1 Spatea Moşi Stan fille Talapi

de BALACI de BALACI de BALACI de BALACI et STEJARU
1532, 1556 1556 1556 1538, 1556
? ?
2
Source:
Mihai D. STURDZA Familiile Boiereşti din Moldova şi Ţara Românească Liică Dragomir Bunilă
vol. I Bucureşti 2004 de ZÂMBREŞTI de BALACI 1569
1569 1556, 1579
Rédaction, graphisme et mise en page: Mona & Florian BUDU-GHYKA Logofăt; & Ivana f. de Jupân Barbu
septembre 2007 de Roşia et Borăşti
Copyright © Mona & Florian Budu-Ghyka Drăghici Badea Mos Dragomir
de BALACI de BALACI de BALACI de BUZĂU
Nota: Les titres et les dignités propres à l'histoire des Principautés Roumaines 1587 n. av. 1610 † av. 1615
n'ont pas été traduits et nous avons gardé, de même que pour les noms Logofăt; † av. 1620 Logofăt;
et les lieux géographiques, l'orthographe de la langue roumaine Logofăt;
& Mara de BALACI
† ap. 1640
Dragomir Barbu Badea Drăghici Drăghici Badea Stanca
de BALACI de BALACI de BALACI de BALACI de BALACI de BALACI de BALACI
et de GRĂDIŞTE (Olt) n. av. 1620 n. av. 1628 † av. 1636 1620 1620 1615
n. av. 1620 † av. 1636 † av. 1634 (sans enfants) (sans enfants) (sans enfants) ╪ Mon. Jitianu
† av. 1636 & Sima .. ? .. (sans enfants) & Ionaşcu de Gaia
Spătar; Postelnic;
& Stoiana .. ? ..
Badea Bălăceanu Sima fille Pătraşcu
† av. 14.VIII.1687 dit "Uşurelul" † av.1684 ╪ Buc. Mitropolia
╪ Buc. Mitropolia ╪ Buc. Mitropolia & Ivan ŞTIRBEI Postelnic 1652; Clucer 1652;
Vtori Postelnic 1653; Vătaf de aprozi 1654, 1657 & Teodor de Preajba (Valachie) Spătar; Mare Clucer 1654-1657;
Mare Postelnic 1664; Mare Agă 1665; Paharnic; Postelnic 1665-1667;
Mare Sluger 1666; Mare Serdar 1667, 1668; Mare Şetrar 1669; Mare Sluger 1670;
Iertat de tăierea capului 1669; Mare Clucer 1675 & Chera .. f. de Hrizan (Postelnic de Bărbăteşti)
Mare Vornic 1678-87; Ctitor Bis. Balaci, Mon. Gâlmee et de Frujina ...?
şi Bis. Sf. Dumitru ("a Bălăceanului")
& Maria (COCORĂSCU ?)
Constantin Maria Matei Barbu Drăghici
† 12.VIII.1690 bataille de Zărneşt † ap. 1695 † av. 1704 † ..tué sur ordre de n. av.1695 - † ..1730
╪ Braşov - Bis. Sf. Nicolae Réligieuse Martha ╪ Mon. Gâlmee Nicole Mavrocordat Vodă ╪ Buc. Mitropolie
Postelnic 1677; Agă 1682-88; & Papa PROOROCEANU Ceauş de aprozi; Postelnic 1687-1698; Mare Vornic de Târgovişte 1720;
Ctitor Bis. Balaci (Teleorman); (v. Hotărani) Vătaf de aprozi; Mare Clucer 1699; Mare Pitar 1723; Mare Postelnic;
& Maria CANTACUZINO & Tudosca BUCŞANU & ..?.. PÂRSCOVEANU & Cătălina LUPOIANU
n...1667 - † 16.XI.1725 f. de Iordache Pârscoveanu
f. de Şerban Cantacuzino Vodă
Ioan dit "Groful" Pătraşcu Hrizea Maria Ştefan Safta Barbu fille
† 1738 tué par les turcs † ap. 1734 1721, 1762 † av.1754 † av.1733
╪ Mon. Cozia ╪ Buc. Mitropolia Postelnic; Mare Pitar; & Ioniţă Mare Pitar 1731; &1 Vasile GRECEANU Postelnic; & Ianache .....
Il se dit "Comte du St. Empire" Postelnic; Logofăt; & 1737 Ana BĂNESCU DEDULESCU & ... BREZOIANU ? Sin Postelnic; & Safta ASAN Postelnic;
& Ilinca BREZOIANU & Ancuţa KRETZULESCU f. de Gheorghe Ralea &2 Dimitrie NOTARA (rem. Drăgănescu)
Bănescu, Paharnic. Médic grec † 1757
8
Smaranda Maria Ilinca Ioniţă Ianache Matei Nicolae Ioan Maria Ana Ilinca Gheorghe Iordache Bălaşa Constantin (Dinu)
† 1795 † 1797 † ap. 1804 † 1801 n. av. 1734 † av.1769 1735, 1852 n...1737 - † ..1808 † 1811 † ap. 1844 1774 "MIROŞANU" † 1809 † av.1784
Réligieuse Samaria Mare Serdar 1762; † av. 1784 Postelnic Postelnic ╪ Bis. Kretzulescu & ... RĂTESCU & Constantin & Matei & Constantin Mare Şertrar; Mare Stolnic;
& Manoila MANU † 1745 Mare Stolnic 1765; Mare Serdar (sans enfants) & Maria f. de Nicolae Piter; MAVRODIN RĂTESCU GRECEANU Mare Clucer;
f. de Apostol Manu Mare Clucer 1770-1774; ARGETOIANU & Ecaterina .. ? ..
et de Zamfira Lipănescu Ecaterina et de Păuna Silivriano (rem. Dimitrie Rătescu)
CANTACUZINO
Réligieuse Eupraxia;
9
Smaranda Dumitru Mihai Dinu Barbu Iordache Maria Luxandra Nicolae (Naiba) Şerban Gheorghe Luxandra Atanasie Gheorghe RĂTESCU Nicolae Radu Stanca Constantin Sanda Sultana Casandra
n. Finta ..1773 (Bănică) † jeune † av.1815 † Buc. av.1825 † 1844 † 1826 Treti Vistier Monahă la Ţigăneşti 1779; n..1764 - † Buc.6.V.1831 &1 ... ? ... & Ioan LIPĂNESCU
& Constantin † Buc. ..1831 † Buc. 8.II.1837 & Grigore IZVORANU Mare Medelnicer; Monah Gherasim & Bălaşa & Alexandru BURCHI ╪ Buc. Mitropolie &2 Grigore BREZOIANU &1 Antonio BAROZZI
BĂLĂCEANU ╪ Bis. Kretzulescu Mare Serdar; Treti Logofăt; & Elena SEFENDACHE Mon. Căldăruşani; LĂCUSTEANU Mare Pitar; Mare Paharnic; Pitar; &2 Atanase COLFESCU
Mare Ban; Mare Sluger; Mare Medelnicer; CARAGIC Episcop de Buzău; Mare Clucer; Mare Logofăt; Mare Ban; † 1814
Mare Paharnic; veuve Greceanu, Locţiitor de Mitropolit; &1 Smaranda f. de Manu APOSTOL
& Luxandra SLĂTINEANU rşligieuse Atanasia 1825; et de Smaranda Bălăceanu
† Buc. 14.V.1849 &2 Sultana PÂRSCOVEANU† av.1815
╪ Mon. Cernica (veuve de Mihai Bălăceanu)
10
Mihai Elena Victoria Smaranda Constantin Ecaterina Elisabeta Ioan Manolache Mihai Nicolae Grigore Radu Ştefan Maria Constantin Ioan Elena Grigore
† enfant n. 14.X.1801 † Buc. ..1889 n.Ploieşti ..1800 n...1809 † 1897 † ~1871 † 1842 † 1860 n..1787 - † ..1847 n...1786 n..1793 - † Viena 27.V.1860 n..1798 - † Nice 30.III.1878 n...1801
† Buc..IX.1887 ╪ Buc. Cim. Bellu † Buc. 26.VI.1888 † Buc.23.I.1862 & Barbu ╪ Buc. Cim. Bellu enfants avec des filles Pitar; Parucic; ╪ Mon. Pasărea Mare Hatman; Mare Logofăt; ╪ Goleşti ╪ St. Marx. ╪ Buc. Cim. Bellu & 1816 Matei † Buc..1846
╪ Mon. Cernica & Dimitrie ╪ Mon. Cernica ╪ Bis. Sărindar PRISĂCEANU & Constantin BURCHI de condition modeste & Elena ŞTEFĂNESCU Mare Vornic; & 1806 Iordache Mare Agă; Mare Hatman; Mare Spătar; Mare Paharnic; CANTACUZINO ╪ Cernica
& Ploieşti 1817 TUFEANU &1 Vasile Vechil de pricini; Paharnic; Agă; f. de Dumitru Ştefănescu Membru al Înaltului Divan GOLESCU Mare Spătar; Mare Logofăt; Mare Agă; Mare Logofăt; (div.) Mare Căminar
Dumitru (Ştirbei) NECULESCU & Maria ..?.. Magistrat (Craiova); et de Safta Kretzulescu Député 1831-35, 1837-39, 1847; Vornic de obiceiuri; Ministru al Dreptăţii 1856; Député 1931, 1844, 1847-48;
