Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan

Sidang Akademik 2009/2010

Misi USM Memimpin dan menginovasi untuk mencapai kecemerlangan pada peringkat antarabangsa melalui ● Pemajuan dan penyebaran ilmu dan kebenaran, ● Pemupukan kualiti-kualiti yang menekankan kepada kecemerlangan akademik dan Profesional ● Perkembangan individu yang menyeluruh, dan ● Komitmen yang kukuh terhadap aspirasi masyarakat, aspirasi negara dan aspirasi universal.

Objektif USM Mengawal dan Memupuk Keceme rlangan Dalam Pembelajaran, Pengajaran, Penyelidikan, Penerbitan dan Perkhidmatan.

i

KANDUNGAN Misi dan Objektif USM Kalendar Akademik Sidang 2009/2010 Bab 1-Maklumat Am Pusat Pengajian a. Sejarah b. Visi dan Misi c. Maklumat Tambahan Pusat Pengajian d. Carta Pegawai Utama PPIP e. Senarai Staf Bab 2-SISTEM AKADEMIK DAN MAKLUMAT AM Pendaftaran Kursus Unit Sistem Peperiksaan Pengecualian Unit/Pemindahan Kredit Rancangan Pertukaran Pelajar Program Mentor-Mentee Bab 3-Keperluan Universiti Rikasan Keperluan Universiti i. Bahasa Malaysia ii. Bahasa Inggeris iii. Pelajar Tempatan (TITAS,SHE) iv. Pelajar Antarabangsa (M’sian Studies) v. Kursus Pilihan - Ko-kurikulum - Pakej Bahasa Ketiga - Kursus Kemahiran - Kursus Bahasa Asing

MUKA SURAT i 4 6 6 6 10 12

39 43 44 49 53 53

58 60 61 63 64

2

Bab 4-Keperluan Program Pusat Pengajian -Pengenalan (Sains Dengan Pendidikan) -Struktur Rancangan -Syarat Khas PPIP -Rancangan Pengkhususan -Pengkhususan Sains/Matematik -Kursus Teras Pendidikan -Sinopsis Kursus Kursus Pendidikan Kursus Biologi/Kajihayat Kursus Kimia Kursus Fizik Kursus Matematik Kursus Universiti -Penawaran Kursus Mengikut Semester Pendidikan Biologi/Kajihayat Kimia Fizik Matematik Maklumbalas Pembaca

68 70 72 78 78 80 91 104 121 133 152 164 166 167 168 170 171 172

3

KALENDAR AKADEMIK 2009/2010 [6 Julai 2009 – 4 Julai 2010] BAGI SEMUA RANCANGAN [Kecuali kursus Perubatan/Sains Pergigian] Pendaftaran Diri Pelajar Baru, Sabtu - Ahad, 27 – 28 Jun 2009 MINGGU TARIKH AKTIVITI 1 Isnin, 06.07.09 - Sabtu, 11.07.09 ] 2 Isnin, 13.07.09 - Sabtu, 18.07.09 ] Tempoh 3 Isnin, 20.07.09 - Sabtu, 25.07.09 ] Pengajaran 4 Isnin, 27.07.09 - Sabtu, 01.08.09 ] dan 5 Isnin, 03.08.09 - Sabtu, 08.08.09 ] Pembelajaran 6 Isnin, 10.08.09 - Sabtu, 15.08.09 ] 7 Isnin, 16.08.09 - Ahad, 23.08.09 Cuti Pertengahan Semester 8 Isnin, 24.08.09 - Sabtu, 29.08.09 ] 9 Selasa, 01.09.09 - Sabtu, 05.09.09 ] Tempoh 10 Selasa, 08.09.09 - Sabtu, 12.09.09 ] Pengajaran dan 11 Isnin, 14.09.09 - Jumaat, 18.09.09 ] Pembelajaran 12 Sabtu, 19.09.09 - Ahad, 27.09.09 Cuti Khas 13 Isnin, 29.09.09 - Sabtu, 03.10.09 ] Tempoh 14 Isnin, 05.10.09 - Sabtu, 10.10.09 ] Pengajaran dan 15 Isnin, 12.10.09 - Sabtu, 24.11.09 ] Pembelajaran 16 Selasa, 20.10.09 - Sabtu, 24.10.09 ] 17 Ahad, 25.10.09 - Ahad, 01.11.09 Minggu Mengulangkaji 18 Isnin, 02.11.09 - Sabtu, 09.11.09 ] 19 Isnin, 09.11.09 - Sabtu, 16.11.09 ] Peperiksaan 20 Isnin, 16.11.09 - Sabtu, 23.11.09 ] 21 - 25 Ahad, 22.11.09 - Ahad, 27.12.09 Cuti Antara Semester 26 Isnin, 28.12.09 - Sabtu, 02.01.10 ] 27 Isnin, 04.01.10 - Sabtu, 09.01.10 ] 28 Isnin, 11.01.10 - Sabtu, 16.01.10 ] Tempoh 29 Isnin, 18.01.10 - Sabtu, 23.01.10 ] Pengajaran dan 30 Isnin, 25.01.10 - Sabtu, 30.01.10 ] Pembelajaran 31 Isnin, 01.02.10 - Sabtu, 06.02.10 ] 32 Isnin, 08.02.10 - Jumaat, 12.02.10 ] 33 Sabtu, 13.02.10 - Ahad, 21.02.10 Cuti Pertengahan Semester 34 Isnin, 22.02.10 - Sabtu, 27.02.10 ] 35 Isnin, 01.03.10 - Sabtu, 03.04.09 ] 36 Isnin, 08.03.10 - Sabtu, 13.03.09 ] Tempoh 37 Isnin, 15.03.10 - Sabtu, 20.03.10 ] Pengajaran dan 38 Isnin, 22.03.10 - Sabtu, 27.03.10 ] Pembelajaran 39 Isnin, 29.03.10 - Sabtu, 03.04.10 ] 40 Isnin, 04.04.10 - Sabtu, 10.04.10 ] 41 Ahad, 11.04.10 - Ahad, 18.04.10 Minggu Mengulangkaji 42 Isnin, 19.04.10 - Sabtu, 24.04.10 ] 43 Isnin, 26.04.10 - Jumaat, 30.04.10 ] Peperiksaan 44 Isnin, 03.05.10 - Sabtu, 08.05.10 ] 45 - 52 Ahad, 09.05.10 - Ahad, 04.07.10 Cuti Panjang / Latihan Industri

] ] ] ] ] ] ] ] ] SEMESTER ] I ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] SEMESTER II ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

4

KURSUS SEMASA CUTI PANJANG 43 – 46 47 – 48 49 50 – 52 Ahad, Isnin, Isnin, Ahad, 09.05.10 – Ahad, 24.05.10 – Sabtu, 07.06.10 – Sabtu, 13.06.10 – Ahad, 23.05.10 05.06.10 12.06.10 04.07.10 Cuti Tempoh Mengajar Peperiksaan Cuti

Nota: Minggu Pengajaran pada hari Sabtu dikhaskan untuk aktiviti Ko-Kurikulum. Tempoh Latihan Industri/Amali tidak mencukupi tempoh 10 minggu

5

1.0

MAKLUMAT AM PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN

1.1

SEJARAH PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN [Dahulunya dikenali sebagai CES, Centre For Educational Studies]
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan ditubuhkan pada tahun 1970, setahun selepas tertubuhnya USM yang dahulunya dikenali sebagai Universiti Pulau Pinang. Tujuan utama Pusat ini ditubuhkan adalah untuk menghasilkan guru siswazah sains. Program Ijazah Sarjana muda Sains dengan pendidikan telah ditawarkan selama 4 tahun, dan program ini diintegrasi dengan subjek sains dari Pusat Pengajian Sains (Kimia, Fizik, Biologi dan Matematik) bersama subjek pendidikan. Program ini merupakan yang pertama kalinya di tawarkan di Malaysia pada masa itu. CES yang sekarang dikenali dengan nama Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP) telah mencipta sejarahnya tersendiri sebagai Pusat Pertama di Malaysia yang memulakan program Ijazah Sarjana Muda Sains dengan pendidikan dan Program Pengajian Luar Kampus (Off Campus Programme). Di peringkat USM pula, CES adalah pengasas kepada Unit Bahasa, Unit Teknologi Pendidikan dan Unit Pengajian Luar Kampus. Pada awal tahun 1990-an, PPIP telah mengembangkan program peringkat sarjana dengan menawarkan M.Ed dalam pelbagi bidang pendidikan dalam mod kerja kursus. Sehingga tahun 2009, PPIP telah berjaya melahirkan lebih 200 orang graduan di peringkat M.A.Ed. dan lebih 1500 orang graduan M.Ed. PPIP juga menawarkan program ijazah di peringkat kedoktoran, di peringkat PhD dan Ed.D.

1.2

MISI PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN MISI PPIP adalah memaju dan menyebarkan ilmu melalui inovasi pengajaran dan penyelidikan untuk melahirkan pendidik yang cemerlang dengan menawarkan program-program berkualiti, serta memberi sumbangan dengan penuh komitmen kepada masyarakat, negara dan antarabangsa.

1.3

MAKLUMAT TAMBAHAN PUSAT PENGAJIAN Dasar Bahasa Malaysia Adalah menjadi dasar Universiti Sains Malaysia untuk menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar utama pengajaran dan penyelidikan. Kerajaan telah menetapkan tahun 1983 sebagai tahun bermulanya kesemua kursus sains di peringkat 100 di Universiti ini diajar dalam Bahasa Malaysia. Untuk mencapai matlamat ini, Universiti Sains Malaysia telah menyediakan satu jadual penggunaan Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan peperiksaan. 6

Untuk menentukan bahawa Bahasa Malaysia digunakan secara meluas, pelajar diwajibkan menjawab soalan peperiksaan dalam Bahasa Malaysia. Mulai Sidang Akademik 1986/87 semua Pusat Pengajian telah menggunakan 100% keperluan Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan peperiksaan bagi kursuskursus prasiswazah.

Hadiah-Hadiah Jenis-jenis hadiah yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang menunjukkan pencapaian akademik yang cemerlang adalah seperti berikut: (a) Hadiah kepujian bagi pelajar terbaik mengikut tahun pengajian. (b) Hadiah Pingat Emas bagi pelajar tahun akhir yang terbaik dalam Rancangan Sarjana Muda Pendidikan telah dihadiahkan oleh Persatuan Untuk Memajukan Pelajaran Tinggi di Malaysia bagi memperingati Dr. Thio Chan Bee. (c) Hadiah Pingat Emas Datuk Balwant Singh diberikan kepada pelajar Sains Dengan Pendidikan Tahun Akhir yang pencapaian akademiknya baik dalam bidang pendidikan. (d) Hadiah Pingat Emas YTM Profesor Dato’ Tunku Ismail bin Tunku Md. Jewa diberikan kepada pelajar Sastera Dengan Pendidikan Tahun Akhir yang pencapaian akademiknya baik dalam bidang pendidikan. (e) Hadiah Buku Paul Chang diberikan kepada pelajar Tahun Akhir yang pencapaian akademiknya baik dalam bidang pendidikan. (f) Hadiah Pingat Emas Canselor dianugerahkan kepada pelajar yang pencapaian akademiknya cemerlang dan juga aktif dalam berbagai bidang. (g) Hadiah Pingat Emas (Persatuan Wanita) Universiti Sains Malaysia untuk pelajar wanita Tahun Akhir yang terbaik di dalam semua lapangan (akademik dan kegiatan kokurikulum). Jawatankuasa Staf Pelajar Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan amat menyedari tentang pentingnya mengadakan perhubungan rapat dengan pelajar-pelajar berkaitan kurikulum dan aspek-aspek lain. Untuk tujuan itu Jawatankuasa Staf Pelajar yang dipengerusikan oleh Timbalan Dekan dan ahli-ahlinya yang terdiri daripada Kaunselor, wakil staf dan wakil-wakil pelajar Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan telah ditubuhkan. Fungsi utama Jawatankuasa ini adalah untuk mendapat maklumat, komen dan juga sebarang aduan mengenai perkara-perkara akademik, disiplin, pentadbiran dan lain-lain masalah dari pelajar-pelajar. Dari perbincangan dua hala ini sebarang kerumitan dan salah anggap dapat dihindarkan. Perhubungan yang rapat sesama pelajar juga dapat dipupuk melalui aktiviti-aktiviti Persatuan Pendidikan, USM.

7

Jurnal Pendidikan Jurnal Pendidik dan Pendidikan adalah terbitan tahunan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Jurnal ini memuatkan topik-topik yang berkaitan dengan isu-isu dan perkembangan pendidikan. Diges Pendidik Diges Pendidik merupakan satu lagi wahana penyebaran ilmu Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan yang diterbitkan 2 kali setahun. Diges Pendidik memuatkan artikel-artikel terpilih di samping beberapa ruangan tetap seperti ulasan buku, abstrak kajian dan ruang penulis jemputan. Para pelajar digalakkan menyumbang bahan-bahan tulisan untuk dimuatkan dalam diges tersebut.

Unit Penyelidikan Pendidikan Asas (UPPA) Sebuah unit penyelidikan dalam bidang pendidikan asas telah diwujudkan di bawah naungan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Unit ini berfungsi sebagai pusat penyelidikan utama yang mengendalikan urusan-urusan penyelidikan dan projek-projek Pendidikan Sekolah Rendah, prasekolah, psikometrik dan penilaian pendidikan. Di unit ini terdapat koleksi laporan-laporan penyelidikan dalam bentuk monograf dan bahan modul.

Kemudahan-Kemudahan Pusat Pengajian Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan menyediakan kemudahan-kemudahan berikut untuk kegunaan pelajar-pelajar. (a) Bilik Pengajaran Mikro (i) studio rakaman (ii) bilik tayangan (b) Bilik Sumber (c) Bilik Kaunseling - kaunseling individu dan kelompok (d) Makmal Pengajaran Matematik (e) Makmal Pengajaran Biologi (f) Makmal Pengajaran Kimia (g) Makmal Pengajaran Fizik (h) Makmal Komputer (i) Makmal Psikometrik (j) Bilik Pengajaran Bahasa (k) Bilik Persatuan Pendidikan (l) Bilik Diskusi Akademik (m) Bilik Siswazah (n) Bilik Pendidikan Khas 8

Program Pengajian Siswazah Dalam Program Pengajian Siswazah, PPIP menawarkan program-program berikut: a. MEd. (Sarjana Pendidikan) – Kerja Kursus b. MA(Ed) (Sarjana Pendidikan) - Penyelidikan c. PhD (Ijazah Kedoktoran Penyelidikan) d. Ed.D (Ijazah Kedoktoran Kerja Kursus) Program MEd. dan PhD boleh diambil secara: a. penuh masa b. sambilan Program MEd. dan PhD ini juga di tawarkan secara: a. Kerja kursus (Ed.D) b. Penyelidikan Untuk Program Sarjana PPIP menawarkan 8 bidang pengkhususan: a. Bidang Pengajian Kurikulum b. Bidang Pengurusan Dan Pentadbiran Pendidikan c. Bidang Psikometrik Dan Pengujian Pendidikan d. Bidang Pendidikan Sains e. Bidang Pendidikan Bahasa Inggeris/Tesol f. Bidang Teknologi Pendidikan g. Bidang Psikologi Pendidikan h. Bidang Bimbingan Dan Kaunseling Untuk Program Ed.D PPIP menawarkan 3 Bidang Pengkhususan a. Pendidikan Sains b. Teknologi Pendidikan c. Kurikulum dan Pengajaran

9

PEGAWAI UTAMA PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
DEKAN

Profesor Abdul Rashid Mohamed

TIMBALAN-TIMBALAN DEKAN

Prof. Madya Munirah Ghazali (Akademik & Pembangunan Pelajar)

Dr. Hairul Nizam Ismail (Pengajian Siswazah & Penyelidikan)
* Memangku Timbalan Dekan (PS & P) 1 Mei 2009 -31 Dis 2009

PENYELARAS UNIT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ASAS

KETUA PENOLONG PENDAFTAR

PENOLONG PENDAFTAR

Prof. Madya Sharifah Norhaidah Syed Idros

Encik Ramli Osman

Puan Haslinda Yusof

10

PENGERUSI-PENGERUSI RANCANGAN

LATIHAN MENGAJAR & PRAKTIKUM

DOKTOR PENDIDIKAN

SARJANA PENDIDIKAN (KERJA KURSUS)

Dr. Shuki Osman

Dr. Fadzilah Amzah
* Memangku Pengerusi Rancangan Doktor Pendidikan 1 Mei 2009 -31 Dis 2009

Dr. Hazri Jamil

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

(Sains/Sastera)

(Pendidikan Khas)

(Prasekolah)

Dr. Nordin Abd Razak

Dr. Lee Lay Wah

Prof. Madya Nor Hashimah Hashim SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TESOL)

SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN

Dr. Tan Kok Eng

Prof. Madya Rohizani Yaakub

Prof. Madya Ahmad Nurulazam Md Zain

PENGERUSI JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Prof. Madya Anna Christina Abdullah

11

SENARAI STAF AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN STAF AKADEMIK DEKAN Profesor Abdul Rashid Mohamed TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & PEMBANGUNAN PELAJAR) Prof. Madya Munirah Ghazali TIMBALAN DEKAN (PENGAJIAN SISWAZAH & PENYELIDIKAN) Dr. Abdul Ghani Kanesan Abdullah (Bercuti Sabatikal dari 1 Mei 2009 -31 Jan 2010) Prof. Madya Hairul Nizam Ismail (Memangku dari 1 Mei 2009 -31 Dis 2009) PENYELARAS, UNIT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ASAS Prof. Madya Sharifah Norhaidah Syed Idros PENGERUSI RANCANGAN LATIHAN MENGAJAR & PRAKTIKUM Dr. Shuki Osman PENGERUSI RANCANGAN DOKTOR PENDIDIKAN Prof. Madya Dr. Hairul Nizam Ismail Dr. Fadzilah Amzah (Memangku dari 1 Mei 2009 -31 Dis 2009) PENGERUSI RANCANGAN SARJANA PENDIDIKAN (Kerja kursus) Dr. Hazri Jamil PENGERUSI RANCANGAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (Sains/Sastera) Dr. Nordin Abd Razak PENGERUSI RANCANGAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (Pendidikan Khas) Dr. Lee Lay Wah PENGERUSI RANCANGAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (Pendidikan Prasekolah) Prof Madya Nor Hashimah Hashim PENGERUSI RANCANGAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TESOL) Dr. Tan Kok Eng PENGERUSI RANCANGAN SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN Prof. Madya Rohizani Yaakub PENGERUSI RANCANGAN SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDKAN Prof. Madya Ahmad Nurulazam Md. Zain 12

PENGERUSI JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT Prof. Madya Anna Christina Abdullah KETUA PENOLONG PENDAFTAR Encik Ramli Osman PENOLONG PENDAFTAR Puan Haslinda Yusof JAWATAN Abdul Rashid Mohamed Cert.Ed. (LI), B.Ed (TESL) (UPM), M.A, Ph.D (East. Angalia) **See Ching Mey B.A., Dip.Ed., M.Ed. (Malaya), Ph.D. (Ohio State)
(Cuti Sabatikal dari 1 Jan 2009 – 30 Sep 2009)

BIDANG PENGKHUSUSAN Kaedah Mengajar Bahasa Inggeris, Penyelidikan Pendidikan, e-Learning Psikologi Pendidikan, Psikologi Kaunseling, Pendidikan Kaunselor, Ujian Psikologi, Kesihatan Mental, Pendidikan Khas

E-mel/Ext rich@usm.my 3809

cmsee@usm.my 2575

PROFESOR MADYA Ahmad Nurulazam Md.Zain B.Sc. M.A. (W.Michigan), Teaching Cert., Ph.D. (Michigan State) Ahmad Tajuddin Othman B.Sc. (Oklahoma State), M.Sc (Tennessee), Ph.D. (Purdue) Anna Christina Abdullah B.A.Ed., M.Ed. (USM), Ph.D. (UKM) Fatimah Saleh B.Sc.Ed. (Malaya), M.Sc. Ed. (S.Illinios), Ph.D. (Malaya) Kaedah Mengajar Fizik, Pendidikan Sains, Pendidikan Komputer anmz@usm.my 2971

Pendidikan Jasmani & Kesihatan, Fisiologi Senam, Kecergasan Fizikal, Promosi Kesihatan Pendidikan Sekolah Rendah, Pendidikan Prasekolah, Pengajian Kurikulum Pendidikan Matematik, Pendidikan Guru, Pendidikan Prasekolah (Matematik)

judane@usm.my 3765

achristi@usm.my 2969 sfatimah@usm.my 2558

13

**Fong Soon Fook B.Sc.Ed., (USM), M.Ed. (USM), Ph.D. (USM)
(Cuti Sabatikal dari 1 Ogos 2009 – 31 Dis 2009)

Hairul Nizam Ismail B.A, M.Sc., Ph.D (Indiana) Hashim Othman Cert.Ed. B.A. (Malaya) M.Ed. (UKM), P.h.D. (USM) +Ishak Ramly B.A., Dip.Ed., M.Ed. (Malaya), Ph.D. (Bangor) +Khadijah Zon B.A. Dip.Ed. (Mal.), M.Sc.Ed. (Indiana), Ph.D. (UKM) Lim Chap Sam Dip.Ed., B.Sc., M.Ed. (Malaya), Ph.D. (Exeter) +Mildred Nalliah B.A., Dip.Ed. (Malaya). M.Sc. (Edin.), Ph.D. (Leicester) **Munirah Ghazali SPLI (MPPP), B.Sc.Ed. (West Micigan), M.A.Ed. (Bermingham), Ph.D. (UTM)
(Cuti Sabatikal dari 29 Nov 2009 – 28 Apr 2010)

ICT Pendidikan Multimedia; Pembelajaran Berasaskan Komputer PBK; Interaksi Aptitude-Olahan; Reka Bentuk Pengajaran; Sistem Teknologi Pengajaran; ePembelajara n; Sistem Pengurusan Konten Pembelajaran; Pedagogi Kurikulum; Peningkatan Kualiti Latihan melalui Teknologi Pembelajaran Interaktif Psikologi Pendidikan/ Sains Pembelajaran, Sistem Teknologi Pengajaran, Kognitif Neurosains. Pendidikan Bahasa Melayu, Pengajian Kurikulum, Penilaian Bahasa Kesusasteraan Melayu, Pengajaran Bahasa dan Pengajian Kurikulum. Pendidikan Perbandingan, Perkembangan Pendidikan

sffong@usm.my, sffong05@gmail.com 2968

hairul@usm.my 3760 hashim@usm.my 2970

rishak@usm.my 2566 khadijah@usm.my 3242

Pendidikan Matematik; Kajian Silang Budaya: Kajian Pelajaran (Lesson Study);Nilai dan bilingualisma dalam pendidikan matematik; Analisis data Kualitatif. Kaedah Mengajar TESOL, Pendidikan Perguruan TESOL, Linguistik Gunaan Pendidikan Matematik, Pendidikan Komputer, Numerasi dan Pendidikan Tenaga

cslim@usm.my 3758

padmani@usm.my 3764 munirah@usm.my 2576

14

Nor Hashimah Hashim Cert.Ed. (MWTC), B.Ed. (UPM), M.Ed. & Ph.D. (Leeds) **Sharifah Norhaidah Syed Idros B.Sc.(Hons) (USM), M.A. (USM), Ph.D. (USM)
(Cuti Sabatikal dari 1 Feb 2009 – 30 Apr 2010)

Pendidikan Sekolah Rendah, Pendidikan Prasekolah, Pengajaran Bahasa, Pengajian Kurikulum Pendidikan Sains, Pendidikan Kelestarian Teknologi Pendidikan, Reka Bentuk Pengajaran Kaedah Mengajar Bahasa Melayu, Kesusasteraan Melayu Pengajian dan Persuratan Melayu, Kaedah Mengajar Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Pengajian kurikulum Pendidikan Sains, Kaedah Mengajar Kimia, Penilaian dan Pengukuran

shimah@usm.my 2974

snsi@usm.my 2399

+Subadrah Madhawa Nair Cert.Ed. (DTC) B.A., M.Ed. (Malaya), Ph.D. (USM) Rohizani Yaakub Cert.Ed. (MPSAH), B.Ed. (UPM), M.A. (UKM), Ph.D. (UKM) **Zurida Ismail B.Sc., M.Sc (N.Illinois), Ph.D. (Georgia)
(Cuti Sabatikal dari 1 Dis 2009 – 30 Apr 2010)

subadrah@usm.my 2568 rohizani@usm.my 2965 zurida@usm.my 3762

PENSYARAH KANAN Abdul Jalil Ali B.Ed. (USM), M.A. (Ohio State),Ph.D. (Wisconsin) Aziah Ismail B.A.Ed (USM), M.Ed. (UM), Ph.D (UM) Abdul Rashid Hj. Mohamad Cert.Ed. (MPSAH), B.Ed.(UPM), M.Sc.(Manchester) Ph.D (USM) **Abdul Ghani Kanesan Abdullah B.Ed (Hons)., M.Ed., Ph.D. (USM)
(Cuti Sabatikal dari 1 Mei 2009 – 31 Jan 2010)

Kepimpinan Pendidikan dan Analisis Polisi Pengurusan, Perancangan dan Dasar Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Bimbingan dan Kaunseling, Kaunseling Keluarga, Kaunseling Pendidikan Khas, Kesihatan Mental, Pembangunan Sumber Manusia, Stail Coping Hidup/Akademik Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah, Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah Kaedah Penyelidikan Kuantitatif, Analisis Statistik Pendidikan.

jalil@usm.my 2563 aziah@usm.my 2564

rash@usm.my 2967

agk@usm.my 3232

15

Abd. Rahman Hj Abd. Aziz Sijil Guru (MPSP), B.A. Hons (USM), M.Sc. (UPM) Aznan Che Ahmad Cert.Ed. (MPSAH), Cert. Ed (Deaf) (MPIK), Dip.Ed. (MPIK), B.Ed. (UKM), M.A. (UKM), Ph.D. (Melbourne) Azidah Abu Ziden B.A (Hons) (Lancashire), M.Ed. (UTM), Ph.D. (University Of Canterbury New Zealand) Fadzilah Hj Amzah B.A.Ed. (USM) M.A. (USM) Ph.D (UM) **Hashimah Mohd. Yunus B.Sc.Ed. (Hons) (USM), M.Ed. (USM), M.Ed. (USM), Ph.D. (UK)
(Cuti Sabatikal dari 15 Okt 2009 – 14 Julai 2009)

Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu

arahman@usm.my 2566

Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran, Penglihatan, Pembelajaran, Pemulihan Khas), Pra Sekolah, Kemahiran Hidup Teknologi Pendidikan/Rekabentuk Pengajaran (e-Learning) Kaedah Mengajar Kesusasteraan Rekabentuk Pengajaran Kesusasteraan Melayu Pengajian kurikulum, Pendidikan Sains Kaedah Mengajar Biologi, Metodologi Penyelidikan-Kajian Tindakan Kajian Polisi (Perspektif Sosiologi) Metodologi Penyelidikan Kualitatif, Kurikulum dan Pedagogi, Pendidikan Sejarah Pendidikan Khas, Pendidikan Inklusif, Pemulihan Khas, Disleksia, Masalah Pembelajaran, Masalah Penglihatan, Teknologi Pendidikan Khas, Teknologi Pendidikan TESL/Matematik, Pendidikan Multimedia & IT

2984

2979

fadzilahamzah@usm.my 3239 myshima@usm.my 2574

Hazri Bin Jamil B.A. Ed. (USM), M.Ed (USM), Ph.D (Sheffield)

hazri@usm.my 2989

Lee Lay Wah B.Sc.Ed., RSTP, M.Ed. (USM), P.hD. (UKM)

lwah@usm.my 2564

**Leong Lai Mei B.Sc. (Hons), Dip.Ed. (UM), M,Sc. (UK), Ph.D. (USM)
(Cuti Sabatikal dari 6 Dis 2009 – 5 Sep 2010)

lmleong@usm.my 3245

Lim Hooi Lian B.A(Ed.) (USM), M.Ed. (USM), Ph.D (UM)

Pengukuran dan Penilaian Pendidikan 16

hllim@usm.my 3765

Mohd Ali Samsudin BSc. Ed. (USM), M.Ed (USM), Ph. D (UKM) **Mohamad Hashim Othman Cert.Ed. (MPSP), B.Ed. (UPM), M.Ed. Ph.D. (USM)
(Cuti Sabatikal dari 20 Nov 2008 – 19 Sep 2009)

Pendidikan Fizik, Pendidikan Sains, Stastistik dan Psikometrik Gunaan dalam Pendidikan Kaunseling kanak-kanak & Remaja, Kaunseling Kerjaya & Vokasional, Kaunseling Perkahwinan & Kekeluargaan

alisamsudin@usm.my 2565 shim@usm.my 2987

Melissa Ng Lee Yen Abdullah B.A. Ed. (USM) M.Ed. (UM), Ph.D. (UPM) *Mohd Norawi Bin Ali Dip.Ed. (UPSI). B.Sc. (USM), M.Ed. (USM)
(Cuti Belajar dari 23 Dis 2008 – 22 Dis 2011)

Psikologi Pendidikan

melissa@usm.my 3428

Kaedah Mengajar Fizik, Teknologi Pendidikan

norawi@usm.my 3240

Mohd Zuri Ghani B.Edu (UKM) M.Ed (UKM), Ph.D (UKM) Mohamad Zohir Ahmad @ Shaari Cert. Ed. (MPSAH), B.A. (Hons), M.Ed. (USM) Mohamad Jafre Zainol Abidin B.A (Ed)(Hons)(USM) Adv. Dip. Applied Linguistics (Edin) M.Ed,Ph.D (Keele) Maznah Ali B.Sc. Indiana University, (US), M.Ed. (University of Cincinnati, Ohio, (USA) **Muhammad Kamarul Kabilan Bin Abdullah B.A. Ed. (Hons.) (USM), M.Sc. TESL (UPM), Ph.D. TESL (UKM)
(Cuti Sabatikal dari 1 Dis 2009 – 31 Ogos 2009)

Pend.Khas (Pintar Cerdas & Berbakat) Kaedah Mengajar Geografi, Pengajian Kurikulum Kaedah Mengajar Bahasa Inggeris (TESOL), Pembentukan Bahan, dan Bahasa Inggeris untuk Tujuan Khusus. Pendidikan Sains, Kaedah Mengajar Biologi

mdzuri@usm.my 2558 zohir@usm.my 2988

jafre@usm.my 2557

maznaly@usm.my 2978

Kaedah Mengajar Bahasa Inggeris (TESL)

kabilan@usm.my 2966/2151

17

Norlida Ahmad B.A. (Lit) Wilmingon College, Ohio, USA M.A. (TESL) University of Illinos, USA Nik Rosila Nik Yaacob B.Islamic Ed. M.Ed. (UM) Ph.D (ISTAC, UIA) Nor Shafrin Ahmad B.Ed. (UPM), M.Ed. (USM), Ph.D. (UKM) Nordin Bin Abd Razak Dip.Sc. & Ed (UTM), B.Ed (USM), M.Ed. (USM), Ph.D (Flinders, Adelaide)

Pembelajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua, Pendidikan Menengah, Bahasa Inggeris untuk tujuan khas, Kesusasteraan Inggeris Psikologi & Kaunseling Islam, Psikologi Pendidikan, Pendidikan Islam Psikologi Kaunseling, Intervensi Krisis, Pengurusan trauma (Penderaan Seksual) Metodologi Penyelidikan Kuantitatif, Pengukuran dan Analisis Statistik, Kajian Bandingan (Analisis Silang Budaya) Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah, Tingkah laku dalam Organisasi, Pendidikan Sains Pengurusan Sekolah, Tingkahlaku Kurikulum & Pedagogi, Pendidikan Sains (Biologi dan Kimia)

norli@usm.my 2975

nikrusila@usm.my 2571 sham@usm.my 2569 norazak@usm.my 2986

Nooraida Yakob Dip.Ed. (USM), B.Sc (Hons) (North Texas), M.Ed. (USM), Ph.D. (UKM) Najeemah Mohd. Yusof B.A. (Hons) (UM),M.Ed. (USM), Ph.D (USM) Ong Saw Lan B.Sc. (Hons) (UM), M.Ed. (UM), Ph.D (USM)

nooraida@usm.my 2973

Sosiologi Pendidikan, Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Pelbagai Budaya Psikometrik, Pengujian & Pengukuran Pendidikan, Pendidikan Sains & Matematik, Kaedah Mengajar Fizik Bimbingan dan Kau nseling “Brief kaunseling” Kaedah Mengajar Fizik, Pendidikan Sains dan Matematik, Pengajaran dan Pembelajaran, Berasaskan Otak,Pendidikan Tenaga.

najineen@usm.my 2574 osl@usm.my 3240

Rahimi Che Aman B.Ed. (UPM) M.A (UKM) Ph.D (USM) Salmiza Saleh B.Sc.Ed (UM), M.Ed. (USM), Ph.D (UKM)

rahimi@usm.my 3239 salmiza@usm.my 2977

18

Shafia Abdul Rahman B.Sc. (Alabama), M.A. (London), PhD (Milton Keynes, UK) Shahizan Hasan Cert.Ed. (MPKI), B.Ed. (UPM), M.A. (W.Michigan), Ph.D. (Leeds-York St John College, York) Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail Cert.Ed. (MPSP) B.Ed (USM) M.Sc, Ph.D (Winsconsin) Shuki Osman B.A., M.Sc.Ed. (S.Illinois), Ph.D. (USM) Siti Hawa Binti Abdullah Dip. Islamic Counseling (IPPIM), Dip.Ed. Hons (Malaya), B.A. Hons (Malaya),M.Ed. (Wales). Ph.D. (Malaya) Tan Kok Eng B.Sc.Ed, M.Ed. (USM), Ph.D (Monash) **Tang Keow Ngang Cert. ed. (MPSP), B.Ed. (UPM), M.A. (UPM), Ph.D. (UPM)
(Cuti Sabatikal dari 15 Nov 2008 – 14 Julai 2009)

Pendidikan Matematik, Kaedah Mengajar Matematik, Pemikiran Matematik Peringkat Tinggi Bimbingan & Kaunseling, Kaunseling Agensi Komuniti, Kaunseling Sekolah

shafia@usm.my 3237 shahrizan@usm.my 3238

Kurikulum dan Pengajaran, Pentadbiran Pendidikan, Pendidikan Sekolah Rendah

samalik@usm.my 2568/3751

Kurikulum dan Pengajaran, Pendidikan Geografi Kurikulum dan Pengajaran, Pendidikan Sejarah, Kaedah Mengajar Sejarah, Kaunseling Islam

shuki@usm.my 3763 shawa@usm.my 2976

Pengajaran Bahasa Inggeris, TESOL Pengajaran Bahasa Malaysia, Pentadbiran Pendidikan

ketan@usm.my 3763 tang@usm.my 3764

Termit Kaur Ranjit Singh B.Comm. (Deakin), Grad. Cert. Tertiary Teaching & Learning (RMIT), M.Sc. IT (Lincoln), Ed.D (USM) Thevananthan A/L Nithyanantham B.Sc(Hons) Universiti Toronto M.Ed Universiti Maryland Ed.D Universiti Maryland

Kaedah mengajar Ekonomi dan Perdagangan, Teknologi Pendidikan

termitk@usm.my 3760

Neurosains, Pendidikan Antarabangsa

ntheva@gmail.com 2559

19

PENSYARAH Aswati Hamzah B.Ed. (USM), M.A.Ed. (Cardiff-Wales) Ph.D. (USM) Chew Cheng Meng Cert. Ed. (MPPP), B.Ed. (USM), M.Ed. (USM), Ph.D. (UM) Norizan Binti Esa P.G.C.E (Manchester), B.Sc. (Hons) (Manchester), M.A.Ed (Lancaster), Ph.D (USM) Shahabuddin Bin Hashim B.A (Hons) (USM), M.Ed. (USM) *Wun Thiam Yew Cert. Ed. (MPPPP) B.A (Malaya) M.Ed. (Malaya)
(Cuti belajar dari 22 Nov 2004 -–21 Ogos 2009)

Psikologi Pendidikan, Perkembangan Kognitif Awal kanak-kanak Pendidikan Matematik

aswati@usm.my 3762 cmchew@usm.my 3758 norizanesa@usm.my 2569

Pendidikan Sains, Kaedah Mengajar Biologi, Pendidikan Statistik, Pendidikan untuk Pembangunan Lestari Psikologi Pendidikan Pendidikan Matematik

Shah@usm.my 2552 tywun@usm.my

#Amelia Abdullah B.Ed (Exeter,UK) M.Ed(USM)
(Disandarkan di PPIP dari 10 Feb 2009 – 9 Ogos 2009)

Pendidikan IT dan Multimedia

virezz@yahoo.com

Jamal Safri Saibon B.Ed (USM) M.Ed (USM) Ph.D (USM) #Rabiatul Adawiah Ahmad Rashid B.A (Hons) (IIUM), M.Ed (UM)
(Disandarkan di PPIP 10 Feb 2009 – 9 Ogos 2009)

Sosiologi Pendidikan, Sosial Devian dalam Pendidikan, (Tingkah Laku Buli dan Juvenile Delinkuen) Pendidikan Geografi. Falsafah Pendidikan

jamalsafri@usm.my 3238

Adawiahrashid@ yahoo.com

Zainudin Mohd Isa B.Ed (Hons) (UKM) M.Ed (UKM) Ph.D (UKM) Petunjuk : + Kontrak Staf ** Sabatikal * Cuti Belajar # Sandaran

Perancangan Kurikulum, Pendidikan Kanak Kanak Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran (LD), Pendidikan Pemulihan

Nodin_isa@yahoo. com.my 3237

20

SENARAI STAF AKADEMIK PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA PENGARAH Prof. Madya Wan Mohd. Fauzy Wan Ismail TIMBALAN PENGARAH Prof. Madya Dr. Irfan Naufal Umar JAWATAN PROFESOR MADYA Prof. Madya Dr. Wan Mohd. Fauzy Wan Ismail Prof. Madya Dr. Merza Abbas Prof Madya Dr. Toh Seong Chong Prof. Madya Dr. Zarina Samsudin Prof. Madya Dr. Irfan Naufal Umar Prof. Madya Dr. Rozinah Jamaludin PENSYARAH Dr. Balakrishnan Muniandy Dr. Mona Masood Reka Bebtuk Pengajaran ICT dalam Pendidikan Teknologi Sistem Pengajaran Reka Bentuk & Penerbitan Multimedia ICT dalam Pendidikan, Pendidikan Berasaskan Multimedia Teknologi Pengajaran, Penasihatan Pembelajaran mbala@usm.my msmona@usm.my Reka bentuk Pengajaran Multimedia Antaramuka Manusia - Komputer Reka Bentuk Pengajaran, Penerbitan Multimedia Reka Bentuk dan Pembangunan Multimedia, Pembelajaran Berasaskan Web Teknologi Sistem Pengajaran Reka Bentuk dan Pembangunan Reka Bentuk dan Teknologi Pengajaran E- pembelajaran Pembangunan Berasaskan Web fauzy@usm.my merza@usm.my tohsc@usm.my BIDANG PENGKHUSUSAN E-MEL

ina@usm.my irfan@usm.my rozinah@usm.my

Dr. Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya Tn. Hj. Ahmad Moghni Salbani

wajwy@usm.my

amoghni@usm.my

21

PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT ADMINISTRATION AND ACADEMIC STAFF LIST

Dean PROFESSOR ABU HASSAN AHMAD Deputy Dean (Academic & Student Development) ASSOC. PROFESSOR AHMAD SOFIMAN OTHMAN Deputy Dean (Post Graduate Studies & Research) PROFESSOR DARAH IBRAHIM Programme Chairman Agrobiology ASSOC. PROFESSOR HASNAH MD. JAIS Aquatic and Environmental Biology MR. MOHAMED HIFNI MOHD BAHARUDDIN Biology and Management of Vectors and Parasites MR. AHMAD RAMLI SAAD Plant and Animal Biology ASSOC. PROFESSOR SHAHRUL ANUAR MOHD SAH Biotechnology ASSOC. PROFESSOR MOHAMMED RAZIP SAMIAN Microbiology DR. AMIR HAMZAH AHMAD GHAZALI Division of Industry & Community Network DR. K. SUDESH KUMAR Deputy Registrar HJ. MOHAMAD SHAHUL HAMID Assistant Registrar MR. MOHD YUSOF HJ. ABDULLAH

22

ACADEMIC STAFF
PROFESSOR Abd. Wahab A. Rahman Abu Hassan Ahmad Baharuddin Salleh Chan Lai Keng Darah Ibrahim Dato’ Zubir Din Ibrahim Che Omar Lee Chow Yang Mashhor Mansor Mohd. Nazalan Mohd. Najimudin Roshada Hashim Zulfigar Yasin ASSOCIATE PROFESSOR Ahmad Sofiman Othman Che Salmah Md. Rawi Chong Shu Chien @ Alexander Hasnah Md Jais Hideyuki Nagao K. Sudesh Kumar Kamaruzaman Mohamed Mohammed Razip Samian Ng Wing Keong Shahrul Anuar Mohd. Sah Shaida Fariza Sulaiman Siti Azizah Mohd. Nor Uyub Abdul Manaf Zairi Jaal SENIOR LECTURER Ahmad Ramli Mohd Yahya Ahmad Ramli Saad Aida Baharuddin Amir Hamzah Ahmad Ghazali Amirul Al-Ashraf Abdullah Asyraf Mansor Baharuddin Sulaiman Chuah Min Shing Foong Swee Yeok Khairun Yahya 4002/4054 3516 4052/2435 4008 4013 3525 3526 3522 3511 3509/8852750 23 armyahya@usm.my aramli@usm.my aidabaha@usm.my amirhg@usm.my amirul@usm.my asyrafm@usm.my baha@usm.my mpetiot50@gmail.com foong_sy@yahoo.com khairun@usm.my 4019/4054 4061 4053/4532 4009 3522 4367 4005 4007 4005 3524 4056 4004 4002 3053/3048 sofiman@usm.my csalmah@usm.my alex@usm.my mjhasnah@usm.my nagaoh@usm.my ksudesh@usm.my mkamar@usm.my razip@usm.my wkng@usm.my sanuar@usm.my shaida@usm.my sazizah@usm.my uyup@usm.my zairi@usm.my TELEPHONE EXTENSION 3505 3815/3181/3504 4001 3520 2926/4174 3534 * Secondment to Universiti Malaysia Kelantan 3523/4151 3518 4007/3080 2930/4016/2713 3500 E-MAIL arawab@usm.my aahassan@usm.my sallehb@usm.my ikchan@usm.my darah@usm.my zubir@usm.my oibrahim@usm.my chowyang@usm.my mashhor@usm.my nazalan@usm.my roshada@usm.my zulfigar@usm.my

Latiffah Zakaria Mansor Mat Isa Maziah Zakaria Mohamed Hifni Mohd. Baharuddin Nurul Salmi Abdul Latip Rahmad Zakaria Rashidah Abdul Rahim Siti Nurdijati Baharuddin Sreeramanan Subramaniam Tan Shau Hwai, Aileen Wan Maznah Wan Omar Yahya Mat Arip Zary Shariman Yahaya LECTURER Normi Mohd Yahaya Suriyati Mohamad INSTRUCTORS Hasni Abu Hassan Hassan Hj. Abdullah Hj. Hazli Hj. Abd Muid Mageswary A/P Muthusamy Nazri Abdullah Rosilawati Abdullah Siti Ruzainah Omar Zarina Mohd. Yassan Zulkaflee Ali

3506 3524 3523 3510 3510 3524 2450/4006 3521 3528 3508 3533 4013 4001

lfah@usm.my drmansori@usm.my maziah@usm.my mhifni@usm.my salmi@usm.my rahmadz@gmail.com rshidah@usm.my snurdi@usm.my sreeramanan@usm.my aileen@usm.my wmaznah@usm.my ymarip@usm.my zary.shariman@excite.com

3513 4006

normimy@usm.my suri@usm.my

2713 3515 3515 3517 3525 2713 3963 4010 2713

hasni@usm.my ahassan@usm.my hazli@usm.my vmmages@usm.my nazri@usm.my tie@usm.my sruzai@usm.my zarina@usm.my zulkafle@usm.my

24

SENARAI STAF PENTADBIRAN DAN AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK PENTADBIRAN E-mel/Telefon Dekan Prof. Madya Haslan Abu Hassan Timbalan Dekan (Akademik dan Pembangunan Pelajar) Prof. Madya Zainuriah Hassan Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah dan Penyelidikan) Prof. Madya Mohd. Nawawi Mohd. Nordin Pengerusi-Pengerusi Rancangan Fizik Tulen Dr. Ong Lye Hock Fizik Gunaan Prof. Madya Abdul Halim Abdul Aziz Ilmu Geofizik Dr. Md. Noordin Abu Bakar Fizik Kejuruteraan Prof. Madya Md. Roslan Hashim Fizik Perubatan Prof. Madya Mohamad Suhaimi Jaafar Penyelaras Tahun I Prof. Madya Lim Siew Choo Pemangku Pengarah CETREE Prof. Madya Haslan Abu Hassan Penyelaras Unit Penyelidikan Ilmu Falak Prof. Madya Nasirun Mohd. Saleh nasirun@usm.my onglh@usm.my abdul@usm.my mnoordin@usm.my roslan@usm.my msj@usm.my sclim@usm.my haslan@usm.my haslan@usm.my zai@usm.my

mnawawi@usm.my

25

AKADEMIK

Profesor ABD. AZIZ TAJUDDIN B.C.N., Dr. AHMAD SHUKRI MUSTAPA KAMAL, Dr. FUN HOONG KUN, Dr.

Bidang Pengkhususan Fizik Perubatan/ Fizik Sinaran Ilmu Biofizik Sinaran Ilmu Fizik Keadaan Pepejal/ Kristalografi Sinar-X Kajian Tenaga/ Fabrikasi Peranti Semikonduktor Bilik Bersih, Nano Fizik Teorities Ilmu Biofizik Perubatan Kajian Tenaga Fizik Keadaan Pepejal Bahan dan Peranti Elektronik Fizik Tenaga Tinggi

E-mel/Telefon draat@usm.my Samb:3090/3983 ashukri@usm.my Samb:3295/3669 hkfun@usm.my Samb:3652 kamarul@usm.my Samb:3663

KAMARULAZIZI IBRAHIM, Dr.

LEE BECK SIM, Dr. LIM KOON ONG PJK, Dr. MAT JOHAR ABDULLAH, Dr.

leebs@usm.my Samb:3668 kolim@usm.my Samb:2902/4111 matjohar@usm.my Samb:3679 rosyteh@usm.my Samb:3678

ROSY TEH CHOOI GIM, Dr.

26

Profesor Madya ABDUL HALIM ABDUL AZIZ, Dr. ABDUL RAZAK IBRAHIM, Dr. AZLAN ABDUL AZIZ, Dr. CHONG HON YEW, Dr. FAUZIAH SULAIMAN, Dr.

Bidang Pengkhususan Astronomi Kristalografi Sinar-X Nano Fizik dan Bahan Nano Ilmu Fizik Keadaan Pepejal Kajian Tenaga

E-mel/Telefon abdul@usm.my Samb:2476/2039 arazaki@usm.my Samb:3438 lan@usm.my Samb:3670 hychong@usm.my Samb:3665 fauziahsulaiman @usm.my Samb:3654 haslan@usm.my Samb:3200/3666 khirudd@usm.my Samb:2477 sclim@usm.my Samb:3438 roslan@usm.my Samb:3677 mnawawi@usm.my Samb:2473/3665 mjafri@usm.my Samb:3651 msj@usm.my Samb:3667

HASLAN ABU HASSAN, Dr.

Ilmu Fizik Keadaan Pepejal/ Serakan Cahaya Ilmu Geofizik/ Penderian Jauh Fizik Jirim Terkondensasi (Teorities) Optoelektronik dalam Semikonduktor nano Ilmu Geofizik

KHIRUDDIN ABDULLAH, Dr. LIM SIEW CHOO, Dr.

MD. ROSLAN HASHIM, Dr.

MOHD. NAWAWI . MOHD. NORDIN, Dr. MOHD. ZUBIR MAT JAFRI, Dr. MOHAMAD SUHAIMI JAAFAR, Dr.

Fizik Gunaan Sains Analitik/Ultrasonik/ Fizik Perubatan

27

Profesor Madya NASIRUN MOHD. SALEH, En.

Bidang Pengkhususan Ilmu Geofizik/ Meteorologi Ultrasonik/ Fizik Perubatan Ilmu Biofizik Sinaran Nuklear dan Atom Fizik Jirim Terkondensasi

E-mel/Telefon nasirun@usm.my Samb:2115/3676 3715/2480 palaniappan@usm.my Samb:4178 sivamany@usm.my Samb:3670 sakhan@usm.my Samb:4178 zai@usm.my Samb:3650/3673

PALANIAPPAN LAKSHMANAN, Dr. SIVAMANY KANDAIYA, Dr. SOHAIL AZIZ KHAN, Dr. ZAINURIAH HASSAN, Dr.

Pensyarah Kanan ADILAH SHARIFF, Dr. MD. NOORDIN ABU BAKAR, Dr. ONG LYE HOCK, Dr. WONG CHOW JENG, En. YOON TIEM LEONG, Dr. Kajian Tenaga Ilmu Geofizik/ Oseanografi Fizik Teorities Fizik Gunaan/ Kejuruteraan Fizik Tenaga Tinggi adilah@usm.my Samb:3049 mnoordin@usm.my Samb:3676 onglh@usm.my Samb:3698 wongcj@usm.my Samb:3679 tlyoon@usm.my Samb:3674

28

Pensyarah EID MAHMOUD EID ABDEL MUNEM, Dr. FONG SEW KHUAN, En. KHARUL ARIFIN MOHD NOH, En. KHALID MUTASHAR OMAR, Dr.

Bidang Pengkhususan Fizik Perubatan Dosimetri Sinaran Simulasi Monte Carlo Fizik Gunaan Ilmu Geofizik Teknologi Laser/ Struktur Nano Ilmu Geofizik/ Penderiaan Jauh Punaran Plasma Laser Semikonduktor Peranti Solar Terma Ilmu Fizik Keadaan Pepejal Nanosemikonduktor Matematik/ Sains Atmosfera Kajian Tenaga

E-mel/Telefon eid@usm.my Samb:2176 skfong@usm.my Samb:4111/2904 khaiarif@usm.my Samb:3674 khalhadithi@ usm.my Samb:3673 hslim@usm.my Samb:3663 aclow@usm.my Samb:2474 mhussien@usm.my Samb: 3654 mutharasu@usm.my Samb:3041 shashiong@usm.my Samb:3041 haslinda@usm.my Samb:2477/2038 nurhaya@usm.my Samb:2475 osama.twaiq@ usm.my Samb:3675

LIM HWEE SAN, Dr. LOW AH CHUAN, En. MAGDY HUSSIEN MOURAD MOHAMED, Dr. MUTHARASU DEVARAJAN, Dr. NG SHA SHIONG, Dr.

NORHASLINDA MOHAMED TAHRIN, Dr. NURHAYATI ABDULLAH, Dr.

OSAMA ABDEL AZIZZ RAHMAN TWAIQ, Dr.

Ilmu Geofizik Kejuruteraan Geoteknikal

29

Pensyarah ROSLI SAAD, En. SHAHROM MAHMUD, Dr.

Bidang Pengkhususan Ilmu Geofizik Partikel Bio Nano, Semikonduktor Peranti Seramik Fizik Keadaan Pepejal Nano Semikonduktor

E-mel/Telefon rosli@usm.my Samb:3675 shahromx@usm.my Samb:3643 yamfk@usm.my Samb:3667

YAM FONG KWONG, Dr.

Pensyarah Sambilan Profesor HANAFI ATAN, Dr. Fizik Atom/ Fizik Sinaran ahanafi@usm.my samb: 3265 (PPPJJ)

Profesor Madya AHMAD ZAKARIA, Dr. Perubatan Nuklear ahmadz@usm.my samb: 1201 (Kelantan) aknight@usm.my samb: 1709 (Bertam) mfadzil@usm.my samb: 2318 sabar@usm.my samb: 4568 (PPPJJ) wkamil@usm.my samb: 3168 (Kelantan)

AISHAH KNIGHT ABD SHATAR, Dr. MUSTAFFA FADZIL FARID WAJIDI, Dr. SABAR BAUK, Dr.

Perubatan Kesihatan Kemasyarakatan Awam Genetik, Genetik, Fisiologi Molekul Fizik Perubatan/ Fizik Sinaran Fizik Perubatan

WAN AHMAD KAMIL B. WAN ABDULLAH, Dr.

30

SENARAI STAF PENTADBIRAN DAN AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK

PENTADBIRAN DEKAN Prof. Madya Ahmad Izani Md. Ismail TIMBALAN DEKAN (Akademik dan Pembangunan Pelajar) Prof. Madya Abd. Rahni Mt. Piah TIMBALAN DEKAN (Pengajian Siswazah dan Penyelidikan) Prof. Madya Norhashidah Mohd. Ali PENGERUSI-PENGERUSI RANCANGAN SAINS (MATEMATIK) Dr. Hailiza Kamarul Haili SAINS GUNAAN (MATEMATIK DAN EKONOMI) Pn. Suraiya Kassim

E-MEL dean_mat@usm.my

ddsa_mat@usm.my

ddpg_mat@usm.my

hailiza@cs.usm.my

ksuraya@cs.usm.my

SAINS GUNAAN (STATISTIK GUNAAN/PENYELIDIKAN OPERASI) Prof. Madya Adam Baharum adam@cs.usm.my SAINS GUNAAN (PEMODELAN MATEMATIK/PEMODELAN KOMPUTER) Prof. Madya Ahmad Abd. Majid majid@cs.usm.my JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT Prof. Madya Michael Khoo Boon Chong PENYELARAS AKADEMIK Dr. Yahya Abu Hasan PENOLONG PENDAFTAR KANAN En. Abd. Manaf Muhamad Yunus PENOLONG PENDAFTAR Cik Nor Farah Shaik Omar

mkbc@usm.my

ahyahya@cs.usm.my

abdmanaf@notes.usm.my

nor_farah@notes.usm.my

31

STAF AKADEMIK PROFESOR SAMBUNGAN TELEFON 3966 E-MEL

Dato’ Rosihan M. Ali, Dr

rosihan@cs.usm.my

PROFESOR MADYA Adam Baharum, Encik Abd. Rahni Mt. Piah, Dr Ahmad Abd. Majid, Dr Ahmad Izani Md. Ismail, Dr Jamaludin Md. Ali, Dr Low Heng Chin, Dr Michael Khoo, Dr Norhashidah Hj. Mohd. Ali, Dr Sriwulan Adji, Dr Zarita Zainuddin, Dr PENSYARAH KANAN Adli Mustafa, Dr Andrew Rajah A/L Balasingam Gnanaraj, Dr Ang Miin Huey, Dr Azhana Ahmad, Dr Che Rohani Yaacob, Puan D.S. Sankar, Dr 3968 4780 4772 4771 2065 4777 adli@cs.usm.my andy@cs.usm.my mathamh@cs.usm.my azhana@usm.my rohani@cs.usm.my sankar_ds@usm.my 3942 3945 3965 3657 3656 3641 3941 3960 3967 3940 adam@cs.usm.my arahni@cs.usm.my majid@cs.usm.my izani@cs.usm.my jamaluma@cs.usm.my hclow@cs.usm.my mkbc@usm.my shidah@cs.usm.my wulan@cs.usm.my zarita@cs.usm.my

32

Hailiza Kamarul Haili, Dr Hajar Sulaiman, Dr Husna Hasan, Dr Kong Voon Pang, Dr PENSYARAH KANAN

3648 4779 3969 3943 SAMBUNGAN TELEFON 2070 2071 4767 4774 3958 4763 2355 4778 2428 4773 4770 4783 2069 4775

hailiza@cs.usm.my hajar@cs.usm.my husna@cs.usm.my kongvp@cs.usm.my E-MEL

Lee See Keong, Dr Mohd. Tahir Ismail, Dr Noor Atinah Ahmad, Dr Norhashidah Awang, Dr Norlida Mohd. Noor, Puan Ong Hong Choon, Dr Roslan Hasni @ Abdullah, Dr Rosmanjawati Abdul Rahman, Dr Saratha A/P Sathasivam, Dr Suraiya Kassim, Puan Teh Su Yean, Dr Yahya Abu Hasan, Dr Zainudin Arsad, Dr Zalila Ali, Puan

sklee@cs.usm.my mtahir@cs.usm.my atinah@cs.usm.my shidah@usm.my norlida@cs.usm.my hcong@cs.usm.my hroslan@cs.usm.my rosmanjawati@usm.my saratha@cs.usm.my ksuraya@cs.usm.my syteh@usm.my ahyahya@cs.usm.my zainudin@cs.usm.my zalila@cs.usm.my

PENSYARAH Ena Jamal, Puan Noor Hayati Marzuki, Puan 3658 2356 ena@cs.usm.my hayati@cs.usm.my

33

SENARAI STAF AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA PENTADBIRAN JAWATAN DEKAN Prof. Madya Wan Ahmad Kamil Mahmood TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & PEMBANGUNAN PELAJAR) Dr. Afidah Abdul Rahim TIMBALAN DEKAN (PENGAJIAN SISWAZAH & PENYELIDIKAN) Prof. Bahruddin Saad E-MEL wakcm@usm.my dean_chem@usm.my Afidah@usm.my Tdpp_ppskimia@notes.usm.my bahrud@usm.my tdpsp_ppskimia@notes.usm.my

PENGERUSI-PENGERUSI Pengajian Program Sains Tulen Prof. Yeap Guan Yeow Pengajian Program Sains Gunaan Prof. Madya Norita Mohamed Pembelajaran dan Pengajaran Peringkat 100 Prof. Madya Wan Saime Wan Ngah Makmal MUPA, Peralatan Penyelidikan dan Teknologi Maklumat Prof. Madya Md. Sani Ibrahim Keselamatan, Hubungan/ Latihan Industri dan Alumni Prof . Boey Peng Lim Penolong Pendaftar Kanan Hjh. Zali Zaiton Hj. Hussin Penolong Pendaftar Cik Nursyaraffin bt. Syed Mohd Shukor gyyeap@usm.my Mnorita@usm.my wsaime@usm.my sani@usm.my

Plboey@usm.my

zzh@notes.usm.my nursyaraffin@notes.usm.my

34

STAF AKADEMIK PROFESOR BOEY PENG LIM B.Sc. (Malaya) Ph.D. (USM BAHRUDDIN SAAD B.Sc. (Indiana) M.Sc. (N. Texas) Ph.D. (Wales) ISMAIL AB.RAHMAN B.Sc. (USM) Ph.D. Leeds), AMIC JAMIL ISMAIL B.Sc. (UKM) Ph.D. (Lond). DIC. LIM POH ENG B.Sc. (Malaya) M.Sc. (Leeds) Ph.d. (Chicago) FMIC,CChem, MRSC MOHD. ASRI MOHD NAWI B.Sc. (Indiana) M.Sc, Ph. D (Miami) DATO’ MUHAMMAD IDIRIS SALEH B.Sc Drs. (Gadjah Mada) Ph.D (Kent), FMIC,SMIC,FMSA,D.S.D.K (ketika ini sebagai Timbalan Naib Canselor- Penyelidikan & Inovasi) TEOH SIANG GUAN B.Sc. (USM), Dip. Ed. (Malaya) M.Sc, Ph.D. (USM) Amic,CChem,MRSC. Bidang Pengkhususan Kimia Indusri E-MEL plboey@usm.my

Kimia Analisis

bahrud@usm.my

Kimia Industri

Arismail@usm.my

Kimia Industri

jamis@usm.my

Kimia Fizik

pelim@usm.my

Kimia Analisis

masri@usm.my

Kimia Analisis

midiris@usm.my

Kimia Takorganik

sgteoh@usm.my

35

YEAP GUAN YEOW B.Sc. (USM) Ph.D. (USM) ADV. DIP.(TIT, JAPAN) DATO’ ZAINAL ABIDIN AHMAD B.Sc., Drs. (I.T. Bandung) Ph.D. (Kent) (Ketika ini Dipinjamkan ke Kementerian Pelajaran Sebagai Pengarah Matrikulasi) PROFESOR MADYA AHMAD MD. NOOR B.Sc., Drs. (Gadjah Mada) M.Sc. (Lancaster) Ph.D. (USM), AMIC. FAROOK ADAM B.Sc., M.Sc. (USM) D.Phil.(Sussex) MAS ROSEMAL HAKIM MAS HARIS B.Sc., M.Sc. (Louisiana) Ph.D.(Virginia Tech) AMIC MD. SANI IBRAHIM B.Sc. (Illinois) M.Sc. (Kansas State) Ph.D. (Manchester) MOHAMAD ABU BAKAR B.Sc. (Loughborough) M.Sc.,D. Phil (Sussex) MOHD.JAIN NOORDIN MOHD KASSIM B.Sc., Drs. (I.T. Bandung) Ph.D (Glasgrow) M. Inst. P. (UK),RFMS (UK) MOHAMAD NASIR MOHAMAD IBRAHIM B.Sc., M.Sc. Ph.d (Missouri-Rolla)

Kimia Takorganik

gyyeap@usm.my

Kimia Fizik

zainal@usm.my

Kimia Fizik

mnahmad@usm.my

Kimia Takorganik

farook@usm.my

Kimia Takorganik

Mas1@usm.my

Kimia Organik

sani@usm.my

Kimia Industri

bmohamad@usm.my

Kimia Industri

mjain@usm.my

Kimia Industri

mnm@usm.my

36

NORITA MOHAMED B.Sc. (N.Illinois) Ph.D. (Kansas State) SENG CHYEE ENG B.Sc., Ph.D (USM) SULAIMAN AB GHANI B.Sc. Dip. Ed. (UKM) PDAC (Wales), M.Sc. WAN SAIME WAN NGAH B.Sc. (UKM) Ph.D. (Loughborough), MRSC, AMIC WONG KENG CHONG B.Sc., Ph.D. (Lond) PENSYARAH ABDUSSALAM SALHIN MOHAMED ALI (Pensyarah Kontrak) M.Sc. (USM) Ph.D. (USM) AFIDAH ABDUL RAHI M B.App.Sc.(Qld) M.Sc. (USM) Ph.D. (Nancy & USM) AMAT NGILMI AHMAD SUJARI B.Sc. (UKM) Ph.D. (Reading), AMIC CHE SU ENDUD B.Sc. (UKM) M.Sc. (Leed) COSWALD STEPHEN SIPAUT @ MOHD NASRI Dip, (ITM) B.Sc., (Liverpool) M.Sc., Ph.D. (Manchester) HASNAH OSMAN B.Sc., M.Sc.(USM) Ph.D (Otago)

Kimia Analisis

mnorita@usm.my

Kimia Fizik Kimia Analisis

ceseng@usm.my sag@usm.my

Kimia Analisis

Wsaime@usm.my

Kimia Organik

kewong@usm.my

Kimia Organik

abdussalam@usm.m y

Kimia Fizik

Afidah@usm.my

Kimia Analisis

angilmi@usm.my

Kimia Industri

chesu@usm.my

KImia Fizik

c_sipaut@usm.my

Kimia Organik

ohasnah@usm.my

37

MELATI KHAIRUDDEAN B.Sc.,M.Sc. (USM) (Cuti Belajar) MD.SARIFF JAB B.Sc. (UKM) Ph.D. (Strathclyde) ROHANA ADNAN B.Sc. (New York) Ph.D (Southampton) ROSENANI S.M.ANWARUL HAQUE B.Sc., M.Sc.(California) Ph.D(Western Australia) SHAFIDA ABDUL HAMID B.Sc. (Manchester) Ph.D. (Cantab)

Kimia Organik

meldean@usm.my

Kimia Analisis

Mdsariff@usm.my

Kimia Fizik

r_adnan@usm.my

Kimia Takorganik

rosenani@usm.my

Kimia Organik

shafida@usm.my

GURU CHE SOFIAH SAIDIN B.S.c (UKM) KIRUPANITHI A/P POORANAVELU B.Sc. (Malaya) MONAHARAN VEERAN B.Sc. (USM) NORDIN MOHAMED B.Sc. (Malaya) RABIAH BEE ABDUL CARRIM B.Sc (Malaya) SITI MARIAM SUJA B.Sc (UKM) ZAINAB HASHIM B.Sc (UKM) csofiah@usm.my kirupa@usm.my

vmano@usm.my nordin@usm.my rabiah@usm.my smariam@usm.my hzainab@usm.my

38

2.0 SISTEM AKADEMIK DAN MAKLUMAT AM 2.1 Maklumat Pendaftaran Kursus Pelajar diingatkan bahawa pendaftaran kursus merupakan pendaftaran yang rasmi dan muktamad. Oleh itu, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian untuk mengelakkan kesilapan yang boleh menimbulkan kesulitan: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Kod kursus Bilangan nilai unit kursus Kod jenis kursus Jadual waktu pengajaran Prasyarat kursus Syarat Pusat Pengajian Bilangan unit minimum dan maksimum yang boleh didaftarkan

Penasihatan Akademik (i) (ii) Pelajar perlu membuat perancangan untuk keseluruhan tempoh pengajian bagi memudahkan pengagihan kursus-kursus dalam sesuatu semester. Sebelum mendaftar kursus, pelajar hendaklah berjumpa dan berbincang dengan Penasihat Akademik masing-masing bagi menentukan kursus-kursus yang harus didaftarkan untuk sesuatu semester.

Maklumat berikut boleh didapati dari Portal Kampus Sejahtera (Healthy Campus) (www.healthycampus.usm.my) sebelum kegiatan pendaftaran. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Maklumat penasihat akademik Maklumat akademik seperti taraf akademik, PNG, PNGK dan tahun pengajian Penyata Cantuman Gred (CANGRED) Senarai kursus yang ditawarkan di semua Pusat Pengajian/Pusat Jadual waktu pengajaran dan pembelajaran bagi semua Pusat Pengajian/Pusat

E-Daftar E-Daftar membolehkan pelajar Ijazah Pertama dan Diploma mendaftar kursus melalui laman web yang boleh dicapai dari Portal Kampus Sejahtera (Healthy Campus) USM. Hanya pelajar bertaraf akademik aktif dan mereka yang tidak mempunyai kes tertunggak dengan pihak universiti dibenarkan mendaftar kursus melalui E-Daftar. Tempoh pendaftaran di bawah E-Daftar bagi Semester I biasanya bermula pada minggu kedua bulan Jun sehingga sehari selepas permulaan Semester I sementara tempoh bagi Semester II biasanya bermula dua hari sebelum keputusan peperiksaan 'provisional' Semester I diumumkan sehingga sehari sebelum Semester II bermula. Tempoh sebenar pendaftaran di bawah E-Daftar akan diumumkan oleh pejabat Unit Pemprosesan Data & Rekod (UPDR) biasanya semasa minggu ulang kaji setiap semester dan akan dipaparkan di papan kenyataan Pusat Pengajian/Pusat/Desasiswa dan di laman web USM. 39

Di bawah E-Daftar, pelajar boleh mendaftar semua kursus kecuali kursus ko-kurikulum. Pra-pendaftaran kursus ko-kurikulum biasanya dijalankan pada bahagian kedua semester sebelumnya oleh pejabat Rancangan Ko-Kurikulum (Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarbangsa). Kursus ko-kurikulum akan dimasukkan ke dalam akaun pendaftaran pelajar sebelum kegiatan E-Daftar bermula, hanya jika permohonan pra-pendaftaran berkenaan berjaya. Aktiviti pendaftaran kursus dikendalikan oleh pejabat Unit Pemprosesan Data & Rekod (UPDR), Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar (04-6532925/ 04-6533169/04-6534195). Aktiviti Pendaftaran Kursus Dalam Talian Sistem Pendaftaran Kursus Dalam Talian (PKDT) ditujukan kepada pelajar bertaraf Percubaan (P1/P2) dan pelajar yang tidak dapat mendaftar di bawah sistem E-Daftar. PKDT biasanya dijalankan pada hari pertama semester berkenaan. Masa pendaftaran ditetapkan oleh Pusat Pengajian. Pelajar hendaklah merujuk tarikh-tarikh kegiatan pendaftaran di papan kenyataan Pusat Pengajian/Pusat masing-masing. Sebelum PKDT, pelajar hendaklah mengutip risalah-risalah berikut dari Portal Kampus Sejahtera/Pusat Pengajian/Pusat masing-masing: (i) (ii) (iii) Borang Pendaftaran Kursus Penyata Cantuman Gred (CANGRED) Pelajar hendaklah memperoleh tandatangan Penasihat Akademik bagi setiap kursus yang ingin didaftarkan.

Jadual Waktu Pengajaran dan Senarai Kursus Jadual waktu pengajaran dan senarai kursus yang ditawarkan pada sesuatu semester akan dipaparkan di papan kenyataan Pusat Pengajian. Pelajar hendaklah merujuk senarai ini untuk memilih dan mendapatkan maklumat kursus. Pelajar tidak dibenarkan mendaftar kursus yang bertembung jadual waktu pengajarannya. Pendaftaran Kursus Bahasa dan Ko-Kurikulum (i) Semua urusan pendaftaran, pengguguran atau penambahan kursus-kursus Bahasa dan ko-kurikulum masing-masing diurus oleh Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan dan pejabat Rancangan Ko-Kurikulum (Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa). Pra-pendaftaran kursus ko-kurikulum biasanya dikendalikan pada bahagian kedua semester sebelumnya oleh pejabat Rancangan Ko-Kurikulum (Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa).

(ii)

40

(iii)

Selepas proses pemilihan (bagi kursus ko-kurikulum), kod kursus bagi pelajar yang berjaya dipilih, didaftarkan dalam sistem komputer sebelum kegiatan EDaftar dan Pendaftaran Dalam Talian bermula. Pengguguran kursus-kursus berkenaan (kursus Bahasa dan ko-kurikulum), jikalau perlu, hendaklah dibuat dalam tempoh minggu pertama. Denda RM50.00 mungkin akan dikenakan jika pengguguran dilakukan selepas minggu pertama.

(iv)

Klasifikasi Jenis Kursus Pelajar dibenarkan mendaftar sesuatu kursus sekiranya memenuhi prasyarat bagi kursus tersebut (jikalau ada). Kursus yang didaftar untuk memenuhi keperluan Rancangan Pengajian dikelaskan kepada kod jenis kursus berikut: T - Kursus Teras (Major) E - Kursus Elektif M - Kursus Minor U - Kursus Universiti --------------------------------------------------------------------------------------------------Y - Kursus Audit yang diambil semata-mata Prestasi/gred dalam kursus untuk menambah pengetahuan berkenaan tidak diambil kira dalam pengiraan mata Z - Kursus khas yang mesti mencapai keseluruhan serta jumlah sekurang-kurangnya gred 'C' (Lulus), unit bagi keperluan sebelum dibenarkan mengambil kursus pengijazahan peringkat lebih tinggi (sebagai prasyarat) Unit Minimum dan Maksimum Yang Boleh Didaftarkan Setiap Semester (a) Pendaftaran Kursus Pelajar Bertaraf "Aktif" Jumlah unit yang dibenarkan untuk setiap pelajar mendaftar adalah seperti yang berikut: Minimum 9 (i) Maksimum 20

Had maksimum ini termasuk unit ko-kurikulum dan kursus-kursus yang diulang. Pelajar dibenarkan mendaftar melebihi had maksimum ini untuk Latihan Amali/Mengajar/Industri yang dijalani semasa Cuti Panjang. Had minimum dan maksimum ini adalah muktamad. Dekan tidak boleh melonggarkan ketetapan ini. Walau bagaimanapun Dekan boleh membenarkan pelajar mendaftar jumlah unit yang kurang daripada had minimum hanya bagi pelajar yang telah melebihi tempoh minimum bermastautin. 41

(ii)

(b)

Pendaftaran Kursus Pelajar Bertaraf "Percubaan" Pendaftaran kursus pada sesuatu semester oleh pelajar yang berada pada taraf "Percubaan" dihadkan seperti yang berikut: Taraf Akademik Percubaan I (P1) Percubaan II (P2) Unit Maksimum 12 10

Slip Pengesahan Kursus Slip Pengesahan Kursus yang dikeluarkan selepas pendaftaran kursus hendaklah disemak dengan teliti untuk memastikan tiada kesilapan. Sebarang kesilapan pendaftaran kursus mesti dibetulkan dengan serta merta semasa tempoh E-Daftar/di Pusat Pengajian dalam tempoh aktiviti pendaftaran kursus. Penambahan Kursus/Pendaftaran Lewat Penambahan kursus/pendaftaran lewat tanpa sebarang alasan yang munasabah tidak dibenarkan selepas selesai kegiatan pendaftaran kursus. Walau bagaimanapun, pertimbangan boleh diberikan seperti yang berikut: (i) Penambahan kursus/pendaftaran lewat atas alasan-alasan yang kukuh boleh diluluskan oleh Dekan dalam minggu pertama dan kedua sahaja, dan pelajar boleh didenda RM50.00. Penambahan kursus dalam minggu ketiga dengan alasan-alasan yang kukuh mesti diperakukan oleh Dekan/Timbalan Dekan Pusat Pengajian sebelum dimajukan kepada Unit Pemprosesan Data & Rekod untuk kelulusan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa) dan pelajar boleh didenda RM50.00. Permohonan untuk menambahkan kursus selepas minggu ketiga, tidak akan dipertimbangkan.

(ii)

(iii)

Pengguguran Kursus Pengguguran kursus dibenarkan tertakluk pada syarat tidak melewati minggu ke-6 dan pelajar mesti memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti seperti yang berikut: (i) Borang Gugur Kursus mesti diisi oleh pelajar dan ditandatangani oleh Pensyarah dan Dekan/Timbalan Dekan berkenaan dan disampaikan kepada Unit Peperiksaan. Pelajar yang ingin menggugurkan kursus Bahasa mesti mendapat tandatangan dan cop Dekan Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan di samping tandatangan dan cop Dekan Pusat Pengajian masing-masing.

(ii)

42

(iii)

Pelajar yang ingin menggugurkan kursus ko-kurikulum mesti mendapat kelulusan Timbalan Naib Canselor (Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa) di samping tandatangan dan cop Dekan Pusat Pengajian masing-masing. Kemudahan untuk menggugurkan kursus tidak boleh disalahgunakan. Pensyarah mempunyai hak untuk tidak memperakukan pelajar menggugurkan kursus sekiranya pelajar tidak serius terhadap kursus yang diambil seperti gagal menghadiri kuliah, tutorial dan amali dan tidak melaksanakan kerja kursus. Pelajar yang sedemikian akan dihalang menduduki peperiksaan dan diberi gred 'X' dan tidak dibenarkan mengulangi kursus semasa Kursus Semasa Cuti Panjang (KSCP).

(iv)

Pengemaskinian Rekod Akademik Maklumat rekod akademik terkini dicetak dalam dokumen "CANGRED". Pelajar dinasihati supaya menyemak maklumat tersebut dan sekiranya perlu dikemaskinikan, pelajar hendaklah berbuat demikian melalui borang-borang tertentu yang dapat diperoleh di Pusat Pengajian/Pusat atau di Unit Pemprosesan Data & Rekod (Aras 1, Bangunan Canselori). Pelajar bertanggungjawab sendiri untuk mengemaskinikan alamat sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam alamat penggal, alamat kecemasan dan alamat tetap.

2.2 Takrifan Unit/Kredit (a) Unit Tiap-tiap kursus diberi nilai yang dikenali sebagai UNIT. Unit yang diberikan berdasarkan skop kurikulum dan beban kerja pelajar dalam kursus yang berkenaan. Pada umumnya, unit ditakrifkan seperti yang berikut: Jenis Kursus Kursus Teori Takrifan Satu unit adalah bersamaan dengan satu jam kontak bagi tempoh satu minggu selama 13 14 minggu dalam satu semester. Satu unit adalah bersamaan dengan 1.5 jam kontak bagi tempoh satu minggu selama 13 14 minggu dalam satu semester. Satu unit adalah bersamaan dengan 1.5 jam kontak bagi tempoh satu minggu selama 13 14 minggu dalam satu semester. Satu unit adalah bersamaan dengan dua minggu latihan.

Kursus Amali/Makmal

Kursus Kemahiran Bahasa

Kursus Latihan Industri/ Latihan Mengajar

43

(b)

Bentuk Kontak Kontak bersemuka antara sekumpulan pelajar dengan staf akademik lazimnya berbentuk kuliah, tutorial, seminar, makmal dan kajian lapangan.

(c)

Unit Kredit Terkumpul Unit yang telah didaftarkan dan lulus dikenali sebagai kredit. Untuk berijazah, pelajar mesti mengumpulkan jumlah kredit yang ditetapkan.

2.3 Sistem Peperiksaan Peperiksaan diadakan pada akhir setiap semester. Pelajar mesti menduduki peperiksaan bagi kursus-kursus yang didaftarkan semasa pendaftaran kursus. Setiap pelajar mestilah terlebih dahulu menjelaskan semua yuran dan juga memenuhi syarat keperluan kuliah/tutorial/amali dan keperluan-keperluan lain bagi setiap kursus sebelum layak menduduki peperiksaan bagi kursus-kursus yang didaftarkan. Penilaian kursus ditentukan berdasarkan prinsip penilaian secara berterusan daripada komponen kerja kursus dan peperiksaan akhir. Penilaian kerja kursus boleh mengandungi aspek-aspek seperti penglibatan dalam tutorial, ujian, esei, projek dan tugasan. Tempoh Peperiksaan Kursus Yang Bernilai 2 unit 2 unit 3 unit atau lebih 3 unit atau lebih Penghalangan Peperiksaan Pelajar boleh dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir jika tidak memenuhi keperluan kursus seperti tidak menghadiri kuliah dan tutorial, dan tidak menyempurnakan keperluan komponen kerja kursus. Pelajar juga dihalang mengambil peperiksaan akhir jika tidak menjelaskan yuran pengajian. Kursus yang dihalang akan diberi gred 'X'. Tempoh Peperiksaan 1 jam untuk kerja kursus melebihi 40% 2 jam untuk kerja kursus 40% dan ke bawah 2 jam untuk kerja kursus melebihi 40% 3 jam untuk kerja kursus 40% dan ke bawah

44

Sistem Purata Nilai Gred Prestasi pelajar dalam sesuatu kursus dinilai mengikut skala berikut:
Gred Abjad Nilai Gred A 4.00 A3.67 B+ 3.33 B 3.00 B2.67 C+ 2.33 C 2.00 C1.67 D+ 1.33 D 1.00 D0.67 F 0

Pelajar yang mendapat gred 'C-' dan ke bawah bagi sesuatu kursus boleh menambah baik nilai grednya dengan mengulangi kursus itu semasa KSCP (Lihat di bawah) atau pada semester biasa. Pelajar yang mendapat gred 'C' dan ke atas bagi sesuatu kursus tidak dibenarkan mengulangi kursus berkenaan. Pencapaian dalam sesuatu semester dikira berdasarkan Purata Nilai Gred (PNG) yang diperoleh daripada semua kursus yang didaftarkan pada semester tersebut. PNG ialah ukuran untuk menentukan pencapaian Taraf Akademik pelajar bagi sesuatu semester. PNGK adalah Purata Nilai Gred Kumulatif yang dikumpulkan oleh pelajar dari satu semester ke satu semester pengajiannya. Rumus untuk mengira PNG dan PNGK adalah:

∑ Ui Mi
Purata Nilai Gred = i=1 n

n

∑ Ui

i=1 dengan n = Bilangan kursus yang diambil Ui = Unit kursus bagi kursus i Mi = Mata penilaian gred bagi kursus i

45

Contoh pengiraan PNG dan PNGK:
Kursus Semester II: ABC XX1 ABC XX2 BCD XX3 CDE XX4 EFG XX5 EFG XX6 Unit 4 4 3 4 3 2 20 Nilai Gred (NG) 3.00 2.33 1.67 2.00 1.33 2.67 Gred (G) B C+ CC D+ BJumlah NG 12.00 9.32 5.01 8.00 3.99 5.34 43.66

PNG =

43.66 20 = 2.18
Unit 3 4 4 4 3 18 Nilai Gred (NG) 1.00 2.33 2.00 2.67 3.33 Gred (G) D C+ C BB+ Jumlah NG 3.00 9.32 8.00 10.68 9.99 40.99

Kursus Semester II: ABC XX7 ABB XX8 BBC XX9 BCB X10 XYZ XX1

PNG =

40.99 18 = 2.28

Jumlah NG Terkumpul 43.66 + 40.99 84.65 PNGK = Jumlah Bil. Unit Terkumpul = = 38 = 2.23 20 + 18 Dalam contoh di atas, PNGK dikira sebagai jumlah nilai gred terkumpul bagi semua kursus yang diambil, dibahagi dengan jumlah bilangan unit yang didaftarkan.

46

Kursus Semasa Cuti Panjang (KSCP) Kursus Semasa Cuti Panjang hanya ditawarkan kepada pelajar yang mendapat gred 'C-', 'D+', 'D', 'D-', 'F' dan 'DK' sahaja dalam sesuatu kursus. Pelajar yang mendapat gred 'X' dan 'F*' tidak dibenarkan mengambil peperiksaan KSCP. Tujuan KSCP adalah: (i) (ii) (iii) (iv) Memberi peluang kepada pelajar yang menghadapi kesempitan masa untuk pengijazahan. Membantu pelajar yang memerlukan beberapa unit untuk pengijazahan. Membantu pelajar yang berada dalam taraf percubaan untuk menebus taraf akademiknya. Membantu pelajar yang perlu mengulangi kursus prasyarat yang tidak ditawarkan pada semester berikutnya.

Walau bagaimanapun, peluang diberikan hanya kepada pelajar yang mengulangi kursus yang pernah diambil sahaja dan mereka yang mendapat gred seperti yang dinyatakan di atas sahaja, sekiranya ditawarkan. Lazimnya, kuliah formal tidak akan dilaksanakan. Sebaliknya pengajaran adalah secara tutorial. Kursus Semasa Cuti Panjang mengambil masa selama 3 minggu, iaitu 2 minggu tutorial dan 1 minggu peperiksaan semasa cuti panjang. Tarikh Kursus Semasa Cuti Panjang boleh didapati di dalam Kalendar Akademik. Pelaksanaan KSCP (a) (b) Pelajar dibenarkan mendaftar maksimum 3 kursus dan tidak melebihi 10 unit. Markah/gred kerja kursus yang diambil kira adalah markah/gred kerja kursus yang tertinggi dalam kursus berkenaan yang telah diperolehi pada semester biasa. Penentuan gred akhir adalah: Gred Akhir = Markah atau gred kerja kursus tertinggi + Markah atau gred peperiksaan KSCP (c) Pengiraan PNG bagi KSCP menggunakan gred TERKINI (yang diperolehi semasa KSCP) dan melibatkan kursus-kursus semester kedua serta kursus-kursus yang diulang semasa KSCP. Jika PNG semasa KSCP mengikut pengiraan di atas adalah 2.00 atau ke atas maka taraf akademik pelajar adalah aktif walaupun taraf akademik pelajar pada semester kedua adalah percubaan. Walau bagaimanapun jika PNG bagi KSCP (mengikut pengiraan di atas) adalah 1.99 atau ke bawah, taraf akademik pelajar adalah berdasarkan taraf pada semester kedua. Pelajar yang berijazah (memenuhi syarat pengijazahan) pada akhir Semester II tidak dibenarkan mengambil KSCP. 47

(d)

Taraf Akademik Taraf Aktif: Seseorang pelajar yang berjaya mendapat PNG 2.00 dan ke atas dalam peperiksaan sesuatu semester akan diberi taraf AKTIF dan dibenarkan meneruskan pengajian dalam semester yang berikutnya. Taraf Percubaan: Taraf percubaan dikenakan kepada pelajar-pelajar yang memperoleh PNG 1.99 dan ke bawah. Seseorang pelajar yang berada dalam taraf percubaan tiga semester berturut-turut (P1, P2, FO) tidak akan dibenarkan meneruskan pengajiannya di Universiti ini. Walau bagaimanapun, jika nilai PNGK ialah 2.00 dan ke atas, pelajar dibenarkan meneruskan pengajian dan taraf dikekalkan sebagai P2. Dengan tiada prasangka kepada syarat di atas serta syarat-syarat peperiksaan yang sedia ada, Majlis Peperiksaan Universiti mempunyai kuasa mutlak untuk memberhentikan pengajian seseorang pelajar jika prestasi dan kemajuannya dianggap tidak memuaskan berpandu pada bilangan minimum unit kredit terkumpul sejajar dengan bilangan semester yang dihabiskan oleh seseorang pelajar seperti yang diberikan dalam jadual di bawah. Jumlah Unit Kredit Minimum Terkumpul Tulen Akhir semester ke-2 Akhir semester ke-4 Akhir semester ke-6 Akhir semester ke-8 15 35 55 75 Gunaan 15 35 55 75 Ikhtisas 16 38 60 80

Bilangan Semester

Majlis Peperiksaan Universiti juga boleh menamatkan pengajian seseorang pelajar atas sebab-sebab tertentu (tidak mendaftar kursus, tidak mengambil slip peperiksaan, tidak hadir peperiksaan tanpa alasan), termasuk alasan perubatan, yang menyebabkan pelajar tersebut tidak lagi sesuai untuk meneruskan pengajiannya di Universiti ini. Keputusan Peperiksaan Keputusan provisional (lulus/gagal) melalui talian Teleakademik: (600-83-7899) lazimnya diumumkan selepas Majlis Pemeriksa Pusat Pengajian bersidang dan dijangka dalam jangka masa satu bulan selepas peperiksaan. Keputusan penuh (gred) melalui talian Teleakademik: (600-83-7899) diumumkan selepas Majlis Peperiksaan Universiti bersidang dan dijangka 2 minggu selepas keputusan provisional. Keputusan rasmi (Semgred) diedarkan kepada pelajar pada minggu ke-2 semester berikutnya.

48

2.4 Pengecualian Unit/Pemindahan Kredit Takrifan Pengecualian Unit Pengecualian unit ditakrifkan sebagai sejumlah unit yang diberikan kepada pelajar yang mengikuti kursus di USM yang dikecualikan dariapada keperluan pengijazahan. Pelajar hanya perlu mengumpul sejumlah baki unit tertentu bagi tujuan pengijazahan, kelulusan atau gred kursus yang dikumpulkan atau diperolehi di USM sahaja yang diambil kira dalam pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) bagi tujuan pengijazahan. Peraturan dan Pelaksanaan Pengecualian Unit (a) Pelajar Lepasan Diploma dari IPT Awam dan IPT Swasta yang diiktiraf. (i) (ii) Pengecualian unit hanya boleh diberikan kepada kursus-kursus yang diperolehi di peringkat diploma sahaja. Kursus-kursus yang dipohon untuk pengecualian unit boleh digabungkan (meliputi dua atau lebih) bagi mendapatkan pengecualian unit untuk satu kursus di peringkat ijazah. Walau bagaimanapun sekiranya Pusat Pengajian ingin memperakukan satu kursus sahaja di peringkat diploma bagi mendapatkan pengecualian unit satu kursus di peringkat ijazah, kursus di peringkat diploma berkenaan mestilah yang setara dengan kursus Univeriti dan mempunyai unit yang sama atau lebih. Kursus-kursus yang telah diikuti semasa bekerja (dalam perkhidmatan) oleh pelajar lepasan diploma tidak boleh dipertimbangkan untuk pengecualian unit. Pencapaian minimum dalam peperiksaan bagi kursus-kursus di peringkat diploma yang boleh dipertimbangkan pengecualian unit adalah sekurangkurangnya gred C atau 2.0 atau setara. Jumlah pengecualian semester tidak melebihi dua semester. Bagi memperolehi pengecualian unit Latihan Industri, pelajar mestilah mempunyai pengalaman bekerja berterusan selama sekurang-kurangnya dua tahun dalam bidang yang berkenaan. Sekiranya pelajar telah menjalani Latihan Industri semasa mengikuti program pengajian di peringkat diploma, pelajar perlu mempunyai pengalaman bekerja selama satu tahun. Di samping itu, pelajar juga dikehendaki mengemukakan laporan tentang tahap kerja dan jenis kerja yang dilakukan. Pengecualian unit Latihan Industri tidak diambil kira dalam mempertimbangkan pengecualian semester kerana Latihan Industri untuk USM diadakan semasa cuti panjang.

(iii)

(iv)

(v) (vi)

(vii) Pengecualian unit bagi kursus-kursus Universiti dan Opsyen hanya boleh diberi kepada kursus-kursus seperti Bahasa Malaysia (LKM400), Bahasa Inggeris, Tamadun Islam dan Tamadun-Tamadun Asia serta Ko-Kurikulum. 49

(b)

Pelajar Lepasan Diploma IPTS Program Kawal Selia/Luaran USM. (i) Pelajar Lepasan Diploma IPTS Program Kawal Selia/Luaran USM diberi pengecualian unit mengikut ketetapan yang telah dibuat oleh sesuatu program pengajian. Lazimnya pengecualian unit bagi pelajar dalam kategori ini adalah secara blok mengikut perjanjian antara USM (melalui Pusat Pengajian yang menawarkan program dengan IPTS berkenaan).

(c)

Pelajar dari IPTA/IPTS yang diiktiraf sama ada dari dalam atau luar negara yang sedang mengikuti kursus di peringkat ijazah pertama memohon melanjutkan pengajian di Universiti ini dan sekiranya berjaya, boleh dipertimbangkan pengecualian unit tertakluk kepada syarat-syarat berikut. (i) Kursus-kursus yang telah diikuti di IPT terdahulu adalah setara (sekurangkuranya 50% kandungan kursus adalah sama) dengan kursus-kursus yang ditawarkan di USM. Bagi pelajar yang mengikuti kursus di peringkat diploma lanjutan di IPT lain yang diiktiraf setaraf dengan kursus ijazah pertama di USM, boleh dipertimbangkan pengecualian unit sama seperti di (c)(i). Jumlah maksimum pengecualian unit yang dibenarkan tidak melebihi satu pertiga daripada jumlah keperluan unit pengijazahan.

(ii)

(iii)

Jumlah Pengecualian Semester Pengecualian semester bergantung kepada jumlah pengecualian unit yang setara bagi satu semester bagi sesuatu program.
Rancangan Keperluan Unit Pengijazahan Jumlah Bilangan Unit Dikecualikan < 15 3 Tahun 100 - 126 15 - 29 > 29 < 16 4 Tahun 130 - 150 16 - 32 > 32 Jumlah Bilangan Semester Dikecualikan Tiada 1 2 Tiada 1 2

50

Takrifan Pemindahan Kredit Pemindahan kredit ditakrifkan sebagai pengiktirafan sejumlah kredit yang diperolehi oleh seseorang pelajar USM yang mengikuti kursus di sesebuah IPTA lain dalam tempoh pengajiannya di USM, digabungkan dengan kredit yang diperolehi di USM bagi memenuhi syarat keperluan unit program pengajiannya. Keputusan peperiksaan atau gred yang diperolehi daripada kursus-kursus yang diikuti di IPTA lain yang dipindahkan akan digabungkan dalam pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK). Kategori Pelajar Yang Layak Dipertimbangkan Untuk Pemindahan Kredit Pelajar sepenuh masa program ijazah pertama USM yang ingin mengikuti kursus tertentu di peringkat ijazah pertama di IPTA lain. Pelajar sepenuh masa yang mengikuti program diploma USM yang ingin mengikuti kursus tertentu di peringkat diploma di IPTA lain. Syarat-Syarat (a) Kursus Asas dan Teras (i) Pemindahan kredit hanya dipertimbangkan bagi kredit yang diperolehi daripada kursus-kursus di IPTA lain yang lain yang setara (sekurangkurangnya 50% kandungan kursus adalah sama) dengan kursus-kursus yang ditawarkan oleh program berkenaan. Kursus-kursus yang boleh dipindahkan hanyalah kursus-kursus yang mempunyai bilangan unit yang sama atau lebih. Bagi kursus yang setara tetapi unitnya kurang, pemindahan kredit boleh diperakukan dengan menggabungkan beberapa kursus. Kredit yang dipindahkan adalah sama dengan unit kursus yang ditawarkan di USM. Gred purata bagi kursus yang digabungkan tersebut akan diambil kira dalam pengiraan PNGK.

(ii)

(b)

Kursus-Kursus Elektif atau Opsyen (i) Pelajar boleh mengikuti mana-mana kursus tertentu yang bersesuaian di IPTA lain tertaluk kepada kebenaran Pusat Pengajian serta kemampuan atau kesediaan IPTA lain. Kredit yang dipindahkan adalah kredit yang diperolehi daripada kursuskursus di IPTA lain. Tiada syarat kesetaraan kursus diperlukan.

(ii) (c)

Kursus Minor (i) Bagi pemindahan unit kursus-kursus minor, Pusat Pengajian perlulah memerlukan sama ada syarat (a) atau (b), dengan mengambil kira keperluan sesuatu program.

51

(d) (e) (f)

Bilangan maksimum unit yang boleh dipindahkan hendaklah tidak melebihi satu pertiga daripada keseluruhan bilangan unit pengajian. Perpindahan kredit daripada IPTA lain hanya boleh berlaku sekali sahaja bagi setiap IPTA. Keputusan peperiksaan yang diperolehi oleh pelajar yang mengikuti kursus di IPTA lain akan diambil kira bagi tujuan pengijazahan. Gred yang diperolehi bagi setiap kursus akan digabungkan dengan gred yang diperolehi di USM dalam pengiraan PNGK. Pelajar yang telah memohon dan diluluskan untuk pemindahan kredit tidak dibenarkan untuk membatalkan kelulusan tersebut setelah keputusan peperiksaan diperolehi. Pelajar dikehendaki mendaftar kursus di IPTA lain tidak kurang daripada jumlah unit minimum serta tidak melebihi unit maksimum yang ditetapkan mengikut program pengajian mereka. Walau bagaimanapun, bagi kes-kes tertentu (contohnya pelajar mengulang tahun pengajian dan hanya memerlukan beberapa unit untuk berijazah), Dekan boleh memperakukan pelajar mendaftar unit kurang daripada minimum, semester tersebut tidak akan diambil kira dalam syarat bermastautin. Dalam hal ini, pengiraan PNGK mengikut kaedah yang diamalkan bagi KSCP. Pelajar-pelajar USM yang mengikuti kursus di IPTA lain dan jika gagal manamana kursus, dibenarkan menduduki peperiksaan ulangan sekiranya terdapat peruntukan untuk berbuat demikian di IPTA tersebut. Sekiranya kaedah pengiraan markah peperiksaan di IPTA lain tidak sama seperti yang dilaksanakan di USM, kaedah penukaran gred akan dilakukan mengikut skala yang sedia ada. Pelajar-pelajar USM yang telah mendaftar kursus di IPTA lain dan membuat keputusan untuk kembali mengikuti pengajian di USM, perlu mengikuti syaratsyarat pendaftaran kursus yang sedia ada di USM.

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

Tatacara Permohonan Bagi Mengikuti Kursus/Pemindahan Kredit Pelajar USM yang ingin memohon mengikuti kursus/pemindahan kredit di IPTA lain perlu memohon dengan menggunakan 'Borang Pemindahan Kredit'. Borang permohonan perlu dikemukakan untuk kelulusan Dekan Pusat Pengajian bagi program pengajian yang sedang diikuti dalam tempoh tiga bulan sebelum dimajukan kepada IPTA lain untuk pertimbangan.

52

Rancangan Pertukaran Pelajar Rancangan ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar USM untuk mengikuti pengajian di luar negara selama satu atau dua semester di mana-mana rakan institusi USM. Secara ideal, para pelajar digalakkan menyertai rancangan pertukaran ini antara semester ketiga hingga semester kelima mereka (program ijazah 3 tahun) dan antara semester ketiga hingga semester ketujuh (program ijazah 4 tahun). Pengajian di luar negara dirancangkan terlebih dahulu bersama Dekan atau Timbalan Dekan Pusat Pengajian yang berkenaan, juga dengan Pejabat Pengajian Antarabangsa. Kredit yang diperoleh di rakan universiti itu boleh dipindahkan sebagai sebahagian daripada pengumpulan kredit untuk pengijazahan. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.usm.my/bheaa/ Rancangan Pertukaran Pelajar Antara IPT [RPPIPT] Rancangan ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar USM mengikuti pengajian selama satu semester atau satu sidang akademik di IPTA lain di Malaysia. Melalui Rancangan ini pelajar-pelajar boleh melakukan permindahan kredit bagi kursus-kursus yang di ambil di IPTA lain.

2.5 Program Mentor-Mentee Pengenalan Program mentor-mentee merupakan satu program sokong-bantu yang melibatkan kakitangan yang berpengalaman dan terlatih yang dilantik khas (mentor) sebagai perunding, pembimbing dan kaunselor kepada staf USM, ahli keluarga mereka serta pelajar USM yang memerlukan bantuan dalam apa jua aspek psikososial yang boleh menjejaskan kefungsian sosial mereka. Program ini berharap dengan pertolongan yang diberikan mereka yang dibantu dapat mengurus isu psikososial mereka dengan lebih berkesan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial demi mencapai mutu kehidupan yang lebih bermutu. Objektif Program Mentor-Mentee di USM (a) Melahirkan lebih ramai lagi kakitangan atau warga kampus yang sihat. Warga yang sihat boleh melahirkan kualiti kerja yang diperlukan serta memperkukuhkan lagi kesejahteraan sosial warga USM. Meningkatkan lagi masyarakat penyayang dengan memupuk semangat kekitaan dan konsep saling bantu-membantu. Menerusi program ini mentor yang dilatih boleh menjadi agen sosial untuk mempromosikan lagi masyarakat penyayang di USM.

(b)

53

(c)

Melahirkan lebih ramai lagi ahli sukarelawan untuk membantu mereka yang memerlukan pertolongan. Program mentor-mentee berpegang kepada konsep sokong bantu atau bantu diri yang berteraskan kepada khidmat sukarela. Mentor yang dilatih dan terlibat dengan khidmat pertolongan ini tidak akan menerima apaapa ganjaran kewangan. Mencegah kemudaratan dalam apa jua aspek psikososial. Penubuhan program ini diharap dapat mencegah apa jua masalah sosial dan psikologi sebelum masalah berkenaan sampai ke tahap yang kritikal. Mentor yang dilatih diharap dapat menjadi radar atau pengesan isu psikososial bagi mereka yang mungkin memerlukan pertolongan. Mereka boleh bertindak sebagai perujuk untuk membekalkan semua khidmat sosial yang ada di dalam dan di luar USM.

(d)

Definisi Mentor-Mentee Mentor berasal dari perkataan Greek yang bermaksud rakan, kaunselor atau guru yang boleh dipercayai. Mentor biasanya terdiri daripada orang yang mempunyai pengalaman dalam memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Mentee pula merujuk kepada individu yang menerima pertolongan. Dalam memberi khidmat menolong, mentor yang berpengetahuan dan berpengalaman bertindak sebagai pembimbing, rakan dan guru kepada mentee yang memerlukan bantuan untuk menambahbaikkan lagi dirinya sama ada dalam konteks pembentukan kerjaya, pendidikan, kerohanian, kesihatan mental dan dalam apa jua aspek pembangunan diri. Terdapat pelbagai jenis program mentor-mentee. Program mentor-mentee boleh diperkenalkan dalam konteks yang lebih formal atau informal. Sama ada program itu diperkenalkan secara formal atau informal objektifnya adalah sama. Program mentormentee yang berbentuk formal mempunyai struktur yang lebih teratur dan sering diperkenalkan di organisasi-organisasi yang lebih mantap dan teguh. Program mentor-mentee yang formal mempunyai objektif tertentu, sistem pencapaian dan penilaian yang diatur untuk melihat keberkesanan program yang berkenaan. Setiap kakitangan perlu mencapai sesuatu dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk membolehkan mentee (biasanya pekerja yang baru dan kurang berpengalaman) mendapat bimbingan yang betul dan berkesan tentang misi dan objektif organisasi demi meningkatkan mutu kerja dan imej organisasi yang berkenaan. Dalam situasi ini mentee yang menerima bimbingan dapat berpegang kepada objektif organisasi demi menjaga mutu yang berterusan. Program mentor-mentee yang informal biasanya tidak memerlukan struktur yang rigid. Ia lebih kepada membantu rakan sekerja mendapatkan nasihat, bimbingan yang betul tanpa mempunyai harapan yang ditetapkan.

54

Keperluan Sistem Mentor-Mentee di USM Usaha memperkenalkan program mentor-mentee untuk kakitangan dan pelajar USM datang daripada Y.Bhg. Prof. Tan Sri Dato' Dzulkifli Abdul Razak, Naib Canselor sendiri. Kesedaran ini timbul kerana kemunculan masalah psikososial dalam kalangan warga kampus khususnya kakitangan dan juga pelajar USM. Kakitangan dan pelajar yang bermasalah selama ini tidak mempunyai saluran yang tertentu untuk membolehkan mereka mendapatkan bantuan. Walaupun terdapat khidmat kaunseling di USM, ramai yang keberatan untuk menggunakan khidmat ini kerana takut dilabelkan sebagai individu yang "bermasalah". Sistem mentor-mentee yang lebih bercorak informal ini diharapkan dapat menarik lebih ramai lagi kakitangan mendapatkan bimbingan atau bantuan dari individu yang dikenali atau yang mudah dihubungi. Pemilihan dan Peranan Mentor Program mentor-mentee mempunyai ahli jawatankuasanya sendiri. Pemilihan mentor terbuka kepada sesiapa saja daripada kakitangan USM yang benar-benar berminat dalam proses menolong. Program ini menggalakkan setiap jabatan atau pusat pengajian mempunyai seorang wakil untuk menjadi mentor. Wakil dari setiap jabatan atau pusat pengajian boleh bertindak sebagai mentor kepada kakitangan yang ada. Walau bagaimana pun, mentee tidak diwajibkan bertemu dengan mentor yang sedia ada di jabatan mereka. Mentee bebas memilih sesiapa daripada senarai mentor yang ada di USM. Mentor yang telah dilatih harus bersedia untuk menjalankan tugas mereka sebagai pembimbing, pembantu, perunding atau kaunselor kepada mereka yang memerlukannya. Mentor harus bersedia mengunakan pengetahuan, kemahiran dan berpegang kepada nilainilai dan etika menolong yang telah dibekalkan kepada mereka. Latihan Kesemua mentor diwajibkan melalui 3 peringkat latihan yang telah dikenal pasti oleh pihak jawatankuasa mentor. Mentor akan dilatih oleh mereka yang telah terlatih dalam bidang kaunseling dan kerja sosial. Tajuk yang diperkenalkan di peringkat latihan pertama termasuk: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Peranan dan sistem mentor Peranan dan kepentingan perkhidmatan menolong Memahami diri Keperluan psikososial kanak-kanak dan remaja Keperluan psikososial dewasa dan warga emas Personaliti tingkah laku Kemahiran asas menolong Proses penyelesaian masalah Nilai dan etika menolong

Pada akhir sesi latihan peringkat pertama kesemua mentor yang telah menghadiri bengkel ini diharapkan dapat memberi khidmat mentor-mentee kepada mereka yang memerlukannya. 55

Prosedur Latihan Mentor Kakitangan Akademik & Bukan Akademik: Iklan untuk Menjadi Mentor

Mentor Training Latihan Mentor (Peringkat 1: days) (Level 1: 5 5 hari) (Peringkat 2: days) (Level 2: 2 2 hari) (Peringkat 3: days) (Level 3: 2 2 hari)

Pemilihan Mentor - Permohonan - Penilaian

Kriteria Mentor - Personaliti yang sesuai - Mempunyai latihan (Sekurang-kurangnya Peringkat 1) - Seorang Mentor dari setiap Pusat Pengajian

Prosedur Staf USM dan Keluarga Staf untuk Mendapat Khidmat Mentor

SISTEM

Panggilan

E-mel

Rujukan oleh majikan, keluarga, doktor dan kawan

Dijemput

Khidmat Mentor - Temuduga Kemasukan - Rundingan

56

Tugas Mentor Tugas mentor merangkumi: ▪ Temuduga kemasukan dengan menggunakan Borang Kemasukan ▪ Rundingan ▪ Rujukan (jika perlu kepada Kaunselor/Psikologis/Psikiatris/Doktor Perubatan) ▪ Mengisi Jadual Log Mentor Kerja Penyimpanan Dokumen ▪ Mengisi nota kes mentoring ▪ Mengisi borang rumusan program mentoring setiap 3 bulan dan serah kepada Sekretariat Mentor akan berjumpa untuk perbincangan kes DUA bulan sekali untuk: ▪ Pengurusan kes ▪ Perbincangan profesional

57

3.0 KEPERLUAN UNIVERSITI 3.1 Ringkasan Keperluan Universiti Pelajar dikehendaki mengambil 15 - 18 unit kursus Universiti/Opsyen berikut untuk keperluan Universiti:
Keperluan Universiti (i) Bahasa Malaysia (ii) Bahasa Inggeris (iii) Pelajar Tempatan • Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (2 Unit) • Hubungan Etnik (2 Unit) • Teras Keusahawanan* (2 Unit) Pelajar Antarabangsa • Malaysian Studies (4 Unit) • Opsyen/Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris (2 Unit) (iv) Bahasa Ketiga/Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen Pelajar perlu memilih satu daripada yang berikut: (A) Pakej Bahasa Ketiga (6 Unit) (B) Pakej Ko-kurikulum Berpakaian Seragam/Seni Silat Cekak† (4 - 6 Unit) (C) Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen† (3 Unit) Jumlah Bilangan Unit 2 4

6

3-6 15 - 18

* Pelajar dari Pusat Pengajian yang mempunyai kursus yang sama seperti kursus ini dikecualikan daripada mengikuti kursus ini. Unit-unit berkenaan perlu diganti dengan kursus opsyen. † Pelajar dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan diwajibkan memilih satu pakej ko-kurikulum berpakaian seragam dalam (B). Pelajar dari Pusat Pengajian Sains Kesihatan mestilah mengambil satu unit kursus ko-kurikulum.

Perincian keperluan Universiti diberikan dalam bahagian-bahagian berikut. 3.2 Bahasa Malaysia (a) Pelajar Tempatan Keperluan-keperluan berkenaan ialah seperti yang berikut: • LKM300/2 - Bahasa Malaysia III Kursus ini adalah untuk pelajar yang tidak mempunyai gred kredit dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia pada peringkat SPM. Pelajar berkenaan dikehendaki mengambil dan lulus dengan gred minimum C dalam LKM300 sebagai prasyarat (jenis Z) dan seterusnya lulus dengan gred minimum C LKM400 Bahasa Malaysia IV. • LKM400/2 - Bahasa Malaysia IV Semua pelajar Malaysia perlu mengambil dan lulus LKM400 dengan gred minimum C untuk pengijazahan. 58

Syarat kemasukan Bahasa Malaysia ialah seperti yang berikut:
Bil 1. 2. Kelayakan SPM/MCE/SC (atau kelayakan setara) (a) LKM 300 (b) SPM/MCE/SAP (atau kelayakan setara) (c) STPM/HSC (atau kelayakan setara) Gred Pass A-C 1-6 LKM400 P/S U 2 Peringkat Kemasukan LKM300 Jenis Z Unit 2 Status Prasyarat Wajib Keperluan Pengijazahan

Catatan: Untuk memperoleh unit kredit bagi kursus Bahasa Malaysia minimum gred C diperlukan. Pelajar boleh mendapatkan nasihat daripada Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan jika mempunyai kelayakan yang berbeza daripada yang tertera dalam jadual.

(b)

Pelajar Antarabangsa • Pelajar antarabangsa yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains, Perakaunan, Sastera (ELLS), Pendidikan (TESL) dan Perumahan, Bangunan dan Perancangan. Semua pelajar antarabangsa dalam kategori ini dikehendaki mengambil kursus berikut: Kod LKM100 Jenis U Unit 2

• Pelajar antarabangsa (bukan Indonesia) yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera. Pelajar antarabangsa dalam kategori ini dikehendaki mengambil dan lulus 3 kursus Bahasa Malaysia Intensif sebelum memulakan rancangan Ijazah Sarjana Muda. Keperluan pengijazahan Bahasa Malaysia untuk pelajar dalam kategori ini ialah seperti yang berikut: Kod LKM300 LKM400 Jenis U Z Unit 2 2

• Pelajar antarabangsa (Indonesia) yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera. Keperluan pengijazahan Bahasa Malaysia bagi pelajar dalam kategori ini ialah seperti yang berikut: Kod LKM200 LKM300 LKM400 Jenis U U Z Unit 2 2 2

Catatan: Pelajar mesti lulus dengan minimum gred C untuk kursus jenis U dan tiada gred minimum diperlukan bagi kursus jenis Z (LKM400) bagi pelajar antarabangsa.

59

3.3 Bahasa Inggeris Semua pelajar Ijazah Sarjana Muda perlu mengambil 4 unit kursus Bahasa Inggeris untuk memenuhi keperluan Universiti untuk pengijazahan. (a) Syarat Kemasukan Kursus Bahasa Inggeris Bil 1. Kelayakan Bahasa Inggeris *MUET LSP401/402/403/404 †Budi Bicara Dekan *MUET LSP300 †Budi Bicara Dekan *MUET LMT100 †Budi Bicara Dekan *MUET †Budi Bicara Dekan Gred Band 6 A-C Peringkat Kemasukan LHP 451/452/453/ 454/455/456/ 457/458/459 LSP 401/402/403/ 404 LSP300 Status Wajib/Opsyen/ Jenis U (2 Unit) Wajib/ Jenis U (2 Unit) Wajib/ Jenis U (2 Unit) Prasyarat/ Jenis Z (2 Unit)

2.

Band 5 A-C Band 4 A-C Band 3/2/1 (Skor 0 - 179)

3.

4.

LMT100/ Ulangi MUET

* MUET: Malaysia University English Test. † Pelajar boleh mendapatkan nasihat daripada Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan jika mempunyai kelayakan Bahasa Inggeris yang berbeza daripada yang tertera dalam jadual di atas. Note: • Empat (4) unit kursus Bahasa Inggeris diperlukan untuk pengijazahan. • Untuk memperoleh unit bagi semua kursus Bahasa Inggeris, pelajar perlu mendapatkan sekurang-kurangnya gred C bagi kursus tersebut. • Bagi pelajar yang memperoleh skor 260 - 300 (Band 6) dalam MUET, 4 unit kursus Bahasa Inggeris mesti dikumpulkan daripada kursus peringkat maju (LHP451/452/453/454/455/456/457/458/459*) atau kursus bahasa asing dengan kebenaran bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan. (Sila gunakan borang yang boleh didapati di Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan) [*Bilangan unit kursus LHP457 ialah 4 dan bilangan unit kursus LHP451, 452, 453, 454, 456, 458 dan 459 ialah 2.] • Pelajar yang mendapat skor MUET kurang daripada 180 perlu mengulangi MUET sehingga mendapat skor Band 4 ataupun mengikut kursus kemahiran LMT100 dan lulus dengan gred C.

60

(b)

Kursus Bahasa Inggeris (Unit Bahasa Inggeris Wajib) Kursus Bahasa Inggeris yang ditawarkan sebagai kursus Universiti ialah seperti yang berikut:
Bil 1. 2. 3. Kod/Unit LMT100/2 LSP300/2 LSP401/2 Tajuk Kursus Bahasa Inggeris Persediaan Bahasa Inggeris Akademik Bahasa Inggeris Am Pusat Pengajian (Jika Berkenaan) Pelajar daripada semua Pusat Pengajian Pelajar daripada semua Pusat Pengajian Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (Sastera) Pusat Pengajian Seni Halus Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Pusat Pengajian Sains Kajihayat Pusat Pengajian Sains Fizik Pusat Pengajian Sains Kimia Pusat Pengajian Sains Matematik Pusat Pengajian Teknologi Industri Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (Sains) Pusat Pengajian Sains Perubatan Pusat Pengajian Sains Kesihatan & Pergigian Pusat Pengajian Sains Farmasi Pusat Pengajian Pengurusan Pusat Pengajian Komunikasi Pusat Pengajian Sains Komputer Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan Pusat Pengajian Kejuruteraan

4.

LSP402/2

Bahasa Inggeris Saintifik dan Perubatan

5.

LSP403/2

6.

LSP404/2

Bahasa Inggeris Perniagaan dan Komunikasi Bahasa Inggeris Teknikal dan Kejuruteraan

3.4 Pelajar Tempatan - Tamadun Islam dan Tamadun Asia/Hubungan Etnik/ Teras Keusahawanan (a) Tamadun Islam dan Tamadun Asia Kursus berikut diwajibkan lulus (dengan minimum gred C): HTU223 - Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (2 Unit) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang sejarah, prinsip, nilai, aspek utama Tamadun Melayu, Tamadun Islam serta budayanya. Dengan pendedahan ilmiah tentang hal-hal budaya dan ketamadunan di Malaysia, diharapkan para pelajar akan menjadi lebih peka terhadap isu-isu yang boleh menyumbang kepada pemupukan budaya hormat dan harmoni dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Antara tajuk dalam kursus ini ialah Interaksi antara Pelbagai Tamadun, Tamadun Islam, Tamadun Melayu, Cabaran Kontemporari yang dihadapi oleh Tamadun Islam dan Asia dan Prinsip Islam Hadhari.

61

(b)

Hubungan Etnik Kursus berikut diwajibkan lulus (dengan minimum gred C): SHE101 - Hubungan Etnik (4 Unit) Kursus ini merupakan pengantar kepada hubungan etnik di Malaysia. Kursus ini dirangka dengan tiga objektif utama: (1) memperkenalkan kepada pelajar terhadap konsep asas dan praktis persemuafakatan sosial di Malaysia, (2) mengukuhkan kefahaman asas terhadap cabaran dan masalah dalam masyarakat berbilang etnik, dan (3) memberikan kefahaman dan kesedaran dalam menangani kompleksiti hubungan etnik di Malaysia. Pada akhir kursus ini pelajar diharapkan berupaya untuk mengenal pasti dan mengaplikasikan kemahiran untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia.

(c)

Teras Keusahawanan Kursus berikut diwajibkan lulus (dengan minimum gred C): WUS101 - Teras Keusahawanan (2 Unit) Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan asas kepada pelajar tentang bidang keusahawanan dan perniagaan, dengan penekanan pelaksanaan kepada aspek belajar sambil mengalami proses melaksanakan projek perniagaan di dalam kampus. Kaedah pembelajaran ialah secara syarahan interaktif, amali, penyediaan rancangan perniagaan, pelaksanaan projek keusahawanan dan pembentangan laporan. Pengalaman amali melalui penglibatan langsung pelajar dalam pengendalian projek perniagaan akan dapat mencetus minat dan memberi gambaran yang lebih jelas kepada dunia keusahawanan. Hasil pembelajaran utama ialah penerapan budaya dan amalan murni keusahawanan dalam amalan harian pelajar. Inisiatif ini diambil untuk membuka minda dan merangsang semangat keusahawanan kepada kumpulan sasar yang berpotensi sebagai usahawan yang berjaya. Pendedahan ilmu keusahawanan kepada semua mahasiswa diharapkan dapat mempercepatkan usaha menambah bilangan usahawan kelas menengah negara.

Untuk makluma lanjut, sila rujuk Buku Panduan Kokurikulum.

62

3.5 Pelajar Antarabangsa - Malaysian Studies/Opsyen (a) Malaysian Studies (Kursus ini dikendalikan dalam Bahasa Inggeris) Kursus berikut diwajibkan lulus (dengan minimum gred C) bagi semua pelajar antarabangsa: SEA205E - Malaysian Studies (4 Units) This course investigates the structure of the Malaysian system of government and the major trends in contemporary Malaysia. Emphasis will be given both to current issues in Malaysian politics and the historical and economic developments and trends of the country. The discussion begins with a review of the independence process. An analysis of the formation and workings of the major institutions of government – parliament, judiciary, bureaucracy, and the electoral and party systems will follow this. The scope and extent of Malaysian democracy will be considered, especially in light of current changes and developments in Malaysian politics. The second part of the course focuses on specific issues: ethnic relations, national unity and the national ideology; development and political change; federal-state relations; the role of religion in Malaysian politics; politics and business; Malaysia in the modern world system; civil society; law, justice and order; and directions for the future. (b) Opsyen/Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris (2 Units) Pelajar antarabangsa perlu memenuhi 2 unit lagi kursus opsyen atau kursus Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris tambahan.

63

3.6 Bahasa Ketiga/Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen Pelajar dikehendaki memilih satu daripada yang berikut (A/B/C): (A) Pakej Bahasa Ketiga (6 Unit) Kursus Bahasa Ketiga ditawarkan sebagai kursus Universiti. Kursus berkenaan ditawarkan sebagai pakej 3 peringkat, 2 unit bagi setiap peringkat. Jumlah keseluruhan bilangan unit setiap pakej ialah 6. Pelajar dikehendaki melengkapkan kesemua peringkat (3 semester). Pakej yang ditawarkan ialah seperti yang berikut: Arab Komunikasi LTA100/2 LTA200/2 LTA300/2 Perancis Komunikasi LTP100/2 LTP200/2 LTP300/2 Cina Komunikasi LTC100/2 LTC200/2 LTC300/2 Rusia Komunikasi LTR100/2 LTR200/2 LTR300/2 Jepun Komunikasi LTJ100/2 LTJ200/2 LTJ300/2 Sepanyol Komunikasi LTE100/2 LTE200/2 LTE300/2 Jerman Komunikasi LTG100/2 LTG200/2 LTG300/2 Tamil Komunikasi LTT100/2 LTT200/2 LTT300/2 Korea| Komunikasi LTK100/2 LTK200/2 LTK300/2 Thai Komunikasi LTS100/2 LTS200/2 LTS300/2

64

(B)

Pakej Ko-Kurikulum Berpakaian Seragam/Seni Silat Cekak (4 - 6 Unit) Pelajar yang memilih untuk mengambil kursus ko-kurikulum berpakej dikehendaki melengkapkan kesemua peringkat pakej berkenaan. Pelajar dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan diwajibkan memilih satu pakej ko-kurikulum berpakaian seragam dari senarai di bawah (tidak termasuk Seni Silat Cekak). Pajek ko-kurikulum yang ditawarkan ialah seperti yang berikut: • Pakej Ko-Kurikulum Berpakaian Seragam Bersenjata/Seni Silat Cekak (6 Unit) (3 tahun)
PALAPES Tentera Darat WTD102/2 WTD202/2 WTD302/2 PALAPES Tentera Laut WTL102/2 WTL202/2 WTL302/2 PALAPES Tentera Udara WTU102/2 WTU202/2 WTU302/2 SUKSIS (Sukarelawan Polis Siswa) WPD101/2 WPD201/2 WPD301/2 Seni Silat Cekak WCC123/2 WCC223/2 WCC323/2

• Pakej Ko-Kurikulum Berpakaian Seragam tidak Bersenjata (4 Unit) (2 tahun) Kelana Siswa WLK101/2 WLK201/2 Bulan Sabit Merah WBM101/2 WBM201/2 Ambulans St. John WJA101/2 WJA201/2

65

(C)

Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen (3 Unit) Semua pelajar digalakkan mengikuti kursus ko-kurikulum dan diberikan jumlah maksimum 3 unit bagi kursus ko-kurikulum Khidmat Masyarakat, Kebudayaan dan Sukan (Pelajar daripada Pusat Pengajian Sains Kesihatan mestilah mengambil sekurang-kurangnya satu kursus ko-kurikulum termasuk yang disenaraikan dalam (B) di atas sementara pelajar Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan mesti mengambil satu pakej ko-kurikulum Berpakaian Seragam daripada (B) di atas (tidak termasuk Seni Silat Cekak)). Pelajar yang tidak mendaftar mana-mana kursus ko-kurikulum atau hanya mendaftar sebahagian daripada 3 unit perlu menggantikan unit berkenaan dengan kursus kemahiran/opsyen. Kursus ko-kurikulum, kemahiran dan opsyen yang ditawarkan ialah seperti yang berikut: (i) Kursus Ko-Kurikulum Khidmat Masyarakat, Kebudayaan dan Sukan
Berpakej (Pelajar perlu melengkapkan kesemua peringkat) Khidmat Masyarakat (2 Tahun) WKM101/1 WKM201/1 Jazz Band (3 Tahun) WCC108/1 WCC208/1 WCC308/1 Kebudayaan WCC103/1 - Catan WCC105/1 - Gamelan WCC107/1 - Guitar WCC109/1 - Koir WCC110/1 - Kraftangan WCC115/1 - Tarian Moden WCC116/1 - Tarian Tradisi WCC117/1 - Teater Moden WCC118/1 - Wayang Kulit Melayu WCC119/1 - Senaman Qigong Asas WCC120/1 - Canting Batik WCC121/1 - Seni Khat WCC122/1 - Seni Memasak Karate (3 Tahun) WSC108/1 WSC208/1 WSC308/1 Sukan WSC105/1 - Bola Tampar WSC106/1 - Golf WSC110/1 - Memanah WSC111/1 - Ping Pong WSC112/1 - Renang WSC113/1 - Aerobik WSC114/1 - Skuasy WSC116/1 - Tenis WSC119/1 - Badminton WSC122/1 - Selaman SCUBA WSC123/1 - Kriket Taekwondo (3 Tahun) WSC115/1 WSC215/1 WSC315/1

Bukan Berpakej (1 Semester)

(ii) (iii)

HTV201/2 - Teknik Berfikir Kursus opsyen/kemahiran lain yang disarankan atau diwajibkan oleh Pusat Pengajian masing-masing (jika ada) 66

(iv)

Kursus Bahasa Inggeris Kursus berikut boleh diambil sebagai kursus Universiti untuk memenuhi keperluan Bahasa Inggeris wajib (bagi Band 5 dan Band 6 dalam MUET) atau sebagai kursus kemahiran/opsyen: Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kod/Unit LHP451/2 LHP452/2 LHP453/2 LHP454/2 LHP455/2 LHP456/2 LHP457/4 LHP458/2 LHP459/2 Tajuk Kursus Pembacaan Berkesan Penulisan untuk Perniagaan Penulisan Kreatif Penulisan Akademik Kemahiran Sebutan Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Lisan Penulisan Ucapan dan Berpidato Bahasa Inggeris bagi Penterjemahan (Ditawarkan pada Semester II sahaja) Bahasa Inggeris bagi Interpretasi (Ditawarkan pada Semester I sahaja)

(v)

Kursus Bahasa Asing Kursus Bahasa Asing yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan boleh diambil untuk mencukupkan unit kredit sama ada sebagai opsyen atau wajib untuk pengijazahan. Pelajar tidak dibenarkan mendaftar lebih daripada satu kursus Bahasa Asing secara serentak dalam satu semester. Mereka dikehendaki menamatkan dua peringkat bagi kursus Bahasa Asing yang sedang diambil sebelum dibenarkan mendaftar kursus Bahasa Asing yang lain. Walau bagaimanapun, pelajar tidak perlu menamatkan keempat-empat peringkat kursus jika tidak berkeupayaan. Kursus Bahasa Asing yang ditawarkan ialah seperti yang berikut:
Arab LAA100/2 LAA200/2 LAA300/2 LAA400/2 Perancis LAP100/2 LAP200/2 LAP300/2 LAP400/2 Cina LAC100/2 LAC200/2 LAC300/2 LAC400/2 Thai LAS100/2 LAS200/2 LAS300/2 LAS400/2 Jepun LAJ100/2 LAJ200/2 LAJ300/2 LAJ400/2 Tamil LAT100/2 LAT200/2 LAT300/2 Jerman LAG100/2 LAG200/2 LAG300/2 LAG400/2 Korea LAK100/2 LAK200/2 LAK300/2 Sepanyol LAE100/2 LAE200/2 LAE300/2 LAE400/2 Russia LAR100/2

67

PENGENALAN RANCANGAN SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN Misi USM Rancangan Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan telah dibentuk berlandaskan Misi Universiti Sains Malaysia iaitu:

MISI UNIVERSITI Universiti Sains Malaysia akan memimpin dan menginovasi untuk kecemerlangan pada peringkat antarabangsa melalui pemajuan dan penyebaran ilmu dan kebenaran, dan pemupukan kualiti yang menekankan kecemerlangan akademik dan profesional, perkembangan individu yang menyeluruh dan komitmen yang kukuh terhadap aspirasi masyarakat, aspirasi negara dan aspirasi universal.

Rancangan selama empat tahun ini secara amnya adalah untuk menghasilkan graduangraduan yang akan menjadi guru-guru yang boleh mengajar mata pelajaran sains dan matematik serta lain-lain mata pelajaran yang berkaitan di peringkat sekolah menengah.

Objektif Rancangan Rancangan Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan bertujuan untuk menyediakan guruguru sains atau matematik serta pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan yang bersifat profesional, berdedikasi dan berinovasi serta mempunyai perspektif yang luas dan menyeluruh terhadap penyelidikan; mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai proses pengajaran dan pembelajaran; mempunyai kemahiran mengajar yang berkenaan dalam keadaan yang berlainan; dan mempunyai sikap yang positif terhadap sekolah, pendidikan dan masyarakat. Secara khusus, rancangan ini bertujuan untuk menghasilkan guru-guru yang boleh mengajar sekurang-kurangnya satu mata pelajaran sains atau matematik sehingga ke peringkat tingkatan enam. Profil guru yang hendak dihasilkan daripada program ini ialah; i) ii) Mempunyai ciri-ciri personaliti yang baik seperti penyayang, sensitif kepada keperluan pelajar dan bertimbang rasa. Mempunyai ciri-ciri pendidik yang profesional dan memahami Etika profesyen perguruan. 68

iii) iv) v) vi)

Menguasai konten mata pelajaran dengan kukuh dan mendalam. Mahir dalam pengetahuan pedagogi pengajaran dengan berkesan. dan mampu menguruskan

Mempunyai ciri-ciri kepimpinan, inovatif , bersikap positif dan mempunyai kemahiran berkomunikasi dan interpersonal yang baik. Menguasai kemahiran Teknologi Maklumat dan menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. berupaya

Enam ciri ini adalah penting dikuasai oleh setiap bakal guru untuk menghadapi tugas bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara masa hadapan.

69

STRUKTUR RANCANGAN Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan Struktur Pengijazahan Struktur dan pengagihan unit bagi memenuhi keperluan pengijazahan dalam rancangan Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan adalah seperti berikut: Komponen Akademik Komponen Pendidikan Kursus Universiti/Opsyen 72 unit 43 unit 15 unit _______ 130 unit ======

Komponen Akademik (72 unit) Komponen ini terdiri daripada pengkhususan Major (52 unit) dan Minor (20 unit). Pengkhususan Major dan Minor hendaklah dipilih daripada mata pelajaran Sains atau Matematik seperti berikut: Pengkhususan Major BIOLOGI KIMIA FIZIK MATEMATIK Bidang-bidang minor lain tidak dibenarkan. Komponen Pendidikan (43 unit) Kursus-kursus dalam komponen ini ditawarkan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Ia memberi pendedahan dan pengalaman pedagogi untuk membolehkan guru mengajar mata pelajaran major dan minor di sekolah. Ia juga bertujuan untuk membentuk personaliti guru yang profesional dalam menghadapi cabaran pendidikan masa hadapan. Komponen Pendidikan terdiri daripada kursus-kursus: Kaedah Mengajar dan Latihan Mengajar = Teras profesional = 22 unit 21 unit Pengkhususan Minor BIOLOGI KIMIA FIZIK MATEMATIK

70

Komponen Kursus Universiti/Opsyen (15-18 unit) Kursus-kursus dalam komponen ini terdiri daripada : Bahasa Inggeris/Opsyen Bahasa Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun-Tamadun Asia (TITAS) Kursus Teras Keusahawan Hubungan Etnik Kokurikulum Kursus Kemahiran/Analisis 4 2 2 2 2 4-6 2 15-18 unit

Jumlah
Selebihnya (3-6 Unit) • Opsyen kursus U – HTV/HPW – Bahasa Asing – PALAPES – SUKSIS – Kelanasiswa – PBSM – SJAM – Sukan – Kebudayaan 2 6 6 6 4 4 4 1-3 1-3

Syarat PPIP • Untuk pengambilan baru 2008/2009 – Semua pelajar DIWAJIBKAN mengambil mana-mana kokurikulum badan beruniform bermula pada tahun pertama. • PALAPES 6 (6 sem) • SUKSIS 6 (6 sem) • SJAM 4 (4 sem) • PBSM 4 (4 sem) • Kelanasiswa 4 (4 sem)

71

SYARAT KHAS PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN

Syarat minimum gred ‘C’ ini ditetapkan bagi semua kursus kaedah yang ditawarkan kerana pelajar-pelajar perlu mempunyai kemahiran penting seperti yang terkandung di dalam pengajaran kursus-kursus ini untuk membolehkan mereka melaksanakan tugastugas pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Senarai kursus kaedah adalah seperti berikut: PGT219/3 PPG210E/3 PGT212E/3 PGT310E/3 PGT311E/3 PGT312E/3 PGT313E/3 PPG214/3 PPG215/3 PGT223/3 PGT224/3 PGT225/3 PGT226/3 PGT227/3 PPT314/3 PPG315/3 PPG316/3 PPG317/3 PPG318/3 PGT326/3 PGT327/3 QMT309/3 PET301/3 PPS212/4 PPS214/4 PPK311/3 PPK312/3 PPK313/3 Pengantar Kaedah Mengajar Ilmu Kemanusiaan General Science Teaching Methods I Mathematics Teaching Methods I Biology Teaching Methods II Chemistry Teaching Methods II Mathematics Teaching Methods II Physics Teaching Methods II Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia I English Language Teaching Methods I Kaedah Mengajar Geografi I Kaedah Mengajar Sejarah I Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu I Kaedah Mengajar Perdagangan I Kaedah Mengajar Ekonomi I Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II English Language Teaching Methods II Kaedah Mengajar Geografi II Kaedah Mengajar Sejarah II Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu II Kaedah Mengajar Perdagangan II Kaedah Mengajar Ekonomi II Kaedah Mengajar Multimedia Interaktif Teaching Of English Through Literature Pengajaran Kemahiran Berbahasa dan Menulis Di Peringkat Prasekolah Teaching English Language Skills Pendekatan Pengajaran Pelajar Bermasalah Pembelajaran Pendekatan Pengajaran Pelajar Bermasalah Pendengaran Pendekatan Pengajaran Pelajar Bermasalah Penglihatan

72

STRUKTUR RANCANGAN DAN KEPERLUAN IJAZAH Kursus Asas Kursus Asas adalah kursus-kursus pengantar atau yang membina aspek asasi di dalam sesuatu Rancangan Pengajian, dan dengan itu merupakan kursus prasyarat dan wajib bagi semua pelajar Rancangan Pengajian itu. Kursus-kursus ini terdiri daripada kursus-kursus peringkat 100 - 200 yang ditetapkan daripada Rancangan Pengajian yang sama atau Rancangan Pengajian yang lain yang sesuai dengannya. Kursus-kursus ini juga merupakan kursus-kursus sepunya bagi semua pelajar di dalam Rancangan Pengajian tersebut. Kursus Teras Terdapat dua jenis kursus teras untuk Pertama, kursus teras sepunya. Semua pelajar diwajibkan mengambil kursus-kursus ini. Kedua, kursus teras major yang diwajibkan kepada pelajar pengkhususan tertentu sahaja.

Kursus Elektif Kursus Elektif ialah kursus-kursus yang mendalami atau menyokong sesuatu pengkhususan atau major di dalam suatu Rancangan Pengajian. Kursus-kursus ini terdiri daripada kursus-kursus peringkat 300 khas untuk pengkhususan tertentu sahaja.

Kursus Minor Kursus Minor ialah bungkusan kursus daripada satu bidang pengkhususan atau bungkusan kursus yang dikhaskan dan ditawarkan kepada para pelajar daripada Rancangan Pengajian yang lain. Pelajar-pelajar digalakkan mengambil minor dalam bidang-bidang berikut: Ekonomi, Penerbitan

Kursus Universiti Seperti di bab 2

Kursus Bahasa Malaysia Sila rujuk Buku Panduan Pusat Bahasa dan Terjemahan.

Kursus Bahasa Inggeris Sila rujuk Buku Panduan Pusat Bahasa dan Terjemahan.

73

HTU 223/2 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA Sejak Sidang Akademik 2006/07 kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS/HTU 223/2) dan Hubungan Etnik (SHE 101/2) yang setiap satunya bernilai dua unit ditawarkan di USM sebagai sebuah kursus wajib universiti. Kursus TITAS dan Hubungan Etnik dijadikan kursus-kursus wajib diambil di semua Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Pelajar perlu mengambil kedua-dua kursus tersebut dan lulus (memperolehi sekurang-kurangnya gred C) untuk memenuhi syarat pengijazahan. Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan menawarkan dan menyelaras kursus TITAS (HTU 223); manakala kursus Hubungan Etnik (SHE 101) dikendalikan oleh Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Kursus TITAS dan Hubungan Etnik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai sejarah, prinsip, nilai, aspek utama Tamadun Melayu, Tamadun Islam serta budayanya. Dengan pendedahan ilmiah mengenai hal-hal budaya dan ketamadunan di Malaysia, diharap para pelajar akan menjadi lebih peka terhadap isuisu yang boleh menyumbang kepada pemupukan budaya hormat dan harmoni di kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Antara topik-topik utama ialah: a. b. c. d. e. f. g. h. Pengenalan kepada konsep tamadun Tamadun Islam Tamadun Melayu sebagai teras budaya kebangsaan Malaysia Tamadun India Tamadun Cina Isu-isu semasa, masa depan dan dialog peradaban Interkasi antara tamadun Prinsip-prinsip Islam Hadhari

Syarat Pendaftaran Bagi HTU 223, Pelajar boleh mendaftar untuk kursus ini mengikut kesesuaian jadual waktu. Tetapi bagi SHE 101, pelajar diwajibkan mendaftar kursus ini pada tahun I, Semester Kedua. Hubungan Etnik Kursus Hubungan Etnik (SHE 101/2) melihat kepada konsep asas dan perkembangan hubungan antara budaya dan kepelbagaian etnik di negara ini. Apa yang dipentingkan ialah keupayaan pelajar melihat dan memahami masyarakat Malaysia dari kacamata Malaysia dalam konteks jalinan hubungan Wilayah ASEAN. Juga dititikberatkan ialah isu Malaysia dalam suasana global dan melihat bagaimana agama berperanan dalam konteks membina masyarakat Malaysia. Melalui kursus ini adalah diharapkan kefahaman berkenaan permuafakatan sosial dan asas Hubungan Etnik dapat dijelmakan melalui pembelajaran yang kreatif. Natijah daripada proses pembelajaran ini ialah kefahaman dan kesedaran tentang konsep hubungan etnik dalam masyarakat berbilang kaum, agama dan kepercayaan. 74

Kursus Kokurikulum Setiap kursus mempunyai 1 unit untuk satu semester dan jumlah unit maksimum yang boleh diambilkira di dalam kursus ini ialah 3 unit. Kursus Berbentuk Kemahiran/Analisis Kursus-kursus berbentuk kemahiran/analisis digalakkan di bawah komponen kursus Universiti. Contoh kursus termasuklah Pemikiran Kritis, Falsafah Sains, Pengurusan Perniagaan Kecil dan sebagainya. Kursus kemahiran/analisis bagi pelajar-pelajar Pusat Pengajian Pengurusan ialah: LKI 150/2 LKI 250/2 LKI 350/2 LKI 450/2 Bahasa Inggeris Pengurusan I Bahasa Inggeris Pengurusan II Bahasa Inggeris Pengurusan III Bahasa Inggeris Pengurusan IV

Kursus Opsyen Kursus Opsyen ialah kursus-kursus yang dipilih sendiri oleh pelajar daripada luar rancangan pengajiannya. Ia dimaksudkan sebagai kursus yang didaftarkan untuk menggantikan kursus-kursus Universiti. Kursus Audit Universiti secara dasarnya membenarkan pelajar mendaftar mana-mana kursus sebagai audit bagi tujuan menambahkan pengetahuan pelajar dalam bidang tertentu semasa tempoh pengajian mereka. Namun begitu, unit kursus audit ini tidak akan diambilkira untuk tujuan pengijazahan. Peraturan pendaftaran kursus sebagai audit:[a] Pelajar boleh mendaftar kursus sebagai audit untuk tujuan menambah pengetahuan mereka dalam sesuatu bidang. Pendaftaran kursus tersebut hendaklah dilakukan dalam tempoh minggu pendaftaran kursus. [b] Hanya pelajar yang bertaraf aktif sahaja yang dibenarkan mendaftar kursus sebagai audit. [c] Kursus-kursus yang didaftarkan sebagai audit dikenali sebagai kod jenis ‘Y’. Kursus ini akan ditunjukkan dalam transkrip akademik berkenaan. Satu ruangan di akhir transkrip akademik pelajar akan dikhaskan untuk menyenaraikan kursus-kursus yang diambil secara audit. [d] Pendaftaran kursus sebagai audit tidak diambilkira dalam jumlah unit minimum dan maksimum pendaftaran kursus pada satu-satu semester.

75

[e] Pelajar perlu memenuhi syarat-syarat keperluan kursus. Pelajar yang mendaftar kursus sebagai audit, tidak diwajibkan menduduki peperiksaan bagi kursus itu. Gred ‘R’ akan diberikan sama ada pelajar menduduki peperiksaan atau tidak. Hasil Pembelajaran Sains Dengan Pendidikan Komponen Kursus Kursus Teras Pusat Pengajian Kod Kursus PGA 101 PGA102 PGA103 PGT203 PGT201E PGT202E Konten Kursus teras pendidikan berfokus kepada aspek-aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran seperti keperluan pelajar terutama domain kognitif, perhubungan intrapersonal remaja dan perkembangan pendidikan di Malaysia daripada aspek sejarah, falsafah dan sosiologi. Kursus ini juga memberi penekanan kemahiran berkomunikasi, kemahiran teknologi maklumat dan ICT, asas pengujian,pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. Bagi semua kursus kaedah mengajar SAINS/MATEMATIK tersebut, pendekatan kursus adalah bercorak kontenpedagogi di mana pelajar diajar menguasai konten mata pelajaran dan menggunakan pedagogi yang sesuai untuk mengajar konten tersebut. Peringkat pertama -program induksi kendiri terhadap tugas dan profesion perguruan. Peringkat kedua- program amali mengajar dua mata pelajaran mengikut pengkhususan major dan minor. Pelajar juga diwajibkan terlibat dalam kegiatan ko-kurikulum dan aktiviti-aktiviti sekolah. 76 Hasil Pembelajaran Membentuk personaliti pendidik yang professional dengan sifat kepimpinan yang baik dan memahami profession perguruan.

Kursus Teras Kaedah mengajar

PGT212E PPG213E PGT315E PGT316E PGT317E PGT312E

Mahir dalam pengetahuan pedagogi dan mampu menguruskan pengajaran dengan berkesan

Kursus Teras Wajib daripada PPIP

PGT 490Latihan Mengajar

Mempunyai ciri-ciri pendidik yang professional dan memahami etika profesyen perguruan Menguasai konten mata pelajaran dengan kukuh dan mendalam. Selain itu pengurusan kokurikulum juga dikuasai dengan baik.

Kursus Teras Pilihan

PGT437E PGT436 E PGT433 PGT434 PGT435

Merangkumi pengetahuan dan Konsep-konsep penting dalam pentadbiran dan pengurusan, pengurusan kewangan sekolah, pengurusan hal ehwal murid, perancangan dan pelaksanaan kurikulum, penyeliaan dan pemeriksaan sekolah, penyelenggaraan dan implementasi pengurusan disiplin sekolah, asas pengurusan merangkumi falsafah, teori, strategi dan teknik pengurusan kokurikulum yang berkesan dan disiplin melalui penguasaan ICT interaktif dan pedagogi yang relevan dan efektif merentas kurikulum.

Mempunyai ciri kepimpinan, inovatif,bersikap positif , professional dan memahami etika profesyen perguruan, mempunyai kemahiran berkomunikasi dan interpersonal yang baik, menguasai kemahiran Teknologi Maklumat, berupaya menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

77

RANCANGAN PENGKHUSUSAN Rancangan Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan Komponen kursus-kursus dalam Rancangan Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan adalah seperti berikut: STRUKTUR KURIKULUM Unit Pendidikan Universiti 43 52 52 -

Komponen Kursus Teras Pusat Pengajian Kursus Teras (Pengkhususan) Kursus Minor Kursus Universiti Jumlah

Sains/ Matematik

Jumlah 43

20 72

43

15 15

20 15 130

PENGKHUSUSAN SAINS / MATEMATIK KURSUS TERAS UNTUK MAJOR FIZIK (52 unit) Kod Kursus Tajuk Kursus Kursus Prasyarat (S) ZCA 102/4 (S) ZCT 191/2 (S) MAA101/4 Atau (S) ZCA 101/4

Kursus Teras Wajib (12 unit) ZCA 101/4 Fizik I (Mekanik) ZCA 102/4 Fizik II (Keelektrikan dan Kemagnetan) ZCA 110/4 Kalkulus dan Aljabar Linear Kursus Teras Perlu (33 unit) ZCT 103/3 Fizik III (Getaran, Gelombang dan Optik) ZCT 104/3 Fizik IV (Fizik Moden) ZCT 106/3 Elektronik I ZCT 191/2 Amali Fizik I ZCT 192/2 Amali Fizik II ZCT 210/4 Analisis Kompleks dan Persamaan Pembezaan

78

Kod Kursus ZCT 211/2 Analisis Vektor

Tajuk Kursus

ZCT 212/2 Termodinamik ZCT 213/2 Optik ZCT 293/2 Amali Fizik III ZCT 294/2 Amali Fizik IV ZCT 390/6 Projek Fizik Tulen (dua semester) Kursus Teras Pilihan Peringkat 200 and 300 (7 unit) ZCT 205/3 Kuantum Mekanik ZCT 206/3 Elektronik II ZCT 207/2 Mekanik Statistik ZCE 208/2 Klasikal Mekanik ZCE 275/4 ZCT 218/3 ZAE 282/3 ZCT 304/3 ZCT 307/3 ZCT 317/3 ZCE 341/4 Astronomi Kaedah Matematik Sains Bahan Kemagnetan dan Keelektrikan Fizik Keadaan Pepejal I Fizik Keadaan Pepejal II Kajian Tenaga

Kursus Prasyarat (S) MAA 101/4 Atau (S) ZCA110/4 (S) ZCA 102/4 (P) ZCT 103/3 (S) ZCT 192/2 (S) ZCT 293/2 (S) ZCT 294/2 (S) ZCT 104/3 (S) ZCT 106/3 (S) ZCT 212/2 (P) ZCA 101/4 (S) ZCT 210/4 (S) ZCT 211/2 (S) ZCT 210/4 (S) ZCT 211/2 (C) ZCT 212/2 (P) ZCA 102/4 (S) ZCT 210/4 (S) ZCT 211/2 (C) ZCT 207/2 (S) ZCT 307/3 (S) ZCT 106/3

KURSUS UNTUK MINOR FIZIK (20 unit) Kod Kursus Tajuk Kursus Kursus Prasyarat

Kursus Teras Wajib (12 unit) ZCA 101/4 Fizik I (Keelektrikan dan Kemagnetan) ZCA 102/4 Fizik II (Keelektrikan dan Kemagnetan) ZCT 103/3 Fizik III (Getaran, Gelombang dan Optik) ZCT 104/3 Fizik IV (Fizik Moden) ZCT 106/3 Elektronik I (S) ZCA 102/4 ZCT 191/2 Amali Fizik I ZCT 192/2 Amali Fizik II (S) ZCT 191/2 Pelajar-pelajar yang telah mengambil ZCA 101/4 dan ZCA 102/4 dalam rancangan pengajiannya adalah dikehendaki menggantikan 8 unit itu dengan kursus-kursus berikut:

79

Kod Kursus ZCT 205/3 ZCT 207/2 ZCT 212/2 ZCT 213/2 ZCT 293/2 ZAE 282/3

Tajuk Kursus Mekanik Kuantum Mekanik Statistik Termodinamik Optik Amali Fizik III Sains Bahan C = Serentak

Kursus Prasyarat (S) ZCT 104/3 (S) ZCT 212/2 (S) ZCA 102/4 (P) ZCT 103/3 (S) ZCT 192/2 (C) ZCT 212/2 P = Lulus

S = Berturutan

KURSUS TERAS UNTUK MAJOR BIOLOGI (52 unit) Kod Kursus Tajuk Kursus Kursus Teras wajib ( 12 unit) BOI109/4 Biostatistik MAA101/4 Kalkulus Untuk Pelajar Sains I KTT111/3 KOT121/3 Kimia Takorganik I Kimia Organik I Kursus Pra-syarat B / BOM113/4 BOM113/4 B / BOM111/4 B / BOM111/4 B/BOM113/4 B / BOM111/4 B/ BOM112/4 B / BOM111/4 B / BOM111/4 B / BOM111/4 B/BOM114/4 B / BOM111/4

MAA111/4 Aljabar Untuk Pelajar Sains Kursus Teras Perlu ( 23 unit) BOM111/4 Biodiversiti BOM112/4 Ekologi Asas BOM113/4 Biokimia Sel BOM114/4 BBT213/4 Genetik Asas Fisiologi & Perkembangan Tumbuhan BZT214/3 Fisiologi Haiwan Kursus Teras Pilihan Peringkat 200 (11 Unit)* BBT211/3 Alam Tumbuhan BBT212/3 Anatomi Tumbuhan Perbandingan BMT206/3 Fisiologi & Nutrisi Mikrob BOT205/3 Teknik Mikroskopi & Histologi BST204/3 Ekosistem Tropika BZT211/3 Zoologi Invertebrata BZT212/3 Zoologi Vertebrata BGT211/4 Entomologi Kursus Teras Pilihan Peringkat 300 (6 Unit) BBT301/3 Genetik Tumbuhan BBT302/3 Botani Ekonomi

80

BZT311/3 BBT304/3 BST312/3 •

Biologi Haiwan Perosak Vertebrata Kultur Tisu Tumbuhan Ekologi Pemulihan & Sumber Alam

S / BZT212/3 B/BOM113/4;B/BBT213/4 B/BOM112/4;B/BST204/3

Jika pelajar mempunyai masalah untuk mengambil Kursus Teras Pilihan Peringkat 200, sila rujuk kepada Timbalan Dekan (Akademik & PP) untuk pertimbangan kes demi kes.

KURSUS UNTUK MINOR BIOLOGI (20 UNIT) Kod Kursus BOM111/4 BOM112/4 BOM113/4 BOM114/4 Tajuk Kursus Kursus Pra-syarat

Biodiversiti Ekologi Asas Biokimia Sel Genetik Asas Dan satu kursus daripada **BOI109/4 Biostatistik *BBT213/4 Fisiologi dan Perkembangan tumbuhan B/BOM113/4 *Atau mana-mana kursus 4 unit Peringkat 200 dari pakej major Biologi B = Berturutan S = Serentak

KURSUS TERAS UNTUK MAJOR KIMIA (52 UNIT) Kod Kursus Tajuk Kursus Kursus Pra-syarat

Kursus Teras wajib (12 unit) MAA 101/4 Kalkulus Untuk Pelajar Sains I MAA 161/4 Statistik Untuk Pelajar Sains Pilih 4 unit lagi daripada ZCA 101/4 Fizik I (Mekanik) ZCA 102/4 Fizik II (Keelektrikan dan Kemagnetan) Atau BOM 111/4 Biodiversiti BOM 112/4 Ekologi Asas BOM 113/4 Biokimia Sel BOM 114/4 Genetik Asas MAA 111/4 Aljabar Untuk Pelajar Sains Kursus Teras Perlu (16 unit) KTT 111/3 Kimia Takorganik I KOT 121/3 Kimia Organik I 81

-

KFT 131/3 Kimia Fizik I KAT 141/3 Kimia Analisis I KUT 101/2 Amali Kimia I KUT 102/2 Amali Kimia II Kursus Teras Pilihan boleh dipilih daripada Pakej A atau Pakej B Kursus Teras Pilihan Pakej A ( 24 Unit) KUT 204/2 Amali Kimia IV - Fizik B / KUT 102/2 KUT 206/2 Amali Kimia VI - Organik B / KUT 102/2 KUT 308/2 Amali Kimia VIII – Fizik & Organik B / KUT 204/2 B / KUT 206/2 KTT 212/3 Kimia Takorganik II B / KTT 111/3 KOT 222/3 Kimia Organik II B / KOT 121/3 KFT 232/3 Kimia Fizik II B / KFT 131/3 Pilih dua kursus (6 unit) KIT 257/3 Kimia Bahan KAT 244/3 Kaedah Pemisahan B / KAT 141/3 KIE 356/3 Kimia Makanan dan Minyak Sawit Pilih satu kursus (3 unit) KTT 313/3 Kimia Takorganik III B / KTT 212/3 KOT 323/3 Kimia Organik III B / KOT 121/3 KTE 311/3 Tajuk – Tajuk Terpilih Dalam Kimia B / KTT 212/3 Takorganik Kursus Teras Pilihan Pakej B ( 24 Unit) KUT 203/2 Amali Kimia III- Takorganik B / KUT 101/2 KUT 205/2 Amali Kimia V - Analisis B / KUT 101/2 S / KAT 241/3 KAT 241/3 Kimia Analisis II B / KAT 141/3 S / KUT 205/2 KUT 307/2 Amali Kimia VII - Takorganik & B / KUT 203/2 Analisis B / KUT 205/2 KTT 212/3 Kimia Takorganik II B / KTT 111/3 KOT 222/3 Kimia Organik II B / KOT 121/3 KFT 232/3 Kimia Fizik II B / KFT 131/3 Pilih dua kursus (6 unit) KIT 257/3 Kimia Bahan KAT 244/3 Kaedah Pemisahan KIE 356/3 Kimia Makanan dan Minyak Sawit Pilih satu kursus (3 unit) KTT 313/3 Kimia Takorganik III KOT 323/3 Kimia Organik III KTE 311/3 Tajuk – Tajuk Terpilih Dalam Kimia Takorganik

B / KAT 141/3

B / KTT 212/3 B / KOT 222/3 B / KTT 212/3

82

KURSUS UNTUK MINOR KIMIA (20 UNIT) Kod Kursus Tajuk Kursus Kursus Pra-syarat

Kursus Wajib (12 unit) KTT 111/3 Kimia Takorganik I KOT 121/3 Kimia Organik I KFT 131/3 Kimia Fizik I KAT 141/3 Kimia Analisis I Kursus Pilihan KUT 101/2 Amali Kimia I KUT 102/2 Amali Kimia II Dan Pilih 2 Kursus daripada KTT 212/3 Kimia Takorganik II KOT 222/3 Kimia Organik II KFT 232/3 Kimia Fizik II

B / KTT 111/3 B / KOT 121/3 B / KFT 131/3

S = Serentak

B = Berturut

CADANGAN JADUAL PENGAMBILAN KURSUS MAJOR KIMIA Tahun Semester 1 I KTT 111/3 KFT 131/3 II KOT 222/3 KUT 101/2 KAT 141/3 KTT 212/3 KUT 204/2 KIT 257/3 atau KUT 206/2 III KTE 311/3 KAT 241/3(s) KUT 205/2(s) KTT 313/3 KUT 307/2 atau KUT 308/2 IV

Tahun Semester 2

I KOT 121/3 KUT 102/2

II KAT 244/3 KFT 232/2 KUT 203/2 atau 83

III KIE 356/3 KTE 311/3 KOT 323/3 KUT 307/2

IV

KUT 204/2 atau KUT 206/2 (s) Serentak

atau KUT 308/2

CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS TERAS PILIHAN (24 UNIT) UNTUK MAJOR KIMIA PAKEJ A Ambil semua kursus berikut (21 unit) KUT 204/2 KUT 206/2 KUT 308/2 KTT 212/3 KOT 222/3 KFT 232/3 Pilih dua kursus (6 unit) KIT 257/3 KAT 244/3 KIE 356/3 Pilih satu kursus (3 unit) KTT 313/3 KOT 323/3 KTE 311/3 3 Pilih satu kursus (3 unit) KTT 313/3 KOT 323/3 KTE 311/3 3 KIT 257/3 atau 3 KIE 356/3 6 Pilih satu kursus (3 unit) 9 6 PAKEJ B Ambil semua kursus berikut (18 unit) KUT 203/2 KUT 205/2 KUT 307/2 KTT 212/3 KOT 222/3 KFT 232/3 KAT 241/3 3 9 6

84

SENARAI KURSUS MINOR KIMIA (20 UNIT)

Kursus Wajib (12 unit) KTT 111/3 – Kimia Takorganik I KOT 121/3 – Kimia Organik I KFT 131/3 – Kimia Fizik I KAT 141/3 – Kimia Analisis I Kursus Pilihan KUT 101/2 –Amali Kimia I atau KUT 102/2 –Amali Kimia II dan pilih 2 daripada KTT 212/3 – Kimia Takorganik II KOT 222/3 – Kimia Organik II KFT 232/3 – Kimia Fizik II

CADANGAN JADUAL PENGAMBILAN KURSUS MINOR KIMIA Tahun Semester 1 I KTT 111/3 KFT 131/3 Semester 2 KOT 121/3 KUT 102/2 KAT 141/3 KFT 232/3 II KUT 101/2 III KTT 212/3 KOT 222/3 IV

85

KURSUS TERAS UNTUK MAJOR MATEMATIK (52 UNIT)
Kod Kursus Tajuk Kursus Kursus Pra-syarat

Kursus Teras Wajib (Pilih 8 unit) BOM 111/4 BOM 112/4 KUT 101/2 KUT 102/2 KFT 131/3 ZCA 101/4 ZCA 102/4 Biodiversiti Ekologi Asas Kimia Amali Am I Kimia Amali Am II Kimia Fizik I Fizik I (Mekanik) Fizik II (Keelektrikan dan Kemagnetan) -

Kursus Teras Perlu (36 unit) MAA 101/4 MAA 102/4 MAA 111/4 MAA 161/4 MAT 122/4 MAT 181/4 MAT 203/4 MAT 263/4 MSS 318/4 MAT 202/4 MAT 222/4 MAT 363/4 MSS 211/4 MSS 301/4 MSS 391/4
Kalkulus untuk Pelajar Sains I

Kalkulus untuk Pelajar Sains II Aljabar untuk Pelajar Sains Statistik untuk Pelajar Sains Persamaan Pembezaan I Pengaturcaraan untuk Penggunaan Sains Kalkulus Vektor Teori Kebarangkalian Matematik Diskret

MAA 101 (S) MAA 101 (S) dan MAA 111 (S) MAA 102 (S) MAA 161 (S) dan MAA 102 (S) MAA 111 (S) MAA 102 (S) MAT 122 (S) MAT 263 (S) MAA 111 (S) MAA 102 (S) MAT 122 (S) dan MAT 263 (S)

Kursus Teras Pilihan (8 unit) Pengantar Analisis Persamaan Pembezaan II Pentaabiran Statistik Aljabar Moden Analisis Kompleks Kajian Topik Khas

(S) bermaksud berturutan. 86

KURSUS UNTUK MINOR MATEMATIK (20 UNIT) Pilih 20 unit dari kursus-kursus berikut:
Kod Kursus MAA 101/4 MAA 102/4 MAA 111/4 MAA 161/4 MAT 122/4 MAT 181/4 MAT 203/4 MAT 222/4 MAT 263/4 MSS 211/4 MSS 391/4 Tajuk Kursus Kalkulus untuk Pelajar Sains I Kalkulus untuk Pelajar Sains II Aljabar untuk Pelajar Sains Statistik untuk Pelajar Sains Persamaan Pembezaan I Pengaturcaraan untuk Penggunaan Sains Kalkulus Vektor Persamaan Pembezaan II Teori Kebarangkalian Aljabar Moden Kajian Topik Khas

Kursus Pra-syarat MAA 101 (S) dan MAA 111 (S) MAA 102 (S) MAT 122 (S) MAA 161 (S) dan MAA 102 (S) MAA 111 (S) MAT 122 (S) dan MAT 263 (S)

(S) bermaksud berturutan. Peringatan: Minor Dalam Matematik 1. Pelajar-pelajar yang ingin minor dalam matematik perlu mengambil dan memperoleh unit untuk MAA 101/4 dan MAA 111/4 sama ada sebagai kursus Teras atau sebagai kursus Minor. Pelajar major Fizik yang mengambil dan memperoleh unit untuk ZCA 110/4 dikecualikan daripada syarat ini. Sila rujuk senarai kursus Teras untuk major Fizik, Biologi dan Kimia dalam Buku Panduan ini. Untuk memenuhi keperluan minor dalam Matematik, pelajar mesti mengumpul 20 unit (tidak termasuk kursus-kursus Matematik yang diambil sebagai kursus Teras). Pelajar-pelajar tidak dibenar mengambil kursus-kursus Matematik yang mempunyai pertindihan, seperti berikut: MAA 101/4 MAA 111/4 MAA 161/4 MAT 122/4 ZCA 110/4 ZCA 110/4 BOI 109/4 ZCT 210/4

2. 3.

Sebagai contoh, pelajar yang mengambil dan memperoleh unit untuk BOI 109/4 tidak dibenar mengambil MAA 161/4. Pelajar yang mengambil BOI 109/4 dianggap telah memenuhi prasyarat untuk kursus yang memerlukan MAA 161/4 sebagai prasyarat. 87

KURSUS TERAS PENDIDIKAN (43 UNIT) Kod Kursus Tajuk Kursus

a) Kursus Teras Peringkat 100 (9 unit) PGA101/3 Pelajar dan Keperluan Pembelajaran PGA102/3 Perkembangan Intrapersonal dan Interpersonal Remaja PGA103/3 Guru, Sekolah dan Masyarakat b) Kursus Teras Peringkat 200 (9 unit) PGT201E/3 Instructional Technology Practices PGT202E/3 Basic Educational Measurement and Evaluation PGT203/3 Kemahiran Berkomunikasi dan Interpersonal Guru c) Kursus Teras Kaedah Mengajar (12 unit) Kaedah I - Pilih 1 kursus berasaskan bidang major PGT212E/3 Mathematics Teaching Methods I (untuk pelajar major dan minor Matematik sahaja) PPG210E/3 General Science Teaching Methods Kaedah II - Pilih 1 kursus berasaskan bidang major dan 2 pilihan PGT315E/3 Biology Teaching Methods PGT316E/3 Chemistry Teaching Methods PGT317E/3 Physics Teaching Methods PGT312E/3 Mathematics Teaching Methods II (Untuk pelajar major Matematik sahaja) d) Kursus Teras Wajib : Latihan Mengajar (10 unit) PGT490/10 Latihan Mengajar e) Kursus Teras Pilihan Peringkat 400 (3 unit) Pilih 3 unit daripada PGT437E/3 General School Administration PGT436E/3 Information and Communication Technology in Education PGT433/3 Pengurusan Kokurikulum Sekolah PGT434/3 Pengurusan Disiplin Sekolah *PGT435/3 Kajian Topikal * Dengan Persetujuan Dekan

88

PANDUAN PENDAFTARAN KURSUS* Rancangan Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan Tahun 1 (2007/08) Unit 3 3 8 4 ==== 18 3 12 3 ==== 18 3 (2009/10) PGT 203/3 Satu/Dua Kursus Kaedah I: PPG 210E/3 PGT 212E/3 Akademik (Major) Kursus Minor 3 3/6 Dua/Tiga Kursus Kaedah II: PPG 210E/3 PGT 315E/3 PGT 316E/3 PGT 312E/3 PGT 317E/3 Akademik (Major) Kursus Minor SEMESTER II PGA 103/3 Akademik (Major) Kursus Minor Kursus Universiti Unit 3 8 4 2 ==== 17 3 8 4 3 ==== 17/18 6/9

SEMESTER I PGA 101/3 PGA 102/3 Akademik (Major) Kursus Universiti

2 (2008/09)

PGT 201E/3 atau PGT 202E/3 Akademik (Major) Kursus Universiti

PGT201E/3 atau PGT 202E/3 Akademik (Major) Kursus Minor Kursus Universiti

7 4 ==== 17/20

6 4 ==== 16/19 10

4 (2010/11)

Pilih satu kursus: PGT 437E/3 PGT 436E/3 PGT 433/3 PGT 434/4 Akademik (Major) Kursus Minor Kursus Universiti

3

Latihan Mengajar PGT 490/10

3/4 4 3 ==== 13/14

==== 10

89

*PERHATIAN: 1. Pelajar diingatkan bahawa panduan ini hanyalah sebagai satu contoh atau panduan perancangan kursus untuk didaftar sahaja. Pelajar mesti membuat perancangan pendaftaran kursus setiap semester mengikut jadual waktu dan keperluan kursus major/minor yang ditawarkan. Pelajar tidak dibenarkan mengambil lebih daripada 20 unit dalam satu semester. Pelajar-pelajar major Fizik perlu merancang kursus-kursus berikut supaya kursus ZCT 390/6 tidak bertembung dengan Latihan Mengajar PGT 490/10: ZCT 191/2 diambil pada semester 1,Tahun 1 ZCT 192/2 diambil pada semester 2, Tahun 1 ZCT 293/2 diambil pada semester 1, Tahun 2 ZCT 294/2 diambil pada semester 2, Tahun2 ZCT 390/6 diambil pada semester 1 dan 2 ,Tahun 3

2.

90

SINOPSIS KURSUS (Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan) PGA 101/3 Pelajar Dan Keperluan Pembelajaran

Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep dan isu-isu utama dalam proses pembelajaran peringkat persekolahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan proses kognitif serta cara mengendalikan tuntutan-tuntutan yang berkaitan menjadi fokus perbincangan. Penekanan akan diberikan kepada mengaplikasi pembelajaran berdasarkan masalah yang ‘authentic’ dan jitu. Dengan ini diterampilkan tema-tema yang berkaitan dengan keperluan pelajar yang melibatkan domain kognitif seperti perbezaan individu, teori-teori perkembangan dan gaya pembelajaran, kemahiran serta strategi pembelajaran, motivasi pembelajaran dan aspek penilaian pencapaian akademik. Kursus ini akan dijalankan menerusi kuliah, tutorial dan kerja projek Rujukan: 1. Atan Long (1998) Psikologi Pendidikan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 2. Amir Awang (1986) Teori-teori Pembelajaran, Fajar Bakti, Selangor 3. Ee Ah Meng ( 1999) Psikologi Pendidikan 1, Psikologi Perkembangan, Fajar Bakti, Selangor

PGA 102/3

Perkembangan Intrapersonal Dan Interpersonal Remaja

Kursus ini memperkenalkan konsep intra dan interpersonal remaja dan bagaimana remaja dapat memahami kedua-dua konsep tersebut serta berupaya mengaplikasikan kemahirankemahiran interpersonal di dalam kehidupan seharian mereka. Penekanan intrapersonal mencakupi aspek perkembangan diri seperti puberti, kognitif, psikologi dan personaliti remaja. Manakala aspek interpersonal lebih menjurus kepada aspek perhubungan berdasarkan perkembangan intrapersonal di atas. Antara aspek perhubungan interpersonal yang boleh dikaitkan ialah hubungan rakan sebaya, kemahiran asas bimbingan dan kaunseling serta mentoring. Rujukan: 1. Abdul Rashid Hj. Mohamad (2000). Bimbingan dan kaunseling. Kuala Lumpur. Longman 2. Shahizan Hasan, Tsai Chen Chien & Saw Hooi Chin (2003). Intra dan interpersonal remaja. Kuala Lumpur. PTS Publications. 3. Wood, J. T. (1999). Interpersonal communication everyday encounters (2nd.edition) Belmont. Wadsworth Publishing Company.

91

PGA 103/3

Guru, Sekolah Dan Masyarakat

Kursus ini bertujuan membina kefahaman pelajar tentang asas-asas dan konsep-konsep utama perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, sosiologi dan sejarah. Pelajar akan memahami dengan lebih mendalam peranan guru dalam pembangunan negara dan insan. Kursus ini juga memupuk keperihatinan pelajar terhadap kemajmukan latarbelakang budaya serta menyedarkan pelajar kepada isu-isu dalam masyarakat berbilang kaum, status sosio-ekonomi dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Pelajar juga akan memahami konsep dan peranan sekolah sebagai satu institusi sosial dalam pembangunan negara Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Dibentuk menjadi pendidik yang professional dan berilmu. Dibentuk menjadi pendidik yang mempunyai sifat kepimpinan yang baik. Dibentuk menjadi pendidik yang memahami profession perguruan. Dilatih menjadi guru yang dinamik. Dilatih menjadi guru yang bertanggungjawab terhadap pembangunan negara.

Rujukan: 1. Hussein Haji Ahmad (1983). Pendidikan dan Masyarakat: Antara Dasar, Reformasi dan Wawasan. DBP: Kuala Lumpur 2. Sufean Hussin (1993). Pendidika Di Malaysia: Sejarah , Sistem dan Falsafah. DBP:Kuala Lumpur 3. Marimuthu,T. (1990). Pengenalan Sosiologi Pendidikan. Fajar Bakti:Kuala Lumpur.

PGT 201E/3

Amalan Teknologi Pengajaran

Kursus ini bertujuan untuk mendemonstrasikan kepada para pelajar konsep keseluruhan evolusi teknologi pengajaran, domain-domain, model reka bentuk pengajaran, prinsip komunikasi visual dan teknologi pengajaran terkini termasuk komputer dalam pendidikan serta e-pembelajaran, multimedia, Internet, pengajaran berasaskan web dan pendidikan jarak jauh. Pada tahap praktikal, pelajar akan didedahkan kepada kemahiran dalam aplikasi pengkomputeran seperti pembangunan produk dengan menggunakan perisian Microsoft Office untuk tujuan penerbitan desktop, mereka bentuk pangkalan data, hamparan elektronik dan e-portfolio. Konsep-konsep dan prinsip-prinsip teknologi pengajaran diaplikasikan untuk menghasil projek persembahan multimedia, menilai bahan pengajaran, menyusun hasil kerja dalam portfolio dan mengendali perkakasan teknologi media. Rujukan 1. Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D., & Russell, J. D. (2000). Instructional technology for teaching and learning: Designing Instruction, Integrating Computers, and Using Media. (2nd Ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 92

2. 3.

Seels, B., & Richey, R. (1994). Instructional technology: The definition and domains of the field. Washington DC: AECT. Smaldino, S. E., Russell, J. D., Heinich, R., & Molenda, M. H. (2004). Instructional technology and media for learning (8th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.

PGT 202E/3

Asas Pengukuran dan Penilaian Pendidikan

Kursus in merupakan pengenalan kepada konsep-konsep asas berkaitan dengan pengujian, pengukuran dan penilaian untuk guru. Fokus isi kandungan kursus adalah item dan pembinaan ujian serta analisis, intepretasi serta penambahbaikan item di dalam ujianujian objektif dan juga subjektif. Pelajar seharusnya dapat menunjukkan kebolehan serta kemahiran mereka dalam aspek yang disebutkan diatas melalui projek bertulis yang diberikan Rujukan: 1. Airasian, P. (1994). Classroom Assessment. New York: McGraw Hill Inc. 2. Mokhtar Ismail (1994). Penilaian di Bilik Darjah. Kuala Lumpur: DBP 3. Ward, A. & Murray-Ward, M. (1999). Assessment in Classroom. London: Wardsworth.

PGT 203/3

Kemahiran Komunikasi Dan Interpersonal Untuk Guru

Kursus ini memberi tumpuan kepada pembinaan kemahiran berkomunikasi yang baik dalam pelbagai konteks persekolahan, ciri-ciri interpersonal yang sesuai untuk tugas sebagai guru dan pendidik, serta sikap yang positif dan proaktif terhadap perubahanperubahan dalam pendidikan. Strategi metakognitif akan digunakan. Fokus kursus adalah untuk membentuk guru yang berkualiti tinggi dari perspektif: a) kemahiran berkomunikasi, b) kemahiran interpersonal, c) pembinaan kepimpinan kognitif, dan d) pembinaan personaliti. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat: 1. 2. 3. 4. Dibentuk menjadi pendidik yang mempunyai kemahiran-kemahiran asas berkomunikasi dan perhubungan interpersonal. Dibentuk menjadi pendidik yang mempunyai kemahiran-kemahiran asas kepimpinan dan mengurus konflik. Dibentuk menjadi pendidik yang berkecerdasan emosi. Dibentuk menjadi pendidik yang mempunyai kualiti tinggi dari perspektif pembinaan personaliti. Rujukan: Adair, J. (1988). The effective communicator. Petaling Jaya: Pelandok Publications. Beebe, S. A. & Masterson, J. T. (1994). Communicating in small groups: Principles and practices (4th.Ed.) New York : Harper Collins. Bert, D. (1988). How to communicate effectively. London: Kogan Page. 93

1. 2. 3.

PPG210E/3

Kaedah Mengajar Sains Am

Cita-cita dan tujuan pendidikan sains di Malaysia akan dibincang. Guru-guru pelatih akan dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi mengajar sains secara efektif menggunakan kaedah-kaedah pengajaran seperti inkuiri, penerokaan, pengajaran kontekstual, Pembelajaran Berasaskan Masalah, Pengajaran Berasaskan Otak, pembelajaran kooperatif dan kajian lapangan. Pengajaran mikro digunakan sebagai sebahagian daripada prosedur melatih guru pelatih dalam teknik-teknik pengajaran yang menyentuh aspek pengenalan, proses dan penutup pengajaran, penggunaan bahan bantu mengajar, penerapan kemahiran proses sains, sikap saintifik dan nilai murni, dan pentaksiran. Aspek pengurusan makmal dan Pendidikan untuk Pembangunan Lestari turut diberi perhatian. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat: Membincangkan peranan dan kepentingan Pendidikan Sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah 2. Mengenalpasti dan mengaplikasikan pengetahuan berkaitan pengurusan makmal sains 3. Mengenalpasti dan mengaplikasikan kaedah saintifik dan kemahiran proses sains dalam pengajaran sains 4. Mengenalpasti dan menganalisa konsep alternatif yang dipegang oleh pelajar 5. Menjelaskan proses pengajaran sains dan mengaplikasikannya dalam tugasan praktis 6. Menjelaskan dan mengintegrasikan kitaran pembelajaran, pendekatan inkuri dan penerokaan dalam pengajaran sains 7. Menjelaskan dan mengintegrasikan pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak dalam pengajaran sains 8. Menjelaskan dan mengaplikasikan Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam pengajaran sains 9. Menggunakan dan menganalisa teknik-teknik yang berbeza untuk mengajar sains secara efektif 10. Menilai keberkesanan pengajaran sains menggunakan ICT 11. Mencadangkan cara-cara untuk mentaksir prestasi pelajar dalam pembelajaran sains 12. Mengaplikasikan konsep Pendidikan untuk Pembangunan Lestari dalam pengajaran sains Rujukan 1. Mintzes, J.J. (Ed.) (1998). Assessing science understanding: A human constructivist view. San Diego, CA: Academic Press. 2. Reynolds, K.E. & Barba, R.H. (1996). Technology for the teaching and learning of science. NY: Alllyn and Bacon. 3. Ostlund, K.L. (1992). Science process skills: Assessing hands-on student performance. New York: Addison –Wiley Publishing Company. 4. Shepardson, D.P. (2001). Assessment in science: A guide to professional development and classroom practice. Boston: Kluwer Academic Publishers. 5. Trowbridge, L.W. & Bybee, R.W. (1996). Teaching secondary school science: Strategies for developing scientific literacy. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 94 1.

PGT 212E/3

Kaedah Mengajar Matematik I

Kursus ini terbahagi kepada dua fokus utama: iaitu teori dan praktik. Pelajar akan diperkenalkan kepada asas dan teori mengenai matlamat pendidikan matematik, kurikulum dan perancangan pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. Aspek sejarah perkembangan konsep penting serta strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan juga akan dibincangkan. Pendekatan kursus adalah bercorak konten-pedagogi di mana pelajar diajar menguasai konten mata pelajaran dan menggunakan pedagogi yang sesuai untuk mengajar konten tersebut. Pelajar digalakkan mendalami konsep dan kemahiran matematik secara pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah mengikut topik asas seperti nombor, bentuk dan perkaitan. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat: 1. 2. 3. 4. Mempertingkatkan kefahaman dan penguasaan konsep-konsep matematik asas peringkat sekolah menengah supaya membolehkan mereka berketrampilan mengajar matematik dengan berkesan. Mendalami dan menghayati kurikulum dan matlamat pendidikan matematik di Malaysia. Membina sikap yang positif dan ciri sahsiah yang baik sebagai seorang guru matematik yang prihatin masalah pelajar, penyayang, ceria dan berdedikasi dalam menjalankan tugas guru matematik. Menghayati dan menghargai matematik sebagai satu disiplin ilmu yang penting dalam pendidikan era globalisasi

Rujukan 1. Bloomfield, A. & Harries, T. (Eds.) (1995). Teaching, learning and mathematics – with IT. UK: Association of Teachers of Mathematics. 2. Noraini Idris(2001). Pedagogi dalam Pendidikan Matematik.Kuala Lumpur.Utusan Publications Sdn.Bhd. 3. House, P. A. (1995). Connecting mathematics across curriculum. Year book 1995. Reston, Va:The NCTM Council. `

PGT 312E/3

Kaedah Mengajar Matematik II

Kursus ini berfokus kepada kedua-dua teori dan praktik dengan tujuan menghasilkan guru matematik yang berkesan, bertanggungjawab dan berdedikasi. Pelajar akan didedahkan kepada asas dan teori semasa mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik, penggunaan bahan dan ICT dalam pengajaran pembelajaran matematik, proses penilaian, miskonsepsi dalam matematik dan langkah-langkah pemulihan. Penguasaan isi kandungan matematik khususnya topik kurikulum sekolah menengah atas seperti kalkulus, trigonometry, algebra, statistic dan kebarangkalian akan ditekankan. Perkembangan sikap positif dan nilai-nilai murni akan disemai melalui projek dan tugasan yang mengaplikasikan pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. Isu dan cabaran dalam bilik darjah dunia sebenar serta perkembangan profesional guru matematik juga akan dibincangkan 95

Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat: 1. 2. 3. 4. Mempertingkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar dalam konsep-konsep matematik asas supaya mereka bersedia dan berketrampilan untuk mengajar di sekolah menengah Mendalami dan menghayati kurikulum dan matlamat pendidikan matematik di Malaysia Membina kemahiran mengajar matematik sekolah dengan lebih berkesan; Menghayati dan menghargai matematik sebagai suatu displin ilmu

Rujukan: 1. Cooney, P.j., Davis B.J. & Henderson, K.B. (1975) Dynamics of Teaching Secondary School Mathematics, Boston. 2. Lim Chap Sam, Fatimah Saleh dan Munirah Ghazali. (2003). Bahan Bantu Mengajar Matematik, PTS Publications 3. Sue Johnson-Wilder, Peter Johnson-Wilder, David Pimm & John Westwell (Eds.) (1999). Learning to teach mathematics in the secondary school. London: Routledge

PGT315E/3 Kaedah Mengajar Biologi Kursus ini bertujuan membina kualiti-kualiti dalam pelajar bagi memainkan peranan sebagai seorang guru yang bertanggung jawab dan efektif. Keutamaan diberi kepada penguasaan ‘konten-pedagogi’ dan perancangan pembelajaran biologi yang efektif berasaskan teori pembelajaran dan pengajaran terkini. Kecekapan penggunaan ICT ditingkatkan dan kursus ini selanjutnya menekankan kepentingan pengajaran untuk kefahaman. Fokus diberi kepada kerja amali dalam kumpulan kecil bagi menghayati dan melatih sikap positif dan nilai murni yang menunjuk kemuncaknya melalui pelbagai hasil seperti bahan pengajaran digital, portfolio dan pengalaman pengajaran berpasukan. Isuisu dan cabaran kelas sebenar akan dibincang disamping pembangunan professional. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat: 1. 2. 3. 4. 5. menghasilkan satu gambaran visual tentang silibus Biologi bagi peringkat sekolah menengah atas di Malaysia menyediakan rancangan pengajaran harian yang lengkap meliputi konten Biologi, kemahiran saintifik dan nilai murni menjalankan pengajaran Biologi berbantukan penggunaan komputer yang berteraskan aktiviti pelajar membina /menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai mencadangkan aktiviti untuk kesedaran pelajar tentang pendidikan bagi pembangunan lestari.

Teks utama: 1. Treagust, D. (1996). Improving teaching and learning in science and mathematics. New York: Teachers College Press. 96

2. 3.

Lawson, A. (1995). Science Teaching and The Development of Thinking. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co. Novak, J.D. (1970). The Improvement of Biology Teaching. Bobbs-Merill Co. Inc.

PGT 316E/3

Kaedah Mengajar Kimia

Kursus ini memfokuskan kepada strategi-strategi pengajaran-pembelajaran kimia menengah atas khususnya dalam pengendalian pengajaran, penggunaan alat bantuan mengajar, pengurusan kerja amali kimia, penerapan nilai-nilai yang baik dan penilaian pengajaran dan pembelajaran. Penguasaan konten kimia peringkat menengah atas akan ditekankan dalam semua perbincangan dan latihan pedagogi yang diberi. Melalui kursus in ciri-ciri guru yang baik akan diterapkan dalam diri bakal guru. Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menganalisis matlamat, objektif dan organisasi isi kandungan kurikulum kimia untuk sekolah menengah Merancang dan melaksana pengajaran kimia berpandukan perancangan pengajaran Memilih pendekatan dan strategi pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif murid Memilih dan menggabungkan ICT yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran kimia Menganalisis keperluan dan kriteria penilaian kemahiran amali kimia Menganalisis isu-isu terkini yang mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran kimia Membina perspektif pengajaran bersesuaian dengan kepercayaan, teori dan prinsip pengajaran dan pembelajaran.

Rujukan: 1. Fensham, P.J., Gunstone, R.F.& White, R.T. (1994). The content of science: A constructivist approach to its teaching and learning. Loomis, CA: Falmer Press. 2. Kohli, V.K. (1992). How to teach science: A treatise on methodology of teaching physics, chemistry and biology. Ambala City: Vivik Publishers. 3. Little, L.F. (1995). Studying for chemistry. NY: Harper Collins College Publishers

PGT 317E/3

Kaedah Mengajar Fizik

Kursus ini bertujuan untuk memperkembangkan kefahaman guru pelatih tentang prinsipprinsip dan isu-isu yang penting dalam pengajaran-pembelajaran Fizik di sekolah menengah, termasuk Fizik dalam sains Teras. Pendekatan yang digunakan ialah secara integrasi konten dan pedagogi. Penekanan diberi kepada aspek-aspek masalah pembelajaran fizik, pengajaran fizik untuk pemahaman konsep, pentaksiran dan penilaian dalam pendidikan fizik, proses-proses pemikiran kreativiti dalam perkembangan disiplin fizik,kemahiran-kemahiran pedagogi yang penting dan atribut-atribut yang membantu dalam pembelajaran fizik. Tujuan 97

kursus ini adalah memberi kuasa kepada guru supaya dapat menghasilkan guru yang proaktif, komited, menyanjung ilmu, berdisiplin dan sensitive serta mempunyai ciri-ciri humor. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat membincangkan isu-isu berkaitan dengan pengajaran fizik secara khusus menganalisis kemahiran-kemahiran berfikir bagi pembelajaran fizik menyenaraikan dan membincangkan konsepsi alternatif pembelajaran fizik dalam kalangan pelajar 4. menghurai dan mengaplikasi teknik-teknik pengajaran berkesan bagi mengatasi masalah konsepsi alternatif dalam kalangan pelajar 5. menghurai dan mengaplikasi teknik-teknik pengajaran berkesan bagi membantu kefahaman pelajar dalam pembelajaran fizik 6. menghurai dan mengaplikasi strategi pembelajaran berasaskan projek dalam pengajaran fizik 7. menghurai dan mengaplikasi pelbagai pendekatan bagi penyelesaian masalah fizik 8. membincangkan isu-isu berkaitan dengan penggunaan nombor dalam fizik 9. membincangkan isu-isu berkaitan dengan teknik pembentangan dan bahasa dalam fizik 10. menghurai dan mengaplikasi teknik-teknik penilaian kefahaman konseptual dalam fizik 11. menganalisis dan menginterpretasi keperluan pendidikan fizik dalam industri dan masyarakat 12. menganalisis dan menghargai peranan fizik dalam persekitaran kita. Rujukan: 1. Arons, A.B. (1997). Teaching Introductory Physics. John Wiley & Sons 2. Mintzes, J.J., Wanderse, J.H. & Novak, J.D. (Ed.) (1998). Teaching Science for Understanding: A Human Constructivist View. Academic Prress, San Diego, CA 3. Osborne, J. & Freeman, J. (1989). Teaching Physics – A Guide for the NonSpecialist. Cambridge University Press 1. 2. 3.

PGT 437E/3

Pentadbiran Am Sekolah

Kursus ini memberi tumpuan pada pendedahan aspek-aspek dan konsep-konsep penting dalam pentadbiran dan pengurusan khasnya tugas-tugas dan fungsi-fungsi seorang pengetua/guru besar, penolong-penolong kanan, dan jawatan-jawatan lain dalam pembentukan organisasi sekolah kepada para guru pelatih. Kursus ini juga merangkumi topik seperti cara pendidikan ditadbir pada peringkat kebangsaan, negeri, dan daerah. Selain itu, perkhidmatan pendidikan, pengurusan kewangan sekolah, pengurusan hal ehwal murid, perancangan dan pelaksanaan kurikulum, penyeliaan dan pemeriksaan sekolah serta penyelenggaraan dan implementasi pengurusan disiplin sekolah juga diliputi. Kursus ini juga membuat penilaian atas peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Pertubuhan Bukan Kerajaan di sekolah secara amnya dan masyarakat secara khususnya.

98

Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat Menghurai dan menjelaskan perubahan umum yang berlaku dalam sistem pendidikan Negara sebelum dan selepas merdeka, falsafah pendidikan kebangsaan dan Visi 2020. 2. Mengilutrasi dan menjelaskan pengorganisasian semula KPM, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran daerah dan sekolah dan menjelaskan peranan dan fungsi setiap organisasi ini 3. Menghuraikan, menjelaskan dan menganalisis tugas seseorang pengetua yang lain termasuklah pengurusan pejabat,pengurusan bangunan, keselamatan pelajar, displin pelajar,kebajikan pelajar dan pendaftaran. 4. Menghuraikan, menjelaskan dan menganalisis tugas dan tanggungjawab penolong kanan-penolong kanan dan guru kanan: akademik, hal ehwal murid, kokurikulum. 5. Menganilisis, mengkritik, menjelas dan menghuraikan criteria sekolah dan pengetua berkesan yang berfokus pada pentadbiran sekolah. 6. Menjelaskan, mengkategori, mereka bentuk dan membina pelbagai jawatan kuasa yang terdapat di sekolah seperti jawatan kuasa kurikulum, jawatan kuasa kokurikulum,unit peperiksaan, jawatan kuasa jadual waktu, jawatan kuasa mata pelajaran dan menerangkan peranan dan fungsi jawatan kuasa ini. 7. Menjelas, menghurai dan menganalisis pelbagai tugas pengurusan yang wujud di sekolah seperti pengurusan kewangan, pengurusan hal ehwal murid, bimbingan dan kaunseling. Biasiswa dan skim pinjaman buku teks. 8. Menerang, menghurai dan menganilisis pelbagai pemantauan dan penyeliaan yang dilaksanakan di sekolah. 9. Menganalisis dan mengesahkan pelbagai perkara yang berkaitan dengan perkhidmatan seseorang guru, Jabatan Perkhidmatan Awam, kemasukan ke dalam skim pencen. 10. Menerangkan, menghuraikan, menganalisis serta membuat kesimpulan tentang hubungan sekolah dengan masyarakat, PIBG, Badan Bukan Kerajaan. 11. Menilai kod dan etika profesion keguruan. Rujukan 1. EPRD Ministry of Education. (1985). “Chapter V Organization and Administration”. Education in Malaysia. Kuala Lumpur. 2. Foo Say Fooi. (2005). Etika Perguruan – Jaminan Peningkatan Profesionalisme. Serdang: Penerbit UPM. 3. Yukl, G. (1994). Leadership In Organizations. New York: Prentice Hall International. Inc. 1.

PGT 436E/3

Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pendidikan

Kursus ini bertujuan untuk menyediakan guru-pelatih menguasai pelabagai alat ICT Interaktif dan pedagogi yang relevan dan efektif merentas kurikulum. Reka bentuk dan pembangunan semua bahan adalah berdasarkan pengaplikasian instructional system design (ISD) dan Instructional design (ID) secara inovatif dan kreatif. Penegasan akan diberikan kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah dengan ICT. 99

Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat: 1. 2. 3. 4. 5. mengenal pasti alatan dan sistem ICT untuk digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. menguasai penggunaan peralatan ICT di dalam pengajaran dan pembelajaran mengaplikasi kaedah-kaedah terkini di dalam penggunaan ICT di pengajaran dan pembelajaran merekabentuk sessi pengajaran dan penbelajaran yang kreatif dan innovatif dengan menggunakan pelbagai kaedah dan peralatan yang dipelajari. merekabentuk sessi pengajaran dan penbelajaran yang kreatif dan innovatif dengan mengaplikasikan model-model rekabentuk pengajaran (ID) dan sistem rekabentuk pengajaran (ISD)

Rujukan 1 Oon_Seng Tan (2004). Enhancing Thinking through Problem-based Learning Approaches.Singapore: Thomson Learning. 2. Smaldino, S. E., Russell, J. D., Heinich, R., & Molenda, M. H. (2004). Instructional technology and media for learning (8th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill. 3. Allison Rossett ((2002). The ASTD E-Learning handbook: Best practices, strategies and case studies for an emerging field. McGraw-Hill.

PGT 433/3

Pengurusan dan Pentadbiran Kokurikulum Sekolah

Kursus ini merangkumi tiga aspek: asas pengurusan, fungsi serta pelaksanaan dan keselamatan. Asas pengurusan merangkumi falsafah, teori, strategi dan teknik pengurusan yang berkesan. Aspek kedua menerangkan fungsi dan peranan seorang pentadbir atau pengurus untuk mengoperasi sesuatu pertubuhan, persatuan atau kegiatan kokurikulum sekolah. Aspek ketiga melibatkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum serta langkah-langkah keselamatan bagi mengelakkan kemalangan dan kecederaan semasa melakukan aktiviti kokurikulum di dalam dan di luar sekolah. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat: 1. 2. 3. 4. Mengaplikasikan pengetahuan dalam aktiviti pengurusan kokurikulum di sekolah. Menunujukkan kemahiran mengurus dan mengelola aktiviti kurikulum. Menunjukkan sikap bekerjasama dalam kumpulan. Mempamerkan etika profesional sebagai seorang guru.

Rujukan: 1. Ab Halim Abd Rahim. (1999). Pengurusan kokurikulum dan badan beruniform. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 2. Vasudevan, T. (1987). Kegiatan kokurikulum: penyeliaan dan pentadbiran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 3. Wee Eng Hoe. (1996). Gerakerja kokurikulum. Shah Alam: Fajar Bakti.

100

PGT 434/3

Pengurusan Disiplin Sekolah

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengurusan disiplin sekolah yang efektif dan efisyen di sekolah. Kursus ini akan membolehkan bakal pendidik bersedia menghadapi situasi dan menangani pelbagai masalah pelanggaran disiplin di kalangan pelajar yang dianggap semakin membimbangkan. Tumpuan perbincangan kursus ini meliputi ideaidea tentang konsep disiplin dan pengurusan, pengurusan disiplin di sekolah termasuklah dalam bilik darjah, bengkel dan asrama, menganalisis senario disiplin sekolah masa kini, jenis-jenis pelanggaran disiplin, hubungan disiplin dengan keselamatan sekolah, peraturan dan undang-undang sekolah yang berkaitan dengan disiplin dan keselamatan sekolah, prosedur tindakan pelbagai kesalahan pelanggaran disiplin, dendaan dan hukuman, model-model pengurusan disiplin sekolah serta isu-isu dalam ketidakcekapan pengurusan disiplin sekolah. Di samping itu kursus ini juga meninjau pengurusan disiplin daripada aspek psikologi, sosiologi dan kaunseling serta hubungan sekolah dengan agensi luar yang boleh membantu dalam menangani masalah disiplin sekolah. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat: 1. 2. 3. dapat menjelas dan menghuraikan definisi dan konsep disiplin dan senario- keadaan disiplin sekolah masa kini dapat mengenal pasti, menganalisis dan mensintesis jenis-jenis dan punca-punca masalah disiplin di sekolah dapat mengenal pasti, menganalisis dan memilih strategi-strategi dalaman sekolah yang sesuai untuk menangani masalah disiplin sekolah seperti penggunaan galakan, pujian, hukuman, pengurusan bilik darjah, kaedah pengajaran dan pembelajaran, menggunakan kegiatan kokurikulum dan penggunaan badan-badan dan kelab yang terdapat disekolah dapat mengenal pasti, menganalisis dan memilih strategi-strategi luar sekolah yang sesuai untuk menangani masalah disiplin sekolah seperti menggunakan bantuan dan kerjasama PPD, JPN, KPM, masyarakat setempat, NGO dan jabatan-jabatan kerajaan yang bersesuaian dapat memahami, mengenal pasti, mengesah, dan menyusun kaedah-kaedah yang sesuai dalam menangani masalah disiplin di sekolajh. Antaranya termasuklah menggunakan panduan, tata cara, prosedur dan surat-surat pekeliling yang dikeluarkan oleh KPM, dan JPN dapat memahami, mengenal pasti, menyusun, mengorganisasi dan menilai peranan guru, guru pembimbing, guru disiplin penolong kanan – penolong kanan seperti HEM, dan pengetua dalam menangani masalah disiplin sekolajh

4.

5.

6.

Rujukan: 1. Black, D. D. & John, D. C (1992). Administrative Intervention: A Discipline Handbook For Effective School Administrators. Longmont, CO: Sopris West INC. 2. Francis, Paul. (1975). Beyond Control? A Study of Discipline in Comprehensive School.London : Allen and Unwin. 3. Kementerian Pendidikan Malaysia (1989) Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 101

PGT 435/3

Kajian Topikal

Kursus ini ditawarkan kepada pelajar tahun akhir untuk menampung keperluan pelajar yang mempunyai minat untuk menerokai dengan lebih mendalam topik atau isu tertentu di dalam atau di luar bidang pengkhususannya. Pelajar akan diselia oleh seorang kakitangan akademik yang mempunyai kepakaran yang relevan dan seterusnya menilai pelajar tersebut. Walaupun penyelia akan menentukan bentuk hasil pelajar untuk dinilai, pada amnya pelajar dijangka akan menjalankan penyelidikan perpustakaan dan menghasilkan satu tugasan akhir semester atau esei bibliografi atau kedua-duanya.

PGT 490/10

Latihan Mengajar

Kursus dijalankan selama dua puluh minggu, meliputi dua peringkat. Peringkat pertama di sekolah menengah yang dipilih, adalah program induksi kendiri terhadap tugas dan profesion perguruan, di mana pelajar dikehendaki mendapatkan maklumat penting tentang tugas guru sebagai pendidik dan peranan sekolah menguruskan program pendidikan. Maklumat tersebut diperolehi berdasarkan pemerhatian kendiri terhadap persekitaran kerja di sekolah serta interaksi bersemuka dengan pentadbir, guru dan pelajar sekolah. Maklumat dikumpul dalam satu portfolio dan disertai dengan satu laporan refleksi bertulis, kedua-duanya perlu diserahkan untuk dinilai. Pelajar yang gagal menyempurnakan tugasan program induksi tersebut tidak dibenarkan meneruskan ke peringkat kedua latihan mengajar. Peringkat kedua adalah program amali mengajar dimana pelajar ditempatkan di sekolah menengah yang ditentukan oleh pusat pengajian. Pelajar dikehendaki mengajar dua mata pelajaran mengikut pengkhususan major dan minor masing-masing. Pelajar juga diwajibkan terlibat dalam kegiatan ko-kurikulum dan aktiviti-aktiviti anjuran sekolah. Semasa latihan pelajar dibimbing oleh seorang guru pembimbing yang ditentukan oleh pihak sekolah dan diselia oleh seorang penyelia yang dilantik oleh pusat pengajian.

PLG 333/2

Sejarah dan Falsafah Sains

Kursus ini memberi gambaran ringkas mengenai sejarah dan falsafah sains moden/barat dan bagaimana perubahan ontologi, penaakulan dan epistemologi sains dari Zaman Yunani Purba hingga kini telah mempengaruhi apa yang diterima sebagai kebenaran dan pengetahuan sains oleh ahli komuniti sains moden sedunia pada masa kini. Sumbangan tamaddun lain (sains Arab, Cina dan India) kepada sains moden sejagat akan dibincangkan juga. Seterusnya akan dipertimbangkan falsafah sains alternatif seperti Sains Islam dan sejauh mana falsafah-falsafah sains alternatif boleh menggantikan falsafah sains moden. Akhirnya, pengaruh sejarah dan falsafah sains terhadap amalan sains dan pendidikan sains sedunia dan di Malaysia juga akan dibincangkan. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. 2. 3. membincangkan secara ringkas mengenai falsafah dan sejarah sains moden. membincangkan apa yang diterima sebagai kebenaran dan pengetahuan sains. membincangkan sumbangan tamadun lain (Arab, Cina dan India) terhadap sains. 102

4. 5.

membincangkan falsafah sains alternative. membincangkan pengaruh sejarah dan falsafah sains terhadap amalan sains dan pendidikan sains.

Rujukan: 1. Cobern, W.W. (1998). Socio-Cultural Perspectives on Science Education: An International Dialogue. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 2. Kuhn, Thomas S. (1970) The Structure of Scientific Revolutions (2nd Edition). Chicago: The University of Chicago Press. 3. Kuhn, T.S. / Surjaman, T. (1989). Peranan paradigma dalam Revolusi Sains. Bandung: Remaja Rosdakarya.

103

SINOPSIS KURSUS-KURSUS BIOLOGI (Pusat Pengajian Sains Kajihayat) BOI 109/4: Biostatistics The course will begin by exposing the students on the proper ways to present data from a particular study. Following that the discussion will be on probability distributions normally used in biostatistics namely Binomial, Poisson and Normal distributions. This will be followed by Hypothesis Testing involving one- and two-sample cases. For Hypothesis Testing involving three and more samples, ANOVA will be used which will be followed by discussions on Multiple Comparison. Relationship between two variables will be discussed in the context of Correlation and Regression. Nonparametric procedures, namely Wilcoxon dan Mann Whitney will be used for two-sample cases. Data analysis involving Chi Squared and Probability will complete the course. Course Outcome At the end of this course, students should be able to: • • The students will better understand how to present data that are produced from their studies. The students will be able to appropriately select statistical procedure/s to analyse their data in order the be able to make conclusions on their studies.

Text Book and References 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zubir Bin Din. 2000. Notes on Biostatistics Zar, J.H. 1974. Biostatistical Analysis. Prentice-Hall. Ott. L. 1977. An introduction to statical methods and data analysis. Duxbury. Rosner, B. 2006. Fundamentals of Biostatistics. 6th Edition. Duxbary Selvin, S. 2004. Biostatistics – how it works. Prentice-Hall, New Jersey. Lewis, A.E., 1984. Biostatistics. Van Nostrand Reinhold. Glover T. and Mitchell K. 2004. An Introduction to Biostatistics. McGraw-Hill

BOM 111/4: Biodiversity This course covers elements of biodiversity involving genes, species and ecosystem. Emphasis will be on biological diversity including systematic and diversity; species diversity; loss of species, habitat and ecosystem. Students will be exposed to concepts of biodiversity values and applications as well as conservation and management of biodiversity. Course Outcome At the end of this course, students should be able to:

104

• • • • • •

This course provides basic knowledge on the species diversity for plant, microorganisms and animals related to the economic values, ecological importance and conservation. Practical skills involve in the identification of a diversity of plants, microbes and animals based on their distinguishing features. Social skills are learned from the lab class where the students have to share specimens and equipments. The achievement of the outcomes is measured through quizzes, tests, report writing and informal communication especially in the class during lectures and lab work. The learning outcomes can be related to the future by providing the students with the basic concept in biodiversity and the need to preserve it. Loss of biodiversity is a universal problem therefore, understanding it can develop awareness about the rich biodiversity of especially the tropical rain forest. Since specimens used in the lab are collected from the local environment either in its preserved form or fresh forms, the students are expected to familiarize themselves with the importance of preserving biodiversity.

Text Book and References 1. 2. 3. Biology: understanding life (2006) Alters S and B Alters. John Wiley and Sons, Inc. Biology (2008). Brooker R J, E P Widmaier, L E Graha and P D Stiling. McGraw Hill Higher Education. Biology: The Unity and Diversity of Life (2004) Starr Taggart. Thomson Learning, Inc.

BOM 112/4: Basic Ecology Basic ecological concepts such as ecosystems, community and populations will be taught. Functional aspects of ecosystems including factors controlling distribution of organisms, primary and secondary productions and succession will also be discussed. Field work techniques will be included. This is an introductory course on basic ecology for the students to understand on various principles and concepts of ecology. The basic components, structures and processes occur in the ecosystem will also be discussed. Certain aspects of population ecology that includes population sampling and population growth will be emphasized. The interaction of communities (biotics) with the environmental factors (abiotics) that governed their ecosystems will be correlated via the energy flow and biogeochemical cycles. The characteristics of community will also be discussed. In a broad scale, we will discuss on the distribution of the world biomes in the terrestrial ecosystem. For instance, the species that survive the tropical rainforest, savanna and desert have their own specific characteristics to adapt to their different types of environments. The biotic and a biotic factor of the fresh water and marine ecosystems will also be highlighted. The productivities of all the ecosystems will then be compared.

105

Course Outcome At the end of this course, students should be able to: • • • • Understand the basic concept of ecology. Identify the factors that influence the formation and distribution of different type of ecosystems. Determine to uniqueness of each and every ecosystems. Correlate the human impact towards the ecosystems’ components, structures and processes.

Text Book and References 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Botkin, D. & Keller, E. (2003).Environmental Science. John Wiley & Sons, Inc. ColinVaux, P. (1993). Ecology 2. John Wiley & Son Inc, New York. Cox, G. W. (1997). Conservation Biology, concepts and application. Wm. C. Brown Publishers. Dan, N. (1993). Mengenal Ekologi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Das, M. C. (1993). Fundamentals of Ecology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited. De Santo, R. S. (1978) Concepts of Applied Ecology. Springer Verlag New York Inc. Kormondy, E. J. (1996). Concepts of Ecology. Prestice-Hall. Krohne, D. T. (1998). General Ecology. Wadsworth Publishing Company. Miller, G. T. (2005). Essential of Ecology. Thomson Learning. Odum, E. P. (1971). Fundamentals of Ecology. W. B. Saunders Company, Philadelphia. Odum, E. P. (1983). Basic Ecology. Holt Saunders, Japan. Ricklefs, R. E. (1990). Ecology. Chiron Press, Oregon. Smith, R. L. & Smith, T. M. (2001). Ecology and Field Biology. Benjamin Cummings. Stirling, P. D. (1999). Ecology: Theories and Application (3rd Ed.) Prestice Hall. Whitmore, T. C. (1990). An Introduction to tropical Rain Forests. Clarendon Press, Oxford. Whitmore, T. C. (1991). Tropical Rain Forest of the Far East. Oxford University Press.

BOM 113/4: Cell Biochemistry This course discusses the cell in terms of its basic structure, organels and their function. It also includes building blocks of macromolecules such as amino acids, fatty acids and monosaccharides. This leads to discussions on the structure and function of macromolecules e.g. proteins, fats, carbohydrates and nucleic acids. The biochemical processes that occur in the cell such as enzymes as catalysts, carbohydrate, fat and protein metabolism, metabolic regulation and biosynthesis of macromolecules are also discussed. At the end of this course, students should be able to differentiate between prokaryote and eukaryote as well as name the organelles and their functions. In addition, students should 106

be able to identify the chemical characteristics all the major biological macromolecules and describe their structures and functions. Finally, students should be able to describe the structure and mechanisms of enzymes as well as know the major metabolic pathways in a living cell. In short, students should understand how a single cell works. Course Outcome At the end of this course, students will be able to: • • • • • • Differentiate between prokaryotes and eukaryotes as well as name the organelles and their functions. Identify the chemical characteristics all the major biological macromolecules and describe their structures and functions. Describe the mechanisms of enzymes as well as know the major metabolic pathways in a living cell. Understand the biochemical processes that occur in the cell such as enzymes as catalysts, carbohydrate, fat and protein metabolism, metabolic regulation and biosynthesis of macromolecules. understand how a single cell works and the bioenergetics involved at the molecular level. Use various microscopes effectively; prepare buffers and carry out acid-base titrations to determine pKa and pI; determine membrane transport processes such as permeation, osmosis as well as plasmolysis; and determine the factors that affect enzyme activity.

Text Book and References 1. 2. 3. 4. 5. 6. Biochemistry. M. K. Campbell & S. O. Farrel. Thomson Brooks/Cole Publisher. Biochemistry. R. H. Garret & C. M. Grisham. Thomson Brooks/Cole Publisher. Principles of Biochemistry. H. R. Horton et al. Prentice Hall Publisher. Cell and Molecular Biology. G. Karp. John Wiley & Sons Publisher. Principles of Biochemistry. A. L. Lehninger, D. L. Nelson, M. M. Cox. Worth Publisher. Biochemistry. L. Stryer. W. H. Freeman and Company Publisher.

BOM 114/4: Fundamental Genetics The aim of this course is to introduce the basic principles of genetics which has emerged to be an important field in the understanding of various aspects of biology. This course begins with discussions on the basic concepts of genetics from inheritance pattern according to Mendel’s Law as well as non-Mendelian inheritance. Topics to be discussed also include sex linkage, cytoplasmic and maternal inheritance, mapping and gene order determination, mutation, types of mutants and their applications and gene action and its interaction. Population genetics dealing with gene transmission through space and time will be covered. The structure and function of DNA and RNA as genetic materials will also be presented. This includes chromosome organisation, replisome and DNA replication, gene expression and its regulation and RNA processing in eucaryotes. 107

Interesting discussion regarding gene regulation in procaryotes will also be done. This course will also cover the basic concepts of genetic engineering and recombinant DNA technology and their applications in industry, medicine and agriculture. Related ethical and moral issues concerning modern genetics will also be discussed. Course Outcome At the end of the course, students will be able to: • • • Understand the basic concepts and fundamentals in genetics including Mendelian laws, molecular and population genetics and the recent advances in genetic technology. Explain the processes involved in the regulation of genes, DNA replication, chromosome segregation and protein synthesis. Understand the laws and dynamics influencing population genetics.

Text Book and References 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Genetics, analysis and principles, 2nd Edition, Robert, J. Brooker, McGraw-Hill Book Company. Konsep Genetik, Itam Sulaiman & Hazli Abdul Muid, Dewan Bahasa dan Pustaka. Principles of Genetics, 3rd Edition, D. Peter Snustad and Michael J. Simmons, John Wiley & Sons, Inc. Principles of Genetics, 7th Edition, D. Peter Snustad and Gardner, E. J., John Wiley & Sons, Inc. Genetics, from genes to genomes, 2nd edition, Leland H. Hartwell, Leroy Hood, Michael L. Goldberg, Ann E. Reynolds, Lee M. Silver & Ruth C. Veres, McGraw-Hill Book Company. Genetics, William D. Stansfield, McGraw-Hill Book Company. An Introduction to Genetic Analysis, Anthony, J.F.G., Jeffry, H.M., David, T.S., Richard, C.L. & William, M.G., W.H Freeman and Company. Genetics, 3rd Edition, Robert F. Weaver & Phillip W. Hedrick. Wm. C. Brown Publishers. Concepts of Genetics, 9th Edition, Klug. W. S., Cummings, F. R., Spencer, C. A., & Palladino. M. A. Pearson International Edition.

BBT 211/3: Plant Kingdom This course will discuss on the morphological life cycles of plant saprophyte and gametophyte. Plants morphological adaptations to different environments will be discussed (i.e Nepenthes, cactus and carrot). Morphological and structural evolution in vegetative and reproductive development (i.e. pollination and seed dispersal) will be presented. Explanations regarding important adaptation which enable plants to dominate present environment and its evolution will also be discussed.

108

Course Outcome At the end of the course, the students are expected to: • To be able to differentiate the morphology and reproductive system of vascular plants (ferns, gymnosperms and angiosperms). • To be able to describe plants adaptation characteristics through the modification of organ to live in various habitat, predator avoidance and nutrient intake. • To be able to describe plant evolution and the important factors in evolution. • To be able to understand plant reproductive technique and their importance in agriculture. Text Book and References 1. 2. 3. 4. Audesirk, T. And Audesirk, G. 2005. Biology: Life on Earth. Prentice Hall Inc. USA. Heywood, V.H. 1993. Flowering Plants of The World. Oxford University Press, Oxford, UK. Hsuan Keng, 1986. Order dan Tumbuhan Berbiji di Tanah Melayu. Terjemahan Ahmad bin Mahmud. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Pandey, B.P. 2007. Botany for degree students. BSc. Second Year. S. Chand & Co. Ltd. New Delhi.

BBT 212/3: Comparative Plant Anatomy Approach of this course focused on the comparative plant anatomy from the aspects of evolutionary adaptation to its environment, difference in plant organ and development processes which involves in primary, secondary and anomolous developments. In evolutionary aspect, comparisons were made between non-vascular primitive plants up to advanced flowering plants. Course Outcome At the end of the course, the students are expected to: • • • • To be able to understand the concept of vascular plant anatomy. To be able to differentiate the cells composition and the stage of growth of the plant groups (ferns, gymnosperms, monocots and dicots). To be able to understand the process of primary growth, secondary growth and anomalous growth and factors that influence the growth. To be able to utilize the knowledge for other related areas of applied botany such as physiology, phytopathology, agriculture, forestry and plant products.

Text Book and References 1. Dickinson, W.C. 2000. Integrative Plant Anatomy. Academic Press, New York, USA. 109

2. 3.

Fahn, A. 1990. Plant anatomy. Elsevier Science. London, UK. Mauseth, J.D.2008. Plant anatomy. The Blackburn Press, London, UK.

BBT 213/4: Plant Physiology and Development This course will discuss various processes involved in transportation within plants. Aspects of plant development, photorespiration and photosynthesis will be discussed. In addition to these, metabolism and nitrogen fixation processes in plant development, seed dormancy and germination will also be taught. Photoperiod and developmental regulatory systems will also be covered. Course Outcome At the end of the course, students are able to: • • Demonstrate knowledge of the fundamentals plant biochemistry and metabolism, including photosynthesis process and roles of hormones in plant growth and development. Describe in detail plant morphological and physiological responses and adaptations to variations in selected environmental variables, including those of extreme environments.

Text Book and References 1. William G. Hopkins, Norman P.A. Huner. Introduction to Plant Physiology. Wiley International Edition. 3rd Edition (2004).

BGT 211/4: Entomology This course looks into insects from 5 fundamental perspectives: structure and function, insects and its environment, insects as a unit and its diversity, applied entomology, and modern molecular approach. The subjects covered include: the integument system, nervous systems, glands and muscles, breeding and development, sensory mechanisms, movement and behaviour. Communication between insects and its biotic and a biotic environment will also be discussed. In addition, students will be exposed to the methods and principles of taxonomy and the evolution of the Insecta class. This course will also discuss the advantages and disadvantages of insects, conservation of biodiversity, control of insects, and molecular entomology. Course Outcome • • • Ability to apply knowledge of entomology to identify insect in field work. Ability to use practical skills, and expert in current insect classification technique . Understand social skill and responsible to insect identification, evolution and insect modification in field of forensic. 110

• •

Ability to perform ethically, professionally and caring in several situations particularly in agriculture to increase product and economy. Able to communicate, to be leaders and work in teams to identify, analyse, and to solve problems pertaining insect ecology, behaviour, control of insect which harmful to man and farm animals and also the important of pollination.

Text Book and References 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gullan, P.J.& P.S. Cranston. 2005. The Insects: An outline of entomology. Blackwell. Australia Daly, H.V., J.T. Doyen & A.H. Purcell, III. 1998. Introduction to Insect Diversity Oxford Univ. Press. NY. Borror, D.J., Triplehorn, C.A. & Johnson, N.F. 1989. An introduction to the study of insects. 6th edition. Brown, t.A. 1995. Gene cloning. 3th edition. Chapman & Hall, Great Britain. Chapman, R.F. 1982. The insects – structure and function. 3th edition. Harvard University Press, Cambridge, MA. Romoser, W.S. & Stoffolano, Jr, J.G. 1998. The science of entomology. 4th edition. McGraw- Hill, Singapore.

BMT 206/3: Physiology and Nutrition of Microbes The course discusses the processes that take place in the development of microorganisms such as growth, microbial cell cycle, effect of environmental factors on growth, growth kinetics and energetic, transport model and types of transport in aerobes and anaerobes and photosynthesis, energy transduction – energy source and carbon framework, autotrophy and heterotrophy, anaerobic, aerobic and photosynthesis pathways. Identification of metabolic pathways, carbon equilibrium and redox in fermentation, methylotrophy, microbial electron transport system, coupling of electron transport with phosphorylation, adaptation of microorganisms in environment, biomolecules and its regulation – nucleic acid, protein, carbohydrates and lipids, synthesis and construction of cell membrane and cell wall and enzyme and coenzyme regulation will be discussed. Course Outcome At the end of the course the students should able to understand: • • • • • • • • • The process that take place in the development of microorganisms. Various metabolic pathways and its regulations. The synthesis of biomolecules and its regulation. The synthesis and construction of cell membrane and cell wall. The regulation of enzyme and coenzyme. Cell constituents. Biosynthesis and regulation amino acids, fatty acids and protein translation. Global Control Network. Genomics and Proteomics tools in bacterial physiology. 111

Nutrient Stress and Stringent Control.

Text Book and References 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mendelstam, McQuillen Dawes (1982). Biochemistry of Microbial Growth, 3rd Edition. Blackwell Scientific Publications. Lehninger (1982). Biochemistry, 8th edition. Worth Publishers. Dawes (1980). Quantitative Problems in Biochemistry, 6th Edition. Longmans. Moat (2002). Microbial Physiology, 4th Edition.Wiley. Nicholls (1981). Bioenergetics.Wiley. Neidhardt, FC, Ingraham, JL, Schechter, M. (1990) Physiology of the Bacterial Cell. A Molecular Approach. Sinauer Associates. Neidhardt et al. 1987 Escherichia coli and Salmonella typhimurium. Cellular & Molecular Biology [USM library ref. QR82.E6]. Ingraham et al. 1983 Growth of the Bacterial Cell. Sinauer Associates Inc., Massachussetts.

BOT 205/3: Microscopy and Histological Techniques This course is aimed at introducing students to the methods and basic principles of microscopy and histological techniques. Concepts such as resolution, contrast and depth of field will be taught. Principles and concepts in the use of dark-field microscopy, phase contrast, fluorescence microscopy and electron microscopy will also be given. Students will also be given the opportunity to study techniques in fixation and preservation of specimens, staining and sectioning, construction and use of the microtome, and the preparation of histological slides individually. Course Outcome • • The microscope must accomplish three tasks: produce a magnified image of the specimen (magnification), separate the details in the image (resolution), and render the details visible to the eye, camera, or other imaging device (contrast). Tissues are collections of cells and it is at the microscopic level that we begin to see how an organ actually performs its functions. It is the purpose of this course to explain how the microscope achieves its tasks and to explain the components and their use in simple terms. Introduce and familiarize students with the current information pertaining to the microscopic and histological techniques technology. Students will be required to dedicate ample time to master selected microscopic preparations and also understand basic histological techniques such as specimen preparation and microscopy.


Text Book and References 1. Drury, R.A.B. and E.A. Wallington. (1980). Carleton’s Histological Technique. Oxford University Press., Oxford. 112

2. 3.

Kiernan, J.A. (1981). Histological and Histochemical Methods. Theory and Practice. Pergamon Press. Oxford. Any Microscopy, Microbiology and Microbiology related text books, journals and websites. Additional specific references will be given during each lecture.

BST 203/3: Population and Community Ecology Population Ecology and Community is developed to introduce and expose students population and community based partly on mathematical approaches. Unique ecological characteristics acquired by a population or community will be discussed. The community distributions are mainly based on multivariate analysis. The first part will focus on habitat distributions based on the vegetation patterns; random, uniform and change. The part involves basic population parameters for single species. This includes density, degree of survival, biotic capability, age distribution and life tables. Types of relationships between populations like neutralism, cooperation, mutualism, comensalism, predation, and ecological niches as well as principles of competitive exclusion will be discussed. The third part touches upon the basic characteristics of a natural community including a number of important concepts like form and structure of terrestrial communities, dominance, species diversity and community succession. Course Outcome Upon completion of this course, students are able to: • • • • Understand the basic and advance principles of population ecology and community ecology. Apply ecological knowledge in the environmental projects. Understand the concept of species richness, species diversity and distribution. Understand the community distribution and vegetation patterns.

Text Book and References 1. 2. 3. 4. Ludwig, J.A. and Reynolds, J.F. (1988). Statistical Ecology. John Wiley & Son. New York, USA. Krebs, C.J. (2003). Ecology. The experimental analysis of distribution and abundance. Harper Collins Pub. New York, USA. Digby, P.G.N and Kempton, R.A. (1994). Multivariate Analysis of Ecological Communities. Chapman & Hall, London, UK. Krebs, C.J. (2003). Ecological methodology. Harper Collins Pub. New York, USA.

BST 204/3: Tropical Ecosystems This course provides an overview to tropical ecosystems and ecology. The main themes revolve around key concepts and characteristics of terrestrial and aquatic ecosystems of the tropics with emphasis on Malaysia. Approach to the topics begins with an introduction to tropical environment and its high biodiversity followed by various ecosystems found in Malaysia. The focus will be on the ecology, processes and 113

interactions of biotic and a biotic elements in tropical rain forest, mangrove, inland water bodies, marine and coral reef ecosystems. Current and pressing issues on humankind’s impact on these ecosystems locally as well as globally will also be discussed with coverage on ecological principles for their conservation. Fieldwork, with mini projects, is an important part of this course to clarify ecological concepts. Course Outcome At the end of the course students are expected to • • demonstrate an understanding of the characteristics of various tropical ecosystems and their diversity including ecosystem processes involved. understand and be able to apply theoretical knowledge to hands-on fieldwork with practices in the field.

Text Book and References 1. 2. 3. 4. 5. Osborne, P. L. 2000. Tropical Ecosystems and Ecological Concepts. Cambridge University Press. Reading, A. J., Thompson, R.D. and Millington, A. C. 1995. Humid Tropical Environments. Blackwell Publishers Ltd. Longman, K. A. & Jenik, J. 1990. Tropical forest and its environment. John Wiley & Sons. Payne, A. I. 1986. The ecology of tropical lakes & rivers. UNDP Malaysia 2006. Malaysia’s peat swamp forests: Conservation and Sustainable use.

BZT 211/3: Invertebrate Zoology This course will discuss numerous aspects of Invertebrate Zoology, namely on classification and phylogeny, species evolution, invertebrates diversity, structure, adaptation, function and physiology in order to survive in various environments. Several phyla will be discussed, including Protozoa, Porifera, Coelenterata, Nematoda, Platyhelminthes, Mollusca, Echinodermata and Annelida. Course Outcome At the end of the course, the students are expected to: • • • To be able to understand the phylogeny of invertebrates. To be able to differentiate the different groups of invertebrate animals. To be able to understand the diversity, evolution, function and adaptation of invertebrates. 114

To be able to understand the classification of invertebrates such as Protozoa, Porifera, Cnidaria, Nematoda, Platyhelminthes, Mollusca, Echiinodermata, Arthropoda and Annelida.

Text Book and References 1. 2. Cleveland Hickman, Larry Roberts, Susan Keen, Allan Larson, Helen I’ Anson and David Eisenhour. (2007). Integrated Principles of Zoology. McGraw-Hill Science, New York, USA. Jordan, E.L., and Verma, P.S., (2006). Invertebrate Zoology, (14th Edition). S. Chand & Company, New Delhi, India.

BZT 212/3: Vertebrate Zoology The course will discuss Hemichordata and Protochordata and their relationships with the Vertebrates. Characters and success of various vertebrate (ie Agnatha, Placoderma, Ostracoderm, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibians, Reptiles, Birds and Mammals) will be discussed with reference to vertebrate Paleontology and modern structure. The main focus will be on adaptation, anatomy, structure, functional homology and life cycles. Adaptive radiation and success shown by various groups of vertebrates will be presented and compared with the present-day fauna. Course Outcome At the end of the course, the students are expected to: • • • • To be able to understand the historical background, pioneering scientists, and earliest principles of the vertebrate zoology. To be able to understand the different group of vertebrate animals. To be able to understand the diversity, evolution, function, adaptation and conservation of vertebrate animals. To be able to deliver effective scientific essay on vertebrate zoology.

Text Book and References 1. 2. 3. Kenneth Kardong (2005). Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution 4th Edition. Tata McGraw Hill, New York, USA. Harvey F. Pough, Christine M. Janis & John B. Heiser (2008). Vertebrate Life. (8th Edition). Benjamin Cummings, San Francisco, USA. Cleveland Hickman, Larry Roberts, Susan Keen, Allan Larson, Helen I'Anson and David Eisenhour. (2007). Integrated Principles of Zoology. McGraw-Hill Science, New York, USA.

115

BZT 214/3: Animal Physiology This course centers on the mechanisms which underlie the functioning of the main physiological systems in Vertebrates. Emphasis will be placed on the functional characteristics of the respiratory, circulation, excretion, nervous and reproductive systems and their control. Course Outcome At the end of the course, the students are expected to: • • • To be able to understand the basic concept of animal physiology. To be able to understand the mechanisms and the different functioning of the main physiological systems in animals. To be able to understand the functional characteristics of respiratory, homeostatis, excretion, circulation, nervous and reproductive systems in animals.

Text Book and References 1. 2. 3. Christopher D. Moyes & Patricia M. Schulte. 2006. Principles of animal physiology. Pearson Benjamin Cummings, San Francisco, USA. Knut Schmidt-Nielsen (1997). Animal Physiology: Adaptation and Environment Cambridge University Press, London, UK. Roger Eckert & David Randall (1988). Animal Physiology: Mechanisms and Adaptations. W.H. Freeman & Company, New York, USA.

BBT 301/3: Plant Genetics This course will discuss plant genetics in detail. Topics that will be taught include genetics in pollination, floral types, breeding; inheritance mechanisms (nuclear and cytoplasmic); changes in chromosome numbers and its advantage in plant breeding. Course Outcome At the end of the course, the students are expected to: • • • To be able to understand advanced Mendelian and non Mendelian genetics, and application of Mendelian genetic in agriculture. To be able to understand the types of plant breeding system, to know the types of plant breeding system, toknow molecular basis of inheritance. To be able to understand the chromosome behavior in euploid and aneuploid, to know the biology of eukaryotic genes and RNA processing, and to know the mobile genetic elements and its consequences after transposition and to map gene based on two and three factor linkage analysis.

116

• •

To be able to describe factors that are required for the Hardy-Weinberg equilibrium to apply and those that violates the equilibrium, to describe factors that contributes towards phenotipic variance. To be able to differentiate the structure and features of the three plant genomes.

Text Book and References 1. 2. 3. 4. Fairbanks DJ and WR Andersen (1999). Genetics: The Continuity of Life. Brooks /Cole Publishing Company. Gatehouse AMR, VA Hilder and D Boulter (1992). Plant Genetic Manipulation for Crop Protection. CAB International. Klug WS and Cummings MR (1997). Concepts of Genetics (5th Edition). Prentice Hall. Weaver, RF and PW Hendrick (1997). Genetics (3rd Edition). Wm. C. Brown Publishers.

BBT 302/3: Economic Botany This course will discuss the relationship between plants and man, the origins of agriculture and the influence of plants on the history, economy and culture of man. Important plant groups from the point of view of economy, products and use will also be taught. These will include aspects of plant diseases and their consideration concerning world problems about plant usage, food source and the future of plants. Evolution of cereal plants such as rice, maize and wheat; centre of origin and Vavilor's theory about economic plants are included. Student will be introduced to plant genetic resources; namely erosion of plant genetic resource variability and plant conservation. The green revolution and problems of food sources will be discussed. Course Outcome At the end of the course, the students are expected to: • • • • To be able to understand the basic and applied concept of economic botany. To be able to understand the importance of plant to the history and culture of human and their importance. To be able to understand the importance of various plant groups, products, diseases and genetic resources. To be equip with knowledge on the relationship between plant, economy and human.

Text Book and References 1. 2. 3. Simpson, B.B. & Ogorzaly, M.C. (2001). Economic Botany: Plants in our world. 3rd. edition. McGraw_Hill, New York, USA. Pandey, B.P. (1978). Economic Botany. 7th.edition. S.Chand & Company Ltd. New Delhi. Hill. A.F (1952). Economic Botany. McGraw_Hill. New New York, USA. 117

4.

William, C.N.(1975). The Agronomy of Major tropical crops. Oxford University Press. London, UK.

BBT 304/3: Plant Tissue Culture This course will give a comprehensive overview on various aspects of tissue cultures. Topics will include: History in tissue culture development. Tissue culture scientific terms. Tissue culture laboratory. Tissue culture medium. Aseptic culture technique. Growth and morphogenesis. Microreproduction. Orchid reproduction method. Development of disease free plant. Haploid culture. Protoplast culture, somatic hibridisation and transformation. Germplasm storage. Course Outcome At the end of the course, the students are expected to: • • • • To be able to understand the various plant tissue culture techniques and requirements of setting up a tissue culture laboratory. To be able to understand sterilization techniques, the formulation of tissue culture media and in-vitro propagation of plants. To be able to understand the production of secondary metabolites using plant cell suspension culture techniques. To be able to understand the protoplast fusion for production of new hybrids.

Text Book and References 1. David A. Evan, William R. Sharp, Philip V. Ammirato and Yasuyuki Yamada (1983) Handbook of Plant Cell Culture Vol. 1 and Vol II. Macmillan Publishing Co. New York, USA. 2. Debergh P.C. and Zimmerman R.H. (1991) Micropropagation Technology and Application. Kluwer Academic Publishers, the Netherlands. 3. Dixon, R.A. (1987) Plant Cell Culture a Practical Approach. Information Printing, Oxford, UK.

BST 312/3: Conservation Ecology and Natural Resources The course will emphasize on basic conservation ecology on all species and natural ecosystem of the world in general and focus will be given for Malaysia. Specific examples will be discussed. Discussion on endangered species and ecosystems, including factors involved in the process. Roles of natural conservation areas and national parks for species and natural ecosystem conservation will also be discussed. Aspects on species or ecosystem protection under conservation acts and regulations and conservation strategic action plan at Malaysian and global levels will be discussed.

118

Course Outcome Upon completion of this course, students are able to: • Understand the important aspects of conservation ecology. • Understand the important and more critically the wise use of world natural resources. • Understand the ecosystem protection under conservation acts and regulations. • Understand the strategic action plan at Malaysian and global levels in term of the sustainability of natural resources. Text Book and References 1. 2. 3. 4. Cox, G. W. (1997). Conservation Biology. (2nd ed). Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, Iowa. Kiew, R. (1991) (editor). The state of nature conservation in Malaysia. Malayan Nature Society. Sasekumar, A., Marshall, N. & MacIntosh, D. J. (1994). Ecology and conservation of Southeast Asian marine and freshwater environments including wetlands. Kluwer Academic Publishers Van Dyke, F. (2003). Conservation Biology. McGraw Hill, New York, USA.

BZT 311/3: Biology of Vertebrate Pest Animals This course will discuss on numerous factors which allow classes of vertebrates to live as pest populations and various steps taken to control them, namely physical, chemical, mechanical and biological controlling methods as well as reduction of their source of food and regulatory control measures. Within the context of chemical control, aspects of action, toxicity, physiology and pesticide technology as well as its effect on environment and magnification will be discussed. Combinations of two or more methods of control to manage vertebrate pests, and the best possible approach and its effects on the ecological, environmental and economical aspects will also be discussed. Course Outcome At the end of the course, the students are expected to: • • • • To be able to understand the factors which enable various group of vertebrates to survive as pest animals. To be able to understand the importance of vertebrate pest in the urban, agricultural and secondary growth areas. To be able to understand the different approach in the control of vertebrate pest. To be able to deliver effective scientific report and presentation.

119

Text Book and References 1. 2. 3. Gary W. Bennett, John M. Owens, Robert M. Corrigan (1997). Truman's scientific guide to pest control operations. Purdue University, Cleveland, USA. C.Y. Lee (2003). Urban pest control. A Malaysian Perspective. USM Pulau Pinang, Malaysia. Dubock, A. C. (1984). Proceedings of a conference on: The Organisation and Practice of Vertebrate Pest Control: 30 August-3 September 1982 Elvetham Hall, Hampshire, England. Imperial Chemical Industries, Haslemere, UK.

120

SINOPSIS KURSUS (Pusat Pengajian Sains Kimia) KAT 141/3 Kimia Analisis I Perhitungan stoikiometri, pengolahan statistik data, konsep am keseimbangan, analisis gravimetri, keseimbangan asid-bes, pentitratan asid-bes, pentitratan kompleksometri, pentitratan tindak balas pemendakan, sel-sel elektrokimia dan pentitratan redoks. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memperoleh pengetahuan asas tentang ungkapan kepekatan, pengolahan statistik data analitikal, keseimbangan kimia, keseimbangan asid - bes dan pentitratan, kesimbangan kompleksometri dan pentitratan, analisis gravimetri dan pentitratan pemendakan, keseimbangan redoks dan pentitratan. Buku Teks dan Rujukan 1. 2. G.D. Christian, Analytical Chemistry, 6th Edition, John Wiley & Sons (2004). D.A. Skoog, D.M. West and F.J. Holler, Analytical Chemistry: An Introduction Saunders College Publishing (2000).

KFT 131/3 Kimia Fizik I Sifat gas: hukum gas, persamaan van der Waals, teori kinetik gas, prinsip keadaan bersepadanan, teori kinetik gas, taburan Maxwell-Boltzman, efusi, pembauran, kelikatan dan kekonduksian terma. Kinetik kimia: hukum kadar, kesan suhu, kaedah eksperimen, tindak balas kompleks, Hukum termodinamik pertama: kerja, haba, tenaga, perubahan entalpi, muatan haba, proses isoterma dan adiabatik, proses berbalik dan tak berbalik. Termokimia. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memperoleh pengetahuan asas tentang kimia fizik merangkumi gas, teori kinetik gas, pelanggaran molekul, fenomena pengangkutan gas, kimia kinetik dan termodinamik kimia. Buku Teks dan Rujukan 1. 2. 3. 4. I.N. Levine, Physical Chemistry, 6th Edition, McGraw Hill International Ed. (2009). R.J. Silbey, R.A. Alberty and M.G. Bawendi, Physical Chemistry, 4th Edition, John Wiley & Sons (2005). P.W. Atkins, Physical Chemistry, 7th Edition, Oxford University Press (2002). J. Laider, J.H. Meiser and B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, 4th Edition, Houghton Mifflin Co. (2003). 121

KOT 121/3 Kimia Organik I Struktur elektron dan pengikatan. Asid dan bes. Pengenalan sebatian organik: tatanama dan perwakilan struktur. Tindak balas alkana, alkena, alkuna dan diena. Stereokimia: susunan atom dalam ruang, stereokimia tindak balas penambahan. Ketaksetempatan elektron dan resonans. Tindak balas pada karbon sp3: penukargantian nukleofilik terhadap alkil halida, penyingkiran daripada alkil halida dan sebatian organik lain yang mempunyai kumpulan keluar selain halogen. Struktur, sintesis dan tindak balas alkohol. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memperoleh pengetahuan asas tentang kimia organik permulaan termasuk struktur dan sifat kimia organik, struktur dan stereokimia alkana, tindakbalas, stereokimia, alkil halida (penyingkiran dan penukargantian nukleofilik), struktur, sintesis, dan tindak balas alkena, alkuna dan alkohol. Buku Teks dan Rujukan 1. L.G, Wade, Organic Chemistry, 6th Edition, Pearson Education Inc. (2006). 2. P.Y.Bruice, Organic Chemistry, 4th Edition, Prentice Hall (2004). 3. T.W. Solomons and C. Fryhle, Organic Chemistry, 7th Edition, Wiley & Sons (2000). 4. J.G.Smith, Organic Chemistry, 2nd. Edition, McGraw Hill (2008).

KTT 111/3 Kimia Takorganik I Kursus ini akan memperkenalkan topik-topik asas kimia: stoikiometri, struktur atom, kimia nukleus, jadual berkala, pengikatan dan sifat-sifat jirim. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memperoleh pengetahuan asas tentang kimia takorganik termasuk stoikiometri, jadual berkala, struktur atom, pengikatan dalam molekul dan kimia nuklear asas. Buku Teks dan Rujukan 1. 2. 3. 4. J.E.Brady, F.Senese and N.D.Jespersen, Chemistry, 5th Edition, John Wiley and Sons, New York (2009). K.W. Whitten, R.E. Davis, M.L. Peck and G.G. Stanley, General Chemistry, 7th Edition, Brooks /Cole - Thomson Learning, Belmont, USA. (2004). S.S.Martin, Chemistry - The Molecular Nature of Matter and Change, 5th Edition, McGraw-Hill Companies, Inc (2009). R.Chang, Chemistry, 8th Edition, McGraw-Hill, Singapore (2005)

122

KUT 101/2 Amali Kimia I Eksperimen-eksperimen diambil daripada buku oleh J. H. Nelson and K. C. Kemp, Laboratory Experiments for Chemistry: The Central Science, 10th Edition, Pearson Prentice Hall (2006). Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami cara untuk menjalankan eksperimen asas yang meliputi kimia analisis dan kimia takorganik. KUT 102/2 Amali Kimia II Eksperimen-eksperimen diambil daripada buku oleh J. H. Nelson and K. C. Kemp, Laboratory Experiments for Chemistry: The Central Science, 10th Edition, Pearson Prentice Hall (2006). Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami cara untuk menjalankan eksperimen asas yang meliputi kimia fizik dan kimia organik.

KAT 241/3 Kimia Analisis II

B / KAT 141, S / KUT 205

Prinsip-prinsip asas peralatan dan kegunaannya dalam analisis kualitatif dan kuantitatif bagi teknik berikut: • Kaedah Elektrokimia • Kaedah Spektroskopi • Kaedah Kromatografi Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami prinsip asas dan penggunaan kaedah spektrokimia, pemisahan dan elektrokimia. Buku Teks dan Rujukan 1. 2. G.D. Christian, Analytical Chemistry, 6th Edition, John Wiley & Son (2004). D.A. Skoog, F.J. Holler and S.R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6th Edition, Thomson Brooks/Cole (2007).

KFT 232/3 Kimia Fizik II

B / KFT 131

Hukum-hukum termodinamik tertib pertama, kedua dan ketiga, kerja, haba dan tenaga, perubahan entalpi, kapasiti haba, perkembangan adiabatik, entropi, Gibbs dan tenaga Helmholtz, keupayaan kimia, fugasiti, sistem terbuka dan perubahan komposisi. 123

Perubahan keadaan: transformasi fizik bagi bahan tulen dan campuran. Gambarajah fasa, kestabilan fasa, persamaan Clapeyron, kuantiti molar separa, termodinamik pencampuran, sifat-sifat larutan, keaktifan, gambarajah fasa untuk sistem dua dan tiga komponen. Elektrokimia: Teori Debye-Huckel, sel elektrokimia, keupayaan elektrod dan termodinamik sel. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami: 1. Asal kespontanan bagi perubahan kimia dan fizik. 2. Hukum kedua dan hukum ketiga termodinamik. 3. Penghuraian termodinamik bagi percampuran. 4. Prinsip dan penggunaan bagi saling tindakan ion dan sistem elektrokimia Buku Teks dan Rujukan 1. 2. 3. 4. A.J. Silbey, R.A. Alberty and M.G. Bawendi, Physical Chemistry, 4th Edition, John Wiley & Sons (2005). P.W. Atkins, Physical Chemistry, 6th Edition, Oxford University Press (2001). I.N. Levine, Physical Chemistry, 5th Edition, McGraw-Hill International Ed. (2002). J. Laider, J.H. Meiser and B.C. Sanctuary, Physical Chemistry, 4th Edition, Houghton Mifflin Co. (2003).

KIT 257/3 Kimia Bahan Pendahuluan: Pengelasan bahan; Kaitan antara struktur, pemprosesan dan sifat bahan. Struktur Atom dan Ikatan Kimia: Struktur atom; Ikatan dan tenaga ikatan; Kaitan ikatan kimia dengan sifat bahan; Unit sel; Struktur hablur bahan pepejal; Arah dan satah kristalografi; Penentuan struktur hablur. Kecacatan Hablur : Jenis kecacatan; Kecacatan dalam struktur seramik; Kecacatan dalam aloi; Pencirian kecacatan hablur. Difusi dalam Pepejal: Jenis difusi; Mekanisme difusi; Faktor yang mempengaruhi difusi; Kesan difusi pada struktur dan sifat bahan. Bahan Seramik: Kategori asas bahan seramik; Sifat am seramik; Struktur bahan seramik; Silikat dan gelas; Bahan seramik terkini; Seramik terbiourai and bioaktif; Kegunaan bahan seramik. Bahan Polimer: Molekul polimer; Jenis-jenis polimer; Berat molekul, darjah pempolimeran dan darjah kehabluran; Polimer hablur, Sintesis polimer; Transformasi fasa pada polimer. Bahan Logam dan Aloi: Pengelasan logam dan aloi; Ikatan dalam logam dan aloi; Struktur logam; Sifat am logam dan aloi; Diagram fasa logam (besi). Bahan Komposit: Kriteria suatu bahan komposit; Jenis komposit; Bentuk-bentuk matrik dan penguatan dalam komposit; Konkrit dan komposit hibrid; Kebaikan dan kegunaan bahan komposit. Diagram Fasa: Konsep asas diagram fasa; Pengelasan diagram fasa; Interpretasi diagram fasa dan kepentingannya; Aturan Tuas; Pembentukan struktur mikro; Transformasi fasa; Faktor yang mempengaruhi transformasi fasa 124

Sifat-sifat Bahan: Sifat Mekanikal : Tegasan, keterikan, keelestikan dan keplastikan, kekuatan, kekerasan, kerapuhan dan kekukuhan bahan. Sifat Elektrik: Kekonduksian, jalur tenaga elektron, mobiliti elektron, semikonduktor dan bahan dielektrik. Sifat Magnet: Daya magnet, medan magnet, pengelasan bahan magnet dan sifat magnet masing-masing bahan. Sifat Terma: Muatan haba, pengaliran haba, pengembangan dan kejutan haba. Sifat Optik: keterbalikan, penyerakan, transmisi dan penyerapan. Warna dan gentian optik. Kakisan dan Degradasi Bahan: Kakisan Logam: Tindak balas kakisan, kadar kakisan, faktor yang mempengaruhi kakisan, bentuk-bentuk kakisan dan kaedah pencegahan kakisan. Degradasi Polimer dan Seramik: Kerapuhan, pembengakkan, pelarutan, pemutusan ikatan dan kesan cuaca. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami aspek dan sifat kimia bahan dan penggunaan logam dan aloi, polimer, seramik dan komposit. Buku Teks dan Rujukan 1. 2. 3. Mohd Jain Noordin Mohd Kassim, Printed lecture notes KIT 257- Materials Chemistry W. D. Callister, Materials Science and Engineering: An Introduction, 7th Edition, John Wiley & Sons, New York (2006). D.R. Askeland and P.P. Phule, The Science and Engineering of Materials, 5th Edition, Brooks/Cole-Thomson, New York (2006).

KOT 222/3 Kimia Organik II

B / KOT 121

Pengenalpastian sebatian organik: spektrometri jisim, spektroskopi inframerah, ultralembayung/nampak dan NMR. Struktur, sintesis, dan tindakbalas eter, epoksida, keton dan aldehid. Sebatian aromatik: kearomatikan, tindak balas benzena dan terbitannya. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat: 1. Memahami kimia alkohol dan eter. 2. Memahami kimia kumpulan berfungsi. 3. Memahami kimia sebatian aromatik dan tindakbalasnya. 4. Mengaplikasikan kaedah spektroskopik bagi penentuan struktur. Buku Teks dan Rujukan 1. L.G, Wade, Organic Chemistry, 6th Edition, Pearson Education Inc. (2006). 2. P.Y.Bruice, Organic Chemistry, 4th Edition, Prentice Hall (2004). 3. T.W. Solomons and C. Fryhle, Organic Chemistry, 7th Edition, Wiley & Sons (2000). 4. J.G.Smith, Organic Chemistry, 2nd. Edition, McGraw Hill (2008). 125

KAT 244/3 Kaedah Pemisahan

B / KAT 141

Pengekstrakan pelarut. Pengekstrakan fasa pepejal. Prinsip-prinsip umum kromatografi. Kromatografi gas. Kromatografi cecair prestasi tinggi: kromatografi sekatan, penjerapan, ion dan kromatografi penyisihan saiz (gel). Kromatografi planar: lapisan nipis dan kertas. Elektroforesis rerambut. Kaedah-kaedah khas. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami prinsip asas dan teori teknik pemisahan: penyediaan sampel, kromatografi gas dan cecair. Buku Teks dan Rujukan 1. G.D. Christian, Analytical Chemistry, 6th Edition, John Wiley & Sons (2004). 2. D.A. Skoog, F.J. Holler and S.R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6th Edition, Thomson Brooks/Cole (2007).

KTT 212/3 Kimia Takorganik II

B / KTT 111

Pengenalan kimia kompleks logam peralihan dan koordinatan. Struktur, keisomeran dan tatanama, pemalar pembentukan bagi kompleks logam peralihan, penyediaan sebatian koordinatan dan spektroskopi, teori pengikatan dalam pembentukan kompleks logam peralihan, pengenalan tentang tindak balas mekanisme dan aplikasi kompleks logam peralihan dalam kimia organologam dan biotakorganik. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat: 1. Memahami aspek asas kimia koordinatan dan perkembangan unsur blok - d atau logam peralihan. 2. Mengaplikasikan pengetahuan tentang kompleks logam peralihan dalam bidang organo-logam dan bio-takorganik. Buku Teks dan Rujukan 1. 2. C.E. Housecroft and A.G. Sharpe, Inorganic Chemistry, 2nd Edition, Pearson Education Limited (2005). (a) F.A. Cotton and G. Wilkinson, Basic Inorganic Chemistry, John Wiley, New York (1976). (b) F.A.Cotton, G. Wilkinson and P.L.Gaus, Basic Inorganic Chemistry, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc. (1995). P.W. Shriver, Atkins and C.H. Langford, Coordination Chemistry, Oxford University Press pages 192-226 and pages 434-494 (1990). F.A.Cotton, G. Wilkinson, A. Murillo and M.Bochmann, Advanced Inorganic Chemistry, 6th. Edition (1999).

3. 4.

126

KUT 203/2 Amali Kimia III - Takorganik

B / KUT 101

Teknik-teknik asas bagi penyediaan dan pencirian sebatian takorganik. Kursus ini mengandungi senarai eksperimen yang berikut. Pelajar diperlukan untuk menjalankan ekperimen yang terpilih dari senarai ini dan perlu merujuk kepada panduan amali KUT 203/2. Pelajar diperlukan untuk mendapatkan satu salinan manual amali apabila menghadiri kelas yang pertama. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengkajian suatu kompleks logam kalium trioksalatoaluminat(III) trihidrat, K3[Al(ox)3].3H2O. Penyediaan dan kekonduksian sebatian kompleks [Co(NH3)4CO3]NO3 dan [Co(NH3)5Cl]Cl2. Penyediaan dan sifatnya sebatian kekurangan elektron (Ph3P)2CuBH4 Komposisi ion kompleks melalui kaedah JOB. Kimia mengenai unsur vanadium. Spektrum elektronik bagi sebatian koordinatan. Penyediaan dan resolusi ion tri(etilenadiamina) kobalt (III) menjadi antipod optisnya. Pencirian isomer linkej: nitropentaaminakobalt(III) klorida, [Co(NH3)5NO2]Cl2 dan nitritopentaaminakobalt(III) klorida, [Co(NH3)5ONO]Cl2 Spektrum elektron bagi beberapa kompleks kuprum(II).

Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami teknik umum sintesis sebatian tak organik dan kaedah pencirian. Rujukan Buku Panduan Amali KUT 203/2 KUT 204/2 Amali Kimia IV - Fizik B / KUT 102

Kursus ini mengandungi set eksperimen berikut. Hanya 12 daripada 15 eksperimen akan dipilih bagi setiap semester. Kesan garam primer. Penentuan tekanan wap dan entalpi pengwapan molar bagi 2-propanol. Penentuan pemalar kadar tindak balas tertib kedua dengan menggunakan konduksian elektrik. 4. Penentuan serentak campuran klorida - iodida penilaian Ksp bagi AgCl dan AgI. 5. Penentuan haba dan entropi larutan kalium hidrogen tartrat (C4H5O6K) pada 35 ºC. 6. Penentuan pemalar penceraian zat-penunjuk. 7. Termodinamik sel elektrokimia. 8. Penyulingan berperingkat. 9. Keseimbangan heterogenous: sistem cecair tiga komponen dengan keterlarutcampuran tak sempurna. 10. Penentuan berat molekul polimer tinggi dengan suatu kaedah kelikatan. 11. Ikatan-hidrogen antara molekul fenol. 127 1. 2. 3.

12. Elektrokimia larutan. 13. Spectrum UV bagi sebatian karbonil berkonjugat. 14. Fotometri penyerapan: Analisis serentak bagi campuran dua-komponen Cr3+ dan Co2+ secara spektrofotometri. 15. Kinetik bagi tindak balas persulfat-iodida. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami prinsip dan teknik dalam bidang kimia fizik. Rujukan Buku Panduan Amali KUT 204/2. KUT 205/2 Amali Kimia V – Analisis B / KUT101, S / KAT 241

Eksperimen-eksperimen yang melibatkan spektroskopi ultralembayung/ternampakkan dan inframerah, resin pertukaran ion, elektrod pemilihan ion fluorida, spektroskopi pemancaran nyala dan penyerapan atom, kromatografi cecair berprestasi tinggi, kromatografi gas dan elektrogravimetri. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami teknik-teknik analitikal merangkumi kaedah spectroscopik, kaedah electroanalitikal dan teknik-teknik chromatographic. Rujukan Buku Panduan Amali KUT 205/2. KUT 206/2 Amali Kimia VI – Organik B / KUT 102, B / KOT 121

Kaedah asasi kromatografi (lapisan nipis, kolum dan gas-cecair), penyulingan berperingkat, pengekstrakan dan pengasingan, spektroskopi (NMR, IR, UV, MS) serta analisis kualitatif klasik diperkenalkan melalui satu turutan eksperimen wajib. Kemudian pelajar akan didedahkan kepada beberapa kaedah dalam kimia organik fizik (seperti penyiasatan tentang tenaga resonans bagi sistem karbonil α, β tak tepu) dan kimia organik preparatif yang melibatkan beberapa tindak balas terkenal seperti tindak balas Diels-Alder, penyusunan semula pinakol-pinakolon dan penambahan konjugat Michael. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami: 1. Kimia kumpulan berfungsi dan prinsip analisis organik secara kualitatif. 2. Penggunaan penyulingan berperingkat, kromatografi gas, teknik pengekstratan dan spektroskopik dalam bidang kimia organik.

128

Buku Teks dan Rujukan 1. J.A. Landgrebe, Theory and Practice in the Organic Laboratory, Cole Publishing Company (1993).

KOT 323/3 Kimia Organik III

B / KOT 222

Struktur, sintesis dan tindak balas amina, asid karboksilik dan terbitan asid karboksilik. Kondensasi dan penukargantian-α bagi sebatian karbonil. Karbohidrat, asid nukleik, asid amina, peptida dan protein. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami: 1. Tatanama, struktur dan sifat bagi amina, karboksilik, terbitannya dan juga tindakbalas yang terlibat dalam sebatian tersebut. 2. Tindakbalas yang melibatkan hidrogen - α sebatian karbonil berasid. 3. Kimia molekul besar termasuk karbohidrat, asid nukleik, asid amino, peptide dan protein. Buku Teks dan Rujukan 1. L.G, Wade, Organic Chemistry, 6th Edition, Pearson Education Inc. (2006). 2. P.Y.Bruice, Organic Chemistry, 4th Edition, Prentice Hall (2004). 3. T.W. Solomons and C. Fryhle, Organic Chemistry, 7th Edition, Wiley & Sons (2000). 4. J.G.Smith, Organic Chemistry, 2nd. Edition, McGraw Hill (2008).

KTE 311/3 Tajuk-Tajuk Terpilih dalam Kimia Takorganik

B / KTT 212

Kimia sebatian gugusan kumpulan utama, kompleks gugusan logam peralihan, halogen, sebatian fosforus-nitrogen, dan organosilikon akan dibincangkan dan ditekankan. Beberapa topik dalam bidang organologam, mekanisme tindak balas dan perkembangan dalam kimia takorganik akan dibincangkan. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami: 1. Sebatian kluster, sebatian sangkar dan kompleks kluster logam peralihan dan sifat kimia - fiziknya. 2. Kimia halogen dan unsur kumpulan 15. Buku Teks dan Rujukan 1. C.E. Housecroft and A.G. Sharpe, Inorganic Chemistry, 1st Edition, part of Chapter 2, pages 62-68 and Chapter 14, pages 315-350, Prentice Hall, England (2001). 129

2. 3.

C. Eaborn, Organosilicon Chemistry, Butterworth Publication Limited, Chapters: 1 4 (1960). Ch. Elschenbroich and A. Salzer, Organometallics: A concise Introduction. 2nd Ed. Published by VCH. Chapter 8th (1992).

KTT 313/3 Kimia Takorganik III

B / KTT 212

Rantai, gelangan, sangkar dan gugusan sebatian-sebatian takorganik. Halogen dan gas adi: halogen dalam keadaan pengoksidaan positif, halida dan pseudo-halogen. Tambahan pada kimia koordinatan: struktur dan mekanisma tindak balas kompleks takorganik. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat: 1. Memahami tentang sebatian organologam yang berhubung dengan kumpulan logam dan kimia kompleks organologam 2. Memahami tentang permangkinan organologam. 3. Mengaplikasikan kimia biotakorganik dan peranan kimia takorganik dalam proses biologi. Buku Teks dan Rujukan 1. 2. 3. 4. 5. C.E. Housecroft and A.G. Sharpe, Inorganic Chemistry, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Chap 18 and 23 (2005). C.Elschenbroich and A.Salzer, Organometallics- A Concise Introduction, 2nd Ed., VCH Publishers Inc., NY, Chapter 8, p 94-115. M. Bochmann, Organometallics 1: Complexes with Transition Metal-Carbon SigmaBonds, 1994. Oxford University Press Inc., New York. M. Bochmann, Organometallics 2: Complexes with Transition Metal-Carbon PiBonds, Publisher: Oxford University Press Inc., New York (1994). Rat-Malone and Rosette M., Bioinorganic a short course, John Wiley & Sons, Inc. (2002).

KUT 307/2 Amali Kimia VII - Takorganik dan Analisis B / KUT 203, B / KUT 205 Spektrum karbonil logam, spektrum elektronik sebatian koordinatan, penyediaan dan resolusi tris(etilenediamina)kobalt(III) menjad isomer optik. Penyediaan ferosena dan terbitan asetil. Penggunaan spektroskopi IR untuk mencirikan isomer rangkaian, nitropentaaminakobalt(III) klorida dan nitropentaaminakobalt(III). Pentitratan fotometrik dengan kaedah spektroskopik UV-VIS. Penentuan aluminium dengan 8-hidroksikuinolina melalui kaedah fluorimetrik, Fotometri nyala, spektrofotometri. Penyerapan atom. Kaedah kinetik untuk penentuan selenium. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat: 130

1. 2.

Memperoleh kemahiran dalam sintesis, pengasingan dan pencirian sebatian takorganik Memahami berbagai-bagai teknik analitis termasuk pentitratan spektrofotometrik, spektrometri pemancaran nyala dan penyerapan atom dan kromatografi gas.

KUT 308/2 Amali Kimia VIII - Fizik dan Organik B/ KUT 204, B / KUT 206 Bahagian Fizik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spektrum zarah di dalam kotak. Haba pembakaran oleh kalorimetri bom. Penjerapan pepejal-cecair. Penentuan luas permukaan serbuk oleh penjerapan fizik gas. Kajian isipadu molal separa bagi campuran air dan metanol sebagai fungsi kepekatan. Molekul amfifilik. Keasidan dan kebesan molekul berkeadaan-teruja. Kinetik enzim: Inversi sukrosa. Spectrum getaran-putaran HCl dan DCl.

