You are on page 1of 6

ORDONAN DE URGEN Nr.

30 din 12 aprilie 2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii Text n vigoare ncepnd cu data de 26 martie 2 !2 "#$%&'$T(") *(+,$-&$ .# &-/("+$T&*0 -#$+1 Text actualizat prin produsul informatic legislativ %#2 #2,#"T n baza actelor normative modificatoare, publicate n +onitorul (ficial al "omniei, ,artea &, pn la 23 martie 2 !24 Act de baz #B: (rdonana de urgen a 5uvernului nr4 3 62 6

Acte modificatoare #M1: %egea nr4 22762 8 #M2: (rdonana de urgen a 5uvernului nr4 !2962 !9762 9 ;#M4< #M3: (rdonana de urgen a 5uvernului nr4 3=62 9 #M4: %egea nr4 !9762 9 #M5: %egea nr4 3!>62 9 #M6: (rdonana de urgen a 5uvernului nr4 =262 !! #M7: %egea nr4 3!62 !2

8:, respins prin %egea nr4

$ctele normative marcate cu asterisc ;:< sunt n prezent modificate, abrogate sau respinse i modificrile efectuate prin aceste acte normative asupra (rdonanei de urgen a 5uvernului nr4 3 62 6 nu mai sunt de actualitate4 +odificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic4 ?n faa fiecrei modificri sau completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma #M1, #M2 etc4 #CIN NOTE: 1. Titlul actului normativ a fost modificat conform art4 & pct4 ! din %egea nr4 22762 ;#M1<4

2. (rdonana de urgen a 5uvernului nr4 3 62 %egea nr4 22762 8 ;#M1<4

6 a fost aprobat cu modificri prin

3. ,rin @otrrea 5uvernului nr4 92!62 !! au fost aprobate -ormele de aplicare a (rdonanei de urgen a 5uvernului nr4 3 62 6 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii4 #B Avnd n vedere necesi a ea ad!p "rii #n!r $"s#ri #r%en e pen r# s a&ilirea #n#i sis e$ de c!n r!l e'(an e n d!$eni#l ac)i*i+iil!r p#&lice, n c!n e' #l an%a-a$en el!r as#$a e de R!$nia n cadr#l capi !l#l#i 21 ./!li ica re%i!nal" 0i c!!rd!narea ins r#$en el!r s r#c #rale. 0i al rec!$and"ril!r 1!$isiei E#r!pene, n e$ei#l ar . 112 alin. 345 din 1!ns i #+ia R!$niei, rep#&lica ", G#vern#l R!$niei ad!p " pre*en a !rd!nan+" de #r%en+". #M6 AR6. 1 ;!< Ae desemneaz +inisterul /inanelor ,ublice ca organ de specialitate al administraiei publice centrale responsabil pentru ndeplinirea funciei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intr sub incidena legislaiei privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii4 ;2< Berificarea privete etapele procesului de achiziie public, dup publicarea anunului6invitaiei de participare i pn la semnarea contractului4 ?n situaiile excepionale reglementate de lege, n care este permis ncheierea contractului fr publicarea prealabil a anunului de participare, verificarea privete etapele procesului de achiziie ncepnd cu transmiterea invitaiei de participare la negociere i pn la semnarea contractului4 #M6 AR6. 2 ;!< +inisterul /inanelor ,ublice, prin structurile sale specializate de la nivel central i teritorial, efectueaz verificarea procesului de atribuire a contractelor, n mod selectiv, pe baza unor criterii de selecie4 +etodologia de selecie va fi stabilit prin normele de aplicare ale prezentei ordonane de urgen4 #M7 ;2< ,rin excepie de la dispoziiile alin4 ;!<, +inisterul /inanelor ,ublice, prin structurile sale specializate de la nivel central i teritorial, efectueaz verificarea

procesului de atribuire a contractelor finanate din instrumente structurale, la toate procedurile de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare pentru care a fost ntiinat de ctre autoritatea contractant n baza art4 = alin4 ;2<4 #M6 AR6. 3 (biectivul funciei de verificare prevzute la art4 ! alin4 ;!< este asigurarea conformitii cu legislaia din domeniul achiziiilor publice a procedurilor i a documentelor ntocmite n timpul derulrii acestora n vederea atribuirii contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii4 #M6 AR6. 4 ;!< ?n ndeplinirea funciei de verificare, +inisterul /inanelor ,ublice urmrete derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea i corectarea neconformitilor n raport cu legislaia din domeniu4 ;2< $ctivitatea +inisterului /inanelor ,ublice prevzut la alin4 ;!< este exercitat la nivel central printrCo structur de specialitate, fr personalitate Duridic, respectiv Enitatea pentru coordonarea i verificarea achiziiilor publice, denumit n continuare E*B$,, i la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de E*B$,, de la nivelul direciilor generale ale finanelor publice, denumite compartimente de verificare a achiziiilor publice F*B$,F4 /uncionarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori4 ;3< ?n ndeplinirea funciei de verificare, +inisterul /inanelor ,ublice, la nivel central6direciile generale ale finanelor publice, la nivel teritorial, are6au urmtoarele atribuii) a< emite6emit decizia de verificare pentru fiecare procedur de atribuire, naintea desfurrii activitii de observare, i o comunic autoritii contractante, n scris, n maximum dou zile lucrtoare de la data publicrii anunului6invitaiei de participare sau, n cazul negocierii fr publicarea prealabil a unui anun de participare, n prima zi lucrtoare de la data nregistrrii ntiinrii la E*B$,G b< exprim opinia privind derularea procedurii de atribuire n conformitate cu legislaia din domeniu, n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea "aportului procedurii de atribuire, n condiiile art4 >H! lit4 d<G c< elaboreaz un raport de activitate pentru fiecare procedur de atribuire verificat, n termen de 3 zile lucrtoare de la finalizarea activitii de verificare4 ;>< (bservatorii au obligaia de a preciza, n cuprinsul documentelor ntocmite de ctre autoritatea contractant n cadrul procesului de evaluare, observaiile asupra

derulrii procedurii de atribuire privitoare la respectarea prevederilor legale din domeniu4 ;=< "aportul de activitate prevzut la alin4 ;3< lit4 c< cuprinde opiniile prevzute la alin4 ;3< lit4 b<4 "apoartele de activitate se transmit $utoritii -aionale pentru "eglementarea i +onitorizarea $chiziiilor ,ublice n termen de maximum 3 zile de la data ntocmirii acestora4 ;6< ,e parcursul derulrii activitii de verificare, observatorii au dreptul s consulte $utoritatea -aional pentru "eglementarea i +onitorizarea $chiziiilor ,ublice, prin intermediul E*B$,4 ,unctul de vedere emis de $utoritatea -aional pentru "eglementarea i +onitorizarea $chiziiilor ,ublice reprezint interpretarea oficial a legislaiei din domeniul achiziiilor publice i va fi pus n aplicare de ctre observatori4 ;8< ?n exercitarea atribuiilor sale, E*B$, colaboreaz cu $utoritatea -aional pentru "eglementarea i +onitorizarea $chiziiilor ,ublice, operatorul sistemului electronic de achiziii publice, *onsiliul -aional de Aoluionare a *ontestaiilor, autoritile de management, cu alte structuri de control i instituii publice4 ?n acest scop, E*B$, ncheie protocoale cu autoritile i cu instituiile implicate4 #M6 AR6. 471 $utoritatea contractant iniiatoare a procedurii de atribuire, selectat pentru verificare, are obligaia de a ndeplini urmtoarele) a< de a pune la dispoziie documentaia de atribuire6documentaia descriptiv, n situaia n care aceasta nu este disponibil n sistemul electronic de achiziii publice, n termen de o zi lucrtoare de la nregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractantG b< de a pune la dispoziie copii ale documentelor ntocmite n timpul derulrii procedurii de atribuire, n termen de o zi lucrtoare de la ntocmirea acestoraG c< de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor6ofertelor i asupra oricror modificri aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare, n termen de o zi lucrtoare de la ntocmirea6modificarea acestuiaG d< de a pune la dispoziie "aportul procedurii de atribuire, nainte de a fi aprobat de ctre conductorul autoritii contractante, n vederea asigurrii scopului preventiv al funciei de verificare, n termen de o zi lucrtoare de la ntocmirea acestuiaG e< de a pune la dispoziie "aportul procedurii de atribuire aprobat de ctre conductorul autoritii contractante i punctul de vedere al autoritii contractante cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de ctre observatorii desemnai care nu au fost remediate, n termen de o zi lucrtoare de la aprobare4 #M6 AR6. 2

;!< ,entru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui6unei anun6invitaii de participare n sistemul electronic de achiziii publice, autoritatea contractant are obligaia de a ntiina +inisterul /inanelor ,ublice asupra procedurii ce urmeaz a fi derulat, odat cu transmiterea invitaiilor de participare ctre operatorii economici4 ;2< ,rin excepie de la prevederile alin4 ;!<, n cazul aplicrii procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, prevzut la art4 !22 lit4 i< sau art4 2=2 lit4 D< din (rdonana de urgen a 5uvernului nr4 3>62 6 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin %egea nr4 33862 6, cu modificrile i completrile ulterioare, autoritatea contractant are obligaia de a transmite E*B$, invitaia de participare i nota Dustificativ din care s reias ndeplinirea condiiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel puin 3 zile lucrtoare nainte de dataClimit stabilit pentru nceperea negocierilor4 ;3< ?n vederea ndeplinirii atribuiilor prevzute n prezenta ordonan de urgen, E*B$, desemneaz observatori care particip i verific etapele procedurii de atribuire selectate n conformitate cu prevederile art4 24 (bservatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor4 #M1 AR6. 6 "esponsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intr sub incidena legii privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii revine autoritii contractante4 #M6 AR6. 8 ?n cazul proiectelor finanate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autoritilor de management competente4 #M1 AR6. 9 (bservatorii desemnai n procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii se supun dispoziiilor legale referitoare la situaiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate n procesul de verificare sau evaluare a candidailor sau ofertanilor, prevzute n cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii4 #M3 $"T4 9 ::: $brogat

#M6 AR6. 10 ;!< Ermtoarele fapte constituie contravenii i se sancioneaz dup cum urmeaz) a< nerespectarea obligaiilor prevzute la art4 >H!, cu amend de la ! 4 lei la !=4 leiG b< nclcarea prevederilor art4 = alin4 ;!< i ;2<, cu amend de la 2 4 lei la > 4 leiG c< netrimiterea n termen de 3 zile lucrtoare a documentelor i informaiilor solicitate de observatorii desemnai, cu amend de la =4 lei la 74 lei4 ;2< *onstatarea i aplicarea sanciunilor sunt de competena observatorilor desemnai pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor4 ;3< *ontravenientul poate achita n termen de cel mult >7 de ore de la data ncheierii procesuluiCverbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia Dumtate din minimul amenzii prevzute la alin4 ;!<, agentul constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n procesulCverbal4 #B AR6. 11 /revederile ar . 10 re:eri !are la c!n raven+ii se c!$ple ea*" c# disp!*i+iile Ord!nan+ei G#vern#l#i nr. 2;2001 privind re%i$#l -#ridic al c!n raven+iil!r, apr!&a " c# $!di:ic"ri 0i c!$ple "ri prin <e%ea nr. 190;2002, c# $!di:ic"rile 0i c!$ple "rile #l eri!are. AR6. 12 =inis er#l >inan+el!r /#&lice ela&!rea*" n!r$e de aplicare a pre*en ei !rd!nan+e de #r%en+", pe care le s#p#ne spre ad!p are G#vern#l#i n er$en de 60 de *ile de la da a p#&lic"rii n =!ni !r#l O:icial al R!$niei, /ar ea ?, a pre*en ei !rd!nan+e de #r%en+". #M5 $"T4 !3 ::: $brogat #B AR6. 14 /re*en a !rd!nan+" de #r%en+" in r" n vi%!are la da a de 30 i#nie 2006, c# e'cep+ia ar . 1 alin. 315, ar . 12 0i 13 care in r" n vi%!are la da a p#&lic"rii n =!ni !r#l O:icial al R!$niei, /ar ea ?.