν περισσότερο
φωτιά! Είναι πιο ευαίσθητος απ ότι νοµίζετε, κι αν πληγωθούν τα
αισθήµατα
του
είναι
δύσκολο
γι
αυτόν
να
ξεχάσει.
Λέγεται ότι δεν συγχωρεί εύκολα, όµως αυτό δεν είναι το πρόβληµα, το
πρόβληµα είναι ότι είναι σχεδόν αδύνατον να ξεχάσει. Έχει µια
απίστευτη εσωτερική δύναµη, γι αυτό τόσα πολλά αστρολογικά βιβλία
τον περιγράφουν ακατανίκητο - και επιφανειακά είναι. ∆εν έχει βέβαια
δυο προσωπικότητες, αλλά είναι επιδέξιος στο να κρύβει πολλά από αυτά
που σκέπτεται ή αισθάνεται. Είναι ένα από τα πιο ενστικτώδη και
διαισθητικά ζώδια του ζωδιακού, τόσο που σχεδόν φαίνεται ότι διαβάζει
τη σκέψη σας, έχει επίσης µια ζήλεια και µια κτητικότητα που µερικές
φορές είναι δύσκολο να το αντιµετωπίσει κανείς, ιδιαίτερα εφ όσον το
τελευταίο πράγµα που αυτός θέλει από σας είναι να συµπεριφέρεστε
όπως αυτός!
98

Αστρολογία
Του αρέσει να εισχωρεί βαθειά µέσα στη ζωή - τον γοητεύουν τα
µυστήρια της αλλά µερικές φορές γίνεται τόσο σκεφτικός, που οι πιο
πρακτικοί άνθρωποι αποµακρύνονται. Εάν έχετε συναντήσει κάποιον που
ο ζωώδης µαγνητισµός του σας φοβίζει και συγχρόνως σας µαγεύει, αν
τα συλλογισµένα του µάτια σας µαγεύουν, όπως δεν έχετε ποτέ µαγευτεί,
και αν είστε προετοιµασµένη για µια φλογερή σχέση µε κάποιον που
είναι σίγουρα πραγµατικός άνδρας, τότε αυτός είναι ο τέλειος εραστής
των ονείρων σας!
Μερικοί γοητευτικοί άνδρες που γεννήθηκαν στο ζώδιο του Σκορπιού
είναι ο Πικάσο, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον και ο Πρίγκιπας Κάρολος - και ο
δικός σας Σκορπιός µπορεί να είναι γοητευτικός αρκεί να µάθετε να τον
ξεπεράσετε στο παιγνίδι του. Αναρωτηθήκατε πως θα αναγνωρίσετε
αυτόν τον εκθαµβωτικό άνδρα;
∆εν νοµίζω να έχετε µεγάλο πρόβληµα. Ένα χαρακτηριστικό
αναγνώρισης είναι τα µάτια του πραγµατικά φαίνεται σαν να εµβαθύνει
µέσα στην ψυχή σας όταν ασκεί την απαράµιλλη πλανευτική του τέχνη.
Εάν τον έλξετε, πιθανώς να µην έχει πρόβληµα ξεκαθαρίζοντας τις
προθέσεις του, απ την αρχή. Το ειδύλλιο καλό είναι, αλλά το
σπουδαιότερο γι αυτόν τον άνδρα είναι τι συµβαίνει στην
κρεβατοκάµαρα.
Αν είστε λοιπόν µια ντροπαλή και ευαίσθητη Ιχθύς που προτιµά τις
βόλτες κάτω από το φως του φεγγαριού και γλυκά ψιθυρίσµατα στ αυτί
της, καλύτερα να προετοιµαστείτε για µία διαφορετική τεχνική. Όχι ότι
είναι ενάντια στον ροµαντισµό - δεν είναι, και µερικές φορές είναι
περισσότερο ροµαντικός απ ότι θα περίµενε κανείς! Αλλά κατά κάποιο
τρόπο δεν µπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει την αρσενική του εικόνα, και
µερικές φορές ούτε θέλει! Παρ όλο που καθώς µεγαλώνει
αντιλαµβάνεται ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγµατα στη ζωή από
τις σεξουαλικές παρεκτροπές, δυστυχώς µερικές φορές δυσκολεύεται
πολύ να αλλάξει τους τρόπους του. Έχει συνηθίσει να έχει τόσες πολλές
κατακτήσεις που θα δυσκολευτεί να κατασταλάξει αργότερα στη ζωή
του.
Βεβαίως, δεν πρόκειται ο κάθε Σκορπιός να είναι ένας play boy όλη
του τη ζωή, και εδώ είναι που εµφανίζεστε εσείς. Από τη στιγµή, που
αντιληφθείτε ότι ο πιο γοητευτικός άνδρας που γνωρίσατε ποτέ, που σας
ξετρέλανε σε πέντε λεπτά, γεννήθηκε στο ζώδιο του Σκορπιού θα ήταν
καλύτερα να πάτε ξανά στα κεφάλαια του βιβλίου "Τι ψάχνετε;" και
"Πόσο καλά γνωρίζετε τον εαυτό σας;" για να δείτε εάν είστε ικανή να
αντιµετωπίσετε την κατάσταση! Αλλά ας υποθέσουµε ότι γνωρίσατε έναν
Σκορπιό που ο δικός του γενέθλιος χάρτης περιέχει µερικά στοιχεία που
99

Αστρολογία
έχουν επιδράσει στην προσωπικότητα του και δεν µπορείτε να τον
αναγνωρίσετε, αν δεν είναι ιδιαίτερα σέξυ, ή τα µάτια του δεν είναι
ιδιαίτερα έντονα - πρέπει να βρείτε έναν άλλο τρόπο να τον ελέγξετε!
Μιλήστε του για τη δουλειά του.
Υποτίθεται ότι οι Σκορπιοί γίνονται θαυµάσιοι χειρούργοι,
νεκροθάφτες, χασάπηδες, επιστήµονες, ψυχίατροι, δικηγόροι,
δηµοσιογράφοι και πνευµατικοί θεραπευτές, (θα είναι διασκεδαστικό να
ανακαλύψετε εάν είναι κάτι απ αυτά!). Ίσως σας βοηθήσει να ξέρετε ότι
γενικά στους Σκορπιούς, και ιδιαίτερα στους άνδρες, δεν αρέσει να
αποκαλύπτουν πράγµατα για τον εαυτό τους, τους αρέσει όµως να
ανακαλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα για οποιονδήποτε άλλον και
εισχωρούν µε έναν πολύ προσωπικό τρόπο!
Έτσι αν απαντήσει στην ερώτηση σας µε ένα "Όχι, αλλά γιατί δεν µου
λέτε τα πάντα για σας", και σας ρωτά αν είστε παντρεµένη ή συζείτε,
προσέξτε! Ο άνδρας Σκορπιός συχνά και η θηλυκή του έκδοση
γοητεύονται από τον κίνδυνο (µην αφήνετε ποτέ σπίρτα γύρω από ένα
παιδί Σκορπιό, παίζοντας µε τη φωτιά δεν είναι µόνο µια απλή έκφραση
αυτού του ζωδίου). Εάν ένας άνδρας Σκορπιός νοµίζει ότι µπορεί να
πλανέψει µια γυναίκα που µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν είχε µάτια για
κανέναν άλλο, αρχίζει να προχωρεί στην πράξη γρήγορα! Όµως να
θυµάστε ότι µπορεί να αντιµετωπίσει µια εφήµερη σχέση πολύ εύκολα,
ενώ εσείς ίσως να µην µπορείτε. Αυτό είναι κάτι ακόµα που πρέπει να
θυµάστε µ αυτόν τον άνδρα.
Ίσως να έχει γυναίκα και παιδιά στο σπίτι, αλλά σίγουρα δεν θα το
φωνάξει, και δεν υπάρχει λόγος να ψάξετε για τη βέρα στο δάχτυλο του.
Εάν είναι ένας περιπλανώµενος Ρωµαίος τα δάχτυλα του θα είναι γυµνά!
Εάν γνωρίσατε κάποιον και έχετε την υποψία ότι έχει µερικά από τα
χαρακτηριστικά του Σκορπιού αλλά δεν είστε ακόµη σίγουρη, κοιτάξτε
πώς ντύνεται.
Παρ όλο που ο κάθε Σκορπιός δεν φοράει στενά τζηνς που δεν
αφήνουν πολλά στη φαντασία, θα φορά αναπόφευκτα κάτι που θα σας
κάνει να τον ξανακοιτάξετε. Ίσως να µην είναι απαραίτητα επιδεικτικός,
αλλά θα είναι σίγουρα επιδέξιος στο να επιδεικνύει τη σεξουαλικότητα
του, χωρίς να προσπαθεί ιδιαίτερα. Βέβαια αν έχει µαύρα, ανυπότακτα
µαλλιά και λαµπερά µαύρα µάτια, µε το πουκάµισο ανοιχτό µέχρι τη
µέση επιδεικνύοντας το αρσενικό του στήθος, θα ξέρετε σίγουρα ότι
συναντήσατε έναν Σκορπιό (Παρ όλο που είναι απίθανο το ένα δωδέκατο
του
αρσενικού
πληθυσµού
να
ντύνεται
έτσι)!
Η πλειονότητα των αρσενικών Σκορπιών έχουν έναν πολύ ζωώδη
100

Αστρολογία
µαγνητισµό. Αν διαβάσατε αρκετά και βγάλατε το συµπέρασµα ότι
χρειάζεστε λίγη περιπέτεια στη ζωή σας, θα θέλετε να µάθετε πού θα τον
συναντήσετε! Όταν οι Σκορπιοί ενδιαφέρονται για κάτι µπορεί να τους
γίνει σχεδόν πάθος - και συχνά έχουν αρκετά ενδιαφέροντα.
Μπορείτε να τον συναντήσετε σε µια σχολή Καράτε (για να αναπτύξει
τους σέξυ µυς του), ή σε ένα εβδοµαδιαίο γκρουπ συναντήσεων όπου
συζητάνε οτιδήποτε από θρησκεία µέχρι αποκρυφισµό, είναι όµως κι
ένας άνδρας που θα εµφανισθεί την τελευταία στιγµή σ ένα πάρτυ αν
νοµίζει ότι θα υπάρξει η ευκαιρία να συναντήσει κάποια που του αρέσει!
Για το Σκορπιό δεν υπάρχει συγκεκριµένο µέρος για κυνήγι. ∆εν του
αρέσει να σχεδιάζει τη ζωή του προκαταβολικά γιατί είναι το στοιχείο
του άγνωστου που τον γοητεύει. Αν τον συναντήσετε στις διακοπές ίσως
να κάνει καταδύσεις, πάντα ψάχνοντας για κάτι καινούργιο, και είναι το
στοιχείο του κινδύνου που κάνει τη ζωή γι αυτόν τον άνδρα τόσο πολύ
ενδιαφέρουσα. Μην περιµένετε ήρεµες ροµαντικές βόλτες στην παραλία.
Ακόµα κι αν γίνουν, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε ότι είναι ο πιο
σεξουαλικός άνδρας του Ζωδιακού και φυσικά θα περιµένει από σας να
ανταποκρίνεστε!
Όµως δεν ψάχνει µόνο για κάποια που θέλει µόνο µια σύντοµη σχέση·
κατά βάθος ψάχνει για την ιδανική αγαπηµένη τόσο όσο οποιοσδήποτε
άλλος. Ίσως να έχει σπαταλήσει πολύ χρόνο και ενέργεια σε φλογερές
σχέσεις µε γυναίκες που δεν ήταν κατάλληλες γι αυτόν. Ίσως να έχετε
µεγαλύτερη επιτυχία µαζί του αν τον κάνετε να περιµένει για λίγο πριν
ενδώσετε, και ίσως να ενδιαφερθεί περισσότερο για σας αν του δώσετε
τη χυλόπιτα.
Μπορεί να φαίνεται ριψοκίνδυνο, αλλά µπορεί να αξίζει τον κόπο στο
τέλος. Αν πετύχει αυτή η µέθοδος και η σχέση µε το Σκορπιό σας
εξελιχθεί σε κάτι βαθύτερο, θα καταλάβετε ότι είναι ένας από τους πιο
ζηλιάρηδες άνδρες γύρω µας. Προσέξτε! θα πρέπει να τον
παρακολουθείτε, γιατί ακόµα κι αν σας θέλει για σύζυγο του ή σαν
ερωµένη του, ίσως να είναι λίγο δύσκολο γι αυτόν να είναι τελείως
πιστός, και αν τεµπελιάσετε και αφήσετε το πάθος να σβήσει από τη
σχέση σας, αυτά τα Σκορπίσια µάτια πολύ σύντοµα θα αρχίσουν να
περιπλανώνται.
Αυτό που χρειάζεται είναι µια γυναίκα που έχει ανεξάρτητο νου, αλλά
είναι διασκεδαστική, σέξι και ροµαντική. Μπορεί να είναι ακατανίκητος
µε χιλιάδες τρόπους, αλλά παραδόξως είναι συχνά πολύ τρωτός και κατά
βάθος ανασφαλής. Χρειάζεται κάποια που θα καταλαβαίνει όχι µόνο τις
σωµατικές ανάγκες του αλλά και τις εσωτερικές και πνευµατικές. Είναι
πολύ διαισθητικός και µπορεί να διαβάζει το νου σας σαν βιβλίο! Ακόµα
κι αν σας τρελαίνει µε τις ερωτοτροπίες του, θα καταλάβετε σύντοµα ότι
101

Αστρολογία
είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους άνδρες, έτσι µη στεναχωριέστε αν
επιµένει να τηλεφωνήσει σε έναν παλιό έρωτα για να ευχηθεί χρόνια
πολλά.
∆εν µπορεί να ξεχάσει πράγµατα του παρελθόντος ακόµα κι αν δεν
σηµαίνουν τίποτα από τότε που σας γνώρισε. Του αρέσει να δειπνεί σε
εστιατόρια κάτω από το φως των κεριών, όπου µπορείτε να απολαύσετε
µαζί λίγο απαλό χορό µετά το δείπνο, και του αρέσουν οι εκπλήξεις
µικρών δώρων, όπως ένα ζευγάρι σέξι εσώρουχα, ή ένα µαγιό, ένα
ηλεκτρονικό µπριτζ ή σκάκι, βιβλία αστυνοµικά ή µυστηρίου (ή αν έχετε
χρήµατα, ένα γρήγορο αυτοκίνητο!), θα δείξει τέτοιο ενθουσιασµό όπως
ένα µικρό παιδί αν νοιώσει ότι ξοδέψατε ώρες ψάχνοντας για κάτι που
ξέρετε ότι θα του αρέσει πραγµατικά.
Να θυµάστε επίσης ότι ενώ δεν του αρέσει η γυναίκα που επιδεικνύεται
δηµοσίως δεν θα εκτιµήσει αν ντραπείτε επειδή µόνο και µόνο δείχνει
φανερά ότι σας βρίσκει ελκυστική.
Του αρέσει να φοράτε ρούχα που να κολακεύουν το κορµί σας, έτσι
σιγουρευτείτε ότι διατηρείτε το κορµί σας σε καλή φόρµα, και ποτέ, µη
δικαιολογείστε ότι έχετε πονοκέφαλο όταν πάτε στο κρεβάτι. Αυτό θα
τον πλήγωνε περισσότερο απ ότι νοµίζετε. Αν κάποιος γνωρίζει την
τέχνη της αποπλάνησης είναι αυτός ο άνδρας και σίγουρα ποτέ δεν χάνει
χρόνο να πάρει αυτό που θέλει! Γι αυτό πρέπει να διατηρήσετε τη φωτιά
ζωντανή στη σχέση σας µαζί του, και ποτέ µην την αφήσετε να σβήσει.
Η ζωή µε έναν Σκορπιό εραστή δεν πρόκειται να είναι πάντα εύκολη,
θα υπάρξουν στιγµές που θα νοιώθετε ότι προσγειωθήκατε στον πιο
µαταιόδοξο και ερωτύλο άνδρα, και τότε εξαρτάται από σας να
αποδείξετε ότι είστε η αγαπηµένη των ονείρων του που έψαχνε σ όλη του
τη ζωή. Αν το καταφέρετε θα είστε πολύ πιο ευτυχισµένη από ότι
ονειρευτήκατε

102

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά της Γυναίκας Σκορπιού

Εάν η δική σας αγαπηµένη γεννήθηκε στο ζώδιο του Σκορπιού
συναντήσατε
τη
µοιραία
γυναίκα
του
Ζωδιακού.
Έχει τη δύναµη να σαγηνεύσει και τον πιο ανεξάρτητο άνδρα, ακόµα κι
αν έχει την ψυχρή ηρεµία της Γκρέης Κέλλυ, υπάρχει σίγουρα µια
εσωτερική φωτιά που καίει.
Η αισθησιακή γυναίκα Σκορπιός θέλει να ξέρει τη σηµασία της ζωής
από µικρή ηλικία. Είναι πολύ διαισθητική και µπορεί να σας διαβάσει
σαν ανοιχτό βιβλίο! Έχει την τάση να ριψοκινδυνεύει όσο καµιά άλλη
γυναίκα, και όπως ο άνδρας Σκορπιός, έλκεται από τον κίνδυνο.
Για την Κα Σκορπιό το σεξ δεν είναι κάτι που το συζητάς ψιθυριστά
πίσω από κλειστές πόρτες, και Παρ όλο που το σεξ είναι πολύ σπουδαίο
γι αυτήν, µην αρχίσετε να σκέφτεστε ότι συναντήσατε την αιώνιο
νυµφοµανή. Αυτή η γυναίκα δεν δίνει τον εαυτό της σε οποιονδήποτε
που συναντά.
Για να κατακτήσετε την καρδιά της Σκορπιού, και να την κρατήσετε θα
πρέπει να υπάρχει µεταξύ σας αρµονία στο σεξ αλλιώς µπορεί να την
χάσετε. Η γυναίκα Σκορπιός. συνήθως θα σας έλξη αµέσως, γιατί
ξεχωρίζει µέσα στο πλήθος.
Πολλές γυναίκες γεννηµένες σ αυτό το ζώδιο έχουν τα πιο θαυµάσια
µάτια, συχνά τόσο βαθειά που νοιώθετε ότι θα µπορούσατε να βυθιστείτε
µέσα τους αν καταδεχτεί να σας κοιτάξει. Συνήθως γνωρίζει τη δύναµη
των µατιών της, και τα βάφει µε επιδεξιότητα και τους δίνει ακόµα ένα
πλεονέκτηµα.
Για να κατακτήσετε την καρδιά της Κα Σκορπιού, πρέπει να αποδείξετε
ότι είστε πραγµατικός άνδρας - που δεν σηµαίνει να φουσκώνετε τους
µυς σας στα πρώτα λεπτά της συνάντησης σας. Μην ανησυχείτε πολύ για
το πώς θα την πλανέψετε, γιατί αν ενδιαφέρεται για σας θα σας το δείξει
καθαρά.
Γι αυτήν η αποπλάνηση είναι ευκολότερη από την εκµάθηση µιας
ξένης γλώσσας. ∆εν υπάρχει ψεύτικη σεµνότητα µε τη γυναίκα Σκορπιό.
∆εν διστάζει να εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήµατα της, και δεν
103

Αστρολογία
φοβάται να πει τη γνώµη της, αλλά είναι επίσης µία από τις πιο
κρυψίνους
και
µοναχικές
κυρίες
του
Ζωδιακού.
Μπορεί να είναι αυθεντία όταν είναι να ανακαλύψει κάτι για τους
άλλους (και χωρίς εµπόδια), αλλά αλλοίµονό σας αν προσπαθήσετε να
ελέγξετε τη ζωή που είχε πριν σας γνωρίσει, θα αρνηθεί να απαντήσει σε
οτιδήποτε και θα το ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι δική σας δουλειά.
∆εν είναι ότι έχει να κρύψει πολλά. Είναι γιατί από τότε που ήταν πολύ
µικρή χρειαζόταν το δικό της χώρο όπου κανένας δεν θα έµπαινε εκτός κι
αν το ήθελε αυτή. Αυτό το συναίσθηµα παραµένει µέσα της σε όλη της
τη ζωή διανοητικά και σωµατικά, κι αν είστε έξυπνος θα σεβαστείτε τις
επιθυµίες της και αυτή σε ανταπόδοση θα σας σεβαστεί ακόµα
περισσότερο.
Εάν συµβεί η αγαπηµένη σας Σκορπιός να γίνει γυναίκα σας, να
θυµάστε ότι πρέπει να παίξετε το παιχνίδι δίκαια. Αν ποτέ αρχίσετε να
ερωτοτροπείτε και να βγαίνετε µε άλλες γυναίκες, αυτό θα είναι το
τέλος! ∆εν θα το θεωρήσει κακό να ψάξει τις τσέπες σας για να
βεβαιωθεί για την απιστία σας. Εάν ανησυχείτε ότι θα φορτωθείτε µια
ζηλιάρα και κτητική στρίγγλα είναι λάθος.
Όταν η Κα Σκορπιός δίνει την καρδιά της και το σώµα της στον άνδρα
που αγαπά, είναι η πιο πιστή και τρυφερή σύντροφος - και περιµένει το
ίδιο από σας. Μη νοµίζετε ότι επειδή το σεξ είναι βασικό γι αυτήν µπορεί
να στερείτε ροµαντισµού, γιατί είναι πολύ ροµαντική και πολύ
ευαίσθητη. Αλλο είναι οι φλογερές νύχτες, και άλλο οι στιγµές πριν και
µετά τον έρωτα που γι αυτήν είναι πολύ σπουδαίο. Συγχωρείστε, αν
νοµίζετε ότι αυτή η γυναίκα είναι κάποια που χρειάζεται να είναι η
δυνατότερη από τους δυο σε µια σχέση, αυτό δεν είναι απαραίτητα
αληθινό.
∆εν είναι τόσο αυταρχική όσο η Λέων, όχι τόσο επιθετική όσο η Κριός,
και µπορεί να έχει τη δική της γνώµη, συνήθως όµως αυτή η γυναίκα
χρειάζεται έναν άνδρα που να βασίζεται στην εσωτερική του δύναµη, που
να σέβεται την κρίση του και που θα την κάνει να γελά.
Οι Σκορπιοί ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την βαθύτερη πλευρά της
ζωής που µερικές φορές δυσκολεύονται να ηρεµήσουν και να
διασκεδάσουν. Να θυµάστε, ότι είναι ένα από τα πιο ψυχικά ζώδια· οι
Σκορπιοί µαγεύονται από τη µετενσάρκωση, πνευµατισµό, αστρολογία
και µαγεία (µερικές φορές µαύρη και άσπρη), και χρειάζονται να
φθάσουν στη ρίζα των πραγµάτων µε σκοπό να τα κατανοήσουν
καλύτερα.
∆εν είναι δύσκολο να διακρίνετε τη γυναίκα Σκορπιό. ∆ιαβάσατε για τα
µάτια της και παρατηρήσατε τα σεξουαλικά της θέλγητρα, κάθε Σκορπιός
όµως δεν θα ντύνεται µε ένα βαθύ ντεκολτέ, αλλά να είστε σίγουρος ότι

104

Αστρολογία
θα ντύνεται µε κάτι που αφήνει πολύ λίγα στη φαντασία (εκτός βέβαια
όταν βρίσκεται στη δουλειά).
Οι γυναίκες Σκορπιοί είναι περήφανες για το κορµί τους και θα
προσπαθήσουν να το διατηρήσουν, εφ όσον τους αρέσει να δείχνουν
σέξυ οποτεδήποτε µπορούν. θα δείχνει ότι ελέγχεται εκπληκτικά, και έτσι
είναι! Ίσως να νοιώσετε φόβο από αυτή τη φωτιά που σιγοβράζει και που
φαίνεται να καίει µέσα της, αν είστε όµως αυτό που θέλει, σύντοµα θα
ανακαλύψετε ότι αυτή η σέξυ τίγρης µπορεί να µεταµορφωθεί σε µια
χαδιάρα γατούλα όταν είναι ερωτευµένη!
Πού θα βρείτε λοιπόν αυτή την αισθησιακή αδελφή ψυχή; Ίσως να της
αρέσει ο τζόγος, και η πρόκληση του κέρδους µπορεί να την διεγείρει
ακόµη περισσότερο. ∆εν θα γίνει ποτέ µέλος ενός πρακτορείου
συνοικεσίων, δεν θα εµφανιστεί ποτέ στη ντίσκο µόνη της και δεν θα
δεχθεί να βγει ραντεβού στα τυφλά.
∆εν της αρέσει η ρουτίνα και εφ όσον υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα
στη ζωή της, απεχθάνεται να προγραµµατίζει προκαταβολικά. Μπορεί να
βρίσκεται στην πισίνα επιδεικνύοντας το κορµί της, σε µια λέσχη
υγιεινής διατροφής ή και ακόµα στο γήπεδο του τένις εάν είναι µια
ιδιαίτερα ενεργητική Σκορπιός, και συνήθως επειδή γνωρίζει ότι είναι
ωραία της αρέσει να κάνει µπάνιο στην θάλασσα τόπλες.
Από τη στιγµή που θα έχετε αναπτύξει µια καλή σχέση µε την
αγαπηµένη σας Σκορπιό, θα διασκεδάζετε αγοράζοντας της δώρα µαύρα εσώρουχα, µαύρα σατέν σεντόνια, αρώµατα από µασκ, ένα
κρεβάτι µε νερό, το τελευταίο σέξυ βιβλίο, βιντεοκασέτες των
αγαπηµένων της έργων για να τα βλέπετε µαζί αγκαλιασµένοι στο
κρεβάτι, το τελευταίο µοντέλο γυαλιών ηλίου, ή µερικές κασέτες τζαζ. θα
της αρέσουν τα κολλητά µπλουζάκια και τα αγαπηµένα της πολύ στενά
τζιν.
Πιθανώς να λατρεύει ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο στο Παρίσι ή στο
Αµστερνταµ όπου µπορείτε να γυρίσετε όλα τα νυχτερινά κέντρα, όµως
θα απολάµβανε το ίδιο να πάει σ ένα ειδυλλιακό ελληνικό νησί όπου θα
χρειάζεται ελάχιστα ρούχα και θα µπορεί να κάνει µπάνιο γυµνή µε σας
δίπλα της (για να αποµακρύνει βεβαίως τους θαυµαστές).
Ενώ θα περπατάτε σε µια ερηµική παραλία µε το φεγγάρι και τ άστρα
να λάµπουν θα καταλάβετε ότι µέσα στη Σκορπιό σας υπάρχει µια
απίστευτα βαθειά ροµαντική λαχτάρα. Χρειάζεται να νιώθει ότι την
αγαπούν και την ποθούν για την ψυχή της όσο και για το σώµα της, έτσι
για να πλανέψετε αυτή τη γυναίκα πρέπει να εξερευνήσετε τα βάθη της
προσωπικότητας της, βήµα προς βήµα, αλλά βαδίζοντας πάντα
προσεχτικά.
105

Αστρολογία
Μη χώνετε τη µύτη σας παντού, να θυµάστε ότι πάντα θα χρειάζεται το
δικό της ατοµικό χώρο. Μην εκπλαγείτε, ακόµη κι αν δεν το
παραδεχθείτε στον εαυτό σας, αν αυτή η γυναίκα είναι πιο έµπειρη στην
τέχνη της αποπλάνησης από σας (εκτός, βεβαίως αν είστε κι εσείς
Σκορπιός).
Μην ξεχνάτε ότι θα περιµένει από σας αφοσίωση µε την ίδια ένταση
που την προσφέρει σε σας. Να θυµάστε πάντα την εκπληκτική της
ικανότητα να βλέπει τα ψέµατα, ή τις µισές αλήθειες, και µη
ριψοκινδυνεύσετε ποτέ να δείτε το κεντρί της Σκορπιού σε δράση
φλερτάροντας µε µια από τις φίλες της. Μπορεί τελικά να σας
συγχωρέσει αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ!

106

Αστρολογία

23 Νοεµβρίου - 21 ∆εκεµβρίου
Αρσενικό, Φωτιά, Ευµετάβλητο
Μέρος του Σώµατος: Ισχία και Μηροί
Κυβερνήτης Πλανήτης: ∆ίας
Μέταλλο: Κασσίτερος
Ηµέρα: Πέµπτη
Φυσικός Οίκος: 9ος
Χρώµα: Κυανό
Πολύτιµος Λίθος: Τουρκουάζ
ΖΩ∆ΙΟ ΤΟΧΟΤΗΣ: Συκώτι, Ισχιαλγία
Ο Τοξότης ελέγχει το συκώτι, τους γοφούς και τους µηρούς. ∆ραστήρια
άτοµα από τη φύση τους, οι Τοξότες βαραίνουν αν δεν έχουν αρκετή
πνευµατική και σωµατική άσκηση. Οι γυναίκες ειδικότερα, παχαίνουν
στους γοφούς και τους µηρούς.
ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ ΤΟΞΟΤΗΣ: Κυβερνά το συκώτι, το αίµα, τις µικρές
αρτηρίες και τους γλουτούς
Το παρουσιαστικό του Τοξότη, αναγνωρίζεται πολύ εύκολα αλλά είναι
δύσκολο να διακρίνεις αν µέσα σ' αυτό το ζώδιο βρίσκεται ο Ωροσκόπος
ή ο Ήλιος. Το πρόσωπο έχει συχνά ένα χαρακτήρα που µοιάζει µε το
άλογο µε την µεγάλη ευγένεια στις γραµµές του και την βουβωνική µύτη.
Οι άντρες παρουσιάζουν από νωρίς φαλάκρα. Το χρώµα είναι ζωηρό,
τονισµένο συχνά κοκκινωπό. Τα µέλη παρουσιάζουν µεγάλη επιφάνεια
σε σχέση µε τον θώρακα. Τα περπάτηµα είναι νευρικό και γρήγορο.
Μετά τα σαράντα εµφανίζεται µία κάποια παχυσαρκία (εκτός κι αν ο

107

Αστρολογία
∆ίας βρίσκεται σε Κρόνια Ζώδια, ιδίως στον Αιγόκερω). Με τον
Ωροσκόπο σ' αυτό το διπλό Ζώδιο υπάρχει γενικά η τάση για µία εξουσία
και για µία προφητεία, αν είναι ανεπτυγµένη η ανθρώπινη πλευρά, αλλά
εξαρτάται πολύ και από την θέση του κυβερνήτη του. Ένας Ωροσκόπος
Τοξότης δίνει µεγάλη επιθυµία για περιπέτειες, αλλά συγχρόνως όσο
κανένα άλλο ζώδιο δίνει και την εγγύηση για κοινωνική επιδοκιµασία και
δηµοτικότητα. Στο φυσιολογικό πεδίο, υπάρχει η προδιάθεση στις
ηπατικές ανωµαλίες, στα προβλήµατα µε την θρέψη και στις τοξινώσεις.
Προστασία στα ατυχήµατα, εκτός κι αν συµβούν σε νερό.
Θετικά Χαρακτηριστικά: Πρόσχαρος, αισιόδοξος. Πολύπλευρος,
εύστροφος, ελεύθερο µυαλό, ευπροσάρµοστος, µε γερή κρίση και
φιλοσοφηµένη σκέψη, αγαπάει µε πάθος την ελευθερία. Ειλικρινής και
έντιµος. Αξιόπιστος και ευσυνείδητος.

Αρνητικά Χαρακτηριστικά: Επιρρεπής σε υπερβολές. Χωρίς τακτ,
ανήσυχος, ανέµελος. Παράλογα αισιόδοξος. Καυχησιάρης. Ανεύθυνος.
Πεισµατάρης και ιδιότροπος.

Χαρακτήρας: Στα νεανικά του χρόνια εντελώς ανέµελος, τρέχει
δαιµονισµένα οδηγώντας αυτοκίνητο χωρίς να παίρνει µέτρα ασφάλειας,
µεθάει από την ηδονή του ιλίγγου, αλλά τελικά µαθαίνει από τα
σφάλµατά του πολύ περισσότερο από όσο συµβαίνει µε οποιοδήποτε
άλλο ζώδιο. Αν και δεν τον εγκαταλείπει ποτέ η χαρά που βρίσκει στην
προσωπική του ελευθερία, κατορθώνει να χρησιµοποιήσει τέλεια τις
εκπληκτικές διανοητικές του ικανότητες,, σπουδάζοντας και µελετώντας
σοβαρά, ίσως φιλοσοφικά ζητήµατα. Στα πρώτα του νεανικά χρόνια
περιφρονεί όλες τις συµβατικότητες, µπορεί να πάει σ ένα δείπνο µε
πουλόβερ, ενώ όλοι είναι επίσηµα ντυµένοι και φαίνεται να ενδιαφέρεται
περισσότερο για τα σπορ και την υπαίθρια ζωή, παρά για την πνευµατική
καλλιέργεια που την έχει πραγµατικά ανάγκη. Ιδιαίτερη χαρά βρίσκει
στην εξερεύνηση και κατάκτηση τοµέων της γνώσης που του είναι
άγνωστοι, ένας από τους τοµείς του είναι οι ξένες γλώσσες, η
αποταµίευση γνώσεων και η αξιοποίησή τους αργότερα. ∆ιαλέγει έναν
στόχο που φαίνεται να µην µπορεί να τον φτάσει. Όσο όµως τον
πλησιάζει, το βλέµµα του αναζητεί κιόλας άλλον στόχο πιο µακριά και
πιο ψηλά, ανυποµονώντας ν αρχίσει ένα νέο πρόγραµµα πριν
ολοκληρώσει το προηγούµενο. Ο Τοξότης αισθάνεται πάντα την ανάγκη
να σκέφτεται ελεύθερα. ∆εν µπορεί να αναχθεί το παραµικρό αίσθηµα
περιορισµού, "κλεισούρας", τόσο από σωµατική άποψη (το µικρό
δωµάτιο, λόγου χάρη, µε το µοναδικό παράθυρο που βλέπει σ έναν τυφλό
108

Αστρολογία
τοίχο απ έξω), όσο και από αισθηµατική άποψη (έναν γάµο, που
αισθάνεται να τον κρατάει δεµένο). Το σύµβολο του ζωδίου, µε τον
Τοξότη που σηµαδεύει µε το βέλος τον στόχο του και έχει σώµα αλόγου,
είναι χαρακτηριστικό. Συχνά αφοσιώνεται στην ιππασία ή σε άλλα σπορ,
που έχουν σχέση µε κίνηση στην ύπαιθρο. Η τάση για εξερεύνηση του
αγνώστου µπορεί να στρέφεται στον κόσµο της φύσης ή του πνεύµατος.
Αληθεύει γι αυτόν η ρήση "καλύτερα να ταξιδεύεις ελπίζοντας, παρά να
φτάνεις". Στη ζωή του υπάρχει πάντα µια αναµέτρησή του µε κάποια
πρόκληση. Ο Τοξότης είναι πολύπλευρος και, όπως και ο ∆ίδυµος, έχει
ανάγκη ν ασχολείται µε περισσότερα από ένα πράγµατα κάθε φορά. ∆εν
είναι ασυνήθιστο να εργάζεται σε δυο ταυτόχρονα εργασίες. Όπως έχει
ανάγκη από εντατική πνευµατική επίδοση, έτσι επίσης έχει ανάγκη από
πολλή σωµατική άσκηση. Αν αισθανθεί κούραση, σηµαίνει γι αυτόν πως
η απασχόλησή του είναι ανιαρή και πρέπει να την αλλάξει.
Πνεύµα - Τρόπος Σκέψης: Ο Τοξότης µπορεί να παραβλέπει τις
λεπτοµέρειες, αλλά η αντίληψη του όλου ζητήµατος, που τον διακρίνει,
είναι αξιοθαύµαστη. Όταν µορφωθεί και πειθαρχήσει το πνεύµα του,
είναι ικανός για πάρα πολλά. Βρίσκεται στο στοιχείο του όταν εξετάζει
πολλά προβλήµατα κάτω από το φως των νέων αντιλήψεων. Η πρόκληση
που παρουσιάζει το κάθε πρόβληµα είναι µεγάλη χαρά για τον Τοξότη.
Ανταποκρίνεται στην τάση του για εξερεύνηση, εξωθώντας τη σκέψη του
ακόµα πιο πέρα, είτε προσπαθώντας να εξηγήσει την προέλευση ενός
παράξενου ήχου κάπου κοντά του είτε αναζητώντας τον κώδικα κάποιας
πανάρχαιης γλώσσας. Η πρόκληση είναι πάντα που τον συναρπάζει. Ο
Τοξότης είναι κάθε άλλο παρά αγχώδης τύπος, η παράλογα υπερβολική
αισιοδοξία του µάλιστα µπορεί να είναι επικίνδυνη γι αυτόν. Μπορεί,
τέλος, να δείξει ηθικολογικές τάσεις, προπαντός σε περασµένη ηλικία,
ξεχνώντας τι ήταν και τι έκανε ο ίδιος στα νιάτα του.

Συναισθηµατικές Σχέσεις: Έχοντας ανάγκη από µια ερωτική ζωή
γεµάτη ζωντάνια και πλούσια σε εµπειρίες, ο Τοξότης δεν ενδιαφέρεται
µόνο για το κορµί της ερωτικής του συντρόφου, πρέπει να είναι και
πνευµατικά καλλιεργηµένη. ∆εν είναι εύκολο για έναν Τοξότη να
αρκεσθεί σ έναν δεσµό, όπου θα είναι αναγκασµένος να ανέχεται µια
χτυπητή διαφορά του πνευµατικού επιπέδου. Θέλει, επίσης, να
αισθάνεται ότι διατηρεί ένα µέρος της ελευθερίας του. Η ζήλια ή η
κτητική συµπεριφορά της συντρόφου του γρήγορα καταστρέφει την
αγάπη του και, αν αυτό συµβεί στον γάµο του, θα έχει αντίκτυπο και σε
άλλους τοµείς της ζωής τους

109

Αστρολογία
Οικογενειακές Σχέσεις: Κι εδώ επίσης η πρόκληση είναι η λέξη που
χαρακτηρίζει τον Τοξότη. Η φυσική αισιοδοξία του Τοξότη ενισχύει την
αφοσίωσή του στα παιδιά και βρίσκει στον πατρικό ή το µητρικό ρόλο
µια αδιάκοπη πρόκληση. Μπορεί να έχει πολλές απαιτήσεις από το παιδί
του στο πνευµατικό επίπεδο και είναι τόση η επιθυµία του να το δει να
προοδεύει, ώστε το φορτώνει µε βιβλία ανώτερα από τις δυνάµεις του.
Βρίσκει όµως µεγάλη χαρά σ αυτό και, συνήθως, ένα τέτοιο παιδί
σηµειώνει πραγµατικά µεγάλη πρόοδο τόσο στο σπίτι όσο και στο
σχολείο, χάρη στο εξαιρετικά ευνοϊκό κλίµα που έχει στο σπίτι του. Το
παιδί Τοξότης µπορεί να είναι από ιδιοσυγκρασία κάπως ατίθασα και το
κορίτσι, ειδικά λίγο αγοροκόριτσο. Είναι όµως γενικά πολύ γερό στο
παιχνίδι και στον αθλητισµό και µε φυσική ευφυία. ∆εν συµπαθεί την
αυστηρή πειθαρχία και υποφέρει φοβερά αν είναι υπερβολικά αυστηρή.
Χρειάζεται ίσως να συνεργάζονται γονείς και δάσκαλοι, για να βρίσκουν
τρόπους να ξεπερνούν τις δυσκολίες µ ένα τέτοιο παιδί. Στις ελεύθερες
ώρες τους, τα παιδιά Τοξότες βρίσκουν ευχαρίστηση στο να κάνουν
ποδήλατο, να µελετούν γλώσσες και να επιδίδονται στον αθλητισµό.
Επαγγελµατική Σταδιοδροµία: ∆άσκαλος, καθηγητής, φιλόσοφος.
∆ικηγόρος, δικαστικός. ∆ιερµηνέας. Κτηνίατρος, εκπαιδευτής ζώων.
Πράκτορας ταξιδίων. Αθλητής, τζόκεϊ. Ιερέας. Εκδότης, συγγραφέας,
βιβλιοθηκάριος, βιβλιοπώλης. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλοί Τοξότες
καταδικασµένοι για µια ζωή στην εξουθενωτικά άχαρη εργασία σ ένα
γραφείο ή σε εργοστάσιο. ∆εν αποδέχονται όµως εύκολα µια τέτοια
κατάσταση, έστω κι αν δεν είχαν την ευκαιρία κάποτε για παραπέρα
σπουδές. Ασχολούνται µε τη διανόηση και µάλιστα µε ζήλο.
Παρακολουθούν ίσως βραδινά µαθήµατα ή κάνουν προχωρηµένες
µελέτες. Η αντίδραση αυτή εκδηλώνεται και µε άλλους τρόπους, ακόµα
και µε το να βοηθούν κάποιον που η έντονη πνευµατική του
δραστηριότητα τους θέλγει ιδιαίτερα. Η έλξη που ασκεί σ έναν Τοξότη η
πρόκληση κορυφώνεται στη διάρκεια της σταδιοδροµίας του και
προσπαθεί να δώσει θετική διέξοδο στις φιλοδοξίες του. Για ν αντιδράσει
σε µια άχαρη απασχόληση, µπορεί να επιδοθεί στη σωµατική άσκηση,
µερικές φορές µε τη µορφή σπορ στην ανοιχτή ύπαιθρο. Η ανάγκη να
αισθάνονται ελεύθεροι, κάνει συχνά τους Τοξότες να δείχνουν αγάπη στα
ζώα, που δεν έχουν αισθηµατικές απαιτήσεις, και µπορεί να επιδοθούν
στην κτηνιατρική ή σε κάτι άλλο που έχει σχέση µε τα ζώα.

110

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά του Άνδρα Τοξότη

Οι Τοξότες κυβερνώνται από τον ∆ία, τον πλανήτη της καλής τύχης, και
σίγουρα έχουν ένα αρκετά µεγάλο µερίδιο καλής τύχης. Αν ελπίζετε να
παγιδέψετε έναν Τοξότη, να θυµάστε πάντα ένα ζωτικό σηµείο, ότι αυτός
ο άνδρας πρέπει να νοιώθει ελεύθερος! Μπορεί να είναι ο πιο άνετος, και
πιο ανέµελος άνδρας που γνωρίσατε ποτέ, αλλά εάν νοιώθει ότι υπάρχει
κάποιο αόρατο σχοινί γύρω απ το λαιµό του θα φύγει πριν βρείτε το
χρόνο για να αναρωτηθείτε τι πήγε στραβά. Ο Τοξότης είναι ο αιώνιος
αισιόδοξος, ένα από τα πιο θετικά ζώδια µε µεγάλη αυτοπεποίθηση στον
εαυτό του.
Έχει καλή αίσθηση του χιούµορ, και το γνωρίζει! Πράγµατι αυτός ο
εραστής νοµίζει ότι γνωρίζει τα πάντα, και δεν του αρέσει να του λένε ότι
ίσως κάνει λάθος. Ενώ δεν είναι τόσο ισχυρογνώµων όπως ο Κριός, ή
τόσο αυταρχικός όσο ο Λέων γενικά µπορείτε να πείτε ότι είναι ζώδιο
της Φωτιάς, γιατί αυτός ο άνδρας φαίνεται να διατηρεί τη λαµπερή του
προσωπικότητα βρέξει χιονίσει. Αν σας έχει έλξει ένας άνδρας που έχει
καλή αίσθηση του χιούµορ, και µια αγορίοτικη γοητεία στο χαµογελαστό
του πρόσωπο, ένας άνδρας που φαίνεται να σας δέχεται σαν φίλη αµέσως
µετά τη συνάντηση σας, ένας άνδρας που µιλά µε ενθουσιασµό για τα
χόµπι του και τα σπορ και ενδιαφέρεται να σας γνωρίσει στους φίλους
του, ίσως να έχετε συναντήσει τον Κο Τοξότη (ιδιαίτερα αν δεν έχετε
ποτέ συναντήσει κάποιον που να σας κάνει να γελάτε όπως αυτός). ∆εν
θα ήταν πολύ δύσκολο να µαντέψετε το ζώδιο αυτού του άνδρα.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρόκειται να στέκεται εκεί λέγοντας ανέκδοτα, ή
να ακτινοβολεί χιούµορ και γοητεία, θα είναι όµως γεµάτος ενέργεια,
έστω κι αν επέστρεψε πριν από λίγο από το αγαπηµένο του άθληµα.
Κατά κάποιο τρόπο αισθάνεστε από ένστικτο ότι µ αυτόν τον άνδρα
µπορείτε να ξεκουραστείτε και να διασκεδάσετε και ότι ποτέ δεν θα
νοιώσετε παγιδευµένη από έναν κτητικό και ζηλιάρη εραστή, που αν
συµβαίνει να είστε και σεις ζωδιακά λάτρης της ελευθερίας, είναι
σίγουρα µια ευλογία. Νοιώθετε τόσο άνετα, σαν να τον ξέρατε όλη σας
τη ζωή.

