1. Mărul lui Adam este o proeminenţă aflată în partea din faţă a gâtului, specifică aparent ţbărbaţilor.

Acest însemn masculin se pare că ar fi apărut din cauza înţepenirii fructului oprit din grădina raiului în gâtul lui Adam. 2. Oul lui Columb este o expresie ce se aplică persoanelor care nu reuşesc să facă un lucru, dar atunci când li se arată cum se poate rezolva problema declară că şi ei ar fi putut face la fel şi nu este nimic extraordinar în rezolvarea ei. upă descoperirea Americii !1"#2$, gloria lui %olumb începe să stârnească multă învidie. &unând la îndoială meritele celebrului navigator, marile familii aristocratice susţineau că %olumb nu a făcut nicio descoperire şi afirmau că de vreme ce America exista trebuia doar să te gândeşti să pleci acolo. &entru a'l umili un senior spaniol îl invită la un ospăţ pe %olumb une toţi cei prezenţi îi contestă meritele. (nsă %olumb propune nobililor un )oc de societate. *i trebuie să facă în aşa fel ca un ou să stea drept pe unul din vârfurile sale. +imeni nu a găsit rezolvarea problemeim dar %olumb a lovit uşor oul la capăt şi l'a făcut să rămână în ec,ilibru. Această demonstraţie a stârnit proteste la care %olumb a răspuns cu aceeaşi replică pe care o foloseau nobilii ca să'i conteste meritele- ./rebuia numai să' ţi vină asta în gând. Atât0. 1. Călcâiul lui Ahile este o expresie ce desemnează locul vulnerabil al unei persoane. &entru a'şi apărea fiul de orice prime)die, zeiţa /,etis, mama lui A,ile, îşi cufundă odrasla în râul 2t3x, râu din 4nfern, a cărui apă te făcea invulnerabil. A,ile devine invulnerabil cu excepţia unei singure părţi, călcâiul de care'l ţinuse mama sa pentru a nu'l scăpa în apă. ". Firul Ariadnei este o expresie ce se utilizează pentru un mi)loc de îndrumare pentru ieşirea dintr'o situaţie întortoc,eată. Ariadna a fost fiica regelui 5inos al %retei care cerea în fiecare an un tribut de şapte fete şi şapte băieţi ca ,rană pentru 5inotaur. /ezeu se ascunde printre cei trimişi pentru a ucide monstrul. 6ăzăndu'l Ariadna se îndrăgosteşte de el şi îi dăruieşte un g,em de aţă pentru a'l a)uta să iasă din labirint. 7. Pânza Penelopei este simbolul statorniciei con)ugale, a fidelităţii. upă plecarea soţului ei, 8lise, &enelopa este asaltată de o mulţime de peţitori care vin să'i ceară mâna. *a amână răspunsul recurgând la un şiretlic- spune că se va remărita în momentul în care va termina giulgiul socrului ei care se găsea pe patul de moarte. arm pe ascuns, ea deşira noaptea tot ceea ce se ţesea ziua. 9. Nasul Cleopatrei este o expresie folosită atunci când vrem să arătăm că un mic amănunt, aparent fără importanţă, poate cauza consecinţe mari şi neprevăzute. 2e spune că ceea ce i9ar fi atras cel mai mult la %leopatra pe stăpănii :omei, %ezar şi Antoniu, a fost nasul ei lung care o făcea foarte ispititoare. ;. Sablia lui Damocles a devenit sinonimă cu un pericol care te ameninţă mereu. amocles a fost curteanul lui 3onisos, tiranul 2iracuzei. &entru a'şi linguşi stăpânul, amocles susţinea ca nu există mai mare fericire decât să fii tiran. %a să'i dea o lecţie, 3onisos îl invită la un ospăţ aşezându'l pe tronul său. upă un timp îi cere să privească deasupra capului său. e tavan atârna de un fil de păr de cal o sabie fără teaca arătându'i astfel ce prime)dii îl pândea pe tiran. <. Arca lui Noe este imaginea unei îngrămădiri de oameni şi de obiecte multiple şi disparate. (n legenda biblică despre potop, se spune că +oe a luat în corabia sa câte o perec,e din tot ce exista ca vieţuitoare pe pământ şi din această cauză ea a devenit foarte aglomerată. #. Nodul gordian face referire la rezolvarea unei probleme tranşant şi plastic, este un şod de ieşire dintr'o situaţie dificilă. (n templul lui =upiter din >rigia exista un car cu care intrase în capitală plugarul ?ordius, devenit rege. @a carul acestuia se afla un nod, care lega )ugul de oişte, în aşa fel meşteşugit încât nu i se puteau descoperi capetele. 8n oracol prevestise că cine va reuşi

A1 Gucurești ' %. +ereuşind să găsească capătul această scoate sabia şi taie nodul. Mărul discordiei este o expresie ce se aplică obiectelor. a fost alungată din Blimp pentru că provocase ceartă între zei. &ăun a făcut pușcărie. după ce ar. *ra pasager c. Alexandru 5acedon. iscordia aruncă pe masa de nuntă un măr pe care scria .să'l dezlege va deveni stăpânul împărăţiei asiatice. Dapul ispăşitor era acel ţap alungat din cetate.iereul @egii 6ec. (n accidentul petrecut la " iulie 1#21 în gara 6intileanca !azi 2ă. . 6rând să se răzbune pentru ca nu fusese invitată la nunta zeiţei /. &aris i'l dăruieşte Afroditei în sc. 2ub pretextul unei ofrande pentru a exprima respectul faţă de cetaţenii /roiei. persoane importante în epocă. trenul accelerat . (ntre cele trei zeiţe aflate de faţă' At. 1A. omul care sc.ăteni$ din )udețul Guzău. în cadrul sărbătorii din EFiua 4spăşiriiE. visând să cucerească Asia încearcă să dezlege nodul. 1". 12. 11. celălalt anga)at.ena.i işi punea mâinile peste el şi mărturisea asupra lui toate păcatele poporului. Arcarul Păun este o expresie care desemnează un „țap ispășitor”. i s'a trecut cu vederea vina. acarul !muncitor feroviar$ 4on &ăun. /roienii s'au lăsat păcăliţi şi au dărâmat zidul cetăţii ce'i apărase atât de mult timp pentru a face loc calului. încăierări. iscordia. Așa că nu mai ramânea decât un singur țap ispășitor. zeiţa învră)birii. grecii ies din ascunzătoare şi cuceresc /roia. 2e spune că atunci când apele s'au retras. @uat ca arbitru. restul armatei retrăgându'se din faţa cetăţii. cauzelor şi persoanelor care provoacă ceartăm vra)bă. indică persoana asupra căreia se aruncă greșelile altora. Porumbelul păcii este o expresie folosită pentru a desemna îndepărtarea unui pericol. au fost scoși basma curată. Adevărații vinovați. Calul troian este expresia ce caracterizează persoana care foloseşte un şiretlic spre a se furişa în tabăra adversă. scări și tampoane. grecii construiesc un cal de lemn în care sunt ascunşi cinci sute de arcaşi.imbul *lenei din /roia. acarul 4on &ăun. fiindcă a fost grav rănit. Șeful gării lipsea de la serviciu în momentul accidentului.etis cu regele &eleu. *xpresia își are originea într'un persona) real. Afrodita şi Cera' se iscă o ceartă fiecare considerând că mărul i se cunvine ei. Această alegere se spune că ar fi condus la razboiul din /roia. /imp de zece ani grecii încearcă şă cucerească /roia asediind'o însă cetatea nu cedează.iar în trenul accelerat și.ișinău s'a ciocnit de un tren marfar staționat. pe linia &loiești ' Guzău. 11.imba macazul. spre a muri in pustie. &rimele cercetări ale autorităților au stabilit vina personalului din stația %>: 6itileanca. Ţap ispă itor se referă la nevinovaţii care sunt traşi la răspundere pentru greşelile altora.eta care a urmat a stabilit că din accident au rezultat 99 de mor ți și 1A7 răniți și că numeroși călători au murit deoarece călătoreau pe acoperișuri. +oe a primit această veste printr'un porumbel ce ţinea în plisc o ramură de măslin. Anc. care a fost considerat singurul vinovat pentru o ciocnire între două trenuri.celei mai frumoase0. (n timpul nopşii când soldaţii troieni dormeau răpuşi de vin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful