1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ioan

Ioan

Mihai

Manuel

Mihai ?

Mihai ?

Ioan

Matei

Dimitrie

George "SAKATAÏ"

Dimitrie

Mihai
→ Dimitrie Cantacuzino "ŞEITAN"
† 1174 & 1186 Irena ANGE & f. lui Jean DOUKAS † 1289? n.~1260 - †~1295 n.1295 - †1383 n.~1325 - †Mistra 1391 † 1384 n.~1430 - †~1459 † ~1522 † Pisa 1536
General Byzantin Guvernator Peloponez Empereur 1347-1358 co-Empereur 1355-1357 Sevastocrator 1355-1356
14 & Irina ASSAN & Irina PALEOLOGU 14
Manuel Constantin Mihai Cantacuzino (Şaitanoglu) fiică Iane
Despot de Mistra Duce de NAXOS din Împăraţii Bizanţului & Muselim PALEOLOGU † 1592
& Irina de LUSIGNAN 1583 n. 1515 - † Anchilalis 3.III.1578 Mare Ban;
& Maria sora lui Petru ŞCHIOPUL & Marina BASARAB
15 15
Dimitrios Bella Ioan Andronic
n.1556 n. 1570 & .... RALLI de CRETA & Georgios KANTAKUZENES "Monorete" n. 1553 - † Anchilalis 4.XI.1601
& 1605 Lascăr ROSETTI fiul lui Anton Kantakuzenes Mare Vistiernic - Valahia
Mare Logofăt & ..VI.1576 Irina RALLI
Constantinopol
16 16
Mihai Constantin Tudosia Bălaşa Toma Enache Iordache
Mare Vistiernic - Valahia n. ..1598 † 1634 † 7.II.1666 Mare Vistiernic - Moldova 1631 n.1581? - † 1663
1621 - 28 † Snagov 20.XII.1663 & ….DARABAN ╪ Iaşi Mân. Golia ╪ Iaşi - Trei Ierarh
Mare Postelnic - Valahia Mare Vornic - 1638 Mare Vistiernic 1631-1652
& 1625 Ilinca (Elena) BASARAB Mare Stolnic - 1644 Mare Spătar - Moldova 1662
n.Suceava 21.V.1611 &1 Eftimia CIOLPAN &1 Irina BUCIOC
† 2.III.1687 &2 Aniţa PRĂJESCU &2 Alexandra MATEIAŞ
17 17
1 1 2 2 2
DUMITRAŞCU CANTACUZINO VODĂ Smaranda Matei Iordache (Coconul) Drăghici Mihai Marica Stanca Ilinca Constantin Florica Ancuţa ŞERBAN CANTACUZINO VODĂ Anastasia Ştefan Catrina Toderaşcu Maria Safta Catrina Iordache
n.1620 - † 1685 n. 1648 - † 1685 n.1651 - † ..VI.1692 1630 - 1667 n. 1640 - † 1716 n.1634 n.1637 - † Buc.10.II.1699 n.1638 n. 1639 n.1643 n.1647 n. 1634 - † Buc. 29.X.1688 † 1688 n.? - † 8.IV.1685 n.1635 - † 1686 † 1676? † 1720
Moldova: 1674-75; 1684-86; & Andrei DUDESCU ╪ Buc. Mân. Cotroceni ╪ Buc. Mân. Cotroceni ╪ Mân. Comana (Ilfov Mare Stolnic - Valahia &1 Radu CREŢULESCU ╪ Mân. Brâncoveni (Olt) & Vintilă (II) † Constantinopol 7.VI.1716 & Pană &1 Ianache ╪ Buc. Mân. Cotroceni & Ion CEHAN "RACOVIŢĂ" Paharnic - Moldova ╪ Iaşi Mân. Golia Mare Vistiernic 1672-1682 ╪ Iaşi Mân. Barnovschi & 1662 Lupaşcu BUHUŞ &1 1670 Ienache NECULCE Mare Stolnic - Moldova
& Ruxandra GRILLO (distrusă de Ceauşescu 1987) (distrusă de Ceauşescu 1987) Mare Paharnic - Valahia &1 Marga MOGOŞESCU &2 Pană FILIPESCU & Papa (Matei) CORBEANU Mare Stolnic 1675 - Valahia FILIPESCU CATARGIU (distrusă de Ceauşescu) Mare Vornic - Moldova & Vasilica Gavril & Velicico COSTIN Ctitor Bis. Deleni (Iaşi) & 1667? Mare Spătar - Moldova Vistiernic - Moldova & Ileana CATARGI
Agă - Valahia Mare Spătar - Valahia Mare Spătar &2 Theodora .... BRÂNCOVEANU Mare Ban & Safta BUHUŞ Mare Spătar Muntenia: 1678 - 6.IX.1688 PALADI & Safta Tomşa BOUL Gheorghe (Ursu) URSACHE Mare Paharnic - Moldova † 1677?
& Bălaşa DRĂGUNESCU & Maria FĂRCĂŞANU & Păuna BUICESCU † 1655 &1 1658 Elina LEURDEANU Mare Vistiernic - Moldova † 1678 &2 1678 Enache .....
