‫שה נדה יז‬

‫משל משללו חכמים באש‬

‫בס"ד‬

‫חדר והפרוזדור ווהעלייה‬
‫משלו חכמים באשה‪ :‬הח‬
‫משל מ‬
‫גב האשה‬
‫ה‬
‫שדרה‬
‫מקור )מבפנים(‬
‫ר‬
‫דר \‬
‫חד‬
‫\ רחם‬
‫חית שתן \‬
‫שלפוח‬

‫עלייה‬
‫)בנויה על שתיהן(‬

‫פכה \‬
‫שופ‬

‫פרוזדור‬

‫\ נרתיק‬

‫)מבחוץ(‬

‫דרקה‬
‫אזד‬

‫שחתה‬
‫ת‬

‫עלייה‬
‫הן(‬
‫)בנויה על שתיה‬

‫פרוזדור‬
‫חדר‬

‫)מבחוץ(‬

‫דור‬
‫פרוזד‬

‫חדר‬
‫)מבפנים(‬

‫עלייה‬

‫הרבייה\המיניי‪.‬‬
‫תן ומערכת ה‬
‫מערכת השת‬
‫או גשר בין מ‬
‫על פי ידיעת הרפואה היוום אין קשר א‬
‫את הלול כי ע‬
‫מאד קשה לזהות א‬
‫הלול כמדבר ל‬
‫ל‬
‫פתח עצמאי החווצה‪ .‬אפשר שצריך להסביר את‬
‫ר‪ ,‬כל מערכת יש לו ח‬
‫ה‪ ,‬בנגוד לזכר‬
‫בנקבה‬
‫על משהו באזור שפתי‬
‫שגורם לקריעת פתח בין שתי המערכות‪) .‬עיין חתם סופר יו"ד יח וגן נעול פ"ג(‬
‫ם‬
‫כתוצאה מחולי )או לידה(‬
‫ה‬
‫הנרתיק או‬
‫ק‬

‫‪1‬‬

‫‪www.sw‬‬
‫‪wdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful