You are on page 1of 138

Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan

Sidang Akademik 2009/2010

Misi USM Memimpin dan menginovasi untuk mencapai kecemerlangan pada peringkat antarabangsa melalui ● Pemajuan dan penyebaran ilmu dan kebenaran, ● Pemupukan kualiti-kualiti yang menekankan kepada kecemerlangan akademik dan Profesional ● Perkembangan individu yang menyeluruh, dan ● Komitmen yang kukuh terhadap aspirasi masyarakat, aspirasi negara dan aspirasi universal.

Objektif USM Mengawal dan Memupuk Keceme rlangan Dalam Pembelajaran, Pengajaran, Penyelidikan, Penerbitan dan Perkhidmatan.

i

KANDUNGAN Misi dan Objektif USM Kalendar Akademik Sidang 2009/2010 Bab 1-Maklumat Am Pusat Pengajian a. Sejarah b. Visi dan Misi c. Carta Pegawai Utama d. Senarai Staf

MUKA SURAT i 4 6 6 10 12

Bab 2-Sistem dan Maklumat Am Akademik Pendaftaran Kursus Unit Sistem Peperiksaan Pemindahan/Pengecualian Kredit Program Petukaran Pelajar Mentor-mentee

40 44 45 50 54 54

Bab 3-Keperluan Universiti Maklumat ringkas keperluan Universiti i. Bahasa Malaysia ii. Bahasa Inggeris iii. Pelajar Tempatan (TITAS,SHE) iv. Pelajar Antarabangsa (M’sian Studies) v. Kursus Pilihan - Ko-kurikulum - Pakej Bahasa Ketiga - Kursus Kemahiran - Kursus Bahasa Asing

59 61 62 64 65

2

Bab 4-Keperluan Program Pusat Pengajian Pengenalan (Sastera Dengan Pendidikan) Struktur Rancangan Syarat Khas PPIP Rancangan Pengkhususan Kursus Teras Pendidikan Sinopsis Kursus PPIP PPIK Ekonomi Perdagangan

69 71 73 79 88 92 99 126 13 2

Maklumbalas Pembaca

136

3

KALENDAR AKADEMIK 2009/2010 [6 Julai 2009 – 4 Julai 2010] BAGI SEMUA RANCANGAN [Kecuali kursus Perubatan/Sains Pergigian] Pendaftaran Diri Pelajar Baru, Sabtu - Ahad, 27 – 28 Jun 2009 MINGGU TARIKH AKTIVITI 1 Isnin, 06.07.09 - Sabtu, 11.07.09 ] 2 Isnin, 13.07.09 - Sabtu, 18.07.09 ] Tempoh 3 Isnin, 20.07.09 - Sabtu, 25.07.09 ] Pengajaran 4 Isnin, 27.07.09 - Sabtu, 01.08.09 ] dan 5 Isnin, 03.08.09 - Sabtu, 08.08.09 ] Pembelajaran 6 Isnin, 10.08.09 - Sabtu, 15.08.09 ] 7 Isnin, 16.08.09 - Ahad, 23.08.09 Cuti Pertengahan Semester 8 Isnin, 24.08.09 - Sabtu, 29.08.09 ] 9 Selasa, 01.09.09 - Sabtu, 05.09.09 ] Tempoh 10 Selasa, 08.09.09 - Sabtu, 12.09.09 ] Pengajaran dan 11 Isnin, 14.09.09 - Jumaat, 18.09.09 ] Pembelajaran 12 Sabtu, 19.09.09 - Ahad, 27.09.09 Cuti Khas 13 Isnin, 29.09.09 - Sabtu, 03.10.09 ] Tempoh 14 Isnin, 05.10.09 - Sabtu, 10.10.09 ] Pengajaran dan 15 Isnin, 12.10.09 - Sabtu, 24.11.09 ] Pembelajaran 16 Selasa, 20.10.09 - Sabtu, 24.10.09 ] 17 Ahad, 25.10.09 - Ahad, 01.11.09 Minggu Mengulangkaji 18 Isnin, 02.11.09 - Sabtu, 09.11.09 ] 19 Isnin, 09.11.09 - Sabtu, 16.11.09 ] Peperiksaan 20 Isnin, 16.11.09 - Sabtu, 23.11.09 ] 21 - 25 Ahad, 22.11.09 - Ahad, 27.12.09 Cuti Antara Semester 26 Isnin, 28.12.09 - Sabtu, 02.01.10 ] 27 Isnin, 04.01.10 - Sabtu, 09.01.10 ] 28 Isnin, 11.01.10 - Sabtu, 16.01.10 ] Tempoh 29 Isnin, 18.01.10 - Sabtu, 23.01.10 ] Pengajaran dan 30 Isnin, 25.01.10 - Sabtu, 30.01.10 ] Pembelajaran 31 Isnin, 01.02.10 - Sabtu, 06.02.10 ] 32 Isnin, 08.02.10 - Jumaat, 12.02.10 ] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - 52 Sabtu, 13.02.10 - Ahad, Isnin, Isnin, Isnin, Isnin, Isnin, Isnin, Isnin, Ahad, Isnin, Isnin, Isnin, Ahad, 22.02.10 01.03.10 08.03.10 15.03.10 22.03.10 29.03.10 04.04.10 11.04.10 19.04.10 26.04.10 03.05.10 09.05.10 Sabtu, Sabtu, Sabtu, Sabtu, Sabtu, Sabtu, Sabtu, Ahad, 21.02.10 27.02.10 03.04.09 13.03.09 20.03.10 27.03.10 03.04.10 10.04.10 18.04.10 Cuti Pertengahan Semester ] ] ] Tempoh ] Pengajaran dan ] Pembelajaran ] ] Minggu Mengulangkaji ] ] Peperiksaan ] Cuti Panjang / Latihan Industri

] ] ] ] ] ] ] ] ] SEMESTER ] I ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] SEMESTER II ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Sabtu, 24.04.10 Jumaat, 30.04.10 Sabtu, 08.05.10 Ahad, 04.07.10

4

KURSUS SEMASA CUTI PANJANG 43 – 46 47 – 48 49 50 – 52 Ahad, Isnin, Isnin, Ahad, 09.05.10 – Ahad, 24.05.10 – Sabtu, 07.06.10 – Sabtu, 13.06.10 – Ahad, 23.05.10 05.06.10 12.06.10 04.07.10 Cuti Tempoh Mengajar Peperiksaan Cuti

Nota: Minggu Pengajaran pada hari Sabtu dikhaskan untuk aktiviti Ko-Kurikulum. Tempoh Latihan Industri/Amali tidak mencukupi tempoh 10 minggu

5

1.0 1.1

MAKLUMAT AM PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN SEJARAH PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN [Dahulunya dikenali sebagai CES, Centre For Educational Studies] Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan ditubuhkan pada tahun 1970, setahun selepas tertubuhnya USM yang dahulunya dikenali sebagai Universiti Pulau Pinang. Tujuan utama Pusat ini ditubuhkan adalah untuk menghasilkan guru siswazah sains. Program Ijazah Sarjana muda Sains dengan pendidikan telah ditawarkan selama 4 tahun, dan program ini diintegrasi dengan subjek sains dari Pusat Pengajian Sains (Kimia, Fizik, Biologi dan Matematik) bersama subjek pendidikan. Program ini merupakan yang pertama kalinya di tawarkan di Malaysia pada masa itu. CES yang sekarang dikenali dengan nama Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP) telah mencipta sejarahnya tersendiri sebagai Pusat Pertama di Malaysia yang memulakan program Ijazah Sarjana Muda Sains dengan pendidikan dan Program Pengajian Luar Kampus (Off Campus Programme). Di peringkat USM pula, CES adalah pengasas kepada Unit Bahasa, Unit Teknologi Pendidikan dan Unit Pengajian Luar Kampus. Pada awal tahun 1990-an, PPIP telah mengembangkan program peringkat sarjana dengan menawarkan M.Ed dalam pelbagi bidang pendidikan dalam mod kerja kursus. Sehingga tahun 2009, PPIP telah berjaya melahirkan lebih 200 orang graduan di peringkat M.A.Ed. dan lebih 1500 orang graduan M.Ed. PPIP juga menawarkan program ijazah di peringkat kedoktoran, di peringkat PhD dan Ed.D.

1.2

MISI PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN MISI PPIP adalah memaju dan menyebarkan ilmu melalui inovasi pengajaran dan penyelidikan untuk melahirkan pendidik yang cemerlang dengan menawarkan program-program berkualiti, serta memberi sumbangan dengan penuh komitmen kepada masyarakat, negara dan antarabangsa.

1.3

MAKLUMAT TAMBAHAN PUSAT PENGAJIAN Dasar Bahasa Malaysia Adalah menjadi dasar Universiti Sains Malaysia untuk menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar utama pengajaran dan penyelidikan. Kerajaan telah menetapkan tahun 1983 sebagai tahun bermulanya kesemua kursus sains di peringkat 100 di Universiti ini diajar dalam Bahasa Malaysia. Untuk mencapai matlamat ini, Universiti Sains Malaysia telah menyediakan satu jadual penggunaan Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan peperiksaan. 6

Untuk menentukan bahawa Bahasa Malaysia digunakan secara meluas, pelajar diwajibkan menjawab soalan peperiksaan dalam Bahasa Malaysia. Mulai Sidang Akademik 1986/87 semua Pusat Pengajian telah menggunakan 100% keperluan Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan peperiksaan bagi kursuskursus prasiswazah. Hadiah-Hadiah Jenis-jenis hadiah yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang menunjukkan pencapaian akademik yang cemerlang adalah seperti berikut: (a) Hadiah kepujian bagi pelajar terbaik mengikut tahun pengajian. (b) Hadiah Pingat Emas bagi pelajar tahun akhir yang terbaik dalam Rancangan Sarjana Muda Pendidikan telah dihadiahkan oleh Persatuan Untuk Memajukan Pelajaran Tinggi di Malaysia bagi memperingati Dr. Thio Chan Bee. (c) Hadiah Pingat Emas Datuk Balwant Singh diberikan kepada pelajar Sains Dengan Pendidikan Tahun Akhir yang pencapaian akademiknya baik dalam bidang pendidikan. (d) Hadiah Pingat Emas YTM Profesor Dato’ Tunku Ismail bin Tunku Md. Jewa diberikan kepada pelajar Sastera Dengan Pendidikan Tahun Akhir yang pencapaian akademiknya baik dalam bidang pendidikan. (e) Hadiah Buku Paul Chang diberikan kepada pelajar Tahun Akhir yang pencapaian akademiknya baik dalam bidang pendidikan. (f) Hadiah Pingat Emas Canselor dianugerahkan kepada pelajar yang pencapaian akademiknya cemerlang dan juga aktif dalam berbagai bidang. (g) Hadiah Pingat Emas (Persatuan Wanita) Universiti Sains Malaysia untuk pelajar wanita Tahun Akhir yang terbaik di dalam semua lapangan (akademik dan kegiatan kokurikulum). Jawatankuasa Staf Pelajar Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan amat menyedari tentang pentingnya mengadakan perhubungan rapat dengan pelajar-pelajar berkaitan kurikulum dan aspek-aspek lain. Untuk tujuan itu Jawatankuasa Staf Pelajar yang dipengerusikan oleh Timbalan Dekan dan ahli-ahlinya yang terdiri daripada Kaunselor, wakil staf dan wakil-wakil pelajar Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan telah ditubuhkan. Fungsi utama Jawatankuasa ini adalah untuk mendapat maklumat, komen dan juga sebarang aduan mengenai perkara-perkara akademik, disiplin, pentadbiran dan lain-lain masalah dari pelajar-pelajar. Dari perbincangan dua hala ini sebarang kerumitan dan salah anggap dapat dihindarkan. Perhubungan yang rapat sesama pelajar juga dapat dipupuk melalui aktiviti-aktiviti Persatuan Pendidikan, USM.

7

Jurnal Pendidikan Jurnal Pendidik dan Pendidikan adalah terbitan tahunan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Jurnal ini memuatkan topik-topik yang berkaitan dengan isu-isu dan perkembangan pendidikan. Diges Pendidik Diges Pendidik merupakan satu lagi wahana penyebaran ilmu Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan yang diterbitkan 2 kali setahun. Diges Pendidik memuatkan artikel-artikel terpilih di samping beberapa ruangan tetap seperti ulasan buku, abstrak kajian dan ruang penulis jemputan. Para pelajar digalakkan menyumbang bahan-bahan tulisan untuk dimuatkan dalam diges tersebut. Unit Penyelidikan Pendidikan Asas (UPPA) Sebuah unit penyelidikan dalam bidang pendidikan asas telah diwujudkan di bawah naungan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Unit ini berfungsi sebagai pusat penyelidikan utama yang mengendalikan urusan-urusan penyelidikan dan projek-projek Pendidikan Sekolah Rendah, prasekolah, psikometrik dan penilaian pendidikan. Di unit ini terdapat koleksi laporan-laporan penyelidikan dalam bentuk monograf dan bahan modul. Kemudahan-Kemudahan Pusat Pengajian Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan menyediakan kemudahan-kemudahan berikut untuk kegunaan pelajar-pelajar. (a) Bilik Pengajaran Mikro (i) studio rakaman (ii) bilik tayangan (b) Bilik Sumber (c) Bilik Kaunseling - kaunseling individu dan kelompok (d) Makmal Pengajaran Matematik (e) Makmal Pengajaran Biologi (f) Makmal Pengajaran Kimia (g) Makmal Pengajaran Fizik (h) Makmal Komputer (i) Makmal Psikometrik (j) Bilik Pengajaran Bahasa (k) Bilik Persatuan Pendidikan (l) Bilik Diskusi Akademik (m) Bilik Siswazah (n) Bilik Pendidikan Khas

8

Program Pengajian Siswazah Dalam Program Pengajian Siswazah, PPIP menawarkan program-program berikut: a. MEd. (Sarjana Pendidikan) – Kerja Kursus b. MA(Ed) (Sarjana Pendidikan) - Penyelidikan c. PhD (Ijazah Kedoktoran Penyelidikan) d. Ed.D (Ijazah Kedoktoran Kerja Kursus) Program MEd. dan PhD boleh diambil secara: a. penuh masa b. sambilan Program MEd. dan PhD ini juga di tawarkan secara: a. Kerja kursus (Ed.D) b. Penyelidikan Untuk Program Sarjana PPIP menawarkan 8 bidang pengkhususan: a. Bidang Pengajian Kurikulum b. Bidang Pengurusan Dan Pentadbiran Pendidikan c. Bidang Psikometrik Dan Pengujian Pendidikan d. Bidang Pendidikan Sains e. Bidang Pendidikan Bahasa Inggeris/Tesol f. Bidang Teknologi Pendidikan g. Bidang Psikologi Pendidikan h. Bidang Bimbingan Dan Kaunseling Untuk Program Ed.D PPIP menawarkan 3 Bidang Pengkhususan a. Pendidikan Sains b. Teknologi Pendidikan c. Kurikulum dan Pengajaran

9

PEGAWAI UTAMA PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
DEKAN

Profesor Abdul Rashid Mohamed

TIMBALAN-TIMBALAN DEKAN

Prof. Madya Munirah Ghazali (Akademik & Pembangunan Pelajar)

Dr. Hairul Nizam Ismail (Pengajian Siswazah & Penyelidikan)
* Memangku Timbalan Dekan (PS & P) 1 Mei 2009 -31 Dis 2009

PENYELARAS UNIT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ASAS

KETUA PENOLONG PENDAFTAR

PENOLONG PENDAFTAR

Prof. Madya Sharifah Norhaidah Syed Idros

Encik Ramli Osman

Puan Haslinda Yusof

10

PENGERUSI-PENGERUSI RANCANGAN

LATIHAN MENGAJAR & PRAKTIKUM

DOKTOR PENDIDIKAN

SARJANA PENDIDIKAN (KERJA KURSUS)

Dr. Shuki Osman

Dr. Fadzilah Amzah
* Memangku Pengerusi Rancangan Doktor Pendidikan 1 Mei 2009 -31 Dis 2009

Dr. Hazri Jamil

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

(Sains/Sastera)

(Pendidikan Khas)

(Prasekolah)

Dr. Nordin Abd Razak

Dr. Lee Lay Wah

Prof. Madya Nor Hashimah Hashim SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TESOL)

SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN

Dr. Tan Kok Eng

Prof. Madya Rohizani Yaakub

Prof. Madya Ahmad Nurulazam Md Zain

PENGERUSI JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Prof. Madya Anna Christina Abdullah

11

SENARAI STAF AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN STAF AKADEMIK DEKAN Profesor Abdul Rashid Mohamed TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & PEMBANGUNAN PELAJAR) Prof. Madya Munirah Ghazali TIMBALAN DEKAN (PENGAJIAN SISWAZAH & PENYELIDIKAN) Dr. Abdul Ghani Kanesan Abdullah (Bercuti Sabatikal dari 1 Mei 2009 -31 Jan 2010) Prof. Madya Hairul Nizam Ismail (Memangku dari 1 Mei 2009 -31 Dis 2009) PENYELARAS, UNIT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ASAS Prof. Madya Sharifah Norhaidah Syed Idros PENGERUSI RANCANGAN LATIHAN MENGAJAR & PRAKTIKUM Dr. Shuki Osman PENGERUSI RANCANGAN DOKTOR PENDIDIKAN Prof. Madya Dr. Hairul Nizam Ismail Dr. Fadzilah Amzah (Memangku dari 1 Mei 2009 -31 Dis 2009) PENGERUSI RANCANGAN SARJANA PENDIDIKAN (Kerja kursus) Dr. Hazri Jamil PENGERUSI RANCANGAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (Sains/Sastera) Dr. Nordin Abd Razak PENGERUSI RANCANGAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (Pendidikan Khas) Dr. Lee Lay Wah PENGERUSI RANCANGAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (Pendidikan Prasekolah) Prof Madya Nor Hashimah Hashim PENGERUSI RANCANGAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TESOL) Dr. Tan Kok Eng PENGERUSI RANCANGAN SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN Prof. Madya Rohizani Yaakub PENGERUSI RANCANGAN SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDKAN Prof. Madya Ahmad Nurulazam Md. Zain 12

PENGERUSI JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT Prof. Madya Anna Christina Abdullah KETUA PENOLONG PENDAFTAR Encik Ramli Osman PENOLONG PENDAFTAR Puan Haslinda Yusof JAWATAN Abdul Rashid Mohamed Cert.Ed. (LI), B.Ed (TESL) (UPM), M.A, Ph.D (East. Angalia) **See Ching Mey B.A., Dip.Ed., M.Ed. (Malaya), Ph.D. (Ohio State)
(Cuti Sabatikal dari 1 Jan 2009 – 30 Sep 2009)

BIDANG PENGKHUSUSAN Kaedah Mengajar Bahasa Inggeris, Penyelidikan Pendidikan, e-Lea r ning Psikologi Pendidikan, Psikologi Kaunseling, Pendidikan Kaunselor, Ujian Psikologi, Kesihatan Mental, Pendidikan Khas

E-mel/Ext rich@usm.my 3809

cmsee@usm.my 2575

PROFESOR MADYA Ahmad Nurulazam Md.Zain B.Sc. M.A. (W.Michigan), Teaching Cert., Ph.D. (Michigan State) Ahmad Tajuddin Othman B.Sc. (Oklahoma State), M.Sc (Tennessee), Ph.D. (Purdue) Anna Christina Abdullah B.A.Ed., M.Ed. (USM), Ph.D. (UKM) Fatimah Saleh B.Sc.Ed. (Malaya), M.Sc. Ed. (S.Illinios), Ph.D. (Malaya) Kaedah Mengajar Fizik, Pendidikan Sains, Pendidikan Komputer anmz@usm.my 2971

Pendidikan Jasmani & Kesihatan, Fisiologi Senam, Kecergasan Fizikal, Promosi Kesihatan Pendidikan Sekolah Rendah, Pendidikan Prasekolah, Pengajian Kurikulum Pendidikan Matematik, Pendidikan Guru, Pendidikan Prasekolah (Matematik)

judane@usm.my 3765

achristi@usm.my 2969 sfatimah@usm.my 2558

13

**Fong Soon Fook B.Sc.Ed., (USM), M.Ed. (USM), Ph.D. (USM)
(Cuti Sabatikal dari 1 Ogos 2009 – 31 Dis 2009)

Hairul Nizam Ismail B.A, M.Sc., Ph.D (Indiana) Hashim Othman Cert.Ed. B.A. (Malaya) M.Ed. (UKM), P.h.D. (USM) +Ishak Ramly B.A., Dip.Ed., M.Ed. (Malaya), Ph.D. (Bangor) +Khadijah Zon B.A. Dip.Ed. (Mal.), M.Sc.Ed. (Indiana), Ph.D. (UKM) Lim Chap Sam Dip.Ed., B.Sc., M.Ed. (Malaya), Ph.D. (Exeter) +Mildred Nalliah B.A., Dip.Ed. (Malaya). M.Sc. (Edin.), Ph.D. (Leicester) **Munirah Ghazali SPLI (MPPP), B.Sc.Ed. (West Micigan), M.A.Ed. (Bermingham), Ph.D. (UTM)
(Cuti Sabatikal dari 29 Nov 2009 – 28 Apr 2010)

ICT Pendidikan Multimedia; Pembelajaran Berasaskan Komputer PBK; Interaksi Aptitude-Olahan; Reka Bentuk Pengajaran; Sistem Teknologi Pengajaran; ePembelajaran; Sistem Pengurusan Konten Pembelajaran; Pedagogi Kurikulum; Peningkatan Kualiti Latihan melalui Teknologi Pembelajaran Interaktif Psikologi Pendidikan/ Sains Pembelajaran, Sistem Teknologi Pengajaran, Kognitif Neurosains. Pendidikan Bahasa Melayu, Pengajian Kurikulum, Penilaian Bahasa Kesusasteraan Melayu, Pengajaran Bahasa dan Pengajian Kurikulum. Pendidikan Perbandingan, Perkembangan Pendidikan

sffong@usm.my, sffong05@gmail.com 2968

hairul@usm.my 3760 hashim@usm.my 2970

rishak@usm.my 2566 khadijah@usm.my 3242

Pendidikan Matematik; Kajian Silang Budaya: Kajian Pelajaran (Lesson Study);Nilai dan bilingualisma dalam pendidikan matematik; Analisis data Kualitatif. Kaedah Mengajar TESOL, Pendidikan Perguruan TESOL, Linguistik Gunaan Pendidikan Matematik, Pendidikan Komputer, Numerasi dan Pendidikan Tenaga

cslim@usm.my 3758

padmani@usm.my 3764 munirah@usm.my 2576

14

Nor Hashimah Hashim Cert.Ed. (MWTC), B.Ed. (UPM), M.Ed. & Ph.D. (Leeds) **Sharifah Norhaidah Syed Idros B.Sc.(Hons) (USM), M.A. (USM), Ph.D. (USM)
(Cuti Sabatikal dari 1 Feb 2009 – 30 Apr 2010)

Pendidikan Sekolah Rendah, Pendidikan Prasekolah, Pengajaran Bahasa, Pengajian Kurikulum Pendidikan Sains, Pendidikan Kelestarian Teknologi Pendidikan, Reka Bentuk Pengajaran Kaedah Mengajar Bahasa Melayu, Kesusasteraan Melayu Pengajian dan Persuratan Melayu, Kaedah Mengajar Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Pengajian kurikulum Pendidikan Sains, Kaedah Mengajar Kimia, Penilaian dan Pengukuran

shimah@usm.my 2974

snsi@usm.my 2399

+Subadrah Madhawa Nair Cert.Ed. (DTC) B.A., M.Ed. (Malaya), Ph.D. (USM) Rohizani Yaakub Cert.Ed. (MPSAH), B.Ed. (UPM), M.A. (UKM), Ph.D. (UKM) **Zurida Ismail B.Sc., M.Sc (N.Illinois), Ph.D. (Georgia)
(Cuti Sabatikal dari 1 Dis 2009 – 30 Apr 2010)

subadrah@usm.my 2568 rohizani@usm.my 2965 zurida@usm.my 3762

PENSYARAH KANAN Abdul Jalil Ali B.Ed. (USM), M.A. (Ohio State),Ph.D. (Wisconsin) Aziah Ismail B.A.Ed (USM), M.Ed. (UM), Ph.D (UM) Abdul Rashid Hj. Mohamad Cert.Ed. (MPSAH), B.Ed.(UPM), M.Sc.(Manchester) Ph.D (USM) **Abdul Ghani Kanesan Abdullah B.Ed (Hons)., M.Ed., Ph.D. (USM)
(Cuti Sabatikal dari 1 Mei 2009 – 31 Jan 2010)

Kepimpinan Pendidikan dan Analisis Polisi Pengurusan, Perancangan dan Dasar Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Bimbingan dan Kaunseling, Kaunseling Keluarga, Kaunseling Pendidikan Khas, Kesihatan Mental, Pembangunan Sumber Manusia, Stail Coping Hidup/Akademik Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah, Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah Kaedah Penyelidikan Kuantitatif, Analisis Statistik Pendidikan. Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu 15

jalil@usm.my 2563 aziah@usm.my 2564

rash@usm.my 2967

agk@usm.my 3232

Abd. Rahman Hj Abd. Aziz Sijil Guru (MPSP),

arahman@usm.my 2566

B.A. Hons (USM), M.Sc. (UPM) Aznan Che Ahmad Cert.Ed. (MPSAH), Cert. Ed (Deaf) (MPIK), Dip.Ed. (MPIK), B.Ed. (UKM), M.A. (UKM), Ph.D. (Melbourne) Azidah Abu Ziden B.A (Hons) (Lancashire), M.Ed. (UTM), Ph.D. (University Of Canterbury New Zealand) Fadzilah Hj Amzah B.A.Ed. (USM) M.A. (USM) Ph.D (UM) **Hashimah Mohd. Yunus B.Sc.Ed. (Hons) (USM), M.Ed. (USM), M.Ed. (USM), Ph.D. (UK)
(Cuti Sabatikal dari 15 Okt 2009 – 14 Julai 2009)

Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran, Penglihatan, Pembelajaran, Pemulihan Khas), Pra Sekolah, Kemahiran Hidup Teknologi Pendidikan/Rekabentuk Pengajaran (e-Learning) Kaedah Mengajar Kesusasteraan Rekabentuk Pengajaran Kesusasteraan Melayu Pengajian kurikulum, Pendidikan Sains Kaedah Mengajar Biologi, Metodologi Penyelidikan-Kajian Tindakan Kajian Polisi (Perspektif Sosiologi) Metodologi Penyelidikan Kualitatif, Kurikulum dan Pedagogi, Pendidikan Sejarah Pendidikan Khas, Pendidikan Inklusif, Pemulihan Khas, Disleksia, Masalah Pembelajaran, Masalah Penglihatan, Teknologi Pendidikan Khas, Teknologi Pendidikan TESL/Matematik, Pendidikan Multimedia & IT

2984

2979

fadzilahamzah@usm.m y 3239 myshima@usm.my 2574

Hazri Bin Jamil B.A. Ed. (USM), M.Ed (USM), Ph.D (Sheffield)

hazri@usm.my 2989

Lee Lay Wah B.Sc.Ed., RSTP, M.Ed. (USM), P.hD. (UKM)

lwah@usm.my 2564

**Leong Lai Mei B.Sc. (Hons), Dip.Ed. (UM), M,Sc. (UK), Ph.D. (USM)
(Cuti Sabatikal dari 6 Dis 2009 – 5 Sep 2010)

lmleong@usm.my 3245

Lim Hooi Lian B.A(Ed.) (USM), M.Ed. (USM), Ph.D (UM) Mohd Ali Samsudin BSc. Ed. (USM), M.Ed (USM), Ph. D (UKM)

Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Pendidikan Fizik, Pendidikan Sains, Stastistik dan Psikometrik Gunaan dalam Pendidikan 16

hllim@usm.my 3765 alisamsudin@usm.my 2565

**Mohamad Hashim Othman Cert.Ed. (MPSP), B.Ed. (UPM), M.Ed. Ph.D. (USM)
(Cuti Sabatikal dari 20 Nov 2008 – 19 Sep 2009)

Kaunseling kanak-kanak & Remaja, Kaunseling Kerjaya & Vokasional, Kaunseling Perkahwinan & Kekeluargaan

shim@usm.my 2987

Melissa Ng Lee Yen Abdullah B.A. Ed. (USM) M.Ed. (UM), Ph.D. (UPM) *Mohd Norawi Bin Ali Dip.Ed. (UPSI). B.Sc. (USM), M.Ed. (USM)
(Cuti Belajar dari 23 Dis 2008 – 22 Dis 2011)

Psikologi Pendidikan

melissa@usm.my 3428

Kaedah Mengajar Fizik, Teknologi Pendidikan

norawi@usm.my 3240

Mohd Zuri Ghani B.Edu (UKM) M.Ed (UKM), Ph.D (UKM) Mohamad Zohir Ahmad @ Shaari Cert. Ed. (MPSAH), B.A. (Hons), M.Ed. (USM) Mohamad Jafre Zainol Abidin B.A (Ed)(Hons)(USM) Adv. Dip. Applied Linguistics (Edin) M.Ed,Ph.D (Keele) Maznah Ali B.Sc. Indiana University, (US), M.Ed. (University of Cincinnati, Ohio, (USA) **Muhammad Kamarul Kabilan Bin Abdullah B.A. Ed. (Hons.) (USM), M.Sc. TESL (UPM), Ph.D. TESL (UKM)
(Cuti Sabatikal dari 1 Dis 2009 – 31 Ogos 2009)

Pend.Khas (Pintar Cerdas & Berbakat) Kaedah Mengajar Geografi, Pengajian Kurikulum Kaedah Mengajar Bahasa Inggeris (TESOL), Pembentukan Bahan, dan Bahasa Inggeris untuk Tujuan Khusus. Pendidikan Sains, Kaedah Mengajar Biologi

mdzuri@usm.my 2558 zohir@usm.my 2988

jafre@usm.my 2557

maznaly@usm.my 2978

Kaedah Mengajar Bahasa Inggeris (TESL)

kabilan@usm.my 2966/2151

17

Norlida Ahmad B.A. (Lit) Wilmingon College, Ohio, USA M.A. (TESL) University of Illinos, USA Nik Rosila Nik Yaacob B.Islamic Ed. M.Ed. (UM) Ph.D (ISTAC, UIA) Nor Shafrin Ahmad B.Ed. (UPM), M.Ed. (USM), Ph.D. (UKM) Nordin Bin Abd Razak Dip.Sc. & Ed (UTM), B.Ed (USM), M.Ed. (USM), Ph.D (Flinders, Adelaide)

Pembelajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua, Pendidikan Menengah, Bahasa Inggeris untuk tujuaan khas, Kesusasteraan Inggeris Psikologi & Kaunseling Islam, Psikologi Pendidikan, Pendidikan Islam Psikologi Kaunseling, Intervensi Krisis, Pengurusan trauma (Penderaan Seksual) Metodologi Penyelidikan Kuantitatif, Pengukuran dan Analisis Statistik, Kajian Bandingan (Analisis Silang Budaya) Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah, Tingkah laku dalam Organisasi, Pendidikan Sains Pengurusan Sekolah, Tingkahlaku Kurikulum & Pedagogi, Pendidikan Sains (Biologi dan Kimia)

norli@usm.my 2975

nikrusila@usm.my 2571 sham@usm.my 2569 norazak@usm.my 2986

Nooraida Yakob Dip.Ed. (USM), B.Sc (Hons) (North Texas), M.Ed. (USM), Ph.D. (UKM) Najeemah Mohd. Yusof B.A. (Hons) (UM),M.Ed. (USM), Ph.D (USM) Ong Saw Lan B.Sc. (Hons) (UM), M.Ed. (UM), Ph.D (USM)

nooraida@usm.my 2973

Sosiologi Pendidikan, Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Pelbagai Budaya Psikometrik, Pengujian & Pengukuran Pendidikan, Pendidikan Sains & Matematik, Kaedah Mengajar Fizik

najineen@usm.my 2574 osl@usm.my 3240

Rahimi Che Aman B.Ed. (UPM) M.A (UKM) Ph.D (USM) Salmiza Saleh B.Sc.Ed (UM), M.Ed. (USM), Ph.D (UKM)

Bimbingan dan Kaunseling “Brief rahimi@usm.my 3239 kaunseling” Kaedah Mengajar Fizik, Pendidikan Sains dan Matematik, Pengajaran dan Pembelajaran, Berasaskan Otak, Pendidikan Tenaga. salmiza@usm.my 2977

18

Shafia Abdul Rahman B.Sc. (Alabama), M.A. (London), PhD (Milton Keynes, UK) Shahizan Hasan Cert.Ed. (MPKI), B.Ed. (UPM), M.A. (W.Michigan), Ph.D. (Leeds-York St John College, York) Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail Cert.Ed. (MPSP) B.Ed (USM) M.Sc, Ph.D (Winsconsin) Shuki Osman B.A., M.Sc.Ed. (S.Illinois), Ph.D. (USM) Siti Hawa Binti Abdullah Dip. Islamic Counseling (IPPIM), Dip.Ed. Hons (Malaya), B.A. Hons (Malaya),M.Ed. (Wales). Ph.D. (Malaya) Tan Kok Eng B.Sc.Ed, M.Ed. (USM), Ph.D (Monash) **Tang Keow Ngang Cert. ed. (MPSP), B.Ed. (UPM), M.A. (UPM), Ph.D. (UPM)
(Cuti Sabatikal dari 15 Nov 2008 – 14 Julai 2009)

Pendidikan Matematik, Kaedah Mengajar Matematik, Pemikiran Matematik Peringkat Tinggi Bimbingan & Kaunseling, Kaunseling Agensi Komuniti, Kaunseling Sekolah

shafia@usm.my 3237 shahrizan@usm.my 3238

Kurikulum dan Pengajaran, Pentadbiran Pendidikan, Pendidikan Sekolah Rendah

samalik@usm.my 2568/3751

Kurikulum dan Pengajaran, Pendidikan Geografi Kurikulum dan Pengajaran, Pendidikan Sejarah, Kaedah Mengajar Sejarah, Kaunseling Islam

shuki@usm.my 3763 shawa@usm.my 2976

Pengajaran Bahasa Inggeris, TESOL Pengajaran Bahasa Malaysia, Pentadbiran Pendidikan

ketan@usm.my 3763 tang@usm.my 3764

Termit Kaur Ranjit Singh B.Comm. (Deakin), Grad. Cert. Tertiary Teaching & Learning (RMIT), M.Sc. IT (Lincoln), Ed.D (USM) Thevananthan A/L Nithyanantham B.Sc(Hons) Universiti Toronto M.Ed Universiti Maryland Ed.D Universiti Maryland