Bahagian Organik Kursus amali ini dirancangkan untuk menguatkan kefahaman pelajar tentang prinsip sintesis organik dan mekanisme tindak balas organik. Ia termasuk eksperimen yang melibatkan penggunaan beberapa tindak balas organik terpilih dalam penyediaan sebatian organik dan beberapa kaedah untuk kajian mekanisme tindak balas organik. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat: 1. Mempelajari kemahiran, teknik dan falsafah yang menjadi dasar dalam sintesis, pemisahan, pengenalan dan analisis sebatian organik. 2. Mengaplikasikan konsep kimia, tindakbalas sintetik dan penggunaan bahan sintetik seperti yang diajar dalam kuliah kimia organik. Rujukan Buku Panduan Amali KUT 308/2.

KIE 356/3 Kimia Makanan dan Minyak Sawit Karbohidrat: Pengelasan, pengenalpastian struktur, kegunaan dieteri, komponen dalam makanan. Tindak balas termasuklah hidrolisis, pendehidratan dan degredasi terma, dan penerangan fungsi dalam makanan. Protein: Pengenalan, sifat fizik-kimia, sifat am, tindak balas kimia dan interaksi amino asid dan protein. Pendenaturan protein, sifat penfungsian protein. 131

Minyak dan lemak: Penjenisan, komposisi, sifat-sifat fizik dan kimia, kawalan mutu, kestabilan, pengoksidaan dan bahan antipengoksidaan, pemprosesan dan teknologi minyak makan. Perisa: Analisis dan pengenalpastian bahan-bahan perisa: struktur kimia dan mutu organoleptik, penghasilan beberapa bahan perasa tipikal (vanilin, sakarin dll). Aditif makanan: Perbincangan meliputi peranan asid, bes, garam, agen pengkelat, agen antimikrob dan jenis-jenis pemanis. Bahan penstabil fasa pengteksruran. Struktur dan komposisi minyak kelapa sawit. Sifat kimia minyak kelapa sawit serta komponen bukan-lipidnya. Sifat fizik minyak kelapa sawit. Teknologi minyak kelapa sawit. Tren penyelidikan dalam kimia dan teknologi kelapa sawit. Eksperimen amali mengenai pengawalan mutu bagi minyak kelapa sawit. Hasil Pembelajaran Pelajar akan dapat memahami tentang sumber dan jenis makanan serta Kimia kelapa sawit. Pelajar juga akan memperoleh kemahiran analisis makanan dan minyak masak. Buku Teks dan Rujukan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Food Chemistry, 2nd Edition, Edited by Owen R. Fennma Marcel Dekker, Inc. (1985). L. W. Aurang and A. E. Woods, Food Chemistry, AVI (1973). W. Heimann, Fundamentals of Food Chemistry, AVI (1980). I.D. Gerard, Introductory Food Chemistry, AVI (1976). F.A. Lee, Basic Food Chemistry, AVI (1975). N.N. Potter, Food Science, 3rd Edition, Kluwer Academic Publishing (1978).

132

SINOPSIS KURSUS-KURSUS FIZIK (Pusat Pengajian Sains Fizik) ZCA 101/4 Fizik I (Mekanik) Unit dan dimensi. Kinematik satu dan dua dimensi. Vektor dalam Fizik. Hukum Newton dan aplikasinya. Kerja dan tenaga kinetik. Tenaga keupayaan dan daya konservatif. Gerakan harmonik mudah. Kegravitian, graviti, gerakan planet. Sistem terlanjut, momen inersia. Momentum sudut, dinamik putaran, bandul majmuk. Jasad tegar, keseimbangan, ilmu statik. Kekenyalan, tegasan, terikan dan kilasan. Modulus Young, modulus ricih dan pukal. Pembengkokan alang, momen pembengkokan. Pemampatan bendalir. Tegangan permukaan, hidrostatik. Kelikatan, kelikatkenyalan. Hidrodinamik, persamaan keselanjaran, persamaan Bernoulli, Persamaan Poiseuille. Pengaliran gelora, pengendapan dan seratan. Penghasilan Kursus: Pelajar akan memahami prinsip-prinsip asas mekanik yang diajar dalam isi kandungan kursus; dan mereka diharapkan boleh mengaplikasikannya dalam penyelesaian masalah mudah yang melibatkan prinsip-prinsip asas mekanik dan hukum-hukum asas fizik Buku Rujukan: 1. 2. Serway, R.A. & Jewett, J.W. Principles of Physics (7th Ed.) Brooks/Cole, 2008 Halliday, D. & Resnick, R. Walker, J. Fundamentals of Physics Extended (8th Ed.), John Wiley & Sons, 2008.

ZCA 102/4 Fizik II (Keelektrikan dan Kemagnetan) Hukum Coulomb, keamatan elektrik. Hukum Gauss, fluks elektrik. Keupayaan dan keamatan elektrik bagi cas titik, dwikutub dan taburan cas. Kapasitans, dielektrik, tenaga tersimpan. Arus, rintangan, hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Pandangan mikroskopik bagi arus. Litar arus terus RC. Medan magnet, hukum Ampere, hukum Biot-Savart. Hukum Faraday, hukum Lenz. Induktans, tenaga tersimpan. Litar arus terus RL. Arus ulang-alik, kuasa elektrik, litar RCL. Daya pada arus dan cas yang bergerak. Persamaan Lorentz, kesan Hall. Bahan dielektrik, momen dwikutub, pengkutuban elektrik. Kerintangan bahan, kesan suhu. Gelombang elektromagnet, spektrum elektromagnet. Vektor medan magnet dan medan elektrik. Arus sesaran Maxwell, persamaan Maxwell.

133

Penghasilan Kursus: Selepas tamat kursus ini, pelajar sepatutnya memahami dan mampu untuk menggunakan pelbagai konsep dan teori yang telah dibincangkan di dalam kelas. Buku Teks: Buku Rujukan: 1. 2. Raymond A.Serway & John W. Jewett (2003), Principles of Physics, 6th Edition, Brooks/Cole-Thomson Learning. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker (2001), Fundamentals of th Physics, 6 edition, John Wiley & Sons. H.D. Young, R.A. Freedman (1996). University Physics, 9th Edition, Addison Wesley.

3.

ZCA 110/4 Kalkulus dan Aljabar Linear Kalkulus: Set, nombor nyata, nombor nisbah dan nombor kompleks. Hubungan, fungsi, graf-graf hubungan dan fungsi. Jujukan dan siri, ujian penumpuan, had fungsi dan sifat had, keselanjaran, teorem nilai pertengahan. Teknik pembezaan, pembezaan tersirat, terbitan peringkat lebih tinggi, maksimum dan minimum (teori dan penggunaan), teorem Rolle, petua L’Hopital, penggunaan terbitan, Teknik pengkamiran, kamiran takwajar, teorem asasi, panjang lengkungan. Fungsi-fungsi membulat dan songsang-songsang mereka, fungsi logaritma dan eksponen, fungsi-fungsi hiperbola dan songsangannya. Matriks dan Penentu: Algebra matriks, penentu, sifat penentu, matriks songsang, sistem persamaan. Ruang vektor, asas dan dimensi, transformasi linear. Penghasilan Kursus: Selepas habis kursus ini, pelajar akan jadi lebih cerdik dalam bahasa matematik yang diperlukan untuk beberapa applikasi dalam fizik dan juga lebih bersedia untuk kursuskursus matematik maju. Buku Teks: 1. George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass and Frank R. Giordano, Thomas Calculus, (11th Edition) AddisonWesley Publishing (2005) Frank Ayres, Schaum's Outline of Theory and Problems of Matrices, (SI Metric Edition) McGraw-Hill (1974). Howard Anton, Irl Bivens, and Stephen Davis, Calculus, (7th Edition) John Wiley and Sons (2002) Seymour Lipschutz and Marc Lipson, Schaum's Outline of Linear Algebra, (3rd International Edition) McGraw-Hill (2001). James Stewart, Calculus, Brooks/Cole (2003) 134 (5th Edition) Thomson

2. Buku Rujukan: 1. 2.

3.

SINOPSIS KURSUS-KURSUS TERAS FIZIK ZCT 103/3 Fizik III (Getaran, Gelombang dan Optik) Persamaan gerakan harmonik mudah, gerakan terlembab dan gerakan paksaan. Susutan logritma, masa santaian, resonans dan faktor Q. Ayunan berganding. Gelombang melintang dan membujur. Persamaan gelombang dan penyelesaian. Pantulan dan hantaran di sempadan. Gelombang pegun. Superposisi gelombang. Halaju fasa, halaju kumpulan. Sebaran gelombang. Spektrum gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet satahan dalam vakum. Gelombang cahaya perambatan, amplitud dan keamatan. Halaju, kesan Doppler. Interferen, celahan dubel Young, interferometer Michelson. Pantulan berbilang, filem tipis, gelangan Newton dan interferometer Fabry-Perot. Belauan dan parutan belauan Penyebaran, formula Cauchy. Brewster. Punca cahaya dan pengesan cahaya. Penghasilan Kursus: Kursus ini dapat menambah ilmu dan kefahaman pelajar mengenai fizik asas bagi getaran, gelombang dan optik dan pelajar dapat menyelesaikan masalah berkaitan topiktopik yang telah mereka pelajari. Buku Rujukan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Serway, R.A. & Jewett, J.W. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics (6th Ed.), Thomson, 2006. Pain, H.J. The Physics of Vibration and Waves (6th. Ed.), John Wiley & Sons, 2005. Lee, B.S. Getaran dan Gelombang, USM, 1989. Jenkins, F.A. & White, H.E. (4th Ed.), McGraw-Hill, 2001 Chatar Singh. Optik , USM, 1991. Hecht E. Optics, Addison-Wesley, 2001. Fundamentals of Optics Pengkutuban, sudut

ZCT 104/3 Fizik IV (Fizik Moden) Kerelatifan khas: Rangka-rangka rujukan, ketakvarianan dinamik Newton, Transformasi Galileo, ketakvarianan bagi hukum-hukum lain. Eksperimen Michelson-Morley. Postulat kerelatifan khas. Transformasi Lorentz. Kinematik dan dinamik kerelatifan. Formula Einstein.

135

Pengenalan idea-idea moden dalam Fizik. Pancaran jasad hitam, hukum Planck. Kesan fotoelektrik, kesan Compton, Sinar-X. Kedualan zarah-gelombang, gelombang de Broglie. Model-model atom yang lama. Penyerakan-alfa, model Rutherford. Teori. Kuantum lama dan model atom Bohr. Paras tenaga atom dan spektra atom. Pengujaan dan eksperimen Franck-Hertz. Prinsip sepadanan Bohr. Penghasilan Kursus: (i) (ii) (iii) (iv) Memahami perkembangan sejarah teori kerelatifan and teori kuantum. Memahami idea-idea asas dalam teori kerelatifan dan teori kuantum. Memahami perbezaan konsep di antara fizik moden dan fizik klasik dalam pemodelan hukum-hukum fizik. Bersedia untuk mengikuti kursus kuantum mekanik yang lebih maju. 1. 2. 3. Concepts of Modern Physics, 6th ed. by Athur Beiser, McGraw-Hill (2002). Modern Physics, 2nd ed., by Kenneth Krane, John Wiley & Sons (1995) Modern Physics, 3rd ed., by Serway, Moses and Moyer, Thomson (2005).

Buku Rujukan:

ZCT 106/3 Elektronik I Analisis litar. Litar arus ulangalik. Teorem Thevenin dan Teorem Norton. Ciri-ciri diod dan kegunaannya dalam litar, litar rektifikasi. Litar memproses isyarat. Transistor Dwikutub dan Transistor Kesan Medan, ciri-ciri input dan pengumpul. Amplifier kuasa dan amplifier gandingan, amplifikasi, pengherotan dan sambutan frekuensi. Amplifier syarat kecil dan parameter hibrid. Teori suap balik positif dan negatif. Litar Pengayun. Amplifier pengoperasi dan penggunaannya. Prasyarat: (S) ZCA 102/4 Fizik II (Keelektrikan dan Kemagnetan) Penghasilan Kursus: Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep asas dan komponen digunakan dalam litar elektronik dan aplikasi-nya. Pelajar mesti membangunkan pengetahuan prinsip asas fizik dan kejuruteraan elektrik dan menggunakan konsep abstrak kepada problem sebenar. Selepas kursus ini, pelajar mesti tunjukkan kebolehan membelajar kursus maju bagi elektronik dan “ cope easily” dengan “ continuous learning curve” bagi aplikasi dalam industri.

136

Buku Rujukan:

1. 2. 3. 4.

Smith R.J. & Dorf R.C. Circuits Devices and Systems ( 5th ed. ) John Wiley & Sons ( 1992 ) Brophy J.J. Basic Electronics for Scientists ( 5th ed ) McGraw-Hill (1990) Boylestad R.L. & Nashelsky L. Electronic Devices and Circuit Theory ( 8th ed. ) Prentice-Hall ( 2002) Brophy J.J. Elektronik Asas untuk Ahli Sains ( 4th ed. ) McGraw-Hill ( Terjemahan oleh Chong Chon Sing, Penerbit USM, 1990 )

ZCT 191/2 Amali Fizik I Mengandungi sebilangan eksperimen yang terpilih. Penghasilan Kursus: Selepas mengikuti kursus ini, diharapkan para pelajar dapat mengukuhkan kefahaman terhadap konsep-konsep asas fizik, mahir mengendalikan alat-alat di dalam makmal dan berupaya menulis laporan makmal yang baik. Buku Rujukan: 1. 2. 3. 4. Ellis, John G., 1978 Safety and Laboratory Practice, Macmillan, UK. Kelsey, Charles A. 1983, Radiation Safety for Laboratory Technicians, Warren H. Green, St. Louis. Isenberg C. 1985 Physics Experiments and Projects for Students, Newman-Hemisphere, London. Wilson, Jerry D. 2005 Mifflin, Boston. Physics Laboratory Experiments, Houghton

ZCT 192/2 Amali Fizik II Mengandungi sebilangan eksperimen yang terpilih. Prasyarat: (S) ZCT 191/2 Amali Fizik I Penghasilan Kursus: Selepas mengikuti kursus ini, diharapkan para pelajar dapat mengukuhkan kefahaman terhadap konsep-konsep asas fizik, mahir mengendalikan alat-alat di dalam makmal dan berupaya menulis laporan makmal yang baik. 137

Buku Rujukan:

1. 2. 3. 4.

Ellis, John G., 1978 Safety and Laboratory Practice, Macmillan, UK. Kelsey, Charles A. 1983, Radiation Safety for Laboratory Technicians, Warren H. Green, St. Louis. Isenberg C. 1985 Physics Experiments and Projects for Students, Newman-Hemisphere, London. Wilson, Jerry D. 2005 Physics Laboratory Experiments, Houghton Mifflin, Boston.

ZCT 205/3 Mekanik Kuantum Perkembangan mekanik kuantum: Gambaran Schrodinger dan gambaran Heisenberg. Persamaan Schrodinger. Fungsi-fungsi gelombang. Kebarangkalian. Kuantiti terukurkan. Operator dan nilai jangkaan. Keadaan mantap. Eigen-fungsi dan Eigen-nilai. Zarah dalam kotak. Pengayun harmonik. Penembusan batasan. Soal medan memusat. Atom hidrogen. Prasyarat: (S) ZCT 104/3 Fizik IV (Fizik Moden) Penghasilan Kursus: Setelah mengambil kursus ini, pelajar akan memahami konsep-konsep asas tentang Mekanik Kuantum tak-relativistik melalui pendekatan gelombang. Tambahan pula, pelajar patut mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah sederhana mekanik kuantum secara matematik. Buku Rujukan: 1. 2. 3. 4. Zettili, N. Quantum Mechanics: Concepts and Applications, John Wiley, 2001 Liboff R.L. Introductory Quantum Mechanics, Addison Wesley, 2002 Beiser, A. Concepts of Modern Physics. 2002 Edition (Paperback), McGraw-Hill. Elmer E. Anderson. Modern Physics and Quantum Mechanics, W.B. Saunders Co. Terjemahan BM oleh Abdul Latiff Awang, Penerbitan Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1992. Yap Ber Chin dan Kang Chin Seng, JIF 414 – Modul 1 dan Modul 2 Pengenalan Ilmu Kuantum Mekanik, Terbitan Pertama PPLK, 1986, Unit Percetakan Pusat Universiti Sains Malaysia.

5.

138

ZCT 206/3 Elektronik II Sistem nombor dan kod, penambahan nombor penduaan, perenambelasan, dan pelengkapdua. Unsur logik asas, Aljabar Boolean, Theorem de Morgan, dan analisis litar logik. Rekabentuk bagi litar logik gabungan; peminimunan, peta Karnaugh, keadaan tak peduli, pengekod, penyahkod, pemultiplek dan penyahmultiplek. Unsur logik jujukan; asas-asas flip-flop, Flip-flop SR, JK, D, dan T. Flip-flop bermasa. Sistem logik jujukan; jenis-jenis alatdaftar dan pembilang. Jujukan denyut, pembilang segerak dan tak segerak serta penggunaannya. Unit aritmetik; pencampur dan penolak. Rekabentuk bagi sistem logik jujukan; gambarajah keadaan, jadual kebenaran, dan gambarajah pemasa. Perkembangan suatu jadual pengujaan, rekabentuk litar, rekabentuk daripada gambarajah masa. Contoh dan penggunaan litar logik; sistem ingatan, ROM, RAM, penyahkod ingatan, dan binaan asas sistem mikropemproses. Kursus meliputi pendedahan kepada latihan praktik dalam eksperimen-eksperimen tertentu bagi mengukuhkan pemahaman teori seperti: Eksperimen get-get logik, flip-flop, unit arithmetik, rekabentuk alatdaftar dan pembilang. Prasyarat: (S) ZCT 106/3 Elektronik I Penghasilan Kursus: Pelajar mesti dapat memahami semua konsep asas digital,daripada logik transistor kepada alatdaftar dan pembilang. Pelajar diharapkan mampu menganalisis sehingga sistem logik bergabung lapan bit, dan mereka bentuk sekurang-kurangnya pembilang empat bit. Buku Rujukan: 1. 2. Thomas L. Flyod Digital Fundamentals (8th. Ed.), Printice Hall, International Edition, 2003. Alan B. Marcovitz Introduction to Logic Design, McGraw-Hill, International Edition, 2002.

ZCT 207/2 Mekanik Statistik Sifat-sifat sistem makroskopik dan sistem mikroskopik. Konsep kebarangkalian dan penilaian keadaan. Postulat asas kebarangkalian “a priori” sama. Ensembel mikrokanonik. Takrif suhu mutlak dan entropy. Ensembel kanonik. Statistik gas kuantum unggul, statistik Maxwell-Boltzmann, statistik Bose-Einstein, statistik FermiDirac. Aplikasi statistik kuantum: haba tentu pepejal, sinaran jasad hitam, dan konduksian electron dalam logam. Prasyarat: (S) ZCT 212/2 Termodinamik 139

Penghasilan Kursus: Selepas habis kursus ini, pelajar akan berkebolehan untuk menerbitkan formula-formula yang penting bagi sesuatu sistem fizik, iaitu fungsi pemetakan, tenaga purata, haba tentu dan sebagainya, seperti yang dibincangkan dalam kuliah. Buku Teks: Buku Rujukan: 1. 1. 2. Mandl, F. Statistical Physics (2nd Ed.), John Wiley, 1988. Bowley R. and Sanchez M., Introductory Statistical Mechanics (2nd Ed.), Oxford Science Publications, 1999. Reichl L.E., A Modern Course in Statistical Physics (2nd Ed.), John Wiley, 1998.

ZCT 210/4 Analisis Kompleks dan Persamaan Pembezaan Analisis kompleks: Pembolehubah kompleks, algebra, fungsi kompleks. Pembezaan fungsi kompleks; syarat Cauchy-Riemann, fungsi analitik, titik singular, siri kuasa bagi fungsi analitik, siri Taylor. Pengkamiran: Teorem kamiran Cauchy. Formula kamiran Cauchy. Sifar dan singularan, Siri Laurent. Kalkulus reja. Persamaan pembezaan: Persamaan pembezaan linear biasa tertib pertama dan kedua yang bermotivasikan fizik, kaedah penyelesaian. Persamaan tak homogen: Kaedah penyelesaian. Persamaan pembezaan dalam fizik: Kaedah Penyelesaian; siri kuasa, kaedah Frobenius. Prasyarat: (S) MAA 101/4 Kalkulus atau (S) ZCA 110/4 Kalkulus dan Aljabar Linear Penghasilan Kursus: Selepas habis kursus ini, pelajar akan berkebolehan untuk menyelesaikan sebarang persamaan pembezaan biasa peringkat pertama dan persamaan pembezaan biasa peringkat kedua linear, dan menilaikan sebarang kamiran kompleks yang wujud dalam masalah-masalah fizik dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai seperti yang telah dibincangkan dalam kuliah. Buku Teks: Buku Rujukan: 1. 1. 2. 3. Kreyszig, E. Advanced Engineering Mathematics (8th Ed.), John Wiley, 1999. Arfken, G.B. and Weber H.J., Mathematical Methods for Physicists (4th. Ed.), Academic Press, 2000. Boas M.L., Mathematical Methods in Physical Science (2nd Ed.), John Wiley, 1983. Nagle, R.K. and Saff E.B. , Fundamentals of Differential 140

Egns of Boundary Value Publishing Company, 1996.

Problems,

Addison-Wiley

ZCT 211/2 Analisis Vektor Algebra vektor: Takrif, medan skalar dan medan vektor, cara perwakilan geometri, cara algebraan, vektor unit, cara transformasi. Gabungan vektor: Pencampuran, pendaraban. Kalkulus vektor: Pembezaan skalar, pembezaan terhadap masa. Kecerunan, kecapahan, dan keikalan vektor. Contoh fizik Pembezaan berturut-turut: Laplacean, D'Alembertian. Contoh fizik. Pengkamiran vektor: Kamiran garis, permukaan, isipadu. Teorem Gauss. Teorem Stokes. Penggunaan fizik: Teori keupayaan, keupayaan skalar, keupayaan vektor. Sistem koordinat: Descartes, sistem lengkung-linear, silinderan, sferaan. Pembezaan dan pengkamiran. Penggunaan dalam Fizik; posisi, halaju dan pecutan, persamaan gelombang bagi E & H dalam keelektrikan dan kemagnetan Prasyarat: (S) MAA 101/4 Kalkulus atau (S) ZCA 110/4 Kalkulus dan Aljabar Linear Penghasilan Kursus: Selepas mengikuti kursus ini, pelajar sepatutnya memahami konsep vektor. Ini menyediakan asas yang kukuh untuk pelajar yang akan mengambil kursus-kursus dalam bidang mekanik, aerodinamik, teori elektomagnetik dan bidang lain yang kaedah vektor selalu digunakan. Buku Rujukan: 1. 2. 3. 4. Arfken, G.B. and Weber H.J., Mathematical Methods for Physicists (4th. Ed.), Academic Press, 2000. Kreyszig, E. Advanced Engineering Mathematics (7th Ed.), John Wiley 1993. Greenberg, M.D. Prentice Hall, 1988. Advanced Engineering Mathematics,
~ ~

Spiegel, M.R. Theory and Problems of Vector Analysis and an Introduction to Tensor Analysis, McGraw-Hill, Inc., 1981.

141

ZCT 212/2 Termodinamik Sistem termodinamik yang mudah, persamaan keadaan, kerja, haba, hukum termodinamik pertama, tenaga dalam, hasil-hasil dari hukum pertama, gas unggul, kitaran Carnot, enjin haba dan peti sejuk. Hukum termodinamik kedua, akibat hukum kedua, entropi, proses tak boleh dibalikkan. Gabungan hukum pertama dan kedua, gambarajah T-S, fungsi dan perhubungan termodinamik, persamaan Maxwell, persamaan Clausius Clapeyron, Persamaan TdS. Prasyarat: (S) ZCA 102/4 Fizik II (Keelektrikan dan Kemagnetan) Penghasilan Kursus: Apabila pelajar telah mengikuti kursus ini sepenuhnya, dia sepatutnya boleh: 1. 2. Menerangkan konsep suhu dan haba serta fenomena fizikal lain yang berkaitan dengan pemindahan haba dan perubahan suhu; Nyatakan hukum termodinamik sifar, pertama dan kedua dan menerangkan maksud sebutan yang berkaitan untuk setiap hukum serta dapat membincangkan akibat-akibat dari hukum ini dalam proses termodinamik; Menjelaskan maksud muatan haba dan muatan haba tertentu sesuatu bahan; Memahami prinsip asas operasi enjin haba dan pam haba; kecekapan dan pekali prestasi yang berkenaan; Menjelaskan semua proses yang berlaku dalam kitaran carnot; Menghitung perubahan entropi untuk proses berbalik dan tak berbalik; Menggabungkan hukum pertama dan kedua bagi mendapatkan beberapa hubungan penting termodinamik; Menerangkan keperluan fungsi termodinamik tertentu seperti fungsi helmholtz dan gibbs; Mengaplikasikan persamaan maxwell, clausius-clapeyron, tds dan lain-lain dalam menyelesaikan sistem termodinamik yang rumit. 1. 2. Zemansky, M.W. & Dittman, R.H. Heat & Thermodynamics, McGraw-Hill, 1997. Schroeder, D.V. An Introduction to Thermal Physics, Addison Wesley Longman, 1999.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Buku Rujukan:

142

3. 4.

Carter, A.H. , Classical and Statistical Thermodynamics, Prentica Hall, 2001. Sears, F.W. & Salinger, G.L. Thermodynamics, Kinetic Theory and Statistical Thermodynamics, Addison-Wesley, 1986.

ZCT 213/2 Optik Pengutuban. Pengutuban satahan, pengutuban bulat. Pemantulan dan penghantaran gelombang electromagnet di sempadan. Keaktifan optik. Kesan Kerr dan kesan Faraday, teori sebaran. Belauan. Persamaan Fresnel-Kirchhoff. Belauan Fraunhofer bagi celahan tunggal, bukaan segiempat tepat dan bukaan bulat. Parutan belauan serta sifatnya. Belauan Fresnel bagi bukaan bulat. Lingkaran Cornu dan Kamiran Fresnel. Kepingan zon. Belauan Fresnel bagi pinggir lurus dan bukaan segiempat. Prasyarat: (P) ZCT 103/3 Fizik III (Getaran, Gelombang dan Optik) Penghasilan Kursus: Setelah mengikuti kursus ini, pelajar sepatutnya dapat memahami fenomena yang dipamerkan oleh gelombang cahaya, dan prinsip-prinsip mengenainya yang termasuk pengkutuban, keaktifan optik, sebaran, dan belauan medan jauh (Fraunhofer) dan medan dekat (Fresnel). Buku Rujukan: 1. 2. 3. Pedrotti, F.L., Pedrotti, L.S., Introduction to Optics (2nd Ed.), Prentice Hall, 1993 Hecht, E., Optics (4th. Ed.), Addison-Wesley, 2001. Subrahmanyam, N., Brij Lal, Avadhanulu, M.N., A textbook of Optics, S. Chand & Company Ltd., 2006

ZCT 218/3 Kaedah Matematik Persamaan Pembezaan Separa: Konsep asas. Masalah nilai sempadan, persamaan Transformasi kamiran: Sifat-sifat umum. Transformasi Laplace – sifat-sifat umum dan kegunaan untuk menyelesaikan masalah Fizik. Transformasi Fourier – sifat-sifat umum dan kegunaan untuk menyelesaikan masalah Fizik. Fungsi-fungsi khas: Gamma, Bessel, Legendre Legendre Bersekutu. Analisis Fourier: Pengembangan fungsi dalam sebutan fungsi sinus dan kosinus, sifatsifat umum, contoh dalam Fizik

143

Persamaan pembezaan separa: Masalah nilai eigen sturmn-Lioville, Persamaan haba, gelombang dan Laplace – penyelesaian dengan kaedah pembolehubah terpisahkan. Prasyarat: (S) ZCT 210/4 Analisis Kompleks dan Persamaan Pembezaan (S) ZCT 211/2 Analisis Vektor Penghasilan Kursus: Pada penghujung semester, adalah diharapkan yang pelajar-pelajar dapat: 1. Menyelesaikan persamaan-persamaan Laplace, haba dan gelombang menggunakan kaedah pembolehubah terpisahkan, termasuk menyatakan jawapan-jawapan dalam sebutan fungsi sine dan cosine. Menentukan transformasi Laplace dan Fourier bagi sesuatu fungsi. 1. 2. 3. Kreyszig, E. Advanced Engineering Mathematics (9th Ed.) John Wiley, 2006. Peter V. O’Neil, Advanced Engineering Mathematics, edition, Brooks/Cole, 2003. Arfken, G. Mathematical Methods for Physicists Ed.), Academic Press, 2000. 5th (3rd

2.

Buku Rujukan:

ZCT 293/2 Amali Fizik III Mengandungi sebilangan eksperimen yang terpilih. Prasyarat: (S) ZCT 192/2 Amali Fizik II Penghasilan Kursus: Pelajar akan lebih memahami topik-topik yang berkaitan yang diajar dalam kuliah mereka.

ZCT 304/3 Keelektrikan dan Kemagnetan Ulangkaji analisis vektor, kalkulus vektor, teorem-teorem asas, koordinat lengkung linear, dan fungsi Dirac Delta. Hukum Coulomb. Medan elektrik, E. Kecapahan E. Hukum Gauss. Keikalan E. Kecerunan E dan keupayaan elektrik, V. Dwikutub elektrik. Persamaan Poisson dan Laplace. Medan elektrostatik di medium dielektrik. Hukum Gauss bagi dielektrik. Vektor sesaran. Pengkutuban. Kerentanan dan pemalar dielektrik. Syarat-syarat sempadan. Tenaga Keupayaan bagi medium dielektrik.

144

Medan magnet. Hukum Biot-Savart. Kecapahan B. Vektor potential/keupayaan magnet A. Keikalan B. Hukum litar Ampere. Dwikutub Magnet. Aruhan electromagnet. Hukum induktans Faraday. Bahan magnet. Syarat-syarat sempadan. Persamaanpersamaan Maxwell. Pengkutuban/polarisasi medan elektrik. Teorem Poynting. Syaratsyarat sempadan electromagnet. Perambatan gelombang di ruang bebas. Perambatan gelombang di bahantara. Prasyarat: (P) ZCA 102/4 Fizik II (Keelektrikan dan Kemagnetan) (S) ZCT 210/4 Analisis Kompleks dan Persamaan Pembezaan (S) ZCT 211/2 Analisis Vektor Penghasilan Kursus: Pada akhir kursus, para pelajar diharapkan telah memahami konsep-konsep dan teoriteori keelekrikan dan kemagnetan pada peringkat tinggi dan dapat mengaplikasikannya di dalam menyelesaikan masalah. Buku Teks: Buku Rujukan: 1. 1. David J. Griffith. Introduction to Electrodynamics. Third Edition. Prentice Hall, New Jersey U.S.A. 1999. Reitz, J.R., Milford, F.J. & Christy R.W. Foundations of Electromagnetic Theory (4th Ed.), Addison-Wesley Publishing Co., 1992 Lorrain, P. Electromagnetic Fields and Waves (2nd Ed.), W.H. Freeman Co., 2003.

2.

ZCT 307/3 Fizik Keadaan Pepejal I Struktur hablur, pengkelasan ikatan atomik bagi hablur. Pembelauan, kekisi resiprokal, zon Brillouin. Getaran kekisi, lengkungan sebaran. Haba tentu - model Einstein dan model Debye. Teori elektron bebas bagi logam, kekonduksian elektrik, muatan haba gas elektron. Teori jalur bagi pepejal, model Kronig-Penney, lubang, jisim berkesan. Semikonduktor: intrinsik dan ekstrinsik. bendasing, kesan Hall. Kepekatan pembawa. Kekonduksian

Sifat-sifat optik: proses-proses penyerapan, eksiton, fotokonduktiviti. Prasyarat: (C) ZCT 207/2 Mekanik Statistik Penghasilan Kursus: Pelajar mestilah mampu memahami kenapa hablur pepejal yang berlainan mempunyai tabii yang berbeza manakala sesetengahnya bertabii serupa. Kenapa mereka ini berbeza dari pepejal bukan hablur. Pelajar mestilah telah lebih bersedia mengambil Kursus Fizik Keadaan Pepejal ZCT 317/3. 145

Buku Teks:

1. 2.

Kittel, C. Introduction to Solid State Physics (8th Ed,), John Wiley & Sons, 2005. Sohail, A. K. Essentials of Solid State Physics (Under process). Ashcroft, N.W. and Merimim, N. D. Solid State Physics, Holt, Rinehart and Winston. 1976. Blakemore, J.S. Solid State Physics, Cambridge University Press, 1987). Omar, M.A. 1993. Elementary Solid State Physics, Addison Wesley,

Buku Rujukan:

1. 2. 3.

ZCT 294/2 Amali Fizik IV Mengandungi sebilangan eksperimen yang terpilih. Prasyarat: (S) ZCT 293/2 Amali Fizik III

Penghasilan Kursus: Pelajar akan lebih memahami topik-topik yang berkaitan yang diajar dalam kuliah mereka.

ZCT 317/3 Fizik Keadaan Pepejal II Fonon, penyerakan neutron, kekonduksian terma, kesan tak harmonik. Jalur tenaga elektron dalam pepejal, permukaan Fermi. Dinamik elektron dalam medan magnet, resonans siklotron, kesan Hall. Superkonduktiviti. Sifat-sifat dielektrik dan optik. Feroelektrik. Sifat-sifat magnetik. Sifat-sifat bahan amorfus. Prasyarat: (S) ZCT 307/3 Fizik Keadaan Pepejal I

Penghasilan Kursus: Pelajar mestilah mampu mengendalikan masalah-masalah asas yang berkaitan dengan Fizik Keadaan Pepejal. Pelajar mestilah di dalam keadaan di mana beliau boleh memahami ciri-ciri hablur pepejal, semikonduktor logam dan penebat. Pelajar mestilah mampu membuat perhubungan di antara struktur dan ciri-ciri. Kursus ini sedia menjadi loncatan kepada kursus yang lebih tinggi. Buku Teks: 1. 2. Kittel, C. Introduction to Solid State Physics (8th Ed,), John Wiley & Sons, 2005. Sohail A. Khan Essentials of Solid State Physics (Under process). 146

Buku Rujukan:

1. 2. 3.

Ashcroft, N.W. and Merimim, N. D. Solid State Physics, Holt, Rinehart and Winston. Blakemore, J.S. Solid State Physics, Cambridge University Press, 1987. Omar, M.A. Elementary Solid State Physics, Addison Wesley, 1993.

ZCT 390/6 Projek Fizik Tulen (dua semester) Projek/Eksperimen-eksperimen bidang tumpuan. Prasyarat: (S) ZCT 294/2 Amali Fizik IV

Penghasilan Kursus: Pada akhir kursus, para pelajar diharapkan telah mengetahui bagaimana untuk memulakan dan menjalankan projek penyelidikan di dalam bidang fizik; dan mereka telah mempelajari bagaimana menulis tesis.

147

SINOPSIS KURSUS-KURSUS ELEKTIF FIZIK ZCE 208/2 Mekanik Klasik Kalkulus vektor dan kinematik. Gerakan zarah, sistem zarah, hukum keabadian serta contoh di dalam mekanik Newton seperti gerakan merintang, daya pusat, persamaan roket dan lain-lain. Gerakan di dalam sistem rujukan tak inersia, Daya Coriolis. Mekanik analitik: Kalkulus variasi, persamaan Euler. Prinsip Hamilton dan dinamik Lagrange dan Hamilton. Koordinat teritlak. Persamaan Lagrange. Koordinat terabaikan. Pendarab Lagrange. Persamaan kanonik Hamilton. Prasyarat: (P) ZCA 101/4 Fizik I (Mekanik) (S) ZCT 210/4 Analisis Kompleks dan Persamaan Pembezaan (S) ZCT 211/2 Analisis Vektor Penghasilan Kursus: Kursus ini memperlengkapi pelajar dengan teknik matematik baru secara supaya peralihan dari mekanik klasik ke mekanik quantum dapat diperolehi dengan kaedah yang kurang rumit. Buku Teks: 1. Stephen T. Thornton And Jerry B. Marion, Classical Dynamics Of Particles And Systems (5th Edition), Harcourt College Publishers, 2004. Murray R. Spiegel, Schaum's Outline Series: Theory And Problems Of Theoretical Mechanics, (SI [Metric] Edition), McGraw-Hill Book Company, 1982. G.R. Fowles, Analytical Mechanics (6th Edition), Saunders College Publishing, 1999. Herbert Goldstein, Charles Poole, and John Safko, Classical Mechanics (3rd Edition), Addison Wesley, 2002.

2.

Buku Rujukan:

1. 2.

ZCE 341/4 Kajian Tenaga Tenaga diperbaharui dan jenis-jenis tenaga diperbaharui. Sumber-sumber tenaga diperbaharui. Tenaga dari matahari. Pengenalan kepada Biotenaga. Biojisim sebagai sumber bahanapi. Jenis-jenis biojisim. Proses-proses pertukaran biojisim kepada tenaga: pembakaran terus, gasifikasi, fermentasi dan pirolisis. Produk utama setiap proses pertukaran tenaga: haba, bio-gas, alkohol dan minyak bio. Evolusi pengeluaran dan kedapatan tenaga suria. Jenis-jenis teknologi kuasa suriaPrinsip-prinsip operasi sel suria. Bahan dan prosesan sambutan sel suria silikon. 148

Tumpuan cahaya matahari. Susunatur sel suria. Perlindungan susunatur dan pengesanan kegagalan. Pengsyaratan kuasa. Simpanan tenaga dan sambungan ke grid. Ekonomi kuasa fotovolta. Pengertian kepada kuasa angin. Bagaimana mesin angin berfungsi. Pengeluaran kuasa angin. Pengenalan kepada kuasa geoterma. Jenis-jenis sumber geoterma, penjanaan elektrik dari tenaga geoterma. Pengertian kuasa hidro. Bagaimana sistem kuasa hidro berfungsi. Kebaikan dan kelemahan kuasa hidro. Bacaan. Prasyarat: (S) ZCT 106/3 Elektronik I Penghasilan Kursus: Selepas tamat kursus ini, pelajar seharusnya memahami perbezaan di antara sumber tenaga diperbaharui dengan tenaga bukan diperbaharui dan juga mampu membincangkan peranan tenaga diperbaharui sebagai tenaga alternatif. Pelajar-pelajar juga seharusnya memahami penggunaan yang mungkin bagi sumber tenaga diperbaharui terutama melibatkan persekitaran dan keperluan bagi perkembangan yang seimbang. Buku Rujukan: 1. 2. 3. 4. 5. Martin A.Green, Solar Cells-Operating Technology, Prentice Hall, 2000. Principles

Twidell J.W. , Renewable Energy Resources, Spon Press, 2000. Weider,S.)., An Introduction to Solar Energy for Scientists and Engineers, John Wiley, 1982. Carl W. Hall, Biomass A An Alternative Fuel, Government Institutes, 1981. Charles Y. Wereko-Brobby and Essel B. Hagen, Biomass Conversion and Technology, John Woleh & Sons, 1996.

ZAE 282/3 Sains Bahan Struktur: Struktur dan kecacatan hablur, gambarajah fasa, transformasif fasa, peresapan canggaan bahan, mekanisme penguatan dan mikrostruktur, kakisan dan pengoksidaan. Bahan: Besi, keluli dan aloi ferus, logam dan aloi bukan ferus, polimer, seramik, komposit. Sifat: Sifat-sifat fizik bagi bahan-bahan. Prasyarat: (C) ZCT 212/2 Termodinamik.

149

Penghasilan Kursus: Pelajar akan mempunyai kefahaman asas tentang bahan-bahan dan ciri-ciri dan aplikasi bahan-bahan tersebut. Pelajar akan juga memahami kekangan kelakuan dan kebolehan bahan-bahan. Buku Rujukan: 1. 2. 3. Callister, W.D. Jr. Materials Science and Engineering: An Introduction (6th Ed.), John Wiley & Sons, 2003. Askeland, D.R & Phule, P.P. The Science and Engineering of Materials (5th Ed.), Thomson, 2006. Van Vlack, L.H. Elements of Materials Science and Engineering (6th Ed.), Addison-Wesley Publishing Co., Reading MA, 1989.

