GHID METODOLOGIC DE IMPLEMENTARE A SMO PENTRU SERVICIILE DE TIP REZIDENTIAL

CUPRINS
Introducere...................................2

Recomandari pentru implementarea Standardului 1: Misiunea............................ Standardului 2: Locul in sistemul de servicii sociale judetean/ local al sectoarelor municipiului Bucuresti............... Standardului 3: Admiterea in cadrul serviciului de tip rezidential............. Standardului 4: !lanul individualizat de protectie.................... Standardului 5: Mentinerea le#aturilor cu parintii$ %amilia lar#ita si alte persoane importante sau apropiate %ata de copil............ Standardului : &mplicarea comunitatii...................... Standardului ": &esirea din cadrul serviciului de tip rezidential.............. Standardului ): !articiparea copiilor......................... Standardului ': &ntimitate si con%identialitate..................... Standardului 1(: Asi#urarea *ranei........................ Standardului 11: Aspectul e+terior$ im,racamintea$ ec*ipamentul si ,anii de ,uzunar..... Standardului 12: Starea de sanatate a copiilor si prevenirea im,olnavirilor.......... Standardului 13: -ratamentul medical si administrarea medicamentelor........... Standardului 14: .ducatia........................... Standardului 15: Activitati de recreere/socializare................... Standardului 1 : 0eclamatii si reprezentare.................... Standardului 1": !rotectia copilului impotriva a,uzurilor................. Standardului 1): 0elatia personalului cu copiii..................... Standardului 1': 1ontrolul comportamentului................... Standardului 2(: A,senta unui copil %ara permisiune.................. Standardului 21: 2oti%icarea cu privire la evenimentele importante............. Standardului 22: Amplasamentul$ compartimentarea si dimensiunile constructiei...... Standardului 23: 1onditiile de locuit......................... Standardului 24: Spatiile i#ienico/sanitare...................... Standardului 25: Si#uranta si securitatea...................... Standardului 2 : 0ecrutare si an#ajare...................... Standardului 2": 2umarul si structura de personal................... Standardului 2): 3ormarea initiala si continua a personalului.............. Standardului 2': Supervizare............................ Standardului 3( !roiectul institutional....................... Standardului 31: Mana#ementul comunicarii si in%ormatiei................ Standardului 32: Mana#ementul resurselor umane................... Abrev er .................................... Ane!e.................................... 4 5 " 1" 1' 2( 21 24 24 2 2) 3( 31 32 33 35 3" 4( 43 43 44 45 4 4" 4) 4'

INTRODUCERE

Serviciile de tip rezidential$ denumite in continuare S0$ sunt variate ca or#anizare si %unctionare$ insa ,aza lor comuna o reprezinta #azduirea si in#rijirea copiilor. Aceste servicii pot %i de diverse tipuri$ in %unctie de o serie de %actori$ cum ar %i: a4 Misiunea serviciului  Pentru protectia speciala a copiilor separati de parinti: centre de plasament$ centre de primire in re#im de ur#enta  Pentru prevenirea separarii copiilor de parinti: centre maternale
NOTA Centre"e de #"$%$&ent nc"ud % v$r $nte c$re $u & % un % ' %$u or($n )$re d *er te+ * nd cuno%cute %ub ur&$to$re"e denu& r ,

/ / /

case de tip familial (vezi mai jos); apartamente (organizate pe modelul centrelor de plasament de tip familial); apartamente de tranzitie (pentru tinerii care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie a copilului).

Similar, centrele de primire in regim de urgenta includ si adaposturile (pentru protectia de scurta durata a copiilor separati de parinti; in functie de tipul adapostului, admiterea copiilor se poate face numai in regim de urgenta sau, in functie de caz, fie in regim de urgenta, fie in regim de plasament; exemple de adaposturi, pentru copiii strazii, pentru copiii abuzati, neglijati si exploatati). ,4 Modul de or#anizare  Pe model familial / 1entre cu module de tip %amilial / centre pu,lice$ %ara personalitate juridica$ al caror personal pentru educatia$ de re#ula in%ormala si non/ %ormala$ si in#rijirea de ,aza este reprezentat de educator/ educator specializat care lucreaza in ture5 1ase de tip %amilial / centre de plasament pu,lice si private$ cele din urma avand personalitate juridica$ al caror personal pentru educatia in%ormala si pentru in#rijirea de ,aza este reprezentat de asa/numitul 6parinte social6 care locuieste impreuna cu copiii5 in cazul caselor pu,lice de tip %amilial$ se poate intalni si modelul cu personal care lucreaza in ture.

/

 Pe model apropiat celui clasic in ceea ce priveste conditiile de gazduire a copiilor: adaposturile si centrele de primire in re#im de ur#enta pentru copiii strazii5  Pe model clasic: institutiile de tip vec*i$ de re#ula %ostele internate ale scolilor speciale care nu au %ost inca restructurate. N !" / #nstitutiile de tip clasic (vec$i) se caracterizeaza in prezent prin urmatoarele aspecte principale: numar mare de copii in centru (variaza intre %&'(&&), mai mult de %') copii per dormitor (in medie *('(&), spatii igienico'sanitare comune pentru copiii care locuiesc la nivelul unui palier, imbracamintea copiilor nu este personalizata (purtarea de +uniforme+), servirea mesei se face pentru toti copii odata sau in serii mari intr'o sala special amenajata in acest sens, personal numeros etc. ,entrele cu module de tip familial se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte principale: numarul mediu de copii intr'un centru modulat este in jur de %&, intr' un dormitor se afla circa %') copii, spatii igienico'sanitare de regula aferente fiecarui modul in parte (*&'(& de copii- modul), personalul este relativ acelasi per modul etc. ,entrele de tip familial (apartamentele, casele de tip familial) se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte principale: numarul de copii in centru variaza de regula intre %' *(, intr'un dormitor se afla circa .'% copii, centrul este organizat pe model familial in sensul existentei spatiului de zi aferent, a bucatariei si spatiilor igienico' corespunzatoare, precum si a unui personal relativ stabil. /n alt aspect este implicarea activa a copiilor in viata cotidiana a casei si in invatarea deprinderilor de viata independenta (copii participa nemijlocit la cumparaturi, la gatit si servirea mesei etc.); casele private de tip familial se impart, dupa structura materiala, in case gen gospodarie taraneasca, gen apartament si gen sat S S.

/

/

c4 7rupul tinta de clienti / e+emple  1entre pentru copiii cu diza,ilitati5  1entre pentru copiii a,uzati$ ne#lijati si e+ploatati5  1entre pentru copiii strazii5  1entre pentru copiii care savarsesc %apte penale si nu raspund penal etc. In $nu& te % tu$t &ent on$te n &od e!#re% de %t$nd$rde"e & n &e ob" ($tor -SMO.+ n c$dru" $ce"u $% SR #ot coe! %t$ &$ &u"te (ru#ur t nt$ % + $%t*e"+ trebu e re%#ect$te conco& tent #reveder "e SMO core%#un)$to$re t #u"u de

4 desc*iderea comunitate5 catre c4 asi#urarea$ in mod adecvat$ a unor modele de rol si statut social$ prin incadrarea unui personal mi+t si desc*iderea centrului catre comunitate5 d4 e#alitatea sanselor si nediscriminarea5 e4 asistarea copiilor in realizarea si e+ercitarea drepturilor lor5 .centru re%#ect v+ #recu& % ce"e %#ec * ce $nu& tor (ru#ur de co# ' t ner . Principiile care stau la .ile parintelui/reprezentantului le#al sau in situatia includerii acestora intr/un pro#ram de resta. / un centru &odu"$t n c$re tr$ e%c co# de d *er te v$r%te+ t ner c$re ur&e$)$ %$ #$r$%e$%c$ % %te&u" #ot $ve$ $&en$0$t un %#$t u $%e&$n$tor $#$rt$&ente"or de tr$n) t e+ $r #re)ent$ co# "or cu d )$b " t$t &#une re%#ect$re$ SMO #r v nd centre"e de t # re) dent $" #entru co# cu d )$b " t$t .ene%iciaza$ in conditiile le#ii$ de protectie speciala5  cuplurile parinte/ reprezentant le#al/copil$ in situatia constatarii riscului de a.aza activitatii S0 sunt: a4 respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului5 .andon al copilului din motive neimputa.ilirii$ in conditiile le#ii$ a masurii de plasament5  copiii pentru care a %ost dispus$ in conditiile le#ii$ plasamentul in re#im de ur#enta5  tinerii$ care au implinit varsta de 1) ani si care . E!e&#"e.ilire a le#aturilor %amiliale5  copiii neinsotiti de catre parinti sau alt reprezentant le#al care solicita o %orma de protectie in conditiile re#lementarilor le#ale privind statutul si re#imul re%u#iatilor. centru" de #r & re n re( & de ur(ent$ #entru co# unu centru de #"$%$&ent %tr$) or($n )$t n c$dru" / Beneficiarii S0 sunt:  copiii separati$ temporar sau de%initiv de parintii lor$ ca urmare a sta.

sidiar a denumirii 6centre de plasament6 care sunt mentionate de Le#ea nr. speci%ice$ de e+emplu pentru centrul maternal$ centrul de primire in re#im de ur#enta pentru copilul a. 0ecomandam utilizarea si promovarea noii denumiri 6servicii de tip rezidential6 si in su. Ast%el$ in SM. .%4 respectarea demnitatii copilului5 #4 ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia$ tinand cont de varsta si #radul sau de maturitate5 *4 mentinerea relatiilor personale ale copilului si a contactelor directe cu parintii$ %amilia lar#ita$ precum si cu alte persoane %ata de care copilul a dezvoltat le#aturi de atasament sau care sunt importante pentru copil5 i4 j4 mentinerea impreuna a %ratilor5 promovarea unui model %amilial 535c2 % de in#rijire a copilului5 84 asi#urarea unei in#rijiri individualizate si personalizate a copilului5 l4 asi#urarea protectiei copilului pe o perioada determinata$ pana la 9re4inte#rarea acestuia in %amilia naturala$ lar#ita sau su. alta precizare este %aptul ca atat SM.!A4 sau parteneriate intre acestea doua 9S0 pu. Ast%el$ daca situatia copilului impune protectia intr/un serviciu de tip rezidential$ acesta nu tre. Adevarata casa a copilului este intr/o %amilie 9%amilia naturala$ %amilia e+tinsa sau %amilia adoptiva4.uzului$ ne#lijarii si e+ploatarii copilului5 n4 asi#urarea unei interventii pro%esioniste$ prin ec*ipe multidisciplinare5 o4 asi#urarea con%identialitatii si a eticii pro%esionale.uie sa %ie o simpla casa $ pentru ca$ in .uzat$ ne#lijat sau e+ploatat. prin furnizorii de servicii care au in su.!A. 1on%orm le#ii$ S0 pot %i or#anizate de catre directiile #enerale de asistenta sociala si protectia copilului 9:7AS!14$ or#anisme private acreditate 9.$ cat si #*idul prezent se adreseaza in principal centrelor de plasament$ cu variantele amintite anterior.ordine s/au or#anizeaza S0 se intele# :7AS!1 si . !rotectia copilului intr/un serviciu de tip rezidential este temporara si tre.2"2/2((4 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si mai putin a acelor denumiri care contin cuvantul 6casa6. :esi#ur e+ista o serie de aspecte care sunt comune tuturor S0 si care se re#asesc de alt%el in SM.lic/privat4.uie sa dureze cat mai putin$ pana cand$ prin e%orturile pro%esionistilor$ ale %amiliei si ale comunitatii se reuseste identi%icarea si punerea in practica a unei solutii cu caracter permanent$ adaptata situatiei particulare a copilului/ tanarului.stitutiva5 m4 asi#urarea protectiei impotriva a.

&deea %undamentala este ca . 1elelalte activitati se pot acorda de catre acelasi %urnizor sau de alti %urnizori de servicii$ in aceeasi locatie sau in alte locatii decat cea in care are loc #azduirea copilului$ insa accesul la aceste activitati este asi#urat si monitorizat de S0 in responsa.%apt$ oricat de %rumos si con%orta. Avizarea este necesara pentru a asi#ura incadrarea acestui serviciu in strate#ia judeteana/ locala de protectie a copilului si se impune atat pentru S0 pu.iectivele ast%el incat institutiile de tip vec*i sa dispara prin inc*iderea lor si crearea de S0 sau sa %ie restructurate pe module de tip %amilial.2"2/2((4 precizeaza clar la art. Ast%el$ strate#iile judetene tre. Misiunea este ela. S0 au drept misiune #enerala %urnizarea sau asi#urarea accesului copiilor$ pe o perioada determinata$ la #azduire$ in#rijire$ educatie si pre#atire in vederea reinte#rarii sau inte#rarii %amiliale si socio/pro%esionale.ene%iciarii 9copil si %amilie4$ partenerii S0 si comunitatea in ansam.ilitatea caruia se a%la copilul si care ii asi#ura #azduire. Le#ea nr.uie sa/si adapteze o. Acest standard evidentiaza %aptul ca serviciul este centrat pe copil$ pe respectarea drepturilor sale / %iind necesar ca personalul an#ajat$ copiii si parintii$ comunitatea sa ai.ilitatea de a intele#e cat mai clar scopul acelui serviciu$ pentru ce e+ista si %unctioneaza in comunitatea respectiva.oreaza separat pentru centru$ respectiv apartamente.li#atoriu in locatia S0.il ar %i nu este sinonim cu o casa$ ci tre.lice$ cat si pentru S0 private. Standardul 1: Misiunea 1 ec$re %erv c u t # re) dent $" $re o #re)ent$re %cr %$ $ & % un %$"e+ #recu& % un (2 d #entru co# "u"' t$n$ru" bene* c $r c$re #rec )e$)$ c"$r &odu" de or($n )$re % *unct on$re % %erv c "e o*er te. Misiunea este speci%ica %iecarui serviciu rezidential5 de e+emplu$ in cazul unei comple+ rezidential$ in care e+ista atat centru de plasament$ cat si apartamente$ misiunea se ela. Activitatile de #azduire$ in#rijire$ educatie non/%ormala si in%ormala$ sprijin emotional$ consiliere$ precum si dezvoltarea majoritatii deprinderilor de viata independenta si a unora dintre activitatile le#ate de reinte#rarea sau inte#rarea %amiliala se acorda o. 3ormularea misiunii este accesi.uie sa %ie un centru desc*is catre comunitate si inte#rat intr/un sistem de servicii$ toate destinate inte#rarii socio/%amiliale a copilului. .a posi.ila si concreta$ ast%el incat sa evidentieze speci%icul S0 dintr/o anumita comunitate5 te+tul avizat se poate %olosi la pliante de prezentare$ a%ise$ %luturasi etc.orata de coordonatorul S0 impreuna cu ec*ipa si tre.11( alin.lul ei sa ai.uie sa %ie avizata de :7AS!1$ reprezentat de 1onsiliul :irector.954 ca SR se organizeaza pe model familial.a o intele#ere pro%unda a misiunii S0 si sa/si or#anizeze interventia in con%ormitate cu aceasta. <n alt aspect important este %aptul ca se promoveaza mediul de tip %amilial in cadrul S0.

ilitatea coordonatorului S0$ ci este un document reprezentativ ela.a: / %ormularea misiunii avizate$ a%isata si su.ene%iciari / #*idul pentru personalul an#ajat si voluntari Standardul 2: Locul in sistemul de servicii sociale judetean/ local al sectoarelor municipiului Bucuresti Fiecare serviciu de tip rezidential are la dispozitie o prezentare sc ematica a sistemului de servicii sociale de la nivel judetean sau local al sectoarelor municipiului Bucuresti! care precizeaza clar locul ocupat de serviciul in cauza si relatiile de cola"orare cu celelalte servicii# Acest standard evidentiaza %aptul ca serviciul este inte#rat in comunitate si intr/un sistem de servicii 9spre deose. .4 scoala/ scolile din comunitate la care sunt inscrisi copiii medicul de %amilie$ policlinica cu care cola.ene%iciarilor la o viziune de ansam.aze sportive si clu.ire de vec*ile institutii rezidentiale care aveau un caracter inc*is$ cvasi/izolat4$ aspect care tre. Acest document nu este in responsa. 1arto#ra%ierea sistemului judetean/ local de servicii se %ace la nivel de :7AS!1 si include toate serviciile pu.uri pentru petrecerea timpului li. 1ea mai simpla reprezentare este o sc*ema in care central este reprezentat S0 respectiv si in jurul sau celelalte institutii si servicii cu care se relationeaza: / / / / / / :7AS!1/ .orat pentru un judet sau sector al municipiului Bucuresti.oreaza S0 servicii de recuperare/ rea.Minimumul necesar pentru respectarea acestui standard este ca %iecare S0 sa ai. !recizand care este locul S0 in aceasta sc*ema a serviciilor se asi#ura accesul personalului si al .orare$ dar si perspectivele de evolutie a S0.lice si private acreditate si a relatiilor dintre acestea.er etc.lu asupra sistemului$ %iind mai clare relatiile de cola. &n sc*ema cu locul serviciului in comunitate %iecare or#anizatie este trecuta cu numele complet si se recomanda mentionarea numarului de tele%on si/ sau adresei. %orma de pliant / #*idul de prezentare a serviciului pentru .ilitare .!A ca structura coordonatoare alte servicii de protectie a copilului 9centru de consiliere$ centru de pre#atire a inte#rarii/ reinte#rarii in %amilie etc.uie inteles atat de copii si parinti$ cat si de personal.

To$te $ce%te $%#ecte ob" ($tor #r n "e(e+ #recu& % $"te"e %#ec * ce trebu e %$ %e re($%e$%c$ n #rocedur "e de $d& tere % ev$"u$re $"e SR. Av$nd n vedere nu nu&$ &o&entu" de%e&n$r #er%o$ne re%#on%$b "e+ d$r % $ct v t$te$ (ener$"$ de n(r 0 re de b$)$ % educ$re #redo& n$nt n*or&$"$ #re%t$t$ de 6#$r nte"e %oc $"6 re)u"t$ n &od &#" c t nece% t$te$ *or&$r cont nue cu #r or t$te du#$ re(u" "e educ$toru"u %#ec $" )$t % $"e $% %tentu"u &$tern$" #ro*e% on %t. Pentru nce#ut #er%o$n$ re%#on%$b "$ e%te de re(u"$ unu" d ntre educ$tor (ru#e n c$re e%te re#$rt )$t co# "u"+ $r n c$)u" c$%e"or de t # *$& " $" e%te $%$/nu& tu" 6#$r nte %oc $"6.Standardul 3: Admiterea in cadrul serviciului de tip rezidential Copiii/ tinerii beneficiaza de serviciile si activitatile desfasurate in cadrul serviciului de tip rezidential numai daca acesta poate raspunde nevoilor lor individuale de ingrijire. educatie. d. Admiterea co# "or n SR %e *$ce nu&$ n b$)$ &$%ur de #"$%$&ent dec %$ * e de CPC n % tu$t $ n c$re #$r nt % co# "u" cu v$r%t$ #e%te 34 $n %unt de $cord n $ce%t %en% %$u de c$tre n%t$nt$ 0udec$tore$%c$ $tunc c$nd $cordu" $ce%tor$ " #%e%te d n v$r &ot ve. At$t CPC+ c$t % n%t$nt$ trebu e %$ t n$ cont de ur&$to$re"e c$nd %e $ dec ) $ de #"$%$&ent ntr/un %erv c u de t # re) dent $". b.          c$"dur$ % $*ect une5 " & te c"$re % b ne #rec )$te5 r$%#un% &ed $t "$ nevo "e co# "u"u 5 d %#on b " t$te de $ r$%#unde ntreb$r "or co# "u"u 5 %$nct on$re educ$t v$+ con%truct v$ $ co&#ort$&ente"or n$cce#t$b "e $"e co# "u"u 5 re%#ect5 de%c2 dere % co&un c$re5 recuno$%tere$ c$" t$t "or % $ reu% te"or5 con* dent $" t$te % ncredere rec #roc$. socializare etc. nu e%te #o% b "$ #"$%$re$ co# "u"u "$ *$& " $ e!t n%$ %$u "$ *$& " $ %ub%t tut v$5 &ent nere$ *r$t "or &#reun$5 *$c " t$re$ e!erc t$r de c$tre #$r nt $ dre#tu"u de $ v ) t$ co# "u" % de $ &ent ne "e($tur$ cu $ce%t$5 #"$%$re$ co# "u"u c$t &$ $#ro$#e de co&un t$te$ d n c$re #rov ne -#r nc # u" #ro! & )$r . Desemnarea persoanei responsabile e%te un &o&ent cruc $" "$ $d& tere$ co# "u"u n SR. *. c. stabilite printr-o evaluare initiala. . $.. e.5 #"$%$re$ cu #r or t$te n centre'c$%e de t # *$& " $"5 con%u"t$re$ #re$"$b "$ $ coordon$toru"u SR. De% nterv ne n c$" t$te de #ro*e% on %t n #r &u" r$nd+ #er%o$n$ re%#on%$b "$ re%#ect$ n nter$ct une$ %$ cu co# "u" v$"or "e de b$)$ $"e une re"$t #$rent$"e de c$" t$te.

Per%on$"u" trebu e %$ %t e c$re %unt co# $*"$t n #er o$d$ de $co&od$re % %$ "e $corde %#r 0 nu" nece%$r t n$nd cont de o# n "e co# "or+ #re*er nte"e $ce%tor$. dupa caz. Per%on$"u" e%te #re($t t cont nuu c$ %$ re%#ecte %tor $ co# "u"u + %$ nu co&ente)e %$u %$ 0udece (re%e" "e #$r nt "or %$u % tu$t $ %oc o/econo& c$ $ *$& " e . • • • • • • • • • Co# "u"u + #recu& % *$& " e $ce%tu $ %$u re#re)ent$ntu"u "e($"+ " %e e!#" c$ *o$rte c"$r+ #e nte"e%u" "or+ c$re e%te %#ec * cu" SR+ ce $%te$#t$ #er%on$"u" de "$ e + c$re %unt *$c " t$t "e etc5 Co# "u" v$ * #re)ent$t ce"or"$"t co# + %e v$ #re)ent$ SR+ "ocu" unde v$ dor& % unde #o$te %$/% #$%tre)e ob ecte"e #er%on$"e+ * nd ndru&$t+ $0ut$t %$ nte"e$($+ %$ $cce#te % %$ re%#ecte nou" &ed u % #er%o$ne"e d n 0ur % cu& %$ re"$t one)e cu $ce%te$5 L$ re#$rt )$re$ co# "u"u n (ru#$ %e $re n vedere &ent nere$ *r$t "or &#reun$+ $ co# "or c$re %unt "e($t #r ntr/un $nu& t (r$d de ruden e+ c$re #rov n d n $ce"$% c$rt er'co&un t$te5 Co# "u"u %e v$ #er& te %$ $ b$ cu e" ob ecte #er%on$"e+ 0uc$r #re*er$te % v$ * %#r 0 n t nde$#ro$#e de #er%on$" n #roce%u" de $co&od$re. . Du#$ $d& tere+ co# trebu e $0ut$t %$ %e nte(re)e co"ect vu"u d n SR+ *$#t #entru c$re e%te nece%$r$ deru"$re$ unu program de acomodare $ c$ru dur$t$ e%te & n & de 2 %$#t$&$n con*or& SMO. Ace%t #ro(r$& #o$te nc"ude ur&$to$re"e $%#ecte % e%te coordon$t de #er%o$n$ de re*er nt$ $ co# "u"u . care este dezvoltat in programe de interventie specifica pentru urmatoarele aspecte: nevoile de sanatate si promovare a sanatatii# nevoile de ingrijire. familia largita. Standardul : !lanul individualizat de protectie "n cadrul serviciului de tip rezidential. De $%e&ene$+ r t&u" $ct v t$t "or cu co# "u" e%te $d$#t$t #$rt cu"$r t$t "or $ce%tu $. fiecare copil/ tanar este ocrotit in baza unui plan individualizat de protectie. In conc"u) e+ #r & re$ co# "or n SR re#re) nt$ unu" d ntre ce"e &$ &#ort$nte &o&ente d n v $t$ n SR+ c$nd to$te ener( "e %unt ndre#t$te c$tre #roce%u" de $d$#t$re c$re $re "oc $t$t #entru co# "+ c$t % #entru SR. d n SR vor * Co# #ot * $ntren$t n & c concur%ur de de / 6cu& %$ %$rb$tor & ven re$ unu nou co"e(6 / % #ot * %o" c t$t %$ nde#" ne$%c$ %$rc n concrete. M$ &u"t dec$t n $"te #er o$de+ co# "u" trebu e %$ bene* c e)e de %#r 0 n e&ot on$" % + du#$ c$)+ de con% " ere. Ob ecte"e #er%on$"e " $0ut$ nu do$r n #$%tr$re$ dent t$t % $ %tor e #ro#r 5 e"e %unt n %te re#ere $"e trecutu"u + c$re d$u co# "u"u un %ent &ent de cont nu t$te % de % (ur$nt$.. A%t*e"+ n t &#+ v$ con%t ent )$ *$#tu" c$ re(u" "e %unt &#ort$nte #entru $% (ur$re$ une conv etu r $r&on o$%e cu ce "$"t co# % cu #er%on$"u".In $ce"$% t &#+ #er%o$n$ re%#on%$b "$ v$ $ve$ (r 0$ %$ de" & te)e c"$r ro"u" %$u de ro"u" #$r nt "or+ #entru $ nu #roduce de#endent$ co# "u"u de SR. cu parintii. Co# "u" v$ * $0ut$t %$ nte"e$($ &ot ve"e #entru c$re o #er o$d$ deter& n$t$ v$ "ocu n %erv c u" re) dent $" % %$ $ b$ o $bord$re #o) t v$ % ncre)$to$re c$ $ce%t de&er% e%te %#re b ne"e %$u. Co# "u" v$ * ncur$0$t %$/% e!#r &e o# n "e n "e($tur$ cu %ent &ente"e #o% b "e de $n! et$te #e c$re "e nce$rc$ * nd de#$rte de *$& " e %$u &ed u" n c$re $ tr$ t5 In $ce$%t$ #er o$d$ %$u du#$+ co# "u" #o$te %$/% $"e$($ o #er%o$n$ de re*er nt$+ cu c$re %$ #o$t$ co&un c$ n "e($tur$ cu to$te #rob"e&e"e %$"e5 Per%on$"u" v$ ur&$r cuno$%tere$ co# "u"u + *$vor )$nd nte(r$re$ "u n (ru#$+ d$r % n co&un t$te -(r$d n t$'%co$"$+ vec n$t$te etc. prietenii si alte persoane importante sau apropiate fata de copil si modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi. In *$#t+ #e ter&en "un(+ SR e%te ce" c$re trebu e %$ %e $d$#te)e nevo "or co# "or #e c$re #rote0e$)$ % nu nver%. inclusiv modalitatile de mentinere a legaturilor.5 Co# "u" trebu e %$ * e n*or&$t+ ntr/o &$n er$ c"$r$ % $cce% b "$+ n r$#ort cu n ve"u" "or de nte"e(ere+ de%#re ce e%te #er& % % ce nu n SR. inclusiv de securitate si promovare a bunastarii# nevoile fizice si emotionale# nevoile educationale si urmarirea obtinerii de rezultate scolare corespunzatoare potentialului de dezvoltare a copilului# nevoile de petrecere a timpului liber# nevoile de socializare. D n $ce%t &ot v+ co# n*or&$t d n t &# % #re($t t %$ #r &e$%c$ un nou" co"e(' o nou$ co"e($. Un ro" &#ort$nt n $co&od$re$ nou"u /ven t " $u ce "$"t co# re) dent .

M$n$(eru" de c$) e%te de%e&n$t de DGASPC * e d n c$dru" #ro#r e n%t tut + * e d n c$dru" OPA. De re(u"$+ &$n$(eru" de c$) e%te #er%o$n$ re%#on%$b "$ cu ntoc& re$ % &on tor )$re$ PIP. Cu& vor * &#" c$t co# % &e&br *$& " "or n #roce%u" de ev$"u$re % n re%tu" et$#e"or5 Ce #ro*e% on %t v$ $ve$ r$%#undere$ #entru $n$" )$ re)u"t$te"or ev$"u$r % ntoc& re$ PIP -&$n$(eru" de c$). &ntocmirea !&! incepe imediat dupa inre#istrarea cererii pentru instituirea unei masuri de protectie speciala ca urmare a solicitarii directe a %amiliei/ reprezentantului le#al al copilului sau a re%eririi din partea S!AS$ respectiv a persoanelor cu atri.uie clari%icate intre mem. &n consecinta$ sunt necesare cateva repere le#ate de e%ectuarea propriu/zisa a evaluarii situatiei copilului$ mai ales ca din ec*ipa multidisciplinara %ac parte si pro%esionisti ai S0 care tre.!A ori de catre persoanele cu atri. Ec2 #$ &u"t d %c #" n$r$ nc"ude #ro*e% on %t d n c$dru" DGASPC+ SR % $"te n%t tut re"ev$nte #entru ev$"u$re$ % %o"ut on$re$ c$)u"u .5 Modu" n c$re %e v$ &#$rt$% n*or&$t $ ntre #ro*e% on %t % ntre n%t tut % &odu" cu& v$ * nre( %tr$t$ -con* dent $" t$te+ deonto"o( e #ro*e% on$"$+ do%$ru" co# "u"u . E%te e!c"u%$ #o% b " t$te$ unu &$n$(er de c$) d n c$dru" SR. .     Ev$"u$re$. Ev$"u$re$ #% 2o%oc $"$ n t $"$ $re "oc $nter or #"$%$r co# "u"u n SR+ $r ev$"u$re$ det$" $t$ du#$ $ce%t &o&ent.utii de asistenta sociala din cadrul consiliilor locale comunale.P"$nu" nd v du$" )$t de #rotect e -PIP. I&ed $t du#$ de%e&n$re+ &$n$(eru" de c$) &#reun$ cu coordon$toru" SR %t$b "e%te co&#onent$ ec2 #e &u"t d %c #" n$re cu c$re v$ #$rcur(e et$#e"e &$n$(e&entu"u de c$)+ con*or& SMO core%#un)$to$re. :esi nu %ace o.rii ec*ipei:     Sco#u" % re)u"t$te"e $nt c #$te $"e ev$"u$r 5 7$)e"e "e( %"$t ve $"e ev$"u$r 5 Protoco$"e"e % #rocedur "e de ur&$t5 Ce n%t tut e+ ec2 #$ %$u #ro*e% on %t $re #r nc #$"$ re%#on%$b " t$te n d *er te"e et$#e $"e &$n$(e&entu"u de c$)5 DGASPC e%te n%t tut $ re%#on%$b "$ cu #rotect $ %#ec $"$ $ co# "or+ n%$ #e #$rcur%u" &$%ur de #"$%$&ent+ SR/u"u %e de"e$($ &$re #$rte d n $ce$%t$ re%#on%$b " t$te #r n nter&ed u" re$" )$r PIP. <rmatoarele aspecte tre.iectul standardului 4 in mod direct$ evaluarea evidentiaza nevoile copilului$ %apt pentru care este strans le#ata de intocmirea si monitorizarea !&!.rilor ec*ipei.utii de asistenta sociala din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ/ teritoriala in care locuieste %amilia cu copilul ori din partea .uie sa aplice aceleasi principii ca si restul mem. %e ntoc&e%te de &$n$(eru" de c$) &#reun$ cu ec2 #$ &u"t d %c #" n$r$ n b$)$ ev$"u$r #% 2o%oc $"e n t $"e % $ ev$"u$r det$" $te $ % tu$t e co# "u"u n conte!t %oc o/*$& " $" % cu"tur$". Ec2 #$ e%te *"e! b "$+ or c$nd #ot ven no &e&br n *unct e de nevo "e co# "u"u + n%$ &$n$(eru" de c$) #o$te %t$b " un nuc"eu re%#on%$b " #e tot #$rcur%u" ev$"u$r % %o"ut on$r c$)u"u .5 C$re %unt re%#on%$b " t$t "e * ec$ru &e&bru $" ec2 #e n re$" )$re$ PIP. &n consecinta$ evaluarea psi*osociala initiala se realizeaza %ie de catre personalul de specialitate al :7AS!1 9asistent social si/sau psi*olo#4$ %ie de catre cel al S!AS sau .!A ori alte servicii din cadrul :7AS!1 care instrumenteaza cazul.

Ace%t $ #o%ed$ cuno%t nte de%#re co# " % *$& " e c$re %unt e%ent $"e #entru ev$"u$re. E%te centr$t$ #e co# " Pe tot #$rcur%u" ev$"u$r + co# "u" e%te #unctu" centr$"+ $r #$rer "e "u %unt "u$te n con% der$re ntotde$un$. <. :. . A"t #ot * de n$tur$ cu"tur$"$+ * ) c$ %$u e&ot on$"$+ "e($t$ de &ed u" n c$re tr$ e%te co# "u". 4.. D ver%e %tud $u $r$t$t $%oc ere$ de)$v$nt$0e"or econo& ce % $ #o% b " t$t de e%ec n de)vo"t$re$ co# "u"u % $%oc ere$ d ntre (ru#u" de #r eten $" unu $do"e%cent % &$n *e%t$r "e #ro %$u $nt /%oc $"e. Se b$)e$)$ #e #r nc # eco"o( ce Inte"e(ere$ unu co# " trebu e %$ %e b$)e)e #e conte!tu" *$& " $"+ cu"tur$" % co&un t$r n c$re %e de)vo"t$. A"t *$ctor #ot nc"ude #rob"e&e"e de %$n$t$te %$u de de)vo"t$re. De)vo"t$re$ * ec$ru co# " e%te &ode"$t$ %e&n * c$t v de e!#er ente"e % nter$ct une$ cu o %er e de *$ctor . Med ere$ #o$te * % e$ de *o"o% n %t$b " re$ co"$bor$r ntre #ro*e% on %t % &e&br *$& " e .3. Se b$)e$)$ #e de)vo"t$re$ co# "u"u Co# $u o %er e de nevo d *er te % co&#"e!e de de)vo"t$re c$re trebu e $co#er te n d *er te"e %t$d $"e co# "$r e + d$c$ %e dore%te obt nere$ de re)u"t$te o#t &e. Se de)vo"t$ #e b$)$ #uncte"or *orte % dent * c$ d * cu"t$t "e E%te *o$rte &#ort$nt c$ or ce $bord$re $ ev$"u$r c$re %e b$)e$)$ #e o nte"e(ere co&#"et$ $ % tu$t e co# "u"u n *$& " e % n co&un t$te %$ e!$& ne)e cu (r 0$ n$tur$ "e($tur "or d ntre co# "+ *$& " e % *$ctor de &ed u % %$ dent * ce $t$t n*"uente"e #o) t ve c$t % #e ce"e ne($t ve. M$ &u"t+ n $nu& te % tu$t #ot * %o" c t$t %$ re$" )e)e o ev$"u$re de %#ec $" t$te $ co# "or. Ind *erent c$t$ re) %tent$ o#une *$& " $ %$u c$t de d * c "$ e%te % tu$t $+ e%te "$ *e" de &#ort$nt %$ cont nu$& %$ ($% & &etode de &#" c$re $ *$& " e n #roce%u" de ev$"u$re+ ntoc& re % re$" )$re $ PIP. Un *$ctor %unt %#ec * c * ec$ru co# "+ cu& $r * &o%ten re$ (enet c$ %$u #er%on$" t$te$. 9. Ev$"u$re$+ #r n ur&$re+ trebu e %$ $ n con% der$re tre do&en . c. b. nevo "e de de)vo"t$re $"e co# "u"u 5 c$#$c t$te$ #$r nt "or %$u $ *$& " e %ub%t tut ve de $ r$%#unde $decv$t % *$& " $ e!t n%$ % *$ctor de &ed u. 8. L$ *e" % &#$ctu" #e c$re " $re %#r 0 nu" *$& " e "$r( te $%u#r$ c$#$c t$t #$r nt "or %$u nevo $ de $ %e "u#t$ %$/% cre$%c$ co# ntr/o % tu$t e de %$r$c e. Are "$ b$)$ o $bord$re nter/ n%t tut on$"$ c$re e%te $#" c$t$ % n cee$ ce #r ve%te *urn )$re$ %erv c "or cu#r n%e n PIP Inc$ de "$ n$%tere+ tot co# nter$ct one$)$ cu #ro*e% on %t d n &$ &u"te do&en $"e co&un t$t + &$ $"e% n cee$ ce #r ve%te %$n$t$te$+ n(r 0 re$ #e t &#u" ) "e % educ$t $. 2. $. I&#" c$ "ucru" cu co# % *$& " "e De)vo"t$re$ une re"$t de #$rtener $t cu co# % *$& " "e $ce%tor$ nu e%te ntotde$un$ un #roce% u%or. Re#re) nt$ un #roce% cont nuu+ nu un even &ent % n(u"$r . Un #r nc # u de b$)$+ *o$rte &#ort$nt #entru ev$"u$re e%te $bord$re$ &u"t d %c #" n$r$ % nter/ n%t tut on$"$+ n c$re ev$"u$tor % *urn )or de %erv c nu $#$rt n e!c"u% v % %te&u"u de #ro&ov$re % #rotect e $ dre#tur "or co# "u"u . De $cee$+ &#ort$nt$ "ucru"u d rect cu co# n t &#u" ev$"u$r e%te ev dent$+ nc"u% v #r n ($% re$ unor &etode #otr v te+ &u"t #"e+ n *unct e de v$r%t$+ %e! % cu"tur$+ #entru e!#r &$re$ dor nte"or % %ent &ente"or "or % nte"e(ere$ e!#er ente"or "or. A% (ur$ e($" t$te$ %$n%e"or A% (ur$re$ e($" t$t %$n%e"or nu n%e$&n$ c$ tot co# %unt tr$t$t "$ *e"+ c c$ %e r$%#unde nevo "or nd v du$"e.

=. Totod$t$+ nre( %tre$)$ % $ctu$" )e$)$ n*or&$t $ n &od % %te&$t c % nv$t$ cont nuu d n nter$ct une$ cu co# % *$& " "e "or. 1on%orm le#ii$ P$P contine prestatii$ servicii si interventii care se adreseaza atat copilului$ cat si %amiliei/ reprezentantului le#al si persoanelor importante pentru copil.il pentru aplicarea masurii de protectie6 se completeaza cu titulatura serviciului/ compartimentului care are o. &nstructiuni pentru completarea !&!:  !artea introductiva:  &n dreptul ru. Trebu e de* n te c"$r d *er te"e t #ur % n ve"ur de ev$"u$re. :e alt%el$ aceste persoane pot %i convocate cu ocazia consiliului de %amilie care are loc anterior luarii masurii de plasament ast%el incat sa se #aseasca solutia cea mai potrivita pentru copilul respectiv. De $"t*e"+ #roce%u" ev$"u$r cont nu$ n d n$& c$ #e #$rcur%u" re$" )$r PIP. Se re$" )e$)$ n #$r$"e" cu $"te $ct un % cu *urn )$re$ de %erv c Ev$"u$re$ #% 2o%oc $"$ n t $"$ % ev$"u$re$ det$" $t$ re#re) nt$ un #roce% d %t nct c$re $re dre#t re)u"t$t dent * c$re$ % $n$" )$ nevo "or co# "u"u + n vedere$ re$" )$r PIP.4 social5 c4 psi*olo#ic5 d4 medical5 e4 educational5 %4 juridic. Ev$"u$re$ trebu e %$ cont nue #e to$t$ #er o$d$ de ntervent e+ $r ntervent $ #o$te nce#e o d$t$ cu ev$"u$re$. care alcatuiesc in %apt reteaua sociala de sprijin a copilului si %amiliei. Ace$%t$ nu n%e$&n$ c$ nu %e #ot "u$ &$%ur de ntervent e &ed $t$+ re%#ect v *urn )$re$ de %erv c core%#un)$tor nevo "or co# "u"u % *$& " e + n #$r$"e" cu ev$"u$re$ % nu trebu e %$ $%te#te ter& n$re$ $ce%te $.valuarea detaliata presupune$ in %unctie de nevoile si particularitatile copilului$ aspecte de ordin: .rii ai %amiliei e+tinse$ prieteni de %amilie$ cadre didactice sau alti pro%esionisti cunoscuti copilului$ alti copii etc. 3>. .li#atia .Pentru nte"e(ere$ % tu$t e unu co# " %e#$r$t de #$r nt d n d ver%e &ot ve e%te nece%$r un #roce% de co"ect$re de n*or&$t d n &$ &u"te %ur%e+ con*runt$re$ $ce%tor n*or&$t n c$dru" *$& " e % *o"o% re$ #ro*e% on %t "or d n &$ &u"te do&en . Acestea din urma pot %i mem. Se b$)e$)$ #e dove) Pro*e% on %t *o"o%e%c cuno%t nte"e d n #r$ct c$ % d n cercet$r "e $%u#r$ nevo "or co# "or % *$& " "or+ #recu& % re)u"t$te"e %erv c "or % ntervent "or+ #entru $ *und$&ent$ ev$"u$re$ % #"$n * c$re$.ricii 60esponsa. Ev$"u$re$ nu trebu e %$ * e #re$ ntru) v$+ re#et$t$ d$c$ nu e%te nece%$r %$u cont nu$t$ *$r$ un %co# c"$r % #rec %.

2"2/2((44.ila si pentru pro%esionistii care lucreaza in serviciul rezidential in care este plasat copilul. Acesta din urma poate %i$ con%orm le#ii: tutorele sau presedintele consiliului judetean sau primarul de sector pentru copilul pentru care nu s/a putut institui tutela si pentru care instanta a dispus masura plasamentului 9art. !entru pro%esionistii care lucreaza cu contract de munca partial sau cu detasare in aceeasi institutie cu mana#erul de caz se vor trece am.ricii 60eprezentantul le#al al copilului6 se completeaza cu numele parintilor sau reprezentantului le#al al copilului.!A cu contract de munca partial sau :7AS!1 cu detasare si institutia cu care au contract de munca individual. 4 din Le#ea nr.li#atiile parintesti privitoare la persoana copilului si celalalt al presedintelui consiliului judetean sau primarului de sector / care e+ercita drepturile si o. &n situatia in care mana#erul de caz constata ca %amilia si/sau copilul in cauza au dreptul la o anume prestatie$ el tre. &n situatia luarii plasamentului in re#im de ur#enta$ cand se suspenda de drept e+ercitiul drepturilor parintesti pana cand instanta se pronunta cu privire la mentinerea sau inlocuirea acestei masuri$ la aceasta ru. Acestea sunt acordate de primarii$ directiile de dialo# si solidaritate sociala$ alte institutii pu.ele institutii$ respectiv: :7AS!1/ .orarea !&!$ care pot %i din aceeasi institutie cu mana#erul de caz sau nu.ilitati$ asi#urarea transportului la scoala$ centru de zi sau tratament4.rica se inscriu doua nume: unul al persoanei$ %amiliei$ asistentului maternal sau se%ului serviciului rezidential 9coordonatorului S04 care a primit copilul in plasament in re#im de ur#enta / care e+ercita drepturile si o.tinere a dreptului respectiv 9de e+emplu$ sa contacteze autoritatea sau or#anizatia care %urnizeaza prestatia in cauza$ sa sprijine %amilia la .li#atiile parintesti privitoare la . !entru pro%esionistii care sunt an#ajati ai :7AS!1 dar lucreaza in alta locatie decat mana#erul de caz se va mentiona si acest aspect / aceasta situatie este vala.!A care nu are in structura sa ast%el de servicii/compartimente se completeaza cu numele se%ului ierar*ic al mana#erului de caz5  &n dreptul ru.!A etc.ani sau in natura si cuprind alocatiile pentru copii$ alocatiile %amiliale 9complementara si monoparentala4$ venitul minim #arantat$ alte ajutoare speciale 9de e+emplu$ alocatia du. 2 din Le#ea nr.unurile copilului 9art.ricii 6Mem.2"2/2((445 &n dreptul ru.ilitatea copilului si %amiliei si pentru a veri%ica modul de %urnizare a acestora.la si$ dupa caz$ asistentul personal pentru copilul cu diza.uie sa sprijine %amilia in demersurile sale de o.uit la ela.monitorizarii copilului pe intrea#a perioada a masurii de protectie 9de e+emplu$ serviciul alternative de tip %amilial din cadrul :7AS!1 in situatia plasarii copilului la asistent maternal4 si numele se%ului serviciului respectiv5 in situatia .$ pe care mana#erul de caz tre.uie sa le contacteze pentru a constata eli#i.rii ec*ipei si institutia din care provin6 se completeaza cu numele tuturor pro%esionistilor care au contri.lice centrale si locale$ .   !restatiile pot %i in .

 Serviciile sunt %urnizate$ in %unctie de nevoile copilului si$ dupa caz$ ale %amiliei si altor persoane importante pentru copil$ in di%erite arii de interventie: promovarea si protectia drepturilor copilului$ educatie$ sanatate$ rea.ilitare 9pentru copilul cu diza.il de caz/ persoana responsa.ducatie %ormala si non/%ormala/in%ormala65 centrele de zi pentru rea.ilitati sau pentru copilul a. privind mana#ementul de caz in domeniul protectiei copilului$ si care raspund de realizarea !&S la nivelul S0 in care este plasat copilul si a altor servicii din protectia copilului 9de e+emplu$ in situatia caselor de tip %amilial$ daca copilul are nevoie de servicii in plus in ceea ce priveste dezvoltarea deprinderilor de viata sau reinte#rarea/inte#rarea in %amilie$ se pot trece responsa.  Serviciile de rea. Modul concret de %urnizare a serviciilor se realizeaza prin pro#ramele de interventie speci%ica 9!&S4.rica corespunzatoare indi%erent de provenienta %urnizorului$ respectiv protectia copilului$ educatie sau sanatate.ila6 se inscriu:  numele responsa.!A se pot inscrie la oricare din domeniile mentionate in !&!$ in %unctie de situatie:  centrele de zi se trec la ru.ilitare a copilului a.rica 60ea.ilii de caz pentru .ila6 se vor trece atat autoritatile locale si centrale$ cat si .ilitarea copilului cu diza.ile$ respectiv pro%esionistii din servicii a%late in alte domenii decat cel al protectiei copilului$ de e+emplu: servicii medicale %urnizate in unitati spitalicesti sau am.ilitare etc.uzat$ ne#lijat si e+ploatat sau a copilului cu diza.intocmirea documentatiei necesare$ sa acompanieze %amilia atunci cand considera ca acest lucru este necesar s. &n situatia copiilor plasati in S0$ la ru.ilitati apartinand sistemului de sanatate.ilitati se inscriu la ru.rica 6!rotectia copilului6 se trece titulatura S0$ iar in dreptul responsa.ricii 6Autoritatea locala responsa. 0esponsa.ili de caz de la nivelul celor doua tipuri de servicii$ respectiv serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si centrul de pre#atire si sprijinire a reinte#rarii sau inte#rarii copilului in %amilie45 numele persoanelor responsa.rica protectiei copilului5 daca in centrul de zi sunt %urnizate servicii educationale avizate de inspectoratele scolare$ acest lucru se mentioneaza in ru.ililor de caz$ respectiv pro%esionistii care indeplinesc conditiile con%orm SM.!A$ care au %ost deja mentionate anterior.rica corespunzatoare$ respectiv 6.uzat$ ne#lijat si e+ploatat4 se inscriu separat la ru.4.ulatorii$ servicii educationale %urnizate in unitatile de invatamant$ servicii de rea. &n dreptul ru.ilului de caz se trece coordonatorul S0.a. &n dreptul ru.ilitare6.  Serviciile %urnizate de .ricii 60esponsa.

unastarii copilului imediate si potentiale 9o parte din ele au %ost deja descrise anterior4 se inscriu si ele in !&!$ %ie corespunzator in %iecare capitol cu speci%icarea cui se adreseaza$ %ie se intocmeste cate un !&! separat$ insa ane+at de cel al copilului.uie sa contina o.al in cadrul !&! 9sunt parte inte#ranta a !&!$ care devine ast%el mult mai detaliat decat cel descris anterior4 sau se pot des%asura in mod distinct de !&! si acest lucru depinde de ce ale#e mana#erul de caz si ec*ipa sa 9in %unctie de e+perienta$ mod practic de lucru$ incarcatura de cazuri etc.realizarea tuturor !&S de la nivelul S0 se vor mentiona %ie in !&! cu ocazia detalierii acestuia$ %ie pentru %iecare !&S in parte ane+e la !&! 9vezi mai jos la !&S4.4 si in acest caz sunt ane+e ale !&!.a. !&S acopera urmatoarele aspecte$ care pot$ de asemenea$ sa %ie comasate sau si mai %ra#mentate decat cele redate in continuare$ in %unctie de situatie: a4 nevoile de sanatate si promovare a sanatatii5 .iective pe termen scurt$ mediu si lun#$ activitatile corespunzatoare acestor o.er5 %4 nevoile de socializare$ inclusiv modalitatile de mentinere a le#aturilor$ dupa caz$ cu parintii$ %amilia lar#ita$ prietenii si alte persoane importante sau apropiate %ata de copil.4 nevoile de in#rijire$ inclusiv de securitate si promovare a .+emple: pensiile de invaliditate$ .ordate #lo.tinerii de rezultate scolare corespunzatoare potentialului de dezvoltare a copilului$ inclusiv cele re%eritoare la inte#rarea socio/pro%esionala si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta5 e4 nevoile de petrecere a timpului li. .unastarii5 c4 nevoile %izice si emotionale5 d4 nevoile educationale si urmarirea o. Ast%el$ la ru. P$S pot %i a.$ pro#ramarea re/evaluarii situatiei copilului4. !&S tre.ene%iciile sociale de care .ila6 se trece %ie mana#erul de caz$ %ie persoana careia i/a dele#at o anume sarcina care se poate trece la capitolul interventii.ene%iciaza adultii incadrati intr/o cate#orie de persoane cu *andicap$ serviciile de consiliere$ de educatie parentala s.il de caz/ persoana responsa. !restatiile$ serviciile si interventiile care vizeaza %amilia si alte persoane importante pentru copil si care au impact direct asupra .iective$ care pot %i periodice$ inclusiv de rutina$ sau ocazionate de anumite proceduri sau evenimente$ durata a%erenta activitatilor$ personalul de .rica 60esponsa.  &nterventiile se re%era la acele actiuni care tin de monitorizarea !&! de catre mana#erul de caz 9de e+emplu$ pro#ramarea intalnirilor cu copilul si %amilia$ avand diverse scopuri cum ar %i evaluarea$ acompanierea$ ne#ocierea con%lictelor$ monitorizarea cazului dupa reinte#rare etc.

!ro%esionistii au o. . Le($t de &#" c$re$ $ct v$ $ co# "u"u % $ *$& " e ' re#re)ent$ntu"u %$u "e($" e%te n*or&$re$ #er&$nent$ $ $ce%tor$ cu #r v re "$ $t n(ere$ %co#u"u % ob ect ve"or d n PIP+ nc"u% v #r n & 0"o$ce %cr %e c$re %unt #rev$)ute de SMO.ilit de la inceput si consemnat in !&! / de e+emplu$ in%ormare tele%onica lunara si de ur#enta$ urmata cat de repede posi.specialitate desemnat si alte persoane implicate$ precum si modalitatile de monitorizare si evaluare/ reevaluare a acestor pro#rame. Modul de comunicare dintre mana#erul de caz si responsa.il de transmiterea rapoartelor lunare de monitorizare prin posta$ %a+ si/sau e/ mail$ pro#ramarea re/evaluarilor si a intalnirilor ec*ipei.olnavirea #rava a copilului$ sc*im.li#atia de a consulta copilul si de a tine cont de opinia acestuia$ in %unctie de varsta si #radul de maturitate ale acestuia$ in procesul decizional si de interventie care il priveste. &n a%ara reevaluarii trimestriale$ ocazie cu care se completeaza si se transmit o.uie consemnate in dosarul copilului insotite de semnatura acestora 9adultii si copiii cu varsta peste 14 ani4.piniile copilului si ale %amiliei/reprezentantului sau le#al tre.liniat de SM.ili de caz desemnati si consemnati in !&! si care pot anunta mana#erului de caz diverse situatii 9de e+emplu$ im. .ili de caz pentru a se in%orma cu privire la evolutia copilului. Totod$t$+ co# "u" trebu e %$ cuno$%c$ cont nutu" $ce%tor docu&ente #e &$%ur$ c$#$c t$t %$"e de nte"e(ere+ $r #er%o$n$ re%#on%$b "$ #entru re$" )$re$ $ce%tu *$#t e%te &$n$(eru" de c$). 1onsultarea copilului presupune ascultare activa din partea pro%esionistilor si punerea unor intre. !ro%esionistii mentionati anterior sunt o.uie sta.li#ati sa intocmeasca rapoarte de monitorizare pe care le transmit mana#erului de caz pentru sinteza tuturor datelor cu privire la copil in orice moment. A%t*e"+ *$& " $ trebu e %$ #r &e$%c$ * %e"e ev$"u$r "or e*ectu$te de ec2 #$ &u"t d %c #" n$r$+ #recu& % r$#ortu" * n$" de ev$"u$re ntoc& t de &$n$(eru" de c$)+ PIP % * %e"e c$re con%e&ne$)$ re/ev$"u$r "e #er od ce % oc$) on$"e % + du#$ c$)+ rev )u r "e PIP/u"u .li#atoriu si rapoartele de monitorizare$ se recomanda mana#erului de caz sa contacteze lunar pro%esionistii responsa.iectivelor cuprinse in !&!$ ci$ la nevoie$ si reevaluarea situatiei copilului in noul conte+t si din perspectiva scopului !&!.orarii si monitorizarii !&!$ a mana#ementului de caz in #eneral$ precum si in viata cotidiana a S0. :esi#ur$ in cadrul !&S are loc evaluarea permanenta a copilului de catre pro%esionistii responsa. &n a%ara principiilor individualizarii si personalizarii$ un alt aspect major su.ari desc*ise cu privire la diversele aspecte care ii privesc pe copii$ viata lor in S0 si in comunitate.area scolii4 care conduc la reevaluarea ocazionala si revizuirea !&! inainte de termenul sta.ilit/ le#al.ilii de caz tre. Reevaluarea P$P se recomanda a se e%ectua o data la trei luni$ insa momentul este adecvat situatiei copilului si nu se suprapune cu reevaluarea situatiei$ care$ le#al se e%ectueaza in mod o. Aceasta presupune nu numai analiza indeplinirii o.li#atoriu o data la 3 luni. este implicarea activa a copilului si a familiei sale/ reprezentantului sau legal 9consultarea si participare4 pe tot parcursul evaluarii$ a ela.

"3/2((5 privind apro.aza unui contract cu familia/ reprezentantul legal al copilului $ care o%era posi.ilizarii partilor implicate.ilitatile partilor$ rolul contractului in implementarea !&!$ posi.uie sa participe nu numai la sedintele ec*ipei de pro%esionisti din S0$ ci si la cat mai multe din sedintele de caz care ii privesc pe copiii din S0/ul pe care il conduce. &ndeplinirea cu succes a o..ilita. 1ontractul cu %amilia este un instrument pe care mana#erul de caz il utilizeaza in cadrul procesului de monitorizare si sta. In $ce$%t$ % tu$t e+ *$& " $ %$u #er%on$"u" d n SR cu $tr but n &#"e&ent$re$ PIP trebu e %$ co&un ce &$n$(eru"u de c$) or ce %c2 &b$re c$re nterv ne n % tu$t $ co# "u"u % n re"$t $ $ce%tu $ cu *$& " $ %$ % c$re nece% t$ %c2 &b$re$ PIP+ re%#ect v $ contr$ctu"u cu *$& " $.ilitatile si conditiile in care acest contract se poate modi%ica sau rezilia.uie sa cunoasca continutul tuturor !&!/urilor copiilor din S0 si sa urmareasca$ la randul sau$ in cola.orare neprevazute de %urnizorul de servicii si coodonatorul S0 si/sau implicarea unor pro%esionisti in plus %ata de cei desemnati la inceput.ili si consemna in !&! o serie de servicii de sprijin care necesita inc*eierea unor conventii de cola.1oordonatorul S0 tre. !entru intocmire se poate adapta modelul de contract din ane+a . :e aceea$ coordonatorul S0 tre.ilitatea de a prezenta si e+plica %amiliei si$ dupa caz$ copilului: scopul acestui contract$ responsa.ilitatile speci%ice pe care %iecare parte implicata le are de indeplinit in perioada de timp sta. .ene%iciarii de servicii sociale.uie sa %aca %ata situatiilor neprevazute de la inceput in !&! si sa ia masurile necesare ast%el incat copilul sa nu ai.area modelului 1ontractului pentru acordarea de servicii sociale$ inc*eiat de %urnizorii de servicii$ acreditati con%orm le#ii$ cu .ii parinti ori$ dupa caz$ cu reprezentantul le#al al copilului$ in care se mentioneaza conditiile in care se vor o%eri serviciile si responsa.iectivelor !&! presupune implicarea si responsa. Contr$ctu" cu *$& " $ e%te rev )u t #er od c % &od * c$t de c$tre &$n$(eru" de c$) de c$te or e%te nevo e+ n *unct e de #ro(re%e"e c$re nterv n %$u %c2 &b$r "e %urven te n deru"$re$ PIP -&od * c$re$ PIP $duce de "$ % ne &od * c$re$ contr$ctu"u . 1oordonatorul S0 tre.a de su%erit.orare cu mana#erul de caz$ modul de realizare a o.ilizarea nu numai a pro%esionistilor implicati$ dar si a %amiliei$ indi%erent daca in primul moment aceasta isi da acordul sau nu$ con%orm noii le#islatii.iectivelor acestora$ mai ales a celor care tin in mod nemijlocit de activitatea din S0 si cea %acilitata de S0. Mai jos sunt redati o .rdinului ministrului muncii$ solidaritatii sociale si %amiliei nr.%erirea serviciilor se %ace numai in .iectivelor cuprinse in !&!/uri. Mana#erul de caz are responsa.ileste modalitatile concrete de aplicare a !&! din perspectiva implicarii %amiliei copilului. Mai mult$ tre.uie sa ve#*eze ca activitatea din S0 sa se adapteze permanent pentru a raspunde adecvat o.ilitatea participarii si responsa. 1ontractul cu %amilia este un document scris inc*eiat intre mana#erul de caz si unul sau am. 1$& " $ t ne "e($tur$ nu nu&$ cu &$n$(eru" de c$)+ d$r &$ $"e% cu #er%on$"u" d n SR. <n e+emplu in acest sens poate %i adaptarea di%icila a unui copil la scoala din comunitate$ %apt pentru care s/ar sta.

)/2((3$ apro.lu de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale$ %amiliale sau de #rup$ in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de di%icultate$ vulnera.ani$ in servicii sau in natura5 nu se aplica in cazul S0 5 / o"ligatiile "eneficiarului de servicii sociale / totalitatea indatoririlor pe care .5 / reevaluarea situatiei "eneficiarului de servicii sociale / activitatea o.aza rezultatelor reevaluarii situatiei .parte termenii utilizati in acest ordin cu unele mici modi%icari pentru a corespunde situatia copilului/ tanarului din S0: ' contractul pentru furnizarea de servicii sociale va fi denumit contractul cu familia/ reprezentantul legal al copilului / actul juridic inc*eiat intre %urnizorul de servicii 9in cazul nostru$ :7AS!1 sau .ene%iciarului de servicii sociale$ si care poate %i in .2"2/2((4 privind protectia si promovarea drepturilor copilului$ reevaluarea se realizeaza o data la 3 luni si se concentreaza pe continutul !&! 5 / planul individualizat de asistenta si ingrijire va fi denumit planul individualizat de protectie 5 % revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenta si ingrijire! respectiv a planului individualizat de protectie / modi%icarea sau completarea adusa !&! pe .ilitate sau de dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei$ pentru prevenirea mar#inalizarii si e+cluziunii sociale$ pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii$ de%inite in conditiile prevazute de .ata cu modi%icari si completari prin Le#ea nr.ene%iciarului de servicii sociale5 / contri"utia "eneficiarului de servicii sociale / cota/parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/ acordate de %urnizorul de servicii sociale$ in %unctie de tipul serviciului si de situatia materiala a .li#atorie a %urnizorului de servicii sociale de a evalua situatia .ene%iciar 9in cazul nostru$ parintii sau reprezentantii le#ali4$ care e+prima acordul de vointa al acestuia in vederea acordarii de servicii sociale acordate sau %acilitate de S0 pentru copil/ tanar5 contractul va %i semnat si de coordonatorul S05 / serviciile sociale vor fi denumite servicii oferite/ facilitate de serviciul de tip rezidential / ansam.515/2((3$ cu modi%icarile si completarile ulterioare5 in plus %ata de aceasta de%initie$ serviciile acordate si/sau %acilitate de S0 includ si cele re%eritoare la educatie$ pre#atire pro%esionala$ sanatate etc.ene%iciarului de servicii sociale dupa acordarea de servicii sociale pe o anumita perioada5 con%orm Le#ii nr.rdonanta 7uvernului nr.!A4 si .lul de cerinte privind calitatea in#rijirii$ cadrul or#anizatoric si material$ resursele .ene%iciarul de servicii sociale si le asuma prin contract si pe care le va indeplini valori%icandu/si ma+imal potentialul psi*o/%izic5 / standarde minimale de calitate vor fi denumite standarde minime o"ligatorii / ansam.

ate in conditiile le#ii5 / modificari de drept ale contractului de acordare de servicii sociale / modi%icarile aduse contractelor de acordare de servicii sociale in mod independent de vointa partilor$ in temeiul prevederilor unui act normativ5 / forta majora / eveniment mai presus de controlul partilor$ care nu se datoreaza #reselii sau vinii acestora$ care nu putea %i prevazut in momentul inc*eierii contractului si care %ace imposi.ila e+ecutarea si$ respectiv$ indeplinirea acestuia5 ' evaluarea initiala / activitatea de identi%icare/ determinare a naturii cauzelor$ a starii actuale de dezvoltare si de inte#rare sociala a . Pr nc #$" #$rtener $ SR %unt ur&$tor .orarea planului initial de masuri5 / evaluarea comple&a va fi denumita evaluarea detaliata / activitatea de investi#are si analiza a starii actuale de dezvoltare si de inte#rare sociala a .ene%iciarului de servicii sociale$ precum si a pro#nosticului acestora$ e%ectuata prin utilizarea de metode si te*nici speci%ice pro%esiilor sociale$ de catre %urnizorul de servicii sociale.lice de interes local pentru sistemul de protectie 91!1$ consiliul judetean/ local de sector$ pre%ectura$ primariile45 Serviciile deconcentrate ale ministerelor 9inspectoratele scolare$ inspectoratele de politie$ directiile de sanatate pu.ene%iciarul de servicii sociale si identi%icarea masurilor initiale pentru ela. • • • Structurile :7AS!1$ care sunt de drept responsa. Scopurile evaluarii sunt cunoasterea si intele#erea pro.45 Serviciile comunitare locale si judetene5 <nitatile de invatamant si de pre#atire pro%esionala5 • • .umane si %inanciare in vederea atin#erii nivelului de per%ormanta o.li#atoriu pentru S0$ apro.a.lica$ directiile de dialo#$ solidaritate sociala si %amilie$ inspectoratele de munca s.ene%iciarului de servicii sociale$ a cauzelor care au #enerat si care intretin situatia de di%icultate in care acesta se a%la$ precum si a pro#nosticului acestora$ utilizandu/se instrumente si te*nici standardizate speci%ice domeniilor: asistenta sociala$ psi*olo#ic$ educational$ medical$ juridic. Totod$t$+ *urn )oru" de %erv c nc2e e conventii de colaborare cu $"t *urn )or de %erv c + %#ec $" %t % n%t tut "e' or($n )$t "e re"ev$nte d n co&un t$te #entru re$" )$re$ PIP $"e co# "or #rote0$t n SR.ile cu protectia speciala a copiilor pe raza teritoriului respectiv5 Alte structuri pu.lemelor cu care se con%runta .

Si in acest caz$ :7AS!1/ .ene%iciarului voluntariatului5 .ene%iciarul voluntariatului5 .ene%iciarul voluntariatului5 e4 eli.ene%iciarul voluntariatului a des%asurarii activitatilor in conditiile le#ale de protectie a muncii$ in %unctie de natura si de caracteristicile activitatii respective5 d4 asi#urarea de catre .uie sa %ie stipulate cel putin urmatoarele drepturi ale voluntarului: a4 participarea activa la ela. 'ontractul de voluntariat tre. :e asemenea$ S0 poate .ene%icia de implicarea voluntara a unor persoane %izice sau juridice.1'5/2((1.ene%iciarul voluntariatului a unui certi%icat nominal care sa ateste calitatea de voluntar5 %4 ram.li#atii ale voluntarului: a4 sa indeplineasca sarcinile primite din partea .ene%iciaza de titluri onori%ice$ decoratii$ premii$ in conditiile le#ii.erarea de catre .ene%iciarul voluntariatului$ in conditiile convenite in contract$ potrivit le#ii$ a c*eltuielilor e%ectuate pentru realizarea activitatii5 #4 durata timpului de lucru$ sta. 1ontractul de voluntariat urmeaza sa cuprinda cel putin urmatoarele o.!A tre.orarea si derularea pro#ramelor in considerarea carora s/a inc*eiat contractul5 .ilita$ in conditiile le#ii$ sa nu a%ecteze sanatatea si resursele psi*o%izice ale voluntarului5 *4 .uie sa contractualizeze aceste relatii de parteneriat$ in con%ormitate cu Le#ea nr.• • 3irme private care$ pe de o parte$ pot o%eri posi.ilitatea de %ormare pro%esionala$ iar pe de alta parte$ pot sponsoriza S05 !resa.ursarea de catre .4 des%asurarea activitatii in concordanta cu pre#atirea sa pro%esionala5 c4 asi#urarea de catre .ene%iciarul voluntariatului$ in conditiile prevazute de le#e$ impotriva riscurilor de accident si de .oala ce decur# din natura activitatii5 in lipsa asi#urarii costul prestatiilor medicale se suporta inte#ral de catre .4 sa pastreze con%identialitatea in%ormatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat5 c4 sa participe la cursurile de instruire or#anizate$ initiate sau propuse de catre .

&n acest sens se pot utiliza urmatoarele modalitati: a4 =izite si intalniri cu di%erite ocazii si circumstante5 .uie sa %ie vala. Acest mod de lucru tre.il atat pentru personal$ cat si pentru copii.unurile pe care le %oloseste in cadrul activitatii de voluntariat. Mentinerea legaturilor cu parintii! familia largita si alte persoane importante sau apropiate fata de copil Standardul (: 'opiilor din cadrul serviciului de tip rezidential li se ofera sprijin concret si sunt incurajati sa mentina legaturile cu parintii! familia largita si alte persoane importante sau apropiate fata de ei# .%erirea permanenta de in%ormatii privind activitatea$ rezultatele$ di%icultatile$ perspectiva S05 c4 -rimiterea de %elicitari realizate de copiii protejati in S0 cu ocazia sar.une conditii$ ar tre.4 .uie la realizarea !&! si %amilia copilului.ui sa practice in mod re#ulat un mod de lucru dinamic$ divers in vederea atra#erii si mentinerii partenerilor mentionati anterior si a altora. S0$ pentru a/si putea indeplini misiunea in cele mai .il$ cum sa/si atra#a$ selecteze si mentine prietenii. &n %apt cei mai apropiati cola.ilitati de primire si tratare ca si intr/o %amilie 9cu servire de ceai$ ca%ea$ dulciuri etc. Acestia tre.uie invatati sa/si %ormeze un mod de viata socia.atorilor 91 si ) Martie$ !asti$ 1raciun4$ aniversarilor etc. 0elatia cu partenerii se .d4 sa ocroteasca .azeaza pe cateva elemente precise$ cum ar %i: / / / / Selectia / cine te intereseaza si este asemanator conceptiei tale de munca si viata5 Modul de primire si tratare / di%erit de la caz la caz$ dar si unul comun5 1unoasterea si respectarea pro#ramului si re#ulilor din S0 / cand se poate veni$ cu cine se ia le#atura5 Asi#urarea unei constante 9periodicitati4.5 d4 .uie sa %ie pro%esionistii care contri.r#anizarea de spectacole si alte activitati socio/culturale5 e4 !osi.4.oratori ai S0 tre.

5 c4 0estrictii / vizite si iesiri interzise 9de e+emplu$ in situatia copiilor tra%icati nu se permite vizita nimanui pe perioada plasamentului in re#im de ur#enta4$ prezenta unui mem.5 . &n aceasta situatie pot %i mem.ru al personalului sau al unei rude cu ocazia vizitelor sau petrecerii timpului li.ilier o.a. / !ot e+ista situatii in care vizitele se realizeaza numai su.ru al personalului cu ocazia vizitelor sau iesirilor.4 1onditii re%eritoare la vizitele in S0 si in a%ara S0: e+istenta unui spatiu 9si4 cu aceasta destinatie$ prezenta sau a.uie a%isat pentru a %i cunoscut si de 9potentialii4 vizitatori. suprave#*ere$ iar aceste situatii sunt decise de mana#erul de caz$ iar persoana care sta cu copilul in timpul vizitei este desemnat de coordonatorul S0.+ista un pro#ram de vizite care este cunoscut de copii si personal$ tre. .ene%icieze de intimitate in cursul acestor vizite: / / Se poate utiliza camera de zi/ su%ra#eria modului$ apartamentului$ casei$ insa %ara a pertur. :otarile spatiului de intalnire au aceeasi am.ianta de tip %amilial 9cu mo. Spatiul si timpul destinate intalnirii cu %amilia$ prietenii sau alte persoane importante pentru copil pot %i or#anizate ast%el incat copilul sa .er$ a >ee8/end/urilor$ sar.rii %amiliei copilului a.uzat$ ne#lijat sau e+ploatat 9in nici un caz parintele 9potential4 a#resor care nu tre.ili sa utilizeze toate oportunitatile o%erite de S0 ast%el incat separarea de %amilie sa %ie cat mai scurta si sa nu se mai repete. :esi mentinerea le#aturilor cu parintii$ %amilia lar#ita si alte persoane importante sau apropiate %ata de copil se consemneaza e+plicit in !&! si respectiv dosarul copilului$ este necesara e+istenta unui re#istru special pentru vizite pentru centralizarea datelor de acest #en$ care sunt indicatori de evaluare a e%orturilor depuse de personalul S0. 1opiii sunt ajutati sa cunoasca istoria %amiliei lor$ sa intelea#a cauzele pentru care sunt intr/o masura de protectie speciala si sa accepte mai usor situatia temporara a separarii de %amilie.uie sa devina o constanta a activitatii acestuia.uie sa %ie sprijiniti pentru ca ei si %amilia lor sa %ie capa. &n acelasi timp tre.a.a activitatile din S0 si nici a in#radi derularea intalnirii respective.senta unui mem.isnuit acestui spatiu: %otolii$ masute joase$ decoratiuni adecvate$ c*iar realizate de copii4.!rocedurile de mentinere a le#aturilor cu parintii$ %amilia lar#ita si alte persoane importante sau apropiate %ata de copil se re%era la: a4 Modalitati: vizite$ petrecerea impreuna a timpului li.uie . 1unoasterea %amiliei si %avorizarea le#aturii cu %amilia reprezinta una dintre cele mai importante preocupari ale personalului S0 si tre.atorilor si vacantelor$ tele%on$ scrisori$ internet s.er s.

!arintii sunt incurajati si$ dupa caz$ ajutati in mod concret 9c*iar %inanciar4 sa/si viziteze copiii cat mai des si sa petreaca cat mai mult timp cu copiii lor$ cu ocazia zilelor de nastere$ a sar. .ducatorul de re%erinta$ ca si ceilalti educatori sau personalul de in#rijire$ au datoria sa respecte cateva re#uli deontolo#ice de .il sau daca acestia au pro.lice cauzele dramei %amiliale sau a%ectiunile de care su%era unii mem. 0apoartele pot %i intocmite de educator cu sprijin/ supervizare din partea asistentului social/ mana#erului de caz.ri ai %amiliei . 3amilia este in%ormata periodic cu privire la situatia copilului 9stare de sanatate$ situatie scolara$ evolutia copilului in S0 si in relatie cu cei din jur4 in vederea pre#atirii reintoarcerii copilului acasa.ari4.aza: • • • nu se comenteaza atitudinea %amiliei nu se acuza sau nu se compatimeste copilul pentru %aptele parintilor nu se %ac pu. Alte e+emple de situatii cand este necesara supervizarea vizitelor 9e+ceptand situatiile de a. .ru al personalului se va realiza cu acceptul acesteia.leme mentale sau emotionale5 !arintele a. 3iecare intalnire tre.atorilor 91raciun$ !asti4$ s%arsitului de saptamana$ precum si sa des%asoare unele activitati impreuna in cursul vizitelor in S0 9servirea mesei$ plim.uzeaza ver. !entru monitorizarea si evaluarea evolutiei relatiilor$ se vor intocmi rapoarte scrise dupa %iecare intalnire$ precum si dupa reuniunile de lucru in ec*ipa pluridisciplinara 9ane+a 14.uie la mai .uz anterioare plasarii copilului sau petrecute intr/o vizita precedenta4: • • • 1omportamentul parintilor este inadecvat ori imprevizi.uie perceputa ca o activitate in cadrul !&!$ rezultatele acesteia %iind evaluate si luate in considerare pentru demersurile ulterioare.sa cunoasca locatia S045 daca copilul este insotit de mama sa$ atunci prezenta unui mem.al de copil$ critica serviciul in #rija caruia este copilul sau %ace promisiuni nerealiste sau inadecvate copilului5 1opilul se teme de sa stea sin#ur cu parintii.ri ai personalului %ac comentarii dureroase pentru copil.ste #reu sa lucrezi pentru re%acerea le#aturii %amiliale$ daca unii mem.ari in proiectul personalizat.una cunoastere a situatiei %amiliei de catre pro%esionisti /aceasta determinand sc*im. &ntalnirea copil/%amilie contri.

uie la necazul copilului$ mana#erul de caz sau/ si educatorul de re%erinta il pot asi#ura din nou ca nu e+ista disensiuni intre parintii si %amilia lui pe de o parte si personalul serviciului rezidential de cealata parte. ♦ :aca copilul devine suparat in timpul vizitelor datorita sentimentelor de ?pierdere@ sau ?separare@$ atunci rata %recventei vizitelor tre.ilitate in le#atura cu respectarea pro#ramului de vizite ♦ 0euniunile periodice intre parinti$ educator$ mana#er de caz$ supervizor si alte persoane apropiate copilului pot duce la prevenirea ne#lijarii vizitelor de catre parinte. Standardul ): $mplicarea comunitatii .rii ec*ipei pluridisciplinare tre.uie sa convin#a parintele de %aptul ca are o responsa.andeasca a.uie sa se realizeze o evaluare completa a ?supararilor@ copilului$ daca este necesar sa re%aca plani%icarea vizitelor de comun acord cu cei implicati.:aca scopul vizitei este sa ajute parintele sa do. :aca in timpul vizitelor la S0 parintele da dovada in mod %recvent de ne#lijenta$ %ace propuneri nerealiste sau mani%esta un comportament distructiv tre.ine cu parintele este necesar ca mana#erul de caz sa se implica direct pentru a usura contactul5 ♦ :aca con%lictul de loialitate contri. <neori copilul poate deveni e+cesiv de suparat inainte sau dupa vizita parintelui. ♦ Sentimentele normale de ?pierdere@ sau ?separare@ se pot reactiva vazandu/si parintele si se pot mani%esta prin suparari sau alte actiuni comportamentale5 ♦ 1opilul poate deveni an+ios si speriat cand se intalneste cu parintele$ din acest motiv intervenind o stare de stress pentru amandoi5 ♦ 1opilul poate mani%esta un conflict de loialitate dupa intalnirea cu parintele si in consecinta poate respin#e educatorul sau poate re%uza sa se intoarca in serviciul rezidential -re.ilitati parentale unul sau doi pro%esionisti pot superviza vizita si pot interveni direct in diversele activitati care se des%asoara pe parcursul acesteia.uie sa creasca5 ♦ :aca copilul devine an+ios din cauza ca nu se simte .uie luate in considerare urmatoarele aspecte: ♦ &ntalnirile pot avea loc si in casa unei rude5 copilul se poate vedea cu %amilia si prietenii c*iar daca parintii nu participa la aceste vizite5 ♦ Mem.

A%t*e"+ #er%on$"u" v$ d %cut$ cu co# #entru $ "e cuno$%te o# n "e n $ce%t %en% % v$ ncur$0$ %$/% *$c$ #r eten n co&un t$te+ %$ &ent n$ "e($tur "e cu *o%t #r eten + %$ e*ectue)e v ) te rec #roce etc.ilitatile sale 9rezultate din preocuparea majora pentru si#uranta si inte#ritatea sa4 in relatia cu persoanele din comunitate: / / are dreptul de a avea prieteni in comunitate si ec*ipa S0 il incurajeaza in acest sens are o"ligatia sa anunte cand si unde pleaca in vizita in comunitate$ sa respecte ora de intoarcere$ sa lase numarul de tele%on si adresa.ui sa %ie alta decat parintii copilului$ sa %ie o persoana adulta importanta si apropiata %ata de copil si care sa poata %i contactata atunci cand copilul are nevoie de prezenta acesteia. Co# trebu e %$ * e nv$t$t %$ #$rt c #e "$ v $t$ co&un t$t + %$ ob%erve % %$ nterv n$ n *o"o%u" ce"or"$"t .Serv c u" de t # re) dent $" e%te de%c2 % c$tre co&un t$te+ $% (ur$nd $cce%u" % cond t "e #entru tot co# $*"$t n #rotect e #entru c$ $ce%t $ %$ #o$t$ cont$ct$ % &#" c$ n v $t$ "or or ce #er%o$n$+ n%t tut e+ $%oc $t e %$u %erv c u d n co&un t$te+ con*or& #ro#r "or dor nte+ cu e!ce#t $ re%tr ct "or #rev$)ute n &etodo"o( $ de or($n )$re % *unct on$re % #"$nu" nd v du$" )$t de #rotect e. 1opilul va %i lamurit ca prin controlul acestor relatii ec*ipa din serviciul rezidential se asi#ura de .ilesc 9la %el ca in %amilie4 in %unctie de varsta copilului si e+plicarea lor se concentreaza pe:  prezentarea importantei comunitatii pentru copil si a copilului pentru comunitate  pe lamurirea potentialelor pericole la care copilul se e+pune in relatiile cu persoane necunoscute.+istenta unei persoane de contact din comunitate pentru %iecare copil este de asemenea un indicator e%icient in aprecierea activitatii personalului.li#atiile in relatia cu comunitatea. . .uie sa cunoasca atat drepturile$ cat si responsa. Se recomanda or#anizarea unor vizite in S0 a reprezentantilor unitatilor de invatamant$ a celor culturale$ . 7*idul de prezentare a S0 pe care copilul il primeste 9con%orm standardului 14 va include drepturile si o. La randul ei$ comunitatea poate si tre.uie sa se implice in activitatile S0. 0e#ulile se sta. :e aceea copilul tre. :esi dorintele copilului sunt luate in consideratie$ nu sunt de ne#lijat potentialele riscuri la care este supus copilul intr/un anturaj necorespunzator sau/si in relatie cu o persoana adulta necunoscuta care poate sa/l in%luenteze ne#ativ sau c*iar sa/l a.uzeze. Aceasta persoana ar tre.!A etc.unele intentii ale persoanelor din comunitate si il protejeaza.

Pentru det$" %e vor con%u"t$ % $#" c$ #reveder "e SMO #r v nd centru" de #re($t re % %#r 0 n re $ re nte(r$r % nte(r$r co# "u"u n *$& " e % (2 du" &etodo"o( c $*erent. Se #o$te *$ce con*u) e ntre "u$re$ dec ) e n cee$ ce #r ve%te &$%ur$ de #rotect e %#ec $"$ nece%$r$ #entru un co# " %e#$r$t+ te&#or$r %$u de* n t v+ de #$r nt d n d *er te &ot ve % ob ect vu" * n$" $" PIP..n t $"e. Un $%#ect &#ort$nt $" de)vo"t$r de#r nder "or de v $t$ nde#endent$ " $re or ent$re$ %co"$r$ % #ro*e% on$"$.e. #"$%$&entu" n SR %e re$" )e$)$ nu&$ d$c$ nu $ #utut * + n #r &u" r$nd+ n%t tu t$ tute"$ % &$ $#o d$c$ nu $ #utut * #"$%$t co# "u" n *$& " $ "$r( t$ %$u "$ un $% %tent &$tern$" or "$ $"t t # de *$& " e %ub%t tut v$ / $rt. L$ *e" % #"$%$&entu" n *$& " $ "$r( t$+ n%$ ntr/un #$% u"ter or+ %e #ot ncerc$ &$%ur "e #er&$nente+ re%#ect v. 6docu&entu" #r n c$re %e re$" )e$)$ #"$n * c$re$ %erv c "or+ #re%t$t "or % $ &$%ur "or de #rotect e %#ec $"$ $ co# "u"u + #e b$)$ ev$"u$r #% 2o%oc $"e . Standardul *: $esirea din cadrul serviciului de tip rezidential Serviciul de tip rezidential asigura pregatirea corespunzatoare a iesirii copilului/ tanarului din serviciu! prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a altor conditii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familiala si/ sau socio% profesionala# !&! poate avea drept %inalitate$ dupa caz: a4 reinte#rarea in %amilie5 . In "u$re$ dec ) e $& nt te &$ %u%+ Le(e$ nr..4 inte#rarea socio/pro%esionala a tinerilor cu varsta de 1) ani care parasesc sistemul de protectie a copilului5 c.94 $" n. • • #ro%#ect$re$ # ete &unc #e #"$n "oc$"5 ev t$re$ o#t un "or de #re($t re un "$ter$"$ / %unt de #re*er$t #ro(r$&e"e de #re($t re c$re #er& t de)vo"t$re$ unor co&#etente tr$n%ver%$"e5 . De $cee$ e%te &#ort$nt$ &ent nere$ "e($tur cu #er%on$"u" SR c2 $r % du#$ #$r$% re$ % %te&u"u de #rotect e. $ $ce%tu $ % $ *$& " e %$"e+ in vederea integrarii copilului care a fost separat de familia sa intr-un mediu familial stabil permanent + n ce" &$ %curt t &# #o% b "6 / $rt.uie sa ai. De $%e&ene$+ %e $u n vedere #o% b " t$t "e re$"e de ($% re $ unu "oc de &unc$+ * nd nece%$re.a in vedere atra#erea de voluntari din comunitate$ selectia si pre#atirea lor corespunzatoare.-4. Pre($t re$ e* c ent$ reduce te$&$ t ner "or de $ #$r$% SR+ %ent &entu" de ne% (ur$nt$ % de &$r( n$" )$re.4 " t. Ace$%t$ %e re$" )e$)$ n #r &u" r$nd n *unct e de dor nte"e+ $%# r$t "e % $#t tud n "e co# "u"u ' t$n$ru"u .2'2>>4 e%te c"$r$.2.<n rol important in respectarea acestui standard il are %urnizorul de servicii$ care tre. Cu to$te $ce%te$+ n conte!tu" %oc o/econo& c $ctu$"+ %/$r #ute$ c$ #"$%$&entu" n *$& " $ "$r( t$ %$ r$&$n$ o #er o$d$ de t &# #re*er$t % $decv$t #entru $ce"e rude $"e co# "u"u . In con%ec nt$+ #"$%$&entu" "$ *$& " $ %ub%t tut v$ nu e%te un ob ect v * n$" $" PIP+ #o$te * do$r o &$%ur$ de #rotect e %#ec $"$ te&#or$r$. tute"$ e!erc t$t$ de rud$ "$ c$re %/$ re$" )$t #"$%$&entu" $nter or %$u $do#t $ de c$tre $ce$%t$. Te$&$ e%te * re$%c$ % nu #o$te * de#$% t$+ d$r n c (nor$t$+ e$ nt$"n ndu/%e n &od * re%c % "$ t ner c$re tr$ e%c n #ro#r "e *$& " . Totod$t$+ "e(e$ e%te c"$r$ n de* n re$ PIP. Pre($t re$ co# "or n cee$ ce #r ve%te de#r nder "e #entru v $t$ nde#endent$ %e re$" )e$)$ "$ or ce v$r%t$ % n &od con%t$nt n SR. In % tu$t $ t ner "or #entru c$re re nte(r$re$ %$u nte(r$re$ n *$& " e % $do#t $ ntern$ nu $u *o%t #o% b "e+ $tunc PIP $re dre#t t nt$ integrarea socio-profesionala+ cu tot ce &#" c$ $ce$%t$ d n #unct de vedere e&ot on$"+ %oc $" % #ro*e% on$". $do#t $ ntern$.

SR #o$te or($n )$ nt$"n r cu $du"t c$re % /$u #etrecut co# "$r $ %$u o #$rte d n $ce$%t$ n SR+ cu oc$) $ unor even &ente deo%eb te. Re*er tor "$ $ce%te "ucrur SMO %unt *or&u"$te de%tu" de e!#" c t % *er& c$nd %#un c$ trebu e $% (ur$te cond t de v $t$ "$ un n ve" decent+ $%t*e" nc$t re nte(r$re$ co# "u"u n *$& " e+ nte(r$re$ %oc $"$ $ co# "u"u ' t$n$ru"u %$ #o$t$ * #re($t t$ n &od core%#un)$tor re$" t$t .+ %unt $nu& te $%#ecte c$re #ot * n n " & t$ nor&$"u"u d n %oc et$te$ no$%tr$ / $ c ntr$ n d %cut e de "$ $#$r$tur$ c$%n c$ nu nu&$ %o* %t c$t$ d$r % e!tre& de %cu&#$ #$n$ "$ ce &$ter $"e %e *o"o%e%c n con%truct e %$u renov$re. Pre($t re$ co# "u"u ' t$n$ru"u #entru $ %e nte(r$ #ro*e% on$" nu %e " & te$)$ "$ nv$t$re$ une &e%er + c %e ur&$re%te de)vo"t$re$ une $t tud n #o) t ve *$t$ de &unc$+ n%u% re$ de#r nder "or de #unctu$" t$te+ %er o) t$te+ d %c #" n$+ %# r t de ec2 #$+ %t &u"$re$ re%#on%$b " t$t *$t$ de re$" )$re$ PIS n $ce$%t$ d rect e. T$n$ru" trebu e %$ * e n*or&$t % con% " $t cu #r v re "$ &#ort$nt$ contr$ctu"u de &unc$+ c$re %unt con%ec nte"e ne($t ve $"e " #%e unu contr$ct de &unc$ $tunc c$nd #re%te$)$ o $ct v t$te+ c$re %unt dre#tur "e % ob" ($t "e (ener$"e $"e $n($0$t "or. Pentru det$" %e v$ con%u"t$ % $#" c$ #reveder "e SMO #r v nd %erv c u" de de)vo"t$re $ de#r nder "or de v $t$ nde#endent$ % (2 du" &etodo"o( c $*erent. 1opilul este un . Per%o$n$ de re*er nt$ % educ$toru" $u un ro" &#ort$nt n cee$ ce #r ve%te $#rec ere$ &odu"u n c$re co# "u" #erce#e nou$ %$ #otent $"$ *$& " e % %$ co&un ce cu re%#on%$b "u" de c$) &ent on$t $nter or. Pe "$n($ %#r 0 n re$ re nte(r$r %$u nte(r$r %oc o/*$& "$"e+ SR trebu e %$ cuno$%c$ cu& %/$ nte(r$t co# "u" n nou" &ed u de v $t$ % + #e c$t #o% b "+ c$re %unt re$" )$r "e %$"e c$ $du"t.ilitati si este antrenat in activitatile serviciului rezidential si in luarea deciziilor privitoare la el ca persoana si la #rupul din care %ace parte.licul tinta la o atitudine democratica$ in care . In #er o$d$ de #re($t re $ adoptiei %e %t$b "e%te un #ro(r$& de v ) te n centru % de nt$"n r n $*$r$ SR n $cord cu re%#on%$b "u" de c$) de "$ n ve"u" %erv c u"u de $do#t e. D$c$ dore%c+ co# c$re #$r$%e%c SR #ot &ent ne n cont nu$re "e($tur$ cu co# % #er%on$"u".li#atoriu un rol activ. Totod$t$+ $ce%t #ro*e% on %t trebu e %$ #re($te$%c$ co# "u" #entru v $t$ n nou$ %$ *$& " e+ %$ #r ve$%c$ $ce%t #$% c$ un *$#t bun % &#ort$nt n v $t$ %$. D$c$ n $nu& te % tu$t %t$tu" nu #o$te *$ce r$b$t de "$ un $nu&e %t$nd$rd con% der$t & n & d n #er%#ect v$ %#r 0 nu"u #er%on$" )$t $cord$t co# "u"u % c2 $r d n #er%#ect v$ nte(r$r n Un une$ Euro#e$n$ -de e!e&#"u+ * ec$re co# " %$ $ b$ #ro#r u" #$t.ene%iciar care are drepturi si responsa. S/$ con%t$t$t c$ e! %t$ d *erente %e&n * c$t ve ntre cond t "e de v $t$ d n c$%e"e de t # *$& " $" % ce"e d n #ro#r $ *$& " e+ e*ectu" nt$"n t $de%e$ * nd ne$d$#t$re$ co# "u"u du#$ re nte(r$re$ n *$& " e. Nu %e reco&$nd$ o ru#tur$ $bru#t$ % de* n t v$+ &$ $"e% d$c$ %/$u "e($t #r eten .are importanta de or#anizare si de mentalitate: de la atitudinea 6dictatoriala6 a institutiei/ personalului %ata de pu. Standardul +# Participarea copiilor $n cadrul serviciului de tip rezidential! opiniile copiilor/ tinerilor! in raport cu varsta si gradul de maturitate! precum si ale familiilor acestora si ale altor persoane importante pentru copil sunt solicitate si luate in considerare in luarea deciziilor care ii privesc in mod direct sau indirect pe copii# Fiecare copil/ tanar este incurajat si sprijinit sa participe la desfasurarea activitatilor din cadrul serviciului si sa%si asume responsa"ilitati conform dezvoltarii si gradului sau de maturitate# !rin acest standard este promovata o sc*im.• #ro&ov$re$ unor n t $t ve de & c $*$cer . !rimul pas este cel de a renunta la utilizarea termenului de asistat din cauza conotatiei implicite de 6rol pasiv6. .ene%iciarul are o.

ene%icieze de intimitate personala 5 sa .il sa e+prime o opinie adecvata nevoilor si dorintelor sale. re%#on%$b " t$te$ $du"tu"u n re"$t e cu dre#tur "e co# "u"u % t$n$ru"u 5 nevo $ #entru co# % t ner de $ de)vo"t$ un %en% $" re%#on%$b " t$t #entru e n% % % n re"$t "e cu ce "$"t .leme de . . 1opilul are adeseori nevoie de consiliere atat in interpretarea corecta si intele#erea unor %apte de viata cotidiana$ cat si in de%inirea propriilor trairi pentru a %i capa.ucure de odi*na si joaca.ilitatile lor.ordare pro/activa a in#rijirii de tip rezidential$ personalul are nevoie sa intelea#a pe deplin conceptul de drepturi ale copilului si relatia dintre aceste drepturi si responsa.a acces la o educatie corespunzatoare 5 sa se .ilirea meniului$ or#anizarea unor activitati etc. :oua pro.aze ale unei . . b. 0espectarea drepturilor copiilor$ c*estionarea lor pentru a le cunoaste punctul de vedere$ ascultarea$ implicarea in luarea deciziilor / sunt .-rans%ormarea copilului in partener presupune nu numai acordarea unui nou statut$ dar si sprijinirea copilului sa/si asume responsa.er$ sta.pinia copilului este luata in considerare de catre toate cate#oriile de personal !entru o a.uie luate in considerare aici : $.uz 5 sa .a acces la in%ormatii 5 sa %ie in#rijiti corespunzator5 sa nu %ie pedepsiti pe nedrept 5 sa %ie protejati de a. Aceasta pune temelie la dezvoltarea relatiilor de incredere si permite copilului sa traiasca o e+perienta pozitiva$ pe parcursul rezidentei.aza tre.une in#rijiri rezidentiale.uie sa intelea#a ca toti copiii din S0 au dreptul : / / / / / / / / / / / sa e+prime ceea ce ei #andesc si simt 5 sa isi cunoasca identitatea$ istoria personala si sa ii %ie respectate sa %ie consultati 5 sa ai.ene%icieze de in#rijirea sanatatii5 sa ai. !ersonalul tre. 1opilul este antrenat sa participe direct la amenajarea si intretinerea spatiului de locuit$ sa %aca propuneri privind petrecerea timpului li.ilitati si initiative proportionale cu varsta si personalitatea sa.

ilitati.ste important sa se sta. . .io/psi*o/sociala presupune si o dezvoltare morala$ in decursul careia copilul evolueaza de la o morala *eteronoma 9in care normele care re#leaza comportmentul sunt e+terne4 spre o morala autonoma 9copilul isi creeaza propriile norme si isi autore#leaza comportamentul4.ileasca si sa se mentina un cod al comportamentului prin care copiii si personalul pot convietui .:in punctul de vedere al copiilor din S0$ ei au doua lectii principale de invatat : / / au drepturi$ dar au si responsa.i pot sa %ie invatati sa traiasca situatiile in #rup$ ca intr/o %amilie o. 1opiii invata sa/si e+ercite propriile drepturi$ sa isi asuma responsa.ine. -oti oamenii traind si muncind intr/o casa de tip rezidential au si drepturi si responsa.ilitati 5 tre.ala sau %izica &n ceea ce priveste dezvoltarea autonomiei$ este necesar sa tinem cont de un aspect %undamental al acesteia$ si anume autonomia morala.uie sa respecte drepturile si responsa. Acestea sunt lectii de . &ata . :e e+emplu : 2oi toti avem dreptul de a nu %i raniti/ ji#niti sau atinsi de ceilalti oameni / deci$ daca cineva este ranit sau atins a#resorul va %i pedepsit.ilitatile sau respectul celorlalti$ toate acestea cu multa incurajare si e%ort din partea personalului. Aceasta se va aplica in e#ala masura copiilor si personalului.aza pentru viata si se invata in timp. &n discutiile cu copii din S0 ei vor invata ca au: / / / / / / / / dreptul de a nu %i rau tratat$ dar si responsa"ilitatea de a nu tratat rau pe altii 5 dreptul de a %i in#rijiti$ dar si responsa"ilitatea de a /i in#riji pe altii 5 dreptul de a nu %i pus/e+pus la risc dar si responsa"ilitatea de a nu e+pune/pune pe altii in situatii de risc 5 dreptul de a %i ascultat si responsa"ilitatea de a asculta pe ceilalti 5 dreptul de a nu %i discriminat si responsa"ilitatea de a nu %ace remarci/o.servatii discriminatorii sau actiuni discriminatorii 5 dreptul de a i se proteja proprietatea personala si responsa"ilitatea de a respecta proprietatile celorlaltor oameni 5 dreptul la intimitate si responsa"ilitatea de a respecta intimitatea celorlator oameni 5 dreptul de a trai li.isnuita .er$ %ara intimidare/ terorizare si responsa"ilitatea de a nu intimida sau teroriza pe ceilalti ver. :ezvoltarea .ilitatile celorlalti$ ale #rupului de e#ali si ale personalului.

0ezultatele asteptate depind de varsta copilului$ de nivelul sau de maturitate si de trasaturile personale. Sta. A 0atiunile normei respective tre.ducatorul nu tre.aza ale copilului9cele scolare$ de e+emplu4.cateva modalitati de sprijinre a copilului/ adolescentului in procesul de construire a autonomiei morale: A 2ormele se sta.iectele personale$ %iind in acelasi timp deprins sa respecte si sa protejeze proprietatea altora.ilesc pe .iecte personale contri.ilirea de comun acord a unor norme de convietuire constituie una din %ormele majore de mana#ement al disciplinei$ precum si un element educativ de prim ordin.aze rationale si in majoritatea situatiilor acestea se sta.ilitatea unor e+periente pozitive de recunoastere a e%orturilor %acute.ilitatii contri. Sarcinile incredintate vor %i similare cu cele practicate de ceilalti copii din comunitate si nu vor a%ecta celelalte activitati de . 1opiii sunt invatati sa/si realizeze sarcinile$ ajutandu/i in acelasi timp sa le intelea#a sensul$ supervizandu/i in mod adecvat si o%erindu/le posi.uie sa %ie dispus sa modi%ice re#ulile daca e+ista ratiuni solide pentru aceasta. La dezvoltarea responsa. A Proprietatea personala: 1opilul/ adolescentul este stimulat sa/si pastreze o.uind totodata la valorizarea sentimentului de .uie la dezvoltarea unui sentiment de identitate si autonomie personala$ contri. A 1opiii au dreptul de a discuta re#ula si ratiunile pe care se . A &n relatia educator / copil e+ista o asimetrie care tre.azeaza aceasta.ilesc cu participarea minorilor.uie respectata. .ilitatilor si intereselor %iecaruia$ ca oportunitate de a se %amiliariza cu acestea$ de a/si e+ercita responsa. !osedarea unor o.uie sa e+pliciteze %aptul ca respectarea acesteia este in interesul copilului si nu al adultului care o impune.uie: A $ncredintarea de sarcini: 1opiilor li se vor incredinta sarcini cotidiene$ con%orme varstei$ a.uie sa piarda controlul acestei relatii daca doreste sa/si realizeze %unctia sa de protectie si educatie. A &n momentul in care sunt impuse$ normele se si e+plica$ deoarece adeseori intele#erea acestora este di%icila pentru copil$ e+plicatia avand valoarea adau#ata de control al comportamentului din partea personalului. A !ersonalul tre.tine recunoasterea celorlalti.ilitatile si de a o. Se vor evita sarcinile realizate e+clusiv in %avoarea personalului din unitate.

a su%icient loc si mo.ilitate %ata de proprietatea personala/ atat a sa cat si a altora. &n acelasi timp tre.a nu doar spatiu privat ci si un anume timp privat$ in care poate sa/ si citeasca/ scrie corespondenta$ sa vor.uie protejate amintirile deose.ui sa/si prevada in .ilier personal adecvat 9pat$ dulap$ masa$ scaun$ etajera etc.ita spatiului personal al copilului$ ceea ce presupune: a4 la nivel or#anizational: • • • • impartirea spatiului din dormitor ast%el incat %iecare copil sa ai.4 amenajarea toaletelor si asi#urarea intimitatii amenajarea unei camere pentru discutii cu parintii sta.easca la tele%on cu %amilia sau cu prietenii$ %ara a %i 6asistat6 de un adult sau de alti copii. &n orice tip de S0 / centru$ casuta sau apartament / se acorda o atentie deose. Standardul .uie sa %ie clare si ec*ita.uie sa ai.ilizate in acest scop.u#etul previzional pentru tele%on o suma pentru acoperirea convor. $ntimitate si confidentialitate Serviciul de tip rezidential asigura copiilor dreptul la intimitate. . spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat mai apropiat de mediul familial.ile pentru toti copiii din S0$ asa cum se procedeaza si intr/o %amilie / deci %iecare unitate ar tre.uie sa le respecte in relatia cu ceilalti copii si sta.4 la nivel relational 9personal/copil si copil/copil4 • • • %ormularea in scris si respectarea unor re#uli deontolo#ice de catre tot personalul serviciului / cu e+plicitarea sanctiunilor in caz de nerespectare discutarea re#ulilor cu copiii si constientizarea importantei respectului reciproc pentru spatiul privat scrierea re#ulilor pe care copiii tre.ilirea unui loc si#ur pentru pastrarea dosarelor copiilor si parolarea computerelor care contin in%ormatii con%identiale despre copii si %amiliile lor$ permitand accesul doar persoanelor autorizate de conducerea S0$ pre#atite si responsa.it de pretioase pentru copil.irilor copiilor.ilirea de sanctiuni in caz de incalcare 1opilul tre. . 0e#ulile le#ate de %olosirea tele%onului in scopuri personale tre.responsa.