╪ Mân. Brâncoveni (Olt) &2 Maria RUSTEA-VĂLEANU † 1688? Grămătic - Moldova
18 18
1 1 1 1 1 1
Casandra Elena fiu Constantin Toma Casandra Maria Căliţa Constantin Alexandra Neaga Pârvu I Maria Şerban Grigore Păuna Ilinca Maria Ancuţa Mihai Safta Maria ŞTEFAN CANTACUZINO VODĂ Ilinca Radu Ilinca Maria Smaranda Gheorghe Casandra Bălaşa Mihai RACOVIŢĂ VODĂ Iordache - Toma Catrina Ioniţă Vasile Ilie Catrina Iordache fiică
╪ Buc. Mitropolie † 1721 † 1731 † 1692 † 1701 n.Buc.1694 - † ap.1745 & Constantin & Chirică Comis & Toma n. ..1675 † 25.II.1715 n. 1659 n. 1667 - † 16.XI.1725 n. 1673 - † 13.V.1688 n. 1680 - † 29.V.1739 n. 1683 † 1740 Mare Paharnic - Moldova n.1664 - † 1704 † ..II.1710 † av. 1741
& NICOLAE MAVROCORDAT VODĂ & C. DUCHI Mare Spătar - 1710 &1 ...PALEOLOGU - & Manta ╪ Mân. Comana (Ilfov & Mihalcea & Bunea (II) ╪ Mân. Hurezu & Radu ŞTIRBEI-IZVORANU ╪ Mân. Comana (Ilfov & Tudorache & Dumitru RACOVIŢĂ ARGETOIANU RUDEANU COŞLEGEANU & Radu (III) DUDESCU † Constantinopol 7.VI.1716 & State LEURDEANU ╪ Buc. Mân. Cotroceni & Barbu ╪ Buc. Mân. Dintr-un-Lemn & 24.I.1688 ╪ Buc. Mân. Dintr-un-Lemn † Moscova 11.V.1713 ╪ Buc. Mân. Dintr-un-Lemn & Vasile COSTACHI † 30.VIII.1692 Mare Vornic - Moldova Mare Vistiernic - Moldova & Panait MORONA Mare Spătar - Moldova & S. BOTEANU
n.Constantinopol 6.V.1680 General Rus - 1711 -GULIANO CÂMPINEANU Mare Paharnic - Valahia CÂNDESCU GRĂDIŞTEANU Mare Stolnic - Valahia Mare Stolnic - Moldova Mare Vistiernic - Valahia GULIANO n.1673 Mare Serdar - Valahia Mare Sluger - Valahia † 1716 Muntenia: 5.IV.1714 - 5.I.1716 Mare Paharnic - Valahia (distrusă de Ceauşescu) URDĂREANU &2 Constantin BĂLĂCEANU Grigoraşcu BĂLEANU Mare Ban al Olteniei (1719-1726) ╪ Moscova Mân. Sf. Nicolae & Grigore VLASTO † 1703 Mare Logofăt - Moldova Mare Spătar - Moldova & Maria COSTIN Mare Postelnic - Moldova & Ecaterina PALADI
† 31.X.1730 & Maria CĂMĂRAŞ - Mare Comis † 1715? † 1725 & Maria Năsturel Stolnic - Valahia Mare Vornic - Valahia & Ilinca Mareş BĂJESCU & Adriana FĂLCOIANU † Fereşti/Vaslui 1729 Mare Ban - Craiova Mare Logofăt - Valahia & Păuna GRECIANU Mare Logofăt - 1704 Mare Paharnic † Zărneşti 12.VIII.1690 Mare Logofăt; Mare Ban. & Braşov 1709 & 9.V.1699 & Maria CIOBANU & f. lui Vasile CEAURUL † Iaşi 1707
-SOCOTEANU &2 Constantin RAMADAN Mare Hatman - Moldova & Stanca BREZOIANU (Valahia) Mare Agă - Valahia Mare Vornic - Valahia Ruxandra RUSET Dimitrie CANTEMIR VODĂ (Maria RACOVIŢĂ ?)
† 1738 n. 1691 - † av. 4.V.1753 n. Iaşi 26.X.1673
† Moscova 21.VIII.1723
19 fam. VLASTO 19
Safta Păuna Pârvu II Constantin Matei (MĂGUREANU) Constantin Radu ("Rudolf") Smaranda Constantin Safta Iordache Matei Maria Constantin Elena Toma Şerban Grigore Maria Andronache Tudor Şerban Ion Iordache Bălaşa Ioan Iordache Ilinca Constantin Safta Anastasia
† 1720 1689 - 1751 † 1740 / 1742 n. 1703 - † Graz (A) 1768 n. 1699 † 1730 † 1729 Dinu n. 1710 - † 1783 n. 1712 n. 1720 n. 1714 - † 1762 † 1756 n.29.IX.1690 n.1689 - † 1742 n.1692 n.1688 - † 1759? n.1696 - † 23.XII.1711 Călugărul Ioasaf † 1762 † 1778
& Barbu GRECIANU Mare Stolnic - Valahia & Ancuţa TAMARAŞ Ban de Craiova General Rus † Cameniţa (POL) 1761 & 1728 Constantin &1 Barbu VĂCĂRESCU Mare Paharnic - Valahia Mare Paharnic - Valahia & Toma BRĂILOIU † 1743 &1 Asan FĂLCOIANU & Maria BREZOIANU & 1755 & Constantin Mare Paharnic Mare Stolnic - Moldova "Călugărul Serghie" Mare Logofăt - Moldova ╪ Târgovişte - Mitropolie Mare Agă 1760 & Vasile Mare Logofăt - Moldova ╪ Bis.Popleni (Botoşani) & Constantin
(Petroianu) &1 1732 Victoria ROSETTI & Păuna BELIZARIE-RUSTEA & Ana ŞEREMETIEVA & Elisabeth d'ESTIVAL MAVROCORDAT VODĂ Mare Ban & Pulcheria MOGOŞESCU & Zoiţa C. DUDESCU Ban - Valahia & Aniţa ROSETTI Postelnic - Valahia Sevastiţa Cantacuzino- (Moldova) & Ileana CATARGI & 1708 & 27.II.1709 NECULCE-NEGEL & Maria VLASTO & Lupu BALŞ ROSETTI-BĂLĂNESCU
Mare Logofăt - Valahia &2 Păuna TIGVEANU n.Constantinopol 27.XI.1711 &2 Pantazi PRIMICHIRIU † av. XI.1782 &2 Enache Callimaki -Paşcanu & Maria Ghika Ecaterina RACOVIŢĂ Ştefan BRÂNCOVEANU Mare Logofăt - Moldova Mare Logofăt - Moldova
† 1740 † Iaşi 21.XI.1769 Mare Căpitan CÂMPULUGEANU n. 1736 n. 1694 n.1670 - † 1729 n.1685 n.28.IV.1691 - † 16.III.1782 n.ap.1711 - † 10.III.1788
† Constantinopol 15.VIII.1714
20 20
1 1 1 2 2 2
Smaranda Caterina Ştefan Ioan Constantin Safta Şerban Mihai Constantin Maria Pârvu Rodion Alexandru Abraham Leopoldina Cecilia Maria Elisabeta George Constantin Nicolae Maria Dinu Maria Matei Zoiţa Ioan Ilie Safta Maria Tudor Safta George (Iordache) Constantin Ioniţă Bălaşa Bălaşa Iordache Ecaterina
† av. 1785 † ap. 1793 1736 - 1766 † 1749 † 1756 1723 - 1793 † 1761 † 1769 n. 1725 † 1772 † 1781 n. 1738 - † 1771 n. 1750 Spătar - Valahia n. 1744 n. 1748 - † 1817 † 1762 n.1720 n.1723? - † 12.XII.1798 n.1719 - † 1729 n.2.I.1721 - † 1789 n.1740 - † 17.V.1826
& Ioan SLĂTINEANU & Ion (II) BĂLĂCEANU Mare Paharnic & Mihai (Mincu) & Anastasia ANGHELI Mare Ban - Moldova Mare Paharnic & 1742 Şerban FĂRCĂŞANU ╪ Mân. Comana (Ilfov † 20.III.1774 Maior Rus Căpitan Rus & ...O'DONNEL & ...de MODEN & ...de BLAISEL & …FORNAC Căpitan Austriac † 1772 & Frusina PALADI &1 Iordache & Manolache &1 Maria COLCEAG &1 Radu BĂRBĂTESCU Mare Logofăt & Enake CIUCHI & Vasile BALŞ Mare Vornic & 1735 Constantin ╪ Deleni (Iaşi) Mân. Lacuri Mare Logofăt - Moldova & Aristarh &1 Dinu BALŞ ╪ pe drumul Iţcanilor (Suceava & Constantin STURDZA
† 1785 † av. 1793 & Maria BOZIANU BĂRBĂTESCU General Rus & 1735 Safta Şertar - Valahia Mare Ban Colonel Conte Conte Baron Baron & 1769 Păunica KRETZULESCU TOPLICEANU &2 Elena CARAMANLÂU &2 Dumitrache CERCHEZ - Moldova - Moldova CANTACUZINO-MĂGUREANU Mare Logofăt - Moldova Mare Vistiernic HRISOSCOLEOS Mare Paharnic - Moldova Mare Logofăt - Moldova Mare Vornic - Moldova
Mare Şetrar-Valahia Mare Clucer - Valahia † av. 1781 & 1747 / 1748 CANTACUZINO-DELEANU &1 1739 Maria PALADA & 1750 Ecaterina CANTACUZINO- Mare Stolnic - Valahia n. 1730? - † .XII.1784 Cronicar & Elena BALASACHI Mare Paharnic - Moldova Călugărit - Ghenadie & Constantinopol † 1758 &2 Ştefan HURMUZACHI & Ana VENTURA
au înfiat pe: Mare Paharnic - Valahia Maria (Elena ?) VĂCĂRESCU n. 1720 &2 Elena HRISOCOLEOS MAVROCORDAT -MĂGUREANU &2 Zamfirache Polcovnic - Valahia "CANTA" † 1703 & Casandra COSTIN Zoe GHIKA Mare Vistiernic Mare Vistiernic - Moldova
Luxandra SLĂTINEANU 1732 - 1763 &3 1767 Smaranda PALADI n. 1755 CERNOVODEANU
† Braşov 1771 Mare Cămăraş † 1787
21 21
1
Luxandra SLĂTINEANU Nicolae Iordache Enache Sultana Constantin Păunica Maria Luxandra Smaranda Maria Smaranda Ioan Elena Maria Ioan (Iancu) Nicolae Ruxandra Pârvu Matei Elisabeta Maria Iordache Ioniţă Ilie Maria Constantin Ion Zoe Maria Toma Matei Alexandru Mihalache Elena Caterina Constantin Maria Dimitrie Grigore Ruxandra
înfiată de mătuşa sa Caterina & Ecaterina .... n. 1747 - † 1803 Medelnicer 1805 & ... FĂLCOIANU n. 1747 n. 1755 1756 - 1828 † 1778 &1 1757 Ioniţă GULIANO n.1757 1761 - 1841 n. X.1769 - † 4.V.1787 (Beicu) &1 1781 Dimitrie RACOVIŢĂ n. 1777 - † 1829 &1 1765 Ilie ROSETTI n.1750 - † 1816? n.1786 - † 1832 n.1791 - † 1.I.1857 n.1796 - † 1868 n.1776 - † 1850 n.1778 - † 1843 n.1781? n.1789 - † 1862? n.1779 - † 1808 n.1796 - † 1840
╪ Buc. Mân. Sf. Ioan Mare Paharnic † Braşov 1771 & Manolache & 1788 Alexe & N. CATARO & Grigore & BOTEZ-FLORESCU Mare Vistiernic & Manolache CONACHI &2 Teodor BALŞ † Voznesensk 3.VII.1828 General Rus & Constantin GHIKA ╪ Mân. Nevski Mare Agă - 1816 & Nicolae STRATULAT n. 1755 - † 15.III.1823 &1 Ruxandra RÂFOVEANU Mare Postelnic Mare Vistiernic & Constantin & Ilinca BALŞ † 19.IX.1776 Mare Comis - Moldova & Elisabeta ╪ Bis.Talpalari (Iaşi) ╪ Miclăuşeni & Grigore Mare Vornic - Moldova & Enache VÂRNAV Mare Logofăt - Moldova & Elena BRÂNCOVEANU & Gheorghe
Clucer & Smaranda ╪ Şcheiu (Braşov) VATATI MELISSINO COSTACHE-CONACH & Maria BALŞ Mare Vornic n.1744 - † 15.XII.1810 ╪ Kantakuzenska & Elena GUENNADI 1754 - 1822 Paj Emp. Ecaterina II - Rusia &1 1816 Elena (Linţa) Mare Logofăt - Valahia Mare Logofăt. Mare Vornic &2 P. MATRACA &1 E. PALADE & Safta ..?.. CANANO † 1813 Paharnic - Moldova & 16.V.1776 CANTACUZINO-DELEANU &1 Eufrosina GRECEANU & Constantin STURDZA GHIKA-BUDEŞTI & Pulcheria ROSETTI Ban - Moldova & 1814? n.1787 - † 18.III.1809 GHIKA-Trifeşti
& 10.II.1777 TOPLICEANU & 1769 Constamtin Mare Stolnic 1759 - 1812 † 7.III.1803 Mare Vornic - Moldova Mare Spătar - Valahia Mare Ban - Valahia BĂLĂCEANU-STOLNIC &2 (?)Salmanef ZAHAREVICI &2 Anastasia Paharnic - Moldova &2 Deleni 17.IX.1778 Raliţa CALLIMAKI &2 Maria GHIKA de la Ruginoasa n.1765 - † 1857 † Iaşi 3.II.1842 Profira BELDIMAN n.1785
Maria PÂRŞCOVEANU † 23.V.1802 CANTACUZINO (Moldova) General Rus &2 Elena CÂMPINEANU Maior Rus HURMUZACH † 1768 Constantin GHIKA-COMĂNEŞTI n.1763 - † 1837 n.1792 - † 1864 Mare Logofăt - Moldova Mare Postelnic n.1792 - † 26.III.1870 Hatman - Moldova