GRECEANU &2 Dumitru f. d'un prêtre grec Candidat la Domnie 1842; & Maria f. de Alecu VĂCĂRESCU Ministre 1859;
DRUGĂNESCU et de Maria Dudescu &1 1826 Elena CARADJA(div.1832)
Paharnic; n..1801 - † Odessa ..1876 &2 Viena 1849 Marie DUMONT
de BEAUFORT-VAARHEGYI
n.Viena 26.XII.1823 - † Viena ..1903
11
2 2 2 2
Maria Gheorghe Ecaterina Elena Maria fille Lucreţia Constantin Maria Sultana Elena Eufrosina Zoe Ecaterina Ioan (Iancu) Anica Eliza (Săftica) Constantin Ştefan Ioan Sultana
Réligieuse Megalusa n...1831 - † ..1875 † Târgovişte 1899 n. Buc.17.VIII.1816 n. .1817 † Buc. 20.V.1864 n...1820 n...1825 - † ..1913 n. Buc. 1826 n. Buc. 25.III.1828 † la 17 ani † la 16 ani n.Viena 14.X.1849 n.Viena 12.IV.1851 n. St.Veith (Viena) n.Paris 21.II.1857
Mon. Ţigăneşti ╪ Mon. Cernica & Teodor POPESCU & Ioan MÂRZEA & Honoriu & Sava DRAGOMIRESCU † Viena 15.VII.1853 † Buc. 17/19.IX.1881 &1 Constantin LENS (div.) † Buc...1865 & 1857 Vladimir & Buc. 1851 & 1856 Philippe † Nice 9/22.XII.1914 † Buc...1937 Fonctionnaire 10.VI.1853 † Gioseni (Bacău)
Capitaine armée russe; Serdar; Préfet; Député 1861; WARTHA n...1812 - † ..1880 ╪ St. Marx. ╪ Buc. Cim. Bellu &2 Dimitrie KRETZULESCU ╪ Bolintin. Waldemarovici GRAVÉ Alexandru FELIX-GAUTHIER Préfet de Police; ╪ Stolnici à la Commission † ..1934 16.VII.1923
& Buc. 20.IV.1868 Sous-préfet de Ilfov; Grand boyard à Libraire à fils de paysan de Balş (Dolş) Mare Agă; &1 Constantin GLOGOVEANU Général; & 1845 Emanoil † Nice ..1895 BROEMSEN Secrétaire au Consulat Ministre des Aff. Etrangères 1876; Sénateur de Argeş; Internationale &1 Buc. 1875 Constantin
Maria RIZO-NERULO (div.) Vălenii de Munte; Bucarest Oficier; Postelnic; &2 Petre Ivanovici RUCKMANN BĂLEANU Officier russe (noble balte); † Italia 1881 de France à Bucarest; Agent Diplomatique à Vienne 1876-82 & Buc. 17.IV.1874 du Danube; GHIKA-DELENI (div.1881)
† Buc.25.IX.1895 dit "le Baron Ruckmann" Magistrat à Harcov; Général russe; Ministre Plénipotentiaire Elena MĂNESCU-FILITTI &2 Odessa 1881
Consul russe à Bucarest; à Rome 1882-84; la Paris 1884-85; n...1851 - † ..1942 Alexandru MORUZI
à Constantinople 1886-88; ╪ Stolnici &3 Ioan JURGEA-Negrileşti
à Londres 1893-1901;
sans mariage & Angeline BONFILS
12 8 enfants avec Ştefan Bellu
portent le nom
Bălăceanu Grigore Bălăceanu Constantin Zoe Maria Alexandrina Angelina Irina Grigore
"Gougou" n...1851 † ..1917 n...1863 - † ..1891 † ..1928 n.Boldu (RM.Sărat) n. Buc.19/31.VII.1876
† 19.I.1908 & Effingham &1 Constantinopol 1887 & Sinaia 22.IX.1887 & 1900 Pierre NICOT 25.XII.1971 † Buc. 10.X.1967
GRANT Grigore GHIKA Dr. Eduard ROMALO de VILLEMAIN & 1899 Jean NICOT ╪ Buc. Cim. Bellu
Inginer; f. de Grigore V Ghika Vodă † ..1929 de VILLEMAIN Licencié en Droit;
et de Eufrosina Leroy; & 1922 Ştefania RIEGLER
&2 1899 René n.1893 - † Buc.23.XII.1980
Baron de CORAL ╪ Buc. Cim. Bellu
13
Constantin Elena
n. Buc.6.VII.1923 n. Buc.22.IX.1924
Dr. médic. 1969; Prof. Univ.; † Paris ..2001
Membre de l'Académie 1990; & Nicolae RACLIŞ (div.)
Dir. Inst. de Gériatrie 1992-94; Prof. Univ. Ec. Polytechnique;
Dir. Inst. d'Anthropologie;
&1 Mariana Cimpoia (div.)
n..1923 - † Copenhaga 1972
&2 Elisabeta HAGI-MOSCU
14 n.1.IV.1921
?
www.ghika.net
Bălăceanu
l'Arbre Généalogique de la Famille
7
3
4
5
6
Copyright © Mona & Florian Budu-Ghyka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful