Ministerul Educaţiei şi Cercetării Programul PHARE TVET RO 2002/000-586.05.01.02.01.

01

AUXILIAR CURRICULAR CLASA A XI-A
pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale
DOMENIUL: Textile-pielărie CALIFICAREA: Confecţioner produse textile NIVELUL: 2

MODULUL: Prelucrarea reperelor produselor textile 2005

AUTOR Brătoi Elena, profesor grad 1, Grup Şcolar „Ioan C. Ştefănescu“, Iaşi

CONSULTANŢĂ Dana Stroie - expert CNDIPT Marinela Zvâc - expert local

Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile

2

M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A

REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E

/ C ES

CUPRINS

I. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Competenţe vizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Materiale de referinţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folii, fişe, conspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosar de termeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Îndrumări privind modalităţile de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fişă pentru înregistrarea progresului elevului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Activităţi pentru elevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fişa de descriere a activităţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activităţi pentru elevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Soluţii şi sugestii metodologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4 5 6 7 7 13 14 15 16 17 18 18 19 29 32

Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile

3

care se găseşte pe site-ul www. modulul III. Acest auxiliar curricular se utilizează împreună cu broşura „Recomandări privind instruirea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale“. dar şi elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES I. domeniul de pregătire textile-pielărie. nivelul 2. Ghidul conţine: • materiale de referinţă • cuvinte cheie • glosar de termeni • fişe de lucru • activităţi pentru elevi urmate de soluţii • fişa de descriere a activităţii • îndrumări privind modalităţile de evaluare • sugestii pentru creşterea eficienţii învăţării Toate aceste materiale sunt elaborate astfel încât să fie mai accesibile elevilor cu nevoi educaţionale speciale privind abilităţile de bază. pentru obţinerea certificatului de competenţe este necesară validarea integrală a competenţelor. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 4 . clasa a XI-a. Auxiliarul oferă sprijin practic profesorilor în elaborarea de materiale de învăţare pentru elevii cu nevoi educaţionale speciale şi este adaptat curriculum-ului pentru SAM. Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din standardul de pregătire profesională.ro > auxiliare curriculare.tvet. de la Şcoala de Arte şi Meserii (SAM). destinat profesorilor. INTRODUCERE ARGUMENT Acest ghid este un material auxiliar de lucru.

prevenirea şi stingerea incendiilor.2: Caracterizează procesele de prelucrare a reperelor produselor textile Competenţa 13. Unitatea de competenţă 126.4: Comunicare şi numeraţie Competenţa 1. Competenţa 6.4: Asigurarea calităţii Competenţa 4. Competenţa 7.4: Execută operaţii de prelucrare prin coasere a reperelor produselor textile Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 5 .7: Lucrul în echipă Competenţa 7.6: Igiena şi securitatea muncii Competenţa 6.3: Execută operaţii de prelucrare termică a reperelor produselor textile Competenţa 13.1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.4: Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată.1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Competenţa 4.1: Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor.1. Unitatea de competenţă 126.2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă.3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES COMPETENŢE VIZATE Unitatea de competenţă 126. Competenţa 7.13: Prelucrarea reperelor produselor textile Competenţa 13.2: Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii Unitatea de competenţă 126.1: Caracterizează cusăturile mecanice şi termochimice Competenţa 13.2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă. Unitatea de competenţă 126.

elevii vor fi capabili să: • efectueze calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată • selecteze metodele grafice adecvate • reprezinte grafic corect rezultatele prin diferite mijloace grafice • utilizeze mijloace grafice pentru interpretarea rezultatelor • identifice normele de calitate specifice domeniului propriu de activitate • relateze cerinţele de calitate impuse de normative pentru propriul loc de munca • utilizeze norme de calitate în activitatea curentă • enumere metodele standardizate de asigurare a calităţii • descrie procedurile specifice metodelor standardizate • aplice metodele standardizate de asigurare a calităţii în activitatea proprie • îşi însuşească drepturile şi responsabilităţile de la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţie a muncii • verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă • raporteze situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă • identifice factorii de risc • raporteze prezenţa factorilor de risc • înlăture factorii de risc • identifice obiectivele lucrului în echipă • descrie sarcinile de lucru în echipă • selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor • raporteze poziţia individuală la ceilalţi • îşi asume şi promoveze atitudini constructive în grup • iniţieze acţiuni în grup • recunoască competenţa membrilor echipei • coreleze propriile sarcini cu ale echipei • adopte măsuri de eficientizare a lucrului în echipă • definească cusăturile mecanice şi termochimice • clasifice cusăturile mecanice şi termochimice • identifice variante de cusături mecanice • identifice operaţiile de prelucrare ale reperelor produselor textile • ordoneze operaţiile de prelucrare ale reperelor conform procesului • identifice materialele şi maşinile specifice prelucrării termice a reperelor produselor textile • precizeze parametrii operaţiilor de prelucrare termică • realizeze operaţii de prelucrare termică.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES OBIECTIVE După parcurgerea acestui modul. folosind maşinile conform cu cerinţele procesului • identifice maşinile specifice prelucrării reperelor produselor textile • precizeze parametrii operaţiilor de coasere • prelucreze repere ale produselor textile. conform cu cerinţele procesului • verifice calitatea operaţiei de coasere. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 6 .

cusătură în lanţ cu două fire şi încheiat surfilat din două fire .coaserea cheiţelor .cusături de surfilat cu trei sau mai multe fire cusături de acoperire şi plane .cusătură în lanţ cu doua fire şi de acoperire cu patru fire .cusătură simplă din două fire şi de încheiat surfilat din trei fire .cusături în lanţ cu două fire .cusături de acoperire cu mai multe fire cusături speciale.cusături paralele cusături combinate .cusături de acoperire cu patru fire .coaserea nasturilor .cusături simple cu două fire . număr de fire şi mod de obţinere astfel: cusături de încheiat surfilat .cusături de acoperire cu cinci fire .1: Caracterizează cusăturile mecanice şi termochimice Folia nr.cusături de surfilat cu un fir .cusături de surfilat cu două fire . CONSPECT Competenţă 126.cusături de acoperire cu sase fire .cusături în lanţ cu mai multe fire cusături de suveică (tighel) .13.cusături de acoperire cu trei fire .cusătură în lanţ cu două fire şi încheiat surfilat din trei fire . 1: Clasificarea cusăturilor mecanice Cusăturile mecanice se clasifică în funcţie de destinaţie. folosite la: .cusătură simplă din două fire şi de surfilat din două fire .cusături în zig-zag .cusătură de acoperire şi în lanţ cu două fire 7 Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile . MATERIALE DE REFERINŢĂ FOLII.cusături în lanţ cu un fir .M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES II. FIŞE.două cusături în lanţ cu două fire şi o cusătura de acoperire din patru fire .coaserea butonierelor cu cap rotund Cusături mecanice cusături în lanţ .

cu fier de călcat inclus 4. realizată la un contact strâns între cele două suprafeţe. pardesiuri. ajutându-l să adere la materialul de bază.timpul necesar pentru ridicarea temperaturii agentului adeziv până la temperatura de gelatinizare cu ajutorul căldurii presei . executarea dosului de guler.caracteristicile termice ale adezivului . fier de călcat (model vechi) 2.performanţele utilajelor. Presiunea este un factor important al termolipirii inserţiilor şi are următoarele efecte: .3: Execută operaţii de prelucrare termică a reperelor produselor textile Fişă de documentare: Parametrii tehnologici ai operaţiei de termolipire • Temperatura de termolipire (T) este asigurată prin încălzire electrică şi se poate regla în funcţie de: . UTILAJE FOLOSITE LA OPERAŢIA DE TERMOLIPIRE 1 2 1. clape de buzunare.facilitează transferul de căldură de la presă la agentul adeziv . obţinându-se o putere adezivă uniformă. • Presiunea (P) exercitată de organele de lucru asigură pătrunderea adezivului fluidizat în structura materialului de coasere. paltoane.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Competenţă 126.plastifierea agentului adeziv. presă de călcat 3 4 8 Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile . • Timpul (t) de expunere a semifabricatului se compune din suma timpilor: . Se aplică la confecţionarea întăriturilor la sacouri. masă cu generator de abur.la contactul adezivului de pe inserţie cu materialul de bază facilitează lipirea acestuia . fier de călcat (cu termostat) 3.termostabilitatea materialului .natura chimică a adezivului . DE REŢINUT: Termolipirea este aplicată la operaţiile de întărire a marginilor unor detalii care se deformează şi la formarea unor detalii în scopul modelării lor pe corp. Se impune o presiune uniformă.timpul necesar pentru ca agentul adeziv să pătrundă în fibra sau în materialul de bază pentru a căpăta putere adezivă. înlocuirea unor cusături ascunse etc.13.