† 1824 1750 - 1772 † 1756 &3 1825 Leonte PROTOPOPOV † 28.XI.1792 Mare Logofăt - Moldova Ctitorii Spit. Sf. Treime - Iaşi
22 22
1 1 2 2 2
Constantin Ştefan Smaranda Maria Elena Caterina Grigore Ioan Catrina Iordache Constantin Nicolae "Canta" Eugenia Safta Elena Alexandrina Rodion Elisabeta Alexander Theodosia Alexei Mikhail Ivan Olimpia Sultana Constantin Maria Catinca Gheorghe Nicoliţă Iancu Constantin Elisabeta Alexandru Maria Constantin Caterina Alexandru Ioan Constantin Grigori Dimitrie George (Egor) Casandra Maria Victoria Caterina Ioan George Alexandru Adolf Caterina Ruxandra George Nicolae Pulcheria Eufrosina Caterina Lascăr Casandra Zoe Elisabeta
n. 1791? & Ioan COCORĂSCU &1 Constantin DUDESCU n.1800 - † Viena 1849 n.1790 - † 1857 "Salomée" & Sergeï MURAVIEV n…..1812 † 1845 n. …1816 n. …1814 1815 - 1852 1816 - 1888 & Anton n. 1811 - † 1876 n. 1815 - † 1890 † Iaşi 28.VI.1810 † 1859 1787 - 1841 † Borodino 6.IX.1812 n. 1786 n.1812 n.1814 n.1818 n.1825 - † 1879 "Zizin" n.1824 † 1890 n.1818 - † 1891 n.1826 - † 1889 n.1801 n.1811 n.1822 - † 1902 n.1817 n.1803 n.1805 - † 1875 n.1809 † 1876
† 7.XII.1877 Mare Logofăt - Valahia n.1768 Deputat - Valahia & A. MICLESCU Mare Serdar - Moldova Mare Logofăt - Moldova & D. RIŞCANU † St. Petersburg 1880 & Paul KOZLOFF † Kantakuzenka 1856 & Hercule VORONOV † après 1865 Lieutenant & A. KORDEV HRISOSCOLIO &1 Anastasia BUDIŞTEANU & ....LUPU & Nicolae FOTINO Preşedinte Curtea de Apel & E. GIURGEA & Alexandru Agă - 1850 &1 Pribeşti-Vaslui 1815 & Catinca & Gheorghe Şambelan la Curtea Rusiei General Rus † Chisinau 1857 & Ioan MUSTAŢĂ † 1844 & Mihai de ZOTA & Ioan CANTACUZINO - n.1829 † 1834 & Iancu ╪ Bis.Iveşti † 1831 † 1840 & Emanuel † Paris 18.VIII.1875 † Iaşi 28.IV.1844 &1 Hariclea VOGORIDI † 1851 & Alexandru GHIKA ╪ Capela Parc Buftea
╪ Buc. Cim. Bellu Mare Vornic - Valahia & 8.VI.1830 & Ilinca NECULCE-MUTU & Pulcheria STURDZA ╪ Kantakuzenska Căpitan Capitaine artilerie; &2 Buc. 12.VI.1841 & Eliza FLORESCU CANTACUZINO- & Elena MAVROS Lupu BALŞ - Mare Logofăt BAŞOTĂ STURDZA & Elisabeta DARAGAN Colonel Rus & Gheorghe ŞUŢU MĂGUREANU † 1897 VĂCĂRESCU & Panait (Pavel) BALŞ & Lucia PALADI ARGHIROPOL & 1836 Alexandru ╪ Iaşi Bis.Sf.Spiridon n.1828 & Alexandru BALŞ "Căciulă Mare" & Barbu ŞTIRBEI VODĂ
Caimacam - Valahia &2 .... KELLERY Luxandra KREŢULESCU General Rus & Marie RAINAUD &1 N. KIRIACOFF & Sofia Pavlovna Elena MAVROCORDAT PAŞCANU † Şerbeşti ..1870 n.Iaşi ..1791 - † Bozieni 8.XI.1844 Mare Vornic & Elena Mikhailovna n.12.XI.1800 Dir. General n.1792? - † 1863 n.1817 - † 1889 † Napoli n.Pisa 12.VIII.1819 CALLIMAKI & 1819 Nicolae ŞUŢU † Napoli 16.X.1860 n.1801 - † 1864 † 1857 n. Craiova 6.VIII.1799
25.IX.1848 - .VI.1849 & 1845 Maria Alexandrovna &2 S. MIHAILOVSKI ERDELI f. de Nicolae Mavros et &2 Iaşi 6.XI.1821 (Moldova) Psse. GORCHAKOVA † 1870 al Teatrelor Mare Vistiernic 24.II.1860 n.1802? n.Constantinopol &2 Lucia de GAND Mare Logofăt † Geneva 13.IV.1869
& 1815 Zoe SLĂTINEANU FROLOVA-BAGREEVA 1828 - 1889 de Pulcheria Ghika (soeur Manolache BOGDAN † 1860 n.1794 & Zoe STURDZA (Moldova) † Menney (F) 1879 25.X.1798 (Moldova) Muntenia: ..??
fille Comte Speransky de Grigore IV.Ghika Vodă) † 24.VIII.1854 - ╪ Grădinţi † Otaki 1854 † 1871
Mare Vornic 1841 - 1854
23 23
1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2
Adolf Ioan Alexandrina Grigore Maria Mihai George "Nababul" Zoe Smaranda Ioan Matei Elisabeta Benjamine Agatha Nicolae Zoe Vasile Elena Ioan Pulcheria Maria Dimitrie Mikhail Elena Olga Rodion Mikhail Nicolai Vera Maria Pavel Ana Elena Nicolae Zoe Matei Maria Gogu Constantin George Alexandru Iancu Ana Alexandru Sevastia Matei Aristide Mihai Nadina Alexandru "Alecu" Dimitrie Elena Zamfira George Aspasia Grigore Olga Lev (Leon) Nicolae Mihai Pulcheria Adela Constantin Alexandru Lucia
n.Buc. 21.I.1831 n.23.I.1823 n.1835 - † 1916 n.Buc. 29.I.1829 n.1834 - † 1894 n.22.VIII.1833 - † 1913 n.1836 n.1848 - † 1924 n. ..1823 n.1823-† 1843 Călugăriţă Călugăriţă Călugăriţă n.Iaşi 1.V.1828 n.Iaşi 25.VI.1816 n.1818 - † 1843 n.1824 - † 1844 n.Horodniceni 1822 n. St. Petersburg 5.X.1847 † 1850 n. Odessa 1843 n.1838 1840 - 1896 1842 - 1875 n. Odessa 19.III.1853 n. 1838 n.1836 n.1841 n. 1842 n.Râfov / Ploieşti n. 1849 - † 1920 n. 1840? - † 1917 n. 1844 - † 1926 n. 1847 - † 1911 n.1854 n.1809 n.1819 ? n.1812 - † 1882 † Atena 1883 n.1813 - † 1884 n.1817 - † 1877 n. Staraia Vielika (RU) n.1810 n.1819 - † 1887 n.1822 - † 1890 n.1814 - † 1871 1830 - 1903 n. 1818 n.1825 1827 - 1880 n.9.II.1840 n.1848 - † 1920 n.1858 - † 1917 n.1858 - † 1948 n.Iaşi 19.V.1862