111

Αστρολογία
Σας αρέσει η αγορίστική του γοητεία, ο καθαρός και ειλικρινής τρόπος
οµιλίας του, µέχρι να σας πει ότι δεν του αρέσει το φόρεµα σας, ή ότι το
βάψιµο σας είναι υπερβολικό. Ναι, ένα άλλο καλό χαρακτηριστικό
αναγνώρισης
είναι
ότι
πάντα
λέει
τη
γνώµη
του.
Οι λέξεις που θα µπορούσαν να τον περιγράψουν καλύτερα είναι
έλλειψη λεπτότητας, αλλά αν ποτέ καταλάβαινε ότι µιλώντας τόσο
ειλικρινά θα µπορούσε να σας πληγώσει (βαθειά), θα τρόµο κρατιόταν.
Συνήθως δεν έχει µέσα του ούτε ίχνος κακίας, εκτός όταν χρειάζεται
(ακόµη και τότε δυσκολεύεται), αλλά µερικές φορές οι χιουµοριστικές
και έξυπνες παρατηρήσεις του µπορούν να έχουν τόσο δηλητήριο όσο µε
το ζώδιο που προηγείται - το Σκορπιό!
Αν γνωρίσατε λοιπόν κάποιον που δείχνει να είναι η ζωή και η ψυχή
του πάρτυ, κάποιον πολύ αισιόδοξο, περιπετειώδη και λίγο τζογαδόρο,
που ίσως ηθικολογεί πιο πολύ απ ότι πρέπει, και προσπαθεί να σας πει
πως να ζείτε τη ζωή σας χωρίς να σας γνωρίζει καθόλου, αξίζει να
ριψοκινδυνεύσετε
και
να
ρωτήσετε
αν
είναι
Τοξότης!
Το σύµβολο του Τοξότη είναι ο Τοξότης, και πιθανώς να έχετε ήδη
ανακαλύψει ότι ο Τοξότης είναι ειδήµων στο να τοξεύει και να κτυπά το
κέντρο του στόχου. Εάν θελήσει να πει µια από τις τελευταίες
περιπετειώδεις ιστορίες του πετυχαίνει να κάνει τους άλλους να
στέκονται γύρω και να τον ακούν. Είναι πολύ εύκολο γι αυτόν να
κρατήσει το κοινό, και να το κάνει να κρέµεται από κάθε του λέξη, γιατί
κάνει κάθε τι να ακούγεται πολύ ενδιαφέρον - και για µια ακόµα φορά το
ξέρει.
Όµως παρόλο που είναι θαυµάσιος ρήτορας δεν είναι τόσο καλός
ακροατής αν πιστεύει ότι αυτά που λένε οι άλλοι είναι βαρετά. Ίσως να
µην είναι τόσο ανήσυχος όσο ένας ∆ίδυµος αλλά έρχεται δεύτερος. Εάν
θέλετε να σας προσέξει θα πρέπει να προσπαθήσετε πολύ.
Οι Τοξότες υποτίθεται ότι αγαπούν τα σπορ, και πολλοί από αυτούς
διαπρέπουν σ αυτά. Αν ο Τοξότης σας είναι εξαίρεση σ αυτό, πρέπει να
έχει σχέση µε το δικό του ατοµικό ωροσκόπιο, επειδή σπάνια έχω
συναντήσει Τοξότη που να προτιµά να χουζουρεύει µ ένα βιβλίο αντί να
κάνει κάτι πιο δραστήριο (εκτός κι αν υπάρχει κάποιο καλό αθλητικό
πρόγραµµα στην τηλεόραση). Εάν έχετε δυσκολίες να µαντέψετε το
ζώδιο αυτού του γοητευτικού άνδρα που πρόσφατα συναντήσατε, και
νοιώθετε ότι θα σας χλευάσει αν τον ρωτήσετε ποιο µήνα γεννήθηκε,
ρωτήστε για τη δουλειά του, αυτό θα σας βοηθήσει.
Οι Τοξότες υποτίθεται ότι γίνονται θαυµάσιοι φιλόσοφοι, δικηγόροι,
δάσκαλοι, αθλητικοί παράγοντες, πολιτικοί, διερµηνείς, συγγραφείς και
ταξιδιωτικοί πράκτορες. Εάν δεν ταιριάζει σ όλα αυτά, κοιτάξτε πως
ντύνεται. Ο άνδρας Τοξότης προτιµά να ντύνεται µε άνετα ρούχα. ∆εν
112

Αστρολογία
είναι πάντα πολύ ευτυχής µε πουκάµισο, γραβάτα και κουστούµι, αλλά
συχνά πρέπει να το ανέχεται για τη δουλειά του. Βασικά, είναι
ευτυχέστερος όταν φοράει τζηνς και πουλόβερ. ∆εν είναι από τους
άντρες που ενδιαφέρονται για τη µόδα, δεν τον ενδιαφέρουν τα "ονόµατα
σχεδιαστών" αν κάτι είναι άνετο το αγοράζει.
∆εν είναι πολύ καλός µε τα χρήµατα, αφήνοντας τον λογαριασµό του
να έχει παθητικό επειδή είναι πεισµένος ότι κάτι καλό θα εµφανισθεί! Αν
καταλήξετε µ έναν Τοξότη εραστή ίσως περάσετε µερικές νύχτες άυπνη
ανησυχώντας πώς θα πληρώσετε τους λογαριασµούς, ενώ αυτός θα
κοιµάται σαν µωρό γνωρίζοντας ότι όλα θα πάνε καλά. Και µε την τύχη
του Τοξότη, έτσι γίνεται!
Αυτός ο άνδρας δεν θα είναι ίσως πάντα τόσο ροµαντικός όσο θα
ελπίζατε αλλά, όπως τα άλλα δύο ζώδια της Φωτιάς, ο Κριός και ο Λέων,
µπορεί να ερωτευθεί κεραυνοβόλα , και σίγουρα πολύ φλογερά. Όµως να
θυµάστε ότι ενώ ίσως να σας ορκίζετε τη µια στιγµή αιώνια αγάπη, το
επόµενο πράγµα που κάνει είναι να κανονίσει να φύγει το
Σαββατοκύριακο µε τους φίλους του. Όµως, δεν θα πρέπει να ανησυχείτε
για την πίστη του, απλά δεν του αρέσει να αισθάνεται δεµένος.
Είναι ένα ελεύθερο πνεύµα και θέλει να µείνει έτσι. Η έξυπνη γυναίκα
αναγνωρίζει αυτή την ανάγκη στον άνδρα Τοξότη της- του επιτρέπει να
νοιώθει νέος και ελεύθερος, αλλά τον αφήνει να δει ότι και αυτή είναι
πολύ ανεξάρτητη, και ό,τι ισχύει γι αυτήν ισχύει και για τον άλλον. Ποτέ
δεν γίνεται κτητική και ζηλιάρα (ακόµα κι αν κατά βάθος νοιώθει έτσι
µερικές φορές). ∆εν είναι επειδή ο Τοξότης θέλει ν αλλάζει συνέχεια
συντρόφους, γιατί αν ερωτευθεί κάποιαν πολύ, θέλει πραγµατικά να είναι
για πάντα. Εάν αρχίζετε να σκέφτεστε ότι αυτός ο άνδρας µπορεί να είναι
δύσκολος, είναι αλήθεια, µερικές φορές µπορεί, αλλά θα είναι ένας πολύ
γενναιόδωρος και ενθουσιώδης εραστής που θα θέλει αληθινά να σας
κάνει
την
ευτυχέστερη
γυναίκα
στον
κόσµο.
Τώρα, έχοντας αποφασίσει ότι σας αρέσει η ιδέα ενός χαρούµενου
Τοξότη σαν µέρος της ζωής σας, πού θα τον συναντήσετε; Εφόσον είναι
τύπος εξωστρεφής τα µέρη του κυνηγιού θα είναι εκεί που αθλείται, ή
µπορεί να τον συναντήσετε όταν έχετε κι οι δυο βγάλει έξω τους σκύλους
σας για βόλτα (Οι Τοξότες αγαπούν να έχουν γύρω τους ζώα). Μπορεί να
γυµνάζει τους αθλητικούς του µυς στο τοπικό γυµναστήριο, ή να παίζει
στην ποδοσφαιρική οµάδα, ή µπορεί να σας τον συστήσουν οι φίλοι σας
στο µπαρ ή στην παµπ. Του αρέσει η δραστήρια κοινωνική ζωή, και θα
δεχτεί προσκλήσεις και την τελευταία στιγµή.
Ο Τοξότης είναι επίσης το ζώδιο του "µακρινού ταξιδευτή" και δεν έχω
συναντήσει ποτέ Τοξότες που δεν ήθελαν να έχουν την ευκαιρία να
113

Αστρολογία
ξεκινήσουν ταξίδι για κάποιο νέο τόπο. Νοιώθετε σχεδόν ότι οι βαλίτσες
πρέπει να είναι πάντα κλειστές, καθώς τα ταξίδια είναι ένα βασικό µέρος
της ζωής τους. Αν συναντήσετε τον Τοξότη σας στις διακοπές, θα
περάσετε φανταστικές εβδοµάδες, γιατί κατά κάποιο τρόπο γίνεται πιο
ροµαντικός κάτω από τ αστέρια. Όµως προσέξτε, µπορεί να ψάχνει για
άλλη µια Τοξοτίσια περιπέτεια, γιατί ενώ είναι τελείως ειλικρινής µε τα
περισσότερα πράγµατα, ίσως διστάσει να σας πει ότι υπάρχει κάποια
άλλη στη ζωή του. Όπως και τα άλλα δύο ζώδια της Φωτιάς, είναι
αυθόρµητος όταν βλέπει µια γυναίκα που θέλει και µε την συνηθισµένη
τύχη του ∆ία θα περιµένει να πέσετε στην αγκαλιά του χωρίς να
σκεφθείτε το αύριο!
Αν ψάχνετε µόνο για ένα ειδύλλιο στις διακοπές και τον συναντήσετε
κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις εντάξει, αλλά θα ήταν ασφαλέστερο αν
τον συναντούσατε στο δικό του πάτριο έδαφος αντί να κάθεστε δίπλα του
στο αεροπλάνο που πετάει για Ελλάδα. Αν σχετίζεστε ήδη µ ένα Τοξότη,
αλλά περιµένετε ακόµη για να προσδιορίσει τη ν ηµεροµηνία γάµου,
ίσως να περιµένετε για πολύ καιρό. Αυτός ο εραστής είναι ικανός να
είναι τελείως παραδοµένος σε µια γυναίκα και συγχρόνως να διατηρεί
την ελευθερία του. Η σχέση του Γούντι Αλεν µε την Μία Φάροου είναι
ένα τέτοιο παράδειγµα· ήθελε να κρατήσει το δικό του διαµέρισµα ακόµα
κι όταν αυτή έµεινε έγκυος στο παιδί του. Ίσως επειδή και αυτή είναι
Υδροχόος, κι αυτοί που γεννήθηκαν σ αυτό το ζώδιο εκτιµούν επίσης την
ελευθερία τους!
Ο Τοξότης µπορεί να ενδιαφέρεται πολύ για σας µέχρι να αρχίσετε να
µιλάτε για µόνιµη σχέση, τότε ξαφνικά εξαφανίζεται. Πρώτα απ όλα θα
πρέπει να αποδείξετε ότι είστε ένα χαρούµενο, ανέµελο άτοµο, που δεν
έχει κακή διάθεση επειδή, καθώς ο ίδιος είναι τόσο θετικός, δεν µπορεί
να τα βγάλει πέρα µε κάποια που έχει αρνητικές τάσεις. Πιστεύει αληθινά
ότι τα σηµερινά σύννεφα θα γίνουν αύριο το φως του ήλιου, και ενώ ίσως
να µην του αρέσει να παραδέχεται ότι έχει κάνει λάθη στη ζωή του, είναι
πιο πιθανό να τα αγνοήσει πιστεύοντας στην ικανότητα του να ξεπερνά
σχεδόν
κάθε
καταστροφή
που
µπορεί
να
προκύψει.
Είναι ένας θαυµάσιος άνδρας που δίνει ηθική υποστήριξη και κουράγιο
όταν τα χρειάζεστε, θα ανυψώσει το ηθικό σας αµέσως. Ο Τοξότης όταν
σας πρωτοσυναντήσει θα σας τηλεφωνεί αδιάκοπα, όµως µην
προσπαθήσετε να κάνετε το ίδιο. Έχει σχέση πάλι µε το θέµα της
ανεξαρτησίας. Του αρέσει να του κάνουν δώρα, αλλά µην υπερβάλλετε δεν θέλετε να νοµίσει ότι προσπαθείτε να κερδίσετε την καρδιά του µ
αυτόν τον τρόπο! Είναι συνήθως εύκολο να βρείτε δώρα που θα τον
ευχαριστήσουν, ιδιαίτερα αν είναι λάτρης των σπορ - µια καινούργια
ρακέτα του τένις, µπαστούνια του γκολφ, ή ένα ποδήλατο γυµναστικής.
114

Αστρολογία
Οτιδήποτε έχει σχέση µε είδη ταξιδιού, ή έναν παγκόσµιο άτλαντα - και
αγαπά πολύ τα ψυχαγωγικά δώρα. Έχετε αποφασίσει λοιπόν τι χρειάζεται
για να είστε η τέλεια αδελφή ψυχή για τον Τοξότη εραστή; Σας αρέσει
µια ζωή γεµάτη δράση που σίγουρα δεν θα είναι βαρετή; Είστε
προετοιµασµένη να κάνετε παραχωρήσεις - µόνο και µόνο για να τον
κάνετε να νοιώθει ευτυχισµένος; ∆εν θέλει βέβαια µια "γυναίκα που να
λέει πάντα ναι" αλλά απολαµβάνει µια φιλονικία µαζί σας, και του αρέσει
να ακούει να υπερασπίζεστε αυτά που πιστεύετε.
Εάν συµφωνείτε µαζί του συνέχεια ίσως να βαρεθεί γρήγορα. Όταν
είναι πεισµένος ότι είναι σωστός είναι σχεδόν πάντα ευτυχισµένος, και
βεβαίως πρέπει να είστε προετοιµασµένη να πάρετε το µέρος του αν οι
άλλοι άνθρωποι διαφωνούν µαζί του. Είναι ένας από τους πιο πιστούς και
ανεκτικούς εραστές, και περιµένει από σας την ίδια πίστη και
υποστήριξη. Ενώ κατά καιρούς ίσως να δείχνει ότι είναι ο πιο ανεύθυνος
άνδρας που γνωρίσατε ποτέ - ένα πραγµατικό παιδί κατά βάθος, ένας
άνδρας που θα ξόδευε τα τελευταία του χρήµατα για να γιορτάσει µια
επέτειο - κατά βάθος δεν θα αργήσετε να καταλάβετε ότι ο Τοξότης
εραστής θα σας κάνει να νοιώθετε νέα στην ψυχή για πάντα. Ενώ η ζωή
σας ίσως να φαίνεται µερικές φορές να έχει πολλές θετικές και αρνητικές
διακυµάνσεις, οι θετικές θα σβήνουν όλα τα άλλα.
Έχει µια εκπληκτική ικανότητα να φέρνει το χαµόγελο στο πρόσωπο
σας και να σας κάνει να πιστεύετε όπως αυτός ότι η τύχη πραγµατικά
λάµπει επάνω στον Τοξότη. Και πραγµατικά λάµπει!

115

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά της Γυναίκας Τοξότη

Η Κα Τοξότης θα µπορούσε να είναι η ιδανική σας αγαπηµένη αν είχατε
πάντα ονειρευτεί µια γυναίκα που να έχει θαυµάσια αίσθηση χιούµορ, να
είναι αιώνια αισιόδοξη, και αρκετά προετοιµασµένη να είναι "της
παρέας" και να συµµετέχει σ όλες τις δραστηριότητες που σας αρέσουν.
Αν είστε προετοιµασµένος να ανεχθείτε κάποια τόσο ακατάστατη που
πιθανώς να έκανε τη µητέρα σας να σηκώσει τα χέρια ψηλά µε τρόµο,
κάποια που φέρνει να της τελειώνουν τα χρήµατα όταν έχετε ξεχάσει να
πάρετε απ την τράπεζα, κι αν ψάχνατε για µια γυναίκα ανεξάρτητη αλλά
και έτοιµη να παραιτηθεί από πολλά όταν σας ερωτευτεί - τότε µην
ψάχνετε παραπέρα
.
Το θέµα της "ανεξαρτησίας" πρέπει να το λάβετε υπ όψη σας σοβαρά.
Ίσως να νοµίζετε ότι πολλές γυναίκες υποκρίνονται τις πολύ ανεξάρτητες
για να µη δείχνουν ότι θέλουν να σας παγιδέψουν - και ότι σύντοµα θα
τις έχετε όπου θέλετε αν καταφέρετε να αιχµαλωτίσετε την καρδιά τους.
Όχι όµως και µε την Τοξότη, γιατί είναι πραγµατικά ένα ελεύθερο
πνεύµα. ∆εν της αρέσει καθόλου να νοιώθει παγιδευµένη, περιορισµένη,
και να κάνει µια ανιαρή ζωή.
Είναι ο τύπος της γυναίκας που πραγµατικά θα ήταν έτοιµη να
διακόψει µια σχέση αν αισθανόταν ότι ο αγαπηµένος της δεν
καταλάβαινε τον τρόπο που σκέφτεται και αισθάνεται, ειδικά αν είναι
αποφασισµένη να κάνει ένα σωρό πράγµατα πριν κατασταλάξει.
Πως όµως να κατασταλάξει µια τοξότης χωρίς να έχει την ευκαιρία να
ταξιδεύει όσο συχνά µπορεί; Ίσως να γνωρίζετε Τοξότες που προτιµούν
να µένουν στο ίδιο µέρος όλη τους τη ζωή, αλλά θα ήθελα να δω τα
ωροσκόπια τους, γιατί είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει επιρροή από τον
ωροσκόπο, τη Σελήνη και τους άλλους πλανήτες στα δικά τους ατοµικά
ωροσκόπια. ∆εν προσπαθώ να σας πω ότι αν κατακτήσετε την καρδιά
µιας γυναίκας Τοξότη θα βρεθείτε µε µια γυναίκα που θα απιστήσει όταν
γυρίσετε την πλάτη σας.
∆εν της χρειάζεται να παραδοθεί σε σεξουαλικές περιπέτειες, κι αν
είσθε ερωτευµένοι ο ένας µε τον άλλον και ικανοποιείτε τις σεξουαλικές
116

Αστρολογία
της ανάγκες µε κάθε τρόπο, είναι απίθανο να πάει στο κρεβάτι µε
οποιονδήποτε άλλον! Αυτό που πρέπει να θυµάστε µε τη γυναίκα Τοξότη
είναι ότι απεχθάνεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον την
καθηµερινή ρουτίνα που πιθανώς να είναι η αιτία που παραγεµίζει τη
ζωή της µε τόσες διαφορετικές δραστηριότητες.
Είναι ο τύπος της γυναίκας που άλλες γυναίκες συχνά ζηλεύουν - πάντα
φαίνεται να ακτινοβολεί έναν αέρα θετικότητας. Βεβαίως, πρέπει να
υπάρχουν στιγµές που αισθάνεται κι αυτή κατάθλιψη, αλλά συχνά δεν θα
το καταλαβαίνετε, και αν δείτε σηµάδια απελπισίας θα πρέπει να υπάρχει
σοβαρός λόγος. Πράγµατα που δηµιουργούν στους υπόλοιπους από µας
κατάθλιψη και ψυχικό πόνο, τη γυναίκα Τοξότη δεν την απασχολούν.
∆εν θα την δείτε συχνά να κλαίει, αλλά αν είναι δυστυχισµένη,
σιγουρευτείτε ότι δεν είναι από δικό σας λάθος.
Κάτι άλλο για την αγαπηµένη σας Τοξότη είναι, ότι δεν θα σας πει ποτέ
ψέµατα. Η αλήθεια είναι ότι η Τοξότης είναι µερικές φορές περισσότερο
έντιµη και ειλικρινής απ ότι χρειάζεται, θα σας λέει ακριβώς τι σκέπτεται
για κάθε πλευρά της προσωπικότητας και ζωής σας, και µερικά πράγµατα
δεν θα σας ευχαριστούν πολύ. ∆εν κριτικάρει όπως η Παρθένος· δεν
αντιλαµβάνεται ότι κριτικάρει.
Σας αφήνει να ξέρετε αυτό που σκέπτεται. Απεχθάνεται επίσης να την
διατάζουν, ακόµα κι αν σας έχει ερωτευθεί τρελά, δεν είναι εκεί για να
την διατάζετε ! Αν στην πορεία από αγαπηµένη γίνει σύντροφος σας ή
γυναίκα σας, µην περιµένετε να έχετε την τακτοποιηµένη ζωή που είχατε
στο παρελθόν.\
Αυτή η γυναίκα είναι πολύ δραστήρια, αλλά οι δουλειές του σπιτιού
δεν είναι το αγαπηµένο της είδος, θα τις κάνει αλλά στον δικό της ρυθµό.
Όµως, αν έχετε καλέσει το αφεντικό και την σύζυγο του για δείπνο, µην
ανησυχείτε.
Η Τοξότης µπορεί να είναι µια θαυµάσια οικοδέσποινα και µια τέλεια
µαγείρισσα που θα είστε περήφανος γι αυτήν. Μην ξεχνάτε ότι έχω
ταξιδέψει, και γνωρίζω πολλές γυναίκες Τοξότες που περηφανεύονται για
τις διεθνείς συνταγές που έχουν µαζέψει απ τα ταξίδια τους. ∆εν είναι
δύσκολο να αναγνωρίσετε τη γυναίκα Τοξότη σ ένα δωµάτιο γεµάτο
ανθρώπους, θα είναι αυτή που θα τους διασκεδάζει µε διασκεδαστικές
ιστορίες ή που θα συζητά για το πιο πρόσφατο ταξίδι της. θα ακτινοβολεί
θετικά ζωτικότητα, αυτοπεποίθηση, και άνεση.
∆εν τείνει βέβαια κάθε Τοξότης στον αθλητισµό, όµως µπορείτε να
πείτε ότι αυτή η γυναίκα έχει εκπληκτική ενέργεια, θα σας αρέσει ο
117

Αστρολογία
τρόπος που φέρνει έναν πιο συνεσταλµένο νεοφερµένο στην οµάδα, τον
φιλικό τρόπο που θα σας κοιτάζει και µετά θα ξαναγυρίζει στους
ακροατές της. Ίσως να σας δώσει την εντύπωση ότι είναι ο τύπος που της
αρέσει να αλλάζει φλερτ από καιρό σε καιρό, όµως η Τοξότης γνωρίζει
τη διαφορά µεταξύ µιας τρελής νύχτας µε κάποιον ή µιας παρόρµησης
που οδηγεί το κρεβάτι, και στο να είναι ερωτευµένη. Όταν δίνει την
καρδιά της σ έναν άνδρα δεν θα θελήσει να ριψοκινδυνεύσει τη σχέση
ερωτοτροπώντας µε κάποιον άλλον.
Η ελεύθερη και άνετη συµπεριφορά της δεν θα επεκταθεί σε απιστία
προς τον άνδρα που αληθινά αγαπά, έτσι µην την. κατηγορήσετε ποτέ για
απιστία κάθε φορά που γυρνάτε την πλάτη επειδή είναι φιλική µε όλους.
Να
θυµάστε
πόσο
απεχθάνεται
να
είναι
παγιδευµένη.
Εάν δυσκολεύεστε ακόµη να µαντέψετε το ζώδιο αυτής της γυναίκας
που κατέκτησε την καρδιά σας, κοιτάξτε τα ρούχα της. Μπορεί να είναι
ντυµένη µε τα καθηµερινά ρούχα και να καταφέρνει να µοιάζει µε
εκατοµµυριούχο. ∆εν ενδιαφέρεται πραγµατικά για την τελευταία λέξη
της µόδας ή να ξοδεύει µεγάλα ποσά για την γκαρνταρόµπα της, και
βεβαίως δεν είναι και τόσο περήφανη να ρίξει µια µατιά στο µαγαζί που
πουλάει δεύτερο χέρι ρούχα για να δει τι ευκαιρίες µπορεί να βρει συνήθως έχει τύχη και βρίσκει! Άλλες φορές όµως είναι πολύ
υπερβολική και θα αγοράσει κάτι που κοστίζει µια ολόκληρη περιουσία
και που θα το βαρεθεί σ ένα µήνα επειδή όµως είναι τόσο ανεξάρτητη,
δεν θα εκτιµήσει έναν άνδρα που θα της βάλει τις φωνές γι αυτό! Βέβαια
θα αναρωτιέστε αν µπορείτε να τα βγάλετε στη ζωή σας πέρα µ αυτή τη
φλογερή, ζωντανή γυναίκα, αλλά οι αµφιβολίες σας δεν θα κρατήσουν
πολύ, γιατί θα ζωντανέψει τη ζωή σας µε πολλούς και ποικίλους
τρόπους! Αν ακόµα ψάχνετε για µια αγαπηµένη Τοξότη µπορείτε να την
βρείτε όπου υπάρχει δράση.
Είναι ο τύπος που θα δεχτεί προσκλήσεις την τελευταία στιγµή µε
προθυµία, να στριµώξει µαθήµατα γυµναστικής µετά τη δουλειά, στο ήδη
γεµάτο πρόγραµµα της.
Σκεφθείτε την Τζέην Φόντα και τον Κρις Έβερτ και οι δυο τέλεια
παραδείγµατα της Τοξοτίσιας ζωτικότητας και το αστείο χιούµορ της
Πάµελας Στήβενσον! Της αρέσει να είναι η ζωή γεµάτη από εκπλήξεις,
και λατρεύει να παίρνει δώρα, ιδιαίτερα αν είναι πράγµατα που θα την
κάνουν να γελά ακόµα περισσότερο. Αγοράστε της µια φόρµα
γυµναστικής, ένα σκύλο για να τον πηγαίνει µακρινές βόλτες (αν αγαπά
τα ζώα, βέβαια) ή µια αυτόµατη φωτογραφική µηχανή.
Ο Τοξότης είναι αρσενικό ζώδιο, όπως ο Κριός και ο Λέων, τα άλλα
δύο ζώδια της Φωτιάς, αλλά η Τοξότης είναι πραγµατική γυναίκα. Είναι
118

Αστρολογία
επίσης τόσο ροµαντική όσο θα επιθυµούσατε, όταν είναι η κατάλληλη
στιγµή. Ίσως να µην πάρει στα σοβαρά, τον τρόπο που προσπαθείτε να
την πλανέψετε αλλά πρέπει να είστε ικανός να γελάτε µαζί και να
βλέπετε την αστεία πλευρά της ζωής. αν πραγµατικά θέλετε να
πλανέψετε µια γυναίκα Τοξότη και να την κάνετε δική σας.

119

Αστρολογία

22 ∆εκεµβρίου - 19 Ιανουαρίου
Θηλυκό, Γη, Παρορµητικό
Μέρος του Σώµατος: Σύστηµα Οστών, Γόνατα
Κυβερνήτης Πλανήτης: Κρόνος
Μέταλλο: Μόλυβδος
Ηµέρα: Σάββατο
Φυσικός Οίκος: 10ος
Χρώµα: Μαύρο
Πολύτιµος Λίθος: Όνυχας
ΖΩ∆ΙΟ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οστά, Αρθριτικά
Ο Αιγόκερως ελέγχει τα γόνατα, τα οστά και τα δόντια. Είναι
συνηθισµένα τα ορθοπεδικά προβλήµατα, αλλά και κάθε τι που
περιορίζει την κινητικότητα, όπως οι ρευµατισµοί.
ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Κυβερνά τα οστά το δέρµα και τα
γόνατα
Το παρουσιαστικό του Αιγόκερου αναγνωρίζεται από ένα πρόσωπο
δύσµορφο και σπάνια αρµονικό. Το µέτωπο είναι πολύ κυρτό µε µία
φαλάκρα που προχωρεί προς τις άκρες. Ένας τέτοιος Ωροσκόπος κάνει
να εµφανίζονται ρυτίδες από πολύ νωρίς. Πρόωροι αρθριτικοί πόνοι
δίνουν ένα βάδισµα που του λείπει η ευλυγισία και η κοµψότητα. Το
κρύο γίνεται συχνά πολύ αισθητό. Οι ώµοι είναι χονδροί. Ένας τέτοιος
Ωροσκόπος δίνει µία αρκετά µεγάλη δόση φιλοδοξίας, που µπορεί να
αναφέρεται είτε σε υλικά αγαθά (φιλαργυρία) είτε στη γνώση (απληστία
για γνώση, ανύψωση και φιλοσοφία, κατανόηση του παγκόσµιου
σχεδίου) είτε στη δύναµη (σηµαντικές πολιτικές υπευθυνότητες). Η
φρόνηση και η οξυδέρκεια, η ευστροφία και η υποµονή αναπτύσσονται
µε την ηλικία. Στην πράξη, ένα άτοµα σηµαδεµένο σηµαντικά από τον
Αιγόκερω, δίνει γενικά την πλήρη εικόνα του µετά τα πενήντα. Είναι
σπάνιο η οικογένεια να µην παραµερίζεται µπροστά στις διάφορες
φιλοδοξίες του. Από την πλευρά της φυσιολογίας θα πρέπει να
σηµειώσουµε ότι µε την πάροδο του χρόνου βελτιώνεται η ζωτικότητα

120

Αστρολογία
αυτού του Ζωδίου και κάτω από σοβαρές προσβολές έχει προδιάθεση
στις ρευµατοπάθειες, στις ασθένειες τον νεφρών και στα κατάγµατα στα
γόνατα. Είναι συχνές και οι ανωµαλίες της θρέψης, παρ' όλη την
εγκράτεια στο φαγητό.
Θετικά Χαρακτηριστικά: Αξιόπιστος, αποφασιστικός, φιλόδοξος.
Προσεκτικός, συνετός. Έχει την αίσθηση του χιούµορ και της πειθαρχίας.
Υποµονετικός. Οικονόµος.

Αρνητικά Χαρακτηριστικά: Ακαµπτος στις αντιλήψεις
απαιτητικός. Απαισιόδοξος, κοµφορµιστής. Φιλάργυρος.

του,

Χαρακτήρας: Γενικά, οι Αιγόκεροι είναι φιλόδοξοι, αποβλέποντας
διαρκώς σε µια προαγωγή ή µια αύξηση του µισθού τους. ∆εν είναι
αναγκασµένοι να προσπαθούν να φτάσουν στο επίπεδο των άλλων δίπλα
τους επειδή ή βρίσκονται ήδη σ αυτό το επίπεδο ή προηγούνται. Είναι
εξαίρετοι επιχειρηµατίες και ο θετικός Αιγόκερος έχει σίγουρη την
επιτυχία σ αυτόν τον τοµέα αν αποφασίσει να επιδοθεί. Η γυναίκα
Αιγόκερος, ως σύζυγος, προσφέρει τη συµβουλή της προωθώντας τον
σύζυγό της (και τον εαυτό της) στην κοινωνική κλίµακα. Αυτά για τον
ορεινό τράγο. Ο κατοικίδιος, δεµένος στην πεδιάδα, είναι αληθινά
αξιολύπητος. Έχει κι αυτός φιλοδοξίες. Όσο όµως κι αν προσπαθήσει,
και προσπαθεί πραγµατικά, το βάρος του ανταγωνισµού είναι πάνω από
τις δυνατότητές του. Αν είναι συνετός, θα βρει τον δικό του ήσυχο και
ασφαλισµένο τρόπο ζωής σε µια απλή δουλειά που µπορεί να την κάνει
ήσυχα, όπως και όποτε νοµίζει. Ένα από τα πιο ευχάριστα
χαρακτηριστικά των Αιγόκερων είναι η αίσθηση του χιούµορ που τους
διακρίνει. Οι αιγόκεροι είναι βασικά λιγόλογοι. Με µια-δυο απλές και
κάπως ξερές κουβέντες σκορπούν το µειδίαµα. Συχνά, το χαµόγελό τους
είναι ανάποδο, οι άκρες των χειλιών τους γυρίζουν όχι προς τα πάνω,
αλλά προς τα κάτω και µερικές φορές το χαµόγελο αυτό συνοδεύεται από
ένα βαθύ επιφώνηµα αποδοκιµασίας. Είναι άνθρωποι αξιόπιστοι,
υποµονετικοί, επιφυλακτικοί, φυλάγονται ίσως από κάποιο ελάττωµα,
και αντέχουν πολύ στην ταλαιπωρία αν χρειαστεί. Είναι συνήθως
κοµφορµιστές, συµβιβασµένοι µε τα πράγµατα και τους είναι πολύ
δύσκολο να συµµεριστούν την ερωτική ελευθερία και τολµηρότητα των
συγχρόνων τους νέων. Γενικά, ο Αιγόκερος είναι σχεδόν απόλυτα
ευχαριστηµένος µε τον εαυτό του.

Πνεύµα - Τρόπος Σκέψης: Το πνεύµα του Αιγόκερου είναι εξαιρετικά
121

Αστρολογία
ορθολογιστικό και σοβαρό. Ο τρόπος σκέψης είναι εποικοδοµητικός και
δείχνει µεγάλη ικανότητα στο να προγραµµατίζει λεπτοµερειακά. Είναι
ικανός να παραµερίσει το κάθε τι που δεν ανταποκρίνεται σ αυτό που ο
ίδιος θεωρεί σωστό. Και, µια και κάνει κάποια κίνηση µπροστά, δεν
γυρίζει πίσω. Ο χαρακτηρισµός "ψυχρός και υπολογιστής" είναι ίσως ο
πιο κατάλληλος για να εκφράσει τη νοοτροπία του Αιγόκερω. ∆εν έχει
την ικανότητα ν αντιλαµβάνεται γρήγορα µια κατάσταση ή να την
εξετάσει ουσιαστικά, βαδίζει τυφλά, ψηλαφητά. Όταν όµως καταλάβει ή
µάθει καλά κάτι, δεν το ξεχνάει. Είναι αγχώδης τύπος και, από όλα τα
ζώδια, έχει τη µεγαλύτερη ροπή προς την κατάθλιψη.

Συναισθηµατικές Σχέσεις: Για έναν Αιγόκερω, οι ανθρώπινες σχέσεις
µπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολες και ιδιαίτερα οι στενές ερωτικές
σχέσεις. Αυτό µπορεί να σηµαίνει αδυναµία επικοινωνίας, που οφείλεται
σε δειλία ή συστολή ή στο ότι θεωρεί τις οικονοµικές του υποθέσεις
σπουδαιότερες. Οπωσδήποτε, το αποτέλεσµα είναι ότι υποφέρει συχνά
από µοναξιά.

Οικογενειακές Σχέσεις: Το ζωηρό ενδιαφέρον του Αιγόκερω για την
πρόοδο του παιδιού του µπορεί να φτάσει σε υπερβολές, ο πατέρας ή η
µητέρα µπορεί να φέρονται δεσποτικά στο παιδί και να κυριαρχούν πάνω
του. Πρέπει να χρησιµοποιήσουν τη φυσική τους αίσθηση του χιούµορ,
την έµφυτη ευφυία τους, να το επαινούν τη στιγµή που πρέπει και να το
ενθαρρύνουν να καλλιεργήσει καλύτερες φιλοδοξίες. Πρέπει να
προσπαθήσουν να δώσουν χαρά στη ζωή των παιδιών τους. Μπορεί ο
πατέρας να δείχνει την τάση να κάνει τον "βαρύ". Αλλοτε, πάλι, είναι
απορροφηµένος από τις δουλειές του και δεν έχει καιρό για το παιδί του.
Τότε, πέφτει πολύ µεγάλο µέρος ευθύνης στη µητέρα. Η µητέρα
Αιγόκερως πρέπει να φροντίσει να µην επιστρέψει στην εργασία της, όσο
το παιδί της είναι ακόµα πολύ µικρό, έστω κι αν το νοικοκυριό την
κουράζει, αυτό θα είχε σαν συνέπεια να λείψει η στοργή από το παιδί. Ο
νεαρός Αιγόκερως πρέπει να ενθαρρύνεται να ενδιαφερθεί για τη
µουσική, τη φυσική ιστορία, την αρχαιολογία, την ορειβασία. Μπορεί να
γίνει καλός αθλητής, ίσως όµως να µη µπορέσει να γίνει µέλος ενός
οµίλου. Του αρέσει να διαβάζει πολύ και να καταβροχθίζει αµέτρητα
βιβλία. Χρειάζεται γι αυτό σωµατική άσκηση και πρέπει να ενθαρρύνεται
σε ατοµικές του πρωτοβουλίες µε διάφορα σπορ. Το νωθρό παιδί
Αιγόκερως πρέπει να προτρέπεται στη δράση µε την παρατήρηση, λόγου
χάρη, ότι µπορεί να καταφέρει πολλά αν προσπαθήσει. Και όταν
προσπαθήσει και ο επόµενος "έλεγχός" του αναφέρει "σταθερή πρόοδο",
µπορεί τότε να βγάλει ξαφνικά τον πάσσαλο και να γίνει "βουνίσιος
122

Αστρολογία
τράγος".
Επαγγελµατική Σταδιοδροµία: ∆ηµόσιος υπάλληλος, µαθηµατικός,
πολιτικός, ορθοπεδικός, ερευνητής επιστήµονας, δάσκαλος, µηχανικός,
σχεδιαστής,
αγρότης,
µεταλλειολόγος,
µουσικός,
οικοδόµος,
αρχιτέκτονας, τοπογράφος, οδοντογιατρός. Κάθε είδους διοικητική ή
άλλη υπεύθυνη θέση. Ο Αιγόκερως έχει ανάγκη από ασφάλεια κι έναν
τακτικό µισθό, κι αυτό πρέπει να το έχει υπόψη όταν διαλέγει
σταδιοδροµία. Κάθε απόπειρα να "πλουτίσει γρήγορα" δεν έχει
πιθανότητες επιτυχίας και πρέπει ν αποθαρρύνεται. Ο Αιγόκερως πρέπει
να επιδιώκει τη σταθερή, αδιάκοπη πρόοδο. Στο τέλος, έστω και µε κόπο,
θα φτάσει στην κορυφή του επαγγέλµατός του. Του αρέσει η φήµη και η
δηµοσιότητα. Η σταδιοδροµία του µπορεί γι αυτόν να είναι τόσο
σπουδαία, ώστε ν αποκλείει οτιδήποτε άλλο απ τη ζωή του. Σε κάποιο
στάδιο της ζωής του, µπορεί να τον ελκύσει ο ανελέητος ανταγωνισµός
της πολιτικής. Το ζώδιο αυτό χαρίζει επίσης κλίση στη µουσική. Αν ο
Αιγόκερως δεν έχει φιλοδοξίες, αν είναι ένας "κατοικίδιος τράγος",
πρέπει να διαλέξει µια σταδιοδροµία που παρέχει ασφάλεια και δεν είναι
πολύ απαιτητική. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένα δηµιούργηµα της
συνήθειας και ικανοποιείται µε µικροπράγµατα και µε το αίσθηµα της
µονιµότητας και της διάρκειας.

123

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά του Άνδρα Αιγόκερου

Ψάχνετε για έναν ώµο για να ακουµπήσετε για όλη σας τη ζωή; Έχετε
κουραστεί από τους ανεύθυνους άνδρες που βάζουν τη διασκέδαση πάνω
απ τη δουλειά και τα προσωρινά φλερτ πάνω από τις µακρόχρονες
ερωτικές σχέσεις; Νοιώθετε ότι ήρθε ο καιρός να βρείτε έναν καλό
σταθερό άνδρα για να τακτοποιηθείτε, που θα τα πηγαίνει καλά µε τους
γονείς σας, και θα σιγουρευτεί να µη σας λείψει τίποτα στο µέλλον;
Ο Αιγόκερως, το δέκατο ζώδιο του Ζωδιακού, κυβερνάται από τον
Κρόνο, τον δάσκαλο του Ζωδιακού - τον πατέρα Χρόνο, όπως τον
ονόµαζαν στην Ελληνική µυθολογία. Το σύµβολο αυτού του ζωδίου είναι
το Βουνίσιο Κατσίκι, και οι Αιγόκεροι συχνά µου θυµίζουν αυτό το ζώο,
που σκαρφαλώνει τα κατσάβραχα που ακόµη και το πιο σίγουρο πλάσµα
µερικές φορές σκοντάφτει, µέχρι τελικά να φθάσει στην κορυφή.
Ο Αιγόκερως είναι σχεδόν πάντα φιλόδοξος, και θα δουλέψει
απίστευτα σκληρά για να πετύχει τη θέση που διάλεξε µέσα στον κόσµο,
τη δική του βουνίσια κορυφή. Εάν ελπίζετε να κάνετε δικό σας τον
Αιγόκερω εραστή, θα ήταν καλύτερα να προετοιµαστείτε να έχετε έναν
εργασιοµανή στην οικογένεια. Βεβαίως εάν είστε και σεις Αιγόκερως, η
ζωή θα είναι ευκολότερη. Εάν όχι, ίσως δυσκολευτείτε στην αρχή να το
δεχτείτε!
Με τον Κρόνο κυβερνήτη του, ο Αιγόκερως φαίνεται να έχει γεννηθεί
µε γέρικους ώµους. Είναι σοφός πέρα από την ηλικία του· στα πέντε του
χρόνια οι καλύτεροι του φίλοι πιθανώς να είναι ενήλικοι· διαλύει τα
παιχνίδια για να δει πόσο καλά είναι φτιαγµένα· τα άλλα παιδιά της
ηλικίας του του φαίνονται µωρά µπροστά του και δεν έχει το χρόνο να
παίζει ανόητα παιχνίδια. Όµως αυτό σηµαίνει ότι ο Αιγόκερως σας
µερικές φορές έχει πιο δύσκολη ζωή από τα περισσότερα παιδιά.
Μεγαλώνοντας όµως, ακόµα κι αν τα πρώτα στάδια της ζωής τους
περιέχουν µερικές φορές πιο πολλές παγίδες και δυσκολίες από
ανθρώπους των άλλων ζωδίων, από τα τριάντα και µετά η ζωή γίνεται
ευκολότερη και οι Αιγόκεροι µπορούν να ζήσουν µέχρι τα βαθειά τους

124

Αστρολογία
γηρατειά ευτυχισµένοι γνωρίζοντας ότι έχουν πετύχει αυτό που άρχισαν
να κάνουν.
Σαν παιδιά, οι Αιγόκεροι τείνουν να σπάζουν τα χέρια και τα πόδια
τους περισσότερο από τα άλλα ζώδια, να υποφέρουν από αδύναµες
αρθρώσεις και κόκαλα, ιδιαίτερα τα γόνατα τους, και µερικές φορές
έχουν δερµατικά προβλήµατα. Όµως, γίνονται δυνατότεροι όσο
µεγαλώνουν, έτσι δεν πρέπει να ανησυχείτε γι αυτόν όταν βρίσκεται στη
µέση ηλικία. Ίσως να είναι πιο ευκίνητος και αθλητικός από σας!
∆υσκολεύεστε συνήθως να µαντέψετε το ζώδιο κάποιου; Ας πούµε ότι
πάτε σ ένα πάρτυ και περνάτε καλά, παρ όλο που κανείς δεν σας αρέσει
ιδιαίτερα. Στο τέλος του πάρτυ, έρχεται ένας προσκαλεσµένος.
Είναι ντυµένος ακόµα µε τα ρούχα του γραφείου, ίσως να κουβαλά και
τον χαρτοφύλακα του, φαίνεται να σκέπτεται ακόµα τη δουλειά του,
χωρίς να νοιάζεται καθόλου που ήταν τόσο αργοπορηµένος, και ο
χαιρετισµός του προς τον οικοδεσπότη είναι κάπως απότοµος και
ψυχρός. ∆είχνει να είναι ο τύπος του άνδρα για τον οποίον η διασκέδαση
είναι σχεδόν αµαρτία και ναι, το µαντέψατε, ίσως να πέσατε επάνω σ
έναν Αιγόκερω. Ακόµα κι αν σας προσέξει, από τη γωνία του δωµατίου,
και αποφασίσει ότι µπορεί ν αξίζετε τον κόπο να σας γνωρίσει, µην
περιµένετε να κάνει πολλά πράγµατα, οπωσδήποτε όχι αµέσως.
Όταν σας συστήσουν, νοιώθετε ότι ανησυχεί πάρα πολύ για τη δουλειά
του, για τα χρήµατα και τα προβλήµατα του κόσµου. Νοιώθετε ότι είναι
πιθανώς σταθερός σαν βράχος - αλλά µε έναν αέρα σοβαρότητας - και
είναι φανερά αµήχανος όταν µια παλιά του φιλενάδα του δίνει ένα φιλί
στο µάγουλο, και τον γεµίζει κραγιόν. Αν σκέπτεστε να σχετιστείτε µ
έναν Αιγόκερω θα µάθετε σύντοµα ότι οι δηµόσιες επιδείξεις
τρυφερότητας, όσο αγνές κι αν είναι, σίγουρα δεν είναι γι αυτόν!
Αισθάνεστε ότι είναι κάποιος που θέλει να µείνει µόνος του στη ζωή,
τουλάχιστον µέχρι να φθάσει στην κορυφή του βουνού! Υπάρχει όµως
κάτι λυπηµένο και σκεπτικό στο πρόσωπο του.
Νοιώθετε ότι θέλει να συµµετέχει και να διασκεδάζει όπως κάθε άλλος,
αλλά είναι παραδόξως ανασφαλής. ∆εν είναι συνηθισµένος στις µεγάλες
κοινωνικές συγκεντρώσεις, εκτός κι αν έχουν σχέση µε τη δουλειά του.
Βεβαίως, όλοι οι Αιγόκεροι δεν είναι το ίδιο και το δικό του ατοµικό
ωροσκόπιο ίσως έχει ωροσκόπο ∆ίδυµο, ή τη Σελήνη στον Τοξότη.
Όµως δεν ήταν τυχαίο όταν γράφοντας αυτό το βιβλίο µίλησα µ έναν
άνδρα Αιγόκερω που δεν είχε καιρό να έρθει σε µια οµιλία που έδινα
περί Αστρολογίας. Γιατί; Επειδή εκτός από τις δύο δουλειές που είχε,
είχε επίσης και µια φάρµα που χρειαζόταν τον χρόνο του και την
προσοχή του! Εάν γνωρίσατε κάποιον και έχετε σχεδόν πεισθεί - αλλά
δεν είστε σίγουρη εκατό τοις εκατό, αρχίστε να του µιλάτε για τη δουλειά
125

Αστρολογία
του. Εάν είναι Αιγόκερως είναι σίγουρο ότι θα είναι το αγαπηµένο του
θέµα.
Τα Αιγοκερίστικα επαγγέλµατα υποτίθεται ότι περιέχουν επιστήµονες,
δασκάλους, γεωργούς, οικοδόµους, πολιτικούς, τραπεζίτες, δηµόσιους
υπάλληλους, διαχειριστές, όλων των ειδών οργανωτές - και εφοριακούς!
θα σας εξηγήσει πόσο υπεύθυνος αισθάνεται για τα καθήκοντα του· πως
δεν µπορεί να φύγει µέχρι να είναι απολύτως βέβαιος ότι δεν έχει αφήσει
ατέλειωτο κάτι σπουδαίο: πως προσπαθεί να πάρει προαγωγή· και πώς
βρίσκεται στην ίδια δουλειά για αρκετό χρονικό διάστηµα επειδή νοµίζει
ότι οι άνθρωποι που αλλάζουν δουλειές συνεχώς, είναι συχνά ανεύθυνοι.
Εάν έχετε αποφασίσει ότι αυτός είναι ο τύπος του άνδρα για σας, αλλά
δεν κρατήσατε την ίδια δουλειά για περισσότερο από έξη µήνες στη ζωή
σας, κρατήστε το µυστικό, γιατί δεν θέλετε να υποθέσει ότι είστε άλλο
ένα άστατο θηλυκό! Όµως, µη λέτε ψέµατα, γιατί οι Αιγόκεροι είναι
βασικά έντιµοι και απεχθάνονται την ανειλικρίνεια στους άλλους. ∆εν
είναι δυνατόν να µην µαντέψατε ήδη το ζώδιο του, αλλά αν συµβαίνει να
είναι ένας Αιγόκερως ακριβώς το αντίθετο από όλα αυτά, κοιτάξτε τον
τρόπο ντυσίµατος του. Ακόµα κι αν συµβεί να είναι ένας Αιγόκερως play
boy θα ντύνεται σοβαρά παρά επιδεικτικά.
Τα ρούχα του είναι φτιαγµένα για να κρατήσουν, γιατί ποιος έχει καιρό
για ψώνια όταν υπάρχει δουλειά να γίνει; Τσιγκουνεύεται επίσης να
ξοδέψει πολλά. Όµως, θα δείχνει καλοντυµένος.
Οι Αιγόκεροι είναι πολύ περήφανοι, και δεν θέλουν να τους
κριτικάρουν οι άλλοι για τον τρόπο ντυσίµατος τους. Ίσως να χρειαστεί
καιρός για να αντιληφθείτε ότι ενώ είναι τόσο ψυχρός, ήρεµος και
βέβαιος για τον εαυτό του εξωτερικά, ο Αιγόκερως εραστής έχει µια
καρδιά που χτυπά τόσο γρήγορα όσο και κάθε άλλου άνδρα, και είναι το
ίδιο ροµαντικός. Είναι επειδή ο Κρόνος είναι ένας δάσκαλος, και αυτός ο
πλανήτης συγκρατεί τα συναισθήµατα, δυσκολεύοντας τον να ηρεµήσει.
Όµως, όταν αποφασίσει να εξασκήσει σε σας την αρχαία πλανευτική
τέχνη, µπορείτε να στοιχηµατίσετε τη ζωή σας ότι θα είναι πολύ
έµπειρος.
Ίσως να µην υπήρξε ποτέ ένας Καζανόβας, αλλά θα έχει σηµειώσει
αρκετές κατακτήσεις πριν σας γνωρίσει. Όµως, µην τον ρωτήσετε γι
αυτές - αυτός ο εραστής έχει την προσωπική του ζωή, και δεν θα ανεχθεί
τη ζήλεια. Τα άλλα πράγµατα που δεν θα ανεχθεί είναι η κριτική για το
σπίτι του την οικογένεια του ή το χώρο που ζει. Είναι σίγουρα ένας
οικογενειάρχης, και κατά βάθος ένας Αιγόκερως ψάχνει για τον τύπο της
αδελφής ψυχής που θα δηµιουργήσει το τέλειο οικογενειακό περιβάλλον
που θα µεγαλώσουν τα µελλοντικά παιδιά του. Μολονότι δεν θα του
άρεσε να το παραδεχθεί, είναι λίγο σνοµπ, και νοιώθει ότι είναι αληθινά
126

Αστρολογία
σπουδαίο να παντρευτεί κάποια από το ίδιο κοινωνικό επίπεδο. Πιθανώς
να µην είναι λάθος του.
Ίσως να είχε έναν γονιό Αιγόκερω που του το διοχέτευσε όταν ήταν
πολύ µικρός, θέλει έναν σταθερό γάµο που πρόκειται να κρατήσει, κι όχι
µια ζωή πετώντας από τη µια σχέση στην άλλη. Έτσι λοιπόν αν δεν έχετε
σοβαρό σκοπό για τον Αιγόκερω σας, ή νοµίζετε ότι είναι πολύ
πρακτικός και πολύ υλιοτής για σας, ίσως θα πρέπει να ψάξετε για έναν
εραστή γεννηµένο σ άλλο ζώδιο! Γνωρίζετε βεβαίως ότι γενικεύω γιατί
το προσωπικό ωροσκόπιο του δικού σας Αιγόκερου µπορεί να περιέχει
πολλές αιτίες για να µην ταιριάζει στο πρότυπο των χαρακτηριστικών του
ζωδίου του. Μην παραιτήστε τόσο γρήγορα! Αν αποφασίσατε τελικά ότι
αυτός είναι ο τύπος του άνδρα που ψάχνατε σ όλη σας τη ζωή, πού θα
ψάξετε να τον βρείτε; Το καλύτερο µέρος είναι στη δουλειά, καθώς είναι
σίγουρο ότι θα κάνει υπερωρίες!
Αν συναντήσετε έναν Αιγόκερω στις διακοπές αυτό θα είναι θαύµα,
γιατί πόσοι επιτρέπουν στον εαυτό τους να πάρουν άδεια από τη δουλειά
τους; Αν είστε τυχερή και βρείτε κάποιον, θα είναι στο είδος θέρετρου
όπου θα είναι σίγουρος ότι θα έχει όλες τις υλικές ανέσεις χωρίς να
χρειαστεί να ξοδέψει µια περιουσία. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι είναι Γήινο
ζώδιο και ένας από τους πιο πρακτικούς άνδρες.
Αν ψάχνει για την αγαπηµένη των ονείρων του, δεν θα είναι για µια
προσωρινή σχέση, είναι πολύ συντηρητικός για κάτι τέτοιο και δεν
αντιδρά πολύ καλά προς τις γυναίκες που αρχίζουν να τον φλερτάρουν,
θα νοµίσει ότι τον κοροϊδεύουν. Εάν µπορείτε ηρεµήστε τον, χορέψτε
µαζί του σε µια ντισκοτέκ κάτω από τ αστέρια, βουτήξτε στη θάλασσα
κάτω από το Σεληνόφως, τότε θα βρίσκεστε στο δρόµο για να
αιχµαλωτίσετε την καρδιά του - αλλά µπορεί να γίνει την τελευταία
νύχτα, έτσι ίσως χρειαστείτε πάρα πολύ υποµονή!
Παρ όλα αυτά, αν καταλήξετε µαζί στο κρεβάτι, θα σας αποδείξει ότι
ίσως να είναι αργός στις αποφάσεις, αλλά ότι είναι σίγουρα ένας
επιδέξιος και ανιδιοτελής εραστής. Ίσως να έχετε δυσκολίες µ αυτόν τον
άνδρα αλλά θα ανακαλύψετε σύντοµα τη συναισθηµατική και
χιουµοριστική πλευρά της προσωπικότητας του. Αν θέλετε να τον
ευχαριστήσετε αγοράστε του ένα µικρό δώρο που να έχει σχέση µε
κάποιο προσωπικό αστείο που είχατε οι δυο σας. Τα µικρά πράγµατα
σηµαίνουν πολλά για τον Αιγόκερω, αλλά αν πρόκειται να του
αγοράσετε κάτι ιδιαίτερο για τα γενέθλια του ή για τα Χριστούγεννα, µην
υπερβάλλετε, βρείτε κάτι πρακτικό για το σπίτι ή για το γραφείο του δερµάτινα αξεσουάρ γραφείου, έναν αυτόµατο τηλεφωνητή, έναν
127

Αστρολογία
υπολογιστή τελευταίου τύπου, ένα ρολόι µε αυτόµατο ξυπνητήρι.
Όταν ο εραστής των ονείρων σας έχει γίνει πια ο σύντροφος σας,
βεβαιωθείτε ότι δεν θα τον απογοητεύσετε ποτέ αν φέρει το αφεντικό του
και τη γυναίκα του στο σπίτι για φαγητό. ∆ίνει ιδιαίτερη σηµασία στα
προσχήµατα κι όταν έχει γυναίκα και ίσως και οικογένεια να φροντίσει,
γίνεται ακόµα πιο φιλόδοξος δηµιουργώντας για τον εαυτό του την
κατάλληλη θέση. Κρατήστε το ειδύλλιο πάντα ζωντανό στη σχέση σας
όταν είστε µόνοι οι δυο σας, γιατί ενώ δεν είναι ο τύπος που ερωτοτροπεί
- έχει ξοδέψει πολύ χρόνο από τη ζωή του σκαρφαλώνοντας τη σκάλα
της επιτυχίας στη δουλειά του - µερικές φορές, αργότερα στη ζωή του, αν
δεν είναι ευτυχισµένος στο σπίτι του αρχίζει να είναι ανήσυχος, και εδώ
είναι που µπορεί να υπάρξει κίνδυνος.
Αν σχετιστεί ποτέ µε κάποιαν άλλη, όσο κι αν απεχθάνεται την ιδέα να
διαλύσει το σπίτι του, άλλο τόσο θα έχει και τη δύναµη και
αποφασιστικότητα να το κάνει! Κάτι που πρέπει να θυµάστε πάντα είναι
ότι η ανεύρεση και η διατήρηση ενός Αιγόκερου εραστή είναι πολύ
σοβαρό θέµα.
Πρέπει να φανείτε αντάξια των ιδανικών του µε πρακτικό και
συναισθηµατικό τρόπο. ∆εν θέλει να πληγωθεί, ενδιαφέρεται για την
πρακτική πλευρά της ζωής. ∆εν θα του άρεσε να έχετε άστατους
τρόπους, και να φοράτε πολύ κοντά φορέµατα ή πολύ στενά τζιν.
Χρειάζεται να βεβαιωθεί ότι δεν θέλετε µόνο να διασκεδάζετε, αλλά ότι
εκτιµάτε τη συντροφιά του και ότι πραγµατικά ενδιαφέρεστε να µάθετε γι
αυτόν περισσότερα. Ποτέ, µα ποτέ , µην τον απογοητεύσετε στο πρώτο
ραντεβού. θα του κοστίσει πολύ, και δεν θα επαναλάβει την πρόσκληση!
Η ζωή µε έναν Αιγόκερω εραστή ίσως να σηµαίνει σκληρή δουλειά,
όµως οι προσπάθειες που βάλατε για να τον κάνετε δικό σας δεν θα πάνε
χαµένες.

128

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά της Γυναίκας Αιγόκερου

Εάν η αγαπηµένη των ονείρων σας είναι µία Αιγόκερως, µην ξεχνάτε
ποτέ ότι µε τον Κρόνο, αυτόν το γέρο δάσκαλο του Ζωδιακού, η γυναίκα
αυτή
δεν
θα
είναι
από
τις
πιο
ανέµελες
κυρίες.
Ο Κρόνος την έχει διδάξει, µέσω εµπειρίας, να ελέγχει τα
συναισθήµατα της, να παρουσιάζει µια τέτοια αδιάφορη και σοβαρή
εικόνα στον υπόλοιπο κόσµο που συγχωρούνται αν σκέπτονται ότι είναι
η προσωποποίηση του Παγόβουνου.
Η γυναίκα Αιγόκερως πατάει γερά στη γη (ναι είναι Γήινο ζώδιο - θα
µπορούσε να είναι τίποτα άλλο;), αλλά είναι µια γυναίκα που έλκει
αµέσως. Νοιώθετε ότι ενώ είναι απίθανο να επιδεικνύει τη θηλυκότητα
της, χωρίς να λογαριάσουµε τον αισθησιασµό της, έχει µια αδιάφορη και
συγκρατηµένη γοητεία που είναι όλη δική της, και που είναι πολύ
σαγηνευτική.
Είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν γυναίκες Αιγόκεροι που είναι πολύ
ερωτιάρες, και πετάνε από άνδρα σε άνδρα, αλλά σίγουρα θα είναι το
δικό τους ατοµικό ωροσκόπιο που δηµιουργεί τέτοια αντίφαση στην
προσωπικότητα τους. Κατά βάθος, όταν αυτή η γυναίκα ψάχνει για τον
δικό της εραστή των ονείρων, σχεδιάζει να είναι δικός της για πάντα, και
πρέπει να ταιριάζει µε τα δικά της συγκεκριµένα ιδανικά.
Έχει µάθει από µικρή ηλικία ότι η ζωή είναι δύσκολη - όχι ότι η δική
της ήταν απαραίτητα δύσκολη, αλλά επειδή είναι πιο ρεαλίστρια από
τους περισσότερους από µας. Γνωρίζει ότι πρέπει να δουλέψει κανείς
σκληρά για να πετύχει αυτό που θέλει, και στη δική της περίπτωση ο
Κρόνος κάνει τη ζωή της πιο δύσκολη τα πρώτα 28 ή 29 χρόνια ή είναι
µετά από αυτή την ηλικία που γνωρίζει πραγµατικά τι προσπαθεί να
πετύχει.
Για να σαγηνεύσετε την καρδιά µιας γυναίκας Αιγόκερω δεν χρειάζεται
να περιµένετε να τη ρίξετε µε το συνηθισµένο τρόπο - τα κοµπλιµέντα
που θα µπορούσαν να ρίξουν µια άλλη γυναίκα αυτήν δεν θα τη
συγκινήσουν. Τα έχει εξάλλου ξανακούσει, και ξέρει πού πρόκειται να
καταλήξουν. Όχι, για να εντυπωσιάσετε µια Αιγόκερω πρέπει να
αποδείξετε ότι δεν έχετε µόνο µπράτσα και έξυπνες παρατηρήσεις, και αν
ακόµα είστε πολύ εµφανίσιµος, που βέβαια θα της έχει κάνει εντύπωση,
129

Αστρολογία
θα έχει τη δική της λίστα µε όρους που θα πρέπει να φανείτε άξιος πριν
σας λάβει υπόψη της. Μερικές από τις πιο "καλές" της φίλες θα την
κατηγορήσουν ότι είναι υπολογίστρια και αυτό θα την πληγώσει.
∆εν νοµίζει ότι είναι έτσι, και πράγµατι δεν είναι! Γνωρίζει ότι
χρειάζεται να έχει ασφάλεια στη ζωή της, και είναι προετοιµασµένη να
δουλέψει σκληρά για την απόκτηση της ασφάλειας της.
Η Αιγόκερως αγαπηµένη ίσως να καταναλώνει το χρόνο της στην
καριέρα της, και µην ξεχνάµε ότι ο Αιγόκερως και των δυο φύλων πρέπει
να σκαρφαλώσει στην κορυφή.
Όµως, εάν πείσετε µια γυναίκα γεννηµένη σ αυτό το ζώδιο ότι είστε ο
άνδρας που υποσυνείδητα ονειρευόταν σ όλη της τη ζωή, συνήθως θα
είναι προετοιµασµένη να αφήσει τις δικές της φιλοδοξίες µε σκοπό να
φροντίσει το σπίτι και να σας βοηθήσει να πετύχετε τις δικές σας
επαγγελµατικές φιλοδοξίες. Οτιδήποτε κάνει, το κάνει καλά, έτσι
συνήθως γίνεται µια τέλεια σύζυγος και µητέρα, παρ όλο που µερικές
φορές κατηγορείται ότι είναι πολύ αυστηρή!
Η κατάλληλη γειτονιά, το κατάλληλο σπίτι, το κατάλληλο σχολείο όλα αυτά παίζουν µεγάλο ρόλο για την Αιγόκερω, και θα πρέπει να τα
πηγαίνει καλά µε όλη την οικογένεια σας, καθώς και σεις θα πρέπει να
κάνετε το ίδιο µε τη δική της. ∆εν θα πρέπει να ανησυχείτε ποτέ αν
φέρνετε σπίτι φίλους από τη δουλειά. Το σπίτι σας, θα είναι πάντα
καθαρό, και θα υπάρχει πάντα αρκετό φαγητό για όλους. Αν όµως
αρχίσατε να νοιώθετε ότι γνωρίσατε τον τύπο της ενάρετης που δεν έχει
χρόνο για σεξ, µην ανησυχείτε.
Παρ όλο που δεν είναι ο τύπος της γυναίκας που θα πάει στο κρεβάτι
µε κάποιον χωρίς δεύτερη σκέψη, όταν είναι ευτυχισµένη και ασφαλής
µε την τέλεια σχέση θα είναι τόσο σέξυ και φλογερή όσο και
οποιοδήποτε άλλο ζώδιο.
Μην περιµένετε όµως να σας γεµίζει φιλιά ή να σας αγκαλιάζει
δηµοσίως. Συνήθως δυσκολεύεται πολύ να δείξει τα συναισθήµατα της
όταν υπάρχουν άλλοι µπροστά.
Η αισθησιακή πλευρά του χαρακτήρα της είναι µόνο για σας. Ίσως να
σκεφθείτε ότι είναι εύκολο να διακρίνετε µια γυναίκα Αιγόκερω
ιδιαίτερα αν είναι ο τύπος του παγόβουνου, κι ενώ η Πριγκίπισσα
Μικαέλα, Τζίλ Μπέρνερ και Τζέην Γουάιµαν είναι όλες Αιγοκερίνες έτσι
για να σας µπερδέψω, Αιγόκεροι είναι κι η Νταϊάνα Κήτον και Αβα
Γκάρντνερ! Αν βρεθείτε µέσα σ ένα πλήθος ανθρώπων και νοιώσετε ότι
κάποια σας παρατηρεί, κι αν τελικά βρείτε την ευκαιρία να της µιλήσετε,
130

Αστρολογία
σας ρωτά για τη δουλειά σας και για το σπίτι σας, πριν βρείτε την
ευκαιρία να ρωτήσετε οτιδήποτε γι αυτήν, ίσως να είναι Αιγόκερως.
Θα είναι ντυµένη µε κοµψό και µοντέρνο τρόπο άσχετα από την ηλικία
της. θέλει να έχει κλάση χωρίς να ξοδεύει πολλά χρήµατα, και το µαύρο
φόρεµα µπορεί να έχει εφευρεθεί γι αυτήν - είναι θαύµα! Κατά κάποιον
τρόπο οι γυναίκες Αιγόκεροι έχουν γεννηθεί µε µια τέλεια κατασκευή
οστών και δεν χρειάζονται πολύ βάψιµο.
Αυτή η γυναίκα ίσως λέει ότι αντιπαθεί τις κοινωνικές συναναστροφές,
αν όµως πηγαίνει σε κάποια σιγουρεύεται απολύτως ότι είναι πολύ
εµφανίσιµη. Συχνά ακτινοβολεί έναν αέρα αυτοπεποίθησης και
ωριµότητας, ακόµα κι αν εµφανίζεται να είναι κάπως εσωστρεφής, κι αν
εργάζεται θα προσπαθήσει σκληρά για να φθάσει στην επιτυχία.
Αυτή η γυναίκα δεν κάνει µισά πράγµατα· έχει την επιδεξιότητα να
παίρνει αυτό που θέλει µε τη δύναµη που απορρέει από τις φιλοδοξίες
της. Ίσως να νοιώθετε ακόµη ότι σας γεµίζει φόβο, αλλά µε µια
Αιγόκερω αγαπηµένη δίπλα σας µπορείτε να θεωρήστε, πολύ
ευλογηµένος. Όµως, πρέπει να την πείσετε ότι δεν είναι αµαρτία να
αφήνει τις επιφυλάξεις της κάπου - κάπου, και ενώ ο Κρόνος ίσως να την
έχει φορτώσει µε µερικούς από τους πιο στενόµυαλους και
απαισιόδοξους τρόπους, και της έχει δώσει µια δυνατή αίσθηση
καθήκοντος, ακόµα και µια γυναίκα Αιγόκερως έχει το δικαίωµα να
νοιώθει αισιοδοξία για το αύριο!
Αν ψάχνετε για µια γυναίκα Αιγόκερω και δεν την έχετε συναντήσει
ακόµα, µην εκπλήσσεστε. Πιθανώς να δουλεύει για κάποιο θέµα, και δεν
µπορεί να πάρει άδεια. Έτσι λοιπόν συνεχίστε, το ψάξιµο, γιατί αξίζει τον
κόπο.
Όταν την βρείτε, θυµηθείτε ότι της αρέσουν τα ωραία πράγµατα στη
ζωή, παρ όλο που αν την γεµίσετε µε ακριβά δώρα θα ανησυχήσει
νοµίζοντας ότι θα είσθε ανεύθυνος συνεχώς µε τα χρήµατα σας και αυτό
δεν θα της άρεσε. Μην ξεχνάτε ποτέ σπουδαίες επετείους. ∆εν θα πει
τίποτα αλλά βαθειά µέσα της θα πληγωθεί. Ψάξτε για δώρα που θα της
άρεσε να αγοράσει, αλλά σκεπτόταν ότι ήταν ακριβά, ακόµα κι αν πρέπει
να κρύψετε την τιµή τους! θα της άρεσε ένα φουλάρι Gucci ή Hermes,
µια
φορητή
ηλεκτρική
γραφοµηχανή
ή
ένα
φαξ.
Η τέχνη της αποπλάνησης πρέπει πραγµατικά να είναι τέχνη αν θέλετε
να υποκύψει στη γοητεία σας. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι κατά βάθος είναι
παλαιών αρχών, χρειάζεται πολύ ασφάλεια, και την ευκαιρία να
ανεβαίνει κοινωνικά όσο περνούν τα χρόνια.
Να της δείχνετε πάντα ότι σέβεστε τις απόψεις της, και µε τη σειρά της

131

Αστρολογία
θα σας κάνει να θαυµάζετε την ικανότητα της να σας κάνει να νιώθετε
άνετος ευτυχισµένος και ερωτευµένος.
Ίσως πάρει περισσότερο χρόνο απ ότι ελπίζατε για να αποπλανήσετε
µια γυναίκα Αιγόκερω, αλλά τα τελικά αποτελέσµατα θα σας κάνουν
ευτυχισµένο που δεν τα παρατήσατε στη µέση.

132

Αστρολογία

20 Ιανουαρίου - 19 Φβρουαρίου
Αρσενικό, Αέρας, Σταθερό
Μέρος του Σώµατος: Κυκλοφορικό, Αστραγάλους
Κυβερνήτης Πλανήτης: Ουρανός, Κρόνος
Μέταλλο: Μόλυβδος, Ουράνιο
Ηµέρα: Σάββατο
Φυσικός Οίκος: 11ος
Χρώµα: Γαλάζιο
Πολύτιµος Λίθος: Ζαφείρι
ΖΩ∆ΙΟ Υ∆ΡΟΧΟΟΣ: Αίµα, Κνήµες
Ο Υδροχόος ελέγχει την κυκλοφορία του αίµατος. άτοµα µε ισχυρή θέση
του Υδροχόου στο Ωροσκόπιό τους, υποφέρουν από κιρσούς και
αρτηριοσκλήρυνση, και το κρύο τα πειράζει πολύ. Το Ζώδιο αυτό ελέγχει
επίσης τα οστά της κνήµης.
ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ Υ∆ΡΟΧΟΟΣ: Κυβερνά τον εγκεφαλικό ηλεκτρισµό, τα
νεύρα (µαζί µε τον Ωροσκόπο στους ∆ιδύµους, που είναι διπλό Ζώδιο, γι'
αυτό και είναι των νεύρων), τις αρτηρίες, την κυκλοφορία στην
περιφέρεια και τους αστραγάλους
Το παρουσιαστικό του Υδροχόου, µία και πρόκειται για ανθρώπινο
Ζώδιο, είναι συχνά πολύ όµορφο, µε κανονικές γραµµές. Ένα
χαρακτηριστικό σηµείο είναι το χρώµα των µατιών, κατά κανόνα µπλε,
που µας φέρνουν στο χρώµα ενός όµορφου καλοκαιριάτικου ουρανού.
Τα ελαφρώς βιολέ µάτια είναι λιγότερο συχνά. Είναι αισθητός ένας
κάποιος µαγνητισµός. Συχνά η νευρικότητα είναι πολύ φανερή. Ένας
τέτοιος Ωροσκόπος συνεπάγεται µία αρκετά µεγάλη δόση τύχης.
Συνθήκες απρόβλεπτες αλλά ευνοϊκές τείνουν να βγάλουν τα άτοµα από
την σφαίρα τις γέννησής τους. Η µεγάλη τους κοινωνικότητα επιτρέπει
βοήθεια από τους φίλους. Αυτός είναι ο Ωροσκόπος (µαζί µε τον
133

Αστρολογία
Καρκίνο) που κάνει ευκολότερα ένα δηµόσιο άντρα. ∆ιότι ενώ τα άλλα
Ζώδια είναι συχνά θύµατα µίας µόδας, ο Ωροσκόπος στον Υδροχόο είναι
αντίθετα ο προνοµιούχος. Το παράτολµο µετριάζεται από την ζεστασιά
που υπάρχει στις ανθρώπινες σχέσεις. Στον τοµέα τις φυσιολογίας, θα
πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι πιο συχνές ανωµαλίες, µε ισχυρές
προσβολές είναι οι διαταραχές στην καρδιά και στο αίµα που
παρουσιάζονται συγχρόνως µε νευρικά προβλήµατα.
Θετικά Χαρακτηριστικά: Ανθρωπιστής, ανεξάρτητος. Φιλικών
διαθέσεων, πρόθυµος. Προοδευτική αντίληψη, πρωτότυπος, εφευρετικός,
ερευνητικός. Μεταρρυθµιστικό πνεύµα. Πιστός, αφοσιωµένος.
Ιδεαλιστής.
Αρνητικά
Χαρακτηριστικά: Αστατος,
εκκεντρικός.
Πνεύµα
στασιαστικό και αντιλογίας. Αδιάκριτος. Ακαµπτος στις απόψεις του.
Ροπή προς τη διαστροφή, ακραίος αντικοµφορµιστής. Έχει ανησυχίες και
φόβους.
Χαρακτήρας: Γεµάτος καλοσύνη και φιλική διάθεση, πολύ
ονειροπόλος και συχνά άστατος. Με πρώτη µατιά εµπνέει τη συµπάθεια
και είναι πραγµατικά συµπαθητικός τύπος. Είναι όµως πολύ αισθητή η
τάση του να µένει σε απόσταση, ενώ είναι πρόθυµος να βοηθήσει τους
άλλους σε µια κάποια στιγµή, παραµένει προσωπικά αµέτοχος,
αδιάφορος. Είναι συχνά δύσκολη η ψυχική επαφή µαζί του. Η προσωπική
ανεξαρτησία έχει µεγάλη σηµασία γι αυτόν και είναι ικανός για µεγάλες
θυσίες, ακόµα κι ως το σηµείο ν απαρνείται τις στενές προσωπικές του
σχέσεις. Αλλά άτοµα, πιο προσαρµοσµένα στις συµβατικότητες,
βρίσκονται σε αµηχανία µαζί του εξαιτίας αυτού του χαρακτήρα του, η
τάση του ν αφοσιώνεται σε κοινές "υποθέσεις" και "σκοπούς",
αντιπολεµικές διαµαρτυρίες ίσως η αφοσίωση σ έναν ορισµένο
φιλανθρωπικό σκοπό, τον κάνει µερικές φορές ακόµα και αντιπαθητικό.
Αυτή η στάση των άλλων όµως δεν τον ενοχλεί, ανασηκώνει τους ώµους
αδιάφορα, συνηθισµένος να µένει µόνος. Παρουσιάζει πάντοτε µια τάση
προς την πρωτοτυπία, που µπορεί να επεκτείνεται από την αναζήτηση
πρωτότυπων τρόπων για να δείξει το καλλιτεχνικό του ταλέντο ή τις
επιστηµονικές του ικανότητες, ως ένα πάθος να πρωτοτυπεί µε κάθε
θυσία, που µπορεί να τον οδηγήσει σε εκκεντρικότητα,
ψευτοκαλλιτεχνική επίδειξη ή ακρότητες αντικοµφορµισµού και
ανεδαφικότητα. Αν και είναι θερµός υποστηρικτής των µεταρρυθµίσεων,
της αλλαγής και της προαγωγής της ανθρώπινης ζωής, µπορεί επίσης να
είναι εύκαµπτος, µε σύγχρονες γενικά αντιλήψεις, αλλά προσκολληµένος
µε πείσµα στις προσωπικές του απόψεις. ∆εν πείθεται εύκολα ότι έχει
άδικο. Μερικοί βρίσκουν αυτό το κράµα καλοσύνης και
134

Αστρολογία
ισχυρογνωµοσύνης ανυπόφορα. Έτσι, ο Υδροχόος παρουσιάζει µια
ψυχρή προσωπική ακτινοβολία που έχει κάτι το γοητευτικά και
δυναµικά, αλλά που δεν εµπνέει καµιά θέρµη και συµπάθεια.
Πνεύµα - Τρόπος Σκέψης: Ο Υδροχόος αδιαφορεί για το τι
σκέφτονται οι άλλοι και ούτε ενδιαφέρεται να σχηµατίσει γνώµη για τη
συµπεριφορά τους. ∆εν του λείπει βέβαια η φαντασία, η σκέψη συχνά
προπορεύεται από την εποχή του και είναι ολοκάθαρη, ορθολογική και
διορατική. Το πιθανότερα είναι ότι έχει επίσης ένα πλατύ πνεύµα, αν και
µερικές φορές αυτό ζηµιώνεται µε την επίδειξη αδιαφορίας.
Αδιαφορώντας για το πώς σκέφτονται οι άλλοι, ο Υδροχόος δεν αφήνει
να επικρατήσουν οι απόψεις τους. Το πνεύµα του είναι επιστηµονικά
διαµορφωµένο, προσεγγίζει τα προβλήµατα µε αναλυτικό τρόπο. Μπορεί
όµως να µην είναι επιστήµονας, µ όλο που πολλοί Υδροχόοι είναι.
Συναισθηµατικές Σχέσεις: Ο υδροχόος, όταν είναι παντρεµένος, έχει
ανάγκη να διατηρεί ένα µέρος της ανεξαρτησίας του, ακόµα κι αν
υπάρχουν µικρά παιδιά στην οικογένεια. Αυτό επιβάλλει µεγάλο βαθµό
κατανοήσεως και ανοχής από τον (ή την) σύζυγο, επειδή δεν είναι συνετό
να δοθεί σ ένα Υδροχόο η εντύπωση ότι έχει πιαστεί σε παγίδα. Γενικά,
αυτό δεν κάνει εύκολη την οικογενειακή ζωή και είναι ίσως αλήθεια ότι
οι Υδροχόοι αισθάνονται καλύτερα όταν ζουν µόνοι και είναι ελεύθεροι.
Ένας καλός γάµος όµως µε Υδροχόο είναι εξαιρετικά σταθερός, ο
Υδροχόος είναι πολύ πιστός και αφοσιωµένος σύζυγος, αν και ο
αδιάφορος
χαρακτήρας
του
γίνεται
αφορµή
φιλονικιών.
Οικογενειακές Σχέσεις: Ο Υδροχόος θέλει να είναι και το παιδί του το
ίδιο ανεξάρτητο όπως αυτός και θα ενθαρρύνει τις πιο σύγχρονες
µεθόδους για την εκπαίδευσή του. Μπορεί επίσης να επιχειρήσει να του
µεταβιβάσει τη δική του πείρα, για να το κάνει να ωριµάσει πιο γρήγορα.
Συζητάει ελεύθερα πάνω σε όλες τις αντιρρήσεις των παιδιών του και δεν
του είναι δύσκολα να διατηρεί στενή επαφή µαζί τους. Ίσως να µην είναι
πρόθυµος ν αλλάξει τις δικές του αντιλήψεις, αλλά ενδιαφέρεται πάντα
να γνωρίζει πως σκέφτονται τα παιδιά του. Είναι καλός φίλος µαζί τους
και πολύ λογικός. Μπορεί να φαίνεται κάπως "ιδανικός" και
εξωπραγµατικός τύπος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε πως του λείπει η
αληθινή αγάπη. Αν άλλα µέλη της οικογένειας δείχνουν πιο γνήσια
αγάπη, ο Υδροχόος πατέρας αισθάνεται πως σε κάτι υστερεί στις σχέσεις
του µε τα παιδιά του. Σε καµιά περίπτωση όµως δεν δηµιουργεί σκηνές,
αυτό είναι ασυµβίβαστο µε τον χαρακτήρα του. Ο νεαρός Υδροχόος είναι
γενικά έξυπνος και πρέπει να ενθαρρυνθεί ν αναπτύξει τη φυσική του
εφευρετικότητα όσο γίνεται νωρίτερα. Ιδιαίτερα τον θέλγουν τα όργανα
της χηµείας, όπως και τα βιβλία σχετικά µε την αστρονοµία. Μπορεί να
135

Αστρολογία
έχει κλίση στη µουσική και να θέλει να µάθει κάποιο ασυνήθιστο
όργανο, φλάουτο, λ.χ. Μαθαίνει εύκολα και η βαθµολογία του σχολείου
πρέπει να τον ενθαρρύνει. Ίσως να τον διακρίνει η προχειρότητα στη
µελέτη και πρέπει να βοηθηθεί να εργάζεται κανονικά. Όπως κι ο
ενήλικος Υδροχόος, έχει προσωπική ακτινοβολία και ίσως και τάση προς
την αυταρχικότητα.

Επαγγελµατική Σταδιοδροµία: Φυσικός επιστήµονας, συγγραφέας,
φιλάνθρωπος, κοινωνιολόγος, αστρολόγος, αστρονόµος, αρχαιολόγος,
εργάτης βιοµηχανίας (ιδιαίτερα τηλεόρασης), ακτινολόγος, εφευρέτης.
Επίσης σταδιοδροµία στην πολεµική αεροπορία ή προσφορά εργασίας
για σκοπούς του Ο.Η.Ε. Η ανεξαρτησία, η πρωτοτυπία και η
εφευρετικότητα πρέπει να χρησιµοποιηθούν από τον Υδροχόο, για να
είναι ευτυχισµένος στην εργασία του. Μια µονότονη εργασία του είναι
ανυπόφορη. Τις αρετές αυτές τις αξιοποιεί καλύτερα σε ανθρωπιστικούς
σκοπούς, και το πιθανότερα είναι οι σκοποί του ΟΗΕ, µπορεί να
προσφέρει τις υπηρεσίες του για τη βελτίωση της ζωής καθυστερηµένων
λαών. Είναι ικανός βέβαια και για µονότονη και άχαρη εργασία, αλλά θα
πάει χαµένος σ αυτήν. Όταν βρει τον δρόµο του, είναι ικανός για σπουδές
επινοήσεις και εκτελεί την κάθε εργασία µε πρωτότυπο τρόπο. Είναι
γεννηµένος επιστήµονας και αφοσιώνεται συχνά είτε σε κάτι νέο και
σύγχρονο, διαστηµικά προγράµµατα, βιοχηµεία ή ίσως στη νεώτερη
αστρονοµική τεχνολογία, είτε σε κάτι που αφορά το απώτατο παρελθόν,
όπως η αρχαία ιστορία ή η έρευνα στην προϊστορία του ανθρώπου. Αν
είναι άνθρωπος του θεάτρου, προσελκύεται από τα πιο πρωτοποριακά
του ρεύµατα. Ο Υδροχόος µπορεί να χρησιµοποιεί την εφευρετικότητά
του και την επιστηµονική του κλίση κατά τον ελεύθερο χρόνο του. Του
αρέσει ίσως να εκπαιδεύεται σε πτήσεις µε αεροπλάνο ή να οργανώνει
αρχαιολογικές ανασκαφές.

136

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά του Άνδρα Υδροχόου
Είστε έτοιµη για το απροσδόκητο στη ζωή σας; Μπορείτε να τα βγάλετε
πέρα µ έναν άνδρα που τη µια στιγµή είναι ένας τέλειος αγαπηµένος και
την επόµενη απίστευτα δύσκολος;
Είστε προετοιµασµένη να περιµένετε ενώ αυτός είναι απασχοληµένος µ
έναν παλιό χαµένο φίλο που µόλις συνάντησε; Αντιλαµβάνεστε ότι ένας
Υδροχόος εραστής µπορεί να είναι ένας από τους πιο ασυµβίβαστους και
µοναδικούς άνδρες που είχατε ποτέ την καλή τύχη να συναντήσετε; (ίσως
βέβαια µερικές γυναίκες να µη συµφωνούν ότι είναι καλή τύχη, αλλά
αυτό συµβαίνει επειδή δεν έµαθαν πως να τους φέρονται!).
Ο Υδροχόος, ο Φέρων το Ύδωρ, είναι ένα Αέρινο ζώδιο - όχι Υδάτινο
όπως πολλοί άνθρωποι νοµίζουν - και ο Υδροχόος κυβερνάται από τον
πλανήτη της έµπνευσης Ουρανό. Η ζωή των Υδροχόων συνήθως δεν
είναι ποτέ µονότονη. Είναι το ζώδιο της εφεύρεσης, της διαστηµικής
εποχής, κι αν σκεφθείτε άνδρες όπως ο Θωµάς Εντισον, Αβραάµ
Λίνκολν, Κάρολος Λίντµπεργκ, Γαλιλαίος, Φραγκλίνος Ρούσβελτ,
Ρόναλντ Ρέηγκαν, Χάµφρεϊ Μπόγκαρντ, Τζέιµς Ντην και Πωλ Νιούµαν,
θα δείτε ότι δεν θα βρείτε συνηθισµένους άνδρες εδώ! Αυτός ο άνδρας
πιθανώς να σας εξαγριώνει εκατό φορές την ηµέρα, χωρίς καν να το
αντιλαµβάνεται.
Ποτέ δεν θα συµπεριφερθεί ακριβώς όπως περιµένετε και µερικές
φορές θα ευχόσαστε να είχε γεννηθεί σ άλλο ζώδιο! Αν σας σύστησαν σ
ένα από τους πιο ενδιαφέροντες άνδρες που έχετε ποτέ συναντήσει, του
οποίου η διανόηση και οι φιλικοί του τρόποι, εκτός από την
καταπληκτική του εµφάνιση, έστειλε ένα ρίγος στη σπονδυλική σας
στήλη, κι αν έχετε την υποψία ότι έλκεται κι αυτός από σας, την
πατήσατε! Όταν ανέφερα προηγουµένως τον χαµένο φίλο απ τα παλιά,
θα έπρεπε να αναφέρω επίσης ότι αυτός ο άνδρας έχει φίλους παντού.
Ο Υδροχόος είναι το ζώδιο της φιλίας, αλλά το πρόβληµα µε πολλούς
Υδροχόους είναι ότι τους είναι ευκολότερο να επικοινωνούν µε τους
ανθρώπους γενικά από το να αποκαλύπτουν τα βαθύτερα τους
συναισθήµατα στο άτοµο που τους ενδιαφέρει περισσότερο. Αν είχατε
ποτέ στο παρελθόν έναν Υδροχόο εραστή, η σχέση σας ίσως να είχε
αποτύχει επειδή βαρεθήκατε να περιµένετε να σας πει πόσο σας
αγαπούσε.
Πρέπει να αντιληφθείτε ότι αν αυτός ο άνδρας µερικές φορές φαίνεται
αδιάφορος, και απόµακρος δεν σηµαίνει ότι είναι έτσι. Ίσως να
137

Αστρολογία
παραπονιέστε που ξοδεύει το χρόνο του στη σκέψη παρά στο
συναίσθηµα, αλλά αν τον ενθαρρύνετε να µιλήσει θα ανακαλύψετε έναν
ολόκληρο
καινούργιο
κόσµο
που
θα
σας
µαγέψει.
Ο Υδροχόος εραστής, είναι πολύ γοητευτικός, δεν υπάρχει
αµφισβήτηση. Μπορεί να σας κάνει να πιστέψετε οτιδήποτε θέλει, όµως
θα σας αφήνει επίσης να µαντεύετε. Αν θέλετε έναν άνδρα που δεν πετά
ποτέ στα σύννεφα ή δεν βυθίζετε σε κατάθλιψη χωρίς φανερή αιτία·
κάποιον που να σας τηλεφωνεί την ώρα που υποσχέθηκε κάποιον που
εργάζεται στην ίδια δουλειά για χρόνια, ίσως θα πρέπει να ξεχάσετε τον
Υδροχόο σας.
Πάντα ένοιωθα ότι ο Τζέιµς Ντην συνοψίζει τον Υδροχόο άνδρα, σε
πολλά πράγµατα: φώτισε τη σκηνή σαν ηθοποιός, και υπήρχε κάτι
αξέχαστο στο πρόσωπο του, κάτι το άπιαστο στην προσωπικότητα του·
µε την εκκεντρική του συµπεριφορά, την αγορίστική του γοητεία και ο
τρόπος που δυσκολευόταν να επικοινωνήσει µε τους πιο στενούς του
ανθρώπους, προκαλεί άραγε έκπληξη που έγινε τέτοια µορφή λατρείας,
µετά τον τραγικό του θάνατο; Ακόµα και σήµερα υπάρχουν πολλά
δάκρυα στην ηλεκτρισµένη του (αυτή είναι µια πραγµατικά υδροχοϊκή
λέξη) παράσταση στο έργο Ανατολικά της Εδέµ. Αλλά ας υποθέσουµε
ότι συναντήσατε έναν άνδρα και δεν µπορείτε να αποφασίσετε ποιο είναι
το ζώδιο του.
Σκεφθείτε λίγο περισσότερο. Υπήρχε κάτι εκκεντρικό επάνω του, ήταν
γεµάτος από πρωτότυπες ιδέες και δεν µπορούσε να περιµένει να τις
διοχετεύσει σ όποιον ενδιαφέρονταν να ακούσει; Υποψιαστήκατε ότι
ήταν ο τύπος του ατόµου που είχε πολλές µεταπτώσεις σε διάστηµα
λίγων λεπτών; Νιώσατε ότι γνώριζε ότι ήταν διαφορετικός από τους
άλλους άνδρες, ότι δεν του άρεσε η γυναίκα να κάνει την πρώτη κίνηση
και ότι ήθελε να παραµείνει ελεύθερος σαν τον αέρα όσο καιρό του
άρεσε; Φλέρταρε πολύ, νοιώσατε όµως, ότι το σεξ δεν ήταν το πιο
σπουδαίο πράγµα στη ζωή του;
Σκεφθήκατε ότι είναι Υδροχόος και δεν κάνετε λάθος για τα
περισσότερα από τα παραπάνω πράγµατα, όµως όσον αφορά το σεξ ο
Υδροχόος εραστής δεν είναι λιγότερο αισθησιακός και φλογερός από
κάθε άλλο αρσενικό. Αυτός ο άνδρας ενδιαφέρεται για τη Ζωή µε
κεφαλαίο Ζ, πιστεύει στην ανθρωπότητα, σε σκοπούς, είναι ένας
αληθινός ιδεαλιστής - τα αργόσχολα κουτσοµπολιά και οι φλυαρίες δεν

138

Αστρολογία
είναι γι αυτόν. Είναι επίσης εκπληκτικά διαισθητικός και θα είναι ικανός
να σας διαβάσει σαν ανοικτό βιβλίο.
Οι Υδροχόοι µπορούν να βρεθούν µέσα σ ένα πλήθος ανθρώπων και
από ένστικτο να ξέρουν ποιον να εµπιστευτούν και ποιον ν αφήνουν
ήσυχο. Μπορείτε να στοιχηµατίσετε τη ζωή σας ότι αυτός ο άνδρας δεν
θα δώσει την καρδιά του τόσο εύκολα, ιδιαίτερα αν έχει πληγωθεί, πριν
αναπτύξει τις διαισθητικές του δυνάµεις.
Έτσι τώρα έχετε µαντέψει το ζώδιο του, και ονειρεύεστε τα
ηλεκτρισµένα γαλανά µάτια (ναι, αυτό είναι το Υδροχοϊκό χρώµα!), του
Πωλ Νιούµαν και αναρωτιέστε πως να κάνετε έναν Υδροχόο εραστή να
καταλάβει ότι είστε η γυναίκα γι αυτόν. Η έχετε µπερδευτεί λίγο;
Νοµίζετε ότι ο τρόπος που υπονοεί ότι γνωρίζει τα πάντα καλύτερα απ
όλους µπορεί να σηµαίνει ότι είναι ένας αληθινός Τοξότης, ή είναι τόσο
επικριτικός για τον καινούργιο φιλµ που πειστήκατε ότι υπάρχουν πολλά
στοιχεία Παρθένου στο ωροσκόπιο του; Ρωτήστε τον για τη δουλειά του,
δεν θα είναι τίποτα συνηθισµένο και κοινό.
Οι Υδροχόοι υποτίθεται ότι είναι πολύ καλοί στο ραδιόφωνο, T.V., το
σινεµά, επιστήµη, πολιτική (Ναι, ο Ρέηγκαν συνδύασε δυο από αυτά!),
κοινωνική εργασία, αστρολογία, εφεύρεση, αστρονοµία, αρχαιολογία,
αεροπορία και οτιδήποτε έχει σχέση µε το διάστηµα. Προσέξατε τα
ρούχα του; Ήδη γνωρίζετε ότι του αρέσει να κάνει εντύπωση.
Του αρέσει να πηγαίνει σε δείπνο φορώντας ένα παλιό τζιν και ένα
φανελάκι για να σοκάρει την οικοδέσποινα αν νοµίζει ότι αυτή είναι λίγο
σνοµπ: ή µπορεί να φορά ένα παραδοσιακό πουκάµισο. Του αρέσει να
νοιώθει άνετα, όµως ακολουθεί τη µόδα µε τον δικό του τρόπο, και
συνήθως προπορεύεται της εποχής του. Παρατηρήσατε επίσης ότι παρ
όλο που παρακολουθεί κάθε συζήτηση µ αυτό που φαίνεται να είναι
απορροφηµένη προσοχή, µερικές φορές βρίσκεται στον δικό του κόσµο παρ όλα αυτά δεν θα χάσει λέξη.
Είναι επειδή η έκταση της προσοχής του δεν µπορεί να αντιµετωπίσει
κάποιον που συνεχίζει να µιλά για το ίδιο συνεχώς θέµα, όχι όταν αυτός
έχει να µεταδώσει κάτι που είναι ζωτικής σηµασίας - τις ιδέες του για την
πυρηνική ενέργεια, ή το τι συµβαίνει στη Νικαράγουα, ή τους
τελευταίους στόχους του αριστερού κόµµατος. Αρχίζετε να
καταλαβαίνετε" ότι αυτός ο άνδρας χρειάζεται διέγερση στη ζωή του, και

139

Αστρολογία
ότι είναι τελικά ένας πολύ ιδιαίτερος άνδρας. Έτσι αν είστε τώρα µόνη
και έχετε αποφασίσει να ψάξετε για έναν Υδροχόο εραστή, πού νοµίζετε
ότι θα τον βρείτε;
Για να σας βοηθήσω, θα δείτε ότι συχνά τους έλκουν τα σωµατεία και
οι κοινότητες - οπουδήποτε που θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις
εφευρετικές και πρωτότυπες ιδέες τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους
ανθρώπους. Κατά κανόνα τους αρέσει να µελετούν ασυνήθιστα θέµατα,
και µπορεί να τον συναντήσετε σε βραδινά µαθήµατα φωτογραφίας, ή
αστρολογίας, ή σε µια αντιπυρηνική πορεία - τα ανθρωπιστικά του
ιδανικά δεν τον εµποδίζουν να ασχολείται και µε άλλα πράγµατα.
Αν συναντήσετε έναν Υδροχόο στις διακοπές θα περάσετε
εντυπωσιακά, αλλά δεν θα τον βρείτε σε συνηθισµένο µέρος. Όχι,
πιθανώς να έχει σχεδιάσει διακοπές τελείως διαφορετικές από αυτές των
φίλων του. Ίσως να ταξιδεύει µόνος του (ξέρει ότι δεν θα µείνει µόνος
του για πολύ), κι αν πιάσετε φιλία µαζί του, µην περιµένετε να εξελιχθεί
αµέσως σε ειδύλλιο διακοπών, ακόµα κι αν το ελπίζετε!
Ίσως να ανεχθείτε να είστε καλοί φίλοι για λίγο, εκτός κι αν το
προσωπικό του ωροσκόπιο του δίνει µια πιο φλογερή προσωπικότητα! θα
πρέπει να γίνετε τόσο ακαταµάχητη και µοναδική µε κάθε δυνατό τρόπο
για να µην σας αγνοήσει. Γιατί δεν εξασκείστε για να γίνετε τόσο
αδιάφορη και απόµακρη όσο αυτός; Αν το διαβάζετε αυτό επειδή έχετε
ερωτευθεί παράφορα έναν άνδρα Υδροχόο και είστε προετοιµασµένη να
ανεχθείτε τους παράδοξους τρόπους του, µη γίνετε ποτέ ποτέ πολύ
κτητική. Επειδή άργησε δεν σηµαίνει ότι κοιµήθηκε µε κάποιαν άλλη.
Είναι πιστός όταν κάποια έχει αιχµαλωτίσει την καρδιά του.
Του Υδροχόου δεν του αρέσει να αισθάνεται δεσµευµένος. Η ζωή γι
αυτόν πρέπει να είναι σαν περιπέτεια, και του αρέσει να κάνει πράγµατα
της στιγµής. Γι αυτό τον λόγο δυσκολεύεται να είναι ακριβής. Χρειάζεται
µια γυναίκα που να της αρέσει να έχει τη δική της ζωή, και να είναι µαζί
του, όµως ακόµα κι ο πιο ελεύθερος Υδροχόος έχει το χαρακτηριστικό
της ζήλιας. Επειδή κατά βάθος είναι ειλικρινής δεν θα το εκτιµήσει αν
του λέτε ψέµατα.
Αν είστε έξυπνη δεν θα προσπαθήσετε ποτέ, γιατί θα είναι ικανός να
διαβάζει τις σκέψεις σας. Μη νοµίζετε ότι επειδή συχνά είναι τόσο
αδιάφορος και απόµακρος σηµαίνει ότι δεν υπολογίζει τίποτα. Μπορεί να
είναι τόσο ψυχικός όσο κι ο Σκορπιός, και το ίδιο ακατανίκητος. Επειδή
έχει το ελάττωµα να ξεχνά τα γενέθλια σας ή να σας στείλει µια κάρτα
την ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ίσως νιώσετε ότι έχετε το δικαίωµα να
του φερθείτε µε τον ίδιο τρόπο, όµως κατά βάθος είναι απίστευτα

140

Αστρολογία
συναισθηµατικός.
Μολονότι δεν θα δείξει ποτέ ότι πληγώθηκε, δεν θα του αρέσει να
σκέπτεται ότι ξεχάσατε κάποια από τις δικές του σπουδαίες ηµεροµηνίες!
∆εν ωφελεί να σκέφτεστε ότι εφ όσον καταφέρατε να πείσετε τον
Υδροχόο εραστή ότι είστε η τέλεια ψυχική σύντροφος θα αρχίσει να ζει
µια πιο συµβατική και λιγότερο παράδοξη ζωή. Αυτό θα είναι σαν να
περιµένατε µια λεοπάρδαλη ν αλλάξει το χρώµα της. Αν δεν εξασθενίσει
ποτέ η µεταξύ σας διανοητική διέγερση, η σεξουαλική ζωή σας θα είναι
πάντα καλή, αλλά αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν χέρι - χέρι. θα έχει
τόσο πάθος για τους διάφορους σκοπούς του όσο και για σας. ∆εν θα
έρχεστε σε δεύτερη µοίρα, αλλά θα πρέπει να προετοιµαστείτε να
συζητήσετε επίσης τα ιδανικά του κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Η ζωή µαζί του µπορεί να είναι διασκεδαστική, και δεν θα βαρεθείτε
ποτέ ίσως να εξαγριώνεστε κατά καιρούς, αλλά θα είστε και πολύ
ευτυχισµένη. Του αρέσουν οι εκπλήξεις µε δώρα. Του. αρέσουν όλων
των ειδών τα µηχανήµατα, και ένα από τα χόµπι του είναι η πιο
πρόσφατη τεχνολογία του διαστήµατος - αγοράστε του. ένα τηλεσκόπιο!
Μερικά προγράµµατα για τον κοµπιούτερ του, µία αυτόµατη µηχανή
για σλαιντς, έναν υπολογιστή ηλιακής ενέργειας, ή ένα χαρτοφύλακα από
αλουµίνιο θα τον ευχαριστήσει. Παρ όλο που ίσως να του έχει πάρει
πολύ χρόνο για να σας αποκαλύψει τα βαθύτερα του συναισθήµατα, µιας
και περάσατε τα σύνορα θα είναι ένας τέλειος εραστής, και ο καλύτερος
φίλος που είχατε ποτέ στη ζωή σας.

141

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά της Γυναίκας Υδροχόου

Αν η αγαπηµένη των ονείρων σας γεννήθηκε στο ζώδιο του Υδροχόου,
θα έχει βεβαίως πολλά ίδια χαρακτηριστικά µε τον άνδρα Υδροχόο, και
κυβερνάται επίσης από τον Ουρανό.
Μην ξεχνάτε ποτέ, όµως, ότι τα συναισθήµατα της γυναίκας είναι
διαφορετικά από του άνδρα. Μια γυναίκα Υδροχόος ίσως να δείχνει
αδιάφορη, απόµακρη και µέσα στον δικό της µικρό κόσµο, όµως έχει
τόσο πάθος όσο οποιοδήποτε άλλο ζώδιο όταν αποφασίσει να αφεθεί.
Είναι επειδή ψάχνει για έναν άνδρα που η διανόηση του θα ταιριάζει µε
τη δική της, και που θα αισθάνεται ότι είναι ο τέλειος σύντροφος στο
κρεβάτι και έξω απ αυτό.
∆εν ενδιαφέρεται για τα χρήµατα σας, θα ενδιαφερθεί περισσότερο αν
ξέρει ότι έχετε ένα καλό µυαλό. ∆εν είναι ο τύπος της γυναίκας που θα
πέσει µε τα µούτρα σε µια σχέση, αφού πρέπει να γίνετε φίλος της πρώτα
και µετά εραστής της - κι αυτό δεν θα συµβεί µέσα σε µια νύχτα.
Ίσως σας πάρει λίγο χρόνο για να καταλάβετε ότι ενδιαφέρεται για σας.
Η γυναίκα Υδροχόος είναι συχνά αναµειγµένη σε κάποιους σκοπούς.
Αν ερωτευθείτε πολύ µια γυναίκα Υδροχόο και καταλήξετε να την
παντρευτείτε, µην περιµένετε µια µονότονη ζωή· το σπίτι σας ίσως να
γεµίζει από ανθρώπους όταν θα θέλετε να ξεκουραστείτε, και ίσως θα
πρέπει να περιµένετε για το φαγητό, επειδή καταγράφει τις σηµειώσεις
από την προηγούµενη συγκέντρωση της φιλανθρωπικής επιτροπής.
Μην προσπαθήσετε να την κοροϊδέψετε, θα το διαβάσει στα µάτια σας,
και παρ όλο που συνηγορεί για την ελευθερία και των δύο φύλων, δεν
σηµαίνει ότι θα πηδήσει σε κάποιου άλλου το κρεβάτι. Μ αυτόν τον
τρόπο διευθύνει τη ζωή της και αυτός είναι ο τρόπος που θα χρειαστεί να
διευθύνεται τη ζωή σας αν θέλετε να την κρατήσετε δίπλα σας.
Αυτή η γυναίκα γνωρίζει τι θα πει ελευθερία - είναι ένα από τα
µεγαλύτερα της προσόντα - και είναι προετοιµασµένη να το χρησιµοποιεί
ξανά και ξανά όταν χρειάζεται. Είναι ίσως ένας από τους πιο
απροσδόκητους, ασυµβίβαστους, εξωφρενικούς και άπιαστους
ανθρώπους που έχετε γνωρίσει (αν είστε βέβαια και σεις Υδροχόος, θα
έχετε και σεις τα ίδια χαρακτηριστικά!), όµως είναι σίγουρο ότι είναι από
τους πιο γοητευτικούς ανθρώπους. Βεβαίως ποτέ δεν θα ξέρετε τι να
περιµένετε από τη µια µέρα στην άλλη. ∆εν είναι ότι αλλάζει διάθεση
τόσο συχνά όσο οι ∆ίδυµοι, είναι επειδή όταν περιµένετε να

142

Αστρολογία
συµπεριφερθεί µε έναν ιδιαίτερο τρόπο, τότε είναι που τα καλοβαλµένα
σχεδία σας χαλάνε.
Γνωρίζει ότι είναι διαφορετική από τις άλλες γυναίκες, και το γλεντάει
- γιατί όχι; Υπερτερεί κοινωνικά. Αυτή η γυναίκα πρόκειται να έχει
περισσότερους γνωστούς από οποιονδήποτε άλλον γνωρίζετε οι στενοί
φίλοι θα µετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, θα κάνει οτιδήποτε
για οποιονδήποτε έχει πρόβληµα, αλλά συνήθως δεν θέλει να σχετίζεται
στενότερα µε περισσότερους, από λίγους πολύ ιδιαίτερους ανθρώπους,
και µερικές φορές οι άλλοι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι
ενδιαφέρεται γι αυτούς τόσο βαθειά όσο δείχνει. Αν υπάρχει κάποια τόσο
επιτήδεια που να κρύβει τα βαθύτερα της συναισθήµατα, αυτή είναι η
Υδροχόος. Αυτοί που γεννήθηκαν σ αυτό το ζώδιο νιώθουν ότι η
αποκάλυψη των συναισθηµάτων δείχνει αδυναµία, κάτι που θα
χρησιµοποιηθεί εναντίον τους ίσως να τους στερήσει την ελευθερία τους,
ή να τους κάνει τρωτούς στο µέλλον.
Όµως αυτή η γυναίκα έχει µια µοναδική δύναµη, που της δίνει την
ικανότητα να παίρνει αυτό ή αυτόν που θέλει! Είναι η γυναίκα του
µέλλοντος - οι ιδέες της είναι πρωτοποριακές, και είναι ειδήµων στο να
τις εκφράζει σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ακούσει.
Ίσως να ακούγεται σαν κλισέ, αλλά αυτό που ψάχνει αυτή η γυναίκα
είναι κάποιος που θα την καταλάβει και µέχρι να διαπεράσετε την
επιφάνεια της εξωτερικής της προσωπικότητας - που µπορεί µερικές
φορές να είναι ένας δύσκολος αγώνας - δεν θα ξέρετε πως σκέφτεται.
∆εν ψάχνει για έναν "άνδρα που λέει πάντα ναι" ούτε ψάχνει για
κάποιον που ενδιαφέρεται µόνο για να την διατάζει (παρ1 όλο που το
αντίθετο της ζώδιο) ο Λέων µπορεί να είναι ο τέλειος σύντροφος γι
αυτήν αν καταφέρει να σεβαστεί το νου του καθώς και τους αυταρχικούς
του τρόπους.
Η ασυµβίβαστη προσέγγιση που έχει η γυναίκα Υδροχόος προς τη ζωή
µπορεί µερικές φορές να είναι δυσκολοχώνευτη, όµως όταν είναι η σειρά
του σεξ µπορεί να πατάει τόσο γερά στη γη όπως όλοι µας. Αν όµως
υποθέσετε ότι είναι δική σας για πάντα επειδή και µόνο άρχισε µια σχέση
µαζί σας, κάνετε λάθος, γιατί το σεξ µόνο δεν της είναι αρκετό - πρέπει
να υπάρχει και το ταίριασµα στον τρόπο σκέψης.
∆εν θα αργήσετε να αντιληφθείτε ότι συναντήσατε µια από τις πιο
δύσκολες γυναίκες. Είναι µια ροµαντική ιδεαλίστρια, που µπορεί να είναι
ζεστή και τρυφερή τη µια στιγµή, απρόσωπη και απόµακρη την άλλη. θα
της αρέσει να κάνει το δικό της, αλλά τουλάχιστον δεν θα ναι ποτέ
ανειλικρινής - έτσι καλύτερα θα ήταν να είστε το ίδιο! Αν γνωρίσατε ήδη
143

Αστρολογία
µια τέτοια γυναίκα θα πρέπει να έχετε ήδη µαντέψει το ζώδιο της. Αν όχι,
παρασύρετε την λίγο περισσότερο µε τη συζήτηση, µετά κοιτάξτε πως
ντύνεται.
Της αρέσουν τα παραδοσιακά ρούχα, και βάζοντας κάτι που βρήκε στις
εκπτώσεις, µπορεί να τα ταιριάξει µε µια ζώνη ενός Ιταλού σχεδιαστή.
Της αρέσει να ξεχωρίζει µέσα στο πλήθος µε τον πιο πρωτότυπο τρόπο
ντυσίµατος που µπορεί να βρει, και το κάνει, χωρίς να ξοδέψει µια
περιουσία Ίσως να έχει µια δουλειά που θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Αν ονειρευόσασταν πάντα να βρείτε µια γυναίκα Υδροχόο για να γίνει
η ψυχική σας σύντροφο πού θα ψάχνατε; Ίσως να ασχολείται δυναµικά
µε την πολιτική· ίσως να εργάζεται σαν κοινωνική λειτουργός και
παράλληλα να έχει κι άλλη δουλειά· ή να φροντίζει καθυστερηµένα
παιδιά. Είναι µία κινητήριος δύναµη, θέλει να κάνει πράγµατα, και δεν
υπάρχει πρόβληµα όταν πραγµατικά πιστεύει στον σκοπό της. Καθώς
είναι ένα από τα πιο φιλικά, εξωστρεφή και κοινωνικά ζώδια, θα την
βρείτε εκεί που υπάρχει αρκετή δράση. Είναι το είδος του ατόµου που
αγαπά τις προσκλήσεις της τελευταίας στιγµής, ή που θα διασκέδαζε να
βάλει µια αγγελία στη στήλη των προσωπικών.
Οι προτιµήσεις και αντιπάθειες της είναι διάφορες και ασυνήθιστες
όπως κι αυτή. Της αρέσουν οι εκπλήξεις και απεχθάνεται να την ξεχνούν.
Την µια µέρα θα απολαµβάνει την προσοχή σας και την επόµενη το ίδιο
πράγµα θα την εξαγριώνει, θα πάει οπουδήποτε, θα κάνει οτιδήποτε - και
θέλει να είναι µοναδική σε όλα.
Ίσως να υποκρίνεται ότι δεν ψάχνει για κάποιον που θα δαµάσει την
ανεξαρτησία της, αλλά υπάρχει ένα κοµµάτι της που θα καλωσόριζε τον
άνδρα που θα µπορούσε, αρκεί να είναι κάποιος που θα άξιζε τον κόπο
και που δεν θα προσπαθούσε να την κυριαρχεί 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο.
Τα δώρα είναι πραγµατική ευχαρίστηση γι αυτήν τη γυναίκα - είναι
συχνά σαν παιδί όταν είναι να ανοίξει τα δέµατα. Όσο πιο πρωτότυπο το
δώρο τόσο πιο ευτυχισµένη θα γίνει, έτσι ξοδέψτε λίγο περισσότερο
χρόνο για να βρείτε ένα τρελό Τ-shirt µπλουζάκι ένα φανταστικό
ανοξείδωτο ή ένα ασηµένιο κόσµηµα, θα της αρέσουν επίσης τα τροπικά
φυτά για το σπίτι, ένα σεσουάρ για τα µαλλιά, µια µοντέρνα βαλίτσα, ένα
ξυπνητήρι µε ραδιόφωνο και τηλέφωνο. Το να αποπλανήσετε µια
γυναίκα Υδροχόο είναι σίγουρα µια τέχνη, και πρέπει να έχετε υποµονή.
Ακόµα κι ο Καζανόβας θα έπρεπε να προσπαθήσει ξανά και ξανά πριν
η Κα Υδροχόος γοητευθεί εφ όσον δεν µπορεί να κατακτηθεί σε µια
νύχτα. Όµως αξίζει να την περιµένετε, µην παραιτήστε λοιπόν τόσο
σύντοµα!

144

Αστρολογία

20 Φβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Θηλυκό, Νερό, Ευµετάβλητο
Μέρος του Σώµατος: Λεµφικό Σύστηµα, Πέλµατα
Κυβερνήτης Πλανήτης: Ποσειδώνας
Μέταλλο: Κασσίτερος
Ηµέρα: Πέµπτη
Φυσικός Οίκος: 12ος
Χρώµα: Πορφυρό σκούρο
Πολύτιµος Λίθος: Χρυσόλιθος
ΖΩ∆ΙΟ ΙΧΘΥΕΣ: Πόδια, Κάλοι
Οι Ιχθύες ελέγχουν τα πέλµατα. Όταν τα πόδια Ιχθύ υποφέρουν, έστω και
από κάτι ασήµαντο όπως το στενό παπούτσι, υποφέρει και όλη του η
ύπαρξη. Συχνά οι Ιχθύες δεν αντιδρούν ευνοϊκά στα φάρµακα, γι' αυτό
και πρέπει να τα παίρνουν µε προσοχή, επειδή και το πιο απλό φάρµακο
µπορεί να έχει αρνητική επίδραση.
ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ ΙΧΘΥΕΣ:Κυβερνά τα πόδια, τον ψυχισµό στο σύνολό
του, τα οργανικά ρευστά την λέµφο
Το παρουσιαστικό τον Ιχθύων τείνει να δείχνει καταβεβληµένο κι αυτό
συµβαίνει περισσότερο στους άντρες (παχυσαρκία, πεσµένοι ώµοι,
πλαδαρότητα του δέρµατος που είναι γεµάτο κυτταρίτιδα). Συχνά απ'
αυτές τις φύσεις απορρέει µία χάρη, διότι ξέρουν ενστικτωδώς να κυλούν
να παρεισδύουν, να γλιστρούν σε όλους τους κύκλους, όπως τα ψάρια
µέσα στο νερό. Τα µάτια είναι συχνά εξαιρετικά ωραία. Η υποβλητική
µατιά συννεφιάζετε από ευσπλαχνία και προσοχή για τον άλλο. Αυτός ο
Ωροσκόπος δίνει µία φύση που προτιµά να τρέπεται σε φυγή µπροστά
στα εµπόδια παρά να τα υπερνικά. Χρειάζεται πράγµατι, ένας πολύ
ισχυρός Ήλιος για να υπάρξει η τάση στο "δε βαριέσαι", στην
απογοήτευση και στον ψυχικό καταναγκασµό. Η θέλησή τους τείνει να
ενεργοποιείται µπροστά σε µία θέληση πιο δυνατή (Κοσµική). Γι' αυτό
τους γοητεύει, παρ' όλη την ανεξαρτησία τους η ζωή σε κοινωνία. Στο
πεδίο τις φυσιολογίας, είναι απαραίτητο τα άτοµα αυτά να αποφεύγουν
145

Αστρολογία
τα φάρµακα (εκτός από την οµοιοπαθητική και την φυτοθεραπεία), να
µην κάνουν κατάχρηση στα διάφορα ναρκωτικά και να εµπιστεύονται
τον εαυτό τους στις µεγάλες πηγές που επαναφέρουν την ισορροπία.
Υπάρχει τάση στη νευρικότητα, στις νευρικές και ψυχικές διαταραχές,
στη φυµατίωση και στους όγκους.
Θετικά Χαρακτηριστικά: Ταπεινός, συµπονετικός, γεµάτος συµπάθεια.
Συναισθηµατικός.
Απόκοσµος,
ευαίσθητος.
Ευπροσάρµοστος.
Καλόκαρδος. Οραµατιστής.

Αρνητικά Χαρακτηριστικά: Αφηρηµένος, αδιάφορος, καχύποπτος.
Ανίκανος ν αντιµετωπίσει τις πρακτικές πλευρές της ζωής του. Ανίσχυρη
θέληση, αναποφασιστικότητα.

Χαρακτήρας: Από όλα τα ζώδια, ο Ιχθύες είναι το πιο δεκτικό σε
εξωτερικές επιδράσεις. Το άτοµο Ιχθύς είναι πραγµατικά πολύ
ευαίσθητο, φοβερά απόκοσµο και ανίκανο για πρακτικές δραστηριότητες
και προσπαθεί πάντα να ξεφύγει από την πραγµατικότητα. Αλλες
περιοχές του ωροσκοπίου θα δείξουν ως πιο βαθµό είναι ικανό ν
αντισταθεί σ αυτές τις "εξορισµού" αρνητικές τάσεις. Από τη θετική
πλευρά, ο Ιχθύς εκδηλώνει µεγάλη συµπόνια και ικανότητα στο ν
ανακουφίζει εκείνους που υποφέρουν, είτε µε πρακτικό τρόπο,
υπηρετώντας του λόγου χάρη ως νοσοκόµος, είτε µε το να προσεύχεται ή
να σκέφτεται γι αυτούς. ∆εν αντέχει όµως πολύ την πραγµατικότητα. Αν
είναι δυνατό µυαλό, "δραπετεύει" απ αυτήν ¨θετικά", µε την επίδοσή του
στην τέχνη, καλλιεργώντας, σε επαγγελµατικά ίσως επίπεδο, µια φυσική
του κλίση στην ποίηση, το θέατρο, τον χορό. Αν είναι αδύνατο µυαλό,
µπορεί να δραπετεύσει µε τα ναρκωτικά, που θα κάνουν ακόµα
µεγαλύτερη
τη
φυσική
του
αδυναµία
χαρακτήρα
και
αναποφασιστικότητα. Του είναι τότε πολύ πιο δύσκολο ν αντισταθεί στην
επιρροή των ναρκωτικών και γι αυτό πρέπει να µην κάνει ποτέ αρχή σ
αυτά. Μπορούµε να χρησιµοποιούµε "υδάτινες" µεταφορικές έννοιες και
εικόνες µιλώντας για τους Ιχθύς, επειδή τα χαρακτηριστικά τους έχουν
συχνά σχέση µε τη θάλασσα, µε τους άγνωστους βυθούς, µε τις τρικυµίες
και µε τα ισχυρά και ευµετάβλητα θαλάσσια ρεύµατα. Ο χείµαρρος
αισθηµάτων των Ιχθύων είναι τόσο βαθύς και βίαιος, ώστε και οι ίδιοι
βασανίζονται απ αυτόν ή παθαίνουν σύγχυση. Όσο περισσότερο
µπορέσει ο Ιχθύς να τους δώσει δηµιουργική κατεύθυνση, τόσο
περισσότερες πιθανότητες έχει να συµφιλιωθεί ψυχολογικά µαζί τους.
Μερικοί από τους πιο εµπνευσµένους καλλιτέχνες τους κόσµου είχαν
αυτό το ζώδιο σε χτυπητή θέση στο ωροσκόπιό τους και κατόρθωσαν να
146

Αστρολογία
αξιοποιήσουν τα αισθήµατά τους µε την τέχνη τους. Η σύγχυση κι η
έλλειψη σκοπού µπορεί να κάνουν ένα τέτοιο άτοµο να κλειστεί στον
εαυτό του, και τότε χάνονται όλα. ∆εν είναι εύκολα για τον Ιχθύ ο
κοµφορµισµός, η συµφιλίωση µε τις συµβατικότητες, του είναι αδύνατον
να δεχτεί την πειθαρχία και το οµοιόµορφο καθηµερινό πρόγραµµα, να
υποτάξει τη ζωή του σ ένα ορισµένο τρόπο, µια ορισµένη τάξη. Η φυσική
του καλοσύνη, η συµπάθεια που εµπνέει, η προσωπική του γοητεία και η
βαθιά ηπιότητα του χαρακτήρα του, συγκινούν τους φίλους του και, χάρη
στους ευχάριστους τρόπους του, συγχωρούν την ακαταστασία που
επικρατεί στο σπίτι και στη ζωή του.

Πνεύµα - Τρόπος Σκέψης: Όταν ο Ιχθύς διατυπώνει τις ιδέες του ή τις
αποφάσεις του σε µια άρτια µορφή, µε λογική και συνέπεια, ίσως κι ο
ίδιος δεν ξέρει πως µπόρεσε να τις βάλει σε τέτοια τάξη. ∆εν του λείπουν
βέβαια οι ιδέες, αλλά το να τις διατυπώσει τόσο καθαρά είναι γι αυτόν
µεγάλο πρόβληµα. Πολλές από τις ιδέες του είναι στην πραγµατικότητα
ανεδαφικές και θα πρέπει κάποιος να του πει αυτό µε τρόπο. "Α!" θα πει
αυτός τότε ατάραχος, "δεν το είχα σκεφτεί αυτό! Ναι, έχεις δίκιο!". Ο
Ιχθύς έχει ανάγκη να θαυµάζει έναν ήρωα. Αν είναι καλλιτέχνης, θα
διαλέξει σαν αντικείµενο του θαυµασµού του έναν άλλο καλλιτέχνη, που
είναι πραγµατικά µεγάλος. Είναι δεκτικός στη θρησκεία περισσότερο από
όσους έχουν άλλα ζώδια επικρατέστερα στο ωροσκόπιό τους. Ωστόσο,
θρησκεία του µπορεί να είναι η ίδια η εργασία του. Έχει ανάγκη από µια
πηγή εµπνεύσεως, που είναι ο θεός του, ίσως να είναι το αγαπηµένο του
πρόσωπο.
Συναισθηµατικές Σχέσεις: Ο Ιχθύς πρέπει να είναι προσεκτικός στις
συναισθηµατικές του σχέσεις. Μπορεί εύκολα να ενθουσιαστεί και ν
ανακαλύψει, όταν θα είναι πολύ αργά, ότι οι θαυµαστές αρετές που
έβλεπε στο αγαπηµένο πρόσωπο δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα.
Του είναι φοβερά δύσκολο ν αντιµετωπίσει τις πρακτικές πλευρές του
γάµου. Ως εραστής είναι υπέροχος, µε κάποια κλίση µάλιστα στον
ροµαντισµό. Αν το ζώδιο Ιχθύων είναι ο Ωροσκόπος του, θα τον
διακρίνει µια εκπληκτική έντονη κριτική στάση απέναντι στη σύζυγο ή
την ερωµένη, πράγµα που µπορεί να κάνει πιο θετική τη "νεφελώδη",
ανεδαφική συµπεριφορά του.

Οικογενειακές Σχέσεις: Για τους Ιχθύς γονείς είναι δύσκολο να
επιµείνουν σε οποιασδήποτε συµµόρφωση των παιδιών τους, ακόµα και
µε τα λόγια. Γι αυτό και τα παιδιά αυτά είναι πολύ πιθανόν να γίνουν
κακοµαθηµένα. Το πρόβληµα αυτό δεν έχουν την ικανότητα να το
147

Αστρολογία
αντιµετωπίσουν οι Ιχθύς γονείς. Η θέση όµως της Σελήνης στο
ωροσκόπιο µπορεί να βοηθήσει την κατάσταση στο ζώδιο των Ιχθύων.
Αν το ζώδιο των Ιχθύων είναι ο Ωροσκόπος, ένα κάπως αυστηρότερα
στοιχείο κριτικής µπορεί να αντισταθµίσει την υπερβολική ανοχή. Οι
ιχθύς γονείς παρέχουν στα παιδιά τους ένα εξαίρετο καλλιτεχνικά
έδαφος. Πρέπει όµως ν αναγνωρίσουν την αποτυχία τους στα πρακτικά
ζητήµατα, τάξη, ακρίβεια κ.λ.π, και να φροντίσουν να µην τους
αντιγράψουν τα παιδιά τους. Ο νεαρός Ιχθύς δεν µπορεί να νιώσει άνετα
σ ένα σχολείο πολύ αυστηρό ή µε πολύ ακαδηµαϊκό πνεύµα.
Αποστρέφεται τα συγκεκριµένα δεδοµένα και γεγονότα, εκτός µόνο όταν
σχετίζονται µε µαθήµατα όπως η ιστορία, που κεντρίζει τη φαντασία του.
Μπορεί να είναι γερός στις ξένες γλώσσες και αποκτά εύκολα την
ανάλογη προφορά. Πρέπει να ενθαρρύνεται να ζωγραφίζει και
συνιστάται η παρακολούθηση µαθηµάτων µπαλέτου ή χειµερινών σπορ.
Επαγγελµατική Σταδιοδροµία: Ηθοποιός, χορευτής, συγγραφέας ή
ποιητής, ιχθυοπώλης, έµπορος υποδηµάτων, αξιωµατικός του ναυτικού,
νοσοκόµος (και ιατρικά επαγγέλµατα, γενικά), υπνωτιστής,
ταχυδακτυλουργός, φωτογράφος, ιερέας. Ο Ιχθύς, κατά κανόνα δεν
αποβλέπει ποτέ σε µια σταδιοδροµία όπου υπάρχει πολύ πειθαρχηµένη
συµπεριφορά ή πολύς θόρυβος. Θα δεχόταν όµως την πειθαρχία ενός
επαγγέλµατος όπως του (ή της) νοσοκόµου, για παράδειγµα, επειδή η
θετική έκφραση του βαθύτερου ψυχισµού του θ αποτελούσε µεγάλη
ανταµοιβή γι αυτόν. Αν πάλι γίνει µέλος ενός µπαλέτου και θα εργασθεί
πολύ καλά στα πλαίσια της απαιτούµενης πειθαρχίας, επειδή έχει την
ικανότητα να ταυτίζεται µε την εργασία του και ν αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα ενός συνόλου. Γενικά, οι καλές τέχνες είναι ο πυρήνας της
προσωπικότητάς του. ∆εν αισθάνεται έλξη για τις επιστήµες. Του είναι
δύσκολο να κατευθύνει ορθολογικά τα καλλιτεχνικά του ένστικτα, που
µπορεί και να µην εκδηλωθούν καθόλου στην εργασία του, αλλά µόνο
στις ασχολίες του ελεύθερου χρόνου του. Αν όµως κατορθώσει να
συµβιβαστεί µε τις ιδέες του και αποφασίσει να χρησιµοποιήσει
ενσυνείδητα τις καλλιτεχνικές του τάσεις, θα γίνει ένας αξιόλογος
καλλιτέχνης.

148

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά του Άνδρα Ιχθύ

Αναρωτιέστε µερικές φορές αν υπάρχει ακόµα αληθινή αγάπη σ αυτόν
τον κόσµο, γιατί ακούµε συνεχώς για σεξ βία και πολιτική αναστάτωση;
Ονειρεύεστε έναν άνδρα ζεστό, συµπονετικό και ευαίσθητο, και που κοιτώντας καλόψυχα µέσα στα µάτια σας - θα σας ψιθυρίζει απαλά όλες
αυτές τις λέξεις που λαχταράτε να ακούσετε; θα µε κατηγορούσαν σαν
µη ρεαλιστή αν δήλωνα καθαρά ότι οι Ιχθείς είναι το πιο ροµαντικό
ζώδιο ολοκλήρου του Ζωδιακού, και ο καθένας θα µπορούσε να πει ότι
ένας Καρκίνος ή ένας Ζυγός µπορεί να είναι το ίδιο ροµαντικοί.
Όλοι είµαστε άτοµα, και κάθε ωροσκόπιο είναι µοναδικό, βασισµένο
στην ηµεροµηνία, ώρα και τόπο γέννησης του ατόµου, κόβω το λαιµό
µου και λέω ότι αν θέλετε ένα αληθινό ειδύλλιο µε την παλιά σηµασία
της λέξης, ψάξτε για το ζώδιο των Ψαριών! Οι Ιχθείς κυβερνώνται από
τον Ποσειδώνα, τον πλανήτη της έµπνευσης και είναι µεταξύ των πιο
δηµιουργικών ανθρώπων γύρω µας (όχι απαραιτήτως οι πιο πρακτικοί).
Πρέπει να θυµάστε ότι το σύµβολο των Ιχθύων, το τελευταίο από τα
υδάτινα ζώδια, είναι δύο ψάρια που κολυµπούν σε αντίθετη κατεύθυνση.
Ο Ιχθύς πρέπει να διαλέξει, ενάντια στο ρεύµα προς την επιτυχία, ή ίσως
το πιο εύκολο κολυµπώντας προς τα κάτω που µπορεί να οδηγήσει στο
πουθενά.
Οι Αστρολόγοι γράφουν συνεχώς ότι οι Ιχθείς βλέπουν τον κόσµο µέσα
από ροζ γυαλιά, ότι κτίζουν πύργους στην άµµο, ότι αποφεύγουν την
πραγµατικότητα, αποφεύγουν το κύριο θέµα.
Αν γνωρίσατε έναν άνδρα που έχει τα πιο όµορφα µάτια που είδατε
ποτέ, που δείχνουν να είναι ο καθρέφτης της ψυχής του· αν νοιώσατε ότι
είναι πιθανώς ένας από τους πιο ευγενικούς και τρυφερούς εραστές που
θα µπορούσατε ποτέ να συναντήσετε· αν έχει το ύφος ενός µικρού
χαµένου αγοριού, µια γλυκιά τρωτή γοητεία που σας κάνει να θέλετε να
τον προστατεύσετε, πιθανώς να έχετε µαγευτεί από έναν Ιχθύ!
Η µουσική, η ζωγραφική, ο χορός, η φωτογραφία, έχουν δώσει το
µερίδιο τους στους Ιχθείς µε το παραπάνω - σκεφθείτε τον Καρούσο,
Σοπέν, Ρίµσκυ-Κόρσακοφ, Μιχαήλ Αγγελο, Ρενουάρ, τον Κόµη του
Σνόουντον, Νιζίσκυ και Νουρέγιεφ.
Οι Ιχθείς εκφράζουν πάντα τα ροµαντικά τους συναισθήµατα µ έναν
149

Αστρολογία
ιδιαίτερο τρόπο, και ο άνδρας Ιχθύς σας σίγουρα είναι ένας αληθινός
στρόβιλος ονείρων. Είναι επίσης ένας από τους πιο διαισθητικούς άνδρες
που έχετε γνωρίσει ποτέ, και σύντοµα θα διαβάζει τις σκέψεις σας, γι
αυτό προσέξτε!
Αν σχετιστείτε µ έναν Ιχθύ θα υπάρχει µια τηλεπαθητική επικοινωνία
µεταξύ σας. Παρατήρησα πολλές φορές µε τους φίλους µου Ιχθείς - και
των δύο φύλων - ότι πάντα το νοιώθανε όταν είχα να τους πω κάτι
ιδιαίτερο· ακόµα κι αν δεν είχαµε µιλήσει για καιρό, το τηλέφωνο θα
χτυπούσε τη στιγµή που σκεφτόµουν ότι έπρεπε να τους τηλεφωνήσω.
∆εν είναι δύσκολο να µαντέψετε το ζώδιο αυτού του εραστή ακόµα κι αν
τα µάτια του δεν σας το έδειξαν.
Όταν πρωτοσυναντηθείτε ίσως να είναι πολύ ντροπαλός, κι αν είναι σε
κάποιο πάρτυ πιθανώς να αφήσει τους άλλους να φλυαρούν ενώ αυτός θα
σας παρατηρεί σιωπηλά. Μην ξεχνάτε ότι ίσως ψάχνει κι αυτός για την
αγαπηµένη των ονείρων του, και το πρόβληµα του είναι ότι είναι τόσο
ιδεαλιστικός και επηρεάσιµος που µερικές φορές µπορεί να αυταπατάται
στην αναζήτηση του.
Το λυπηρό µε τους Ιχθείς είναι ότι αν οι αυταπάτες του έχουν
συντριβεί, αν έχει υποφέρει από αρκετές ερωτικές σχέσεις, αρχίζει να
παθαίνει κατάθλιψη να γίνεται αρνητικός, προσπαθώντας να βρει
τρόπους να πνίξει τη λύπη του. Εδώ είναι που αρχίζει το πρόβληµα, γιατί
οι Ιχθείς είναι το ζώδιο που µπορεί να καταλήξει πολύ εύκολα στο
αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Για µια ακόµα φορά γενικεύω, µη νοµίσετε
λοιπόν ότι κάθε Ιχθύς είναι αλκοολικός ή ναρκοµανής! Είναι σίγουρο ότι
είχε µερικές άτυχες σχέσεις στη ζωή του, αν και, όταν ο Ιχθύς δίνει
αληθινά την καρδιά του θέλει να είναι για πάντα και τοποθετεί την
αγαπηµένη του σε τέτοιο υψηλό βάθρο που µερικές φορές αυτή δεν
µπορεί να φανεί αντάξια των ιδανικών του.
Ίσως λοιπόν πριν προχωρήσετε πάρα πέρα θα πρέπει να εξετάσετε τα
κίνητρα που σας ωθούν να γνωρίσετε αυτόν τον άνδρα. Αν θέλετε µόνο
να περάσετε την ώρα σας διασκεδάζοντας, σας παρακαλώ να
προσπαθήσετε να µη συντρίψετε τα ιδανικά του περί αγάπης και
ειδυλλίου. Εκτός κι αν το ατοµικό του ωροσκόπιο δείχνει διαφορετικά, ο
Ιχθύς εραστής ψάχνει για κάτι περισσότερο. Χρειάζεται µια γυναίκα που
να είναι προετοιµασµένη να απολαµβάνει να κοιτά πότε-πότε µέσα από
τα ροζ γυαλιά, και να τον βοηθά να διατηρήσει τα όνειρα του. Αν µόλις
σας συστήσανε κάποιον και θέλετε να ελέγξετε την υποψία σας ότι
µπορεί να είναι Ψάρι, ρωτήστε τον για τη δουλειά του.
Τα Ιχθυακά επαγγελµατικά είναι: συγγραφεύς, ηθοποιός, ποιητής,
150

Αστρολογία
χορευτής, µουσικός, µάντης, νοσοκόµος, δάσκαλος, κοινωνικός
λειτουργός, ναύτης, παπάς και φωτογράφος. Πολλοί Ιχθείς βέβαια έχουν
διαφορετικά επαγγέλµατα, το σίγουρο όµως είναι ότι οτιδήποτε κάνουν
δεν το κάνουν για τα χρήµατα, αλλά επειδή αγαπούν πραγµατικά τη
δουλειά. Πράγµατι, ο Ιχθύς εραστής, δεν είναι ο τύπος του υλιστή που
βγάζει χρήµατα.
Αυτός ο άνδρας είναι συνήθως φοβερός µε τα χρήµατα - άσχετα από τα
πόσα κερδίζει δυσκολεύεται να τα κρατήσει. ∆εν είναι επειδή είναι πολύ
σπάταλος, αλλά σίγουρα είναι ο τύπος του άνδρα που στέλνει µια
ντουζίνα κόκκινα τριαντάφυλλα, όταν έχει έλλειµµα στην τράπεζα. Είναι
καλόβολος για οποιονδήποτε εµφανίζεται µε µια κακότυχη ιστορία, και
ανίκανος να ισορροπήσει τους λογαριασµούς του.
Φαίνεται πάντα ότι ξοδεύει περισσότερα απ ότι κερδίζει, κι αν δεν έχει
έναν καλό λογιστή έχει συνήθως πρόβληµα όταν έρχεται ο καιρός να
συµπληρώσει τις εφοριακές δηλώσεις. Αρχίζετε να παίρνετε µια ιδέα για
την εικόνα των Ιχθύων, αν όµως δεν είστε ακόµα σίγουρη ότι µαντέψατε
σωστά, ρίξτε µια µατιά στο ντύσιµο του. Ίσως να µην είναι τόσο
καλοντυµένος, όµως είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ο συνδυασµός των
χρωµάτων και των υφασµάτων που θα δείχνουν το καλλιτεχνικό του
γούστο και την αίσθηση του χρώµατος. Αντιπαθεί οτιδήποτε πολύ
υπερβολικό και επιδεικτικό και νοιώθει άβολα µε γυναίκες που είναι
παραστολισµένες.
Αν δεν σας ρίξανε τα καλοσυνάτα του µάτια, τότε σίγουρα η εκλογή
της κολώνιας του θα σας φέρει σε διάθεση για ειδύλλιο! ∆εν θα αργήσετε
να αντιληφθείτε ότι γνωρίσατε έναν άνδρα που είναι ικανός να
πραγµατοποιήσει πολλά από τα όνειρα σας. Είναι κάποιος που δεν θα
θελήσει ποτέ ν αλλάξει σύντροφο αν έχει δίπλα του τον ιδανικό ψυχικό
σύντροφο. Αλλά παρ όλο που δεν πρέπει να υποτιµηθεί η διαίσθηση και
η σοφία του, αυτός ο άνδρας είναι µυστήριο ακόµα και για τον εαυτό
του.
Είναι ένας ηθοποιός σε µια απέραντη σκηνή, θέλει να βοηθά όποιον
έχει προβλήµατα αλλά ο ίδιος δεν µπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του.
Μπορεί να βυθιστεί σε απάθεια ή να πετάξει στα ύψη της ευτυχίας: η
αίσθηση του χιούµορ του είναι πρωτοφανής και δεν ντρέπεται να σας
αφήσει να δείτε τα δάκρυα του. Ίσως να µην έχετε συναντήσει αυτόν τον
ροµαντικό ονειροπόλο ακόµη, πού λοιπόν θ αρχίσετε να ψάχνετε;
Οι Ιχθείς αγαπούν τη γιόγκα, τα µαθήµατα διαλογισµού, το χορό.
Αγαπούν το θέατρο (αν κάποιος είναι γεννηµένος ηθοποιός αυτός είναι
Ιχθύς), τις γκαλερί ζωγραφικής, τη µουσική, να βοηθούν σε
φιλανθρωπικές επιτροπές, την ιστιοπλοΐα, το ψάρεµα (µην ξεχνάτε ότι
είναι Υδάτινο ζώδιο!) ή να σώζουν ένα χαµένο σκύλο. Εάν είστε αρκετά
151

Αστρολογία
τυχερή (ναι, µερικές γυναίκες το θεωρούν τύχη!) και συναντήσετε έναν
Ιχθύ στις διακοπές, να είστε σίγουρη ότι θα είναι µια από τις πιο
ροµαντικές σχέσεις που είχατε ποτέ.
Ασχετα µε την εξωτερική του συµπεριφορά, κατά βάθος ψάχνει για την
αληθινή αδελφή ψυχή. Μ αυτόν τον άνδρα θα περπατήσετε στην παραλία
κάτω από το Σεληνόφως· αυτός είναι ο άνδρας µε τον οποίο θα χορέψετε
όλη νύχτα κάτω απ τα αστέρια· µ αυτόν θα κοιτάξετε το λιοχάραµα και
το ηλιοβασίλεµα ψιθυρίζοντας ο ένας στον άλλον γλυκόλογα. ∆εν ψάχνει
για µιας βραδιάς ερωτική σχέση, ψάχνει για δεσµό απ την αρχή, αλλά το
πρόβληµα είναι ότι συχνά αυταπατάται. θέλει να ερωτευθεί τόσο πολύ
που µπορεί να συµβεί πολύ γρήγορα, και θ αρχίσει να κτίζει τους
πύργους στην άµµο πριν καλά καλά γνωρίσετε ο ένας τον άλλον.
Αν έχετε ποτέ σχετιστεί µε έναν άνδρα Ιχθύ, θα πρέπει να οµολογήσετε
ότι είναι ευτυχία να σας φέρεται σαν να είστε η µοναδική γυναίκα στον
κόσµο - να σας κάνει φιλοφρονήσεις που ξέρετε ότι τις εννοεί (και δεν
είναι ένας τρόπος να σας πάει στο κρεβάτι).
Αν ψάχνετε για αληθινό παλαιοµοδίτικο ειδύλλιο µε έναν τρυφερό,
περιποιητικό εραστή που η µόνη του επιθυµία είναι να σας κάνει να
νοιώθετε όµορφα, αυτός είναι ο τέλειος άνδρας για να συναντήσετε στις
διακοπές αλλά και οπουδήποτε αλλού. Κι αν τον ερωτευτείτε όπως σας
ερωτευθεί αυτός, θα ξεχάσετε κι οι δυο σας τους γύρω σας και δεν θα
έχετε µάτια παρά µόνο ο ένας για τον άλλον. Το µεγαλύτερο εµπόδιο
είναι η πραγµατικότητα.
Μπορεί να δραπετεύσει απ αυτήν όταν βρίσκεται σε διακοπές, αλλά
σας κοροϊδεύει όπως κοροϊδεύει και τον εαυτό του αν υποκρίνεται ότι
δεν υπάρχει. ∆εν είναι ότι θέλει να σας εξαπατήσει, αλλά καλύτερα θα
ήταν αν σιγουρευόσασταν ότι δεν έχει κάποιον δεσµό - έστω και
δυστυχισµένο. Μπορεί στ αλήθεια να ρίξει στάχτη στα µάτια σας πάρα
πολύ εύκολα, επειδή ακριβώς βρίσκεται στα σύννεφα διαρκώς
ευτυχισµένος.
Μην τον κατηγορείτε ποτέ για κάτι άδικα - να θυµάστε ότι είναι µια
πολύ ευαίσθητη ψυχή, γιατί θα πληγωθεί βαθειά από κάποια άσχηµη,
παρατήρηση ή πράξη. Είναι επίσης ένα από τους πιο συναισθηµατικούς
άνδρες γύρω µας - ναι, περισσότερο και από έναν Καρκίνο! θα είναι
ευτυχισµένος σε περιστάσεις όπως του Αγίου Βαλεντίνου γιατί θα είναι η
τέλεια ευκαιρία να σας γεµίσει µε µικρά δείγµατα της αγάπης του και να
σας πάει στο αγαπηµένο σας µπιστρό. Του αρέσει να παίρνει µικρά δώρα
που εσείς διαλέξατε µε µεγάλη φροντίδα· µια ντουζίνα ακριβές γαλλικές
ή ιταλικές κάλτσες ή ένα µαλακό πουλόβερ µε το αγαπηµένο του χρώµα·
την Κολωνία ξυρίσµατος που αγαπά αλλά δεν έχει αρκετά χρήµατα για
152

Αστρολογία
να την αγοράσει ένα καινούργιο µαγιό· δίσκους αγαπηµένων του
τραγουδιστών ή µια ασηµένια κούπα σαµπάνιας.
Στην αρχή ίσως να είναι ντροπαλός, αλλά απ τη στιγµή που βρει την
ιδανική γυναίκα είναι ένας ζεστός τρυφερός εραστής. ∆εν του αρέσουν οι
πολύ δυναµικές γυναίκες, και ίσως αργήσει λίγο µέχρι να τολµήσει να
σας ζητήσει το πρώτο ραντεβού. Μη σπρώχνετε τα πράγµατα µε τους
Ιχθείς.
Αν πρόκειται να γίνει θα γίνει. Το ξέρει πολύ καλά και πρέπει και σεις
να το µάθετε! Βέβαια η ζωή σας µ έναν Ιχθύ εραστή δεν θα είναι πάντα
οµαλή, όµως ποια σχέση είναι πάντα εύκολη; Και µόνο που γνωρίζετε,
ότι είναι ανίκανος στο να χειρίζεται τα χρήµατα και µερικές φορές
απελπιστικά µη πρακτικός, θα σας βοηθήσει να µάθετε πως να
αντιµετωπίσετε την κατάσταση. (Αν όµως είστε και σεις Ιχθείς, ίσως
µισθώσετε έναν καλό λογιστή να σας ταξινοµήσει και τους δυο. θα σας
σώσει από πολλά προβλήµατα µακροχρόνια.
Αν δεν έχετε. αυταπάτες και πιστεύετε ότι υπάρχει ακόµα κάπου ένας
άνδρας που έχει τις ίδιες ιδέες και φιλοδοξίες µε σας, και που θα κάνει τα
αδύνατα δυνατά για να εκπληρωθούν τα όνειρα σας, τότε θα πρέπει να
ξεχάσετε τα άλλα έντεκα ζώδια του ζωδιακού.
Συγκεντρωθείτε στο να κάνετε τον Ιχθύ σας εραστή να αντιληφθεί ότι
δεν χρειάζεται να ψάξει περισσότερο, γιατί εσείς είστε η µόνη γυναίκα
που µπορεί να εκπληρώσει όλες του τις ανάγκες, δίνοντας του την
τρυφερή φροντίδα που λαχταρά τόσο πολύ.

153

Αστρολογία

Η Ερωτική Πλευρά της Γυναίκας Ιχθύ

∆εν θα πρέπει να σας πάρει πολύ για να εξακριβώσετε αν η αγαπηµένη
των ονείρων σας γεννήθηκε στο ζώδιο των Ιχθύων - και αυτό χωρίς να
την ρωτήσετε αν γεννήθηκε µεταξύ 19 Φεβρουαρίου και 20 Μαρτίου!
Χωρίς αµφιβολία οι Ιχθείς θεωρούνται το πιο ροµαντικό και
ονειροπόλο ζώδιο ολοκλήρου του ζωδιακού, και το ειδύλλιο είναι που
κάνει τη ζωή ενδιαφέρουσα για τη γυναίκα Ιχθύ.
Υπάρχει πάντα κάτι πολύ ιδιαίτερο στα µάτια του γυναικών Ιχθύων.
Αισθάνεστε να λιώνετε καθώς κοιτάζει απαλά προς το µέρος σας.
Νοιώθετε τη ζεστασιά, ειλικρίνεια και κατανόηση που εκπέµπει και
πείθεστε ότι τελικά συναντήσατε µια γυναίκα που θα είναι µια αληθινή
ψυχική σύντροφος, θα σας φροντίζει, θα απαλύνει τα προβλήµατα σας,
και θα σας αγαπά για πάντα.
Σαν παιδί, η γυναίκα Ιχθύς πιθανώς να περνούσε ώρες διαβάζοντας
παραµύθια για µαγικά παλάτια και νεράιδες, και µεγαλώνοντας ίσως να
εκστασιαζόταν από τις ιστορίες του Camelot - φανταζόταν τον εαυτό της
βέβαια σαν την Guinevere! Η γυναίκα Ιχθύς ψάχνει πάντα για την
αληθινή αγάπη, και ποτέ δεν παραιτείτε όσες απογοητεύσεις κι αν έχει!
θυµηθείτε δύο γυναίκες γεννηµένες σ αυτό το ζώδιο - Ελίζαµπεθ Τέυλορ
(αυτά τα θαυµάσια βιολετιά µάτια!) και Λίζα Μινέλι. Βεβαίως οι
οργανωµένες φεµινίστριες σίγουρα θα χλευάσουν την Κα Ιχθύ. θα
νοιώθουν ότι τους απογοητεύει, χρησιµοποιώντας τα θηλυκά της
τεχνάσµατα για να κατακτήσει έναν άνδρα, όµως τι σας ενδιαφέρει τι
σκέπτονται γι αυτήν οι άλλες γυναίκες;
Γιατί αν έχετε συναντήσει αυτό το λατρευτό πλάσµα, δεν θα πρέπει να
την αφήσετε να φύγει. Για να κατακτήσετε την καρδιά αυτής της
γυναίκας θα πρέπει να είστε και σεις πολύ ροµαντικός. ∆εν ωφελεί να
είστε σκληρός, ψυχρός υπολογιστής και υλιστής αν θέλετε να έχετε αυτή
τη γυναίκα δίπλα σας.
Όµως ίσως θα πρέπει να είστε αρκετά πρακτικός - τουλάχιστον όσον
αφορά τα χρήµατα - γιατί οι γυναίκες αυτού του ζωδίου δεν έχουν την
ικανότητα να χειρίζονται τα οικονοµικά τους. (Αν η δική σας Ιχθύς
εξεγερθεί γι αυτό και έχει αποδείξει ότι κάνω λάθος, θα είναι ίσως γιατί
έχει πολλά στοιχεία από Ταύρο, Παρθένο ή Αιγόκερω, στο δικό της
ατοµικό ωροσκόπιο, στο βιβλίο µπορώ µόνο να γενικεύω).
154

Αστρολογία
Βέβαια αν η Ιχθύς σας αγαπηµένη καταλήξει να ζει µαζί σας σαν
σύντροφος ή σύζυγος, θα έχετε µερικούς τσακωµούς για τα χρήµατα που
τέλειωσαν την Τρίτη το βράδυ, ή που ξέχασε να πάρει το καλό σας
κοστούµι από το καθαριστήριο. Τα πράγµατα που πιθανώς να ξεχνάει
είναι αµέτρητα, όµως έχει τόσα άλλα προσόντα για να κάνει τη ζωή σας
ευτυχισµένη!
Να θυµάστε πάντα ότι τα γλυκόλογα και οι τρυφερές χειρονοµίες είναι
πιο σπουδαίες γι αυτήν παρά µια σκέτη σωµατική σχέση. Όχι ότι το σεξ
δεν είναι σπουδαίο, απλά το σεξ από µόνο του δεν είναι προτεραιότητα
για τη γυναίκα Ιχθύ. Αν είναι να χρησιµοποιήσετε τα πλανευτικά σας
τεχνάσµατα αξίζει να θυµάστε ότι το περιβάλλον πρέπει να είναι
ροµαντικό, αλλιώς θα είναι εις βάρος σας!
Αν νοµίζετε ότι η πλανέψει αυτής της γυναίκας είναι εύκολο παιχνίδι,
προσέξτε! Ίσως να έχει ήδη απογοητευθεί µια η δυο φορές στη ζωή της
κτίζοντας πύργους στην άµµο, και θα είναι πιο προσεχτική τώρα. Πολλοί
άνδρες έχουν πάρει την γλυκύτητα και την αγνότητα της τοις µετρητοίς,
τριγυρίσανε µε άλλες γυναίκες, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτή θα
περίµενε ροµαντικά τον γυρισµό τους. Αν έχει συµβεί αυτό στη δικιά σας
Ιχθύ, δεν πρόκειται να το αφήσει να ξαναγίνει.
Όµως, θα χρειάζεται κάποιον που θα έχει πολύ εσωτερική δύναµη και
που θα φωτίζει τις µέρες της όταν θα νοιώθει απογοητευµένη, κάποιον
που δεν θα την πληγώσει ποτέ αλλά που θα την σπρώξει να οργανώσει τη
ζωή της καλύτερα. Η γυναίκα Ιχθύς απεχθάνεται τους τσακωµούς, δεν
της αρέσει να την πειράζουν, και πάνω απ όλα αποστρέφεται κάθε είδους
βιαιότητας προς τους ανθρώπους ή ζώα,, παρ όλο όµως το απαλό και
ευαίσθητο εξωτερικό της, αυτή η γυναίκα µπορεί να είναι πανούργα!
(Σύµφωνα µε µια γλυκεία ηθοποιό Ιχθύ που γνωρίζω καλά και που είναι
γεννηµένη τον Φεβρουάριο, είναι µόνο οι γυναίκες Ιχθείς που έχουν
γεννηθεί Μάρτη που έχουν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό!).
Κυβερνάται από τον Ποσειδώνα, και έτσι είναι πολύ δηµιουργική και
καλλιτεχνική, αλλά ντρέπεται να δείξει τα ταλέντα της.
Χρειάζεται πολύ ενθάρρυνση και υποστήριξη για να κινηθεί. Αν
γνωρίσατε κάποια που δείχνει σχεδόν να ταιριάζει µε την περιγραφή των
Ιχθύων, αλλά δεν είστε τελείως σίγουρος, κοιτάξτε το ντύσιµο της την
επόµενη φορά που θα την συναντήσετε. Σίγουρα θα είναι πολύ θηλύκια,
µε αεράτες λουλουδάτες φούστες αν είναι καλοκαίρι, τίποτα πολύ
αυστηρό.
Της αρέσει να δείχνει όµορφη κι έχει φυσικό ταλέντο για τα υφάσµατα
και τα χρώµατα. Το γούστο της για την οµορφιά την κάνει Ικανή να
διαλέγει την τέλεια µόδα που ταιριάζει στη δική της προσωπικότητα, για
155

Αστρολογία
να αυξήσει την αύρα του ροµαντισµού που την περιβάλλει. Αν δεν έχετε
ποτέ γνωρίσει µια γυναίκα Ιχθύ και νοιώθετε ότι είναι η τέλεια
σύντροφος για σας, πού θα αρχίσετε να ψάχνετε; Να θυµάστε ότι είναι η
πιο ντροπαλή απ όλα τα άλλα ζώδια, αλλά επειδή ενδιαφέρεται για τις
τέχνες, είναι σίγουρο ότι θα πηγαίνει σε συναυλίες και γκαλερί
ζωγραφικής, κι αν έχει ξεπεράσει την ντροπαλότητά της ίσως να ανήκει
σε κάποιον ερασιτεχνικό καλλιτεχνικό θίασο (γιατί οι Ιχθείς και των δύο
φύλων είναι γεννηµένοι ηθοποιοί, είτε το παραδέχονται είτε όχι).
Ίσως να βρίσκεται στην πισίνα ή να παρακολουθεί την παλίρροια.
(Μην ξεχνάτε ότι οι Ιχθείς είναι ζώδιο του νερού, το σύµβολο τους είναι
δύο ψάρια που κολυµπούν σε αντίθετη κατεύθυνση). Ακόµη κι αν
παρουσιάζει µια δυνατή ανεξάρτητη προσωπικότητα όταν την
συναντήσετε, όταν συζητήσετε λίγο µαζί της θα νοιώσετε αυτή την έλξη,
του µικρού χαµένου κοριτσιού που την έκανε πάντα τόσο ελκυστική.
Πάντως θα έχει εναλλαγές στις προτιµήσεις της και αντιπάθειες της.
Η τέχνη της αποπλάνησης πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο που να
κατακτήσει πραγµατικά την καρδιά της, και επειδή είναι πολύ
συναισθηµατική ψυχή µην τολµήσετε ποτέ να ξεχάσετε τα γενέθλια της,
την ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου, την επέτειο της γνωριµίας σας, τα
γενέθλια του σκύλου ή της γάτας της, τα αγαπηµένα της λουλούδια. Τα
πράγµατα που δεν έχουν ίσως µεγάλη σηµασία για τα άλλα ζώδια γι
αυτήν έχουν µεγάλη σηµασία.
Της αρέσει να την πηγαίνουν σε µικρά ήσυχα ροµαντικά εστιατόρια,
που να παίζουν την αγαπηµένη της απαλή µουσική, µε κεριά στο τραπέζι
αντί το έντονο φως του νέον. Για τις διακοπές προτιµά να είναι κοντά στο
νερό (θα το έχετε καταλάβει αυτό ήδη), κι όταν της αγοράζετε ένα δώρο,
ψάξτε για τα πιο όµορφα εσώρουχα που µπορείτε να βρείτε (όχι όµως
υπερβολικά σέξυ), ή µερικά καλτσόν µε σχέδια: βιβλία µε την αγαπηµένη
της ποίηση· το αγαπηµένο της άρωµα για το µπάνιο και κρέµες σώµατος
ένα απαλό πουλόβερ που να ταιριάζει µε το χρώµα των µατιών της. ∆εν θ
αργήσετε να καταλάβετε πόσο πολύ εκτιµά και το παραµικρότερο
συναισθηµατικό δώρο, και µην ξεχνάτε να της στέλνετε λουλούδια µε
κάθε ευκαιρία.
Η γυναίκα Ιχθύς ίσως µερικές φορές να είναι πολύ αναποφάσιστη,
ακόµα και τεµπέλα, και θα χάνεται µέσα στους ρεµβασµούς της όταν θα
θέλετε να συζητήσετε την ανατίµηση του χρυσού! Είναι όµως µια
πραγµατική γυναίκα, κι αν είστε προετοιµασµένος να µοιραστείτε τα
όνειρα της θα ανακαλύψετε εκατοντάδες αξιοσηµείωτες στιγµές για να
κάνετε τη ζωή πολύ πιο ευχάριστη, και να είστε ευτυχισµένος και
ευχαριστηµένος για πάντα

156

Αστρολογία

Η Σελήνη στα Ζώδια
Κυριαρχία
στον
Καρκίνο
Αδυναµία
στον
Αιγόκερω
Ανταπόκριση, Ένστικτο, Αστάθεια

Έξαρση
Πτώση

στον
στον

Ταύρο
Σκορπιό

Ιδιότητες της Σελήνης:
Η Σελήνη συσχετίζεται µε τη γέννηση, τον τοκετό, τη µητρότητα, µε
το πεπτικό σύστηµα, το στοµάχι και τους µαστούς. Με το συµπαθητικό
νευρικό σύστηµα, τα υγρά του σώµατος, τη θρέψη, τις ψυχικές
διαταραχές και τις προσωπικές έξεις. Με το σπίτι, την οικογένεια, τους
προγόνους. Με την ανταπόκριση και τη µνήµη. Η διέλευση της Σελήνης
από τα Ζώδια ορίζει µικρά χρονικά διαστήµατα, διάρκειας δυόµισι
ηµερών περίπου, στα οποία η γενική διάθεση του ατόµου και η
ψυχολογική τάση της µάζας, παρουσιάζουν κάποιο συγκεκριµένο
προσανατολισµό. ∆ιευκρινίζουµε βέβαια, πως οι παρακάτω αναφορές
αφορούν µόνο τη θέση της Σελήνης σε κάθε ένα από τα Ζώδια, χωρίς τις
όψεις που πιθανόν εκείνη να κάνει µε τους Πλανήτες, κατά τη διάρκεια
της ηµέρας.
Θετικές Ιδιότητες:
Παθητικότητα, υποµονή, καρτερία, εµµονή. Φαντασία, ευαισθησία.
Μητρότητα. Συµπάθεια. ∆εκτικότητα. Οξυµένη αντίληψη στις
επιχειρήσεις.
Αρνητικές Ιδιότητες:
∆υσθυµία. Στενή, µονολιθική νοοτροπία. Ευµετάβλητος. Ανίσχυρη
λογική.
Αναξιόπιστος,
εύπιστος,
στενόµυαλος,
µνησίκακος.
Η Σελήνη στον Κριό:
Όταν η Σελήνη βρίσκετε µέσα σ αυτό το Ζώδιο, οι τάσεις του εγώ
"πρώτος" που χαρακτηρίζουν τον Κριό εµφανίζονται έκδηλα, προπαντός
στις σχέσεις πατέρα-γιου. Είναι πιθανή η ύπαρξη ενός εύστροφου αλλά
άστατου νου. Η ψυχική διάθεση µπορεί να παρουσιάζει συχνές
157

Αστρολογία
µεταπτώσεις. Πολύς, φυσικός και ειλικρινής ενθουσιασµός, αλλά πρέπει
ν αναπτυχθεί ασυνείδητα η υποµονή. Η παρορµητικότητα, η βιασύνη,
µπορεί να οδηγήσει σε ατυχήµατα, στα οποία το άτοµο παρουσιάζει
κάποια ροπή. Τα καψίµατα και τα κοψίµατα από αιχµηρό αντικείµενο
είναι πολύ συχνά. Οι εµπύρετες καταστάσεις είναι επίσης πολύ πιθανές.
Στην διάρκεια της διέλευσης της Σελήνης στον Κριό η διάθεση του
ατόµου στρέφεται προς την έντονη δραστηριότητα, στη συναισθηµατική
παρορµητικότητα, στον ανταγωνισµό και στην επιθετικότητα. Το άτοµο
γίνεται τολµηρότερο στις προσπάθειές του και πιο εκδηλωτικό και
εκφραστικό. Όσα άτοµα είναι ντροπαλά αποκτούν µεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση. Η συγκεκριµένη θέση της Σελήνης στον Κριό επηρεάζει
θετικά ότι αφορά τα αθλήµατα που περιέχουν ανταγωνισµό, τα πράγµατα
που πρέπει να γίνουν γρήγορα, την διοχέτευση στην αγορά ενός
καινούργιου προϊόντος, τον προγραµµατισµό ταξιδιών, την εκκίνηση
καινούργιων δραστηριοτήτων µέσα από νέες πρωτοβουλίες, καθώς και
την εγγραφή σε γυµναστήριο. Αν η Σελήνη σχηµατίζει δυσµενείς όψεις
όταν διέρχεται από τον Κριό, παρουσιάζονται ξεσπάσµατα θυµού και
πάντα υπάρχει κίνδυνος ατυχηµάτων και πυρκαγιάς.

Η Σελήνη στον Ταύρο:
Η Σελήνη βρίσκετε σε µεγαλύτερη σταθερότητα στον Ταύρο. Η
παρορµητικότητα αντισταθµίζεται µε την επιµονή και την
αποφασιστικότητα. Αισιόδοξη και θετική προοπτική. Φιλόδοξος και
σταθερός στην δράση. Η Σελήνη σ αυτό το Ζώδιο ευνοεί συχνά τις
οικονοµικές
δραστηριότητες.
Ασυνήθιστα
κοινωνικός
τύπος.
Αισθησιασµός και ερωτισµός και ίσως κτητική συµπεριφορά, που
µερικές φορές κληρονοµείται από τη µητέρα. Με δυσµενή γωνία, αυτή η
τάση µπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες και πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο.
Πιθανή ευαισθησία στην περιοχή του λαιµού. Αυτή την περίοδο
επικρατεί γενικό ενδιαφέρον για τα πρακτικά και οικονοµικά θέµατα, τις
επιχειρήσεις και την απόκτηση χρηµάτων και περιουσίας καθώς και για
το σπίτι και την οικογένεια. Είναι ένα διάστηµα ηρεµίας και
συγκρατηµένων συναισθηµάτων. Μέρα καλή, λοιπόν, για τέχνη, για
δραστηριότητες που απαιτούν πολύ χρόνο, για την αγορά κατοικίας ή
ακίνητης περιουσίας γενικότερα, για άνοιγµα καινούργιου λογαριασµού
σε Τράπεζα. Είναι κατάλληλη µέρα για κοσµικά γεγονότα, όπως
συναυλίες, δεξιώσεις, πάρτι, ροµαντικά δείπνα, καθώς και για την
εδραίωση της κοινωνικής θέσης και των οικονοµικών ενός ατόµου. Αν η
Σελήνη σχηµατίζει αρνητικές όψεις, τότε προκαλεί στενοκεφαλιά,
συναισθηµατική επιµονή και υλιστική αντιµετώπιση των οικονοµικών
αναγκών, των απαιτήσεων και των επιθυµιών.
158

Αστρολογία

Η Σελήνη στους ∆ιδύµους:
Η διανοητική δύναµη που δίνει αυτή η θέση κάνει το άτοµο άπληστο
αναγνώστη ή πολυτεχνίτη. Περίπατοι, συχνές έξοδοι και περιπλανήσεις
έχουν πολύ ευεργετική επίδραση. Με δυσµενή γωνία, η νευρική ένταση
είναι συνηθισµένη. Η εµµονή, η περίσκεψη και η ικανότητα για λήψη
αποφάσεων πρέπει ν αναπτυχθούν µε ενσυνείδητη προσπάθεια. Αυτό το
διάστηµα γίνονται πολλά ταξίδια µε αυτοκίνητο και άλλα συγκοινωνιακά
µέσα. Η χρήση του τηλεφώνου και του ταχυδροµείου θα παρουσιάσουν
µεγάλη άνοδο. Το ενδιαφέρον που δείχνει το άτοµο για τα νέα και τις
επιδράσεις τους πάνω στο κοινό, θα προκαλέσει µια στροφή προς τις
διανοητικές αναζητήσεις, την αλληλογραφία, το διάβασµα και τις
επισκέψεις. Θετική ηµέρα για το εµπόριο, για τις αγοραπωλησίες µικρών
αντικειµένων, µέρα ευκαιριών για τους δηµοσιογράφους και για τους
συγγραφείς γενικότερα, για τις σπουδές, το σχολείο και τα µικρά ταξίδια.
Αν η Σελήνη Σχηµατίζει δυσµενείς όψεις όταν διέρχεται από τους
∆ιδύµους µπορεί να προκαλέσει προκαταλήψεις και κακοήθειες. Επίσης,
ίσως υπάρξουν προβλήµατα στις συγκοινωνίες, στις καθυστερήσεις τους
ταχυδροµείου, σύγχυση στις επικοινωνίες και µετάδοση ψευδών
πληροφοριών.
Η Σελήνη στον Καρκίνο:
Τα θετικά χαρακτηριστικά της Σελήνης είναι εξαιρετικά τονισµένα. Η
ανάγκη για προσφορά αγάπης και προστασίας κι ένα πολύ ανεπτυγµένο
οικογενειακό ένστικτο παρουσιάζουν έξαρση. Η κάποια φυσική ακαµψία
στις ανθρώπινες σχέσεις δεν πρέπει να αφεθεί να εξελιχθεί αρνητικά, σε
υπερβολική προσκόλληση - στο να αντλεί το άτοµο ψυχολογική δύναµη
από το άλλο πρόσωπο. Η κατανόηση στα αισθήµατα των άλλων είναι
συνηθισµένη, όπως και η ευαισθησία στις σχέσεις µε το άµεσο
περιβάλλον. Η θέση αυτή κάνει συνήθως τα άτοµα καλούς γονείς, πρέπει
όµως να ελέγχεται η τάση για αυταρχικότητα. ∆υνατή φαντασία και
ανώτερο επίπεδο αισθηµάτων. Στην διάρκεια διέλευσης της Σελήνης
στον Καρκίνο, το άτοµο ενδιαφέρεται για τα οικογενειακά και οικιακά
θέµατα. Όλοι, γενικά, και ειδικότερα οι γυναίκες θα παρουσιάσουν
συναισθηµατική ευαισθησία και θα συντονιστούν µε τις συναισθηµατικές
επαφές της οικογένειας. Τα ταξίδια θα περιοριστούν και το άτοµο θα έχει
την τάση να µένει στο σπίτι του. Θα δείξει γενικό ενδιαφέρον για τη
µαγειρική και το διαιτολόγιο και είναι πιθανό να κάνει καταχρήσεις στη
διατροφή. Γενικά αυτή η περίοδος είναι ευνοϊκή για διευθέτηση θεµάτων
που αφορούν το σπίτι αγορά οικιακών προϊόντων, και για αγορά ή
159

Αστρολογία
ενοικίαση κατοικίας και γενικά ακινήτων. Γενικά, στο διάστηµα αυτής
της διέλευσης, το άτοµα αναζητά τη συναισθηµατική ασφάλεια στα
πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αν υπάρξουν προσβολές,
µέχρι τη στιγµή που θα επιλυθούν, ίσως προκαλέσουν την επανεµφάνιση
παλαιών συναισθηµατικών σχέσεων και των υποσυνείδητων
αναµνήσεων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία προβληµάτων στις
οικογενειακές σχέσεις και την κατάχρηση στη διατροφή. Ακόµη, ίσως
υπάρξουν οικονοµικά προβλήµατα στην οικογένεια.

Η Σελήνη στο Λέοντα:
Η οργανωτική ικανότητα αυξηµένη, αλλά µπορεί να εξελιχθεί σε τάση
για "πατρονάρισµα". Πρόσχαρη διάθεση που οφείλεται σε φυσική
ευθυµία και αυτοπεποίθηση. Με δυσµενή γωνία, γίνετε έκδηλη η έπαρση,
η αυταρέσκεια, η επιδεκτικότητα και η υπεροψία. Τα αισθήµατα είναι
δυνατά, η αγάπη προσφέρεται γενναιόδωρα. Αρέσουν στο άτοµο
συνήθως οι εκλεπτυσµένες απολαύσεις. Η αφοσίωση και η αγάπη στην
πολυτέλεια είναι τονισµένες. Πιθανή η ροπή σε καταχρήσεις. Οι
προσωπικές αδυναµίες πρέπει να γίνονται ανεκτές. Είναι µία περίοδος
αυξηµένης δηµιουργικότητας, ζωντάνιας και εκφραστικότητας στο χώρο
του αθλητισµού και του θεάµατος. Το άτοµο έχει την τάση να εκτιµά
τους εντυπωσιακούς και δραµατικούς τρόπους ζωής. Αυτό µπορεί να
εκδηλωθεί ως ενεργό ενδιαφέρον για το θέατρο, την τέχνη, τη
διασκέδαση και τις άλλες εκφράσεις του ατόµου που απαιτούν
δηµιουργική φαντασία. Επίσης µπορεί να ενταθούν οι ερωτικές
επιδιώξεις του. Το άτοµο θα επιζητά έντονα την προσοχή των άλλων και
θα γίνει επιθετικότερο. Παρατηρούνται τάσεις κυριαρχίας πάνω στους
άλλους οι οποίες, αν φτάσουν στα άκρα, µπορεί να οδηγήσουν σε
προσωπικές διαµάχες. Αυτό το χρονικό διάστηµα, µπορεί συχνά να
προκαλέσει διαπληκτισµούς οι οποίοι, αν ενισχύονται από άλλες
διερχόµενες όψεις, ίσως καταλήξουν σε σοβαρές συγκρούσεις. Οι
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ίσως συναντήσουν προβλήµατα ιδίως αν
έχουν σχέση µε συνεταιρισµούς ή άλλες οµαδικές συνεργασίες. Στο
συναισθηµατικό τοµέα µπορεί να υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις ή
διαµάχες. Οι υποσυνείδητες αναµνήσεις και οι αντιδράσεις που είχε στο
παρελθόν, ίσως βγουν και πάλι στην επιφάνεια εµποδίζοντας την
προσπάθεια του ατόµου να εκφράσει την αληθινή συνειδητότητα και την
ταυτότητά του.

Η Σελήνη στην Παρθένο:

160

Αστρολογία
Η θέση αυτή δηµιουργεί ισχυρή τάση στο άγχος, που µπορεί να
βλάψει την υγεία. Αποτέλεσµα είναι συχνά σοβαρές στοµαχικές
παθήσεις. Μερικές φορές παρατηρείται µια συστολή και νευρικότητα.
Καλή επιχειρηµατική αντίληψη και σχολαστικό ενδιαφέρον για τις
λεπτοµέρειες. Εξαίρετη θέση για εργασία γραµµατέως. Η βιασύνη και η
έλλειψη αυτοπεποίθησης πρέπει να καταπολεµηθούν. Το αναλυτικό και
πρακτικό πνεύµα και µια δυνατή µνήµη κάνουν το άτοµο ικανό για
σπουδές και σκληρή εργασία, αν και είναι πιθανή κι εδώ η υπερβολική
προσήλωση στις λεπτοµέρειες. Πιθανή η ισχυρή έλξη προς ότι σχετίζεται
µε υγεία, χηµεία, βοτανολογία και κηπουρική. Αυτή η διέλευση στρέφει
το άτοµο προς θέµατα δίαιτας και υγείας και δηµιουργεί µία στάση
τυπικής αντιµετώπισης απέναντι στις εργασίες και τις άλλες καθηµερινές
πρακτικές ευθύνες. Αυτό το διάστηµα, το άτοµο απασχολείται
περισσότερο µε τη λεπτοµέρεια, την αποδοτικότητα, την υγιεινή, την
προσωπική συµπεριφορά και την κίνηση. Γι αυτό, κάνει γενική
καθαριότητα στο σπίτι, οργανώνει καλύτερα τις υποθέσεις του και
βελτιώνει την απόδοση της εργασίας του. Αγοράζει τροφές, ρούχα και
είδη υγιεινής µε µεγαλύτερη επίγνωση της οικονοµικής και πρακτικής
τους αξίας και χρησιµότητας. Μέρα καλή για ότι σχετίζεται µε το
εµπόριο, τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται µε
γραφειοκρατικές υπηρεσίες, τη διευθέτηση θεµάτων που απαιτούν υψηλή
αναλυτική ικανότητα και σηµασία στη λεπτοµέρεια, καθώς και για την
έναρξη µιας θεραπείας. Αν η Σελήνη σχηµατίζει αρνητικές όψεις ενώ
βρίσκεται σ αυτό το ζώδιο, ίσως επηρεάσει το άτοµο να παρουσιάσει µια
στάση υπερβολικής κριτικής στις απόψεις του σχετικά µε τη
λεπτοµερειακή µεθοδολογία, την αποδοτικότητα, την υγιεινή και τους
προσωπικούς τρόπους συµπεριφοράς που, συχνά, προκαλούν ενοχλήσεις
και εκνευρισµό στους άλλους. Όλα αυτά, θα φανούν κυρίως στις σχέσεις
του ατόµου µε τους φίλους και τους συγγενείς του. Μπορεί ακόµη να
εµφανιστούν προβλήµατα υγείας και δυσκολίες στη σωστή οργάνωση
των επαγγελµατικών και οικιακών θεµάτων.

Η Σελήνη στο Ζυγό:
Φυσική αβρότητα, γοητεία και διπλωµατικότητα. Το άτοµο έχει τη
βαθιά επιθυµία να αρέσει. Συµπεριφέρεται φιλικά, είναι ευχάριστο και
κατακτά συµπάθειες. Με δυσµενή γωνία, όµως γίνεται ιδιότροπο,
αλλοπρόσαλλο και κρίνει πολύ αυστηρά τους άλλους. Πρέπει να
αναπτύξει ενσυνείδητα την αυτοπεποίθηση. Θέλγεται από τη µουσική και
την ποίηση. Η θέση αυτή ευνοεί εξαιρετικά τη διπλωµατική
σταδιοδροµία. Το άτοµο αποδίδει καλύτερα όταν συνεργάζεται µε
161

Αστρολογία
άλλους ή συνεταιρίζεται, έτσι που η ευθύνη για τις αποφάσεις να
µοιράζεται ισοµερώς. Είναι µια περίοδος για συνεργασία και
συντροφικότητα. Θετικές οι προοπτικές για κάποιον για να
συνεταιρισθεί, να ιδρύσει µια Εταιρία (µε συνεργάτες), να δεσµευτεί µε
έναν συνέταιρο ή και σύντροφο, να αρραβωνιαστεί ή και να παντρευτεί
ακόµα. Καλή µέρα για υποθέσεις που πρέπει να διευθετηθούν µε
διπλωµατικό τρόπο, για επαφές µε τον κόσµο της τέχνης, της µόδας και
της οµορφιάς. Πρόκειται για µια περίοδο αυξηµένη κοινωνικότητας και
µεγάλου ενδιαφέροντος για ψυχολογικά θέµατα και τις δηµόσιες σχέσεις.
Υπάρχει µια γενική τάση του ατόµου να φέρεται ευγενικά και να έχει
πνεύµα συνεργασίας στον γάµο, στα νοµικά θέµατα και στις προσωπικές
του σχέσεις. Επίσης, θα ευνοηθούν τα καλλιτεχνικά και τα µουσικά
θέµατα. Αν η Σελήνη πλήττεται, τότε θα υπάρξουν προβλήµατα στις
προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις καθώς επίσης και υπερευαισθησία
του ατόµου ή έλλειψη ψυχικής επαφής µε τις πραγµατικές προθέσεις
του/της συντρόφου ή µη συµµετοχή σε κοινωνικές επαφές. Το θέµα του
γάµου µπορεί να συναντήσει ψυχολογικές δυσκολίες, προβλήµατα και
αδυναµία πρακτικής επαφής µε τις συναισθηµατικές καταστάσεις. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, το άτοµο θα πρέπει να διατηρεί την ηρεµία του και
να χειρίζεται τις καθηµερινές του υποθέσεις µε πρακτικό και λογικό
τρόπο. Όσον αφορά τα νοµικά ζητήµατα, είναι καλό ν αναβάλλονται
όπως, επίσης, και όλα τα σηµαντικά θέµατα που αφορούν το γάµο και τη
συναισθηµατική ζωή. Όσο διαρκεί αυτή η περίοδος, καλό είναι να πίνει
το άτοµο µεγάλες ποσότητες νερού προκειµένου να καθαρίσει τα νεφρά
του.
Η Σελήνη στο Σκορπιό:
Το επίπεδο των αισθηµάτων είναι υψηλό και χρειάζεται σταθερός,
θετικός προσανατολισµός τους. Έντονη ενεργητικότητα, προσωπικός
µαγνητισµός και αποφασιστικότητα. Το άτοµο αισθάνεται την ανάγκη να
εργάζεται σκληρά, αλλά και ν απολαµβάνει τη ζωή. Η υπεροψία και το
πείσµα είναι πιθανά. Με δυσµενή γωνία, δυσθυµία, µνησικακία, πάθος
για κατοχή, οξύθυµη διάθεση και µερικές φορές ανηθικότητα,
εξασθενίζουν τα θετικά χαρακτηριστικά που δείχνουν άλλες περιοχές του
ωροσκοπίου. Μερικές φορές βγαίνουν στην επιφάνεια εσωστρεφείς
τάσεις, αλλά για να καλύψουν εσωτερικές συγκρούσεις και πάθη. Μέρα
κατάλληλη για να διερευνηθούν και να αποκαλυφθούν µυστικά,
εµβάθυνση ή ενασχόληση µε απόκρυφα θέµατα και µεταφυσική, αλλά
και για ερωτικές ιστορίες άκρατου πάθους και έντασης. Η µέρα αυτή
ευνοεί επίσης τις επισκέψεις σε παραψυχολόγους και αστρολόγους,
καθώς και την έναρξη µιας ψυχαναλυτικής διαδικασίας. Είναι ένα
διάστηµα δραστηριοτήτων και εποικοδοµητικών προσπαθειών για τη
162

Αστρολογία
βελτίωση της κατάστασης στο σπίτι και στην εργασία. Αυτή η διέλευση
απελευθερώνει πολύ ενέργεια η οποία αν χρησιµοποιηθεί σωστά, µπορεί
να βοηθήσει το άτοµο να ξεκαθαρίσει τα θέµατα που εκκρεµούν στον
οικογενειακό και επαγγελµατικό τοµέα. Επίσης, στη διάρκεια αυτής της
περιόδου, το άτοµο έχει την τάση να θυµάται παλαιές µνησικακίες που
δηµιουργήθηκαν στον ερωτικό και οικονοµικό τοµέα. ∆εν είναι
κατάλληλη περίοδος για εγχειρήσεις, για αγορές ενδυµάτων ή για να
φορεθεί για πρώτη φορά ένα νέο ρούχο ή κόσµηµα. Αν η Σελήνη
πλήττεται, τότε µπορεί να δηµιουργηθεί µια εκδικητική διάθεση για
ανταπόδοση του κακού που έχουν κάνει στο άτοµο ή µια τάση
συµµετοχής σε µυστικές συνωµοσίες. ∆ιάφορα οικονοµικά προβλήµατα
µπορεί να εµποδίσουν τις προσπάθειές του για την ατοµική του βελτίωση
και την έκφραση της δηµιουργικότητάς του. Οι κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις δεν ευνοούνται όπως δεν ευνοείται και η έναρξη νέων
εγχειρηµάτων. Αυτό το διάστηµα είναι προτιµότερο να ξεκαθαριστούν
παλαιές εκκρεµότητες.

Η Σελήνη στον Τοξότη:
Συχνά ανήσυχος, αλλά γενικά αισιόδοξος, πρόσχαρος και οµιλητικός.
Μεγάλος βαθµός ανεξαρτησίας και αγάπη της ελευθερίας είναι κάτι το
συνηθισµένο, όπως και µια τάση ετοιµότητας για κάθε τι. Μεγάλη
ανάγκη για σωµατική άσκηση, που εκδηλώνεται συχνά µε επίδοση στα
σπορ. Η διαίσθηση είναι εξαιρετικά ανεπτυγµένη και δίνει στο άτοµο
κάπως προφητικό ύφος. Αµέλεια και συχνά απερισκεψία είναι αρνητικά
στοιχεία που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Συχνές οι αλλαγές διαµονής.
Ηµέρα καλή σε ότι αφορά τις δηµόσιες σχέσεις, την επίλυση νοµικών και
φορολογικών θεµάτων, ενώ ευνοείται, επίσης, η κατάθεση αιτήσεων
επίσηµων εγγράφων. Αυτή η διέλευση προκαλεί αυξηµένο ενδιαφέρον
για τα θέµατα εκπαίδευσης, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, τις ξένες
χώρες, τη διεθνή πολιτική ιδίως από τα µέλη που επηρεάζουν το άµεσο
περιβάλλον του ατόµου, τις αξίες του και τις οικονοµικές του υποθέσεις.
Αυτό το χρονικό διάστηµα, κάνει περισσότερα ταξίδια, οργανώνει
οικογενειακές εκδροµές και παρακολουθεί θρησκευτικές λειτουργίες.
Επιδιώκει να κάνει σχέσεις µε πιο ανοικτό και ειλικρινή ηθικό τρόπο και
να δηµιουργεί ένα συναίσθηµα ενότητας µέσα στο κοινωνικό και
πολιτιστικό περιβάλλον. Αν η Σελήνη πλήττεται και οι επιρροές που
δέχεται ενεργοποιούν ή ενισχύουν άλλες αρνητικές διελεύσεις, τότε,
µπορεί να δηµιουργηθούν δυσκολίες στα οικογενειακά θέµατα. Τα
νοµικά ζητήµατα ίσως δηµιουργήσουν νευρική ένταση στην οικογένεια
επιδεινώνοντας τα οικονοµικά προβλήµατα του ατόµου. Οι
υποσυνείδητες αναµνήσεις του και οι αντιδράσεις του παρελθόντος
163

Αστρολογία
µπορεί να επανεµφανιστούν και να προκαλέσουν δυσκολίες στο σωστό
προσανατολισµό του ατόµου, µε αποτέλεσµα να καταφεύγει συχνά σε
παραπλανητικά µέσα για να επιτύχει το σκοπό του.

Η Σελήνη στον Αιγόκερω:
Συγκρατηµένος, επιφυλακτικός, συνετός, αρετές που γίνονται έντονα
αισθητές. Ο κοινός νους και το πρακτικό πνεύµα µπορεί να φτάσουν σε
ακρότητες µε τη µορφή υπερβολικής επιφυλακτικότητας, κατήφειας και
αυστηρότητας στη ζωή. Στο άλλο άκρο της κλίµακας, το άτοµο το
διακρίνει επιδεκτικότητα. Στην εργασία του δείχνει αντίληψη, είναι ικανό
ν αναλάβει ευθύνες και µπορεί ν ανέβει στην ιεραρχία µε επίµονη
προσπάθεια. Η επιρροή της Σελήνης στον Αιγόκερω ευνοεί οποιαδήποτε
δραστηριότητα απαιτεί σταθερότητα, συνέπεια και κοινωνική
αναγνώριση, καθώς και για να εκφράσει κανείς τις φιλοδοξίες του, να
θέσει σε εφαρµογή τους στόχους του ή να ζητήσει χάρες και υποστήριξη
από υψηλά ιστάµενα πρόσωπα. Είναι µία περίοδος γενικού
ενδιαφέροντος για τα κοινά και τις επιχειρήσεις. Το άτοµο έχει την τάση
να φέρεται πρακτικά µε περισσότερη αυτοσυγκράτηση και τυπικότητα.
Αυτή η διέλευση ευνοεί την πρακτική οργάνωση των επιχειρήσεων και
ίσως ληφθούν µέτρα για τα γηρατειά και την ασφάλεια. Στη διάρκεια
αυτής της περιόδου πρέπει να δίνεται προσοχή στα αρνητικά
συναισθήµατα και στην κατάθλιψη. Αν µάλιστα η Σελήνη πλήττεται και
οι επιρροές ενισχύονται και από άλλες όψεις των διερχόµενων
Πλανητών, τότε το άτοµο ίσως αισθανθεί απογοήτευση και έντονη
απαισιοδοξία. Επίσης, µπορεί να παρουσιαστούν οικονοµικές
περιπλοκές. Οι συνεταιρισµοί και οι προσωπικές σχέσεις µπορεί να
συναντήσουν προβλήµατα λόγω της έλλειψης οργάνωσης ή κακής
χρήσης των κεφαλαίων.

Η Σελήνη στον Υδροχόο:
Τείνει συνήθως στον αντικοµφορµισµό και στην προσωπική
ανεξαρτησία. Φιλική διάθεση, ανθρωπισµός και καλοσύνη
υπογραµµίζονται έντονα. Πιθανή η ισχυρογνωµοσύνη και η
εκκεντρικότητα, συνήθως όµως όχι δυσάρεστη στους άλλους.
Πρωτοτυπία, ευφυΐα, επιστηµονική ικανότητα, είναι µέσα στις
δυνατότητές του. Συχνά επίσης κλίση στην αστρολογία. Η αγάπη στην
ανεξαρτησία µπορεί να οδηγήσει στη µοναξιά και στην αποτυχία στις
ερωτικές σχέσεις, το άτοµο όµως την ξεπερνά µε την αδιαφορία του.
Νευρική ένταση πιθανή κάτω από δυσµενή γωνία. Η άστατη
164

Αστρολογία
συµπεριφορά του, το κλείσιµο στον εαυτό του και οι απότοµες
µεταπτώσεις του χρειάζονται οπωσδήποτε έλεγχο, για να µην
εξουδετερώσουν τα θετικά στοιχεία. Ευνοούνται οι φιλικές σχέσεις και οι
οµαδικές δραστηριότητες καθώς και η διεύρυνση νέων εφευρέσεων και
τεχνολογικών ανακαλύψεων. Καλή θέση για οτιδήποτε σχετίζεται µε την
τεχνολογική πρόοδο, τις εφευρέσεις, την οµαδοποίηση ατόµων, την
παρέα µε φίλους ή την εδραίωση µιας νέας φιλίας, αλλά και για αγορά
ηλεκτρονικών συσκευών, υπολογιστών τηλεόρασης ή άλλων ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών. Η διέλευση αυτή κάνει το άτοµο περισσότερο
φιλικό µε αλτρουιστική διάθεση, δεκτικό σε νέες ιδέες και ασυνήθιστες
δραστηριότητες. Αν η Σελήνη πλήττεται, τότε το άτοµο θα έχει τυχαία
και απρόβλεπτη συµπεριφορά και εξαιτίας της γίνεται αναξιόπιστο όσον
αφορά την εκπλήρωση των ευθυνών και των υποχρεώσεων που έχει
αναλάβει.
Η Σελήνη στους Ιχθύες:
Εξαιρετικά δεκτικό άτοµο, συχνά µε µεγάλη καλοσύνη. Με δυσµενή
γωνία, µπορεί να είναι οκνηρός, αφελής, νευρικός και χωρίς πρακτική
ικανότητα, µε έντονη τάση για εύκολη αλλαγή γνώµης. Η ανάγκη να
πάρει αποφάσεις µπορεί να του προκαλέσει εσωτερικές συγκρούσεις. Η
δύναµη της φαντασίας είναι πολύ ανεπτυγµένη και υπάρχει συχνά
καλλιτεχνική ικανότητα, αλλά µπορεί να λείπει η συνέπεια στην
έκφραση. Το άτοµο έχει την τάση (που πρέπει επίσης να την αναγνωρίσει
και να την καταπολεµήσει) να αποθαρρύνεται εύκολα. Η θέση αυτή
ενισχύει τον αισθηµατισµό. Παρατηρείται και κάποια ροπή προς τις
καταχρήσεις, που πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί. Θετικές προοπτικές
για θαλάσσια ταξίδια, ενώ το ψάρεµα ή ένας περίπατος στην παραλία
µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χαλαρωτική κι ευχάριστη διαδικασία. Καλή
στιγµή για την ανάλυση και ερµηνεία ονείρων, για να εµπιστευτεί κανείς
τη διαίσθησή του, για να βοηθήσει ενεργά τα άτοµα που τον χρειάζονται
ή να ασχοληθεί µε φιλανθρωπίες. Ευνοούνται οι συναντήσεις µε
καλλιτέχνες όπως ποιητές, συγγραφείς, ζωγράφους ή γλύπτες, καθώς και
η πεζοπορία και ο χορός που ωφελούν τη φυσική κατάσταση. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, το άτοµο είναι εσωστρεφές και συχνά το
απασχολούν σοβαρά οι εσωτερικές ψυχικές του λειτουργίες. Στην
περίπτωση κατά την οποία η Σελήνη πλήττεται, προσβάλλονται και τα
νεύρα του. Είναι πιο ευαίσθητο στις ψυχολογικές επιρροές, στις
ανεπαίσθητες εντυπώσεις και στα ερεθίσµατα που υποσυνείδητα του
θυµίζουν παλαιότερες εµπειρίες. Επίσης, αποκτά µεγαλύτερη συνείδηση
της οµορφιάς και της καλλιτεχνικής δηµιουργικότητας στο άµεσο
περιβάλλον του. Σε τέτοιες όψεις, ίσως παρατηρηθεί συναισθηµατική
υπερευαισθησία και νευρωτικές τάσεις.
165

Αστρολογία

Ο Άρης στα Ζώδια
Κυριαρχία
στον
Κριό
Αδυναµία
στο
Ζυγό
Ενεργητικότητα, Πρωτοβουλία

Έξαρση
Πτώση

στον
στον

Αιγόκερω
Καρκίνο

Ιδιότητες του Αρη:
Ο Αρης χρειάζεται δυόµισι χρόνια περίπου για να περάσει µέσα από
όλα τα Ζώδια και παραµένει στο καθένα λίγο περισσότερο από δύο
Μήνες. Ο Αρης συσχετίζεται µε το µυϊκό και το ουρογεννητικό σύστηµα,
µε τους γεννητικούς αδένες, τους επινεφρίδιους αδένες, τα ερυθρά
αιµοσφαίρια και τους νεφρούς. Με τραυµατισµούς από κόψιµο και µε
εγκαύµατα. Με την επίδραση της ανδρικής φύσης και στα δύο φύλα. Με
την επιθετικότητα, τη θερµότητα, τα όπλα και τα αιχµηρά εργαλεία.
Θετικές Ιδιότητες:
Αποφασιστικότητα, αγάπη της ελευθερίας, πνεύµα πρωτοπορίας.
Ισχυρός ηγέτης σε στιγµή ανάγκης. Υπερασπιστής των αδυνάτων.
Ρωµαλέα σεξουαλικότητα.
Αρνητικές Ιδιότητες:
Επιθετικός,
ευερέθιστος,
βίαιος,
βάναυσος,
απερίσκεπτα
ριψοκίνδυνος, χωρίς προνοητικότητα. Ιδιοτελής, εριστικός, επιπόλαια
βιαστικός, αδιάφορος, για τις λεπτοµέρειες, άξεστος, φωνακλάς.
Ο Αρης στον Κριό:

166

Αστρολογία
Όταν ο Αρης βρίσκεται στο Ζώδιο του Κριού, δίνει ισχυρή ώθηση για
ανάληψη πρωτοβουλιών. Το άτοµο είναι εξαιρετικά δραστήριο και συχνά
µε πνευµατικά ενδιαφέροντα. Επιδίδεται σε υπερβολική διανοητική
δραστηριότητα, που µπορεί να οδηγήσει σε υπερκόπωση. Αγάπη στην
ανεξαρτησία, ειλικρίνεια. Ροπή προς τα ατυχήµατα από βιασύνη. Πρέπει
να ελέγχει τον παρορµητισµό και την επιθετικότητά του. Αυτό όµως θα
είναι δύσκολο, αν η γωνία είναι δυσµενής και παρουσιάζονται πολύ
τονισµένα τα αρνητικά στοιχεία του. Ελαφρά κοψίµατα και εγκαύµατα
είναι σχεδόν αναπότρεπτα. Ακµαία σεξουαλικότητα.

Ο Αρης στον Ταύρο:
Η θέση αυτή συµβάλει στη σταθερότητα που πλησιάζει την
ισχυρογνωµοσύνη. Το άτοµο εργάζεται σκληρά κι επίµονα και δείχνει
σηµαντικές πρακτικές ικανότητες. Είναι βραδυφλεγής, αλλά τα
ξεσπάσµατά του δύσκολα ελέγχονται και µπορεί να είναι δυσάρεστα
στους άλλους. Με δυσµενή γωνία µπορεί να εκδηλωθεί και βιαιότητα.
Υπάρχει κίνδυνος σοβαρών διαταραχών του λαιµού. Η θέση αυτή του
Αρη ασκεί ισχυρή επίδραση στα οικονοµικά και µπορεί το άτοµο να
κερδίζει πολλά µε σκληρή εργασία, αλλά είναι σπάταλο, γι αυτό πρέπει
να βοηθήσουν οι πιο πρακτικές πλευρές της θέσης του Πλανήτη για
εξισορρόπηση.
Ο Αρης στους ∆ιδύµους:
Η πνευµατική δραστηριότητα είναι τονισµένη, αλλά µπορεί να
υπάρχει νευρικότητα και τάση για σπατάλη δυνάµεων. Πρέπει ν
αναπτυχθεί µε προσοχή η ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής. ?τοµο
µε διανοητική και σωµατική ζωντάνια και πολύ οµιλητικό. Μερικές
φορές, δείχνει ή θαυµάζει σε άλλους µια ικανότητα στο γράψιµο. Αυτό
µπορεί να φανεί στην αλληλογραφία. Ποικιλία και αλλαγές στην
απασχόληση είναι απαραίτητα. Μπορεί όµως να λείπει η υποµονή και να
µένουν µισοτελειωµένες οι δουλειές χωρίς να υπάρχει πρόοδος. Με
δυσµενή γωνία ίσως εκδηλωθεί νευρική υπερένταση.

Ο Αρης στον Καρκίνο:
Η θέση αυτή έχει την τάση να ενθαρρύνει έναν υψηλό βαθµό
συναισθηµατισµού, που χρειάζεται σταθεροποίηση µε ενσυνείδητη
προσπάθεια. Εύκολα το άτοµο αναστατώνεται και χάνει την ευδιαθεσία
167

Αστρολογία
του, αν ο Αρης είναι σε δυσµενή γωνία. Υπάρχει επιµονή και φιλοδοξία,
αλλά λείπει µερικές φορές ο σταθερός προγραµµατισµός. Οι εντάσεις
δύσκολα χαλαρώνονται και προκαλούν συχνά στοµαχικές και νευρικές
διαταραχές. Πρωτοτυπία, ανεξαρτησία και αισθησιασµός είναι πολύ
τονισµένα χαρακτηριστικά. Η θέση αυτή γεννάει συχνά πολύ ισχυρή
επιθυµία για σπίτι και οικογένεια.

Ο Αρης στο Λέοντα:
Ενθουσιασµός και συναίσθηση του σκοπού είναι οι καλύτερες αρετές
του Αρη στον Λέοντα. Μια φυσική αίσθηση του δραµατικού στοιχείου
µπορεί να φτάσει σχεδόν ως τον µελοδραµατισµό, αν η γωνία είναι
δυσµενής. Η πλούσια φιλοδοξία, συνδυασµένη µε τον έµφυτο
ενθουσιασµό, µπορεί ν αποτελέσει ισχυρή κινητήρια δύναµη. Αρνητικές
ενδείξεις είναι ο υπερβολικός ενθουσιασµός και η τάση στον κοµπασµό.
Μεγαλοψυχία, στοργή και ειλικρινής αποστροφή προς τη µικροπρέπεια
είναι συνηθισµένες αρετές. Κοινωνικός χαρακτήρας, χαίρεται τη
συναναστροφή.
Ο Αρης στην Παρθένο:
Όσοι γεννιούνται µε τον Αρη στην Παρθένο είναι ικανοί στην
εργασία, αλλά στην καλύτερη περίπτωση έχουν ανάγκη να τους
διευθύνουν. Είναι συχνά φιλόδοξοι, αλλά µερικές φορές καθόλου
συνεπείς στις ευθύνες τους. Μπορεί να υποφέρουν από στοµαχικές ή
δερµατικές παθήσεις, αποτέλεσµα άγχους και υπερκόπωσης. Τα άτοµα
αυτά στεναχωρούνται υπερβολικά ακόµα και για µικροπράγµατα.
Μερικές φορές, η απορρόφηση από ασήµαντες λεπτοµέρειες κάνει το
άτοµο να χάνει την ουσία από το συγκεκριµένο πρόβληµα. Η πρακτική
ικανότητα είναι µεγάλη, συνδυασµένη µε εφευρετικότητα. Υπάρχει µια
τάση ανάµιξης παντού, µια τάση πολυάσχολου ατόµου.
Ο Αρης στο Ζυγό:
Μεταπτώσεις ενεργητικότητας, µερικές φορές το άτοµο γίνεται
νωθρό, άλλοτε παράφορα. Κάνει κάθε προσπάθεια για να συνάψει
ερωτικές σχέσεις και εξαντλεί όλη του την πειστικότητα µόνο στο να
"καταφέρει" την κοπέλα. Στην πραγµατικότητα, µια εριστική προσπάθεια
µπορεί να το υποκινεί στο να προσπαθεί να πείσει. Ερωτεύεται πολύ
γρήγορα και πολύ συχνά, και αποκτά έτσι πικρή πείρα, αλλά µερικές
φορές το πάθηµα δεν του γίνεται µάθηµα. Η εξωαισθητική αντίληψη
µπορεί εύκολα ν αναπτυχθεί.
168

Αστρολογία

Ο Αρης στο Σκορπιό:
Η θέση αυτή του Αρη χαρίζει βαθιά αισθήµατα. Αν κατορθωθεί ν
αναπτυχθούν θετικά, αποτελούν αληθινή δύναµη. Αν όµως (σύµφωνα µε
άλλες ενδείξεις του Ωροσκοπίου) η ενεργητικότητα και τα αισθήµατα
"µπλοκαριστούν", η αρνητική πλευρά µπορεί ν αποδεχτεί επικίνδυνη,
καταλήγοντας σε σκληρότητα, ζήλια και εκδικητικότητα. Τάση επίσης
προς τον µυστικισµό. Ροπή προς τα εκλεκτά φαγητά και ποτά, µερικές
φορές µε υπερβολή, ίσως σαν αντιστάθµισµα σε αισθηµατικές
απογοητεύσεις ή σε αδυναµία του ατόµου να εκφράσει θετικά τα
αισθήµατά του. Χρειάζεται δύναµη χαρακτήρα, για να κατανοήσει το
άτοµο τις µεγάλες δυνατότητες αυτής της θέσης του Αρη.
Ο Άρης στον Τοξότη:
Κοµπασµός συνδυασµένος µε νεανική ενεργητικότητα και έντονη
διανοητική δραστηριότητα. Ενθουσιασµός για νέους διαρκώς στόχους.
Μερικές φορές το άτοµο έχει ακραίες ιδέες, πέρα από την κοινή
αντίληψη. ∆ύσκολα διαχωρίζονται στο άτοµο αυτό η πρακτική δράση κι
ο ενθουσιασµός και πηγαίνουν και τα δυο µαζί όταν ο Αρης είναι σ αυτό
το Ζώδιο. Οι απόψεις του συχνά αποµακρύνονται από τις καθιερωµένες
και συµβατικές. Ο σκεπτικισµός και το θάρρος είναι συνηθισµένες
αρετές του. Όταν η γωνία είναι δυσµενής, παρατηρούνται τάσεις προς
την υπερβολή, κάτι που είναι δύσκολο να ελέγχεται πάντοτε.
Ο Άρης στον Αιγόκερω:
Η έντονη δραστηριότητα του ατόµου κατευθύνεται προς την
πραγµατοποίηση σκοπών στη ζωή, µε µεγάλη επιτυχία συχνά. Αν άλλες
περιοχές του Ωροσκοπίου δείχνουν φιλοδοξία, αυτή θα επικρατεί, ίσως
και αποκλείοντας κάθε τι άλλο. Η επιτυχία θα είναι σηµαντική, τόσο από
άποψη δηµοσιότητας όσο και από οικονοµική. Το άτοµο χρησιµοποιεί
προσεκτικά και εποικοδοµητικά τις δυνάµεις του. ∆εν ανέχεται τη
σπατάλη και τη µικρότητα. Έχει τάση για εξουσία και δύναµη, µπορεί
µερικές φορές να ξεφεύγει από τα χέρια του. Μπορεί να είναι ψυχρό και
απόµακρο στα συχνά ξεσπάσµατα θυµού.

Ο Άρης στον Υδροχόο:
Αν και παρορµητικό, το άτοµο είναι συνήθως αποφασισµένο να
169

Αστρολογία
επιτύχει τους σκοπούς του. Θεωρεί την ελευθερία πολύτιµο αγαθό. Οι
πνευµατικές του ικανότητες το οδηγούν προς την επιστήµη. Είναι πολύ
πιθανές αστάθµητες ενέργειές του, που µπορεί να δηµιουργούν ζητήµατα
µε τους φίλους του. Όταν υπάρξει ανάγκη, οι αντιδράσεις του είναι
άµεσες και ωφέλιµες. Το πρωτοποριακό πνεύµα του Αρη µπορεί να
εκδηλώνεται µε αγώνες ελευθερίας για το καλό των άλλων. Η
αισθηµατική πλευρά του Αρη δεν συµβιβάζεται µε τον ορθολογισµό ή
την απρόσωπη στάση του Υδροχόου και είναι πιθανή κάποια δυσαρµονία
στην αισθηµατική του ζωή.

Ο Άρης στυς Ιχθύς:
Το άτοµο αισθάνεται έντονη ψυχική ανάγκη να εργάζεται για τους
άλλους, ακόµα και µε αυταπάρνηση. Στην καλύτερη περίπτωση η
ενεργητικότητα του Άρη στους Ιχθύς µπορεί ν αποδώσει θαυµάσια
αποτελέσµατα προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά είναι απαραίτητη η
πρακτική ικανότητα, από άλλες περιοχές του Ωροσκοπίου, για να
αξιοποιηθεί απόλυτα αυτή η ευνοϊκή θέση. Αν λείπει η πρακτική δύναµη,
η ενεργητικότητα σπαταλιέται µέσα στην ακαταστασία και τη σύγχυση.
Αν η γωνία είναι δυσµενής, οδηγεί συχνά σε νωθρότητα.

170

Αστρολογία

Ο Ερµής στα Ζώδια
Κυριαρχία στους ∆ιδύµους και στην Παρθένο - Έξαρση στην
Παρθένο
Αδυναµία στον Τοξότη - Πτώση στους Ιχθύς
Επικοινωνία
Ιδιότητες του Ερµή:
Ο Ερµής συσχετίζεται µε την ευφυΐα, τον εγκέφαλο, τον συντονισµό
του νευρικού συστήµατος. Με το αναπνευστικό σύστηµα, µε τη νοητική
λειτουργία και µε τον θυρεοειδή. Επίσης, µε καθηµερινά ταξίδια.
Θετικές Ιδιότητες:
Ισχυρή έφεση για απόκτηση γνώσεων και µετάδοσή τους σε άλλους.
ατοµο µε σηµαντική ικανότητα λογικής κρίσης, αντίληψη, ευφυΐα,
ευστροφία, εξαιρετική δεινότητα στη συζήτηση και την ανάπτυξη
επιχειρηµάτων, καλλιεργηµένο.
Αρνητικές Ιδιότητες:
Ασυνεπής, υπερβολικός σε επικρίσεις. Ερευνητικός, χωρίς
συναίσθηση σκοπού. Ανεξέλεγκτη νευρική ενεργητικότητα, που
δηµιουργεί διανοητική ένταση ή στασιµότητα. Ευφράδης, πονηρός,
δηκτικά σαρκαστικός, κυνικός.

Ο Ερµής στον Κριό:
Γρήγορη σκέψη και παρρησία, µερικές φορές επίσης ετοιµότητα
πνεύµατος και ειρωνική διάθεση. Η αυτοεπιβεβαίωση υποβόσκει
οπωσδήποτε. Η απερισκεψία κι η εριστική διάθεση µπορεί να είναι το
αποτέλεσµα, αν ο Ερµής βρίσκεται σε δυσµενή γωνία. ∆ιανοητική
ένταση ή νευρικότητα µπορεί να προκύψει από έλλειψη πνευµατικού
κινήτρου. Ο αυθορµητισµός ο βασικός τρόπος οµιλίας, η ανεπάρκεια
προγραµµατισµού, µπορεί να εµποδίσουν την πρόοδο, αλλά, αν ο Ερµής

171

Αστρολογία
δεν βρίσκεται σε πολύ δυσµενή γωνία, η πρώτη απόφαση είναι συνήθως
η ορθή.

Ο Ερµής στον Ταύρο:
Πρακτικό και σταθερό µυαλό. Χρειάζεται χρόνο για ν αφοµοιώσει
δεδοµένα και ενθάρρυνση για ν αντικρίσει τις γνώµες άλλων και ν
αναπτύξει ευέλικτη κρίση, επειδή η ισχυρογνωµοσύνη και οι άκαµπτες
αντιλήψεις µπορεί ν αποδεχτούν ισχυρά αρνητικά στοιχεία. Γενικά,
άτοµο πρόσχαρο και µε εκλεπτυσµένη κρίση, ικανό να εκτιµήσει το
καλλιτεχνικό και το ωραίο.

Ο Ερµής στους ∆ιδύµους:
Μεγάλη αστάθεια και διπροσωπία. Πολύ συχνή µεταστροφή γνώµης.
Εφευρετικό, φοβερά εύστροφο, επιχειρηµατικό και ζωντανό µυαλό,
ικανό συνήθως να µην επηρεάζεται από προλήψεις. Η επιθυµία για
πλατιές γνώσεις συχνά πληρώνεται ακριβά µε υπερένταση που φτάνει
στο άγχος ή και στη σύγχυση. Αν και το άτοµο δίνει την εντύπωση του
καλά πληροφορηµένου, έχει την τάση να αρκείται σε επιπόλαιες
προσεγγίσεις (λ.χ ο παρουσιαστής της τηλεόρασης που περνάει µε µια
µατιά σπουδαία γεγονότα, ο ερασιτέχνης σε αντιδιαστολή µε τον
επαγγελµατία). Ικανός και µαχητικός συζητητής, αν και φλύαρος και
µερικές φορές κενός από αισθήµατα.

Ο Ερµής στον Καρκίνο:
∆υνατή µνήµη και φαντασία συχνά υπέρµετρη, που µπορεί ν
αποδώσουν κάτι θετικό και δηµιουργικό. Το άτοµο όµως έχει και µια
ισχυρή τάση να ζει στο παρελθόν, αδιαφορώντας για το µέλλον. Μεγάλη
ισχυρογνωµοσύνη, που µπορεί όµως ν αλλάξει στα καθηµερινά
ζητήµατα. Εξαιρετική καλοσύνη, ευαισθησία σκέψεων και περίσκεψη.
Ισχυρή διαίσθηση και κάποια τάση στην ονειροπόληση και ίσως αγάπη
στη λυρική ποίηση και στη µουσική. Αναπτυγµένη αίσθηση του ρυθµού.
Αδικαιολόγητες αγωνίες, φοβίες και στενότητα σκέψης, είναι τάσεις που
πρέπει να κατανικηθούν.

Ο Ερµής στο Λέοντα:

172

Αστρολογία
Πρόσχαρο και αισιόδοξο άτοµο, που συχνά όµως το διακρίνει
ισχυρογνωµοσύνη και δογµατισµός, που µπορεί να το οδηγήσει και στην
καταπίεση των άλλων. Αγαπά τις απολαύσεις, είναι ικανό ν αναλάβει
ευθύνες, έχει συνήθως καλές οργανωτικές ικανότητες. Τα αρνητικά
χαρακτηριστικά του είναι οι απότοµοι τρόποι, η ροπή στις προλήψεις, η
έπαρση. Το διακρίνει συχνά αναπτυγµένη διαίσθηση, δηµιουργικότητα
και αντίληψη της τέχνης. Επίσης, στοργή για τα παιδιά και ικανότητα στη
µεταχείρισή τους. Καλή ένδειξη για εκπαιδευτικούς.

Ο Ερµής στην Παρθένο:
Πολύστροφο, πρακτικό και καλλιεργηµένο µυαλό, διακριτικός, αλλά
ίσως υπερβολικός στην κριτική του και σε αδιάκοπη νευρική ένταση.
Αναλυτική και τολµηρή προσέγγιση στα προβλήµατα, χαρακτηριστικά
χρήσιµα για µακροχρόνια και επίµονη έρευνα. Σχολαστικά λεπτολόγος
και πολλές φορές εγωκεντρικός. Μαθαίνει εύκολα και έχει ίσως κλίση
στην επιστήµη ή το κριτικό δοκίµιο. Σκεπτικιστής. Ενδιαφέρεται
υπερβολικά για την υγεία του, την υγιεινή και το διαιτολόγιό του. Είναι
ίσως χορτοφάγος. Ο Ερµής, όταν βρίσκεται σε δυσµενή γωνία σ αυτό το
Ζώδιο, το δικό του, µπορεί να κάνει το άτοµο υπερβολικό, σχολαστικό,
να χάνει το µέτρο και να γίνεται γκρινιάρης.

Ο Ερµής στο Ζυγό:
Ατοµο ικανό να κρίνει σύµφωνα πάντα µε τις επιταγές της λογικής, να
βλέπει τα πράγµατα από τις δύο απαραιτήτως όψεις τους, αλλά
εξαιρετικά αναποφάσιστο και ανυπόφορα αναβλητικό. Αυτό που του
λείπει ίσως είναι η πρακτική σκέψη. Μερικές φορές, ένας
καλλιεργηµένος πνευµατικά συνεργάτης µπορεί να του παρέχει την
υποκίνηση, που την έχει απόλυτα ανάγκη για ν αναπληρώσει αυτή την
έλλειψη. Στην καλύτερη περίπτωση, πρόκειται για άτοµο µε
ισορροπηµένη σκέψη και συµπαθητικό. Όταν όµως ο Πλανήτης
βρίσκεται σε δυσµενή γωνία, παρατηρείται αδύνατη θέληση και ίσως
έλλειψη τακτ.

Ο Ερµής στο Σκορπιό:
Οξύς νους, µε ανεπτυγµένη τη διαίσθηση. Εξαιρετική ικανότητα
συγκέντρωσης της προσοχής, πολύ έξυπνος, αλλά µπορεί και σαρκαστής,
173

Αστρολογία
δογµατικός, ζηλιάρης, µνησίκακος, καχύποπτος, ακόµα και µε ψυχική
σκληρότητα. Υπάρχει ίσως µια γενική τάση προς το έγκληµα, τον
υπόκοσµο, το µυστήριο και τις "δυνάµεις του σκότους" (ιδιαίτερα όταν ο
Ήλιος κατέχει το Ζώδιο). Ατοµο ικανό να λύνει δύσκολα προβλήµατα µε
πρακτικό τρόπο. Η εκλογή του σωστού τρόπου ενέργειας και η εµµονή σ
αυτόν είναι από τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς του Σκορπιού.
Χρειάζεται ενσυνείδητη ανάπτυξη της πνευµατικής ευελιξίας.
Ο Ερµής στον Τοξότη:
Η θέση αυτή του Ερµή φανερώνει συχνά τον ακούραστο µελετητή,
που έχει διαρκώς ανάγκη να µοχθεί πνευµατικά. Γενικά, πλατύς νους,
ικανός να συλλαµβάνει αµέσως µια κατάσταση. Αν όµως ο Ερµής
βρίσκεται σε δυσµενή γωνία, τότε είναι µειωµένη η συγκέντρωση της
προσοχής και µπορεί να υπάρχει νευρικότητα. Η ειλικρίνεια και το
αίσθηµα δικαιοσύνης, είναι συνήθως έντονα χαρακτηριστικά.
Συνηθισµένο το ταλέντο στο γράψιµο. Η αστάθεια και η διπροσωπία
είναι συνηθισµένα χαρακτηριστικά.

Ο Ερµής στον Αιγόκερω:
Ατοµο µε ορθολογικό και σοβαρό νου, ψυχρό και υπολογιστικό.
Γενικά, φιλόδοξο, υποµονετικό, προσεκτικό και πρακτικό και, αν και όλη
του η προσωπικότητα δεν καταπιέζεται (όπως µπορεί να δείχνουν άλλες
περιοχές του Ωροσκοπίου), αποβλέπει πάντα σε ξεχωριστούς στόχους
στη ζωή του. Μεθοδικό και τυπικό, προπαντός στη λήψη αποφάσεων.
Μπορεί να υπάρχει κάποια τραχύτητα και τάση προς ταπεινές µεθόδους.
Πιθανές βραβεύσεις στο σχολείο. Συνήθως, ιδιαίτερη ικανότητα στο
µάθηµα της λογικής και δυνατή µνήµη. Αν όµως ο Πλανήτης βρίσκεται
σε δυσµενή γωνία, µια κάποια στενότητα της σκέψης µπορεί να ζηµιώσει
έναν κατά τα άλλα αξιόπιστο και σταθερό χαρακτήρα.

Ο Ερµής στον Υδροχόο:
Πρωτότυπος, επινοητικός µε αναπτυγµένη διαίσθηση. Αν και "βλέπει
µακριά" αληθινός νους της "Εποχής του Υδροχόου" το άτοµο αυτό
µπορεί να εµµένει µε πείσµα στις αντιλήψεις που έχει διαµορφώσει.
Ενδιαφέρεται και έχει κλίση για τις σύγχρονες επιστήµες (ιδιαίτερα τις
σχετικές µε τα µέσα επικοινωνίας, όπως η τηλεόραση) και ίσως, ειδικά,
για την αστρονοµία και την αστρολογία. Μερικές φορές, και για τη
µεταφυσική. Μπορεί να εµφανιστούν και εκκεντρικότητες. Οι
174

Αστρολογία
πνευµατικές ενασχολήσεις του µπορεί να είναι άστατες, έχει όµως
συνήθως εξαιρετικά σωστή κρίση για την ανθρώπινη φύση.
Ο Ερµής στους Ιχθύες:
Καλοσύνη και ευσπλαχνία. Χαρακτήρας συγκαταβατικός και
ευαίσθητος. Η επιλησµοσύνη και η αφηρηµάδα µπορεί ν αποτελούν
σοβαρά εµπόδια στον δρόµο του. Μπορεί να έχει εξαιρετικά γόνιµη
φαντασία, αλλά πρέπει να ελέγχει τη διαίσθησή του εκεί όπου τείνει να
υποκαταστήσει τις νοητικές του ικανότητες. Έχει τάση προς τον
µυστικισµό. Πληθωρικός συναισθηµατισµός, που απαιτεί κάποια θετική
διέξοδο, ίσως στην ποίηση, τη συγγραφική δηµιουργία, τον χορό κλπ.
Καλός συχνά στην κωµωδία και τη µιµική και γενικά ταλέντο στο να
ψυχαγωγεί τους άλλους.

175

Αστρολογία

Ο ∆ίας στα Ζώδια
Κυριαρχία
στον
Αδυναµία
στους
Επικοινωνία

Τοξότη
∆ιδύµους

-

Έξαρση
Πτώση

στον
στον

Καρκίνο
Αιγόκερω

Ιδιότητες του ∆ία:
Ο ∆ίας χρειάζεται 12 χρόνια περίπου για να συµπληρώσει το ταξίδι
του και στα 12 Ζώδια του Ζωδιακού Κύκλου και έτσι κάθε 12 χρόνια
επιστρέφει στην ακριβή θέση που είχε τη στιγµή της γέννησής µας. Ο
Πλανήτης µπορεί να είναι σε θέση γέννησης µόνο για µια βδοµάδα αλλά
η επιρροή του έχει την τάση να χρωµατίζει ολόκληρο το έτος. Το έτος
της επιστροφής του ∆ία θα είναι ευνοϊκό (εκτός αν ζούµε κάτω από πολύ
βαριές, µακροπρόθεσµες προόδους µε βάθος, ή κάτω από διελεύσεις που
µας εµποδίζουν). Συνήθως το τέλος ενός τέτοιου έτους θα µας αφήσει σε
πιο ικανοποιητική οικονοµική κατάσταση απ όσο µας βρήκε η αρχή του.
Είναι πολύ πιθανόν ότι θα πάµε µπροστά και µε άλλους τρόπους, ίσως µε
µια προαγωγή ή αρπάζοντας τις πολύ καλές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται. Μπορεί επίσης σε αυτήν την περίοδο να ταξιδέψουµε
πιο µακριά απ όσο στο παρελθόν και να υπογράψουµε συµβόλαια που θα
ενισχύσουν στο µέλλον τη θέση µας. Σε γενικές γραµµές στον ∆ία αρέσει
πάρα πολύ να δέχεται µια ελαφρά ώθηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Η
επιρροή του κάνει θαύµατα αν πάρετε πρωτοβουλίες αλλά, ακόµα και αν
δεν σας χαρακτηρίζει ο δυναµισµός, θυµηθείτε ότι έφτασε η στιγµή να
τον αποκτήσετε. Τώρα µπορείτε να προβάλλετε τις ιδέες σας για το
µέλλον και να ωθήσετε τον εαυτό σας στην κατεύθυνση που πραγµατικά
θέλει να ακολουθήσει. Οι προσπάθειες που κάνετε σε αυτήν την εποχή,
σπάνια πηγαίνουν χαµένες και οι ευκαιρίες παρουσιάζονται για να τις
εκµεταλλευθείτε. Ίσως να πρέπει να εργαστείτε σκληρά για να πάρετε
όσα περισσότερα µπορείτε από αυτήν την εκπληκτική επίδραση.
Ο ∆ίας συσχετίζεται µε τη γνώση, τις προχωρηµένες σπουδές, τη
φιλοσοφική στάση, τη θεωρητική σκέψη. Με τη θρησκεία. Με το συκώτι
και την υπόφυση. Με τα πανεπιστήµια, τις µεταπανεπιστηµιακές
σπουδές, τις ξένες χώρες και γλώσσες. Με την έκδοση βιβλίων.
Θετικές Ιδιότητες:

176

Αστρολογία
Αισιόδοξος, γενναιόδωρος, πιστός, πρόσχαρος τύπος, αγαθή φύση.
Αισθήµατα δικαιοσύνης και συµπόνιες. Πλατιά αντίληψη, σωστά
κατευθυνόµενες διανοητικές δυνάµεις.
Αρνητικές Ιδιότητες:
Τυφλά αισιόδοξος, εξτρεµιστής. Σπάταλος, φιλήδονος, χαρτοπαίκτης,
εκκεντρικός, µη νοµοταγής, επαρµένος. Αστάθεια και ασυνέπεια στις
πεποιθήσεις. Ανάγκη για συνεχείς αλλαγές, απερισκεψία.

Ο ∆ίας στον Κριό:
Η θέση αυτή δηµιουργεί µεγαλόψυχο και ενθουσιώδη χαρακτήρα.
Είναι συχνά αυτάρκης, έχοντας την αγάπη προς την ελευθερία τόσο του
∆ία όσο και του Κριού. Οι κίνδυνοι πρέπει να σταθµίζονται προσεκτικά,
είτε είναι σε δυσµενή γωνία ο ∆ίας είτε όχι. Στην πρώτη περίπτωση,
επίδειξη τόλµης, εκκεντρικότητα και υπεραισιοδοξία. Στην καλύτερή του
θέση στον Κριό ο ∆ίας χαρίζει πρωτοποριακό πνεύµα και θετική
θεώρηση. Η τάση του ατόµου ν αναπτύξει τις πνευµατικές του
δυνατότητες µπορεί να αποφέρει πλούσιους καρπούς.

Ο ∆ίας στον Ταύρο:
Ροπή στην καλοζωία, τα εκλεκτά φαγητά και τις ανέσεις. Το άτοµο
έχει συνήθως σωστή κρίση, είναι αξιόπιστο και καλόκαρδο. Τείνει προς
τα υλικά αγαθά και τη συσσώρευση χρήµατος, που το ξοδεύει για τις
ανέσεις του αγαπηµένου του προσώπου. Μοιράζει συνήθως απλόχερα τα
πλούτη του, αλλά µε ειλικρίνεια και πολύ προαίρεση και όχι µε ιδιοτελείς
σκοπούς. Η θέση αυτή µπορεί να δείχνει έλλειψη ευγενικών φιλοδοξιών
και, όταν η γωνία είναι δυσµενής, µπορεί να οδηγήσει στη φιληδονία, σε
ηπατικές παθήσεις (εξαιτίας της πολυφαγίας) και στο κυνήγι γενικά των
απολαύσεων, που µπορεί να οδηγήσει ακόµη και ως την ηθική
νωθρότητα.
Ο ∆ίας στους ∆ιδύµους:
Η θέση αυτή φανερώνει πλατιά σκέψη και πολυπραγµοσύνη. Μια
τάση προς την επιπολαιότητα µπορεί να εµποδίσει την πρόοδο που είναι
δυνητικά κατορθωτή στον πνευµατικό τοµέα. Το ενδιαφέρον
διαµοιράζεται σε πολλά µαζί πράγµατα. Ο σκεπτικισµός µπορεί να
177

Αστρολογία
εναλλάσσετε µε την ευπιστία. Γενικά, πρόκειται για άτοµο έξυπνο από
κάθε έποψη. Ο ∆ίας και οι ∆ίδυµοι είναι εξαίρετος συνδυασµός για
καθηγητές γυµνασίου. Όταν η γωνία είναι δυσµενής, µπορεί το άτοµο να
δείχνει πονηριά και αδιακρισία, άστατο χαρακτήρα και αδιάκοπη
ανησυχία.
Ο ∆ίας στον Καρκίνο:
Πολύ καλοσύνη, καλή καρδιά και γενναιοψυχία. Τα αισθήµατα
ευσπλαχνίας και στοργής είναι έντονα και εκδηλώνονται µε όλη τους τη
δύναµη. Οι αντιλήψεις του ατόµου, σε ζητήµατα όπως οι θρησκευτικές
πεποιθήσεις, µπορεί να είναι ευµετάβλητες. Το συναισθηµατικό επίπεδο
είναι υψηλό. Σε δυσµενή γωνία, το άτοµο παρουσιάζει τάση ή επιθυµία
να µένει προσκολληµένο σε πρόσωπα που το ενδιαφέρουν αισθηµατικά.
Η διαίσθηση και η φαντασία είναι διάχυτες και αξίζει να αναπτυχθούν µε
ενσυνείδητη προσπάθεια. Μπορεί να υπάρχει ενθουσιασµός για τα
φαγητά, την προετοιµασία τους, τη σπιτική ζωή γενικά. Είναι πιθανή µια
σηµαντική επιχειρηµατική ικανότητα.

Ο ∆ίας στο Λέοντα:
Πρόθυµος για προσφορά βοήθειας, στοργικός µεγαλόψυχος. Έξυπνος,
φιλόδοξος. Του αρέσει κάπως το µεγαλείο κι η επίδειξη. Συνδυάζει τη
δύναµη και την υπόληψη µε τάση αυτοπροβολής, που φαίνεται στην
εκλογή φορεµάτων. Όταν η γωνία του Πλανήτη είναι δυσµενής, δείχνει
φαντασµένος, µισαλλόδοξος, σπάταλος, καυχησιάρης και σνοµπ. Μπορεί
να δείξει δηµιουργικό ταλέντο στο θέατρο ή ως δάσκαλος και γενικά σε
απασχόληση µε παιδιά και νέους. Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες.
Η επίδοσή του σε πνευµατικές-καλλιτεχνικές δραστηριότητες
αποδεικνύεται αποδοτική.

Ο ∆ίας στην Παρθένο:
Κριτικό πνεύµα, ψύχραιµο αντίκρισµα των πραγµάτων. Καλοσύνη και
ευσυνειδησία, αλλά και σκεπτικισµός, ίσως ως τα άκρα. Με δυσµενή
γωνία, οι πρακτικές ικανότητες µπορεί να εξουδετερωθούν από έπαρση
και κυνισµό, αφηρηµάδα και αµέλεια. Ο ∆ίας σ αυτό το Ζώδιο µπορεί να
δηµιουργήσει προβλήµατα µε τα έντερα, το συκώτι και το στοµάχι,
προπαντός αν βρίσκεται σε δυσµενή γωνία. Χρειάζεται δηµιουργική
στάση να ισορροπήσει τη στενότητα πνεύµατος και την υπερβολική

178

Αστρολογία
προσήλωση στις λεπτοµέρειες. Η τεχνική και επιστηµονική αντίληψη
είναι συνηθισµένες αρετές στο άτοµο αυτό.

Ο ∆ίας στο Ζυγό:
Τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά του ∆ία σ αυτό το Ζώδιο
διαγράφονται καθαρά. Σε ευνοϊκή γωνία, το άτοµο το διακρίνει
συµπόνια, πνεύµα φιλοξενίας, ευσπλαχνία και καλλιτεχνική κλίση. Στην
αντίθετη περίπτωση, νωθρότητα, ροπή στις απολαύσεις, έπαρση και
ευµετάβλητος χαρακτήρας. Είναι άτοµο πολύ κοινωνικό και αξιαγάπητο,
απεχθάνεται τη µοναξιά κι έχει ανάγκη κάποιας συντροφιάς. Στον
οικονοµικό τοµέα, επίσης, όσοι έχουν ∆ία σ αυτό το Ζώδιο ωφελούνται
από τη συνεταιρική εργασία. Το "άνοιγµά" τους στη ζωή είναι πολύ
πιθανό κάτω από τέτοιες συνθήκες. Η ανεξαρτησία δεν είναι πολύ έντονη
και θα πρέπει ν αναπτυχθεί.

Ο ∆ίας στο Σκορπιό:
Αυτή η θέση του Πλανήτη χαρίζει δύναµη θέλησης, αναλυτική
επιδεξιότητα και ικανότητα για βαθιά αισθήµατα. Η αγάπη για τη ζωή
είναι ισχυρή. Οι τάσεις υπερβολής του ∆ία µπορεί να προκαλέσουν
ένταση από φόρτο πνευµατικής εργασίας ή από καταχρήσεις.
Επιβάλλεται ενσυνείδητη προσπάθεια για µετριασµό. Σε περίπτωση που
η γωνία είναι δυσµενής, το άτοµο χαρακτηρίζεται από υπεροψία, έπαρση,
επιθετική στάση καθώς και από τάση καχυποψίας. Αν υπάρχει ικανότητα
στο γράψιµο, µπορεί να αξιοποιηθεί σε µυθιστορήµατα αστυνοµικών
περιπετειών και µυστηρίου.

Ο ∆ίας στον Τοξότη:
Τονίζονται τα θετικά χαρακτηριστικά του ∆ία. Η διανοητική
ικανότητα µπορεί ν αναπτυχθεί ως τον µεγαλύτερό της βαθµό. Αυτή η
θέση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την λογοτεχνία, καθώς και για τη
διαµονή στο εξωτερικό. Επίσης, για φιλοσοφικές και αρχαιολογικές
µελέτες και για σπουδές γλωσσών ή της νοµικής επιστήµης. Το άτοµο το
διακρίνει αισιοδοξία, φιλοσοφική στάση και πλατύς οραµατισµός. Η
αγάπη για τα σπορ και για τα ζώα, ιδιαίτερα τα άλογα, είναι
συνηθισµένη. Στο ανώτατο πνευµατικό επίπεδο, πρόκειται για τον
ολοκληρωµένο σοφό, το καθηγητή Πανεπιστηµίου, τον φιλόσοφο και τον
ανώτατο κληρικό.
179

Αστρολογία

Ο ∆ίας στον Αιγόκερω:
Ισχυρό αίσθηµα ευθύνης και επινοητικότητα. Η επιτυχία συχνά
πραγµατοποιείται βαθµιαία, µε σκληρή κι ευσυνείδητη εργασία. Η
επιφυλακτικότητα κι ο αυτοέλεγχος φτάνουν µερικές φορές ως την
ακαµψία. Συµβατικές και ορθόδοξες πεποιθήσεις και γενικές απόψεις.
Μερικές φορές, το άτοµο είναι δύσθυµο και σκυθρωπό, οι σκέψεις του
είναι ζοφερές και αρνητικές. Το πνεύµα οικονοµίας µπορεί να
καταντήσει τσιγγουνιά. Σταθερό και πρακτικό µυαλό, µε δύναµη
συγκέντρωσης. Η δυσµενής γωνία οδηγεί σε θρησκοληψία,
µισαλλοδοξία, στενοκεφαλιά και εγωκεντρισµό.

Ο ∆ίας στον Υδροχόο:
Ανθρωπιστής, αµερόληπτος, µε αναπτυγµένη κοινωνικότητα. ∆εν
λείπει η δύναµη φαντασίας και η πρωτοτυπία, πρέπει να καλλιεργηθούν
και τα δύο παράλληλα. Είναι ζωηρό το αίσθηµα δικαιοσύνης και η
αναζήτηση των αιτιών. Οι υψηλότερες πνευµατικές τάσεις εκδηλώνονται
συχνά στη φιλανθρωπία, την επιστήµη και τη µουσική. Το άτοµο το
διακρίνει πνεύµα ανοχής, συµπόνια και ανεξαρτησία. Με δυσµενή γωνία
είναι αδιάκριτο, µισαλλόδοξο, µε αλλόκοτες αντιλήψεις και αστάθεια
στους σκοπούς.

Ο ∆ίας στους Ιχθύες:
Μια εξαιρετικά καλή Πλανητική θέση για κληρικούς και για άτοµα
που τους συγκινεί η θρησκεία, ακόµα συχνά εµφανίζεται και στα
Ωροσκόπια των γιατρών, των νοσοκόµων και των κτηνιάτρων.
Επικρατούν η συµπόνια, η φιλανθρωπία και η καλή διάθεση. Η όλη
προσωπικότητα ακτινοβολεί πρόσχαρη αφέλεια και φιλική εγκαρδιότητα.
Υπάρχει όµως νευρικότητα και αναποφασιστικότητα στο άτοµο, που
χρειάζεται ίσως κάποια αντίδραση. ∆ιαθέτει δύναµη φαντασίας και
συναισθηµάτων και εντυπωσιακή διάνοια. Με δυσµενή γωνία µπορεί να
εµφανιστεί αναξιοπιστία στις συναλλαγές, σπατάλη και µεγάλη ροπή στις
καταχρήσεις. Γενικά, το άτοµο χαρακτηρίζεται από ευαισθησία
αισθηµάτων
Η Αφροδίτη στα Ζώδια

180

Αστρολογία
Κυριαρχία στον Ταύρο και στο Ζυγό - Έξαρση στους Ιχθύες
Αδυναµία
στον
Κριό
Πτώση
στην
Παρθένο
Αρµονία, Ένωση

Ιδιότητες της Αφροδίτης
Η Αφροδίτη συσχετίζεται µε τη δύναµη για αγάπη, µε τα αισθήµατα
γενικά, µε την οσφυϊκή ζώνη, µε τον λαιµό, τα νεφρά και τους
παραθυρεοειδείς αδένες. Με τα κατεχόµενα αγαθά και το χρήµα. Με τις
καλές τέχνες, την κοινωνική ζωή, την οµορφιά, τη µόδα.
Θετικές Ιδιότητες:
Ισχυρή ροπή προς την αρµονική συµβίωση. Ευγενικοί,
καλοπροαίρετοι, φιλικοί τρόποι. Ατοµο µε τακτ και πείρα στις
κοινωνικές συναναστροφές. Ευπροσάρµοστος, λάτρης του ωραίου.
Αρνητικές Ιδιότητες:
Οκνηρία,
υπερβολική
διαχυτικότητα.
Αναποφασιστικότητα,
υπερβολικός ροµαντισµός, αδύνατη θέληση. Αµέλεια και αδιαφορία, µη
πρακτικό πνεύµα, πλήρης εξάρτηση από άλλους.

Η Αφροδίτη στον Κριό:
Τάση του ατόµου να ερωτεύεται ακαριαία και φλογερά, από σφοδρή
παρόρµηση ερωτισµού. Ιδεαλιστής και ευφάνταστος, επίσης πειστικός
και εκδηλωτικός στις σχέσεις του, αλλά έχει ανάγκη ελέγχου του
στοιχείου της περιαυτολογίας. Μια κι ερωτευτεί, του είναι φοβερά
δύσκολο να κυριαρχήσει στα αισθήµατά του. Φυσική και συµπαθητική
τάση να δηµιουργεί φιλίες. Αυθορµητισµός στα οικονοµικά ζητήµατα, µε
ισχυρή τάση να δανείζεται χρήµατα, χωρίς συνήθως αποδοτική
χρησιµοποίησή τους.

Η Αφροδίτη στον Ταύρο:
Τρυφερός και φλογερός στις αισθηµατικές σχέσεις, αλλά µε τάση να
βλέπει το αγαπηµένο πρόσωπο σαν κτήµα του. Χρειάζεται προσοχή, για

181

Αστρολογία
να µην αισθάνεται ο άλλος ότι πνίγεται από τον κτητικό εναγκαλισµό
του, πράγµα που µπορεί να οδηγήσει στη ζήλια. Υπάρχει ίσως ροπή στην
πολυτέλεια, τον πλούτο και τις σωµατικές απολαύσεις. Με την ηλικία, το
υπερβολικό πάχος µπορεί να καταστρέψει την ωραία εµφάνιση. Τα πιο
εξευγενισµένα στοιχεία της Αφροδίτης στον Ταύρο έχουν ως
αποτέλεσµα, αγάπη για την τέχνη (ιδιαίτερα τη µουσική) και για το
ωραίο ντύσιµο. Τα οικονοµικά µπορεί να είναι καλά, αλλά η ισορρόπηση
ανάµεσα στις απολαύσεις, τις ανέσεις και το πάθος αποκτήσεως µπορεί
να είναι κάποτε δύσκολη.

Η Αφροδίτη στους ∆ιδύµους:
Η Αφροδίτη εδώ είναι το αποκορύφωµα της ερωτοτροπίας. Το άτοµο
αυτό βλέπει τον γάµο και τις αισθηµατικές σχέσεις µε ελαφρότητα. Το
διακρίνει επίσης συνήθως χλιαρότητα σ αυτά τα ζητήµατα, που το κάνει
ν αποφεύγει τη δέσµευση. Υπάρχει ανάγκη πνευµατικής ανταπόκρισης
µε τον ερωτικό σύντροφο. Μερικές φορές είναι αισθητή η διπροσωπία
των ∆ιδύµων. Μπορεί να υπάρξει και έλξη προς συγγενικό πρόσωπο. Η
τρυφερότητα εκδηλώνεται συχνά µε γοητευτικό τρόπο, αλλά η ασυνέπεια
µπορεί να καταστρέψει τον δεσµό. Πνεύµα θετικό στις οικονοµικές
συναλλαγές, αλλά ίσως και σπάταλο.

Η Αφροδίτη στον Καρκίνο:
Ειλικρινής στοργή και συµπάθεια. Η εκδήλωση του έρωτα µπορεί να
είναι πατρική και ίσως µερικές φορές να χαρακτηρίζεται από ένα είδος
κλειστοφοβίας και µια υπερβολική, ασφυκτική προσήλωση, αλλά, στην
καλύτερή της περίπτωση, δείχνει αληθινή λατρεία. Η αφοσίωση στο σπίτι
και την οικογένεια παρουσιάζεται στην ωραιότερή της µορφή, φτάνοντας
ως το µαγείρεµα από τον άνδρα (που δηµιουργεί πολύ ευχάριστη σπιτική
ατµόσφαιρα). Το άτοµο εκµεταλλεύεται µε τον καλύτερο τρόπο το
περιβάλλον για το καλό του συζύγου και των παιδιών. Τα αισθήµατα
όµως µπορεί να είναι υπερβολικά και να χρειάζεται έλεγχος.
Η Αφροδίτη στο Λέοντα:
Ισχυρή τάση του ατόµου να εκθειάζει το αγαπηµένο πρόσωπο, αλλά
και να το εξουσιάζει, συχνά µε σαγηνευτικά µέσα. Αφοσίωση, θερµή
αγάπη, στοργή. Υπερβολές ιδιαίτερα για χάρη του αγαπηµένου
προσώπου, ακόµα και µε βαριές οικονοµικές συνέπειες. Αληθινή λατρεία
για πλούσια φορέµατα, κοσµήµατα, γούνες και για κάθε απόλαυση στη
182

Αστρολογία
ζωή. Μια τάση δραµατοποίησης µπορεί να δηµιουργεί οικογενειακές
σκηνές. Το άτοµο βρίσκει µεγάλη ευχαρίστηση στα παιδιά και στις καλές
τέχνες, ως αντίβαρο σε αισθήµατα κλειστοφοβίας που δηµιουργεί η
οικογένεια. Χαρισµατικές δηµιουργικές ικανότητες.

Η Αφροδίτη στην Παρθένο:
Τα στοιχεία κριτικής και ανάλυσης, της Παρθένου, στρέφονται προς
τον ερωτικό σύντροφο. Αυτό, µπορεί να βλάψει σοβαρά τις αισθηµατικές
σχέσεις ή να τις εµποδίσει να αναπτυχθούν. Ασήµαντες αδυναµίες τους
ενός µπορεί να φαίνονται στον άλλο σοβαρά ελαττώµατα. Όσοι έχουν
την Αφροδίτη σ αυτό το Ζώδιο πρέπει ν αναγνωρίσουν αυτά τα
ελαττώµατά τους και να προσπαθήσουν να τα διορθώσουν. Μερικές
φορές, η αιτία είναι η σηµασία που δίνεται στην αγνότητα. Έχει συχνά
εξαιρετικές επιχειρηµατικές ικανότητες που πρέπει να δοκιµάζονται.
Η Αφροδίτη στο Ζυγό:
Οι επιχειρήσεις και οι αισθηµατικοί δεσµοί απορροφούν τη
δραστηριότητα του ατόµου, προσφέροντάς του το αίσθηµα ολοκλήρωσης
της προσωπικότητάς του. Νοµίζει πως είναι ερωτευµένο µε τον έρωτα.
∆εν πρέπει να δηµιουργεί δεσµούς πολύ βιαστικά, ένας τέτοιος δεσµός
δεν θέλει πολύ για να πάει στραβά. Μπορεί να υπάρχει µνησικακία,
εκδικητικότητα, αλλά µόνο κάτω από πολύ δυσµενή γωνία. Συνήθως,
Αφροδίτη στον Ζυγό σηµαίνει ευτυχία και χαρά στον έρωτα. Η επιδίωξη
όµως ανέσεων για το αγαπηµένο πρόσωπο µπορεί να οδηγεί σε
υπερβολές.
Η Αφροδίτη στο Σκορπιό:
Η επίδραση της Αφροδίτης, εδώ, στην πιο αισθησιακή µορφή της.
Σφοδρό πάθος, σαρκικό και αισθηµατικό και ικανοποιητική σεξουαλική
ζωή. Οι σχέσεις σε υψηλό αισθηµατικό επίπεδο, χωρίς να λείπει η ζήλια,
που µερικές φορές επιδεινώνεται από την εξουσιαστική στάση.
Χρειάζεται έλεγχος σ αυτό, αλλά τον κάνουν δύσκολο οι ακρότητες. Οι
πιο ήπιες περιοχές του Ωροσκοπίου δείχνουν που µπορεί να βρεθεί η
ισορροπία. Είναι πιθανή η αφοσίωση σε µεγάλης κλίµακας επιχειρήσεις
και η επίδοση (ίσως συνεταιρικά) στον ασφαλιστικό τοµέα, στο
χρηµατιστήριο, µπορεί ν αποδώσει. Πρόβληµα θα είναι η λαιµαργία.
Η Αφροδίτη στον Τοξότη:

183

Αστρολογία
Τάση του ατόµου να µείνει "ελεύθερο από δεσµά" όσο µπορεί
περισσότερον καιρό. Αν και είναι ικανό να µείνει στον πλατωνικό έρωτα,
µπορεί να δηµιουργεί σχέσεις µε τον όρο ότι δεν θα θυσιάσει όλη του την
ελευθερία. Ο ερωτικός σύντροφος πρέπει να το δεχτεί αυτό σαν µια
ανάγκη για όσους έχουν στο Ωροσκόπιό του την Αφροδίτη στον Τοξότη.
κάθε έµφαση που µπορεί να δίνεται στον Σκορπιό σε άλλα σηµεία του
Ωροσκοπίου, µπορεί να προκαλέσει σύγκρουση, η αγάπη του ενός για
ελευθερία συγκρούεται µε τη ζήλια και την εξουσιαστικότητα του άλλου,
που ανταποδίδει τα ίσα. ?νεση στον γραπτό λόγο και ρητορική
ευφράδεια. Μεγάλος ιδεαλισµός και δεξιοτεχνία στην πολιτική.
Η Αφροδίτη στον Αιγόκερω:
Η θέση αυτή δεν είναι καθόλου θερµή για την Αφροδίτη και δείχνει
συχνά µεγάλη θυσία για χάρη του αγαπηµένου προσώπου, ή ίσως
χωρισµό, απογοήτευση, ακόµα και µοναξιά. Η αγάπη εκδηλώνεται
χλιαρά, αλλά υπάρχει πίστη σε µεγάλο βαθµό. Η στάση απέναντι στον
έρωτα πολύ συµβατική. Μερικές φορές, η µη εκδήλωση των αισθηµάτων
κάνει το άτοµο ψυχρό ή πολύ αυστηρό. Οι φιλοχρήµατες τάσεις της
Αφροδίτης είναι έντονες εδώ, εξασφαλίζοντας στο άτοµο εξαιρετική
ικανότητα στο να κερδίζει χρήµατα µε ευχέρεια.

Η Αφροδίτη στον Υδροχόο:
Κυριαρχούν η καλοσύνη, η ευσπλαχνία, ο ανθρωπισµός. Η Αφροδίτη
υπάρχει χωρίς αισθήµατα σ αυτό το Ζώδιο και συχνά εκφράζεται έντονη
τάση για πλήρη ελευθερία στις εκδηλώσεις και στις φιλίες. Όταν
παντρευτεί, θεωρεί την ελευθερία έκφρασης και την προσωπική του
ανεξαρτησία πολύτιµα αγαθά, που πρέπει να τα σέβεται ο σύζυγος. Στις
σχέσεις του αγνοεί τις συµβατικότητες. Υπάρχει ίσως κάποιος εγωισµός
και, ενώ µπορεί να ασκεί έλξη ο προσωπικός µαγνητισµός του άλλου, το
άτοµο δείχνει απωθητική αδιαφορία. Η ροπή του προς το χρήµα είναι
συνήθως διάχυτη.

Η Αφροδίτη στους Ιχθύες:
Το άτοµο κυβερνιέται απόλυτα από τα αισθήµατά του σε όλες του τις
σχέσεις. Μερικές φορές υπερευαίσθητο, εύθικτο και υπερβολικά
συναισθηµατικό, αλλά ικανό να εκφράζει ειλικρινά αισθήµατα. Μπορεί
να κάνει σηµαντικές θυσίες για το αγαπηµένο πρόσωπο, φτάνοντας ως
184

Αστρολογία
την αυταπάρνηση. Τάση να βοηθάει όποιον υποφέρει και να επιτύχει την
αυτοεπιβεβαίωση υποφέροντας. ∆εν του είναι εύκολο να µείνει σταθερό
σε µια ορθολογική στάση, εκτός αν άλλα σηµεία στο Ωροσκόπιο
δείχνουν πρακτικό πνεύµα. Μεγαλόψυχο στα ελαττώµατα των άλλων.
∆εν εκτιµά ιδιαιτέρως το χρήµα και έχει άµεση ανάγκη από έναν ειδικό
οικονοµικό σύµβουλο.
Ο Κρόνος στα Ζώδια
Κυριαρχία
στον
Αδυναµία
στον
Περιορισµός

Αιγόκερω
Καρκίνο

-

Έξαρση
Πτώση

στο
στον

Ζυγό
Κριό

Ιδιότητες του Κρόνου:
Ο Κρόνος χρειάζεται 29 1/2 χρόνια περίπου για να συµπληρώσει την
περιφορά του γύρω από τον Ηλιο περνώντας και από τα 12 Ζώδια του
Ζωδιακού Κύκλου. Έτσι καθώς πλησιάζουµε την ηλικία των 30 ετών και
έπειτα των 60, ο Πλανήτης ξαναγυρίζει στην ακριβή θέση που είχε τον
καιρό της γέννησής µας. Στην πρώτη επιστροφή του Κρόνου καθώς
πλησιάζουµε στην ηλικία των 30 ετών, θέλουµε να κάνουµε αλλαγές, να
παίρνουµε σπουδαίες αποφάσεις και να αναλαµβάνουµε νέες ευθύνες.
Πολλοί άνθρωποι αναλαµβάνουν κάποια σοβαρή υποχρέωση καθώς
πλησιάζουν στα τριακοστά τους γενέθλια, µερικοί δίνουν τέλος σε έναν
αποτυχηµένο γάµο, άλλοι δίνουν υπόσχεση γάµου µετά από µια σχέση
που είχε διαρκέσει αρκετά χρόνια. Πολλά άτοµα και ιδιαίτερα άντρες,
φτιάχνουν οικογένεια, άλλοι αγοράζουν σπίτι. Στο εργασιακό τους
περιβάλλον πολλοί θα αξιολογήσουν ξανά την καριέρα τους και θα
αναλογιστούν την µέχρι τώρα πρόοδό τους. Αν θέλουν να κάνουν
σπουδαίες αλλαγές είναι µια κατάλληλη στιγµή, µια που στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετά νέοι για ν αφοµοιώσουν την
καινούργια εκπαίδευση. Η επίδραση δεν είναι καθόλου εύκολη. Συχνά
κατά τη διάρκεια της πρώτης επιστροφής του Κρόνου, περνάµε µια
δύσκολη εποχή αλλά τελικά οι αποφάσεις που παίρνουµε και οι αλλαγές
που κάνουµε, µας βγαίνουν µακροπρόθεσµα σε καλό και µετράµε
σηµαντικά για το µέλλον. Η δεύτερη επιστροφή του Κρόνου είναι
λιγότερο "θεαµατική" από την πρώτη γιατί τώρα είµαστε έµπειροι και πιο
ικανοί να φέρουµε τα πράγµατα µε το µέρος µας. Πάντως και πάλι
µπορεί να συναντήσουµε δυσκολίες.
Ο Κρόνος συσχετίζεται µε το δέρµα, τα οστά, τα δόντια, τη χοληδόχο

185

Αστρολογία
κύστη, τα περιφερικά νεύρα, τον σχηµατισµό αλάτων και οξέων στις
αρθρώσεις. Επίσης µε την προχωρηµένη ηλικία, µε την καρτερία, την
αντοχή, το ψύχος. Με την αναπότρεπτη, βαθµιαία αλλαγή. Με τις
ψυχικές αναστολές, τη συστολή, τη µισαλλοδοξία.
Θετικές Ιδιότητες:
Πρακτικός, υπεύθυνος, υποµονετικός, φιλόδοξος, οικονόµος.
Σταθερός, αξιόπιστος, φερέγγυος, µε µεγάλη αντοχή και αυτοπειθαρχία.
Αρνητικές Ιδιότητες:
Μικροπρεπής, ιδιοτελής. Απαισιόδοξος, µε στενή αντίληψη.
Βλοσυρός, κλειστός, άπληστος. ∆ογµατικός, άκαρδος, σκληρός.
Υποφέρει από κατάθλιψη, από κακουχίες, από µια ζωή γεµάτη θλίψη ή
από κλονισµένη υγεία.

Ο Κρόνος στον Κριό:
∆ύναµη και αδυναµία διαδέχονται η µία την άλλη. Η πρωτοβουλία
συχνά προσκρούει σε ψυχολογικά εµπόδια. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε
εσωτερική σύγκρουση και κάτω από δυσµενή γωνία, η αποφυγή ευθυνών
µπορεί να πάρει τη θέση της επιφύλαξης. Υπό ευνοϊκή γωνία, η
φιλοδοξία συνδυάζεται µε ευφυΐα, αυτοπεποίθεση και επιµονή. Πολύ
καλή θέση για µηχανικούς. Υπό δυσµενή γωνία, µπορεί να εµφανιστούν
στοιχεία σκληρότητας και τάσης για καταστροφή, δεν αποκλείονται
ωστόσο οι θετικές επιτεύξεις. Πρέπει να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά
η κατάθλιψη γιατί είναι µια κατάσταση που µπορεί να εξουθενώσει
ολότελα το άτοµο και να το αποδιοργανώσει πλήρως.

Ο Κρόνος στον Τάυρο:
Χρόνια δεινά. Η υποµονή και η περίσκεψη προέχουν. Η ισχυρή
θέληση πλησιάζει την ισχυρογνωµοσύνη. Μεθοδικός, ρεαλιστής,
πρακτικός. Υπό δυσµενή γωνία, ίσως ψυχρός, φιλάργυρος, µικρόψυχος.
Αισθήµατα σταθερά και ελεγχόµενα, αλλά µερικές φορές λείπει η θέρµη
στην έκφρασή τους. Το ωραίο µπορεί να είναι σχεδόν ή εντελώς
αδιάφορα. Η νωθρότητα και επιφύλαξη µπορεί να συνοδεύουν την
έλλειψη αυθορµητισµού. Η καλοσύνη είναι ένα θετικό στοιχείο που
εύκολα µπορεί να εκφραστεί.

186

Αστρολογία

Ο Κρόνος στους ∆ιδύµους:
Αυτή η θέση εξασφαλίζει διανοητική ικανότητα, ιδιαίτερα για
επιστηµονικά ζητήµατα. Υπό ευνοϊκή γωνία, σκέψη σταθερή,
αντικειµενική και βαθιά. Μπορεί όµως να πρόκειται και ισχυρογνώµονα
και σκληρό άνθρωπο. Τα αρνητικά στοιχεία του Κρόνου κάνουν συχνά
δύσκολη την οµιλία και την έκφραση. Σωµατική αδυναµία ή ασθένεια σε
µικρή ηλικία µπορεί να καθυστερήσει την ανάπτυξη. Υπό δυσµενή
γωνία, πιθανός ο σκεπτικισµός και η ψυχρότητα. Καλή θέση για
εκπαιδευτικά επαγγέλµατα, αλλά οι δάσκαλοι πρέπει να καλλιεργήσουν
στον εαυτό τους θέρµη και αίσθηση του χιούµορ και να µην είναι πολύ
αυστηροί στην πειθαρχία.

Ο Κρόνος στον Καρκίνο:
Επιθυµία για ασφάλεια ίσως είναι εξαιρετικά υπερβολική. Ευφυΐα,
φιλοδοξία και επιµονή, αλλά και απαισιοδοξία, καχυποψία,
αυτοσυµπάθεια και µελαγχολία, αρνητικά δηλαδή στοιχεία, που πρέπει ν
αντικατασταθούν από µια πιο θετική στάση. Ικανότητα, συνήθως, για
αποτελεσµατική ή διεκπεραίωση υποχρεώσεων και καθηκόντων.
Ενδοστρέφεια, δειλία και υπερβολική προσήλωση στο στενό περιβάλλον
αναστέλλουν τα αισθήµατα και την έκφρασή τους. Αν και έξυπνο άτοµο,
χρειάζεται
ιδιαίτερη
προσοχή
στις
οικονοµικές
υποθέσεις.
Ο Κρόνος στο Λέοντα:
Η θέση αυτή εξασφαλίζει ισχυρά χαρακτηριστικά, δύναµη θέλησης,
αίσθηση του χιούµορ, αυτοπεποίθηση, οργανωτική ικανότητα,
αυθεντικότητα. Λείπει όµως ίσως η χαρά από τη ζωή του ατόµου. Από τα
αρνητικά στοιχεία, µεγαλοµανία µπορεί να εµφανιστεί υπό δυσµενή
γωνία και πρέπει το άτοµο να κατανοήσει τα όρια των δικαιωµάτων του
απέναντι στους άλλους. Η έπαρση είναι συνηθισµένο χαρακτηριστικό και
ίσως υπάρχει και το στοιχείο της ζήλιας, αλλά η καταστολή τους µπορεί
να είναι πιο βλαβερή. Τα πιο ευχάριστα στοιχεία της ζωής καταπιέζονται.
Ο Κρόνος στην Παρθένο:
Μεθοδικότητα, ακριβολογία, σύνεση και πρακτική ικανότητα είναι τα
χαρακτηριστικά του Κρόνου σ αυτό το ζώδιο. Η ευσυνειδησία κι η
αφοσίωση στο καθήκον εκδηλώνονται τέλεια στην εργασία. Αγαπά την
187

Αστρολογία
τάξη και καθαριότητα και δεν φοβάται τη σκληρή εργασία. Προσέχει
σχολαστικά τις λεπτοµέρειες. Όταν βρεθεί σε υπεύθυνη θέση,
αυστηρότητα και τάση επιβολής, µπορεί να προέλθει από υψηλό επίπεδο
προσωπικής επίδοσης, καθώς και τάση να βρίσκει σφάλµατα στους
άλλους. Κυριαρχούν το πάθος για τις λεπτοµέρειες και µια
δογµατικότητα στον προγραµµατισµό. Πιθανή εµφάνιση εντερικών
διαταραχών.
Ο Κρόνος στο Ζυγό:
Καλός, ευχάριστος, αξιαγάπητος άνθρωπος, που κάνει φανερές αυτές
τις αρετές του. Από παράδοση, η θέση του Κρόνου σ αυτό το Ζώδιο είναι
ευνοϊκή. Υποµονή, πνευµατικότητα και λογική επικρατούν συχνά. Πολύ
καλή κρίση, αντικειµενικότητα. Υπό δυσµενή γωνία, µερικές φορές
µπορεί να εµφανιστεί πνεύµα µισαλλοδοξίας, µαζί µε ανειλικρίνεια και
έλλειψη πρακτικής ικανότητας. Η επιθυµία για συζυγική συµβίωση,
απαραίτητη για την ευτυχία και την ολοκλήρωση του ατόµου, µπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρή κατάθλιψη.

Ο Κρόνος στο Σκορπιό:
Οι θετικότερες ενδείξεις του Κρόνου στον Σκορπιό είναι ικανότητα
για υπεύθυνη θέση και επιχειρηµατικότητα. Μεγάλη προσήλωση στον
σκοπό και ισχυρά αποθέµατα ενεργητικότητας. Έλλειψη ευελιξίας, τάση
σε µελαγχολικές σκέψεις και µυστικισµός, πολύ συνηθισµένα.
Μακαβριότητα µπορεί να εµφανιστεί σ ένα απροσδόκητο στην εκδήλωσή
του µαύρο χιούµορ, χαρακτηριστικό του Κρόνου. Υπό δυσµενή γωνία,
πιθανή η σκληρότητα κι η βιαιότητα. Τα αισθήµατα βαθιά. Αλλά
καταπιεσµένα. Η θέση αυτή σηµαίνει δυνατή και βίαιη προσωπικότητα.
Ο Κρόνος στον Τοξότη:
Η επίδοση σε µακροχρόνιες σπουδές και η επιµονή σε
µακροπρόθεσµα προγράµµατα συνδυάζονται σ αυτή τη θέση του Κρόνου
µε την αξιοπρέπεια, τη σοβαρότητα και την ηθικολογική στάση, καθώς
και µε φιλοσοφική κλίση. Ατοµο συνήθως έντιµο, µε παρρησία, συχνά
άφοβο. Μερικές φορές, η δηµοτικότητά του έρχεται σε αντίθεση µε τάση
για µοναξιά. ∆ιανοητική ικανότητα συχνά σηµαντική. Επιδεκτικότητα,
κυνισµός, έλλειψη τακτ και αδιακρισία, είναι τα κυριότερα αρνητικά
στοιχεία που µπορεί να εµφανιστούν υπό δυσµενή γωνία.
Ο Κρόνος στον Αιγόκερω:
188

Αστρολογία
Πρακτική ικανότητα, επιµονή, διάθεση για εξυπηρέτηση, αίσθηµα
πειθαρχίας, υποµονή και όλα τα θετικά στοιχεία του Κρόνου προέχουν
συνήθως σ αυτό το Ζώδιο. Φιλοδοξία ίσως υπερτονισµένη, που οδηγεί σε
πολλές προσωπικές θυσίες. Υπό δυσµενή γωνία όµως, απαισιοδοξία,
σκληρότητα και ιδιοτέλεια είναι πιθανά. Η οικονοµία µπορεί να φτάσει
ως τη φιλαργυρία και κυριαρχεί η λιτότητα όταν οι περιστάσεις
επιτρέπουν την πολυτέλεια. Μπορεί ακόµη να εκδηλωθεί µελαγχολία
χωρίς αιτία, όπως επίσης έπαρση και ακαµψία. Υπάρχει, ακόµα, σοβαρή
τάση αρχοµανίας, οι ευθύνες αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά, αλλά οι
ακρότητες
κυριαρχούν
στα
θετικά
στοιχεία
στη
ζωή.
Ο Κρόνος στον Υδροχόο:
Η θέση του Πλανήτη Κρόνου στον Υδροχόο είναι ευνοϊκή, επειδή από
παράδοση κυβερνούσε αυτό το Ζώδιο. Το άτοµο έχει σπουδαίους
σκοπούς στη ζωή. Μια και τους καθορίσει, αφοσιώνεται σ αυτούς. Έχει
πρωτότυπη σκέψη. Στις σπουδές, δεν έχει δυσκολίες, αλλά πρέπει να
προσέξει τις ψυχικές αναστολές του ή τις απογοητεύσεις. Η τάση για
ανεξαρτησία ισχυρή, αλλά µπορεί να οδηγήσει στην αποµόνωση.
Υπάρχει κλίση στην επιστήµη. Τα ανθρωπιστικά ιδανικά προέχουν.
Ο Κρόνος στους Ιχθύες:
Αν και λείπει κάποια θετική αντίληψη, ο Κρόνος στους Ιχθύες δίνει
εξαίρετα χαρακτηριστικά, όπως η ικανότητα του ατόµου ν αναπτύξει
δύναµη διαίσθησης και φαντασίας και να της δώσει συγκεκριµένη
µορφή. Υπάρχει επίσης συµπόνια, ηπιότητα και διάθεση αυτοθυσίας. Το
άτοµο ωστόσο είναι ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του, µπορεί να του
λείπει εντελώς η ελπίδα και το θάρρος. Πρέπει µε ενσυνείδητη
προσπάθεια ν αναπτύξει αυτοπεποίθηση. Κατήφεια και υπερευαισθησία
εµφανίζονται συχνά. Η αταξία κι η ροπή στο άγχος είναι σχεδόν
αναπόφευκτα. Το άτοµο αποδέχεται πρόθυµα την υπάρχουσα κατάσταση.
Η δύναµη που έχει ανάγκη πρέπει ν αναζητηθεί σε άλλες περιοχές του
Ωροσκοπίου.

Ιδιότητες του κάθε οίκου
Σηµασία, Χαρακτηριστικά και Επιδράσεις του κάθε Οίκου

1ος Οίκος:
189

Αστρολογία
Προσωπικότητα, διαθέσεις, υγεία, ιδιοσυγκρασία, σωµατική διάπλαση,
εµφάνιση. Κατά κύριο λόγο, ο Οίκος αυτός αντιπροσωπεύει το άτοµο
έτσι όπως φαίνεται στους άλλους. Επηρεάζει τους τρόπους και τις
διάφορες µορφές συµπεριφοράς. Ένας Πλανήτης στον πρώτο Οίκο είναι
πολύ ισχυρός στις επιδράσεις του.

2ος Οίκος:
Αγαθά κάθε είδους και η στάση του ατόµου απέναντί τους. Υλικά µέσα
που υπηρετούν τη σωµατική ευεξία. Το Ζώδιο στην ακµή µπορεί να
σηµαίνει άφθονα εισοδήµατα. Ο δεύτερος Οίκος αφορά επίσης τα
αισθήµατα και ιδιαίτερα σε σχέση µε έναν Πλανήτη που εµφανίζεται σ
αυτόν τον Οίκο.

3ος Οίκος:
Οικογενειακοί δεσµοί, αδέλφια, συγγενείς. Σχολική ζωή, σπουδές.
Επικοινωνία, γράµµατα, βιβλία. Μικρά ταξίδια, αυτοκίνητα, δίκυκλα,
δηµόσιες µεταφορές. Οµιλία. Η διάνοια επίσης συνδέεται µε αυτό τον
τρίτο Οίκο, όπως και ο τρόπος έκφρασής του στην καθηµερινή ζωή.
4ος Οίκος:
Αρχή και τέλος της ζωής. Το σπίτι σαν βάση. Ο Οίκος αυτός, µαζί µε
τον δέκατο Οίκο επηρεάζει τους γονείς, στη στάση και την ικανότητά
τους µπροστά στα καθήκοντά τους, υπεύθυνος έως ένα βαθµό για την
προσωπική κατάσταση των µελών της οικογένειας και την οικογενειακή
ζωή. Σπίτια, κτήµατα και ιδιωτική ζωή συνδέονται επίσης µ αυτόν.
5ος Οίκος:
∆ηµιουργικότητα, παιδιά. Ψυχαγωγία, διακοπές, τυχερά παιχνίδια,
σπορ. Ερωτικά ζητήµατα και αγαπητές υπάρξεις (ερωµένες,
αρραβωνιαστικιές). Οταν ένας Πλανήτης βρίσκεται σε πολύ δυσµενή
γωνία, είναι πολύ πιθανή µια χαλαρότητα στη συµπεριφορά και ροπή
στις απολαύσεις.

6ος Οίκος:

190

Αστρολογία
Κυβερνάει την εργασία. Επίσης επιβάλλει υποταγή, παρέχοντας (στο
παρελθόν) έναν ασφαλή δείκτη της στάσης του κυρίου απέναντι στους
υπηρέτες. Τη θέση των τελευταίων σήµερα µπορεί να παίρνουν ο
υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο βοηθός καταστήµατος, η οικιακή βοηθός.
Είναι επίσης ο Οίκος της Υγείας, αλλά όχι αποκλειστικός ρυθµιστής της.
7ος
Οίκος:
Ο έβδοµος Οίκος αφορά τις συναισθηµατικές σχέσεις. Το Ζώδιο στην
ακµή αυτού του Οίκου παρέχει συχνά ασφαλή ένδειξη για τον ή την
σύζυγο, ανάλογα βέβαια µε το πώς µπορεί να εµφανίζεται στο
Ωροσκόπιο του ή της.

8ος Οίκος:
Ο όγδοος Οίκος αντιπροσωπεύει το χρήµα από κληρονοµιά, τα
αµοιβαία αισθήµατα, τις δυνάµεις που διέπουν τη ζωή (σεξ, γέννηση,
θάνατος) και τη στάση απέναντι στον θάνατο και τη µεταθανάτια ζωή.
Επίσης, επιχειρήσεις µεγάλης κλίµακας. Είναι, τέλος, ο Οίκος του
εγκλήµατος.
9ος Οίκος:
Τα µορφωτικά και πνευµατικά στοιχεία του τρίτου Οίκου επεκτείνονται
στον ένατο Οίκο, στην ανώτερη ακόµα µόρφωση, στη σπουδή σε βάθος
σοβαρών
θεµάτων,
στην
πνευµατική
αναζήτηση.
Επίσης
περιλαµβάνονται µακρινά ταξίδια, οι ξένοι, οι ξένες γλώσσες. Ο ένατος
Οίκος αφορά και τα ηθικά ιδεώδη, τη συνείδηση και τα όνειρα.
10ος
Οίκος:
Από τις "ρίζες" του τέταρτου Οίκου, περνάµε στις επιδιώξεις, τις
φιλοδοξίες και τη δηµόσια υπόσταση του δέκατου. Σε όλα τα ζητήµατα
έξω από το σπίτι, σταδιοδροµία, επάγγελµα, τις σχετικές µ αυτό
επιτυχίες. Στην κοινωνική θέση, στις υπευθυνότητες, στο αίσθηµα
πειθαρχίας, σε ζητήµατα κοινωνικής εµφάνισης και γενικής εικόνας της
προσωπικότητας.
11ος
Οίκος:
Ο ενδέκατος Οίκος αφορά τις επιρροές φίλων και γνωστών, τις λέσχες,
οµίλους και συλλόγους. Τους αντικειµενικούς σκοπούς στη ζωή και τις
πιο έκτακτες επαφές της καθηµερινότητας. Τις πνευµατικές απολαύσεις
σε διάκριση από τις σωµατικές ή αθλητικές ψυχαγωγικές ασχολίες.
191

Αστρολογία
12ος Οίκος:
Ανάγκη αποµόνωσης, υπηρεσίες σε άλλους, όπως επίσκεψη σε
νοσοκοµείο. Αυτοθυσία, συχνά εξαιτίας αρρώστιας του στενού
συνεργάτη ή του (της) συζύγου. Τάση φυγής, υποσυνείδητα. Πολλοί
Πλανήτες σ αυτόν τον Οίκο εκφράζουν σήµερα τάση φυγής αρνητικής
µορφής, που οδηγεί στον κίνδυνο των ναρκωτικών
∆ιέλευση Ηλιου από τους Οίκους
Κυριαρχία
Αδυναµία
∆ύναµη,

στο
στον

Λέοντα
Υδροχόο
Ζωτικότητα,

Έξαρση
Πτώση

στον
Κριό
στο
Ζυγό
Εκφραστικότητα

1ος Οίκος:
Είτε βρίσκεται σε ευνοϊκή γωνία ο Ηλιος είτε όχι, υπάρχει πάντα µια
τάση για ενδοσκόπηση, που µπορεί να αποκλίνει προς την ιδιοτέλεια,
ανάλογα µε το αντίστοιχο Ζώδιο. Αν βρίσκεται σε δυσµενή γωνία,
µπορεί να υπάρχουν προβλήµατα υγείας (ανάλογα µε τον Ωροσκόπο). Αν
η γωνία είναι ευνοϊκή, η υγεία είναι κανονικά άριστη. Στα παιδιά που
έχουν τέτοιο Ωροσκόπιο πρέπει να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον και η
καλοσύνη για τους άλλους. Ο Ήλιος σ αυτό τον Οίκο σηµαίνει συνήθως
ότι ο Ωροσκόπος και το Ζώδιο είναι το ίδιο. Όλα εποµένως τα
χαρακτηριστικά αυτού του Ζωδίου είναι υπερτονισµένα. Μερικές φορές,
αυτό κλονίζει κάπως την ισορροπία, επειδή είναι αυξηµένη η επίδραση
ενός µόνο Ζωδίου.

2ος Οίκος:
Η αφοσίωση σε οικονοµικές υποθέσεις, ενισχυµένη. Επίγνωση των
κερδοσκοπικών ικανοτήτων. Τα αισθήµατα είναι ισχυρά, αλλά το πάθος
για κατοχή και απόκτηση, είναι συνηθισµένο ελάττωµα. Παιδιά µε τέτοιο
Ωροσκόπιο πρέπει να ενθαρρύνονται να χαίρονται τα παιχνίδια τους µαζί
µε τους φίλους τους

3ος Οίκος:
Τονισµένη η ανάγκη επικοινωνίας, καλός οµιλητής, µεγάλη ευφράδεια
192

Αστρολογία
και ικανότητα στο γράψιµο, αν ο Ήλιος βρίσκεται σε Ζώδιο που
σχετίζεται µε τη δηµιουργία ή την πνευµατικότητα. Η θέση αυτή είναι
ευνοϊκή για τη σχολική ζωή. Τα παιδιά µε τον Ήλιο σ αυτό τον Οίκο
είναι πολύ ζωηρά, αλλά τους λείπει η υποµονή και η επιµονή στην
προσπάθεια, γι αυτό πρέπει να βοηθηθούν.

4ος Οίκος:
Ευτυχία στην οικογενειακή ζωή, που χαρίζει ικανοποίηση και αίσθηµα
πληρότητας, αν η γωνία του Ήλιου είναι ευνοϊκή. Παιδιά µε τέτοια θέση
του Ήλιου είναι πρόθυµα να βοηθούν, να φροντίζουν για τα αδέλφια
τους, ίσως όµως πρέπει να ενθαρρυνθούν ν αποκτήσουν φίλους έξω από
την οικογένεια.

5ος Οίκος:
Ο Ήλιος είναι ιδιαίτερα ισχυρός σ αυτό τον Οίκο. Έντονη απόλαυση
της ζωής, µε τάση του ατόµου να επωφεληθεί όσο µπορεί περισσότερο
απ αυτήν. Ενδιαφέρον, ίσως και δηµιουργικές ικανότητες, αναφορικά µε
την τέχνη, τα σπορ και τα οµαδικά αγωνίσµατα. Τα παιδιά χαρίζουν
µεγάλη ευτυχία. Ίσως µια τάση για ανάληψη κινδύνων. Παιδιά µε τέτοια
θέση του Ήλιου είναι δραστήρια και ζωηρά, αλλά πρέπει να
καταπολεµηθεί σ αυτά ο θόρυβος γύρω από τον εαυτό τους, ο
δεσποτισµός και η υπεροψία. Ευνοϊκή θέση για καλλιτέχνες.
6ος Οίκος:
Αν η γωνία του Ήλιου είναι ευνοϊκή σ αυτόν τον οίκο, ενισχύει την
καλή υγεία. Η θέση αυτή φανερώνει φιλόπονα άτοµα, µε ικανότητες στον
τοµέα της εκλογής τους. Μεγάλη οργανωτική ικανότητα, που ανεβάζει το
άτοµο ψηλά στον τοµέα του και καλές σχέσεις µε τους υφισταµένους
του. Αν η γωνία είναι δυσµενής, το άτοµο µπορεί να είναι στρυφνός
προϊστάµενος ή εργοδότης. Παιδιά µε αυτή τη θέση του Ήλιου, θα έχουν
πολλά χόµπι στη ζωή τους.

7ος Οίκος:
Ο Ήλιος σ αυτόν τον Οίκο µαρτυρεί επιτυχία στον γάµο. Εξαιρετική
επίσης θέση για συνεργασίες σε επιχειρήσεις. Το άτοµο έχει ανάγκη να
του δίνονται πρωτοβουλίες σ αυτά τα ζητήµατα και πρέπει να είναι ο
193

Αστρολογία
διευθύνων συνέταιρος. ∆ιαφορετικά, µπορεί να αναπτυχθεί µέσα του ένα
συναίσθηµα διαψεύσεως.

8ος Οίκος:
Ο Ήλιος σ αυτόν τον Οίκο σηµαίνει συχνά ενδιαφέρον για τον
µυστικισµό, τον αποκρυφισµό και τα ψυχικά φαινόµενα. Τα αισθήµατα
είναι βαθιά ριζωµένα και σταθερά. Μερικές φορές σηµειώνεται ανάµιξη
σε οικονοµικές υποθέσεις άλλων. Οι κληρονοµιές είναι κάτι το
συνηθισµένο. Οι σκέψεις για τον θάνατο και τη µεταθανάτια ζωή, είναι
ψύχραιµες
και
ο
θάνατος
όταν
έρθει,
είναι
φυσικός.
9ος Οίκος:
Ο Ήλιος σ αυτόν τον Οίκο µαρτυρεί συχνά ότι το άτοµο ξοδεύει
µεγάλο µέρος του χρόνου του στο εξωτερικό. Η παραπέρα εκπαίδευση θα
είναι ιδιαίτερα επιτυχής και πρέπει να ενθαρρυνθεί, επειδή υπάρχει πάντα
επιθυµία για σπουδές. Ιδιαίτερη κλίση στις γλώσσες µερικές φορές.
Συµπάθεια. Σεβασµός στις συνήθειες και στις αντιλήψεις των άλλων και
ανοχή στις "κατεργαριές" τους.

10ος Οίκος:
Τα ενδιαφέροντα που αφορούν τη σταδιοδροµία παρουσιάζονται πιο
έντονα από όσο συνήθως και η σταδιοδροµία θα πρέπει όχι µόνο να είναι
επιτυχηµένη, αλλά και να αξιοποιεί την προσωπικότητα του ατόµου.
Χρειάζεται προσοχή, όταν ο Ήλιος βρίσκεται στον δέκατο Οίκο, να µην
αµεληθούν άλλοι τοµείς της ζωής. Επειδή ολόκληρη η προσωπικότητα
µπορεί να δοθεί στη σταδιοδροµία, ίσως οι τοµείς του γάµου και της
φιλίας να υστερήσουν. Αυτό είναι πιθανόν εάν ο Ήλιος βρίσκεται σ ένα
Ζώδιο που δίνει ενθουσιασµό ή µεγάλη δύναµη, όπως ο Λέων ή ο
Αιγόκερως.
11ος Οίκος:
Ολοκάθαροι αντικειµενικοί σκοποί, που εκπληρώνονται µε επιτυχία.
Πολύς χρόνος µπορεί να ξοδεύεται σε οµαδικές δραστηριότητες. Πιθανή
η κατάληψη υπεύθυνων θέσεων σ αυτές. Μεγάλη οργανωτική ικανότητα.
Οι φιλίες θα είναι ευεργετικές και ίσως και το ίδιο άτοµο θα δίνει χαρά
στους άλλους.

194

Αστρολογία

12ος Οίκος:
Ψυχολογική ανάγκη για κάποια αποµόνωση. Εργασία που γίνεται
συχνά σε σπουδαστήριο ή γραφείο στο σπίτι. Η ίδια η εργασία µπορεί να
έχει χαρακτήρα αφανή. Πολύ καλή θέση για ιατρικά επαγγέλµατα. Ο
σύζυγος δεν θα πρέπει να επιµένει να συµµετέχει σε όλα
∆ιέλευση Σελήνης από τους Οίκους
Κυριαρχία
στον
Αδυναµία
στον
Ανταπόκριση,

Καρκίνο
Έξαρση
Αιγόκερω
Πτώση
Ένστικτο,

στον
στον

Ταύρο
Σκορπιό
Αστάθεια

1ος Οίκος:
Η Σελήνη στον πρώτο Οίκο ενισχύει τα χαρακτηριστικά του
Ωροσκοπίου, οι έξεις και αντιδράσεις σχετίζονται στενά µ αυτήν. Οι
αρνητικές και οι θετικές ιδιότητες της Σελήνης και του Ωροσκοπίου είναι
εξαιρετικά τονισµένες.

2ος Οίκος:
Πιθανή αστάθεια εισοδήµατος, αλλά και οξυµένη αντίληψη στη
διεύθυνση επιχειρήσεων.

3ος Οίκος:
Μεταβλητικότητα στις ιδέες. Ανολοκλήρωση βασική µόρφωση. Η θέση
αυτή κάνει το άτοµο υποδειγµατικό σαν µεγαλύτερο αδελφό ή αδελφή,
που δείχνει πάντα προστατευτική διάθεση.

4ος Οίκος:
Ενστικτώδης και ισχυρή µητρικότητα. Ευνοϊκή θέση για τη νοικοκυρά,
αλλά πρέπει να αναµένονται αλλαγές στη ζωή του σπιτιού. Με δυσµενή
γωνία, υπερβολική προσήλωση στα παιδιά, που δύσκολα θα ξεπεραστεί.

195

Αστρολογία
5ος Οίκος:
Καλή θέση για νηπιαγωγό. Εξασφαλίζει γρήγορα αποτελέσµατα µε
µικρά παιδιά, χάρη σ ένα δηµιουργικό και καλλιτεχνικό πνεύµα. Το ίδιο
και στα σπορ, όπου είναι πιθανή η απόκτηση φήµης.

6ος Οίκος:
Ενδιαφέρον για την υγιεινή και την καθαριότητα, ιδιαίτερα στο σπίτι.
Ευαίσθητη υγεία κατά την παιδική ηλικία.

7ος Οίκος:
Αστάθεια στις αισθηµατικές σχέσεις. Οι άνδρες µπορεί να διαλέγουν
για σύζυγο µια γυναίκα µε έντονη µητρικότητα. Και στα δύο φύλα
υπάρχει στις σχέσεις µε γυναίκες. Έξυπνος στις επιχειρήσεις, αλλά και
άστατος.
8ος Οίκος:
Πιθανή υπερβολική ενασχόληση µε ζητήµατα σεξ, θανάτου και
µεταθανάτιας ζωής. Καλή θέση για έρευνες σχετικές µε ψυχικά
φαινόµενα.
Πιθανή
ανάµιξη
στα
δηµόσια
οικονοµικά.
9ος Οίκος:
ʼτοµο ικανό να µελετήσει µε επιµονή σοβαρά θέµατα. Θέλγεται ίσως
ιδιαίτερα από την αρχαία ιστορία και τις νεκρές γλώσσες.
10ος Οίκος:
Ενδιαφέροντα που αφορούν τη σταδιοδροµία µπορεί να κάνουν το
άτοµο γνωστό στο κοινό. Αυτή όµως η δηµόσια προβολή αφήνει
ελάχιστα περιθώρια για ιδιωτική ζωή.

11ος Οίκος:
Έλξη προς τις κοινωνικές δραστηριότητες. Ποικίλοι και ευµετάβλητοι
στόχοι στη ζωή.
196

Αστρολογία

12ος Οίκος:
Ψυχολογική ανάγκη για αυτοαποµόνωση, που θ αποδειχτεί ευεργετική
για το άτοµο. Ισχυρή φαντασία και σπάνια διαίσθηση, αλλά χρειάζεται
καλλιέργεια.
∆ιέλευση Αρη από τους Οίκους
Κυριαρχία
στον
Αδυναµία
στο
Ενεργητικότητα,

Κριό
Ζυγό

-

Έξαρση
Πτώση

στον
Αιγόκερω
στον
Καρκίνο
Πρωτοβουλία

1ος Οίκος:
Όλα τα χαρακτηριστικά του Aρη είναι εξαιρετικά τονισµένα στον
πρώτο Οίκο. Ροπή προς τα ατυχήµατα και ίσως υπερβολική καταπόνηση.
Πιθανοί πονοκέφαλοι.

2ος Οίκος:
Φιλοδοξία για απόκτηση χρηµάτων. Πολύ σπάταλος. Έχει ίσως βαριά
δυνατή φωνή.

3ος Οίκος:
Πολύ καλός στο σχολείο. Χρειάζεται έλεγχο στην ενεργητικότητά του.
Η επιθετικότητά του τον κάνει να θέλει οπωσδήποτε να ηγείται και να
είναι ο πρώτος. Μπορεί να δώσει µάχη για χάρη των αδελφών του.
4ος Οίκος:
Εργάζεται σκληρά για το σπίτι του. Η ενεργητικότητά του έχει ανάγκη
από πολλές διεξόδους, στην ξυλουργική, στην µεταλλοτεχνία, στη
συντήρηση αυτοκινήτων. Σε δυσµενή γωνία, εριστικός στο σπίτι.
5ος Οίκος:
Αρχίζει και τερµατίζει αδιάκοπα ερωτικές σχέσεις και βρίσκει
197

Αστρολογία
ευχαρίστηση σ αυτό. Ικανός στα σπορ και ιδιαίτερα σ εκείνα που
απαιτούν σωµατική δύναµη. Τα πηγαίνει καλά µε τα παιδιά.
6ος Οίκος:
Είναι πιθανές διάφορες φλεγµονές. Οι συγκεκριµένες διαταραχές της
υγείας εξαρτώνται από το Ζώδιο. Είναι ακούραστος κι ευσυνείδητος στην
εργασία και απαιτεί το ίδιο από τους υφισταµένους του.
7ος Οίκος:
Ενεργητικό και ζωηρό ενδιαφέρον για ότι αφορά τον γάµο. Σε δυσµενή
γωνία, µπορεί να υπάρξουν καυγάδες κι απογοητεύσεις.
8ος Οίκος:
Έλξη προς τη χειρουργική, την ψυχιατρική, την έρευνα, ανάµιξη µε
ξένα χρήµατα (ίσως από ασφάλιση ή εξαιτίας θανάτου).
9ος Οίκος:
Αγάπη στα ταξίδια και την περιπέτεια. Ευνοϊκή θέση του Πλανήτη για
τον σπόρτσµαν.

10ος Οίκος:
ʼτοµο πολύ δραστήριο στην καθηµερινή του εργασία. Φιλοδοξεί να
φτάσει στην κορυφή του επαγγέλµατος που διάλεξε, αλλά µπορεί να
µεταχειριστεί αθέµιτα µέσα για να το επιτύχει.

11ος Οίκος:
Βοηθάει κι ενεργητικά τους φίλους, αλλά τους αποκτά και τους χάνει
το ίδιο γρήγορα µερικές φορές. Το άρειο ριψοκίνδυνο πνεύµα
εκδηλώνεται στους στόχους που διαλέγει στη ζωή και στη στάση του
απέναντι στους φίλους και στους κοινωνικούς του κύκλους.
12ος Οίκος:
Ισχυρή τάση προς τον µυστικισµό. Ίσως υποσυνείδητη ροπή προς τον
µαζοχισµό. Η άρεια ενεργητικότητά του, όµως, κατευθυνόµενη θετικά απ
198

Αστρολογία
αυτόν τον Οίκο, µπορεί να τον οπλίσει µε δύναµη να βοηθάει τους
άλλους. Λ.χ. σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες.
∆ιέλευση Ερµή από τους Οίκους
Κυριαρχία στους ∆ιδύµους και στην Παρθένο - Έξαρση στην
Παρθένο
Αδυναµία
στον
Τοξότη
Πτώση
στους
Ιχθύες
Επικοινωνία

1ος Οίκος:
Ο Ερµής στον πρώτο Οίκο δίνει έµφαση στη διανοητική
δραστηριότητα. Αυτό απαιτεί θετικό έλεγχο, για ν αποφεύγεται η
ασυνέπεια. Ο διχασµός προσωπικότητας, πιθανός.

2ος Οίκος:
Η τάση για οικονοµική άνοδο µπορεί να οδηγήσει σε επαχθείς
δεσµεύσεις. Ικανοποιητικές διαπραγµατευτικές ικανότητες και ίσως
τόλµη στον τοµέα των πωλήσεων.

3ος Οίκος:
Έµφαση στη µόρφωση, όπως και στις υποθέσεις των αδελφών. Το
νευρικό σύστηµα ίσως πηγή ανησυχίας, αν όµως ο Πλανήτης βρίσκεται
σε ευνοϊκή γωνία, όλα τα ζητήµατα Ερµή, τρίτου Οίκου θα πρέπει να
εξελίσσονται θετικά, αφού ο νους προσαρµόζεται στο αντίστοιχο Ζώδιο.
Οµιλητικός τύπος.