Standardul 1- .ene%iciarilor si va %i alcatuit in %unctie de pro#ramul de viata 9activitati scolare sau recreationale$ de odi*na4 al copiilor/ tinerilor.ei ponderale a copilului se a%la in dosarul copilului/ tanarului$ parte inte#ranta a !&S.ilitatilor %inanciare ale S0 si daca acestea nu impiedica dezvoltarea normo/ponderala a acestuia. &n cazul in care S0 are presta. S0 va asi#ura o alimentatie adaptata varstei si starii de sanatate a copiilor$ activitatii depuse de acestia si anotimpului$ asi#urandu/se un aport caloric in con%ormitate cu recomandarile in vi#oare. Meniurile zilnice sunt inre#istrate intr/un re#istru special. Meniurile sunt sta. Sc*ema de alimentatie a .ene%icia de trei mese de . S0 se asi#ura ca .ilit un pro#ram de servire a mesei$ acesta este adus la cunostinta .ene%iciarii au un re#im alimentar variat$ atra#ator$ sanatos si *ranitor$ adaptat cerintelor individuale identi%icate si introduse in evidente$ iar masa se serveste intr/un mediu placut$ %amilial.aza pe zi si doua #ustari.sigurarea ranei Serv c u" de t # re) dent $" $% (ur$ co# "or o $" &ent$t e core%#un)$to$re d n #unct de vedere c$" t$t v % c$nt t$t v+ t n$nd cont de v$r%t$+ nevo "e % #re*er nte"e $ce%tor$+ n con*or& t$te cu "e( %"$t $ n v (o$re. !articularitatile alimentare ale copilului sunt mentionate in dosarul acestuia si sunt cunoscute de personalul an#ajat al S0. 3iecare copil va . &n con%ormitate cu metodolo#ia %iecarui S0 si prevederile re%eritoare la prepararea si servirea alimentelor$ copiii/ tinerii pot participa la prepararea alimentelor si servirea meselor$ in vederea asimilarii %acile a deprinderilor de viata independenta. Totod$t$+ o*er$ co# "or #o% b " t$te$ de $ #$rt c #$ "$ $"e(ere$ $" &ente"or % $ &en ur "or ) "n ce+ #recu& % n $ct v t$t "e de #re($t re % %erv re $ &e%e + con*or& #ro(r$&u"u de ntervent e #entru de)vo"t$re$ de#r nder "or #entru v $t$ nde#endent$. &n cazul S0 or#anizat pe modelul unui cumul de module rezidentiale$ prepararea alimentelor si servirea meselor este realizata de catre personalului specializat$ in spatii special amenajate si dotate adecvat$ in con%ormitate cu normele sanitare in vi#oare.ilite su. &n alcatuirea periodica a meniurilor copiii/ tinerii sunt consultati$ in vederea sati%acerii tuturor nevoilor acestora 9spre e+emplu$ poate %i alcatuit un 1onsiliu al copiilor care sa poata %i consultat la intocmirea meniurilor sau$ in cazul casutelor de tip %amilial/ apartamentelor$ se vor %ace demersurile necesare cunoasterii pre%erintelor copiilor/ tinerilor rezidenti4. 3isa de monitorizare a cur. Se%ul de serviciu se va asi#ura . coordonarea unui specialist 9medic sau asistent dietetician4$ periodic$ in %unctie de pro#ramul realizat de catre mana#erul serviciului. S0 se asi#ura ca pre%erintele alimentare ale copilului/ tanarului$ pre%erinte cu caracter personal cat si cultural/ reli#ios$ sunt respectate in masura posi.ene%iciarilor este asi#urata in con%ormitate cu normativele nutritionale in vi#oare.uie sa aduca la cunostinta apartenentilor copiilor/ tinerilor acest aspect. :aca %urnizorul de servicii nu poate asi#ura aceste pre%erinte$ tre. 1oordonatorul S0 se asi#ura de e+istenta unui menu 9modi%icat in mod re#ulat4 scris si a%isat$ citit sau e+plicat copiilor/tinerilor.

!entru aceasta$ personalul an#ajat al S0 tre. . Alimentele si produsele alimentare sunt depozitate in spatii special amenajate in vederea pastrarii atri.atori reli#ioase$ de aniversari sau onomastici ale copiilor/ tinerilor4.uie sa %ie %ormat in acest sens. &n vederea transmiterii catre copii/ tineri a unor in%ormatii ce tin de i#iena alimentatiei$ pro%esionistii S0 pot or#aniza activitati strucurate/ or#anizate. !entru ca re#ulile de conduita sociala sa poata %i asimilate in mod spontan$ %amilial$ este util ca cel putin un mem. Acest rol il poate indeplini 9respectand normele de i#iena impuse de politia sanitar umana4 oricare mem. 1opiii/ tinerii pot participa la ac*izitionarea alimentelor$ insotind persoana an#ajata responsa.utelor nutritive ale acestora si pentru evitarea alterarii acestora$ in con%ormitate cu normativele in vi#oare 9%ri#idere$ lazi %ri#ori%ice4$ aceste re#uli urmand sa se aplice atat in S0 or#anizat pe module$ cat si in cele de tip casuta/ apartament.ucatarie/ .ucatar4 pentru prepararea alimentelor si servirea meselor. S0 va or#aniza mese %estive 9le#ate de sar.4. &n cazul S0 de tip casuta/ apartament$ nu este necesara incadrarea personalului specializat 9.ru al personalului incadrat 9personal de in#rijire / 6parintele social6$ in#rijitor$ educator4. &n cadrul S0 or#anizate in casute de tip %amilial/apartamente$ in%ormatia se poate transmite in mod spontan$ prin participarea activa a copiilor/tinerilor la prepararea alimentelor. :e asemenea$ participarea la aceste activitati a tinerilor va %i consemnata si in dosarele individuale ale acestora$ in cadrul !&S/ului speci%ic. Si in acest caz$ este de pre%erat ca meniul sa %ie sta. &n acest caz$ recomandarile alimentare pot %i %acute de medicul de %amilie al copiilor sau$ dupa caz$ de medicul an#ajat al %urnizorului de servicii 9:7AS!1/ .una #estiune/ urmarire a produsele alimentare pe care copilul le primeste de la %amilia sa$ cu ocazia vizitelor in S0 sau a alimentelor cu care acesta vine din e+terior$ in vederea prevenirii to+iin%ectiilor alimentare ca urmare a consumului de alimente e+pirate sau alterate. Se impune o .ilizata in acest sens sau e%ectuand ei cumparaturi 9neinsotiti de un adult4 care nu depasesc puterea lor %izica sau decizionala 9pot cumpara paine$ de e+.il si pastrate in re#istrul de meniuri.loc alimentar al copiilor/ tinerilor. Suporturile de curs$ evidenta copiilor care participa la aceste activitati si raporturile derularii activitatii sunt ane+ate la un dosar re%eritor la activitatile pentru %ormarea deprinderilor de viata independenta.!A4. 1opiii/ tinerii pot ajuta la prepararea alimentelor si pot participa la servirea mesei in mod curent$ in %unctie de pro#ramul de viata al acestora.4. :e asemenea$ copiii/tinerii pot participa la activitati structurate ce au drept scop asimilarea notiunilor de i#iena a alimentatiei des%asurate in e+terior 9de catre Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta$ de e+.ru al ec*ipei peda#o#ice sa serveasca masa 9sa mananceB4 alaturi de copii/ tineri.ilit$ de comun acord cu copiii/tinerii rezidenti$ pe o perioada mai lun#a de timp 9o saptamana4$ meniurile %iind a%isate la loc vizi.ca e+ista intocmit un #ra%ic pe zile/ ore de activitate la .

La primirea in S0$ copilul/ tanarul isi poate aduce cu sine o. !entru conturarea si de%inirea personalitatii copilului/ tanarului$ acesta tre.race cu *aine inadecvate starii meteorolo#ice4$ este a. . &n camera in care locuieste$ copilul/ tanarul va avea la dispozitie un dulap/ servanta care sa/i permita acestuia sa isi pastreze o.servatie/ in%ormatie care tine de acest aspect se poate re#asi la nivelul dosarului copilului/ tanarului in vederea implementarii !&!. 1opilul nu tre. Standardul 11 . . &n conte+tul in care educatorul/ persoana de re%erinta considera util$ pot %i or#anizate di%erite activitati structurate sau activitati de petrecere a timpului li.spectul e&terior! im"racamintea! ec ipamentul si "anii de "uzunar Serviciul de tip rezidential asigura copiilor necesarul de im"racaminte! incaltaminte! rec izite si alte ec ipamente! precum si "ani de "uzunar! in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand individualitatea si nevoile specifice ale fiecarui copil# 1opilul/ tanarul a%lat in plasament in S0 va avea acces la in%ormatii personale si %amiliale care ii pot da sentimentul de continuitate si il va sustine in construirea unei ima#ini de sine pozitive.aza de securitate in procesul de adaptare in noul mediu de viata.iecte care sunt puternic investite a%ectiv de acestia.unatatire a ima#inii personale.solut necesar ca aceasta sa/si ar#umenteze 9pe intelesul copilului4 opinia si sa intre intr/un proces de ne#ociere cu acesta.3$ %iecare S0 va avea o rezerva de apa si *rana pentru cel putin 4) de ore.ilierul$ culoarea peretilor$ a covorului. -oate acestea pot %i simptome ale modului de or#anizare intern 9psi*ic4$ poate %urniza in%ormatii despre modelele educationale practicate in mediul din care provine copilul/ tanarului si poate avea in%luenta asupra dezvoltarii ulterioare a copilului 9de e+emplu$ deprinderi de viata4 si de im. &n %unctie de varsta copilului$ acesta va %i incurajat sa capete independenta in ale#erea *ainelor cu care se im.uie sa ai.iecte personale 9*aine$ jucarii$ %oto#ra%ii ale %amiliei4$ investite a%ectiv si care reprezinta o .uie sustinut in %ormarea valentelor estetice si este necesar sa %ie evitata impunerea unor valori sau uni%ormizarea.er 9activitati de e+presie artistica si plastica4 care pot %ii stimulente pentru dezvoltarea simtului estetic pentru copiii/ tinerii rezidenti. 1opiii/ tinerii din S0 sunt incurajati sa isi investeasca spatiul personal in %unctie de pre%erinte$ de apartenenta culturala a %amiliei$ de reli#ie. . Ast%el$ daca spatiul o permite$ copiii/ tinerii isi pot amenaja 6un colt al %amiliei6$ in care sa poata lipi %oto#ra%iile parintilor sai sau mici o.raca pentru diverse ocazii 9la joaca$ la scoala$ cand participa la diverse activitati in e+teriorul S04.a sentimentul unui esec in situatia in care opinia sa nu este adoptata ca decizie %inala.iectele personale: *aine$ lenjerie$ jucarii$ carti$ rec*izite. &n amenajarea camerei$ in conte+tul in care aceasta nu este individuala$ se va tine cont de opiniile copiilor/ tinerilor care locuiesc in acea camera$ acestia %iind consultati in ceea ce priveste mo.&n con%ormitate cu M. &n cazul in care persoana de in#rijire are alta opinie re%eritoare la ale#erea copilului 9de e+emplu$ acesta doreste sa se im.rice o.ste %oarte important ca atunci cand ne re%erim la aspectul e+terior al tanarului$ sa urmarim si modul in care acesta se pozitioneaza in mediul sau inconjurator 9de e+emplu$ modul in care isi pastreaza ordinea in camera$ #radul de con%ort al acestuia in spatiul propriu sau in camera de zi4.

uie sa dispuna$ in linii #enerale$ de acelasi standard ca si cole#ii lor de clasa4.uzunar sunt administrati de catre %amilie sau reprezentantul le#al in %olosul copilului si tinand cont de nevoile si pre%erintele acestuia$ in raport cu #radul de maturitate.uie sa intelea#a care este statutul acestor .uzunar6 sunt un drept al copilului. !ersoanele de re%erinta ale copiilor 9an#ajat al S0 cu care copilul/ tanarul se a%la in relatii de incredere$ #rati%icante a%ectiv4 vor urmari modul in care acestia intentioneaza sa isi c*eltuiasca %ondurile %inanciare. &n con%ormitate cu le#islatia in vi#oare$ copiii/ tinerii rezidenti dispun de 6.anii de . Ast%el$ se va urmari ca #radul de e+pectanta al copilului/ tanarului sa %ie in con%ormitate cu potentialul economic al %amiliei sale/ apartenentilor le#ali$ dar si cu nivelul #rupului social in care isi des%asoara activitatea scolara si/ sau e+tracurriculara 9de e+emplu$ copilul tre.anii de . Banii de .anii de . !rintre .al$ contract4 in%ormarea parintilor/ apartenentilor le#ali in le#atura cu modul de utilizare a acestor .il$ coordonatorul S0 va urmari ca acestia sa %ie implicati in procesul de ac*izitionare a acestor o. Asistentul social va or#aniza intalniri de in%ormare a acestora$ in urma carora se va semna un proces ver. Aici sunt de mentionat doua aspecte: le#ate de %ormele le#ale de incadrare ale copiilor/ tinerilor si modul de utilizare a .uzunar intra in posesia copiilor$ pe cat se poate$ o data pe luna. &n situatia in care copiii nu pot semna aceste acte$ din di%erite motive$ .il ca date re%eritoare la modul de utilizare a .ani si sa %ie indrumati in utilizarea lor 9prin %urnizarea unor notiuni primare de #estiune a .al de 6luare la cunostinta6. :esi implicarea directa a copiilor pentru procurarea *ainelor/ incaltamintei este di%icila in conte+tul in care S0 nu este ordonator de credite 9nu are personalitate juridica4$ e+ista posi.ani$ o copie a acesteia se a%la la dosarul copilului/ tanarului. Sumele alocate pentru .orderou4.uzunar6 pe toata perioada plasamentului.anilor de . 1opiii/ tinerii tre.1oordonatorul S0 va urmari ca ec*ipamentele copiilor sa nu %aca nota discordanta cu potentialul economic al comunitatii in care se prevede reinsertia copilului/ tanarului.anilor rezultati din prestarea acestei munci: . !e cat este posi.iecte %ie prin participarea lor directa la ale#ere si cumparare 9in mod individualizat$ personalizat4$ %ie prin consultarea #rupului de copii 9de e+emplu$ prin intermediul 1onsiliului 1opiilor4.u#etului personal4.uzunar sa %ie mentionate in contractul cu %amilia.iectiv mentionat de standarde 9cand spunem sponsor$ acesta poate %i persoana juridica sau persoana %izica$ care intr/un sistem de 6persoane resursa e+terne6 pot sustine %inaciar sau material S0 sau copiii/ tinerii$ in mod individual4. :e asemenea$ este posi.anii de . &ndi%erent care este %orma prin care este atestata 9proces ver.uzunar6 ai copiilor$ coordonatorul S0 se va asi#ura ca acestia au inteles ca 6. !entru a se evita situatiile in care parintii sau apartenentii le#ali ai copilului utilizeaza in scopuri personale 6.ene%iciarii S0 pot %i si tineri care sunt an#ajati sau presteaza servicii aducatoare de venituri$ con%orm le#ii.ani de . 1opiii/ tinerii sunt incurajati sa isi e+prime opinia in ceea ce priveste ac*izitionarea im.uzunar sunt utilizate e+clusiv de catre copii$ acestia semnand actele de primire 9un .ilitatea reperarii unor sponsori 9si %idelizarii acestora4 care pot veni in sprijinul atin#erii acestui o.racamintei$ incaltamintei.

uie sa se veri%ice toate aspectele le#ate de %orma contractuala a an#ajarii tanarului. :e asemenea$ la solicitarea e+presa a tanarului$ un mem.ene%iciari: / / preocuparile pentru asi#urarea mediului sanatos de viata si pentru evaluarea si in#rijirea medicala personalizata a %iecarui copil preocuparile pentru %ormarea deprinderilor sanatoase de viata$ o. -otodata$ e+ista posi. -anarul tre. . Ast%el$ la nivelul S0 se pot or#aniza activitati care sa creeze premisele do.auturi alcoolice etc. !rin metode educative adecvate nivelului de varsta$ copiii sunt stimulati sa adopte un stil de viata sanatos$ sa intelea#a importanta i#ienei personale$ a alimentatiei corecte$ a e+ercitiului %izic nu numai in viata cotidiana$ dar si in .ilitati de prevenire a pro.iective.lemelor le#ate de economia personala. Standardul 12 Starea de sanatate a copiilor si prevenirea im"olnavirilor Serv c u" de t # re) dent $" $% (ur$ cond t "e nece%$re #entru dent * c$re$ % ev$"u$re$ #er&$nent$ $ nevo "or * ) ce+ e&ot on$"e % de %$n$t$te $"e * ec$ru co# "+ #recu& % &$%ur "e core%#un)$to$re #entru %$t %*$cere$ $ce%tor nevo + ( en$ #er%on$"$+ %u#r$ve(2ere$ % &ent nere$ %t$r de %$n$t$te.li#atorii pentru pro#ramul educativ al %iecarui copil. &nsistam asupra importantei educatiei pentru sanatate$ deoarece majoritatea copiilor care intra in in#rijire rezidentiala provin din %amilii cu nivel educativ scazut si nu au %ormate o.anilor in viata de zi cu zi$ precum si de plani%icare a veniturilor corespunzator propriilor nevoi si o. &n vederea prevenirii e+ploatarii copiilor$ coordonatorul S0 tre.ene%iciul lor ca viitori adulti.ilitatilor de realizare a .1.ancare 9cont de economii45 a.li#atiile si drepturile prevazute de catre contractul de munca al tanarului$ de evolutia acestuia la locul de munca$ de %isa postului se vor a%la la dosarul copilului/ tanarului / cu acordul tanarului.iceiuri i#ienice corespunzatoare. Se deruleaza pro#rame de educatie se+uala si contraceptiva$ pro#rame de educatie impotriva %umatului si a consumului de dro#uri si .ilitatea ca tinerii care do. 2.ru al ec*ipei 9asistent social4 va mentine relatia cu an#ajatorul si va urmari respectarea drepturilor acestuia.tin venituri din derularea unor servicii lucrative se pot 6auto#ospodari6$ utilizand o cota parte din veniturile realizate pentru aceasta4. Acest standard evidentiaza doua aspecte principale le#ate de sanatatea copiilor .andirii de catre copii/ tineri a a.andesc venituri constante sa poata locui in apartamente de tranzitie care le o%era ocazia de asumare partiala a independentei 9de e+emplu$ un #rup de ma+im 12 tineri$ cu varsta cuprinsa intre 15/2 ani$ care o. -oate datele le#ate de o.uie sa %ie sustinut sa isi %ormeze deprinderi de administrare a .u#etelor si de or#anizare a economiilor5 de utilizarea serviciilor .

rii ec*ipei pluridisciplinare implicati in acest demers tre. S0 promoveaza si intretine starea de sanatate a copiilor si asi#ura accesul acestora la servicii de in#rijire a sanatatii$ ca raspuns la nevoile identi%icate ale acestora. Mem. Ast%el$ copilul/ tanarul nu tre.rilor ec*ipei pluridisciplinare si$ in masura posi. Se va urmari veri%icarea starii de sanatate a copilului/ tanarului de ori cate ori este cazul$ !&S %iind reactualizat permanent 9pentru a re%lecta nevoile .a caracterul prietenos$ sincer si desc*is al discutiilor dintre parinte si copil si se vor des%asura intr/un climat de discretie si incredere reciproca.ora in acest sens cu alte servicii de specialitate din comunitatea locala. copie a tuturor analizelor si recomandarilor medicale$ precum si o copie a %isei medicale a copilului se vor ane+a la dosarul copilului.Aceste pro#rame educative vor %i puse in practica pe #rupe de varsta$ cu participarea mem.uie sa ai.uie introduse in !&S al . .ene%iciaza de serviciile S0 se . &n %iecare centru/ apartament/ casa de tip %amilial se a%iseaza$ intr/un loc .iectivele de sanatate si in#rijire4. Se va acorda cea mai mare atentie discutiilor individuale cu copiii $ care tre.4. Se poate cola.olnavire sau disparitie a unui copil$ intrarea neautorizata a unor persoane straine etc.ene%iciar la momentul primirii si care sunt recomandarile medicale 9preventive sau curative4 in vederea asi#urarii unei .il$ atunci %urnizorul de servicii este o.ene%iciarilor si o.ilitatilor$ cu implicarea medicului de %amilie la care sunt inscrisi copiii. &mediat dupa primirea in S0$ copilul tre. &n orice S0$ dat %iind ca personalul raspunde de starea de sanatate a copiilor$ sunt necesare proceduri de interventie in situatii de ur#enta$ pe care %iecare mem.a despre un plasament de ur#enta.une stari de sanatate a copilului si ca masura de preventie a raspandirii unor potentiale epidemii la nivel institutional 9copii/ tineri$ apartenenti ai acestora$ personal4. .uie sa %ie primit in institutie %ara a .li#at sa ai.ene%iciarului de servicii . &n#rijirile personale si de sanatate acordate copiilor/ tinerilor ce .ene%icia de evaluare medicala$ cu e+ceptia cazurilor in care este vor.a un medic an#ajat in acord cu prevederile 1odului Muncii care sa suprave#*eze starea de sanatate si !&S ale copiilor rezidenti.uie sa cunoasca starea de sanatate a %iecarui . &n %unctie de varsta copilului$ se va urmari respectarea pro#ramului national de imunizare. S0 tre. 0ezultatele analizei starii de sanatate tre.ine cunoscut de personal$ lista cu numerele de tele%on ale persoanelor si serviciilor de contactat in caz de ur#enta 9accident$ incendiu$ im.azeaza pe nevoile individuale ale acestora$ procesul de analiza si !&S %iind esentiale in urmarirea starii de sanatate ale rezidentilor.ru al ec*ipei sa le cunoasca si sa le aplice.uie inscris pe listele unui medic de %amilie5 doar in situatia e+ceptionala in care acest lucru nu este posi.uie sa urmareasca permanent constientizarea si e+primarea optima de catre copil a propriilor nevoi$ preocupari$ pre%erinte$ curiozitati.

S0 va or#aniza activitati speci%ice$ adresate copiilor/ tinerilor si care urmaresc asi#urarea unei stari de sanatate . !e toata perioada de 6carantina6$ evolutia starii de sanatate va %i urmarita de catre medicul de %amilie si de catre personalul desemnat de catre mana#erul serviciului$ copilul/ tanarul primind supoirtul psi*o/a%ectiv necesar depasirii starii de rau provocat de . !e toata perioada internarii$ persona de re%erinta a copilului/ tanarului il va vizita si va mentine relatia cu %amilia acestuia.4 i#iena si in#rijire personala$ c4 evaluari medicale periodice si la nevoie$ cu ocazia in%ectiilor intercurente si a situatiilor de ur#enta$ d4 tratamente diverse$ inclusiv de specialitate si stomatolo#ice$ e4 nutritie si dieta$ %4 e+ercitiu si odi*na si #4 educatie pentru sanatate$ inclusiv educatie se+uala si contraceptiva. .une a copilului$ respectiv cel putin: a4 indrumare$ sprijin si consiliere pe pro.oli in%ecto/conta#ioase ale copilului/ tanarului$ si care nu necesita spitalizare$ acesta este izolat$ intr/un spatiu special amenajat 9o camera utilata cu toate %acilitatile si$ eventual$ acces separat la camera de toaleta4.olnavirilor de . Starea de izolare se mentine in con%ormitate cu prescrierile medicale.rice modi%icare a starii de sanatate a copilului este anuntata apartenentilor copiilor.oala. Standardul 1/ 0ratamentul medical si administrarea medicamentelor Primul ajutor! tratamentul infectiilor intercurente si administrarea medicamentelor in cadrul serviciului de tip rezidential sunt acordate copiilor de catre personal! in conditii de supervizare din partea medicului care coordoneaza implementarea programelor de interventie pentru sanatate# . &n %isa medicala a copilului sunt mentionate toate internarile si evolutia starii de sanatae a copiilor pe perioada acestora.S0 capaciteaza copiii/ tinerii$ in %unctie de varsta si maturitatea lor$ sa solicite consultarea medicul specialist$ precum si orice servicii specilaizate de in#rijire medicala: stomatolo#ie$ %armacie si serviciile de terapie si in#rijire din servicii medicale comunitare$ corespunzator nevoilor. &n cazul in care starea de sanatate a copilului/ tanarului presupune internarea acestuia in spital$ situatia sa va %i monitorizata de medicul curant si de catre medicul de %amilie/ an#ajat al S0.leme de sanatate$ . &n cazul im.

uie sa sa cuprinda:  1unostinte de .lemelor provocate de utilizarea acestora5 1unostiinte de . 3ormarea pro%esionala pentru personalul S0 tre.4 6Sustinerea6 copilului pentru a %ace %ata e+i#entelor scolii$ in con%ormitate cu nivelul sau de dezvoltare$ presupune ajutor si control personalizat$ pre#atire mai .il sa/si administreze medicatia curenta 9insulina4$ acestuia i se pune la dispozitie un spatiu securizat de depozitare a medicamentelor$ la care poate avea acces personalul S0 adecvat %ormat$ special desemnat pentru sprijinirea/sustinerea copilului/ tanarului 9persoana de re%erinta4.aza re%eritoare la .uie inscris si sustinut sa urmeze o %orma de invatamant 9prescolar$ primar$ #imnazial$ liceal$ vocational etc.are aparuta in starea de sanatate a acestuia si care poate reprezenta un rezultat al medicatiei.ilite pentru primirea$ evidenta$ depozitarea$ manipularea$ administrarea si indepartarea medicamentelor.4 avand aceleasi drepturi in ceea ce priveste educatia la %el ca toti ceilalti copii din comunitate. &n implementarea acestui standard$ coordonatorul S0 si %urnizorul de servicii vor avea in vedere urmatoarele aspecte esentiale: a4 3iecare copil tre.atere a pro.ene%iciar 9inclusiv a celor auto/administrate4.ilitatea utilizarii lor incorecte.aza re%eritoare la modalitatatea de utilizare a medicamentelor si de recunoastere si com. . . Medicamentele administrate de personal sunt depozitate intr/un dulap de metal incuiat$ cu acces limitat$ in con%ormitate cu le#islatia in vi#oare. 1oordonatorul S0 se asi#ura ca personalul respecta procedurile sta.&n cazul in care starea de sanatate a copiilor presupune administrarea de medicamente$ personalul specializat este desemnat de catre coordonatorul S0 si medicul de %amilie/ medicul an#ajat al S0 in vederea administrarii medicamentatiei 9preventive si/ sau curative4 prescrisa copilului$ cu respectarea procedurilor din M. 2ducatia   Standardul 11 Serv c u" de t # re) dent $" %#r 0 n$ % #ro&ove$)$+ #r n &$ter $"e % & 0"o$ce core%#un)$to$re+ educ$t $ co# "or+ cu #r or t$te n un t$t de nv$t$&$nt d n co&un t$te. &n cazul in care copilul/ tanarul este capa.oli in%ectioase si modul de tratament. !ersonalul monitorizeaza starea copilului pe timpul medicatiei si apeleaza la medicul de %amilie daca apar motive de in#rijorare #enerate de orice sc*im.aza in acordarea primului ajutor5 1unostinte de .+ista o evidenta a tuturor medicamentelor primite$ administrate si care parasesc institutia rezidentiala sau sunt aruncate$ pentru a se indeparta posi. Se mentine o evidenta a medicatiei curente pentru %iecare .3 privitor la manevrarea medicamentelor.

orarea cu pro%esorii invatatorii 9educatorii de #radinita4 precum si cu parintii celorlalti elevi la derularea !&!5 &nte#rarea copiilor in comunitatea clasei si a scolii 9#rupei / #radinitei4 ca prim pas al inte#rarii lor in comunitate$ .intensa in perioadele de teze sau e+amene / dar nu ocuparea e+a#erata a timpului ramas dupa pro#ramul scolar cu sedinte de pre#atire.ilizare$ stimularea participarii %amiliilor la pro#rame de socializare etc. Activitatile care %ac o..orare cu %iecare unitate de invatamant$ care sa prevada activitati in %avoarea %iecarui copil protejat.iectul acordului se or#anizeaza: A la nivel de unitate de invatamant 9in%ormarea si sensi.uie acordata educatiei pentru viata pe care copilul o primeste in cadrul activitatilor cotidiene din S0.lematicii copilului in di%icultate$ sta.uie sa creasca 6precum o %loare in sera6$ intr/un mediu protejat$ dar arti%icial si inc*is. . Standardul 1( .ita tre.ctivitati de recreere%socializare Serviciul de tip rezidential asigura copiilor oportunitati multiple de petrecere a timpului li"er! de recreere si socializare! care contri"uie la dezvoltarea fizica! cognitiva! sociala si emotionala a copiilor# .ilizarea intre#ului colectiv didactic asupra pro. importanta deose.ilirea unei deontolo#ii a relatiei cu acesti copii si a unor metode de lucru in consecinta4 la nivel de clasa 9o a.4 A A . =ec*ile practici prin care copiii continuau scoala cu 6o alta scoala6 in sala de la centru$ %iind pusi sa/si %aca lectiile si suprave#*eati ore in sir nu mai sunt permise. !ractic toate celelalte standarde din aceasta arie contin re%eriri la educatia pentru viata$ pe toate planurile de interes pentru %iinta umana care intr/un S0 nu tre.rientarea scolara si pro%esionala.4 la nivel de consiliu al parintilor elevilor 9in%ormare$ sensi.iectivele principale ale acordurilor se vor re%eri la: A A A A :iminuarea si eliminarea mar#inalizarii in scoala a copiilor protejati in S0$ 1ola.ordare individualizata a copiilor protejati$ insistand pe ajutorarea lor in cazul situatiilor de esec scolar$ pe crearea unei atmos%ere pozitive de toleranta$ de sprijin si cole#ialitate intre toti elevii clasei etc. &n %iecare zi petrecuta in S0 copilul va invata ceva nou$ isi va dezvolta autonomia si capacitatea de adaptare la mediul social in care va trai ca adult. c4 Se vor inc*eia acorduri de cola.

0ipuri de o"iective .iective clare in cadrul activitatilor recreative si de ocupare a timpului li.uie considerat prin eliminarea urmatoarelor perioade din totalul zilnic: • • • • • perioadele de proces instructiv/educativ5 perioadele de recuperare5 perioadele de masa5 perioadele de somn5 perioadele de contact cu %amilia si/sau de lucru in %amilie.er 3. -impul li.r#anizarea petrecerii timpului li. !entru copilul protejat in re#im rezidential$ timpul li. incidenta unei masuri de protectie$ timpul li.il sa: 1. sta. identi%ice si sa creeze activitati de ocupare a timpului li.er ocupa o mare perioada din zi.uie sa %ie capa. . identi%ice di%icultatile pentru des%asurarea activitatilor de ocupare a timpului li. determine necesitatile copilului in ceea ce priveste ocuparea timpului li.ileasca si sa urmareasca o.uie sa devina$ datorita lipsei de e+perienta si competenta pro%esionala$ un timp Cde asteptareC.er 5. Aceste ale#eri sunt personale si individualizate.Act v t$t "e de #etrecere $ t &#u"u " ber %unt or ent$te c$tre cuno$%tere$ &ed u"u * ) c % %oc $" d n 0uru" co# "u"u + nc"u% v $ SR+ #recu& % c$tre cuno$%tere$ % re"$t on$re$ cu ce "$"t co# + re#re)ent$nd o *or&$ de %oc $" )$re n (ru#u" de e($" .amenii %ac ale#eri importante in ceea ce priveste pre%erintele lor pentru a/si petrece timpul li. constientizeze importanta e+istentei unei coerente in activitatile de ocupare a timpului li.er 4. !ersonalul S0 tre.iectivele si cu necesitatile copilului &n !&S ale copiilor a%lati su. . De $%e&ene$+ $ce%te $ct v t$t contr bu e "$ *or&$re$ unor $b " t$t % de#r nder #entru c$re co# "u" &$n *e%t$ ntere%+ #recu& % "$ de)vo"t$re$ % cu"t v$re$ unor t$"ente+ cre$re$ unor o#ortun t$t #entru co# #entru $ $ve$ o#t un % n t $t v$.er nu tre.er este importanta pentru a alterna perioadele de recuperare si insructie sau c*iar munca.er 2.er.er tre.er in con%ormitate cu o.

ilitatile materiale ale S0 si de competentele personalului. Promovarea activitatilor fizice % activitatile %izice des%asurate Cdin placereC contri.er. • • 3ificultati in sta"ilirea o"iectivelor si alegerea activitatilor Selectia nu este usoara..area in parc poate crea riscul de a se pierde copilul$ inotul in piscina poate crea riscul de inec etc.er constau in activitati %izice$ culturale$ sociale sau intelectuale$ cu caracter recreativ. . . Riscuri si protejare % ale#erea unor activitati poate #enera unele riscuri: plima. • 2liminarea comportamentelor sociale inadecvate % lipsa unei or#anizari a timpului li.le aduc o contri.uie la im. $nvatarea regulilor sociale si de comunicare % activitatile des%asurate Cdin placereC reprezinta o oportunitate pentru invatarea si punerea in practica a re#ulilor sociale si de comunicare interumana. 1omportamentul normal in petrecerea timpului li.unatatirea starii de sanatate si pot reduce semni%icativ stresul si an+ietatea.uie urmarite cu atentie. !ersonalul poate inlocui comportamentele sociale inadecvate cu activitati de petrecere a timpului li. !rocesul incepe cu personalul care pune in practica o serie de e+periente si se inc*eie cu ale#erea individuala$ unilaterala$ realizata de copil. 1opiii care des%asoara actiuni coerente de petrecere a timpului li. .iectivele sunt in totalitate atinse atunci cand copilul ajun#e sa perceapa riscurile si sa le evite.1ele mai importante tipuri de o. .iectivele si activitatile sunt %oarte mult in%luentate de posi. :eoarece activitatile de petrecere a timpului li.ilitati$ ac*izitioneaza cu mai multa #reutate simultan comportamente sociale inadecvate.uie sa permita copilului sa Ce+perimentezeC di%erite varietati de activitati recreative si sa/l suprave#*eze si sa/i acorde asistenta in aceste demersuri. &zolarea sociala$ autostimularea$ autoa#resivitatea si a#resiunea pot aparea ca o consecinta a neutilizarii timpului li.er similara pro#ramului celorlalti copii din %amilii poate produce comportamente sociale inadecvate care sa conduca la izolarea individului respectiv.uie sa priveasca sustinerea deprinderilor sociale normale si a activitatilor %izice$ in %unctie de placerile si de a%initatile %iecarui copil.er si stapanirea re#ulilor sociale de comunicare$ sunt elemente vitale ale inte#rarii sociale si ale pre#atirii copilului pentru viata sociala.utonomie si alegere % personalul tre.er$ in %unctie de necesitati si de posi.le reprezinta primele etape in trecerea de la statutul de persoana dependenta spre acela de persoana independenta.er.iective avute in vedere in or#anizarea timpului li. !entru toate acestea este nevoie de protectie din partea personalului.utie importanta la ridicarea calitatii vietii. &n #eneral o. • 0ipuri de activitati 0ecreerea si petrecerea timpului li.er tre. • .er reprezinta o optiune individuala$ ele sunt supuse unor riscuri si tre.

S0 poate avea un rol de initiator pentru or#anizarea$ la nivelul comunitatii$ a unor evenimente sportive care sa implice si copiii rezidenti.azeaza intotdeauna pe interactia cu oamenii.ucuria cu altii.2. 1opiii in primul rand tre.unatati starea %izica si psi*ica a copilului.ctivitatile intelectuale % %oarte multi copii$ c*iar cu un nivel scazut de cunoastere$ se .+ conducere$ SR * nd ob" ($t$ %$ nre( %tre)e cee$ ce %e $duce "$ cuno%t nt$.uie incurajati sa/si e+prime opiniile despre modul cum sunt tratati in S0. .D 9colectii etc4$ desen$ cali#ra%ia etc.'2>>2 #r v nd re("e&ent$re$ $ct v t$t de %o"ut on$re $ #et t "or de c$tre DGASPC % reco&$nd$ $ce%t "ucru % OPA/ur "or. M$ &u"t+ $ce%te #reveder #ot * &bun$t$t te du#$ cu& ur&e$)$ n #$r$(r$*e"e ur&$to$re.ctivitatile culturale % copii se pot implica in asemenea tipuri de activitati atat ca spectatori cat si ca participanti.i tre. &ntalniri$ iesiri la padure$ plim.lema$ nemultumire$ solicitare sau propunere re%eritoare la viata lor in S0. Reclamatii si reprezentare • • • Standardul 1): Furnizorul de servicii si serviciul de tip rezidential isi organizeaza un sistem de primire! inregistrare si solutionare a sesizarilor si reclamatiilor cu privire la serviciile oferite sau pentru care se faciliteaza accesul# Sesizarile si reclamatiile sunt solutionate cu promptitudine si seriozitate! iar persoana in cauza este informata de progresul realizat pentru solutionare in mod periodic si primeste raspunsul! in scris! in ma&im /. Aceste activitati o%era oportunitatea descoperirii unor noi se#mente de interes si dezvolta capacitatea de relationare in comunitate. 1opiii pot participa la di%erite evenimente sportive$ pentru amuzament$ in a%ara concursului sau in competetitie. In vedere$ re$" )$r un t$re $ $ce%tu %t$nd$rd "$ n ve"u" tuturor SR+ #rocedur "e de &#"e&ent$re &ent one$)$ re%#ect$re$ #reveder "or Ordon$nte Guvernu"u nr. In c$)u" SR+ co# "u"+ n *unct e de v$r%t$ % (r$du" %$u de &$tur t$te+ %$u #er%o$ne"e or or($n )$t "e c$re %e $dre%e$)$ n nu&e"e $ce%tu $ %$u #entru tot co# d n SR #ot %$ co&un ce d rect -verb$".ari$ toate pot o%eri posi. . .de zile calendaristice# Pr n &#"e&ent$re$ $ce%tu %t$nd$rd %e re$" )e$)$ dre#tu" co# "u"u de $ %e $dre%$ n nu&e #ro#r u %$u+ du#$ c$)+ #r n nter&ed u" re#re)ent$ntu"u "e($"+ &e&br $ *$& " e "$r( te+ #er%o$ne &#ort$nte #entru e or d ver%e or($n )$t "e($" con%t tu te conducer SR+ re%#ect v coordon$toru"u %$u *urn )oru"u de %erv c . Aceste activitati pot %i individuale sau de #rup.ucura sa/si petreaca timpul di%erite activitati care o%era mai de#ra.a satis%actii intelectuale: jocuri$ di%erite tipuri de *o. . In %en%u" ordon$nte &ent on$te $nter or+ #r n #et t e %e nte"e(e cerere$+ rec"$&$t $+ %e% )$re$ %$u #ro#unere$ *or&u"$t$ n %cr % %$u #r n e/&$ "+ #e c$re un cet$te$n or o or($n )$t e "e($" con%t tu t$ o #o$te $dre%$ $utor t$t "or % n%t tut "or #ub" ce415.uie sa stie cum si cui sa se adreseze daca au vreo pro. .• .ilitatea de a imparti timpul si .ctivitatile fizice pot im.ctivitatile sociale % importanta lor se .

In $&be"e % tu$t %e #ot or($n )$+ #e "$n($ #o% b " t$te$ d %cut e d recte cu #er%on$"u" de%e&n$t+ o cut e % '%$u un c$ et #entru #et t .ilitatea ca aceasta persoana sa %ie indisponi. &n consecinta$ se recomanda desemnarea mai multor persoane pentru aceasta sarcina$ c*iar daca au si altele inscrise in %isa de post$ in %unctie de numarul copiilor$ numarul modulelor de tip %amilial etc.ste impro.a.  La nivelul S0 se inre#istreaza petitiile le#ate de activitatea din cadrul S0 si acest lucru se precizeaza clar in pliantul re%eritor la procedurile de sesizare sau pliantul #eneral re%eritor la S0 in cauza$ in %unctie de . . In c$)u" OPA %e #o$te ut " )$ &ode"u" &ent on$t #entru SR+ n%$ #entru ce"e de ut " t$te #ub" c$ % '%$u c$re $u %erv c conce% on$te de "$ %t$t+ #recu& % ce"e c$re $u * " $"e %e reco&$nd$ n* nt$re$ unu co&#$rt &ent de re"$t cu #ub" cu". 0e#istrul de petitii tre.  L$ n ve"u" *urn )oru"u de %erv c + %e con%t tu e un co&#$rt &ent de re"$t cu #ub" cu" c$re nc"ude $ce%te $%#ecte+ c$t % ce"e "e($te de nere)o"v$re$ "$ n ve"u" SR $ #et t "or %$u $"te #rob"e&e "e($te de *urn )oru" n c$u)$ % %erv c "e #e c$re "e o*er$. De $%e&ene$+ #o% b " t$te$ de %e% )$re $ *urn )oru"u de %erv c trebu e nc"u%$ n #" $ntu" &ent on$t $nter or.uie sa e+iste un sistem %unctional de inre#istrare si solutionare a petitiilor.ila in anumite perioade de timp din diverse motive. De $%e&ene$+ n c$)u" SR+ or c$re &e&bru $" #er%on$"u"u #o$te #r & #et t + % tu$t e n c$re $ce%t$ trebu e %$ "e % nre( %tre)e+ $r re( %tru" de %e% )$r % rec"$&$t -#et t .al$ tele%onic$ e/mail etc. 1oordonatorul S0 desemneaza persoana sau persoanele care se ocupa de realizarea acestui sistem$ ne%iind necesar un compartiment specializat de relatii cu pu.u#etul acestuia.licul.45 persoana care a inre#istrat petitia si$ daca este cazul$ in numele cui5 persoana desemnata sa rezolve petitia5 .Atat la nivelul S0$ cat si la nivelul %urnizorului de servicii tre.uie sa contina cel putin urmatoarele date: • • • • • • numarul si data inre#istrarii5 persoana care sesizeaza 9date de identi%icare45 tipul petitiei 9cerere$ sesizare$ reclamatie$ propunere45 modul de adresare 9in scris$ ver.il ca o sin#ura persoana sa %ie su%icienta pentru a acoperi toate nevoile le#ate de solutionarea petitiilor$ c*iar si in cazul caselor de tip %amilial$ deoarece e+ista posi. trebu e %$ * e n ev dent$ #er%o$ne"or de%e&n$te con*or& ce"or &ent on$te $nter or. De%eor + #er%o$ne"e de re*er nt$ $"e co# "or %unt ce"e c$re v n n cont$ct cu cerer "e co# "or+ dor nte"e % #ro#uner "e $ce%tor$+ $r $% %tent %oc $" cu *$& " $ % $"te #er%o$ne &#ort$nte #entru e .

il$ raspuns ne%avora.ilitate pentru rezolvarea acestora. %unt ver * c$te ) "n c de c$tre coordon$toru" SR+ re%#ect v %e*u" co&#$rt &entu"u de re"$t cu #ub" cu" de "$ n ve"u" *urn )oru"u de %erv c #entru $ * re#$rt )$te %#re re)o"v$re #er%o$ne"or de%e&n$te.liniate in le#atura cu standardul prezent: / / termenul de rezolvare este de 3( de zile 9calendaristice4 de la inre#istrarea petitiei5 termenul precizat anterior poate %i prelun#it de catre coordonatorul S0$ respectiv se%ul compartimentului de relatii cu pu.licul cu cel mult 15 zile in situatia in care necesita o cercetare mai amanuntita5 petitiile inre#istrate care nu %ac o.uie de asemenea su.uz societal$ pe care intre#ul personal tre. Protectia copilului impotriva a"uzurilor / Standardul 1*: Serviciul de tip rezidential promoveaza si aplica masuri de protejare a copiilor impotriva oricarei forme de intimidare! discriminare! a"uz! neglijare! e&ploatare! tratament inuman sau degradant# Se pot produce diverse %orme de a.iectul activitatii S0 sau al institutiilor mentionate in !&! sunt orientate in termen de 5 zile de la inre#istrare catre autoritatile sau institutiile a. Pet t "e nre( %tr$te -$dre%e+ &e&or + cerer %$u #ro#uner n%cr %e n re( %tru de &e&br #er%on$"u"u n nu&e"e co# "or %$u $"tor #er%o$ne etc. &n vederea solutionarii diverselor petitii$ persoanele desemnate consulta$ in %unctie de caz$ coordonatorul S0 si personalul de specialitate$ mana#erul de caz si ceilalti specialisti implicati in implementarea !&!$ precum si orice alta persoana sau institutie care poate contri. . !etitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identi%icare ale petitionarului nu se iau in considerare si vor %i clasate con%orm prevederilor ordonantei mentionate anterior$ cu e+ceptia celor care semnaleaza cazuri de a. <rmatoarele prevederi ale .uz$ ne#lijare si e+ploatare a copilului 9vezi standardul 1"4.uz si ne#lijare asupra copiilor din S0 care pot %i in%aptuite de personal sau persoane din a%ara S0.45 data la care s/a raspuns..2"/2((2 tre.il$ orientare spre alta institutie/ autoritate si care$ clasare$ masuri luate etc. :e aici importanta majora a %ormarii initiale si continue a personalului in acest domeniu. -otodata$ tre.rdonantei nr.uie constientizat %aptul ca se pot produce si asa numitele %orme de violenta institutionala si a.ui la rezolvarea petitiei.uie sa le cunoasca si sa le recunoasca pentru a le preveni sau a interveni e%icient.• • modul de rezolvare 9raspuns %avora.

sedante5 Modi%icarea rapida a dispozitiei a%ective5 &mpulsivitate$ a#resivitate5 Autosti#matizare$ autoculpa.45 Semne si simptome ale . 1on%orm prevederilor SM.uzul$ ne#lijarea si e+ploatarea copilului au o serie de consecinte care se pot o.$ coordonatorul S0 tre.ilizare5 2e#lijenta in indeplinirea sarcinilor si incapacitate de a respecta un pro#ram impus5 :i%icultati in relationare si comunicare5 Scaderea randamentului scolar$ a.uz$ ne#lijare si e+ploatare a copilului.45 -ul. Aceste consecinte sunt cunoscute su.uie sa se asi#ure ca serviciul sau dispune de un set de proceduri pentru situatiile de a.olilor cu transmitere se+uala5 -ul.urari s%incteriene 9enurezis$ encomprezis45 -icuri 9clipit$ rosul un#*iilor etc45 !ersistenta unor senzatii ol%active sau cutanate o.urari de somn 9insomnii$ somn a#itat$ vise urate$ cosmaruri etc.45 1omportament se+ual inadecvat varstei etc.senteism si a.urari de comportament 9minciuna$ %u#a de acasa$ %urtul$ consumul de alcool$ de dro#uri etc.andon scolar5 -ul.A. &n vederea realizarii acestei proceduri se recomanda cola. 1onsultarea specialistilor din domeniu de la nivelul judetului$ respectiv a municipiului Bucuresti sau din alte judete recunoscute pentru .ulimie45 -ul.urari de alimentatie 9anore+ie$ .orarea stransa cu %urnizorul de servicii si cu specialistii din acest domeniu$ ast%el incat setul de proceduri sa %ie in spiritul le#islatii in vi#oare care de%ineste si prevede modalitatile de prevenire si interventie pentru aceste situatiiE2F.serva relativ cu usurinta de catre personalul pre#atit in acest sens$ ast%el incat sa tra#a un semnal de alarma si sa conduca la decizia semnalarii unei suspiciuni sau a unei situatii concrete de acest %el. denumirea de semne si simptome evocatoare de a"uz! neglijare si e&ploatare a copilului: • • • • • • • • • • • • • • • Semne %izice 9vanatai$ leziuni$ arsuri$ *emora#ii etc.

Avizul :7AS!1 asi#ura in acest caz unitatea de interventie la nivelul judetului$ respectiv a sectorului municipiului Bucuresti.ilitate$ %ara a se lua masuri disciplinare impotriva sa.orare$ :7AS!1 este o. &mportanta e+istentei specialistilor la nivelul S0 sau ai %urnizorului de servicii este su.a %ormare in acest sens 9atat pentru evaluarea initiala$ inclusiv completarea %isei de semnalare si evaluare initiala$ cat si pentru evaluarea detaliata45 ai serviciilor specializate din acest domeniu / se pot inc*eia contracte de cola.uz$ ne#lijare sau e+ploatare a copilului produsa in S0$ 9potentialul4 a#resor %iind un mem. &nre#istrarea cazului atra#e dupa sine o. 1onsiderate ca si %orme usoare ale a. .liniata si de procedura 1".orarii procedurilor$ ci si datorita %aptului ca le#islatia in domeniu este in continua dezvoltare.valuarea initiala se poate realiza$ in %unctie de situatie$ de catre asistenti sociali si/sau psi*olo#i: o desemnati din cadrul S0 sau ai %urnizorului de servicii / tre. c4 Sa aplice masurile disciplinare corespunzatoare %aptei comise de an#ajatul S0.ilitateE3F.serva aceasta situatie are o. &nre#istrarea cazurilor se realizeaza prin aceleasi modalitati descrise pentru standardul 1 $ %iind vor.serviciile specializate dezvoltate in aceasta arie este necesara nu numai pentru rapiditatea ela.' care prevede consilierea copiilor victime ale intimidarii si discriminarii.uie sa realizeze in consecinta urmatoarele trei actiuni: a4 Sa inre#istreze cazul si sa veri%ice datele printr/o evaluare initiala a situatiei.uie sa ai. &n cazul in care e+ista suspiciunea sau situatia unui a.ru al personalului$ cole#ul care o.uzului daca sunt sesizate la timp de personalul S0 si ca atare care nu se semnaleaza la :7AS!1$ ele necesita totusi . &n cazul in care coordonatorul S0 nu isi indeplineste aceste o. o o . .servat situatia va semnala ea insasi autoritatile a. &n situatiile in care S0 si %urnizorul de servicii nu dispun de specialistii necesari$ proprii sau prin intermediul unor contracte de cola.li#atia de a anunta coordonatorul S0$ care tre.4 Sa semnaleze cazul la :7AS!1 si$ dupa caz$ altor autoritati a.li#ata sa realizeze evaluarea initiala in primele "2 de ore de la semnalarea si inre#istrarea cazului la :7AS!1.ilit de medicul care ve#*eaza asupra sanatatii copiilor din S0E4F$ coodonatorul S0 tre.valuarea medicala tine de interventia :7AS!1$ insa in situatiile #rave sau a celor care necesita interventia unui medic specialist / lucru sta.li#ativitatea semnalarii la :7AS!1 si interventia specialistilor de la acest nivel.orare in acest sens5 de la nivelul :7AS!1.a de acelasi re#istru$ cu o sin#ura e+ceptie.uie sa se asi#ure ca are loc transportul copilului la cea mai apropiata unitate spitaliceasca.li#atii imediat in cazurile ur#ente si in termen de trei zile pentru restul situatiilor$ persoana care a o.

are este importanta pentru ei.uzul emotional / care necesita semnalare si interventie speci%ica.inele emotional si %izic al acestora. . St$nd$rdu" 3< Re"$t $ #er%on$"u"u cu co# Relatiile personalului cu copiii au o "aza sanatoasa! raspunzand normelor de conduita morala! profesionala si sociala# Scopurile in#rijirii de tip rezidential in con%ormitate cu misiunea S0 pot %i atinse doar printr/o relatie pozitiva intre personal si copiii/tinerii a%lati in in#rijire.il$ aceasta deoarece copiii raspund pozitiv doar unui personal care le casti#a increderea$ respectul si a carui apro.interventie de specialitate$ care nu poate %i acordata de specialisti care nu sunt %ormati in acest domeniu$ deoarece tre. !e scurt$ prin realtiile personal/copil se respecta si se promoveaza : / / / / / / / / independenta respectul reciproc un control pozitiv al comportamentului acceptarea sprijinul toleranta incurajarea nediscriminarea . in#rijire cu un caracter pozitiv poate %i %acuta doar de un personal care ii place cu adevarat pe copii si care se simte implicat si responsa. :e alt%el$ SM. prevad %ormarea continua a personalului in acest domeniu.uie sesizata corect si la timp 6linia de demarcatie6 %ata de a.ste cunoscut %aptul ca pentru copii si tinerii cu de%iciente emotionale si comportamentale este important sa se simta placuti si pretuiti c*iar si atunci cand comportarea lor nu este intrutotul corespunzatoare. :eoarece numarul cazurilor usoare nu este de ne#lijat in societatea noastra$ este evident ca este cost/e%icient sa dispui de proprii specialisti 9pe care ii poti %orma in timp4$ decat sa platesti e+pertiza e+terna. 0elatia dintre personal si copii nu poate %i ec*ivalata nicicum cu relatia copil / parinte$ insa #rija adecvata pentru %iecare copil si tanar este esentiala pentru .ste esential ca personalul sa nu mani%este antipatii sau %avoritisme %ata de unii copii$ care pot avea repercusiuni #rave asupra dezvoltarii copiilor si ar demonstra lipsa de . .

ila.ilite pentru realizarea acestor o.. .uzul de incredere si pozitie.+ista insa di%erite recomandari$ cum sunt cele %ormulate de Bar8er 91''(4$ 7reenspan 91')14$ Ge.ilire a cadrului$ de ale#ere a su. .ri ai %amiliei$ voluntari$ %amilii ale cole#ilor de scoala / dar nu de personalul S0$ care tre. 0olurile persoanelor an#ajate in cadrul S0 tre.iectivele tipice ale primelor discutii cu copilul : • • • 1asti#area increderii copilului si sta.pro%esionalism.ilirea unei relatii de incredere 5 A%larea opiniei copilului asupra situatiei$ nevoilor si di%icultatilor sale 5 . .uie sa %ie .ste o practica discriminatorie$ prin care personalul a%iseaza clar %avoritismele si poate provoca adevarate drame in randul copiilor care nu sunt ? alesi @.liniaza urmatoarele : • • • Lasati/i copilului initiativa de sta. 1opiii pot %i luati in vizita de mem.andire a unui #rad adecvat de control asupra situatiei.uie sa %ie perceputa ca o ruptura de mem. 1oncentrati/va asupra copilului ca persoana de sine statatoare$ asupra #andurilor$ sentimentelor si actiunilor sale in momentul respectiv.uie sa pastreze cu %ermitate o pozitie pro%esionala.ine delimitate pentru a evita a.iective.ert 91')'4 si Mis*ne 91')34$ care su.unica @ 9nici in casele de tip %amilial sau apartamente4 pentru a nu crea con%uzii si a nu induce sentimentul de dependenta de S0 pe termen lun#.videntiem inca o data importanta %ormulelor de adresare : copilul nu va %i incurajat sa se adreseze personalului cu ? mama @$ ? tata @ sau ? .rii %amiliei$ copilul va primi e+plicatii su%iciente despre &nca de la intrarea copilului in S0 este necesara construirea relatiei pozitive de cola.iectelor de discutie si de do.. .atori cate 1/2 copii. .%eriti/i o e+plicatie simpla dar sincera a motivului pentru care se #aseste in institutie.ile 5 Recomandari :at %iind ca %iecare copil este unic in %elul sau$ nu e+ista re#uli clar sta. :e e+emplu$ nu este permisa practica 9din pacate destul de e+tinsa in vec*ile servicii rezidentiale4 prin care an#ajatii sa ia la domiciliul lor la s%arsit de saptamana sau de sar. Adevarata %amilie pentru copil nu poate %i decat cea naturala / in care pe parcursul sederii in S0 i se pre#ateste reinte#rarea / sau cea adoptiva$ in care va %i inte#rat daca reintoarcerea in %amilia naturala nu este posi. !lecarea din S0 nu tre.orare cu educatorul.servarea reactiei copilului in %ata educatorului/ persoanei responsa. .

. Ce$ de/$ tre $ c$" t$te $ educ$toru"u e%te capacitatea de a interactiona atitudini previzionale . . . 2. facultatea de a asculta + insotita de experienta de viata.ine pre#atit. acceptarea persoanei cu bogatia si limitele sale .ilirea %ormulei si limitelor con%identialitatii. !utem sa citam patru ast%el de calitati: 3.uie sa si/o puna continuu este urmatoarea: in ce mod cadrul educational propus copilului de catre persoane importante pentru el poate sa %aca e%iciente aptitudini care deja e+ista$ dar sunt camu%late$ paralizate$ retinute de conditiile de%ectuoase ale mediului$ conditii din care noi %acem adesea parte.andeasca. E%te un *eno&en *o$rte cur o% c$re nce#e nc$ de "$ n$%tere. Mani%estati/va respectul pentru copil si lumea lui precum si entuziasmul %ata de capacitatea sa de dezvoltare. Marea intre. A asculta$ inseamna a putea intele#e acest discurs nu numai pentru a putea o.ari insistente.ale.ilirea acestei relatii presupune dezvoltarea unor calitati$ niciodata acumulate in totalitate si pe care educatorul incearca sa le do. Nu vede& n c od$t$ co# "u" $%$ cu& e%te n re$" t$te d$r " vede& $%$ cu& ne/$& dor %$ * e.ertatii si responsa.+primati/va speranta re%eritoare la situatia si potentialul copilului . 8.ilitatii lui$ sta.serva$ dar mai ales pentru a determina su.ilirea si impunerea de limite 9de pilda ce poate si ce nu poate %ace copilul in centru4 si sta.vitati intero#area copilului prin intre. Ace$%t$ e!#er ent$ de v $t$ n"ocu e%te un ntre( d %cur% verb$"+ (e%t c % de $%e&ene$+ t$cer c$re %unt #" ne de nte"e%ur + c$re tr$duc $%te#t$r "e+ dor nte"e+ te&er "e co# "u"u %$u t$n$ru"u c$ % re#re)ent$r "e %$"e nter o$re. • • • • C$" t$t nece%$re #entru %t$b " re$ re"$t "or Sta. Structurati/va relatia cu copilul prin mijloace cum ar %i e+plicarea naturii li. 0enuntati la procedurile %ormale de intervievare si lasati intalnirea sa decur#a natural$ utilizand activitati si instrumente non/ver.vitati #reseala %recventa de a orienta copilul spre s%era de interes a parintelui sau a altui adult inainte ca acesta sa %ie .are pe care educatorul tre.iectul sa se simta inteles si adesea$ pentru prima oara recunoscut ca o %iinta demna de respect.• • • -ineti cont de aspectele de diversitate culturala$ economica$ etnica si rasiala$ inclusiv de di%erentele dintre copil si pro%esionist in %iecare zona.

loc*eze asteptarile anticipative din cauza temerilor noastre.e*aviour control6 / presupune %ormarea conduitei copilului. 1alitatea de ? protector @ este esentiala in in#rijirea copiilor care au trecut prin e+periente traumatizante$ prin situatii de maltratare$ si care trec adeseori prin situatii critice / iar educatorul este un actor c*eie al terapiei care se acorda de o ec*ipa pluridisciplinara in centrul de plasament si in alte servicii specializate.uie sa %ie convins ca nici o previziune nu este de%initiva.ucuria o emotie care este adresata cuiva. O $"t$ c$" t$te $ educ$toru"u e%te capacitatea de a fi un "protector".oliza si il va reda trans%ormat. 6!rotectorul6este$ de e+emplu$ o mama care se va con%runta cu lacrimile$ %uria$ . 1and educatorul se #aseste impreuna cu copiii a%lati uneori in lumea lor an#oasanta$ trista$ in%ricosatoare$ aceasta %unctie de aparare a 6protectorului6$ de intretinere$ devine a.lema este aceea ca su. In &o&entu" n c$re+ #"$n($nd+ co# "u" nu $ cerut nc$ cev$ d$r nce#e $/% cre$ n & nte$ %$ &$( ne$ 2$"uc n$nt$ $ unu b beron %$u %$n+ &$&$ v$ $duce "$ &o&entu" #otr v t ob ectu" dor t. 4. 9.ili sa impuna limite$ trans%ormandu/l intr/un mic tiran$ care$ de/a lun#ul e+istentei trece la actiune$ se crede puternic si intra in lumea iluziei$ a #randorii si a puterii depline. .ucuria$ teama copilului sau. 1ea mai di%icila pro.ducatorul tre. 1opilul de care se ocupa educatorul$ %ie n/a cunoscut aceasta etapa de iluzionare$ si are implicit putina incredere in propriile %orte$ %iind nesi#ur si temator/ %ie dimpotriva$ a %ost crescut de parinti incapa. .iectul cu *andicap multiplu$ su.iectul care prezinta retineri %oarte pro%unde$ poate literalmente sa ne .a va primi$ va in#*iti si va suporta acest amal#am care nu are sens$ il va meta. I$r $ c + trebu e *$cut$ o re*er re "$ de)vo"t$re$ #% 2 c$ nor&$"$ $ co# "u"u #entru $ de%co#er %en%u" cuv$ntu"u 6#rotector6.a en#leza 6 . O $"t$ c$" t$te $ educ$toru"u e%te capacitatea de a determina un copil sa treaca de la iluzie la realitate.lema a educatiei este de a determina copilul sa ai.2umai ca pro. St$nd$rdu" 3= Contro"u" co&#ort$&entu"u Personalul reactioneaza pozitiv la diversele comportamente ale copiilor si ia sanctiuni educative adecvate! constructive in cazul unor comportamente inaccepta"ile repetate ale acestora# -itlul acestui standard / inspirat de denumirea in lim.iectul inadaptat$ su. 3uria devine o a#resivitate evidenta$ lacrimile o tristete vizi.ila reducerea sau eliminarea anumitor %actori cu caracter destructiv sau autodestructiv.ila$ . 1ontinutul se re%era la %ormarea .a anumite vise$ si apoi la un anumit moment$ cand acesta este pre#atit$ sa ai puterea de a/l deziluziona 9a/l aduce la realitate4.solut necesara pentru ca ea %ace posi. Or ce co# " trebu e %$ cuno$%c$ $ce$%t$ et$#$ #entru $/% de)vo"t$ ncredere$ n % ne n%u% % % (ur$nt$.

ene%iciaza de relatii adecvate.il. 1or&$re$ #er%on$"u"u d n centre"e de #"$%$&ent trebu e %$ cu#r nd$ % $%#ecte #r v to$re "$ de)vo"t$re$ unor $b " t$t de %t$b " re $ unor " & te c"$re de co&#ort$&ent $cce#t$b "+ de ut " )$re $ unor %$nct un % contro$"e $decv$te+ de &$n$(e&ent $" con*" cte"or. 1ateodata$ copiii sau tinerii rezidenti au un comportament inaccepta.ste esential totusi ca toti copiii/tinerii$ personalul centrului si pu. Pre($t re$ trebu e %$ %ub" n e)e &#ort$nt$ con%ecvente n &unc$ ntre( ec2 #e % %e&n * c$t $ deo%eb t$ $ cre$r une $&b $nte de ncredere rec #roc$ % re%#ect. . Ace$%t$ #re($t re n t $"$ trebu e nt$r t$ #r n o*er re$ unor o#ortun t$t de de)vo"t$re % ev$"u$re $ $b " t$t "or % #ro#r e #r$ct c . A sta. De $%e&ene$+ *or&$re$ trebu e %$ o*ere % n*or&$t de%#re &od$" t$t "e #r n c$re #er%on$"u" % #o$te e!#r &$ #reocu#$re$ n "e($tur$ cu or ce %$nct un %$u contro$"e n$decv$te #e c$re "e/$ ob%erv$t n #r$ct c$ $"tor co"e( . .leme care deseori necesita individualizare.il o sarcina di%icila$ dat %iind rolul educativ al pedepselor de a re#la pro. !uterea #rupului de cole#i de a in%luenta comportamentul este un %apt . . S0 tre.uie sa primeasca o %ormare adecvata pentru a putea veni in sprijinul #rupului de tineri$ ast%el incat mem.ilitate si securitate$ intr/un mediu protector.uie sa ai. .uie %acut in respectul copilului$ respectiv al tanarului$ a%lat in centrul tuturor activitatilor de protectie. 2u este permisa utilizarea sanctiunilor in mod e+cesiv.rii acestuia sa se sustina unul pe celalalt$ minimalizand tendintele a#resive si asi#urandu/se ca actiunile lor nu dau nastere la rezistenta si resentimente.comportamentelelor si conduitelor sociale normale$ precum si la mijloacele/ metodele de pedeapsa a comportamentului neadecvat al copilului. .licul sa stie ca pro.ili cele mai adecvate %orme de sanctiuni in cadrul protectiei rezidentiale este inevita.ordeaza un comportament provocator si di%icil. &n aceste cazuri$ este important ca personalul sa %ie increzator in sine si sa se simta sprijinit atunci cand a.a proceduri re%eritoare la masurile care pot %i luate pentru a preintampina sau sanctiona comportamentele neaccepta.i au nevoie de sta. !ersonalul tre. idee %undamentala este aceea ca orice sanctiune se aplica constructiv si consecvent$ in sensul %ormarii unei conduite corespunzatoare. 1a si copiii din %amilii ei au nevoie de in#rijire si a%ectiune dar in acelasi timp de impunerea unor limite clare$ tocmai pentru a se putea simti securizati si pentru a/si dezvolta autocontrolul.ru al ec*ipei sa %ie convins de urmatorul principiu: de neacceptat este comportamentul! si nu copilul.uie sa se tina cont de varsta copilului si de stadiul sau de dezvoltare.lemele de acest #en sunt rezolvate in mod adecvat si nu sunt lasate pur si simplu la discretia %iecaruia. !ersonalul poate %i pus in situatia de a sanctiona si de a controla$ dar acest lucru tre. Multi dintre copiii si tinerii institutionalizati au e+periente triste de viata si nu .ine documentat si$ de aceea$ mana#ementul #rupului este o capacitate esentiala pentru personalul din centrul de plasament.ste important ca %iecare mem. &ntotdeauna tre.ile$ iar aceste proceduri tre.uie sa %ie clare atat pentru personal$ cat si pentru copii.

/ 1opiii/ tinerii tre.er$ vizionarea pro#ramelor -=45 .uie sa %ie . 3orta utilizata tre. Acestea tre. d) Pentru a mentine in centru o atmosfera emotional pozitiva si suportiva.uie sa/si dezvolte capacitatea de a aprecia limitele pe care societatea si comunitatea in care traiesc le impun propriului comportament.3e ce sunt necesare sanctiunile si controlul6 a) Pentru a oferi securitate unor indivizi si grupuri si pentru a sprijini dezvoltarea personala.uie sa invete modalitati noi de mana#ement al con%lictelor interpersonale$ al %uriei si a#resivitatii.4 &mpunerea de teme suplimentare$ proiectate in modul cel mai pozitiv si productiv posi. 1omportamentul periculos si amenintator %ata de ceilalti cole#i sau %ata de personal este de neacceptat. .ilitati reciproce si nu pe putere. 2&emple de Sanctiuni si controale permise a4 0estrictionarea sau anularea avantajelor 9invoiri$ activitati de petrecere a timpului li.uie sa/si dezvolte respectul pentru sine si ceilalti. 2u poate %i acceptata deteriorarea voita a .uie niciodata in*isa$ personalul tre. b) Pentru a proteja sanatatea si siguranta celorlalti . Sanctiunile apar in orice #rup$ inclusiv in %amilie.uie tratata cu super%icialitate.uie sa %ie masurate si adecvate. c) Pentru a mentine un climat pozitiv. 1opiii si tinerii au nevoie de relatii .uie sa invete sa/si pretuiasca propria proprietate precum si pe cea a altora.i au nevoie sa %ie ajutati sa intelea#a implicatiile nesocotirii acestor limite. . Sta. 1opiii si tinerii tre.lema serioasa$ care nu tre.ste inaccepta.il comportamentul care pune in pericol viata persoanei si/sau a celorlalti. .le nu tre.3 de mai sus$ iar copilul/ tanarul re%uza sa se con%ormeze$ poate deveni necesara utilizarea %ortei. <sa incaperii nu tre. &n cadrul serviciilor rezidentiale$ sanctiunile tre.il. 1opiii si tinerii tre.ilirea unui cadru clar de autoritate 9nu de autoritarism4 %aciliteaza dezvoltarea disciplinei interioare si a maturitatii.uie sa %ie adecvate varstei si sa nu depaseasca niciodata capacitatile tinerilor/ copiilor5 c4 Separarea de #rup intr/o incapere$ ca modalitate de recapatare a auto/controlului.unurilor.ine cantarita$ monitorizata si evaluata. Acest lucru este in detrimentul calitatii vietii tuturor celor din centrul de plasament.uie utilizate %ormal$ ci aplicarea lor tre.ene%iciul majoritatii.azate pe responsa. 1opiii si tinerii tre. -oate societatile$ #rupurile si institutiile au nevoie de control pentru armonizarea si ordonarea activitatilor in .uind sa monitorizeze sau sa insoteasca tanarul sau copilul pe durata oricarei separari5 d4 1and este necesar sa se apeleze la pct.uie sa %ie minima si . Aceasta este o pro.

uzunar5 declaratia asupra drepturilor si indatoririlor rezidentilor din re#ulamentul de ordine interioara tre. -inerilor li se poate interzice sa vizioneze pro#ramul -=5 . 1opilul/ tanarul nu tre.anii de .uie modi%icate ca %orma de pedeapsa5 3.stanta considerata periculoasa poate %i con%iscata5 *4 !oate %i retinuta im.uie ranit.anii de .tanarul nu tre.uzunar.area %ata de orice comportament inaccepta.uie niciodata utilizata ca sanctiune 9de e+.$ anularea vizitelor in %amilie45 5.uie supus sau amenintat cu indi%erent ce %orma de pedeapsa %izica. &nterzicerea contactului cu %amilia sau cu orice alta persoana adulta de re%erinta pentru copil nu tre. -anarului/ copilului nu tre.uie oprit de la masa si meniurile nu tre.uie sa mentioneze clar aceste re#uli. . -otusi$ tinerilor/ copiilor nu li se pot niciodata retine *ainele de interior si nici nu li se poate impune sa poarte alte *aine$ ca %orma de sanctiune sau pentru a preveni %u#a din institutie5 i4 !ersonalul tre.uie sa i se retra#a niciodata mai mult de H din ..uie interzisa comunicarea5 .uie lovit sau palmuit5 2. de mai jos45 e4 -anarul sau copilul poate %i amendat cu anumite sume din . Aceste sume pot %i acoperite in timp$ aplicandu/se re#ula ca tanarului/ copilului nu tre.uie sa i se interzica le#atura cu un specialist 9de e+.uzunar5 amenzile pot %i prelun#ite5 %4 1opilul/ tanarul poate acoperi daunele provocate cu sume din . 2u tre.racamintea de strada pentru a reduce posi.il$ aceasta actiune tre.uzunar5 #4 .uie sa/si e+prime dezapro. &ndi%erent de varsta$ copilul/ tanarul nu tre.uie dusa la indeplinire de doi mem.il$ a%irmand clar ca acesta reprezinta o piedica in calea realizarii unor .uie trimis la culcare mai devreme.anii de .uie sa i se retra#a niciodata mai mult de H din .ri de cate ori este posi. Aceasta poate constitui o e+perienta mai in%ricosatoare decat pare la prima vedere$ %iind de %apt o e+cludere nesupervizata din #rup$ ca atare purtatoare de pericole potentiale. 1opilul/ tanarul nu tre. E!e&#"e de %$nct un ne#er& %e 1.rice su.ilitatea plecarii intempestive/neanuntate din S0. 2ici un copil/ tanar nu tre.$ asistentul social$ avocatul$ medicul45 4.une relatii$ a unui climat de calm si si#uranta la care au dreptul toti tinerii din unitate.anii de .ri ai personalului 9vezi si pct. 2ici unui copil/ tanar nu tre.

ertatea tanarului5 se pot incuia din interior usile de intrare$ pentru si#uranta$ la %el ca in orice camin o.uie minimalizate pe cat posi."senta unui copil fara permisiune Serviciul de tip rezidential asigura masuri adecvate de prevenire si interventie pentru copiii care parasesc serviciul fara permisiune# Standardul se re%era la situatiile in care unii copii %u# din S0 cand trec prin di%icultati.ulent$ ceea ce nu tre.ilitatea #rupului si %unctionarea unitatii / inclusiv deteriorarea . -inerii puternici si a#resivi pot induce un comportament %oarte tur. <tilizarea adecvata a restrictiei %izice presupune dezvoltarea unui repertoriu de metode$ variind de la solicitarea %acuta copilului de a sta separat de ceilalti$ intr/o incapere$ la . .a niste proceduri scrise in acest sens$ care sa %ie cunoscute si aplicate de personalul care se con%runta cu o situatie de %u#a.uie anuntat intr/o ast%el de situatie 9coordonatorul S0$ conducerea :7AS!1$ politia$ mana#erul de caz$ parintii$ etc45 . &n acest ultim caz$ tre. !lecand %ara stirea/ permisiunea personalului$ copilul se e+pune la riscuri suplimentare care tre. .isnuit$ si de asemenea pentru a proteja copiii %oarte mici sau pe cei cu di%icultati de invatare.il. Asemenea sentimente pot %i induse in noi toti si propa#area lor in #rup tre.uie sa li se permita. 3iecare sanctiune permisa este incadrata in procedura S0 si inre#istrata. Se interzice inc*iderea din e+terior a usilor de dormitor care nu se pot desc*ide din interior. :e aceea %iecare S0 tre.locarea sa pentru a/l opri sa %u#a$ pana la controlul %izic deplin. C$nd % cu& %e #o$te *o"o% contro"u" * ) c 1onceptul de control %izic se re%era la restrictionarea %izica a copilului$ pentru a preveni actiunile periculoase pentru sine si ceilalti.unurilor.uie ne#ociat cu copilul$ dialo#and cu el si comunicandu/i/se ca este in si#uranta$ ca nu va %i ranit si ca va %i ajutat sa %aca optiunile corecte.uie evitata.ste e+clusa utilizarea oricarei %orme de umilire. Standardul 2.a mai poate %i necesara si in situatii care ameninta in mod serios sta. Aceste proceduri vor speci%ica: / cine tre. <nii dintre acestia$ carora le/au lipsit de timpuriu controlul si securitatea$ nu au reusit sa/ si dezvolte un control al sentimentului in%antil de omnipotenta$ ceea ce le provoaca teama de propria putere si violenta.uie sa ai. &nterzicerea tratamentelor medicale in curs nu poate %i utilizata ca sanctiune5 ). 0estrictionarea %izica poate deveni necesara in situatii periculoase$ in care e+ista riscuri majore pentru securitatea copilului/ tanarului sau a celorlalti. <sile nu pot %i incuiate pentru a restrictiona li.".

Se va tine evidenta scrisa a tuturor situatiilor in care un copil a a.leme sau incidente care pot a%ecta .sentat %ara permisiune$ cu speci%icarea motivelor a.ilirea masurilor5 cum tre. / :upa reintoarcerea copilului este necesara evaluarea situatiei de catre mana#erul de caz si coordonatorul serviciului.uie sa se %aca atat imediat dupa an#ajare$ cat si pe parcursul anului$ c*iar daca nu au loc ast%el de situatii de a.sentei si a masurilor luate.senta %ara permisiune.it tele%onic45 componenta ec*ipei de evaluare a riscului situatiei copilului care a %u#it si intervalul ma+im de timp in care aceasta comunica tele%onic si se intruneste pentru sta.uz in cadrul S0$ copilul respectiv va %i mutat de ur#enta in alt serviciu$ pana la de%initivarea cercetarii. &n e#ala masura toti ceilalti copii din S0 vor %i lamuriti sa anunte ur#ent cand vad ca pleaca un copil %ara permisiune5 dupa reintoarcere$ discutarea situatiei in #rupul de copii este o. .inele si si#uranta copiilor / iar acestea tre. !ersonalul va acorda atentia cuvenita lamuririi copiilor ca tre. 3ormarea personalului si a voluntarilor pentru aplicarea acestei proceduri tre.orare cu alte parti interesate.senta$ cine a o.li#atorie$ nu pentru a/l pedepsi pe %u#ar ci pentru a analiza cauzele impreuna cu copiii si a trec printr/o 6lectie de viata6. :aca e+ista suspiciuni de a.sentei copilului si dupa readucerea acestuia.uie noti%icate$ pentru a se lua o decizie in cola.uie sa se comporte personalul in timpul a.servat si cine a anuntat %u#a$ cu cine s/a vor. !oate %i invocat cu succes principiul respectului reciproc dintre copii si an#ajatii S0. St$nd$rdu" &#ort$nte 23 Not * c$re$ cu #r v re "$ even &ente"e Serviciul de tip rezidential are o"ligatia de a informa! in scris! factorii direct interesati! cu privire la incidentele deose"ite survenite in legatura cu protectia copilului! in ma&imum 21 de ore de la producerea evenimentului# &n viata cotidiana a S0 pot surveni tot %elul de pro.uie sa anunte unde si pe ce durata vor pleca din S0$ pentru a %i protejati de eventualele pericole si pentru a demonstra ca sunt persoane de incredere./ / cum se consemneaza in re#istrul S0 9ora la care s/a sesizat a. La propunerea ar#umentata a mana#erului de caz$ 1!1" instanta poate decide o alta masura de protectie pentru copil.

uie sa %ie amplasat in apropierea mijloacelor de transport in comun pentru %acilitarea accesului copiilor catre unitati de invatamant si de petrecere a timpului li.uie adecvate scopului sau5 este accesi.uie sa con%irme primirea prin posta sau curier a noti%icarii. 2orme de i#iena privind unitatile pt.crotirea$ educarea si instruirea copiilor.iectul unei liste.ile care tre. .ste de pre%erat ca S0 sa %ie situat in apropierea unor unitati de servicii comunitare de tip cresa$ #radinita$ scoala$ de servicii medicale$ de petrecere a timpului li. Amplasamentul si or#anizarea S0 tre. . :e asemenea$ amplasarea S0 se va %ace cu respedctarea normelor privind protectia sanitara %ata de nocivitati / in zone %erite de surse de poluare a admos%erei si de z#omote / 6avand orientarea %erestrelor salilor de #rupa sau de clasa spre sud$ sud/est$ est sau vest$ in %unctie de zonele climatice6 9c%.-oate incidentele posi. !artile interesate sunt alte institutii si or#anizatii$ cum ar %i directia sanitara$ politia$ scoala etc.ene%iciarilor intr/o modalitate con%orta.ila si placuta si este proiectat in con%ormitate cu recomandarile de spcialitate. :e e+emplu$ in lista se pot include evenimente de #enul: decesul unui copil$ vatamari importante$ contraventii si in%ractiuni$ acuzatii le#ate de comportamentul neadecvat al personalului$ incendii etc.uie sa reproduca pe cat se poate %unctiile %amiliale: cresterea si in#rijirea copiilor$ educarea acestora si socializarea lor$ pentru a putea permite tran%erarea catre copii a normelor$ valorilor si traditiilor$ in vederea pastrarii propriei identitati. S0 tre.er comunitare$ dar si pentru %acilitarea accesului parintilor/ apartenentilor copiilor catre S0$ in vederea mentinerii relatiei parinte/ %amilie/copil.il$ o%era conditii de si#uranta si este .mplasamentul! dimensiunile si compartimentarea constructiei corespund misiunii serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential# -ipul S0$ conceptul de protectie pe care se %undamenteaza si dimensiunile sale$ precum si amplasarea si or#anizarea sa se a%la in interdependenta. !artile direct interesate sunt %amilia$ parintii sau reprezentantii le#ali si :7AS!1 / care se anunta in termen de 24 de ore d ela producerea evenimentului. .er$ ast%el incat conditiile asi#urate sa %ie cat mai apropiate de conditiile mediului %amilial.4 &ntre cladirea serviciului si accesul in curtea acesteia va %i prevazut un spatiu verde cu latimea de minim 25 m$ cu rol de reducere a in%lentei z#omotului stradal.iectivul principal al acestuia %iind reinte#rarea %amiliala si sociala$ tre.ile situatii se sta. &ntrucat S0 isi propune sa asi#ure copilului$ pe o perioada determinata$ asistenta$ o.ilesc persoanele si institutiile/serviciila care vor %i noti%icate.uie noti%icate vor %ace o.mplasamentul! compartimentarea si dimensiunile constructiei . &n %iecare dintre aceste posi.ine intretinut5 raspunde nevoilor individuale si colective ale . Standardul 22 . Acestea se noti%ica in scris si tre.

ucatarie.lematica copiilor 9si %amiliilor acestora4 a%lati in di%icultate.leme si din punct de vedere al spatiului alocat in dormitor per copil. Ast%el$ S0 este amenajat si or#anizat in %unctie de numarul de copii rezidenti 9nu mai mult de 12 copii pentru un modul/ casa4.r#anizarea spatiului tre. &n conte+tul in care dimensiunea S0 este presta.ilat si dotat incat sa asi#ure con%ort si intimitate$ respectand in acelasi timp nevoile identi%icate ale copilului. -erenul a%erent S0$ atunci cand e+ista$ tre. 1on%orm SM. .er a activitatii copiilor$ asi#urand pentru aceasta: • • M n &u& 2> &# #entru un co# " $nte#re%co"$r %$u #re%co"$r5 Intre 3> % 9> &# #entru un co# " %co"$r. &n acest %el$ copiii a%lati in plasament$ pot . Modulele S0 prevad #azduirea a cel mult 4 copii de acelasi se+ intr/o camera 9spatiu individual / dormitor4$ copii cu varste apropiate 9di%erenta de varsta acceptata %iind de 3/4 ani4. Apartamentele mai vec*i$ construite inainte de . S0 este proiectat sau reamenajat ast%el incat sa reproduca cat mai mult cu putinta spatiul %amilial$ dimensiunea acestuia avand o importanta majora in dezvoltarea copilului.. :e re#ula$ in ultimii ani s/a practicat admiterea a 2 copii per dormitor in cazul apartamentelor.ene%icia de patternurile sociale$ iar mem.ste de pre%erat ca amplasarea S0 sa incurajeze implicarea vecinatatii comunitatii in activitatea sa 9de e+emplu$ in jurul cladirii S0 sa e+iste amenajate parcuri pentru copii$ la care sa ai.a acces parintii si copiii din vecinatate$ i#ienizarea a acestuia %acandu/se in parteneriat intre S0 si asociatiile de locatari/ proprietarii caselor din vecinatate4.ilita 9%unctioneaza intr/un spatiu deja e+istent4$ este posi. &n %apt$ situatia particulara a apartamentelor trans%ormate in centre de plasament pe model de tip %amilial si cu numar mic de copii protejati pune pro. St$nd$rdu" 28 Cond t "e de "ocu t Serviciul de tip rezidential asigura copiilor conditii de locuit de "una calitate! decente si asemanatoare mediului familial# S0 o%era spatiu de locuit individual %iecarui copil #azduit$ clar delimitat$ ast%el mo.irouri pentru personal$ spatii i#ienico/sanitare$ de pastrare$ preparare si servire a alimentelor/ produseor alimentare etc$ destinatia acestor spatii sa %ie cunoscuta / in %unctie de #radul intele#ere a copilului / de catre acestia.rii comunitatii pot intele#e si se pot implica in pro.ila compartimentarea acestuia$ pe module/#rupe tip apartament: camere de locuit$ camera de zi$ . 1ladirile de mici dimensiuni$ or#anizate dupa modelul spatiilor destinate locuirii unei %amilii$ raspund in modul cel mai adecvat nevoilor copiilor.uie sa permita des%asurarea in aer li.uie sa %ie in coerenta cu proiectul institutional al serviciului$ %iecare spatiu avand o destinatie clar delimitata in raport cu destinatia sa: camere de locuit$ spatii comune$ camere pentru des%asurarea activitatilor educative$ .aie$ .$ e+ceptie se %ace in cazul apartamentelor$ ma+imul admis %iind de 3 copii intr/un dormitor.

una calitate$ adecvata #amei de activitati preconizate de proiectul institutiei 9canapele$ televizor$ jucarii4.ilitatile vocationale$ punand la dispozitia copiilor camere si#ure$ destinate derularii unor ast%el de activitati recreativ/constructive.ilier individual$ pat pentru %iecare copil$ dulap pentru *aine$ masa$ scaun$ veioza$ masa/ .4 prevad mp per persoana in dormitor. &n cazul in care S0 #azduieste copii cu diza.ila spatiilor comune are un caracter %amilial si este de . suprave#*erea/ indrumarea nonintruziva a personalului S0. :e alt%el$ prevederile le#ale in vi#oare nu se pot aplica in mod unitar: de e+emplu$ normele i#ienico/sanitare prevad in continuare 3 mp per copil in dormitor$ iar normele din constructie 9le#ea. <sile dormitoarelor sunt prevazute cu incuietori si accesi. Lenjeria de pat$ perdelele si covoarele sa %ie divers colorate$ mentinundu/se insa un ec*ili. S0 pune la dispozitia copiilor spatii de rela+are$ recreationale si pentru servirea meselor$ separate de camerele personale ale acestora si di%erite de coridoare si *olul de la intrare 9camera de zi$ camera de joca$ sala de mese4.ste de pre%erat ca mo. 1opiii pot %ace su#estii asupra te+turii si culorilor pe care acestea le au. Mo. 1amerele sunt aerisite in mod natural si individual$ cu %erestre corespunzatoare standardelor recunoscute. Spatiile individuale sunt utilate in con%ormitate cu necesitatile minimale ale copilului: mo.lu$ normele i#ienico/sanitare actuale nu se mai potrivesc centrelor de tip %amilial si vor tre.uie analizata cu atentie posi.ilitati %izice$ va pune la dispozitia acestora spatii adecvate care le va permite accesul nemijlocit la conditii con%orta.ilizati in demersul de mentinere a ordinii si curateniei in spatiul propriu$ su.ile personalului in caz de ur#enta. !rizele sunt protejate pentru evitarea accidentelor. .ru cromatic pentru a se evita suprastimularea vizuala a copiilor.ilierul sa %ie adecvat varstei copiilor 9lun#imea paturilor$ inaltimea dulapurilor4 si cat mai diversi%icat de la modul la modul$ ast%el incat sa %ie evitata senzatia de institutie.ilizati de catre personalul S0 sa isi amenajeze spatiul propriu in %unctie de optiunile acestuia$ de traditiile culturare si apartenenta reli#ioasa. :e alt%el este .inecunoscut %aptul ca$ per ansam. &luminatul spatiilor comune are un caracter %amilial$ destul de puternic si amplasat ast%el incat sa %aciliteze lectura si alte activitati.ile/ decente de viata.ilirea numarului de copii din apartament norma de 3 mp per copil in dormitor$ iar pentru apartamentele construite dupa acest an$ sa se utilizeze norma de mp per copil in dormitor. :e asemenea$ copii sunt repsonsa.ui adaptate in viitorul apropiat. sa se utilizeze pentru sta. !ana la re#lementarea clara a acestor aspecte$ se recomanda ca$ in cazul apartamentelor dinainte de anul. &n %unctie de varsta si maturitatea copiilor$ acestia vor %i incurajati/ responsa. -evile calori%erelor sunt protejate sau sunt prevazute cu supra%ete #arantate in ceea ce priveste temperatura. .ilitatea de a nu utiliza la ma+imum dormitoarele$ 3 copii intr/un ast%el de dormitor %iind prea multi.1''($ au o supra%ata mica si in acest caz tre.irou pentru e%ectuarea temelor$ noptiera pentru depozitarea cartilor si a e%ectelor personale$ cos de #unoi$ ast%el incat sa %ie respecate normativele in vi#oare. :e asemenea$ in S0 sunt incurajate a.

Se vor asi#ura spatii pentru depozitarea ru%elor cu respectarea o. &n spatiile de recreere 9interioare sau e+terioare4$ sala de mese etc se vor amenaja surse de apa pota.ucatarie este ri#uros controlat si suprave#*eat de personalul responsa.li#atorie a circuitelor separate pentru ru%aria curata si cea murdara.erea$ uscarea$ calcarea si distri.ile si de evacuare a rezidurilor$ si%oanele din pardoseala$ o. 1opiii si tinerii #azduiti in S0 pot %i implicati / in %unctie de #radul de maturitate / in spalarea$ uscarea si calcarea ru%ariei personale$ asi#urandu/se spatiile necesare pentru aceasta 9o%icii de tip spalatorie$ dotate cu minim o masina de spalat cu uscator la 12 copii/ tineri4.ilitatea coordonatorului$ care va sta. mozaic$ #resie$ %aianta din materiale aderente care impiedica provocarea accidentelor4 si materiale consuma.S0 pune la dispozitia copiilor o camera care sa serveasca e+cluziv vizitelor parintilor/apartenentilor acestora.ila cu jet ascendent si c*iuvete / lavoar pentru spalarea mainilor$ %iind conectate la surse de apa calda si rece. . Bucataria si sala de mese sunt dotate cu aparatura si instalatii corespunzatoare pentru #atit$ pentru pastrarea alimentelor$ pentru i#ienizarea veselei.a o sala de toaleta separata.ilate si utilate cu o. 7rupurile sanitare pentru copii vor %i separate de cele pentru personalul an#ajat si de cele destinate vizitatorilor copiilor. -oaletele sunt mo.uire a apei pota.uirea ru%elor. Starea de i#iena si curatenie a intre#ului S0 este in responsa. &nstalatiile de distri. Accesul copiilor in . Standardul 21 Spatiile igienico%sanitare Serviciul de tip rezidential asigura copiilor spatii igienico%sanitare suficiente! amenajate si dotate cu ec ipamentul corespunzator numarului si nevoilor copiilor# :imensionarea$ amplasarea si adaptarea instalatiilor sanitare se va realiza in raport cu varsta copiilor/ tinerilor.ile uzuale: sapun$ sampon$ *artie i#ienica$ prosoape individuale pentru %iecare copil/ tanar.iectele sanitare vor %i mentinute in permanenta stare de %unctionare si curatenie si vor %i dezin%ectate periodic cu solutii a#reate de politia sanitar umana.ste de pre%erat ca acesta camera sa ai.il$ copii %iind . 1opii pot %i implicati in aceste pro#rame$ doar daca le permite capacitatea de intele#ere$ iar e%ortul presupus nu le pericliteaza starea de sanatate. &n S0 se asi#ura spatii de spalatorie dotate cu aparatura si mijloace te*nice pentru colectarea$ dezin%ectarea spalarea$ %ier.iecte care corespund dezvoltarii copiilor/ tinerilor si cu materiale care permit o i#ienizare rapida 9de e+.ili un pro#ram de curatenie$ i#ienizare si reparare/renovare a localului si a si#urantei in spatiile serviciului.

aterea im.stantelor si materialelor periculoase5 0evizia periodica a cazanelor si sistemelor de incalzire centrale$ prin contractare cu persoane competente5 &ntretinerea sistemelor electrice si a ec*ipamentului electric5 Asi#urarea si intretinerea dotarilor de securitate a %erestrelor$ care sa se . Acestea vor %i pastrate in spatii inc*ise 9dulapuri4$ special prevazute.ene%iciari5 &ntretinerea in conditii de si#uranta a mediului inclusiv a dotarilor si ec*ipamentelor de .ucatarie$ spalatorie5 a scarilor e+terioare si aleilor 9in cazul in care acestea e+ista45         .ene%iciarilor si a personalului.ilitatii si riscurilor pentru .olilor transmisi.ordare accidentelor si ur#entelor de sanatate5 asi#urarea in permanenta a unei truse de prim ajutor si a unei persoane cali%icate in acordarea primului ajutor5 &#iena alimentatiei: depozitarea si prepararea corecta a *ranei$ pentru evitarea in%ectiilor alimentare$ inclusiv etic*etarea si datarea alimentelor depozitate5 1om.ile5 :epozitarea si aruncarea in conditii de si#uranta a su. 1oordonatorul S0 se asi#ura de e+istenta unor practici de lucru in conditii de si#uranta inclusiv re%eritoare la:  !aza contra incendiilor: intele#erea si implementarea procedurilor adecvate in caz de incendiu5 !rimul ajutor: cunostinte re%eritoare la modalitatea de a.azeze pe analiza vulnera.olnavirilor: intele#erea si punerea in practica a masurilor de prevenire a raspandirii . Standardul 2( Siguranta si securitatea Serviciul de tip rezidential ia masurile de siguranta si securitate legale si necesare pentru asigurarea protectiei copiilor! personalului si a vizitatorilor impotriva evenimentelor si accidentelor cu potential vatamator# S0 asi#ura$ in masura posi.ilitatilor practice$ sanatatea$ securitatea si .implicati in ajutorul la prepararea *ranei si/ sau servirea mesei doar in masura in care isi pot asuma aceste responsa.stante necesare pentru intretinerea curateniei si e%ectuarea operatiunilor de dezinsectie$ dezin%ectie si deratizare. S0 va %i dotat si aprovizionat permanent cu utilaje$ materiale si su.unastarea .ilitati.

la. Se va asi#ura selectia personalului con%orm unor proceduri care au in vedere atat cunostintele si competentele practice ale candidatului$ cat si calitatile sale personale.ilitatea %urnizorului de servicii.ilitatii acestora 9varsta copiilor$ diza.uire/ reconversie a personalului din sistemul de servicii de protectie a copilului.olnavire sunt luate in evidenta si raportate or#anismelor competente: !olitie$ !ompieri5 :irectia de Sanatate !u.azata pe analiza vulnera. -oate accidentele$ cazurile de vatamare si im.la.ili termene concrete.utia %unctiilor$ cerintele %ormulate candidatilor %iind adaptate speci%icului postului. Selectia de personal tre.uie sa se . !rocedura de selectie tre.ene%iciarilor S0. 0esponsa.azeze pe analiza postului si distri.uie sa prevada : Activitati .  Securitatea locatiei5 Securitatea .lica 9a se vedea si standardul 214 !rocedurile de securitate sunt a%isate si e+plicate$ prezentate in %ormat usor de inteles$ atat personalului an#ajat$ cat si .ili -ermen de realizare . Selectia tre.uie %acuta avandu/se in vedere politica judeteana sau locala de redistri.orea unui model de cerere de participare la selectie cu ane+e :e%inirea pro.ilitati in pre#atirea si derularea selectiei de personal si se vor sta. Standardul 2) Recrutare si angajare Personalul este selectat cu atentie si responsa"ilitate prin intermediul unui proces de recrutare si angajare care se desfasoara in acord cu legislatia in vigoare si raspunde nevoilor copiilor si misiunii serviciului de tip rezidential# !rocesul de recrutare si an#ajare este in responsa.elor de concurs/ veri%icare 0edactarea si popularizarea anuntului 2ominalizarea mem.ene%iciarilor$ .ilitati %unctionale ale acestora4.orarea %isei de post pentru postul vacant :e%inirea pro%ilului candidatului 9%ormare initiala$ e+perienta$ cunostinte$ competente si aptitudini personale4 .rilor comisiei :es%asurarea selectiei si anuntarea rezultatelor 0ezolvarea contestatiilor Se vor nominaliza persoanele care au di%erite responsa.

Se tine cont de resursele umane e+istente si la nivelul directiei se identi%ica din timp solutii de reconversie pentru personalul unitatilor care se inc*id. ; conditie esentiala$ pe lan#a pre#atirea complementara de specialitate$ este ca persoana care candideaza pentru un post intr/un S0 sa accepte sc*im,area si sa doreasca sa se adapteze la toate e+i#entele noului loc de munca. 7rganizarea eficienta a personalului <rmatoarele cate#orii de activitati 9structurate ca pro#rame si nu ca actiuni sporadice izolate4 contri,uie la or#anizarea e%icienta a personalului si la mentinerea calitatii : 1. 7estiunea personalului5 2. 3ormarea initiala si pre#atirea practica o,li#atorie prevazuta inainte de a incepe activitatea in S05 3. ;rientarea si inte#rarea in ec*ipa a %iecarui nou an#ajat5 4. Supervizarea personalului de catre pro%esionisti cu e+perienta5 5. .valuarea calitatii si pertinentei activitatii personalului. 7estiunea personalului are in vedere: / / / / asi#urarea sta,ilitatii personalului5 modelului de or#anizare e%icienta5 repartizarea clara a %unctiilor5 participarea si munca in ec*ipa.

Or ent$re$ % nte(r$re$ n ec2 #$ $ * ec$ru nou $n($0$t

!re#atirea minima o,li#atorie a %iecarui nou an#ajat are ca o,iective : • cunoasterea si insusirea re#ulamentului de or#anizare interioara 9in cazul S0 privat$ cu personalitate juridica4/ normelor interne de %unctionare 9in cazul S0 din su,ordinea :7AS!1$ %ara personalitate juridica4$ precum si a metodolo#iei de or#anizare si %unctionare$ cu toate procedurile la care %ac re%erire SM;5 acordarea unei atetii deose,ite re#ulilor de prevenire a accidentelor si a tuturor situatiilor de a,uz asupra copilului 5

• • •

intele#erea relatiilor S0 cu celelalte servicii sociale si institutii din comunitate 5 cunoasterea atri,utiilor pro%esionale proprii si identi%icarea locului sau in cadrul ec*ipei 5 inte#rarea in ec*ipa S0.

&nca din prima zi de munca noul an#ajat va avea desemnat un cole# cu e+perienta 9cu rol de supervizare4$ care il va ajuta sa se adapteze cat mai ,ine e+i#entelor postului. :ate %iind comple+itatea activitatii intr/un S0 si #radul ridicat de stress se recomanda an#ajarea de pro,a pe o perioada de 3 luni. !erioada de pro,a este in esenta o perioada de evaluare a noului an#ajat din punct de vedere pro%esional si moral. .valuarea se %ace prin: / intocmirea unui raport de catre persoana desemnata pentru supervizarea noului an#ajat$ care apreciaza modul in care acesta realizeaza atri,utiile prevazute in %isa de post$ respecta re#ulamentul intern si se inte#reaza in ec*ipa interdisciplinara. &n raport se prezinta si modul in care persoana %ace %ata stresului si eventualelor situatii de ur#enta$ precum si o,servatii le#ate de pro%ilul psi*olo#ic 9se va cola,ora cu psi*olo#ul4. or#anizarea unui interviu$ la %inalul perioadei de pro,a.

/

!ersoana a%lata in perioada de pro,a are dreptul sa %ie in%ormata despre toate componentele evaluarii sale si despre criteriile minime o,li#atorii care tre,uie indeplinite pentru an#ajarea pe perioada nedeterminata.

St$b " t$te$ #er%on$"u"u
.ste recunoscut %aptul ca insta,ilitatea personalului compromite calitatea serviciului. 1um a%ecteaza pozitiv/ cultura or#anizationala/ continuitate/ cresterea calitatii serviciilor si a pre#atirii pro%esionale a mem,rilor ec*ipei/ motivatia salariala.

Mode" de or($n )$re e* c ent$
Se va evita modelul de or#anizare cu numeroase nivele ierar*ice pe verticala$ model care creeaza di%icultati de comunicare si %avorizeaza reducerea asumarii responsa,ilitati. :impotriva$ se recomanda promovarea orizontalitatii si reducerea pe cat posi,il a nivelelor intermediare. .ste su%icient un coordonator sa conduca intrea#a ec*ipa. =a %i rolul lui sa isi %ormeze ec*ipa in asa %el sa %unctioneze e%icient. 2u este nevoie de un nivel ierar*ic intermediar si de aceea putem spune ca modelul de or#anizare pe orizontala este adecvat S0.

Re#$rt )$re$ c"$r$ $ *unct "or

1oordonatorul S0 participa nemijlocit la intocmirea or#ani#ramei personalului si ela,oreaza %ise de post pentru tot personalul. Aceste documente se aduc la cunostinta an#ajatilor$ %iind o,li#atorie semnatura an#ajatului pe %isa sa de post. :e asemenea$ %iecare an#ajat cunoaste responsa,ilitatile speci%ice %iecarui mem,ru din ec*ipa.

P$rt c #$re$ % &unc$ n ec2 #$
!ersonalul este in%ormat$ consultat si antrenat in le#atura cu proiectarea/ implementarea sc*im,arilor structurale in centru. .c*ipa S0 tre,uie sa/i cuprinda pe toti pro%esionistii care lucreaza in centru si sa ai,a le#aturi ,ine de%inite cu pro%esionistii din serviciile complementare centrului. Se va evita constituirea de #rupuri pe pro%esii 9ec*ipa educatorilor$ a asistentilor sociali etc.4$ care ar crea dis%unctii in centru si pro,leme de coordonare.

St$nd$rdu" 2; Nu&$ru" % %tructur$ de #er%on$"
Nu&$ru" % %tructur$ de #er%on$" $"e %erv c u"u de t # re) dent $" %unt %$t %*$c$to$re #entru nde#" n re$ & % un $ce%tu $ n cond t o#t &e.

Standardul 2+ Formarea initiala si continua a personalului Resursele umane ale serviciului de tip rezidential au pregatirea corespunzatoare si a"ilitati de a lucra cu copiii si in ec ipa# 3ormarea initiala si continua a personalului este deose,it de importanta pentru %unctionarea corespunzatoare a S0 si realizarea drepturilor copiilor protejati de acesta. 1oordonatorul S0 tre,uie sa cunoasca legislatia in vigoare cu privire la formarea profesionala$ ce %urnizori de %ormare e+ista pe plan judetean si national$ care sunt nevoile de %ormare ale personalului si sa aplice corespunzator cerintele SM;. Mai jos sunt redate principalele acte normative care re#lementeaza actual %ormarea personalului si cateva repere din cadrul acestora pe care %urnizorul de servicii$ coordonatorul S0 si personalul acestuia tre,uie sa le cunoasca.
Legea nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala #revede ur&$to$re"e n do&en u" *or&$r #ro*e% on$"e,

 <na dintre atri,utiile Ministerului Muncii$ Solidaritatii Sociale si 3amiliei in domeniul asistentei sociale este de a ela,ora pro#rame de %ormare si per%ectionare a personalului din acest domeniu$ in cola,orare cu Ministerul .ducatiei si 1ercetarii$ Ministerul Sanatatii$ asociatiile pro%esionale si institutiile universitare5  &n domeniul asistentei sociale activeaza personal an#ajat si voluntari$ specialisti cu diverse cali%icari$ care au competente$ responsa,ilitati si atri,utii speci%ice domeniului de activitate.

 3ormele de realizare a %ormarii pro%esionale a adultilor sunt: a4 cursuri or#anizate de %urnizorii de %ormare pro%esionala5 .cupatiilor din 0omania$ precum si pentru competente pro%esionale comune mai multor ocupatii.375/2002 pentru aprobarea ordonantei uvernului nr.ilitatile lor de promovare sau de incadrare in munca$ precum si de cerintele de pe piata muncii si aspiratiile adultilor.  !ro#ramele de %ormare pro%esionala se or#anizeaza pentru ocupatiile cuprinse in 1lasi%icatia .aza ale adultilor$ de cerintelor posturilor pe care acestia le ocupa si de posi.  3ormarea pro%esionala a adultilor se or#anizeaza pentru initiere$ cali%icare$ per%ectionare$ specializare$ recali%icare. !rin cale %ormala se intele#e parcur#erea unui pro#ram or#anizat de un %urnizor de %ormare pro%esionala5 prin cale non/%ormala se intele#e practicarea unor activitati speci%ice direct la locul de munca sau autoinstruirea5 prin cale in%ormala se intele#e modalitatile de %ormare pro%esionala neinstitutionalizate$ nestructurate si neintentionate$ contact nesistematic cu di%erite surse ale campului socio/educational$ %amilie$ societate sau mediu pro%esional.andirea de noi competente pro%esionale.  &n cadrul %ormarii pro%esionale a adultilor %unctioneaza sistemul de credite trans%era. .andesc pe cale %ormala$ non/%ormala si in%ormala.ile si pe .  3ormarea pro%esionala a adultilor se or#anizeaza in mod distinct pe niveluri de pre#atire$ pro%esii$ ocupatii$ meserii si specialitati$ tinandu/se seama de nevoile an#ajatorilor$ de competentele de .!2"/2000 privind formarea profesionala a adultilor prevede urmatoarele:  1ompetentele pro%esionale se do.  3urnizorii de %ormare pro%esionala pot or#aniza pro#rame de %ormare pro%esionala %inalizate cu certi%icate de cali%icare sau a.solvire cu recunoastere nationala numai daca sunt autorizati in conditiile le#ii 9de catre comisiile de autorizare judetene$ respectiv a municipiului Bucuresti$ care au sediul la directiile de dialo# si solidaritate sociala4.aza acumularii acestora se poate atesta do.Legea nr.4 cursuri or#anizate de an#ajatori in cadrul unitatilor proprii5 c4 sta#ii de practica si specializare in unitati din tara sau strainatate5 d4 alte %orme de pre#atire pro%esionala prevazute de le#e.

area 1onsiliului 2ational de 3ormare !ro%esionala a Adultilor$ %urnizorii de %ormare pro%esionala pot propune pro#rame de %ormare pro%esionala pentru #rupari de ocupatii care permit %olosirea unei pro#rame de pre#atire comune in proportie de "(J5  !ro#ramele de %ormare pro%esionala se ela.lic sau privat5  3ormarea pro%esionala care o%era acces la cele cinci nivelurile de cali%icare in vi#oare sunt urmatoarele: I 2ivelul 1 / invatamantul o.  3urnizorii de %ormare pro%esionala pot %i si %ilialele acestora$ precum si centrele de %ormare pro%esionala %ara personalitate juridica$ in%iintate$ potrivit le#ii$ de persoane juridice de drept pu.oreaza in concordanta cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national$ apro.solvire.li#atiile dupa a.ate in conditiile re#lementarilor le#ale in vi#oare5  3urnizorii de %ormare pro%esionala neautorizati pot or#aniza pro#rame de %ormare pro%esionala %inalizate cu documente de a.'((/())3 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor *rdonantei %uvernului nr.solvire proprii$ care nu sunt insa certi%icate cu recunoastere nationala5 .+(.li#atoriu si initierea pro%esionala5 aceasta din urma %ie in cadrul invatamantului pro%esional prin scoala de ucenici$ %ie printr/un pro#ram de initiere pro%esionala in sistemul de %ormare pro%esionala a adultilor5 2ivelul 2 / invatamantul o. I I I I  &n situatii deose. Salariatii care$ la cererea an#ajatorului$ participa la pro#rame de %ormare pro%esionala pe o perioada de cel putin 3 luni$ inc*eie cu acesta acte aditionale la contractele individuale de munca$ prin care sunt sta.ite$ cu apro./())) privind formarea profesionala a adultilor #revede ur&$to$re"e. $otararea %uvernului &omaniei nr.ilite drepturile si o.li#atoriu si cali%icarea pro%esionala5 aceasta din urma %ie in cadrul invatamantului pro%esional prin scoala pro%esionala$ %ie prin pro#rame de %ormare pro%esionala in sistemul de %ormare pro%esionala a adultilor5 2ivelul 3 / invatamant liceal 9%iliera te*nolo#ica si vocationala4$ invatamant postliceal sau invatamant liceal si pro#rame de %ormare pro%esionala de specialitate in sistemul de %ormare pro%esionala a adultilor5 2ivelul 4 / %ormare te*nica postsecundara prin invatamant universitar5 2ivelul 5 / invatamant universitar si postuniversitar.

tinerii autorizarii sau in alte pro#rame de %ormare pro%esionala pe care le/a realizat5  .353/5.rdinul aduce modi%icari in ceea ce priveste cerintele pro#ramului de %ormare pro%esionala prevazut de Le#ea nr.4 resursele necesare des%asurarii pro#ramului de %ormare pro%esionala si c4 e+perienta %urnizorului de %ormare pro%esionala si rezultatele activitatii lui anterioare o.iectivele e+primate in competente pro%esionala ce urmeaza sa %ie do.4 1onditiile de acces5 c4 .3"5/2((2 : a4 :atele de identi%icare a pro#ramului de %ormare pro%esionala5 ..  !entru a %i autorizati$ %urnizorii de %ormare pro%esionala tre.202/200% pentru aprobarea metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor prevede urmatoarele:  1riteriile de evaluare a %urnizorilor de %ormare pro%esionala in vederea autorizarii au in vedere: a4 pro#ramul de %ormare pro%esionala$ .andite de %iecare persoana care urmeaza pro#ramul de %ormare pro%esionala$ in concordanta cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national5 d4 :urata de pre#atire / durata minima pentru pre#atirea teoretica si practica este de: i4 3 ( de ore pentru nivelul 1 de cali%icare5 ii4 "2( de ore pentru nivelul 2 si iii4 1.()( de ore pentru nivelul 35 activitatilor aplicative li se acorda cel putin doua treimi din durata totala a pro#ramului de %ormare5 e4 %4 #4 *4 i4 Locul de des%asurare5 3ormele de or#anizare a pro#ramului de %ormare pro%esionala5 !lanul de pre#atire5 2umarul de participanti / numarul ma+im de participanti pe #rupa este de 2) de persoane pentru pre#atirea teoretica si 14 persoane pentru pre#atirea practica5 !rocedura de evaluare a pro#ramului de %ormare pro%esionala / vizeaza continutul pro#ramului$ modul de des%asurare a procesului de %ormare$ prestatia %ormatorilor si aspectele or#anizatorice5 se realizeaza de catre participanti cel putin la s%arsitul pro#ramului5 !ro#rama de pre#atire5 j4 84 Modalitatile de evaluare a participantilor la pro#ramul de %ormare pro%esionala.#rdinul ministrului muncii$ solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr.uie sa %aca dovada ca realizeaza pro#ramele de %ormare pro%esionala cu %ormatori care au pro%ilul sau .

uie or#anizat de :7AS!1/ . &n primul rand este necesar ca %iecare an#ajat al S0$ inclusiv coordonatorul$ sa participe la un curs de pre#atire pe tema aplicarii SM.utii pro%esionale similare.!A a caror pro#rame de %ormare sunt avizate de Autoritatea 2ationala pentru !rotectia :repturilor 1opilului$ iar in perspectiva centre de %ormare re#ionale in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului4 / dar este evident ca la proiectarea acestui curs tre. 1ursurile de %ormare permanenta de care anual tre.ene%icieze personalul S0 vor a.4 si din domeniul sanatatii 9cursurile derulate prin 1entrul 2ational de !er%ectionare !ostuniversitara a medicilor$ %armacistilor$ altui personal cu studii superioare si asistentilor medicali4. 8evoile de formare pot %i: / nevoi recunoscute de an#ajati$ care intampina di%icultati in anumite activitati sau care doresc sa invete mai multe te*nici sau sa isi im.aza materiala necesara pentru des%asurarea pro#ramului de %ormare pro%esionala$ care poate %i detinuta in proprietate sau concesionata$ inc*iriata$ do.3482' 2>>9 -otodata tre.uie sa isi aduca contri.at in materie4 si pre#atirea de specialitate corespunzatoare pro#ramei de pre#atire5  -ot pentru autorizare$ %urnizorii de %ormare pro%esionala tre.orda$ pe lan#a standarde si implicatiile practice ale acestora$ alte teme care corespund nevoilor an#ajatilor.unatateasca stilul de lucru 5 .ste de pre%erat sa se or#anizeze cursuri re#ionale sau interjudetene pentru coordonatorii S0$ deoarece numarul de coordonatori dintr/un judet este mic si nu justi%ica or#anizarea unui curs local. .ru al personalului actele normative din domeniul educational 9per%ectionari$ specializari$ cursuri post/ universitare$ mastere$ doctorate s.utia :7AS!1$ prin persoana/ persoanele care cunosc standardele 9care au participat la sesiunile de diseminare a standardelor or#anizate de Autoritatea 2ationala pentru !rotectia :repturilor 1opilului4.uie sa . in acest tip de serviciu.uie sa %aca dovada ca dispun de . Hot$r$re$ Guvernu"u Ro&$n e nr.a.ul de e+perienta si comunicarea intre specialisti cu atri. &n plus$ orice activitate de %ormare re#ionala sau interjudeteana %avorizeaza sc*im.!A sau un %urnizor de %ormare 9de re#ula .specialitatea corespunzatoare pro#ramei de pre#atire$ iar din anul 2(1($ cu %ormatori care au pre#atirea peda#o#ica speci%ica %ormarii pro%esionale a adultilor 9respectiv au parcurs o pro#rama de %ormare de %ormatori corespunzatoare standardului ocupational apro. 1ursul tre.andita prin parteneriat ori alte %orme pe durata pro#ramului de %ormare pro%esionala.uie luate in considerare si adecvat %iecarui mem.

uzului$ ne#lijarii si e+ploatarii copilului5 Acordarea de sprijin individualizat si personalizat5 . &n vederea asi#urarii accesului la in%ormatie specializata$ in incinta 1M 9de pre%erat in sala de reuniuni a ec*ipei4 se recomanda or#anizarea unui punct de in%omare cu o mica . Aspecte pe care tre.uri de e+perienta si la retele pro%esionale / pentru a %i la curent cu noutatile in acest domeniu de activitate.!A va incuraja si %acilita participarea specialistilor la seminarii$ sc*im. <n raport scris cu privire la nevoile de %ormare ale an#ajatilor va %i redactat semestrial de coordonatorul de centru si va %i pus la dispozitia :7AS!1/ .li#atia asi#urarii resurselor pentru %ormare / minimum 42 de ore anual. .uie sa ai. / Analiza nevoilor de %ormare tre.unatatirea competentelor personalului5 nevoi considerate prioritare de :7AS!1 sau de Autoritatea 2ationala pentru !rotectia :repturilor 1opilului$ in urma modi%icarii strate#iilor si a planurilor de actiune 9%iresti atat pentru un sistem a%lat inca in plina re%orma$ cat si pentru un sistem in ec*ili.!A$ care are o. :7AS!1/ .uie sa se insiste in pro#ramele de %ormare a personalului S0: • • • • • • • 1omunicare5 Munca in ec*ipa5 .lemente de peda#o#ie5 !revenirea a.l va promova o atitudine pozitiva %ata de invatarea permanenta si isi va incuraja ec*ipa sa recunoasca di%icultatile 9inerente intr/un ast%el de serviciu4 cu care se con%runta in relatia cu cazuri atat de di%erite si de comple+e si sa doreasca sa isi per%ectioneze modul de lucru.ru$ care insa isi propune cresterea continua a calitatii4.a un caracter continuu$ %iind una dintre prioritatile coordonatorului de centru care constientizeaza importanta calitatii resurselor umane.i.lioteca de specialitate si cu un calculator conectat la internet.tapele in dezvoltarea copilului5 !si*olo#ia copilului5 ./ nevoi rezultate in urma autoevaluarii sau evaluarii e+terne a activitatii si a proiectului institutional$ care pot evidentia o serie de dis%unctionalitati la remedierea carora se poate ajun#e prin im. .il ca %ormarea permanenta anuala sa includa mai multe sesiuni de durata scurta 9o zi sau 1 K zile4 pentru a nu a%ecta %unctionarea centrului$ dat %iind ca acest serviciu are un numar relativ mic de an#ajati.ste recomanda.

1or&$re$ vo"unt$r "or 1ola. / / / / 3ormarea voluntarilor cuprinde minimum 14 ore si se des%asoara inainte de inceperea activitatii.ilirea cerintelor$ a competentelor si calitatilor necesare pentru pro#ramul respectiv 9o analiza a postului ca si in cazul selectiei personalului4 si dupa veri%icarea modului in care persoanele doritoare sa lucreze ca voluntari indeplinesc conditiile de sanatate$ moralitate si sunt capa. Activitatea voluntara tre.iectivele si principiile de %unctionare ale S0$ Se realizeaza o di%erentiere clara intre %unctiile si atri.ilizari$ 1ordonarea si supervizarea activitatii voluntarilor se %ace de catre mem. An#ajarea de voluntari se %ace in con%ormitate cu prevederile Le#ii =oluntariatului$ prin inc*eierea unui contract de voluntariat.• • !re#atirea pentru viata independenta5 Mana#ement %inanciar. Munca voluntara va %i evaluata periodic pe parcursul pro#ramului si .orarea cu voluntarii este considerata oportuna atat pentru im.unatatirea rezultatelor !&!.o#atirea pro#ramelor derulate de S0$ cat si pentru desc*iderea centrului catre comunitate.une intre personal si voluntari.il o.iectivele operationale ale pro#ramului de voluntariat$ rezultatele dorite si tipurile de activitati avand in vedere incadrarea lor in misiunea$ o.uie la im.ile sa %aca %ata cu succes pro#ramului. !entru ca un pro#ram de voluntariat sa %ie de calitate este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii: / se sta. Acest pro#ram de %ormare poate %i or#anizat cu resursele proprii ale S0 si se a+eaza pe cunoasterea si respectarea re#ulamentului intern al centrului$ prevenirea accidentelor si a a.ilesc in preala.uie sa %ie complementara activitatilor des%asurate in S0 si sa contri.ri ai ec*ipei de personal$ nominalizati de coordonatorul S0 inainte de inceperea pro#ramului de voluntariat$ =oluntarii tre.utiile voluntarilor si cele ale personalului$ ast%el incat sa nu se creeze con%uzii$ suprapuneri de rol sau deresponsa. 1oordonatorul S0 se va preocupa de crearea si mentinerea unor relatii %oarte .uie sa respecte si sa promoveze principiile etice si ale muncii in ec*ipa si sa asi#ure con%identialitatea$ Selectia voluntarilor se %ace dupa sta.uzului si interventia in caz de ur#enta 9primul ajutor4.

ilitatii ca an#ajatii sa/si poata des%asura activitatea in con%ormitate cu %isa postului$ cu ma+imum de e%icienta posi. 6Supervizarea este principala modalitate prin care un supervizor desemnat de or#anizatie autorizeaza activitatea individuala si colectiva a personalului si asi#ura respectarea standardelor de calitate.este in primul rand in Standardul 2' se re%era la o metoda .la %inalul acestuia$ tinandu/se cont de #radul de satis%actie a .alternului$ de a/l #*ida sau sprijini atunci cand este nevoie etc.orare5  Ameliorarea calitatii muncii si$ in acelasi timp$ a #radului de satis%actie in munca5  Analiza limitelor personale si structurale$ ale competentelor$ sarcinilor care tre. :eseori este con%undata sau limitata la indatorirea se%ului ierar*ic de a suprave#*ea activitatea su. .ari$ ac*izitii care au drept rezultat ameliorarea conditiilor de munca in sensul cresterii e%icientei si satis%actiei personalului.ene%iciarilor$ a personalului si a voluntarilor.uie inteles ce inseamna supervizarea. &nsa supervizarea despre care se vor. &nteractiunea pro%esionala care are loc in procesul supervizarii se . 2ucleul procesului de supervizare il constituie reuniunile periodice or#anizate dintre supervizor si supervizat9i4.iectivele supervizarii sunt urmatoarele:  Ameliorarea transparentei si a intele#erii sarcinilor si actiunilor proprii in cadrul or#anizatiei si an a%ara acesteia5  1resterea capacitatii de actiune in propriul domeniu pro%esional$ ca si a potentialului de conduita autonoma si de cola.: Supervizare Serviciul de tip rezidential dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane! care permite functionarea sa la randament optim# &n primul rand tre.uie indeplinite$ a.iectivul este crearea posi.leme sau con%licte.ilitatilor5  &denti%icarea si reprezentarea propriei pozitii si a capacitatii de interventie in cadrul unor pro. !ersoana supervizata este participant activ la acest proces interactiv6 9Bro>n si Bourne4..urn/out4 si care este realizata de specialisti in acest domeniu. Supervizarea este un proces dinamic$ care presupune sc*im. . Standardul 2.ila.azeaza pe: con%runtarea unor motivatii constiente si inconstiente ale tuturor celor implicati$ con%runtarea unor istorii personale di%erite$ a sarcinilor or#anizatiilor din care provin$ a scopurilor acestora.. .ine de%inita pentru sprijinirea pro%esionistilor care lucreaza direct cu clientii in #eneral cu scopul de a evita sau ameliora e%ectele sindromului de epuizare pro%esionala 9.

ila in cazul oricarui serviciu care presupune o relationare directa cu clientul$ deci si in cadrul S0.ste de pre%erat ca acest supervizor sa %ie un specialist cu studii superioare de specialitate an#ajat al :7AS!1/ .!A.orarea si aplicarea !&!$ pentru a/si im.ste practic un drept al specialistului de a cere si primi sprijin pentru rezolvarea pro. &n munca sociala centrata pe %amilie este necesar ca responsa. .lemelor pro%esionale sau provocate de stress/ul pro%esional.ilul de caz si educatorul care lucreaza direct cu mamele si copiii lor sa . D * cu"t$te$ #entru %u#erv )or con%t$ n nde#" n re$ unor ro"ur d ver%e c$re %$ %#r 0 ne re%#on%$b " de c$)' &$n$(er de c$)' #er%on$"u" %$ &unce$%c$ e* c ent+ #urt$nd n $ce"$% t &# r$%#undere$ #entru re)u"t$te % ducere$ "$ nde#" n re $ & % un SR. Se b$)e$)$ #e e!#er ent$ % e!#ert )$ #er%on$"$ $ #er%o$ne %u#erv )$te.ene%icieze de supervizare din partea unui specialist din e+terior$ pentru a %i consiliat in ela.unatati metodele de lucru si pentru a depasi situatiile di%icile in relatia cu clientul sau/ si starile de stress inerente unui loc de munca in care se 6trateaza6 drame umane.li#atorie nominalizarea unui supervizor pentru activitatea asistentilor sociali/ educatorilor si relatia acestora cu mama$ copilul si %amilia. In $ce"$% t &#+ DGASPC' OPA bene* c $)$ n ur&$ de%e&n$r unu %u#erv )or #entru SR+ deo$rece #o$te $% (ur$ conducere$ % ev$"u$re$+ #recu& % ev t$re$ ru"$0u"u de #er%on$". Supervizarea este considerata o componenta c*eie a #estiunii de calitate a resurselor umane$ %iind indispensa. .S0 dispune de un sistem activ de supervizare a resurselor umane care permite %unctionarea sa la nivel optim. . Ce *$c %u#erv )or ? / / / / / / / / / S#r 0 n$ % *or&e$)$ #er%on$"u" c$re %e ocu#$ de &$n$(e&entu" de c$) Conduc % coordone$)$ $ct v t$t "e d n c$dru" #ro(r$&u"u Ev$"ue$)$ #er*or&$nt$ $n($0$t "or+ e* c ent$ #ro(r$&u"u % re)u"t$te"e #entru *$& " "e bene* c $re Contr bu e "$ e"$bor$re$ de #o" t c % #unere$ $ce%tor$ n #r$ct c$ Ge%t one$)$ #ro(r$&e A% (ur$ co&un c$re % *eedb$c@ St$b "e%c re"$t de co"$bor$re Ne(oc $)$ $cordur ntre or($n )$t '% %te&e Interv n n re)o"v$re$ de #rob"e&e #entru con%o" d$re$ % %te&u"u de %erv c #entru co# % *$& " .ste o.

izui$ de incredere$ sa acorzi atentie amanuntelor si sa te concentrezi pe rezultate. 1ompetente de coordonare c.Competentele supervizorului -Coo@e % McM$2on+ 2>>2. 1ompetente de dezvoltare 1 ec$re d ntre $ce%te do&en $re $nu& te c$r$cter %t c $%oc $te. b. &ompetente de conducere !rintre acestea se numara caracterul *otarat si orientat spre realizarea sarcinii$ la care se adau#a un stil directiv de supervizare iar o. !rintr/un comportament %le+i. &ata cateva a. Supervizorul este un om de incredere atunci cand atat personalul$ cat si or#anizatia in sine pot avea incredere si se pot . &ompetente de relationare !entru a %i e%icienti in rolul lor$ supervizorii tre. E! %t$ #$tru do&en de co&#etent$ e%ent $"e #entru %u#erv )oru" d n % %te&u" de #rotect e $ *$& " e % co# "u"u .aza pe el. Supervizorul este raspunzator atat in %ata unuia cat si a celuilalt si e+ista momente in care cele doua par in con%lict. :aca supervizorul demonstreaza asemenea a.. a. &ompetente de coordonare Alte competente necesare realizarii unei supervizari e%iciente sunt cele de coordonare. a.are ale pro#ramului si ale or#anizatiei ca intre#.uie sa posede competente de relationare mani%estate in interactiunea lor cotidiana cu an#ajatii.iectivul este initierea actiunii.ilitatea si mani%estarea unui stil suportiv de supervizare. . 1ompetente de relationare . !rintre acestea se re#asesc: sa %ii un om pe care ceilalti sa se poata .iroului respectiv.ilitati din aceasta cate#orie: capacitatea empatica$ #rija$ %le+i. c. 1and personalului i se permite sa realizeze aceasta latura$ supervizorul %aciliteaza si construieste ec*ipe in cadrul departamentului/ .leme le#ate de rolul supervizorului: nevoile personalului si cele ale or#anizatiei pot sa nu coincida.il$ el poate raspunde cerintelor impuse atat de rolul sau in continua sc*im. S$ "e $n$" )$& #e * ec$re &$ nt$ %e#$r$t % $#o c$ #e un ntre( c$ %$ vede& ut " t$te$ $nu& tor c$r$cter %t c d n * ec$re c$te(or e de co&#etente n re$" )$re$ une %u#erv )$r e* c ente n % %te&u" de #rotect e centr$t #e *$& " e. 1ompetente de orientare d. Aici pot apare anumite pro.are cat si de rolurile in sc*im. Supervizorul constituie un model de rol pentru an#ajati.ilitati$ personalul poate ast%el percepe latura 6mai umana6 a personalitatii acestuia precum si sprijinul si preocuparea lui %ata de e%orturile an#ajatilor.

<tilizarea acestora in supervizare inseamna orientarea spre sc*im. .orare si indrazneala politica.il de interactiune cu alte servicii din sistemul de asistenta sociala si de protectie a copilului si sa cola.l tre. -oate a.ila $ care nu poate %i caracterizata doar printr/un re#ulament intern. d.lu de elemente interdependente$ in permanenta interactiune .oreze cu acestea. -re.A avea un stil directiv inseamna a actiona spre realizarea unui o.orarea de acorduri si plani%icarea comunitara. Adaptandu/ne tendintelor actuale$ in mana#ementul or#anizatiei se utilizeaza tot mai mult notiunea de ?proiect institutional@.a o 6viziune unitara6 si a.ilitatile mentionate mai sus sunt esentiale in supervizare.il oricarei structuri/ or#anizatii.orarea de proiecte. <2 !0. Acesta este nivelul in care supervizorul se con%runta cu ima#inea de ansam.uie sa %ie capa. !roiectul institutional : • este un sistem viu$ comple+$ constituit dintr/un ansam.lu: cola.il sa/si e+prime propria viziune despre ec*ipa dar si sa prezinte personalului perspectiva or#anizatiei.li#a la dezvoltarea competentelor din aceste patru domenii. Motivul pentru care este di%icil sa devii un supervizor e%icient rezida in %aptul ca e%icienta o.uie sa %ie capa. &n concluzie$ un supervizor e%icient$ tre.iectivele$ activitatile si resursele pe care le antreneaza or#anizatia / in cazul nostru S0 / pentru a %unctiona in con%ormitate cu standardele minime de calitate.ste un termen #eneric$ aplica. Acestea implica creativitate$ asumarea de riscuri$ caracter novator$ spirit de cola.are / in cadrul propriului departament/ . :.uie sa ai.iectiv$ a unui rezultat dorit. . &ompetente de dezvoltare <ltima cate#orie de competente necesare supervizarii e%iciente o constituie competentele de dezvoltare. Mentionam ca termenul ? institutional @ nu are nici o le#atura cu notiunea de institutie in sine$ cu atat mai putin cu vec*iul tip de institutie rezidentiala. 1.L !entru ca S0 / ca serviciu de calitate pentru copil / este o or#anizatie dinamica si %le+i. Standardul /Proiectul institutional 'oordonatorul se asigura ca serviciul de tip rezidential functioneaza in acord cu un proiect institutional intocmit in "aza prevederilor SM7 prezente si a nevoilor specifice ale copiilor care sunt protejati in serviciul respectiv# !roiectul institutional este un document scris care descrie misiunea$ o.irou si/ sau in cadrul 1M pentru care lucreaza.&.ilitatea de a o e+prima atat %ata de personal si superiori cat si %ata de comunitate.1. 1onducerea poate implica evaluarea pro#ramelor$ aprecierea per%ormantelor$ supervizarea personalului si ela.orarea intre serviciile comunitare$ ela.

!entru a aplica standardele minime de calitate la nivelul %iecarui S0 in parte se redacteaza un proiect institutional$ care respecta componentele documentului de re%erinta.• evolueaza spre un scop %inal sta.ilit in con%ormitate cu o.lemele comunitatii.sisteme$ care prezinta aceleasi caracteristici. .ilitati si actiuni pro#ramate le#ate de o lo#ica a %inalitatii.ene%iciari directi si/sau indirecti$ de e+emplu copii rezidenti si parintii acestora4 si asupra celorlalti parteneri participanti la proiect • din prisma e%icientei cu care cele patru cate#orii de resurse 9umane$ materiale$ documentare$ %inanciare4 au %ost #estionate.aza derularii activitatilor care vizeaza atin#erea obiectivelor.uri permanente 9institutii si or#anizatii partenere$ comunitatea in ansam. !roiectul se %inalizeaza cu rezultate evalua.arii$ un proces creativ si %ormativ.: a4 de%initia$ .arii$ al dinamicii activitatii / totul in . !roiectul institutional    .ste caracterizat de conte+tul in care se des%asoara si de %inalitatea sa.    Aceste proiecte sunt suportul inovatiei$ al sc*im. Ast%el$ proiectul institutional va contine urmatoarele capitole$ nominalizate in SM. !oate %i divizat in mai multe su.lul ei4. &n viata unui proiect sunt antrenate in primul rand resurse 9umane$ materiale$ documentare$ %inanciare4 a%late la .ste desc*is catre alte sisteme e+terioare cu care are sc*im.iectivele centrului$ cu strate#ia sa de dezvoltare$ dar si cu conte+tul in care se des%asoara$ cu nevoile si pro. Are propriile sale re#uli si mecanisme de adaptare la lumea e+terioara.4 misiunea$ c4 principiile$ . 0eprezinta un element al sc*im.licului pe care il reprezinta si al carui interese le promoveaza. 2u poate %i redus la o succesiune de responsa.licului tinta 9.ile • din prisma impactului activitatilor asupra pu.ene%iciul pu.

li#atorii6..lic sau privat4 este compati. .iectivele de dezvoltare institutionala$ e4 activitatile$ %4 clientii si nevoile speci%ice ale acestora$ #4 resursele umane$ materiale si %inanciare disponi. in conte+tul speci%ic al serviciului respectiv. :atele statistice si nevoile reale ale .$ care pe parcurs va evolua catre o depasire calitativa a conditiilor 6minime o. !revederile SM.leme initiale de neconcordanta sau de nerespectare a standardelor. / / =azut din perspectiva SM.lema intr'un timp determinat si specificat( pentru %iecare o.lemele 9care sunt standardele care nu sunt indeplinite corespunzator45 se sta. Se construieste ast%el$ de la inceput$ o 6cultura institutionala6 .ile si potentiale$ e4 relatiile de parteneriat in comunitate.ila sa asi#ure indeplinirea misiunii.ilirea o.$ proiectul institutional este alcatuit din mai multe su.orarii proiectului5 se identi%ica pro.d4 o.ilesc o. sunt relativ usor de transpus in te+tul proiectului$ %iindca nu e+ista pro.ilitatea acestui proiect cu strate#ia judeteana sau locala in domeniul protectiei drepturilor copilului.azata pe SM. $n cazul infiintarii unui nou serviciu rezidential $ proiectul institutional al acestui serviciu tre.iectivelor de dezvoltare institutionala si a activitatilor$ ec*ipa parcur#e urmatoarele etape : / / / evalueaza situatia la momentul ela.proiecte$ care interactioneaza si se completeaza reciproc$ ast%el incat sa tinda$ ca ansam.iectiv se propun activitatile concrete ce vor %i realizate$ calendarul$ se nominalizeaza resursele umane$ resursele materiale$ documentare si %inanciare 5 se estimeaza rezultatele si momentele de evaluare. &n sta.li#a %urnizorul de servicii sa prevada intr/un proiect de S0 toate componentele le#ate de conditiile de locuit$ educatie$ in#rijire$ socializare$ sa intocmeasca o or#ani#rama corespunzatoare si o structura pluripro%esionala a ec*ipei capa.uie conceput din perspectiva SM.+istenta standardelor apro.iectivele operationale 9ast%el incat prin proiectul institutional sa se ajun#a la respectarea tuturor standardelor$ intervenind asupra situatiilor pro.ate prin ordin o. <n aspect deose.lu$ catre aplicarea SM.it de important %ara de care nu poate %i propusa in%iintarea unui nou S0 9pu.

are tre.iectiv de sc*im.ora si pune in practica un proiect institutional. :ialo#ul intre actorii comunitari si complementaritatea strate#iilor si planurilor de actiune la nivel judetean si local sunt conditii %undamentale pentru a ela. !entru a reduce cat mai mult rezistenta la sc*im. &n acelasi timp$ proiectul de sc*im. :ezvoltarea unei viziuni asupra viitorului S0 poate ajuta la mo. $n cazul unui SR deja functional$ care tre.lului centrului$ ci pentru %iecare componenta in parte$ intr/o maniera operationala si pe intelesul %iecarui mem.uie sa %ie intotdeauna clar de%inite$ si aceasta nu doar la nivelul ansam.arii.iectul proiectului de sc*im. Aceasta evaluare se %ace pe toate ariile de interes ale standardului$ urmarindu/se indeplinirea indicatorilor. 1omponentele la care s/au identi%icat pro. In " ter$tur$ de %#ec $" t$te %e $* r&$ c$ to$t$ d * cu"t$te$ *unct e &$n$(er $"e %e #o$te % ntet )$ n ur&$to$re$ #ro#o) t e: 6Pentru $ $t n(e un ob ect v+ trebu e &$ nt$ %$ " $ 6. <n rol important il au activitatile de %ormare$ de alt%el o.iectivele de sc*im. A avea cu adevarat un o.ru al ec*ipei.are$ este necesar ca ela.proiecte6 prin care centrul va ajun#e intr/ un timp determinat la respectarea in totalitate a SM.$ proiectul institutional devine un proiect de promovare a sc*im.uie sa insoteasca orice sc*im.orarea proiectului institutional adaptat standardelor sa se %aca cu antrenarea personalului$ in conditii de comunicare si transparenta.iectiv este la %el perceput nu doar de coordonator$ ci de toti mem.lemelor$ cat si pe proiectarea viitorului serviciului.are in proiectul institutional. 7estiunea sc*im.are intr/un proiect institutional inseamna ca acest o.estima pe celelalte$ care %unctionau corespunzator in momentul evaluarii initiale$ dar care se puteau modi%ica..li#atorii si mentionate in standarde$ care tre.arii este unul din rolurile majore ale mana#ementului$ luarea deciziilor se centreaza atat pe rezolvarea pro. 2valuarea si reevaluarea proiectului institutional !roiectul institutional este evaluat/ reevaluat cel putin o data pe an$ pentru a aprecia #radul de respectare a standardelor de calitate.ilizarea si motivarea personalului. &ntr/o or#anizatie o.rii ec*ipei$ de la psi*olo# la paznic.comunitatii ar#umenteaza nevoia de creare a unui serviciu$ inclusiv a unui S0 modern$ de e+emplu casa de tip %amilial.uie sa se incadreze in cerintele SM.are pe parcursul anului$ dar %ara a le su. Se va acorda o atentie particulara acelor componente care au %acut o. .iectul unor 6su.leme %ac o.are a%ecteaza 6cultura or#anizationala6 deja e+istenta$ dezlantuind atat %orte de sprijin$ cat si %orte de rezistenta din partea personalului.

1oordonatorul S0 desemneaza un raportor intern care va consemna discutiile si opiniile.uie la valorizarea personalului a%lat in su. Standardul /1: Managementul comunicarii si informatiei Serviciul de tip rezidential cola"oreaza permanent cu profesionistii! autoritatile administratiei locale si alte servicii pentru copil si familie din comunitate si totodata promoveaza munca in ec ipa atat in interiorul! cat si in e&teriorul sau# 1oordonatorul S0 tre.ite 9reclamatii$ dis%unctionalitati #rave4 se realizeaza evaluari e+terne.ene%iciari 9copii$ parinti4.orat si$ dupa caz$ 1/2 reprezentanti ai .arii si stimularea participarii la sc*im.ru al personalului5 .isnuit o evaluare interna$ dar pentru licentierea serviciului sau in situatii deose. &n a.unatatirea activitatii.ordarea temelor de discutie se vor evidentia: • • aspectele pozitive 9orice evaluare centrata pe punctele %orte$ inclusiv la o or#anizatie$ are un important rol suportiv pentru toti mem.rilor ec*ipei5 documentele interne ale S05 %ise de e+primare a opiniei completate de .are5 cunoasterea rolului %iecarui mem.rilor ec*ipei asupra evolutiei proiectului institutional5 dez. • La reuniunea de evaluare anuala vor participa mem.ene%iciarilor 9tineri si/sau reprezentanti le#ali4.. !rocesul de evaluare interna se .uie sa aplice o strate#ie de comunicare interna care contri.azeaza pe : / / / rapoartele de activitate si %isele de auto/evaluare ale mem.valuarea anuala este in mod o.rii ec*ipei$ un reprezentant al :7AS!1$ mana#erii de caz cu care s/a cola.ordinea sa si permite: / / / / in%ormarea tuturor mem.rii ec*ipei45 di%icultatile intampinate si cum ar putea %i ele depasite 9prin demersuri interne. care tin de mana#ementul S0$ de metodolo#ia de or#anizare si %unctionare$ de rolul personalului si prin demersuri externe$ care sunt in aria de competenta a directiei$ a autoritatilor locale/ judetene5 propuneri pentru im.aterea temelor de interes pentru personal si S05 intele#erea sc*im.

Se reco&$nd$ or($n )$re$ unor nt$"n r de "ucru #er od ce $"e #er%on$"u"u du#$ cu& ur&e$)$.ilitati/actiuni pentru saptamana care urmeaza5 .4 lunar$ in situatia S0 a%late in aceeasi locatie si su.4$ discutii in #rup sau individuale$ raspunsuri directe sau in scris s.ordinea unui %urnizor de servicii / aceste intalniri tre. Standardul /2: Managementul resurselor umane 'oordonatorul serviciului de tip rezidential se asigura ca intregul personal este calificat si pregatit corespunzator! constient de responsa"ilitatile care ii revin prin fisa postului si capa"il sa lucreze in ec ipa# !ersonalul S0 tre./ evaluarea activitatilor individuale si de ec*ipa.oratori$ personal de conducere din cadrul %urnizorului de servicii s.a. Co&un c$re$ ntern$ re#re) nt$ un & 0"oc #r n c$re #er%on$"u" e%te &ot v$t % e%te "$ curent cu to$te $%#ecte"e #r v nd or($n )$re$ % *unct on$re$ SR. a4 Saptamanal$ cu intre#ul personal al S0/ se poate %i+a o anumita zi si ora din saptamana$ se pot des%asura si in prezenta unor invitati 9pro%esionisti cola.ale si scrise 9care contin in%ormatii transmise de %urnizorul de servicii$ :7AS!1$ sau solicitari e+prese re%eritoare la des%asurarea unor activitati etc.lul lor$ se poate reorienta activitatea si speci%icul 9in %unctie de necesitati$ le#islatie etc.lul S0$ dar si pentru %iecare S0 in parte5 &n a%ara intalnirilor de lucru periodice$ coordonatorul S0 mentine le#atura permanenta cu personalul a%lat in conducerea sa: se pot utiliza anunturi ver.uie pre#atite$ %iind precedate de o serie de reuniuni re%eritoare la evaluarea activitatii$ inclusiv a personalului5 cu aceasta ocazie se pot discuta aspecte le#ate de or#anizarea si %unctionarea S0 in ansam.a.serve$ sa recunoasca si sa incurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului5 sa accepte si sa stie cum sa accepte unele incalcari ale re#ulilor din S0 din partea copilului5 sa intelea#a #reselile copilului$ modul sau de reactie si de comportament5 .4 pentru ansam.uie sa indeplineasca o serie de cerinte$ cum ar %i: • • • • sa stie sa/si controleze emotiile in %ata copilului5 sa o.loc$ case de tip %amilial a%late in acelasi areal4 / cu aceasta ocazie se pot discuta aspecte le#ate de %ormarea pro%esionala$ teme de interes pro%esional5 c4 semestrial cu personalul tuturor S0 a%late in su.45 cu aceasta ocazie se discuta de re#ula aspecte le#ate de evenimentele din ultima saptamana si se sta. acelasi coordonator 9de e+emplu$ apartamente a%late in acelasi .ilesc responsa.

uie clar precizate: numele pro%esionistilor$ institutia din care provin$ pro%esia si %unctia acestora$ responsa.il sa ne#ocieze si sa o%ere recompense copilului5 sa stie cum sa %ormeze la copil simtul responsa.ale ca este permanent alaturi de el5 sa %ie capa. <na din sarcinile esentiale ale coordonatorului S0 este de a promova si sustine munca in ec*ipa.e in%ormatii despre %iecare copil 9de e+emplu$ redactarea rapoartelor de tura intr/un caiet unic$ reuniuni zilnice de lucru45  in activitatile cu ceilalti pro%esionisti / de e+emplu$ relatia de cola.orarii cu alti pro%esionisti. Munca in ec*ipa este o conditie de .uie sa/si cunoasca atri.ale si non/ver.uie sa participe la reuniunile educatorilor$ la activitatile curente cu copiii$ poate consilia educatorii in le#atura cu dezvoltarea relatiilor cu %amilia copilului etc.oreze permanent si sa sc*im. !entru ca munca in ec*ipa sa se realizeze cu randament optim$ %iecare mem.ilite intr/un plan$ de e+emplu in cazul ec*ipelor interinstitutionale$ cand tre.uie sa/si dezvolte un sistem coerent de cunoastere a opiniei personalului$ sa asi#ure un climat de comunicare permanenta si de incredere$ ast%el incat pro%esionistii sa poata participa in mod concret la %unctionarea S0. &n acest scop$ este de dorit ca personalul sa %ie cat mai implicat in procesul decizional in ceea ce priveste evolutia S0 surprinsa ast%el realist de proiectul institutional.ru al personalului tre. 1oordonatorul tre.orare dintre educatori si asistentul social5 acesta din urma tre.ileasca limite in relatia cu copilul si cum sa le %aca acceptate de acesta etc.uie sa urmeze niste ri#ori presta.ilitatile concrete in ec*ipa constituita$ calendarul intalnirilor etc. Munca de ec*ipa se re%lecta:  in activitatile directe cu copiii / educatorii care lucreaza in ture la aceeasi #rupa de copii tre.5 &n anumite situatii munca in ec*ipa tre.il sa sta.utiile$ sa le puna in practica in mod adecvat$ dar in acelasi timp sa constientizeze atat limitele interventiei sale$ cat si necesitatea cola.uie sa cola.• • • • • sa nu judece sau sa etic*eteze copilul5 sa %ie capa.aza pentru e%icienta activitatii in S0$ deoarece numai asa se pot realiza in#rijirea individualizata si personalizata a copilului$ precum si reinte#rarea sau inte#rarea in %amilie ori$ dupa caz$ inte#rarea sociopro%esionala. .ilitatii$ de asumare a consecintelor %aptelor sale5 sa transmita copilului prin mesaje ver.

rii poarta multe discutii si toata lumea participa. an#ajament d.solut necesare urmatoarele elemente: a. 1and se trece la actiune$ se %ormuleaza si se accepta sarcini clare.rii #rupului sa %ie nominalizati pentru a deveni o ec*ipa.ordare comune pentru care se considera reciproc responsa. Mem. 1onducatorul nu domina ec*ipa si nici nu i se supune %ara rost.iective comune sau un motiv pentru a lucra impreuna.rii #rupului isi vor de%ini pentru inceput scopul .. Mem. 1riticile sunt constructive si nu creeaza discon%ort5 nu se %ac atacuri la persoana.rii$ inclusiv conducatorul$ sunt loiali unii altora. Mem. )cop comun !ersoanele tre. .a o.iectivele #enerale si speci%ice$ precum si sarcinile ec*ipei si le accepta.rii ec*ipei se ajuta intotdeauna. Ast%el$ pentru a deveni ec*ipa mem.ilitate a.azeaza unii pe ceilalti.ilitati complementare dedicate unui scop comun$ acelorasi cerinte de per%ormanta si unor metode de a. scop comun .rii au deplina incredere reciproca si se . Mem. interdependenta c. Mem. :ar nu este su%icient ca mem.C$r$cter %t c "e de$"e $"e ec2 #e e* c ente • • • • • • • • • Atmos%era din #rup este lipsita de %ormalism$ pozitiva si rela+ata. 1on%orm de%initiei lui Matzen.rii #rupului intele# clar o.ac* si Smit* 91''34$ ec*ipa este ? un #rup restrans de persoane cu a. Sunt a. responsa.uie sa ai. :eciziile se iau prin consens 9e+ista un acord #eneral clar si toata lumea e dispusa sa/ l respecte4 iar dezacordurile se discuta.amenii se asculta unii pe altii5 se e+prima toate punctele de vedere5 e+ista o atmos%era suportiva.ili @.

rii ec*ipei tre.rii contri.ine ce inseamna trecerea de la #rup la ec*ipa$ propunem o paralela intre #rup si ec*ipa 9Maddu+$ 1''24$ con%orm sc*emei urmatoare: GRUPUL • Mem.uie sa %ie responsa.iectivele lor se intersecteaza.unatatirea calitatii muncii$ serviciilor si ec*ipei d.ine decat unul sin#ur$ trei mai . *nterdependenta Mem.uie sa %ie responsa. ec*ipa nu se poate construi in lipsa increderii$ iar increderea se do.ru al ec*ipei.tinerea unor rezultate semni%icative$ toti mem.ine decat doua etc @.ru al #rupului are di%erite specializari$ e+perienta$ a.il ca unitate %unctionala intr/un conte+t or#anizational mai lar# %ata de :7AS!1$ .rii isi recunosc interdependenta si intele# %aptul ca sprijinul reciproc este cel mai . :esi %iecare mem.!A etc.iectivelor unitatii.andeste prin realizarea impreuna a sarcinilor si prin constientizarea rolului %iecarui mem. &n luarea deciziilor$ mem.rii ec*ipei tre.rii ec*ipei tre. Atitudinea lor %ata de munca este cea a unui simplu an#ajat. • Mem.rii simt ca munca si unitatea in care lucreaza le apartin deoarece sunt dedicati o. &ndivizii lucreaza separat5 cateodata o. 0eciproc$ mem. 7rup versus ec*ipa !entru a intele#e mai . 7rupul insusi tre.un mijloc de realizare atat a motivelor personale cat si a celor de ec*ipa.rii ec*ipei tre.rii au tendinta de a se concentra asupra propriei persoane$ deoarece nu sunt su%icient de implicati in proiectarea o.uie sa %ie proactivi in luarea deciziilor si in e+primarea opiniilor pentru im.ilirea carora s/au implicat.rii sunt de parere ca motivul pentru care se #asesc impreuna este doar administrativ. . ECHIPA • Mem. b.uie incurajati sa isi e+prime opiniile. +ngajament Mem. c.ili unii %ata de altii.uie sa intelea#a ca au nevoie unii de altii pentru atin#erea scopului comun$ dat %iind ca rolurile lor sunt complementare.uie sa %ie convinsi ca numai deciziile comune sunt e%iciente$ ca ? doua capete #andesc mai .comun$ %iind necesara nu doar de%inirea %ormala a acestuia$ ci intele#erea si constientizarea de catre %iecare persoana a scopului comun.ilitatilor si cunostintelor de .iectivelor in sta. • Mem.esponsabilitate !entru o.rii #rupului tre.uie la succesul or#anizatiei prin aplicarea a.ilitati$ activitati pro%esionale speci%ice ei sunt la %el de importanti pentru reusita !&!. •Mem. .

rii participa la luarea deciziilor #rava a lucrurilor.• Mem.ordari. Nor&$" )$re$+ c$r$cter )$t$ de de)vo"t$re$ coe) un ec2 #e . Antren$re$+ c$r$cter )$t$ de con*" ct nter or5 Et$#$ III. e%orturi sa/si intelea#a reciproc punctele de • Mem. <nii se pot juca sau pot c*iar •Mem.inevenite. .+primarea opiniei/ dezacordului este • Mem. <nul din modelele de dezvoltare a ec*ipei e+istente in literatura de specialitate este modelul -uc8man$ care cuprinde patru etape 9-uc8man$ 1' 54: • • • Et$#$ I. . incredere si sunt incurajati sa/si e+prime • Mem.iectivul %inal este este deseori considerata mai importanta succesul$ nu con%ormitatea. rapida si constructiva a con%lictului.i actioneaza pentru rezolvarea con%lictuale pe care nu stiu sa le rezolve.arile sunt .rii sunt atat de circumspecti in ceea vedere.ene%iciari ai unor solide sesiuni de %ormare dar supervizorul sau alti • Mem. interactiunii umane iar situatiile de acest #en sunt privite ca oportunitate pentru idei si • Mem.ila. sentimentele. • Mem. a. Et$#e"e de de)vo"t$re $ ec2 #e 1rearea unei ec*ipe poate produce o serie de dis%unctionalitati$ deoarece #rupurile trec in #eneral prin niste stadii previzi. Su#estiile nu sunt incurajate.ucura de sprijinul ec*ipei.rii sunt incurajati sa/si dezvolte intinde curse celor neatenti. .i se .iectivelor ec*ipei. &ntre.rii nu au incredere in motivatia desc*is ideile$ opiniile$ dezacordurile si cole#ilor deoarece nu le intele# rolul.ri ai #rupului pot limita aplicarea con%lictelor constituie un aspect normal al celor invatate strict la munca %iecaruia.. 1on%ormitatea apartine conducatorului.ile de dezvoltare si re#res. privitoare la ec*ipa dar isi dau seama ca$ ori de cate ori ec*ipa sin#ura nu ajun#e la un • Mem.rii comunica desc*is si sincer.rilor li se spune ce sa %aca si nu care dispun la realizarea o.rii se re#asesc in situatii creativitate. . ce spun incat intele#erea e%ectiva nu este posi. sunt consultati asupra celei mai adecvate • Mem. 1or&$re$+ c$r$cter )$t$ de t$ton$r % de#endent$5 Et$#$ II.rii recunosc %aptul ca aparitia mem.rii pot sa participe sau nu la luarea rezultat sau in caz de ur#enta$ decizia %inala deciziilor privitoare la #rup. decat succesul. :eoarece coordonatorului S0 ii revine sarcina conducerii ec*ipei in perioada de tranzitie de la simplu #rup la ec*ipa e%icienta$ este utila cunoasterea etapelor de dezvoltare a ec*ipei. 3ac privita ca mani%estare a lipsei de suport.ilitatile si sa aplice in practica cele invatate.rii pot %i . &nterventia supervizorului poate %i amanata si se poate ajun#e pana la deteriorarea • Mem.rii lucreaza intr/un climat de a.

Co&#ort$&entu" "or nd v du$" t nde %$ * e #o" t co%+ $ce%t $ *$c$nd e*ortu" de $/ cuno$%te #e ce "$"t % de $ nte"e(e ce " %e #ret nde. -tapa a **'a. / Luptele interne$ plasarea pe pozitii de auto/aparare si competitie5 . I$t$ % $"te c$r$cter %t c $"e $ce%te et$#e. +ntrenarea Pe #$rcur%u" et$#e $ II/$+ #entru $/% e!#r &$ nd v du$" t$te$ % $ re) %t$ *or&$r (ru#u"u + &e&br dev n o%t " %$u e!$(er$t de )e"o% . /ormarea Pe #$rcur%u" #r &e et$#e+ &e&br dent * c$ $ce"e co&#ort$&ente $cce#t$b "e #entru ntre(u" (ru#. 1unct on$re$+ c$r$cter )$t$ de $d$#t$re$ "$ ro"u" *unct on$". -tapa *. Me&br (ru#u"u %unt re"$t v #$% v . E recuno%c " & te"e cer nte"or % re$ct one$)$ e&ot on$" "$ ob" ($t "e de $uto/%c2 &b$re % $uto/ ne($re #e c$re "e #erce#. / / / / / / / / / Incerc$r re#et$te de $ dent * c$ %$rc n "e n &od concret % de $ %t$b " cu& $nu&e $ce%te$ %e vor re$" )$5 St$b " re$ t #u"u de n*or&$t nece%$re % $ &odu"u n c$re vor * cu"e%e % ut " )$te5 P$rt c #$re e) t$nt$5 Sent &ente de $t$%$&ent n t $" *$t$ de ec2 #$5 Inte"ectu$" )$re5 D %cut$re$ % &#to&e"or %$u #rob"e&e"or #er *er ce %$rc n 5 Ne&u"tu& r cu #r v re "$ &ed u" or($n )$t on$"5 Su%# c une+ te$&$ % $n! et$te *$t$ de nou$ % tu$t e5 Per*or&$nte #ro*e% on$"e & n &e. Ec2 #$ nte"e(e c$ r$%#unde de re)u"t$te % $re re$ct $*ect ve+ de re) %tent$ % con*" ct. In c$)u" (ru#ur "or nou con%t tu te+ de e!e&#"u "$ n* nt$re$ unu SR+ $ce$%t$ e%te *$)$ de tr$n) t e de "$ %t$tutu" de nd v d "$ ce" de &e&bru. Et$#$ $ce$%t$ e%te c$r$cter )$t$ #r n.• Et$#$ IV.

/ / / / / / / /

Sta,ilirea de o,iective nerealiza,ile5 Lipsa de unitate$ tensiunea crescuta si invidia5 0ezistenta %ata de o,li#atiile impuse de sarcina$ acestea %iind percepute ca inter%erente cu nevoile personale5 !olarizarea mem,rilor #rupului5 3luctuatiile acute ale relatiilor si rasturnari de sentimente5 &n#rijorarea %ata de volumul e+cesiv de munca5 Sta,ilirea de ordine de rutina5 !er%ormantele pro%esionale minime.

-tapa a ***'a. 0ormalizarea
In $ce$%t$ et$#$+ &e&br $cce#t$ ec2 #$+ re(u" "e e + #ro#r "e ro"ur % #e ce"e $"e co"e( "or. Du#$ re)o"v$re$ d *er te"or con*" cte nerente et$#e $ II/$+ ec2 #$ nce#e %$ %e 6co$(u"e)e6. In*or&$t $ nce#e %$ c rcu"e " ber+ &e&br % nte"e( rec #roc ro"ur "e $r+ coo#er$re$ dev ne re(u"$. Con*" ctu" e&ot on$" %e reduce #r n re%t$b " re$ re"$t "or $nter or con*" ctu$"e. A"te c$r$cter %t c $"e $ce%te et$#e, / / Incerc$re$ de $ re$" )$ &$! &u& de $r&on e #r n ev t$re$ con*" cte"or5 Con%o" d$re$ "e($tur "or nter#er%on$"e+ c$re %unt c$r$cter )$te de #rob"e&e"or #er%on$"e % d %cut$re$ d n$& c ec2 #e 5 O nou$ c$#$c t$te de e!#r &$re con%truct v$ $ e&ot "or5 Un %ent &ent de coe) une $ (ru#u"u + %# r t un$n & % ob ect ve co&une5 St$b " re$ " & te"or ec2 #e % &ent nere$ "or5 Re$" )$re$ unu vo"u& &ed u de "ucru. ncredere &utu$"$+ &#$rt$% re$

/ / / /

-tapa a *1'a. /unctionarea
In &o&entu" n c$re ec2 #$ % /$ %t$b " t nor&e"e nter#er%on$"e+ $ce$%t$ dev ne o ent t$te c$#$b "$ %$ d $(no%t c2e)e % %$ re)o"ve #rob"e&e+ #recu& % %$ $ dec ) . Ec2 #$ %e c$r$cter )e$)$ #r n %t$nd$rde n$"te de c$" t$te+ #roduct v t$te % re)o"v$re$ #rob"e&e"or. Me&br co"$bore$)$ benevo" % c$ut$ %$ re$" )e)e #er*or&$nte nd v du$"e % de ec2 #$ c$t &$ deo%eb te. Ec2 #e"e nu $t n( ntotde$un$ $ce%t n ve". C$tev$ c$r$cter %t c $"e et$#e $ #$tr$, / / Me&br nce# %$ nte"e$($ #roce%e"e #er%on$"e % nter#er%on$"e5 Se trece "$ $uto/%c2 &b$re$ con%truct v$5

/

Se re$" )e$)$ un vo"u& de%tu" de &$re de "ucru.

:at %iind caracterul inevita,il al acestor etape$ timpul necesar pentru ca ec*ipa nou constituita sa devina pe deplin productiva se poate reduce printr/o comunicare interna e%icienta$ sin#ura in masura sa reduca in#rijorarea$ an+ietatea sau tensiunile tipice etapelor de %ormare si antrenare. Mem,rii #rupului se pot intele#e intre ei pentru a evita 6surprizele6 si ast%el se poate accelera realizarea unei atmos%ere de incredere 9%aza de normalizare4$ care permite renuntarea la aspectele interpersonale in %avoarea celor le#ate de sarcinile pro%esionale$ ec*ipa putand acum sa mear#a inainte si sa %unctioneze. 3actorii care contri,uie la dezvoltarea si la e%icienta ec*ipei sunt: / / / / / / / / / e+istenta si constientizarea scopului si o,iectivelor comune$ %olosirea e%icienta a resurselor individuale ale %iecarui mem,ru al ec*ipei$ capacitatea de a recunoaste con%lictul in mod desc*is si de a incerca rezolvarea acestuia prin discutii$ e+istenta sentimentului de participare la conducerea ec*ipei$ sta,ilirea si aplicarea unor proceduri clare de %unctionare$ capacitatea mem,rilor de a comunica desc*is si sincer$ e+istenta unui consens asupra modalitatilor de rezolvare a pro,lemelor si luare a deciziilor$ pre#atirea pentru depasirea ocazionala a limitelor impuse si pentru e+perimentarea de noi metode de lucru$ auto/evaluarea e%icienta.

Aplicarea SM; in S0 va %i o provocare pentru %iecare coordonator sa constituie o adevarata ec*ipa care$ condusa dupa metode moderne$ sa ajun#a de la un simplu #rup de persoane o ec*ipa per%ormanta.

.BR29$2R$
SR Serv c u de t # re) dent $"

:7AS!1 ;!A 1!1 !&! S!AS !&S M;3 .82:.

:irectia #enerala de asistenta sociala si protectia copilului ;r#anism privat acreditat 1omisia pentru protectia copilului !lanul individualizat de protectie Serviciul pu,lic de asistenta sociala !ro#ram9e4 de interventie speci%ica Metodolo#ia de or#anizare si %unctionare

R.P7R0 PR$9$83 297L;0$. R2L.0$2$ P.R$802 % '7P$L P2 P2R$7.3. 9$<$02L7R 2#3-L p Nu&e"e co# "u"u ,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA p D$t$, AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA A %o% t "$

p Or$ "$ c$re %o%e%te #$r nte"e, t &# ? DA NU

p Dur$t$ #ro#u%$ #entru v ) t$,AAAAAAAAAAAAAA Dur$t$ e*ect v$ $ v ) te , AAAAAAA p V ) t$ $ "u$t %*$r% t "$ %t$b " t n$ nte de t &#u" %t$b " t a t &#u"

.. St$re$ v o"ent *ur o% tr %t nd *erent de#re% v *er c t bucuro% $"te"e .A&-A C*!"/0/0": Pre)ent$ -* ) c$ bun$ corect$ % #% 2 c$..... A.. Ne%u#erv )$t$.. p V ) t$ $ *o%t...... p Locu".... co# "u"u $ ne%$t %*$c$to$re 7................ AAAAAAAAAAAAAAAAAA p Su#erv )$t$ de..... co# "u"u .a n $ce%t c$) #rec )$t d$c$ $ *o%t dec ) $ dv%. $ #$r nte"u . Su#erv )$t$... % $t tud ne$ ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA D-SC&"-. *o%t.. AAAAAA ".." S........

#$r nte"u ." S. #$r nte"u $ ne%$t %*$c$to$re 7.E!#" c$t . *o%t.A&-A !A&"1. D-SC&"-.-/0": Pre)ent$ -* ) c$ bun$ corect$ % #% 2 c$. St$re$ v o"ent *ur o% % $t tud ne$ tr %t nd *erent de#re% v *er c t . A. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "".

N c un$ A"coo" Ment$"e E&ot on$"e Ob%erv$t .. Prob"e&e ob%erv$te "$ #$r nte.-&AC." "1.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C. P$r nte"e n%ot t ? . D-SC&"-.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA """.."01-A !.bucuro% $"te"e E!#" c$t .C*!"/: $ DA NU ven t 3.&"1.

. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4. De%cr et or ce re$ct e n$vedcv$t$ %$u co&ent$r u. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 9. De%cr et or ce re$ct e #o) t v$ n re"$t $ #$r nte / co# " . De%cr et cu& $u re$ct on$t co# "u" % #$r nte"e #e #$rcur%u" v ) te B -%o% re$+ re$ct (ener$"e #e #$rcur%u" v ) te + de%#$rt re$.D$c$ c ne ? AA DA+ de AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 2. P$r nte"e 0uc$r ? DA D$c$ de%cr et ? AAAA $ $du% NU #r$0 tur + c$dour %$u DA+ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 8.

C*1C/03"": Cu& $#rec $t c$" t$te$ re"$t on$r ntre #$r nte % co# " ? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Semnatura persoanei care a completat fisa: 3ata completarii. . *!"1""/SA/-6 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN N 2. C*!"/0/ A D"SC0. D0!A 2"3".AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "2.A.!A&"1.A.AD-S!&."" SA"4 1*." CA&. E1F Autor t$t #ub" ce centr$"e % "oc$"e+ %erv c #ub" ce de%centr$" )$te $"e & n %tere"or % $"e ce"or"$"te or($ne centr$"e d n un t$t "e $d& n %tr$t v ter tor $"e+ %oc et$t n$t on$"e+ %oc et$t co&erc $"e de ntere% 0udete$n %$u "oc$"+ re( $utono&e.A0 5*S.

2.E2F Le(e$ nr.3.'2>>8 #entru $#rob$re$ SMO #entru te"e*onu" co# "u"u + centru" de con% " ere #entru co# "u" $bu)$t+ ne(" 0$t % e!#"o$t$t % centru" de re%ur%e co&un t$re #entru #reven re$ $bu)u"u + ne(" 0$r % e!#"o$t$r co# "u"u 5 Le(e$ nr..3<2'3=== #r v nd nter) cere$ ce"or &$ (r$ve *or&e de &unc$ $ co# "or % $ct une &ed $t$ #entru e" & n$re$ $ce%tor$5 Le(e$ cu tr$* cu" E3F Po" t e+ #$rc2et. . E4F Med cu" de *$& " e %$u &ed cu" $n($0$t de *urn )oru" de %erv c .2'2>>4 #r v nd #rotect $ % #ro&ov$re$ dre#tur "or co# "u"u 5 Ord nu" %ecret$ru"u de %t$t $" ANPCA nr.2>8'2>>> #entru r$t * c$re$ Convent e Or($n )$t e Intern$t on$"e $ Munc nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.