† 1910/1911 † 27.I.1882 & 1857 Gheorghe (George) MANU † 1902? & Conte .... de ST. VICTOR Prim Ministru: & Gheorghe & 1873 † Florence & Cleopatra & Gheorghe † 1906 & 1837 & Ecaterina & Constantin † 1898 & Pulcheria ... † Arcachon 6.IV.1894 † Gattaiola ..II.1929 † 1859 Général rus; & A. de la & Pavel † Glion s/Montreux & M. CERNAVSKY † 1906 & Zoe † 1852 28.III.1845 & Sabina BRĂTIANU & Elena COSTA-FORU Numismat Inginer & Nicolae & Maria SAMSONOVA & Constantin † Băleni 1842 Mareşal Rus în & 1839 Maria Ministru. Scriitor. Senator Român 18.IX.1819 † 1854 &1 Elena BAŞOTĂ & 1839 Wilhelm &1 Maria Matveievna & Nikolai Karlovich † 26.V.1874 & Elisa DONICI † 19.IV.1865 &1 1867 Nicolae ROSETTI- Preşedinte Senat Vicepreşedinte † Iaşi 9.VI.1931
Magistrat ╪ Floreşti / Prahova General. Prim Ministru. Director de Teatre &1 Zoe BIBESCU GHICA Dumitru MORUZI 21.X / 4.XI.1858 FILIPESCU ASLAN & 26.I.1841 Andronache CANTACUZINO- MORUZI &1 1839 Alexandru Comte Speransky 19.V.1872 & Lucca 2.XII.1876 Ministre de guerre VILOTTE CANTACUZINO 22.VI.1922 & Emma ..... FLORESCU † Buc. 21.XII.1898 n. 1863 - † 1944 n. 1860 - † 1945 &1 M. PESTER-WIRTH KALINDERU FEODOSIEV & Aristuţa (Ernestina) Basarabia Scarlat ŞUŢU & 1839 Maria & Csse. Sophie † Venice 23.XII.1845 &2 Natalia CAVARROK von KOTZEBUE KRUPENSKAYA de GIERS & Emilia de KOSKULL &1 Scarlat STURDZA -ROZNOVANU & Maria Senat & 24.IV.1883
& Caterina YARCA Ministru n.1833 - † 1911 & 5.XII.1870 n.1835 - † 4.IX.1859 n.1830 n. 25.V.1847 ╪ Florence Profira (Pulcheria) DONICI PAŞCANU n.1816 - † 26.II.1886 (Alecu) CANTACUZINO & Odessa 12.IV.1874 Prnce Lorenzo Maria en Bulgarie; (Bessarabie) & Montreux 12.VII.1879 Ministru de Finanţe &2 Zoe WARTHIADI GHIKA-DELENI &1 16.VII.1835 Louise n.20.VII.1806 CANTACUZINO- d' ARMANSBERG & Dresden 18.VII.1844 n.1813 - † 1887 n.1818 - † 1856 n. 9.V.1820 &2 15.VI.1856 Emil n.7.II.1842 ARGHYROPOL &1 ... AVRAMO Alexandru
n.1852 & Maria MAVROS Elena ARSACHI &2 Ecaterina BĂLEANU † 1896 † ..1916 English Cemetery ROSETTI-BĂLĂNESCU n.1811 - † 1899 n.1825 - † 1879 Şambelan al Ţarului. n.1813 - † 1884 Elisabeth SICARD Giuseppe ALTIERI † 1895 Csse. Alexandra & Elena CONSTANTINESCU &3 Maria FĂLCOIANU n.1816 d' ARMANSBERG † 1887 -MĂGUREANU n.1819 Moritz O'DONNELL &2 Ana IVANOVNA † St. Petersburg 26.I.1895 Prince de SAYN- † 2.X.1891 n. 6.I.1860 &2 9.V.1895 MAVROCORDAT
† 1938 n.25.III.1828 (Mănescu-Filitti) n.1844 - † 1923 Prefect de Bucureşti n.1822 - † 1913 &2 P. CHAVANNES n. Odessa 11.III.1848 n. Roma 28.III.1829 RIBEAUPIERRE n. 1865 - † 1907 † Băleni 13.IX.1902 n.1817 - † 1835 Ministru Grec; n.1822 - † 1898 Baron vonTYRCONNELL Ministru Rus -WITTGENSTEIN-BERLEBURG &2 1874 Grigore † 1925? Ralu CALLIMAKI n.4.VI.1844
† 28.XI.1902 n.1821 - † 1876 † Mozambique 3.V.1923 † Gattaiola 31.I.1899 n. 14.XII.1856 &2 A. FEODOROVA n. Prague 6.VI.1815 n.1824 - † 1878 KOGĂLNICEANU n. Nice 22.IX.1867 † Paris 18.III.1908
† 24.II.1923 &3 E. SOKOLOVA † Salsburg 25.XI.1890 n.28.IV.1849
24 † 30.VIII.1904 24
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2
Scarlat Adolf Zoe Maria Paulina Sevastia Elisabeta Constanţa Ion Elena Alina Olga Elena Alexandrina Nicolae Irina Şerban Grigore Alexandra Mihai "Mişu" Drăghici Ştefan Ioan Catrina Nicolae-Vasile Elena Maria Matei Pulcheria Mikhail Boris Daria Sergeï Ivan George Matei Constantin Sofia Şerban Maria Elena Ioan Maria George Constantin Jean Şerban Geta George Zetta Şerban Ioan Mariella Ioana Mircea Maria Despina Maria Vladimir Alexandru George Elisabeta Pavel Elena Constantin Alexandru Irina Theodor Artur Matilda Alexandru Anastase-Miltiade Caterina Leon Aspasia Grigore Elena George Maria Nicolae Sofia Emil Nicolae Sofia Grigore Olga Maria Lucia Constantin Aristide Mihai Pavel Alexandru Lucia