Organele de lucru ale maşinii uberdeck plan. Acele au rolul de a transporta firele prin material şi de a forma buclele de împletire cu firul de la apucător.13. din care două la ace şi unul la apucător. de domeniul de utilizare. Au aceleaşi părţi componente ca la maşina simplă de cusut. Maşina de cusut uberdeck-plan În funcţie de numărul şi de forma organelor lucrătoare. cinci sau şase fire. care realizează cusături de acoperire din trei fire. întâlnim: . Funcţionează în general cu trei fire de aţă.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Competenţă 126. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 9 . ATENŢIE: Acele sunt montate paralel la aceeaşi tijă suport la niveluri diferite: acul din dreapta mai sus.4: Execută operaţii de prelucrare prin coasere a reperelor produselor textile Fişa de documentare: Maşina de cusut uberdeck Maşina uberdeck se foloseşte pentru coaserea produselor de îmbrăcăminte din tricot executând atât operaţii de coasere. cât şi de acoperire a marginilor materialelor. părţile componente ale organelor de lucru şi rolul acestora. iar cel din stânga mai jos.maşina uberdeck cu cilindru. deoarece prinderea buclelor formate de ace se face de un singur apucător la momente diferite.maşina uberdeck plan . Sunt menţionate. de asemenea. Cusăturile pot fi formate şi din patru. sunt reprezentate mai jos. A.

apărătoare de protecţie pentru ace Cusăturile de acoperire realizate de maşina uberdeck sunt utilizate în următoarele scopuri: . talpa 4. şurub C. Părţi componente: 1. canal de protecţie a firului 4. orificii prin care trec acele 3. Părţi componente: 1. corp 2.realizarea terminaţiilor .oferirea unei rezistenţe mai mari liniei de asamblare . suport D. transportorul propriu-zis 2. tijă 5.asamblarea detaliilor cu margini alăturate sau suprapuse .2. Picioruşul de presare presează materialul de cusut pe transportor. vârf 3. Apucătorul are rolul de a prinde buclele acelor şi de a forma o buclă prin care acele vor pătrunde la împunsătura următoare. Transportorul are rolul de a transporta materialul: Părţi componente 1.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES B.articole de corsetărie Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 10 .

Părţile buzunarului sunt: . halate. se deosebesc: .buzunare tăiate. Buzunare executate la confecţionarea unor produse de îmbrăcăminte Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 11 . După modul de executare. jachete.tăiate: cu 1-2 refileţi sau cu laist.buzunare aplicate . Forma şi executarea buzunarului sunt determinate de moda şi de destinaţia articolului de îmbrăcăminte la care se aplică.13. cămăşi.punga buzunarului.deschizătura (tăietura) . bluze.pe direcţia unei cusături . veste etc. Buzunarele se aplică la pantaloni. buzunarele pot fi: . După modul de obţinere a deschiderii.aplicate . de depozitare sau rol estetic.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Competenţa 126.laterale . sacouri. paltoane.4: Execută operaţii de prelucrare prin coasere a reperelor produselor textile Informaţii utile Buzunarul este piesa aplicată sau ataşată la articolul de îmbrăcăminte cu rol funcţional.

2: Forme de gulere guler cu rever guler jabou guler şal guler tunică guler cu ştei pentru cămăşi guler croit o dată cu corsajul 12 Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile .M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Folia nr.

M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES CUVINTE CHEIE • Cusături mecanice .cusături în lanţ .cusături de acoperire şi plane .repere principale .prin lipire .cusături flatloc • Asamblări neconvenţionale .prin sudare CUVINTE CHEIE • Prelucrarea reperelor textile .repere secundare Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 13 .

de pe suprafaţa unor corpuri. paralele între ele. Se croiesc cu lăţimea de 4 cm şi lungimea cu 4 cm mai mare decât lungimea buzunarului. buzunare. pavă raglan refileţi rihtuire striaţie teşlu tivitor • Această listă de cuvinte vă va fi folositoare la absolvirea modulului. – întăritură pentru gulere. – dispozitiv folosit la maşina de cusut cu două ace pentru formarea cusăturilor duble paralele. cant cazură chimono corsaj dispozitiv – dispozitiv ce are funcţia de a îndoi bentiţa (bieul) pe marginea de aplicat bordaje detaliului ce se bordează. la confecţii din ţesături subţiri. – linia de îmbinare dintre guler şi rever. paste. soluţii. – reper suplimentar. manşete. la ţesături sau tricoturi. – croială a produselor de îmbrăcăminte caracterizată prin faptul că răscroiala mânecii porneşte de la conturul răscroielii gâtului la zona subraţului – se confecţionează din material de bază şi sunt folosiţi pentru bordarea deschizăturii buzunarului. Este ataşat la talpa picioruşului. tivuri etc. catifea) si este dublat prin lipire cu inserţie. sistem format din astfel de dungi. se confecţionează din ţesătură de bază şi alte materiale (piele. care permit încleierea a două suprafeţe din acelaşi material sau din materiale diferite – linia de terminaţie a piepţilor pe mijloc. aplicat la mâneca chimono pentru asigurarea lejerităţii la mişcare (se întâlneşte şi sub denumirea de „altiţă”). – model prevăzut fără răscroitură la mânecă. – refilet lat montat în deschizătura buzunarului. – dispozitiv utilizat la îndoirea dublă a marginilor la îmbrăcămintea subţire şi la lenjerie. piepţi. dispozitiv de confecţionat cordoane fluture pentru cusături duble inserţie laist – dispozitiv aplicat la maşini simple ce funcţionează cu 2 ace şi este utilizat la confecţionarea cordoanelor. – fiecare din dungile fine. adăugaţi-i la sfârşitul listei.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES GLOSAR DE TERMENI adezivi – substanţe macromoleculare sub formă de praf. fiind prevăzut cu un ghidaj de orientare şi îndoire dublă. • Ataşaţi glosarul de termeni portofoliului personal! Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 14 . – partea superioară a rochiei tăiată în talie. mâneca (faţă şi spate face corp comun cu spatele şi pieptul produsului. • Dacă găsiţi şi alţi termeni care nu sunt incluşi. – operaţia de verificare şi corectare a contururilor şi dimensiunilor reperelor croite. a bridelor şi a găicilor. Lungimea corsajului este egală cu lungimea taliei. – laist pentru buzunarul superior la sacourile pentru bărbaţi.

cât şi scris. din acest punct de vedere. posibilităţile lor de învăţare. comparativ cu nivelul elevilor fără deficienţe. să aibă în vedere stilurile de învăţare ale elevilor. dar cu teme accesibile elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. să împartă sarcinile de la uşoare la dificile. IMPORTANT! În urmărirea atingerii competenţelor din acest modul. care ajută profesorul să afle nivelul de la care pornesc elevii şi la care vor ajunge. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 15 . Pentru o evaluare cât mai corectă. profesorii trebuie să acorde o atenţie deosebită învăţării individualizate şi diferenţiate. Evaluarea procesului de predare-învăţare se va face atât oral. Este important ca elevii să primească feed-back individual din partea profesorului. Profesorii trebuie să cunoască realizările elevilor pentru a putea ajuta la dezvoltarea unor planuri individualizate de învăţare pentru elevi. Aceştia vor fi îndrumaţi pas cu pas pentru a reuşi să identifice materialele şi operaţiile de prelucrare a reperelor. Este important să se folosească şi metodele complementare de evaluare: portofoliul şi proiectul. cadrele didactice ar trebui să diferenţieze sarcinile în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor. Elevii cu nevoi speciale sunt pregătiţi prin învăţământul de masă şi integraţi individual. elevii care întâmpină dificultăţi de vedere pot selecta tipul şi mărimea caracterelor pe care le consideră accesibile. Activităţile propuse permit aplicarea unor strategii de predare diferenţiate care urmăresc învăţarea „pas cu pas“ şi evolutivă. învăţarea între colegi şi lucrul în grup. folosindu-se şi metode de autoevaluare. Se recomandă învăţarea cu ajutorul calculatorului. portofoliul este un instrument de evaluare eficient şi complex. Astfel. să le execute conform cerinţelor de calitate. aceasta fiind stimulativă şi motivantă mai ales pentru elevii cu nevoi de învăţare speciale. feed-back care trebuie să fie pozitiv şi să ofere sprijin în vederea atingerii criteriilor de performanţă.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Îndrumări privind modalităţile de evaluare Evaluarea nivelului de pregătire al elevilor cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să se facă periodic.

• scrisul la calculator . Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 16 . pentru elevii cu stil de învăţare vizual sunt adecvate: • folosirea culorilor. lăudarea lor chiar şi pentru cele mai mici progrese. • citirea cu voce tare. ilustraţiilor şi a diagramelor. • discutarea unei idei noi şi explicarea acesteia prin cuvinte proprii. De exemplu. aceştia vor fi avantajaţi de. • recunoaşterea meritelor elevilor.care uneori. pas cu pas. • utilizarea lucrului în grup astfel încât colegii să se ajute între ei. • solicitarea repetării explicaţiilor.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării Pentru creşterea eficienţei învăţării. • încercaţi să puneţi întrebări la care pot fi date mai multe răspunsuri. adecvată elevilor mai slabi. Un feed-back corespunzător se poate realiza şi atunci când profesorul are în vedere următoarele: • pregătirea de fişe ajutătoare pentru elevii care au nevoie de ele şi le cer. Important pentru o învăţare eficientă este şi modul în care profesorul formulează întrebările: • folosiţi cuvinte pe înţelesul elevilor. • învăţare pas cu pas. este util să analizezi punctele tari / strategiile preferate ale elevilor. • întrebaţi des "De ce credeţi aşa?" după ce un elev a răspuns la o întrebare anterioară. • evitaţi să puneţi întrebări la care sunteţi convins(ă) că nimeni din clasă nu va putea răspunde. • ajutarea unei alte persoane să îndeplinească o sarcină. În ceea ce priveşte elevii cu stil de învăţare practic. Elevii cu stil de învăţare auditiv se simt siguri pe ei în situaţiile: • ascultarea unei persoane care îţi explică un anumit lucru. • lucrul în perechi de elevi cu stiluri diferite de învăţare. • discutarea problemelor şi a ideilor. • convertirea notiţelor într-o imagine. • sublinierea cuvintelor cheie. stilurile lor de învăţare. • folosirea imaginilor pentru explicarea textelor. • scrierea lucrurilor în ordinea lor. este pentru aceşti elevi mai uşor decât scrisul de mână. • efectuarea unei activităţi practice.

mai degrabă decât pur şi simplu să reacţioneze la problemele care se ivesc. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din următoarele trei coloane. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute. profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. a evoluţiei legate de diferite competenţe şi pentru specificarea competenţelor tehnice generale. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile Satisfăcător . Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice. competenţe pentru abilităţi cheie care trebuie dezvoltate şi evaluate. Competenţe care urmează să fie dobândite În această căsuţă. reţete. Această fişă de înregistrare este făcută pentru evaluarea. materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back. în mod separat. Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI Modulul (unitatea de competenţă) Numele elevului Numele profesorului __________________________ __________________________ __________________________ Evaluare Bine Competenţe care trebuie dobândite Data Data Refacere 17 Activităţi efectuate şi comentarii Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Comentarii Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) Priorităţi de dezvoltare Resurse necesare Competenţe care trebuie dobândite Pe baza evaluării iniţiale. tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie. Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale. ar trebui să se poată identifica acele competenţe pe care elevul trebuie să le dobândească la finele parcurgerii modulului. Priorităţi pentru dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a identifica activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a modulelor viitoare. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. raportate la cerinţele pentru întreaga clasă.

Numele candidatului Data începerii modulului Data promovării modulului __________________ __________________ __________________ Unitatea de competenţă 126.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES III.13: Prelucrarea reperelor produselor textile Competenţă Activitate 1 (Fişă de lucru) 2 (Fişă de lucru) 1 3 (Fişă de lucru) 4 5 (Fişă de lucru) 4 6 7 8 Sarcină de lucru Subiect / Obiectiv Identificarea utilajelor folosite la operaţia de termolipire Identificarea unor variante de cusături mecanice Enumerarea domeniilor de utilizare a maşinilor de cusut lanţ şi uberdeck Identificarea organelor de lucru ale maşinii de cusut uberdeck Identificarea cusăturii flatlock Precizarea organelor de lucru care iau parte la formarea cusăturii pe dosul materialului Precizarea maşinilor de cusut utilizate la prelucrarea unor repere date din ţesături şi tricoturi Caracterizarea unui articol vestimentar precizat Identificarea operaţiilor de prelucrare a unui sacou pentru bărbaţi Descrierea reperelor produselor de îmbrăcăminte Rezolvat UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES! Semnătura candidatului Semnătura evaluatorului ______________ ______________ Data ____________ Data ____________ Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 18 . ACTIVITĂŢI PENTRU ELEVI FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în acest modul.

3 4. Scrie `n dreptul fiec\ruia denumirea utilajului. 4 Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 19 . 1 2. 1.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES ACTIVITĂŢI PENTRU ELEVI Competenţa 126. 2 3.13.4: Execută operaţii de prelucrare termică a reperelor produselor textile Activitatea 1 Fişă de lucru Prive[te cu aten]ie imaginile de mai jos care reprezint\ utilaje folosite la opera]ia de termolipire.

4: Execută operaţ ii de prelucrare prin coasere a reperelor produselor textile Activitatea 2 Fişă de lucru ~n imaginile de mai jos sunt prezentate dou\ ma[ini de cusut utilizate la prelucrarea reperelor textile. Ata[a]i fi[a la portofoliul vostru.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Competenţ a 126. Lucraţi individual! maşina de cusut lanţ maşina de cusut uberdeck Completa]i tabelul de mai jos. rezolvând urm\toarele sarcini de lucru: 1. Specifica]i denumirea cus\turii realizat\ cu fiecare ma[in\ de cusut. Maşina de cusut maşina de cusut lanţ maşina de cusut uberdeck Denumirea cusăturii Domenii de utilizare RECOMANDARE: Elevii se pot autoevalua folosind metoda autonotării reciproce.13. 2. expune]i fi[ele de lucru [i compara]i solu]iile g\site. Enumera]i dou\ domenii de utilizare a acestor cus\turi. 2. notele fiind discutate împreună cu profesorul clasei. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 20 . Imagine 1. Dup\ rezolvarea exerci]iului.

Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 21 . Confrunta]i solu]ia g\sit\ cu cea de pe folia prezentat\ de profesor la retroproiector. Corecta]i dac\ este cazul.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Activitatea 3 ~n figura de mai jos este reprezentat apuc\torul ma[inii de cusut uberdeck: 5 1 2 3 4 Denumirea acestuia se reg\se[te pe verticala AB a rebusului urm\tor. conform numerota]iei din figur\. A 1 2 3 a p u c a 4 t o 5 r B Scrie]i pe orizontal\ p\r]ile componente ale apuc\torului.

1. elevii vor avea posibilitatea să consulte caietele de notiţe şi de instruire practică. 3. manualele şi internetul. organe de lucru care poart\ firele [i p\trund în material.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Activitatea 4 Temă pentru acasă Identifica]i cus\tura prezentat\ în imaginile de mai jos [i completa]i rebusul al\turat. A c o 2 r s e 3 t B 1 Pe verticala A-B este scris\ denumirea unui produs confec]ionat cu ma[ina de cusut ce realizeaz\ cus\tura identificat\. la coborâre. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 22 . s\ p\trund\ prin acestea. RECOMANDARE Exerciţiul va fi dat ca temă pentru acasă. organ de lucru care l\rge[te buclele apuc\toarelor pentru ca acele. organe de lucru ce au rolul de a prinde buclele firelor de la ace [i de a forma punctele de împletire cu acestea pe dosul materialelor. Astfel. f\când leg\tura între buclele apuc\toarelor [i partea superioar\ a cus\turii. Pe orizontal\ scrie]i organele de lucru care iau parte la formarea cus\turii pe dosul materialului. 2.

5. 3. Denumire reper Materie primă Maşini utilizate la prelucrare 1.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Activitatea 5 Verifica]i-v\ cuno[tin]ele! Lucraţi individual 1. crt. 2. 5. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 23 . Timp de lucru 15 minute. Completa]i în tabelul de mai jos ma[inile de cusut utilizate la prelucrarea prin coasere a urm\toarelor repere: Nr. 4. Nr. 3. 2. Denumire reper R N 1. Spate – fusta clasică Faţă – fusta clasică Buzunar aplicat Guler cu ştei Faţă – bluza tip ie cu fentă ţesătură tricot ţesătură ţesătură ţesătură Dup\ completare. confrunta]i solu]iile g\site cu r\spunsurile prezentate de profesor pe folie. iar în rubrica „Nerealizat” (N) dac\ a]i r\spuns gre[it. 4. crt. Spate – fustă clasică Faţă – fustă clasică Buzunar aplicat Guler cu ştei Faţă – bluză tip ie cu fentă Bifa]i în rubrica „Realizat” (R) dac\ r\spunsul vostru a fost corect.

2 Imagina]i-v\ c\ sunte]i cump\r\tor. trebuie s\ ave]i cuno[tin]e [i despre materiile prime din care sunt realizate produsele. patronul se va declara mul]umit de presta]ia pe care o ave]i. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 24 . Pentru exercitarea cu succes a acestei profesii trebui s\ fi]i informat despre tendin]ele modei în acest sezon.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Activitatea 6 Joc de rol Pentru aceast\ activitate trebuie s\ juca]i un rol în cadrul unei situa]ii imaginare. Acesta este rolul pentru persoana nr. dar sunte]i nehot\rât în alegerea modelului. dar care „s\ tin\ pasul cu mod\”. Pentru a satisface cerin]ele clien]ilor. Dori]i s\ cump\ra]i un articol vestimentar dup\ bugetul dumneavoastr\. pune]i vânz\torului cât mai multe întreb\ri pentru a avea cât mai multe informa]ii. Acest procedeu v\ ajut\ s\ v\ descurca]i într-o situa]ie dat\. Astfel. Acesta este rolul pentru persoana nr. De aceea. 1 Imagina]i-v\ c\ sunte]i vânz\tor la un magazin care comercializeaz\ articole de îmbr\c\minte. s\ afla]i opiniile celorlal]i. {ti]i c\ se poart\ din nou rochii cu volane.

Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 25 . mimică. Folosiţi un exemplar pe care fiecare elev îl va păstra în portofoliul său. Numele participantului Raport despre (numele elevului) ___________________________ ___________________________ În calitate de vorbitor Cât de bine şi-a pregătit întrebările? Cât de clar şi-a formulat întrebările? Cât de mult şi-a ajutat partenerul în derularea conversaţiei? Cât de adecvat a fost tonul vocii? Cât de adecvat a fost limbajul corporal (ex. Metoda este utilă în special pentru dezvoltarea abilităţilor legate de relaţiile interpersonale. Acordaţi fiecărui elev un scor de la 1 (insuficient) la 5 (excelent) pentru fiecare întrebare. gestică)? În calitate de ascultător Cât de atent şi-a ascultat partenerul? Cât de bine a demonstrat că ascultă? Cât de adecvat a fost limbajul său corporal? Alte comentarii Semnătură (observator) _________________________ Data _________________________ Punctaj Punctaj ATENŢIE! Aceasta este o metodă prin care cel care învaţă exersează situaţii de contact direct.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Colegii de clas\ trebuie s\ observe jocul de rol. Ace[tia vor completa o fi[\ de observa]ie pus\ la dispozi]ie de c\tre profesor. asemănătoare celor din lumea reală.

Ve]i compara propriile r\spunsuri cu r\spunsurile corecte prezentate de c\tre profesor pe folia de retroproiector. Dup\ rezolvarea testului v\ ve]i verifica r\spunsurile folosind cartea sau caietul.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Activitatea 7 Test de autoevaluare I. Completa]i spa]iile libere cu termenii corespunz\tori: a) Pieptul de stof\ pentru îmbr\c\mintea groas\ [i semigroas\ poate fi croit dintr-o singur\ ______________________ sau ________________ b) Inser]ia pentru piep]i are grosimi ________________ c) Ajustarea pe corp se face prin _____________ sau ___________ (1 pct) (1 pct) (1 pct) II. Identifica]i p\r]ile componente ale pieptului de sacou pentru (5 pct) b\rba]i din figura de mai jos. încercuie[te litera A. Timp de lucru: 40 de minute. Dac\ o consideri adev\rat\. (1 pct) III. 7 5 6 4 3 1 2 Exerci]iul va fi rezolvat individual. A F Corsajul se aplic\ la îmbr\c\minte în regiunea taliei. încercuie[te litera F. Total: 10 puncte. Cite[te cu aten]ie afirma]ia urm\toare. având rolul s\ ajusteze produsul pe talie [i s\ îmbine detaliile produsului prin garnituri sau t\ieturi. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 26 . iar dac\ o consideri fals\. P\r]i componente 1234567Se acord\ din oficiu un punct.

9. 8. 7. 2. Confrunta]i r\spunsurile cu cele de pe folia prezentat\ de profesor. figură Descrierea mânecii 1.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Activitatea 8 Fişă de lucru Lucraţi individual 1. 3. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 27 . Analiza]i tipurile de mânec\ [i completa]i tabelul de mai jos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nr. 4. 6. 5.

eventual în programul Powerpoint.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Sarcină facultativă Elevii pot căuta pe internet sau în reviste de specialitate modele de produse cu diferite tipuri de mânecă. investigaţie. Un creator de modă vă cere ajutorul în crearea unor produse destinate unei colecţii de primăvară-vară. Pentru reuşita proiectului aveţi în vedere următoarele sarcini de lucru: • stabiliţi articolele de îmbrăcăminte • descrieţi modelele respective Recomandare Acest exerciţiu este o aplicaţie practică care se bazează pe metoda proiectului. proiectele fiind susţinute în faţa clasei. Elevii pot lucra în echipă. cel mai bun şi interesant proiect ar putea fi premiat. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 28 . joc de rol şi se poate face la o lecţie de recapitulare. Activitatea 7 Imaginaţi-vă că lucraţi într-un atelier de creaţie al unei firme de confecţii. aplicaţia fiind adecvată tuturor stilurilor de învăţare. le stimulează creativitatea. Elevii pot prezenta proiectul şi pe calculator. Acest exerciţiu îi pune pe elevi în situaţia de a corela informaţii din mai multe lecţii. Toate acestea pot fi adunate sub forma unui minicatalog.

cu fier de călcat inclus 4. fier de călcat (cu termostat) 3.coaserea tivurilor . canal. fier de călcat (model vechi) 2. corp. masă cu generator de abur. 5. vârf. Activitatea 3 Soluţie exerciţiu: cusătură flatloc 2 A 1 a c o l a r s e 3 a p u c a t B Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 29 e g i t o r A-B: corset 1. 2. tijă. lărgitor 3. apucătoare o a r e .garnituri (rol decorativ) .asamblarea detaliilor . Maşina de cusut Maşina de cusut lanţ Maşina de cusut uberdeck A 1 v 2 s 3 c a p u c a t o 4 c o r B p n a i j l a r u b r f Denumirea cusăturii lanţ cu două fire de acoperire din trei fire Domenii de utilizare .montarea elasticului A-B: apucator (maşina uberdeck) 1. 4. 2. presă de călcat Activitatea 2 Soluţii Imagine 1. 3. şurub. SOLUŢII ŞI SUGESTII METODOLOGICE Activitatea 1 Soluţie 1. ace 2.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES IV.

a) Pieptul de stofă pentru îmbrăcămintea groasă şi semigroasă poate fi croit dintr-o singură bucată sau cu clinul de sub braţ croit separat. Total: 10 puncte. 4. Dacă o consideri adevărată.întăritură triplă Se acordă din oficiu un punct. încercuieşte litera A. b) Inserţia pentru piepţi are grosimi diferite. Denumire reper Materie primă Maşini utilizate la prelucrare 1.bizet 3 . c) Ajustarea pe corp se face prin pense simple sau duble. 5.întăritură chimizată (pe bizet şi pe piept) 6 . Timp de lucru: 40 de minute. încercuieşte litera F. crt. Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 30 .M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Activitatea 4 Soluţie Nr. 3. • A (adevărat) III. II. Identificaţi părţile componente ale pieptului de sacou din figura de mai jos. 1 . 2.clinul de sub braţ 4 . Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători.pieptul de sacou 2 .suviţă de material (bandă de susţinere pentru linia umărului şi răscroitura mânecii) 7 .întăritură simplă 5 . iar dacă o consideri falsă. Spate – fustă clasică Faţă – fustă clasică Buzunar aplicat Guler cu ştei Faţă – bluză tip ie cu fentă ţesătură tricot ţesătură ţesătură ţesătură Maşina triploc Maşina uberdeck Maşina triploc Maşina simplă Maşina simplă de cusut Maşina simplă de cusut Maşina triploc Maşina simplă Activitatea 5 Soluţie I. Citeşte cu atenţie afirmaţia următoare.

formată din 1 sau 2 repere. formată dintr-un reper cu manşetă în prelungire şi cu şliţ pe mijlocul spatelui Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 31 . folosită la bluzele gen „ie” mânecă trei sferturi cu manşetă răsfrântă şi şliţ pe mijlocul spatelui mânecă de pijama pentru bărbaţi. cu manşetă în prelungire şi şliţ în cusătura interioară mânecă de cămaşă pentru bărbaţi. 3. 6.M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES Activitatea 6 Soluţie Fişă de lucru Nr. mânecă raglan modificată. formată din două repere şi fentă închisă pe mijlocul spatelui mânecă lungă. 7. 5. 2. figură Descrierea mânecii 1. cu manşetă aplicată mânecă de pijama pentru copii. ajustată prin falduri şi manşetă în prelungire. încheiată pe mijlocul feţei mânecă de pijama pentru bărbaţi. cu manşetă aplicată mânecă scurtă. din 1 sau 2 repere. 4. 9. 8. cu manşetă croită separat şi garnitură mânecă de sacou.

.. manual pentru şcoala profesională. Editura Spiru Haret. 2004. periodic semestrial de modă..M O D U L U L I I I: P R E L U C R A R E A REPERELOR PRODUSELOR TEXTIL E / C ES V. Bucureşti. Şcoala de arte şi meserii. Standarde de pregătire profesională revizuit. anul II. Mitu M. Papaghiuc V. Curriculum pentru clasa a XI-a. 2000.. Iaşi. *** *** *** Auxiliar curricular pentru clasa a IX-a. BIBLIOGRAFIE Curelaru M. Editura Performantica. calificare croitor îmbr ă c ă minte dup ă comand ă . Domeniul: textile-pielărie / Calificarea: confecţioner produse textile 32 . nr. Florea A. Editura Performantica. nivelul 2 . 2005. 2005. Proiectarea sistemelor de fabricaţie pentru produse de îmbrăcăminte. 79 / iunie 2004. Şcoala de arte şi meserii. Ionescu I. Bucureşti. Utilaje şi tehnologii de profil. vol I-II. Cibotariu L... editată de Studio Stilistico Creazioni Alta Moda din Ferrara. 2005.. Brătoi E. Moisiu S. Italia. Dicţionar de termeni de specialitate din industria textile-pielărie. Editura Economică Preuniversitaria.. Iaşi 2004. 2004.. Mitu S. Bucureşti. Unele ilustraţii au fost preluate din revista Marfy. Bazele tehnologiei confecţiilor textile. domeniul textile-pielărie. domeniul textile-pielărie. Iaşi. pregătire generală: tricoter confecţioner. Neagu G..