You are on page 1of 13

Arbori binari strict i

i s Proprietat i aplicat ii

Un arbore binar strict este un arbore binar n care ecare nod are e nici un u, e exact doi i. a copii se Nodurile cu doi copii se vor numi noduri interne , iar cele far vor numi noduri externe sau frunze . Ele pot de alt tip dect nodurile interne.

A U B D E G
(a) Arbore binar nestrict (b) Arbore binar strict

C X F Y Z V

a unui arbore binar oarecare T la unul strict Completarea canonica se face n felul urmator: se nlocuiete ecare u vid al nodurilor din T cu un nod de tip special. Nodurile arborelui init ial T vor deveni toate noduri interne , iar cele adaugate canonic vor frunze . reprezentam grac cu cercuri nodurile interne s Convenim sa i cu dreptunghiuri nodurile externe. A A B B D C D C

canonic (a) Arbore binar (b) s i completatul sau la un arbore binar strict

Exemple de aplicat ii ale structurii de arbore binar strict


de expresii aritmetice cu operatori binari reprezentari

algoritmi proceduri de decizie


codicare binara

i ale arborilor binari strict Proprietat i


NE = numarul nodurilor externe s i NI = numarul nodurilor interne ale unui arbore binar strict. Propozit ia 1: Intr-un arbore binar strict, numarul nodurilor externe s i al celor interne sunt legate prin relat ia:

NE = NI + 1
Demonstrat ie:

2NI = NI + NE 1 NE = 2NI NI + 1 = NI + 1

a unui arbore binar strict = suma lungimilor lungime externa acin a pan a la ecare nod extern. drumurilor de la rad E = mult imea frunzelor a unui arbore binar strict = suma lungimilor lungime interna acin a la toate nodurile interioare. I = mult drumurilor de la rad imea nodurilor interioare

LE =

xE l(r, x)

LI =

y I l(r, y )

acina, r este rad l(r, x) lungimea drumului de la r la nodul x. acin a la un nod se masoar de arce.) (Drumul de la rad a n numar

a relat Propozit ia 2: Intr-un arbore binar strict este adevarat ia

LE = LI + 2NI .
n = numarul Demonstrat ie: induct ie dupa total de noduri ale unui arbore binar strict. (s tim ca orice valoare din mult imea numerelor naturale.)

n nu poate lua

(a) n = 1 . . . relat a pentru orice arbore binar strict care are un (b) Presupunem ca ia LE = LI + 2NI este adevarat total de noduri mai mic decat un numar natural m dat, deci pentru orice n < m. numar total de noduri n, n < m. T este compus dintr-un nod rad acin a, intern, Fie un arbore binar strict T cu numarul s d s s s s i ii sai stang s i drept, T s i T , care sunt la randul lor subarbori binari strict i. Notam cu NI , NE , Ls I , LE d d d d caracteristicile lui T s s i cu NI , NE , Ld I , LE caracteristicile lui T . (1) (2)
s d NI = NI + NI +1 s d NE = NE + NE

(3) (4) (5) Ls E (6) Ld E


s = Ls I + 2NI d = Ld I + 2 NI

s d d LE = Ls E + NE + LE + NE s d d LI = Ls I + NI + LI + NI

s d d s s s d d d d LE = Ls E + NE + LE + NE = LI + NI + NE + LI + NI + NI + NE = s d s d d (Ls I + NI + LI + NI ) + (2NI + 1) + (2NI + 1) d s LE = LI + 2(NI + NI = 1) = LI + 2NI

Propozit ia 3: Intr-un arbore binar strict de adancime d avem urmatoarea inegalitate

NE 2d.
Demonstrat ie: Inegalitatea din enunt revine la demonstrarea urmatoarelor armat ii: d, cel cu numar maxim de frunze 1. Dintre tot i arborii binari strict i de adancime data, d). este cel care are toate frunzele la ultimul nivel (adica 2. Un arbore cu toate frunzele la nivelul d are exact 2d frunze, adica d NE = 2 . (inductie pt. (2)):

d = 0...
(ipot. ind.) d = k , numarul de frunze (aate toate la nivelul k ) este NE = 2k . Putem construi dintr-un asemenea arbore, n mod foarte simplu s i direct, un arbore toate frunzele sunt la nivelul binar strict care are adancime d = k +1 s i proprietatea ca de la nivelul k , cu un nod interior, iar acestora li k + 1. Se nlocuies te ecare frunza cate doua frunze, procedeu care produce un arbore cu de doua ori mai se atas eaza precedentul. Deci, pentru arborele de adancime multe frunze decat k+1s i toate k k frunzele la acest nivel avem NE = 2 2 = 2 + 1.

Corolar: Intr-un arbore binar strict de adancime d avem inegalitatea:

d log2 NE .

de frunze, xat, NE , au lungime externa minima Propozit ia 4: Dintre tot i arborii binari strict i cu acelas i numar frunzele lor sunt repartizate pe cel mult doua niveluri adiacente. aceia cu proprietatea ca

k d2

k k+1

d1 d

d1

(A)

(B )

LE = LE (2d k ) + [2(k + 1) + (d 1)] LE LE = 2d k + 2k + 2 + d 1 = d + k + 1 = (d k 1). 1 d k 1, deci d k 1 > 0 s Dar, din k d 2 rezulta i deci LE LE < 0.
NE de frunze, pastr andu-l, ...ne putem ,,plimba n familia arborilor binari strict i cu acelas i numar s i n acelas i atata timp cat relat a s timp, mics orand strict lungimea externa ia d k >= 2 este satisfacut i n-o mai putem a lungimii) pentru d k = 1. aplica (cu acelas i efect, mics orarea stricta

minima a unui arbore binar strict cu l Propozit ia 5: Lungimea externa de formula: frunze este data

Lmin E = l lg l + 2 l 2

lg l

(a) Cazul n care toate frunzele sunt la ultimul nivel, d. Atunci l = 2d, deci d = lg l (unde lg este notat ia pentru logaritmul n baza 2). este data de formula In cazul acesta, lungimea externa

LE = l d = l lg l,
avem exact valoarea expresiei din enunt Unde n partea dreapta , deoarece

l 2lg l = l 2d = 0.

frunzele nu sunt toate la acelas (b) Daca i nivel, atunci, conform niveluri adiacente, d s Propozit iei 4, ele sunt repartizate pe doua i d 1. n acest caz l nu va mai putere a lui 2, ci vom avea l < 2d, de unde rezulta: d = lg l s i d 1 = lg l .

LE = l(d 1) + 2 l 2dl
LE , ajungem la nivelul d 1 s Cand calculam i suma lungimilor a acolo se exprima prin l(d 1). Pentru nodurile de drumurilor pan la acest nivel, care sunt frunze, calculul s-a terminat. Mai trebuie sa acum numarul estimam de frunze de la nivelul d, deoarece LE = l(d 1) + numarul de frunze de la nivelul d. Dar, numarul de frunze de la nivelul d este dublul numarului de noduri este egal cu (l 2d1). interioare de la nivelul d1, iar acesta din urma Inlocuind n expresia de mai sus, obt inem:

LE = l(d 1) + 2(l 2d1).

Propozit ia 6: Intr-un arbore binar strict avem urmatoarea inegalitate:

Lmedie lg l . E
la Demonstrat ie: Prin lungime medie nt elegem media raportata numarul de frunze. Deoarece am estimat n Propozit ia 5 lungimea putem estima acum media ei s minima, i obt inem:

2 l 2 lg l Lmin E lg l + . l l Lmin medie LE E > lg l . l