"Charles - Adolphe" n.1882 - † 1950 n.1847 n.Măgureni † tânără n.1853 n.1858 - † 1859 n.1867? n.25.XI.1863 n.1866 n.1868 n.1871 MĂNESCU-FILITTI n.1860 - † 1912 n.1868 - † 1944 n.1869 - † 1906 n.1870 - † 1918 n.1872 - † 1930 n.1875 - † 1961 n.1876 - † 1928 n.1879 - † 1884 n.1880 n.1851 n.1854 n.1864 - † 1947? † 1930 n.1855 - † 1927 Comte SPERANSKY n. Buromka Poltava n. St. Petersburg 22.IV.1878 n. St. Petersburg 21.V.1884 n. Odessa 30.I.1880 n. Odessa 12.VII.1881 n. Odessa 29.I.1882 n. Odessa 29.IV.1884 n. St. Petersburg † 1896 n. 1885 n. 1888 n. 1890 n. 1892 n. 1895 n.1879 n.1893 n.1883 n.1869 n.1877 n.1878 n.1882 n.1888 n.1899 n.1900 n.1904 n.1901 † 1911 FEODOSIEV-CANTACUZINO n.Dresda n.1842 - † 1923 † 1895 n.Baia 1844 - † 1875 n.1838 - † 1905 &1 Edmond n.1841 - † 1895 n.1851 n.1857 - † 1897 † 1919 n.1848 † 1949 n.1840 † 1858 n. 1842 n. 26.V.1853 † tânără n. 1854 n.1855 † tânăr † 1893 n. Jassy 13.X.1858 n.21.X.1860 n.1889 - † 1967 n.1895
n.6.VI.1874 & Zoe FLORESCU † 1920 28.VI.1848 † 1945 † 1948 † 14.I.1934 † 1944 † 1915 † 1931 n.1854 - † 1942 &1 Ferdinand GHIKA Senator &1 Radu CREŢULESCU ╪ Miclăuşeni Primar de Bucureşti. & Barbu CATARGI Primar de Bucureşti † 1899? † 1926 † 1861 Diplomat & Eugen & Ion (Iancu) Jurist. Rectorul & N. MICLESCU n. Odessa 29.IV.1875 12.VIII.1876 † Amblainville 17.III.1944 † Amblainville 29.X.1953 † Uneci 13.VII.1918 † Montreux 29.VII.1950 † Uneci 13.VII.1918 † Glion s/Montreux 17.I.1956 1.IV.1886 & ...ELIESCU † 1948 † 1954 † 1983 † 1962 † 1972 † 1910 † 1955 † 1956 † 1937 † 1982 † 1950 † 1950 † 1949 & Grigore † 1930 † 1974 & Eugen &1 Coralia BOLDUR- 28.XI.1840 & Alexandru &1 Maria I. CANTACUZINO Ofiţer Austriac Ofiţer artilerie THOMASSET Officier de cavalerie &1 Constantin ASLAN & Elena BALMEZ & Maria &1 Ion ŞEPTILICI & Elena &1 N. GARDEEV † 1899 & C. DOMANSKI & Paul Mihai † 16.V.1863 † 1914 † Stuttgart † 1878 † Bordighera 17.IX.1927 † Siberia 1920? &1 Marieta VÂRNAV & Gheorghe BĂLEANU
† 8.VIII.1949 "Zozoleta" & Dimitrie † 11.IV.1892 & Viena 1873 & 1888 Raul Profesor. Medic & Constantin & Ioan & George ╪ Stolnici n.1854 - † 1895 & Georgeta &2 Nicolae GHIKA & Ecaterina Ministru Ministru & Eufrosina & Marcela BIBESCU GHIKA-Budeşti PALADI Universităţii Iaş † Florida 25.III.1955 † Colombo, Ceylon & St. Petersburg 20.X.1897 & St. Petersburg 11.V.1910 tué par les bolsheviks & Geneva 10.VIII.1921 tué par les Bolsheviks & St. Petersburg 27.I.1913 † Glion s/Montreux & Iancu (Ion) &1 I. ALEXANDRESCU & Emil CAZIMIR & Eliza GRUIEV &1 Elena PERETZ & Carmen General; & Ion MANU &1 Alexandra CARP Aviator &1 R. ROMANESCU GHIKA-BUDEŞTI COSTACHI-NEGEL † Alexandria Egipt CANTACUZINO &2 Sofia CANTACUZINO & 6.II.1869 & Elisabeta &2 Eduard & Csse. Caroline DEYM &2 Iancu BUZDUGAN CHRISTO- &2 .... ANDRIAŞ KRUPENSKI &2 Al. SEMAKA Prefect de Chişinău CANTACUZINO & Elena BOGDAN & Constantin 2.XII.1902 General Rus Ofiţer Austriac &2 Simona BĂICOIANU n.1890 - † 1946
Poet. Diplomat. A. STURDZA & 17.V.1869 Petre P. CARP ROMALO bacteriolog. STURDZA MICLESCU MICLESCU & 1874 Constantin &2 Iacob LAHOVARY GHIKA-BRIGADIER (Muntenia) STURDZA-MICLĂUŞENI & Alexandrina PALADY & 1896 ENCULESCU n.1873 - † 1957 n.1843 - † 1919 & Lucia ROMALO & Newport 25.III.1899 13.IV.1905 Conte Theodor NIEROTH Maria d'OKOLICZNA-y-LIPTO Csse. Margarita Ekaterina Alexandrovna 9.IV.1957 GHIKA &2 Dolly ...... n. 1886 &2 Carmen POPESCU SCHELETTI & Elena n.1872 - Preşedinte FLORESCU & Ştefania &2 T. DAVILA f. de Nicolae Ghika-Budeşti &2 Ecaterina GHIKA-TRIFEŞTI 14.XI.1911 (Bavaria) Viktoria NADHERNY CANTACUZINO GRABCEVSKI -FOROVITZ & Nadina TOWNLEY 1860 - 1920 n.Iaşi 20.V.1845 von PAUKER Ambassadeur Rus & St. Petersburg 29.IV.1892 &1 Ana Nicolae Ofiţer
& Julieta MISSIR Prim Ministru Mihail ŞUŢU Prim Ministru n.1856 & Buc. 29.VI.1896 † 1899 † 1915 BĂLĂCEANU n.1846 - † 1907 n.1880 - † 1932 n.Buc.1862 ont adopté: Maruca RUSET-TEŢCANI Pictor; Julia GRANT (div. 1934) n. St. Petersburg 3.VIII.1871 n. Dresden 11.II.1885 Petrovna KAPNIST NARYSHKINA & 23.X.1916 Boris n. 1875 &3 S. RĂDULESCU † 1980 KALINDERU Curtea de Casaţie &2 Maria FILOTTI GOLESCU &3 C: SIDERI et de Maria Rosetti & Francisca BAER von BORUTIN n.1842 - † 1923 † Iaşi 1871 & 1871 Maria Petrovna Olga NIKOLAIEVNA GARDNER
n.10.III.1833 n.21.II.1841 n.Iaşi 29.VI.1837 Elena BALŞ Inginer n.Viena 4.X.1849 General. Ministru † Buc.1943 Matei Ghika-Cantacuzino n.18.VII.1878 (p-fille Pres. USA Ulysses GRANT) † Amblainville 26.III.1952 † Durban 10.IX.1968 Alexandrovich † 1971 &4 M. DANHAUER Actriţă n.Passau .V.1844 † après 1841 Csse. SHUVALOVA n. 10.VI.1868 &2 Sofia Grigore
† 1914 † Buc.3.VII.1933 † 19.VI.1919 n.Iaşi 6.V.1866 † Buc.1937 Prof, Univ. f. de Irina et de N. Ghika † Vevey (CH) .XII.1968 n. the With House 7.VI.1876 NARYSHKIN † 23.IX.1895 1852 - 1884 † 31.VIII.1950 CANTACUZINO
† Buc.29.I.1945 ╪ Stolnici † Washington 4.X.1975 ╪ Băleni † 1949
