‫סכום שיטות מקום המזבח‬

‫בס"ד‬
‫מזבח כוליה בצפון‬

‫מזבח ממוצא‬

‫צפון‬

‫ר' יהודה‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫היכל‬

‫מזבח החיצון‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫ואין המזבח לפני הפתח כלום‬
‫אלא אמה של יסוד דרומי‬

‫‪ 25.5‬אמות‬

‫כבש‬

‫כבש‬

‫עיין זבחים נג‪.‬‬
‫ורש" י שם ד" ה קסבר‬

‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש" י שם ד" ה רובא ובתוס' שם‬

‫עיין זבחים נח‪:‬‬
‫דרום‬

‫מזבח כוליה בצפון‬

‫דרום‬

‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫ר' יוסי‪ ,‬ר' יוסי הגלילי‪ ,‬ור' שמעון בן יוחאי שיטה ב' ברש" י‬

‫צפון‬

‫רבנו חננאל‬

‫שיטה א' ברש"י‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫‪ 20.5‬אמות‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫דכי נפיק מן הפתח רואה יסוד‬
‫דרומי לפניו מכוון באמצא הפתח‬

‫‪ 27‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫היכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫מזבח החיצון‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫‪ 11.5‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬
‫‪ 16‬אמות‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫‪ 6.5‬אמות‬

‫אולם‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫היכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫רבו של רש" י‬

‫ממוצא‬
‫ועומד באמצע העזרה‬
‫חצי מזבח בצפון קאי‬
‫חצי מזבח בדרום קאי‬

‫דרום‬

‫כבש‬

‫רבינו יצחק בר יהודה‬

‫‪ 31‬אמות‬

‫כבש‬

‫מזבח החיצון‬

‫צפון‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫ר' שמעון בן יוחאי שיטה א' ברש"י‬

‫מזבח החיצון‬

‫זבחים נט‬

‫כבש‬
‫כבש‬

‫עיין זבחים נג‪ .‬ונח‪ .‬ונט‪.‬‬
‫ורש" י שם נג‪ .‬ד" ה קסבר‬

‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש" י שם ד" ה רובא ובתוס' שם‬

‫עיין ר" ח יומא טז‪:‬‬

‫דרום‬

‫מזבח רוביה בצפון‬

‫דרום‬

‫מזבח כוליה בדרום‬

‫מזבח רוביה בדרום‬
‫צפון‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫שיטה ב' ברש"י והרמב"ם‬

‫רבנו חננאל‬

‫ר' אליעזר בן יעקב ור' יוסי בר' יהודה‬

‫מזבח רובא‬
‫בצפון קאי‬
‫צפון‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫פתח האולם‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫כבש‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 25‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫אולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬
‫‪ 12.5‬אמות‬

‫היכל‬

‫‪ 7‬אמות‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 19.5‬אמות‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫מזבח כוליה‬
‫בדרום קאי‬

‫כבש‬
‫כבש‬
‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש" י שם ד" ה רובא ובתוס' שם‬
‫רמב"ם הל' בית הבחירה ה‪ ,‬טו‬

‫עיין ר" ח יומא טז‪ :‬וצע" ג‬

‫‪1‬‬

‫דרום‬

‫דרום‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫עיין יומא לז‪.‬‬
‫עיין זבחים נח‪ .‬ונט‪.‬‬
‫ורש" י שם נח‪ .‬ד" ה דבצריה‬
‫דרום‬

‫זבחים נט‬

‫בס"ד‬

‫מזבח כוליה בצפון‬

‫צפון‬

‫ר' שמעון בן יוחאי שיטה א' ברש"י‬

‫צפון‬
‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫כבש‬

‫פתח ההיכל‬

‫מזרח‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 31‬אמות‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫ואין המזבח לפני הפתח כלום‬
‫אלא אמה של יסוד דרומי‬

‫עיין זבחים נג‪.‬‬
‫ורש"י שם ד"ה קסבר‬
‫דרום‬

‫‪2‬‬

‫מערב‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫זבחים נט‬

‫בס"ד‬

‫מזבח כוליה בצפון‬

‫צפון‬

‫ר' יוסי‪ ,‬ר' יוסי הגלילי‪ ,‬ור' שמעון בן יוחאי שיטה ב' ברש"י‬

‫צפון‬
‫מזבח החיצון‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫דרום‬

‫דכי נפיק מן הפתח רואה יסוד‬
‫דרומי לפניו מכוון באמצא הפתח‬

‫כבש‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫היכל‬

‫עיין זבחים נג‪ .‬ונח‪ .‬ונט‪.‬‬
‫ורש"י שם נג‪ .‬ד"ה קסבר‬
‫דרום‬

‫‪3‬‬

‫מערב‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫זבחים נט‬

‫בס"ד‬

‫מזבח רוביה בצפון‬

‫צפון‬

‫רבנו חננאל‬
‫מזבח רובא‬
‫בצפון קאי‬
‫צפון‬
‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 12.5‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫‪ 19.5‬אמות‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫כבש‬

‫עיין ר"ח יומא טז‪ :‬וצע"ג‬
‫דרום‬

‫‪4‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫זבחים נט‬

‫בס"ד‬

‫מזבח ממוצא‬

‫צפון‬

‫ר' יהודה‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫ממוצא‬
‫ועומד באמצע העזרה‬
‫חצי מזבח בצפון קאי‬
‫חצי מזבח בדרום קאי‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫כבש‬

‫עיין זבחים נח‪:‬‬
‫דרום‬

‫‪5‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫זבחים נט‬

‫בס"ד‬

‫תנא דמדות‬
‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫שיטה א' ברש"י‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫היכל‬

‫‪ 27‬אמות‬

‫דרום‬
‫כבש‬

‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש"י שם ד"ה רובא ובתוס' שם‬
‫דרום‬

‫‪6‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫זבחים נט‬

‫בס"ד‬

‫תנא דמדות‬
‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫שיטה ב' ברש"י והרמב"ם‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 7‬אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫היכל‬

‫‪ 25‬אמות‬

‫דרום‬
‫כבש‬
‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש"י שם ד"ה רובא ובתוס' שם‬
‫רמב"ם הל' בית הבחירה ה‪,‬טו‬
‫דרום‬

‫‪7‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫זבחים נט‬

‫בס"ד‬

‫תנא דמדות‬
‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫רבינו יצחק בר יהודה‬
‫רבו של רש"י‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 6.5‬אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫היכל‬

‫‪ 25.5‬אמות‬

‫דרום‬
‫כבש‬

‫עיין יומא טז‪:‬‬
‫ורש"י שם ד"ה רובא ובתוס' שם‬
‫דרום‬

‫‪8‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫זבחים נט‬

‫בס"ד‬

‫תנא דמדות‬
‫מזבח רוביה בדרום‬

‫צפון‬

‫רבנו חננאל‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 11.5‬אמות‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח רובא‬
‫בדרום קאי‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫‪ 20.5‬אמות‬

‫דרום‬
‫כבש‬

‫עיין ר"ח יומא טז‪:‬‬
‫דרום‬

‫‪9‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫זבחים נט‬

‫בס"ד‬

‫מזבח כוליה בדרום‬

‫צפון‬

‫ר' אליעזר בן יעקב ור' יוסי בר' יהודה‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזבח כוליה‬
‫בדרום קאי‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫דרום‬
‫כבש‬
‫עיין יומא לז‪.‬‬
‫עיין זבחים נח‪ .‬ונט‪.‬‬
‫ורש"י שם נח‪ .‬ד"ה דבצריה‬
‫דרום‬

‫‪10‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