ZCE 275/4 Pengantar Astronomi Mekanik samawi. Pengukuran waktu. Matahari dan Sistem Suria. semesta. Alatan astronomi. Lain-lain astronomi. Amali. Struktur alam

Teori: Sfera samawi, Sistem kordinat samawi, Mekanik samawi, Efermeris, Carta bintang. Masa, Pengukuran Waktu, Sistem-sistem Kalendar, Teleskop Optik, Tunggangan teleskop. Teleskop penjejak. Matahari, Peredaran Matahari, Struktur Matahari, Pengaruh Matahari di Bumi. Sistem suria. Gerhana. Struktur Alam Semesta. Bintang-Bintang. Proses Kejadian Bintang. Rajah H-R. Kerdil Putih. Pulsar. Lohong Hitam. Galaksi. Bima Sakit. Evolusi Galaksi. Galaksi Aktif, Kosmologi. Astronomi radio. IR, UL, SinarX, Sinar gamma. Amali: Mengenal dan menggunakan teleskop optikal. Mengenal gugusan dan bintangbintang. Mencerap dan merekod objek-objek di langit. Mencerap Matahari melalui penuras. Membina teleskop mudah. Mencerap anak bulan. Fotografi astro. Pemprosesan imej. Simulasi langit dan pengiraan kedudukan objek-objek samawi dan lain-lain. Prasyarat: (S) ZCA 110 Kalkulus dan Aljabar Linear atau (S) MAA 101/4 Kalkulus dan MAA 111/4 Aljabar Linear

Penghasilan Kursus: Pada akhir kursus pelajar diharapkan dapat memahami astronomi dari perspektif sejarah dan moden, skala dan kandungan alam semesta, bagaimana maklumat dibawa dari jarak yang jauh di alam semesta dan bagaimana ia ditafsirkan bagi memahami proses-proses fizikal padanya, sistem suria, dan pengukuran masa dan posisi objek-objek samawi. Buku Rujukan: 1. Ostlie, D.A. & Carroll B.W., An Introduction to Modern 150

Astrophysics, Addison Wesley, 1996. 2. 3. 4. Chaisson, E. & McMilan, S., Astronomy Today, 4th Edition, Prentice Hall, 2002. Roy, A.E. & Clarke, D., Astronomy: Universe, Adam Hilger, 1989. Roy, A.E., & Clarke, D., Astronomy: Practices, Adam Hilger, 1988. Structure of the

Principles and

151

SINOPSIS KURSUS MATEMATIK (Pusat Pengajian Sains Matematik)

MAA 101/4 Fungsi :

Kalkulus untuk Pelajar Sains I

Domain, kodomain, julat. fungsi 1-1, fungsi keseluruh. |x|,[x], fungsi nisbah, fungsi transenden (termasuk fungsi hiperbola). Operasi fungsi (termasuk gubahan fungsi). Graf fungsi. Fungsi songsang. Koordinat kutub. Had : Konsep had dan sifat-sifat asas had. Keselanjaran: Konsep keselanjaran fungsi. Teorem nilai pertengahan dan teorem ekstremum. Pembezaan: Sifat keterbezakan dan keselanjaran, petua pembezaan, petua rantai. Perwakilan berparameter bagi lengkung, fungsi tersirat dan terbitannya. Teorem Rolle, teorem nilai min. Penggunaan : tangen, normal, maksimum dan minimum, lakaran lengkung, kadar pertukaran, pembeza, Petua l’ Hôpital, kaedah Newton Raphson. Antiterbitan. Pengamiran : Kamiran tentu sebagai had hasil tambah Riemann Syarat keterkamirkan. Teorem asasi kalkulus. Fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Teknik pengamiran dan penggunaan: Pelbagai teknik pengamiran, panjang lengkok, luas, isipadu dan luas permukaaan kisaran, pusat graviti, petua trapezium dan penggunaan dalam biologi, kimia, ekonomi. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. pengetahuan tentang fungsi dan had, dan kaitannya dengan pembezaan dan pengamiran 2. mencari terbitan fungsi dengan menggunakan pelbagai petua pembezaan 3. menilai kamiran fungsi dengan menggunakan pelbagai kaedah kuadratur 4. menggunakan kaedah dalam kalkulus pembeza dan kalkulus kamiran terhadap masalah dalam sains hayat dan sains fizik. Buku Rujukan 1. Stewart, J. (2003). Calculus, 5th edition. Thomson’ Brooks/Cole. 2. Thomas, G. B., Weir, M.D., Hass J. and Giordano F. R. (2005). Thomas Calculus, 11th edition. Pearson Addison-Wesley. 152

3. 4.

Berresford, G.C. and Rocket, A.M. (2004). Brief Applied Calculus, 3rd edition. Houghton-Mifflin. Tan, S. (2005). Applied Calculus for Managerial, Life and Social Sciences, 6th edition. Thomson Brooks/Cole.

MAA 111/4

Aljabar untuk Pelajar Sains

Matriks: Operasi matriks, operasi baris dan lajur permulaan, matriks permulaan. Bentuk eselon, bentuk eselon terturun. Mengira songsang matriks. Sistem persamaan linear Sistem homogen dan tak homogen. Penghapusan Gauss, penghapusan Gauss-Jordan. v v Perwakilan sistem persamaan linear dalam bentuk A x = b . Penyelesaian sistem persamaan linear dengan huraian LU. Penentu: Mengira penentu dengan cara kembangan minor Sifat-sifat penentu. Mengira songsang matriks dengan menggunakan penentu. Petua Cramer. Ruang vektor Rn Konsep bersandar linear, set merentang dan asas, dimensi. Ruang nol, ruang lajur dan ruang baris suatu matriks. Masalah perpenjurukan matriks: Nilai eigen dan vektor eigen. Teorem Cayley-Hamilton. Kaedah perpenjurukan matriks. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. mencari penyelesaian sistem linear secara berkesan dengan menggunakan teori matriks dan mempunyai kefahaman yang kukuh tentang struktur penyelesaian sistem linear 2. menerangkan konsep penting ruang vektor Euklidan n dan transformasi linear pada n 3. menghubungkan di antara konsep keortogonan dengan kaedah kuasa dua terkecil untuk menyelesaikan sistem yang tak konsisten 4. menyelesaikan masalah pempepenjuruan matriks. Buku Rujukan 1. Anton, H. (2005). Elementary Linear Algebra, 9th edition. John Wiley & Sons. 2. Noble, B. and Daniel, J.W. (1988). Applied Linear Algebra, 3rd edition. Prentice Hall. 3. Edward, C.H., Jr. and Penney, D.E. (1988). Elementary Linear Algebra, PrenticeHall. 153

4.

Roman, S. (1985). An Introduction to Linear Algebra with Applications, Saunders College Publication.

MAA 161/4 Statistik untuk Pelajar Sains Perihalan data secara berangka dan secara bergraf. Hukum empirik dan teorem Chebyshev. Pengenalan kebarangkalian: Konsep kebarangkalian, teknik membilang, hukum-hukum kebarangkalian, ketaksandaran, kebarangkalian bersyarat, teorem Bayes. Pembolehubah rawak dan taburan kebarangkaliannya: Taburan diskret – Nilai jangkaan dan varians. Taburan diskret khas – Bernoulli/binomial, Poisson, hipergeometri. Penghampiran Poisson terhadap taburan binomial. Taburan selanjar – Nilai jangkaan dan varians. Taburan selanjar khas – Taburan seragam, normal, khi kuasa-dua, taburan F. Penghampiran normal terhadap taburan binomial dan Poisson. Taburan pensampelan: Min, kadaran dan varians bagi satu sampel dan dua sampel, penggunaan teorem had memusat. Penganggaran: Penganggaran titik, penganggaran selang bagi min, kadaran dan varians satu sampel dan dua sampel. Pengujian hipotesis: Min, kadaran dan varians satu populasi dan dua populasi. Ujian khi kuasa-dua: Taburan multinomial dan ujian kebagusan penyuaian, jadual kontigensi – ujian ketaksandaran dan ujian kehomogenan. Ujian berdasarkan taburan binomial: Ujian tanda dan ujian Cox-Stuart. Ujian berdasarkan pangkat: Ujian pangkat bertanda Wilcoxon dan ujian Mann-Whitney. Ujian larian: Wald Wolfowitz, ujian tepat Fisher, ujian pantas Tukey, ujian McNemar. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. memahami dengan jelas konsep asas statistik seperti kebarangkalian dan pembolehubah rawak 2. membezakan di antara pembolehubah rawak diskret dan pembolehubah selanjar dan menggunakannya secara yang bersesuaian 3. membuat pentaabiran statistik untuk parameter populasi berdasarkan statistik sampel 4. mengenal pasti kaedah berparameter dan kaedah tak berparameter yang sesuai untuk membuat pentaabiran statistik. Buku Rujukan 1. 2. 3. 4. Freund, J. (2003). “Modern Elementary Statistics”, Prentice Hall. McClave & Sincich, T. (2006). “Statistics”, Prentice Hall. Prem, S.M. (2005). “Introductory Statistics”, J. Wiley. Freund, J.E. & Perles, B.M. (1999). “Statistics: A First Course”, Prentice Hall.

154

MAA 102/4

Kalkulus untuk Pelajar Sains II

Jujukan dan siri nombor: Teorem penumpuan ekanada bagi jujukan. Penumpuan dan pencapahan siri, ujian sebutan ke-n, ujian kamiran, ujian bandingan, ujian nisbah, ujian untuk siri selang seli. Polinomial Taylor: Penganggaran fungsi dengan baki. Siri kuasa: Siri Taylor dan siri Maclaurin, jejari dan selang penumpuan. Kamiran tak wajar. Fungsi beberapa pembolehubah: Terbitan separa, terbitan berarah, petua rantai. Persamaan pembezaan: Persamaan pembezaan peringkat pertama dan teknik-teknik penyelesaian, penggunaan dalam ekonomi, biologi dan kimia. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. menentukan penumpuan jujukan, siri, siri kuasa dan kamiran tak wajar 2. memilih dan menggunakan ujian yang sesuai untuk menentukan penumpuan siri 3. mencari terbitan separa menggunakan petua rantai, terbitan berarah dan penggunaannya 4. menilai kamiran ganda dua dalam koordinat kartesian dan koordinat kutub 5. menggunakan kaedah dalam persamaan pembezaan peringkat pertama untuk masalah sains hayat dan sains fizik. Buku Rujukan 1. Stewart, J. (2003). Calculus, 5th edition. Thomson, Brooks/Cole. 2. Strauss, M.J., Bradley, G.L. and Smith, K.J. (2002). Calculus, 3rd edition. PrenticeHall. 3. Weir, M.D., Hass, J. and Giordano, F. R. (2005). Thomas’ Calculus, 11th edition. Pearson Addison Wesley.

MAT 122/4

Persamaan Pembezaan I

Persamaan pembezaan biasa: Takrif, jenis linear dan tak linear, homogen dan tak homogen, darjah dan peringkat. Teorem-teorem mudah mengenai kewujudan serta keunikan penyelesaian. Persamaan peringkat pertama: Pengenalan kepada teknik-teknik penyelesaian yang piawai. Persamaan peringkat kedua dengan pekali malar: Kaedah piawai untuk persamaan homogen dan takhomogen. Teknik berangka Euler dan Heun, analisis ringkas mengenai ralat: persamaan peringkat pertama sahaja. Penyelesaian berbentuk siri kuasa: untuk kes titik biasa sahaja. Sistem persamaan pembezaan peringkat pertama: pengenalan. 155

Penggunaan: ekonomi, ekologi, dan lain-lain. Perisian: penggunaan perisian standard seperti MATLAB digalakkan jika masa dan tempat mengizinkan. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. memahami konsep asasi dan teori persamaan pembezaan dan dapat menggunakan prosedur persamaan pembezaan dalam konsep rutin dan tak rutin 2. memilih dan menggunakan strategi dan teknik persamaan pembezaan yang sesuai 3. menunjukkan kefahaman terhadap penggunaan pemodelan persamaan pembezaan yang sesuai 4. memperoleh kemahiran pengiraan yang perlu untuk memahami masalah penggunaan 5. memperoleh kemahiran penaakulan kuantitatif, kefahaman konsep dan berkomunikasi secara efektif, dalam matematik. Buku Rujukan 1. Edwards, C. H. & Penney, D. E., (2004). Differential Equations and Boundary Value Problems: Computing and Modeling, 3rd edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. 2. Zill, D.G. & Cullen, M. R., (2005). Differential Equations with Boundary Value Problems, 6th edition. Toronto:Thomson/Brooks/Cole. 3. Boyce, W.E. & DiPrima, R.C., (2005). Elementary Differential Equations & Boundary Value Problems, 8th edition. Pacific Grove: John Wiley & Sons.

MAT 181/4

Pengaturcaraan untuk Penggunaan Sains

Pengenalan kepada komputer: perkakasan dan perisian. Pengenalan ringkas terhadap perkembangan bahasa pengaturcaraan. Fasa takrifan masalah, pembangunan algoritma. Pengenalan kepada pengaturcaraan C++: Penulisan aturcara C++ yang mudah tetapi menyeluruh. Struktur kawalan asas: jujukan, pemilihan, ulangan. Rekabentuk dan pembinaan modul aturcara. Subaturcara. Strategi penyelesaian masalah-masalah yang rumit. Metodologi reka bentuk, menguji dan mengawas silap aturcara, perlakuan masa larian dan kecekapan. Pemprosesan struktur data abstrak. Menyimpan struktur data dalam fail, rentatan, tindanan dan pohon. Jenis data lanjutan: susunan, petunjuk, struktur, rentetan Kelas dan pengaturcaraan orientasi objek. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. memperoleh dan memahami konsep asasi pengaturcaraan komputer dan pembangunan algoritma dalam penyelesaian masalah 2. menggunakan teknik/struktur dan strategi pengaturcaraan yang bersesuaian dalam mentransformasi pemerian masalah kepada kod komputer boleh laksana 156

3. 4.

menyelesai masalah dalam matematik dan penggunaan saintifik menggunakan bahasa pengaturcaraan komputer membangun aturcara menggunakan struktur pengaturcaraan lanjutan (pengaturcaraan bermodul, manipulasi fail, penuding) yang menambah nilai kepada aturcara komputer.

Buku Rujukan 1. Bronson Gary J. (2006) “A First Book of C++: From Here to There”, 3rd edition, Course Technology, Thomson Learning, Australia. 2. Cannon Scott (2001). “Understanding Programming: An Introduction Using C++”, 2nd edition. Brooks Cole. 3. Malik D.S. (2002). “C++ Programming: From Problem Analysis To Program Design”, Course Technology, Thomson Learning.

MAT 202/4

Pengantar Analisis

Nombor nyata: Ciri-ciri beraljabar dan bertertib, infimum dan supremum, aksiom kelengkapan, sistem nombor nyata yang diperluaskan. Keterbilangan set. Ruang metrik: Titik had, titik pedalaman, set terbuka dan set tertutup, set padat, teorem Bolzano Weierstrass, teorem Heine Borel, set Cantor, set terkait. Keselanjaran: Had fungsi, fungsi selanjar, keselanjaran dan kepadatan, keselanjaran dan kekaitan, ketidakselanjaran, fungsi ekanada. Jujukan dan Siri fungsi: Penumpuan secara bertitik dan penumpuan seragam, pertukaransaling had, famili fungsi sama-selanjar, teorem Stone-Weierstrass. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. membangun kefahaman yang kukuh dalam sistem nombor nyata dan sifat topologinya 2. menyatakan takrif matematik secara tepat, mengilustrasinya dengan contoh, dan menggunakannya dalam menulis pembuktian 3. menghubungkan tajuk dalam kalkulus seperti had dan keselanjaran dari sudut pandangan yang lebih tinggi 4. membina pembuktian matematik daengan menggunakan logik matematik. Buku Rujukan 1. Rudin, W. (1976). Principles of Mathematical Analysis, 3rd edition. McGraw Hill. 2. Apostol, T.M. (1974). Mathematical Analysis, 2nd edition. Addison-Wesley. 3. Goldberg, R.R. (1976) Methods of Real Analysis, 2nd edition. John Wiley & Sons.

MAT 203/4

Kalkulus Vektor

Vektor: Hasil darab vektor, hasil darab gandaan tiga, vektor tak bersandar linear, vektor geometri analisis.Fungsi vektor: Lengkung, panjang keluk, vektor bertangen, formula Frenet, kelengkungan, kilasan. 157

Pembezaan: Had, keselanjaran, terbitan separa, pembezaan, terbitan berarah, tangen, petua rantai, teorem nilai min, teorem Taylor untuk fungsi beberapa pembolehubah, kecapahan, keikalan. Teorem fungsi songsang, teorem fungsi tersirat, songsang sejagat, satah curvilinear, dan nilai ekstrim. Kamiran: Kamiran berlelar, kamiran berganda, kamiran garis, jejak tak bersandar, teorem Green, kamiran permukaan, teorem kecapahan, teorem Stoke, pertukaran pembolehubah dalam kamiran berganda. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. menilai hasil darab skalar, hasil darab vektor, dan hasil darab trirangkap dan kegunaannya dalam memperihal garis dan satah. 2. menganalisis geometri kebezaan lengkung 3-dimensi 3. menilai kecerunan, pencapahan dan keikalan medan skalar dan medan vektor dalam sebutan koordinat Cartesan, silinder dan sfera 4. menilai kamiran garis dan kamiran permukaan 5. menyata dan menggunakan teorem Green pada satah, teorem pencapahan dan teorem Stoke. Buku Rujukan 1. Colley, S.J. (2005). Vector Calculus, 3rd edition. Pearson Prentice Hall. 2. Matthews, P.C. (1998). Vector Calculus, Springer-Verlag. 3. Marsden, J.E. and Tromba, A.J. (2003) Vector Calculus, W.H. Freeman and Co.

MAT 222/4

Persamaan Pembezaan II

Teori maju mengenai sistem persamaan pembezaan dan penyelesaiannya: Tumpuan diberikan kepada kaedah penyelesaian sistem tak homogen, sistem berautonomi dan kestabilannya. Fungsi berortogon, siri Fourier dan masalah Sturm-Liouville. Persamaan pembezaan separa: Pengenalan kepada persamaan pembezaan separa yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah fizik bermatematik dan kaedah penyelesaian persamaan ini. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. menyelesai masalah yang melibatkan sistem persamaan linear homogen dan tak homogen 2. menganalisis kestabilan setempat sistem berautonomi satah 3. menterjemah kembangan siri fungsi berdasarkan set infiniti fungsi berortogon kepada penyelesaian masalah Sturm-Liuoville 4. menyelesai persamaan pembezaan separa menggunakan kaedah pemisahan pembolehubah 5. menganalisis penyelesaian masalah nilai sempadan bagi pelbagai bentuk nilai sempadan dan nilai awal. 158

Buku Rujukan 1. Boyce, W.E. & DiPrima, R.C., (2005). Elementary Differential Equations & Boundary Value Problems, 8th edition. Pacific Grove: John Wiley & Sons. 2. Andrews L.C., (1986). Elementary Partial Differential Equations with Boundary Value Problem, Academic Press. 3. Zill, D.G. & Cullen, M.R., (2005). Differential Equations with Boundary Value Problems, 6th edition. Toronto: Thomson/Brooks/Cole.

MAT 263/4

Teori Kebarangkalian

Kebarangkalian: Pengembangan aksiom kebarangkalian, konsep saling eksklusif dan ketakbersandaran, kebarangkalian bersyarat, teorem Bayes. Pembolehubah rawak, fungsi ketumpatan kebarangkalian dan fungsi taburan, jangkaan dan fungsi penjana momen. Ketaksamaan Markov dan ketaksamaan Chebyshev, hukum nombor besar, fungsi taburan pembolehubah rawak. Beberapa taburan khas: Bernoulli, binomial, Poisson, hipergeometri, binomial negatif, seragam, normal, eksponen, khi-kuasa dua, Gamma, Beta. Pembolehubah rawak bivariat: Fungsi ketumpatan dan fungsi taburan tercantum, fungsi ketumpatan kebarangkalian bersyarat dan fungsi taburan bersyarat, kovarians, jangkaan bersyarat, ketaksandaran dua pembolehubah, pembolehubah rawak normal bivariat. Penjelmaan 1-1. Taburan pensampelan: khi-kuasa dua, t dan F. Teorem had memusat. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. menakrif kebarangkalian dan membuktikan teorem asas kebarangkalian 2. mencari fungsi ketumpatan kebarangkalian (f.k.k.) dan fungsi taburan (f.t.) untuk sebarang pembolehubah rawak (p.r.) dan dengan demikian, memperoleh min, varians, fungsi penjana momen dan momen ke-k daripada f.k.k. atau f.t. 3. mengenalpasti masalah harian yang boleh diselesaikan dengan cara menghubungkait dengan p.r. dan ciri-ciri taburannya 4. menyelesai masalah f.k.k. tercantum dan f.t. tercantum serta taburan bersyarat dan momennya dan menentukan kebersandaran di antara dua p.r. 5. memperolehi taburan min dan varians sampel daripada populasi normal dan taburan fungsi dua atau lebih pembolehubah. Buku Rujukan 1. Hogg, R.V. and Craig, A.T. (1995). Introduction to Mathematical Statistics, 5th edition. Prectice Hall. 2. Hogg, R.V. and Tanis, E.A. (2001). Probability and Statistical Inference, 6th edition. Prectice Hall. 3. Ross, S. (2006). A First Course in Probability, 7th edition. Pearson Prentice Hall.

159

MSS 211/4

Aljabar Moden

Set: Subset, kesamaan set, set semesta, set nol, gambarajah Venn, persilangan set, kesatuan set, perbezaan dua set, penggenap set, teorem de Morgan, keluarga set, pasangan tertib, pendaraban set. Hubungan: Set imej, hubungan refleksi, hubungan simetri, hubungan transitif, hubungan kesetaraan, kelas kesetaraan, partisi, kebolehbahagian integer, kongruen, kelas kongruen modulus. Fungsi (takrif sebagai suatu hubungan khas): Pemetaan, fungsi satu ke satu, fungsi keseluruhan, fungsi bijeksi, penggubalan fungsi, fungsi songsang. Operasi dedua (takrif sebagai suatu hubungan khas): Sifat tukar tertib, sifat persekutuan, identiti kanan dan kiri, identiti. Kumpulan: Takrifan bagi kumpulan, kumpulan Abelan, unsur identiti, songsang suatu unsur. Pilihatur: Pilihatur bijeksi suatu set terhingga yang merupakan unsur dalam kumpulan pilihatur, kitaran, transposisi, kitaran tak bercantum, pilihatur ganjil dan genap, kumpulan selang-seli. Subkumpulan: Subkumpulan wajar, subkumpulan remeh, peringkat suatu unsur, kumpulan kitaran, penjana, subkumpulan yang dijana oleh suatu set. Koset dan subkumpulan normal: Peringkat kumpulan, koset kanan dan koset kiri, teorem Lagrange, subkumpulan normal, kumpulan faktor. Homomorfisma: Homomorfisma, isomorfisma, endomorfisma, automorfisma, kernel. Gelanggang: Unsur uniti, unsur sifar, gelanggang tukar tertib, domain integer, pembahagi sifar, gelanggang pembahagian, gelanggang quaternion, subgelanggang, unggulan, gelanggang faktor, homomorfisma dan isomorfisma gelanggang. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. membuktikan suatu sistem dedua yang diberi adalah kumpulan atau kumpulan Abelan 2. menggunakan teorem yang sesuai dalam teori kumpulan untuk menyelesaikan masalah berkenaan kumpulan dan unsurnya 3. membentuk kumpulan faktor menggunakan subkumpulan normal suatu kumpulan 4. membuktikan isomorfisma di antara dua kumpulan 5. menyelesaikan masalah asas berkenaan gelanggang. Buku Rujukan 1. Durbin, J. R. (2005). Modern Algebra, an introduction, John Wiley and Sons, Inc. 2. Fraleigh, J. B. (1993). A first course in Abstract Algebra, Addison-Wesley Publ. Com. 3. Lim, E. B. and Ng, S. N. (1987). Aljabar Moden, Penerbit USM Pulau Pinang.

160

MAT 363/4

Pentaabiran Statistik

Ulangkaji kebarangkalian. Taburan pensampelan, statistik tertib, taburan penghad, penumpuan stokastik. Penganggaran titik: sifat-sifat penganggar-kekonsistenan, kesaksamaan, kecekapan dan kecukupan. Penganggaran titik dengan menggunakan kaedah kebolehjadian maksimum dan kaedah momen. Sifat kelengkapan famili taburan. Penganggar saksama dengan varians minimum. Penganggaran selang: selang keyakinan sampel kecil dan sampel besar. Kuantiti pangsian. Pengujian hipotesis: hipotesis statistik, jenis dan saiz ralat, fungsi kuasa, rantau genting, ujian paling berkuasa, lema asasi Neyman-Pearson, ujian paling berkuasa secara seragam, ujian kebolehjadian nisbah untuk menguji min, varians, kesamaan dua min dan kesamaan dua varians bagi taburan normal, analisis varians, statistik tak berparameter, ujian kebagusan penyuaian. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. membina fahaman kukuh tentang teori kebarangkalian dan pentaabiran statistik 2. mencari taburan dan taburan tercantum pembolehubah rawak dan vektor rawak 3. menerbitkan penganggar titik dan membina selang keyakinan 4. menjalankan pengujian hipotesis bagi mengesahkan dakwaan. Buku Rujukan 1. Khatijah, S.A. (1995). “Pengantar Teori Statistik, “Penerbit USM”. 2. Hogg, R.V., Craig, A.T. (1978). “Introduction to Mathematical Statistics”, 4th edition. New York, Macmillan. 3. Miller, I. & Miller, M. (2004). “Mathematical Statistics with Application”, 7th edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall. MSS 301/4 Analisis Kompleks

Nombor kompleks: takrif, sifat-sifat aljabar, bentuk kutub dan eksponen, kuasa dan punca. Fungsi analisis : fungsi kompleks, pemetaan, had keselanjaran, terbitan, persamaan Cauchy-Riemann, fungsi analisis, fungsi harmonik. Fungsi permulaan: fungsi eksponen, trigonometri dan hiperbolik, fungsi logaritma dan cabang-cabangnya, eksponen kompleks, fungsi songsang, transformasi Mobius. Kamiran: kamiran tentu, kamiran garis dan kontur, teorem Cauchy, domain terkait ringkas dan berganda, lintasan tak bersandar, rumus kamiran Cauchy, terbitan fungsi analisis, prinsip modulus maksimum, teorem Liouville, teorem asasi aljabar. Siri: siri Taylor dan Laurent, penumpuan seragam, pengamiran dan pembezaan siri kuasa, pensifar fungsi analisis, kesingularan dan kutub. Reja: teorem reja, penghitungan reja, kamiran tak tentu fungsi trigonometri dan nisbah, kamiran kontur berlekuk, kamiran dengan titik cabang.

161

Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. fahaman kukuh terhadap struktur satah kompleks, serta konsep-konsep asas dan teori fungsi analisis pembolehubah kompleks 2. mencari terbitan fungsi, menilai kamiran kontur, dan menentu penumpuan siri 3. membangun hujah-hujah kukuh dan pembuktian, serta mempamerkan penggunaan beberapa teorem penting 4. menunjukkan perkaitan serta beberapa perbezaan yang menarik di antara fungsi pembolehubah nyata dan kompleks 5. memantap keupayaan menulis laporan dan tugasan matematik. Buku Rujukan 1. Silverman, R.A. (1984). Complex Analysis with Applications. Dover Publications. 2. Ahlfors, L.A. (1979). Complex Analysis, 3rd edition. McGraw-Hill. 3. Marsden, J.E. (1973). Basic Complex Analysis. W. H. Freeman. 4. Brown, J.W. and Churchill, R.V. (2004). Complex Variables and Applications, 7th edition. McGraw Hill.

MSS 318/4

Matematik Diskret

Kombinatorik : Prinsip peti surat, teknik membilang, pilihatur dan penggabungan, prinsip rangkumaneksklusi, hubungan kejadian berulang dan fungsi penjana. Teori Graf : Graf Eulerian dan graf Hamiltonian dan digraf. Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. mengenal pasti kaedah diskret yang menekankan ke atas keadaan terhingga yang terdapat dalam banyak masalah dan struktur 2. mengaplikasi dan menggunakan dengan jayanya alat yang dipelajari dalam teknik membilang 3. membina model graf dengan mengenal pasti dan mengkategori fenomena dalam bidang kajian lain yang menerima pemodelan tersebut 4. menyelesai dengan cekap masalah yang memerlukan penaakulan dan analisis matematik 5. menyediakan laporan bertulis yang baik yang membayangkan pemikiran matematik mereka. Buku Rujukan 1. Bogart, K.P. (1988). Discrete Mathematics, Heath, D.C. Lexington. 2. Tucker, A. (1995). Applied Combinatorics, 3rd edition. John Wiley, New York. 3. Rosen, K.H. (1988). Discrete Mathematics and its Applications, Random House, Cambridge. 4. Grimaldi, R.P. (1999). Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th edition. Addison-Wesley, Reading.

162

MSS 391/4

Kajian Topik Khas

Hasil Pembelajaran Setelah tamat kursus ini, pelajar akan dapat 1. menambah pemahaman kukuh terhadap konsep asas dan teori topik terpilih daripada kalkulus, aljabar, persamaan pembezaan dan statistik melalui penggunaan teknologi kalkulator grafik 2. memilih dan menggunakan fungsian, pemandangan, strategi dan teknik kalkulator grafik yang sesuai untuk memperkukuhkan pemahaman konsep dan teori matematik 3. kemahiran pengiraan yang perlu untuk memahami masalah gunaan 4. kemahiran penaakulan kuantitatif, pemahaman konsep dan keupayaan berkomunikasi dalam matematik secara berkesan 5. keupayaan menulis laporan matematik dan membangunkan rancangan pengajaran yang melibatkan penjelajahan matematik dengan pengintegrasian teknologi kalkulator grafik.

163

SINOPSIS KURSUS UNIVERSITI (Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan)

KURSUS UNIVERSITI HPW 102/2 PEMIKIRAN KRITIS

Kursus ini bertujuan menolong pelajar berhujah dengan lebih berkesan dan menganalisis hujah-hujah yang didapati dalam bahan bacaan mereka secara lebih efektif . Oleh demikian, kursus ini akan menganalisis petikan tertentu (terpilih) daripada bahan-bahan bacaan dalam bidang sastera dan juga bidang sains termasuk petikan dalam bidang sejarah, falsafah, kesusasteraan, kritikan seni dan sains. Walau bagaimanapun sebelum sesorang pelajar dapat berhujah dan menganalisis hujah secara berkesan beliau perlu mengetahui pelbagai kemahiran yang digunakan dalam bidang logik dan pemikiran seperti: I Falasi-falasi informal seperti penggunaan sebab palsu (false cause) berhujah dari bahagian ke keseluruhan (composition), berhujah dari keseluruhan ke bahagian (division) membuat generalisasi secara tergesa-gesa (hasty generalization), hujah berbelit-belit (circular reasoning), menyampaikan perbandingan yang tidak tepat (false analogy), ekuivokasi (equivocation) merayu kepada perasaan (appeal to emotion) dan laing-lain lagi. Cara menggunakan contoh lawan dan hujah lawan (counter-examples and counter arguments) untuk mengkritik atau menentang hujah yang lemah (atau hujah yang disampaikan oleh pihak lawan) Perkara-perkara teknikal daripada bidang logik yang dapat diaplikasi secara luas; seperti perbezaan antara hujah deduktif dengan hujah induktif, cara membezakan antara silogisme yang valid dengan tidak valid, maksud hujah yang bernas (sound arguments, as opposed to arguments that are only avalid) pertalian antara pernyataan seperti, implikasi, kontradiksi kontrari, subkontrari, konsistensi dan lain-lain lagi. Meninjau pelbagai teknik penaakulan yang dianggap “baru”, seperti teknik Edward de Bono yang membezakan antara pemikiran “lateral” dengan pemikiran “vertical”. Perbincangan tentang sama ada “teknik de Bono” merupakan suatu cara berfikir yang baru ataupun cuma cara yang sudah ditinjau dalam bidang logik tetapi diberikan nama-nama baru supaya ianya senang difahami oleh pembaca umum.

II.

III.

IV.

164

HTU 223/2

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

Sejak Sidang Akademik 2005/06 kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS, HTU 223/2) yang bernilai dua unit ditawarkan di USM sebagai sebuah kursus wajib universiti. Kursus ini dan kursus Hubungan Etnik (SHE 101/2) dijadikan kursus-kursus wajib diambil di semua Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Pelajar perlu mengambil kedua-dua kursus tersebut dan lulus dalam mereka (memperolehi sekurangkurangnya gred C) untuk memenuhi syarat pengijazahan. Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan menawarkan dan menyelaras kursus TITAS (HTU 223); manakala kurus Hubungan Etnik dikendalikan oleh Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. Di Kampus Induk kursus TITAS ini ditawarkan setiap semester. Di Kampus Kesihatan kursus ini ditawarkan pada semester pertama sahaja untuk setiap sidang akademik. Di Kampus Kejuruteraan pula ia hanya ditawarkan pada semester kedua setiap sidang akademik. Kursus TITAS ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai sejarah, prinsip, nilai, dan aspek utama Tamadun Melayu, Tamadun Islam, dan interaksi antara tamadun-tamadun di Malaysia. Dengan pendedahan ilmiah mengenai hal-hal ketamadunan di Malaysia, diharap para pelajar akan menjadi lebih peka terhadap isu-isu yang boleh menyumbang kepada pemupukan budaya hormat dan harmoni di kalangan masyarakat majmuk Malaysia. Antara topik-topik utama dalam kursus ini: a. b. c. d. e. Interaksi antara Pelbagai Tamadun. Tamadun Islam Tamadun Melayu Cabaran Kontemporari yang dihadapi oleh Tamadun Islam dan Asia Prinsip-prinsip Islam Hadhari

Syarat Pendaftaran Tiada prasyarat untuk kursus HTU 223. mengikut kesesuaian jadual waktu. Pelajar boleh mendaftar untuk kursus ini

HTV 201/2 TEKNIK BERFIKIR Kursus ini mendedahkan kepada pelajar pelbagai stail pemikiran yang diperlukan dalam kehidupan harian, akademik dan profesional. Stail-stail pemikiran yang diperkenalkan termasuk pemikiran kreatif, analitikal, kritikal, logikal, vertikal, lateral dan proaktif. Kaedah-kaedah tertentu untuk menjana pelbagai stail pemikiran seperti peta minda dan provokasi dibincangkan. Kursus ini juga mendedahkan kepada pelajar pelbagai alatan berfikir untuk meluas dan mendalamkan daya persepsi. Pelajar dilatih mengaplikasikan stail dan alat berfikir yang diperkenalkan untuk menyelesaikan berbagai masalah berdasarkan bidang pengajian mereka. Batas-batas penggunaan beberapa teknik berfikir yang biasa digunakan juga dibincangkan. 165

PENAWARAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER KURSUS-KURSUS ILMU PENDIDIKAN

Semester Penawaran Kursus Untuk Sidang Akademik 2009/2010

Kod

Tajuk Kursus

Semester Ditawarkan I & II I & II I &II I & II I & II I & II I & II I II II II II I I I I I & II II I & II

PGA101 PGA102 PGA103 PGT201E PGT202E PGT 203 PPG210E PGT212E PGT315E PGT316E PGT312E PGT317E PGT437E PGT436E PGT433 PGT434 PGT435 PGT490 PLG333

Pelajar Dan Keperluan Pembelajaran Perkembangan Intrapersonal Dan Interpersonal Remaja Guru, Sekolah Dan Masyarakat Instructional Technology Practices Basic Educational Measurement and Evaluation Kemahiran Komunikasi Dan Interpersonal Untuk Guru General Science Teaching Methods Mathematics Teaching Methods I Biology Teaching Methods Chemistry Teaching Methods Mathematics Teaching Methods II Physics Teaching Methods General School Administration Information and Communication Technology in Education Pengurusan Kokurikulum Sekolah Pengurusan Disiplin Sekolah Kajian Topikal Latihan Mengajar Sejarah dan Falsafah Sains

166

PENAWARAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21

Kod /Unit BOI109/4 BOM 111/4 BOM 112/4 BOM 113/4 BOM 114/4 BBT211/3 BBT212/3 BBT213/4 BGT211/4 BMT206/3 BOT205/3 BST203/3 BST204/3 BZT211/3 BZT212/3 BZT 214/3 BBT301/3 BBT302/3 BBT304/3 BST312/3 BZT311/3

Tajuk Kursus Biostatistics Biodiversity Basic Ecology Cell Biochemistry Fundamental Genetics Plant Kingdom Comparative Plant Anatomy Plant Physiology and Development Entomology Physiology and Nutrition of Microbes Microscopy and Histological Techniques Population and Community Ecology Tropical Ecosystems Invertebrate Zoology Vertebrate Zoology Animal Physiology Plant Genetics Economic Botany Plant Tissue Culture Conservation Ecology and Natural Resources Biology of Vertebrate Pest Animals

Semester ditawarkan I & II I I II II I I II I II II II II I I I I I II I I

167

PENAWARAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA

Peringkat 100 KAT 141/3 KTT 111/3 KUT 101/2 KUT 102/2 KFT 131/3 200 KIT 257/3 KTT 212/3 KOT 222/3 KUT 203/2 KUT 204/2 KUT 206/2 KAT 241/3

Semester I Kimia Analisis I Kimia Takorganik I Amali Kimia I atau Amali Kimia II Kimia Fizik I Kimia Bahan Kimia Takorganik II KUT 204/2 Kimia Organik II Amali Kimia III Takorganik Amali Kimia IV Fizik KUT 206/2 Amali Kimia VI Organik KAT 244/3 Kimia Analisis II KAT 241/3 KFT 232/3 KUT 205/2 KOT 121/3 KFT 131/3 KUT 101/2 KUT 102/2 KAT 141/3 KUT 203/2

Semester II Kimia Organik I Kimia Fizik I Amali Kimia I atau Amali Kimia II Kimia Analisis I Amali Kimia III Takorganik Amali Kimia IV Fizik Kimia Fizik II Amali Kimia VAnalisis Amali Kimia VI Organik Kaedah Pemisahan Kimia Analisis II

168

KTT 313/3 300 KUT 307/2 KUT 308/2

Kimia Takorganik III Amali Kimia VII Takorganik dan Analisis

KOT 323/3 KTE 311/3

Kimia Organik III Tajuk-TajukTerpilih Dalam Kimia Takorganik Kimia Makanan dan Minyak Sawit Amali Kimia VII Takorganik dan Analisis Amali Kimia VIII Fizik dan Organik

KIE 356/3 Amali Kimia VIII Fizik dan Organik KUT 307/2

KUT 308/2

169

PENAWARAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kod /Unit ZCA 101/4 ZCA 102/4 ZCA 110/4 ZCT 191/2 ZAE 282/3 ZCT 210/4 ZCT 211/2 ZCT 212/2 ZCT 213/2 ZCT 293/2 ZCT 307/3 ZCT103/3 ZCT 104/3 ZCT 106/3 ZCT 206/3 ZCT 192/2 ZCE 208/2

Tajuk Kursus Fizik I (Mekanik) Fizik II (Keelektrikan dan Kemagnetan) Kalkulus dan Aljabar Linear Amali Fizik I Sains Bahan Analisis Kompleks Analisis Vektor Termodinamik Optik Amali Fizik III Fizik Keadaan Pepejal I Fizik III (Getaran, Gelombang dan Optik) Fizik IV (fizik Moden) Elektronik I Elektronik II Amali Fizik II Klasikal Mekanik

Semester I & II I & II I I I I I I I I I II II II I II II

Prasyarat (C) ZCT 212/2 (S) MAA 101/4 Atau (S)ZCA 110/4 (S) MAA101/4 Atau ZCA110/4 (S) ZCA102/4 (P) ZCT 103/3 (S) ZCT 192/2 (S) ZCT 207/2 -

(S) ZCA 102/4 ZCT106/3 (S) ZCT 191/2 (P) ZCA 101/4 (S) ZCT 210/4 ZCT 211/2 18. ZCT 205/3 Mekanik Kuantum II (S) ZCT 104/3 19. ZCT 207/2 Mekanik Statistik II (S) ZCT 212/2 20. ZCT 218/3 Kaedah Matematik II (S) ZCT 210/4 (S) ZCT 211/2 21. ZCT 294/2 Amali Fizik IV II (S) ZCT 293/2 22. ZCE 341/4 Kajian Tenaga II (S) ZCT 106/3 23. ZCT 304/3 Keelektrikan dan II (P) ZCA 102/4 Kemagnetan (S) ZCT 210/4 ZCT 211/2 24. ZCT 317/3 Fizik Keadaan Pepejal II II (S) ZCT 307/3 25. ZCT 390/6 Projek Fizik Tulen I & II (S) ZCT 294/2 26. ZCE 275/4 Pengantar Astronomi II *(Kursus ZCA 110/4 merupakan kursus tindihan dengan kursus MAA 101/4 dan MAA 111/4. Pelajar hanya boleh mengikuti salah satu jenis kursus)

170

PENAWARAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK

Tahun Pengajian MAA 101/4 MAA 161/4 MAA 111/4 MAT 263/4 MAT 203/4 3 MAT 222/4* MAT 363/4* 4 MSS 391/4*

Semester I Kalkulus untuk Pelajar Sains I Statistik untuk Pelajar Sains Aljabar untuk Pelajar Sains Teori Kebarangkalian Kalkulus Vektor Persamaan Pembezaan II Pentaabiran Statistik Kajian Topik Khas MAA 102/4 MAT 181/4 MAT 122/4 MSS 211/4* MAT 202/4* MSS 301/4* MSS 318/4

Semester II Kalkulus untuk Pelajar Sains II Pengaturcaraan untuk Penggunaan Sains Persamaan Pembezaan I Aljabar Moden Pengantar Analisis Analisis Kompleks Matematik Diskret

1

2

Senarai ini ialah sebagai panduan bagi pelajar Major Matematik atau pelajar Minor Matematik. * : Kursus Teras Pilihan untuk Major Matematik. Pilih 2

171

MAKLUMBALAS PEMBACA Arahan: Sila berikan maklumbalas berkenaan isi kandungan Buku Panduan Rancangan Pengajian (BPRP) ini. Maklumat ini amat berguna untuk penambahbaikan BPRP ini pada masa akan datang. Semua maklumat yang diberikan adalah SULIT. Skala: Sila nyatakan pilihan anda dengan menggunakan lima skala di bawah: 1 = Amat Tidak Bersetuju; 2 = Tidak Bersetuju; 3 = Tidak Berkenaan; 4 = Bersetuju; 5 = Amat Bersetuju ________________________________________________________________________ 1. Buku Panduan ini amat berguna 1 2 3 4 5 2. Maklumat yang disediakan adalah tepat 1 2 3 4 5 Jika pilihan anda 1 atau 2, sila nyatakan tajuk isi kandungan dan muka surat

3. Maklumat yang disediakan oleh Buku Panduan ini adalah jelas dan mudah difahami. 1 2 3 4 5 4. Secara keseluruhan, kualiti Buku Panduan ini adalah baik dan memuaskan. 1 2 3 4 5 5. Apakah maklumat lain yang anda rasakan perlu untuk memantapkan Buku Panduan ini?

Jika ada sebarang maklumbalas sila majukan borang ini ke Pejabat Am Pusat Pengajian sebelum Sidang Akademik 2009/10 berakhir.

172