25 FEODOSIEV-CANTACUZINO 25
1 4 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
Armanda Constantin (Dinu) Jean Alexandre Marga (Magda) Andronic Ştefan George-Heni Senta Gheorghe Constantin Alexandru Alice Constantin "Bâzu" Ion Maria George-Matei Emanuel Ioana Vasile Elisabeta Mikhail Barbara (Bertha) Zenaïda Mikhail Elisabeth Pierre Ivan "Popoff" Elisavbeth Nicolas Alexandra Claudine Gheorghe Mihai Maruca Ion-Şerban Dan Maria Ecaterina Alina Elena Alexandra Miltiade Leon Constantin Sofia Frederic-Ludwig Maria Karl-Ludwig Olga Elsa Maria Paula Ruxandra Maria Sofia Nadina Nicolae Vladimir Elena George Maria Sofia Maria Irina Olga Yuri (George) Tatiana Anca
n.Paris 1913 - † 1975 n.1916 - † 1992 n.1897 - † 1985 n.1901 - † 1980 n.1901 - † 1987 n.1903 - † 1942 n.1900 n.1907 - † 1925 n.1908 n.1900 - † 1977 n.1903 - † 1995 n.1902 - † 1938 n.1899 - † 1979 n.Buc. 1904 n.1880 n.1881 n.1899 - † 1960 n.1904 - † 1984 n.1890 n.1884 n.1898 - † 1981 Comte SPERANSKY n. St. Petersburg 27.III.1904 n. St. Petersburg n. Buromka 12.X.1913 n. St. Petersburg n. Lausanne 28.IX.1922 n. Lausanne n. St. Petersburg n. St. Petersburg n. St. Petersburg n.1914 n. 1922 - † 1985 n. 1924 - † 1984 n.1948 n.7.XI.1908 n.1924 n. ..1881 n. 14.XI.1889 n.7.VIII.1869 † ä 3 ans n. Loham 11.X.1871 n.1874 - † 1941 n.1862 n.1864 - † 1948 n.1868 - † 1949 n.1865 n.1868 n.1873 † 1942 n.1870 - † 1961 n.1872 - † 1937 n.1873 n.1875 - † 1934 n.1876 n. 14.XII.1871 n. St. Petersburg 22.V.1895 n. St.Petersburg n. 19.II.1890 n.1920 n.6.IV.1927
& Constantin (Dinu) & Olga CRUŞEVAN Inginer. Doctor. & 29.IV.1923 † 1988 & R. BOSSY Arheolog Avocat & Florica &1 Mihai STURDZA † Lisabona 1958 † 1948 † 1964 Arhitect & Buc. 24.VIII.1929 † 1971 † 1916 & Radu BELLER n. St. Petersburg 21.VII.1900 † ....1988 17.XI.1908 † Westerly 31.XII.1999 16.III.1911 † Blonay 18.VIII.1975 23.III.1926 17.IV.1914 8.IV.1915 5.III.1916 & B. MALFATTI & Iulia ALBERT & Cornelia PETRESCU † 26.VII.1975 Doctor; &1 Grigore STURDZA & Eugen † 2.IX.1923 † Bad Tolz 7.XII.1959 & C. OBRIST † 1863 a adoptat pe copiii &1 A. HIPPELLEIN † 1947 † 1964 † 1897 &1 Aurel VULPE & Spiridon TOLSTOI General Rus & Elena &1 I. ERMOLINSKI † Tangiers 25.II.1943 † Jagstzell 27.II.1945 15.II.1899 † 1921? & Vladimir & 30.XI.1949
ROCO &1 Colette RISSLER & Marianne LABEYRIE George FLORESCU & Ume MORCK & Zoe GRECIANU MILCOVEANU &2 .... LUPOAIE Aviator; & Maria & Grigore & Sanda ŞTIRBEY Ştefana BELLU & Grigore & Linette † Lake Forest 25.XII.1972 &1 Washington 10.X.1926 † ....1980 &1 London 26.I.1950 (div.1963 & Paris 1.II.1939 & Montreux 28.IX.1946 † 1986 † 1914 † 1979 & Terence RODDY Doctor; Regizor; &1 Irina PÂSLARU &2 Alexandru GHIKA-BUDEŞTI & Ana VĂCĂRESCU & Prague 21.V.1898 surorii sale Olga &2 Karl von & Hugo & Maximilian de &2 Ion INCULEŢ & Sofia Miciu TRUBECHEZ &2 N. CATAKAZI & Piotr Nikolaevici BALASHOV &1 Rostov 12.VII.1919 (div.1927 † Nice 1983 GHICA-Dumbrăveni Mircea BERINDEI
&2 Christiane JOUFFROY n.19.V.1893 - † 1976 &1 Nadia HERĂSCU CESIANU ODOBESCU n.Braţov 15.XII.1907 FILIPESCU BRUDER &1 Nahant 26.VI.1921 Bruce SMITH (div.1933) & Washington 1.XI.1928 Barbara HANBURY-WILLIAMS Markos Olga Alexeevna ORLOVA † Montreux 1974 & Elena WARTHIADI &2 Barbara NORDHOFF TZIGARA-SAMURCAŞ f. de Eugen Ghika-Budeşti n.1.I.1873 Friederch Karl DEYMSTRITECS BRUCKMANN HELLINGRATH NICOLAEVICI n. 2.XI.1871 Alexander Mikhailovich n.16.IV.1927
Genealogist &2 Anca DIAMANDI † 1990 Clarissa CURTIS (div.1935) n. Louisville 3.III.1901 Sir John COLDBROOK n. London 6.XII.1929 SEVASTOPOULO et de Maria Cantacuzino Cte. von SCHÖNBORN- † après 1927 NARYSHKIN † Paris 31.XI.1988
&3 G. DIAMANDI n. Boston 27.XI.1899 † ....4.X.1942 HANBURY-WILLIAMS &2 Durban 6.VII.1963 n. Odessa 21.XI.1897 -WIESENTHEID n. 3.IX.1878 - † Paris 1941
† New York 30.VIII.1939 &2 New Albany 11.XI.1934 n. Henley-on-Thames Pamela Grace von JEPPE n. Malesitz 4.X.1865 &1 Paris 24.XI.1928
&2 Libertyville 1941 William Durrell SIEBERN 28.V.1892 † Viena 23.VIII.1919 Vladimir Alexandrovich POLIAKOV
Florence BUSHNELL CARR n. Cincinnati 28.XI.1894 † London 10.VIII.1965 n. Novocherkassk 23.XII.1901
&3 Florence CLARKE HALL † Louisville 6.I.1973
26 fam. HANBURY-WILLIAMS adoptati de Karl-Ludwig CANTACUZINO 26