4ος Οίκος:
Ισχυρή ροπή για διανοητική δραστηριότητα µέσα στο οικιακό
περιβάλλον, ίσως σπουδές. Πιθανόν υπερβολικό κλείσιµο στο σπίτι.
5ος Οίκος:
Ταλέντο στα διανοητικά παιχνίδια. Ικανότητα στη µεταχείριση παιδιών
και νέων. Μεγάλο ενδιαφέρον για ερωτική ζωή και απολαύσεις.
199

Αστρολογία
6ος Οίκος:
Τάσεις ανησυχίας για την υγεία. Ίσως εντερικές διαταραχές. Το άτοµο
µπορεί να υπερτιµά τα καθηµερινά προβλήµατα της εργασίας του.
Εξαίρετη τοποθέτηση για τους απασχοληµένους σε γραφεία.
7ος Οίκος:
Ζωηρό ενδιαφέρον στον γάµο και στη συνεργασία στις επιχειρήσεις.
Πρέπει το άτοµο να εµπνέεται από τον σύζυγο ή συνέταιρο. Ανάγκη για
αδιάκοπη πνευµατική ανταπόκριση.

8ος Οίκος:
Ευφυΐα, προσανατολισµένη ίσως στις επιχειρήσεις. Ο αποκρυφισµός
µπορεί να ασκεί έλξη, σκέψεις για τον θάνατο ίσως. Βαθιά αισθήµατα
µπορεί να εµπνέονται από όλους.

9ος Οίκος:
Η έµφαση σε µελέτες για τον θάνατο, την εκµάθηση γλωσσών, τη
µόρφωση. Η πρακτική εφαρµογή αναγκαία για να ενισχυθούν αυτές οι
ικανότητες. Ο Ερµής πολύ δραστικός σ αυτόν τον Οίκο.
10ος Οίκος:
Η σταδιοδροµία πρέπει να συµβαδίζει µε τα πνευµατικά ενδιαφέροντα,
αλλιώς η νευρικότητα θα καταστρέψει την πρόοδο. Το άτοµο µπορεί να
το ελκύσουν τα ελεύθερα επαγγέλµατα ή η δηµοσιογραφία.
11ος Οίκος:
Πολλές γνωριµίες, κατάλληλες για µια έντονη κοινωνική ζωή, γύρω
από διάφορες λέσχες και συλλόγους. Πιθανή ανάληψη υπευθυνοτήτων.
Φιλίες σε πνευµατικό επίπεδο.

12ος Οίκος:
Τάσεις µυστικότητας, έλξη προ του µυστικισµό. Ίσως και ισχυρή
200

Αστρολογία
διαίσθηση. Η φαντασία του ατόµου έχει ανάγκη σταθερής προσήλωσης
σε κάτι το εξωτερικό.
∆ιέλευση ∆ία από τους Οίκους
Κυριαρχία
στον
Αδυναµία
στους
Επικοινωνία

Τοξότη
∆ιδύµους

-

Έξαρση
Πτώση

στον
στον

Καρκίνο
Αιγόκερω

1ος Οίκος:
Πλατιά αντίληψη και ανοιχτόκαρδος χαρακτήρας, άτοµο εξαιρετικά
τυχερό συχνά στη ζωή του. Πιθανές οι ηπατικές παθήσεις. Πρέπει να
ελέγχεται το βάρος.

2ος Οίκος:
Aτοµο τυχερό στα υλικά ζητήµατα. Ικανό να κερδίζει εύκολα χρήµατα.
Σε δυσµενή γωνία, απερισκεψία στα οικονοµικά ζητήµατα.
3ος Οίκος:
Το άτοµα αγαπάει το σχολείο και σηµειώνει καλές επιδόσεις. Καλές
σχέσεις µε τα αδέλφια του. Τονίζονται οι δραστηριότητες στα µέσα
επικοινωνίας, µε επιτυχίες σ αυτόν τον τοµέα. Ίσως ικανότητα στο
γράψιµο.
4ος Οίκος:
Καλές σχέσεις µε τους γονείς. Οι συνθήκες ζωής στο σπίτι εξαίρετες.
Με δυσµενή γωνία, οι σχέσεις των γονέων χωρίς καλή προοπτική.
5ος Οίκος:
Ευχαρίστηση και κάποια καλή επίδοση στα σπορ και στην
καλλιτεχνική δηµιουργία. Θεωρητικές ικανότητες. Οικονοµικοί κίνδυνοι
µπορεί ν αναληφθούν, αν ο ∆ίας βρίσκεται σε καλή γωνία και είναι
σταθεροποιηµένος. Με δυσµενή γωνία, ολέθρια ροπή στη χαρτοπαιξία.
6ος Οίκος:

201

Αστρολογία
Εύθυµο και ικανοποιηµένο από τη δουλειά του το άτοµο. ∆εν του
λείπει η εργασία που κατά κανόνα είναι πολύ αποδοτική. Με δυσµενή
γωνία, πιθανή η επικράτηση των αρνητικών στοιχείων του ∆ία.
7ος Οίκος:
Aτοµο θαυµάσιο για συνεταίρος και για σύζυγος. Προκειµένου όµως
για τον γάµο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες, επειδή µπορεί να
υπάρχουν ακραίες τάσεις, υπεραισιοδοξία, σπατάλη, ροπή προς τις
εξώγαµες περιπέτειες.

8ος Οίκος:
Μεγάλες πιθανότητες κληρονοµιάς σε χρήµατα ή ακίνητη περιουσία.
Σωστή τοποθέτηση στα ζητήµατα του θανάτου.

9ος Οίκος:
Ικανότητα για ξένες γλώσσες. Πιθανή εργασία στο εξωτερικό ή µε
ξένους. Επιτυχία σε εκδόσεις. Απολαύσεις και πολλά κέρδη από µακρινά
ταξίδια.
10ος Οίκος:
Επιτυχηµένη και αποδοτική σταδιοδροµία. Εξαίρετη θέση για επίδοση
σε επιχειρήσεις ή στην πολιτική. Αν η γωνία είναι δυσµενής, αµέλεια και
επιδειξιµανία. Υποκριτικό ταλέντο.

11ος Οίκος:
Πολλοί καλοί φίλοι και πολλές γνωριµίες. Εκπληρώνει τους
αντικειµενικούς σκοπούς του, που συνήθως είναι ανωτέρου επιπέδου.
12ος Οίκος:
Πολλή και καλή εργασία πνευµατικού χαρακτήρα, που
πραγµατοποιείται µε αποµόνωση. Επιτυχίες στην ποίηση, την ψυχολογία,
τον χορό, και σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη θάλασσα.
Ευνοϊκή θέση για επίδοση στην ιατρική.
202

Αστρολογία
∆ιέλευση Αφροδίτης από τους Οίκους
Κυριαρχία στον Ταύρο και στο Ζυγό - Έξαρση στους Ιχθύες
Αδυναµία
στον
Κριό
Πτώση
στην
Παρθένο
Αρµονία,
Ένωση

1ος Οίκος:
Ο Πλανήτης Αφροδίτη στον πρώτο Οίκο χαρίζει µεγάλη γοητεία και
οµορφιά, αλλά µπορεί να κάνει το άτοµο οκνηρό, µε υπερβολική ροπή
στην κοινωνική ζωή και τα στο να καλοµαθαίνει.

2ος Οίκος:
Μεγάλη έµφαση στα υλικά αγαθά και στη απόκτησή τους. Ικανότητα
στη δηµιουργία οικονοµικών πόρων. Κάποια προτίµηση στις αισθητικές
ενασχολήσεις.
3ος Οίκος:
Καλές σχέσεις µε τα αδέλφια, ιδιαίτερη ευχαρίστηση στον κοινωνικό
κύκλο.
Ικανότητα
στις
σπουδές,
αν
υπάρχει
κλίση.
4ος Οίκος:
Το οικιακό περιβάλλον πρέπει να είναι όχι µόνο άνετο, αλλά κι
ευχάριστο στην όψη. Ευχάριστη η ενασχόληση µε την τακτοποίηση των
λουλουδιών και τον εσωτερικό διάκοσµο, αλλά ίσως και υπερβολή σ
αυτό.
5ος Οίκος:
Πάµπολλες ερωτικές περιπέτειες. Αγάπη για τη δηµιουργικότητα και τη
τέχνη, ιδιαίτερα το θέατρο. Μεγάλη ευχαρίστηση στα επιτραπέζια
παιχνίδια
και
στις
κοινωνικές
δραστηριότητες.
6ος Οίκος:
Καλή υγεία και ευχάριστες συνθήκες εργασίες αλλά, αν η Αφροδίτη
βρίσκεται υπό δυσµενή γωνία, τα αρνητικά χαρακτηριστικά της µπορεί
203

Αστρολογία
να είναι πηγή ανωµαλιών και οι συνθήκες εργασίες δυσάρεστες.
7ος Οίκος:
Αν ο Πλανήτης Αφροδίτη βρίσκεται σε ευνοϊκή γωνία και σε
κατάλληλο Ζώδιο, είναι µια εξαίρετη θέση για γάµο ή συνεργασία σε
επιχείρηση. Αν όµως η γωνία δεν είναι ευνοϊκή, µπορεί να υπάρχει
µνησικακία και µανία καταδίωξης, αποτέλεσµα διάψευσης προσδοκιών.
8ος Οίκος:
Πιθανή χρηµατική κληρονοµιά. Αρµονικές σεξουαλικές σχέσεις. Υπό
δυσµενή γωνία, οι σεξουαλικές επιθυµίες µπορεί να µην ικανοποιούνται.
9ος Οίκος:
Αποδοτικά και ευτυχισµένα χρόνια στο πανεπιστήµιο. Καλές σχέσεις
µε ξένους, ίσως µάλιστα και γάµος µε εγκατάσταση στο εξωτερικό.
10ος Οίκος:
Ευτυχία και επιτυχηµένη σταδιοδροµία. ∆ιπλωµατικές ικανότητες,
συχνά καλές σχέσεις µε τους γονείς, είναι όµως πιθανές οι απογοητεύσεις
υπό µη ευνοϊκή γωνία.

11ος Οίκος:
Εξαίρετη θέση για επίτευξη και διατήρηση καλών σχέσεων στα πλαίσια
λεσχών και συλλόγων. Φιλική στάση και διπλωµατικότητα κάτω από
τέτοιες περιστάσεις και εργασία για το καλό του οµίλου.
12ος Οίκος:
Έλξη προς τον µυστικισµό και αποκρυφισµό. Μυστικότητα στις
ερωτικές υποθέσεις. Ανάγκη αποµόνωσης. Θετική πραγµάτωση
υποσυνείδητων αισθηµάτων.
∆ιέλευση Κρόνου από τους Οίκους
Κυριαρχία
στον
Αδυναµία
στον
Περιορισµός

Αιγόκερω
Καρκίνο

-

Έξαρση
Πτώση

στο
στον

Ζυγό
Κριό

204

Αστρολογία

1ος Οίκος:
Οι ψυχικές αναστολές πνίγουν την όλη προσωπικότητα, που χρειάζεται
πολύ χρόνο για να τις ελέγξει. Όλα τα χαρακτηριστικά του Κρόνου
εξαιρετικά τονισµένα, η ανάπτυξη θα επιτευχθεί µε την καλλιέργεια των
θετικών. Η κακή υγεία στη ζωή του ατόµου είναι κάτι πολύ πιθανό.
2ος Οίκος:
Το χρήµα κερδίζεται µόνο µε σκληρή εργασία. Οικονοµική άνοδος
ίσως σηµαντική, αλλά όχι χωρίς αγώνα.

3ος Οίκος:
Περιορισµένη µόρφωση ή δηµιουργική και σοβαρή στάση στη σχολική
ζωή. Συχνά, ανάληψη ευθύνης για τα αδέλφια από µικρή ηλικία.
4ος Οίκος:
Οικογενειακή ζωή όχι ευτυχισµένη ή µε περιορισµούς ή στερήσεις.
Αυτό ίσως σηµαίνει και ψυχολογική ή σωµατική στέρηση στην παιδική
ηλικία.
5ος Οίκος:
Αυταρχικός, αυστηρός ή απόµακρος πατέρας, ίσως αγέλαστος τύπος.
Μια τέτοια θέση µπορεί να επιφέρει στειρότητα. Τα παιδιά µπορεί να του
είναι βάρος, εξαιτίας ασθένειας ή σωµατικής αναπηρίας. Υπερβολικά
φιλόδοξος για τα παιδιά του.

6ος Οίκος:
Καλός, προσεκτικός, ευσυνείδητος στην εργασία του, που ίσως και να
µην του ταιριάζει. Πιθανές οι δυσάρεστες συνέπειες του Κρόνου.
7ος Οίκος:
Γάµος σε µεγάλη ηλικία. Η διαφορά ηλικίας των συζύγων πολύ πιθανή
σ αυτή τη θέση. Στέρηση, αρνητικότητα, διάψευση, πιθανή σε τέτοιον
205

Αστρολογία
γάµο,

αλλά

µόνο

µε

πολύ

δυσµενή

γωνία

όψεως.

8ος Οίκος:
Πιθανή ανάληψη ευθύνης στα οικονοµικά άλλων. Σεξουαλικές
αναστολές. Σοβαρές σκέψεις για τον θάνατο και τη µεταθανάτια ζωή.
9ος Οίκος:
Σοβαρός, και βαθύς στοχαστής, ιδιαίτερα στη φιλοσοφία ή τη
θρησκεία. Ικανοποιητική συγκέντρωση προσοχής, αλλά η διανοητική
κόπωση πιθανή.

10ος Οίκος:
Φιλόδοξος, απαιτεί αναγνώριση. Τα θετικά Κρόνια χαρακτηριστικά,
ισχυρά τονισµένα. Κάτω από δυσµενή γωνία, αδίστακτος, ακόµα και
απάνθρωπος
στην
επιδίωξη
των
σκοπών
του.
11ος Οίκος:
Τάση για απόκτηση ηλικιωµένων φίλων, που θα αποδειχτούν χρήσιµοι.
Ελλειψη όµως πραγµατικών φίλων, επειδή στο άτοµο κυριαρχεί η
αποκλειστική προσήλωση σε µονοµερείς σκοπούς.

12ος Οίκος:
Ροπή και ψυχολογική ανάγκη για µοναξιά. Απόκρυψη θλίψεων και
δυστυχίας από τους άλλους. Γενικά, έλλειψη αρκετών βιοποριστικών
µέσων, µερικές φορές τάση να υποκύψει στα βάσανα και τη δυστυχία του
Επίδραση του Ήλιου
Καρδιά,

Oσφυϊκό

πλέγµα,

Mάτια,

Σπονδυλική

Στήλη

Ο Ήλιος παραδοσιακά ελέγχει την καρδιά, τη ράχη και τη σπονδυλική
στήλη. Τώρα έχει συνδεθεί και µε τον θύµο, τον ενδοκρινή αδένα πίσω
από το άνω άκρο του στέρνου, που παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο κατά τα
πρώτα χρόνια της ηλικίας του παιδιού και κατά την εφηβεία. Όπως
φαίνεται, σχετίζεται µε την ανοσοποίηση του σώµατος κατά των
βακτηριδίων.
206

Αστρολογία
Ο Ήλιος στον Κριό:
∆ίνει σ αυτόν τον οποίο αναφέρεται το θέµα τάση στη βία, στον πυρετό
και στα ατυχήµατα. Τον κάνει παρορµητικό και ριψοκίνδυνο. Αν
χρωµατίζεται το πρόσωπο, τοµέας του Κριού, είναι φανερό ότι τα
αιµοφόρα αγγεία τα οποία διαβρέχουν τον εγκέφαλο έχουν τάση να
ξεχειλίζουν από αίµα. Και δίνουν τάσεις για εγκεφαλικές αιµορραγίες και
για βλάβες στον εγκέφαλο. Πάντως πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Ήλιος
µέσα σ αυτό το Ζώδιο δίνει µία αξιοσηµείωτη ζωτικότητα.
Ο Ήλιος στον Ταύρο:
Σε ακραίες περιπτώσεις υπάρχουν προσβολές ή χτυπήµατα στον
αυχένα. Γενικά το άτοµο τρέφεται άσχηµα και κάνει κατάχρηση στις
λιχουδιές. Υπάρχει σηµαντική αύξηση τοξινών που αδυνατίζουν τα
νεφρά. Πολύποδες στο λάρυγγα. Από την αντανακλαστική επίδραση του
Σκορπιού, τάση στις σεξουαλικές υπερβολές. ∆υνατότητα (ευτυχώς
σπάνια) καρκίνου του λαιµού.

Ο Ήλιος στους ∆ιδύµους:
Μέσα σ αυτό το Ζώδιο ο Ήλιος είναι υπό την επίδραση του Ερµή
µοιάζει αδύνατος και δίνει µία ζωτικότητα ιδιόµορφη. ∆εν είναι σπάνιοι
οι πόνοι στα µάτια, οι πνευµονικές παθήσεις, οι πλευρίτιδες κλπ, όπως
και οι ηπατικές διαταραχές από την αντανακλαστική επίδραση του
απέναντι Ζωδίου.

Ο Ήλιος στον Καρκίνο:
Τάσεις στα αποστήµατα στις νόσους του στοµάχου, στα έλκη και στις
παραµορφώσεις από ποδάγρα και αρθρίτιδες. Τα οργανικά υγρά
προδιαθέτουν σε παχυσαρκία και σε άλλες διαταραχές µικρότερης
σηµασίας. Μπορεί να υπάρχει υπερβολικό πάχος ή υπερβολική αδυναµία.
Γι αυτό συχνά ευθύνεται µία ασθένεια των νεφρών, επίσης τάσεις στις
ιώσεις.
Ο Ηλιος στο Λέοντα:
Το άστρο είναι πολύ καλά τοποθετηµένο µέσα στο Ζώδιο και θα πρέπει
να προβάλλεται πάρα πολύ για να δώσει µία καρδιακή νόσο,
207

Αστρολογία
παραµορφώσεις τις σπονδυλικής στήλης ή προβλήµατα µε τα µάτια.
Ο Ηλιος στην Παρθένο:
Εδώ η τροφή θα παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο. Τάση στις καρδιακές
προσβολές και στις ασθένειες τις θρέψεις. Η αφοµοίωση είναι
ελαττωµατική. Πιθανότητες τυφοειδούς, περιτονίτιδας, δυσεντερίας από
αµοιβάδες και εντερική απόφραξη.

Ο Ηλιος στο Ζυγό:
Νόσοι των νεφρών τάσεις στα αρθριτικά. Όταν ο Ήλιος προσβάλλεται
µέσα σ αυτό το Ζώδιο δίνει µία ανισορροπία των ζωτικών δυνάµεων. Τις
περισσότερες φορές είναι αιτία η διατροφή και οι πολλές τοξίνες.
Ρευµατισµοί, πόνοι στα µάτια και κίνδυνος παραµόρφωσης τις
σπονδυλικής στήλης.

Ο Ηλιος στο Σκορπιό:
Αξιόλογη ζωτικότητα, αλλά υπάρχει κίνδυνος για σεξουαλικές
καταχρήσεις. Προσβολές στις ωοθήκες στις γυναίκες ή στον προστάτη
στους άντρες. Καρδιακές βλάβες, κρυολογήµατα και ασθένειες του
λαιµού από αντανακλαστική επίδραση του απέναντι Ζωδίου.
Ο Ηλιος στον Τοξότη:
Αιµοπτύσεις, ηπατικά νοσήµατα και τις χοληδόχου κύστης, νόσοι του
αίµατος και της σπλήνας, τάση για πέτρες στη χολή, για έλκη στις
κνήµες, και για πνευµονικές παθήσεις από αντανακλαστική επίδραση του
απέναντι Ζωδίου.

Ο Ηλιος στον Αιγόκερω:
Μεγάλη ζωτικότητα. Ασθένειες που οφείλονται στη διατροφή, πόνοι
στο στοµάχι, ηµικρανίες, ρευµατισµοί, νόσοι του δέρµατος και των
νεφρών. Ασθένειες του σκελετού.

Ο Ηλιος στον Υδροχόο:

208

Αστρολογία
Η αδυναµία του Ήλιου που προσβάλλεται και από άσχηµες όψεις,
µεταφράζεται σε κινδύνους για καρδιακές παθήσεις, ασθένειες του
αίµατος, των νεφρών ή του νωτιαίου µυελού. Κίνδυνος από τον
ηλεκτρισµό. Σε µικρότερο βαθµό κιρσοί και αίσθηµα παλµών.
Ο Ηλιος στους Ιχθύες:
Ο Ήλιος είναι αδύνατος στους Ιχθύες, διότι βρίσκεται στο 8ο του
Ζωδίου µετρώντας από την κατοικία του (τον Λέοντα) και στο 12ο του
µετρώντας από την έξαρσή του (τον Κριό). Αυτό είναι σηµαντικότερο σ
έναν άντρα παρά σε µία γυναίκα. Αν προσβάλλεται δίνει τάσεις για
φυµατίωση, για νοσήµατα που προέρχονται από ιούς, για πολιοµυελίτιδα,
εντερικές παθήσεις, τυφοειδή πυρετό, τέτανο, λευχαιµία και διαταραχές
όπως ο διαβήτης. Τα ψυχικά νοσήµατα είναι επίσης πολύ επίφοβα. Σε
µικρότερο βαθµό νευρικές διαταραχές και ανωµαλίες τις διατροφής.
Επίδραση της Σελήνης
Στοµάχι, Εγκέφαλος, Μάτια

Η Σελήνη συνδέεται µε τους µαστούς και µε όλο το πεπτικό σύστηµα,
τον οισοφάγο, το στοµάχι, το συκώτι, τη χοληδόχο κύστη, τους
χοληφόρους
πόρους,
το
πάγκρεας
και
τα
έντερα.
Η Σελήνη στον Κριό:
Η Σελήνη στον Κριό δίνει θράσος και κάποια απερισκεψία. Εκθέτει
στον κίνδυνο να την πάθεις "κατακούτελα" και κάποτε δείχνει µία
ορµονική ακαταστασία. Ηµικρανίες, τάση στις αϋπνίες και στις
οφθαλµικές ανωµαλίες. Υγεία ασταθής.

Η Σελήνη στον Ταύρο:
Θα πρέπει η Σελήνη εδώ να προσβάλλεται πραγµατικά πάρα πολύ
έντονα για να δώσει τάσεις για στραβολαιµιάσµατα, σπονδυλικές
παραµορφώσεις και προβλήµατα µε τους αδένες. Γενικά πονόλαιµοι και
τάση στη βουλιµία και στην παχυσαρκία.

Η Σελήνη στους ∆ιδύµους:
209

Αστρολογία
Τάση στα πνευµονικά νοσήµατα (που περνούν πιο εύκολα απ ότι
συµβαίνει µε τον Ήλιο) και µερικές φορές στο τραύλισµα και στα
βραχνιάσµατα. Πιθανότης πνευµονίας, πλευρίτιδας. Ρευµατισµοί στους
βραχίονες και στους ώµους. Νευρικότητα.

Η Σελήνη στον Καρκίνο:
Επιδρά περισσότερο σε µια γυναίκα παρά σ έναν άντρα. Τάση για
πόνους στο στοµάχι και για παχυσαρκία. Ασθένειες των ωοθηκών.
Η Σελήνη στο Λέοντα:
∆ίνει προβλήµατα µε την σπονδυλική στήλη, νευρικές παθήσεις ή
ασθένειες που προέρχονται από ορµονικές διαταραχές. Καρδιακές
προσβολές και προβλήµατα µε την όραση.

Η Σελήνη στην Παρθένο:
Πόνοι στο στοµάχι. Αδυναµία και ραχιτισµός ιδίως κατά την περίοδο
της νεότητας (από αντανακλαστική επίδραση του απέναντι Ζωδίου.
Αδενικές και εντερικές ανωµαλίες.

Η Σελήνη στο Ζυγό:
Νεφρίτιδες, λευκωµατουρία, διαβήτης, ουραιµία. Ορµονική
ανισορροπία. ∆ιαταραχές του µεγάλου συµπαθητικού. Κακή διατροφή.
Η Σελήνη στο Σκορπιό:
Κίνδυνοι από νερό. Προβλήµατα του ουροποιογεννητικού συστήµατος,
αποβολές, λευκόρροιας, πόνοι στο λαιµό από αντανακλαστική επίδραση
του απέναντι Ζωδίου. Καισαρική.

Η Σελήνη στον Τοξότη:
Πνευµονικές διαταραχές µικρής σηµασίας, ασθένειες του ήπατος και
της χοληδόχου κύστης. Νόσοι του αίµατος.

210

Αστρολογία

Η Σελήνη στον Αιγόκερω:
Προσβολές στο στοµάχι, ρευµατισµοί κακή διατροφή, αλλεργίες και
δερµατικές ανωµαλίες. Οφθαλµικές παθήσεις, πτώσεις, κατάγµατα.
Η Σελήνη στον Υδροχόο:
Τάση στους κιρσούς, στις φλεβικές ανωµαλίες, αίσθηση των παλµών
της καρδιάς. Συγκοπές, νευρικές διαταραχές.

Η Σελήνη στους Ιχθύες:
Εντερικές
παθήσεις,
πνευµονικές
ανωµαλίες,
ψυχαναλυτικές υποβολές, ψυχικές διαταραχές.

αλκοολισµός,

Επίδραση του Αρη
Νεύρα, Επινεφρίδιο (δεξιό), Κεφάλι, Μύες

Ο Αρης επηρεάζει το µυϊκό και το ουροποιητικό σύστηµα, καθώς και
τους γεννητικούς αδένες, ωοθήκες και όρχεις. Η επίδραση αυτή είναι µια
προέκταση της γενικής σχέσης του Πλανήτη αυτού µε τη σεξουαλική
εκδήλωση.
Ο Αρης στον Κριό:
Όταν ο Αρης προσβάλλεται πολύ στον Κριό τείνει σε νόσους των
νεφρών, από αντανακλαστική επίδραση του απέναντι Ζωδίου, κυρίως
όµως σε ατυχήµατα από αυτοκίνητο, διάφορα άλλα τροχοφόρα,
πυροβόλα όπλα και φωτιά. Οι φλεγµονές πειράζουν το κεφάλι, το
νωτιαίο µυελό και τ αυτιά.

Ο Αρης στον Ταύρο:
Πολύποδες στο στόµα και στο πίσω µέρος του λαιµού. Προσβολές του
λάρυγγα και της τραχείας, διφθερίτιδες, άφθες, αποστήµατα και
τραύµατα
στο
λαιµό.
Φλεγµονές
στις
αµυγδαλές.

211

Αστρολογία
Ο Αρης στους ∆ιδύµους:
Τάση να συναντάς εµπόδια στις µετακινήσεις, προδιάθεση στα
ατυχήµατα, στα κατάγµατα των µελών. ∆ίνει υψηλό πυρετό, τάση στα
πνευµονικά νοσήµατα, στις αιµοπτύσεις, στα αποστήµατα στους
βρόγχους.
Ο Αρης στον Καρκίνο:
Τάση στις εσωτερικές αιµορραγίες, στις γαστρίτιδες, στα έλκη του
στοµάχου, στις εξελκώσεις και στα αποστήµατα. Πρέπει να απέχει κανείς
από τις όξινες τροφές. Μπορεί επίσης να δώσει µία τάση στον
αλκοολισµό.
Ο Αρης στο Λέοντα:
Ρήξη ανευρύσµατος, καρδιακά νοσήµατα, αίσθηµα παλµών ή
κρυολογήµατα του στήθους. Εγχείρηση στα µάτια ή την σπονδυλική
στήλη. Οξείς ρευµατισµοί των αρθρώσεων.

Ο Αρης στην Παρθένο:
∆ιάτρηση από δυσεντερία, εξελκώσεις των εντέρων, σκωληκοειδίτης,
κολίτιδες, περιτονίτιδες και δυσεντερίες.

Ο Αρης στο Ζυγό:
Νεφρίτης, πέτρες στα νεφρά. Εγχείρηση προστάτη, πόνοι στη κύστη.
Ο Αρης στο Σκορπιό:
Ο θάνατος µπορεί ν αρθεί βάναυσα και βίαια. Τάση να υποστείς το
µαχαίρι, το δηλητήριο, βλεννόρροιες, αφροδίσια νοσήµατα, αιµορροΐδες
και εγχειρήσεις στο παχύ έντερο. Για τις γυναίκες, τάση στις φλεγµονές
της µήτρας, στις σαλπιγγίτιδες, στις διάφορες ανωµαλίες των ωοθηκών.
Ο Αρης στον Τοξότη:
Ανωµαλίες στην κυκλοφορία στα κατώτερα µέλη, αρτηρίτις, έλκη στις
κνήµες, κατάγµατα στους γλουτούς, µολυσµατικός ίκτερος και ηπατίτις.
212

Αστρολογία
Ο Αρης στον Αιγόκερω:
\
Πόνοι στο στοµάχι, κατάγµατα στα γόνατα, πτώση σε βουνό,
αποστήµατα και αλλεργικές προσβολές στο δέρµα.

Ο Αρης στον Υδροχόο:
Καρδιακές και κυκλοφοριακές ανωµαλίες. Λευχαιµία και δηλητηρίαση
του αίµατος. Τάση στις λιποθυµίες.

Ο Αρης στους Ιχθύες:
Εντερικές ανωµαλίες, νευρικές παθήσεις, ψυχικές διαταραχές και
διάφορες νευρώσεις. Ατυχήµατα στα πόδια. Τάση στη κήλη. Να
αποφεύγονται τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Επίδραση του Ερµή
Χέρια, Πνεύµονες, Θυρεοειδής, Παραθυρεοειδής

Ο Ερµής συνδέεται µε την αναπνοή, µε τον εγκέφαλο και µε το όλο
νευρικό σύστηµα. Ασκεί ισχυρή επίδραση στους περίπλοκους και
λεπτούς δεσµούς ανάµεσα στα διάφορα µέρη του σώµατος.
Ο Ερµής στον Κριό:
Το πνεύµα βρίσκεται υπό την κυριαρχία του ορµέµφυτου. Στο πεδίο
της φυσιολογίας έχει να κάνει ως επί το πλείστον µε ότι σχετίζεται µε τα
νεύρα και το πρόσωπο (π.χ. νευραλγίες του προσώπου) και το κεντρικό
νευρικό σύστηµα.

Ο Ερµής στον Ταύρο:
Βράχνιασµα, κωφότητα, αλαλία, τραύλισµα. Πόνοι στο λάρυγγα.
Ο Ερµής στους ∆ιδύµους:

213

Αστρολογία
Χρειάζεται µία πάρα πολύ σοβαρή προσβολή για να υπάρξει παράλυση
και προβλήµατα στις λειτουργίες του Ερµή (συντονισµός των µελών,
γραφή). Μπορεί να έχει να κάνει µε ατυχήµατα.

Ο Ερµής στον Καρκίνο:
∆ιαταράσσονται οι πεπτικές λειτουργίες, ένδον νευρικότητα. Κακή
διατροφή κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Τροφικές
δηλητηριάσεις.
Ο Ερµής στο Λέοντα:
Αγγειακές ανωµαλίες µικρής σηµασίας. Κακή αιµάτωση πόνοι στους
ώµους και στην περιοχή της καρδιάς. Προβλήµατα µε την όραση.
Ο Ερµής στην Παρθένο:
Εντερικές

ανωµαλίες.

Εντερική

στένωση.

Κακή

διατροφή.

Ο Ερµής στο Ζυγό:
Νεφρικές ανωµαλίες. Πόνοι από πέτρες στα νεφρά ή στη χολή.
Ο Ερµής στο Σκορπιό:
Κίνδυνοι από αφροδίσια νοσήµατα. Ατελή στύση ή αντίθετα
πριαπισµός. Μαλακά έλκη, βλεννόρροια. Σηψαιµία ή τσιµπήµατα από
έντοµα ή φίδια. ∆ηλητηριάσεις.

Ο Ερµής στον Τοξότη:
Νευρικές

και

ηπατικές

διαταραχές.

Τραύµατα

στην

κνήµη.

Ο Ερµής στον Αιγόκερω:
Πόνοι στα οστά. Αποστήµατα και άνθραξ. Ακαµψία των µυών. Πτώση
κατά την διάρκεια εκδροµής.

Ο Ερµής στον Υδροχόο:
214

Αστρολογία
Κιρσοί, κυκλοφοριακές ανωµαλίες. Έλλειψη συντονισµού. Παιδί
ανώµαλο.
Ο Ερµής στους Ιχθύες:
Αλκοολισµός, τάση στα αποστήµατα και στους όγκους. Νόσος του
νευρικού συστήµατος και παραµονή σε αναπαυτήριο. Παραφροσύνη.
Επίδραση του ∆ία
Συκώτι, Επινεφρίδιο (αριστερό), Πάγκρεας, Αρτηριακή Κυκλοφορία

Ο ∆ίας συσχετιζόταν πάντα µε τον µεγαλύτερο αδένα του σώµατος, το
συκώτι και µε την αντιτοξική δράση που ασκεί εκτός από τις άλλες
λειτουργίες του. Σήµερα αναγνωρίζεται και η επίδρασή του στην
υπόφυση, τον σπουδαιότερο αδένα, που ελέγχει την παραγωγή ορµονών
και ρυθµίζει τη σωµατική ανάπτυξη.

Ο ∆ίας στον Κριό:
Τάση για έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα. Όλες οι λειτουργίες του
∆ία είναι υπερενεργοποιηµένες, πράγµα που µπορεί να οδηγήσει σε µία
πρόωρη οργανική εξασθένιση. Αποπληξίες.

Ο ∆ίας στον Ταύρο:
Ευνοεί τους πολύποδες και τα παρασαρκώµατα στη µύτη, στο στόµα
και στο πίσω µέρος του λαιµού. Αφθονες τοξίνες από πολύ πλούσια
διατροφή.
Ο ∆ίας στους ∆ιδύµους:
Τάση στις πλευρίτιδες και στις προσβολές στο αίµα, όπως επίσης και
στις νευρικές διαταραχές.

Ο ∆ίας στον Καρκίνο:

215

Αστρολογία
Τάση στη διάταση του στοµάχου. Παχυσαρκία. Μπορεί να προδιαθέτει
σε πολλαπλασιασµό στους αδένες.

Ο ∆ίας στο Λέοντα:
Αποπληξία, καρδιακά νοσήµατα.

Ο ∆ίας στην Παρθένο:
Νόσοι του ήπατος, ίκτεροι, νόσοι του αίµατος. ∆ιατροφή ανεπαρκώς
δυναµική. Ορµονικές διαταραχές, διαβήτης.

Ο ∆ίας στο Ζυγό:
Ορµονικές διαταραχές, αποστήµατα στη σπλήνα ή στα νεφρά, διάφορες
ενδοκρινολογικές ανωµαλίες. Όγκοι στην κύστη.

Ο ∆ίας στο Σκορπιό:
Όγκοι της µήτρας ή του προστάτη. Πολύποδες, νόσοι του αίµατος,
δηλητηριάσεις.
Ο ∆ίας στον Τοξότη:
Παίζει ένα ρόλο προστατευτικό. Ασθένειες του ήπατος και της
χοληδόχου κύστης.

Ο ∆ίας στον Αιγόκερω:
Αποστήµατα και όγκοι, ρευµατισµοί των αρθρώσεων, πεπτικές
ανωµαλίες, νόσοι του ήπατος, ορµονικές διαταραχές, σοβαροί ίκτεροι
Ο ∆ίας στον Υδροχόο:
∆ιαταραχές της κυκλοφορίας της επιστροφής (φλεβικές διαταραχές).
Ο ∆ίας στους Ιχθύες:
216

Αστρολογία
Ψυχικές διαταραχές. Νόσοι του αίµατος και των πνευµόνων.
Παχυσαρκία.
Επίδραση της Αφροδίτης
Νεφρά, Θύµος Αδήν, Λαιµός

Η παράδοση συσχέτιζε την Αφροδίτη µε τον λαιµό, τα νεφρά και την
οσφυϊκή χώρα και στους παραθυρεοειδείς αδένες, που ρυθµίζουν την
αναλογία
του
ασβεστίου
στα
υγρά
του
σώµατος.
Η Αφροδίτη στον Κριό:
Μπορεί να γίνει αιτία να προκληθεί µία αισθητική παραµόρφωση από
έναν τραυµατισµό. Γενικά είναι µία ακολουθία µέσα στην αισθηµατική
ζωή, που παίζει ένα ρόλο και στην ψυχολογική κατάσταση του ατόµου
και βέβαια και µέσα στο πεπρωµένο του.

Η Αφροδίτη στον Ταύρο:
Θα πρέπει η Αφροδίτη να προσβάλλεται πάρα πολύ για να δώσει µία
ασθένεια της θρέψης ή των νεφρών.

Η Αφροδίτη στους ∆ιδύµους:
Νευρική υπερκόπωση, απογοήτευση που µπορεί να έχει επιπτώσεις στο
ψυχισµό. Η αισθηµατική ζωή αποτελεί λειτουργία της νευρικότητας.
Μερικές φορές αιµόπτυση.

Η Αφροδίτη στον Καρκίνο:
Ανωµαλίες

των

µαστών

και

της

θρέψης.

ιδιαίτερη

σηµασία.

Η Αφροδίτη στο Λέοντα:
Αρτηριακές

ανωµαλίες

χωρίς

Η Αφροδίτη στην Παρθένο:
217

Αστρολογία
Λόγω της πτώσης της Αφροδίτης οι διαταραχές µπορεί να είναι πιο
έντονες. Ασθένειες που προέρχονται από µικρόβια, ταινία, δυσεντερία.
Η Αφροδίτη στο Ζυγό:
Τείνει σε µία αρµονική ανισορροπία. Χρειάζονται πάρα πολύ σοβαρές
προσβολές για να έχουµε πραγµατικά µία κακή διάγνωση, µέσα σ αυτή
τη θέση που ο Πλανήτης έχει τίτλους.

Η Αφροδίτη στο Σκορπιό:
Γενικά τείνει σε µία σπατάλη των οργανικών αποθεµάτων και σε µία
οργανική ανισορροπία. Ασθένειες του λαιµού. Ευαίσθητα νεφρά.
Η Αφροδίτη στον Τοξότη:
Νευρικές και ηπατικές διαταραχές χωρίς µεγάλη σηµασία. Καµιά φορά
αναιµία από ασθένεια του αίµατος

Η Αφροδίτη στον Αιγόκερω:
Ασθένειες εξ αιτίας του κρύου, πόνοι στα γόνατα, ρευµατισµοί.
Η Αφροδίτη στον Υδροχόο:
Φλεβικές ανωµαλίες.

Η Αφροδίτη στους Ιχθύες:
Ψυχικές διαταραχές. Ασθένειες από ιώσεις των εντέρων ή των
πνευµόνων.
Επίδραση του Κρόνου
Οστά, Υπόφυσης, Πνευµονογαστρικό, ∆όντια, Χοληδόχος Κύστη,
∆έρµα, Σπονδυλική Στήλη

218

Αστρολογία
Ο Κρόνος συνδέεται µε τη χοληδόχο κύστη, την σπλήνα, το δέρµα, τα
δόντια και τα κόκαλα. Η επίδρασή του στα τελευταία αυτά ενισχύεται
από την επίδραση που ασκεί επίσης στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης,
που ελέγχει τους γεννητικούς αδένες και τον σχηµατισµό των οστών και
των µυών.

Ο Κρόνος στον Κριό:
Τάση σε κατάγµατα του κρανίου, σε εγκεφαλική αναιµία, σε
πονόδοντους και σε κωφότητα.

Ο Κρόνος στον Ταύρο:
Παρωτίτις, τάση στη δυσκολία στην αναπνοή, αλαλία, στις νόσους του
αυχένα
του
λαιµού
και
της
σπονδυλικής
στήλης.
Ο Κρόνος στους ∆ιδύµους:
Παραµορφωτικοί ρευµατισµοί (ιδίως στους βραχίονες και τους ώµους),
φυµατίωση, πτώσεις, αυτοκινητιστικά ατυχήµατα, πνευµονικά νοσήµατα
και από αντανακλαστική επίδραση του απέναντι Ζωδίου, ασθένειες του
ήπατος.
Ο Κρόνος στον Καρκίνο:
Ασθένειες του στοµάχου, δυσπεψία, πόνοι των οστών, της σπονδυλικής
στήλης, σκορβούτο, πυόρροια των κυψελίδων.

Ο Κρόνος στο Λέοντα:
Παραµορφώσεις
νοσήµατα.

των

σπονδύλων,

αρτηριοσκλήρυνση,

καρδιακά

Ο Κρόνος στην Παρθένο:
Απόφραξη των εντέρων, ασθένειες των εντέρων, κολίτιδες, αρρώστιες
που προέρχονται από το κρύο.

Ο Κρόνος στο Ζυγό:
219

Αστρολογία
Πέτρες στα νεφρά, νόσοι της κύστης του προστάτη, δυσουρία.
Ο Κρόνος στο Σκορπιό:
Νόσοι του παχέος εντέρου και του ορθού απηυθυσµένου. Κάτω από
πολύ ισχυρές προσβολές, τάση στην στειρότητα, στην ψυχρότητα (στις
γυναίκες), στην ανικανότητα (στους άντρες). Αιµορροΐδες.
Ο Κρόνος στον Τοξότη:
Ασθένειες του ήπατος και της χοληδόχου κύστης, πέτρες στο ήπαρ.
Μώλωπες στους γλουτούς, ισχιαλγίες, φυµατίωση των οστών.
Ο Κρόνος στον Αιγόκερω:
∆ιαταραχές στην πέψη, ρευµατισµοί, ιδιοσυγκρασία αρθριτική, ουρία,
ίκτεροι.
Ο Κρόνος στον Υδροχόο:
Νοσήµατα της καρδιάς και της σπονδυλικής στήλης. Ελαττωµατική
κυκλοφορία του αίµατος.

Ο Κρόνος στους Ιχθύες:
Φυµατίωση, νοσήµατα των πνευµόνων και των εντέρων. Νευρώσεις.
Επίδραση του Ουρανού
Ρευστά, Υπόφυσης, Νεύρα

Ο Πλανήτης Ουρανός συνδέεται µε το κυκλοφορικό σύστηµα, µε τα
γεννητικά όργανα και µε την επίφυση, έναν αδένα που βρίσκεται στον
εγκέφαλο. Ο αδένας αυτός ήταν πολύ σηµαντικός στα προϊστορικά ζώα,
αλλά η σπουδαιότητά του για τον άνθρωπο αµφισβητείται. Θεωρείται
από µερικούς σαν υπόλειµµα του "τρίτου µατιού". Ο Ουρανός αλλάζει
Ζώδιο κάθε 7 χρόνια.

Ο Ουρανός στον Κριό:
220

Αστρολογία
Ο Ουρανός είναι πολύ ισχυρός µέσα σ αυτό το Ζώδιο. Στον τοµέα της
φυσιολογίας τείνει σε κατάγµατα του κρανίου και σε ατυχήµατα που
έχουν έδρα το κεφάλι.

Ο Ουρανός στον Ταύρο
:
Ατυχήµατα που έχουν έδρα το λαιµό. ∆ιαταραχές των αδένων.
Επεµβάσεις στον τράχηλο.

Ο Ουρανός στους ∆ιδύµους:
Κίνδυνος ατυχήµατος κατά την µετακίνηση. Νευρικές παθήσεις.
Χηρεία. Σπασµοί.

Ο Ουρανός στον Καρκίνο:
Εγχείρηση στο στοµάχι. Κίνδυνος ατυχήµατος στο νερό. Κράµπες στο
στοµάχι. ∆ιαταραχή του µεγάλου συµπαθητικού.

Ο Ουρανός στο Λέοντα:
Καρδιακή

αρρυθµία.

Επέµβαση

στην

καρδιά.

Ο Ουρανός στην Παρθένο:
Επέµβαση στα έντερα ή στη σπλήνα. Ορµονικές διαταραχές.
Ο Ουρανός στο Ζυγό:
Επέµβαση στα νεφρά.

Ο Ουρανός στο Σκορπιό:
Αφροδίσια νοσήµατα. Χειρουργική επέµβαση στα γεννητικά όργανα,
στη µήτρα. Κίνδυνοι από εκρήξεις, οχήµατα και ηλεκτρισµό.
Ο Ουρανός στον Τοξότη:
221

Αστρολογία
Ατυχήµατα στις κνήµες, ισχιαλγίες. Εγχείρηση στο συκώτι ή στη
χοληδόχο κύστη.

Ο Ουρανός στον Αιγόκερω:
Ατυχήµατα στις κνήµες, εγχείρηση στα οστά.

Ο Ουρανός στον Υδροχόο:
Εγχείρηση στην καρδιά ή στα αγγεία.

Ο Ουρανός στους Ιχθύες:
Εγχείρηση στα έντερα, ή στον εγκέφαλο. Ασθένειες από ορµονικές
διαταραχές ή νευρώσεις. Ψυχοθεραπεία. Παραφροσύνη. Ατύχηµα στο
πόδι.
Επίδραση του Ποσειδώνα
Υγρά

∆ηλητήρια,

Επίφυσης,

Παρεγκεφαλίς,

Μικρόβια

Φυσικά είναι αδύνατο να έχουµε προσωπική γνώµη για ανθρώπους που
γεννήθηκαν µε τον Ποσειδώνα να ανατέλλει στο καθένα από τα Ζώδια
και σ ένα µικρότερο βαθµό το ίδιο ισχύει και για τον Ουρανό. Πρέπει
επίσης να λάβουµε υπ όψη ότι οι πιο µακρινοί Πλανήτες µένουν στο ίδιο
Ζώδιο για πολλά χρόνια, π.χ. ο Ποσειδώνας για 14 Χρόνια περίπου.
Συνεπώς τέτοιες θέσεις πρέπει να αναφέρονται µάλλον σε γενεές παρά σε
άτοµα, εκτός αν ο Πλανήτης που εξετάζουµε είναι κυρίαρχος στο
Ωροσκόπιο.
Ο Ποσειδώνας επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστηµα
(εγκεφαλονωτιαίο) και ιδιαίτερα τον υποθάλαµο, που παίζει κύριο ρόλο
στη µετάδοση ερεθισµάτων από και προς τα αισθητήρια όργανα.
Επίδραση του Πλούτωνα
Όγκοι, Γεννητικά
Υποσυνείδητο

Όργανα,

Όρχεις,

Προστάτης,

Ορµόνες,

222

Αστρολογία
Ο Πλούτωνας παραµένει σε κάθε Ζώδιο 12 - 30 Χρόνια. Συνεπώς τέτοιες
θέσεις πρέπει να αναφέρονται µάλλον σε γενεές παρά σε άτοµα, εκτός αν
ο Πλανήτης που εξετάζουµε είναι κυρίαρχος στο Ωροσκόπιο.
Ο Πλούτωνας επηρεάζει το µυϊκό και το ουροποιητικό σύστηµα, καθώς
και τους γεννητικούς αδένες, ωοθήκες και όρχεις. Η επίδραση αυτή είναι
µια προέκταση της γενικής σχέσης του Πλανήτη αυτού µε τη σεξουαλική
εκδήλωση.

223