Kaedah mengajar Ekonomi dan Perdagangan, Teknologi Pendidikan

termitk@usm.my 3760

Neurosains, Pendidikan Antarabangsa

ntheva@gmail.com 2559

19

PENSYARAH Aswati Hamzah B.Ed. (USM), M.A.Ed. (Cardiff-Wales) Ph.D. (USM) Chew Cheng Meng Cert. Ed. (MPPP), B.Ed. (USM), M.Ed. (USM), Ph.D. (UM) Norizan Binti Esa P.G.C.E (Manchester), B.Sc. (Hons) (Manchester), M.A.Ed (Lancaster), Ph.D (USM) Shahabuddin Bin Hashim B.A (Hons) (USM), M.Ed. (USM) *Wun Thiam Yew Cert. Ed. (MPPPP) B.A (Malaya) M.Ed. (Malaya)
(Cuti belajar dari 22 Nov 2004 -–21 Ogos 2009)

Psikologi Pendidikan, Perkembangan Kognitif Awal kanak-kanak Pendidikan Matematik

aswati@usm.my 3762 cmchew@usm.my 3758 norizanesa@usm.my 2569

Pendidikan Sains, Kaedah Mengajar Biologi, Pendidikan Statistik, Pendidikan untuk Pembangunan Lestari Psikologi Pendidikan Pendidikan Matematik

Shah@usm.my 2552 tywun@usm.my

#Amelia Abdullah B.Ed (Exeter,UK) M.Ed(USM)
(Disandarkan di PPIP dari 10 Feb 2009 – 9 Ogos 2009)

Pendidikan IT dan Multimedia

virezz@yahoo.com

Jamal Safri Saibon B.Ed (USM) M.Ed (USM) Ph.D (USM) #Rabiatul Adawiah Ahmad Rashid B.A (Hons) (IIUM), M.Ed (UM)
(Disandarkan di PPIP 10 Feb 2009 – 9 Ogos 2009)

Sosiologi Pendidikan, Sosial Devian dalam Pendidikan, (Tingkah Laku Buli dan Juvenile Delinkuen) Pendidikan Geografi. Falsafah Pendidikan

jamalsafri@usm.my 3238

Adawiahrashid@ yahoo.com

Zainudin Mohd Isa B.Ed (Hons) (UKM) M.Ed (UKM) Ph.D (UKM) Petunjuk : + Kontrak Staf ** Sabatikal * Cuti Belajar # Sandaran

Perancangan Kurikulum, Pendidikan Kanak Kanak Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran (LD), Pendidikan Pemulihan

Nodin_isa@yahoo. com.my 3237

20

SENARAI STAF AKADEMIK PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA PENGARAH Prof. Madya Wan Mohd. Fauzy Wan Ismail TIMBALAN PENGARAH Prof. Madya Dr. Irfan Naufal Umar JAWATAN PROFESOR MADYA Prof. Madya Dr. Wan Mohd. Fauzy Wan Ismail Prof. Madya Dr. Merza Abbas Prof Madya Dr. Toh Seong Chong Reka bentuk Pengajaran Multimedia Antaramuka Manusia - Komputer Reka Bentuk Pengajaran, Penerbitan Multimedia Reka Bentuk dan Pembangunan Multimedia, Pembelajaran Berasaskan Web Teknologi Sistem Pengajaran Reka Bentuk dan Pembangunan Reka Bentuk dan Teknologi Pengajaran E- pembelajaran Pembangunan Berasaskan Web fauzy@usm.my BIDANG PENGKHUSUSAN E-MEL

merza@usm.my tohsc@usm.my

Prof. Madya Dr. Zarina Samsudin Prof. Madya Dr. Irfan Naufal Umar Prof. Madya Dr. Rozinah Jamaludin PENSYARAH Dr. Balakrishnan Muniandy Dr. Mona Masood Dr. Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya Tn. Hj. Ahmad Moghni Salbani En. Rossafri Mohammad

ina@usm.my

irfan@usm.my rozinah@usm.my

Reka Bebtuk Pengajaran ICT dalam Pendidikan Teknologi Sistem Pengajaran Reka Bentuk & Penerbitan Multimedia ICT dalam Pendidikan, Pendidikan Berasaskan Multimedia Teknologi Pengajaran, Penasihatan Pembelajaran Sumber dan Teknologi Maklumat 21

mbala@usm.my msmona@usm.my wajwy@usm.my

amoghni@usm.my rossafri@usm.my

SENARAI STAF AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN DEKAN Profesor Dato’ Dr. Abu Talib bin Ahmad 3806 atalib@usm.my

TIMBALAN-TIMBALAN DEKAN 1) Akademik dan Pembangunan Pelajar Prof. Madya Hajar Abdul Rahim 4349

hajar@usm.my

2) Pengajian Siswazah dan Penyelidikan (Pemangku) Prof. Madya Wan Ruslan Ismail 3858 wruslan@usm.my

PENGERUSI-PENGERUSI RANCANGAN/PENYELARAS 1) Bahasa Inggeris Prof. Madya Shakila Abdul Manan 3377 shakmanan@gmail.com 2) Bahasa Malaysia, Terjemahan & Interpretasi Dr. Hasuria Che Omar 3332 hasuria@usm.my 3) Falsafah & Tamadun Dr. Ratna Roshida Abdul Razak 4) Geografi Dr. Tarmiji Masron 5) Kesusasteraan Dr. Jelani Harun 6) Pengajian Islam Dr. Atikullah Abdullah 7) Sejarah Dr. K. Anbalakan 8) Jaringan Industri & Masyarakat Dr. Munir Shuib 3871 2867 2703 3867
3333

ratna@usm.my mmiji@usm.my jelani@usm.my atik@usm.my anbala@usm.my munir@usm.my

2704

9) Teknik Berfikir & Kursus Berterusan (Akan dilantik)

22

PEGAWAI PENTADBIRAN 1) Timbalan Pendaftar Pn. Ajindar Kaur 2) Penolong Pendaftar Pn. Nooraida Mad Naser
3374 ajindar@notes.usm.my

3850

nooraida@notes.usm.my masza@notes.usm.my

3) Pegawai Sistem Maklumat En. Meor Ahmad Shukri Zainal Abiddin 4180

Staf Akademik 1. BAHAGIAN SEJARAH
Pengerusi Rancangan Dr. Anbalakan Kailasam Pensyarah Profesor Ooi Keat Gin PM Abdul Rahman bin Hj. Ismail PM Datin Mahani bt. Musa Dr. Nazarudin bin Zainun Dr. Nik Haslinda bt. Nik Hussain Dr. Muhamad Hasrul bin Zakariah Dr.. Azmi bin Arifin Pn. Thilagavathi Vasudevan En. Ooi Hock Tiam 3333 anbala@usm.my

3341 2706 3336 2879 2850 3871 2855 2860 3861

kgooi@usm.my iarahman@usm.my mahani@usm.my naza@usm.my nlinda@usm.my Hasrul74@usm.my azmiarifin@usm.my vthila@usm.my htooi@usm.my

2. BAHAGIAN BAHASA INGGERIS
Pengerusi Rancangan Prof. Madya Shakila bt. Abd. Manan Pensyarah Prof. Madya Hajar bt. Abdul Rahim Prof. Madya Sarjit Kaur Gurdial Singh Dr. Munir bin Shuib Dr. Salasiah bt. Che Lah Dr. Azimah bt. Sazalie Dr. Mohamad Rashidi bin Mohd. Pakri Dr. Raja Rozina bt. Raja Sulaiman Dr. Suzana Hj. Muhammad Dr. Agnes Liau Dr. Kamal Shaheen 3377 4349/ 2705 2702 2704 3337 3340 3399 3336 2874 3338 2705 shakila@usm.my hajar@usm.my sarjit@usm.my munir@usm.my salasiah@usm.my azimah@usm.my rashidi@usm.my rrozina@usm.my szna@usm.my agnes@usm.my Shaheen666@hotmail.com

23

BAHAGIAN BAHASA MALAYSIA, TERJEMAHAN & INTERPRETASI
Pengerusi Rancangan Dr. Hasuria Che Omar Pensyarah Prof. Madya Noriah bt. Mohamed Dr. Syed Zainal Ariff bin Syed Jamaluddin Dr. Aniswal bt. Abd. Ghani Dr. Haslina bt. Haroon Dr. Leelany bt. Ayob Dr. Rokiah bt. Awang Dr. Rozaida bt. Abdul Rauf Dr. Radiah bt. Yusoff Dr. Tajul Aripin bin Kassin Dr. Wan Rose Eliza bt. Abdul Rahman Pn. Jamilah bt. Hj. Ikhsan Pn. Solakhiah bt. Januri Dr. Hasmidar binti Hassan Pn. Jumiya Ahmad Dr. Noraini Ibrahim Dr. Goh Sang Seong 3332 3334 2856 3342 2864 2849 2859 2703 3335 2857 2848 3342 2861 2854 2703 3342 2877

hasuria@usm.my
noriahm@usm.my syed@usm.my aniswal@usm.my haslina@usm.my leelany@usm.my arokiah@usm.my rozaida@usm.my radiah@usm.my tajul@usm.my wardah@usm.my jamylah@usm.my solakhia@usm.my hasmidar@usm.my mimi@cs.usm.my noni@usm.my gohss@usm.my

4. BAHAGIAN GEOGRAFI
Pengerusi Rancangan Dr. Tarmiji Masron Pensyarah Profesor Morshidi bin Sirat Profesor Chan Ngai Weng Profesor Ruslan bin Rainis Prof. Madya Hassan Naziri Khalid Prof. Madya Norizan bin Md. Nor Prof. Madya Wan Ruslan bin Ismail Prof. Madya Suriati bt. Ghazali Prof. Madya Usman bin Hj. Yaacob Prof. Madya Narimah bt. Samat En. Aziz bin Abdul Majid Dr. Anisah Lee bt. Abdullah Dr. Nooriah bt. Yusof Dr. Zullyadini bin A. Rahaman Dr. Jabil bin Mapjabil Dr. Wan Mohd. Muhiyuddin Wan Ibrahim Dr. Sharifah Rohayah bt. Sheikh Dawood Dr. Asyirah binti Abdul Rahim 2867 3870 4090 3829 2875 2871 3852 2853 3869 3340 2872 2869 2863 3872 2852 3873 2868 3868 3872 norizan@usm.my wruslan@usm.my suriati@usm.my usman@usm.my narimah@usm.my amaziz@usm.my anisah@usm.my nooriah@usm.my zully@usm.my bill@usm.my wmmwi@usm.my sdawood@usm.my asyirah@usm.my mmiji@usm.my morshidi@usm.my nwchan@usm.my rruslan@usm.my hnaziri@usm.my

24

5. BAHAGIAN KESUSASTERAAN
Pengerusi Rancangan Dr. Jelani Harun Pensyarah Profesor Dato’ Dr. Md. Salleh bin Yaapar Profesor Muhammad bin Hj. Salleh Prof. Madya Noriah bt. Taslim Prof. Madya Sohaimi Abdul Aziz Prof. Madya Siti Hajar bt. Che Man Prof. Madya Arndt Graf Dr. Rahimah bt. A. Hamid Dr. Halimah binti Mohamed Ali Dr. Mohamad Luthfi Abdul Rahman En. Marzuki Ali @ Azam Awang 6. BAHAGIAN PENGAJIAN ISLAM Pengerusi Rancangan Dr. Atikullah Hj. Abdullah Pensyarah Prof. Madya Mohd. Radzi bin Othman Prof. Madya Noor Shakirah bt. Mat Akhir Dr. Mohd. Asri bin Zainul Abidin Dr. Mohamad Khairul Anwar bin Osman Dr. Jasni bin Sulong Dr. Mohd. Farid bin Mohd. Sharif Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz Dr. Mohd. Nizam bin Sahad 7. BAHAGIAN FALSAFAH & TAMADUN Pengerusi Rancangan Dr. Ratna Roshida bt Abdul Razak Pensyarah Prof. Madya Lok Chong Hoe Prof. Madya Zailan bt. Moris Dr. Muhammad Azizan bin Sabjan En. Peter Gan Chong Beng Dr. Suhaila binti Abdullah Tuan Hj. Ellias bin Zakaria Pn. Aiza Maslan @ Baharudin 3871 3331 3333 3869 3884 2878 3864 3337 ratna@usm.my chlok@usm.my zailan@usm.my mazizan@usm.my petergan@usm.my aila@usm.my ellias@usm.my 3867 3331 2862 2876 2858 3863 2866 2873 3868 atik@usm.my mradzi@usm.my shakirah@usm.my moasriza@usm.my khairul@usm.my jasni@usm.my faridusm@usm.my hasanah@usm.my nizamsahad@usm.my 2703 2702 4420 4421 3335 2851 3332 2865 2707 3378 2704 3829 3378 jelani@usm.my mdsalleh@usm.my muhd@usm.my tnoriah@usm.my soaazz@usm.my shajar@usm.my arndtgraf@yahoo.de imah@usm.my halimah@usm.my luthfi@usm.my

25

SENARAI STAF AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN Dekan Prof. Madya Ismail Baba Timbalan-Timbalan Dekan Dr. Normee Che Sab (Akademik dan Pembangunan Pelajar) Dr. Sivamuragan Pandian (Pengajian Siswazah dan Penyelidikan) PENGERUSI-PENGERUSI RANCANGAN Antropologi dan Sosiologi Ekonomi Kerja Sosial Perancangan dan Pengurusan Pembangunan Sains Politik Pengajian Antarabangsa Dr. Azrina Husin Dr. Saidatulakmal Mohd Dr. Azlinda Azman Dr. Nor Malina Malek Dr. Azeem Fazwan Ahmad Farouk Profesor Suresh Narayanan samb. 3361/ddsa_soc@usm.my No. Tel./E-mel samb. 3369/dean_soc@usm.my

samb. 2720/ddpg_soc@usm.my

Staf Akademik Profesor Amir Hussin Baharuddin

Rancangan

No. Bilik/No. Tel./ E-mel C13/104 samb. 3348 amirhb@usm.my C14/003 samb. 4618 jamals@usm.my

Ekonomi

Dato’ Jamalludin Sulaiman

Ekonomi

26

Loh Kok Wah

Sains Politik

C13/011 samb. 3347 kwloh@usm.my C05/003 samb. 2656 syukri@usm.my

Muhammad Syukri Salleh

Perancangan dan Pengurusan Pembangunan

Suresh Narayanan

Ekonomi

C13/004 samb. 2721 nsuresh@usm.my

Ahmad Atory Hussain

Sains Politik

C05/013 samb. 2798
ahmadatoryhussain@yahoo.com

Profesor Madya Abdul Fatah Che Hamat Ekonomi C13/111 samb. 2716 abdfatah@usm.my C14/108 samb. 3359 asbcheah@usm.my Chan Lean Heng Kerja Sosial C05/118 samb. 2660 lhchan@usm.my C14/009 samb. 4617 bismail@usm.my C05/014 samb. 2658 zam@usm.my

Angeline S.B. Cheah

Kerja Sosial

Ismail Baba

Kerja Sosial

Kamarulzaman Askandar

Sains Politik

27

Khoo Boo Teik Pembangunan

Perancangan dan samb. 4621

C14/104 Pengurusan booteik@usm.my

Latif Kamaluddin

Sains Politik

C05/122 samb. 2662 kalatif@usm.my

Lim Hong Hai

Sains Politik

C14/004 samb. 3353 hhlim@usm.my C13/014 samb. 3347 osmanmy@usm.my C13/003 samb. 4607 lttiun@usm.my

Osman Md. Yusoff

Perancangan dan Pengurusan Pembangunan

Tiun Ling Ta

Perancangan dan Pengurusan Pembangunan

Pensyarah Kanan Azeem Fazwan Ahmad Farouk Sains Politik C05/121 samb. 4604 azeemf@usm.my C14/007 samb. 4620 azlindaa@usm.my C14/112 samb. 2653 atan@usm.my C13/108 samb. 4614 azrina@usm.my C13/008 samb. 4609 ywchin@usm.my

Azlinda Azman

Kerja Sosial

Andrew Tan Khee Guan

Ekonomi

Azrina Husin

Antropologi dan Sosiologi

Chin Yee Whah

Antropologi dan Sosiologi

28

Chua Soo Yean

Ekonomi

C13/107 samb. 3350 sychua@usm.my C13/101 samb. 4612 hashimah@usm.my C05/126 samb. 2663 hooilean@usm.my Ekonomi C13/110 samb. 4615 yjloke@usm.my

Intan Hashimah Mohd. Hashim

Kerja Sosial

Lean Hooi Hooi

Ekonomi

Loke Yiing Jia

Mohamad Zaini Abu Bakar

Sains Politik

C13/009 samb. 3346 zainiab@usm.my C14/012 samb. 3356 affandy@usm.my C14/1063 samb. 3358 noreha@usm.my C14/008 samb. 2651 mnoriah@usm.my C14/109 samb. 2654 csnormee@usm.my C13/005 samb. 4608 hafiz@usm.my C14/006 samb. 2650 malina@usm.my

Mohd. Affandy Yusof

Kerja Sosial

Noreha Hj. Hashim

Sains Politik

Noriah Mohamed

Kerja Sosial

Normee Che Sab

Ekonomi

Nor Hafizah Selamat

Antropologi dan Sosiologi

Nor Malina Malek

Perancangan dan Pengurusan Pembangunan 29

Ong Beng Kok

Antropologi dan Sosiologi

C13/105 samb. 4613 ongbengkok@usm.my C14/005 samb. 4619 prema@usm.my C13/113 samb. 3352 moorthy@usm.my C13/006 samb. 3344 psiva@usm.my C13/109 samb. 3351 reevany@usm.my C14/105 samb. 4622 eieydda@usm.my C05/129 samb. 2665 farina@usm.my C05/128 samb. 4606 zainals@usm.my C14/107 samb. 4623 wzainab@usm.my C05/127 samb. 2664 bzak@usm.my C05/010 samb. 2803 haqqani@usm.my

Premalatha Karupiah

Antropologi dan Sosiologi

P. Sundramoorthy

Antropologi dan Sosiologi

P. Sivamurugan

Antropologi dan Sosiologi

Reevany Bustami

Antropologi dan Sosiologi

Saidatulakmal Mohd

Ekonomi

Salfarina Abdul Gapor

Perancangan dan Pengurusan Pembangunan

Zainal Abidin Sanusi

Sains Politik

Zainab Wahidin

Perancangan dan Pengurusan Pembangunan

Zakaria Bahari

Ekonomi

Zulkarnain Ahmad Hatta

Kerja Sosial

30

Pensyarah Ch’ng Kean Siang Ekonomi C05/009 samb. 2802 cks@usm.my C13/106 samb. 3349 ben@usm.my C13/103 samb. 3427 sukainah@usm.my C05/119 samb. 4603 lfjacq@usm.my C05/008 samb. 2801 norzarina@usm.my C05/011 samb. 2796 chuanyean@usm.my C05/007 samb. 2800 zahri@usm.my

Benny Teh Cheng Guan

Sains Politik

Fadzila Azni Ahmad

Pengurusan dan Pembangunan Islam

Jacqueline Liza Fernandez

Ekonomi

Norzarina Mohd Zaharim

Kerja Sosial

Soon Chuan Yean

Ekonomi

Zahri Hamat

Perancangan dan Pengurusan Pembangunan

Staf Pentadbiran

No. Bilik/No. Tel.

E-mel

Timbalan Pendaftar Noriah Mohamad C06-109/samb. 3362 noriah@notes.usm.my

Penolong Pegawai Tadbir Amnah Shariff C06/samb. 4626 amnah@notes.usm.my

31

Ketua Pembantu Tadbir Teh Gaik Lan Pembantu Teknik Siti Nur Faezah Ahmad Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Suraya Abdullah (Dekan) C06-106/samb. 3369 su@notes.usm.my jumizah@notes.usm.my azura_jaapar@notes.usm.my C23-SK105/samb. 3395 faezah@usm.my C06-112/samb. 3876 glteh@notes.usm.my

Jumizah Samsudin (Timbalan Dekan) C06-103/samb. 3361 Azura Jaapar (Timbalan Dekan) C06/samb. 3394

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Abd Aziz Razak Mohd Yusoff Ismail Mujadilah Abu Bakar Norhasliza Mohd Illias (AARG) Radziah Haji Abdul Manan Roslina Mohamed Idros C06/samb. 3842 C06/samb. 3832 C06/samb. 3360 C09/samb. 3955 C06/samb. 3832 C06/samb. 3842 abdaziz@notes.usm.my ucop@notes.usm.my mujadilah@notes.usm.my norhasliza@notes.usm.my radziah@notes.usm.my shalina@notes.usm.my

Juruteknik Komputer Khairul Akmal Yahaya C23-SK105/samb. 3395 khairul_akmal@notes.usm.my

Pembantu Tadbir Rendah Lee Sok Eong Malissa Nadia Mohd Rozi (ISDEV) Norazrina Md. Jabarullah C06/samb. 3876 C05/samb. 3342 C05/samb. 2123 32 lseong@notes.usm.my malissa_nadia@notes.usm.my norazrinamj@notes.usm.my

(REPUSM) Sharifah Noor Azar Syed Soffi Suzana Zulkifli Pembantu Am Rendah Ishak Yahaya Mohd Nazri Din C06/samb. 3360 C06/samb. 3360 C06/samb. 3360 C06/samb. 3360 snass@notes.usm.my suzana_zulkifli@notes.usm.my

PANEL PENASIHAT INDUSTRI Datuk Mustafa Mansur Pengerusi Eksekutif Soltronic Sdn. Bhd. & Ahli Lembaga Pengarah USM Dato’ Lee Ow Kim Executive Director Penfebric Sdn. Bhd. Dr. Ooi Eng hock Managing Director Fasterners Sdn. Bhd.

33

SENARAI STAF AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN

DEKAN Prof. Madya Dato’ Ishak Ismail

TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & PEMBANGUNAN PELAJAR) Prof. Madya Yuserrie Zainuddin

TIMBALAN DEKAN (PENGAJIAN SISWAZAH & PENYELIDIKAN) Prof. Madya Zamri Ahmad

PENOLONG PENDAFTAR KANAN Puan Balkhis Said

PENOLONG PENDAFTAR Cik Nur Mariyam Musa

PROFESOR Fauziah Md. Taib BBA (West Texas State) MAcc (Glasgow) Ph.D (Lancaster)

BIDANG PENGKHUSUSAN Perakaunan/Kewangan No. Bilik: 239 No. samb.: 3953 E-mel: mfauziah@usm.my

PROFESOR MADYA Aizzat Hj Mohd Nasurdin B. Sc. Agribusiness (UPM) MBA (W. Michigan) Ph.D (USM) Intan Osman Dip. Banking (ITM) B. Sc. (Indiana State) MBA (Central Missouri State) DBA (Newport)

BIDANG PENGKHUSUSAN Organisasi/ Pengurusan Sumber Manusia No. Bilik: 017 No. samb.: 2548 E-mel: aizzat@usm.my

Organisasi/ Pengurusan Sumber Manusia

No. Bilik: 115 No. samb.: 3355 E-mel: intan@usm.my

34

Ishak Ismail Dip. Bus. Studies (ITM) B.Sc. (N. Illinois) MBA (Governors State) Ph.D (Hull) AIIA Ramayah Thurasamy B. Mgmt.(Hons) (USM) MBA (USM) Yuserrie Zainuddin B. Soc. Sc. (Hons) (USM) M. Comm. (Hons.) (Wollongong) DBA (UKM) Zamri Ahmad B.Sc. (American) M.A. (Newcastle) Ph.D (Newcastle)

Perlakuan Pengguna/ Pemasaran Perkhidmatan/ Etika Perniagaan

No. Bilik: Pejabat Dekan/219 No. samb.: 3370/2332 E-mel: iishak@usm.my

Operasi/Statistik/ Teknologi Maklumat Perakaunan

No. Bilik: 118 No. samb.: 3889 E-mel: ramayah@usm.my No. Bilik: Pejabat Am/210 No. samb.: 2520/2525 E-mel: yuserrie@usm.my

Kewangan

No. Bilik: Pejabat Am/238 No. samb.: 2520/3953 E-mel: zahmad@usm.my

PENSYARAH KANAN Abdul Hadi Zulkafli Dip. in Banking Studies (ITM) BBA (Hons.) (Finance) (ITM) MBA (UKM) Ph.D (UM) Adeline Lau Hooi Ping Bac. Business (Aus) Post. Graduate Dip. (Aus) M.A. Commerce (Aus) Ph.D (Aus) *Adida Yang Amri B.A. (Hons) (London) M.P.A (Southern California) Ainuddin Bahari Dip. Bus. Studies (ITM) BBA (Ohio) MBA (Governors State) Ph.D (Washington Int.) AIIA, AICMA, ACIA, PNA Amirul Shah Md. Shahbudin B. Sc. (Sacramento) M. Sc. (Southampton) Ph. D (Lancaster)

BIDANG PENGKHUSUSAN Kewangan No. Bilik: E47-C-3-09 No. samb.: 2895 E-mel: hadi_zml@usm.my

Perakaunan/Pendidikan/ Kewangan

No. Bilik: E47-C-3-05 No. samb.: 2893 E-mel: adelinelhp@usm.my

Organisasi/ Pengurusan Sumber Manusia

No. Bilik: E47-C-1-01 No. samb.: 2898 E-mel: adida@usm.my No. Bilik: 119 No. samb.: 3379 E-mel: ainuddin@usm.my

Perakaunan

Perakaunan Pengurusan/ Sistem Kawalan Pengurusan

No. Bilik: E47-C-1-07 No. samb.: 2757 E-mel: amirulshah@usm.my

35

Anees Janee b. Ali @ Hamid Dip. in General Science (Canada) B. in Mgmt. (Hons) (USM) M. Sc. (Groningen) Ph.D (Groningen) Azizah Omar B.Sc. (Curtin) MBA (USM) Ph.D (Monash) Chee Hong Kok B.Soc.Sc. (Hons) (USM) MBA (USM) Daisy Kee Mui Hung B.Mgmt (Hons)(USM) MBA (USM) Ph.D (Adelaide) Hazril Izwar Ibrahim Lib. (Hons) IIUM MBA (USM) Ph. D (UPM) Hooy Chee Wooi Bachelor of Economics (UPM) Master of Science (UPM) Ph. D (UM) Joriah Muhammad Dip. in Banking (ITM) BBA (Monmouth, Illinois) MBA (Huntington) Ph.D (USM) Lilis Surienty Abd. Talib B.Sc. (Salford) M.Sc (Salford) Ph.D (USM) Lok Char Lee B.Acc (Hons) (UM) M.Sc. (USM) C.A. (Malaysia) ACMA (UK) FTII (Malaysia) Mahmod Sabri Haron Dip. Bus. Studies (ITM) B.Sc. (Bridgeport) MBA (Bridgeport) Ph.D (Bradford)

Organisasi/ Pengurusan Sumber Manusia/ Perniagaan Antarabangsa Pemasaran Web/ Pemasaran Perkhidmatan

No. Bilik: 107 No. samb.: 3434 E-mel:aneesali15@yahoo.com

No. Bilik: 220 No. samb.: 3952 E-mel: aziemar@usm.my No. Bilik: 111 No. samb.: 3354 E-mel: hkchee@usm.my No. Bilik: E47-C-3-02 No. samb.: 2919 E-mel: daisy@usm.my

Perakaunan/Kewangan

Organisasi

Pengurusan Sumber Manusia/ Perlakuan Organisasi Kewangan Antarabangsa

No. Bilik: E47-C-3-01 No. samb.: 2891 E-mel: hazrili@yahoo.com No. Bilik: E47-C-3-12 No. samb.: 2897 E-mel: cwhooy@usm.my No. Bilik: 204 No. samb.: 3880 E-mel: joriah@usm.my

Kewangan/Perbankkan/ Perniagaan Antarabangsa

Pengurusan Ekspatriat/ Pengurusan Sumber Manusia

No. Bilik: 109 No. samb.: 3368 E-mel: lilis@usm.my No. Bilik: E47-C-1-04 No. samb.: 2756 E-mel: lokcl@usm.my

Perakaunan Kewangan/ Pengauditan/ Percukaian

Pengurusan Pemasaran/ Keusahawanan Industri Kecil dan Sederhana (IKS)/ Pemasaran Muzium/ Pemasaran Politik

No. Bilik: 106 No. samb.: 3434 E-mel: msabri@usm.my

36

Malliga a/p Marimuthu MBA (USM) M. A. (USM) B. A. (USM) Ph.D (Newcastle, Australia) Md. Harashid Haron B. Sc. BA (USA) M. A. (USM) Ph. D (USM) Mohd Shafie Ariffin BBA (Western Illinois) MBA (Western Illinois) Mohd Yusoff Zainun Hamzah Dip. in Forestry (ITM) BBA (Tennessee) MBA (USM) **Noorliza Karia B.Sc. (Denver) MBA (USM) Noor Hazlina Ahmad B. HSc. (Hons) (IIUM) MBA (USM) Ph. D (Adelaide) Norizan Mat Saad BA (Hons) (Coventry) MBA (Hull) Ph.D (Bradford) Phua Lian Kee B. Mgmt (Hons) (USM) M. A. (USM) Ph.D (USM) Quah Chun Hoo B. Soc. Sc. (Hons) (USM) MBA (USM) ACIS (UK), MCSM Shahidan Shafie B. Sc. (South Carolina) MBA (South Carolina) Siti Rohaida Mohamed Zainal BBA (Kansas City) MBA (USM) Ph. D (UTM)

Pemasaran

No. Bilik: E47-C-3-10 No. samb.: 2753 E-mel: malliga@usm.my

Perakaunan

No. Bilik: E47-C-3-06 No. samb.: 2900 E-mel: harashid@usm.my No. Bilik: 211 No. samb.: 2526 E-mel: mshafie@usm.my No. Bilik: 214 No. samb.: 2526 E-mel: zmyusoff@usm.my No. Bilik: 215 No. samb.: 3426 E-mel: noorliza@usm.my No. Bilik: E47-C-3-07 No. samb.: 2894 E-mel: hazlina@usm.my No. Bilik: 110 No. samb.: 3354 E-mel: nazim@usm.my No. Bilik: E47-C-1-08 No. samb.: 2758 E-mel: phualk@usm.my No. Bilik: 216 No. samb.: 3426 E-mel: eq@notes.usm.my

Pengurusan Pemasaran/ Keusahawanan Organisasi/ Pengurusan Sumber Manusia

Operasi

Organisasi

Pemasaran Dalaman/ Penyelidikan Pemasaran

Perakaunan/Kewangan

Organisasi/ Etika Perniagaan/ Pengurusan Antarabangsa

Pengurusan Jenama/ Pemasaran Antarabangsa/ Pemasaran Strategik Pengurusan Sumber Manusia/ Perlakuan Organisasi

No. Bilik: 209 No. samb.: 2525 E-mel:shahidan@usm.my No. Bilik: E47-C-3-04 No. samb.: 2909 E-mel: siti_rohaida@usm.my

37

Soh Keng Lin Cert. In Teaching (MPTI) BBA (Central State U., Oklahoma) MBA (North Texas) Tajul Ariffin Masron B. Com. (Hitotsubashi, Tokyo) M. Ec. (UM) Ph. D (UPM) Yusof Hamdani Jalalludin B.Sc. (Chico) MBA (Missisippi State) Zainon Harun Dip. Agric. (UPM) B.Sc. B.A. (Indiana State) M.Fin. (St. Louis)

Operasi

No. Bilik: 244 No. samb.: 2317 E-mel: klsoh@usm.my

Perdagangan Antarabangsa/ Kewangan

No. Bilik: E47-C-3-11 No. samb.: 2896 E-mel: tams@usm.my No. Bilik: 207 No. samb.: 3430 E-mel: yhamdani@usm.my No. Bilik: 122 No. samb.: 2532 E-mel: zainon@usm.my

Operasi

Kewangan

PENSYARAH

BIDANG PENGKHUSUSAN Kewangan No. Bilik: E47-C-3-08 No. samb.: 2899 E-mel: zainuddin@usm.my No. Bilik: 221 No. samb.: 2527 E-mel: angjili@usm.my

Ahmad Zainuddin Salleh B. Mgmt. (Hons) (USM) M. Econ. (Fin) (UPM) Ang Jili Dip. in Acctg (UM) B.Ec. (Hons) (UM) M.A. (Ohio State) A.M (M) Azura Abdullah Effendi B. Sc. (Arizona State) MBA (ITM) DBA (USM) Gholamreza Zandi Pour Joopari Dip. In Practical Sciences (Iran) B. A. (Iran) M. A. (Iran) Ph. D (USM) FIAA Iman Khalid A. Qader Dip. Business Training (Manchester, UK) BBA (Hawaii, USA) M.A. (USM)

Perakaunan

Pengurusan Sumber Manusia

No. Bilik: 120 No. samb.: 3343 E-mel: azura_e@usm.my No. Bilik: 206 No. samb.: 3430 E-mel: zandi@usm.my

Perakaunan

Pemasaran

No. Bilik: 210 No. samb.: 2525 E-mel: iman@usm.my

38

Mohd Anuar Arshad Dip. In Planting Industry Mgmt. (ITM) BBA (Hons) (ITM) MBA (USM) Ph. D (Murdoch, Perth)

Pengurusan Sumber Manusia

No. Bilik: E47-C-3-03 No. samb.: 2892 E-mel: arshadalbanjari@usm.my

GURU Mohd. Mokhtar Ali B. Sc (USM)

BIDANG PENGKHUSUSAN Matematik/Statistik No. Bilik: 222 No. samb.: 2527 E-mel: mmokhtar@usm.my

* **

Dipinjamkan ke MIMOS. Cuti belajar di bawah Rancangan Pengajian Tinggi Kakitangan Akademik USM.

39

2.0 SISTEM AKADEMIK DAN MAKLUMAT AM 2.1 Maklumat Pendaftaran Kursus Pelajar diingatkan bahawa pendaftaran kursus merupakan pendaftaran yang rasmi dan muktamad. Oleh itu, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian untuk mengelakkan kesilapan yang boleh menimbulkan kesulitan: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Kod kursus Bilangan nilai unit kursus Kod jenis kursus Jadual waktu pengajaran Prasyarat kursus Syarat Pusat Pengajian Bilangan unit minimum dan maksimum yang boleh didaftarkan

Penasihatan Akademik (i) (ii) Pelajar perlu membuat perancangan untuk keseluruhan tempoh pengajian bagi memudahkan pengagihan kursus-kursus dalam sesuatu semester. Sebelum mendaftar kursus, pelajar hendaklah berjumpa dan berbincang dengan Penasihat Akademik masing-masing bagi menentukan kursus-kursus yang harus didaftarkan untuk sesuatu semester.

Maklumat berikut boleh didapati dari Portal Kampus Sejahtera (Healthy Campus) (www.healthycampus.usm.my) sebelum kegiatan pendaftaran. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Maklumat penasihat akademik Maklumat akademik seperti taraf akademik, PNG, PNGK dan tahun pengajian Penyata Cantuman Gred (CANGRED) Senarai kursus yang ditawarkan di semua Pusat Pengajian/Pusat Jadual waktu pengajaran dan pembelajaran bagi semua Pusat Pengajian/Pusat

E-Daftar E-Daftar membolehkan pelajar Ijazah Pertama dan Diploma mendaftar kursus melalui laman web yang boleh dicapai dari Portal Kampus Sejahtera (Healthy Campus) USM. Hanya pelajar bertaraf akademik aktif dan mereka yang tidak mempunyai kes tertunggak dengan pihak universiti dibenarkan mendaftar kursus melalui E-Daftar. Tempoh pendaftaran di bawah E-Daftar bagi Semester I biasanya bermula pada minggu kedua bulan Jun sehingga sehari selepas permulaan Semester I sementara tempoh bagi Semester II biasanya bermula dua hari sebelum keputusan peperiksaan 'provisional' Semester I diumumkan sehingga sehari sebelum Semester II bermula. Tempoh sebenar pendaftaran di bawah E-Daftar akan diumumkan oleh pejabat Unit Pemprosesan Data & Rekod (UPDR) biasanya semasa minggu ulang kaji setiap semester dan akan dipaparkan di papan kenyataan Pusat Pengajian/Pusat/Desasiswa dan di laman web USM. 40

Di bawah E-Daftar, pelajar boleh mendaftar semua kursus kecuali kursus ko-kurikulum. Pra-pendaftaran kursus ko-kurikulum biasanya dijalankan pada bahagian kedua semester sebelumnya oleh pejabat Rancangan Ko-Kurikulum (Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarbangsa). Kursus ko-kurikulum akan dimasukkan ke dalam akaun pendaftaran pelajar sebelum kegiatan E-Daftar bermula, hanya jika permohonan pra-pendaftaran berkenaan berjaya. Aktiviti pendaftaran kursus dikendalikan oleh pejabat Unit Pemprosesan Data & Rekod (UPDR), Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar (04-6532925/ 04-6533169/04-6534195). Aktiviti Pendaftaran Kursus Dalam Talian Sistem Pendaftaran Kursus Dalam Talian (PKDT) ditujukan kepada pelajar bertaraf Percubaan (P1/P2) dan pelajar yang tidak dapat mendaftar di bawah sistem E-Daftar. PKDT biasanya dijalankan pada hari pertama semester berkenaan. Masa pendaftaran ditetapkan oleh Pusat Pengajian. Pelajar hendaklah merujuk tarikh-tarikh kegiatan pendaftaran di papan kenyataan Pusat Pengajian/Pusat masing-masing. Sebelum PKDT, pelajar hendaklah mengutip risalah-risalah berikut dari Portal Kampus Sejahtera/Pusat Pengajian/Pusat masing-masing: (i) (ii) (iii) Borang Pendaftaran Kursus Penyata Cantuman Gred (CANGRED) Pelajar hendaklah memperoleh tandatangan Penasihat Akademik bagi setiap kursus yang ingin didaftarkan.

Jadual Waktu Pengajaran dan Senarai Kursus Jadual waktu pengajaran dan senarai kursus yang ditawarkan pada sesuatu semester akan dipaparkan di papan kenyataan Pusat Pengajian. Pelajar hendaklah merujuk senarai ini untuk memilih dan mendapatkan maklumat kursus. Pelajar tidak dibenarkan mendaftar kursus yang bertembung jadual waktu pengajarannya. Pendaftaran Kursus Bahasa dan Ko-Kurikulum (i) Semua urusan pendaftaran, pengguguran atau penambahan kursus-kursus Bahasa dan ko-kurikulum masing-masing diurus oleh Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan dan pejabat Rancangan Ko-Kurikulum (Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa). Pra-pendaftaran kursus ko-kurikulum biasanya dikendalikan pada bahagian kedua semester sebelumnya oleh pejabat Rancangan Ko-Kurikulum (Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa).

(ii)

41

(iii)

Selepas proses pemilihan (bagi kursus ko-kurikulum), kod kursus bagi pelajar yang berjaya dipilih, didaftarkan dalam sistem komputer sebelum kegiatan EDaftar dan Pendaftaran Dalam Talian bermula. Pengguguran kursus-kursus berkenaan (kursus Bahasa dan ko-kurikulum), jikalau perlu, hendaklah dibuat dalam tempoh minggu pertama. Denda RM50.00 mungkin akan dikenakan jika pengguguran dilakukan selepas minggu pertama.

(iv)

Klasifikasi Jenis Kursus Pelajar dibenarkan mendaftar sesuatu kursus sekiranya memenuhi prasyarat bagi kursus tersebut (jikalau ada). Kursus yang didaftar untuk memenuhi keperluan Rancangan Pengajian dikelaskan kepada kod jenis kursus berikut: T - Kursus Teras (Major) E - Kursus Elektif M - Kursus Minor U - Kursus Universiti --------------------------------------------------------------------------------------------------Y - Kursus Audit yang diambil semata-mata Prestasi/gred dalam kursus untuk menambah pengetahuan berkenaan tidak diambil kira dalam pengiraan mata Z - Kursus khas yang mesti mencapai keseluruhan serta jumlah sekurang-kurangnya gred 'C' (Lulus), unit bagi keperluan sebelum dibenarkan mengambil kursus pengijazahan peringkat lebih tinggi (sebagai prasyarat) Unit Minimum dan Maksimum Yang Boleh Didaftarkan Setiap Semester (a) Pendaftaran Kursus Pelajar Bertaraf "Aktif" Jumlah unit yang dibenarkan untuk setiap pelajar mendaftar adalah seperti yang berikut: Minimum 9 Maksimum 20

(i) Had maksimum ini termasuk unit ko-kurikulum dan kursus-kursus yang diulang. Pelajar dibenarkan mendaftar melebihi had maksimum ini untuk Latihan Amali/Mengajar/Industri yang dijalani semasa Cuti Panjang. (ii) Had minimum dan maksimum ini adalah muktamad. Dekan tidak boleh melonggarkan ketetapan ini. Walau bagaimanapun Dekan boleh membenarkan pelajar mendaftar jumlah unit yang kurang daripada had minimum hanya bagi pelajar yang telah melebihi tempoh minimum bermastautin. 42

(b)

Pendaftaran Kursus Pelajar Bertaraf "Percubaan" Pendaftaran kursus pada sesuatu semester oleh pelajar yang berada pada taraf "Percubaan" dihadkan seperti yang berikut: Taraf Akademik Percubaan I (P1) Percubaan II (P2) Unit Maksimum 12 10

Slip Pengesahan Kursus Slip Pengesahan Kursus yang dikeluarkan selepas pendaftaran kursus hendaklah disemak dengan teliti untuk memastikan tiada kesilapan. Sebarang kesilapan pendaftaran kursus mesti dibetulkan dengan serta merta semasa tempoh E-Daftar/di Pusat Pengajian dalam tempoh aktiviti pendaftaran kursus. Penambahan Kursus/Pendaftaran Lewat Penambahan kursus/pendaftaran lewat tanpa sebarang alasan yang munasabah tidak dibenarkan selepas selesai kegiatan pendaftaran kursus. Walau bagaimanapun, pertimbangan boleh diberikan seperti yang berikut: (i) Penambahan kursus/pendaftaran lewat atas alasan-alasan yang kukuh boleh diluluskan oleh Dekan dalam minggu pertama dan kedua sahaja, dan pelajar boleh didenda RM50.00. Penambahan kursus dalam minggu ketiga dengan alasan-alasan yang kukuh mesti diperakukan oleh Dekan/Timbalan Dekan Pusat Pengajian sebelum dimajukan kepada Unit Pemprosesan Data & Rekod untuk kelulusan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa) dan pelajar boleh didenda RM50.00. Permohonan untuk menambahkan kursus selepas minggu ketiga, tidak akan dipertimbangkan.

(ii)

(iii)

Pengguguran Kursus Pengguguran kursus dibenarkan tertakluk pada syarat tidak melewati minggu ke-6 dan pelajar mesti memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti seperti yang berikut: (i) Borang Gugur Kursus mesti diisi oleh pelajar dan ditandatangani oleh Pensyarah dan Dekan/Timbalan Dekan berkenaan dan disampaikan kepada Unit Peperiksaan. Pelajar yang ingin menggugurkan kursus Bahasa mesti mendapat tandatangan dan cop Dekan Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan di samping tandatangan dan cop Dekan Pusat Pengajian masing-masing.

(ii)

43

(iii)

Pelajar yang ingin menggugurkan kursus ko-kurikulum mesti mendapat kelulusan Timbalan Naib Canselor (Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa) di samping tandatangan dan cop Dekan Pusat Pengajian masing-masing. Kemudahan untuk menggugurkan kursus tidak boleh disalahgunakan. Pensyarah mempunyai hak untuk tidak memperakukan pelajar menggugurkan kursus sekiranya pelajar tidak serius terhadap kursus yang diambil seperti gagal menghadiri kuliah, tutorial dan amali dan tidak melaksanakan kerja kursus. Pelajar yang sedemikian akan dihalang menduduki peperiksaan dan diberi gred 'X' dan tidak dibenarkan mengulangi kursus semasa Kursus Semasa Cuti Panjang (KSCP).

(iv)

Pengemaskinian Rekod Akademik Maklumat rekod akademik terkini dicetak dalam dokumen "CANGRED". Pelajar dinasihati supaya menyemak maklumat tersebut dan sekiranya perlu dikemaskinikan, pelajar hendaklah berbuat demikian melalui borang-borang tertentu yang dapat diperoleh di Pusat Pengajian/Pusat atau di Unit Pemprosesan Data & Rekod (Aras 1, Bangunan Canselori). Pelajar bertanggungjawab sendiri untuk mengemaskinikan alamat sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam alamat penggal, alamat kecemasan dan alamat tetap.

2.2 Takrifan Unit/Kredit (a) Unit Tiap-tiap kursus diberi nilai yang dikenali sebagai UNIT. Unit yang diberikan berdasarkan skop kurikulum dan beban kerja pelajar dalam kursus yang berkenaan. Pada umumnya, unit ditakrifkan seperti yang berikut: Jenis Kursus Kursus Teori Takrifan Satu unit adalah bersamaan dengan satu jam kontak bagi tempoh satu minggu selama 13 14 minggu dalam satu semester. Satu unit adalah bersamaan dengan 1.5 jam kontak bagi tempoh satu minggu selama 13 14 minggu dalam satu semester. Satu unit adalah bersamaan dengan 1.5 jam kontak bagi tempoh satu minggu selama 13 14 minggu dalam satu semester. Satu unit adalah bersamaan dengan dua minggu latihan.

Kursus Amali/Makmal

Kursus Kemahiran Bahasa

Kursus Latihan Industri/ Latihan Mengajar

44

(b)

Bentuk Kontak Kontak bersemuka antara sekumpulan pelajar dengan staf akademik lazimnya berbentuk kuliah, tutorial, seminar, makmal dan kajian lapangan.

(c)

Unit Kredit Terkumpul Unit yang telah didaftarkan dan lulus dikenali sebagai kredit. Untuk berijazah, pelajar mesti mengumpulkan jumlah kredit yang ditetapkan.

2.3 Sistem Peperiksaan Peperiksaan diadakan pada akhir setiap semester. Pelajar mesti menduduki peperiksaan bagi kursus-kursus yang didaftarkan semasa pendaftaran kursus. Setiap pelajar mestilah terlebih dahulu menjelaskan semua yuran dan juga memenuhi syarat keperluan kuliah/tutorial/amali dan keperluan-keperluan lain bagi setiap kursus sebelum layak menduduki peperiksaan bagi kursus-kursus yang didaftarkan. Penilaian kursus ditentukan berdasarkan prinsip penilaian secara berterusan daripada komponen kerja kursus dan peperiksaan akhir. Penilaian kerja kursus boleh mengandungi aspek-aspek seperti penglibatan dalam tutorial, ujian, esei, projek dan tugasan. Tempoh Peperiksaan Kursus Yang Bernilai 2 unit 2 unit 3 unit atau lebih 3 unit atau lebih Penghalangan Peperiksaan Pelajar boleh dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir jika tidak memenuhi keperluan kursus seperti tidak menghadiri kuliah dan tutorial, dan tidak menyempurnakan keperluan komponen kerja kursus. Pelajar juga dihalang mengambil peperiksaan akhir jika tidak menjelaskan yuran pengajian. Kursus yang dihalang akan diberi gred 'X'. Tempoh Peperiksaan 1 jam untuk kerja kursus melebihi 40% 2 jam untuk kerja kursus 40% dan ke bawah 2 jam untuk kerja kursus melebihi 40% 3 jam untuk kerja kursus 40% dan ke bawah

45

Sistem Purata Nilai Gred Prestasi pelajar dalam sesuatu kursus dinilai mengikut skala berikut:
Gred Abjad Nilai Gred A 4.00 A3.67 B+ 3.33 B 3.00 B2.67 C+ 2.33 C 2.00 C1.67 D+ 1.33 D 1.00 D0.67 F 0

Pelajar yang mendapat gred 'C-' dan ke bawah bagi sesuatu kursus boleh menambah baik nilai grednya dengan mengulangi kursus itu semasa KSCP (Lihat di bawah) atau pada semester biasa. Pelajar yang mendapat gred 'C' dan ke atas bagi sesuatu kursus tidak dibenarkan mengulangi kursus berkenaan. Pencapaian dalam sesuatu semester dikira berdasarkan Purata Nilai Gred (PNG) yang diperoleh daripada semua kursus yang didaftarkan pada semester tersebut. PNG ialah ukuran untuk menentukan pencapaian Taraf Akademik pelajar bagi sesuatu semester. PNGK adalah Purata Nilai Gred Kumulatif yang dikumpulkan oleh pelajar dari satu semester ke satu semester pengajiannya. Rumus untuk mengira PNG dan PNGK adalah:

∑ Ui Mi
Purata Nilai Gred = i=1 n

n

∑ Ui

i=1 dengan n = Bilangan kursus yang diambil Ui = Unit kursus bagi kursus i Mi = Mata penilaian gred bagi kursus i

46

Contoh pengiraan PNG dan PNGK:
Kursus Semester II: ABC XX1 ABC XX2 BCD XX3 CDE XX4 EFG XX5 EFG XX6 Unit 4 4 3 4 3 2 20 Nilai Gred (NG) 3.00 2.33 1.67 2.00 1.33 2.67 Gred (G) B C+ CC D+ BJumlah NG 12.00 9.32 5.01 8.00 3.99 5.34 43.66

PNG =

43.66 20 = 2.18
Unit 3 4 4 4 3 18 Nilai Gred (NG) 1.00 2.33 2.00 2.67 3.33 Gred (G) D C+ C BB+ Jumlah NG 3.00 9.32 8.00 10.68 9.99 40.99

Kursus Semester II: ABC XX7 ABB XX8 BBC XX9 BCB X10 XYZ XX1

PNG =

40.99 18 = 2.28

Jumlah NG Terkumpul 43.66 + 40.99 84.65 PNGK = Jumlah Bil. Unit Terkumpul = = 38 = 2.23 20 + 18 Dalam contoh di atas, PNGK dikira sebagai jumlah nilai gred terkumpul bagi semua kursus yang diambil, dibahagi dengan jumlah bilangan unit yang didaftarkan.

47

Kursus Semasa Cuti Panjang (KSCP) Kursus Semasa Cuti Panjang hanya ditawarkan kepada pelajar yang mendapat gred 'C-', 'D+', 'D', 'D-', 'F' dan 'DK' sahaja dalam sesuatu kursus. Pelajar yang mendapat gred 'X' dan 'F*' tidak dibenarkan mengambil peperiksaan KSCP. Tujuan KSCP adalah: (i) (ii) (iii) (iv) Memberi peluang kepada pelajar yang menghadapi kesempitan masa untuk pengijazahan. Membantu pelajar yang memerlukan beberapa unit untuk pengijazahan. Membantu pelajar yang berada dalam taraf percubaan untuk menebus taraf akademiknya. Membantu pelajar yang perlu mengulangi kursus prasyarat yang tidak ditawarkan pada semester berikutnya.

Walau bagaimanapun, peluang diberikan hanya kepada pelajar yang mengulangi kursus yang pernah diambil sahaja dan mereka yang mendapat gred seperti yang dinyatakan di atas sahaja, sekiranya ditawarkan. Lazimnya, kuliah formal tidak akan dilaksanakan. Sebaliknya pengajaran adalah secara tutorial. Kursus Semasa Cuti Panjang mengambil masa selama 3 minggu, iaitu 2 minggu tutorial dan 1 minggu peperiksaan semasa cuti panjang. Tarikh Kursus Semasa Cuti Panjang boleh didapati di dalam Kalendar Akademik. Pelaksanaan KSCP (a) (b) Pelajar dibenarkan mendaftar maksimum 3 kursus dan tidak melebihi 10 unit. Markah/gred kerja kursus yang diambil kira adalah markah/gred kerja kursus yang tertinggi dalam kursus berkenaan yang telah diperolehi pada semester biasa. Penentuan gred akhir adalah: Gred Akhir = Markah atau gred kerja kursus tertinggi + Markah atau gred peperiksaan KSCP (c) Pengiraan PNG bagi KSCP menggunakan gred TERKINI (yang diperolehi semasa KSCP) dan melibatkan kursus-kursus semester kedua serta kursus-kursus yang diulang semasa KSCP. Jika PNG semasa KSCP mengikut pengiraan di atas adalah 2.00 atau ke atas maka taraf akademik pelajar adalah aktif walaupun taraf akademik pelajar pada semester kedua adalah percubaan. Walau bagaimanapun jika PNG bagi KSCP (mengikut pengiraan di atas) adalah 1.99 atau ke bawah, taraf akademik pelajar adalah berdasarkan taraf pada semester kedua. Pelajar yang berijazah (memenuhi syarat pengijazahan) pada akhir Semester II tidak dibenarkan mengambil KSCP. 48

(d)

Taraf Akademik Taraf Aktif: Seseorang pelajar yang berjaya mendapat PNG 2.00 dan ke atas dalam peperiksaan sesuatu semester akan diberi taraf AKTIF dan dibenarkan meneruskan pengajian dalam semester yang berikutnya. Taraf Percubaan: Taraf percubaan dikenakan kepada pelajar-pelajar yang memperoleh PNG 1.99 dan ke bawah. Seseorang pelajar yang berada dalam taraf percubaan tiga semester berturut-turut (P1, P2, FO) tidak akan dibenarkan meneruskan pengajiannya di Universiti ini. Walau bagaimanapun, jika nilai PNGK ialah 2.00 dan ke atas, pelajar dibenarkan meneruskan pengajian dan taraf dikekalkan sebagai P2. Dengan tiada prasangka kepada syarat di atas serta syarat-syarat peperiksaan yang sedia ada, Majlis Peperiksaan Universiti mempunyai kuasa mutlak untuk memberhentikan pengajian seseorang pelajar jika prestasi dan kemajuannya dianggap tidak memuaskan berpandu pada bilangan minimum unit kredit terkumpul sejajar dengan bilangan semester yang dihabiskan oleh seseorang pelajar seperti yang diberikan dalam jadual di bawah. Jumlah Unit Kredit Minimum Terkumpul Tulen Akhir semester ke-2 Akhir semester ke-4 Akhir semester ke-6 Akhir semester ke-8 15 35 55 75 Gunaan 15 35 55 75 Ikhtisas 16 38 60 80

Bilangan Semester

Majlis Peperiksaan Universiti juga boleh menamatkan pengajian seseorang pelajar atas sebab-sebab tertentu (tidak mendaftar kursus, tidak mengambil slip peperiksaan, tidak hadir peperiksaan tanpa alasan), termasuk alasan perubatan, yang menyebabkan pelajar tersebut tidak lagi sesuai untuk meneruskan pengajiannya di Universiti ini. Keputusan Peperiksaan Keputusan provisional (lulus/gagal) melalui talian Teleakademik: (600-83-7899) lazimnya diumumkan selepas Majlis Pemeriksa Pusat Pengajian bersidang dan dijangka dalam jangka masa satu bulan selepas peperiksaan. Keputusan penuh (gred) melalui talian Teleakademik: (600-83-7899) diumumkan selepas Majlis Peperiksaan Universiti bersidang dan dijangka 2 minggu selepas keputusan provisional. Keputusan rasmi (Semgred) diedarkan kepada pelajar pada minggu ke-2 semester berikutnya.

49

2.4 Pengecualian Unit/Pemindahan Kredit Takrifan Pengecualian Unit Pengecualian unit ditakrifkan sebagai sejumlah unit yang diberikan kepada pelajar yang mengikuti kursus di USM yang dikecualikan dariapada keperluan pengijazahan. Pelajar hanya perlu mengumpul sejumlah baki unit tertentu bagi tujuan pengijazahan, kelulusan atau gred kursus yang dikumpulkan atau diperolehi di USM sahaja yang diambil kira dalam pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) bagi tujuan pengijazahan. Peraturan dan Pelaksanaan Pengecualian Unit (a) Pelajar Lepasan Diploma dari IPT Awam dan IPT Swasta yang diiktiraf. (i) (ii) Pengecualian unit hanya boleh diberikan kepada kursus-kursus yang diperolehi di peringkat diploma sahaja. Kursus-kursus yang dipohon untuk pengecualian unit boleh digabungkan (meliputi dua atau lebih) bagi mendapatkan pengecualian unit untuk satu kursus di peringkat ijazah. Walau bagaimanapun sekiranya Pusat Pengajian ingin memperakukan satu kursus sahaja di peringkat diploma bagi mendapatkan pengecualian unit satu kursus di peringkat ijazah, kursus di peringkat diploma berkenaan mestilah yang setara dengan kursus Univeriti dan mempunyai unit yang sama atau lebih. Kursus-kursus yang telah diikuti semasa bekerja (dalam perkhidmatan) oleh pelajar lepasan diploma tidak boleh dipertimbangkan untuk pengecualian unit. Pencapaian minimum dalam peperiksaan bagi kursus-kursus di peringkat diploma yang boleh dipertimbangkan pengecualian unit adalah sekurangkurangnya gred C atau 2.0 atau setara. Jumlah pengecualian semester tidak melebihi dua semester. Bagi memperolehi pengecualian unit Latihan Industri, pelajar mestilah mempunyai pengalaman bekerja berterusan selama sekurang-kurangnya dua tahun dalam bidang yang berkenaan. Sekiranya pelajar telah menjalani Latihan Industri semasa mengikuti program pengajian di peringkat diploma, pelajar perlu mempunyai pengalaman bekerja selama satu tahun. Di samping itu, pelajar juga dikehendaki mengemukakan laporan tentang tahap kerja dan jenis kerja yang dilakukan. Pengecualian unit Latihan Industri tidak diambil kira dalam mempertimbangkan pengecualian semester kerana Latihan Industri untuk USM diadakan semasa cuti panjang.

(iii)

(iv)

(v) (vi)

(vii) Pengecualian unit bagi kursus-kursus Universiti dan Opsyen hanya boleh diberi kepada kursus-kursus seperti Bahasa Malaysia (LKM400), Bahasa Inggeris, Tamadun Islam dan Tamadun-Tamadun Asia serta Ko-Kurikulum. 50

(b)

Pelajar Lepasan Diploma IPTS Program Kawal Selia/Luaran USM. (i) Pelajar Lepasan Diploma IPTS Program Kawal Selia/Luaran USM diberi pengecualian unit mengikut ketetapan yang telah dibuat oleh sesuatu program pengajian. Lazimnya pengecualian unit bagi pelajar dalam kategori ini adalah secara blok mengikut perjanjian antara USM (melalui Pusat Pengajian yang menawarkan program dengan IPTS berkenaan).

(c)

Pelajar dari IPTA/IPTS yang diiktiraf sama ada dari dalam atau luar negara yang sedang mengikuti kursus di peringkat ijazah pertama memohon melanjutkan pengajian di Universiti ini dan sekiranya berjaya, boleh dipertimbangkan pengecualian unit tertakluk kepada syarat-syarat berikut. (i) Kursus-kursus yang telah diikuti di IPT terdahulu adalah setara (sekurangkuranya 50% kandungan kursus adalah sama) dengan kursus-kursus yang ditawarkan di USM. Bagi pelajar yang mengikuti kursus di peringkat diploma lanjutan di IPT lain yang diiktiraf setaraf dengan kursus ijazah pertama di USM, boleh dipertimbangkan pengecualian unit sama seperti di (c)(i). Jumlah maksimum pengecualian unit yang dibenarkan tidak melebihi satu pertiga daripada jumlah keperluan unit pengijazahan.

(ii)

(iii)

Jumlah Pengecualian Semester Pengecualian semester bergantung kepada jumlah pengecualian unit yang setara bagi satu semester bagi sesuatu program.
Rancangan Keperluan Unit Pengijazahan Jumlah Bilangan Unit Dikecualikan < 15 3 Tahun 100 - 126 15 - 29 > 29 < 16 4 Tahun 130 - 150 16 - 32 > 32 Jumlah Bilangan Semester Dikecualikan Tiada 1 2 Tiada 1 2

51

Takrifan Pemindahan Kredit Pemindahan kredit ditakrifkan sebagai pengiktirafan sejumlah kredit yang diperolehi oleh seseorang pelajar USM yang mengikuti kursus di sesebuah IPTA lain dalam tempoh pengajiannya di USM, digabungkan dengan kredit yang diperolehi di USM bagi memenuhi syarat keperluan unit program pengajiannya. Keputusan peperiksaan atau gred yang diperolehi daripada kursus-kursus yang diikuti di IPTA lain yang dipindahkan akan digabungkan dalam pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK). Kategori Pelajar Yang Layak Dipertimbangkan Untuk Pemindahan Kredit Pelajar sepenuh masa program ijazah pertama USM yang ingin mengikuti kursus tertentu di peringkat ijazah pertama di IPTA lain. Pelajar sepenuh masa yang mengikuti program diploma USM yang ingin mengikuti kursus tertentu di peringkat diploma di IPTA lain. Syarat-Syarat (a) Kursus Asas dan Teras (i) Pemindahan kredit hanya dipertimbangkan bagi kredit yang diperolehi daripada kursus-kursus di IPTA lain yang lain yang setara (sekurangkurangnya 50% kandungan kursus adalah sama) dengan kursus-kursus yang ditawarkan oleh program berkenaan. Kursus-kursus yang boleh dipindahkan hanyalah kursus-kursus yang mempunyai bilangan unit yang sama atau lebih. Bagi kursus yang setara tetapi unitnya kurang, pemindahan kredit boleh diperakukan dengan menggabungkan beberapa kursus. Kredit yang dipindahkan adalah sama dengan unit kursus yang ditawarkan di USM. Gred purata bagi kursus yang digabungkan tersebut akan diambil kira dalam pengiraan PNGK.

(ii)

(b)

Kursus-Kursus Elektif atau Opsyen (i) Pelajar boleh mengikuti mana-mana kursus tertentu yang bersesuaian di IPTA lain tertaluk kepada kebenaran Pusat Pengajian serta kemampuan atau kesediaan IPTA lain. Kredit yang dipindahkan adalah kredit yang diperolehi daripada kursuskursus di IPTA lain. Tiada syarat kesetaraan kursus diperlukan.

(ii) (c)

Kursus Minor (i) Bagi pemindahan unit kursus-kursus minor, Pusat Pengajian perlulah memerlukan sama ada syarat (a) atau (b), dengan mengambil kira keperluan sesuatu program. 52

(d) (e) (f)

Bilangan maksimum unit yang boleh dipindahkan hendaklah tidak melebihi satu pertiga daripada keseluruhan bilangan unit pengajian. Perpindahan kredit daripada IPTA lain hanya boleh berlaku sekali sahaja bagi setiap IPTA. Keputusan peperiksaan yang diperolehi oleh pelajar yang mengikuti kursus di IPTA lain akan diambil kira bagi tujuan pengijazahan. Gred yang diperolehi bagi setiap kursus akan digabungkan dengan gred yang diperolehi di USM dalam pengiraan PNGK. Pelajar yang telah memohon dan diluluskan untuk pemindahan kredit tidak dibenarkan untuk membatalkan kelulusan tersebut setelah keputusan peperiksaan diperolehi. Pelajar dikehendaki mendaftar kursus di IPTA lain tidak kurang daripada jumlah unit minimum serta tidak melebihi unit maksimum yang ditetapkan mengikut program pengajian mereka. Walau bagaimanapun, bagi kes-kes tertentu (contohnya pelajar mengulang tahun pengajian dan hanya memerlukan beberapa unit untuk berijazah), Dekan boleh memperakukan pelajar mendaftar unit kurang daripada minimum, semester tersebut tidak akan diambil kira dalam syarat bermastautin. Dalam hal ini, pengiraan PNGK mengikut kaedah yang diamalkan bagi KSCP. Pelajar-pelajar USM yang mengikuti kursus di IPTA lain dan jika gagal manamana kursus, dibenarkan menduduki peperiksaan ulangan sekiranya terdapat peruntukan untuk berbuat demikian di IPTA tersebut. Sekiranya kaedah pengiraan markah peperiksaan di IPTA lain tidak sama seperti yang dilaksanakan di USM, kaedah penukaran gred akan dilakukan mengikut skala yang sedia ada. Pelajar-pelajar USM yang telah mendaftar kursus di IPTA lain dan membuat keputusan untuk kembali mengikuti pengajian di USM, perlu mengikuti syaratsyarat pendaftaran kursus yang sedia ada di USM.

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

Tatacara Permohonan Bagi Mengikuti Kursus/Pemindahan Kredit Pelajar USM yang ingin memohon mengikuti kursus/pemindahan kredit di IPTA lain perlu memohon dengan menggunakan 'Borang Pemindahan Kredit'. Borang permohonan perlu dikemukakan untuk kelulusan Dekan Pusat Pengajian bagi program pengajian yang sedang diikuti dalam tempoh tiga bulan sebelum dimajukan kepada IPTA lain untuk pertimbangan.

53

Rancangan Pertukaran Pelajar Rancangan ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar USM untuk mengikuti pengajian di luar negara selama satu atau dua semester di mana-mana rakan institusi USM. Secara ideal, para pelajar digalakkan menyertai rancangan pertukaran ini antara semester ketiga hingga semester kelima mereka (program ijazah 3 tahun) dan antara semester ketiga hingga semester ketujuh (program ijazah 4 tahun). Pengajian di luar negara dirancangkan terlebih dahulu bersama Dekan atau Timbalan Dekan Pusat Pengajian yang berkenaan, juga dengan Pejabat Pengajian Antarabangsa. Kredit yang diperoleh di rakan universiti itu boleh dipindahkan sebagai sebahagian daripada pengumpulan kredit untuk pengijazahan. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.usm.my/bheaa/ Rancangan Pertukaran Pelajar Antara IPT [RPPIPT] Rancangan ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar USM mengikuti pengajian selama satu semester atau satu sidang akademik di IPTA lain di Malaysia. Melalui Rancangan ini pelajar-pelajar boleh melakukan permindahan kredit bagi kursus-kursus yang di ambil di IPTA lain.

2.5 Program Mentor-Mentee Pengenalan Program mentor-mentee merupakan satu program sokong-bantu yang melibatkan kakitangan yang berpengalaman dan terlatih yang dilantik khas (mentor) sebagai perunding, pembimbing dan kaunselor kepada staf USM, ahli keluarga mereka serta pelajar USM yang memerlukan bantuan dalam apa jua aspek psikososial yang boleh menjejaskan kefungsian sosial mereka. Program ini berharap dengan pertolongan yang diberikan mereka yang dibantu dapat mengurus isu psikososial mereka dengan lebih berkesan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial demi mencapai mutu kehidupan yang lebih bermutu. Objektif Program Mentor-Mentee di USM (a) Melahirkan lebih ramai lagi kakitangan atau warga kampus yang sihat. Warga yang sihat boleh melahirkan kualiti kerja yang diperlukan serta memperkukuhkan lagi kesejahteraan sosial warga USM. Meningkatkan lagi masyarakat penyayang dengan memupuk semangat kekitaan dan konsep saling bantu-membantu. Menerusi program ini mentor yang dilatih boleh menjadi agen sosial untuk mempromosikan lagi masyarakat penyayang di USM.

(b)

54

(c)

Melahirkan lebih ramai lagi ahli sukarelawan untuk membantu mereka yang memerlukan pertolongan. Program mentor-mentee berpegang kepada konsep sokong bantu atau bantu diri yang berteraskan kepada khidmat sukarela. Mentor yang dilatih dan terlibat dengan khidmat pertolongan ini tidak akan menerima apaapa ganjaran kewangan. Mencegah kemudaratan dalam apa jua aspek psikososial. Penubuhan program ini diharap dapat mencegah apa jua masalah sosial dan psikologi sebelum masalah berkenaan sampai ke tahap yang kritikal. Mentor yang dilatih diharap dapat menjadi radar atau pengesan isu psikososial bagi mereka yang mungkin memerlukan pertolongan. Mereka boleh bertindak sebagai perujuk untuk membekalkan semua khidmat sosial yang ada di dalam dan di luar USM.

(d)

Definisi Mentor-Mentee Mentor berasal dari perkataan Greek yang bermaksud rakan, kaunselor atau guru yang boleh dipercayai. Mentor biasanya terdiri daripada orang yang mempunyai pengalaman dalam memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Mentee pula merujuk kepada individu yang menerima pertolongan. Dalam memberi khidmat menolong, mentor yang berpengetahuan dan berpengalaman bertindak sebagai pembimbing, rakan dan guru kepada mentee yang memerlukan bantuan untuk menambahbaikkan lagi dirinya sama ada dalam konteks pembentukan kerjaya, pendidikan, kerohanian, kesihatan mental dan dalam apa jua aspek pembangunan diri. Terdapat pelbagai jenis program mentor-mentee. Program mentor-mentee boleh diperkenalkan dalam konteks yang lebih formal atau informal. Sama ada program itu diperkenalkan secara formal atau informal objektifnya adalah sama. Program mentormentee yang berbentuk formal mempunyai struktur yang lebih teratur dan sering diperkenalkan di organisasi-organisasi yang lebih mantap dan teguh. Program mentor-mentee yang formal mempunyai objektif tertentu, sistem pencapaian dan penilaian yang diatur untuk melihat keberkesanan program yang berkenaan. Setiap kakitangan perlu mencapai sesuatu dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk membolehkan mentee (biasanya pekerja yang baru dan kurang berpengalaman) mendapat bimbingan yang betul dan berkesan tentang misi dan objektif organisasi demi meningkatkan mutu kerja dan imej organisasi yang berkenaan. Dalam situasi ini mentee yang menerima bimbingan dapat berpegang kepada objektif organisasi demi menjaga mutu yang berterusan. Program mentor-mentee yang informal biasanya tidak memerlukan struktur yang rigid. Ia lebih kepada membantu rakan sekerja mendapatkan nasihat, bimbingan yang betul tanpa mempunyai harapan yang ditetapkan.

55

Keperluan Sistem Mentor-Mentee di USM Usaha memperkenalkan program mentor-mentee untuk kakitangan dan pelajar USM datang daripada Y.Bhg. Prof. Tan Sri Dato' Dzulkifli Abdul Razak, Naib Canselor sendiri. Kesedaran ini timbul kerana kemunculan masalah psikososial dalam kalangan warga kampus khususnya kakitangan dan juga pelajar USM. Kakitangan dan pelajar yang bermasalah selama ini tidak mempunyai saluran yang tertentu untuk membolehkan mereka mendapatkan bantuan. Walaupun terdapat khidmat kaunseling di USM, ramai yang keberatan untuk menggunakan khidmat ini kerana takut dilabelkan sebagai individu yang "bermasalah". Sistem mentor-mentee yang lebih bercorak informal ini diharapkan dapat menarik lebih ramai lagi kakitangan mendapatkan bimbingan atau bantuan dari individu yang dikenali atau yang mudah dihubungi. Pemilihan dan Peranan Mentor Program mentor-mentee mempunyai ahli jawatankuasanya sendiri. Pemilihan mentor terbuka kepada sesiapa saja daripada kakitangan USM yang benar-benar berminat dalam proses menolong. Program ini menggalakkan setiap jabatan atau pusat pengajian mempunyai seorang wakil untuk menjadi mentor. Wakil dari setiap jabatan atau pusat pengajian boleh bertindak sebagai mentor kepada kakitangan yang ada. Walau bagaimana pun, mentee tidak diwajibkan bertemu dengan mentor yang sedia ada di jabatan mereka. Mentee bebas memilih sesiapa daripada senarai mentor yang ada di USM. Mentor yang telah dilatih harus bersedia untuk menjalankan tugas mereka sebagai pembimbing, pembantu, perunding atau kaunselor kepada mereka yang memerlukannya. Mentor harus bersedia mengunakan pengetahuan, kemahiran dan berpegang kepada nilainilai dan etika menolong yang telah dibekalkan kepada mereka. Latihan Kesemua mentor diwajibkan melalui 3 peringkat latihan yang telah dikenal pasti oleh pihak jawatankuasa mentor. Mentor akan dilatih oleh mereka yang telah terlatih dalam bidang kaunseling dan kerja sosial. Tajuk yang diperkenalkan di peringkat latihan pertama termasuk: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Peranan dan sistem mentor Peranan dan kepentingan perkhidmatan menolong Memahami diri Keperluan psikososial kanak-kanak dan remaja Keperluan psikososial dewasa dan warga emas Personaliti tingkah laku Kemahiran asas menolong Proses penyelesaian masalah Nilai dan etika menolong

Pada akhir sesi latihan peringkat pertama kesemua mentor yang telah menghadiri bengkel ini diharapkan dapat memberi khidmat mentor-mentee kepada mereka yang memerlukannya. 56

Prosedur Latihan Mentor Kakitangan Akademik & Bukan Akademik: Iklan untuk Menjadi Mentor

Mentor Training Latihan Mentor (Peringkat 1: days) (Level 1: 5 5 hari) (Peringkat 2: days) (Level 2: 2 2 hari) (Peringkat 3: days) (Level 3: 2 2 hari)

Pemilihan Mentor - Permohonan - Penilaian

Kriteria Mentor - Personaliti yang sesuai - Mempunyai latihan (Sekurang-kurangnya Peringkat 1) - Seorang Mentor dari setiap Pusat Pengajian

Prosedur Staf USM dan Keluarga Staf untuk Mendapat Khidmat Mentor

SISTEM

Panggilan

E-mel

Rujukan oleh majikan, keluarga, doktor dan kawan

Dijemput

Khidmat Mentor - Temuduga Kemasukan - Rundingan

57

Tugas Mentor Tugas mentor merangkumi: ▪ Temuduga kemasukan dengan menggunakan Borang Kemasukan ▪ Rundingan ▪ Rujukan (jika perlu kepada Kaunselor/Psikologis/Psikiatris/Doktor Perubatan) ▪ Mengisi Jadual Log Mentor Kerja Penyimpanan Dokumen ▪ Mengisi nota kes mentoring ▪ Mengisi borang rumusan program mentoring setiap 3 bulan dan serah kepada Sekretariat Mentor akan berjumpa untuk perbincangan kes DUA bulan sekali untuk: ▪ Pengurusan kes ▪ Perbincangan profesional

58

3.0 KEPERLUAN UNIVERSITI 3.1 Ringkasan Keperluan Universiti Pelajar dikehendaki mengambil 15 - 18 unit kursus Universiti/Opsyen berikut untuk keperluan Universiti:
Keperluan Universiti (i) Bahasa Malaysia (ii) Bahasa Inggeris (iii) Pelajar Tempatan • Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (2 Unit) • Hubungan Etnik (2 Unit) • Teras Keusahawanan* (2 Unit) Pelajar Antarabangsa • Malaysian Studies (4 Unit) • Opsyen/Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris (2 Unit) (iv) Bahasa Ketiga/Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen Pelajar perlu memilih satu daripada yang berikut: (A) Pakej Bahasa Ketiga (6 Unit) (B) Pakej Ko-kurikulum Berpakaian Seragam/Seni Silat Cekak† (4 - 6 Unit) (C) Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen† (3 Unit) Jumlah Bilangan Unit 2 4

6

3-6 15 - 18

* Pelajar dari Pusat Pengajian yang mempunyai kursus yang sama seperti kursus ini dikecualikan daripada mengikuti kursus ini. Unit-unit berkenaan perlu diganti dengan kursus opsyen. † Pelajar dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan diwajibkan memilih satu pakej ko-kurikulum berpakaian seragam dalam (B). Pelajar dari Pusat Pengajian Sains Kesihatan mestilah mengambil satu unit kursus ko-kurikulum.

Perincian keperluan Universiti diberikan dalam bahagian-bahagian berikut. 3.2 Bahasa Malaysia (a) Pelajar Tempatan Keperluan-keperluan berkenaan ialah seperti yang berikut: • LKM300/2 - Bahasa Malaysia III Kursus ini adalah untuk pelajar yang tidak mempunyai gred kredit dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia pada peringkat SPM. Pelajar berkenaan dikehendaki mengambil dan lulus dengan gred minimum C dalam LKM300 sebagai prasyarat (jenis Z) dan seterusnya lulus dengan gred minimum C LKM400 Bahasa Malaysia IV. • LKM400/2 - Bahasa Malaysia IV Semua pelajar Malaysia perlu mengambil dan lulus LKM400 dengan gred minimum C untuk pengijazahan. 59

Syarat kemasukan Bahasa Malaysia ialah seperti yang berikut:
Bil 1. 2. Kelayakan SPM/MCE/SC (atau kelayakan setara) (a) LKM 300 (b) SPM/MCE/SAP (atau kelayakan setara) (c) STPM/HSC (atau kelayakan setara) Gred Pass A-C 1-6 LKM400 P/S U 2 Peringkat Kemasukan LKM300 Jenis Z Unit 2 Status Prasyarat Wajib Keperluan Pengijazahan

Catatan: Untuk memperoleh unit kredit bagi kursus Bahasa Malaysia minimum gred C diperlukan. Pelajar boleh mendapatkan nasihat daripada Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan jika mempunyai kelayakan yang berbeza daripada yang tertera dalam jadual.

(b)

Pelajar Antarabangsa • Pelajar antarabangsa yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains, Perakaunan, Sastera (ELLS), Pendidikan (TESL) dan Perumahan, Bangunan dan Perancangan. Semua pelajar antarabangsa dalam kategori ini dikehendaki mengambil kursus berikut: Kod LKM100 Jenis U Unit 2

• Pelajar antarabangsa (bukan Indonesia) yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera. Pelajar antarabangsa dalam kategori ini dikehendaki mengambil dan lulus 3 kursus Bahasa Malaysia Intensif sebelum memulakan rancangan Ijazah Sarjana Muda. Keperluan pengijazahan Bahasa Malaysia untuk pelajar dalam kategori ini ialah seperti yang berikut: Kod LKM300 LKM400 Jenis U Z Unit 2 2

• Pelajar antarabangsa (Indonesia) yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera. Keperluan pengijazahan Bahasa Malaysia bagi pelajar dalam kategori ini ialah seperti yang berikut: Kod LKM200 LKM300 LKM400 Jenis U U Z Unit 2 2 2

Catatan: Pelajar mesti lulus dengan minimum gred C untuk kursus jenis U dan tiada gred minimum diperlukan bagi kursus jenis Z (LKM400) bagi pelajar antarabangsa.

60

3.3 Bahasa Inggeris Semua pelajar Ijazah Sarjana Muda perlu mengambil 4 unit kursus Bahasa Inggeris untuk memenuhi keperluan Universiti untuk pengijazahan. (a) Syarat Kemasukan Kursus Bahasa Inggeris Bil 1. Kelayakan Bahasa Inggeris *MUET LSP401/402/403/404 †Budi Bicara Dekan *MUET LSP300 †Budi Bicara Dekan *MUET LMT100 †Budi Bicara Dekan *MUET †Budi Bicara Dekan Gred Band 6 A-C Peringkat Kemasukan LHP 451/452/453/ 454/455/456/ 457/458/459 LSP 401/402/403/ 404 LSP300 Status Wajib/Opsyen/ Jenis U (2 Unit) Wajib/ Jenis U (2 Unit) Wajib/ Jenis U (2 Unit) Prasyarat/ Jenis Z (2 Unit)

2.

Band 5 A-C Band 4 A-C Band 3/2/1 (Skor 0 - 179)

3.

4.

LMT100/ Ulangi MUET

* MUET: Malaysia University English Test. † Pelajar boleh mendapatkan nasihat daripada Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan jika mempunyai kelayakan Bahasa Inggeris yang berbeza daripada yang tertera dalam jadual di atas. Note: • Empat (4) unit kursus Bahasa Inggeris diperlukan untuk pengijazahan. • Untuk memperoleh unit bagi semua kursus Bahasa Inggeris, pelajar perlu mendapatkan sekurang-kurangnya gred C bagi kursus tersebut. • Bagi pelajar yang memperoleh skor 260 - 300 (Band 6) dalam MUET, 4 unit kursus Bahasa Inggeris mesti dikumpulkan daripada kursus peringkat maju (LHP451/452/453/454/455/456/457/458/459*) atau kursus bahasa asing dengan kebenaran bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan. (Sila gunakan borang yang boleh didapati di Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan) [*Bilangan unit kursus LHP457 ialah 4 dan bilangan unit kursus LHP451, 452, 453, 454, 456, 458 dan 459 ialah 2.] • Pelajar yang mendapat skor MUET kurang daripada 180 perlu mengulangi MUET sehingga mendapat skor Band 4 ataupun mengikut kursus kemahiran LMT100 dan lulus dengan gred C.

61

(b)

Kursus Bahasa Inggeris (Unit Bahasa Inggeris Wajib) Kursus Bahasa Inggeris yang ditawarkan sebagai kursus Universiti ialah seperti yang berikut:
Bil Kod/Unit Tajuk Kursus Pusat Pengajian (Jika Berkenaan)

1.
2. 3.

LMT100/ 2
LSP300/2 LSP401/2

Bahasa Inggeris Persediaan
Bahasa Inggeris Akademik Bahasa Inggeris Am

Pelajar daripada semua Pusat Pengajian
Pelajar daripada semua Pusat Pengajian Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (Sastera) Pusat Pengajian Seni Halus Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Pusat Pengajian Sains Kajihayat Pusat Pengajian Sains Fizik Pusat Pengajian Sains Kimia Pusat Pengajian Sains Matematik Pusat Pengajian Teknologi Industri Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (Sains) Pusat Pengajian Sains Perubatan Pusat Pengajian Sains Kesihatan & Pergigian Pusat Pengajian Sains Farmasi Pusat Pengajian Pengurusan Pusat Pengajian Komunikasi Pusat Pengajian Sains Komputer Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan Pusat Pengajian Kejuruteraan

4.

LSP402/2

Bahasa Inggeris Saintifik dan Perubatan

5.

LSP403/2

6.

LSP404/2

Bahasa Inggeris Perniagaan dan Komunikasi Bahasa Inggeris Teknikal dan Kejuruteraan

3.4 Pelajar Tempatan - Tamadun Islam dan Tamadun Asia/Hubungan Etnik/ Teras Keusahawanan (a) Tamadun Islam dan Tamadun Asia Kursus berikut diwajibkan lulus (dengan minimum gred C): HTU223 - Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (2 Unit) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang sejarah, prinsip, nilai, aspek utama Tamadun Melayu, Tamadun Islam serta budayanya. Dengan pendedahan ilmiah tentang hal-hal budaya dan ketamadunan di Malaysia, diharapkan para pelajar akan menjadi lebih peka terhadap isu-isu yang boleh menyumbang kepada pemupukan budaya hormat dan harmoni dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Antara tajuk dalam kursus ini ialah Interaksi antara Pelbagai Tamadun, Tamadun Islam, Tamadun Melayu, Cabaran Kontemporari yang dihadapi oleh Tamadun Islam dan Asia dan Prinsip Islam Hadhari. 62

(b)

Hubungan Etnik Kursus berikut diwajibkan lulus (dengan minimum gred C): SHE101 - Hubungan Etnik (4 Unit) Kursus ini merupakan pengantar kepada hubungan etnik di Malaysia. Kursus ini dirangka dengan tiga objektif utama: (1) memperkenalkan kepada pelajar terhadap konsep asas dan praktis persemuafakatan sosial di Malaysia, (2) mengukuhkan kefahaman asas terhadap cabaran dan masalah dalam masyarakat berbilang etnik, dan (3) memberikan kefahaman dan kesedaran dalam menangani kompleksiti hubungan etnik di Malaysia. Pada akhir kursus ini pelajar diharapkan berupaya untuk mengenal pasti dan mengaplikasikan kemahiran untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia.

(c)

Teras Keusahawanan Kursus berikut diwajibkan lulus (dengan minimum gred C): WUS101 - Teras Keusahawanan (2 Unit) Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan asas kepada pelajar tentang bidang keusahawanan dan perniagaan, dengan penekanan pelaksanaan kepada aspek belajar sambil mengalami proses melaksanakan projek perniagaan di dalam kampus. Kaedah pembelajaran ialah secara syarahan interaktif, amali, penyediaan rancangan perniagaan, pelaksanaan projek keusahawanan dan pembentangan laporan. Pengalaman amali melalui penglibatan langsung pelajar dalam pengendalian projek perniagaan akan dapat mencetus minat dan memberi gambaran yang lebih jelas kepada dunia keusahawanan. Hasil pembelajaran utama ialah penerapan budaya dan amalan murni keusahawanan dalam amalan harian pelajar. Inisiatif ini diambil untuk membuka minda dan merangsang semangat keusahawanan kepada kumpulan sasar yang berpotensi sebagai usahawan yang berjaya. Pendedahan ilmu keusahawanan kepada semua mahasiswa diharapkan dapat mempercepatkan usaha menambah bilangan usahawan kelas menengah negara.

63

3.5 Pelajar Antarabangsa - Malaysian Studies/Opsyen (a) Malaysian Studies (Kursus ini dikendalikan dalam Bahasa Inggeris) Kursus berikut diwajibkan lulus (dengan minimum gred C) bagi semua pelajar antarabangsa: SEA205E - Malaysian Studies (4 Units) This course investigates the structure of the Malaysian system of government and the major trends in contemporary Malaysia. Emphasis will be given both to current issues in Malaysian politics and the historical and economic developments and trends of the country. The discussion begins with a review of the independence process. An analysis of the formation and workings of the major institutions of government – parliament, judiciary, bureaucracy, and the electoral and party systems will follow this. The scope and extent of Malaysian democracy will be considered, especially in light of current changes and developments in Malaysian politics. The second part of the course focuses on specific issues: ethnic relations, national unity and the national ideology; development and political change; federal-state relations; the role of religion in Malaysian politics; politics and business; Malaysia in the modern world system; civil society; law, justice and order; and directions for the future. (b) Opsyen/Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris (2 Units) Pelajar antarabangsa perlu memenuhi 2 unit lagi kursus opsyen atau kursus Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris tambahan.

64

3.6 Bahasa Ketiga/Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen Pelajar dikehendaki memilih satu daripada yang berikut (A/B/C): (A) Pakej Bahasa Ketiga (6 Unit) Kursus Bahasa Ketiga ditawarkan sebagai kursus Universiti. Kursus berkenaan ditawarkan sebagai pakej 3 peringkat, 2 unit bagi setiap peringkat. Jumlah keseluruhan bilangan unit setiap pakej ialah 6. Pelajar dikehendaki melengkapkan kesemua peringkat (3 semester). Pakej yang ditawarkan ialah seperti yang berikut: Arab Komunikasi LTA100/2 LTA200/2 LTA300/2 Perancis Komunikasi LTP100/2 LTP200/2 LTP300/2 Cina Komunikasi LTC100/2 LTC200/2 LTC300/2 Rusia Komunikasi LTR100/2 LTR200/2 LTR300/2 Jepun Komunikasi LTJ100/2 LTJ200/2 LTJ300/2 Sepanyol Komunikasi LTE100/2 LTE200/2 LTE300/2 Jerman Komunikasi LTG100/2 LTG200/2 LTG300/2 Tamil Komunikasi LTT100/2 LTT200/2 LTT300/2 Korea| Komunikasi LTK100/2 LTK200/2 LTK300/2 Thai Komunikasi LTS100/2 LTS200/2 LTS300/2

65

(B)

Pakej Ko-Kurikulum Berpakaian Seragam/Seni Silat Cekak (4 - 6 Unit) Pelajar yang memilih untuk mengambil kursus ko-kurikulum berpakej dikehendaki melengkapkan kesemua peringkat pakej berkenaan. Pelajar dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan diwajibkan memilih satu pakej ko-kurikulum berpakaian seragam dari senarai di bawah (tidak termasuk Seni Silat Cekak). Pajek kokurikulum yang ditawarkan ialah seperti yang berikut: • Pakej Ko-Kurikulum Berpakaian Seragam Bersenjata/Seni Silat Cekak (6 Unit) (3 tahun)
PALAPES Tentera Darat WTD102/2 WTD202/2 WTD302/2 PALAPES Tentera Laut WTL102/2 WTL202/2 WTL302/2 PALAPES Tentera Udara WTU102/2 WTU202/2 WTU302/2 SUKSIS (Sukarelawan Polis Siswa) WPD101/2 WPD201/2 WPD301/2 Seni Silat Cekak WCC123/2 WCC223/2 WCC323/2

• Pakej Ko-Kurikulum Berpakaian Seragam tidak Bersenjata (4 Unit) (2 tahun) Kelana Siswa WLK101/2 WLK201/2 Bulan Sabit Merah WBM101/2 WBM201/2 Ambulans St. John WJA101/2 WJA201/2

66

(C)

Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen (3 Unit) Semua pelajar digalakkan mengikuti kursus ko-kurikulum dan diberikan jumlah maksimum 3 unit bagi kursus ko-kurikulum Khidmat Masyarakat, Kebudayaan dan Sukan (Pelajar daripada Pusat Pengajian Sains Kesihatan mestilah mengambil sekurang-kurangnya satu kursus ko-kurikulum termasuk yang disenaraikan dalam (B) di atas sementara pelajar Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan mesti mengambil satu pakej ko-kurikulum Berpakaian Seragam daripada (B) di atas (tidak termasuk Seni Silat Cekak)). Pelajar yang tidak mendaftar mana-mana kursus ko-kurikulum atau hanya mendaftar sebahagian daripada 3 unit perlu menggantikan unit berkenaan dengan kursus kemahiran/opsyen. Kursus ko-kurikulum, kemahiran dan opsyen yang ditawarkan ialah seperti yang berikut: (i) Kursus Ko-Kurikulum Khidmat Masyarakat, Kebudayaan dan Sukan
Berpakej (Pelajar perlu melengkapkan kesemua peringkat) Khidmat Masyarakat (2 Tahun) WKM101/1 WKM201/1 Jazz Band (3 Tahun) WCC108/1 WCC208/1 WCC308/1 Kebudayaan WCC103/1 - Catan WCC105/1 - Gamelan WCC107/1 - Guitar WCC109/1 - Koir WCC110/1 - Kraftangan WCC115/1 - Tarian Moden WCC116/1 - Tarian Tradisi WCC117/1 - Teater Moden WCC118/1 - Wayang Kulit Melayu WCC119/1 - Senaman Qigong Asas WCC120/1 - Canting Batik WCC121/1 - Seni Khat WCC122/1 - Seni Memasak Karate (3 Tahun) WSC108/1 WSC208/1 WSC308/1 Sukan WSC105/1 - Bola Tampar WSC106/1 - Golf WSC110/1 - Memanah WSC111/1 - Ping Pong WSC112/1 - Renang WSC113/1 - Aerobik WSC114/1 - Skuasy WSC116/1 - Tenis WSC119/1 - Badminton WSC122/1 - Selaman SCUBA WSC123/1 - Kriket Taekwondo (3 Tahun) WSC115/1 WSC215/1 WSC315/1

Bukan Berpakej (1 Semester)

(ii) (iii)

HTV201/2 - Teknik Berfikir Kursus opsyen/kemahiran lain yang disarankan atau diwajibkan oleh Pusat Pengajian masing-masing (jika ada) 67

(iv)

Kursus Bahasa Inggeris Kursus berikut boleh diambil sebagai kursus Universiti untuk memenuhi keperluan Bahasa Inggeris wajib (bagi Band 5 dan Band 6 dalam MUET) atau sebagai kursus kemahiran/opsyen: Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kod/Unit LHP451/2 LHP452/2 LHP453/2 LHP454/2 LHP455/2 LHP456/2 LHP457/4 LHP458/2 LHP459/2 Tajuk Kursus Pembacaan Berkesan Penulisan untuk Perniagaan Penulisan Kreatif Penulisan Akademik Kemahiran Sebutan Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Lisan Penulisan Ucapan dan Berpidato Bahasa Inggeris bagi Penterjemahan (Ditawarkan pada Semester II sahaja) Bahasa Inggeris bagi Interpretasi (Ditawarkan pada Semester I sahaja)

(v)

Kursus Bahasa Asing Kursus Bahasa Asing yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan boleh diambil untuk mencukupkan unit kredit sama ada sebagai opsyen atau wajib untuk pengijazahan. Pelajar tidak dibenarkan mendaftar lebih daripada satu kursus Bahasa Asing secara serentak dalam satu semester. Mereka dikehendaki menamatkan dua peringkat bagi kursus Bahasa Asing yang sedang diambil sebelum dibenarkan mendaftar kursus Bahasa Asing yang lain. Walau bagaimanapun, pelajar tidak perlu menamatkan keempat-empat peringkat kursus jika tidak berkeupayaan. Kursus Bahasa Asing yang ditawarkan ialah seperti yang berikut:
Arab LAA100/2 LAA200/2 LAA300/2 LAA400/2 Perancis LAP100/2 LAP200/2 LAP300/2 LAP400/2 Cina LAC100/2 LAC200/2 LAC300/2 LAC400/2 Thai LAS100/2 LAS200/2 LAS300/2 LAS400/2 Jepun LAJ100/2 LAJ200/2 LAJ300/2 LAJ400/2 Tamil LAT100/2 LAT200/2 LAT300/2 Jerman LAG100/2 LAG200/2 LAG300/2 LAG400/2 Korea LAK100/2 LAK200/2 LAK300/2 Sepanyol LAE100/2 LAE200/2 LAE300/2 LAE400/2 Russia LAR100/2

68

PENGENALAN RANCANGAN SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN Misi USM Rancangan Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan telah dibentuk berlandaskan Misi Universiti Sains Malaysia iaitu: MISI UNIVERSITI Universiti Sains Malaysia akan memimpin dan menginovasi untuk kecemerlangan pada peringkat antarabangsa melalui pemajuan dan penyebaran ilmu dan kebenaran, dan pemupukan kualiti yang menekankan kecemerlangan akademik dan profesional, perkembangan individu yang menyeluruh dan komitmen yang kukuh terhadap aspirasi masyarakat, aspirasi negara dan aspirasi universal.

Rancangan empat tahun ini merupakan satu program pengajian Ilmu Kemanusiaan yang mencakupi bidang bahasa, kesusasteraaan, budaya, ekonomi, perdagangan, dan alam manusia yang disepadukan pula dengan bidang pengajian ilmu pendidikan. Rancangan ini menawarkan tujuh disiplin major, iaitu Pengajian Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Kesusasteraan, Geografi, Perdagangan, Sejarah, dan Ekonomi. Ilmu Kemanusiaan ialah bidang ilmu yang mengkaji ciptaan budaya dalam bentuk bahasa melalui Kesusasteraan. Dalam bidang bahasa, terdapat pula kursus Pengajian Bahasa Melayu dan Inggeris. Manakala budaya dan bahasa berinteraksi, tindak balasnya dalam alam sekitar kehidupan pula dikaji dalam bidang Geografi. Aktiviti manusia dalam ruang waktu lampau dikaji dalam bidang Sejarah. Kini kepesatan dalam perindustrian mencelikkan manusia untuk berurus niaga dan mencari kekayaan, Oleh itu bidang Ekonomi kena pada tempatnya dikaji dengan lebih mendalam, di samping mengatur dengan teliti Perdagangan ke arah kemantapan sejagat. Dalam segala bidang kajian ini, unsur-unsur tempatan dan wilayah diberi penekanan. Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan menawarkan komponen ilmu pendidikan dalam rancangan ini. Kursus-kursus pendidikan mendedahkan pelajar Ilmu Kemanusiaan kepada pelbagai latihan guru seperti asas pendidikan, aspek keprofesionalan, kaedah pengajaran serta amalan pendidikan. Bagi mempraktikkan semua ini pelajar-pelajar menjalankan Latihan Amali di sekolah-sekolah.

69

FALSAFAH DAN OBJEKTIF Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan dan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan mempunyai falsafah sendiri yang menjadi landasan kepada perlaksanaan Rancangan Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan ini. Diharapkan rancangan ini dapat menghasilkan siswazah yang mempunyai persediaan yang sewajarnya untuk menghadapi kehidupan dan alam pekerjaan sebagai guru-guru berkaliber, berdedikasi dan berketerampilan mengendalikan pengajaran dalam bilik darjah. Profil guru yang hendak dihasilkan daripada program ini ialah: i) ii) iii) iv) v) vi) Mempunyai ciri-ciri personaliti yang baik seperti penyayang, sensitif kepada keperluan pelajar dan bertimbang rasa. Mempunyai ciri-ciri pendidik yang profesional dan memahami etika profesion perguruan. Menguasai konten mata pelajaran dengan kukuh dan mendalam. Mahir dalam pengetahuan pedagogi dan mampu menguruskan pengajaran dengan berkesan. Mempunyai ciri-ciri kepimpinan, inovatif, bersikap positif dan mempunyai kemahiran berkomunikasi dan interpersonal yang baik. Menguasai kemahiran Teknologi Maklumat dan menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. berupaya

70

STRUKTUR RANCANGAN Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan Struktur Pengijazahan Rancangan ini mengandungi tiga (3) komponen utama yang meliputi sebanyak 130 unit. Pengajian unit adalah seperti berikut:

Komponen Akademik Komponen Pendidikan Kursus Universiti/Opsyen

72 unit 43 unit 15 unit _______ 130 unit ======

Komponen Akademik (72 unit) Komponen ini terdiri daripada pengkhususan kursus-kursus asas Ilmu Kemanusiaan (12 unit) satu pengkhususan Major (40 unit) dan satu pengkhususan Minor (20 unit) dalam mata pelajaran Ilmu Kemanusiaan, Ekonomi atau Perdagangan dan Perakaunan. Bidangbidang yang dibenarkan adalah seperti berikut Pilihan Major BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS GEOGRAFI SEJARAH KESUSASTERAAN EKONOMI PERDAGANGAN Pilihan Minor BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS GEOGRAFI SEJARAH KESUSASTERAAN EKONOMI PERDAGANGAN

Komponen Pendidikan (43 unit) Kursus-kursus dalam komponen ini ditawarkan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Ia memberi pendedahan dan pengalaman pedagogi untuk membolehkan guru mengajar mata pelajaran major dan minor di sekolah. Ia juga bertujuan untuk membentuk personaliti guru yang profesional dalam menghadapi cabaran pendidikan masa hadapan. Komponen Pendidikan terdiri daripada kursus-kursus: Kaedah Mengajar dan Latihan Mengajar = Teras profesional = 71 22 unit 21 unit

Komponen Kursus Universiti/Opsyen [15-18 unit] Kursus-kursus dalam komponen ini terdiri daripada : Bahasa Inggeris/Opsyen Bahasa Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun-Tamadun Asia (TITAS) Kursus Teras Keusahawan Hubungan Etnik Kokurikulum Kursus Kemahiran/Analisis Jumlah 4 2 2 2 2 4-6 2 15-18 unit

Selebihnya (3-6 Unit) • Opsyen kursus U – HTV/HPW – Bahasa Asing – PALAPES – SUKSIS – Kelanasiswa – PBSM – SJAM – Sukan – Kebudayaan 2 6 6 6 4 4 4 1-3 1-3

Syarat PPIP • Untuk pengambilan baru 2008/2009 – Semua pelajar DIWAJIBKAN mengambil mana-mana kokurikulum badan beruniform bermula pada tahun pertama. • PALAPES 6 (6 sem) • SUKSIS 6 (6 sem) • SJAM 4 (4 sem) • PBSM 4 (4 sem) • Kelanasiswa 4 (4 sem)

72

SYARAT KHAS PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN Syarat minimum gred ‘C’ ini ditetapkan bagi semua kursus kaedah yang ditawarkan kerana pelajar-pelajar perlu mempunyai kemahiran penting seperti yang terkandung di dalam pengajaran kursus-kursus ini untuk membolehkan mereka melaksanakan tugastugas pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Senarai kursus kaedah adalah seperti berikut: PGT219/3 PPG210E/3 PGT212E/3 PGT310E/3 PGT311E/3 PGT312E/3 PGT313E/3 PPG214/3 PPG215/3 PGT223/3 PGT224/3 PGT225/3 PGT226/3 PGT227/3 PPT314/3 PPG315/3 PPG316/3 PPG317/3 PPG318/3 PGT326/3 PGT327/3 QMT309/3 PET301/3 PPS212/4 PPS214/4 PPK311/3 PPK312/3 PPK313/3 Pengantar Kaedah Mengajar Ilmu Kemanusiaan General Science Teaching Methods I Mathematics Teaching Methods I Biology Teaching Methods II Chemistry Teaching Methods II Mathematics Teaching Methods II Physics Teaching Methods II Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia I English Language Teaching Methods I Kaedah Mengajar Geografi I Kaedah Mengajar Sejarah I Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu I Kaedah Mengajar Perdagangan I Kaedah Mengajar Ekonomi I Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II English Language Teaching Methods II Kaedah Mengajar Geografi II Kaedah Mengajar Sejarah II Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu II Kaedah Mengajar Perdagangan II Kaedah Mengajar Ekonomi II Kaedah Mengajar Multimedia Interaktif Teaching Of English Through Literature Pengajaran Kemahiran Berbahasa dan Menulis Di Peringkat Prasekolah Teaching English Language Skills Pendekatan Pengajaran Pelajar Bermasalah Pembelajaran Pendekatan Pengajaran Pelajar Bermasalah Pendengaran Pendekatan Pengajaran Pelajar Bermasalah Penglihatan

73

STRUKTUR RANCANGAN DAN KEPERLUAN IJAZAH Kursus Asas Kursus Asas adalah kursus-kursus pengantar atau yang membina aspek asasi di dalam sesuatu Rancangan Pengajian, dan dengan itu merupakan kursus prasyarat dan wajib bagi semua pelajar Rancangan Pengajian itu. Kursus-kursus ini terdiri daripada kursus-kursus peringkat 100 - 200 yang ditetapkan daripada Rancangan Pengajian yang sama atau Rancangan Pengajian yang lain yang sesuai dengannya. Kursus-kursus ini juga merupakan kursus-kursus sepunya bagi semua pelajar di dalam Rancangan Pengajian tersebut. Kursus Teras Terdapat dua jenis kursus teras untuk Pertama, kursus teras sepunya. Semua pelajar diwajibkan mengambil kursus-kursus ini. Kedua, kursus teras major yang diwajibkan kepada pelajar pengkhususan tertentu sahaja. Kursus Elektif Kursus Elektif ialah kursus-kursus yang mendalami atau menyokong sesuatu pengkhususan atau major di dalam suatu Rancangan Pengajian. Kursus-kursus ini terdiri daripada kursus-kursus peringkat 300 khas untuk pengkhususan tertentu sahaja. Kursus Minor Kursus Minor ialah bungkusan kursus daripada satu bidang pengkhususan atau bungkusan kursus yang dikhaskan dan ditawarkan kepada para pelajar daripada Rancangan Pengajian yang lain. Pelajar-pelajar digalakkan mengambil minor dalam bidang-bidang berikut: Ekonomi, Penerbitan Kursus Universiti Seperti di bab 2 Kursus Bahasa Malaysia Sila rujuk Buku Panduan Pusat Bahasa dan Terjemahan. Kursus Bahasa Inggeris Sila rujuk Buku Panduan Pusat Bahasa dan Terjemahan.

74

HTU 223/2

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

Sejak Sidang Akademik 2006/07 kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS/HTU 223/2) dan Hubungan Etnik (SHE 101/2) yang setiap satunya bernilai dua unit ditawarkan di USM sebagai sebuah kursus wajib universiti. Kursus TITAS dan Hubungan Etnik dijadikan kursus-kursus wajib diambil di semua Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Pelajar perlu mengambil kedua-dua kursus tersebut dan lulus (memperolehi sekurang-kurangnya gred C) untuk memenuhi syarat pengijazahan. Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan menawarkan dan menyelaras kursus TITAS (HTU 223); manakala kursus Hubungan Etnik (SHE 101) dikendalikan oleh Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Kursus TITAS dan Hubungan Etnik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai sejarah, prinsip, nilai, aspek utama Tamadun Melayu, Tamadun Islam serta budayanya. Dengan pendedahan ilmiah mengenai hal-hal budaya dan ketamadunan di Malaysia, diharap para pelajar akan menjadi lebih peka terhadap isu-isu yang boleh menyumbang kepada pemupukan budaya hormat dan harmoni di kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Antara topik-topik utama ialah: a. b. c. d. e. f. g. h. Pengenalan kepada konsep tamadun Tamadun Islam Tamadun Melayu sebagai teras budaya kebangsaan Malaysia Tamadun India Tamadun Cina Isu-isu semasa, masa depan dan dialog peradaban Interkasi antara tamadun Prinsip-prinsip Islam Hadhari

Syarat Pendaftaran Bagi HTU 223, Pelajar boleh mendaftar untuk kursus ini mengikut kesesuaian jadual waktu. Tetapi bagi SHE 101, pelajar diwajibkan mendaftar kursus ini pada tahun I, Semester Kedua. Hubungan Etnik Kursus Hubungan Etnik (SHE 101/2) melihat kepada konsep asas dan perkembangan hubungan antara budaya dan kepelbagaian etnik di negara ini. Apa yang dipentingkan ialah keupayaan pelajar melihat dan memahami masyarakat Malaysia dari kacamata Malaysia dalam konteks jalinan hubungan Wilayah ASEAN. Juga dititikberatkan ialah isu Malaysia dalam suasana global dan melihat bagaimana agama berperanan dalam konteks membina masyarakat Malaysia. Melalui kursus ini adalah diharapkan kefahaman berkenaan permuafakatan sosial dan asas Hubungan Etnik dapat dijelmakan melalui pembelajaran yang kreatif. Natijah daripada proses pembelajaran ini ialah kefahaman dan kesedaran tentang konsep hubungan etnik dalam masyarakat berbilang kaum, agama dan kepercayaan. 75

Kursus Kokurikulum Setiap kursus mempunyai 1 unit untuk satu semester dan jumlah unit maksimum yang boleh diambilkira di dalam kursus ini ialah 3 unit. Kursus Berbentuk Kemahiran/Analisis Kursus-kursus berbentuk kemahiran/analisis digalakkan di bawah komponen kursus Universiti. Contoh kursus termasuklah Pemikiran Kritis, Falsafah Sains, Pengurusan Perniagaan Kecil dan sebagainya. Kursus kemahiran/analisis bagi pelajar-pelajar Pusat Pengajian Pengurusan ialah: LKI 150/2 LKI 250/2 LKI 350/2 LKI 450/2 Bahasa Inggeris Pengurusan I Bahasa Inggeris Pengurusan II Bahasa Inggeris Pengurusan III Bahasa Inggeris Pengurusan IV

Kursus Opsyen Kursus Opsyen ialah kursus-kursus yang dipilih sendiri oleh pelajar daripada luar rancangan pengajiannya. Ia dimaksudkan sebagai kursus yang didaftarkan untuk menggantikan kursus-kursus Universiti. Kursus Audit Universiti secara dasarnya membenarkan pelajar mendaftar mana-mana kursus sebagai audit bagi tujuan menambahkan pengetahuan pelajar dalam bidang tertentu semasa tempoh pengajian mereka. Namun begitu, unit kursus audit ini tidak akan diambilkira untuk tujuan pengijazahan. Peraturan pendaftaran kursus sebagai audit:[a] Pelajar boleh mendaftar kursus sebagai audit untuk tujuan menambah pengetahuan mereka dalam sesuatu bidang. Pendaftaran kursus tersebut hendaklah dilakukan dalam tempoh minggu pendaftaran kursus. [b] Hanya pelajar yang bertaraf aktif sahaja yang dibenarkan mendaftar kursus sebagai audit. [c] Kursus-kursus yang didaftarkan sebagai audit dikenali sebagai kod jenis ‘Y’. Kursus ini akan ditunjukkan dalam transkrip [d] Pendaftaran kursus sebagai audit tidak diambilkira dalam jumlah unit minimum dan maksimum pendaftaran kursus pada satu-satu semester. [e] Pelajar perlu memenuhi syarat-syarat keperluan kursus. Pelajar yang mendaftar kursus sebagai audit, tidak diwajibkan menduduki peperiksaan bagi kursus itu. Gred ‘R’ akan diberikan sama ada pelajar menduduki peperiksaan atau tidak. 76

Hasil Pembelajaran Komponen Kursus Kursus Teras Pusat Pengajian Kod Kursus PGA 101 PGA102 PGA103 PGT203 PGT201E PGT202E Konten Kursus teras pendidikan berfokus kepada aspek-aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran seperti keperluan pelajar terutama domain kognitif, perhubungan intrapersonal remaja dan perkembangan pendidikan di Malaysia daripada aspek sejarah, falsafah dan sosiologi. Kursus ini juga memberi penekanan kepada kemahiran berkomunikasi, kemahiran teknologi maklumat dan ICT, asas pengujian,pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. Bagi semua kursus kaedah mengajar ILMU KEMANUSIAAN tersebut, pendekatan kursus adalah bercorak konten-pedagogi yang memberi peluang kepada pelajar menguasai konten mata pelajaran dan menggunakan pedagogi yang sesuai untuk mengajarkan konten tersebut. Hasil Pembelajaran Membentuk personaliti pendidik yang profesional dengan sifat kepimpinan yang baik dan memahami profesion perguruan.

Kursus Teras Kaedah mengajar

PGT 219 PPG 214 PPG 215 PGT 223 PGT 224 PGT 225 PGT 226 PGT 227 PPG 314 PPG 315 PPG 316 PPG 317 PPG 318 PGT 326 PGT 327 PGT 490Latihan Mengajar

Mahir dalam pengetahuan pedagogi dan mampu menguruskan pengajaran dengan berkesan.

Kursus Teras Wajib daripada PPIP

Peringkat pertama -program induksi kendiri terhadap tugas dan profesion perguruan. Peringkat kedua- program amali mengajar dua mata pelajaran mengikut pengkhususan major dan minor. Pelajar juga diwajibkan terlibat dalam kegiatan ko-kurikulum dan 77

Mempunyai ciri-ciri pendidik yang profesional dan memahami etika profesion perguruan. Menguasai konten mata pelajaran dengan kukuh dan mendalam. Selain itu pengurusan kokurikulum juga dikuasai dengan

aktiviti-aktiviti sekolah. Kursus Teras Pilihan PGT436E PGT437E PGT433 PGT434 PGT435 Merangkumi pengetahuan dan konsep-konsep penting dalam pentadbiran dan pengurusan, pengurusan kewangan sekolah, pengurusan hal ehwal murid, perancangan dan pelaksanaan kurikulum, penyeliaan dan pemeriksaan sekolah, penyelenggaraan dan implementasi pengurusan disiplin sekolah, asas pengurusan merangkumi falsafah, teori, strategi dan teknik pengurusan kokurikulum yang berkesan, penguasaan ICT interaktif dan pedagogi yang relevan dan efektif merentas kurikulum.

baik. Mempunyai ciri kepemimpinan, inovatif, bersikap positif , profesional dan memahami etika profesion perguruan, mempunyai kemahiran berkomunikasi dan interpersonal yang baik, menguasai kemahiran teknologi maklumat, berupaya menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

78

RANCANGAN PENGKHUSUSAN Rancangan Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan Komponen kursus-kursus dalam Rancangan Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan adalah seperti berikut:

Komponen Kursus Teras Pusat Pengajian Kursus Teras (Pengkhususan) Kursus Minor Kursus Universiti Jumlah

Sastera 52

Unit Pendidikan Universiti 43 -

Jumlah 43 52

20 72

43

15 15

20 15 130

PENGKHUSUSAN SASTERA Untuk major dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Geografi, Kesusasteraan, Sejarah, Ekonomi atau Perdagangan, pelajar perlu mengambil 12 unit daripada kursus-kursus teras peringkat 100 seperti berikut: (a) KURSUS TERAS PERINGKAT 100 (12 UNIT) Kod/Unit Kursus Tajuk Kursus

HEA 101/4 Pengantar Pengajian Bahasa Inggeris HGA 101/4 Pengantar Geografi HKA 101/4 Pengantar Kesusasteraan HMA 101/4 Pengantar Pengajian Bahasa Malaysia HSA 101/4 Pengantar Sejarah SKW 104/4 Pengantar Isu-Isu Ekonomi ATW 101/3 Pengantar Pengurusan Pelajar harus memilih kursus pengantar yang sama dengan major dan minor masing-masing; dan mana-mana satu pengantar lagi. Pelajar wajib lulus pengantar major dan minor dengan memperolehi sekurang-kurangnya gred C.

79

(b) MAJOR GEOGRAFI (40 UNIT) Kod/Unit Tajuk Kursus Kursus Kursus-kursus Wajib Peringkat 100, 200 dan 300 (31 unit) HGT 111/4 Teknik-teknik dalam Geografi HGF 122/3 Geografi Fizikal HGM 132/3 Geografi Manusia HGF 225/3 Proses-proses Alam Sekitar HGF 226/3 Iklim, Cuaca dan Biogeografi HGM 238/3 Ekonomi dan Ruang HGM 330/3 Pemikiran Geografi HGF 331/3 Geomorfologi HGT 341/3* Kaedah Penyelidikan dan Kajian Luar Geografi HGW 372E/3 Geography of ASEAN and Asia Pacific Kursus Pilihan Peringkat 200 (3 unit) HGG 250/3 Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar HGG 251/3 Demografi Ruangan Kursus Perlu Peringkat 300 (6 unit) HGM 348/3 Geografi Pertanian dan Luar Bandar HGM 346/3 Rangakian Pengeluaran Global, Perletakan dan Organisasi Aktiviti Perindustrian HGM 345/3 Globalisasi, Bandar Raya dan Sektor Perkhidmatan Termaju *HGT 341 hanya dibenarkan mendaftar pada tahun 3 dengan syarat telah mengambil HGF 111, HGM 132 dan HGT 111

KURSUS UNTUK MINOR GEOGRAFI (19 UNIT)** Kod/Unit Kursus HGT 111/4 HGF 122/3 HGM 132/3 HGF 227/3 HGM 238/3 HGG 250/3 Tajuk Kursus Teknik-teknik dalam Geografi Geografi Fizikal Geografi Manusia Iklim, Cuaca dan Biogeografi Ekonomi dan Ruang Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar

*HGA 101/4 – Pengantar Geografi ditawarkan setiap semester: penawaran semester 1 hanya untk pelajar yang ingin bermjor dalam Geografi dan penawaran semester 2 untuk pelajar lain. **satu unit lagi perlu diperoleh daripada komponen lain

80

(c) MAJOR BAHASA INGGERIS (41 UNIT) Kod/Unit Tajuk Kursus Kursus HXE 109/3 English Literature and Language HET 123/4 A Study of Language HET 213/4 Structure and Grammar in English HEK 222/3 Critical Reading and Writing HET 224/4 Style in Contemporary Literature in English HEK 212/3 Oral Communication and Public Speaking in English HET 223/4 Psycholinguistics HET 311/4 Semantics HET 312/4 Discourse Analysis HET 313/4 Sociolinguistics Kursus Pilihan (4 unit) HET 323/4 Contrastive and Error Analysis Atau Atau HET 314/4 Selected Works of Drama

KURSUS UNTUK MINOR BAHASA INGGERIS (20 UNIT) Kod/Unit Kursus HEA 101/4 HET 123/4 HET 224/4 HET 321/4 Atau HXE 308/4 HET 322/4 Tajuk Kursus Introduction to English Language* A Study of Language Style in Contemporary Literature in English Writing for Professional Purposes Atau English for Specific Purposes Language, Power and Ideology

*perlu lulus sekurang-kurangnya gred C

81

(d) MAJOR BAHASA MALAYSIA (42) Kod/Unit Kursus HMT 124/3 HMT 221/4 HMT 222/4 HMT 223/4 HMT 228/3 HMT 229/4 HMT 321/4 HMT 322/4 HMT 327/4 HMT 328/4 HMT 329/4 Tajuk Kursus Sejarah dan Nahu Melayu Tradisional Fonetik dan Fonologi Bahasa Malaysia Sintaksis Bahasa Malaysia Morfologi Bahasa Malaysia Sosiolinguistik Linguistik Sejarah dan Perbandingan Bahasa Austronesia Semantik Bahasa Malaysia Aspek-aspek Teori Linguistik Am Wacana dan Pragmatik Psikolinguistik Analisis Konstrastif Bahasa-bahasa di Malaysia

KURSUS UNTUK MINOR BAHASA MALAYSIA (19 UNIT)* Kod/Unit Kursus HMT 124/3 HMT 221/4 HMT 222/4 HMT 223/4 HMT 321/4 Atau HMT 327/4 • • Tajuk Kursus Sejarah dan Nahu Melayu Tradisional Fonetik dan Fonologi Bahasa Malaysia Sintaksis Bahasa Malaysia Morfologi Bahasa Malaysia Semantik Bahasa Malaysia Atau Wacana dan Pragmatik

(Satu unit lagi perlu diperoleh daripada komponen lain sama ada kursus major atau kursus pendidikan) HMA 101/4 – Pengantar Pengajian Bahasa Malaysia merupakan kursus asas dan prasyarat untuk mengikuti minor Bahasa Malaysia. Pelajar mesti lulus sekurang-kurangnya dengan gred C.

(e) MAJOR KESUSASTERAAN (42 UNIT) Kod/Unit Tajuk Kursus Kursus Kursus Perlu (31 unit) HKN 101/4 Puitika dan Konvensi Dalam Kesusasteraan Nusantara HKT 121/4 Teori dan Kritikan Sastera HKN 207/4 Fiksyen dan Drama Melayu dan Indonesia Moden HKN 208/3 Puisi Melayu dan Indonesia Moden HKT 222/4 Kesusasteraan dan Disiplin Bantu HK 307/4 Kesusasteraan Nusantara 1: Aspek Teori dan Kritikan HKN 308/4 Kesusasteraan Nusantara II: Aspek Pensejarahan 82

HKT 322/4 Pilihan (11 unit) HKN 202/4 Atau HKN 206/4 HKB 216/3 HKB 317/4

Teori dan Kaedah dalam Kesusasteraan Bandingan Kajian Teks Melayu Klasik Kesusasteraan Bercorak Islam Nusantara Karya-karya Terpilih dari Kesusasteraan Eropah dan Amerika Kesusasteraan Kanak-kanak

KURSUS UNTUK MINOR KESUSASTERAAN (20 UNIT) Kod/Unit Kursus HKN 101/4 HKT 121/4 HKN 202/4 HKN 207/4 HKB 317/4 Tajuk Kursus Puitika dan Konvensi Dalam Kesusasteraan Nusantara Teori dan Kritikan Sastera Kajian Teks Melayu Klasik Fiksyen dan Drama Melayu dan Indonesia Moden Kesusasteraan Kanak-kanak

(f) MAJOR SEJARAH (42 UNIT) Kod/Unit Tajuk Kursus Kursus Peringkat 100 (8 Unit) HSM 116/4 Sejarah Politik Malaysia Sehingga Awal Abad ke-20 HST 121/4 Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara Peringkat 200 (21 Unit) 15 unit daripada berikut: HSK 203/3 Teori dan Kaedah Sejarah HSM 210/3 Sejarah Sosio-ekonomi Malaysia HSM 215/3 Pensejarahan Malaysia HST 223/3 Sejarah Kepulauan Asia Tenggara HSE 252E/3 History of Modern Europe, 1789-1945 6 unit daripada berikut: HSC 224/3 Sejarah Asia Timur HSB 233/3 Sejarah Asia Selatan HSI 243/3 Sejarah Asia Barat Peringkat 300 (13 unit) 3 unit daripada berikut: HSM 318/3 Seminar Sejarah Politik Malaysia HSM 319/3 Seminar Sejarah Sosio-ekonomi Malaysia 3 unit daripada berikut: HST 327/3 Isu-isu dalam Sejarah Awal Asia Tenggara HST 328/3 Kertas Khas Sejarah Asia Tenggara Moden 3 unit daripada berikut: HSL 330/3 Kertas Khas dalam Sejarah Dunia Barat 83

HSL 333/3 dan HSM 313/4

Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Asia Dokumen-dokumen dalam Sejarah Malaysia 1 (wajib)

KURSUS UNTUK MINOR SEJARAH (20 UNIT) Kod/Unit Kursus Malaysia – wajib Tajuk Kursus

HSM 116/4 Sejarah Politik Malaysia Sehingga Awal Abad ke-20 HSM 210/4 Sejarah Sosio-ekonomi Malaysia Asia Tenggara – satu daripada berikut: HST 121/4 Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara HST 223/4 Sejarah Kepulauan Asia Tenggara Asia – satu daripada berikut: HSC 224/3 Sejarah Asia Timur HSB 233/3 Sejarah Asia Selatan HSI 243/3 Sejarah Asia Barat Dunia Barat – satu daripada berikut: HSE 252E/3 History of Modern Europe, 1789-1945 HSL 330/3 Kertas Khas dalam Sejarah Dunia Barat Mana-mana kursus daripada sebarang komponen di atas untuk memenuhi keperluan jumlah unit minor.

(g) MAJOR EKONOMI (40 UNIT)* Kod/Unit Kursus Tajuk Kursus Kursus Wajib (24 unit) SEW 211/4 Mikroekonomi I SEW 212/4 Mikroekonomi II SEW 213/4 Makroekonomi I SEW 214/4 Makroekonomi II SEP 221/4 Statistik Gunaan dan Ekonometrik SEP 222/4 Matematik Untuk Ahli-Ahli Ekonomi Kursus Pilihan (16 unit). Pilih 2 kursus peringkat 200, dan 2 kursus peringkat 300. (a) Pilih 2 kursus dari kursus-kursus berikut: SEU225/4 Ekonomi Pembangunan SEU 226/4 Ekonomi Buruh SEU 228/4 Ekonomi Malaysia SEU 229/4 Ekonomi Islam (b) Pilih 2 kursus dari kursus-kursus berikut: SEU 322E/4 Ekonomi Gunaan ** SEU 323E/4 Ekonomi Kewangan ** 84

SEU 327E/4 Ekonomi Pemasaran Pertanian dan Koperasi ** SEU 329E/4 Ekonomi Sektor Awam ** SEU 330E/4 Perdagangan Antarabangsa ** SEU 331E/4 Kewangan Antarabangsa ** * Kursus prasyarat untuk Major Ekonomi ialah SKW 104/4 Pengantar Isu-isu Ekonomi. ** Kursus peringkat 300 ditawarkan dalam Bahasa Inggeris. KURSUS UNTUK MINOR EKONOMI (20 UNIT)* Kod/Unit Tajuk Kursus Kursus Kursus Wajib (12 unit) SKW 104/4 Pengantar Isu-Isu Ekonomi SKW 211/4 Mikroekonomi I SEW 213/4 Makroekonomi I Kursus Pilihan (8 unit) Pilih mana-mana 2 kursus berikut. SEU 225/4 Ekonomi Pembangunan SEU 226/4 Ekonomi Buruh SEU 228/4 Ekonomi Malaysia SEU 229/4 Ekonomi Islam * Pelajar yang telah mendaftar SKW104/4, SEW 211/4 dan SEW213/4 untuk memenuhi syarat lain diminta menggantikan kursus-kursus ini dengan mana-mana kursus SEU322E/4, SEU323E/4, SEU325E/4, SEU327E/4, SEU329E/4, SEU330E/4, atau SEU331E/4.

85

((h) MAJOR PERDAGANGAN (54 UNIT) Kod/Unit Tajuk Kursus Kursus Kursus Teras Peringkat 100 (14 unit) Wajib 10 unit ATW 104/4 Pengantar Pengurusan ATW 114/4 Perakaunan Kewangan SKW 104/4 Pengantar Isu-isu Ekonomi Pilih 4 unit lagi dari kursus-kursus Ilmu Kemanusiaan berikut HEA 101/4 Pengantar Pengajian Bahasa Inggeris HGA 101/4 Pengantar Geografi HKA 101/4 Pengantar Kesusasteraan HMA 101/4 Pengantar Pengajian Bahasa Malaysia HSA 101/4 Pengantar Sejarah Kursus Teras Peringkat 200 (20 unit) SEW211/4 Mikroekonomi I SEW213/4 Makroekonomi I ATW 212/4 Perakaunan Pengurusan ATW 242/3 Prinsip Pemasaran ATW 223/3 Pengurusan Operasi ATW 262/4 Prinsip Kewangan Kursus Teras Peringkat 300 (20unit) AIW 301/3 Kewangan Korporat Antarabangsa AFW 360/3 Kewangan Korporat AMP 346E/4 Pemasaran Antarabangsa AMW 340/4 Pemasaran Perkhidmatan ATW 394/3 Etika Perniagaan ATW 401/3 Keusahawanan KURSUS UNTUK MINOR PERDAGANGAN (20 UNIT) Kod/Unit Tajuk Kursus Kursus Kursus Wajib (16 unit) AKW 103/4 Pengantar Pengurusan AKW 104/4 Perakaunan dan Kewangan AKP 302/4 Pengurusan Operasi SEW 211/4 Mikroekonomi 1 Kursus pilihan (4 unit) SKW 104/4 Pengantar Isu-isu Ekonomi SEW 213/4 Makroekonomi 1

86

Sekiranya pelajar memilih untuk MAJOR EKONOMI / MINOR PERDAGANGAN, mereka perlu mengikuti pakej berikut: Kod/Unit Tajuk Kursus Kursus Kursus Wajib (16 unit) AKW 103/4 Pengantar Pengurusan AKW 104/4 Perakaunan dan Kewangan AKP 302/4 Pengurusan Operasi AKP 201/4 Pemasaran Kursus pilihan (4 unit) AOW 358/4 Pengurusan Sumber Manusia ATW 252/3 Perlakuan Organisasi

87

KURSUS TERAS PENDIDIKAN (43 UNIT) Kod/Unit Kursus Tajuk Kursus

a) Kursus Teras Peringkat 100 (9 unit) PGA101/3 Pelajar dan Keperluan Pembelajaran PGA102/3 Perkembangan Intrapersonal dan Interpersonal Remaja PGA103/3 Guru, Sekolah dan Masyarakat b) Kursus Teras Peringkat 200 (9 unit) PGT201E/3 Instructional Technology Practices PGT202E/3 Basic Educational Measurement and Evaluation PGT203/3 Kemahiran Berkomunikasi dan Interpersonal Untuk Guru c) Kursus Teras Kaedah Mengajar (12 unit) PGT219/3 Pengantar Kaedah Mengajar Ilmu Kemanusiaan Kaedah I – Pilih 1 kursus berasaskan bidang major dan 1 bidang minor PPG214/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia I PPG215/3 English Language Teaching Methods I PGT223/3 Kaedah Mengajar Geografi I PGT224/3 Kaedah Mengajar Sejarah I PGT225/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu I PGT226/3 Kaedah Mengajar Perdagangan I PGT227/3 Kaedah Mengajar Ekonomi I Kaedah II – Pilih 1 kursus berasaskan bidang major PPG314/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II PPG315/3 English Language Teaching Methods II PPG316/3 Kaedah Mengajar Geografi II PPG317/3 Kaedah Mengajar Sejarah II PPG318/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu II PGT326/3 Kaedah Mengajar Perdagangan II PGT327/3 Kaedah Mengajar Ekonomi II d) Kursus Teras Wajib : Latihan Mengajar (10 unit) PGT490/10 Latihan Mengajar e) Kursus Teras Pilihan Peringkat 400 (3 unit) Pilih 3 unit daripada PGT437E/3 General School Administration PGT436E/3 Information and Communication Technology in Education PGT433/3 Pengurusan dan Pentadbiran Kokurikulum Sekolah PGT434/3 Pengurusan Disiplin Sekolah *PGT435/3 Kajian Topikal * Dengan persetujuan Dekan

88

PANDUAN PENDAFTARAN KURSUS Major Perdagangan TAHUN 1 SEMESTER 1 SEMESTER 2 Perakaunan Pengurusan Operasi Kewangan (ATW 223/3) (ATW 114/4) Prinsip Pemasaran (ATW 242/4) Pengantar Pengurusan (ATW 104/4) PPIP – 6 Pengantar Isu-isu Ekonomi (SKW 104/4) Kursus Universiti 2 20 unit Pengantar Kemanusiaan – 4 unit PPIP – 3 Mikroekonomi 1 (SEW 211/4) Kursus Universiti -2 20 unit 20 unit TAHUN 4 SEMESTER 1 Etika Perniagaan (ATW 394/3) SEMESTER 2 TAHUN 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 Prinsip Kewangan Perakaunan (ATW 262/4) Pengurusan (ATW 212/4) Pemasaran Kewangan Korporat Perkhidmatan Antarabangsa (AMW 340/4) (AIW301/3)

PPIP – 6 Makroekonomi 2 (SEW 213/4)

PPIP – 3

Kursus Minor – 4 Kursus Universiti -2 16 unit

TAHUN 3 SEMESTER 1 Pemasaran Antarabangsa (AMP 346E/4) Pengurusan Sumber Manusia (AOW358/4) PPIP - 6 Minor – 4 Kursus Universiti – 2 20 unit SEMESTER 2 Keusahawanan (ATW 401/3) Kewangan Korporat (AFW 360/3) PPIP – 6 Minor -4 Kursus Universiti – 2 18 unit

Latihan Mengajar 10

PPIP - 3 Minor -4 Kursus Universiti – 3 10 unit

13 unit

89

PANDUAN PENDAFTARAN KURSUS Rancangan Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan Tahun 1 (2009/10) SEMESTER I PGA 101/3 PGA 102/3 Akademik Kursus Universiti Unit 3 3 9 2-4 ==== 17-19 3 3 12 0-2 ==== 18-20 3 6 Satu Kursus Kaedah II: PPG 314/3 PPG 315/3 PPG 316/3 PPG 317/3 PPG 318/3 PGT 326/3 PGT 327/3 Akademik (Teras) Kursus Minor Kursus Universiti 3 SEMESTER II PGA 103/3 Akademik (Teras) Kursus Minor Kursus Universiti Unit 3 9 4 2-3 ==== 18-19 3 8-10 4 2-0 ==== 17-19

2 (2010/11)

PGT 219/3 PGT 201E/3 atau PGT 202E/3 Akademik (Teras) Kursus Universiti

PGT 201E/3 atau PGT 202E/3 Akademik (Teras) Kursus Minor Kursus Universiti

3 (2011/12)

PGT 203/3 Dua Kursus Kaedah I : PPG 214/3 PPG 215/3 PGT 223/3 PGT 224/3 PGT 225/3 PGT 226/3 PGT 227/3 Akademik (Teras) Kursus Minor

6 4 ==== 19

8 4 4 ==== 19

90

Tahun 4 (2012/13)

SEMESTER I Latihan Mengajar PGT 490/10

Unit 10

SEMESTER II Pilih dua kursus: PGT 436E/3 PGT 437E/3 PGT 433/3 PGT 434/3 Akademik ( Teras) Kursus Minor Kursus Universiti (Kokurikulum)

Unit 6

==== 10

8 4 1-2 ==== 19-20

91

SINOPSIS KURSUS PENDIDIKAN (Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan)

PGA 101/3

Pelajar Dan Keperluan Pembelajaran

Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep dan isu-isu utama dalam proses pembelajaran peringkat persekolahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan proses kognitif serta cara mengendalikan tuntutan-tuntutan yang berkaitan menjadi fokus perbincangan. Penekanan akan diberikan kepada mengaplikasikan pembelajaran berdasarkan masalah yang ‘authentic’ dan jitu. Dengan ini diterampilkan tema-tema yang berkaitan dengan keperluan pelajar yang melibatkan domain kognitif seperti perbezaan individu, teori-teori perkembangan dan gaya pembelajaran, kemahiran serta strategi pembelajaran, motivasi pembelajaran dan aspek penilaian pencapaian akademik. Kursus ini akan dijalankan menerusi kuliah, tutorial dan kerja projek. PGA 102/3 Perkembangan Intrapersonal Dan Interpersonal Remaja

Kursus ini memperkenalkan konsep intra dan interpersonal remaja dan bagaimana remaja dapat memahami kedua-dua konsep tersebut serta berupaya mengaplikasikan kemahirankemahiran interpersonal di dalam kehidupan seharian mereka. Penekanan intrapersonal mencakupi aspek perkembangan diri seperti puberti, kognitif, psikologi dan personaliti remaja. Manakala aspek interpersonal lebih menjurus kepada aspek perhubungan berdasarkan perkembangan intrapersonal di atas. Antara aspek perhubungan interpersonal yang boleh dikaitkan ialah hubungan rakan sebaya, kemahiran asas bimbingan dan kaunseling serta mentoring. PGA 103/3 Guru, Sekolah Dan Masyarakat

Kursus ini bertujuan membina kefahaman guru pelatih tentang asas-asas dan konsepkonsep utama perkembangan pendidikan di Malaysia dari segi aspek falsafah, sosiologi dan sejarah. Ia juga memupuk keperihatinan guru pelatih terhadap kemajmukan latar belakang budaya pelajar-pelajar serta menyedarkan guru pelatih kepada isu-isu dalam masyarakat berbilang kaum, status sosio ekonomi dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Pelajar-pelajar juga akan memahami konsep sekolah sebagai satu organisasi sosial. PGT 201E/3 Instructional Technology Practices

This course presents students to the general concepts of instructional technology, which include its evolution, the domains, instructional design models, and the visual communication theories and principles. In addition, some of the technologies currently used in classrooms such as computer-assisted instruction, multimedia, electronic learning and distance learning, will also be covered in this course. The students will also learn some of the computer application skills such as creating word processing documents, 92

desktop publishing, as well as searching information from the web. Based on the general concepts and theories, the students are required to develop a multimedia project. They also need to evaluate a selected educational/informational web site and another instructional medium. The students are also expected to be able to handle and operate some instructional media. PGT 202E/3 Basic Educational Measurement and Evaluation

This course is an introduction to the basic concepts pertaining to testing, measurement and evaluation for the classroom teachers. The focus is on item and test construction, analysis, interpretation and improvement of items in objective and subjective tests. Students need to display their mastery and skills in all the above concepts by completing a set of individual assignments. PGT 203/3 Kemahiran Komunikasi Dan Interpersonal Untuk Guru

Kursus ini memberi tumpuan kepada pembinaan kemahiran berkomunikasi yang baik dalam pelbagai konteks persekolahan, ciri-ciri interpersonal yang sesuai untuk tugas sebagai guru dan pendidik, serta sikap yang positif dan proaktif terhadap perubahanperubahan dalam pendidikan. Strategi metakognitif akan digunakan. Fokus kursus adalah untuk membentuk guru yang berkualiti tinggi dari perspektif: a) kemahiran berkomunikasi, b) kemahiran interpersonal, c) pembinaan kepimpinan kognitif, dan d) pembinaan personaliti. PGT 219/3 Pengantar Kaedah Mengajar Ilmu Kemanusiaan

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep-konsep penting dalam mata pelajaran kemanusiaan, di samping aspek-aspek utama pengajaran mata pelajaran berkenaan dalam KBSM. Pelajar-pelajar akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas tentang pengkaedahan pengajaran mata pelajaran kemanusiaan melalui penerapan teknik-teknik mengajar yang sesuai. Secara khusus, pelajar-pelajar yang mengikuti kursus ini dilatih untuk membuat perancangan, penyampaian, dan penilaian pengajaran. PPG 214/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia I

Kursus ini menyediakan pelajar dengan kemahiran mengajar Bahasa Malaysia di peringkat sekolah menengah. Komponennya termasuklah teori bahasa, teori pemerolehan bahasa dan teori-teori kemahiran bahasa (lisan dan tulisan), teori pembelajaran bahasa, pendekatan dan kaedah pengajaran bahasa. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran, penyediaan rancangan pelajaran, sumber pengajaran dan pembelajaran dan penilaian bahasa. Tumpuan juga diberikan kepada komponen sastera dalam pengajaran bahasa dan latihan amali dalam kegiatan kokurikulum bahasa. PPG215/3 English Language Teaching Methods I

The course aims to help trainee teachers understand the fundamental concepts of English Language Teaching and be familiar with the principles and practices of teaching English 93

to speakers of other languages (TESOL). The course will focus on a range of procedures for planning and executing classroom instruction in TESOL in Malaysian schools. The language content specifications for all classroom teaching-learning actibities will be based on the KBSM English Language syllabus. Though the overall emphasis will be on the integration of theory and practice, teacher preparation procedures will mainly constitute experiential and awareness-raising practices. PGT 223/3 Kaedah Mengajar Geografi I

Kandungan kursus ini mencakupi falsafah dan aliran pemikiran geografi; pendekatan, strategi, kaedah dan teknik yang asas dalam pengajaran dan pembelajaran geografi, sumber dan bahan bantu mengajar; kurikulum dan silibus geografi; perancangan pengajaran; asas penilaian termasuk penilaian kendalian sekolah dan kerja kursus geografi. Tumpuan adalah kepada pengajaran dan pembelajaran geografi peringkat menengah rendah. PGT 224/3 Kaedah Mengajar Sejarah I

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar tentang mata pelajaran sejarah sebagai satu bidang ilmu pengetahuan yang penting. Pelbagai aspek pendidikan sejarah di sekolah menengah dibincangkan termasuk kurikulum Sejarah KBSM, proses pengajaran dan pembelajaran, kaedah-kaedah mengajar, penggunaan ABM, penilaian serta isu-isu semasa pendidikan sejarah. PGT 225/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu I

Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada pelajar tentang falsafah, teori, prinsip, pendekatan, perkaedahan dan strategi mengajar mata pelajaran Kesusasteraan Melayu pada peringkat sekolah menengah atas khususnya sukatan pelajaran dan buku-buku teks Kesusasteraan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Pelajar dikehendaki menghayati dan membuat perancangan mengajar teks-teks tersebut serta dengan pengajaran-mikro. Pelajar juga didedahkan dengan masalah penghayatan karya sastera dan membuat aplikasi terhadap bahan-bahan pilihan. PGT 226/3 Kaedah Mengajar Perdagangan I

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang tujuan, objektif dan kandungan mata pelajaran Perdagangan dan Keusahawanan (Tingkatan 1 – III) sebagai komponen dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup dan Perdagangan (Tingkatan IV – V) dalam KBSM. Pelajar-pelajar akan membincangkan mengenai perancangan pengajaran, konsep-konsep utama mata pelajaran, kaedah-kaedah yang sesuai, penerapan dan penyebatian nilai-nilai murni dalam pengajaran; dan pelaksanaan penilaian secara formatif dan sumatif dalam pengajaran pembelajaran

94

PGT 227/3

Kaedah Mengajar Ekonomi I

Kursus ini akan menumpukan pendedahan tentang objektif dan organisasi kandungan mata pelajaran Ekonomi Asas yang ditawarkan di peringkat sekolah menengah (Tingkatan IV – V), kemahiran mengajar dan membuat persediaan mengajar. Menjalankan pengajaran mikro untuk latihan kemahiran dan teknik-teknik mengajar konsep-konsep Ekonomi Asas. Penggunaan ABM, penerapan nilai dalam pengajaran dan penilaian akan dibincangkan. PPG 314/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II

Kursus ini memperkukuh pengetahuan dan kemahiran pelajar untuk mengajar Bahasa Malaysia pada peringkat sekolah menengah atas. Ia membincang masalah pengajaran yang timbul dan berbagai pendekatan menangani masalah penggunaan pendekatan dalam pengajaran Bahasa Melayu terutama di peringkat menengah atas (Tingkatan VI). Perbincangan dan penulisan laporan saintifik, isu-isu semasa dalam pengajaran Bahasa Melayu dan penggunaan Bahasa Melayu merentasi kurikulum. PPG 315/3 English Language Teaching Methods II

This course is process-oriented and allows for participation to review and reflect upon pedagogical knowledge and skills and their application with particular reference to the Malaysian classroom in the three thrust areas of the English Language Syllabus 2000 for Malaysian Secondary Schools, namely, English for Interpersonal Purposes, English for Information Purposes and English for Aesthetic Purposes. The course also sets out to enable trainee teachers to be familiar with practices for continued professional growth and develop their potential for leadership in their occupational domain. PPG 316/3 Kaedah Mengajar Geografi II

Kandungan kursus ini memberi tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran geografi peringkat menengah atas tingkatan enam dari segi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik, sumber dan bahan bantu mengajar, kurikulum dan silibus geografi, perancangan pengajaran dan penilaian termasuk penilaian alternatif. Perkara-perkara lain yang ada hubungan dengan pengajaran dan pembelajaran geografi seperti penggunaan ICT, penerapan kemahiran berfikir, pendidikan alam sekitar dan profesionalisme guru geografi juga ditekankan. PPG 317/3 Kaedah Mengajar Sejarah II

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelajar tentang kurikulum sejarah dan amalan pengajaran dan pembelajaran sejarah di peringkat menengah atas. Tumpuan khusus diberikan kepada perbincangan konsep-konsep pengajaran sejarah dan aplikasinya dalam bilik darjah, strategi-strategi pengajaran yang inovatif, pengetahuan dan kemahiran merancang pengajaran, mengaplikasikan strategi-strategi pengajaran berkesan dan membentuk tanggungjawab profesional guru sejarah. 95

PPG 318/3

Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu II

Kursus ini ialah lanjutan kursus PGT 225: Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu I. Tunpuan kursus cuba mengkaji dan menilai sukatan pelajaran Kesusasteraan Tingkatan Enam (STPM). Pelajar-pelajar digalakkan membuat kajian teks dengan berbagai pendekatan kritik sastera dan tajuk-tajuk pilihan dijadikan asas persembahan dan perbincangan di dalam tutorial. Di samping itu pelajar-pelajar juga didedahkan dengan isu-isu semasa dalam pengajaran-pembelajaran kesusasteraan seperti masalah buku teks, penilaian, penggunaan IT, sastera remaja dan penghayatan fiksyen dan puisi. PGT 326/3 Kaedah Mengajar Perdagangan II Kursus ini akan mempertingkatkan kemahiran mengajar dalam isi kandungan mata pelajaran Perdagangan peringkat SPM serta isi kandungan mata pelajaran Pengajian Perniagaan di peringkat pra universiti. Kursus ini akan juga memberi pendedahan kepada aplikasi mata pelajaran ini dalam dunia pekerjaan dan pengurusan bilik sumber serta pengurusan panitia dan persatuan Perdagangan dan Perakaunan di sekolah. Isu-isu semasa berkaitan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Perdagangan di sekolah juga dibincangkan. PGT 327/3 Kaedah Mengajar Ekonomi II Kursus ini memberi kemahiran yang lebih mendalam tentang kaedah-kaedah dan pendekatan mengajar mata pelajaran Ekonomi dan Ekonomi Asas dari segi prinsip dan strategi mengajar, teori pembelajaran dan kemahiran belajar. Perbincangan juga meliputi struktur dan pelaksanaan serta penilaian kurikulum, pengurusan mata pelajaran Ekonomi di sekolah yang merangkumi panitia mata pelajaran Ekonomi, pengurusan sumber teknologi untuk pengajaran serta pengurusan kelab/persatuan ekonomi dan koperasi sekolah dan aspek-aspek profesionalisme guru ekonomi. PGT 433/3 Pengurusan dan Pentadbiran Kokurikulum Sekolah

Kursus ini merangkumi tiga aspek: asas pengurusan, fungsi serta pelaksanaan dan keselamatan. Asas pengurusan merangkumi falsafah, teori, strategi dan teknik pengurusan yang berkesan. Aspek kedua menerangkan fungsi dan peranan seorang pentadbir atau pengurus untuk mengoperasi sesuatu pertubuhan, persatuan atau kegiatan kokurikulum sekolah. Aspek ketiga melibatkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum serta langkah-langkah keselamatan bagi mengelakkan kemalangan dan kecederaan semasa melakukan aktiviti kokurikulum di dalam dan di luar sekolah. PGT 434/3 Pengurusan Disiplin Sekolah

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengurusan disiplin sekolah yang efektif dan efisien di sekolah. Kursus ini akan membolehkan bakal pendidik bersedia menghadapi situasi dan menangani pelbagai masalah pelanggaran disiplin di kalangan pelajar yang dianggap semakin membimbangkan. Tumpuan perbincangan kursus ini meliputi idea-idea tentang konsep disiplin dan pengurusan, pengurusan disiplin di sekolah termasuklah dalam bilik darjah, bengkel dan asrama, menganalisis senario disiplin sekolah masa kini, jenis-jenis 96

pelanggaran disiplin, hubungan disiplin dengan keselamatan sekolah, peraturan dan undang-undang sekolah yang berkaitan dengan disiplin dan keselamatan sekolah, prosedur tindakan pelbagai kesalahan pelanggaran disiplin, dendaan dan hukuman, model-model pengurusan disiplin sekolah serta isu-isu dalam ketidakcekapan pengurusan disiplin sekolah. Di samping itu kursus ini juga meninjau pengurusan disiplin daripada aspek psikologi, sosiologi dan kaunseling serta hubungan sekolah dengan agensi luar yang boleh membantu dalam menangani masalah disiplin sekolah. PGT 435/3 Kajian Topikal

Kursus ini ditawarkan kepada pelajar tahun akhir untuk menampung keperluan pelajar yang mempunyai minat untuk menerokai dengan lebih mendalam topik atau isu tertentu di dalam atau di luar bidang pengkhususannya. Pelajar akan diselia oleh seorang kakitangan akademik yang mempunyai kepakaran yang relevan dan seterusnya menilai pelajar tersebut. Walaupun penyelia akan menentukan bentuk hasil pelajar untuk dinilai, pada amnya pelajar dijangka akan menjalankan penyelidikan perpustakaan dan menghasilkan satu tugasan akhir semester atau esei bibliografi atau kedua-duanya. PGT 436E/3 Information and Communication Technology in Education

This course is designed to prepare pre-service teachers to use pedagogical knowledge and skills as well as ICT to enhance teaching and learning. The focus will be on the principles, techniques of design, construction and evaluation of ICT teaching-learning materials such as interactive multimedia coursewares and educational websites. Emphasis includes understanding central concepts, tools of inquiry and structures of various software applications used to create meaningful learning experiences. PGT 437E/3 General School Administration

This course aims to expose trainee teachers to the important aspects and concepts of school administration and management, especially the duties and functions of school principal/headmaster, senior assistants and other posts in the school establishment. It also incorporates topics like how education is administered at national, state and district levels. The education service, school financial administration, management of student affairs, curriculum planning and implementation, supervision and school inspection and the maintenance and implementation of discipline in schools are also covered. It also examines the role of Parent Teacher Association/NGO’s vis-à-vis the school and society at large. PGT 490/10 Latihan Mengajar

Kursus ini merupakan satu latihan amali yang dijalankan selama satu semester iaitu semester ke-7. Pelajar akan ditempatkan di sekolah-sekolah menengah di kawasan utara Semenanjung Malaysia. Pelajar dikehendaki mengajar dua mata pelajaran mengikut major dan minor masing-masing. Guru-guru pelatih ini akan dicerap oleh penyeliapenyelia yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah yang dilantik oleh PPIP dan guruguru pembimbing daripada sekolah di mana mereka menjalankan Latihan Mengajar. 97

Pelajar juga diwajibkan menyertai kegiatan kokurikulum sekolah yang ditugaskan kepada mereka. PLG 333/2 Sejarah dan Falsafah Sains

Kursus ini memberi gambaran ringkas mengenai sejarah dan falsafah sains moden/barat dan bagaimana perubahan ontologi, penaakulan dan epistemologi sains dari Zaman Yunani Purba hingga kini telah mempengaruhi apa yang diterima sebagai kebenaran dan pengetahuan sains oleh ahli komuniti sains moden sedunia pada masa kini. Sumbangan tamadun lain (sains Arab, Cina dan India) kepada sains moden sejagat akan dibincangkan juga. Seterusnya akan dipertimbangkan falsafah sains alternatif seperti Sains Islam dan sejauh mana falsafah-falsafah sains alternatif boleh menggantikan falsafah sains moden. Akhirnya, pengaruh sejarah dan falsafah sains terhadap amalan sains dan pendidikan sains sedunia dan di Malaysia juga akan dibincangkan.

98

SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KURSUS PENGAJIAN GEOGRAFI Kod/Unit HGA 101/4* HGT 111/4 HGF 122/3 HGM 132/3 HGF 225/3 HGF 227/3 HGM 238/3 HGG 250/3 HGG 251/3 HGM 330/3 HGF 331/3 HGT 341/3 HGM 345/3 HGM 346/3 HGM 348/3 HGG 351/3 HGW 372E/3 Tajuk Kursus Pengantar Geografi Teknik-teknik dalam Geografi Geografi Fizikal Geografi Manusia Proses-Proses Alam Sekitar Iklim, Cuaca dan Biogeografi Ekonomi dan Ruang Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar Demografi Ruangan Pemikiran Geografi Geomorfologi Kaedah Penyelidikan dan Kajian Luar Geografi Globalisasi, Bandar Raya dan Sektor Perkhidmatan Termaju Rangkaian Pengeluaran Global, Perletakan dan Organisasi Aktiviti Perindustrian Geografi Pertanian dan Luar Bandar Analisis Wilayah dan Setempat Geography of ASEAN and Asia Pacific Semester I&II I&II I&II I&II I I&II I&II I&II I&II I I&II II II I I I II Asas Menilai Kursus K.K P.A 30 70 40 60 40 60 30 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 70 100 40 30 30 30 30 60 70 70 70 70

*HGA 101/4 – *HGA 101/4 – Pengantar Geografi ditawarkan setiap semester: penawaran semester 1 hanya untuk pelajar yang ingin bermajor dalam Geografi dan penawaran semester 2 untuk pelajar lain. ** Satu unit lagi perlu diperoleh daripada komponen lain.

99

GEOGRAFI HGA 101/4 PENGANTAR GEOGRAFI

Objektif kursus ini adalah untuk memperkenalkan pelajar kepada bidang geografi. Rangka kursus dibina berasaskan kepada empat cabang utama yang menghuraikan “bumi sebagai tempat tinggal manusia.” Atmosfera Bumi, Konsep Sains Tanah, Manusia dan Alam Sekitar ialah antara tema yang dikupas berdasarkan kepada contoh-contoh dalam alam sekeliling yang hampir dengan pelajar. HGT 111/4 TEKNIK-TEKNIK DALAM GEOGRAFI

Kursus ini merupakan asas dalam Geografi yang bertujuan untuk melatih pelajar dalam penggunaan teknik-teknik geografi dan metodologi asas geografi amali. Pelajar-pelajar akan dibekalkan kemahiran dalam kaedah pemetaan, membaca dan pentafsiran peta, kartografi, kerja ukur, dan pemetaan berkomputer. Kursus ini dirangka untuk membekalkan pelajar geografi dengan pengetahuan dan kemahiran dalam teknik-teknik geografi; memperoleh dan menganalisis maklumat daripada peta topografi; menyediakan peta bertema secara manual; menguruskan dan memaparkan data geografi berkomputer, dan menjalankan kerja ukur di lapangan. HGF 122/3 GEOGRAFI FIZIKAL

Kursus ini ialah satu kursus yang luas skopnya untuk membolehkan pelajar mendapatkan gambaran menyeluruh tentang berbagai-bagai bidang yang terkandung dalam Geografi Fizikal. Pelajar akan didedahkan kepada empat bidang utama disiplin ini, iaitu atmosfera dan iklim, hidrologi, geomorfologi dan biogeografi. Setiap bidang memberi penekanan kepada isu dan masalah dan pertalian kedua-duanya dengan manusia. Kajian-kajian kes di luar akan mendedahkan pelajar kepada sistem alam yang menjadi habitat manusia.

HGM 132/3

GEOGRAFI MANUSIA

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada konsep asas geografi manusia dengan meneliti cara unsur kemanusiaan yang unik dan konteks sosial, budaya, demografi dan persekitaran, telah membentuk peri laku ekonomi dan politik manusia dalam menghadapi masalah ekonomi dan membuat keputusan. Proses ekonomi dan politik dalam skala yang besar ini telah membentuk dan menentukan lanskap manusia. Di samping memberi pertimbangan kepada masyarakat tradisional dan komuniti luar bandar, kursus ini akan memberi penekanan kepada kawasan bandar dan proses perbandaran yang menjadi unsur penting dalam geografi pada masa hadapan. HGM 238/3 EKONOMI DAN RUANG

Kursus ini menghuraikan beberapa konsep, proses dan mekanisme geografi ekonomi dunia, khususnya fenomena taburan aktiviti ekonomi yang tidak merata (termasuk kewujudan pembangunan dan kemunduran ekonomi). Bukti empirikal di peringkat antarabangsa dan geografi ekonomi dan pembangunan di peringkat nasional akan diketengahkan bagi menjelaskan proses dan mekanisme yang terlibat. 100

Pendekatan kursus bertumpu kepada kupasan terhadap persoalan tertentu; misalnya menjelaskan sumbangan pendekatan geografi kepada fenomena ekonomi dalam ruang. Berdasarkan perspektif ini proses ekonomi dilihat sebagai terpancang (embedded) atau terkandung di tempat tertentu, di tempat ini pola dan aliran aktiviti ekonomi dalam ruang dibukti dan dikupas, dan ruang ekonomi dan skil dianggap sebagai ambang dan konstruksi sosial.

HGF 227/3 IKLIM, CUACA DAN BIOGEOGRAFI Kursus ini memperkenalkan prinsip cuaca dan iklim, khususnya yang berkenaan dengan ciri dan fenomena iklim tropika dan khatulistiwa. Para pelajar akan didedahkan kepada konsep asas kaji cuaca dan iklim, sistem bumi-atmosfera dan sistem semula jadi; keseimbangan sistem tenaga, pola taburan tenaga, perubahan bentuk tenaga dan jenis tenaga; tenaga dan imbangan bahangan dan pemindahan tenaga sedunia; bentuk lembapan, keseimbangan lembapan atmosfera dan kitaran hidrologi; daya pergerakan atmosfera, edaran umum dan angin tempatan; iklim sebagai sumber dan bahaya/bencana; manusia dan modifikasi iklim; sumber pencemaran udara, kesan pencemaran udara terhadap cuaca dan iklim, cara mengawal pencemaran udara dari segi global, nasional dan tempatan (termasuk individu); fenomena pulau haba bandar, kubah habuk dan kesan rumah hijau; dan isu iklim global seperti pemanasan global, El Nino dan La Nina, penggurunan, penipisan lapisan ozon, kehabisan sumber air tawar dan isu semasa seperti jerebu, hujan asid, bencana iklim, dan isu lain yang berkenaan dengan cuaca dan iklim. Kursus ini digabungkan dengan pengenalan kepada proses biogeokimia secara am dan secara khusus yang melibatkan interaksi proses-proses ini dengan semua sistem bumi, iaitu atmosfera, hidrosfera, biosfera dan litosfera. Kesan pencemaran, isu iklim setempat dan global dan pengaruh antropogenik dalam kitaran biogeokimia juga akan dibincangkan. Kursus ini juga akan memperkenalkan dan membincangkan konsep biodiversiti yang berkait rapat dengan proses biogeokimia serta kepentingan biodiversiti dalam imbangan persekitaran. Aliran tenaga dalam persekitaran pula akan mengaitkan semua proses biogeokimia dan interaksi antara proses ini dengan sistem bumi yang seterusnya berkaitan dengan biodiversiti dan keseimbangan secara menyeluruh dalam suatu persekitaran. HGG 250/3 MASYARAKAT, RUANG DAN ALAM SEKITAR

Aktiviti masyarakat mempengaruhi persekitaran dan sebaliknya persekitaran mempengaruhi masyarakat. Kursus ini akan membincangkan aktiviti manusia dan cara aktiviti itu mempengaruhi alam sekitar. Elemen alam sekitar yang menjadi tumpuan ialah air, marin dan atmosfera yang melibatkan aktiviti seperti perbandaran, pertanian, pelancongan dan segala hal lain yang berkaitan dengan perkembangan dan peri laku masyarakat. HGG 251/3 DEMOGRAFI RUANGAN

Kursus ini mengkaji penduduk sebagai sumber, sama seperti sumber asli lain yang tidak boleh dipisahkan daripada arus pembangunan negara. Perkara yang dibincangkan ialah 101

kajian penduduk secara geografi dan hubungannya dengan sumber manusia dan modal insan. Perbincangan meliputi sejarah penduduk dan teori, data dan kaedah kajian penduduk dan taburan, komposisi dan kedinamikan manusia. Aspek pembangunan sumber manusia (kesihatan, tenaga buruh, pendidikan dan latihan) dan dasar kependudukan turut ditekankan.

HGT 341/3

KAEDAH PENYELIDIKAN DAN KAJIAN LUAR

Kursus ini ialah gabungan antara kaedah kajian penyelidikan dan kajian luar. Dalam kaedah penyelidikan, tumpuan akan diberikan kepada teknik statistik deskriptif dan inferens dalam kajian geografi. Penekanan akan ditumpukan kepada aplikasi dan interpretasi dapatan dan batasan teknik yang digunakan. Bahagian ketiga akan menyentuh tentang teknik pengumpulan data, teori dan kaedah persampelan, pembentukan soal selidik dan penganalisisan data, dan penulisan laporan. Antara ukuran asas statistik yang akan diterapkan kepada pelajar ialah ukuran kecenderungan memusat dan sebaran, kebarangkalian dan taburan normal dan binomial; persampelan; ujian hipotesis; ujian Chi Kuasa Dua, korelasi dan regresi. HGG 351/3 ANALISIS WILAYAH DAN SETEMPAT

Kursus ini mengkaji proses dan isu pembangunan dari sudut wilayah. Penjelasan dan model ruangan yang menerangkan proses pembangunan dan ketidakseimbangan wilayah akan dihuraikan. Seterusnya perubahan dalam persekitaran ekonomi dunia, globalisasi, dan penstrukturan semula ekonomi negara perindustrian akan dibincangkan. Implikasi perubahan tersebut kepada wilayah di negara membangun dan negara perindustrian juga akan diteliti. HGM 330/3 PEMIKIRAN GEOGRAFI

Kursus ini menghuraikan perubahan dan kemajuan intelek dalam bidang geografi dari awal hingga kini. Kursus ini membincangkan impak pemikiran geografi terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar sosial. Konsep-konsep dan hubung kaitnya dengan falsafah dan kaedah bidang geografi akan diteliti dengan merujuk kepada pendekatan multidisiplin dalam penyelidikan geografi. Kursus ini juga akan menggunakan cara analisis geografi terhadap alam sekitar fizikal dan persekitaran masyarakat (societal environment) pada skala yang berlainan yang digunakan untuk membantu penggubalan dasar pembangunan mapan. Perhatian akan ditumpukan kepada perspektif ruangan (space) yang mementingkan kerelevanan sosial dan cara memberi makna kepada tempat dan kawasan yang dihuni. Kerelevanan pemikiran geografi pada masa ini turut dikaitkan dengan kemajuan kaedah saintifik dan teknologi maklumat melalui GIS. Hal ini membenarkan pengasingan unsur-unsur tempatan yang istimewa untuk mewujudkan satu struktur yang koheren pada skala tempatan, wilayah dan global. HGW 372E/3 GEOGRAPHY OF ASEAN AND ASIA PACIFIC

The course explores the geographical aspects and collaborative mechanism within ASEAN and the Asia Pasific countries. The background themes of the course will include the similarities and differences of the socioeconomic and political conditions in the 102

region. The focus of the course is to evaluate the collaborative mechanism in terms of the flow of goods, commodities, capital and human resource in the region and the extent to which it benefited the prosperity of the region. HGF 331/3 GEOMORFOLOGI

Geomorfologi ialah satu disiplin yang mengkaji pandang darat permukaan bumi dan proses yang terlibat dalam pembentukan pandang darat tersebut. Kursus ini akan memberi penekanan kepada konsep penting dalam kajian geomorfologi, seperti aspek sains, masa dan ruang. Huraian tentang perubahan pandang darat dikaitkan dengan proses geomorfik dan pertalian antara unsur bumi dengan tenaga yang disumbangkan oleh graviti, air, ombak dan manusia. Penekanan juga akan diberikan kepada aplikasi geomorfologi dalam kehidupan manusia.

HGM 345/3

GLOBALISASI, BANDAR RAYA DAN SEKTOR PERKHIDMATAN TERMAJU

Kursus ini menghuraikan beberapa konsep, proses dan perkaitan penting dalam pengkajian bandar, khususnya hubung kait globalisasi dengan kemunculan aglomerasi bandar yang besar dan transformasi ekonomi bandar raya kepada perkhidmatan termaju. Implikasi proses dan hubung kait transformasi ini dengan pembangunan dan penyusunan semula ruangan bandar raya dan kemunculan kawasan/wilayah metropolitan juga akan ditekankan. HGM 346/3 RANGKAIAN PENGELUARAN GLOBAL, PERLETAKAN DAN ORGANISASI AKTIVITI PERINDUSTRIAN

Bertolak daripada kerangka huraian kursus Ekonomi dan Ruang, kursus ini akan mengupas secara terperinci sektor perindustrian. Kupasan dan huraian akan bermula dengan transformasi dan anjakan aktiviti perindustrian di peringkat global dan kemunculan rangkaian pengeluaran global. Kesan transformasi dan anjakan ini kepada pola keperluan perletakan industri dan organisasi aktiviti perindustrian di peringkat global, nasional dan lokal akan dihuraikan. Seterusnya, implikasi dasar perubahan yang berlaku akan diteliti dalam konteks pembangunan sektor perindustrian di Malaysia. HGM 348/3 GEOGRAFI PERTANIAN DAN LUAR BANDAR

Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang masalah serius yang mengancam dunia dan negara pada hari ini. Kesedaran terhadap pembaziran hasil pertanian juga akan dibincangkan supaya dapat diaplikasikan dalam kerja-kerja perancangan, pelaksanaan, penyelidikan, dan pendidikan demi untuk kesejahteraan generasi sekarang dan akan datang. Huraian ditumpukan kepada aspek pembangunan fizikal alam sekitar dari zaman awal pertanian sehingga zaman pertanian moden pada hari ini. Kajian terhadap faktor ekonomi yang menjadi kekangan kepada aktiviti pertanian akan dikemukakan. Penekanan juga akan diberikan kepada konteks pembangunan luar bandar dalam negara dan konteks kelaparan dan kemungkinan kelaparan yang boleh berlaku dalam dunia hari ini. 103

Kursus ini juga akan memberi penekanan tentang pemahaman terhadap proses pengeluaran pertanian di kawasan luar bandar yang telah dan sedang giat berlaku dari segi pelbagai aspek ekonomi, sosial, dan alam sekitar fizikal. Begitu juga dengan amalan pertanian yang didapati berbeza-beza mengikut wilayah atau kawasan. Aktiviti-aktiviti manusia dan kemusnahan alam sekitar mempunyai hubungan rapat dengan masalah pertanian. Pertambahan kawasan perbandaran dan pembangunan industri juga akan mengurangkan kawasan pertanian dan menambahkan kerumitan masalah yang telah ada.

104

SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KURSUS PENGAJIAN BAHASA INGGERIS Kod/Unit HEA 101/4 HXE 109/3 HET 123/4 HEK 212/3 HEK 222/3 HET 212/4 HET 213/4 HET 223/4 HET 224/4 HET 311/4 HET 312/4 HET 313/4 HET 323/4 HET 314/4 HET 321/4 HET 322/4 HET 222/4 HET 324/4 HXE 308/4 Tajuk Kursus Introduction to English Language Studies English Literature and Language A Study of Language Oral Communication and Public Speaking in English Critical Reading and Writing Children’s Literature Structure and Grammar in English Psycholinguistics Style in Contemporary Literature in English Semantics Discourse Analysis Sociolinguistics Constrastive and Error Analysis Selected Works of Drama Writing for Professional Purposes Language, Power and Ideology Phonetics and Phonology Computational Linguistics English for Specific Purposes Semester I II II II II I I II II I I I II I I II I II I Asas Menilai Kursus K.K P.A 40 60 40 40 100 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ENGLISH LANGUAGE STUDIES HEA 101/4 INTRODUCTION TO ENGLISH LANGUAGE STUDIES

This foundation course aims to develop and enhance students’ understanding of the four English language skills of speaking, listening, reading and writing as a basis for further study in a university context. Grammar is taught in the course to provide the requisite knowledge needed for proper and accurate language use. The reading and listening skills that are emphasized include skimming, scanning, extracting main ideas from a text and identifying discourse markers for the purpose of understanding the form and organization of a text. The content for the speaking skill includes accurate pronunciation of vowels and consonants, learning the Phonetic Alphabet and the proper use of stress, rhythm and intonation in speaking English. The writing component includes writing skills such as prewriting techniques, drafting, revising and editing. An integrative approach is adopted in teaching the four skills to promote effective language acquisition and learning. The focus of this course is not only to increase students’ English language proficiency but also to approach language use from the point of view of linguistics. Students will be 105

exposed to basic linguistic knowledge necessary for their language skills development and for further linguistic studies. HXE 109/3 ENGLISH LITERATURE AND LANGUAGE

This course aims to equip students with some of the critical and analytic tools that they can use to analyse and interpret literary texts across a wide range of genres and periods. To achieve this aim, students will be exposed to some basic ideas in linguistics/stylistics, in particular those that can facilitate their understanding of the form and structure of texts. Such knowledge about language is indeed crucial as students can make use of this knowledge to describe the ways that writers use language, and the choices that they make in creating texts. Essentially, this course hopes to illustrate to students how writers have exploited the linguistic resources available to them as this is one way to enable students to understand literature better. HET 123/4 A STUDY OF LANGUAGE

The primary objective of this course is to provide a broad understanding of human language and of the methods and techniques employed by linguists in arriving at that understanding. This comprehension would require an exploration of the major sub-fields of linguistics such as syntax, phonetics and phonology, semantics, socio-linguistics, to name a few. The course will touch on a wide spectrum of what constitutes language. HEK 212/3 ORAL COMMUNICATION AND PUBLIC SPEAKING IN ENGLISH

The course aims to introduce students to the concept of oral communication and basic elements in the speechmaking process. It aims to equip students with the requisite knowledge and skills of effective oral communication and to teach students how to plan and prepare speeches so that they can speak confidently in public. The course will address theoretical concepts of oral communicaton as well as the mechanics of speech preparation and presentation. HEK 222/3 CRITICAL READING AND WRITING

The course will provide an introduction to the critical reading of informative, persuasive and entertaining texts. The students will also see how texts may be read in different ways by different readers. For critical reading the framework offered by Kress (1978), Halliday (1989) and Wallace (1992) will be used. The students will look at different kinds of texts, including advertisements, newspaper texts, textbooks and fictional materials. In the writing component, students will be required to evaluate different types of writing including narrative, descriptive, expository and argumentative texts. The students will also be introduced to writing critiques.

106

HET 212/4

CHILDREN’S LITERATURE

The course provides an introduction to the general field of children’s literature and aims to familiarize students with some of its major genres, texts and issues, the history of children’s literature, the changing perceptions about children and the corresponding changes in literature written for them. The course also concentrates on the value of literature for children. There will be a discussion of various techniques that can be used in the teaching of Children’s Literature, as well as the discussion of criteria that should be considered for the evaluation of specific types of literary texts for children. The course will also examine the relevance and role of Children’s Literature in the context of children learning to socialise. HET 213/4 STRUCTURE AND GRAMMAR IN ENGLISH

This course deals with how the English language works. It is a course on the study of English grammar and its usage in language. The course will introduce students to an appraisal of the value of grammar in present day education. The main component of the course will be an analysis of the English language. This analysis will present a method of describing the grammatical structure of English words, phrases, clauses and sentences, which is influenced by the systemic school of thought. Apart from the elements of grammar and analysis of grammar, the course will deal with English Syntax, i.e. the rules for constructing sentences out of words. HET 222/4 PHONETICS AND PHONOLOGY

This course is primarily concerned with the study of ‘sound system’ underlying spoken utterances with the main emphasis on English language. It is a study of speech production as well as Phonological description and analysis of speech sounds both at segmental and supra-segmental levels. This course is divided into two parts: The first part of the course provides an overview of articulatory phonetics and the technical terms required for describing speech. It is also concerned with broad and narrow transcriptions and the set of symbols for describing speech sound. This part also examines many aspects related to phonological description and analysis of the speeh sounds of English both at segmental and supra-segmental levels. The second part of the course focuses on the practical aspect of speech production i.e. practical phonetics. This part of the course provides a balanced approach to the study of Phonetcis & Phonology. It provides students with ample practical exercises in the production of speech sounds which is a vital prerequisite for the study of speech, linguistics and speech therapy.

107

HET 223/4

PSYCHOLINGUISTICS

The course introduces students to human language production, language comprehension and language acquisition. In the process, the course will examine mental processes and capabilities that underlie human beings’ ability to use language. Various assumptions, theories and methods of both psychology and linguistics will be examined in order to provide a balanced understanding of language learning and language behavior with particular emphasis to English. Topics covered will include the relationship between language and thought, how language is acquired (both first and second), cognitive development, child language development, the findings of research and the applicability of psycholinguistic theory and findings in classroom practice. HET 224/4 STYLE IN CONTEMPORARY LITERATURE IN ENGLISH

This course will introduce students to new creative works written in English. It will examine the concerns, interests, experiences and themes represented in the various works by literary artists from different parts of the world, especially non-native speakers of English. The course will explore how local needs, contexts, history, culture and economics can influence creative efforts. A special focus of the course will be the examination of different styles of writing, as well as the specific ways in which the English language has been used creatively in different contexts, reflecting different needs and visions. HET 311/4 SEMANTICS

This course focuses on important semantic elements and explores the main approaches to the study of meaning. Linguistic meaning is discussed based on two basic semantic concepts, namely sense and reference. These concepts are integral to the description of meaning based on the relation between words and the world, and the relation between a word and other words in a linguistic system. The course also introduces to students the relevance of logic in linguistic meaning analysis. Hence, logic is included in this course and it is studied based on the notions of truth and falsehood in sentences. A simple logical notation is adopted in studying logic in linguistic meaning.

Besides its focus on linguistic meaning, the course also explores meaning in language use, that is, pragmatic meaning. A few central topics in pragmatics, including speech acts and conversational implicatures are discussed in the course.
HET 312/4 DISCOURSE ANALYSIS

The main aim of this course is to study the organisation of language beyond the levels of sentence and clause. It is an attempt to identify and analyse the formal linguistic features that bind texts together to form coherent wholes. For this purpose, the course will study language in use and in natural speeches or written texts of all kinds, and these include 108

conversations, formal dialogues, teacher-pupil talk in the classroom, scientific/technical reports, fictions, academic writing, etc. It is hoped that once students have an understanding of the internal structure of texts, they will also be in a position to produce similar texts. In addition, the course will place emphasis on the relevance discourse analysis has to language teaching as it will provide teachers with new ways of looking at grammar, vocabulary and phonology. HET 313/4 SOCIOLINGUISTICS

This course will be concerned with language as a social and cultural phenomenon. This includes the focus on speech community, code diversity, language use, attitude and language planning. The overriding purpose of the course is to look at some of the practical educational consequences and implications especially in this region with special focus on Malaysia. In short this course is a study of language in relation to society. HET 314/4 SELECTED WORKS OF DRAMA

This course will introduce students to some of the prevailing intellectual and philosophical influences that have shaped the development of contemporary drama. In this regard particular attention would be paid to concepts of Existentialism and the dramatic technique of Theatre of the Absurd. HET 321/4 WRITING FOR PROFESSIONAL PURPOSES

This course will introduce students to the different skills associated with different types of Professional Writing. It will focus on the skills involved in letter writing (especially business letters); the creation of a professional Curriculum Vitae (CV) or resume; the skills involved in report writing; and the writing of minutes, bibliographies/references, faxes, and other related business writings. The course is divided into four parts. After the Course Introduction, Part One will focus in detail on the art of effective letter writing, particularly with regard to business letters and correspondence. In Part Two of the course, we will look at Report Writing, and the theories and methodology of creating a successful and professional business report including the construction of bibliographies and references. Part Three will concentrate exclusively on the methods of writing a Curriculum Vitae or CV (resume). In this regard, the course will examine in detail the best ways to create a convincing and "marketable" personal CV. The final part of the course will explore the skills involved in writing minutes, e-mails and other related business matters.

HET 322/4

LANGUAGE, POWER AND IDEOLOGY

The primary aim of this course is to show the relationship between language, power and ideology, that is connections which may be hidden from people. In this regard, the course attempts to demonstrate how linguistic rules and conventions that are drawn upon in a discourse can embody ideological assumptions, thereby contributing towards the sustenance of existing power relations. 109

It is, therefore, envisaged that this course will help raise and increase awareness of how language can contribute to the domination and oppression of one group or individual over another in their daily social interactions and in various types of discourse. Such an awareness would help one to resist and make changes to this domination via language. Apart from looking at the hidden connections between language, power and ideology, this course will also provide practical procedures for analysing discourse critically. For this purpose, various types of discourse such as news reports, editorials, advertisements, interviews, popular fiction, political speeches and other persuasive discourses will be scrutinized.

HET 323/4

CONTRASTIVE AND ERROR ANALYSIS

This course is divided into two parts. The first part deals with the systematic comparison and contrast of the mother-tongue and target (L1 and L2) language systems i.e. Contrastive Analysis (CA). It will examine the theoretical underpinnings and practical bases of comparing and contrasting the mother tongue and second language systems, with regard to phonology, morphology, syntax, lexis and culture. In the first part students will be expected to gather data on L1 and L2 systems and to examine differences that exist between L1 and L2 and then draw relevant conclusions using the various procedures as outlined above. The second part deals with the study of learners’ errors and interlanguage. The theoretical and actual bases of errors and interlanguage will be examined and analysed in the light of recent research. HET 324/4 COMPUTATIONAL LINGUISTICS

Computational Linguistics is a relatively new discipline which combines the field of linguistics with computer science. The course introduces students to computational methods of linguistic analysis and explores the importance of natural language processing (NLP) in various computational linguistics applications such as machine translation system, speech synthesis and recognition systems and computer-assisted language learning. Students will also have the opportunity to explore the area of corpus linguistics, which is concerned with the use of computerised language data and linguistic tools in carrying out language analysis.

HXE 308/4

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

The course discusses the definitions, claims, perspectives and the origin and development of ESP. It will focus on the ESP learner, the ESP teacher and ESP methodology and materials. Needs analysis will be discussed in detail as an aspect of course design. The course will also include case studies in ESP materials development.

110

SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KURSUS PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA Kod/Unit HMA 101/4 HMT 124/3 HMT 221/4 HMT 222/4 HMT 223/4 HMT 228/3 HMT 229/4 HMT 321/4 HMT 322/4 HMT 327/4 HMT 328/4 HMT 329/4 HBT 207/3 Tajuk Kursus Pengantar Pengajian Bahasa Malaysia Sejarah dan Nahu Melayu Tradisional Fonetik dan Fonologi Bahasa Malaysia Sintaksis Bahasa Malaysia Morfologi Bahasa Malaysia Sosiolinguistik Linguistik Sejarah dan Perbandingan Bahasa Austronesia Semantik Bahasa Malaysia Aspek-aspek Teori Linguistik Am Wacana dan Pragmatik Psikolinguistik Analisis Konstrastif Bahasa-bahasa di Malaysia Perkamusan dan Peristilahan Semester I II II II I II I I II I II II II Asas Menilai Kursus K.K P.A 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60

Sinopsis Kursus HMA 101/4 PENGANTAR PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan beberapa aspek berhubung dengan pengkajian bahasa Malaysia secara ilmiah. Aspek yang dibincangkan merangkumi aspek nahu bahasa Malaysia, iaitu sistem bunyi, sistem binaan kata, sistem binaan ayat dan sistem kajian makna. Pelajar juga akan didedahkan kepada konsep bahasa sebagai sistem komunikasi dan penggunaan bahasa dalam keadaan sebenar. HMT 124/3 SEJARAH DAN NAHU MELAYU TRADISIONAL Kursus ini meninjau nahu bahasa Melayu awal, bermula daripada senarai perkataan Melayu - China (1403) hingga Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 oleh Za’ba (1940). Tinjauan ini merangkumi penggolongan kata, binaan kata, dan binaan ayat oleh sarjana seperti: Marsden, Crawfurd, Muhammad Ibrahim bin Abdullah Munshi, Winstedt, Haji Md. Said Haji Sulaiman, Abdullah Talib, Mohd. Shah Yusof, Raja Haji Ali dan Za’ba. Kursus ini akan juga membincangkan perkembangan bahasa Melayu di Malaysia pada zaman prasejarah dan zaman sejarah yang melibatkan perkembangan sekurangkurangnya empat tahap bahasa Melayu, iaitu bahasa Melayu purba, bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu Moden hingga ke bahasa Melayu tinggi. Dua aspek perkembangan bahasa yang akan diberi perhatian ialah perkembangan bahasa di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. 111

HBT 207/3

PERKAMUSAN DAN PERISTILAHAN

Kursus ini mengkaji prinsip-prinsip yang digunakan untuk memilih dan mengaturkan kandungan sesuatu kamus dan cara definisi dibuat secara am dan secara khusus. Secara am kursus ini akan meneliti strategi penulisan dan penyusunan kamus. Kursus ini juga akan meninjau perbezaan makna rujukan dan makna dinamik, dan perbezaan tesaurus dan ensaiklopedia. Secara khusus, kursus ini juga membincangkan strategi membuat masukan perkamusan dan penyebutan fonetik, pengelasan kata, penyenaraian makna, etimologi dan lain-lain. Kajian peristilahan membincangkan strategi penggubalan istilah dari huraian konsep, mengkaji pemadanan konsep, ciri ekstrinsik istilah dan pembandingan konsep dalam bahasa sumber dengan bahasa sasaran dan juga meninjau sumbangan MABBIM. HMT 221/4 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan dua aspek utama dalam pengkajian sistem bunyi bahasa iaitu aspek penyebutan dan aspek pencerakinan bunyi secara bersistem. Tumpuan akan diberi kepada mencerakinkan bunyi di dalam penyebutan, membuat transkripsi fonetik menggunakan Lambang Fonetik Antarabangsa [International Phonetic Alphabet (IPA)], meneliti proses fonologi di dalam kata dasar dan kata terbitan, mempelajari teknik menulis rumus fonologi dan mengetahui kaitan antara bunyi bahasa Malaysia dengan ejaannya. HMT 222/4 SINTAKSIS BAHASA MALAYSIA Kursus ini bertujuan meneliti, menganalisis, dan membincangkan huraian ayat dari segi binaan, fungsi dan makna. Tumpuan utama diberi kepada aspek mengenal, mengetahui, memahami dan menganalisis konsep asas dan beberapa aspek tertentu dalam bidang sintaksis dengan penerapan khusus kepada bahasa Malaysia. Aspek yang diutamakan ialah binaan ayat selapis (tunggal), berlapis (majmuk), ayat penyata, ayat soal, ayat nafi, ayat perintah, ayat aktif/pasif dan seruan. Kursus ini mempunyai matlamat agar pelajar bukan sahaja mendapat pengetahuan tentang sintaksis bahkan juga mendapat kemahiran menganalisis aspek yang berhubung dengan sintaksis serta menerapkannya dalam penggunaan, pengajaran dan penyelidikan bahasa. HMT 223/4 MORFOLOGI BAHASA MALAYSIA Kursus ini memperkenalkan prinsip mengenal morfem dan penggolongannya. Peristiwa bunyi yang berlaku di peringkat morfologi sehingga menjadi kata terbitan akan dibincangkan. Proses binaan perkataan, sama ada melalui pengimbuhan (awalan, akhiran, apitan, sisipan dan pengimbuhan kemudian), penggandaan, pemaduan ataupun penggabungan serta penggolongan sesuatu perkataan (kata dasar atau kata terbitan) umpamanya kata nama, kata kerja, kata sifat dan kata tugas menjadi perbincangan utama. Hubungan terdekat antara satu perkataan dengan perkataan lain dalam kelompoknya (kelompok kata namaan, kata karyaan, kata sendi namaan dan kata keterangan waktu) juga tidak diabaikan.

112

HMT 228/4 SOSIOLINGUISTIK Kursus ini akan membincangkan penggunaan bahasa Malaysia dan variasinya dalam masyarakat bahasa di Malaysia. Secara khusus akan dihuraikan kewujudan variasi bahasa Malaysia seperti variasi geografi, variasi sosial dan variasi laras. Fungsi bahasa Malaysia dan variasinya (misalnya fungsi sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa baku, bahasa pengantar pendidikan, bahasa vernakular, bahasa perhubungan dan sebagainya) juga akan dibincangkan. Kursus ini juga akan membincangkan pertembungan bahasa dan fenomena berkaitan serta kesannya terhadap bahasa Malaysia dan penggunanya. Aktiviti perancangan bahasa juga akan disentuh. HMT 229/4 LINGUISTIK SEJARAH DAN PERBANDINGAN BAHASA AUSTRONESIA

Kursus ini akan membincangkan hubungan kekeluargaan bahasa-bahasa yang tergolong dalam rumpun bahasa Austronesia Barat (Indonesia, Malaysia, Filipina, Madagaskar, dan Formosa) dan Austronesia Timur (Polinesia, Mikronesia dan Melanesia). Aspek-aspek berkaitan hubungan kekeluargaan bahasa seperti tingkat kekerabatan, rekonstruksi bahasa induk, pengelompokan bahasa dan penentuan tanah asal bahasa-bahasa berkerabat akan diberi penekanan. HMT 321/4 SEMANTIK BAHASA MALAYSIA

Kursus ini memperkenalkan dan membincangkan konsep asas kajian makna bahasa Malaysia. Antara konsep asas yang dimaksudkan ialah seperti medan semantik, rujukan, penamaan, erti (sense), konsep makna, makna leksikal, makna gramatikal, makna struktural dan makna rujukan. Kursus ini juga akan menghuraikan jenis makna, sebab serta akibat perubahan makna. Logik dan falasi berfikir juga akan diajarkan bagi melihat hubungan makna dengan komunikasi. HMT 322/4 ASPEK-ASPEK TEORI LINGUISTIK AM DAN PENERAPANNYA

Kursus ini akan meninjau teori linguistik tradisional hingga ke teori moden masa kini bermula daripada transformasi generatif hingga ke teori fungsional. Seterusnya kursus ini membincangkan matlamat, rangka dan falsafah teori; konsep-konsep linguistik yang berkaitan, dan perubahan yang terlibat. Kursus ini juga akan cuba mengaplikasikan teoriteori tersebut dalam penganalisisan bahasa Malaysia. Pemilihan teori dibuat berdasarkan kepada kekerapan teori tersebut digunakan dan dirujuk oleh ahli-ahli linguistik dan kepentingannya dalam mencorakkan bidang pengkajian linguistik komparatif seperti teori strukturlisme Amerika dan Eropah, dan teori-teori pascastrukturlisme seperti transformasi generatif dan fungsionalisme serta mana-mana kajian dalam bahasa Malaysia yang menerapkan teori-teori ini. HMT 327/4 WACANA DAN PRAGMATIK Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada konsep asas berkaitan dua disiplin ilmu yang disebut analisis wacana dan pragmatik. Analisis wacana bermaksud membuat analisis terhadap penglahiran/penghasilan bahasa oleh penutur/penulis secara 113

lisan/bertulis. Analisis yang dimaksudkan merangkumi analisis terhadap sistem bahasa dan unsur bukan bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Secara khusus kursus ini bertujuan meningkatkan pengetahuan pelajar memahami unsur bahasa dan bukan unsur bahasa yang mendasari keutuhan (kohesi dan koheren) sesebuah wacana (lisan dan tulisan). Dengan demikian pelajar boleh menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan kemampuan mereka menganalisis dan menghasilkan wacana (khususnya tulisan). Pragmatik pula berfokus kepada perkaitan antara bentuk linguistik dengan penggunaannya. HMT 328/4 PSIKOLINGUISTIK

Kursus ini merupakan satu kursus kontemporari pengenalan psikolinguistik. Pada peringkat awal kursus ini akan memaklumi pelajar mengenai konsep-konsep asas domain penyelidikan psikolinguistik. Peringkat ini antara lain merangkumi pemahaman, iaitu cara manusia memahami bahasa lisan/bahasa pertuturan dan bahasa tulisan. Ini diikuti dengan perbincangan mengenai pewujudan bahasa, iaitu cara manusia menghasilkan bahasa. Kemudian, kursus ini akan menjurus kepada pemerolehan, iaitu cara manusia mempelajari bahasa. Akhir sekali kursus ini bertujuan menghasilkan suatu pemerian bersepadu cara kecekapan pemahaman dan penggunaan bahasa berlaku dan cara kanakkanak memperoleh kebolehan ini dengan begitu pantas. HMT 329/4 ANALISIS KONTRASTIF BAHASA-BAHASA DI MALAYSIA

Kursus ini akan meninjau dan membincangkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menghuraikan fenomena pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Antara pendekatan yang dimaksudkan ialah analisis kontrastif, analisis kesalahan dan kesejagatan tipologi bahasa. Akan diperlihatkan juga sifat saling melengkapi ketiga-tiga pendekatan ini dan cara seseorang guru memanfaatkan ketiga-tiga pendekatan untuk merancang pengajaran dan menyediakan bahan pengajaran.

114

SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KURSUS PENGAJIAN KESUSASTERAAN Kod/Unit HKA 101/4 HKN 101/4 HKT 121/4 HKB 216E/3 HKN 202/4 HKN 206/4 HKN 207/4 HKN 208/3 HKT 222/4 HKN 307/4 HKN 308/4 HKT 322/4 HKB 317/4 HKB 112/3 HKB 213/4 HKB 314/4 Tajuk Kursus Pengantar Kesusasteraan Puitika dan Konvensi dalam Kesusasteraan Nusantara Teori dan Kritikan Sastera Selected Texts in European and American Literature Kajian Teks Melayu Klasik Kesusasteraan Bercorak Islam di Nusantara Fiksyen dan Drama Melayu dan Indonesia Moden Puisi Melayu dan Indonesia Moden Kesusasteraan dan Disiplin Bantu Kesusasteraan Nusantara I: Aspek Teori dan Kritikan Kesusasteraan Nusantara II: Aspek Pensejarahan Teori dan Kaedah dalam Kesusasteraan Bandingan Kesusasteraan Kanak-kanak Karya-karya Besar dari Kesusasteraan Asia Kesusasteraan Afrika Moden Karya-karya Terpilih dari Kesusasteraan Amerika Latin Semester I II II I I II II I II I II I I II II I Asas Menilai Kursus K.K P.A 30 70 30 70 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

KESUSASTERAAN HKA 101/4 PENGANTAR KESUSASTERAAN

Kursus ini merupakan kursus yang memperkenalkan asas bagi bidang kesusasteraan sebagai satu disiplin yang khusus. Mereka yang ingin mengkhusus dan minor di dalam bidang kesusasteraan perlu mendaftar dan lulus kursus ini. Kursus ini akan memperkenalkan kepada penuntut konsep-konsep dan tumpuan bidang tertentu di dalam Pengajian Kesusasteraan. Penuntut-penuntut akan diperkenalkan kepada definisi pengajian kesusasteraan dan perbezaan di antara kreativiti dan penikmatan dengan pengajian yang bersifat saintifik. Paksi kepada masalah objektiviti vis-à-vis subjektiviti akan dikupas secara teliti. Tumpuan utama kursus ini ialah teori, kritikan dan sejarah pendekatan-pedekatan yang biasa digunakan akan dihuraikan secara umum dan contohcontoh kesusasteraan Melayu dan Kesusasteraan dunia lainnya akan diberikan. Penekanan kursus ini adalah aspek binaan sastera dan aspek-aspek amali di dalam 115

menganalisis kesusasteraan. Ini bermaksud ia bukan merupakan kursus sejarah kesusasteraan dari mana-mana masyarakat tetapi hubungan dengan sejarah sastera dan sejarah masyarakat akan dikaitkan di mana-mana perlu. Oleh itu pembacaan teks-teks tertentu dan keupayaan menganalisis adalah sangat–sangat diperlukan dari segi pembelajaran. Jenis-jenis hasil sastera yang akan disentuh merangkumi sebahagian novel, cerpen, puisi dan drama. HKN 101/4 PUITIKA DAN KONVENSI KESUSASTERAAN NUSANTARA

Kursus ini akan mendedahkan kepada penuntut tentang konsep puitika dan konvensi dalam pengajian kesusasteraan Nusantara khususnya dalam kesusasteraan Melayu tradisional. Pada peringkat awal, penuntut akan diperkenalkan dengan definisi puitika dan konvensi secara umum dan kemudian menjurus kepada puitika dan konvensi kesusasteraan Melayu tradisional. Antara persoalan yang akan dibicarakan termasuklah yang berkaitan dengan falsafah, maksud dan matlamat asas penciptaan karya sastera, dan selanjutnya aspek unsur-unsur, nilai-nilai dan corak karya sastera. Persoalan-persoalan lain seperti konsep keindahan, suasana-rasa (mood), corak penyampaian (mode), hierarki dan hubungan pengarang dan karya sastera khalayak dan lain-lain hal yang berkaitan juga akan disentuh. Contoh dari pelbagai genre kesusasteraan Melayu seperti pantun, syair, penglipulara, romans, panji, epik, sastera sejarah dan karya-karya dari kesusasteraan Sufi akan diberikan. Pendekatan-pendekatan daripada sarjana-sarjana seperti Muhammad Haji Salleh, A. Teeuw, Braginsky dan G.L Koster akan digunakan di dalam meneliti puitika dan konvensi kesusasteraan Melayu tradisional. HKB 112/3 KARYA-KARYA BESAR DARI KESUSASTERAAN ASIA

Objektif kursus ini ialah untuk mendedahkan pelajar kepada kesusasteraan Asia secara umum, dan beberapa karya besar yang khusus, di antaranya hasil karya pengarang Asia yang pertama yang memenangi Hadiah Nobel Kesusasteraan. Karya pilihan Asia adalah dari kesusasteraan klasik dan moden Cina, Jepun, India dan Iran, serta dari kesusasteraan Asia Tenggara, iaitu Thailand, Indonesia, dan Filipina. Pilihan ini meliputi pelbagai genre seperti puisi, cerpen dan drama. Setiap karya akan dikaji mengikut perspektif tertentu yang juga mencerminkan aspekaspek teks yang khusus, seperti pandangan hidup, tema dan estetika yang dikemukakan oleh pengarang. Aspek-aspek persoalan latar belakang budaya, falsafah dan pendekatanpendekatan tertentu tidak juga terlepas daripada sorotan dalam kursus. Di akhir kursus para pelajar diharap dapat memahami dan menganalisis kekuatan dan keunikan tiap karya yang telah dikaji serta menyedari tentang keistimewaan sastera Asia. HKT 121/4 TEORI DAN KRITIKAN SASTERA

Kursus ini akan membimbing para pelajar untuk memahami teori dan kritikan sastera. Kursus ini boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama berkaitan dengan teori sastera. Teori sastera yang dibincangkan akan menjelaskan penerimaan umum tentang hakikat kesusasteraan. Bahagian kedua akan membincangkan hubungan di antara teori sastera dan kritikan sastera. Seterusnya, beberapa pendekatan dan teori kritikan sastera akan dibincang dan dikelompok kepada tiga pascakolonial. Di dalam kelompok 116

tradisional, pendekatan yang akan dibincang ialah pendekatan sosiologikal, pendekatan psikologi dan pendekatan tipainduk. Manakala di dalam kelompok moden pula pendekatan itu ialah pendekatan strukturalisme dan resepsi feminisme. Kelompok pascamoden pula memberi tumpuan kepada pendekatan dekonstruksi. Manakala pendekatan pasca-kolonial akan dibincangkan di dalam kelompok pasca-kolonial. Bahagian ketiga pula akan membincangkan bagaimana pendekatan dan teori kritikan sastera itu dapat diaplikasikan ke atas karya-karya sastera yang terpilih daripada pengarang dalam dan luar negara. HKN 202/4 KAJIAN TEKS MELAYU KLASIK

Kursus ini mengkaji struktur karya-karya Melayu klasik khususnya dari genre sastera bercorak sejarah. Penekanan diberikan terhadap tradisi penulisan karya, kepengarangan Melayu, kandungan cerita, konvensi sastera dan pelbagai unsur lain yang berkaitan dengan kajian sesebuah teks Melayu klasik. Kajian turut menyentuh perbandingan antara struktur karya bercorak sejarah dengan struktur cerita hikayat dan epik. Penelitian juga akan membicarakan beberapa pandangan sarjana Barat dan tempatan tentang karya-karya yang berkenaan. Antara teks yang akan menjadi bahagian perbincangan termasuklah Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melayu, Misa Melayu, Tuhfat al-Nafis, Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Merong Mahawangsa. Diharapkan pada akhir kursus para penuntut dapat mengenali secara lebih dekat dan kritis terhadap beberapa buah teks klasik yang penting dalam khazanah kesusasteraan Melayu dan seterusnya dapat mengenali diri sendiri serta nilai kemanusiaan yang bermanfaat dalam pembinaan negara bangsa. HKN 206/4 KESUSASTERAAN BERCORAK ISLAM DI NUSANTARA

Kursus ini akan mengkaji pengertian, struktur, fungsi, dan kepentingan beberapa buah teks dari pelbagai genre sastera di dalam konteks perkembangan kesusasteraan dan kebudayaan bercorak Islam di Nusantara. Teks-teks ini termasuklah Hikayat Nur Muhammad, Syair Perang Mengkasar, Hikayat Maharaja Ali, Kitab Maulud Nabi, Syair Siti Zubaidah Perang Cina, Rubai Hamzah Fansuri, Bustan al-Salatin dan Jalal al Qulub BizikrilLah. Setiap teks ini akan dianalisis dari pelbagai aspek struktur termasuk stail, asal-usul, pengisian teks dan pengertian makna luaran dan dalaman yang membawa erti pengajaran kepada khalayak. Adalah diharapkan dengan menggunakan dasar pengkajian yang menyentuh aspek-aspek tersebut, para mahasiswa akan dapat memahami dan menghayati pelbagai jenis isi dan bentuk pengucapan kesusasteraan yang bercorak Islam di kalangan masyarakat Islam Nusantara zaman tradisi. Para mahasiswa juga sewajarnya dapat membuka minda bahawa karya-karya yang dikaji ini amat memberi erti, mempunyai isi dan bentuk pengucapan kesusasteraan yang bercorak Islam di kalangan masyarakat Islam Nusantara zaman tradisional. Juga diharapkan para mahasiswa dapat memahami konsep dan ciri-ciri asas kesusasteraan tersebut secara umum.

HKN 207/4

FIKSYEN DAN DRAMA MELAYU DAN INDONESIA MODEN

Kursus ini akan meliputi tiga genre iaitu novel, drama dan cerpen. Skop kajian merangkumi aspek pensejarahan perkembangan novel, cerpen dan drama Melayu dan 117

Indonesia moden yang bermula di dalam zaman Balai Pustaka hingga ke kontemporari, serta kajian secara tekstual akan karya-karya yang terpilih dari tiga genre berkenaan. Pemilihan karya dibuat berdasarkan keunikan nilai estetika yang merangkumi penerapan pelbagai implikasi seperti falsafah, agama, sosiologi, politik dan psikologi atau karyakarya yang dapat mewakili zaman-zaman dan dekad-dekad tertentu yang memperlihatkan adanya berbagai-bagai penerapan teori dan aliran yang terkini. HKN 208/3 PUISI MELAYU DAN INDONESIA MODEN

Kursus ini mengkaji perkembangan puisi Melayu dan Indonesia moden dengan memberi tekanan kepada perkembangan mutakhir. Unsur-unsur bentuk, struktur dan tema puisi diteliti di samping melihat konteks sosial dan budaya yang tergambar di dalamnya. Kandungan kursus mencakupi: a). b). c). unsur-unsur struktur bahasa dan bentuk, tema dan konteks sosio-budaya, antara penyair yang akan diberikan perhatian, termasuklah Usman Awang, Zurina Hassan, Latiff Mohidin dan Baha Zain, dari Malaysia dan dari Indonesia terdiri daripada Amir Hamzah, Chairil Anwar, Sitor Sitomorang, Subagio Sastrowardojo, W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono, dan Sutardji Calzoum Bachri. KESUSASTERAAN AFRIKA MODEN

HKB 213/4

Kursus ini memperkenalkan kepada penuntut beberapa genre penting prosa dan puisi dalam Kesusasteraan Afrika Moden. Karya-karya terpilih telah dihasilkan dalam bahasa Inggeris ataupun telah diterjemahkan ke Bahasa Inggeris dari Bahasa Perancis. Pilihan sedapat mungkin memperlihatkan penciptaan ke arah satu tahap baru dan nilai-nilai kesejagatan, sungguhpun banyak unsur keAfrikaan dikekalkan. Ruang lunjuran mencakupi kajian terhadap teks fiksyen seperti novel, cerpen, puisi dan drama terpilih yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh ternama, antaranya Chinua Achebe, Christina Ama Ata Aidoo, Catherine Obianuju Achalonu, John Briley, Ayi Kwei cenderung kepada tokohtokoh seperti Senghor, Damas hinggalah kepada puisi mutakhir yang memperlihatkan pembaharuan dalam tema dan struktur seperti puisi yang dihasilkan oleh Wole Soyinka dan Christopher Okigbo. Pemilihan tokoh-tokoh ini berdasarkan pencapaian mereka dalam perkembangan fiksyen Afrika moden. Pendekatan yang dipilih ialah kajian konteks sosio-budaya, masyarakat, sosio-politik dan penghayatan intrinsik setiap teks.

HKB 216E/3

SELECTED TEXTS FROM EUROPEAN AND AMERICAN LITERATURE

This course introduces students to selected texts from European and American literature through three genres which are the novel, poetry and drama. Texts are chosen to expose students to important figures that have contributed much to the development of modern European and American literature. Detailed textual analysis and contextual analysis of socio-culture and history are given prominence. Students are also trained to use contemporary literary critical theories in the analysis of the selected texts. 118

HKT 222/4

KESUSASTERAAN DAN DISIPLIN BANTU

Kursus ini bertujuan untuk menyediakan para pelajar dengan beberapa idea, konsep dan kriteria bagi penghayatan karya dari sudut disiplin bantu yang ada hubungan rapat dengan Ilmu Kesusasteraan. Untuk maksud tersebut, bahagian pertama kursus akan ditumpukan kepada pertalian-pertalian di antara Ilmu Kesusasteraan dengan disiplin-disiplin bantu seperti falsafah, sejarah, psikologi, sosiologi dan antropologi. Penekanan utamanya ialah terhadap kemanfaatan yang timbul dalam Ilmu Kesusasteraan dari peminjaman dan penerapan idea-idea dan konsep-konsep utama disiplin bantu itu. HKN 307/4 KESUSASTERAAN NUSANTARA I: ASPEK TEORI DAN KRITIKAN

Kursus ini bertujuan meneroka dan meneliti asas-asas teoritis bagi Kesusasteraan Nusantara dan juga pendekatan-pendekatan kritikan yang sesuai untuk kesusasteraan tersebut. Untuk tujuan di atas para pelajar akan memperdalami konsep-konsep berhubung dengan pelbagai genre kesusasteraan berkenaan. Dalam proses ini pandangan hidup masyarakat Nusantara harus diperdalami. Perbincangan akan dipandu ke arah pencarian asas-asas teoritis bagi genre tersebut atau bagi kesusasteraan Nusantara umumnya. Ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan mengenai; sifat kesusasteraan itu, asas falsafahnya, selaras dengan “weltanschaung” masyarakatnya, pengarangnya, proses kreatifnya, penerimaan dan fungsinya. Berdasarkan rumusan-rumusan yang diperolehi mengenai asas-asas teoritis tersebut maka akhirnya akan diterokai pula pendekatanpendekatan yang wajar digunakan dalam usaha menganalisis atau mengkaji karya-karya kesusasteraan Nusantara sebagai satu khazanah tersendiri dari kesusasteraan Dunia.

HKN 308/4

KESUSASTERAAN NUSANTARA II: ASPEK PENSEJARAHAN

Kursus ini bertujuan meninjau masalah-masalah di dalam membentuk Sejarah Kesusasteraan Melayu. Kebiasaannya sejarah dimengertikan sebagai catatan dan analisis peristiwa-peristiwa yang penting dalam perkembangan sesuatu masyarakat atau bangsa. Apakah pemahaman sedemikian dapat digunakan di dalam membentuk sejarah kesusasteraan? Apakah itu “literary event” dan apakah “peristiwa-peristiwa sastera” ini berlaku dan berhubungan dengan kejadian-kejadian politik dan masyarakat? Apakah ia dapat diatur mengikut kronologi seperti sejarah biasa? Meneliti penulisan sejarah kesusasteraan Melayu dapat dilihat adanya “compartmentalisation” di dalam pembahagian zaman-zaman kesusasteraan. Hal ini cuba diberikan analisis yang kritis. Segala masalah ini bukan sahaja menjadi masalah di dalam kesusasteraan Melayu tradisional tetapi juga di dalam zaman moden. Pada akhirnya penuntut-penuntut seharusnya dapat memahami masalah-masalah di dalam pensejarahan kesusasteraan dan berupaya berlaku kritis di dalam melihat buku-buku sejarah kesusasteraan yang diterbitkan kini. HKB 314/4 KARYA-KARYA TERPILIH AMERIKA LATIN DARI KESUSASTERAAN

Kursus ini meninjau sejarah dan perkembangan kesusasteraan moden yang lahir dari negara-negara kelompok Amerika Latin dan akan memberi tumpuan kepada 119

perkembangan novel, cerpen dan puisi dari beberapa sudut, strategi naratif dan gaya bahasa. Kajian juga akan memberi perhatian kepada persekitaran politiknya dan cara bagaimana tradisi, mitos dan lagenda digunakan dalam pendekatan realisme magis. Kursus ini akan menilai karya-karya terpilih daripada Gabriel Garcia Marques, Jorge Luis Borges, Cesar Vallenjo, Edmundo Desnoes, Luisa Valenzuela, Julio Cortazar, Octavia Paz dan Pablo Neruda. HKB 317/4 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK

Dalam kursus ini, pelajar akan membaca dan menganalisis pelbagai genre kesusasteraan kanak-kanak. Selain karya-karya dari Barat, tumpuan akan diberikan kepada karya-karya daripada Asia. Dalam konteks ini kaedah dan pendekatan perbandingan akan dijalankan. Pelajar akan diajar untuk mengkaji karya berkenaan daripada pelbagai perspektif kritis, latar budaya dan sejarah, dimensi gaya dan budaya serta peranannya dalam perkembangan emosi dan kognitif kanak-kanak. Pelajar juga didedahkan kepada konteks perkembangan teknologi dan media terkini. Dalam konteks fungsi, perhatian akan diberikan kepada perkembangan antara karya dengan kecerdasan emosi yang menjadi salah satu aspek penting masa kini. Pelajar akan diajar bagaimana caranya menggalakkan dan memandu kanak-kanak membuat apresiasi terhadap karya. HKT 322/4 TEORI DAN BANDINGAN KAEDAH DALAM KESUSASTERAAN

Kursus ini ialah kursus yang berorientasikan teori dan kaedah khususnya bagi Kesusasteraan Bandingan. Ia bertujuan memberi pengetahuan yang kritis kepada para pelajar mengenai teori-teori dan kaedah-kaedah utama yang terdapat dalam pengajian Kesusasteraan Bandingan sebagai satu disiplin pengajian kesusasteraan. Pertamanya, ia akan membincangkan aspek teoritis yang meliputi soal-soal difinisi, sifat dan bidang pengkajian. Ini akan menyentuh juga sejarah perkembangan disiplin. Kemudiannya ia akan menjurus pula kepada aspek kaedah. Kaedah-kaedah yang akan dibincangkan termasuklah kaedah-kaedah yang digunakan untuk kajian-kajian tematik, periodisasi, asal-usul, pengaruh, untung nasib karya, keselarian dan perhubungan karya sastera dengan yang bukan sastera. Para pelajar akan diperkenalkan juga dengan beberapa teori kritis yang telah masuk ke dalam kajian perbandingan dan perkembangan mutakhir disiplin tersebut.

120

SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KURSUS PENGAJIAN SEJARAH Kod/Unit HSA 101/4 HSM 116/4 HSM 210/3 HST 121/4 HSB 233/3 HSE 252E/3 HSC 224/3 HSI 243/3 HSK 203/3 HSM 313/4 HSM 215/3 HST 223/3 HSL 330/3 HSL 333/3 HSM 318/3 HSM 319/3 HST 328/3 HST 327/3 HSM 315/4 Tajuk Kursus Pengantar Sejarah Sejarah Politik Malaysia Sehingga Awal Abad ke-20 Sejarah Sosio-Ekonomi Malaysia Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara Sejarah Asia Selatan History of Modern Europe, 1789-1945 Sejarah Asia Timur Sejarah Asia Barat Teori dan Kaedah Sejarah Dokumen-dokumen dalam Sejarah Malaysia 1 Pensejarahan Malaysia Kepulauan Asia Tenggara Kertas Khas Dalam Sejarah Dunia Barat Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Asia Seminar Sejarah Politik Malaysia Seminar Sejarah Sosio-Ekonomi Malaysia Kertas Khas Sejarah Asia Tenggara Moden Isu-isu Dalam Sejarah Awal Asia Tenggara Dokumen-dokumen dalam Sejarah Malaysia II Semester I II II II II II I II I I I I I I II I II II II Asas Menilai Kursus K.K P.A 30 70 30 30 30 30 30 30 30 100 30 30 30 30 40 30 30 30 100 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 60 70 70 70 -

SINOPSIS KURSUS SEJARAH HSA 101/4 PENGANTAR SEJARAH

Kursus ini adalah wajib bagi semua pelajar yang berminat untuk major mahupun minor dalam sejarah. Matlamat asas kursus ini ialah untuk memperkenalkan para pelajar kepada pengajian sejarah sebagai satu bidang akademik yang khusus dengan ciri-cirinya yang tersendiri. Tema-tema utama kursus ini merangkumi makna dan skop bidang sejarah, penilaian kritikal terhadap sumber-sumber sejarah, konsep penyebaban dalam sejarah, dan persoalan keobjektifan. Tema-tema berkontroversi dalam sejarah Malaysia dari tempoh pra-penjajahan sehingga masa kini akan dikaji demi memberikan pelajar pemahaman yang lebih mendalam terhadap sejarah sebagai sebuah bidang yang ilmiah.

121

HSM 116/4

SEJARAH POLITIK MALAYSIA SEHINGGA AWAL ABAD KE-20

Kursus ini menganalisa perkembangan-perkembangan politik di Semenanjung Tanah Melayu dari tempoh Palembang-Srivijaya sehingga tercetusnya Perang Pasifik. Perhatian akan ditumpukan kepada sistem politik tradisional Semenanjung Tanah Melayu, perubahan-perubahan yang telah mengambil tempat dalam sistem tersebut, kedatangan Barat dan kesannya ke atas sistem politik Melayu, pembentukan masyarakat majmuk dan perkembangan nasionalisme pada awal abad ke-20. HST 121/4 SEJARAH TANAH BESAR ASIA TENGGARA

Kursus ini meliputi sejarah politik dan sosio-ekonomi negara-negara di Tanah Besar Asia Tenggara (Myanmar, Negara Thai, Kampuchea, Laos dan Vietnam) dari 1800 hingga 1975. Kursus berkenaan mengesan evolusi dan perubahan dalam keadaan-keadaan politik dan sosio-ekonomi dalam tempoh masa yang dikaji, kemaraan kolonialisme Barat dan Asia serta kesan-kesannya, dan timbulnya nasionalisme yang kemudiannya membawa kepada kemerdekaan. Perkembangan-perkembangan utama dalam sejarah politik serantau selepas kemerdekaan akan ditelitikan dalam konteks politik dalaman dan hubungan antarabangsa rantau ini. HSE 252E/3 HISTORY OF MODERN EUROPE, 1789- 1945

This course surveys the major developments in the political, economic, social and diplomatic history of continental Europe from the French Revolution through to the end of the Second World War. Major themes of the course encompass the transformation and change in the political systems and administrations; revolutions and change; imperialism, nationalism and the emergence of nationhood; international alliances and alignment; war and peace, and the evolution of the international systems. Different historical interpretations among scholars of the major episodes are also discussed. HSK 203/3 TEORI DAN KAEDAH SEJARAH

Kursus ini bertujuan untuk memperkayakan pemahaman pelajar terhadap sejarah sebagai sebuah bidang yang ilmiah melalui penelitian terhadap teori dan kaedah yang berbeza. Sudut pandangan dan perdebatan sarjana terhadap isu-isu asas yang tertentu seperti pengesahan fakta-fakta sejarah, corak penjelasan sejarah, serta isu keobjektifan sejarah, ditinjau melalui aliran-aliran pensejarahan yang utama. HSM 215/3 PENSEJARAHAN MALAYSIA

Kursus ini meninjau perkembangan penulisan sejarah Malaysia dari tempoh awal sehingga masa kini. Ia akan bertumpu kepada evolusi pensejarahan Malaysia dari sudut pandangan kaedah, falsafah dan interpretasi. Pelbagai tulisan sejarah seminal akan ditelitikan demi memahami bagaimana ideologi-ideologi politik dan keadaan masyarakat sezaman mempengaruhi intrepretasi sejarah.

122

HSM 210/3

SEJARAH SOSIO-EKONOMI MALAYSIA

Kursus ini bertujuan mengutarakan pemahaman terhadap perubahan-perubahan dalam ekonomi dan masyarakat Semenanjung Malaysia dan negeri-negeri Malaysia Timur yakni Sabah dan Sarawak dari tempoh pra-penjajahan sehingga sekarang. Selain menganalisa perkembangan-perkembangan dalam pelbagai sektor utama, isu-isu yang timbul daripada proses-proses transformasi sosio-ekonomi juga akan diteliti. Kursus ini juga bertumpu kepada strategi-strategi yang diambil oleh setiap kumpulan etnik sebagai tindakbalas terhadap rangsangan ekonomi, sosial dan politik baru berikutan kolonialisme Barat. HST 223/3 SEJARAH KEPULAUAN ASIA TENGGARA

Kursus ini mengesan perkembangan Indonesia dan Filipina dari segi sejarah dari masa pemerintahan penjajah sehingga kemunculan negara-bangsa selepas berakhirnya Perang Pasifik. Tema-tema utama kursus termasuk perbandingan sistem-sistem sosio-politik bumiputera di kedua-dua rantau; perubahan yang dibawa oleh kolonialisme Barat dan pendudukan Jepun; nasionalisme dan jalan-jalan menuju ke arah kemerdekaan, negarabangsa; dan persoalan-persoalan identiti kebangsaan selepas kemerdekaan. HSC 224/3 SEJARAH ASIA TIMUR

Ini merupakan tinjauan sejarah China dan/atau Jepun dari tempoh terawal sehingga pertengahan abad ke-19. Tema-tema utama termasuk perubahan wangsa, kedatangan kuasa-kuasa Barat dan kesan pengaruh-pengaruh luar ke atas reformasi China dan Jepun. Selain menyusun peristiwa-peristiwa utama mengikut masa, kursus ini menekankan pada keperluan untuk memahami kuasa-kuasa utama yang telah mencetuskan perkembanganperkembangan sejarah di Asia Timur semasa tempoh masa yang dikaji. HSI 243/3 SEJARAH ASIA BARAT

Kursus ini merupakan tinjauan sejarah Asia Barat dari masa pra-Islam sehingga Perang Dunia Pertama. Tumpuan utama adalah kebangkitan Islam di rantau tersebut dan kesankesan politik dan sosial ke arah pembentukan identiti Arab-Islam. HSB 233/3 SEJARAH ASIA SELATAN

Kursus ini menganalisa sejarah Asia Selatan, khususnya Sub-Benua India. Ia meliputi tempoh penawanan Bengal oleh British pada 1757 sehingga pencapaian Kemerdekaan pada 1947. Tema utama kursus ini ialah imperialisme dan nasionalisme. Dasar-dasar British dan tindakbalas India terhadap dasar-dasar ini dianalisa secara teliti. Kursus ini mengesan pertumbuhan perbezaan keagamaan yang akhirnya mengakibatkan pemisahan Pakistan daripada India. HSL 330/3 KERTAS KHAS DALAM SEJARAH DUNIA BARAT

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek tertentu dalam sejarah Dunia Barat yang mempunyai kesan-kesan penting ke atas sejarah dunia, khususnya sejarah rantau Asia. Contoh-contoh tema utama kursus ialah Kebangkitan dan 123

kemunculan Amerika Syarikat sebagai sebuah Kuasa Dunia; Sejarah antarabangsa, 19171975; Perang Dingin dan pengaruh-pengaruhnya ke atas Dunia Ketiga; Kuasa-kuasa besar di Asia, khususnya Asia Tenggara. Selain mendedahkan pelajar kepada sejarah antarabangsa dan diplomatik, tujuan penting kursus ini ialah memberikan pelajar pemahaman sejarah terhadap peristiwa semasa yang mustahak. HSM 318/3 SEMINAR SEJARAH POLITIK MALAYSIA

Kursus ini meneliti sejarah politik Malaysia selepas kemerdekaan, dengan tekanan ke atas tema-tema tertentu yang berkaitan dengan kemunculan dan perkembangan pergerakan-pergerakan kebangsaan; pembentukan negara-bangsa; penggubalan perlembangaan; perkauman, politik dan masyarakat majmuk; parti-parti politik; serta isu-isu integrasi nasional dan hubungan persekutuan-negeri. HSM 319/3 SEMINAR SEJARAH SOSIO-EKONOMI MALAYSIA

Matlamat kursus ini ialah meneliti perubahan-perubahan penting dalam sejarah sosioekonomi Malaysia melalui kajian terperinci terhadap topik-topik tertentu seperti corakcorak perubahan petempatan penduduk dan perbandaran, asal-usul dan perkembangan pergerakan buruh, pembangunan pendidikan, kemunculan dan pembangunan kelas pertengahan, serta isu-isu gender. HST 328/3 KERTAS KHAS DALAM SEJARAH ASIA TENGGARA

Kursus ini bertumpu kepada isu-isu utama yang terpilih dalam sejarah kepulauan dan/atau tanah besar Asia Tenggara selepas tercetusnya Perang Pasifik. Matlamatnya ialah untuk memberikan pelajar pemahaman yang lebih mendalam dan penghayatan terhadap akar-umbi masalah-masalah spesifik yang menyentuh rantau ini. Matlamat yang lebih penting ialah mempertingkatkan keupayaan pelajar dalam penelitian bahanbahan sumber pertama dan menilai pelbagai interpretasi yang telah diutarakan oleh sarjana-sarjana lain mengenai bidang-bidang penyelidikan. HST 327/3 ISU-ISU DALAM SEJARAH AWAL ASIA TENGGARA

Kursus ini meneliti isu-isu utama dalam sejarah Asia Tenggara dari 1500 SM ke TM 1750 di sebalik perkembangan-perkembangan politik, sosio-ekonomi dan kebudayaan. Pelajar dijangka akan memperolehi pemahaman yang baik terhadap perdebatanperdebatan sarjana mengenai pelbagai isu dan juga perasaan terhadap perubahan dan penyambungan dalam perkembangan-perkembangan sosio-ekonomi di seluruh rantau ini semasa tempoh yang dikaji. HSL 333/3 ISU-ISU TERPILIH DALAM SEJARAH ASIA

Kursus ini bertumpu kepada isu-isu terpilih dalam pensejarahan sama ada dida Asia Timur moden, Asia Selatan mahupun Asia Barat. Kursus ini bertumpu kepada tematema terpilih dalam perkembangan politik dan sosio-ekonomi rantau-rantau tersebut selepas tamatnya Perang Pasifik. 124

HSM 313/4

DOKUMEN-DOKUMEN DALAM SEJARAH MALAYSIA I

Tumpuan utama kursus ini ialah penggunaan dokumen sebagai satu sumber bagi kajian masalah-masalah politik dan sosio-ekonomi dalam sejarah Malaysia. Matlamatnya ialah untuk mempertingkatkan tahap pemahaman pelajar terhadap kaedah penyelidikan sejarah.

HSM 315/4

DOKUMEN-DOKUMEN DALAM SEJARAH MALAYSIA II

Kursus ini merupakan sambungan HSM 314/4: Dokumen-dokumen dalam Sejarah Malaysia. Ia memerlukan pelajar menghasilkan sebuah esei panjangnya 5,000 – 7,000 patah perkataan, yang berdasarkan penyelidikan pelajar sendiri terhadap sumber-sumber yang terpilih. Prasyarat: HSM 313/4

125

SINOPSIS KURSUS EKONOMI (Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan) Kod prasyarat bagi setiap kursus ekonomi ditanda dengan P, S atau C yang ditakrifkan seperti berikut: P S - Wajib lulus kursus prasyarat. - Wajib ambil tetapi tidak perlu lulus kursus prasyarat; tidak boleh ambil secara serentak kursus prasyarat. C - Boleh ambil serentak kursus prasyarat.

NOTA:

SKW104/4 - Pengantar Isu-isu Ekonomi Kursus ini mendedahkan pelajar kepada isu-isu dan konsep-konsep utama dalam bidang Ekonomi yang akan membantu pelajar memikirkan masalah-masalah ekonomi semasa dengan teratur. Konsep-konsep yang dibentangkan akan diambil daripada bahagian ekonomi mikro dan makro termasuk konsep-konsep permintaan, penukaran, keanjalan dan akibat-akibatnya, kos melepas, kos sut, kos tenggelam, efisiensi dan faedah berbanding, penentuan harga dan masalah monopoli, isu-isu harga, sewaan, aspek-aspek ekonomi agregat, penawaran dan permintaan wang, dasar belanjawan-perbelanjaan negara, tukaran wang asing dan aspek-aspek mengenai kekecualian, had penggunaan analisis dan pemikiran ekonomi. SEW211/4 - Mikroekonomi I Silibus kursus ini dibahagikan kepada empat bahagian utama, iaitu pengenalan kepada analisis ekonomi, permintaan dan pengguna, pengeluaran dan firma, dan teori perlakuan pasar. Pengenalan kepada analisis ekonomi akan menyentuh tentang kegiatan ekonomi dan teori ekonomi, teori harga dan pasaran, kuasa-kuasa yang menentukan harga pasaran dan lanjutan kepada teori pasaran. Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan di bawah tema permintaan dan pengguna ialah aspek-aspek citarasa dan kegemaran pengguna, keluk permintaan individu, perlakuan pengguna di pasar dan lanjutan kepada teori pengguna. Bahagian ketiga silibus menyentuh firma di dalam proses pengeluaran. Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan meliputi firma dan teknologi, teori kos dan keseimbangan firma yang memaksimumkan keuntungan. Bahagian yang terakhir, akan ditumpukan kepada teori perlakuan pasar yang akan mengkaji perlakuan pengguna dan pengeluar di dalam pasaran persaingan sempurna, monopoli tulin, persaingan monopolistik dan oligopoli. Prasyarat: SKW104 - Pengantar Isu-Isu Ekonomi (P) SEW212/4 - Mikroekonomi II Kursus ini adalah sambungan kepada kursus SEW211, dan akan membina asas-asas teori mikroekonomi yang lebih mantap kepada pelajar major ekonomi.

Antara tajuk-tajuk utama yang akan dibincangkan dalam kursus ini ialah teori letak harga input; analisis keseimbangan am; ekonomi kebajikan; kegagalan pasaran akibat kuasa monopoli; kesan luaran dan barang awam; dan maklumat tak simetri. Prasyarat: SEW211 - Mikroekonomi I (S) SEW213/4 - Makroekonomi I Kursus ini dibahagikan kepada empat bahagian. Bahagian pertama menghuraikan topik pengenalan kepada makroekonomi dan pengukuran pendapatan negara. Bahagian kedua menjelaskan topik yang berkaitan dengan model permintaan agregat dua-sektor, tigasektor dan empat-sektor. Topic-topik dalam Bahagian ketiga pula membincangkan tentang keseimbangan serentak pasar komoditi dan pasar wang, dasar fiskal dan dasar kewangan terhadap pencapaian keseimbangan di dalam negeri. Akhirnya dalam bahagian keempat, perbincangan akan dikhususkan kepada soal-soal dasar makroekonomi termasuk pencapaian keseimbangan di dalam dan di luar negeri dengan kadar pertukaran tetap dan juga kadar pertukaran fleksibel. Prasyarat: SKW104 - Pengantar Isu-Isu Ekonomi (P) SEW214/4 - Makroekonomi II Kursus ini dimulakan dengan satu ulangkaji tentang alat analisis IS-LM. Setelah itu, perbincangan dilanjutkan dengan topik penentuan output, harga dan gunatenaga. Dasardasar makroekonomi akan dibincangkan dengan dikaitkan masalah inflasi dan stagflasi. Ini diikuti dengan perbincangan yang lebih terperinci mengenai teori penggunaan, teori pelaburan dan model-model pertumbuhan, kitaran ekonomi dan model empiris makroekonomi. Kursus ini diakhiri dengan perbincangan teori ekonomi tak seimbang dan ekonomi sebelah penawaran. Prasyarat: SEW213 - Makroekonomi I (S) SEP221/4 - Statistik Gunaan dan Ekonometrik Kursus ini meliputi topik-topik asas dalam kaedah-kaedah statistik dan ekonometrik yang berguna untuk ahli-ahli ekonomi. Tajuk-tajuk yang dibentangkan termasuklah ujian hipotesis bagi min, varians, dan perkadaran satu dan dua sample, analisis varians, metodologi ekonometik dan model-model ekonometrik; analisis korelasi dan regresi: korelasi mudah dan berganda, regresi mudah dan berganda, regresi tak linear, dan model dengan pembolehubah dami; masalah autokorelasi, multikolineariti, heteroskedastisiti dan ralat spesifikasi; analisis siri masa dan peramalan; dan nombor indeks. Pelajar juga akan didedahkan kepada penggunaan perisian EViews dalam membuat analisis. Pelajarpelajar diperlukan menyediakan satu projek ekonometrik dengan menggunakan perisian tersebut. Prasyarat: SEP222 - Matematik Untuk Ahli-Ahli Ekonomi (S) 127

SEP222/4 - Matematik Untuk Ahli-Ahli Ekonomi Kursus ini merupakan satu tinjauan tentang teknik-teknik ilmu matematik dengan aplikasi dalam ilmu ekonomi. Tajuk-tajuk utama termasuklah pembezaan; maksimum dan minimum; pengoptimuman terkonstren; pengamilan; persamaan pembezaan; dan persamaan beza peringkat pertama dan kedua. [Nota: Kursus ini tidak ditawarkan kepada pelajar-pelajar aliran Sains Tulin atau Sains dengan Pendidikan.] Prasyarat: SKW104 - Pengantar Isu-Isu Ekonomi (P) SEU225/4 - Ekonomi Pembangunan Kursus ini merupakan kursus pendahuluan kepada kajian ekonomi pembangunan bagi negara-negara yang kurang maju. Tajuk-tajuk utama yang dibincangkan termasuklah makna dan ukuran pembangunan; pendekatan kepada masalah-masalah pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur; model dualisme bagi ekonomi yang kurang maju; strategi dan teknik untuk pembangunan; isu-isu utama termasuk masalah-masalah penduduk; sumbangan pertanian perindustrian; isu-isu kewangan dan belanjawan; aspekaspek antarabangsa dan perancangan pembangunan. Kajian kes bagi negara-negara tertentu juga diberikan. Prasyarat: SKW104 - Pengantar Isu-Isu Ekonomi (P) SEU226/4 - Ekonomi Buruh Kursus ini adalah satu pengenalan kepada ekonomi buruh dan organisasi buruh. Konsepkonsep buruh dan pengukurannya, masalah guna tenaga, sifat tenaga manusia dan perancangan tenaga kerja, buruh desa dan bandar, pergerakan buruh dan pembangunan ekonomi, pasaran buruh, upah dan pendapatan adalah tajuk-tajuk utama yang akan dikaji dalam kursus ini. Prasyarat: SKW104 - Pengantar Isu-Isu Ekonomi (P) SEU228/4 - Ekonomi Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada isu-isu semasa berhubung dengan ekonomi Malaysia, termasuklah kaedah mengenal dan menggunakan data-data ekonomi Malaysia yang relevan. Prasyarat: SKW104 - Pengantar Isu-Isu Ekonomi (S)

128

SEU229/4 - Ekonomi Islam Kursus ini bertujuan membantu pelajar-pelajar mengenali, memahami dan menghayati ciri-ciri, konsep-konsep serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di samping itu pelajarpelajar juga diberi kesempatan bagi membandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi dominan yang lain secara ilmiah. Aspek utama penekanan kursus termasuklah lintasan kemunculan dan permasalahan sistem ekonomi dominan dan kebangkitan semula ekonomi Islam, pendekatan kepada ekonomi Islam, perkaitan ekonomi Islam dan tradisi sains sosial, masalah asas ekonomi (pengelolaan sumber-sumber yang diamanahkan kepada muslim); pengeluaran, perdagangan dan penggunaan, pengagihan dan kebajikan sosial Islam, sistem kewangan Islam dan peranan pemerintah di dalam ekonomi Islam. Pandangan ahli-ahli ekonomi Islam kini terhadap finomena-finomena semasa seperti koperasi, pasaran saham, pasaran ke hadapan dan lain-lain akan dibincangkan juga. Prasyarat: SKW104 - Pengantar Isu-Isu Ekonomi (P) SEU322E/4 - Ekonomi Gunaan Kursus ini meliputi beberapa topik pilihan yang belum disentuh dalam kursus-kursus teori ekonomi pada peringkat pertengahan. Analisis yang digunakan adalah lebih mendalam dan akan menitikberatkan penggunaan konsep dalam keadaan yang sebenar. Kursus ini juga bertujuan menyediakan pelajar untuk mengikuti kursus-kursus ekonomi pada peringkat pengajian lanjutan. Topik-topik yang akan disentuh dalam kursus ini boleh dibahagikan kepada empat tema utama iaitu: (i) Teori Lanjutan Pilihan Pengguna, (ii) Risiko dan Maklumat Tak Simetri, (iii) Ekonomi Masa, dan (iv) Teori Permainan dan Tingkah Laku Strategik. Prasyarat: SEW 212 – Mikroekonomi II (S) dan SEW 214 – Makroekonomi II (S) SEU323E/4 - Ekonomi Kewangan Kursus ini akan mempertimbangkan asas-asas teori kewangan dan memberi fokus kepada masalah-masalah kewangan dan dasar kewangan khasnya masalah-masalah berkaitan dengan Malaysia. Prasyarat: SEW213 - Makroekonomi I (S)

129

SEU327E/4 - Ekonomi Pemasaran Pertanian dan Koperasi Kursus ini akan menjadi satu kajian yang lengkap tentang isu-isu yang berkaitan dengan harga pertanian dan pemasaran, dengan rujukan khas kepada masalah-masalah pertanian di Malaysia. Konsep pasaran, pemasaran, penawaran, permintaan, margin pemasaran, kecekapan, kos, fungsi pemasaran, perkhidmatan pemasaran, dan penentuan dan pergerakan harga akan disentuh. Model sarang labah-labah, nombor indeks harga dan pengukurannya, harga pariti, dan keanjalan harga juga akan dibincangkan. Selain daripada itu, isu-isu yang berkaitan dengan harga kerajaan dan institusi pemasaran awam seperti Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN) dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) akan menjadi pokok perbincangan. Masalah pemasaran bagi petani-petani cukup hidup di dalam pengeluaran kecil-kecilan termasuk organisasi syarikat kerjasama dan pertubuhan petani, lembaga perundingan tawar-menawar dan pemasaran akan dititikberatkan juga. Prasyarat: SKW104 - Pengantar Isu-Isu Ekonomi (P) SEU329E/4 – Ekonomi Sektor Awam Kursus ini menekankan analisis ekonomi terhadap perbelanjaan dan percukaian sektor awam. Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan termasuk kepentingan sektor awam; alasan ekonomi untuk sektor awam; tugas pengeluaran sektor awam; bentuk campur tangan sektor awam yang lain; pilihan awam; perbelanjaan sektor awam di Malaysia; struktur percukaian di Malaysia; kos kebajikan cukai; insidens cukai (analisis keseimbangan separa dan am); dan kajian empirik insidens cukai di Malaysia. Prasyarat: SEW 212 – Mikroekonomi Ekonomi II (P) SEU330E/4 - Perdagangan Antarabangsa Bahagian pertama silibus kursus dibincangkan perkara-perkara dalam sistem perdagangan bebas iaitu: (i) apakah faedah perdagangan, (ii) apakah struktur arah aliran perdagangan, (iii) apakah syarat dagangan. Berasaskan bahagian pertama, bahagian kedua akan meneliti kesan-kesan daripada halangan bebas. Bahagian ketiga pula akan meneliti kesan pertumbuhan terhadap perdagangan antarabangsa dan kedudukan negaranegara sedang membangun dalam konteks perdagangan antarabangsa. Tajuk-tajuk utama yang akan dipelajari ialah: teori perdagangan, faedah mutlak dan faedah bandingan; teori perdagangan Heckscher-Ohlin; teori-teori perdagangan antarabangsa moden; keluk tawaran; isu-isu tarif; jenis-jenis penghalang perdagangan bebas lain; kesatuan kastam; jenis-jenis pertumbuhan dan kesannya terhadap perdagangan antarabangsa. Prasyarat: SEW211 - Mikroekonomi I (S)

130

SEU 331E/4 – Kewangan Antarabangsa Topik-topik yang akan dibincangkan dalam kursus ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian. Bahagian pertama, perbincangan meliputi akaun dan perakaunan imbangan pembayaran, makna imbangan dan ketidakseimbangan, dan akaun imbangan pembayaran Malaysia. Bahagian kedua membincangkan jenis-jenis pasaran pertukaran asing (semerta, hadapan, ke depan, dan opsyen) dan kadar-kadar pertukaran asing (bilateral dan berkesan, nominal dan benar), arbitrari, perlindungan nilai, spekulasi, arbitraj bunga, dan teori-teori penentuan kadar pertukaran. Bahagian ketiga menganalisis pelbagai pelarasan dan penyelesaian kepada masalah imbangan pembayaran dalam rejim kadar pertukaran yang berbeza, hubungan di antara perdagangan luar dan ekonomi Negara menerusi pengganda perdagangan luar dan dasar kadar pertukaran. Akhir sekali, bahagian keempat kursus ini meliputi debat antara system kadar pertukaran tetap dan fleksibel, pemilihan rejim kadar pertukaran yang sesuai, blok matawang optimum, system kewangan antarabangsa yang lampau dan masa kini, sistem kewangan Eropah, Bank Dunia dan IMF, koordinasi dasar makroekonomi antarabangsa, krisis kewangan antarabangsa dan isu-isu kewangan antarabangsa yang lain pada masa lalu dan semasa. Prasyarat: SEW 213 – Makroekonomi Ekonomi I (S)

131

SINOPSIS KURSUS PERDAGANGAN (Pusat Pengajian Pengurusan) ATW 104/4 PENGANTAR PENGURUSAN

Kursus pengantar ini akan mendedahkan pelajar kepada konsep-konsep umum dalam pengurusan. Ia merangkumi fungsi-fungsi pengurusan seperti perancangan, penyusunan pengarahan dan pengawalan yang diperlukan dalam pengurusan sebuah organisasi. ATW 114/4 PERAKAUNAN KEWANGAN

Kursus ini mengenalkan semua pelajar kepada bidang perakaunan yang mana unsurunsur dan prinsip perakaunan digunakan sebagai bahasa perniagaan. Walaupun ianya satu kursus permulaan bagi bakal pelajar perakaunan, kursus ini mencukupi untuk mendedahkan pelajar-pelajar lain untuk memahami dan menggunakan perakaunan untuk keperluan masing-masing. Tekanan utama kursus ialah kepada kefahaman dan kemahiran merekod urusniaga dan melapor kesan urusniaga secara keseluruhan. Di antara tajuk yang akan dibincangkan ialah pusingan perakaunan, catatan bergu, catatan bagi rekod tidak lengkap dan perakaunan bagi organisasi tidak berasaskan keuntungan. ATW 212/4 PERAKAUNAN PENGURUSAN

Perancangan, pengawalan dan pembuatan keputusan adalah antara beberapa fungsi utama pihak pengurusan. Kursus ini menumpukan perhatian kepada penghasilan dan penggunaan maklumat perakaunan untuk pengurus merancang dan mengawal operasi perniagaan serta membuat keputusan khas bila perlu. Maklumat perakaunan penting yang ditekankan di dalam kursus ini ialah kos barangan, aktiviti dan belanjawan. Di antara tajuk yang akan dibincangkan ialah pengekosan kerja, barangan, belanjawan, kos piawai, kos relevan dan pengekosan piawai. ATW 223/3 PENGURUSAN OPERASI

Kursus ini memberikan pendedahan mengenai teori-teori dan teknik-teknik pengurusan pengeluaran, cara-cara melicinkan proses pengeluaran serta meningkatkan hasilnya dan penggunaan teknik-teknik penting di dalam pengurusan pengeluaran. Kandungan kursus melibatkan pengenalan kepada pengurusan pengeluaran, pengurusan kualiti menyeluruh (TQM), strategi-strategi, produk, proses, kapasiti, lokasi dan susunatur, pengurusan projek, teknik-teknik analisis inventori dan perancangan keperluan bahan. ATW 242/4 PRINSIP PEMASARAN

Kursus Pemasaran – merupakan satu kursus yang bertujuan untuk memberikan pengenalan berkaitan dengan elemen-elemen pemasaran kepada para pelajar. Ia merangkumi teori dan konsep pemasaran seperti produk, harga, tempat dan promosi yang menjadi asas pembinaan teori pemasaran. Selain itu, pelajar juga akan diberi pendedahan bagaimana faktor-faktor persekitaran seperti pembangunan teknologi, pengguna, pemasaran dan juga masyarakat sejagat dapat mempengaruhi konsep dan bentuk pemasaran masa kini. 132

ATW 252/3

PERLAKUAN ORGANISASI

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep asas pembentukan gelagat manusia. Ia juga bertujuan meningkatkan kefahaman pelajar berhubung dengan pengaruh ciri-ciri biografi, personaliti, persepsi, nilai, sikap, dan keperluan serta unsurunsur lain ke atas prestasi individu, kumpulan dan organisasi. Kepentingan teori-teori gelagat klasikal dan kontemporari serta aplikasinya dalam pengurusan organisasi juga ditekankan. Prasyarat: ATW 101 ATW262/4 PRINSIP KEWANGAN

Kursus ini memperkenalkan fungsi pengurusan kewangan di dalam organisasi perniagaan. Tekanan diberikan kepada objektif pengurusan kewangan sebagai pemaksimuman nilai sesebuah firma melalui penghasilan pulangan yang setinggi mungkin pada paras risiko yang terendah mungkin. Oleh yang demikian, konsep penting yang ditonjolkan ialah nilai semasa mata wang dan ciri-ciri risiko. Polisi-polisi struktur modal dan pembayaran dividen juga dikaitkan dengan objektif keseluruhan pengurusan kewangan. ATW401/3 KEUSAHAWANAN

Kursus ini bertujuan memperkenalkan konsep, kesedaran, fahaman dan pengetahuan dalam keusahawanan. Ianya akan berfokus kepada pembangunan usahawan dari segi ciri-ciri, peluang-peluang dan penggunaan pengurusan fungsional dalam pembangunan usahawan. Kursus ini merangkumi topik-topik seperti konsep dan cabaran keusahawan, kaedah mengenalpasti, mengkaji dan memilih peluang perniagaan, bentuk dan peraturan perniagaan di Malaysia. Rancangan Perniagaan Strategik, Rancangan Pemasaran, Rancangan Kewangan, Pengurusan Operasi dan Kawalan Kualiti, Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Isu-Isu global keusahawanan. Status keusahawanan korporat dalam pasaran global.

AFW 360/3

KEWANGAN KORPORAT

Kursus ini bertujuan untuk memberikan pelajar-pelajar pendedahan yang lebih mendalam kepada konsep-konsep dan prinsip-prinsip kewangan yang telah dipelajari dalam kusus ATW 261. Kandungan kursus meliputi tiga bahagian. Pertama, konsep-konsep asas seperti nilai masa wang, penilaian, risiko dan pulangan akan dibincangkan secara terperinci dalam konteks sesebuah firma membuatkan sesuatu keputusan kewangan yang berobjektifkan pemaksimuman nilai firma. Bahagian kedua akan melihat kepada aspekaspek pelaburan firma. Topiknya termasuklah belanjawan modal dan konsep kos modal. Bahagian ketiga pula akan melihat kepada pembiayaan pelaburan firma. Ini meliputi topik-topik seperti teori struktur modal, polisi dividen dan keumpilan atau leveraj.

133

AOW 358/4

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Kursus ini meneliti prinsip dan amalan pengurusan sumber manusia yang meliputi aspek perancangan sumber manusia, pemilihan dan pengambilan kakitangan, pengurusan gaji dan faedah, latihan dan perkembangan kakitangan, penilaian prestasi dan perhubungan pekerja. Ia juga membekalkan pelajar dengan amalan semasa yang dipengaruhi oleh sosio-budaya, aliran ekonomi, politik dan globalisasi.

AIW 301/3

KEWANGAN KORPORAT ANTARABANGSA

Kursus ini meliputi isu-isu yang berkaitan dengan pasaran kewangan antarabangsa dan operasi kewangan firma antarabangsa. Bahagian pertama akan meneliti isu-isu berkaitan pasaran antarabangsa termasuk polisi perdagangan antarabangsa, pelaburan anatarabangsa, pasaran pertukaran matawang antarabangsa, pasaran euro dan pasaran derivatif matawang. Bahagian kedua akan menimbang tentang isu-isu berkaitan dengan operasi firma antarabangsa.Kursus ini akan fokus kepada mengenalpasti, pengukuran dan impak pengurusan pertukaran kadar matawang firma; isu berkaitan cukai pendapatan antarabangsa; implikasi risiko politik keatas penilaian projek dan struktur kewangan; kos modal firma keatas projek antarabangsa; keputusan kewangan di dalam pasaran global dan methodologi untuk menilai prestasi. AKW 103/4 PENGANTAR PENGURUSAN

Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada konsep-konsep umum dalam pengurusan. Ia merangkumi fungsi-fungsi pengurusan seperti perancangan, pengorganisasian, kepimpinan, dan pengawalan yang diperlukan untuk mengurus sumber-sumber organisasi ke arah pencapaian matlamatnya. AKW 104/4 PERAKAUNAN DAN KEWANGAN

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman kepada pelajar tentang konsep asas perakaunan dan kewangan yang merangkumi: kewangan perakaunan, perakaunan pengurusan dan pengurusan kewangan. Perakaunan kewangan menumpukan kepada prinsip dan kaedah penyampaian maklumat kewangan. Perakaunan pengurusan memberi perhatian kepada perancangan dan kawalan melalui maklumat perakaunan. Sementara pengurusan kewangan menekankan kepada dasar pelaburan dan pembiayaan. AKP 201/4 PEMASARAN Kursus pemasaran merupakan satu kursus yang bertujuan untuk memberikan pengenalan berkaitan dengan elemen-elemen pemasaran kepada para pelajar. Ia merangkumi teori dan konsep pemasaran seperti produk, harga, tempat dan promosi yang menjadi asas pembinaan teori pemasaran. Selain itu, pelajar juga akan diberi pendedahan bagaimana faktor-faktor persekitaran seperti pembangunan teknologi, pengguna, pemasar dan juga masyarakat sejagat dapat mempengaruhi konsep dan bentuk pemasaran masa kini. Pelajar akan didedahkan kepada konsep asas 4P dan amalan pemasaran moden dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Proses pengajaran dan pembelajaran akan meliputi kuliah, latihan, ulangkaji, kajian, kes dan perbincangan. 134

AKP 302/4

PENGURUSAN OPERASI

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar terhadap pengurusan pengeluaran/operasi (PPO). Ia membincangkan jenis-jenis operasi, statistik dan pembuatan keputusan, pengurusan inventori, pengurusan kualiti, perancangan pengeluaran, perancangan keperluan bahan (PKB), penjadualan jangka pendek, rekabentuk dan pengukuran.

135

MAKLUMBALAS PEMBACA Arahan: Sila berikan maklumbalas berkenaan isi kandungan Buku Panduan Rancangan Pengajian (BPRP) ini. Maklumat ini amat berguna untuk penambahbaikan BPRP ini pada masa akan datang. Semua maklumat yang diberikan adalah SULIT. Skala: Sila nyatakan pilihan anda dengan menggunakan lima skala di bawah: 1 = Amat Tidak Bersetuju; 2 = Tidak Bersetuju; 3 = Tidak Berkenaan; 4 = Bersetuju; 5 = Amat Bersetuju ________________________________________________________________________ 1. Buku Panduan ini amat berguna 1 2 3 4 5

2. Maklumat yang disediakan adalah tepat 1 2 3 4 5 Jika pilihan anda 1 atau 2, sila nyatakan tajuk isi kandungan dan muka surat

3. Maklumat yang disediakan oleh Buku Panduan ini adalah jelas dan mudah difahami. 1 2 3 4 5 4. Secara keseluruhan, kualiti Buku Panduan ini adalah baik dan memuaskan. 1 2 3 4 5 5. Apakah maklumat lain yang anda rasakan perlu untuk memantapkan Buku Panduan ini?

Jika ada sebarang maklumbalas sila majukan borang ini ke Pejabat Am Pusat Pengajian sebelum Sidang Akademik 2009/10 berakhir. 136