1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Claude Irene Alexandre Elena Ion Mihai Ştefan Andronic Linda Pieter Ileana Matei Ioana Smaranda Maria-Ioana Emanuela Şerban Marie-Lyse Matei-Anton Alexandra Lucia Rodion Irene John Barbara Elisabeth Sergeï Alexandra Pierre Hélène Alexis Sanda Constantin-Şerban Smaranda Gheorghe Şerban-Constantin Marie-Blanche Bălaşa Elena "Pomme" Augusta-Elisabeth Alexander Karl-Ludwig Walter Joachim Wolfgang Pavel George Tatiana Serge George Olga Alexis Tamara
n.1926 n.1943 n.1944 n.1946 n.1933 n.1938 n.1943 n. .1954 n. .1956 n.1929 n.1930 n.1932 n.1938 "Mărioara" "Manolica" n.1928 n.1931 n.1938 n.1932 n.1913 - † 1976 Comte SPERANSKY n. Chicago 30.XII.1925 n.1933 n. London n.1929 n. Neuilly 13.V.1952 n. London 16.VI.1956 n. Vevey n. Vevey n. Vevey n.1948 n.1955 n.1960 n.1937 n.1941 n.Buc. 9.VIII.1899 n.Buc. 21.IX.1900 n.1899 n.1907 - † 1971 n.1890 n.1894 n.1896 - † 1973 n.1902 - † 1992 "Juri" n.1903 - † 1982 n.1906 n.1895 n.1901 n.1907 n.1905
& Gerard & Jean AMIC & Anne Michelle &1 Alain FERMIER Profesor Universitar; &1 Ulla WETTERVICK &1 Ingrid BACHMANN & Jan & Alfred † 1931 & Radu ROSETTI n.1936 n.1918 Arhitect & Franck & Nicoleta MASTERO &1 Petre TILLEMAN & Matei BALŞ n. Chicago 22.X.1928 Wadsworth 5.X.1945 6.XII.1929 & Oxfordshire 26.VII.1975 &1 Ascot 6.IX.1977 16.IX.1947 29.V.1951 20.X.1958 &1 .....KUNN & Gabriela BROTEA & Nicolae BRAGHINĂ Arheolog; Actor; † Pucioasa 1976 † Pucioasa 14.VII.1983 & Fritz BRAND & Maria NUBEL † 1921 † 1935 &1 Gisela HOHENTHAL-BERGEN Deportat Siberia & ... SVARICEVSKY † 1931 &1 L. KARAMANOVA & Vasilis Boutmy † 1972 & Vladimir
LEDERLIN RUSS &2 G. OLIVE &1 Anne Marie SZEKELY &2 Gunvor BERGLUND &2 Irine VALENTIN HERMANSON DUGAN &1 Ion DENDRINO &1 .... ULIC & 29.I.1954 RUCHEMANN &2 Dan FLOREA & Ellicott City 24.IX.1960 Douglas ERICKSON & London 26.I.1950 Mary MASON Larry H. ROBERTSON Episcop Vevey & N. BRUCHEZ &2 I. PESCARU &1 C. BRĂTĂŞANU & Simona & 1925 Paco AMAT y TORRES & 1924 Constantin DONICI &2 Sophie MULER-PEARSE 1936 - 1959 &2 V. KARAMANOVA de KATZMAN & Lucia STRENCOVSKI
&2 Danièle RICARD &2 .... BIRRO &2 Radu MEITANI Anne TRAFFORD Melissa MERLE MacNEILLE n. Swampscott 24.VII.1915 Mikhail Sergeïevich n. Oxfordshire 9.XII.1952 n. Forneth 1.II.1951 (CH) &2 M.I. POPESCU ROMAŞCANU & Irina L. KAREAKINA TISCKIEVICH
n.29.IV.1930 n. New York 1.II.1939 CANTACUZENE &2 G. PLUMPTRE &3 C. COLFESCU
n. ...12.X.1913
27 † ....31.XII.1999 27
1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2
Alexandra Marica Constantin Marianne Pierre Nicolas Olivier Jaine Alexandra Désirée Bénédicte Natalie Ilinca Marina Şerban Nicolae Mikhail Rodion Clarissa Rodion Alexei Elisabeth (Erzsi) Damien Laetitia Matei-Şerban Irina Şerban-Matei Alexandru-Ioan Alexander Karl-Albert Karitta Caroline-Sophie Raymund Theodor Marie Verena Sylvia Tatiana Alexei
n.1976 n.1979 n.1985 n.1959 n.1960 n.1974 n.1967 n.1973 n.1975 n.1989 n.18.X.1954 n.18.X.1954 n.15.VIII.1961 n.1960 n. Washington n. Washington n. Washington n. Colchester n. Colchester n. Colchester n.1980 n.1982 n.1982 n.1986 n.1967 n.1969 n.1934 n.1938 n.1934 n.1921 n.1924 - † 1968 n.1937 n.1943 n.1948 n.1942
& ..V.2005 Inginer cartograf; Arhitect; Oenolog; & Martin ROWEL & Danny LEVY † 1978 & Belinda WRIGHT 12.VII.1961 7.VIII.1963 6.XII.1965 22.VI.1979 26.II.1981 5.IX.1984 & Barbara STAPLES † 1994 & Rainer KREKE & Herta &1 Katarine LINK & .. MILLER & Walter LANS & .. HOFER & Ofelia BOTTA
Marc de PANAFIEU & Elizabeth & Jennifer WHALEY & 28.IX.1991 & P. OTZMANN von ZWEHL &2 Iris TROIBNER
n.Paris 26.IV.1977 HAURY Lisa Susan WOLFE MILLE ANS dans les BALKANS - Ed. CHRISTIAN - Paris 1992
28 n. Augusta 8.XII.1963 O MIE DE ANI IN BALCANI - Ed. ALBATROS - Bucarest 1996 28
Zoé Emile Ion Michael Gisela Alexandre Alecu-Mihai www.ghika.net
n. ..1995 n. ..1999 n.1953 n.1956 n.1965 - † 1987 n.1972 Rédaction, graphisme et mise en page: Mona & Florian BUDU-GHYKA
& Veronica BECK juin 2006
mise à jour - mars 2009 Ion Mihai CANTACUZINO
29 octobre 2009 29
Sarah Marc Alina
Copyright © Mona & Florian Budu-Ghyka
n.1983 n.1984 n.1993
fiu
Cantacuzino
VALAHIA - CAIMACAM
"NABABUL"
CANTACUZINO -
- SPERANSKY
CANTACUZINO - RÂFOVENI CANTACUZINO - CORNENI
Constantin
BRÂNCOVEANU
VOIEVOD
CANTACUZINO - DELEANU
Source: Ion Mihai CANTACUZINO
l' Arbre Généalogique de la Famille
BAVARIA
RUSIA - BASARABIA
?
ELVEŢIA
CANTACUZINO - PAŞCANU
CANTA - ŞERBEŞTI
CANTACUZINO - DELEANU
MOLDOVA
RUSIA ex-VALAHIA
fille ? fille ?
CANTACUZINO - MĂGUREANU
MĂGUREANU - DELEANU
VALAHIA
Copyright © Mona Florian Budu-Ghyka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful